I LLETMÉNYSZABÁL YZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I LLETMÉNYSZABÁL YZAT"

Átírás

1 LLETMÉNYSZABÁL YZAT A M Km CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA v RÉSZ A CSENDőRSÉGNÉL ALKALMAZOTT POLGAR SZEMÉLYEK (ALLAM RENDSZERű ALTSZTEK ÉS ÁLLAM RENDSZERű KSEGíTő SZOLGAK VALAMNT EGYÉB ALKALMAZOTTAK ) UETMÉNYE

2 6 \! TA RTA LO M V REJSZ A CS(D(őrségné n]<mnz dsgíö szgák vmin ( ám rndszcr 26 pgái szmé(k ühm rcndszrq éb nrurnru:k) niszk Uményi niszk imi kisgíő szgák 23 Aáns hárzmányk 24 Rndszrs ményk 25 Kiküd áköözköd ményk Szgái vsznybó szármzó Od r zásk 27 Egzségügyi 28 áás Egyéb jgszháyk i! írj i6 MASODK FEJEZET ELSO FEJEZET Am ruc!szrü rndszr digns mnő:;gü hvbércs pgári km zk Od ; U npibércsc digns hvibérs pgári kmzk 30 Npibérs k 77 í8

3 7 E L S Ö F E J E Z E T ÁLLAM RENDSZERŰ ALTS ZTEK ES ÁLLAM RENDSZERŰ KSEGTO SZOLGAK 23 Aáns hárzványk 405 A csndőrségné z irdszgi nnivók áásár ámi rndszrű iszi áás k é s ámi rndszrű kisgíő szg i áásk vnnk rndszrsív Az ámi rndszrű ( pgári ) iszi szk kövkző iszi csprkr gzódik : műszki isz ; szkiisz ; L száyú isz ; kisgíő szgák z iszk csprjáb Az áni rndszrű iszk kinvzé!ié é s z ámi kisgíő szgák km zásá rndszrsí fgyék rányábn rndi Az ámi rndszrű iszi áás z áni hykbn báó bügyminiszr n száyú rndszrű kis gíő szgi kmzás z 93 : il c é> z 938 : V c pján sőbbségig fnn r áásk közé rzik 406 Az ámi k isgíő szgák nygi ügyibn rndszrű iszk szméyi fmi fügyi inézkdr min z miíknk gfőbb fmi hóság bügyminiszr hiv kövkzik b pdig mindig z év j nuár iv júius hó év 408 A közös házrásbn éő örvé nys fség z igényjgsu gyrm kk vnin éb csádg uán z örvénys fség uán rndszrű nyugiményb számíó mi rndszrű kisgíő műszki isz rzér szk száyú n hvi 60 P isz rzér kisgíő szg rzér b) z műszki isz rzér szk iszk fiz z á szgák pdig hvibér kpnk Az mík hvifizé (hvibéré) údi kimuás üni f kiaz ámi rndszrű iszkné hvi 36 hvi 30 hrmdik gyrmk uán műszki isz rzér szk n hvi 70 P yú isz rzér kisgíő szjg rzér hvi 42 hvi 35 ndik gyrmk uán műsz;ki isz rzér szk száyú n kisgíő szg rzér ) hvi 30 száyú kisgíő szg rzér d) hvi 60 P isz részér c) hvi 36 ső ké gyrmk uán nkin isz rzér 24 Rndszrs iményk 407 Az áni fizi fkzbn vóságg öö hárm év uán umikusn ) rndszrű nm rznk csnybb ábbi összgű csádi póékk iéksk : n száyú isz Az ámi sgíő szgákná mgs;bb fizi f kümb vó őép közvnü z öödik hvi 80 P hvi 48 hvi 40 öön füi gyrmk uán nkin műszki isz részér szk r rzér száyú kisgíő szg rzér isz hvi 90 P hvi 54 hvi 45

4 72 \ \ A mi rndszrü r fi s z k szk A mgszkás \ dz rú A mi rn dsz ru Ami rndszrü Ami rn szk szk r száyü szá yü iszk iszk \ j ;: bj) ::: Am rdcszrú ksgc:i!7ogák : nékü kisgíő SZOgi k Pv z r é s z é r minőségbn iszi ;;;Lö üvév y gy g hánydik évbn évr hónpr évr hónpr évr hónpr évr hónpr évr hónpr 3 :\ évbr :\O37 évő 34 évő évbr ö ; 30 évb évbr évbr évbr 9 évő D 2 évbr évbn OO évbn 3 fj28 ; : ; 2364 ;!i96 97 R! NOU édsy édsny js árvságr ju szüőn unk) szk isz L hvi 0 hvi kisgíő szg rzér A gyrmk áságánk 9 mgápí ás szmpnjábó örvénys ékr műszki iszné 20 éév öbbi iszné kisgíő szgáná 6 éév bö 2040 kisgíő szgánk v közös házrás bn éő fség ámi vgy nyugáás szmpnjábó z ámm bn áó hóságná vísznsság hivná inéz né vgy inézményné sb énygs sz gábn á vgy iynő áás kp uán csádi póék nm jár uán csádi póék h kkr 2d is i : ;: C: : c: N io 78 í g { > ;» Q «bo cd ;: bjj ::::: c) S A sm iéks fségnk csádi b) i ngybb összgű kás pénzj h csádi póékk szám bér évnd ső hónpjánk sjév m kdik kőrő hármr vgy öbbr már nnk hónpnk sjéő ébkén p csk gközbbi bérévnd f kbéridőszk) ső npjáó kzdv i éks A ngybb összgű káspénzr szr már igény szrz kmz n nk évzébn mgmrd kkr is h csádi póékk szám hárm á szán h z kmz mgsbb fizi fkzb ju 40 A Budpsn rndszrű iszk ámászó kisgíő szgák : g < 4) 0:» n ::::: c: j > J gj < ;;3 J!i:: ; 5 c: ;:; > :;! 0 < c ; i : r :0 :g d bo S b i ámi :O 0 U!( cd iszk pénzénk kiszbá údi ábázk üni k f k ::> b96 : 20í6 : 60 s S rs nyugdij vgy más járndóság 409 Az ámi rndszrű : cn 60!( ;: ;M > < póék hvi ősszgé érő bármiyn k dig H z ámi rndszrű isznk vgy A fség :! OO97 2 i W2 ámi rndszrű kisgíő szgák kás száyú rzér 2076 vn hvi 2 P műszki isz rzér 2 72 n g ő f) éb igényjgsu csádg uán ( örvénys 2fi2 2: p 28H iLO :! fi 3 40 ;>8 2 3 évbn évbn z évbr 233 > 0 j «

5 !:: <=> %Ö > s N <; n () = :r S B i> \! >! 8 <? \! gfjbb ri): : CT P c <2; ;<; O (b U j V n 0 c 0 s: (b Q:< q ( E : c:i Q3 =: cr p á c;g» rr n 5? E:: } : j * n> ; 0 7 c ké rádi p6ékbcj rzsüö 8 :; n> c 2 ci: UJ N s S fi: bérévndr \ E 5428 z á moszki szk né kiknk hvi fizé«uk z 927 évi 9000 M iz rn c:;zri Z ámi P 2745 p 008 szkiszkné P \! C: J L> hónpr szgábn áó ám dem rzér járó káspénzk összg V 5!J hónpr 5 ö bérév hdr 3776 hónpr 4730 V hónpr bérév ndr p n g ö z bérév ndr SU Msgfö V h0npr 3 U :? n 9 OS 3036 ém b) ksgö szgákná [ Az kmzk mgjö z á müszk iszkné kiknk hvi [fzuk z 27 j5 j q n (} J F Z rnd szrin m isz kné U ( 940 nvmbr ámi! bérév ndr 5428 p 2745 p 008 p zkszkné ájmi z 2 S f )) Mn O 3AO 036 r)ff f 2 2 :?H hónpr 2:> O éj U bérévndr 6 j6 58 R3 gjább hárm csádi p6ékbn rzsüö énygs szgábn áó ámi rndszrü J Jszk ámi rnds2rü kisg!ö szgm rzér járó nkáspénz k összg z Z z ámi r száyú szmé szgáik V 303i 9 i i 42fJ5 5H OA:! 4 90 káspénzszáyb rzó ámáshykn 5(67 m rndszrf ss2k ám H r /F<f! / / / / / / : bérév dr J$ / / / = = : ; [20 O énygb 7 6 c:r P:;p z Az kmzk mgjö E hónpr 2n !!i7 62 j bérévndr hónpr bérév ndr hónpr bérév ndr p n g Ö bo 7! b M fh \ M U 2972 z 432 :37! 4 90 hónpr uré\ gvdr 37 0 n 2<i 09 S 78 9 rs SS 42 RO? hónpr fj U fi8 4 R A2 bérév ndr / V H do 60 i2 V káspénzszáyb rzó ámáshyk n ru szgákná ő ) 823 / ks<gö! m V / hónpr 3: 7R 30i éf!) ? :) 85 2Sf no n 0 24 >0f H RRA 2 6 Rn fi 0 2 <:x

6 74 nik hvi 8 vn igényük PJ;ib Q Mzkdi sgéyr A közkdi sgéy igény bkövjkzé jéő kzdv bár z rr vó köv ő hónp s Hé\ fözkédi s géyr z igény Jmy hó;npnk z ső npján nyíik mg közkdi már rr hónpr is iéks sgéy A közkdi sgéybő snunifé v násnk nincs hy 4 A űzhrs p iszknk á mi ámi rndszrű szgáknk hvi 0 vn igényyk hdipóék A rndszrű kisgíő pngq z hdipóékr kmz igényj spságánk igzás m mg knfmzi 25 kmáv fszámíhó iményk : Npidíj: műszki iszkné SZkisz isz gákná néj é i száyú isgíő sz 2 P 24 órá mg nm hdó kiküdk né h z induás bvnuás közö j (; óráná kvsbb idő é npidij nm h fszámini ; h 6 óráná öbb d 8 óráná nm öbb idő npidíj ndrzé ; h 8 óránái öbb d :L8 : óráná nm Öbb idő npidíj f rzé ; 8 órán fü gz npidíj ; 24 ór mghdó kiküdkné hivs kiküd mindn js bfj z 24 órájár js összgű npidíj fnnmrdó időr h z 2 óráná k vsbb npidíjnk fé (fé npidíj ) h 2 óráná öbb js összgű gz) npidíj h fszámini ( 7000(925 M E sz rnd V fj 45 szksz p) pn 938:V c 8 2 bk 942 :XV c 37 7 bk * A npidíjr igény ipnjá r0nk dó szgá 4 jz időpnjá pdig z mí köz kdi szközök mnrndszrű érkzi időpnjáv k számíni n müszki vgy hjónk nrnd szrini mdu i idjéó szkri A mnvk induáskr!közk di szközök pénzáránk kbéygző v k áni b) Uiköségérí Vsúi vidíj fjébn száyú iuáhák si vgy hjóáoj fuvrzásávi b k kndíjjszbásszrű mnj ár hjón uzásná pdig 9száy uán fm rü pgári szméyvidíj száníhó f Fuvrpénz ngyn J mg ú \ ávság szrin kimérnk n pngő H ugynrr hyr ugyn időbn öbb kmz uzik mindn kmz csk 5b fiér sz&mh f 43 Hivs áköözék kmáv z iményk kövkzők : Uzási: kqség Az kmz vábbá csjádi : sjá sméy v ényg áöözködö póék bn rzsüő csádgji uán vsún uzásná m kcsi száy uán fmrü k)díjszbás szrű szméyvidíj számhó f b) Száíási köség ákööz kmáv éyg szái buqrn és éb máhánk műszki iszkné gfjbb 50 q öbbi isz kné díj pngőv csökknni k ) 0 P Akm zás vi vndégszbá vsz igényb c) Kiküdi áköözködi imény{ 42 Bfödi hivs kiküdk ) H kiküdö kiküd hyén kisgíő szgákná gfjbb 40 q ig összsúy uán régi ámás hyrő z új ámáshyr vsún vgy hjón örén száíásábó fmrü hivs fuvr vé igz köségk j számíhók f Vsún kni fuvr vé pján kndíjszbás szrin c) ] Ákö özködi áány Az ákö özködi áány kiszbá úd ábáz rmzz Az áköözködi áánybó burk z UásOK k fd k sm kézipggy fszámíni j Akőözködi i vgy kisgíő i zás u:; ( k m én my áás b dénk i djébn á! köségk fszámí igé áköözköd d Nyugámányb yérő kmzási h re köözködő ámi á kisgíő szgán k nyk fszámíásár g dignsn nyu rzér h ő ény ko rndik csk k J iményk fszá k rábbi szgáán n nyr bszás Té g bcsá vgy vé : énygs szgá i rndszrű isz v imé: köözköd i igény Jk Áköözkö d őgge mgfő úi znbr úiőgg n bü uán 8 np

7 kk\i n z \gn \ Í J ni k\\ 4 Y dó v \ L nn duái idö\ k!dig z ni\ k mnr nd\rií hk ZÚni 75 Anná z kimzná Akmzás min6 ség csádi nm sz kisz b éb máhák csmgásáv vsúi vgy hjóámáshz nnn kás b fuvrzásáv járó vmin z áköözs bköö összs éb díj fébn m szrű mpnj<g) ár 9 száy uán zmévi\dii számi\n kidásk k fdzni Í: ng\)n köözk d s kmáv sm npi díj sm kzpggyász vidíj nm h fszámíni rin kimpmnkin\ rr hyr ug)!f kmz uzik L áköuiúsk zők : nyk kövk zási köség sjá írz áköözköd d igény : Nyugámányb hyz z usó kmzási hyérő vász kóhyér köözködő ámi rndszrű isznk kisgíő szgánk áköözködi imé fi ényg ák v su c; iz ré n b p k Wásn u ún kci u r U án f\ u hd! d szm )vi z mé : nyk fszámiásár nincsn igény kö]s!g éi: á z Ji i Sá m án3 ;;S k ákö; Z b mjb 0 q rnk éj ;J! bb gf ] kn d ó SZJg k n k g f (ó > c sz;u UJ u <&z \ > áuu b 32 u] s \íw 0 z r \ \ J r \ súou ) u JS f f )U órj ; ndí);:! Lhó<n» 8pj djjs ó ány fíjő:f;d iy r <öj nj0 b á Ji 8 d si J ( S) J O»0 Aköözködi iménykr z isz nk vgy kisgíő szgánk z uán z áás ( kmzás) uán vn igény my áás é n y g s áköözkö dénk idjébn böö Aköözködi köségk fszámíásár csk énygs csk 50 fiér :;zámih dignsn nyugdíjz kmz rzér h ő énygs szgár vissz rndik csk kkr h áköözködi iményk fszámín i h nm k én rábbi szgáánk usó ámáshy ó nyr bszás Ténygs szgáb ávz bcsá vgy végkiégís ámi énygs szgár visszv szg á rndszrű isz vgy kisgíő rh köözködi iménykr nm igény csádi póékbn rzsü pngő mz Aköözköd kmáv z k A kp mgfő úiőgg áhó zás bfjz úiőgg znbn z u mni uán 8 npn bü k szá pngő száyú isz kisgíő szg géré pngő müszki isz k induás kr nzárimk K:é\ rzsu hárm vgy nné öbb vgy ké póókbn ki A 40 szgái visznybó szármzó rzásk Az ámi rndszrű iszk kisgíő szgák iményi kövkző vnásk rhik : 44 ) N u g d í j j á r u é k A nyugdíjb bszámíhó iményük (fizük hvi bérük) % b) O r s z á g s T i s z v i s ő i B g s g é y z ő A p (OTBA} Bg sgéyzi járuék imén kzpénzbn kp rndszrs járndóságiknk 5 % A bgsgéyzi járuék nm k vnni káspénz rmzbni já rndóságk mgváás fjébn fiz kzpénz juék jum sgéyk közkdi sgéy vmjn rhs i ményk uán ) Krsi dó é s á mi p ó d ó közszgábn áó k mzk járndósági uán őr zk újbb szbáyzásáig nm k vnni 27 Egzségügyi áás 45 Mgbgd sén csádfő z igényjgsu csádgk rzér z Országs Tiszvisői Bgsgéyz5 Ap (OTBA) z ábbi gzségügyi áás k sgéyzk ngdéyzhi : házirvsi áás A 600/943 M E sz rnd szbáyzz BudpU Közöny 943 évi 38 ( Mgjn számábn )

8 76 szkrvsi áás nyr kórházi (kiniki) ápás bérs nm h ffgdni üdőbggyógyinézi ápás 47 Mgbgd ámi rndszrű isz vgy kisgíő szg hysíé műéi sgéy gyógyászi sgédszközök bszrzér sgéy gyógyszr bszrzér sgéy fizikáis vízgyógyinézi kzr kmz hysíér digns km npibérs jvdmzás rhér csk kkr szbd ffgdni h mgbg d bgség mindnnmű szgáj sí kizár nyc npn ú rjd Nyc npn bü gyógyuó bgség r sgéy vgy kisgíő bgszáíási sgéy m ik isz gyrmkágyi sgéy szg másik munkköré áni kö mi sgéy s H bgség huzmbn vgy hr Csádfő z isz z ámi rndszrű kisgíő szgá k érni skk h bgsgéyzi járuék vnnk gár rósn vgy mnná végbánás kkr is h uán csádfő krs nyugdíj vgy más járndóság évz kövkzé bn nm kp csádi póék vábbá z hzzárzó k érni ki uán csádfő csádi póék kp Nyugdíjs iyn kmzk cs ádgjik vábbá nvi járuék bn rzsüő yán árvák mgbgdük sén ugynz z gzségügyi áás s géy ii mg kisgíő Egyéb jgszbáyk Az ámi rndszrű iszk szgák rzér évn ké hi fizs rnqs szbdság h ng déyzni Az m ngdéyz szbdság r ik pgári kmz másik hysíni kös A hy s z ámásn vő rngbn gidősbb prncsnk Budpsn kny prncsnk jöi ki Rnds szbdság hárm cso hónpná vább r vgy yn idü jgű hgy ő vábbi sz zös házrásbn éő fség Az idigns k mz minc np mg nm hdó mgszkíá kink járndóságibó z OTBA rzér Csádg z kmzö kö rndszrsí h ffgdn: szi ándón á cs pr b k mz f k vnás irán szükségs járás fymb k nni 2 csprb r 48 A csndőrségné kmz ámi rndszrű iszk kisgíő szgák ré szér nruház kiszgáásánk módzi bügyminiszr küön rn ár: Hvbér s pg d ápíj mg A ömgbi kisjí d még jbb krbn vő kzbő mindn ámi rnd szrű isz kisgíő szg rzér munkruh céjir évnkin szükségs ruhdrbk ábbi díjnu ki h dni h kz mgngdi 49 A csndőrségné kmz ámi rndszrű iszk kisgíő szgák f üvizsgáár nyugáásár vábbá házásuk sén hármrd cs ádgk áásár z 92 : LXV c rn dkzi iránydók 420 Szméy i fmi ügyik iné z kinébn pgári áumi isz visőkr éb kmzkr érvé nys jgszbáyk mérékdók r r jk (irdi szgá r b Az cspr nők ) rz n hvi Z évb n hvi évb 3 2n hvi 46 évb hvi 7 évö A csp rb r s pz hvnibérhv (szkkéi 3 évb z 4 év ő hvi b A s cspr r : háziszogá ( Hvibérs ü hvi kin nék n s ffins z idig v zsn : zk n szíj gyáró ; pr S cs minősé gű idigns k nvz! kmz yósí á nm f kcsis m z b

9 r n i M A S O D K szr ii síé s hh CSk mgb g gá J ú rjd gség r gy kisgíö 2 9 digns hvibérs pgári 42 dignr minőségű hvibérs p gári k m zk csk bügyminisz r á rn dszrsí iyn km zásr h ffgdni 422 A:z idigns minőségű hvibérs pgári k mzk iményk szm pnjábó hárm csprb srnk : z csp rb rznk z irdi szgár kmz hvibérs pgári kmzk fnkzők gépíró vábbi sz ndón M ás á vnás fy mb k nők ; 2 csprb kmz á::: gíö szgák ;; iszgáásbi iszr küön r: d még \: indn ámi ;íő szg rés!<; nkin szüksi? nm bi díj ngdi ; mg k rnz szjgí kisgíő ár áás 92 :L){\ zj( k m dók érék szkkép Azkná z idigns minőségű hvi bérs pgári kmzkná kik kincsár rzérő rmzbni hy zbn rzsünk z 943 évi júius hó jé mgőző időbn v hvibérük 20% k káspénznk vnni z z összg z érdkk min kbéri mény kincsárnk mgéríik 424 A Budpsn szgá jsíő idigns minőségű hvibérs pgári Hvibérs pgári kmzk csprj ( kgóriáj ) Hárm án szbáyzrü ékr még Bm ér gyrmkk nm rnd k6 k mz Lgább birm Uán /Z8béyszrQ é kr még Dm r gyrmkk rndkző k mu hvibiir pngőbn Az csp b rzók (irdi szgár kmz hvibérsk nők ) rzér fnkzők gépíró <750 2iO 24225if0 269 fo W 29UO A 2 csprb rzók : (szkképz hvibérsk szrók nymd ászk szíjgyáró ) rzér z 3 évbn hvi 4 évö hvi ügy rní y g h! ri á\ p g á rznk ns minőségű hvibérs pgári k mzk bér z ábbi összgkbn vn mgápív : z évbn hvi 23 évbn hvi 46 évbn hvi 7 évw hvi dc 423 A fni csprkb rzó idig kmzk i mgszkíi bb r vg) r hr rn F E J E Z E T D EGLE NE S MNÖSÉ Gü HAVBÉRES POLGAR AL KALMAZOTTAK ÉS N APBÉRE SEK áni kö n vgy hr 77 A 3 csprb rzók: ( Hvibérs háziszgák kcsisk óáp Ók ) f kin nékü hvi pgári k m z idigns minőségű nym dász zk nvz sn : szrő szíjgyáró ; zn k z éb 3 csprb r vibé rs pg ári idigns minőségű h ház iszg km z k nv z sn : rhér jvd nm fyósí á ány k csis óáp ó mz szgái évkr 85 kmzk rzér hvi 8 pngő kozkdi sgéy iéks 425 Nvzk szgái visznnyl kpcss járuékk fizér kö zk Nyugdijjáruék nm fiz nk Ffgdásuk kmáv bgségi bizsíás szmpnjábó iéksség sz rin ők z Országs Társdmbizsió 2

10 78 b k nézné (iéks krüi pénzáráná ) iőg Mgánkmzk Bizsíó nézéné b k jnni s bcsáásuk kmáv ki k jnni örgség rk knság özvség árvság sér szóó köző bizsíás (járuék fi) szmpnjábó z 5650/928 M E számú rnd háy á rznk Bsi bizsíási járuékfizük z 90 évi 466/M E számú rnd érmébn szünl A bgségi bizsíás fjébn z idig ns hvibérs pgári kmzk uán járó bgségi bizsíási járuék fé kincsár másik fé pdig bizsíásr köz kmz visi Krsi dó ámi pódó járn dóságik uán zk újbb szbáyzásáig nm k vnni 426 A hvibérs pgári kmzk idigns kmzk s így kmzá suk i d i g n s Nvzk 4 npi őzs fmndás m szgáukbó indkás nékü bármikr bcsá hók s kincsárr szmbn smminmű igény nm ámszhnk Ffgdásuk bcsáásuk gzdászközigzgási hiv vgy gzdsági hiv főnökénk jvs pján z iéks krüi iőg sz áyprncsnk szközi bdság ngdéyzh z prncsnk hivfőnök ki z kmz fi szgái rndkzi jg mgi H ysíébő fyóg nyc npn ú rjdő mgbgd sé kivév kincsr rhér köség nm mrüh fl digns minőségű hvibérs pgári kmznk hrminc npn ú rjdő bgség sén z iményi g közbbi hónp ső npjáv mg k szünni 30 Npibérsk 429 Nyc npn úrjdőg mg bgd mindnnmű szgár kép n ámi rndszrű pgári isz á mi rndszrű kisgíő szg vgy idig ns minöségű hvibérs pgári km z hysíér vgy mgürsd még b nm öö iyn áás k mzás idigns böér npibérs ffgdni nnk z kunk prncs nk főnök jgsu myikné hy sí vgy idigns ffgdás szüksé gsség fmrüi 430 A npibérsk n p i b é r kp nk myknk összg z kmzási ámásn munkbérvisznykhz képs hyi szkáss hyhóságig igz gcsnybb npszámb ér Az idigns minőségű hvibérs p Ez bér nm hdh j mg znbn gári kmz ffgdás kmáv z káspénzszáyb rzó ámá z iéks gzdsági hiv ké pédány sn npi 5 pngő bn szrződ kö A szrződ szr káspénzszáyb rzó ámá ződő fk ké nu áírásáv k skn npi 4 pngő 80 fiér áni A szrzöd ik pédányá z káspénzszáyb rzó á kmz kpj mg másik pédányá máskn npi 4 pngö 60 fiér pdig gzdsági hiv őrzi mg V káspénzszáyb rzó á 427 Az i:iigns minőségű hvibérs pgári kmz fi szgái rn máskn npi 4 pngő 40 fiér dkzi jg z prncsnk hiv főnökö ii mg kihz z szgá ér közvnü b vn szv z V káspénzszáyb rzó á máskn! npi 4 pngő 20 fiér Az idigns hvibérs pgári V káspénzszáyb rzó á máskn npi 4 pngő 0 fiér kmz rzér h mgvis n nm mrü f zrvé évi sz gá uán évn 4 npi fizs sz ffgdásúk kmáv ök z Országs Társdmbizsíó néz iéks k Bgségi bizsíás szmpnjábó!{ sá gi M E s! szrin ű 466 :

11 án á : ) B:z bd bú OS sá rj n Csá!\ gi uk!ond :Zn:! 79 Zg ki: YSí d \: is 2 fi ; s) r iiő fog5) h M E szá kcsár : i : rhér :; k B ú f k } g gs k r! rüi pénzáráhz b k Jnni } si 90 évi ér ébn z i fizér M E sámú r n d h f á szrin bsíásuk já ék J{özk Bsi 466/90 M E számú ződ köni nm k zk szgá bó mind n vábbi igény kizárás m bármikr h bcs án i O! rd< 8 sá gi rzványi n z i d;g szun i i Zk u án uék fé bizsásr d 5! járn örgsági dign ii \ ;; J? \ zn k h bg C;; h g v kzbbi :n z L:!! hn p kmáv ki k jnni J csáásuk n rnd ér méb n szün ; iyn im há őü k járu ék vnni nm h 432 A ffgd npibérskk szr pv {2 X )0 c npn C J bgd : mindnnnu n ámi rn u J! 5: bá!yzásáig ;!i rndszrű k;g;:i :i ns mh5iru n M; ; mzk z b!\siiir rv :! :kjnzá s mg b nm :ö:!:: Ly/ G: : ; i:ii;; (k 4 npi mzs dgn;; \;; gáukbj figdni nnk z iku:: f: ::)LC! wr bcsá nk fönök jgj5u í \gy digms [::;]i; ;: smmmmu s gsg fm:ii! Tp b ii5k nnib 0 r?isuk!iv z f 7;:r : u m wi! vg\ n :Ei D :r: n iij 490 ; i: á]m5j?\ J : k jvs:! J s ; üsz h:\ J! bb ;n r::;: ió:g g!;jj) 5 p: db; :: ;3 b; n b i ; y j ) z \ á! J : J p r i n P n \ ; i s ny á ki péd \ fi/ :P k ; j j ; :J S c s \ j np r : kn ;; c: J jv k á5 3k Z C3P j P:; V(: ) n h f L P;)O; d r r ;!: }J : \ A $ f pi j r! : i is ku : j; J 00?i! i; n b d p J; :b3 AJ 3 b n ;J p j \ Z np 3i r AybjO (ij: )kü 3 C> 00 3f S f j W\ r g: j f; p;) Dp i sj 09: \ J zg s ójí SZ i ün n nj8 g;pí3> r 3!3 B si j!j r kn ; pc DO ií SJP ri sj) S ; DiZO: s3 :Jf! ff30! D f8j; *

12 TA R G Y M U TAT O A Pn Adóvnás hvibérs pgári kmz 425 k!jményibö iszk m rndszrü á i z ás n v Adó 44 kisgigák iményibö hnvédambuáns kz hvidijsknk 7 gzségügyi inézkbn Ambuáns kz génységnk hnvéd 207 gzségügyi inézkbn Auóbusz igénybvé szgái uzásk 276 hz A Ágynműkrbnrási áány Agynmüszánrás áány SZOgák gíő kis Ám rndzrü szk ámány gák sz ósgíő Ami rnds2rü szk fmi hóság k gá sz k kisgíő A\m rndzrü sz hvfz ( hvibér ) k Andó RzáJás hvdijskn nk Andó száá3 génység Áányk rnd k ú vs Aányz á ső úi uzásk Áányzás á nm ső vs mény Áhyz hvidij sk i ny mé i Áhyz génység Aköözköd áány mé nyi z ámi Áköözköd uzási knk 43 knk kis szgá rnd6zr sz 83 hvidijsknk Avnuó szááspénz vi ásr gény h Ávnuó (digns) szá 44 djsknk igény (idigns ) száásr Ávnuó 7 0 génységnk jár i szbák uán Ávnu6 őr ügy 358 áány B Bvző rndkz uzá köd! z Bérfuvr igénybvé kőö 43 skhz Bérkcsdij küfödi uzásná vsúi s Budpsn nymzó járőrök vim köség vidőrök csn Budpsn mgjö vsúi ms vsúi köség Búrbér hvidijsknk Búrbér génységnk fs áány Búr C Céövzhz issz pnsfás Céövzhz uzás \génységnk Céövz! kidásk Céövz! őszr száás Céövz rás c hvidjskná gné Csádi póék génysé fé k zéén y Csád póék ngdé uán hvidijs éb cs8dgj féi énk z69 déy csádi póék ng uán gj ád cs éb génység h igénynk Csádi póék fy6siás z dms bjnk én ör érő vdijs rz (sén k d póék fy6siás z igényn sá d k y rzérö b<én génységi szgé sén c n ms bj kzdőpnj Csádi póék fy6sásánk hvidijskna ásánk ksd6pnj 6 y f ék pó ádi Cs génységné mg gs vég y vg Csádi póék idogs kná szün hvdfj g s v véggs m Csádi p6ék időg 6 égn nys szüné!> gé ég fség z Csádi pójék iékss örvénys vgy örvénys án Csádi pó ék Búrszáíó kcsi igénybvé áköözk 276 dkhz 229 ny imé ség gény áó BÜnVádi járás y szmé ségi gény Bűnvádi járásná 23 ménynk kráz pgári k hvibérs B\AS bizsíás 425 mzjmk pibérsknk n siás z i Bsi b vis cikkk zk Bcs á vnhó íő dőrm kisg zk rndszrü!s Bg ámi SZOgáJ< hysi rk m ény ógybg hvidij gy kórházi ápás Bg hvidijsk szrkr igény y száásmén Bg hvidij sk ység imény Bg gén Pn Bg génység kóházi ápás gyógy szrkr igény Bg génység szájásumény Bgségi bzsiás hvibérs pgári krnzknk sknk BQgségí bizsíás npibér &

13 82 Pn éds vgy mshgyrmk uán hvidíjskná 2 Csádi póék iékség is ég z án örvénys vgy örvénysí éds vgy msh gyrm uán génységné 50 Csádi póék ié<csség örvénysn vá vgy küönéö hvidíjs gyrmk uán 24 Csádi póék!éksség örvénysn vá vgy küönéő génységi szméy gyrmk uán 53 Csádi póék iéksség z örökbfg d nv gyrmk uán hvidíjskná 2 Csádi póék éksség z örökbfg d nv gyrmk uán gé nységné 50 Csád! póék éksség ;éb csádgk uán hvidíj8jskná 2 Csádi póék éksség éb csádgk uán génységné 50 Csádi pó ék kisob hvidijskná 20 Csádi póék k iszb génységné 49 CsáG póék fghóság áuházás zgs íás hvidíjskná 35 Csád! póék fg hóság áruházás zágsjj ás génységné 65 Csádi póék mgá ipiás hvidíjs csádi póékbn már rzsüö msh gyrmj uán 29 CsJádi póék mgápíás génységi sz méy O!>ádi póékbn már rzsüiő msh gyrmk uán 59 Csádi póé< szm pnjábó hvidijsk gyrmkink áság 23 Csád! póék szmpnjábó génység gyrmink áság 52 Csádi póék sz mp Gnjábó krh:ír hv!díjsk gymkiné 22 Csád! póék szmpnjábó krhár génység gyrmkiné 5 Csádi póék újbói f yós iós hvidíjskná 33 Csádi póék újbói f yósí ás gény63 ségné Csádi pójé szbdságdijj szbdsá g fmi fgságbn vő bcsü ügyi bünvádi járás áo hvidíjs 34 nk Csádi póék z ámi ndszrü Hszknk kisgíő szgámk 408 Csádi póék fmi fgságbn vő f gymi vgy bünvádi járás áó génységnk 64 Csádi póékr igény h hvidíjs 25 fség is csádi pójékr j gsub Csádi póékr igény h <génységi sz méy fség!s csádi póékr jgsu 54 C«ádi póék igény numányk ki váó rdménny fyó gyrmk uán 55 Csád! póékr igénybő rdö kövk kinébn hárzni jgsuk hvdijskná 36 Csádi pó ékr i génybő rédö kövk kinébn hárzni jgsuk gény ségné 66 Csádi póékr igény iszdíj\s idign sn kmz hvidíjsnk 26 Csád! póékr igény ámni szgáér brndi génységnk 5 6 Csádi pó k r vó igény vég hvidíjskná 3 igény vég génységné Csádgk kórházi ápási köség hv díjskná Csádg< kórházi ápási génységné Csádrgk kórházi ápásr gény hvdíjsmá Csádgk kórházi ápásr igény génységné Csádgk ckimény z h hv! díjs uán Csádgk kimény z h génységi szméy uá n Cádgk száhásigény hv!díjskná Csádgk száásigény génységné C<;ndőrségi Közöny bköi köség Csndőrségi pódíj kiszb hvidíjskná Csndőrségi pódíj kiszb génységné Csndőrségi pódíj hvidíjsknk Csndőrségi póíj génységnk Csndőrség! pódíj r igény kzd vég fvé i módz hvidíjskná Csndőrségi pódíjr igény kzd vég fvéi mód z génységné Csónk bszrzs Csónkss szrződkö pénzáány Csádi póékr vó pénzáány k áá hukif kieéi díjk E Egzségügyi áás z á mi rndszru isz< kisgíő szgáknk Egzségügyi szgá áás Egységhánydk h vidij s k kásáná Egységhánydk nős génys ég kásáná Egyszrű szgái uzásk nmi EhJ hvid íj s hármrd csádjánk á!köözköd Eh génység hármrd csádjánk ál köl:özköd Embg hvidjsk csádján< rás E:m bg hvidíjsk csádgjink rási díj Em bg hvdíj sk mó gyinézbn 96 hyz 97 Embg hvidíjsk i mény! E mb g hvidíjsknk mógyinéz! 99 ápásr igény 226 Embg génység csádjánk rás Embg génység mógyinézbn 224 hyzér Embg génység mógyinéz! áp ásr igény; iményük m gánvgynuk igénybvé 227 Embg génység iményi 225 Embg génységi szméyk csádgjnk rási díj 259 Emógyinézbn hyz hv!díj sk iményink mgánvgynánk igény bvé ápási sb köjségik fdésér 00 Eőfg génybvé szgá! uzáskhz 276 Eőfg érii díj 276 Eöjzk bszrzi köségi 398 Eőg szgái uzáshz 287 Eső ömgbé 79 Eső ömgbé fszámíás 8 Eső ömgbér igény génységnk 80 Ezárás fgház vgy ám fgház bünr íé hvidíjsk iményi 03 Ezárásr fgházr vgy á mfgházr íé génység imény; 232!:mzi pénzáány 45 CS F szbáyi z á kis gíő s ún ávji mgszün vizsgá i ügyi vgy büv sk iményi börönr vgy ijm ényine bszrz hyrájí ás ás vvvrz száji íé bfjz szr Dá génységi kifiz mi áj z Füvizs gá szgá nk kisgíő y <i áián i < Fnnrá ku kn< áányi ny Fnn rás i k< ányk Fnnrási á ányk r Fnnrási á póék Fnnrási póék kifiz Fnnrási óék kimér Fnnrási p gk uán já: Fgdhy isé áó Fgságfnyi Y mgáj pí Fuvráián c y vző Fuvráán y fvéér! Füi áán sé ny i éks Füi áá ér ányk kim Füi á igény i áány ( Fü É b vé GépkOCSi igény hoz v GépkOCsivzői vé nyb Gőzhjó igé hz G kuk ái Gyg n szbák u Gyngé kdő mzi kő Gyógy é gzségü d nk hnvé i émz si k Gyógy iné égügyi nk gzs ; m zési k é Gyógy b u z há ór k ás vég öség b y G ógyszr k öség Gyógyszr k i g\:i k ü HdifgSá mény jink gb krü Hdifgsá k \ csádgjin

14 POn gny 6 hvi ég c hvi 9 y 255 hvi 8 gény 254 dijskn 7 [Ségné 253 ségc 398 id ijsmá 9 génységné 43 n k 8 k 42 c vég i 0 vég né ndszrü áná g kásáná Pi ádjánk á > gyiné2n i y6gyinéz k rus éz bn 224 áp néz! nuk gánvgy i jic sádg 259 k h vdjs ény ig n ánk 00 r é ik fd7ée 276 J<hz u;zás sékjéyáz bu gh nyi jé fgházrn É Pn :mmzi pénzáány fszámiás kifiz 47 :mmzi pénzáány kis zb 46 :mmicikkszáiási áány 368/b :mmnér hukifg ásér járó jumdij 247 F Fdzi kséi djk Fmi szbáyi z ám! rndszrü iszknk kisgő szgáknk Fmi ún áví génység imé nyink mgsziin Fm! vgy vizsgái fgságbn vő bcsüügyi vgy biinvádi járás áó hvidíjsk imény Fházr börönr vgy ámfgházr íé génység iményink mgszün Fvrz bszrz Fvrz hyráiás Fvrz száás Fmnő íé bfjz biinvádi járásná génységi szméy ményink kifiz Füvizsgá z ámi rndszrü iszknk kisgíő szgáknk Fnnrái áányi közkdi hírdó kuknk Fnnrási áányi nymzó kuknk Fnnrási áányk kz Fnnrási áányk rnd Fnnrási póék Fnnrási póék kifiz Fnnrási póék kimér Fgdhyiségk uán járó áány Fgságfcnyi áó génysg!mény! Fuvráány mgápiás Fuvráány vzőrvsknk Füi áány fvéér jgsuk Füi áány iéksség Füi áányk kimér Füi áiányr igény G GépkOCSi igénybvé szgái uzásk276 hz GépkOCSivzői vgási jumdíj 9 Gőzhjó igénybvé szgái uzásk 276 hz Gy Gyg nj<uk áány áány járó uán szbák Gyngékd skhvidij kö:ség i Gyógy émz nk hnvéd gzségügyi nézkbn Gyógy émzsi köség génység nk gzégügyi inézkbn pigá bjm ég Gyógy émzési kös ás vég kórházb u génységnk Gyógyszr köség hvidjsknk Gyógyszr köség génységnk H csádgdifgságb k i hvidijsk 25 jink imény k éy szm gi Hdifgságb krü Lgénysé 26 csádgjink imény Pn Hdifgságbó visszér hvidijsk imény 08 Hdifgságbó vss zér génység mé nyi 240 Hdipóék z ámi rndszrü igz;knk üsgíő szgáknk 4 Hvibér s pgári kmzk csprji 422 Hvibérs pgári kmzk i\ mény 423 Hvibérs pgári kmzk viszny 42 Hvidij Hvidij kifizénk idj 6 Hvidíj kiszb 2 Hvidij mgszün 7 Hvdjsk csjádipó\ékbn nm rzsüő csádgjink hnvéd kórházi ápás 2 Hvidjsk csád gjink mógyinéz! hyz 22 HvidíjsOk csádgj ink uzás z á hyz csádfő új á\máshyér 26 Hvidijsk özvink árváink \ményi 33 Hvidijs özvink árváink iménycibő vnásk 34 Hvidjsk vizsgái fgságbn vő csádgjink \mény! 24 Hvidjfkzkb srás időpnj 4 Hvidjr igény 3 Hvidíjr vó gény kzd : Hvifiz (hvibér ) z á\mi rndszrü iszknk kisgíő szgáknk 407 Hv!zsd 35 Hvizsd kfizénk idj 40 Hvizsd kiszb 36 4 Hvizsd mgszün Hvzsdfkzkb srás időpnj 38 Hvizsdr igény Hvizsdr vó gény kzd Hyb i kööködi köség iéksség Hyi ügyköd fgm Hyi ügyködk iményi 298 Hyiségk szgái igénybvé Hyiségk (szgá i ) szám 403 Hírdó kuk fnnrási áány Hirdményk közzé6i kölség Hirdményk szövgz Hiv;:s psi küdményk száás 393 Hnvéd vgy pgári birósági ié kövkzébn áví génység iménynk gszün Hu\bncási köségk őgz Hu\bncási köségk számás 382 Hu mgvizsgáásábó fmrüő köség 38 dgn hóságk rhő uzási köségk mgérí ijsknk hvid digns bszáásás mzk k ri pgá digns hvibérs viszny iység gén vő n dság digns szb ményi hv! gény ásr szá nuó) digns (áv dijsknk ásr igény szá nuó áv ( digns génységnk digns vzény hvidjsknk digns vzény génységnk ihv iékn fvék mgéri dijskná nygé ékn fvék mgéri ségné

15 84 Pn Pn Dbnény nékü szbdság hvidíjs Uményi 90 Dbnénykk szbdság hvidjs mény 87 bnényög 378 Dményög ngdéyzénk féi 379 nlményőg visszfizénk módzi 380 ményvnásk hvidjskná ményvnásk génységné 250 Dményvnásk sőbbség hvidíjskná 3 nnényvnásk sőbbség génységné 25 ményvnásk kimér hvidíjskná 2 ményuógck hvidijskná 09 ményuógk génységné 248 rdi áánypóék képzönfym minörsirdáj uán 399 rdi rdszr irdviágíá:si ánányk fszámíás mgszüd 348 rd rdszr irdvágíás áányk Kórházi ápás kóházn úvüi gyógy kz szgájsí közbn sb204 sül vgy sérü génységnk Kórhái ( gygyfürdőkórházi sznórium!) 68 ápoásr igény hvidíjsnk kszb rdi irdszr irdviágíás áiányk rnd sáó brnd2) sáóviágiási isá6szr krbnrási áány J Jgviszny hvibérs pgár! ikimzcaknk Jövgéki kihágáskk kpcss fjnői nérői juékk Jumk sgéyk Jumzás köségvi hbö Jumzási p Jumdíj csndőrök vgy knák hszgr csábíó kísér fjnéér Jumdíj örvénysérők fgásáér Jumdíjk kifiz jumzási pbó Jumdíjk kiuás jrimzási pbó K Krhmi sgédk kimáv iményk 30 fszámás kimányás Krhmi sgédi köségk Krhmi szgáik nmi Kndíjszbás á ső vsuk Kni szgái jk bszrzi köségi Krékpárfnnrási áány Kézipggyász snkin á!záíási díji Kidásk kmányás szgái uzásná Kiképz áány íszi nfymk prncsnkságáná Kiképzi áány nkuknk Kikidi iuményi z ám ndszrű íszknk kisgíő szgáknk Kíséri djk Kiséri cij kfiz nyugázás Kcsi génybvé szgái uzáskhz Knyhbrndzi áány Krpódíj évzénk zd Krp6dj évzénk mgszüns KOpÓdfj fvé Krpódíj kisz b KOpÓdfj d KOpÓdfj hvidíjsknk Kórházi ápás kóházn kivüi gyókz szgáijsí közbn sbsü vgy sérü hvidíjsnk Hi Kórházi ( gyógyfürdőkórházi sznqriumi ) ápájsr igény génységnk Kö özködi köbség nőn génységnk Köözködi uzásk nmi Köségérís nm jáó uzásk 202 új csjádfö izv ínk á hyz bizc knyh brnd szméyk vizs Jádgjnk i r Közkdi szköz igénybvé szgái 276 uzáskná Közkdi hírdó kuk fnn<ási 403 áány génység Közkdi sgéy hvibérs pgári 424 kimzknk Közkdi sgéy z ámi rndszrü iszknk kisgíő szgáknk Küfödi kiküdk rnd Küfö d i ü<skn f nm számíhó 32 ki<dásck Küfödi kiküdi iuményk kimér 320 Küfödi kiküdné úmgszkí ás 37 Küfödi uzáshz őg fyósíás 38 Küfödi uzáskná közkdi szközök igénybvé 35 Küfödi uzáskná pggyász száíási kö 36 ség Küfödi uzásró számj:ásé 38 Küön díjk fdz szgái uzáskná Küszgái pó:díj fm 304 Küszgái pódíj iuéksség 304 Küszgái pódíj összg L Lk ísáó kcsíszínbér kiszbj hvidijskná Lruk sw6 kcsíszínbérr vó gény kz bg bérs pg h vi z 40 4 d hvidíjskná ísáó kcsiszínbér vó gény 2 mgszün hvidíjskná Lk ísáó kcsi szin búrbé hvidíjsknk 37 Lkásk (önbér) ádás ávé hvidíjskná 5 LJkásk ( önbér) ádáe ávé génységné 77 Lkáspénz búrbér fyósíás gény70\ Lkbérszáyb srás z ámáshyknk hvidíjskná 40 Lrukbérszáyb srás z ámáshyk } nk génységné 69 Lkhyiségöbbr igény nágybb csádd bíró nős génységnk 7 Lkhyiségkr igény hvidíjsoknk 39 Lfkzásr íé rndfkzuk vsz hvidíjsk imény 04 Lgénység csádi póékbn nm rzs üő csádgjink hnvédkórház! ápás 257 Lgénység csádgjnk mógyinézi hyz 258 ámi rnds SZOgák imé n i é s gépkcsvz é hy z ém z száíás n szá íás vsú vsárás yi nszázd áián áány n! ffgdás küö é kzd mény KpJó i skná vid h!6ápó imény y án (pkás á zrz bs ény v!6szr Mvéi idj k[szb hvidjs mény fvéér LóápiménY dijsk ény kzd Lóápim L6áppóJék <: ny kzd L6ápr v:ó igé yráiás h L6szrvény íás LószrvénY szá Lőszr bszrz Lőszr száí8m Lk ség r<jszér Lkáspénz kiszb nös génységné Lkáspénz &szgénk csökkn hvi djs káspénzbn rzsüő házsársáná Lkáspénz összgénk csökjkn gén ségí szméy rukáspénzbn rzsüö házsiársáná LJkáspénz z ámi rndszrü íszknk kisgíő szgáknk brndz< LősZrckk uánpóás M áás ho MgánpggyAsz súy ( áköőzködi ir Máh Mgánápók rzás i ( ákőőzköd h Má vsún in Pöködi Máh ( ák dj s n ény önk Mgszökö rnén ij ség ín gény /2n ény önk MgsZÖkö yséj gén rü d visszk y! gy önkén v zökö Mgs hvi<iijs vábbá iin önk y vg Mgszökö vw ün d vábbá éni sk ij\m áru dhány Mérsék bszrz Min cikkk ize pódj kif Müködi g\h pód!j f Müködi d rn pódj MÜködi vi h pódj Müköd \)! djr v ó pó Müködi

16 >gy PO! b mi ) 20 mi ) 6: 20 gnk ái 276 ási 40; :i 42 4 i 40 3 ih ó közök 35 kö Q{\\ r/ hv4u ny kz 4 gény 2 hvi é é b vi sáná ár ) házs gény zknk 409 hyk40 \Sh yk } 9 6 r ODb cs kn k vsz 04 :rzsüő ás Pn á hyz csádfő új ámáshyér 262 ység özvink é s árvánák il mény 269 LgD YSg ÖNgyink árváink imé nyibö vnásk 270 Lgénységi hyz bizsiás 326 Lgénységi knyh brndz 328 Lgénységi szméyk vizsgái fgságbn vő csjádgjink iményi 260 Lgénységi szb brndz 327 Lszr bg génység kórház i ápási kö ség 206 Lvnásk hvbérs pgári kmzk iményibő 425 Lvnásk z ámi rndszrü Jszk kisgö szgák idményibő 44 Lvgási gépkcsi vzöi jujmdj 94 Lvk hyz 339 LvB!\< émz 34 Lvk száíás 282 Lvk száás vsún 276 Lvk v<isájás 338 Lvs nszázd áányi 365 Lóápás áány 366 Lóápó ffgdás küöngs skbn 52 Lóápó mény kzd vég hvidijskná 5 Lóápó imény hvidjsnk 50 Lópkás áány 366/b Lószrvény bszrz 329 Lóáp fvé idj Lóáp ks2fbv Lóáp i mény hvdjsk ujdn \ 46 uán Lóápimény fvéér jgsu hvi djsk Lóápmény kzd vég Lóáppóék Lóápr vó igény kzd vég 337 Lószrvény hyráiás 33 Lószrvény száiás 329 Lószr bszrz 33 Lószr szá 337 Uszrckk uánpóás uzás z 5 gény né csádgjink J04 Lgénység 257 néz 25f! M 72 Mgánápók áás hnvédkórházbn 279 Mgánpggyász súy (áwözködi ingóság) mghá Máh 28 rzás ( áköözköd ngóság) száiuás Máh 276 vsún Máh ingóság ) száiás dj Mgszökö ökénysn ávz ün génység ményi Mgszökö önkénysn ávz ün d vsszkrd génység \mény Mgszökö vgy önkénysn ávz vábbá ün hv8ijsk ményi vgy önkénysn ávz Mgszökö d vsszkru hvdj ün vábbá sk Jmény> Hérsék áru dhány Mnckkk bszrz Müköd pódj kifiz 6s ág gh MOköd pódj f s é Müköd pódj rnd nk idjsk hv MOköd p ódj vég kzd igény :M:Üköd pód jr vó i Pn Npibérs bcsáás Npibérs ffgdás Npibérsk bér Npidj iéksség Npidíj küfödi uzásná Nőn génység köözködi köég Nymzó ikuk kuöngs járndósági Nymzó csndőrök pgár! ruhábn j s hyi ügyködi köségink fszámiás Nymvnyk bszrzi köségi NyugáJmánybó szgáér bhív génység imény Nyugámánybó énygs szgár kmz hvidjsk ményi Nyugámánybó énygs szgár b vnu hvidjsk káspénz áköő2ködi ic>mény Nyugámányú hvdjsk áköözködi köség idigns énygs szgár bszásuk sén Nyugámányú hvidjsk iményküönböz digns énygs szgáuk Nyugámányú hvdjsk iszdj m kmzás Nyugdíjjáruék hvdjsknk 402 Ny Nyugdíjjáruék génységnk 252 Nyugáás z ám! rndszrü iszk nk kisgiö szgáknk Orvsi szdjk ö Ör ügyi ávnuó szbák uán járó áány örgségi rkknsági sb jójuékfz község hvibérs pgár! k mzknk örgségi rkknsági sb járuékfizi község npibérsknk örsird brndz örsprnsnkképzs fgkzó n zászój küöngs jár n dóság i p (áköö2köd Péuzbünr é génység mgvn 234 iményév járás 42 Pgári kmz ffgdás 422 Pgár! kmzk csprj i 423 y Pgári kmzk imén vég ájép ámszgáb Pgári próbnszgár bcsá génység i 28 mény 370 pgári rvsk iszdj rádióf vsui zó pgáriruhás nym ku ség gény végzö z drő s gá 304 szgái pódj i zr Fs r rzé bsz pgári ruház g Töm ásár nr krb járuék k dörö csn s ruhá ái pg ék ájánypó 93 számár szgái uzá psjár génybvé 276 skhz 394 psküdönc ffgdás

17 86 Pn PróbszLgán évö hiváss hnvéd hvidijsk mény i 74 Próbszgán vö nménygs hnvéd hvidijsjök iményi 75 R Rbkiséri ményk Rndkzi jg hvibérs pgári k mz f Rndfkzukró köszön hvidijsk i ményi Ruházi (ömg) imény génységn3k Ruházi járuék kifiz Ruházi járuék kiszb Ruházi járuék fghóság Ruházi járuékr igény hvidijsknk Ruházr igény z ámi rndszrü isz knk kisgíö szgáknk s Sjá közkdi szköz uán vidíjérí igénybvé szgásjá száiószköz uzáskná i Sgéyz Sérüi pódij 6 hvidíjsknk Sérüi pódíj génységnk Sz Szbdság hvidijsk kiküdi imény i Szbdság génység kiküdi iményi Szbdság igzn úhágás sén hvidijsk iményink fyósíás Szbdság igzn úhágás sén génység iményink fyósiás Szbdság igény z ámi rnds2rü isz kné kisgiö szgákná kpgári Szbdság igény hvibérs mzonk S:bdságdij Szbdságdíj szbdságidönk igzn úéps sén Szbdságdij fiz m szbdság h vidíjs iményi Szmuákk iszjíásár áány Szmzsáköi ábány Száásimény génységnk Száásiményr vó igény kzd génységné Száásiményr vó igény mgszün génységné Száió szköz i;;ényb vé uzáskná Szándéksn vgy önhibábó önkr mgrngá ruházi cikkkk járás Szméyi srbáyi z ámi rndszrü iszknk kisgíő szgákn:k Szmunzásk Szrvény bszrz Szrvény hyráíás Szrvény száiás Szg vi üfödi kiküdóshz Szgák uzás kmáv fszámhjó vidijk Szgák (házrási kmzk) uzás vsún Szgái hyisgk brndzi árgynk bszrz SzgáJM hyiségk igényb vé SzgáJi hyiségk szám Szgái hyiségk iszánásáhz szközök bszrzi köség Szgái jk bszgrz Szgái könyvk kö i köségi Szgái pggyász súy Szgái uzás céj SzgáJi uzás rnd Szgái uzás igzás Szgái uzásk fszás Szgri uzáskná f nm &Zámfhó 29 dijk SzgáJi uzásó számdásé 283 Szgájsi közbn önkrmn vgy mgrngáód ömgbi cikkkk 9 járás Tmr kirnd csndörszméyk uzási köség! Tisziszgváság évzénk kzd vég Tisziszgváság kiszb Tisziszgváságr igény Tiszi nfymk prncsnkságánk küöngs áányi Tiszgás! áány Tömgáány Tömgáány (fm ) ömgáánypóék Tömgáány fszámiás Tömgáányr fm ömgáányr igény Tömgimény szgáér bhiv nyugdíjsknk Tömgkövr (ömgvgynr ) gény csndörgénységnk Tömgzás génységnk Tömöbb kifiz gyrmk uá kn hvid íjs céj rnd k iin duó vé<rp i ményi z c gíé rmk kis imény kr á k öségk km i gérí kösé á skn bködi uzá iéki zásk fszás mykn é k T Tkrók s2mzsákk vánksk iszásár áány Tnkuk áány Tnkuk kiképzi áány Tnpódij éksség Tnpódíj kifiz Tnpódij fghóság Tnpódijr vó igény kzd vég Tnszráány örzsiszi nfym hgói uán Tnudij csndörszméyk n fyó ügybn kihg pgári kni é nk uán Tnuiményk pgári biróság é idérs kmáv Trós vzény hvidijsknk Trós vzény génysé k Tmi járuék hvidijs uán Tmi járuék génységi szméy uán Tmi járuékög hvidíjskná Tmi járuékőg génységné Tmi járuék fvéér igényjgsuk z h hvidíjsná Tmi járuék fvéér 9ényjgsu k z h génységné Tmi járuék fghóság hvidijsná \ Tmi járuék fghóság génységi szméykné Tmi járuék összg z h hvidíjs uáni Tmí járuék összg z h gény ségi szméy uán uá: áv ság [difö uz: sé!! ér is járé!p nz kimér iip énzr i gény kivá ási kiküdkné szgá u zásk r uzásk n hv idijsknáj ör ávo

18 P n u sz rníhó L vgy k 9 <; isz vég 63 m h399 y6 ügy é é 385 idz 3 85 Lk méy uán 264 skná J9 6 v:;u 266 hvi32 gény268 s hvidíj 29 gény 265 unéyk 300 vég 8 CZd ;áá 0 < kü áy ngá ány 3 84 á u éjy 87 Ofr ) g * ú v r b v Pn Újszüö gynnk uán csádi póék génységné 49 újszüö gyrmk uán ső hvi csádi póék hvidijskná 20 Uzás céj 272 Uzás rnd 27 Uzás kiindu6 végpnj 275 Uzási imény i z ámi rndszií iszrnk kisgíő szgáknk 42 U zási iménykr csádi áp bfyás 274 Uzási köség<k nányás 288 UzáS i köségérí szrü szgái 296b ügyködi uzáskná űköségérí iéksség 296 Uzási köségérí rnd UzásOk fszás Uzásk mykné köségérí nm iéks 295 Uzáskná Lávság mgápíás 275 úiköségér üfödi uzásná 320 Úiköségérís küszgái pódíjj járó génységi uzásk 293 úiköségérís járó génységi szgái 294 uzásk úpénz kmér 33 úipénzr igény 32 Úvé kváási ámzási díji kü 320 födi kkudkné szgá úmgszkíás 285 i uzásná ü ügyködi uzásk nmi génységné 29 ügyködi uzásk nmi rngszáyb 29 sró hvidíjs kná járó uán szbák ávnuó ügy ör 358 áány 87 Pn Vsárnp szünnpkn szgái uz!s 286 Vsú igénybvé szgái uzáshz Vánksk iszásár áány Várkzási iményki szbdság hvidíjsok iményi Várkzási iményki 88 szbdság 27 génység iményi Vi vizsgái köségk 384 Vzény génység ményi 2 Vzényk iményi 302 Vzényi pódij iéksség hvidijskná 84 Vzényi pódíj iéksség ;;énységné 23 Vzény! pódíj kszb 303 Vzényi pódj hvidijsknk Vzényi pódíj génységnk Viézségi érmpódíj iéksség 96 Viézségi érmpódj fgh6ság 99 Viézségi érmpódij mgszun 97 Viágási áády 66 Viézségi érmpódj hvidjsknk Viézségi érmpódíj génységnk 95 Viézségi érmpódij z h érmujd0nsnk 98 Vzhrdási áány 368{ Vizsgái fgságg kpcss bünvád járás áó hvidjsok ménynk kiszgáás 02 Vizsgái fgságg kpcss bunvádi járás áó génység imény 230

19 88 H y s b i é s k A hjysbö rnd E Hysbv < N < kidó hóság > r: r r J 3 : D r r :M Á;} [ Mgj z mék szám évfym 2 szám k szám pn Cs K A 5 5 n L i:! O > 20

20 A hysbö rnd E N ; kidó hóság k szám r 2 H HysbfJ Cs K szám évfym pn mék szám Mgjz

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk! A vn únu 8 V v dv n mőn üön bn* * 3 db bmn üön F E v M M mú bn v n dvőbb ú ndb du 3 P B üdőuő 538 BCun vő b nn ő B 53 3 BCu vő b nböő üdőuő BC 53 5 n üdőu 533 5 5 BCu üdőu 5333 n üdőu 53 3 m m An bn Pdd

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k,

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k, 2 0 15. v b S u i - H s A uá i á s A p í v á y i L i b Idé is gdzés ü z píváyi vcs y id dvs szüő vá z is pdgógusi. Szój há szüi i is buizz gy jó gy igy ácj! A bépő á: 3500 F / fő A bjövő összg isá szbdidős

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

KEREPLŐ M E G H I V Ó 厷v ő厷 厷 厷厷厷 ᔗ卧 ü ö gh g ó./ T j ó ü ᔗ卧 ö í b új ᔗ卧 í ᔗ卧 u ó dd g g f d ó 厷 ő 厷 厷 ő厷 P G u c Ág ö b c dó f B Ed c f. ö./ T j ó ö gü ö b g h ᔗ卧 厷 厷 厷厷 厷: D. B J dᔗ卧 厷./ B ó ö g ö 2008.

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR ó n p mb 8 IMÁDOK K IRÁNDU LN I M INE GR IB INK ZÖNINERPOR CP ÁBÓL JÁNL OM : L bd dő pő Kn m p pő pb ó ő Könn ű p nd [ 0 h L nö ón h n m ndn őn NwNPC B p m ó Kö p n ő n ó mp ó p m ó D F hn ó m d n n [0

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

2007 évi 3.diagr. alsó egyenes hőátalakítóból kilépő hőteljesítmény -15-10 -5 0 5 10 15 20

2007 évi 3.diagr. alsó egyenes hőátalakítóból kilépő hőteljesítmény -15-10 -5 0 5 10 15 20 úh 7 i 3digr 1 rh kü hmrk üggnybn ( gyn rhó hrh, ó hn ) 1 higny hm cirk : 1,7 mrdkg,3 : ó gyn hkíóbó kip hímny -15-1 -5 5 1 15 Kü hmrk rgyi mgkrí biidkh kp:,5 1 7 F,5 % i mgkrí g idrh kp: 5,9 1 5 1 F 1,

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL ó má 8 IMÁDOK ÚRÁZN I M IN MOLNÁRDN IL ZÖNINRPORCPÁBÓL P ő j p ó ád ű K d ú ő Bő md Nő d C d d d K ű őá 0 000mm á ó á á ó ő xp mm á Rd ü [5 8 ó á ó á ő L já ó m P ú pő K m ő pő m á m jó pdó m pp [3 0303

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő ő ł ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó Í Ĺ ő ő ń í ő í öí í ö ő ó ó Í ő ź ö đ ő źę Ĺ ő ő ó ó ö í ű ő ź ő ź Á ő ö ö ö ő ö ö ď í ő ő ő ö í ő ď ő ö ő ę ő í ő í ü ó ó í ö ö ő ő ő ę đ Í í í ő í ő ő ö í ę ő ö í í ö ő ö ő ď

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.ny..u www.d..u y n y y í nf Kdv Vndn! A M-Tu Nnf Kf. 2015- vbn nny j bb, dv vj ő! Tn 2013-bn u, n fjbb jvd b K- Tjvd K vd ü v Ön, v nyjn. A v j fnnju! A d v n. 10 fő vv ndun. A jü ő bjn! A dődő vju!

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú ü í ü ü Ü Ą ú ü ü í ń í ü ü ü ú ó ź ö ü ź ę ü Ü ö ü ź í ö ö ź Ĺ ü ö Ĺ ó ü ü í Á í Ĺ ą ü ó ö ü ó ü ü ö í ó ú ö ö đźů Ü Ĺ Ą ó í í ď đ ö ü ö í ó ó ó Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Egy rendszerben a régiótól a telekig

Egy rendszerben a régiótól a telekig r. zaló Pétr trültfjlsztési és építésügyi szakállatitkár. z rszágos Trültfjlsztési Koncpciótól az opratív prograokig 2007. 05. 08.. Egy rndszrbn a régiótól a tlkig Trültfjlsztés Trültrndzés Tlpülésfjlsztés

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U. behelyezéscool4u COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U

COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U. behelyezéscool4u COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U 99103 Kéu digiái cpp 1/4 ckoókk bmuj pjik é A Mrcoo gfjbb mid mpobó digiái cppé. E fháó brá cpp gy gy, köy ovhó LCD kij gíégév ájékoj háójá mid foo mér dró. 65 küöbö hûkögg kmhó. A kigéí brdé hmérékk gíégév

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ü ľ ő ő ó Ü É ü ú ü ľ ő ő ü ő í í ü đ í ü ő ľ Í ü đ Ĺ ľ ľ ó ä đ ő ő í ľ ő ľ ľ ó ő ö ő ü ź ö ő ü ó ľ ö ź ó ó ő ľ ő ő ę ő ó ő ź ę ő ö ö ó ľü ö ő ú ö ö ő ű ő ľ ú ü ű ľ í Ö ę ź ő ľ ő ľü ó ő ö ő ľő

Részletesebben

B e s z é l g e t é s R e j t e t t K é z z e l A z e r e d e t i a n y a g o t s z e r k e s zwtees t tpe e: n r e E r e d e t i l e g e mg j e l e n t I : l l u m i n a t i N e w2 s 0 0( 8. d e c e m

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä ú ľ ľ ü ő ť ľ Ö ľ ü ľ ö ľ ľ Ĺ ľ ľ í Í ö í ú ő Ĺ ľ ö ö ľ ü ľ ľ ľ ü ľ ő í ľ ľí í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ľ ő ő ő ő Ĺ ő ő ő ľ ő ľ ľ í ö ľ ő ľ ľ í ľ ö ľ ő ľ í ö ö ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ő í ľ ő ľ í ľ ľ ľ ö ö ľ ľ ľ ő

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 04. 15-05. 31. Igyd Rdj pz áábó! AZ INTERNETEN ÁRJEGYZÉKÜNKBÔL BÁRMIKOR, BÁRHONNAN, EGYSZERÛEN, ÖSSZEÁLLÍTHATJA RENDELÉSÉT. Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá

Részletesebben