Bököny Község Képviselő-testülete május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011."

Átírás

1 Bököny Község Képviselő-testülete május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének megtárgyalása. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP Kódszámú - Zöld gazdaság) című pályázat /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Gyalogné Lovas Irén polgármester 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete május 05. napján 16:00 órakor megkezdett üléséről. Szavazati joggal jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén Dr. Komoróczy Péter Marozsán Mihály Taskó Miklós polgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Gulyás József Horváth István Balogh Sándor jegyző CKÖ elnök bökönyi lakos Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom. A Képviselő-testület határozatképes. Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Dr. Komoróczy Péter és Taskó Miklós képviselőket válassza meg. A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Polgármester javaslata az ülés napirendjére: 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének megtárgyalása. 2) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP Kódszámú - Zöld gazdaság) 3) Egyebek 2

3 A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 76/2011. (V.05.) önkormányzati h a t á r o z a t a A Képviselő testület ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1)Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének megtárgyalása. 2)Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP Kódszámú - Zöld gazdaság) 3)Egyebek NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. Napirendi pont: Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének megtárgyalása. Gyalogné Lovas Irén polgármester: Sajnos, Balogh Sándor és családja Csiszár Tiborék lakását sem tudja megvenni, mert rendezetlen tulajdoni jog van. Ezért valamilyen megoldást kell találnunk. Taskó Miklós képviselő: Balogh Sándornak és a családjának is azon kellett volna lennie, hogy ez sikerüljön. Ennek ellenére én is úgy gondolom, hogy valamilyen módon segítenünk kell. Dr. Komoróczy Péter képviselő: Kapna munkát, ha akarna. Úgy lenne a legcélszerűbb, ha megvennénk egy házat nekik, de a ház egészen addig, míg nem törleszti vissza az Önkormányzat részére, addig a mi tulajdonunkban lesz. Ha 3 hónapig nem fizet, akkor viszont ki kell költözniük. Horváth István CKÖ elnök: Az Önkormányzat azzal tudná biztosítani azt, hogy visszafizessék, hogy Balogh Sándor feleségét alkalmazná, majd őt vagy a fiát így is biztosítva lenne a törlesztés. Dr. Komoróczy Péter képviselő: Muszáj segítenünk, ezért azt javasolom, hogy vegyük meg nekik Marsi Hajnalka eladó házát olyan 3

4 feltételekkel, amiket mondtam. 30 eft-os havi törlesztéssel 2 év alatt visszajönne a pénz az Önkormányzat részére. Gulyás József jegyző: Tehát, 800 eft-ért vesszük meg a házat, amibe 150 eft-ot Balogh Sándor is belead, mivel a belvíz által tönkrement házának tetőjét 150 eft-ért megvásárolják tőle. Dr. Komoróczy Péter képviselő: A tetőt megveszi egy vállalkozó, de a ház többi részével mi lesz? Balogh Sándor: Az már nem kell senkinek, az Önkormányzaté lehet. Gyalogné Lovas Irén polgármester: Ha nincs kérdés vagy hozzászólás, akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy kézfenntartással jelezze, aki elfogadja ezt a napirendi pontot! A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 77/2011. (V.05.) önkormányzati h a t á r o z a t a A Képviselő testület Balogh Sándor bökönyi lakos és családja részére 800 eft értékben lakóházat vásárol, amelyet 30 eft/hó törlesztő részlettel visszafizet az Önkormányzat részére. A lakóház értékének teljes törlesztése után Balogh Sándor tulajdonába kerül. * Balogh Sándor és Horváth István elhagyta az üléstermet. 2. Napirendi pont: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP Kódszámú - Zöld gazdaság) Gyalogné Lovas Irén polgármester: Egy pályázatot szeretnénk beadni a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai tagintézményére ami nyílászárók cseréjét, teljes szigetelését és fűtés korszerűsítését biztosítaná. Ez egy nagy beruházás, ami idővel megtérül. Sokkal kevesebb lesz az Iskola rezsi / fűtés/ költsége. Az 4

5 önkormányzat erdőjében megtermelt fából tudnánk fűteni. Egy fűtőre is szükség lesz, ezáltal egy család anyagi helyzete is javulna. Továbbá a község vagyona ezáltal gyarapodna, mert jóval értékesebb lenne az iskola épülete. Dr. Komoróczy Péter képviselő: Teljes mértékben támogatom ezt a kezdeményezést. Pár éven belül megtérülne a befektetés. Taskó Miklós képviselő: Én is támogatom. Gyalogné Lovas Irén polgármester: Aki támogatja az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP Kódszámú - Zöld gazdaság) c. pályázat benyújtását, az kézfenntartással jelezze! A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2011. (V.05.) önkormányzati h a t á r o z a t a Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP Kódszámú - Zöld gazdaság) A Képviselő-testület Barota Mihály Általános Művelődési Központ Általános Iskolai Intézményegység 4231, Bököny József A. u. 2. szám (hrsz: 71/2) épületére, a környezet és energia operatív program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP Kódszámú - Zöld gazdaság) című pályázati konstrukciót nyújt be. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt költségvetését az alábbiak szerint rögzíti: Bököny BRUTTÓ Költség (Ft) % Projekt előkészítési költsége Engedélyes tervek készítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése Közbeszerzés

6 Projekt előkészítési költsége összesen Projekt megvalósítási költsége Kivitelezés (építés + eszközbeszerzés) Projektmenedzsmen t I. + II. (benne könyvvizsgálat) ,17 % Mérnöki feladatok Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok Egyéb (engedélyek) Projekt megvalósítási költsége összesen ,83 % Mindösszesen % Teljes beruházási költség: Ft Elszámolható beruházási költség: Ft Pályázat által elnyerhető támogatás (85%): Ft Önerő: Ft Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gyalogné Lovas Irén polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges előkészületek megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 6

7 3. Napirendi pont: Egyebek Marozsán Mihály képviselő: Bököny Község Sportegyesület Labdarugó Szakosztálya edzője részére bajnoki fordulóként bruttó 7500 Ft/forduló megbízási díjat állapított meg. A játékosai részére a labdarugó mérkőzés jegyzőkönyve alapján, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarugó Szövetség besorolása alapján és a Magyar Kupa játékok mérkőzéseire az alábbiak szerint kapnak nettó megbízási díjat az eredmények szerint április 1-jétől: 1, győztes mérkőzés esetén 1000 Ft/fő/mérkőzés; 2, nem hazai pályán szerzett döntetlen esetén a megbízási díj 50%-a, tehát 500 Ft/fő/mérkőzés; 3, vesztes mérkőzés után és a hazai pályán elért döntetlen esetén nem részesülnek megbízási díjban. Kérem a képviselőtestületet, hogy fogadja ezt el! A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 79/2011. (V.05.) önkormányzati h a t á r o z a t a A Képviselő-testület A 158/2009. (VIII.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. A Sport Egyesület Labdarugó Szakosztály edzője részére bajnoki fordulóként bruttó Ft megbízási díjat állapít meg. Játékosai részére bajnoki mérkőzésenként az elkészült jegyzőkönyvek alapján kerül kifizetésre megbízási díj, a besorolás Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség sorsolása alapján alakul ki. A megbízási díjak nettó összege az alábbiak szerint alakul április 1-jétől: 1. győztes mérkőzés: Ft/fő. 2. nem hazai pályán szerzett döntetlen: 500 Ft/fő. 3. vesztes mérkőzés és hazai pályán szerzett döntetlen mérkőzésre díjazás nem jár. A Magyar Kupa versenysorozatban való részvételkor, továbbjutással járó mérkőzések esetén nettó Ft/fő megbízási díj. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 7

8 Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést. Kmft. Gyalogné Lovas Irén Polgármester Gulyás József jegyző Taskó Miklós Jegyzőkönyv-hitelesítők Dr. Komoróczy Péter 8

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli üléséről 644-8/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli üléséről 644-8/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli üléséről 644-8/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 80-85/2011., 10/2011. R.) TÁRGYSOROZAT 1) A közterület használat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 16-án tartott rendkívüli üléséről 132-10/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (43-46/2009.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Döntés az Újfehértó-Bököny

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. április 19-i közmeghallgatásról Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 41-44/2013. TÁRGYSOROZAT 1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról Előadó: polgármester

Részletesebben

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 22-i rendes üléséről Ikt. szám: 644-23/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-3897/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 21-én 09.00 órai kezdettel, a i Hivatal Konferencia termében

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 óra 30 perckor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Meghozott határozatok: Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 55/2008. (VI.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 8-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 8.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. április 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. április 15-én megtartott rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 15-én megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben