Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 34/2015.(V.06.) 35/2015.(V.06.) 36/2015.(V.06.) 37/2015.(V.06.) 38/2015.(V.06.) Tárgy évi nyári gyermekétkeztetés pályázata A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás zárszámadás A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás zárszámadás A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás zárszámadás A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás vagyonmérleg Petőfibánya, május 6. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 97

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelenlévő képviselők: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Dr. Csillag Imre Nagy Katalin Ruzsom Lajos Tanácskozási joggal résztvevők: Javasolt napirendek: Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos évi nyári gyermekétkeztetés - Indítványok, bejelentések, egyebek Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 5 fő. Juhász Péter jelezte távolmaradását, Tomecz Lászlóról nem tudunk semmit, nem értesített a távolmaradásról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Ezzel megnyitja az ülést. I. NAPIREND ÉVI NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS Azért kellett ilyen gyorsan összehívni a testületet, mert kiírták a nyári gyermekétkeztetésről szóló pályázatot, amelyet a holnapi napon, elektronikus úton kell beadni. Idén a pályázat benyújtásához képviselő-testületi határozatot kell hozni. A nyári gyermekétkeztetésre az előző években is pályázni kellett. Az előző évekhez képest nem sokban változtak a feltételek. Mivel Petőfibánya nem tartozik sem a hátrányos, sem a leghátrányosabb helyzetű települések közé, így önerő nélkül június 16-a és augusztus 28-a között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők gyermekek 30%-ának legalább 43, legfeljebb 53 napon keresztül biztosíthatunk napi egyszeri meleg étkezést, ebédet. Illetve a 30%-on felül annyi rászoruló gyermek után igényelhetünk a támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a saját forrásból 98

3 történő meleg étkeztetést a pályázatában vállalja. De ez csak akkor lesz, ha a pályázati forrás elegendő lesz. Önerőt egyébként nem szoktunk vállalni. Eddig testületi határozatra sem volt szükség a pályázat beadásához. A tavalyihoz hasonlóan az igényelhető támogatás összege egy rászoruló gyermekre naponta 440 Ft. Előnyt jelent a pályázat beadásánál, ha a pályázó az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek számára, vagy ha az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább 30%-ának megfelelő értékben, 40 km-en belül termelő őstermelőtől, kistermelőtől szerzi be, ezek tavaly még kötelező elemek voltak a pályázatban, most csak előnyt jelent. Az őstermelői, kistermelői beszerzéseket az óvoda vállalta. Tavaly és tavalyelőtt az óvodai és iskolai pedagógusokkal oldottuk meg a szabadidős programot. Sajnos előfordult, hogy némelyik gyermek kárt okozott a játékokban, a mosdókban. Az augusztusi felügyeletet is nehezen tudtuk megoldani, mert az iskolából már nem jött át senki augusztusban. Írásban megkerestem az általános iskola vezetőjét, és arra kértem, hogy az idén legyen az iskola a színhelye a nyári gyermekétkeztetésnek, mivel a művelődési ház várhatóan a nyáron energetikai felújítás alatt áll majd. /Felolvassa az általános iskola vezetőjének címzett nyári gyermekétkeztetésről szóló levelet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Erre a levélre megérkezett a mai napon a válasz. Ezt is felolvasom. /Felolvassa a válaszul kapott levelet./ A lényeg, hogy az iskola nem engedi meg, hogy odamenjenek a gyerekek nyáron. A levélből az is látszik, hogy a saját szabadságuk terhére nem vállalnak napokat azért, hogy a szabadidős programot felügyeljék. Egy pedagógusnak 2-3 alkalommal, 4 órát kellene vállalni. /A képviselő-testület megvitatja a nyári gyermekétkeztetésről szóló pályázati kiírást./ A megbeszéltek alapján, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat között 43 munkanapon keresztül, önerő nélkül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 30%-nak, azaz 25 főnek nyári gyermekétkeztetést biztosítson, szabadidős program szervezése nélkül. Illetve egyetért azzal, az önkormányzat önként vállalja azt, hogy az alapanyagra fordított összeg 30%-át megyén, szomszédos megyén vagy a település 40 km-es körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől szerzi be az Önkormányzat konyhája, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 34/2015.(V.06.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett évi nyári gyermekétkeztetési pályázat feltételeit és az alábbiak szerint döntött: Petőfibánya Községi Önkormányzat 99

4 a) nem hátrányos és nem leghátrányosabb helyzetű településként önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 30 százaléka, azaz 25 fő után pályázik nyári gyermekétkezetésre; b) a nyári gyermekétkezetést 43 munkanapon keresztül biztosítja, között; c) az alapanyagra fordított összeg 30-át megyén, szomszédos megyén vagy a település 40 km-es körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől szerzi be az Önkormányzat konyhája; d) az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot nem biztosít. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a nyári gyermekétkezetés pályázatához szükséges nyilatkozatokat Petőfibánya Községi Önkormányzat képviseletében tegye meg. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a nyári gyermekétkezetésre nyújtsa be a pályázatot. II. NAPIREND INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK Megjelent az óvoda energetikai pályázatának kiírása, egy úgynevezett címzett pályázati kiírás formájában. A közbeszerzést kiírták, minden megy a maga útján. Az előző testületi ülésen megbeszéltek alapján eljött az ácsmester és felmérte a fenti óvoda tetőszerkezetét. Azt mondta, hogy a palatető elszállítása kb. félmillió forint lenne, mert veszélyes hulladéknak minősül. A számításai szerint a tető felújítása kb. 6,5 millió forintba kerülne. Ha nyer a pályázatunk és elkezdődnek a munkálatok, nyilván megkérdezzük a kivitelezőt is a tetőcseréről. Ezt csak tájékoztatásképpen mondtam el. Van még egy pályázat, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztéséről, ezt majd a soros testületi ülésre beviszem. A másik téma a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás évi zárszámadási javaslata négy kiküldött határozati javaslatot kellene elfogadni. A kiküldött anyagot mindenki elolvasta. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki egyetért a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás évi zárszámadási javaslatának elfogadásával a kiküldött határozati javaslat szerint, kézfelnyújtással jelezze. 35/2015.(V.06.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 100

5 a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét e Ft-ban b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét e Ftban állapítja meg. A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. mellékletében találhatóak. Aki egyetért a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás évi zárszámadási javaslatának elfogadásával a kiküldött határozati javaslat szerint, kézfelnyújtással jelezze. 36/2015.(V.06.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét e Ft-ban b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét e Ftban állapítja meg. A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában ezen határozat 3. és 4. mellékletében találhatóak. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát ezen határozat 5. melléklete alapján elfogadja. Aki egyetért a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás évi zárszámadási javaslatának elfogadásával a kiküldött határozati javaslat szerint, kézfelnyújtással jelezze. 101

6 37/2015.(V.06.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás maradványa: 2091 e Ft, mely intézmény finanszírozásként kerül felhasználásra: dologi kiadás: 2091 e Ft A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat maradványa: 854 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra: személyi jellegű: 221 e Ft munkaadót terhelő: 446 e Ft dologi kiadás: 187 e Ft Aki egyetért a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás évi zárszámadási határozati javaslatának elfogadásával a kiküldött határozati javaslat szerint, kézfelnyújtással jelezze. 38/2015.(V.06.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás vagyonmérlegét 3329 e Ft főösszeggel elfogadja. A Társulás vagyonmérlegét ezen határozat melléklete tartalmazza. Van-e valakinek más felvetése? Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést bezárta. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző A jegyzőkönyv hiteléül: Pollákné Vanicsek Judit jegyzőkönyvvezető 102

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 157/2011.(VI.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének. 1 Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 5-én 16 00 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében megtartott, a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 13/2015.(IV.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy 147/2011.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 3/2014. (II.13.)

Részletesebben

A 2010. május 25.-én tartott nyílt testületi ülés J e g y z ő k ö n y v e

A 2010. május 25.-én tartott nyílt testületi ülés J e g y z ő k ö n y v e Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A 2010. május 25.-én tartott nyílt testületi ülés J e g y z ő k ö n y v e Napirend: 1. Pályázatok finanszírozásának áttekintése Előadó: Takács János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2011. MÁJUS 31.) Rendelet: 6/2011. Ör. 10/2011. Ör. Határozatok: 48/2011. - 54/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2011. MÁJUS 31.) Rendelet: 6/2011. Ör. 10/2011. Ör. Határozatok: 48/2011. - 54/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2011. MÁJUS 31.) Rendelet: 6/2011. Ör. 10/2011. Ör. Határozatok: 48/2011. - 54/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 6-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben