J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén."

Átírás

1 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. Jelen vannak: Oláh Kálmán Szikora Pál Ferenc Csikós Gábor Mórocz Ildikó Kesjár Jánosné Oláh Lajos Sándorné polgármester alpolgármester Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: dr. Lipták Péter Megyeriné Lepsényi Alíz Pepó Jánosné jegyző aljegyző intézményvezető Napirend tervezet: 1./ Pályázat benyújtása a szociális intézmények fejlesztése, felújítása pályázatra 2./ NKA pályázat benyújtása a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére 3./ Egyebek (bejelentések) Oláh Kálmán polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat dr. Lipták Péter jegyzőt, Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyzőt és Pepó Jánosnét a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét. Nagy Zoltánné asszony jelezte távolmaradását. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Az írásos anyagot mindenki

2 megkapta. Ismertetem a napirend tervezetet, aki egyetért a fenti napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. A -testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a napi soron kívüli ülés napirendjét. 1. Napirendi pont: Pályázat benyújtása a szociális intézmények fejlesztése, felújítása pályázatra Oláh Kálmán polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, ez egy 20 millió forintos pályázat, amelynek van önrésze is. A pályázat a szociális intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen lett kiírva. A beadási határidő április 15. Az igényelhető támogatás összege maximum ,- Ft, ennek önrésze ,- Ft. Így a fejlesztés bruttó összköltsége ,- Ft, mely az ÁFÁ-t is tartalmazza. A beruházás kapcsán egyeztettem már Kovács Sándor tervező mérnökkel, aki hamarosan meg fogja tekinteni az intézményt. Egyelőre nem kívánok erről különösebbet elmondani, kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Csikós Gábor : Miről szólna ez a pályázat? Pepó Jánosné intézményvezető: A szociális otthon legelhanyagoltabb részét kellene felújítani. Sok gondot okoz a volt tanári lakás fűtése. Maga az épület is felújításra szorul, mivel igen régi építésű. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: A pályázat a bentlakásos otthon részére vonatkozik. A volt tanári lakás valóban felújításra szorul. Oláh Kálmán polgármester: Azt javaslom, hogy zárjuk rövidre. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 51/2015. (III.30) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának -testülete (a továbbiakban: -testület) úgy határoz, hogy: 1. pályázatot nyújt be a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) alpontja szerinti Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása jogcímre,

3 2. a Képviselő-testület a fejlesztés bruttó összköltségét (mely összeg az ÁFÁ-t is tartalmazza) ,- Forint összeggel elfogadja. Ebből benyújtandó támogatási igény bruttó ,- Forint, a biztosított saját forrás összege bruttó ,- Forint. 3. a Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a bruttó ,- Forint saját forrás összegét évi költségvetésében a fejlesztéshez biztosítja és az rendelkezésre áll. 4. a Képviselő-testület felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelősök: Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter jegyző Határidő: április Napirendi pont: NKA pályázat benyújtása a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére Oláh Kálmán polgármester: Az írásos anyagot erről a pályázatról is mindenki megkapta. Nem kívánok erről különösebbet elmondani, csak annyit, hogy a könyvtárban új bútorok, kiegészítő berendezések, infokommunikációs eszközök beszerzésére lehet pályázni. Az igényelhető támogatás maximum ,- forint és 90 % a maximális támogatási intenzitás mértéke. A pályázat benyújtásának határideje április 1. Ennek a pályázatnak van nevezési díja is, ami ,- Ft, amely magában foglalja az ÁFÁ-t is. Ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 52/2015. (III.30) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1. pályázatot nyújt be az 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 75. szám alatti Arany János Művelődési Ház és Községi Könyvtár szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése érdekében, a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához.

4 2. a beruházás megvalósítása érdekében támogatási igényt nyújt be a NKA Közgyűjtemények Kollégiumához, maximum bruttó ,- Forint mértékig, amelyhez a teljes igényelt pályázati forrás összköltségének 10%-ig, de legfeljebb bruttó ,- Forintig önrészt biztosít, a évi költségvetési tartalék terhére. 3. felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására a ,- Ft pályázati nevezési díj befizetése mellett. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő: április Napirendi pont: Egyebek (bejelentések) Oláh Kálmán polgármester: A Start-pilot programmal kapcsolatban szükséges még egy döntést hozni, a pénzügyi kötelezettségek vonatkozásában. A költségvetéssel kapcsolatos módosítás azért szükséges, mert fedezetet kell elkülönítenünk az ÁFA és az utolsó 30 %-os részt előre meg kell finanszíroznunk. A munkaügyi központ ezt a későbbiekben fogja utalni az önkormányzat felé. Ez mintegy ,- Ft-ot tesz ki. Több helyen utána érdeklődtem, de pontosat senki nem tud. Az előző határozatunkat kiegészítenénk még ezzel. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e még? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 53/2015. (III.30.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. kinyilvánítja csatlakozási szándékát arról, hogy partnerként részt kíván venni a Kitörési pont a háztáji irányába megnevezésű Békés megyei közmunka pilot programban, 2. felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert, hogy Csanádapáca Község Önkormányzat képviseletében eljárva, aláírja a konzorciumi megállapodást, illetve azok esetleges későbbi módosításait, 3. felkéri dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse, majd terjessze elő, tekintettel a program megvalósításhoz szükséges ÁFA és az utolsó 30%-os részlet megelőlegezésének érdekében. Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző Határidő: folyamatosan

5 Oláh Kálmán polgármester: Nekem az egyebekben nincs több mondanivalóm. Akinek van kérdése, bejelenteni valója, itt most megteheti. Amennyiben nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a jelenlétét. Szép napot, jó egészséget kívánok mindenkinek. Az ülést bezártnak tekintem. K.m.f.. Oláh Kálmán polgármester. dr. Lipták Péter jegyző Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén.

Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselo-testülete 1/2010. sz. jkv. Je2vzokönvv Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén. Az ülés helve: Csanádapáca Községháza díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26- án 19.00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26- án 19.00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 21/2013. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26- án 19.00

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. 04. 28. napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 óra 30 perckor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/46/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. június 25-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 14. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben