KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat"

Átírás

1 Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra kerüljenek, azzal a változtatással, hogy a 4. napirendi pontot 5-ként, az 5. napirendi pontot 4- ként tárgyalja a bizottság, valamint 14. napirendi pontként tárgyalja a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia támogatási kérelmét : Nyílt ülés: 1. Döntés a gyermekszegénység elleni program keretében évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtásáról (T-98/2015) 2. Beszámoló az Egyesített Bölcsődék és az Egyesített Szociális Intézmény évi szakmai munkájáról (T-100/2015.) 3. Átfogó értékelés a évi gyermekvédelmi munkáról (T-99/2015.) 4. Belváros-Lipótváros V. ker. Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Gondozóházának bővítése, ingatlan kiürítése közérdekű célból (T-106/2015.) 5. Belvárosi Közösségi tér kialakítása (T-126/2015.) Zárt ülés: 6. Döntés a FORRÁS Belvárosi Szociális és Egészségvédelmi Alapítvány megszüntetéséről és a számláján lévő teljes összeg odaítéléséről (T-108/2015) 7. Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft évi beszámolója és évi üzleti terve, alapító okirat módosítása (könyvvizsgáló kijelölése) (T- 119/2015.) Fellebbezések: Budapest, Vámház krt.. szám alatti lakos önkormányzati segély formájában adható temetési segély igénybevétele iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezése (T-112/2015./1.) Budapest, Irányi u. szám alatti lakos kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezése (T-112/2015./2.)

2 Budapest, Váci u... szám alatti lakos adósságkezelési szolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezése (T-112/2015./3.) Méltányossági kérelmek: 11. Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján Települési támogatás hátralékkezelési támogatás 12. Közös költség hátralék rendezése települési támogatás keretében nyújtható hátralékkezelési támogatás útján ( 1056 Bp., Szerb u...) 13. Lakbér-, áram- és víz-csatorna díjhátralék rendezése települési támogatás keretében nyújtható hátralékkezelési támogatás útján ( 1055 Bp., Bihari J. u..) 14. A Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia támogatási kérelme A Bizottság a határozatot 6 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

3 Tárgy:Döntés a gyermekszegénység elleni program keretében évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtásáról 68/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gyermekszegénység elleni program keretében évi nyári étkeztetés biztosításának támogatására pályázatot nyújtson be. A pályázathoz szükséges önerőt az évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 15.) önkormányzati rendelet 1314 címén szereplő üzemeltetési céltartalék terhére biztosítsa. A Bizottság a határozatot 6egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

4 Tárgy:Beszámoló az Egyesített Bölcsődék és az Egyesített Szociális Intézmény évi szakmai munkájáról 69/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Képviselő-testület javasolja a Képviselő-testület részére elfogadásra a fenntartásában működő Egyesített Bölcsődék évi szakmai beszámolóját. A Bizottság a határozatot 6 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

5 Tárgy: Beszámoló az Egyesített Bölcsődék és az Egyesített Szociális Intézmény évi szakmai munkájáról 70/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Képviselő-testület javasolja a Képviselő-testület részére elfogadásra a fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény évi szakmai beszámolóját. A Bizottság a határozatot 6 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

6 Tárgy: Átfogó értékelés a évi gyermekvédelmi munkáról 71/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a kerület évi gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó beszámolót. A Bizottság a határozatot 6 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

7 Tárgy:Belváros-Lipótváros V. ker. Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Gondozóházának bővítése, ingatlan kiürítése közérdekű célból 72/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros ának javasolja 1. a Képviselő-testületnek, hogy a 38/2007. (X. 19.) önkormányzati rendelet 33. (1) bekezdés e.) pontja alapján döntsön úgy, hogy a Bp. Nádor u. 6. III/ /0/A/14. hrsz-ú szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő 57 m2 alapterületű lakásra a Belváros-Lipótváros V. ker. Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Gondozóházának bővítése céljából, mint közérdekű célból igényt tart. 2. a Képviselő-testületnek, hogy a Belváros-Lipótváros tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 38/2007. (X. 19.) önkormányzati rendelet 34. (3) bekezdése alapján javasolja a Polgármesternek, hogy járuljon hozzá Kása Istvánné által bérelt Bp. Nádor u. 6. III/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszűnéséhez pénzbeli térítés ellenében. A Bizottság a határozatot 6egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

8 Tárgy: Belvárosi Közösségi tér kialakítása 73/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. Határozat Belváros-Lipótváros ának javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Belvárosi Közösségi tér a Bp. V. Mérleg utca szám (volt Vagyonkezelő kirendeltségének épülete) alatti épületben kerüljön kialakításra. A Bizottság a határozatot 6egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

9 Tárgy:Döntés a FORRÁS Belvárosi Szociális és Egészségvédelmi Alapítvány megszüntetéséről és a számláján lévő teljes összeg odaítéléséről 74/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros ának javasolja a Képviselő-testületnek alapítói jogkörében eljárva döntsön a FORRÁS Belvárosi Szociális és Egészségvédelmi Alapítvány megszűnéséről. Javasolja, hogy a megszűnő alapítvány számláján nyilvántartott vagyon a Belváros- Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítvány számlájára átutalásra kerüljön és az alapítvány céljához hasonló célokra fordítódjon. Kérje fel a polgármestert, hogy a FORRÁS Belvárosi Szociális és Egészségvédelmi Alapítvány megszüntetése tárgyában a szükséges intézkedéseket tegye meg és a megszüntetés tényéről a nyilvánosságot tájékoztassa. A Bizottság a határozatot 6 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

10 Tárgy: Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft évi beszámolója és évi üzleti terve, alapító okirat módosítása (könyvvizsgáló kijelölése) 75/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros ának javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft évre vonatkozó éves beszámolóját 1-7. számú határozati javaslatig. A Bizottság a határozatot 6 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

11 Tárgy: Budapest, Vámház krt.. szám alatti lakos önkormányzati segély formájában adható temetési segély igénybevétele iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezése 76/2015. (V.12.) Eü.ésSzoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület ának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 1053 Budapest, Vámház krt... szám alatti lakos önkormányzati segély formájában adható temetési segély igénybevétele iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés elutasítását és az I. fokú döntés helyben hagyását javasolja a Képviselő-testületnek, tekintettel arra, hogy kérelmező nem felel meg Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi a szociális juttatások rendszeréről szóló 41/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 16. (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek, A Bizottság a határozatot 6 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

12 Tárgy: Budapest, Vámház krt.... szám alatti lakos támogatása 77/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület ának Egészségügyi és Szociális Bizottsága Budapest, Vámház krt.... szám alatti lakost ,- forint egyszeri támogatásban részesíti az önkormányzathoz beérkezett temetési segély igénybevétele iránti kérelme alapján a évi bizottsági keret terhére. A Bizottság a határozatot 6 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

13 Tárgy : Budapest, Irányi u.. szám alatti lakos kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezése 78/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület ának Egészségügyi és Szociális Bizottsága Budapest, Irányi u... szám alatti lakos kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés elutasítását és az I. fokú döntés helyben hagyását javasolja a Képviselőtestületnek, tekintettel arra, hogy kérelmező nem felel meg Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelete 32. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek. A Bizottság a határozatot 6egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

14 Tárgy: Budapest, Váci u.... szám alatti lakos adósságkezelési szolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezése 79/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület ának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 1053 Budapest, Váci u... szám alatti lakos adósságkezelési szolgáltatás igénybevétele iránti kérelmét elutasító határozat elleni fellebbezés elutasítását és az I. fokú döntés helyben hagyását javasolja a Képviselőtestületnek, tekintettel arra, hogy kérelmező nem felel meg Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi a szociális juttatások rendszeréről szóló 41/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 20. (3) bekezdésében foglalt feltételeknek. A Bizottság a határozatot 6egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. Jelen volt 6 fő.

15 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( Bp., Régiposta utca...) 80/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 3 kategóriával, azaz 225,- forintra mérsékeli. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

16 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( 1053 Bp., Kecskeméti utca 81/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 2 kategóriával, azaz 170,- forintra mérsékeli. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

17 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( Bp., Nádor utca...) 82/2015. (V.12.) Eü.ésSzoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 4 kategóriával, azaz ebéd 30,- forintra és reggeli, uzsonna 15,- forintra mérsékeli étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

18 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( Bp., Szent István krt.. 83/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 3 kategóriával, azaz 0,- forintra(térítésmentes) mérsékeli.. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

19 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( 1051 Bp., Mérleg utca.. 84/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 2 kategóriával, azaz 170,- forintra mérsékeli étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

20 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján Bp., Falk Miksa utca..) 85/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 1 kategóriával, azaz 0,- forintra (térítésmentes) mérsékeli. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

21 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( 1055 Bp., Szent István krt...) 86/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 2 kategóriával, azaz 140,- forintra mérsékeli.. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

22 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( 1054 Bp., Báthory utca.. 87/2015. (V.12.) Eü.ésSzoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 2 kategóriával, azaz 85,- forintra mérsékeli.. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

23 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( 1054 Bp., Nagysándor József utca 88/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 1 kategóriával, azaz 0,- forintra (térítésmentes) mérsékeli.. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

24 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( Bp., Henszlmann utca...) 89/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 1 kategóriával, azaz ebéd 55,- forintra, reggeli, uzsonna 30,- forintra mérsékeli. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

25 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( Bp., Nyáry Pál utca 90/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy 1 kategóriával, azaz 0,- forintra (térítésmentes) mérsékeli. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

26 Tárgy: Méltányossági kérelmek az Egyesített Szociális intézmény által nyújtott szociális étkeztetésben részesülők által fizetendő személyi térítési díjak tekintetében az Intézményvezető javaslata alapján ( Bp., Régiposta utca...) 91/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy dönt, hogy a 80/2015. (V. 12.) Eü. és Szoc. Biz. határozatot visszavonja. A bizottság ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy3 kategóriával, azaz 280,- forintra mérsékeli.. étkezésért fizetendő személyi térítési díjának napi összegét napjától a soron következő felülvizsgálat napjáig. Továbbá felkéri az Egyesített Intézmények Vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintettet írásban értesítse. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

27 Tárgy:Közös költség hátralék rendezése települési támogatás keretében nyújtható hátralékkezelési támogatás útján ( 1056 Bp., Szerb u 92/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. ának szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (II. 03.) rendeletének a települési támogatás keretében nyújtható hátralékkezelési támogatásról szóló rendelkezései értelmében támogatja Bp., V., Szerb utca.. szám alatti lakos közös költség hátraléka ,- Ft összegének 75%-kal történő hátralékcsökkentését, amely ,- Ft. A Bizottság a határozatot 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

28 Tárgy:Lakbér-, áram- és víz-csatorna díjhátralék rendezése települési támogatás keretében nyújtható hátralékkezelési támogatás útján ( 1055 Bp., Bihari J. u.. 93/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. ának szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (II. 03.) rendeletének a települési támogatás keretében nyújtható hátralékkezelési támogatásról szóló rendelkezései értelmében támogatja. Bp., V., Bihari J. u.... szám alatti lakos lakbér-, áram és víz-csatorna díjhátraléka ,- Ft összegének 75%-kal történő hátralékcsökkentését, amely ,- Ft. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

29 Tárgy:Támogatási kérelem Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia 94/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Az Egészségügyi és Szociális bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia csíksomlyói zarándokútjának üzemanyag kiadásait a bizottsághoz beérkezett kérelem alapján ,- forinttal támogatja a bizottság évi keretének terhére. A Bizottság a határozatot 5egyhangú igen szavazat mellett elfogadta.

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. január 13-ai üléséről. 001/2015. (I. 13.) Eü.ésSzoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. január 13-ai üléséről. 001/2015. (I. 13.) Eü.ésSzoc. Biz. határozat 001/2015. (I. 13.) Eü.ésSzoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. január 27-ei üléséről. 016/2015. (I. 27.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. január 27-ei üléséről. 016/2015. (I. 27.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy: Napirend 016/2015. (I. 27.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi megtárgyalásra

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. november 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatást megelőlegező

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje A Bizottság fő feladatai Egészségpolitika területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje 1. Dönt az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 3.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

döntési javaslat döntési javaslat 3. napirendi pont: Javaslat az Eger Diófakút u.1. sz. alatti ingatlan hasznosítására

döntési javaslat döntési javaslat 3. napirendi pont: Javaslat az Eger Diófakút u.1. sz. alatti ingatlan hasznosítására Jegyzőkönyv Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. május 18. napján, Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) II. számú tárgyalójában megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapszabálynak megfelelően a következő alkalmakkor ülésezett és a jegyzőkönyvekben követhetően fejtette

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben