SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S"

Átírás

1 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület szeptemberi rendes ülésére Határozat száma: 66/2013.(IV.25.) + 86/2013.(V.30.) Határozat tárgya: Multifunkcionális csarnok létesítése a volt kenyérgyár területén (9778 hrsz. ingatlan) Az üzemeltetési megállapodás megkötése május 30-án megtörtént. Az üzemeltető SKC képviselője kezdeményezte júliusban a megállapodás két pontjának módosítását eredményes pályázat érdekében. A befejezési határidő egy évvel történő növelése (2015.június 30.), továbbá a SKC esetleges jogutód nélküli, 15 éven belüli a felépítmény ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésétől számított - megszűnése esetén az önkormányzatot a felépítményre vonatkozó tulajdonjog, egyoldalú nyilatkozattal történő bejegyeztetési joga a Magyar Állam hozzájárulása mellett illeti meg. A kezdeményezésnek eleget tettünk, annak megfelelőn módosításra került a megállapodás. Határozat száma: 76/2013.(IV.25.) + 46/2013.(II.28.) Határozat tárgya: Bakony utcai strand melletti ingatlan helyzetének rendezése A szerződés aláírásra került, a végrehajtás folyamatban van. Határozat száma: 88/2013.(V.30.) Határozat tárgya: Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása július 1. napjától Siófok Város Gondozási Központja a 88/2013.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat alapján én benyújtotta a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetéhez a Központi Orvosi Ügyelet működési engedélyének módosítási kérelmét. A Siófoki Népegészségügyi Intézet án kelt végzésében a kérelem nyomán elindult közigazgatási hatósági eljárást felfüggesztette arra hivatkozva, hogy a működési engedély módosításának jogerőre emelkedésével Balatonszabadi lakosságának háziorvosi ügyeleti ellátása nem lenne biztosítva. A végzés ellen Siófok Város Gondozási Központja, illetve Siófok Város Önkormányzata én fellebbezést nyújtott be, melynek elbírálása jelenleg is folyamatban van. Az OEP-el kötött, központi orvosi ügyeletre vonatkozó finanszírozási szerződés, illetve a Központi Orvosi Ügyelet Működési szabályzatának Képviselő-testületi határozat szerinti módosítása, csak a módosított működési engedély birtokában lehetséges.

2 2 Ez ügyben a Kormányhivatalhoz fordultunk, hogy ésszerű határidőt állapítson meg Balatonszabadi részére, hogy eldöntse miként kívánja biztosítani az orvosi ügyeletet. (A választ adta: Gondozási Központ vezetője + polgármesteri kabinet) Határozat száma: 89/2013.(V.30.) Határozat tárgya: Használati szerződés a balatonszabadi 0184/5 hrsz-ú ingatlan egy részére a Siófoki Állatvédő Alapítvány és Siófok Város Önkormányzata között A képviselő-testület által elfogadott határozat alapján Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Állatvédő Alapítvány 2013.május 30-ai aláírással Megállapodást kötött, 2013.június 01. napjától kezdődően határozatlan időre a Balatonszabadi 0184/5 hrsz-ú, rekultivációval érintett ingatlanból kerítéssel leválasztott, 880m2 nagyságú Siófok Város Önkormányzat tulajdonában lévő területre. A határozatban foglaltak alapján a 0184/5 hrsz-ú ingatlan 880m2-es részén elvégeztettük a kerítésbontási, javítási, építési és kennel, valamint a murvás parkoló építési munkálatait bruttó ,-Ft értékben és 2013.június 21-ei dátummal a sikeres műszaki átadás-átvétel is megtörtént (A választ adta: polgármesteri kabinet + beruházási és üzemeltetési osztály) Határozat száma: 91/2013.(V.30.) Határozat tárgya: A siófoki 3362/2 hrsz-ú ingatlan apportálása a Balaton-parti Kft.-be Ezen határozatával a Képviselő-testület arról döntött, hogy a siófoki 3362/2 hrsz-ú ingatlant a Balaton-parti Kft.-be apportálja. Az apportálás megtörtént, a változást a Cégbíróság bejegyezte, a tulajdonjog a Földhivatalnál átvezetésre került. (A választ adta: Balaton-parti Kft. ügyvezetője) Határozat száma: 92/2013.(V.30.) Határozat tárgya: Együttműködési megállapodás taxi állomáshelyek hasznosítására Az együttműködési megállapodás a Zöld Szám Rádiótaxi Egyesülettel aláírásra került június 26-án. Az együttműködési megállapodás határozott időre, december 31. napjáig szól, a taxiállomáshelyek hasznosításával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására. A taxisok a közterület használati díjat évre megfizették. (A választ adta: polgármesteri kabinet + beruházási és üzemeltetési osztály) Határozat száma: 95/2013.(V.30.) Határozat tárgya: A siófoki 6287 hrsz. alatt található ingatlan üzemeltetés útján történő hasznosítása( Fő téri nyilvános illemhely) A pályázatot benyújtó értesítve lett, hogy a pályázatát a képviselő-testület érvénytelennek nyilvánította. (A választ adta:polgármesteri kabinet)

3 3 Határozat száma: 102/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, fenntartására Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületével, valamint Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötött megállapodás módosítása A megállapodás módosítását Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 254/2013.(VII.08.) számú határozatával, Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2013. (VII.O9.) számú határozatával jóváhagyta. (A választ adta:polgármesteri kabinet) Határozat száma: 106/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata és Szőke Gyuláné közötti haszonbérleti szerződés megszüntetése A döntés értelmében a haszonbérleti szerződés azonnali hatállyal megszüntetésre került a szerződő felek között. Határozat száma: 109/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: Döntés a Siófok belterület 10022/7 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Siófok, Napfény u. 5. sz. alatt található terület használatáról A képviselő-testület a Siófok belterület 10022/7 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben a 8600 Siófok, Napfény u. 5. szám alatt található, 885 m2 területű árok megnevezésű, valamint 7562 m2 és m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlan használata fa tüzelőanyag és teherautó elhelyezésére céljából történő terület használattal kapcsolatban azt a döntést hozta, hogy Siófok Város Önkormányzata díjat nem állapít meg, azonban a terület gondozása, megfelelő tisztítása, szemét-, hó- és síkosságtól mentesítése, pormentesítése, gyommentesítése, az allergén növények irtása és a parlagfű virágzás megakadályozása, rendszeres kaszálása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása a területhasználó kötelezettsége, a bérlet időtartama határozatlan, július 1. napjától él a használati jog a megkötött szerződés alapján. Határozat száma: 110/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: A Termofok Kft. és a Balaton-parti Kft. összevonása A Képviselő-testület határozatában foglaltaknak megfelelően elkészült a két társaság június 30-ai mérlegbeszámolója és vagyonmérlege, melyeket Káplár Margit független könyvvizsgáló jóváhagyott, záradékkal látott el. A beolvadási vagyonmérleg tervezett július 01-ei keltezéssel szintén elkészült, melyet ugyanezen könyvvizsgáló jóváhagyott. A beolvadási dokumentumok az előírt kétszeri közzététel céljából benyújtásra kerültek, a Cégközlönyben szeptember 12-én és 17-én fog megjelenni a hirdetmény. Azt követő

4 30 nap után kerül benyújtásra a teljes anyag a Cégbírósághoz, és amennyiben nem merül fel probléma, várhatóan októberben megtörténik a bejegyzés. A közzétételre kerülő legfontosabb adatok: 4

5 5

6 (A választ adta:balaton-parti Kft. ügyvezetője) 6

7 7 Határozat száma: 112/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. és a Bahart Zrt. közötti megállapodás jóváhagyása: Horgony u. 1. sz. alatti ingatlan eladása tárgyában A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. és a Balatoni Hajózási Zrt. közötti ingatlan adásvételi szerződést és a Balaton parti Kft. és Siófok Város Önkormányzat közötti engedményezi szerződést az előterjesztett szövegtervezetben megjelölt feltételekkel jóváhagyta. A Horgony 1. sz. alatti ingatlant a Balaton-parti Kft. 450 millió+áfa szakértő által meghatározott forgalmi értéken adta el. Siófok Város Önkormányzata vállalta, hogy ugyanekkora összeggel a Balatoni Hajózási Zrt. tőkéjét meglévő tőkeemelési kötelezettségének részeként megemeli. A szerződés megkötésre került, 200 millió forint vételár részt a vevő kifizetett, a Balatoni Hajózási Zrt. rendkívüli közgyűlésének a szerződést még jóvá kell hagynia. (A választ adta: Balaton-parti Kft. ügyvezetője) Határozat száma: 113/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Kórház-Rendelőintézet közötti lakáshasználati szerződés jóváhagyása Siófok Felszabadulás u. 82. szám alatti ingatlanra vonatkozó lakáshasználati megállapodás mindkét fél általi aláírása megtörtént. Határozat száma: 114/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: Városkörnyéki üdülő orvosi ellátás finanszírozása július augusztus 31. közötti időszakban, napi 24 órában a Központi Orvosi Ügyelet siófoki tartózkodási helyű üdülőbetegeket ellátó orvosi ügyelete biztosította Balatonvilágos üdülőbetegeinek ellátását. Az ellátásban közreműködő orvosok óradíja a határozatban foglaltak alapján kerül kifizetésre. Határozat száma: 119/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: Javaslat a kiírásra került KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú komposztládák és járművek beszerzésére lehetőséget adó pályázat Siófok, Zamárdi és Balatonvilágos települések által történő közös benyújtására A KEOP-1.1.1/C/ kódszámú, Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése című pályázatot a - Siófok Város Önkormányzata, mint székhely település, Zamárdi Város Önkormányzata és Balatonvilágos Község Önkormányzata által létrehozott - Környezet-tudatos Balatoni Települések Konzorcium benyújtotta, azt a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ (továbbiakban: NKEK) július 30. nappal befogadta.

8 8 NKEK augusztus 13. napján kelt levelében hiánypótlási felhívást írt ki, mely szeptember 2. napján benyújtásra került. A hiánypótlás beérkezéséről NKEK szeptember 5. napján kelt levelében tájékoztatást adott. (A választ adta:beruházási és üzemeltetési osztály) Határozat száma: 121/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata és a Balatoni Vasas SE közötti támogatási szerződés jóváhagyása Siófok Város Önkormányzat (Támogató) és a Balatoni Vasas SE (Támogatott) által 6 millió Ft támogatás biztosítására vonatkozó megállapodás július 5-én megkötésre került. A támogatás összegéből 1,5 millió Ft átutalása megtörtént. A különbözet pénzügyi teljesítésére várhatóan szeptember 30-ig kerül sor. Határozat száma: 123/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: Az AVE Magyarország Zrt. és Siófok Város Önkormányzata közötti megállapodás jóváhagyása az AVE Zöldfok Zrt.-től részvénycsomag átvételére Az AVE Magyarország Zrt. és Siófok Város Önkormányzata közötti, részvénycsomag átvétele tárgyú megállapodást a testület jóváhagyta, de a szerződés egyenlőre nem került aláírásra, mivel az AVE Zrt. nem jelzett vissza a határozat megküldését követően az Önkormányzat felé. Kérem a fentiekben adott válaszok elfogadását. S i ó f o k, szeptember 11. Dr. Balázs Árpád polgármester

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. február 06-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2014. szeptember 2. Előterjesztő:

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt határidejű

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

2014. február 13-i rendes ülésére

2014. február 13-i rendes ülésére 1 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. szeptember

Részletesebben

Tárgy: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem:

Tárgy: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Jelzálogjog bejegyzéshez

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben