I. HATÁROZAT KIVONAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. HATÁROZAT KIVONAT"

Átírás

1 Iktatószám: T-16/ /2009. I. HATÁROZAT KIVONAT a február 12 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 14/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 21 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a T-14/2009. számú kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont javaslatokat, összességében az alábbi sorrendben tárgyalja: Nyílt ülés: 1./ A szociális juttatások rendszeréről szóló 39/2007. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása /T-18/2009. sz. előterjesztés/ 2./ A kerület gyermek és fiatalkorú lakosságát érintő tömegközlekedési kompenzációról szóló 44/2005. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása /T-37/2009. sz. előterjesztés/ 3./ A szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2005. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása /T-19/2009. sz. előterjesztés/ 4./ A kedvezményes élelmiszer vásárlási lehetőség igénybevételének feltételeiről szóló 43/2004. (XI.08.) önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása /T-20/2009. sz. előterjesztés/ 5./ Döntés B-L. Közterület-felügyelet mint önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratának és SZMSZ-ének elfogadásáról valamint megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről a Közterület-felügyelet és az Önkormányzat között /T-21/2009. sz. előterjesztés/

2 6./ Az Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása /T-22/2009. sz. előterjesztés / 7./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosítása /T-23/2009. sz. előterjesztés/ 8./ Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítása /T-38/2009. sz. előterjesztés/ 9./ A évi forrásmegosztás véleményezése /T-24/2009. sz. előterjesztés/ 10./ Teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása (A Ktv (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testület dönt) /T-25/2009. sz. előterjesztés/ 11./ B-L. Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával közszolgálati jogviszonyban álló dolgozók létszám tervezete /T-27/2009.sz. előterjesztés/ 12./ Döntés a közoktatási intézmények módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének elfogadásáról /T-26/2009. sz. előterjesztés/ 13./ Döntés az Országos Idegennyelvű Könyvtár által kért kizárólagos használatú parkolóhelyek biztosítása ügyében /T-28/2009.sz. előterjesztés/ 14./ Közterületekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálása /T-29/2009.sz. előterjesztés/ Zárt ülés: 15./ Döntés a Pro Civibus Díj adományozásáról /T-30/2009.sz. előterjesztés/ 16./ A Szent István tér Mélygarázs Kft. üzletrész értékesítési pályázatában hozott testületi határozat felülvizsgálata /T-31/2009.sz. előterjesztés/ 17./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek a, adásvételi szerződésének jóváhagyása /T-32/2009.sz. előterjesztés/ b, elidegenítésre történő kijelölése /T-33/2009.sz. előterjesztés/ 2

3 18./ Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról /T-34/2009. sz. előterjesztés/ 3

4 RENDELETALKOTÁS! 2/2009. (.) Önkormányzati rendelet 21 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a szociális juttatásokról szóló 39/2007. (X.19.) sz. rendelet módosítását ig, a T-18/2009. előterjesztés szerinti tartalommal. 15/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 7 igen szavazattal, 13 nem szavazattal és nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a kerület gyermek és fiatal felnőtt lakosságát érintő tömegközlekedést segítő támogatásról szóló többször módosított 44/2005. (XI.18.) sz. rendelettervezet 1. -a az alábbiak szerint változzon: amennyiben a kérelmező háztartásában együttlakó családtagok egy főre eső havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülálló szülő esetében a 400 %-át nem haladja meg. A szavazáson jelen volt: 20 fő 4

5 RENDELETALKOTÁS! 3/2009. (.) Önkormányzati rendelet 17 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és megalkotta a kerület gyermek és fiatal felnőtt lakosságát érintő tömegközlekedést segítő támogatásról szóló többször módosított 44/2005. (XI.18.) számú rendelet módosítását egységes szerkezetben, a T-37/2009. számú előterjesztés szerinti tartalommal ig. 16/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. RENDELETALKOTÁS! 13 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 2 elfogadta azt az ügyrendi javaslatot, hogy a még szólásra iratkozottak meghallgatása után a vitát lezárja. A szavazáson jelen volt: 20 fő 4/2009. (.) Önkormányzati rendelet 14 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és megalkotta a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2005. (II.22.) sz. rendeletének módosítását ig, a T-19/2009. számú előterjesztésben mellékelt tartalommal. 5

6 17/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. RENDELETALKOTÁS! 12 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és elfogadta azt az ügyrendi javaslatot, hogy a még szólásra iratkozottak meghallgatása után a vitát lezárja. A szavazáson jelen volt: 18 fő 5/2009. (..) Önkormányzati rendelet 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és megalkotta a kedvezményes élelmiszervásárlási lehetőségről szóló többször módosított 43/2004. (XI.08.) sz. rendelet módosítását egységes szerkezetben, a T-20/2009. számú előterjesztés szerinti tartalommal ig. 18/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8 úgy dönt, hogy Belváros-Lipótváros Közterületfelügyelete az önkormányzat illetékességi területén a közterület-felügyeleti feladatokat március 1-től a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége helyett, önállóan működő költségvetési szervként látja el. 6

7 19/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8 úgy dönt, hogy a közterület-felügyelet, mint önállóan működő költségvetési szerv a vonatkozó jogszabályok, valamint az alapító okiratában megfogalmazottak szerint, a ténylegesen teljesített éves összbevételének egyharmadáig vállalkozási tevékenységet végezhet. 20/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 7 úgy dönt, hogy a közterület-felügyelet, mint önállóan működő közhatalmi költségvetési szerv, pénzügyi és számviteli tevékenységének ellátásával a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát bízza meg. 21/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8 úgy dönt, hogy a közterület-felügyelet, mint önállóan működő közhatalmi költségvetési szerv, alapító okiratát a T-21/2009. sz. előterjesztésben mellékelt tatalommal elfogadja. 7

8 22/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 7 úgy dönt, hogy Illés István köztisztviselőt bízza meg a közterület-felügyelet költségvetési szerv vezetésével. A megbízás március 1-től kezdődik és határozatlan idejű. Illetményét bruttó: Ft/hó, azaz Ötszázötezer-kilencszáz forint összegben állapítja meg. 23/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8 elfogadja az önállóan működő közterületfelügyelet, közhatalmi költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát a T-21/2009. sz. előterjesztésben mellékelt tartalommal. 24/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8 jóváhagyja a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást. A megállapodás hatálybalépésének időpontja: március 01. 8

9 25/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet preambulumát és az 1. -át. 26/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 2. -át. 27/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 elfogadta ának rendelettervezet 3. -át. 28/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 4. -át. 9

10 29/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 elfogadta ának rendelettervezet 5. -át. 30/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 6. -át. 31/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. A szavazáson jelen volt: 20 fő 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 7. -át. 32/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 elfogadta ának rendelettervezet 8. -át. 10

11 33/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 9. -át. 34/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 15 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 10. -át. 35/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 15 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 11. -át. 36/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 12. -át. 11

12 37/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 elfogadta ának rendelettervezet 13. -át. 38/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 15 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 14. -át. 39/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 15. -át. 40/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 15 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 16. -át. 12

13 41/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 elfogadta ának rendelettervezet 17. -át. 42/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 15 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 18. -át. 43/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 19. -át. 44/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 elfogadta ának rendelettervezet 20. -át. 13

14 45/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. RENDELETALKOTÁS! 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és elfogadta ának rendelettervezet 21. -át. 6/2009. (..) Önkormányzati rendelet RENDELETALKOTÁS! 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és megalkotta a Belváros-Lipótváros Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendeletét /az elhangzott és befogadott módosítással/ a T-22/2009. sz. előterjesztésben foglalt tartalommal, ig. 7/2009. (..) Önkormányzati rendelet 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 5 megalkotta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) számú önkormányzati rendelet módosítását ig, a T-23/2009/-hez sz. előterjesztésben mellékelt tartalommal. A szavazáson jelen volt: 20 fő 14

15 46/2009. (II.12.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8 úgy dönt, hogy a jelenlegi állapotnak megfelelően a mai nappal, a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. telephelyének jelöli ki a 1051 Budapest, Mérleg utca 11., 1056 Budapest, Bástya utca 12., 1097 Budapest, Péceli út 1. szám alatti ingatlanokat. 47/2009. (II.12.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 6 úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-ben Dr. Konkoly Iván (anyja neve: Mátrai Anikó Mária, lakcíme: 2042 Budaörs, Babér utca 1.) munkaviszonyának megszűnésére való tekintettel a mai naptól önálló képviseleti jogát megszünteti. 48/2009. (II.12.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 6 úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-ben Kissné Czakó Piroska (anyja neve: Péter Piroska, lakcíme: 1225 Budapest, Tündérrózsa utca 17.) munkaviszonyának megszűnésére való tekintettel a mai naptól önálló képviseleti jogát megszünteti. 15

16 49/2009. (II.12.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 7 úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt., - a T-38/2009. sz. előterjesztésben külön íven szövegezett -, új alapító okirata szerint módosított, új tevékenységi körét a mai nappal elfogadja. 50/2009. (II.12.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 6 úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. a hirdetményeit a jogszabály által előírt esetben a Cégközlönyben teszi közzé, egyéb közleményekre a társasági honlapját (www.blv.hu) jelöli meg. 51/2009. (II.12.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 7 úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. T-38/2009. sz. előterjesztésben külön íven szövegezett új alapító okiratát elfogadja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület meghatalmazza Dr. Békés Ádám ügyvédet (Békés Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Aulich utca 7. fszt. 2.), hogy az alapító okiratot ellenjegyezze, és a társaságot a változásbejegyzés iránti eljárásban képviselje. 16

17 52/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 23 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló rendelettervezetet. 53/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. A szavazáson jelen volt: 23 fő 21 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 úgy dönt, hogy a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az alábbiak szerint határozza meg: évre a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok: 1.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása, alkalmazása. 2.) évi elfogadott munkatervének folyamatos végrehajtása. 3.) A polgármesteri, jegyzői utasításokban és egyéb, a Polgármesteri Hivatalt érintő szabályzatokban foglaltak maradéktalan, pontos, hatékony betartása. 4.) A képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések, határozati javaslatok megfelelő előkészítése, és a döntés határidőn belüli végrehajtása. 5.) Az ügyfelekkel való kulturált kapcsolattartás, hatékony és eredményes ügyintézés, az ügyfélelégedettség szintjének emelése, a Hivatali összkép javítása. 6.) A hivatali szolgáltatás feltételrendszerének folyamatos fejlesztése a közigazgatási infrastruktúra mértéktartó, optimális továbbépítése az arányosság figyelembevételével. 17

18 7.) A kerületi működést elősegítő partnerkapcsolatok segítése a takarékosság és a racionális megfontolások alapján, amely az önkormányzat jó működőképessége mellett megvalósítható. 8.) A lehetőségekhez mérten az Európai Uniós és nemzeti pályázaton való részvétel előkészítése. 9.) A meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények szakszerű végrehajtása és az e körbe tartozó tennivalókat megalapozó jogi szabályozás és kormányzati döntések alkalmazása. 10.) A követelményeknek megfelelően átalakított informatikai struktúra készségszintű elsajátítása és működtetése. 11.) ISO minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok. 12.) Az EU s tagságból adódó jogi és szakmai feladatok magas szintű ellátása. 13.) A évi Európai Parlamenti választás sikeres és hatékony lebonyolítása. 54/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 elfogadta a közszolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló dolgozók 19 fővel történő létszám-csökkentését. A képviselőtestület által 2008-ban elfogadott létszám: 236 fő az üres álláshelyekkel, így a Hivatal jogi létszáma: 217 főről 198 főre módosul, mely a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztályát figyelembe véve valósul meg. Felkéri a jegyzőt a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésének (pályázat) elkészítésére, benyújtására. 18

19 55/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 19 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 úgy dönt, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az érintett, felmentett dolgozók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 56/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. A szavazáson jelen volt: 23 fő 20 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyja a 1./ Hild József Általános Iskola 2./ Kormos István Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Logopédiai Szakszolgálat 3./ Szent István Általános Iskola 4./ Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium 5./ Váci utcai Ének-Zenei Általános Iskola, 6./ Szabolcsi Bence Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 7./ Pedagógiai Szolgáltató Központ 8./ Nevelési Tanácsadó 9./ Balaton Óvoda 10./ Bástya Óvoda 11./ Játékkal-mesével Óvoda 12./ Tesz-vesz Óvoda módosított Szervezeti és Működési szabályzatát. A szavazáson jelen volt: 20 fő 19

20 57/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 18 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyja a 1./ Hild József Általános Iskola 2./ Kormos István Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Logopédiai Szakszolgálat 3./ Szent István Általános Iskola 4./ Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium 5./ Váci utcai Ének-Zenei Általános Iskola, 6./ Szabolcsi Bence Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 7./ Pedagógiai Szolgáltató Központ 8./ Nevelési Tanácsadó 9./ Balaton Óvoda 10./ Bástya Óvoda 11./ Játékkal-mesével Óvoda 12./ Tesz-vesz Óvoda módosított Házirendjét. A szavazáson jelen volt: 18 fő 20

21 58/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 5 igen szavazattal, 13 nem szavazattal és 2 nem fogadta el azt a javaslatot, hogy az Országos Idegennyelvű Könyvtár részére a Budapest V. ker. Molnár u. 11. szám alatti székházuk előtt 2 db kizárólagos használatú gépjármű várakozóhely díjfizetés mellett kerüljön kijelölésre. A szavazáson jelen volt: 20 fő 59/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 19 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 úgy dönt, hogy az Országos Idegennyelvű Könyvtár részére, a Budapest V. ker. Molnár u. 11. szám alatti székházuk előtt nem járul hozzá kizárólagos használatú gépjármű várakozóhelyek kijelöléséhez. Egyidejűleg felkéri a Hivatalt, vizsgálja meg a közelben található mozgássérült parkolóhelyek elosztását és tegyen javaslatot arra, hogy kialakítható-e, és ha igen, akkor milyen formában mozgássérült parkolóhely ezen a környéken. 60/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 helybenhagyja a Polgármester P-50/5/2008. számú határozatát, és nem adja meg tulajdonosi hozzájárulását az 1-1 m2-en történő 2-2 db. árubemutató állvány elhelyezéséhez, a Budapest, V. ker. Váci u. 61. és 67. szám előtti közterületen, a Paleandra Kft. részére a jelenleg 21

22 érvényben lévő, az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatára vonatkozó rendelet, a szakhatósági vélemények figyelembevételével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a II. fokú határozat aláírására. Indokolás: A Képviselő-testület a Polgármester P-50/5/2008 számú határozatát megalapozottnak találta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Az évi LXV. tv (1). bekezdése szerint a Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. Az évi LXV. tv (3). bekezdése szerint a Képviselő-testület (1). és (2). bekezdés alapján hozott határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni, a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. 61/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 helybenhagyja a Polgármester P-49/6/2008. számú határozatát, és nem adja meg tulajdonosi hozzájárulását a Duna Koncert Kft. részére a Dunakorzó (Szende Pál u. sarok), a Szent István tér és a Váci u. 16. sz. elé, 1-1 m2 közterület használatához, 1-1, összesen 3 db 1 m2-es információs pult elhelyezése céljára, a jelenleg érvényben lévő, az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatára vonatkozó rendelet, a szakhatósági vélemények figyelembevételével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a II. fokú határozat aláírására. 22

23 Indokolás: A Képviselő-testület a Polgármester P-49/6/2008 számú határozatát megalapozottnak találta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Az évi LXV. tv (1). bekezdése szerint a Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. Az évi LXV. tv (3). bekezdése szerint a Képviselő-testület (1). és (2). bekezdés alapján hozott határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni, a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. B u d a p e s t, február 12. Dr. Rónaszéki László sk. jegyző Rogán Antal sk. polgármester A másolat hiteléül: 23

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: A képviselő-testület 2014. május 29-i zárt ülésén hozott döntések: 164/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Ácsné Fehér Klára pályázót megbízza 2014. augusztus 1-tõl 2019. július 31-ig a Kiskunhalasi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 25288-1/2012. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 28881-1/2012. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben