J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 8-án megtartott soros ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén."

Átírás

1 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. Jelen vannak: Oláh Kálmán Szikora Pál Ferenc Kesjár Jánosné Oláh Lajos Sándorné Csikós Gábor Göcző Gyula Andrásné polgármester alpolgármester Igazolatlanul van távol: Bohus Ferenc Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: dr. Lipták Péter Megyeriné Lepsényi Alíz jegyző aljegyző Tervezett napirend: 1./ Az Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban (KEOP /F) pályázaton való indulás 2./ A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerő igazolásához meghozott 1/2014. (I.16.) Képviselő-testületi határozat módosítása 3./ OMSZ Orosházi mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása

2 4./ Egyebek (bejelentések) Oláh Kálmán polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat: dr. Lipták Péter jegyző urat és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt, továbbá egész Csanádapáca Község lakosságát. Bohus Ferenc úrról nem tudok semmit, nem jelezte távolmaradását. A meghívottak közül mindenki jelen van. A meghívókat és az előterjesztéseket mindenki megkapta. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Ismertetném a napirendi pontokat. Kérem, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el az ülés napirendjét. 1. Napirendi pont: Az Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban (KEOP /F) pályázaton való indulás Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, úgy vélem ebbe a pályázatba 2 önkormányzati intézményt tudunk bevonni. Az egyik a Községháza, a másik a Napközi otthonos konyha épülete. Egy pályázatot nyújtunk be. A támogatás mértéke 100 %-os, 30 és 150 millió forinti összegekre lehet pályázni. Ezek energiahatékonyság javítását célzó pályázatok, és az épületek fűtési, hűtési és melegvíz-rendszereinek korszerűsítését szolgálják. Aljegyző asszony kívánod-e kiegészíteni? Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Nem kívánom kiegészíteni. Csikós Gábor : Ez egy újabb napenergia pályázat? dr. Lipták Péter jegyző: Napelemek és nyílászárók, napkollektoros rendszer kialakítása és sokféle felújítási lehetőség szerepel benne. Ami fontos, hogy gyorsan kell lépnünk, mert ezt bruttó 100 %-ban támogatják és sokan élni fognak a lehetőséggel. Oláh Kálmán polgármester: Kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 101/2014.(VII.08.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati épületenergetikai fejlesztésekre kiírt KEOP O/F önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítására kiírt pályázati felhívás értelmében

3 1.) pályázatot nyújt be a Községháza (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. szám, természetben 5662 Csanádapáca, Hrsz. 2.), valamint a Napközi otthonos konyha (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 46. szám, természetben 5662 Csanádapáca, Hrsz. 590.) energetikai korszerűsítése címmel. 2.) a beruházás bruttó bekerülési költsége min ,- Ft max ,- Ft, amelyből a megpályázott támogatás min ,- Ft max ,- Ft ami a teljes bekerülési költség 100 %-a. Az önkormányzati önrész 0,- Forint összegben kerül meghatározásra. 3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó szerződések megkötésére, és a közbeszerzési eljárás lefolytatására a kivitelező kiválasztása érdekében. A feladatellátás érdekében 99,9 millió forint erejéig kötelezettséget vállalhat. 4.) vállalja a projekt megvalósítását követő kötelező fenntartási időszak tekintetében a pályázat eredményeként létrejött vagyontárgyak rendeltetésszerű használatát. Határidő: Felelős: Oláh Kálmán polgármester 2. Napirendi pont: A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerő igazolásához meghozott 1/2014. (I.16.) Képviselő-testületi határozat módosítása Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta a meghívóval együtt. Korábban döntött a Képviselő-testület arról, hogy elfogadja a Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program című támogatott nagyprojekt önerejének igazolását. A projektben 66 önkormányzat vesz részt, minden önkormányzatnak meg kell fizetnie az önrészt, ez Csanádapáca esetében ,- Forintra módosul, a konzorcium döntésének értelmében. A 2014 évre eső önrész ,- Ft, a évre eső önrész ,- Ft. Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban, amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 102/2014.(VII.08.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 1/2014 (I.16.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja a határozat módosítással nem érintett pontjainak változatlanul hagyásával: Elfogadja a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című támogatott nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint:

4 A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/ A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye A pályázati konstrukció száma: KEOP /09-11 Ivóvízminőség-javítás A projektnek az 1746/2013.(X,17.) (Támogatási szerződés 1. sz. módosítása) és az 1973/2013.(XII.13.) Korm. határozatnak (Támogatási szerződés 2. sz. módosítása), továbbá 1186/2014. (III.28.) Korm. határozatnak (támogatási szerződés 3. sz. módosítása), megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási szerződés 3. sz. módosításával megegyezően: ,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88, %-a, de legfeljebb ,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen ,- Ft, amelynek 100 %-ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a BM. EU. Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni. 1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/ azonosító számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a és a évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. Az önkormányzatra jutó Összes saját forrás (Ft) év (forint) 2015.évi (forint) Csanádapáca Község Önkormányzata Felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő: azonnal 3. Napirendi pont: OMSZ Orosházi mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása Oláh Kálmán polgármester: Ezt az anyagot is megkapta mindenki. Annyit kívánok elmondani, hogy Kistérségi ülésen voltam és érkezett felém egy kérés, ami a mentőállomással kapcsolatos. Eszközbeszerzéshez kérnek támogatást, melyet korszerűsítésre kívánnak felhasználni. Én úgy gondolom, hogy településünket is az Orosházi Mentőállomás látja el, ezért javaslom a támogatásukat. Csanádapáca település esetében ,- Ft összegről lenne szó. Megkérdezem, hogy mi a véleménye erről a Képviselő-testületnek? Oláh Lajos Sándorné : Azt gondolom, hogy támogassuk őket. A költségvetés véleményem szerint kibír egy ekkora összeget.

5 Csikós Gábor : Javaslom a támogatást én is. Oláh Kálmán polgármester: Aki a fentiekkel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 103/2014.(VII.08.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orosházi Mentőállomás jelen előterjesztésében meghatározott eszközbeszerzéséhez, utólagos elszámolási nem szabályszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel ,- Ft, azaz: harmincötezer hatvanegy forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a évi tartalék terhére. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő: Napirendi pont: Egyebek (bejelentések) Oláh Kálmán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, bejelenteni valója? Amennyiben nincs, akkor tájékoztatásként annyit kívánok elmondani, hogy a beruházásoknál végstádiumban van az AGÓRA projekt. A másik pályázat az úgynevezett Kovács ház munkálatai is a vége felé közelednek, bár vannak még tennivalók és javítások. Azonban, ha megkapjuk a használati engedélyt, akkor használatba vesszük. A kerítést kell megoldani, nagykapu és kiskapu megoldást kell keresnünk. A Művelődési Ház felújítás I. üteménél kis hiányosságok vannak, de pótoljuk azokat is. Oláh Lajos Sándorné : Berendezés van már? Oláh Kálmán polgármester: Az önkormányzat nyújtott be pályázatot eszköz-beszerzésre., az eszközök megvannak, de Művelődési Ház nincs berendezve. Terveink szerint valamikor az ősz folyamán megnyitjuk a nagyközönségnek. Van még kérdése valakinek? Göcző Gyula Andrásné : Én azt szeretném megkérdezni, hogy a buszpályaudvar mikor kerül átadásra? Oláh Kálmán polgármester: Jelenleg hiánypótlás van folyamatban, a közútkezelő válaszát várjuk, annak függvényében jelezzük az építéshatóságnak. Megkérdezem még egyszer, kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, a továbbiakban megköszönöm a részvétet

6 mindenkinek és további szép napot kívánok. Az ülést ezennel bezártnak tekintem. K.m.f... Oláh Kálmán Polgármester. dr. Lipták Péter Jegyző Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. 17/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 14/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 28-án megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31../2011. ikt. Sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testületének 2011.

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26- án 19.00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26- án 19.00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 21/2013. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26- án 19.00

Részletesebben

16/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

16/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 16/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Jegyzőkönyv 2013. január 28. napján 17.00 órakor kezdődő rendes, nyílt testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-32/2013. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009.március 6-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009.március 6-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009.március 6-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén.

Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselo-testülete 1/2010. sz. jkv. Je2vzokönvv Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén. Az ülés helve: Csanádapáca Községháza díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 123/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 77-83 /2014. (09.17)) 2 J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: 120-133 /2013. (12.12.) 2 J E G Y Z

Részletesebben