KITEKINTŐ ELEMZÉSEK: AZ ÚJ ROMÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY HOZADÉKA A MAGYAR KISEBBSÉG SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITEKINTŐ ELEMZÉSEK: AZ ÚJ ROMÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY HOZADÉKA A MAGYAR KISEBBSÉG SZÁMÁRA"

Átírás

1 KITEKINTŐ ELEMZÉSEK: AZ ÚJ ROMÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY HOZADÉKA A MAGYAR KISEBBSÉG SZÁMÁRA A jelen tanulmány szerzője Pap Szilárd István a Kárpát-medence rovat szerkesztője március

2 Tartalomjegyzék I. A jogszabály elfogadásának előtörténete 3 II. Újdonságok a közoktatásban 5 II.1. Adminisztratív és pénzügyi változtatások 6 II.2. Tartalmi kérdések 7 II.3. Adminisztratív és pénzügyi változtatások 9 III. Felsőoktatási reform 10 IV. Következtetések 13 V. Irodalomjegyzék 13 2

3 I. A jogszabály elfogadásának előtörténete január 10-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben az új román Nemzeti Oktatási Törvény 1, amely átfogó reformokat szándékozik beépíteni a román oktatási rendszerbe. Hasonló mélységű oktatási törvénycsomag több mint tíz évvel ezelőtt született. Az évi Nemzeti Oktatási Törvény a kommunista időszakból megmaradt oktatási rendszer szerkezetét, működési elveit és prioritásait rendezte át. Az közötti kormányzati ciklus döntéshozói tovább gyorsították az ország általános reformját, beleértve a tanügyet is. Ezen belül előbb 1997-ben, majd 1999-ben módosították gyökeresen a korábbi jogszabályt; és ugyancsak 1997-ben fogadták el az Oktatási Személyzet Statútumát, amely a tanárok munkájának legfontosabb paramétereit rögzítette. Az elkövetkező egy évtized oktatási rendszerét tehát ezen említett jogszabályok határozták meg, ugyanakkor nem biztosították az olyannyira igényelt stabilitást. Mindennapos politikai gyakorlattá vált ugyanis, hogy a hivatalba lépő új tanügyminiszterek felszíni változtatásokat idéztek elő. A kialakult helyzetet emiatt a káosz és a hatékonyság krónikus hiánya jellemezte és jellemzi mai napig. A román oktatási rendszer már egy jó ideje megérett arra, hogy új alapokra helyezzék. A Daniel Funeriu oktatási miniszter nevével fémjelzett újonnan elfogadott jogszabály egy korábbi jelentésre épül, melyet Traian Băsescu államelnök kérésére - Mircea Miclea professzor irányítása alatt ben állított össze egy szakértői bizottság. A Miclea-jelentés felvázolta a román oktatási rendszer helyzetét, diagnosztizálta annak betegségeit és egy sor javaslatot dolgozott ki azok kezelésére. A jelentés kapcsán a köztársasági elnök egy összpárti politikai megegyezést is tető alá hozott, amely elvben hitet tett a reformok mellett. A Nemzeti Megegyezés az Oktatásért nevet viselő dokumentumot az összes jelentős politikai alakulat aláírta; célja az volt, hogy egy széleskörű konszenzust hozzon létre az oktatási reform támogatása mellett. Egy ilyen konszenzus elengedhetetlen bármilyen hosszú távú projekt sikeréhez, hiszen csak az biztosíthatja a reformok iránti elkötelezettséget, és azok gyakorlatba ültetését. Az aláírt paktum e tekintetben azonban nem érte el célját, hiszen a szimbolikus állásfoglaláson túlmenően csak a Băsescuval szövetséges politikai erők támogatták a törvénytervezet. A 2008-ban a Demokrata-Liberális (PDL) és Szociáldemokrata (PSD) pártok részvételével hivatalba lépő kormányzati nagykoalíció mégis megígérte a reform gyakorlatba ültetését. A szociáldemokraták által vezetett oktatási minisztérium azonban felhígította a Miclea- 1 A jogszabály román nyelvű szövege a romániai oktatási minisztérium honlapján olvasható ( 3

4 javaslatot, többek között a kisebbségbarát passzusokat is kiiktatta. 2 Ez az utóbbi, kisebbségbarátnak nem nevezhető tervezet, azóta is a Szenátus különböző bizottságait járja. Így a második, immáron a PDL és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által támogatott Boc-kormányra hárult a feladat, hogy visszatérjen a Miclea-jelentés szellemiségéhez, és gyakorlatba ültesse a gyümölcsözőnek ígérkező elképzeléseket. Az Emil Boc által vezetett román kabinetnek azonban csak többszöri nekifutásra sikerült jogerőre emelnie a tervezetet, úgy hogy időközben a Szenátus (beleértve egyes kormánypárti honatyát is) lépten-nyomon akadályokat gördített elé. 3 A bukaresti végrehajtó testület 2010 októberében felelősségvállalási eljárással próbálta hatályba léptetni a jogszabálytervezetet. 4 Az Alkotmánybíróság akkor az alaptörvénnyel ellenkezőnek minősítette a felelősségvállalási folyamatot 5, a kudarc pedig a kormánykoalíció válságához vezetett. 6 Az RMDSZ nyomására másodszorra is megpróbálkoztak a törvénytervezet gyorsított eljárással való elfogadásával, ekkor már sikerrel jártak. 7 Az egész ország számára kiemelkedő jelentőséggel bíró Nemzeti Oktatási Törvény a romániai kisebbségek, ezen belül pedig a magyar közösség számára is tartogat újdonságokat. Az, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) saját kormánykoalíciós jelenlétét is a törvény mielőbbi hatályba lépéséhez kötötte, jól mutatja milyen fontosak is a változások a romániai magyar közösség számára. A sikeres jogerőre emelkedés kapcsán Markó Béla a Szövetség elnöke elmondta: Komoly elégtételt jelent az oktatási törvény elfogadása nemcsak azért, mert több hónapos politikai vitára tett pontot az Alkotmánybíróság döntése, hanem mivel az RMDSZ több mint húsz éves küzdelemének a mérföldköve is. 8 2 Lásd Vita vita hátán, Háromszék, augusztus 12. ( %20Sim%C3%B3%20Erzs%C3%A9bet) és Nem sokat nyerünk az új tanügyi törvénnyel, Manna.ro, szeptember 8. ( 3 Ultimátumot ad a román kormány a szenátusnak a tanügyi törvényért, Kitekintő.hu, október 5. ( 4 Felelősséget vállalt a román kormány a magyar nyelvért, Kitekintő.hu, október 31. ( 5 Felelősségvállalási eljárás: A román alkotmány 114. cikkelye lehetőséget ad a kormánynak, hogy felelősséget vállaljon a parlament előtt egyes törvénytervezetekért. A felelősségvállalási eljárás esetén az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújthat be a kormány ellen, melynek sikeressége esetén a végrehajtó testület megbukik. Amennyiben a bizalmatlansági indítvány sikertelen, a kormány tövényjavaslata automatikusan jogerőre emelkedik előzetes parlamenti viták nélkül. 6 Az alkotmánybíróság az oktatási törvény ellen, Kitekintő.hu, november 4. ( 7 Lásd Újabb felvonáshoz érkezett az oktatási törvény, Kitekintő.hu, november 26. ( és Elfogadta a parlament a tanügyi törvényt, Krónika, december 14. ( 8 Mérföldkövet jelent az oktatási törvény az RMDSZ történetében, Szabadság, január 8. ( 4

5 A sajtó figyelme két kiemelkedő aspektusra összpontosított a törvény elfogadása kapcsán: egyrészt a román mint idegen nyelv sajátos rendszerben való elsajátítására, másrészt pedig Románia földrajzának és történelmének kisebbségi nyelven történő tanítására. Emellett azonban további újdonságokat is tartalmaz a jogszabály mind a közoktatás, mind pedig a felsőoktatás tekintetében. Mielőtt ezek vizsgálata következne, megjegyzendő, hogy a fentebb említett elfogadás körüli politikai körülmények nem jósolnak fényes jövőt a jogszabály számára. Az ellenzéki pártok már kilátásba helyezték, hogy hatalomra kerülésük esetén újabb törvényt dolgoznak ki. Továbbá számos csoport érdeke is sérült a Funeriu-törvény miatt, így a tanügyi rendszer széles rétegei (pl. egyetemi oktatók, politikai összeköttetésekkel rendelkező tanárok stb.) állhatnak ellen a reformnak. Ez azt mutatja, hogy a román oktatási rendszer várt stabilitása lehet, hogy még mindig nem jön el. II. Újdonságok a közoktatásban A kisebbségi közoktatás területén beálló változások kihatnak a tanítási folyamat adminisztratív, pénzügyi, illetve a tartalmi dimenzióira is. Mindezeket meghaladva a törvény szentesíti minden kisebbségi állampolgár azon jogát, hogy anyanyelvén tanulhasson az oktatási folyamat egésze alatt (45. cikkely, 1. bekezdés). Megköveteli, hogy a vegyes tanintézmények vezetőségének legalább egy tagja beszélje a kisebbség nyelvét (45. cikkely, 9. bekezdés), illetve arányos képviseletet ír elő ezen iskolák és a tanfelügyelőségek vezetésében is (45. cikkely, 8. bekezdés). Bár ezek a kitételek esetenként a már létező helyzetet foglalják normatív keretbe, mégis igen jelentősek, ugyanis törvényerőre emelnek olyan dolgokat, amelyek eddig csak mindennapi kompromisszumok kikényszerítése révén jöttek létre. Magyarán, ami eddig politikai és más jellegű megegyezésektől vagy éppen szubjektív kritériumoktól függött, azt mostantól törvény írja elő. Az arányos képviselet elve egyértelműen megakadályozza, hogy a vegyes tanintézmények és felügyelő testületek csak a többségi érdekeket érvényesíthessék, és így a kisebbségek törvényes beleszólást nyernek a döntések meghozatalába. A magyarság számára ez főként a szórványvidékeken bír kiemelt jelentőséggel, ugyanakkor a tömbvidékek tanfelügyelőségei is még mindig igen erős román dominanciával rendelkeznek; az új törvény ezen a helyzeten is változtathat. A törvény továbbá kötelezővé teszi a kisebbség nyelvének ismeretét azon pedagógusok számára, akik kisebbségi diákokat oktatnak (45. cikkely, 11. bekezdés). Ez alól kivételt képeznek a román nyelvet oktató tanárok. Ugyanakkor az oktatási folyamat hatékonyságának javítása szempontjából az ő kisebbségi nyelvismeretük is kiemelkedő 5

6 fontosságú lenne mind önmaguk, mind pedig a diákok számára. 9 A kisebbségi nyelv ismeretének előírása tehát helyes elvi alapokon nyugszik, sajnálatos azonban, hogy nem terjed ki az oktatók teljes körére. II.1. Adminisztratív és pénzügyi változtatások A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelven való tanulási jogát biztosítandó, az új jogszabály előírja, hogy amennyiben a gyerekeknek nincsen lehetőségük anyanyelven tanulni lakóhelyükön, az államnak kötelessége az ingázás költségeit megtéríteni vagy biztosítani az ingyenes bentlakást (45. cikkely, 7. bekezdés). 10 Az anyagi kérdésekhez tartozik még a kisebbségekkel kapcsolatos pozitív diszkrimináció, amely a fejkvóták területén érvényesül. Az új rendszer szerint a különböző tanintézmények állami finanszírozása a diákok számának függvényévé válik, a kisebbségi tanulók után pedig nagyobb fejkvóta jár. A fejkvóta rendszer ezen a ponton követi a korábbi támogatásrendszer gyakorlatát, továbbra is elismeri, hogy a kisebbségekhez tartozó gyerekek oktatása speciális ráfordításokat igényel a többségiekéhez képest. (Ez igaz a felsőoktatás egészére is.) A dolog egyetlen kellemetlenebb pontja, hogy a felekezeti oktatás esetében a támogatás csak a kötelező tíz osztály idejére biztosított. 11 pozitív diszkrimináció egy másik eleme, hogy a kisebbségi oktatási intézmények önállóan szerveződhetnek, azaz jogi személlyé válhatnak még akkor is, ha nincs ehhez meg a megfelelő számú diákjuk (45. cikkely, 4-5. bekezdés). Ez a szórványban további fontos garanciája lesz ez a kisebbségi oktatás önállóságának. Hasonlóan az egészségügyi rendszerhez, Bukarest az oktatási rendszer részleges decentralizációja mellett is elkötelezte magát. Ezentúl a közoktatási intézmények vezetőtanácsaiban a helyi autonómia kifejezéseképp a tanárok mellet, a szülők és az önkormányzat képviselői is képviselve lesznek (96. cikkely, 2. bekezdés). Ezek a vezetőtanácsok döntenek az intézmény költségvetéséről, a tanárok versenyvizsgáiról A A román közoktatás eddigi szerkezete: - Óvoda 3 év - Általános iskola 8 év (I.- VIII. osztály) - Középiskola 4 vagy 5 év (IX.-XII/XIII. osztály) Az új oktatási törvény szerint a IX. osztály az általános iskola részévé válik. Ez a módosítást először az a diákgeneráció tapasztalja majd, amelyik a es tanévben indul az V. osztályba. 9 A tanár-diák viszony nyelvi vonatkozásaiba érdekes bepillantást nyújt Parászka Boróka, A romántanárnő militánsan mosolyog, Manna.ro, január 7. ( html) 10 Előnyök a kisebbségi oktatás számára, Honline.ro, január 7. ( 11 Milyen lesz az új román oktatási törvény?, Erdély.ma, október 20. ( 6

7 (vagyis arról, hogy kit alkalmaznak, és kit nem), líceumok esetében pedig saját felvételi vizsga megszervezéséről is. Mindemellett az iskoláknak lehetőségük lesz a választható tantárgyak esetében saját, helyi tanterv összeállítására. A választható tantárgyak listáját eddig Bukarestben döntötték el, a decentralizáció változtat ezen. 12 (Szakértők például már dolgoznak a székelység történelmét bemutató tankönyvön is.) Gyakorlatba ültetve ez a decentralizáció az eddiginél sokkal tágabb mozgásteret biztosít majd a tanintézményeknek, valamint a helyi közösségeknek is, akik ezentúl nagyobb befolyással rendelkezhetnek az iskolák életének alakításában. Ez a lépés főként a székelyföldi tömbmagyarság esetében lesz látványos, hiszen itt a helyi autonómia érdemi elemei jobban érvényesülnek majd. A fejkvóta-rendszer és a decentralizáció együttesen pedig az oktatási folyamat hatékonyságának növekedését idézheti elő, ugyanis piaci mechanizmusokat épít be a tanügyi rendszerbe, anélkül, hogy a piac logikájának negatívumai is érvényesülnének. Az adminisztratív és tartalmi aspektusok határán helyezkedik el az közoktatás struktúrájának a megváltoztatása (23. cikkely). Ez nem kifejezetten kisebbségeket érintő kérdés, ám mégis érdemes megemlíteni. A középiskolai ciklus négyről három évesre csökken, a kilencedik osztály tehát átkerül az általános iskolai ciklusba. A törvényalkotók szerint ez biztosítja majd, hogy a diákok hosszabb ideig tanulhassanak. Ők úgy érvelnek, hogy az iskolából való kilépés leggyakrabban az általános iskola végével történik, mert a líceumi oktatás már nem érhető el minden településen, a fiatalok pedig nem tudják vállalni az ingázás költségeit. A tanárok jelentős része ezzel szemben azt állítja, hogy ez a változtatás eltántorítja majd tanulmányai folytatásától a diákság azon szegmensét, amely az eddigi körülmények között ment volna középiskolába. Ez a rossz következményeket is eredményezhető tervezet a vidéken, illetve szórványban élő magyar fiatalok számára komoly veszélyt jelenthet. II.2. Tartalmi kérdések A kisebbségi közoktatás számára mégis az a legfontosabb törvény biztosította újdonság, hogy a kisebbségek sajátos tanterv és tankönyvek szerint tanulják majd a román nyelvet az egyetem előtti oktatás minden szintjén (46. cikkely, 2. bekezdés). Ezzel kapcsolható össze az lépés is, amely megszünteti annak kötelezettségét, hogy az ország történelmét és földrajzát román nyelven oktassák a negyedik, nyolcadik, illetve tizenkettedik osztályosok számára, ezekben az osztályokban tanítják ugyanis ezt a két tantárgyat (46. cikkely, 8. bekezdés). Ezek a változtatások szakítanak azzal a sok éves nemzetállami gyakorlattal, amely az oktatási folyamatot nem a hatékonyság szempontjának, hanem az etnikai dominanciának rendelte alá. A törvényhozó ezúttal 12 Miért jó nekünk a tanügyi törvény?, Manna.ro, december 15. ( 7

8 figyelembe vette azt a rengeteg érvet, amely az új megközelítés mellett szól, és bevette azt a jogszabályba. Romániában a 80-as évek első feléig 8. osztályig külön tankönyvek álltak rendelkezésre, és a most még hatályos oktatási rendszer is sajátos programot és tankönyveket irányzott elő az első négy évfolyam számára, utána pedig 8. osztályig a többséggel azonos programhoz tartozó kisebbségi alternatív tankönyv áll rendelkezésre. A törvény újdonsága, hogy mind a program, mind a tankönyvek tekintetében külön utat enged a kisebbségek számára, az egyetem előtti oktatás minden évfolyamán. (Tódor Erika-Mária, Új program, új tankönyvek vitaindító, Transindex, február 11.) Több kategóriába csoportosíthatók azok az érvek, amelyek a román nyelve speciális módszerrel való tanítsa, illetve az ország földrajzának és történelmének kisebbségi anyanyelvén való oktatása mellet sorakoztathatóak fel. A reform legjelentősebb hozadéka, hogy javítja az oktatási folyamat hatékonyságát és minőségét. A kisebbségekhez tartozó diákoknak eddig ugyanazon módszerrel kellett tanulniuk az államnyelvet, mint többségi társaiknak. A döntéshozók nem ismerték fel, hogy a kisebbségi tanulóknak speciális igényeik vannak, hiszen számukra a román nem anyanyelv. Az új oktatási törvény tehát azt célozza meg, hogy a magyar vagy más kisebbségi fiatalok hatékonyabban sajátítsák el a román nyelvet, és jobban ismerjék meg az ország földrajzát, történelmét. Ahhoz, hogy a változás tényleg a várt eredményeket hozza, a speciális tantervnek holisztikusan kell a kisebbségi diákokra tekintenie, azaz figyelembe kell vennie az anyanyelv sajátosságait, és fel kell használnia azt a román nyelv oktatásában. Ugyanezek az elvek érvényesek a vizsgáztatásra és kiértékelésre is. Az eddigi helyzet abszurd és igazságtalan volt, hiszen ugyanazokat az elvárásokat támasztotta mind a többségi, mind pedig a kisebbségi diákokkal szemben. Az oktatás minőségén túl a szociális integráció és esélyegyenlőség tekintetében is pozitív hatások várhatóak a reform következményeként. A munkaerőpiacon való elhelyezkedés, magánvállalatok elindítása stb. eddig mind-mind problémát okozott a kisebbségieknek, hiszen nem rendelkeztek kellő nyelvkészségekkel. Megjegyzendő, hogy pont a tömbben élő kisebbségi közösségek esetén (pl. a Székelyföld) a leggyengébbek ezek a készségek, hiszen a többségiekkel való mindennapi érintkezés itt a legritkább. Az esélyegyenlőség és a társadalmi mobilitás szempontjából tehát elengedhetetlen a megfelelő nyelvtudás, amelynek megvalósítása felé nagy lépést tesz az új törvény. A nemzetállami logika, illetve az alkalmazott (abszurd) módszertan okozta tanulási nehézségek mind-mind a román nyelv presztízsének csökkenéséhez vezettek a kisebbségek körében. Ezzel párhuzamosan pedig az anyanyelv presztízse is csökkent, hiszen a nemzetállami 8

9 elképzelésben nem férnek el a kisebbségi anyanyelvek. Az új oktatási kerettörvény változtat ezen a helyzeten, emeli a többségi nyelv megítélését, és vele párhuzamosan a kisebbségi nyelv önértékelését is. Remélhetőleg a román nyelv ezentúl nem az állandó frusztráció forrásaként, vagy az abszurd módon a diákra erőltetett tantárgyként jelenik majd meg, hanem egy érthető és tanulható nyelvként, melynek elsajátítása a kisebbségi diákok alapvető érdeke. A kisebbségi nyelvek hasonló módon presztízsváltáson mennek át a számukra biztosított nagyobb mozgástér révén, amely egyértelműen összhangba helyezi a román szakpolitikát az Európai Uniós tendenciákkal is. Ebben a keretben értékelhető a törvény azon szándéka is, hogy a nyelvek kölcsönös ismeretére sarkallja a tanulókat és tanárokat egyaránt. II.3. Adminisztratív és pénzügyi változtatások Minden jogszabály és szakpolitika szakítópróbája a gyakorlatba ültetés, ez igaz az új oktatási törvény kisebbségi közoktatásra vonatkozó részeire is. A gyakorlatba ültetés nemcsak magán a jogszabály szövegén múlik, hanem azon a több mint ötven kormányhatározaton és száz miniszteri rendeleten is, amelyeket a hatályba lépés után fognak kibocsájtani. Ezek az alkalmazási normák fogják értelmezni és konkretizálni a jogszabályban foglaltakat. A törvény hatályba lépése óta több olyan nyilatkozat is megjelent a sajtóban, amely arra utalt, nehézségek üthetik fel a fejüket a gyakorlatba ültetés során. 13 Fontos kiemelni, hogy a román nyelv tanításához szükséges sajátos program és tankönyvek kidolgozási folyamatának minősége legalább olyan fontos, mint maga az oktatási törvény megalkotása. Az erdélyi magyar akadémiai körökben már évek óta ezzel a kérdéssel foglalkozik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) három csíkszeredai tanára, akik korábban már egy tantervet is készítettek. A munkacsoport vezetője Balázs Lajos professzor úr az Erdélyi Riportnak és a Krónikának nyilatkozva kétségeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a romániai magyar döntéshozók megfelelően kezelik ezt a szakmai kérdést. Az Erdély Riportnak adott interjújában elmondta: Nem titkolhatom, hogy most, a törvény kihirdetésének napjaiban valami fanyar és rejtélyes levegő lengi körül a törvénynek ezt a részét, illetve alkalmazási körülményeit. 14 Tódor Erika-Mária egyetemi docens, Balázs Lajos munkatársa pedig arról beszélt, hogy a reformintézkedés tartalmi kiürülése ellen csak széleskörű szakmai konzultáció jelenthet garanciát. Ebbe a konzultációba nyelvpedagógiai kutatóknak, 13 Lásd Kik és hogyan írják az új romántankönyveket?, Háromszék, január 19. ( és Tankönyvfüggő románoktatás, Krónika, január 20. ( 14 Balázs Lajos: Hol voltak eddig az illetékesek?, Erdélyi Riport ( 9

10 szakpolitikusoknak, gyakorló pedagógusoknak, szülői és diákszervezeteknek, illetve a tankönyvkiadóknak és munkaadóknak kell bekapcsolódniuk. (A)z új törvény formájának kitöltése valódi tartalommal csak nyílt, szabad és szakmailag megalapozott konszenzusépítéssel lehetséges. Ellenkező esetben csak tartalom nélküli forma marad, hogy Titu Maiorescu szavaival éljek ez pedig a romániai magyarság egyik legfontosabb esélyének elvesztegetését jelentené hívja fel a figyelmet probléma legfontosabb aspektusára Tódor Erika-Mária. 15 Az illetékes politikusok eddig nem adtak egyértelmű válaszokat, így nagy valószínűséggel a folyó év szeptemberében kezdődő új tanévre még nem készülnek el az új román tankönyvek. Markó Béla miniszterelnök-helyettes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt vezetője azonban úgy nyilatkozott, az új földrajz- és történelemkönyvek már használatba kerülhetnek a következő tanévben. Ezek elkészítése sokkal könnyebb, hiszen itt csak le kell fordítani a korábbi tankönyveket, mélyebb tartalmi változásokat nem kell eszközölni. III. Felsőoktatási reform Az oktatási törvény a felsőoktatási rendszer átfogó reformját is célul tűzte ki. A változások közül azonban kevésnek van olyan kimondottan kisebbségi jelentősége, mint ahogy az a közoktatás szintjén tapasztalható. Az egyetemek tekintetében nem választható külön egy a közoktatáséhoz hasonlóan szegmens, amely kimondottan a kisebbségi oktatásba épít be reformokat. Mindazonáltal a jogszabály eddig nem tapasztalt mértékben próbálja kijavítani a felsőoktatásban tapasztalható hibákat, a többségi tannyelvű és a kisebbségi tannyelvű egyetemeken egyaránt. Az egyik leghasznosabbnak tűnő rész a Romániában burjánzó magánegyetemek ( diplomagyárak ) visszaszorítását tűzi ki célul. Emellett az egyetemeken belüli korrupció és bürokratikus merevségnek is hadat üzent a tanügyi tárca. A törvény kidolgozói különleges figyelmet szenteltek az egyetemeken burjánzó nepotizmusnak és korrupciónak. Kizárják az egyetemek vezetéséből nemcsak a rektorok házastársait, de egészen a harmadrendű rokonokig visszamennek (130. cikkely). Ugyancsak tiltják azt a gyakorlatot, hogy a rektorok nyugdíjazásuk után is a legfontosabb vezetői székben maradhassanak (215. cikkely, 1. bekezdés). Az egyetemi oktatók nyugdíjazási körülményeinek megváltoztatásával a jogszabály fiatalítani próbálja a tanárok körét. Ez is valós problémára adott válasz, hiszen Romániában az egyetemi tanári gárda átlagéletkora az európai átlagot jelentősen meghaladó 52 év derül ki a román nyelvű 22 című magazin összeállításából. Az eddigi 15 Tódor Erika-Mária, Új program, új tankönyvek vitaindító, Transindex, február 11. ( 10

11 gyakorlat szerint a fiatal pedagógusok nehezen tudtak bekerülni a felsőoktatásba, hiszen az idős tanárok nyugdíj után is hosszú időre hadrendben maradtak. Az új jogszabály szerint csak órabérrel fizethetőek a 65 fölötti oktatók. Ez az előírás jelentősen csökkentheti a rendszerben maradni vágyók körét. Tilossá válik a rektori funkció és más közhivatali cím vagy politikai tisztség egyidejű viselése is (215. cikkely, 3-4. bekezdés). Az törvény hatályba lépését követően az ország négy híres egyetemének vezetője kellett válasszon parlamenti és egyetemi karrierje között. A leghíresebb érintett e tekintetben Ecaterina Andronescu, a Bukaresti Műegyetem rektora, többszörös oktatási miniszter, aki jelenleg a Szociáldemokrata Párt színeiben rendelkezik szenátori mandátummal is. Igen hasznos lépésnek számít az is, hogy ezentúl rendszeresen értékelik és rangsorolják az egyetemeket. Az illetékesek szerint ez hosszú távon az oktatás minőségének javulásához vezet. Ugyanilyen módon a különböző egyetemi programokat is rangsorolják; a minisztérium tervei szerint az első értékelést külföldi szakértők végezik majd. Az eddig felsorolt újítások egyaránt érintik a román nyelvű egyetemeket, illetve a magyar tagozatokkal rendelkezőket is. A reform tehát kihatással lesz a romániai felsőoktatás minőségére, az pedig közvetett módon a magyarul tanulók közérzetét is javíthatja. Mindemellett meg kell említeni azokat a pontokat is, amelyek kifejezetten a kisebbségeket érintik. A magyar kisebbség számára kiemelkedő fontosságú, hogy jogilag szentesítették három egyetem multikulturális jellegét. Magyarán mostantól törvény írja elő, hogy a kolozsvári Babes- Bólyai Tudományegyetemen (BBTE), valamint a marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemen, illetve Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kötelező magyar nyelvű tagozatokat indítani (363. cikkely). Ez a lépés szintén a létező valóság törvényben való szentesítése, de mint már korábban említettük egy ilyen előírás plusz garanciákat ad a magyarság számára. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke ezzel összefüggésben úgy véli, az új jogszabály nem igazán segíti elő az önálló állami magyar egyetem megalakítását. Véleménye szerint a jövőben nem lehet létrehozni se állami magyar egyetemet, se önálló magyar karokat a BBTE-n. 16 Király András oktatási államtitkár szerint az önálló egyetem alapítása elméletben lehetséges, semmi sem tiltja azt a jelenlegi jogszabályban. Az EMNT-s politikus azon kifogására, hogy a törvény nem szentesíti a BBTE magyar tagozatainak autonómiáját Gáspárik Attila, marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem rektora így reagált: Ez egy rosszindulatú értelmezés. A marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemen már évek óta létezik a magyar és a román szak autonómiája, minden szak maga dönt a fejlesztéséről. 16 Beindítják az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését, Manna.ro, január 16. ( 11

12 kéne! 17 Az Toró T. Tibor azt is fájlalta, hogy a román állam nem vesz részt a Sapientia EMTE és Kitekintő Elemző Az új román oktatási törvény Akkreditáltak a magyar szakok, magyar nyelvű mesteri és doktori iskola létezik. A régi törvény is rengeteg lehetőséget nyújtott. Az új törvény nem tiltja a romántól eltérő nyelvű egyetemek létrehozását, tehát az egyetemalapítás szabad. Persze szakmai kérdés, hogy ezt hogyan és miként a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) finanszírozásában. Király András államtitkár szerint nem rendelkeznek megfelelő anyagi fedezettel, hogy az ország összes magánegyetemét támogassák, kivételeket pedig nem tehetnek. A törvény egyik hibája, hogy felekezeti oktatás normatív garanciái elsorvasztja, ugyanis folyamatosan együtt kezeli azt a magánoktatással. Ez a megközelítés ugyanakkor kevéssé indokolható. Észrevehető, hogy a törvény felsőoktatási vonatkozásai kapcsán az erdélyi magyar közszférában újratermelődik az a megosztottság, amely évtizedek óta jelen van a magyar nyelvű felsőoktatással kapcsolatban. A törvényi előírások tartalmának megítélésében ugyanaz a kettős tagoltság érhető tetten, amely felfedezhető az önálló állami magyar egyetem problematikájáról szóló több mint egy évtizedes vitában is. Az mérsékelt oldal nagy vonalakban elégedett a jogszabály nyújtotta lehetőségekkel, és próbálja bejárni azokat az ösvényeket, amelyek a létező helyzetben megnyílnak. A radikálisabb megközelítés szerint a román állam még mindig elnyomóan viselkedik a kérdésben, következésképp a privilégiumok további szélesítését követeli. 17 Felsőoktatási reform: fanyalgók és optimisták között, Manna.ro, január 24. ( 12

13 IV. Következtetések Az új román tanügyi törvény elvitathatatlan érdeme, hogy belekezd a már régóta kívánt változtatások megvalósításába, új szeleket fúj az oktatási rendszer egészébe. Emellett a magyar kisebbség számára olyan új lehetőségek nyílnak meg e törvénnyel, amelyekre a román oktatáspolitika történelmében eddig nem volt példa. Az általános reformintézkedések mellett törvény garantálja a kisebbségiek azon jogát, hogy anyanyelvükön tanulhassanak az oktatási ciklus egészében, emellett pedig három felsőoktatási intézmény multikulturális jellegét is biztosítja. Megszűnik az az abszurd nemzetállami megközelítés is, amely a román nyelvet fetisizálta. A tanügyi rendszer decentralizációja pedig sokkal kiterjedtebb beleszólást ad a kisebbségi közösségeknek. A jogszabály egyetlen hátránya azonban az, hogy nem vált olyan politikai konszenzus tárgyává, amely garantálná a hosszú távú alkalmazhatóságát. A Funeriu-féle tanügyi csomag az elkövetkezendő években minden bizonnyal további (egyelőre nem ismert) módosítások áldozata lesz. A kisebbségeknek adott széleskörű jogokkal leomlott egy újabb tabu a romániai közéletben. A magyarság politikai képviseletének legfontosabb feladta az lesz, hogy ezeket az újonnan szerzett jogok gyakorlatba ültetését elősegítse, azokat megőrizze, és biztosítsa, hogy a törvény jövőbeli változtatói nem térnek ki a kisebbségi passzusokra, illetve ha ki is térnek, akkor azt a javítás szándékával tegyék. V. Irodalomjegyzék Erdély.ma: - Milyen lesz az új román oktatási törvény? (2010. október 20.) Erdélyi Riport: - Balázs Lajos: Hol voltak eddig az illetékesek? Háromszék: - Kik és hogyan írják az új romántankönyveket? (2011. január 19.) - Vita vita hátán (2009. augusztus 12.) Honline.ro: - Előnyök a kisebbségi oktatás számára (2011. január 7.) Kitekintő.hu: - Az alkotmánybíróság az oktatási törvény ellen (2010. november 4.) - Felelősséget vállalt a román kormány a magyar nyelvért (2010. október 31.) - Újabb felvonáshoz érkezett az oktatási törvény (2010. november 26.) 13

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások

Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások dr. Tonk Márton egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Erdélyi Szövetség, Budapest 2015. november 14. A NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSAROMÁNIÁBAN(1992-2011)

Részletesebben

ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA

ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA Határon Túli Magyarok Hivatala 2001 március Ez a vitaanyag a HTMH Felsõoktatás

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Távoktatási programok Romániában, különös tekintettel a Babeş Bolyai Tudományegyetem tanítóképző programjaira

Távoktatási programok Romániában, különös tekintettel a Babeş Bolyai Tudományegyetem tanítóképző programjaira Távoktatási programok Romániában, különös tekintettel a Babeş Bolyai Tudományegyetem tanítóképző programjaira Péntek Imre, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Romániai felsőoktatási tér Sok szereplős, folyamatosan

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK dr. Tonk Márton dr. Szenkovics Dezső Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N 2012.

Részletesebben

NYELVTANULÁS A VILÁGON SPANYOL MAGYARORSZÁG

NYELVTANULÁS A VILÁGON SPANYOL MAGYARORSZÁG NYELVTANULÁS A VILÁGON SPANYOL MAGYARORSZÁG 2018 A spanyol mint idegen nyelv Magyarországon Magyarországon egy többen érdeklődnek a spanyol nyelvtanulás iránt. Általában második vagy harmadik idegen nyelvként

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-91/2018. Tárgy: A tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI SZERKEZETE

A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI SZERKEZETE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI SZERKEZETE 1 KÉPZÉSEK KÓDSZÁMAI Az iskola azonosítási (OM) kódja: 031200, telephely kód: 001 6 évf. reál orientációs

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

XV. reál- és humántudományi ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Kolozsvár május

XV. reál- és humántudományi ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Kolozsvár május XV. reál- és humántudományi ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Kolozsvár 2012. május 10-13. Gyógypedagógia szekció Helyezettek 1.díj: Simon Evelyn Boglárka, Török Karola: Középiskolás tanulók elképzelései

Részletesebben

Szovátai Ajánlás. Az RMDSZ és a romániai magyar ifjúsági szervezetek közötti kapcsolat a rendszerváltás után több keretben, többféle formában alakult.

Szovátai Ajánlás. Az RMDSZ és a romániai magyar ifjúsági szervezetek közötti kapcsolat a rendszerváltás után több keretben, többféle formában alakult. Szovátai Ajánlás Az RMDSZ és a romániai magyar ifjúsági szervezetek közötti kapcsolat a rendszerváltás után több keretben, többféle formában alakult. Az ifjúsági mozgalom, az ifjúsági szervezetek spektruma

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK.

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK. számú melléklete AZ OKTATÁS-MÓDSZERTANI KÖZPONT ÜGYRENDJE BUDAPEST 2015

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Fiatal és tapasztalt/döntéshozó generáció közti szakadék szűkítése MEGOLDÁSI STRATÉGIA

Fiatal és tapasztalt/döntéshozó generáció közti szakadék szűkítése MEGOLDÁSI STRATÉGIA Fiatal és tapasztalt/döntéshozó generáció közti szakadék szűkítése Az Európai Unió Erasmus+ program támogatásával (2015-3-HU02-KA347-001262), 2016.02.01. 2017.07.31. MEGOLDÁSI STRATÉGIA 2015 szeptemberében

Részletesebben

HUNYAD MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE TANFELÜGYELET ROMÁNIÁBAN

HUNYAD MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE TANFELÜGYELET ROMÁNIÁBAN HUNYAD MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE TANFELÜGYELET ROMÁNIÁBAN Dr. Máté Márta A román tanügyi rendszer Oktatási prioritások Egyenlő esély biztosítása mindenki számára, hogy hozzáférhessen az oktatási szolgáltatásokhoz.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK AZ OKTATÁSRÓL MAGYARORSZÁGON 2005 Betlehem József

JOGSZABÁLYOK AZ OKTATÁSRÓL MAGYARORSZÁGON 2005 Betlehem József JOGSZABÁLYOK AZ OKTATÁSRÓL MAGYARORSZÁGON 2005 Betlehem József Jogszabályok a képzésben 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 1993. évi LXXX. tv. a felsőoktatásról 1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről 2001.

Részletesebben

VÁLASZTÁSOK ROMÁNIÁBAN 2008.

VÁLASZTÁSOK ROMÁNIÁBAN 2008. Dr. BERÉTI László VÁLASZTÁSOK ROMÁNIÁBAN 2008. ELECTION IN RUMANIA AT 2008. Romániában 2008 novemberében parlamenti választásokat tartottak. Megújult a törvényhozás mindkét háza, a képviselőház és a szenátus

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Médiafigyelés FIGYELŐ (66,67. OLDAL)

Médiafigyelés FIGYELŐ (66,67. OLDAL) FIGYELŐ - 2017. 11. 09. (66,67. OLDAL) Dubéczi Zoltán Kamasz Melinda Évente több mint ezer közgazdasági tanuló folytat tanulmányokat vagy kap ösztöndíjat az MNB oktatási programjainak a segítségével. Újabban

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ SERFŐZŐ MÓNIKA ELTE TÓK Kari Tanács 2016. október 20. Minőségfejlesztési beszámoló részei Egyetemi Minőségfejlesztési Program és Minőségügyi Kézikönyv elkészülése 2016. tavaszi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján a Lex CEU eltörléséről címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján a Lex CEU eltörléséről címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. Iromány száma: T/17873. Benyújtás dátuma: 2017-10-16 15:03 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: 10AKAGBR0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó:

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ dr. Kocsis Miklós PhD, MBA A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ TRENDJEI ÉS AZOK INNOVATÍV HATÁSAI A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Kiindulópont ( )

Részletesebben

Stratégiai Együttműködési Megállapodás. Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről

Stratégiai Együttműködési Megállapodás. Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről Stratégiai Együttműködési Megállapodás Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről Jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás Budapesten, 2012. november...-án jött létre : Magyarország Kormánya

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Kapcsolat a szülői házzal Velük vagy nélkülük velük vagy helyettük?

Kapcsolat a szülői házzal Velük vagy nélkülük velük vagy helyettük? Hogyan növelhető az iskola megtartó ereje? Mit tehetünk a tanulói lemorzsolódás ellen? Mit tehet a család? Kapcsolat a szülői házzal Velük vagy nélkülük velük vagy helyettük? FPF konferencia 2018.02.24

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások MTA Law Working Papers 2015/1 Közpolitikák és jogi környezetük sorozat Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások Szövényi Zsolt Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences

Részletesebben

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.)

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A közoktatás új fejlődési pályára állítása Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Budapest, 2008. november 25. NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Simor András a Magyar

Részletesebben

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái Bárány V. Fanny joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ közjogi tagozatának tagja Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái I. Bevezetés 2014. július

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 39. hét Erdély Magyarország Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény, egymással videókonferenciával

Részletesebben

Tagozatkódok és leírásuk

Tagozatkódok és leírásuk BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC (Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma) Iskola OM azonosítója 203061 Telephely kódja 006 Iskola címe 1011 Budapest,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés Köznevelési kerekasztal alakuló ülés A kerekasztal szereplői érdekeltségi körök azonosítása KORMÁNY KÖZNEVELÉS SZAKMAI SZERV DIÁKOK TUDOMÁNY, PEDAGÓGUS KÉPZÉS SZÜLŐK ÉRDEKKÉPVISELET MUNKAADÓK Fenntartók

Részletesebben

Tagozatkódok és leírásuk

Tagozatkódok és leírásuk BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC (Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma) Iskola OM azonosítója 203061 Telephely kódja 006 Iskola címe 1011 Budapest,

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

2017 évi tevékenységi beszámoló

2017 évi tevékenységi beszámoló 2017 évi tevékenységi beszámoló Publikációk 2016-os beszámolóból kimaradt anyagok Bodó Julianna 2016 Migráció és fejlődés napjaink székelyföldi társadalmában. In: Biró A. Zoltán Bodó Julianna (szerk.):

Részletesebben

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban w kutatás közben 139 Azonban veszélyként látjuk azt, hogy az új szervezeti struktúra esetleg egy újabb, tartalom nélküli, merev, formális keretté alakulhat, egy újabb ernyővé, amely az autonómia jelszava

Részletesebben

Médiafigyelés. Könyvadomány

Médiafigyelés. Könyvadomány Médiafigyelés Magyar Nyelvőr Alapítvány Könyvadomány Készítette: Glenwood Média Kft. 1027 Budapest, Fő utca 73. Email: dobos.imre@helyimedia.hu Tel/fax: 06/1/202-0836 Média: Udvarhelyi Híradó Dátum: 2016.

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány szórványoktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány szórványoktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány szórványoktatási tevékenységei Az alapítvány eredményei közül egyik legjelentősebb, a magyar tannyelvű óvoda beindítása és a 25 évig szünetelő magyar osztályok újraindítása Válaszúton

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben

megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben Készítette: Dr. Kanyóné Dr. Molnár Regina A kutatás céljai

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Tőrös Szilárd, az FDSZ elnöke, az ÉSZT alelnöke www.szakszervezetek.hu Írta: Szakszervezetek.hu Közzétéve: 2014. július 07.

Tőrös Szilárd, az FDSZ elnöke, az ÉSZT alelnöke www.szakszervezetek.hu Írta: Szakszervezetek.hu Közzétéve: 2014. július 07. Tőrös Szilárd, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnöke, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) alelnöke kései gyerekként született Pécsen, 1950. november 7-én. Édesapja a Pécsi

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Nemzeti Megelőző Mechanizmus: A hatékonyság kulcselemei

Nemzeti Megelőző Mechanizmus: A hatékonyság kulcselemei Nemzeti Megelőző Mechanizmus: A hatékonyság kulcselemei Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (mpringle@apt.ch) Csatlakozás az OPCAT-hez 2012. január 12.

Részletesebben

Az ún. státustörvényrõl 1

Az ún. státustörvényrõl 1 UDVARVÖLGYI ZSOLT Az ún. státustörvényrõl 1 A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 1999. novemberi ülésének egyhangúlag elfogadott zárónyilatkozatában fogalmazódott meg az az igény, hogy a kormány vizsgálja

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

HATÁROZAT december 20. / sz.

HATÁROZAT december 20. / sz. ROMÁNIA BABES - BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR str. Mihail Kigalniceanu nr. 1, 400084 Cluj Napoca Tel. +40-246-40.53.00* Fax: +40-264-59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro HATÁROZAT 2006. december

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007.

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. február) Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról HU AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról (CON/2010/56) Bevezetés és jogalap 2010. július 1-jén a magyar

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terve

Esélyegyenlőségi Terve Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézményének Esélyegyenlőségi Terve 2017. A terv célja: A közoktatási intézmény esélyegyenlőségi tervének alapvető célja, hogy biztosítsa az

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2012. II. 17 2012. VIII. 30. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK, KITÜNTETÉSEK, ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJE 2012. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET...

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2012. 14. hét Erdély Önálló magyar vonal a MOGYE-n Elfogadta a kormány azt a határozatot, amely egy új kart hoz létre a magyar és angol tannyelvű szakok számára a Marosvásárhelyi

Részletesebben

Szakmai tanácskozás. Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése. Salgótarján, 2008 december 16.

Szakmai tanácskozás. Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése. Salgótarján, 2008 december 16. Szakmai tanácskozás Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése Salgótarján, 2008 december 16. Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése Minőségbiztosítás jelentősége a Készítette: Dr. Mikli Éva PTE Szociális

Részletesebben