Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 12-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről."

Átírás

1 Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 12-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel kapcsolatosan 2. Döntéshozatal gyerekek nyári étkeztetésére 3. Egyebek Buj, május 12. Barta Miklós Ferenc polgármester Dr. Németh Károly jegyző

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 12-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza Buj, Rákóczi u. 1. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester Buhajla János képviselő Fazekas András képviselő Kiss Józsefné képviselő Mester János képviselő Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő Toma László képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Dr.Németh Károly jegyző Barta Miklós Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy a testület határozatképes mivel mind a hét fő képviselő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Mihalik Anna hivatali dolgozót, hitelesítőknek pedig Kiss Józsefné és Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselőket javasolja, mely javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását: 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel kapcsolatosan 2. Döntéshozatal gyerekek nyári étkeztetésére 3. Egyebek A képviselőtestület a meghívóban kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, más napirendi pont tárgyalására javaslat nem érkezett. 230

3 1./Napirendipont: Döntéshozatal közbeszerzésekkel kapcsolatosan Barta Miklós Ferenc polgármester: Az Esélyegyenlőségi Információs Pont közbeszerzési eljárásáról van szó, amelyre három ajánlat érkezett. Megkérem jegyző urat, hogy ismertesse a legjobb ajánlatot tevő céget. Dr. Németh Károly jegyző: Egyszerűsített közbeszerzési eljárásról van szó, amelyre három cégtől érkezett árajánlat, köztük a Sandhal Kft. tette a legalacsonyabb árajánlatot. Toma László képviselő: Konkrétan mit takar az Esélyegyenlőségi Információs Pont kialakítása? Dr. Németh Károly jegyző: Ez a beruházás a jelenlegi művelődési házban valósulna meg, szociális blokk és eszközök beszerzését foglalja magába. Fazekas András képviselő: A pályázat magába foglalja a fűtésrendszer korszerűsítését is? Barta Miklós Ferenc polgármester: Ez nem szerepel a pályázatban, ha lesz rá lehetőség akkor egy másik pályázat kapcsán megpróbáljuk megoldani, ha nem akkor önerőből. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Sandhal Kft. ajánlatát fogadjuk el szavazzon. A képviselőtestület a szóbeli előterjesztést 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta: Buj Község Önkormányzat Képviselő testület 34/2011.(V.12.) határozat 1., Buj Község Önkormányzat Képviselőtestület az Esélyegyenlőségi Információs Pont (Művelődési Ház) kialakításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás során a Sandhal Kft. (4700 Mátészalka, Kossuth u. 4. fsz. 9.) árajánlatát fogadja el, melynek összege nettó forint. 2., A képviselőtestület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 231

4 2./Napirendi pont: Döntéshozatal gyerekek nyári étkeztetésére Dr. Németh Károly jegyző: Megjelent a pályázat kiírása, de mivel Buj nem szerepel a leghátrányosabb helyzetű települések között, így a nyári gyermekétkeztetés 50%-át az önkormányzatnak kell finanszírozni. Az elmúlt évben a gyermekek nyári étkeztetése körülbelül 1.3 millió forintba került. Ha az igények a tavalyi évhez hasonlóan alakulnak akkor az önkormányzatnak körülbelül 700 ezer forintot kellene hozzátenni a nyári étkeztetés finanszírozásához. A költségvetésben erre nincs keret elkülönítve. Buhajla János képviselő: Az illetékeseknek például a gyermekjóléti szolgálat dolgozójának és a védőnőnek fel kellett volna mérni az igényeket. Dr. Németh Károly jegyző: A pályázati kiírás a napokban jelent meg és a beadási határidő május 18. Ez az idő kevés arra, hogy az igényeket felmérjük. Fazekas András képviselő: Véleményem szerint csak azoknak kellene adni a támogatást akik valóban rászorulnak. Kiss Józsefné képviselő: Már többször szóltam az ügy mellett, úgy gondolom, sok család van aki rászorul, most idén talán még több mint tavaly. Ezeknek a gyerekeknek sokat jelent a napi egyszeri meleg étel. Véleményem szerint ezzel is sokat segítene az önkormányzat egy-egy rászoruló családon. Nehéz egy rangsort felállítani, hogy kik azok akik valóban rászorulnak. Munkácsiné Kolozsi Katalin: Az óvódás és bölcsődés korú gyermekek az intézményekben kapnak ellátást, a nyár folyamán is. Valóban nehéz rangsort felállítani. Buhajla János képviselő: Úgy gondolom, hogy a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek szüleit kötelezni kellene, hogy nyáron is vigyék gyermekeiket az intézménybe, így az ő étkeztetésük meg lenne oldva. Fazekas András képviselő: Véleményem szerint sokszor pont azok az emberek nem kérnek, akik a legjobban rászorulnak. Nem javaslom, hogy az önkormányzat részt vegyen a nyári gyermekétkeztetésben, illetve nincs is keret elkülönítve rá a költségvetésből. Barta Miklós Ferenc polgármester: Kérem aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk ne vegyen részt a nyári gyermekétkeztetésben szavazzon. A képviselőtestület a szóbeli előterjesztést egyhangúlag 7 nem szavazattal elutasította és a következő határozatot hozta: 232

5 Buj Község Önkormányzat Képviselő testület 35/2011.(V.12.) határozat Buj Község Önkormányzat Képviselőtestülete a évi nyári gyermekétkeztetési pályázaton nem kíván részt venni, mivel az önkormányzat a rendeletben meghatározott saját forrást költségvetéséből nem tudja biztosítani. 3./Egyebek: Barta Miklós Ferenc polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselőket a hétköznapi ügyeleti ellátással kapcsolatban, amelyet hétfőtől péntekig 7-től 8 óráig, illetve 16-tól 17 óráig tartó időszakban a Praxis-Rol Bt. látta el havi forintért, mely megbízási szerződés február 28-tól felmondásra került a szerződés megszűnésének időpontja május 31. Önkormányzatunk ingyenesen átadja a feladatot Akeef és Társa Bt Kótaj, Árpád u. 6. szám alatti egészségügyi szolgáltatónak. Az ügyeleti ellátást Dr. Alshahshoh Akeef kótaji háziorvos ingyenesen biztosítja. Szükséges lenne egy megállapodás megkötése a kótaji háziorvossal. Kérem, aki egyetért ezzel szavazzon. A képviselőtestület az előterjesztést egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: Buj Község Önkormányzat Képviselő testület 36/2011.(V.12.) határozat 1., Buj Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza az Akeef és Társa Bt-t (képviseli Dr. Alshahshoh Akeef) hogy a hétközi ügyeletet hétfőtől péntekig reggel 7 és 8 óra között illetve 16 és 17 óra között Buj Község Önkormányzat vonatkozásában lássa el. Az ügyelet helye 4482 Kótaj, Árpád u. 6. A megbízásáért az Akeef és társa Bt. díjazásban nem részesül. A megbízás határozatlan időre jön létre. 2., A képviselőtestület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal, június 1-től Toma László képviselő: Panaszkodtak a faluban, hogy mióta a temetkezési szolgáltatást kiadtuk vállalkozásba megemelkedett az ellátás költsége. Barta Miklós Ferenc polgármester: Érdeklődni fogok a vállalkozónál ezzel a dologgal kapcsolatban. 233

6 Fazekas András képviselő: A temető mögötti részen egy régi autónak van a kasznija, véleményem szerint azt el kellene onnan vitetni. Barta Miklós Ferenc polgármester: Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a rendkívüli testületi ülést kor bezárta. k.m.f. Barta Miklós Ferenc polgármester Dr. Németh Károly jegyző Munkácsiné Kolozsi Katalin Kiss Józsefné jegyzőkönyv-hitelesítők 234

7 Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének április 28-án kor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve: Tárgykód Napirendek Határozat száma Rendelet száma Lapszám D5 Döntéshozatal közbeszerzéssel kapcsolatban (Esélyegyenlőségi Információs Pont) 34/ K6 Döntéshozatal gyerekek nyári étkeztetésével kapcsolatban 35/ Megbízás orvosi ügyelet ellátására 36/ Buj, május 12. Barta Miklós Ferenc polgármester 235

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Ebben az évben is lesz Szüreti-Falunap 2009. augusztus 29.

Ebben az évben is lesz Szüreti-Falunap 2009. augusztus 29. 2009. június IX./1. szám ALKALMANKÉNT MEGJELENŐ FALULAP Ebben az évben is lesz Szüreti-Falunap 2009. augusztus 29. Szüreti felvonulás 2007. Az elmúlt évi sikeres Szüreri-Falunapi rendezvényt szeretnénk

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f.

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f. 191/2011. (VI.30.) számú határozata a Körjegyzőség munkájáról, valamint a helyi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1.) Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 100/2015. (III. 12.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a dombóvári 1414/11 hrsz.-on felvett, természetben Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatt található

Részletesebben