I LLETMÉNYSZABÁL YZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I LLETMÉNYSZABÁL YZAT"

Átírás

1 LLETMÉNYSZABÁL YZAT A M Km CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA v RÉSZ A CSENDőRSÉGNÉL ALKALMAZOTT POLGAR SZEMÉLYEK (ALLAM RENDSZERű ALTSZTEK ÉS ÁLLAM RENDSZERű KSEGíTő SZOLGAK VALAMNT EGYÉB ALKALMAZOTTAK ) UETMÉNYE

2 6 \! TA RTA LO M V REJSZ A CS(D(őrségné n]<mnz dsgíö szgák vmin ( ám rndszcr 26 pgái szmé(k ühm rcndszrq éb nrurnru:k) niszk Uményi niszk imi kisgíő szgák 23 Aáns hárzmányk 24 Rndszrs ményk 25 Kiküd áköözköd ményk Szgái vsznybó szármzó Od r zásk 27 Egzségügyi 28 áás Egyéb jgszháyk i! írj i6 MASODK FEJEZET ELSO FEJEZET Am ruc!szrü rndszr digns mnő:;gü hvbércs pgári km zk Od ; U npibércsc digns hvibérs pgári kmzk 30 Npibérs k 77 í8

3 7 E L S Ö F E J E Z E T ÁLLAM RENDSZERŰ ALTS ZTEK ES ÁLLAM RENDSZERŰ KSEGTO SZOLGAK 23 Aáns hárzványk 405 A csndőrségné z irdszgi nnivók áásár ámi rndszrű iszi áás k é s ámi rndszrű kisgíő szg i áásk vnnk rndszrsív Az ámi rndszrű ( pgári ) iszi szk kövkző iszi csprkr gzódik : műszki isz ; szkiisz ; L száyú isz ; kisgíő szgák z iszk csprjáb Az áni rndszrű iszk kinvzé!ié é s z ámi kisgíő szgák km zásá rndszrsí fgyék rányábn rndi Az ámi rndszrű iszi áás z áni hykbn báó bügyminiszr n száyú rndszrű kis gíő szgi kmzás z 93 : il c é> z 938 : V c pján sőbbségig fnn r áásk közé rzik 406 Az ámi k isgíő szgák nygi ügyibn rndszrű iszk szméyi fmi fügyi inézkdr min z miíknk gfőbb fmi hóság bügyminiszr hiv kövkzik b pdig mindig z év j nuár iv júius hó év 408 A közös házrásbn éő örvé nys fség z igényjgsu gyrm kk vnin éb csádg uán z örvénys fség uán rndszrű nyugiményb számíó mi rndszrű kisgíő műszki isz rzér szk száyú n hvi 60 P isz rzér kisgíő szg rzér b) z műszki isz rzér szk iszk fiz z á szgák pdig hvibér kpnk Az mík hvifizé (hvibéré) údi kimuás üni f kiaz ámi rndszrű iszkné hvi 36 hvi 30 hrmdik gyrmk uán műszki isz rzér szk n hvi 70 P yú isz rzér kisgíő szjg rzér hvi 42 hvi 35 ndik gyrmk uán műsz;ki isz rzér szk száyú n kisgíő szg rzér ) hvi 30 száyú kisgíő szg rzér d) hvi 60 P isz részér c) hvi 36 ső ké gyrmk uán nkin isz rzér 24 Rndszrs iményk 407 Az áni fizi fkzbn vóságg öö hárm év uán umikusn ) rndszrű nm rznk csnybb ábbi összgű csádi póékk iéksk : n száyú isz Az ámi sgíő szgákná mgs;bb fizi f kümb vó őép közvnü z öödik hvi 80 P hvi 48 hvi 40 öön füi gyrmk uán nkin műszki isz részér szk r rzér száyú kisgíő szg rzér isz hvi 90 P hvi 54 hvi 45

4 72 \ \ A mi rndszrü r fi s z k szk A mgszkás \ dz rú A mi rn dsz ru Ami rndszrü Ami rn szk szk r száyü szá yü iszk iszk \ j ;: bj) ::: Am rdcszrú ksgc:i!7ogák : nékü kisgíő SZOgi k Pv z r é s z é r minőségbn iszi ;;;Lö üvév y gy g hánydik évbn évr hónpr évr hónpr évr hónpr évr hónpr évr hónpr 3 :\ évbr :\O37 évő 34 évő évbr ö ; 30 évb évbr évbr évbr 9 évő D 2 évbr évbn OO évbn 3 fj28 ; : ; 2364 ;!i96 97 R! NOU édsy édsny js árvságr ju szüőn unk) szk isz L hvi 0 hvi kisgíő szg rzér A gyrmk áságánk 9 mgápí ás szmpnjábó örvénys ékr műszki iszné 20 éév öbbi iszné kisgíő szgáná 6 éév bö 2040 kisgíő szgánk v közös házrás bn éő fség ámi vgy nyugáás szmpnjábó z ámm bn áó hóságná vísznsság hivná inéz né vgy inézményné sb énygs sz gábn á vgy iynő áás kp uán csádi póék nm jár uán csádi póék h kkr 2d is i : ;: C: : c: N io 78 í g { > ;» Q «bo cd ;: bjj ::::: c) S A sm iéks fségnk csádi b) i ngybb összgű kás pénzj h csádi póékk szám bér évnd ső hónpjánk sjév m kdik kőrő hármr vgy öbbr már nnk hónpnk sjéő ébkén p csk gközbbi bérévnd f kbéridőszk) ső npjáó kzdv i éks A ngybb összgű káspénzr szr már igény szrz kmz n nk évzébn mgmrd kkr is h csádi póékk szám hárm á szán h z kmz mgsbb fizi fkzb ju 40 A Budpsn rndszrű iszk ámászó kisgíő szgák : g < 4) 0:» n ::::: c: j > J gj < ;;3 J!i:: ; 5 c: ;:; > :;! 0 < c ; i : r :0 :g d bo S b i ámi :O 0 U!( cd iszk pénzénk kiszbá údi ábázk üni k f k ::> b96 : 20í6 : 60 s S rs nyugdij vgy más járndóság 409 Az ámi rndszrű : cn 60!( ;: ;M > < póék hvi ősszgé érő bármiyn k dig H z ámi rndszrű isznk vgy A fség :! OO97 2 i W2 ámi rndszrű kisgíő szgák kás száyú rzér 2076 vn hvi 2 P műszki isz rzér 2 72 n g ő f) éb igényjgsu csádg uán ( örvénys 2fi2 2: p 28H iLO :! fi 3 40 ;>8 2 3 évbn évbn z évbr 233 > 0 j «

5 !:: <=> %Ö > s N <; n () = :r S B i> \! >! 8 <? \! gfjbb ri): : CT P c <2; ;<; O (b U j V n 0 c 0 s: (b Q:< q ( E : c:i Q3 =: cr p á c;g» rr n 5? E:: } : j * n> ; 0 7 c ké rádi p6ékbcj rzsüö 8 :; n> c 2 ci: UJ N s S fi: bérévndr \ E 5428 z á moszki szk né kiknk hvi fizé«uk z 927 évi 9000 M iz rn c:;zri Z ámi P 2745 p 008 szkiszkné P \! C: J L> hónpr szgábn áó ám dem rzér járó káspénzk összg V 5!J hónpr 5 ö bérév hdr 3776 hónpr 4730 V hónpr bérév ndr p n g ö z bérév ndr SU Msgfö V h0npr 3 U :? n 9 OS 3036 ém b) ksgö szgákná [ Az kmzk mgjö z á müszk iszkné kiknk hvi [fzuk z 27 j5 j q n (} J F Z rnd szrin m isz kné U ( 940 nvmbr ámi! bérév ndr 5428 p 2745 p 008 p zkszkné ájmi z 2 S f )) Mn O 3AO 036 r)ff f 2 2 :?H hónpr 2:> O éj U bérévndr 6 j6 58 R3 gjább hárm csádi p6ékbn rzsüö énygs szgábn áó ámi rndszrü J Jszk ámi rnds2rü kisg!ö szgm rzér járó nkáspénz k összg z Z z ámi r száyú szmé szgáik V 303i 9 i i 42fJ5 5H OA:! 4 90 káspénzszáyb rzó ámáshykn 5(67 m rndszrf ss2k ám H r /F<f! / / / / / / : bérév dr J$ / / / = = : ; [20 O énygb 7 6 c:r P:;p z Az kmzk mgjö E hónpr 2n !!i7 62 j bérévndr hónpr bérév ndr hónpr bérév ndr p n g Ö bo 7! b M fh \ M U 2972 z 432 :37! 4 90 hónpr uré\ gvdr 37 0 n 2<i 09 S 78 9 rs SS 42 RO? hónpr fj U fi8 4 R A2 bérév ndr / V H do 60 i2 V káspénzszáyb rzó ámáshyk n ru szgákná ő ) 823 / ks<gö! m V / hónpr 3: 7R 30i éf!) ? :) 85 2Sf no n 0 24 >0f H RRA 2 6 Rn fi 0 2 <:x

6 74 nik hvi 8 vn igényük PJ;ib Q Mzkdi sgéyr A közkdi sgéy igény bkövjkzé jéő kzdv bár z rr vó köv ő hónp s Hé\ fözkédi s géyr z igény Jmy hó;npnk z ső npján nyíik mg közkdi már rr hónpr is iéks sgéy A közkdi sgéybő snunifé v násnk nincs hy 4 A űzhrs p iszknk á mi ámi rndszrű szgáknk hvi 0 vn igényyk hdipóék A rndszrű kisgíő pngq z hdipóékr kmz igényj spságánk igzás m mg knfmzi 25 kmáv fszámíhó iményk : Npidíj: műszki iszkné SZkisz isz gákná néj é i száyú isgíő sz 2 P 24 órá mg nm hdó kiküdk né h z induás bvnuás közö j (; óráná kvsbb idő é npidij nm h fszámini ; h 6 óráná öbb d 8 óráná nm öbb idő npidíj ndrzé ; h 8 óránái öbb d :L8 : óráná nm Öbb idő npidíj f rzé ; 8 órán fü gz npidíj ; 24 ór mghdó kiküdkné hivs kiküd mindn js bfj z 24 órájár js összgű npidíj fnnmrdó időr h z 2 óráná k vsbb npidíjnk fé (fé npidíj ) h 2 óráná öbb js összgű gz) npidíj h fszámini ( 7000(925 M E sz rnd V fj 45 szksz p) pn 938:V c 8 2 bk 942 :XV c 37 7 bk * A npidíjr igény ipnjá r0nk dó szgá 4 jz időpnjá pdig z mí köz kdi szközök mnrndszrű érkzi időpnjáv k számíni n müszki vgy hjónk nrnd szrini mdu i idjéó szkri A mnvk induáskr!közk di szközök pénzáránk kbéygző v k áni b) Uiköségérí Vsúi vidíj fjébn száyú iuáhák si vgy hjóáoj fuvrzásávi b k kndíjjszbásszrű mnj ár hjón uzásná pdig 9száy uán fm rü pgári szméyvidíj száníhó f Fuvrpénz ngyn J mg ú \ ávság szrin kimérnk n pngő H ugynrr hyr ugyn időbn öbb kmz uzik mindn kmz csk 5b fiér sz&mh f 43 Hivs áköözék kmáv z iményk kövkzők : Uzási: kqség Az kmz vábbá csjádi : sjá sméy v ényg áöözködö póék bn rzsüő csádgji uán vsún uzásná m kcsi száy uán fmrü k)díjszbás szrű szméyvidíj számhó f b) Száíási köség ákööz kmáv éyg szái buqrn és éb máhánk műszki iszkné gfjbb 50 q öbbi isz kné díj pngőv csökknni k ) 0 P Akm zás vi vndégszbá vsz igényb c) Kiküdi áköözködi imény{ 42 Bfödi hivs kiküdk ) H kiküdö kiküd hyén kisgíő szgákná gfjbb 40 q ig összsúy uán régi ámás hyrő z új ámáshyr vsún vgy hjón örén száíásábó fmrü hivs fuvr vé igz köségk j számíhók f Vsún kni fuvr vé pján kndíjszbás szrin c) ] Ákö özködi áány Az ákö özködi áány kiszbá úd ábáz rmzz Az áköözködi áánybó burk z UásOK k fd k sm kézipggy fszámíni j Akőözködi i vgy kisgíő i zás u:; ( k m én my áás b dénk i djébn á! köségk fszámí igé áköözköd d Nyugámányb yérő kmzási h re köözködő ámi á kisgíő szgán k nyk fszámíásár g dignsn nyu rzér h ő ény ko rndik csk k J iményk fszá k rábbi szgáán n nyr bszás Té g bcsá vgy vé : énygs szgá i rndszrű isz v imé: köözköd i igény Jk Áköözkö d őgge mgfő úi znbr úiőgg n bü uán 8 np

7 kk\i n z \gn \ Í J ni k\\ 4 Y dó v \ L nn duái idö\ k!dig z ni\ k mnr nd\rií hk ZÚni 75 Anná z kimzná Akmzás min6 ség csádi nm sz kisz b éb máhák csmgásáv vsúi vgy hjóámáshz nnn kás b fuvrzásáv járó vmin z áköözs bköö összs éb díj fébn m szrű mpnj<g) ár 9 száy uán zmévi\dii számi\n kidásk k fdzni Í: ng\)n köözk d s kmáv sm npi díj sm kzpggyász vidíj nm h fszámíni rin kimpmnkin\ rr hyr ug)!f kmz uzik L áköuiúsk zők : nyk kövk zási köség sjá írz áköözköd d igény : Nyugámányb hyz z usó kmzási hyérő vász kóhyér köözködő ámi rndszrű isznk kisgíő szgánk áköözködi imé fi ényg ák v su c; iz ré n b p k Wásn u ún kci u r U án f\ u hd! d szm )vi z mé : nyk fszámiásár nincsn igény kö]s!g éi: á z Ji i Sá m án3 ;;S k ákö; Z b mjb 0 q rnk éj ;J! bb gf ] kn d ó SZJg k n k g f (ó > c sz;u UJ u <&z \ > áuu b 32 u] s \íw 0 z r \ \ J r \ súou ) u JS f f )U órj ; ndí);:! Lhó<n» 8pj djjs ó ány fíjő:f;d iy r <öj nj0 b á Ji 8 d si J ( S) J O»0 Aköözködi iménykr z isz nk vgy kisgíő szgánk z uán z áás ( kmzás) uán vn igény my áás é n y g s áköözkö dénk idjébn böö Aköözködi köségk fszámíásár csk énygs csk 50 fiér :;zámih dignsn nyugdíjz kmz rzér h ő énygs szgár vissz rndik csk kkr h áköözködi iményk fszámín i h nm k én rábbi szgáánk usó ámáshy ó nyr bszás Ténygs szgáb ávz bcsá vgy végkiégís ámi énygs szgár visszv szg á rndszrű isz vgy kisgíő rh köözködi iménykr nm igény csádi póékbn rzsü pngő mz Aköözköd kmáv z k A kp mgfő úiőgg áhó zás bfjz úiőgg znbn z u mni uán 8 npn bü k szá pngő száyú isz kisgíő szg géré pngő müszki isz k induás kr nzárimk K:é\ rzsu hárm vgy nné öbb vgy ké póókbn ki A 40 szgái visznybó szármzó rzásk Az ámi rndszrű iszk kisgíő szgák iményi kövkző vnásk rhik : 44 ) N u g d í j j á r u é k A nyugdíjb bszámíhó iményük (fizük hvi bérük) % b) O r s z á g s T i s z v i s ő i B g s g é y z ő A p (OTBA} Bg sgéyzi járuék imén kzpénzbn kp rndszrs járndóságiknk 5 % A bgsgéyzi járuék nm k vnni káspénz rmzbni já rndóságk mgváás fjébn fiz kzpénz juék jum sgéyk közkdi sgéy vmjn rhs i ményk uán ) Krsi dó é s á mi p ó d ó közszgábn áó k mzk járndósági uán őr zk újbb szbáyzásáig nm k vnni 27 Egzségügyi áás 45 Mgbgd sén csádfő z igényjgsu csádgk rzér z Országs Tiszvisői Bgsgéyz5 Ap (OTBA) z ábbi gzségügyi áás k sgéyzk ngdéyzhi : házirvsi áás A 600/943 M E sz rnd szbáyzz BudpU Közöny 943 évi 38 ( Mgjn számábn )

8 76 szkrvsi áás nyr kórházi (kiniki) ápás bérs nm h ffgdni üdőbggyógyinézi ápás 47 Mgbgd ámi rndszrű isz vgy kisgíő szg hysíé műéi sgéy gyógyászi sgédszközök bszrzér sgéy gyógyszr bszrzér sgéy fizikáis vízgyógyinézi kzr kmz hysíér digns km npibérs jvdmzás rhér csk kkr szbd ffgdni h mgbg d bgség mindnnmű szgáj sí kizár nyc npn ú rjd Nyc npn bü gyógyuó bgség r sgéy vgy kisgíő bgszáíási sgéy m ik isz gyrmkágyi sgéy szg másik munkköré áni kö mi sgéy s H bgség huzmbn vgy hr Csádfő z isz z ámi rndszrű kisgíő szgá k érni skk h bgsgéyzi járuék vnnk gár rósn vgy mnná végbánás kkr is h uán csádfő krs nyugdíj vgy más járndóság évz kövkzé bn nm kp csádi póék vábbá z hzzárzó k érni ki uán csádfő csádi póék kp Nyugdíjs iyn kmzk cs ádgjik vábbá nvi járuék bn rzsüő yán árvák mgbgdük sén ugynz z gzségügyi áás s géy ii mg kisgíő Egyéb jgszbáyk Az ámi rndszrű iszk szgák rzér évn ké hi fizs rnqs szbdság h ng déyzni Az m ngdéyz szbdság r ik pgári kmz másik hysíni kös A hy s z ámásn vő rngbn gidősbb prncsnk Budpsn kny prncsnk jöi ki Rnds szbdság hárm cso hónpná vább r vgy yn idü jgű hgy ő vábbi sz zös házrásbn éő fség Az idigns k mz minc np mg nm hdó mgszkíá kink járndóságibó z OTBA rzér Csádg z kmzö kö rndszrsí h ffgdn: szi ándón á cs pr b k mz f k vnás irán szükségs járás fymb k nni 2 csprb r 48 A csndőrségné kmz ámi rndszrű iszk kisgíő szgák ré szér nruház kiszgáásánk módzi bügyminiszr küön rn ár: Hvbér s pg d ápíj mg A ömgbi kisjí d még jbb krbn vő kzbő mindn ámi rnd szrű isz kisgíő szg rzér munkruh céjir évnkin szükségs ruhdrbk ábbi díjnu ki h dni h kz mgngdi 49 A csndőrségné kmz ámi rndszrű iszk kisgíő szgák f üvizsgáár nyugáásár vábbá házásuk sén hármrd cs ádgk áásár z 92 : LXV c rn dkzi iránydók 420 Szméy i fmi ügyik iné z kinébn pgári áumi isz visőkr éb kmzkr érvé nys jgszbáyk mérékdók r r jk (irdi szgá r b Az cspr nők ) rz n hvi Z évb n hvi évb 3 2n hvi 46 évb hvi 7 évö A csp rb r s pz hvnibérhv (szkkéi 3 évb z 4 év ő hvi b A s cspr r : háziszogá ( Hvibérs ü hvi kin nék n s ffins z idig v zsn : zk n szíj gyáró ; pr S cs minősé gű idigns k nvz! kmz yósí á nm f kcsis m z b

9 r n i M A S O D K szr ii síé s hh CSk mgb g gá J ú rjd gség r gy kisgíö 2 9 digns hvibérs pgári 42 dignr minőségű hvibérs p gári k m zk csk bügyminisz r á rn dszrsí iyn km zásr h ffgdni 422 A:z idigns minőségű hvibérs pgári k mzk iményk szm pnjábó hárm csprb srnk : z csp rb rznk z irdi szgár kmz hvibérs pgári kmzk fnkzők gépíró vábbi sz ndón M ás á vnás fy mb k nők ; 2 csprb kmz á::: gíö szgák ;; iszgáásbi iszr küön r: d még \: indn ámi ;íő szg rés!<; nkin szüksi? nm bi díj ngdi ; mg k rnz szjgí kisgíő ár áás 92 :L){\ zj( k m dók érék szkkép Azkná z idigns minőségű hvi bérs pgári kmzkná kik kincsár rzérő rmzbni hy zbn rzsünk z 943 évi júius hó jé mgőző időbn v hvibérük 20% k káspénznk vnni z z összg z érdkk min kbéri mény kincsárnk mgéríik 424 A Budpsn szgá jsíő idigns minőségű hvibérs pgári Hvibérs pgári kmzk csprj ( kgóriáj ) Hárm án szbáyzrü ékr még Bm ér gyrmkk nm rnd k6 k mz Lgább birm Uán /Z8béyszrQ é kr még Dm r gyrmkk rndkző k mu hvibiir pngőbn Az csp b rzók (irdi szgár kmz hvibérsk nők ) rzér fnkzők gépíró <750 2iO 24225if0 269 fo W 29UO A 2 csprb rzók : (szkképz hvibérsk szrók nymd ászk szíjgyáró ) rzér z 3 évbn hvi 4 évö hvi ügy rní y g h! ri á\ p g á rznk ns minőségű hvibérs pgári k mzk bér z ábbi összgkbn vn mgápív : z évbn hvi 23 évbn hvi 46 évbn hvi 7 évw hvi dc 423 A fni csprkb rzó idig kmzk i mgszkíi bb r vg) r hr rn F E J E Z E T D EGLE NE S MNÖSÉ Gü HAVBÉRES POLGAR AL KALMAZOTTAK ÉS N APBÉRE SEK áni kö n vgy hr 77 A 3 csprb rzók: ( Hvibérs háziszgák kcsisk óáp Ók ) f kin nékü hvi pgári k m z idigns minőségű nym dász zk nvz sn : szrő szíjgyáró ; zn k z éb 3 csprb r vibé rs pg ári idigns minőségű h ház iszg km z k nv z sn : rhér jvd nm fyósí á ány k csis óáp ó mz szgái évkr 85 kmzk rzér hvi 8 pngő kozkdi sgéy iéks 425 Nvzk szgái visznnyl kpcss járuékk fizér kö zk Nyugdijjáruék nm fiz nk Ffgdásuk kmáv bgségi bizsíás szmpnjábó iéksség sz rin ők z Országs Társdmbizsió 2

10 78 b k nézné (iéks krüi pénzáráná ) iőg Mgánkmzk Bizsíó nézéné b k jnni s bcsáásuk kmáv ki k jnni örgség rk knság özvség árvság sér szóó köző bizsíás (járuék fi) szmpnjábó z 5650/928 M E számú rnd háy á rznk Bsi bizsíási járuékfizük z 90 évi 466/M E számú rnd érmébn szünl A bgségi bizsíás fjébn z idig ns hvibérs pgári kmzk uán járó bgségi bizsíási járuék fé kincsár másik fé pdig bizsíásr köz kmz visi Krsi dó ámi pódó járn dóságik uán zk újbb szbáyzásáig nm k vnni 426 A hvibérs pgári kmzk idigns kmzk s így kmzá suk i d i g n s Nvzk 4 npi őzs fmndás m szgáukbó indkás nékü bármikr bcsá hók s kincsárr szmbn smminmű igény nm ámszhnk Ffgdásuk bcsáásuk gzdászközigzgási hiv vgy gzdsági hiv főnökénk jvs pján z iéks krüi iőg sz áyprncsnk szközi bdság ngdéyzh z prncsnk hivfőnök ki z kmz fi szgái rndkzi jg mgi H ysíébő fyóg nyc npn ú rjdő mgbgd sé kivév kincsr rhér köség nm mrüh fl digns minőségű hvibérs pgári kmznk hrminc npn ú rjdő bgség sén z iményi g közbbi hónp ső npjáv mg k szünni 30 Npibérsk 429 Nyc npn úrjdőg mg bgd mindnnmű szgár kép n ámi rndszrű pgári isz á mi rndszrű kisgíő szg vgy idig ns minöségű hvibérs pgári km z hysíér vgy mgürsd még b nm öö iyn áás k mzás idigns böér npibérs ffgdni nnk z kunk prncs nk főnök jgsu myikné hy sí vgy idigns ffgdás szüksé gsség fmrüi 430 A npibérsk n p i b é r kp nk myknk összg z kmzási ámásn munkbérvisznykhz képs hyi szkáss hyhóságig igz gcsnybb npszámb ér Az idigns minőségű hvibérs p Ez bér nm hdh j mg znbn gári kmz ffgdás kmáv z káspénzszáyb rzó ámá z iéks gzdsági hiv ké pédány sn npi 5 pngő bn szrződ kö A szrződ szr káspénzszáyb rzó ámá ződő fk ké nu áírásáv k skn npi 4 pngő 80 fiér áni A szrzöd ik pédányá z káspénzszáyb rzó á kmz kpj mg másik pédányá máskn npi 4 pngö 60 fiér pdig gzdsági hiv őrzi mg V káspénzszáyb rzó á 427 Az i:iigns minőségű hvibérs pgári kmz fi szgái rn máskn npi 4 pngő 40 fiér dkzi jg z prncsnk hiv főnökö ii mg kihz z szgá ér közvnü b vn szv z V káspénzszáyb rzó á máskn! npi 4 pngő 20 fiér Az idigns hvibérs pgári V káspénzszáyb rzó á máskn npi 4 pngő 0 fiér kmz rzér h mgvis n nm mrü f zrvé évi sz gá uán évn 4 npi fizs sz ffgdásúk kmáv ök z Országs Társdmbizsíó néz iéks k Bgségi bizsíás szmpnjábó!{ sá gi M E s! szrin ű 466 :

11 án á : ) B:z bd bú OS sá rj n Csá!\ gi uk!ond :Zn:! 79 Zg ki: YSí d \: is 2 fi ; s) r iiő fog5) h M E szá kcsár : i : rhér :; k B ú f k } g gs k r! rüi pénzáráhz b k Jnni } si 90 évi ér ébn z i fizér M E sámú r n d h f á szrin bsíásuk já ék J{özk Bsi 466/90 M E számú ződ köni nm k zk szgá bó mind n vábbi igény kizárás m bármikr h bcs án i O! rd< 8 sá gi rzványi n z i d;g szun i i Zk u án uék fé bizsásr d 5! járn örgsági dign ii \ ;; J? \ zn k h bg C;; h g v kzbbi :n z L:!! hn p kmáv ki k jnni J csáásuk n rnd ér méb n szün ; iyn im há őü k járu ék vnni nm h 432 A ffgd npibérskk szr pv {2 X )0 c npn C J bgd : mindnnnu n ámi rn u J! 5: bá!yzásáig ;!i rndszrű k;g;:i :i ns mh5iru n M; ; mzk z b!\siiir rv :! :kjnzá s mg b nm :ö:!:: Ly/ G: : ; i:ii;; (k 4 npi mzs dgn;; \;; gáukbj figdni nnk z iku:: f: ::)LC! wr bcsá nk fönök jgj5u í \gy digms [::;]i; ;: smmmmu s gsg fm:ii! Tp b ii5k nnib 0 r?isuk!iv z f 7;:r : u m wi! vg\ n :Ei D :r: n iij 490 ; i: á]m5j?\ J : k jvs:! J s ; üsz h:\ J! bb ;n r::;: ió:g g!;jj) 5 p: db; :: ;3 b; n b i ; y j ) z \ á! J : J p r i n P n \ ; i s ny á ki péd \ fi/ :P k ; j j ; :J S c s \ j np r : kn ;; c: J jv k á5 3k Z C3P j P:; V(: ) n h f L P;)O; d r r ;!: }J : \ A $ f pi j r! : i is ku : j; J 00?i! i; n b d p J; :b3 AJ 3 b n ;J p j \ Z np 3i r AybjO (ij: )kü 3 C> 00 3f S f j W\ r g: j f; p;) Dp i sj 09: \ J zg s ójí SZ i ün n nj8 g;pí3> r 3!3 B si j!j r kn ; pc DO ií SJP ri sj) S ; DiZO: s3 :Jf! ff30! D f8j; *

12 TA R G Y M U TAT O A Pn Adóvnás hvibérs pgári kmz 425 k!jményibö iszk m rndszrü á i z ás n v Adó 44 kisgigák iményibö hnvédambuáns kz hvidijsknk 7 gzségügyi inézkbn Ambuáns kz génységnk hnvéd 207 gzségügyi inézkbn Auóbusz igénybvé szgái uzásk 276 hz A Ágynműkrbnrási áány Agynmüszánrás áány SZOgák gíő kis Ám rndzrü szk ámány gák sz ósgíő Ami rnds2rü szk fmi hóság k gá sz k kisgíő A\m rndzrü sz hvfz ( hvibér ) k Andó RzáJás hvdijskn nk Andó száá3 génység Áányk rnd k ú vs Aányz á ső úi uzásk Áányzás á nm ső vs mény Áhyz hvidij sk i ny mé i Áhyz génység Aköözköd áány mé nyi z ámi Áköözköd uzási knk 43 knk kis szgá rnd6zr sz 83 hvidijsknk Avnuó szááspénz vi ásr gény h Ávnuó (digns) szá 44 djsknk igény (idigns ) száásr Ávnuó 7 0 génységnk jár i szbák uán Ávnu6 őr ügy 358 áány B Bvző rndkz uzá köd! z Bérfuvr igénybvé kőö 43 skhz Bérkcsdij küfödi uzásná vsúi s Budpsn nymzó járőrök vim köség vidőrök csn Budpsn mgjö vsúi ms vsúi köség Búrbér hvidijsknk Búrbér génységnk fs áány Búr C Céövzhz issz pnsfás Céövzhz uzás \génységnk Céövz! kidásk Céövz! őszr száás Céövz rás c hvidjskná gné Csádi póék génysé fé k zéén y Csád póék ngdé uán hvidijs éb cs8dgj féi énk z69 déy csádi póék ng uán gj ád cs éb génység h igénynk Csádi póék fy6siás z dms bjnk én ör érő vdijs rz (sén k d póék fy6siás z igényn sá d k y rzérö b<én génységi szgé sén c n ms bj kzdőpnj Csádi póék fy6sásánk hvidijskna ásánk ksd6pnj 6 y f ék pó ádi Cs génységné mg gs vég y vg Csádi póék idogs kná szün hvdfj g s v véggs m Csádi p6ék időg 6 égn nys szüné!> gé ég fség z Csádi pójék iékss örvénys vgy örvénys án Csádi pó ék Búrszáíó kcsi igénybvé áköözk 276 dkhz 229 ny imé ség gény áó BÜnVádi járás y szmé ségi gény Bűnvádi járásná 23 ménynk kráz pgári k hvibérs B\AS bizsíás 425 mzjmk pibérsknk n siás z i Bsi b vis cikkk zk Bcs á vnhó íő dőrm kisg zk rndszrü!s Bg ámi SZOgáJ< hysi rk m ény ógybg hvidij gy kórházi ápás Bg hvidijsk szrkr igény y száásmén Bg hvidij sk ység imény Bg gén Pn Bg génység kóházi ápás gyógy szrkr igény Bg génység szájásumény Bgségi bzsiás hvibérs pgári krnzknk sknk BQgségí bizsíás npibér &

13 82 Pn éds vgy mshgyrmk uán hvidíjskná 2 Csádi póék iékség is ég z án örvénys vgy örvénysí éds vgy msh gyrm uán génységné 50 Csádi póék ié<csség örvénysn vá vgy küönéö hvidíjs gyrmk uán 24 Csádi póék!éksség örvénysn vá vgy küönéő génységi szméy gyrmk uán 53 Csádi póék iéksség z örökbfg d nv gyrmk uán hvidíjskná 2 Csádi póék éksség z örökbfg d nv gyrmk uán gé nységné 50 Csád! póék éksség ;éb csádgk uán hvidíj8jskná 2 Csádi póék éksség éb csádgk uán génységné 50 Csádi pó ék kisob hvidijskná 20 Csádi póék k iszb génységné 49 CsáG póék fghóság áuházás zgs íás hvidíjskná 35 Csád! póék fg hóság áruházás zágsjj ás génységné 65 Csádi póék mgá ipiás hvidíjs csádi póékbn már rzsüö msh gyrmj uán 29 CsJádi póék mgápíás génységi sz méy O!>ádi póékbn már rzsüiő msh gyrmk uán 59 Csádi póé< szm pnjábó hvidijsk gyrmkink áság 23 Csád! póék szmpnjábó génység gyrmink áság 52 Csádi póék sz mp Gnjábó krh:ír hv!díjsk gymkiné 22 Csád! póék szmpnjábó krhár génység gyrmkiné 5 Csádi póék újbói f yós iós hvidíjskná 33 Csádi póék újbói f yósí ás gény63 ségné Csádi pójé szbdságdijj szbdsá g fmi fgságbn vő bcsü ügyi bünvádi járás áo hvidíjs 34 nk Csádi póék z ámi ndszrü Hszknk kisgíő szgámk 408 Csádi póék fmi fgságbn vő f gymi vgy bünvádi járás áó génységnk 64 Csádi póékr igény h hvidíjs 25 fség is csádi pójékr j gsub Csádi póékr igény h <génységi sz méy fség!s csádi póékr jgsu 54 C«ádi póék igény numányk ki váó rdménny fyó gyrmk uán 55 Csád! póékr igénybő rdö kövk kinébn hárzni jgsuk hvdijskná 36 Csádi pó ékr i génybő rédö kövk kinébn hárzni jgsuk gény ségné 66 Csádi póékr igény iszdíj\s idign sn kmz hvidíjsnk 26 Csád! póékr igény ámni szgáér brndi génységnk 5 6 Csádi pó k r vó igény vég hvidíjskná 3 igény vég génységné Csádgk kórházi ápási köség hv díjskná Csádg< kórházi ápási génységné Csádrgk kórházi ápásr gény hvdíjsmá Csádgk kórházi ápásr igény génységné Csádgk ckimény z h hv! díjs uán Csádgk kimény z h génységi szméy uá n Cádgk száhásigény hv!díjskná Csádgk száásigény génységné C<;ndőrségi Közöny bköi köség Csndőrségi pódíj kiszb hvidíjskná Csndőrségi pódíj kiszb génységné Csndőrségi pódíj hvidíjsknk Csndőrségi póíj génységnk Csndőrség! pódíj r igény kzd vég fvé i módz hvidíjskná Csndőrségi pódíjr igény kzd vég fvéi mód z génységné Csónk bszrzs Csónkss szrződkö pénzáány Csádi póékr vó pénzáány k áá hukif kieéi díjk E Egzségügyi áás z á mi rndszru isz< kisgíő szgáknk Egzségügyi szgá áás Egységhánydk h vidij s k kásáná Egységhánydk nős génys ég kásáná Egyszrű szgái uzásk nmi EhJ hvid íj s hármrd csádjánk á!köözköd Eh génység hármrd csádjánk ál köl:özköd Embg hvidjsk csádján< rás E:m bg hvidíjsk csádgjink rási díj Em bg hvdíj sk mó gyinézbn 96 hyz 97 Embg hvidíjsk i mény! E mb g hvidíjsknk mógyinéz! 99 ápásr igény 226 Embg génység csádjánk rás Embg génység mógyinézbn 224 hyzér Embg génység mógyinéz! áp ásr igény; iményük m gánvgynuk igénybvé 227 Embg génység iményi 225 Embg génységi szméyk csádgjnk rási díj 259 Emógyinézbn hyz hv!díj sk iményink mgánvgynánk igény bvé ápási sb köjségik fdésér 00 Eőfg génybvé szgá! uzáskhz 276 Eőfg érii díj 276 Eöjzk bszrzi köségi 398 Eőg szgái uzáshz 287 Eső ömgbé 79 Eső ömgbé fszámíás 8 Eső ömgbér igény génységnk 80 Ezárás fgház vgy ám fgház bünr íé hvidíjsk iményi 03 Ezárásr fgházr vgy á mfgházr íé génység imény; 232!:mzi pénzáány 45 CS F szbáyi z á kis gíő s ún ávji mgszün vizsgá i ügyi vgy büv sk iményi börönr vgy ijm ényine bszrz hyrájí ás ás vvvrz száji íé bfjz szr Dá génységi kifiz mi áj z Füvizs gá szgá nk kisgíő y <i áián i < Fnnrá ku kn< áányi ny Fnn rás i k< ányk Fnnrási á ányk r Fnnrási á póék Fnnrási póék kifiz Fnnrási óék kimér Fnnrási p gk uán já: Fgdhy isé áó Fgságfnyi Y mgáj pí Fuvráián c y vző Fuvráán y fvéér! Füi áán sé ny i éks Füi áá ér ányk kim Füi á igény i áány ( Fü É b vé GépkOCSi igény hoz v GépkOCsivzői vé nyb Gőzhjó igé hz G kuk ái Gyg n szbák u Gyngé kdő mzi kő Gyógy é gzségü d nk hnvé i émz si k Gyógy iné égügyi nk gzs ; m zési k é Gyógy b u z há ór k ás vég öség b y G ógyszr k öség Gyógyszr k i g\:i k ü HdifgSá mény jink gb krü Hdifgsá k \ csádgjin

14 POn gny 6 hvi ég c hvi 9 y 255 hvi 8 gény 254 dijskn 7 [Ségné 253 ségc 398 id ijsmá 9 génységné 43 n k 8 k 42 c vég i 0 vég né ndszrü áná g kásáná Pi ádjánk á > gyiné2n i y6gyinéz k rus éz bn 224 áp néz! nuk gánvgy i jic sádg 259 k h vdjs ény ig n ánk 00 r é ik fd7ée 276 J<hz u;zás sékjéyáz bu gh nyi jé fgházrn É Pn :mmzi pénzáány fszámiás kifiz 47 :mmzi pénzáány kis zb 46 :mmicikkszáiási áány 368/b :mmnér hukifg ásér járó jumdij 247 F Fdzi kséi djk Fmi szbáyi z ám! rndszrü iszknk kisgő szgáknk Fmi ún áví génység imé nyink mgsziin Fm! vgy vizsgái fgságbn vő bcsüügyi vgy biinvádi járás áó hvidíjsk imény Fházr börönr vgy ámfgházr íé génység iményink mgszün Fvrz bszrz Fvrz hyráiás Fvrz száás Fmnő íé bfjz biinvádi járásná génységi szméy ményink kifiz Füvizsgá z ámi rndszrü iszknk kisgíő szgáknk Fnnrái áányi közkdi hírdó kuknk Fnnrási áányi nymzó kuknk Fnnrási áányk kz Fnnrási áányk rnd Fnnrási póék Fnnrási póék kifiz Fnnrási póék kimér Fgdhyiségk uán járó áány Fgságfcnyi áó génysg!mény! Fuvráány mgápiás Fuvráány vzőrvsknk Füi áány fvéér jgsuk Füi áány iéksség Füi áányk kimér Füi áiányr igény G GépkOCSi igénybvé szgái uzásk276 hz GépkOCSivzői vgási jumdíj 9 Gőzhjó igénybvé szgái uzásk 276 hz Gy Gyg nj<uk áány áány járó uán szbák Gyngékd skhvidij kö:ség i Gyógy émz nk hnvéd gzségügyi nézkbn Gyógy émzsi köség génység nk gzégügyi inézkbn pigá bjm ég Gyógy émzési kös ás vég kórházb u génységnk Gyógyszr köség hvidjsknk Gyógyszr köség génységnk H csádgdifgságb k i hvidijsk 25 jink imény k éy szm gi Hdifgságb krü Lgénysé 26 csádgjink imény Pn Hdifgságbó visszér hvidijsk imény 08 Hdifgságbó vss zér génység mé nyi 240 Hdipóék z ámi rndszrü igz;knk üsgíő szgáknk 4 Hvibér s pgári kmzk csprji 422 Hvibérs pgári kmzk i\ mény 423 Hvibérs pgári kmzk viszny 42 Hvidij Hvidij kifizénk idj 6 Hvidíj kiszb 2 Hvidij mgszün 7 Hvdjsk csjádipó\ékbn nm rzsüő csádgjink hnvéd kórházi ápás 2 Hvidjsk csád gjink mógyinéz! hyz 22 HvidíjsOk csádgj ink uzás z á hyz csádfő új á\máshyér 26 Hvidijsk özvink árváink \ményi 33 Hvidijs özvink árváink iménycibő vnásk 34 Hvidjsk vizsgái fgságbn vő csádgjink \mény! 24 Hvidjfkzkb srás időpnj 4 Hvidjr igény 3 Hvidíjr vó gény kzd : Hvifiz (hvibér ) z á\mi rndszrü iszknk kisgíő szgáknk 407 Hv!zsd 35 Hvizsd kfizénk idj 40 Hvizsd kiszb 36 4 Hvizsd mgszün Hvzsdfkzkb srás időpnj 38 Hvizsdr igény Hvizsdr vó gény kzd Hyb i kööködi köség iéksség Hyi ügyköd fgm Hyi ügyködk iményi 298 Hyiségk szgái igénybvé Hyiségk (szgá i ) szám 403 Hírdó kuk fnnrási áány Hirdményk közzé6i kölség Hirdményk szövgz Hiv;:s psi küdményk száás 393 Hnvéd vgy pgári birósági ié kövkzébn áví génység iménynk gszün Hu\bncási köségk őgz Hu\bncási köségk számás 382 Hu mgvizsgáásábó fmrüő köség 38 dgn hóságk rhő uzási köségk mgérí ijsknk hvid digns bszáásás mzk k ri pgá digns hvibérs viszny iység gén vő n dság digns szb ményi hv! gény ásr szá nuó) digns (áv dijsknk ásr igény szá nuó áv ( digns génységnk digns vzény hvidjsknk digns vzény génységnk ihv iékn fvék mgéri dijskná nygé ékn fvék mgéri ségné

15 84 Pn Pn Dbnény nékü szbdság hvidíjs Uményi 90 Dbnénykk szbdság hvidjs mény 87 bnényög 378 Dményög ngdéyzénk féi 379 nlményőg visszfizénk módzi 380 ményvnásk hvidjskná ményvnásk génységné 250 Dményvnásk sőbbség hvidíjskná 3 nnényvnásk sőbbség génységné 25 ményvnásk kimér hvidíjskná 2 ményuógck hvidijskná 09 ményuógk génységné 248 rdi áánypóék képzönfym minörsirdáj uán 399 rdi rdszr irdviágíá:si ánányk fszámíás mgszüd 348 rd rdszr irdvágíás áányk Kórházi ápás kóházn úvüi gyógy kz szgájsí közbn sb204 sül vgy sérü génységnk Kórhái ( gygyfürdőkórházi sznórium!) 68 ápoásr igény hvidíjsnk kszb rdi irdszr irdviágíás áiányk rnd sáó brnd2) sáóviágiási isá6szr krbnrási áány J Jgviszny hvibérs pgár! ikimzcaknk Jövgéki kihágáskk kpcss fjnői nérői juékk Jumk sgéyk Jumzás köségvi hbö Jumzási p Jumdíj csndőrök vgy knák hszgr csábíó kísér fjnéér Jumdíj örvénysérők fgásáér Jumdíjk kifiz jumzási pbó Jumdíjk kiuás jrimzási pbó K Krhmi sgédk kimáv iményk 30 fszámás kimányás Krhmi sgédi köségk Krhmi szgáik nmi Kndíjszbás á ső vsuk Kni szgái jk bszrzi köségi Krékpárfnnrási áány Kézipggyász snkin á!záíási díji Kidásk kmányás szgái uzásná Kiképz áány íszi nfymk prncsnkságáná Kiképzi áány nkuknk Kikidi iuményi z ám ndszrű íszknk kisgíő szgáknk Kíséri djk Kiséri cij kfiz nyugázás Kcsi génybvé szgái uzáskhz Knyhbrndzi áány Krpódíj évzénk zd Krp6dj évzénk mgszüns KOpÓdfj fvé Krpódíj kisz b KOpÓdfj d KOpÓdfj hvidíjsknk Kórházi ápás kóházn kivüi gyókz szgáijsí közbn sbsü vgy sérü hvidíjsnk Hi Kórházi ( gyógyfürdőkórházi sznqriumi ) ápájsr igény génységnk Kö özködi köbség nőn génységnk Köözködi uzásk nmi Köségérís nm jáó uzásk 202 új csjádfö izv ínk á hyz bizc knyh brnd szméyk vizs Jádgjnk i r Közkdi szköz igénybvé szgái 276 uzáskná Közkdi hírdó kuk fnn<ási 403 áány génység Közkdi sgéy hvibérs pgári 424 kimzknk Közkdi sgéy z ámi rndszrü iszknk kisgíő szgáknk Küfödi kiküdk rnd Küfö d i ü<skn f nm számíhó 32 ki<dásck Küfödi kiküdi iuményk kimér 320 Küfödi kiküdné úmgszkí ás 37 Küfödi uzáshz őg fyósíás 38 Küfödi uzáskná közkdi szközök igénybvé 35 Küfödi uzáskná pggyász száíási kö 36 ség Küfödi uzásró számj:ásé 38 Küön díjk fdz szgái uzáskná Küszgái pó:díj fm 304 Küszgái pódíj iuéksség 304 Küszgái pódíj összg L Lk ísáó kcsíszínbér kiszbj hvidijskná Lruk sw6 kcsíszínbérr vó gény kz bg bérs pg h vi z 40 4 d hvidíjskná ísáó kcsiszínbér vó gény 2 mgszün hvidíjskná Lk ísáó kcsi szin búrbé hvidíjsknk 37 Lkásk (önbér) ádás ávé hvidíjskná 5 LJkásk ( önbér) ádáe ávé génységné 77 Lkáspénz búrbér fyósíás gény70\ Lkbérszáyb srás z ámáshyknk hvidíjskná 40 Lrukbérszáyb srás z ámáshyk } nk génységné 69 Lkhyiségöbbr igény nágybb csádd bíró nős génységnk 7 Lkhyiségkr igény hvidíjsoknk 39 Lfkzásr íé rndfkzuk vsz hvidíjsk imény 04 Lgénység csádi póékbn nm rzs üő csádgjink hnvédkórház! ápás 257 Lgénység csádgjnk mógyinézi hyz 258 ámi rnds SZOgák imé n i é s gépkcsvz é hy z ém z száíás n szá íás vsú vsárás yi nszázd áián áány n! ffgdás küö é kzd mény KpJó i skná vid h!6ápó imény y án (pkás á zrz bs ény v!6szr Mvéi idj k[szb hvidjs mény fvéér LóápiménY dijsk ény kzd Lóápim L6áppóJék <: ny kzd L6ápr v:ó igé yráiás h L6szrvény íás LószrvénY szá Lőszr bszrz Lőszr száí8m Lk ség r<jszér Lkáspénz kiszb nös génységné Lkáspénz &szgénk csökkn hvi djs káspénzbn rzsüő házsársáná Lkáspénz összgénk csökjkn gén ségí szméy rukáspénzbn rzsüö házsiársáná LJkáspénz z ámi rndszrü íszknk kisgíő szgáknk brndz< LősZrckk uánpóás M áás ho MgánpggyAsz súy ( áköőzködi ir Máh Mgánápók rzás i ( ákőőzköd h Má vsún in Pöködi Máh ( ák dj s n ény önk Mgszökö rnén ij ség ín gény /2n ény önk MgsZÖkö yséj gén rü d visszk y! gy önkén v zökö Mgs hvi<iijs vábbá iin önk y vg Mgszökö vw ün d vábbá éni sk ij\m áru dhány Mérsék bszrz Min cikkk ize pódj kif Müködi g\h pód!j f Müködi d rn pódj MÜködi vi h pódj Müköd \)! djr v ó pó Müködi

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

l[vél ;!; QQ '1;l,"., =4= ;!; ;!;======= gm 1============Jl!; gg!o1 g= = == . /.

l[vél ;!; QQ '1;l,., =4= ;!; ;!;======= gm 1============Jl!; gg!o1 g= = == . /. [vé ;!;QQ1;=4=;!;;!;=======gM1============J!;gg!1g==== FELTÁEADDN1C! A Gghán á husvéig- ngy dgk örének Jézus Triszus nk ;:Inyk hegyén ehngz us6 szvár? pgy r6mi százds igy ki? : Bznyez z ember Isen fi v!

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)...

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)... G Y R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K K U L T U R Á L I S K O N C E P C I Ó J A T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. B E V E Z E T..............................................................

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog." ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll,

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog. ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll, V évfym pes 1911 óber -én 40 szám CSENDŐRSÉGLPOK Szeresz és d M r Csendőrség Zsebönyv s7ereszö-bzság BLOFZETÉS ÁR FééV1 6 n Mg!en SZERKESZTOSÉG ÉS KDÓHVTU Egész évre 12 rn Negyedévre rn mnded vsrp Budpes

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK v évfoym Budpes 1911 ovember 5-é 45 szám CS E ND Ú RSÉ GI LPOK Szerkeszi és kidj I kir Csedórségi Zsebköyv s7erkes zö-bizoság BLOFIZETÉSI ÁR E(ész évre 12 koro Féévre Negyedévre 8 koro 3 koro IgjdDi H

Részletesebben

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t. { / " A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 848 898 BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H

Részletesebben

Partner az üzleti eredményesség növelésében

Partner az üzleti eredményesség növelésében Prr z üzi rdméyssé övéséb Juás és Öszöző Száás OLGÁLTATÁSOK A MINŐSÉGI ÉLETÉRT NÖVELJE DOLGOZÓI TELJESÍTMÉNYÉT ÉS ÉRJEN EL NAGYOBB ÜZLETI EREDMÉNYT A SODEXO OLGÁLTATÁSAIVAL! Ru mdjá A Uiqu Wr Kf. zér vász

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

K i n e v e z t é k az új alispánt

K i n e v e z t é k az új alispánt -4 # [Mj U., r c s e r e fcouf*, bekeríe - részben í4l lé*«bekóöbj lekhclységgel.. Erdögzglóság. Komárom. M o z g ó ) ROZS \» * Bulk v József, \ íssl \ Vj- ' bor Ks,r L J 3 "B ^ f rás ^mek^ ^r.e- szer«b

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15.

CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15. V ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP 1913 24 szám Budpest junus 15 CSENOÖRSÉGI LAPOK SswtI M kdj 8 M kr CseDd sebkgfr szerkesz6 bott ELŐFIZTÉSI ÁRA: Egész éur 12 kmo«fééur 6 koron Negyedéur J koron \

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d

Részletesebben