J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 18-án megtartott soros ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18-án megtartott soros ülésén."

Átírás

1 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 18-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. Jelen vannak: Oláh Kálmán Szikora Pál Ferenc Csikós Gábor Mórocz Ildikó Kesjár Jánosné Oláh Lajos Sándorné Nagy Zoltánné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: dr. Lipták Péter Megyeriné Lepsényi Alíz Pepó Jánosné jegyző aljegyző intézményvezető Tervezett napirend: 1./ A szociális étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási önköltségének megállapítása és a térítési díjak felülvizsgálata és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző 2./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és dr. Lipták Péter jegyző 3./ Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása 4./ A évi közbeszerzési terv elkészítése Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 5./ A polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

2 6./ Csanádapáca Község évekre szóló gazdasági programja 7./ Az Arany János Művelődési Ház Terembérleti szabályzatának megtárgyalása 8./ Egyebek (bejelentések) Oláh Kálmán polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, dr. Lipták Péter jegyző urat, Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt, továbbá Pepó Jánosnét, a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét. Köszöntöm továbbá Csanádapáca község lakosságát. A meghívót és az előterjesztéseket mindenki megkapta. A Képviselő-testület teljes létszámban van jelen, megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Ismertetem a tervezett napirendet és kérem, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. fogadta el a március 18-i soros ülés napirendjét. 1. Napirendi pont: A szociális étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási önköltségének megállapítása és a térítési díjak felülvizsgálata. és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Én nem kívánok erről különösebbet mondani. Két bizottság is tárgyalta. Megkérem az Oktatási, Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Kesjár Jánosné elnök: Tartalmas, részletes anyagot kaptunk. A Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Most megkérem az Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-kezelő és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A bizottság megtárgyalta a fenti napirendet és szintén elfogadásra javasolja azt, az előterjesztésnek megfelelően a Képviselőtestület felé.

3 Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Intézményvezető asszony kívánod-e kiegészíteni? Pepó Jánosné intézményvezető: Röviden kívánom csak kiegészíteni. Azt gondolom, hogy humánusan jártak el ebben a témában, mert figyelembe vették a lakosság teherbíró képességét. A törvény januárban módosult, de évközben fogjuk látni a finanszírozás alakulását, ezért majd szükség lesz felülvizsgálni. Oláh Kálmán polgármester: Azt gondolom, hogy a START Program elér olyan szintet, hogy azokkal a konyhakerti növényekkel, amit átadunk a konyhára olcsóbb lesz a piaci áraknál, így nem kell emelnünk az árakat. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 42/2015.(III.18. sz.) kt. határozat: 1. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115 (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékének megállapításához az egyes ellátások önköltségét a következők szerint határozza meg: a. A Képviselő-testület az idősek nappali ellátása egy napra jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként étkezés nélkül 346,- Ft-ban állapítja meg. b. A Képviselő-testület a szociális étkeztetés egy napra jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként 643,- Ft-ban állapítja meg. c. A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás egy napra jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként 792,- Ft-ban állapítja meg. d. A Képviselő-testület a tartós bentlakásos intézményben az egy havi szolgáltatási önköltséget ellátottanként ,- Ft-ban állapítja meg. 2. A Képviselő-testület az intézményi térítési díjakat az elfogadott szolgáltatatási önköltség és az állami támogatás különbözetének figyelembevételével állapítja meg évre intézményi térítési díjat nem emel. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő: április 1.

4 2. Napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, nem kívánom kiegészíteni. Megkérdezem jegyző urat, hogy kívánja-e kiegészíteni? dr. Lipták Péter jegyző: Nem kívánom kiegészíteni. Oláh Kálmán polgármester: A bizottságok ezt a napirendet is tárgyalták. Megkérem az Oktatási, Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Kesjár Jánosné elnök: A bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé az előterjesztésnek megfelelően. Oláh Kálmán polgármester: Megkérem az Ügyrendi Vagyonnyilatkozatkezelő és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé az előterjesztésnek megfelelően. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? dr. Lipták Péter jegyző: Annyit szeretnék még elmondani, hogy jelzés érkezett a 6-os rész 4-es szakasszal kapcsolatban, ami korrigálva lett, így javasoljuk elfogadásra a rendelet-tervezetet. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm, kérdés ezzel kapcsolatban van-e még? Mórocz Ildikó képviselő: Nekem nem kérdésem van, inkább javaslatom lenne. Az intézményvezető asszony most jelen van, fejtse ki kicsit bővebben az egyszeri belépési díjat. Mondja el, hogy miért ,- Ft-ban lett meghatározva. Elsősorban a lakosság tájékoztatása miatt szeretném, ha intézményvezető asszony beszélne erről. Pepó Jánosné intézményvezető: A törvény az önfinanszírozást javasolja. Mivel 2007-ben változott a normatíva, emiatt az önkormányzat válaszút elé került. Így az apartman vissza lett minősítve. A törvényi változás most előírja, hogy maximum 8 millió forint lehet az egyszeri belépési díj összege. A polgármesterrel ezt tárgyaltuk, így született meg az ,- Ft-os összeg. Ez csak az apartmanra vonatkozik, a többi férőhelyre nem. Oláh Kálmán polgármester: Ez az apartman rész esetében 12 főt érint. A belépési díj 3 évre szól. Ha időközben valaki kiköltözik az intézményből vagy

5 elhalálozik, akkor a befizetést időarányosan részt vissza kell térítenünk. Azt látom, hogy a felújítást a befolyt pénzeszközökből rövidtávon nincs lehetőség. Pepó Jánosné intézményvezető: A tisztasági meszelésen kívül nem tudunk más fejlesztést véghezvinni. A személyi térítési díj évek óta nem emelkedik. Csanádapácán a legalacsonyabb a környékbeliekhez képest. Oláh Kálmán polgármester: Látjuk a rendeletben a díjakat. Az idén a Kis- Csanád Kft nem jelezte, hogy árat kíván emelni. Nyilván a Képviselő-testület sem kíván emelni. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e még? Amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kézfeltartással jelezze. az alábbi rendeletet alkotta: 8/2015.(III.19.) sz. önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. Oláh Kálmán polgármester: Intézményvezető asszony továbbra is szívesen látunk, de ha más elfoglaltságod van, akkor nem tartóztatunk. Rátérnék a hármas napirendi pontra. 3. napirend: Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása Oláh Kálmán polgármester: Az Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-kezelő és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta ezt a napirendet is. Megkérem Oláh Lajos Sándorné elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A civil szervezetek pályázatát tárgyalta a bizottság. Mivel elég szűkös a keret, ,- Ft, ezt kellett elosztani 9 szervezet között úgy, hogy mindenkinek jusson belőle. Ismertetném, hogy melyik egyesület mennyi támogatásban részesült: Csanádapácai civil szervezetek: támogatás Ft-ban: - Adománykosár Egyesület ,- Ft - Előre FC. Sport Egyesület ,- Ft - Vöröskereszt Helyi Szervezete ,- Ft - Szivárvány Nyugdíjas Egyesület ,- Ft - Gábriel Bűnmegelőzési Egyesület ,- Ft - Mézikék Nagycsaládosok Egyesület ,- Ft

6 - Önkéntes Tűzoltó Egyesület ,- Ft - Mozgáskorlátozottak Egyesülete ,- Ft - Dohánylevél Hagyományőrző Egyesület ,- Ft A fentiek alapján javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Mivel néhány egyesület esetében a bizottság kevesebb összeget javasolt, szeretném látni az igényeket. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Néhány egyesület valóban többet igényelt, ezért felolvasnám az igényeket. Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Köszönöm szépen aljegyző asszony a tájékoztatást. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés ezzel kapcsolatban van-e még? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 43/2015.(III.18. sz.) kt. határozat: 1. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az alábbi civil szervezetek és egyesületek részére nyújt támogatást 2015-ben: Szervezet neve Csanádapácai Előre FC. Magyar Vöröskereszt Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület Gábriel Polgárőr Egyesület Mézikék Nagycsaládosok Csanádapácai Egyesülete Adománykosár Egyesület Csanádapácai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület Támogatás összege Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint 2. A támogatás keretében elnyert pénzösszeg kifizetése a támogatási szerződében foglaltak szerinti ütemezéssel történik. Határidő: szeptember 30. Felelős: Oláh Kálmán polgármester

7 4. Napirendi pont: A évi közbeszerzési terv elkészítése Előadó: dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse. dr. Lipták Péter jegyző: Mindenki megkapta írásban az anyagot, nem kívánok különösebbet hozzáfűzni. Röviden csak annyit, a hivatal dolgozói megvizsgálták a beruházásokat. Közbeszerzésünk úgy tűnik, hogy idén nem lesz. A LEADER-es pályázatok tudomásom szerint ősszel lesznek kiírva. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 44/2015.(III.18. sz.) kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Csanádapáca Község Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: március 31. Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 5. Napirendi pont: A polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Ismét megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse. dr. Lipták Péter jegyző: Az előterjesztést mindenki megkapta. Annyit kívánok erről elmondani, hogy kötelező a főállású polgármester szabadság ütemtervét meghatározni. A polgármesternek is ki kell vennie a szabadságát, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. A polgármester dönthet saját ügyében, ezért fel kell tenni, hogy szavazzon-e vagy sem? Aki egyetért azzal, hogy Oláh Kálmán polgármester szavazzon, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül

8 45/2015.(III.18. sz.) kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Kálmán polgármestert személyes érintettség okán a szabadság ütemtervének megállapításával kapcsolatos döntéshozatalából nem zárja ki. Felelős: dr. Lipták Péter jegyző Határidő: azonnal Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kézfeltartással jelezze. 46/2015.(III.18. sz.) kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Oláh Kálmán polgármester évi szabadságolási tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint. Felelős: dr. Lipták Péter jegyző Határidő: folyamatosan 6. Napirendi pont: Csanádapáca Község évekre szóló gazdasági programja Oláh Kálmán polgármester: Az írásos anyagot erről mindenki megkapta. Nem kívánom kiegészíteni. Le van írva pontokba, az 1 sz. melléklet tartalmazza a programokat. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 47/2015.(III.18. sz.) kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja Csanádapáca Község évekre szóló Gazdasági Programját. Határidő: folyamatos Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 7. Napirendi pont: Az Arany János Művelődési Ház Terembérleti szabályzatának megtárgyalása

9 Oláh Kálmán polgármester: Az Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-kezelő és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta ezt a napirendet is. Megkérem Oláh Lajos Sándorné elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: Megtárgyaltuk ezt a napirendet is, tételesen nem kívánom felsorolni. Hivatalosan közzé lesz téve a település honlapján. Javasoljuk az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Kiegészíteném annyival, hogy a helyi újságba is be fog kerülni. Kérdése valakinek ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 48/2015.(III.18. sz.) kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és az a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadta az Arany János Művelődési és Könyvtár Teremhasználati szabályzatát Határidő: azonnal Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 8. Napirendi pont: Egyebek (bejelentések) 1. pont: Oláh Kálmán polgármester: Erről az írásos anyagot most kapta meg mindenki. A Nemzetgazdasági Minisztérium kiírása alapján a START munka bővülne egy programelemmel. Ez a pilot program. Kevés információval rendelkezem de, amit tudok erről az, hogy a szociális szövetkezetek alakítása március 16-án kezdődött, szándéknyilatkozat aláírásával. Csanádapácán 1 brigád lesz kialakítva 15 fővel, melyből 1 fő vezető lesz. A program február 29-ig tart. A munkabér és a dologi kiadások ben 100 %-ig támogatottak, a későbbiekben a sertéstartásból és a rendelkezésre álló 5 db növényházból kell majd fedezni. Holnap lesz 1 tájékoztató ezzel kapcsolatban és remélem, hogy konkrétumokat tudunk meg ott. Amit erről még el tudok mondani az, hogy Konzorciumi Megállapodás van. Orosháza Város Önkormányzata lesz a székhely. A Konzorciumi tagokat delegálják, jegyző úr átnézte a tervezetet. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e? Csikós Gábor képviselő: Tudunk valamit a felvásárlási árakról? Oláh Kálmán polgármester: Annyit tudunk, hogy az előállított termékek a konzorcium keretein belül kerülnek majd értékesítésre.

10 Oláh Lajos Sándorné képviselő: Akkor ezt nem a saját konyhánk fogja felvásárolni? Oláh Kálmán polgármester: Nem, a konzorcium keretében, központilag lesz értékesítve a megtermelt zöldség és a felhizlalt sertés. Csikós Gábor képviselő: Ha jól értelmezem, akkor a 2015-ös évet támogatják 100 %-ban, de 2016-ban csak részlegesen és 2017-ben ennek már önellátóvá kell alakulnia? Oláh Kálmán polgármester: Igen, ez így néz ki. Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Túl kevés információ áll rendelkezésünkre, ezért nehéz dönteni. Olyan ez, mint a veszélyhelyzet. Nekem kétségeim vannak. A tizenegynéhány ember miatt azt mondom, hogy rendben van, de csak a szívemben, a fejemben már egyáltalán nem. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e még? Ha nincs, aki egyetért azzal, hogy belépjünk a konzorciumba, kézfeltartással jelezze. 49/2015.(III.18. sz.) kt. határozat: Csanádapáca község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1. csatlakozik a Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába megnevezésű Békés megyei közmunka pilot programhoz, 2. tudomásul veszi a Konzorciumi Megállapodásban foglaltakat, 3. felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert a Konzorciumi Megállapodás aláírására. Végrehajtásért felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő: azonnal 2. pont: Oláh Kálmán polgármester: Jegyző úr szeretné még a szociális rendelettel kapcsolatban szólni. Átadom a szót dr. Lipták Péter jegyző úrnak. dr. Lipták Péter jegyző: A kiegészítéssel kapcsolatban kívánom elmondani, hogy a polgármester rendkívüli támogatást nyújt egyszeri pénzbeli támogatás, természetben vásárlási utalvány, kamatmentes kölcsön formájában. A rendelet kiegészül még, hogy rendkívüli támogatás igényelhető

11 közeli hozzátartozó eltemetése céljából maximum ,- Ft-ig kamatmentes kölcsön formájában. Oláh Kálmán polgármester: Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban valakinek van-e még kérdése? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi rendeletet alkotta: 9/2015. (III.19.) sz. önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. Oláh Kálmán polgármester: Megkérdezem, hogy kérdése, bejelenteni valója van-e valakinek? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételét mindenkinek. Szép napot, jó egészséget kívánok mindenkinek, a továbbiakban a Képviselő-testület, zárt üléssel folytatja munkáját. K.m.f. Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter jegyző Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. 17/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31../2011. ikt. Sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testületének 2011.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. 04. 28. napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. február 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 15/2015.(II.25.)

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 27-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66. Tel.: 68/422-000, 422-001 Fax: 68/422-047 E-mail: polghiv@pusztafoldvar.hu 9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2/2011. (I. 28.) önkormányzat rendelet BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE a közüzemi

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 19-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén.

Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselo-testülete 1/2010. sz. jkv. Je2vzokönvv Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén. Az ülés helve: Csanádapáca Községháza díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben