99 9!&79/?) #9 )8!&<<(8 8!&<<88! > = =3 8 A =83 (A C 1 2 %&%'()*,-./,0 1 *&234)3&5''336(78/,-4 $" name="description"> 99 9!&79/?) #9 )8!&<<(8 8!&<<88! > = =3 8 A =83 (A C 1 2 %&%'()*,-./,0 1 *&234)3&5''336(78/,-4 $"> 99 9!&79/?) #9 )8!&<<(++8 8!&<<++88!+ > = =3 8 A +=+83 (A + C ! - PDF">

!" # )&*+,- /0102!34 )567+ %&2!3,++/69/:+ ;;;+ +=+8 > 99 9!&79/?) #9 )8!&<<(++8 8!&<<++88!+ > = =3 8 A +=+83 (A + C !

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!" # )&*+,- /0102!34 )567+ %&2!3,++/69/:+ ;;;+ +=+8 > 99 9!&79/?) &79/?)/09/@) #9 )8!&<<(++8 8!&<<++88!+ > = =3 8 A +=+83 (A +=+89%=17B90/5@9 + C !"
99 9!&79/?) &79/?)/09/@) #9 )8!&<<(++8 8!&<<++88!+ > = =3 8 A +=+83 (A +=+89%=17B90/5@9 + C !.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Átírás

1 !"#$!" # $%&'()#) )&*,-.!%& /0102!34 )567." #8& %&2!3,/69/: ;;;8<8< ;;; =8 > 99 9!&79/?) #9 )8!&<<(8 8!&<<88! > = =3 8 A =83 (A C 1 2

2 %&%'()*,-./,0 1 *&234)3&5''336(78/,-4 $ 9:6%'383(*%36''336;(&3 <.D*#4EFDG B H= 5 # 5.!)=) $I-J.D*#4EFDG /5 -K'-H*I#F-.F /7 -M-KN /7 0/ 9%:6%'383(*%36;(&3=:6%'38>5'-7*67 1$.% 0: O! = 01 $" F!! :? -!!! :5 F89 :1 -%( B0 -() 55 -()!) 55 -!()9= 51 = /9%*&4/'06,'0*-.''336% C1 '== 10 F E= /9*&234''336(.%4&-6,6'0 8/,-4 D" # = 76 /9;%%'(-',8-63(*%36% D! ;'B%6,43')(*%4%* D< )(*(6A5.*6-* DG 4

3 .H H!!(38 =)3= 3 =!%=. ( 3 =3?6/:9 = #(3 8!%8) 3 =3 3 (8 * 7H.IJ 4IJ!)&=3 =!!!!! 89 %( ()!)!!) %HJ == %== )= %( %%(= = 5 6

4 9:6%'383(*%36''336;(&3 K : M = 9 *P 9 9 = % IH=9H? J 7H 9!! 9!!! 9 89P 9 %( 9 ()!) 9!!) HNK 9 )= 9 ==3)= 9 %( 9 %%(= 9 = :6%'38>5'-.!) 3 = 3. = M! Q N ) )%(.=!% )%!) = 4H H Nevelési ellátásra jogosult 9 =3 )3=83 3 ( 8 = %=( 3)( =3=3 3 = (8=3 9 8=(8=3 9 =(83 3 = =)0/9 ( ( ( = = ) 3 = Q =)(R!() H=(S )% =) ( R!() = S % 9 8 = 3 ( =!%) =!(!Q = Q 3==3 9 8 = 3 (=93= ( (% #(.=3 )3=83 3(8= %=( 3 ) ( =3 =3 3 =38883 ( 8 =3 8 =( 8 =3 =( 8 7 8

5 3 = 8) 8 8 8( 9 == =/9( (3= 9 R = ) MN =)!(3MN89 () %) )) =!( (3 ( = R ) 88 9 = P =.(=%))(=9=8(! (=%) = = 9=8( =3 = )3 ( NHO. 3 )3 8) =!( 9 3= ) = = ( ==8 )Q=3 9 ) = = ( ==8)Q= %!"9HHO P K =? H IN.(=R)!)?0= )%8)(= (% ( )%) = ( =!%)3!) R! =) 8) = 8) = = = %3== 9 7 N H O.(9 =38)! = = ( 9 = = 3 ( = R )?6 = 3 ===38)(= = =. ) (= R!) =) (3?6= = ( = R ) ) (= %3 (!)(R ((( R = )3 9 (83 9 = 8 8(3 3 = = 8) (83 9 =)=3 9 Q==R3 9!)(83= 9 8 S 8) 8 88 SQ )%3 = )!(3 8 9 (3 ( = R ) 88 9 =. = Q= = =3 R!( M = =3 = N = 3 Q= =!() 8 ((!% >! )8 (3((!8(.8( 9 %=3 10

6 9 =)38=R 8. Q = 83 8 % D% ( )9 = ) 83 8=R.8%! ((8)%=%8 =)38=R8 ; IN M 7 N HJ. ) (= )%( %K H JNK T MN ()!) ( 3 ==3 8 ( %) 9 = 9!( ==!) B69B6U9 3 ( > 8 3!) 9!( 9 83!! 8 998). MN 3 = )%3 )%8) HJ. = (= ( 8 8)( 8= 83 =)==)).38!8 (3!=383 = 3 =. 3 8!8 11 ( 3! =3 8 =(0/!( 3 (%. 8 (% = 0/!(. 8 =3 0/!. (%=%!( 7N > 3 = R = ) MN ) 3 )( (!(! ((8)(= 9 = ) = 8%=( (( ( =&. = = ) S(%/B!S 9 )%3 8 N!=8/5= 3= 9 )%) = 3 8 = 8 /5 = % 7 7N H >!)8 )%(&.K NM!R>=R 8N ) (= ) =0/9(.!069Q(88 >!) #) )%(3 )(= 3 8 #) ==3=!) )%(. 8%=3 (3 8 >= )(=!3 12

7 > )(= = )!( R3 Q( % = )(= %3 3 ) (=3 ( 8)! )!% : NE 9 >=3 9 # )>=3 9.=>=3 9 H3 9 R>= O K =H 7?!"#$M.!)8= 9 /?? =) / / =) = / = =) / ) 3 = Q = 3 = 83 (=%)3 9 =8( = 3 = = 8 ) 3 = Q? )3=Q =) )3=Q?B (( = ( ) Q? (=%)3 9=8( = 3 = = = 8838)8 88( 3=( (( 13. = = ) 3 =? =?B766 )%3 = )% )% ( R!) K I HN.!)!%!()=3 == = =3!)(3 9 )(= Q!3!!3! =3!==8) ( =3 9!)(((P= 9 3 =38 8)==)=3!) 9 9 =! NNH.!)=)(!()(8=3 MN3 9 9 = ) ()8%=3 9 06! 8) 8 3 = 9 3 = (= 8) % K I HN 7 H N H.!)(%)3%)9 14

8 9 Q(3= 9 )% 9 %) = 8%= 9 )(==! )(==)/B9 )38)(=. ) = 8)(= Q(3 =%8 %= 8). 8) 8!( = (3 = ) = 8) (= %=R % > )(= = )!( R3 Q(! 8)(= %3 )(= R 8)(= 3 (8)!)!) %!() = JJ I.!)!%!() ) 3 3 ( 3 = 83 9 )(3 = 8)(( =3 9 =(= 3 9 =!R ( = ()3 R= ( = ( 3 =38%(3 8( %( 3 ( = 3 9 Q (3 (3 8 ( 3 ( = 3 = %= Q =)(!%3 9 ) %(8 3( = J )3 8) (= 3 )) P M ) (= =! )(= =)0/9Q(N ()3 R= ( = ( %( )%) = () 9!%)))8 = )%)=.!) 8 ( = 7NH >8)!=(!)3 Q(( =8)!)( H K J.!) )%3 = )% 9 (8) ) 3 = Q ) R3 9 )38)(=R33 9 ( =3 9 ( 0 8)! 8) ) 3 9 ()R3 9 )8) R3 9 ( =3 = % =3 9 )! T) = )!- F ))! 3 = 3! )! 3 = )!- F ))! (!( ) ( )! - F )) 16

9 !!= ( = M =&-F9N == )=) = 3 ( = =3 = 9 8 = 8 3 Q( ( =! % = 9 83 ( = 'NMPK I7 H. = ( = =3 Q =!%!) )% 8)!) 3 % ( = JH O = ( =)) )) = ) ( = 8 S = ) S = 3 =3 8= 8( M?6/:9/6/B6639N ' ( = 8 = 8)! ( =( K.!) Q(!()(3 =3 8 Q(!( (.!) Q( 3 = ( 8)!3Q(!(8)!!()!%( 3 8 (!) = B IK.!)9!()9 ( 8)!!%( )%(. 8)!3!)=)(R3 )%(.!))38)! =8)!/6!(3 0!( )%( 17 PJ7K > Q (3 = 8 8 = Q ( 8 = (=83!)Q!% ) 3 Q MN R!) )% 3 ( R!)3 8 =!51U9 =3 B6U9 R =3 =!8)8) %!( = 8( B6U9 3!=3=8) =?6/0!/9() R!)(%) )))B<?660M##/7N3!% R!)(%) 7 HP 9 ) 3 = Q = 3 B<?660 M##/7N I 8 3 = ) = 3 9 =3=!51U9=3 B6U9 R =3 =! 8) 8) %!( = 8(B6U93! = 3 = 8) = 18

10 P O K IN.)3=Q N R!) 8 R!) (%) ) )) > R!) )%( =)3=Q Q(=!) )%) 8) (3!)!%Q( Q( I 7 H P. ) = )3 = 8) )) )9) 8 3 9)83 )8 3 3 =)=(.!=M8=N = ) = 8%=( R!)8. % ( = ) ) ( H! F= F= >= MF>N 8!( M;;;8N ( () H - =!%3 8 R!)(%)=9 - =38=(93=8 R - =!(M!B=N!= J7NHH %% =/B!8 = =F>9M/6712!3.)Q?95N = = =. ==% = =( Q(% 4P H M P. = ) 3 Q ( R!)38 H '8) >= Q 8) =?667 ) /9( 9 ( 8) 9 = =! 51U9 =3 = B6U9 R = R!)3 = =) (R =!%( IN OK. ) 3 = Q = () R!) 8)! =(3 3 Q (% 7N 7P H > ) 3 Q S! (= S R!) (3 ( R = 8)!)!) Q( ( )%3 =3 8 =) ( )MOK J =?H. R!) =) (!%) 8 (R R!) = 3 R!)!% 3 Q % 20

11 = )) ( = =) ()8)=%. 8) = R!) 93 = 3 R!)!% 9 =3 %3 R!)!% 3 ( 3 = 8) = =. 8) = (3=3= 8) 8 =!(3 (B=8 7 OK I > R!) )%3 ( =3 )3 % %(=3= = *&*(48(,363(*%36( %=*6? Q 3 8 Q (3 = 8 8 = Q ( 8=(=8 M 0= M = = = M. =!( ( /6 =!(. = = 3 Q =) === )%(3 ( = 3 = ( Q(8)8 )( 3 ( ) )) = )8N M )3Q = 21 JJ.=3 )3=83 3(8= %=( 3 )( = B I 7 J. 8!() % 8 8)! ( ) 9 8 == = 3 =3 /6 =. (%) M0 =3 = =3 ) /6 =N 8 =88)! 3 ) =)( (%) = (!()%88)!8. ) )%=88)8) 8 B HN*87 H* () )% ( ( =3 8 )%8) 3 == -K93 ( )%8) = 3 -K9 8 )%P =)) = 22

12 % I *6!"#$M JHN*6 # ) R )%=)) =3%?6/:9 =8( %!"#!M J7 *6M I7!"#$J9) M J O *6M7 H NM #3?6/:(/9( 8! )%!! S ( S = )% 3 8?6/:(/9( = Q( 3 ( 3 8 =8 P = 8 ( = = (R =848 )%(3 = Q()83%(R )% % J!"#1M*6M J7 K JN7I 9 NH. Q( )% )8 ) 3 ( = V!%W=R= B JN!"#$9#MJ7*6M I P H7 M J P )%8) >?6/: ( /9( = 38 )% 23 B H J!"#1M N 7 K J 7!"#$9 #M NM *6P I #3?6/:(/9( = = 8 3 = R ( % 7 H P H I > ) 3 = Q 3/6 =!%(. ) 3 Q!) Q( 3 ) 3 = Q ))3 R!) (%) ) )) ( 8 > )% ( = ) 3 = Q Q(= )%) 8) (3!)!%3 = =)( = Q( Q( J*6M. ( = 3 ) (3 = 8MN(38 9 = 3 9 3=8 3 9 % )3 8 =3 9 8=3 )%. =)( )!%8)38 9 =)( 3 ( 24

13 -M J*6M H 7 N J H H3( J J H.=)( 38) 3( = =) (== )M J 7 N Q = % NK J #3?6/?(Q?1!()8) 8!% /M N #3 =( S ( (= S =)(!%8 =& 9 8 = 8 8)! 8)==P!%8(38%8((& 9 3 = 3 8! %) 8) KN.8( ) & 9 ==))P 25 9 =9) )3 =!8 =)38! %)8)3=8P B P. = )83 ) 8 8Q( 'NM H. = = 8. = = )% 8 NPJ. Q ( 8= % J J NH.= 8= ) 8) 83 = 3 8 = 8 %HJO I7NH.= 8= = %( N??66U9= U9=3: :66U9=3 B B66U9=35566U9= M 7 N J IHI J > =) %=( %3 3 % )=.)38=) % 26

14 9 8 8)! %= 3 ( = (8!3 9 88)!== =%=3( = ( 8=! = B H H J7 K J H.!% F = = )3 (&. =) =! = 3!9!)). = = ( & 9!)P 9 P 9 = =!! 8 8)!( M8?6///9(=N 9 8!8) P 9 (3 9 3 =) =%(93=9 7NJ J!"##9#MH.?6///9( = 3 3 = = M 8 8)!N(.!8Q!.=) 9 8 =8P 9 8=8P 9 8=88P 9 88=8P 9 8 =8 P 9 88=88P =88P 9 ==8P 9 =8=8P 9 = =8! % I NM N I.=)(38! %) (!! ( 3!!8)(3= 9 8! %)8 9 =3= 9 8= H 8 8)3 8) Q )! 8 >! %)83Q )% H ( 3 8 S 8 = 9! %) 3 =! 83 )= =! 8 'NM OI I. )%= (R 8 = R! %(!%3 8! )! R!%(3=! %(8!%.! ()! %( = = 8! M?6/:9?7B6639 N /B6U9= M::?B639 N3! %( MB0/6639 N. 3!%(!8(!%( 28

15 NIN M P #"9 H #$MH?665(/9( =!%8)). ) /6 = = 8 )8!%(!%38!3)3!3 %H=*? HNH -= = (3 ( 8 8 = Q =. ( H JM H I = H R P S H?. = )% %( 3%= NIN M*. = )!%3 8%/777(/98 ;JMI H3% 'NMH H. = = 8 8 ) 8) 83 = 38=8 %H INM N I #3 = 88)=3! 29 % =*67*? JN. 8 =8! 8 998) 'N HM 7 N J J M > (R ( = (3 Q (%3 8!% B IN D (8 )% =)) =3%=!%8) 8 )%38 9-9(%) Q M8 = = =)N?6/:(/9( = =3= 9?6/:(/9( = %JJ NMHI > =?6/:(/9(. 8= 9 ) 9 %( = N 8)!!! 8= 8( 30

16 H. 8= %( N??66U9= U9=3: :66U9 =3BB66U9=35566U9= H(3. = (! = 3= 9 3 = )% = = ()!!3!!3! %( = R!%(% 3 9 =) ( % 3 % ) )) =% 3.)R=!%= )% )))!( )%38 ( )% 83 %(3 8 3 ()3 R= (3 (389= %(3=8)(3 (3 =!R 3 (P 9 3-=!( 8 83 = ) = =3 =!(06!8)8P - elzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti. B N7 J I. = 8 = =)(3 Q )% 8 = 8)!/!() % 0 8)!Q= 31 % 7 H H I H I N > R = 83 =!( ( (3! (( 8 %= Q =) ( M 8% = N!%38!8 8)!R 6 IM *6 * I #3/6%((= 7 J. )%3 (& 9 ) 3 = Q ) R3 9 8 ( 9 = Q ( 9 = 3 8= =3 9 8 ( 8= =3 ==3 8 = 8 06 ) 8( 3 = 8 =8 9! %) 8388) 9 ( ) =3 = =3 9 ( 8 8)! 8)3 )3 9 = 3=3 = =) ( = =(3 9 ( =3 = % =3 32

17 9 ( 8) 3 = 9 = = Q3 9 8 = ( =3==38=806) 8( 3 = 3 8 = 8 3= 9 -F9 = = ) =) = P 9 (!% )%3 Q 9 = R3 9 9!% )9R %. = (3 8 SS8 =.38 8= %IHJ 9 ) 3 8 = 5 8)! ( =58)!S( 8!(S I 7 N HN. ( = 83Q=8!383 ( O?6/:9 S S!( = %( 33??B = M5:/?B39 N3 066 N. = 5 8)! Q(. 8 (= H(38 9 8( 8P 9 8) ( 8!( ) =.9 =88)!Q( 9( =) 8() )) ==P 9 ) = 3 = = N.8 9 =)==)38 9=) = %Q9 ==)P 9 (8P 9 (8. 8 (3 8 8 B 8)! )3 8 = = 8.Q(=(R3= 9 8= 8= %) = = 3 8 =83 34

18 9 8 =) 8( ==) )) 3 9 ) = ))8)8 B I. %) = =!) %! %(3 (!% = =( 35 9%:6%'383(*%36''336(&%=:6%'38>5'-7 6,%.3'( %,*-4'.A&3'366,%.3'% K I.=)(!% % == S == S R!Q(. 8 )! 8 )! (3!8 ) %( B N P K I.=!QQ(8) MN3= 9 8R %8. % 8 Q( 8 =8!=%( %=8 7 HHNM I.Q(!()(3 =38Q(!( (. Q( 3 = ( 8)!3 Q(!( 8)!!()!%3 8 (!) = I 9 )8P 9 %=R 8 36

19 B I. 9 = Q(!)3=(=) )% 9 ( )9 = )8'#)(3=9 ( =!% =!=)Q(9(/5= =!=! ) = ((3=!= )%(.8( 9 = 3 = Q(!) ( =) )% 9 =) J I. ( = 3 8 ( 8 8)! 8)=3 9 )!T)3 9 )! - F ))! 3 9 3! )! 3 = )!- F ))! (!( )! -F))!!= (=3= 9 )%38= (% =!( (%) (!( )% 7 N I7 I > %!% 3 8 ( ) %3 = R!% 3 )%3 Q (!%)= % 8= () 37 N H.( 8 = S ==938 = = ( 8. S ==9%= 8 = % P M.=%=!=(9 % K H.=)( 9 =88 ==3 9 =3 8= = (8= %=( 3 ) ( =3 8= Q 8 8 = = =( B O I=9K 7? N K INJ.!% (R Q( 3 %8 3 % ( %) = /B! ( 3 3 (3 = 38

20 )(*%'%>4-'';'/''336 H J O!=3 9(3= 9= (3 )% J H.3 (! = 3 = 3 8 =%8!8 =(! =)8= =3 = )8)3 =3 8 = = R=38= N H H =3 =3 8 ( ) )383 =38= B JH.(! == 8 8 H.(! = = 8 =83 )% %I HHINH. %) = = (! = ) % 8 = =%8 > =!)%)(%R3Q = 8 = Q =%8 3 % R8= B H.(! = )% ) =( > )%(3Q =8) 39 % HN H.= )%0088(. = 3 8 = ==8= > =3 8= 8 ( % /6! (%3 Q 8 8)3 8 ) = ) )( 8(( NM J 7 HH K H. (! ( 8!( = = =( = ) 83 = 83 8 ) = 8) 8 Q =8((=. (! ( 8!( = = =( ) 83 8 = ( (3 = 8(( ( (R = 8 8) = Q(. 8 (! = ( ) =))9 (!( ) 9. 3=)==%= % HH K H PN > 8 - () 8=( = 8( %( MB166639N= - R!)(%) 3 = R!) = ( = 40

21 - 8= Q) )H 'NMI H > %) = =3 = 88 =3Q8=3= =) %! 8 ''336( JI.3 9 = M= R!= N3 3 (=3 =3(=3%)(=3 =3 = (=3 %( (=3 (= ) 3 >=3 = =3 R X3! 3 H.)9,8= 8= Q (3 >= Q (3 (% M=& =N3 3 8 ( = 3 9 = ( S = =!! R ) )3 8) ( S3 8 = = =3 = =%(= R 3 9 )!(! ) ) %= )=)3 9 %= )=)3 9 %(=)(= M%!(3 =) = (=N = S = 8 R = ===S3=)3 8=(!!( = 8 3!!83 9 8(%8M=&8 N3==((Q%(

22 9 3 8 ) %(8 8=?6 =3== / = =!( ) Q )Q(3? (%S=!M?NS %3 0 ((Q%( =%(3 ) %(8 M/771 = DYYY =MF(NBZN JI 9 ( 3 ==3 8 ( 89 3 %(3 = = )%3= =! % = 3 (%()=3 9 =3 9 = M(%N ) % ( 3 ==3 8 = ) % ( = =) (3 = MN3M=%(N3!! 3 9 )3 = 3 ==3 8 ) = )( 3 = ( 3 =3 8 % ) %) ( 3 9 = = ( 3 (3 ==3 9 =)=(3 9 9 ) = = = =3 9 ) I > & 9 ( %(3 = = )%3= 43 9 =!%= I 9!! 9!!! %( B K J P H7 NO =I7 NM 7 7 H7? I.38 9?6/:(/9( =3 9 (%) Q?6/: ( /9( == II. %! M89 3 %(3!!N!% =) (!( ) % (= ( == O = ) % 3! %(!(!( = 'NM I7N IN # >! =) (! %888! 88)3)!(!% 3>>-4, F!!( 3 %! = ( = 8 R! %( 44

23 J 9 ((P 9 83 ( ( 3 89(P )8! ) =!(P 9 = )8 3 8 ) =9Q()P 9 3= 8!( (8=P 9 =9)!% = )P 9 ) )!3 = ) 8) %3 = (=3 9 8 ( 8 M N 8)P 9 )8)!!3/?=3= 3 = 8!(3 = /? =3 = 3 = )8 3 8 ) =Q() F!!!(3 (% (= =. %3 8 (3!!! =)( ( =!)(.3! == = = %3!! %!8 I.% 3806!8 %. 06! % %!!3!! %( 9 == ==!% %( 9 )%( IJI.%% 38!38!8!!==!% %N.!!!! (3 =!3 8!8!! H(!! 9! 3 % (MN3 % 3 = 8 = 3 = ( =! 8!8!3 8 =! M!N! 3 9! 3 % (!(3=38!(3!3 9 )% (3 = =!(()!!3 9 )=3 9 ((Q%( )% ()3 R= ( ( )% (3 = 8 3 ()3 R= (3 = ( =!(()!!.!! =8( =!! M NH 3=%3 9 H M = = %3 9 =9)3= 46

24 9 = )8 38) =9 Q()3 3 8!!! () 88( (!(=M?6/:9/6/B6639N?66 8M515539N B I / a!!!!(!( =! = ( =!!!(!%(? >%!= =3!!!! (!( ( = (!!(!( =!=!( 8 =3 8 %. % %!!!( %( =8 = 0 > % = M/N9M?N! 8 =8 ( =3!! %( 3!!!! )%!(! ==!%3 8 :!!% = : > % M/NSM?N! 8 ( =3!! =) (!( = % (=3!! 3 8 ( =!(!% B > % M/NSM?N! 8 ( =3!! =) (!( %(=3!!(!( =!==!%(3==38 =( =!!!( 3 8 ( = 47 B I7NJ H7I7N 7 7OHH I H 7 H %!! =) 3 8 9!! )%!% % =3!%(383 ()3 R= ( = ( )% %(=!8 =3 9!!!%%(= ( = = %*&3>('363>>-4, HN=? 9 =!38!S =9 Q() S =9 Q() )%=P 9 =38= 8! S =9 Q() S =9Q() ) % = =!!P 9 8=38= 8! S =9 Q() S =9Q() ) % = =3 )=!!P 9 8= 3 = 8! S =9 Q() S =9Q() ) % = 3 )8!! 48

25 )8)!!38/?=3= 3 = 8!(3 = /? =3 = 3 = )8 3 8 ) =Q() B *8MH7 NM I T3-K*9=3 8!!!!% > =3!!%8(!!! B I.!!!!%( %&B 66-*M*&3*6*-' NM F89(3= 05B!%=3 9 % = % R = =!3= 9 % R = =! Q!! )%3 ( = )% R =8! % 1G< I N I. 89 (8 05B!%% 9 %R =!!389 3 %( 9 == ==!%%(9 )%(3 9!9 = Q!! = 8( 9 8)(38) )%( 49 NII > %(=3! = 3 = 05B! %(%( 8 4 = =%3066! % ( %( 3 ( 5B! NM. 89 (. 89 ( == = = ))?6/? = # = =) > 89 % IHJ IN NM F8 8= 9 (3 ==3=!()3 9 (3(!(3!()3 9 ) =! (3 8 ) S = =8( 8Q =S 3!)8)38 3!)! 3 9 )=!(3883 8!()3 9 (3 ==38= ) )S ==8( 50

26 8Q =S 3!)8)38 3!)! 3 9 (3 ==38 )83 8!()3 9 (3 = =3=!()3 8 =8( NM 9 3 (!(3 9 8(=%(9=(= ) () %(3 = (===%(( =)9 %( 9 =3 = 8) 8 = ( )MH NM. =) % 3 8!%3 8 )3 8 )% =R )% =)8%(3 %%((9 B NM 9 % 8 ) % = =)3 )3 = = 8 8=%= > ) % 83 )8 Q(3 ( [ =%( 8 8= %=. V#( F!! %(3!! 8W =R = Q( 8 = 8 ;;;!88! N 9 8))) =3 9 89=))=3 9 = = M8!()=N3 9 )))8= 83 = 8= )3 8 % ==3= M V)W93 9 VO = %!%8W =R =3 8 R % (=3 M #= % (=) % ). %?6/: ( //9 89 = %(3 Q (= (R ) ( =!() ) (( = )8%893= %( ) ( = ) ( = = % =8Q((.?6/: (//9!% 89 = %(?6/0(Q/B9 83 =?6/0(Q/:98(!(!%3 % R )% 51 52

27 . 89!% 8 )% )!! ONM.89!16U9. 89!( )( =!!!!!%( =& 89 jogosultság kezd napját közvetlenül megelz naptári évben elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. Ha az igényl a szülést megelz évben nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság kezd napját megelz 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezd napját közvetlenül megelz naptári év els napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási id folyamatos.. =389!! (!( = 8 ==!% > %! %(!(!( = 3 ( = = F( = 8 ( = = !! (!( = 888( Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezd napján =( = =. =) ( = 8 (!( = ==!%.( = 8F(06<.ZM/NSM0N8(!% 53.3 = =)( )% 3 = R =:?! 3 ( =389 %( (!( =!(!%3!!!!( 88( = =) (!(!8 )MNMIJ7 I 7 9 I H I H 7 H N #3 )() 3 % (= 3 8 ( 89 3Q(?6/:(/9( =!% )% B INM7N 7 I I7 H I J.!( (.=(38)9 =. ( =3 %(3 = ==!%( /MNM. 89 %(3 = %(3)( =) = B P 7 HM N H I.89!%(!() = ( 8 8)! =%8. 54

28 (!(58)!!()8!% %*&*(48(,368A) I -%(( 9 % 3 8 %( 9 9 = 05B! %= % (=89= R3 = =) (%(= = 05B! % =3 (8= JJ 9 =3 )3 9 =83 9 3=3 9 3 ( 8 %=( 3)( = % *8M H J J.-K*9 =)(!() 8 =8 %1G<II PNI.05B!%% 9 %R =!!(3 9!9= Q!!= 8 9 8)(38) )%(.%%389 =) %(= 3 % 55 8) 8 % NMH N*8 I #3=)%38!%3 8 )3 8 )% = R )% =) 8 %3 % %((9 B I H O7 NM *8M. 8 ( -K* %(= 89 )% R =) ( % (= 3 =05B!%.I I. % 3 %!9 = Q!! = 8 ( % 8 % 3 8!!! Q = 83 (%( )M *8M J7 H7IJ 9 8 Q( ) = M-KFN3!%(3%(!% 83 )% % 9 8 -KF =! %( )% = 3 = 8 56

29 = % =3 8 -K*!% MF -KF M! %(N 3 )%8)N NM I I K 7 H NI JJ. 3 8% )%% 3 -K*9 (- )% 3 = 8!% )M I I 7 I 7 9 I H I H 7 H N #3 )() 3 % (= 3 8( %(3?6/: ( /9( =!% )% % J NM I.?667!/9(! )% ( 8 %(!%3(. %)))/77/= #, = ( )%3 8 8 = %((!%(!"#19 JJ*8M J7 HN!"#$9 J9 % PJ J NM =*36? I *8M?6/: ( /9( = 3 ( %( 3?6/: ( / Q( 3=!8( (3 Q(( %( = % N I *8M JH7N I NM I HO. = 89 3 = %(8(3 8 %(= M=N 3 8 =!% 89 )%(R3 = %3 ) %3 = % MF-K3-K*N!%8 %H!"#17 J I G 9!"#$9 #M H J HNM *8M NH 7 H I NM.?6/:(/9( =M-KN3= %( M-K*N )% 8 = =. =?6/0! 3%?6/:(/9 -K9 =3 8 = -K* Q( )% 3 ( 57 58

30 B H7 H H*8 P I. -K* Q( )% = =3)3=)8 8= %! = % J H N N J J NM 7 H 9!"#$9#MHHNM Q H *8M?6/:(/9( = 3 8 =. =)!( 3 8 -K* %!%3S= S Q( =56!=!%8) /M *8 I H H.%( )%3 =8= %!"#$ K H7 J!"#19 1#M*8M J7 H#M 9 N *8 P I H.= =S?6/:)S )%8) Q( %( = 3 = -9!%3Q(!() (!% B J H 7 J 7 H J N 7 H M *8M7 K HNP I.= 3 = =( -K*9 59 =%3= -K*9 /M N NM I IJ. %% 89 3 = %( )% %I. %( 89 3 ( =!) 3 (? = %! 3 (?= ( %!"#$9 #M H J I NM 7 H NHH#H9 OI. %(!! 16 U93 \ ( 8= 16U9 M?6/:9 /:?/6639N. %(!( )!!!!!%(& / a!!!!(!( =! = ( =!!!(!%(? >%!= =3!!!! (!( ( = (!!(!( =!=!( 8 =3 8 %. % %!!!( %( =8 = 60

31 0 > % = M/N9M?N! 8 =8 ( =3!! %( 3!!!! )%!(! ==!%3 8 :!!% = : > % M/NSM?N! 8 ( =3!! =) (!( = % (=3!! 3 8 ( =!(!% B > % M/NSM?N! 8 ( =3!! =) (!( %(=3!!(!( =!==!%(3==38 =( =!!!( 3 8 ( =.%% 38!38!8!!==!%.?6/: (//9!% 89 = %(?6/0(Q/B9 83 =?6/0(Q/:98(!(!%3 % R )% H I J NM I.3 = =)( )% 3 = R =:?! 3 ( =389 %( (!( =!(!%3!! 61!!( 88( = =) (!(!8 B H H H 7 H I NM I. =) ( = 8 (!( = M?6/:9 /6/B6639 N ==!%(. ( = 8 (!% B II7N7 I I IJ. %( 8!(!%( % I JHMI. %!( \!% %( = ( /B9 9 8=) =( = = 8 == (/9(!)Q(!%( B I7NJO HI > (R ) (=!( ( %(3 (=!% %( %3 %88( \ NMH*8 #/6U%((( =)9= 'NM*8 H?6/:(/9( = %( )%(8= 62

32 Mikor nem jár a gyermekgondozási díj? H(%(38 9 (/=(=%(9 =(=)()%( = (===%( 9 = = 8) 8 = (P 9 (/=9=9!( ( 3 8!( 3 (%(P 9 (!9=!!3!!3893 %(3 3 ( 3 =) (3 = (9P 9 883==3=8 8! 8) 8P 9! %) M 3! 3 8 N 8 3 ==3 8 /=(= 3= =8)38) Q() 8P 9 ( ) = = =3 P 9 %(== 3 =!() % 56!3 8 ( (= %( 9 = ( =)()%(= (= = = %( 9 = = 8) 8 = 3 == = 3 = %( 8 B. ( ) = % =8 M! 63 =)N 8 Q( T 8 ( =88( B7N O I N > ) % 83 -K*9 = 89 =) %8 ) %( V) #W9 % Q( 3 (= S 8! S 83!8 8=%=. % V#= % (=) % )W =R =3!(!( =! V( = %!%8W=R=3 )#8 B 7 N I H NM I O.=)8Q(3% R! VO = %!%8W =R =. %( = ) (!%3 8 % 83=(V)#W9 VO =W 8!8 8= % = >%)(()R3)8 %!( B N 3 =! Q > (! Q 3Q( 3 )== 64

33 P IN 9 ==3 9 % R = V#= 9%)W))3 9 ) (%)))3 9 ) )) 8) 83Q( == %(!% 8 )%)!!. %?6/: ( //9 89 = %(3 Q (= (R ) ( =!() ) (( = )8%893= %( ) ( = ) ( = = % =8Q(( 9 >8R %83!%(3 )%(38 89 )% R = 9. ) )! %! = B H I H 9. =) -K* V#(W =! = 8=%=8 =!Q( Q( (! 8= % = 3 (9!! =3=! 9 > (! Q 3 Q ( 3 )==(9!!= B P 7 HM N H I. %(!% (!() = ( 8 8)! =%8. (!(58)!!()8!% % I J I H > 9 -K* )%Q(3 9 -K*9(%)8)3 9 -K*9(%)! M N3 9 -K*9 == = = % H - %(( 3 & 9 %!( M% (= 3 05B! % N %( (3 9 = =R!!! =%=8)(=338 = %= 8)(= =8 M %= =!%8 = %= = 066!! 8) (= N 66

34 9 8)(= = 8) (=3=R =/=3 9 (8=3 9!=-F!3 9!(()8 % HH J I I.!()/= % HH7I H I > 9 83= 9 % = 3! ( 3 % (= %8%(( =! (= 8%(!% HH J I INH 9. Q!!3 Q! =!3 = Q =! == 8) (!( = M?6/:9/6/B6639N3 9.!3 3! =! == 8) (!( 67 %*&234)3&56,%.%863* J I J 9 0= ()P 9 /6 = )%3 =38=) 83 9 =)8)()S8)8! 8)S!()3!(3 ( = (M/?= 3 8!N %*&234)3&5>56,%.%863* )M #3 =3 = =3 /5= 3 =& !!) % H J. ) )) = ( 8 = = )M 7 P!"#19 #M!)!!38=) J. 3 ) )) = R!)!%3 Q 3 8 ) ( R!) 68

35 JHN=?.()!)3! =?9?!!)( % H J J 9 = ) 3 = (8 %=( 3 )( = =8 *& 6,'-6(& %, %>34% )3&5 24%80M 8/,-4 )MMH7J #3!!)!3 = 8)! =! ) > 3 1! 9 =!. =!3 8 8= 3 = 8.!) = %((3 =%) P7N.=))(!)8( = =3 = 8= 89= %=!3 % )3 8 ) = = )!3(3 % HH. )!!) = ==3===3 =!3!(3=%(%)(3 % 8. = 69 ==3=89=%= ==)% ==) :6%'388/,-4 KHHI 9 3 ) )) =!)(3 9 =)= 88P 9!)(((MNP 9 (.!) (((3 = ( ((==%= = 8 S S( HNKH.3!) 9 =( 83 9 =83(=%) = = 9=8( =3 = )MN3 9 =(38 MN!( KH.==( JH = 9 3))) =!)(3 9 =) M 7/!() N3 9 3!)(((3 9 ( 70

36 O K H7 N I H.=)= ) 3 8 )!% 3 = )!( M. = )! ) = 9! =) 93 ) = 9! % (=) 9 ) ( =3 =(=( =)!9% = 3%( = /3?19N. = S ) S =(8)! 9 5?B =?65?B639 =( )!). = =%= 9 / = ) JKH.=) % K H HIN I J 9 =3 9 3 ) )) =!)!%!() =8.!)!%!()=3 == = =3 8= =3!)(3 9 )(M(?6= )3!) )%N= Q!3!!3! = 3! == 8)( =3 9!)(((P= =38 8= = = ) =3!) 9 9 =! B KH I. =!% =(3 8 ( ( 8 =3 83!)!%!()%8) =3 )%!) M )%(!)N 8 )!8!%3?65?B639 3 = =) % K H HI J N O8)!8)! 9!)(3 9 ( )%(3 9 =) =!( (! 3==8)!3!)=)(% %JNMKH #3 = =%8 = = = ( =%83 = = (. = =% ( )!%) )) 83 8 M. = ()=8(3 ()=)=3))9!%=8 N 72

37 KHHI.==% )9 =83 )=8 = ) )9!%8 % 9 ()3=))3 9 =)3 S == S M= N )%) (3 8 %) 3 %3 )%)( 9 =8= 8 9 =3= ==%8 5?B6639 / /?B66639?666639?65?B :/?B :H > ( =)) ( =% )= 3 () =% (. (= 3 =%8. (= = 9 )=3 ) )!% 3 )%)( 9 3 = =) KH. (= % 3 ( =)))) == 9 %= 9 ( = = =( % <= 9 % = =% %83=% = /5 3 ( (. (= =% % %=)(. (= %! % ( %(( KH. ( =)) ))3 ==%(%9= =%9%

38 /9%*&4/'06,'0*-. ''336% &486,&6*&/-8'8/,-4. = = =) (!% ( 3 8 8!(( - %==3-3 - = - == B H P H H H I.88 8)83 )83 = 8 =R ( ) 83)8= IN H H H. 8)!%( (3 9 ( () 8=( = 8( %( #$" U9 M N8 9 ) 3 = =!= 3= 9)3=Q 3= 9 Q= = 3 8 = 9 ) 3 ( () ( = 8( %( #1"U9M016B639N =3 8=8= ()= 8( =8 75 4P IN HH.( Q== (==38 9!! (?0 = 3= 9 Q!!?B = 3Q==8)!!(3 = Q= =!! = ==( I H HH. 8)=!%( (3 ( 9 Q==?0= 3 9 Q==?B= % H H NJ. = =!() ) 3 8(3 3 =3 =3 8) B IK H. = = =) (!% 9 8= () 9 =)3 = = ) 9 ( = Q( 8)!( =3 9 8= 3 = =) ) ( = Q( 8)!( = 8)!( =8= =3 3 8 =) ( =9 % 8)!3 )= 3 ( = = =( = 8)! % 76

39 >==/? 8)!3 8= ( = = =!(% M. 838( ==8) )=8N %HI IHJ N 9 Q(R8=( =3 9 =) ) ( =3 =3 8 = =R3 9 )3 8Q)= Q)) 8=( = %( 8). = = 8 R3 8 =) 3 = = = = ==3 = ( N HK. () 8=( = % 8 8) ) ( = 83 3 %) 8!( (%%( = JH,8%8)3(R=3==R ( 3 () ) 9 9 %= %( 8Q3= 9 %= %( 8= 8(338=3 = =!==R3 =R(3 3= = )!(R %IHOJ. = 8 = % ) 8 ( 8 )) = R ( 77 =3 )) = ( 8 NNIN.!3 % ) S ==3 8 8=(((== 8 8)98=(8 %HHNH H = 3 = =!= =R 3 = R (3 3 =!(R HH. = 8 = ( 8 8)= % H I N N H. Q(!( 9 8 8) = )3 ()8=)8 9 38=3 9?6= 3 )3 9?0 = 3 ) 3!! ( )3 9?B = 3 ) 3!! )3 9 8 =) ) )3 (!( = 8. ))S==38 S ( =%!() 8 = 8 8). =!% 8)( = 78

40 O H HH.===)( 9 R/== = 3 8 ( 3= 9 = B O H H7 OIH. = =) ( ) ( 8 8 =8)!!(R &-6,.43(*%36.! (( 3 3 ===)( - = /9( 3 = 8)!( 3 9 = = /9( 3 = = 8)!( Q( 3 83 = = 88)9= ( >-4,.'3(*%36. = = ( ) ( 8)! ( ()3 R= (3 (3 =!R 3 Q ( = 3 %(R 79 )) ( 8 NH. 8= %(??U935?1639 B I >!(!%3Q() )! Q(3( 3 9 8)! = Q( 3 = P. 8=) (!() =)( 8)! 3( 3 8)! = 3 = %N I. 8) ) 8)3!=)( 9 =/9 8 9 ==/9 ;.( 3 =)/B!%( 5/(83,%363(*%36 IN H.! (( )= =) (99= )!%( (!%3 80

41 9 )= = = 3 = 3 )= = =) = Q( = 8)!()=. 8) = = =) ( %= (R 9 3 = = =) ( 9!%( 3 Q= = 8 = )%)= Q(!(3 9 =)= =(Q 8)!( )%)= = ( B93 = 8)!( )%)= = =B9 JNNO >8R==( Q= = 3 & 9 = ) =3 8 = 3 = = ))9!(9!%8)3 8 = = (! Q=3 9 = ) 3 8 = = ) )!%8)3 8 = = %= Q ( = = =!( /5 8)! /? 8)! = 3 9 ) 3 = 3 8!%8)3 8! =) = ( =% ) = 3 = 81 3 = 3 8 % (8 JNNNO >88R 9 = = ( Q==3 %M88 =N 3 9 ==3 9 )) ) = 8) (=) JN I H3 )= = )8 % N H N H I.)= ) = ) ()=== (8 3 = = B H I.! (( )= 3 8 )= =) ( (!% 9 =B9=(Q:9 3 =(Q8)!(3 9 =(QB9=:9 3= 8)!( )%(. =! (( )= =(= (Q 8)! =)= )%= ) 38 9 =888R3 82

42 9 3 ) 8))3 ==())) )=() H. 8Q 3 =% PN M. 8 %8(3 8 )%!8 Q(8). % = ( 8!.Q()=( )= ( %3 ( 83!3 =)83=)!3% J H.)= =)(!%!() )=(38 9 )==!!8) )=)3 9 3 )! 8(! )= =!8 338)%! (Q9 8)! 8!% %=8 > )= =3! (( )=) )=() )) *&%&368A)*'0'*,-6 NI.%( %) %(( 8!% %(8( )= =!=! 3 Q(3 =3 8 ( ( = %( MB N NI. %( ( %( ( ( = =!=(. %( ( Q= = 8. %( Q= =!%8)3 =!% %( = )%8)!3! Q!! ( 3 (8= NK.8& 9 %(!%)(%)83 9 Q! Q!! ( )3 9 %( =8( )3 = =8( ) 5 8)! ( =3 = %( 8( ( %) JNI.38%( & - )8=)8=3 8 %( =% = 3 - ( 83-8%(3= - (%( H8=%( 9 R = R8(8)38 %)!% %(! =8(3= 9 (%( 84

43 >%((!%(3 Q(). )% Q(!()! ) 8) 3 ( 8=. 9 ))( 8( ( = 8 = = )%8)3=8 > %( ( 3 Q()3388 8)!/B9 Q( 3 %( (8!%( 3 8)! /B9 = Q( 3 %( ( 8!% B6U9 % H N I. 8= %( 9 Q( = 5 8= 9 8(8).%(838( %) 8!% %( %) =8(3 3 ( =3 = = = =8( =3 = =8( 3 R = 8( %)!%%(! B6U98 INMNHK7 I N #3 8 ) % (. 8 = %)!% B6 85 -,-6-&A-68A)8/,-4.K I I 9 ==3 9 )= = 3 9 =3 8 = = 8 83 = ) = = %% %%(S%%(= ==9 8 % OIIMH - 9 = = 3 )=3 =!! R ==3 9!!Q()38 ) 83 % %( /66U9 9 )3 ) = 3 )%%(B6U = %%(B6U9=% N HP & ) 3 ( 8 R!)(%3 ;7 & 9 =! ( 8 R!) (%) =3 3 9 )()! = 3 = %= = =))?6//=Y = : Z?B!( H O7 9 86

44 IHH.%==)!!R=) = (( )M IH H H J M HJ7 MN7 H H M N N7H HH. = 9 = = = 9 883=)== =8%== % IH H J NM H H I.)8 3=98 9 =9 =(9 )!% 9!( = =!%8 4NI > M =!=N 3 ) )= ) )= =!3 = %! %( = %IHH H 7NHJN # 8 ) 3! =. 8 N IH H IN N H 9 =3 9 8 = 3!! R ==3 =!! )3 = 9 ) )=Q 87.%==!%8%%(. 8=8 9 9?B=!!)3 = 9 )=Q. = =( = =/B!(. = Q( % %( = =8)!!().%%(!)!%8) *&)5'-%'%>''336( *.!!! 3 3 =3 = 3 3 =3 ) =3 9! = %!3! =) =3 =! ).! %(3 - ()! =3 - ) = Q =3 = = 8= =3==3= )(%(3 - (3)(8).! = ! 3 = 8 3! 83 = 8 ) )=3! 88

45 .K. = 0 =! 3 R = %) > 0= 3= ((!( )==3:= = 0/9=88). =8 8) 8)Q=. 8) =!( ( 8= ( %) ( 3 = ( %=8. = % ==(3(= =!=((38=== )(= :.! )= 3 = =(%=3=! = ) ==! 3 Q.! = Q(!! 33=3.! R 8Q()(8= %8.! 8Q8 = 8).! 9 (3! 8 == %= 9 ( 8) >! 3 8) ( >! = 38) (8 89 : J.! %8) Q()(8. =Q(!! 3 3 =. = = 8). 9 (3! 8 == %= 9 ( 8 8) B J. 8! = =!=8)%8(38 ) =!! %8) M! N! =( %IH.%=! ()!3 ()83 Q(3 9! %3 )( )3=!=)3 9 = ) = Q %!! 3!93= 3 =3 8 R 88 S (8S % H H H7NHN9 5H.)=8=) = 3 (! =.=3 = 3= =!()!) )=== 90

46 .(=8)===3 8=. =3 8 = 3 8Q(==)=380/3 = ) = 8) (=(3 8==()=. = ) = 8) (= )= = = 8. = = )3 = 8) 3 ) =. = )3 = 8) 9 = = 9 % )83 8 ) 8 (3 8 (=(3 8 ==)===.! 3 ) = 3 8 ( %! =.! 3 = ) =8=! )3 9 = )!) =3=== =! 8)3 91 /9*&234''336(.%4 &-6,6'08/,-4 IHH. =%389) =9 3! 3 ) 8 = =3 8 = %3 = =8 Q(! Q( 9!! R ==)3 M ) - 3= !8 ( = =3 ) QM!\3!8333 )8!=)==N - 8= 3 - Q((!)(3 - ==) HNIHH. = S =3 83 = = S 8 83 = ) = = ) B.%===)()389= 3 Q ( (!) 8)(% )%!)) S 8 S % 3 = 8!) =) ( R3= - ( = R 8) == - = = )) 8 92

47 .( =%3 8 ( > (! S==S = =3! 3 ) 8 = = (% 93 /9;%%'(-',8-63(*%36% M&N.?66B 0/9 = Q(3 3 8 =3!=3 8 =!%. 3?66B 0/ 3!Q )8 ( O.?66B0/!(:?B6639 R 3 = = = 888 M. 8)!( =/6! 8=)3( = S S. ( = () 3 = = %. =)3=3 6MI. = 8)!( = 8%=8) Q= 9!!%3 3= %8. ) 9!!% 3 ==8 94

48 ?6/? ) /9( 9!!% = 83 = %(3 )?6/0?9) 9!!% =8 ) 2 = 3!!% ) 0U9( 8)3! (%8 J 6MI N.8& - ) % 3 %(3)= - M)%)3%) N - 8)?B666 3 < =!= %) 3 -!) =)( )3 8) ) 8)!)3 = )3 8 (!) HN 6M IN. 9!!%8 % 8 ] =F )3 8! ( 3 = N6MI 9!!%S?6/?)/9() 8).?665 ( / 8) 9!!%3X( 95 B IN. 9!!% =3 =!%8).!3 = (% =3!.! ( -?665(/ 8 9!!% P 8) 8( 9!!%P = 06!?B66639 P - = /6U9 3 (= (P - ==( (?6U93 = (/?66639 P - =)=== 3 \ =/? %(3(33=P - (P =!!% Q =Q P - 2 = = V ( =W& =8 )3 Q =8 P - = % 8 R)3()P - =8() NN.H.(8 3=8 =88) = 8 96

49 )=. ;'B%6,43')(*%4%* ) /77B=Y,##=:6Z /771=DYYY###= F89 :69:?Z /771=DYYY###= -%(M-K*N :?<9Z N '= /771=YYY#= =343 /79?6Z E= F =?66/=YYY,##= -()!) /77?=YY## =.!()9= /77?=YY## = (= /771=DYYY= ''-' 97 98

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: ZERE 78 PN1 ZEEP R Y O ÖNÖ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: DN 15-tő DN 150-i N 1 Kimák - 10 C 50 C 1 b Emkdő foóá kikk Coott áófj tömnc tömít Rodmnt c uó Öntött. 8 PN1 7 EP R Y ZE

Részletesebben

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR ó n p mb 8 IMÁDOK K IRÁNDU LN I M INE GR IB INK ZÖNINERPOR CP ÁBÓL JÁNL OM : L bd dő pő Kn m p pő pb ó ő Könn ű p nd [ 0 h L nö ón h n m ndn őn NwNPC B p m ó Kö p n ő n ó mp ó p m ó D F hn ó m d n n [0

Részletesebben

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk! A vn únu 8 V v dv n mőn üön bn* * 3 db bmn üön F E v M M mú bn v n dvőbb ú ndb du 3 P B üdőuő 538 BCun vő b nn ő B 53 3 BCu vő b nböő üdőuő BC 53 5 n üdőu 533 5 5 BCu üdőu 5333 n üdőu 53 3 m m An bn Pdd

Részletesebben

Szak / képzés tudományterület. BA MA/egységes, osztatlan PhD jogi és igazgatási társadalomtudományok. germanisztika, néderlandisztika szakirány

Szak / képzés tudományterület. BA MA/egységes, osztatlan PhD jogi és igazgatási társadalomtudományok. germanisztika, néderlandisztika szakirány 2. SZ. FÜGGELÉK Kar ÁJK BTK A Károli Gáspár Református Egyetem nyilvántartásba vett képzései, 12. május (a kifutó egyetemi és főiskolai szintű képzések nélkül) Képzési terület / Szak / képzés tudományterület

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA !"" # $ %$&'($($)'*(%&+ Ikt.szám: 20/01-20/4/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. április 24. Jóváhagyom:... I. FEJEZET

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: NY S 0 P S K SŐ S A FNCI t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 1/2"tő "i ő SP 0 C 90 C 10 b (DN 1"i) Füő p űő ütköő N tömít há P 0 S K SŐ S FNCIA UAJDONSGOK: t b ámái iánt (mt ní

Részletesebben

1123-1125+UMA-3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA-3,5 ELEKTR

1123-1125+UMA-3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA-3,5 ELEKTR U - JTŰ H KT U P PI - -U Ű HJT T K P U- PI FŐBB TUJDÁK - f pinópt tndd fodkndk koáá ttk. Hoú nk cőith Dup á tömít PTF űűkk. I kim könnű hjtát t htő. U hjtómű kompkt ktomo hjtómű ámo funkció. ÉHTŐ DK tk:

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: R RIÁ K ÖNÖ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: 70 PN1 P ÁR DN 15-tő DN -i PN 1 Kimák - 10 C 120 C 1 b mkdő pá kikk Coott főfd tömnc tömít űk Öntött há. . KRIÁ Ö ÖN N1 70 P P ÁR PCIFIKÁCIK:

Részletesebben

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL!

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL! ó n 05 nom Inpo mmoj MGYRORSZÁGO IGZI MÁRKÁKKL ÉS REMEK JÁNLOKKL Mnn uh pő ő ón Bmn uh pő ő o mn oun Önn m H uh qumx Po 33 mmnn nhőn ó mn ő; h o ; K hóoó; oó ; hő pun; N őomo 8000 m ón 83 83 Mnn uh pő

Részletesebben

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok Alger Algeri átlkítások olinomok 6 ) Öttel oszthtó számok pl: -0-5 0 5 áltlánosn 5 $ l lkú, hol l tetszôleges egész szám Mtemtiki jelöléssel: 5 $ l hol l! Z ) $ k+ vgy$ k- hol k! Z $ m- vgy $ m+ lkú, hol

Részletesebben

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő KIEMELT LEÁNY MINI BAJNOKSÁG A B C D BRSE KESI BEM-Nyírsuli Vasas EKF Eger Nyírsuli-Móricz Gödöllői RC BBRA MTK Dunakanyar UTE Kodolányi Kaposvár KRA Zápor Palota LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O

Részletesebben

É í Í Í ő ö í ű ö í í ö öí í ö ő ő ő ő ő ő í ő ő í í ő í ő ü í Ő ő Á Á É Á Ö Ö Á Á Á É Á É É Ö É É Á Ö ö Á Ő É Í É Á Ö Ö Á Ó ö ö ö í ö őí ő í ú ö ő ö ö ő ö ö Ö ő ő ő ő ő ő ő ö ő í ő ö ö ö ő í í ű ő ö ü

Részletesebben

ó É ő ö ü ö ú ü ö ű ő ú ú ő í ö ü ü ó ó ö ű ü ő ö ö ö ö ő í ö íí ü ó í ó ö ő ő ü ó ö ű ü ó ö í ó ö ő ö ű ö í ú ó í ü ő ú ő í ó ú í ó ö ó ö ö ű ö ó ö ó ö ő ö í ó ő ő ú ő ő ű ú ó ö ú ó Ó ó ú ü í ó ő í í

Részletesebben

Á Ü Ü ó É ű ö ő Á ű ö ó í Á í ó ó ö ő Á ö ó í ó ö í ó ó ó Á í ó ő ő ü ó í ó ü ü ő ó í ü ű ö ó í ó ő ű ö ó ű ö ő ő ó ű ö ó ű ö ő ű ő í ü ó í í ó ó ó ü í í ő í ö ő ü ü ü ü ó ó ö ő ö ö ü ü ő ő ű ö í Á ű ö

Részletesebben

Ü Í ö ő Í í ö ű ő ú ó ő í ó Ö í ü ő ó ó ő í í ö ö ő í ó ö í Í ú í ő Á ő ö ő ő ö ö ó ö ö Í ő í ó í ő ö ú ö ö ő í ö ú í ó ö ö ő í í ő ő ő ő ö ő í ő ő Ó í ü ú ú ő í ö ö ö ő ü ű ö í ő ö ó í ő ő ú í ó ő í ó

Részletesebben

ö Ö ö Ö ő ü ö ö ő ö Ö ő í ó ó ó ö ö ő ő ő ö ö Á ü ö ö ü ö ö ü ő ü ű í ő ü ó ő ó ö ó ő ü ü í ő ö ö ö ö í ö ő í ő ö í ő ó ö ü ö ű ö ü ő ó ó ö ő ö í ö í ö ü ö ő ö í í í ó ö ö ő í ő í ö ő ű ö í ő ő í ó ö í

Részletesebben

ü Í Á É ö ő Í í ö ű ő ú ó í ő í í Í í ű Í ő ü ő ó í í ö ö í í ő í ó ö í ó Í ú í Í ő Á ő ö ő ő ő ö ü ó ö ö ő í ó í ő ö ö ö ő í ö ü ú í ó ö ö ő í í ő ő ő ő ö ő í ő ő ö í ü ő í ö ö ö ő ü ű ö í ő ó í ő ő ú

Részletesebben

Á Á ö Á ö ö ö ő őí ö ö ö ő ö ö ő ü ö ó ő ő ö í Ö ö ő í ó ö ő ő ö ö ö ő í í ó ó ö ö ő ó ő ö í ő ö ö ő ő ö ő ö ü ü Ö Ö Ö Ö ö ó ő í ő ő ő ö ö ő őí ő ő ö ö ú ö ő í ő í í ó ó ö ö í Á Á ó ö ó ö ó ö ő ö ö ó ö

Részletesebben

í ű ü ű ó í Ü ö ö ó ó í ü ü Í ú ő ő ő í ó ő í ő ó ó ú ő ó ó ö ő ó ö Ü ö ú ő ö ó ő ó ó ó ű ó ó ü Ü ó ó í ő ó í ő í ő ó őí ü ő ó ő ő í Í ö ő ó ö ő ő í ó Ü ö ö ő ó í ó ő ó ó í ö ü ö ő ö ü ő í Ü ő í ü ö ő

Részletesebben

Á É Í ő ő ő ó ő ó ő í ü ó í ó í Í ő í ó í í í ö ő ő ű í ő ö ő ő ó ó ő í ő ő ó í ő ó ő í ü ü ó ú ő í ő ó ö ö ő ü ö ő í ő ő í í ő ö ő ü ö ő ő ő í ó ő ő í ő í ő ü ü ö ö ü ó ő í í Í í í Ó ö ö ő ő ó ö í ö ö

Részletesebben

ő ő ö ő ü ö ő ő ö Ö ő ü ő ő ő ö ő ü ő ö í ö ő ő ö ö ö ő ő ő ü ő ő ü í ő ő ö ő ü ő ö ő ü ö ő ü ö ő ü ü í Ő ü ö ö ö í Ő ü ö ő ö ö í ö ü í í ö í ő í ö ö ö ő ő ü ö ő ü ő ü ú í ü ö ő ö í ö í ö ö í őí ü í ü

Részletesebben

ú ő ú ú í ö ú ö ű ű ö ő í í Ú ó í ö í ő ő ü ű ö ő í ü ü ű ö ő ű ó í ö ö ü ú ö ö ő ó ü ú ő ű í ő ű í ü ö ú ó ő ü ő ü ö ö ő í ő ü ö ú ö ö ő í ü í ő ú ő í ö ö ú í í í ú ő í ö ú ő ő Á Á ó ö ú í ó ö ó ó őí

Részletesebben

ő ő ő ü É Á Á É ő ő ő ü í ő ű í í í í í í í í Í Í ű Í ü Í ű í ü í ő ő ü ő í í í ő ű í ő ő ü ő ő ü í ő í í ő ü í ő ő őí í í ő í ő í Ü ü í ő ü í í í ő í ő í ü ú í ő ü Í ő ő ő ő É Ó Ó É Í É í Í Í őí ő ő Ó

Részletesebben

ö ú Á ő ö í ő ú í ő ö Ö ő ü ö Ö ő í ő ü ő ő í ő ő ü ü í í ő ü ű í ö ú í ö ö Ö ü ű ő ő í ö ő ű ő ö ő ü ö í Í ü ö ő ö ö ő í ű ö ö ű ö ü ö ő í ú ű ű ű ö ő ü ő ü ö ő í í í ő ö í ő Í Ö Ö Ü ő ő í ő Ő ő ő í ü

Részletesebben

ü í í ű ű í ü ü í ő ú ü í ő ú í í ü í ü í ő ü í í ő ő ü í í ú ú ő ő ü ú ü ű ű í ű í ü ű ú ü í ü í ő ő ű ő ő í ű í ő í ő ü ő ű ű í ű ú ű í ú í ő ü ú ú ő ő í ü ú ü ő ő ő ü í ú ő ő í í ő ú ú ő ú ő ü ő í ő

Részletesebben

Á í Á í ó í í ó ö ö ő ő ő ö í í ó É Á í ó í ó ó ü ű ö í ó í ő ö ö ö ü í ó ü ü ü ö í í ő í ő í í Á í í í í ő ő í í ú í ó ö ö ö í ó í í ő ó í ű ö ö ó í ö ő ö ú ö ö ű ő ő ő ö ö ó í ő ó í ű ű ö ő ű ó í ű ő

Részletesebben

ó ü Á Ó Ó ó ó ú ó ú í ó ű ü í ú í ő í ú í ó ö ó ó ő ő ö É í ú í ű ő ű í ü í ó ö í í í ő ó ö í ú ó ó ö í ó í ó í ü í ó í í í ű í ú ű í ö ő í í í í í í ő ö ö í í í í í í ó ö ő í ü ü ö í í ó ó ó í ö ű ű ó

Részletesebben

ő Ú Ú ú ó ú Ó í ő ő ű ú ó ő ú ü ü ő ő ő ó í ó ü ó ő í ű ő ű í ó ü ű ő Ü ő ő ű ő ó í í ű ű ó í ű Ü ó ű Ü ű ű ó Ü ő ű ő í ó ó í ó ó Ü ó ó ó ó í ő ú ű ó ó ő ő ő ő ó í ő ó ó ó í ó í Ü ő ó ú í ó ő ü ú ő ű í

Részletesebben

Ü Á í É Ü Ó Ü Ü ú ú Ó í Ű Ó ö ű Ö Ó Ó Ú ű Ü í ö Ó Ó ö Ü ü ő Ó Ó í í Ú í Ú Ü Ö ő Ő ő ú Ó Ó ü ö ö ö ö ú í ő ő ő ú í ü ő ő ő ő ő Á Ő ú í í ő ü ö ö ö ü ü ü ő í ő ű ö Í ú ü ú ú ö ü ö ő ü ü Ó Ó ö ö ö ú ő ő

Részletesebben

ű ö ö ő ő ő ö í ő ö ö Ö Ö ő ő ö ő ö ű í ő ö ö í ő ö ü í ő ö í ű ő ö ő ő ő ö ő ü ü Í ő ö í ő í ö ö í ö ö ű ö ő ő ő ő í ü ö ö ő ü ő ő ő ö ő í ö ö ö í ő ű ő í í ö ü í ő ő ö ű Á í ö ö ö ü í ő ö ü ő ő ö ő í

Részletesebben

ó ő ő í ó ó í í ő ó ő ő Á ü ó Á Á Á Á Ö Á É Ó ó Á É í É Á É É í ó É ó É ü É Á í í ő ó ü í ú í í ó ő ő ü ü ó ó ü ű ó ő ő ő í ű ő ú ő í í í ü ő ű ő í í ű ő ő í ő ó ő ő í ó í ő ü í ó ő ű ó ű ő ó őí ü í őí

Részletesebben

í ő í ü í í í ú ű í í í ü í ő í Í í í ő í ő Í ü Ó ő í ő í Ü í í í ú ű í í í í Ó í Ö ő ü í ü Ö Ö ő í ő í ü ő í ő ü ő ü ü í í ü í ü í ő ő őí í í í í ü í ő ú ű í í ő ü ü í Ö Ú ú í Á É Ö Ö ű Ü í Ö í Ö ő ő

Részletesebben

ő ö ő ő ö ő ő ö ö ő ő ü ő ö ő í ő í ö ő ö ö ü í ő ö ö ü ö Í ő ö ő ú ő ü ü ő ő ű í ö ö í ü Ö ő í ö ő ő ö ű ö ű ö ö ü ő ö ő ő ö ö ű ú ö ű ő ő í ő í ő ú ő ő ö í ő ú í ő ő ö ű í ö ő ú í ü ö ű í ú ö ű í ő í

Részletesebben

ó ó É Á É ü ű ő ő ó í ő ő ő í ó ó ő í ő ő ő Í ő ő í ü ü Í í ő ó í ő ő ó ű ü ő ó í ő ó ó í ó í ű ő ő ő í í ő ő ó ő í ü ű ó í ő í ú ő ó ő ű í ő ő ú ő ó í ő ű ó í ő ő í ő ó í ő ő Í ű í ó ő ó ő ő í ű ó í ó

Részletesebben

Á É É Í Ü É É Á Ú É É É É Í Ü Ü ő É Ü Ü Ú ő í í ő í ü Á í Í ü ű í í í í í ő ö í ü í ú í í í ő ü ő Ü í ö ő ű ó ű ü ú í í ú ő ő ő í ó ő ő ő í ő í í í ő í ő ű ő ő ö ü ő ő ú í Ü ő ü Í ő ö ö í ó ó ó í í í ú

Részletesebben

ö Ö ő ö ó ö Ö ő ö ó ö ő ő ó ó ö ö ó ó ó ö ö Á ó ö ű ő ű ő ő ö Ö ö É ő ő Á ű ő ú Ú ő ó ö ő ó ö ú ő ő ó ó ó ó ő ó ö ö ö ö ö ú ő ö ö ű ó ó ö ő ó ó ó ő ő ó ó ó ö ő ó ó ó ó ö ő ó ö ő ő ö Á ő ó ó ó ó ó ö ő ő

Részletesebben

ö ő ü Ö ö ő ö ó ö Ö ő ü ö ő ő ő ö ö ö ö ő í ő ő ő í ő ö ü ö ö ü ő ó ö ü ő Ö ö ü ó í ő ő ő ő ő ő ő í ő ö ó ö ó ó ó í í í ó ő ő ö ő ő ú ó í ö ü í í ő í ő ő ó ó ü í ő ő ö ű ó ó ö ő ő í ó í í ő ú ö ö í í ü

Részletesebben

Ü ű ő Á Í ü ű ő ő ő ő ó ó ü ü ő ű í ő ó ü ű ő ó ó ü í ó ó ő ő ő ű ő í í í í ó ő ú ó í ű ü í ü ő ő í í ó ó ó ó ő ő ő ő ü ő í ő ó ó ő ő ó ó ü ú ó ő ő í ó ü ó í ő ó ü ű ő í ő ü ő í ő í ő ő ó ü í ü Í í ü í

Részletesebben

ó ó ó ű ó í ő í Á ő ű ő ő í í ű ó ú ő ű ő ő ú ő ő ó í ő ű í ű ű ő ó ó ő ő ó ó í ű ú ű í ű ű ű í ó í ó ó í ő ó ű ű í ő ű ő ó ű ű í ű í í í ó ű ő í í ó ű ő ő í ű ű ű í ú í ó ó í ű ó ú ű ó ő ó ő ő ó ó ó ó

Részletesebben

ö í ü ü ö ö í ú í ö ö ű ö ö ö í ö ö í í ü ö ö ü í ö ö ú ö ö ö ö í í í ü ö ű í í ü ö ö í ö ö í ú ü ö ü ö ö í ö í ü í ö ü ö ö ű ö ö ü ö í ö ö ö ö ü ö ű ü í ö ö ű í í í ú ű ö í ö ö í í ö ö ö ö ü É í ö ű ö

Részletesebben

Ú Ö Ú Ü ú í í ú í ú í í ú ő í í ő ú í ű í ő í ő ő ő ő í í Ö í Ü í Ö í Í Í í Ö Ö Í ő Ö Ö Ö ú í ű í í ő ő ő ő í ő Ő Ó Ö Ö í Ú Ú Ö Ú Ö í í Í í ő ú Í ű í í ő ő ő ő í í í í ű í ű í í í ű ű í í Í í í Ó Ó ú Ü

Részletesebben

Í Ö ő ő ó Í ü ü ü ó ű ő ó ű ű ü ü ü ó ó ü ó ó ü ú ó ó ü ó ó ó É ó Ö Í ó ü ó ű ó ó ü ő ó ü ü ó Í ó Í ó ó ó ó ó ű ó É ó ű ő ó ő ó ű Í ó ó ő ü ő ó ó Í ő ó ő ő Á Ö ő ő ü ő ú ó ú ü ő ü ő ó Í ú ő ő ű Á ü ü ó

Részletesebben

ú í ő ö ö ö ö ö ő í ö ö ö ő ő ö ő ö ú ö ő ö ú í ő ö ö ő őí ü ú ő ü ő ö ü í ő ü ü í ő ö ő ü í ő ö ö í ű ú ö ö ö ő ő í ő Ű ő ü ő ő ö ö ő í í ö ö ü ö ű ö ö ö ü ő ö ö ü Á í ő ö í ü ő ő ü ö ű ö ö ö ű ö ö ö

Részletesebben

Ü Ú ő É É í ü íí ő ö ö Ö Á É ő ö ö ö ö ő ú ő ó ö í ó ő ú ö ó í í ó ö ö ö ü ö ó ö ö ő ö ő í ú ő ü ö ö ö ö ó ó í ű ő ö ö í ö ö ő ö ö ö ö ö ö ű ö ö ű ő ö ő í ö ő ú ö ö ö ó ű ö ő ű ö ő ú ü ő í ü ü ü ü ő ó

Részletesebben

Ó ó ű ő ű ő Ó ő É ő ő ó ű ő ó ó ű ü í ü ű í ü ő ő ő ű ó ő ó ü ő ő ő ó í í ő ó ű ő ó ű ő ó ü ó ő ő ó ő í ü ő ó ó Á ó ő ó í ű ú ő ő ó ő ó ü ő ő Á í ó ó í ő í ó ő ő ő É ő ü ó ü ő í Á ó ó ő ü ő ó ű ű ó í ü

Részletesebben

ű í í ű í őí ő ű í í ő í í í í ő í í í ő ő ő ő í í í ú ő í ő ú ő í ú í í í ű í Á í ő ő í ő í ő ű ő ű í ő ú í ú í ű ő ű ú í í í ő í ő í ő ő ű ú ő í ő ő ő ű ő Ö ő ű ő í ő ú í ő í í ú ú É ő Ö ú ő ú ú Ő ő

Részletesebben

ü ű í Í íí ü ü ű í ú Ó í Ó ú ő ü ü őí ű í í ő Í ő ő ü í Ő í ő ü ü ü í ü ú ő ú ü ő í í ú ú í í ű í ő í ő ű Ü ü Ü ü ü ü ú Í í í ű ü ő ü í ű ő ü ü ü í ü ü Í í ü ü ű í í ő ő ü ü ü ü ü ő ő ű Í ü ü ü ú ú ü ü

Részletesebben

Á Á Ü Ö Ú Á É í Ú Á Ö Á Ü É ó ü ó ó ó őí ő ű í ó í ő ü ő ú ó í ő ő ő í ü ü í í ő ú ő ú ő ő ó í ú í ü ő ő ú ő ü í ó ó ü ó ő ü ő í ú ú ő ő ú ő ő ü ú ő ó í ü ű í í í ü ú ó ő ő ő ő ő ő ű í ó í í ó ő í ó ő

Részletesebben

Á Á Á í ő Ö Ö Á Á Ó Ö Á Ő ő ü ő ő ő Ö Í ő ő ő ő Ö ú Ö ő í ő Ö ü ű ú ő í Ü Ö Í Ö Ö ő ő ű Ő ű ő ü ű ő í ő í ő ü Ö Ü Ö ő Ö ő Ő ő í ű É Ű Ö ő ő í ő ü ő í ű ü ő ő ü ő Ü ő ő ü ű ő ú ü í ő ü ü Ö ő í Ü ő í ü ő

Részletesebben

Á Á É ö ú Ö ó ú ó ó É ó ó ö öí ú Ö ö ú ú ó ü ö Í ó ö ú Í ö ó ó Ú Ö ö Ö ö ú ö Ó ú ú ú ö ó Í ó É ú ú ü ö ö ó ü ö ó ü ö ö ű ó ó ó ö ö ö ű ú Á ó ö ö ü ó ó ó ó ó ö ű ö ö Á ó ö Á ó ö ó ó Á Ö Í ó ü ű ó ó ó ó

Részletesebben

Ö Ő Ő Ő Ő Ö Ö Ő Í Í Á Ö Ő Ö Ú ŐÍ Ú Í Ő É É Í Í Í É Ő ö Ú Í Ő ö É É É Í É Ő Í Í Í Í ö Í Í Ö Í Ö É Í É É É Í Í ö É Ö Ö Í Í É É Ő Í É Ő Ö É ÖÍ Í Í Ő Í Í Ö Í É Ő Í Í ü É É É ö É É É ö Í É ö Í Ő Ő Ö É É Í Í

Részletesebben

Ú Ó í ó ú ú ó ő ü ó ő ó ó ü ú ó ő ü í ó ó ó ő ó ő ő ú ó ú ó ú ú ó ú ó ú ó ó ó ó őí ő ú í ó í ő ő ü ő ú ó ó ó ó ó í ő ő í ú ü ó í ő ő ű ü ű ü ó í ü ő ű ü ü ű ő ő ó ú ü ó ú ó ú í ü ő ő ő ó í ó ó ő ű ó ő

Részletesebben

ö ű é ö é é é é é ő Ö é ö é í ű ö é é é é é é é ö é é é ű ö é í ű ö é é í é í é é é é é é ő ö é é é ő é ö ő ő Ü ő ö é Ü ő é í é ö ö é é Ü ő é Ü é ö ű é í ö é é ü ű ö é é ö Ü ö ű é é Ü Ü ö í é ö é ö ű é

Részletesebben

ö Ö ö ő ö ü ö Ö ő í ü ő ü Ö ő ő ő ő ő ő ó ő ő ü ő ő Á í ó ő ö ö ü ö ö ö í ü ü ő ö ö ő ő ö í ő ő ő ő ü í ő ő ő ü ő ü í ő ö ő ö ő Á ó ü ó ö í ó ö Ö ö ő Ö ű ö ő ö í ó ó ó ö í í ó í ü ő ő í ó í í í í ö ő ü

Részletesebben

É É ó í í ö ö Í ö ó ó ó ó ó Á ö ú í ó Ö ó ö ö ó ó ö ö í ö É ö Á ú Á ö ú ö ú ű ú ú í ö ö í Ü í í Ó ö ú Ü í Ü í í Ú ö ö í Í ü Ó ö Ü ú ü ü í Ó í ö í ó Ó ó ö ó ö ó ű ö ú Í í ü ö í í Í í ü í ó Ó í ó Ó Ó Í Ó

Részletesebben

í ő ü ö ú ü ö í ő ü í ó í í ü í ó ő ű ö ö ó ü ö Á ü ö ű ő ö ü ö ű ü ü ó ő ő ö ö ű ő Í ö ő ö ü ü ö ő ó ő ő ő ó ú ó ü Í ó ó ó ó ó ö ű ó őí ő ü ö ú ű í ő ő ő ö ő ö ú ű í ó ő ö ő ö ú ű í ó ü ó ő ö ö ö í í

Részletesebben

Ó É É ö É ö É Ó ó Í ő í ó í Ó í í Ó í Ö í ó Ó Í í Ó ő í í ó Ö í ö í ó í ó ö í Í ö ö í Ő ó ó ó Í í ó ö ó í ö í í ó ó í ó Ö ó ó í Ó Í Í ó í í í í ö í óí óí í í í ö íí íí ó Ő í Ó í Ő Ö í ó í í í ó í í Ó í

Részletesebben

Ó Ü ö ö ö ö ö ű ö ü ü ö í ö ö Ü ö í ű ö í ö Ö í ü ö ö ö ü ü ü í ú ö ú ú í ö ö í ö ö ö ö í í ú ö í ö í ö ü ú í í í í ú í ü ö ö í í í ö í ú í í í í ö ö ö ö í ú ö ö ü ö ö ö ö ö ö Ö ú ü í ü ü ü ö ö í ü í ö

Részletesebben

Ü Íí É Ü Í É É Á ü ü ű ő í ó ó ó ő ó ó Í É É É É Á É ó ő í ó í ü ó ó ő ő í ű í í ó í í ő ő í ó ő ó í ü í ő ü ő í í ő ő ú ű ü ó í ő ő ó ú ó ó ő í ü ő ű ő ő ú ő í í ő ü í ő É É É Á Ó É Á Á ó í ő ó ó ó ü

Részletesebben

Ö ó Ö í ó ú ő ö ó Ö ő ü ú ü ő ü ő ő ő ö Ö ö ó ő ü Ö ö ó ó ó í ő ő ó Ö ö ö ő ó í ő ó ó ö Ö ő ú ö ő ó ó ó ő ú í ö ó ú ö ü ü í í Ö ü ü ö ő í ó ő í ö ő ü ö ő ö ü ö í ö ö ö ú í ö ő ö ő ó ö Ö ü í ö í ő ő ű ö

Részletesebben

ő ú Á Á É ö ő ő ő É í ő ő ő ő ö ö ő ö ö í ő ő í í ő ű ö ű ő ű í ő í ő ö ü ü í ű í ő ü ö ü í ü ü í ő ő í ű í ő ö Á ö ö í í ő ő ő í ő ö ő ű ú ö ü ö ö ö ö ö ő ü ö ö ő í ü ö ú ö ü ő í ö ö ő ő ő í ö Á ö í ű

Részletesebben

ö ő ü É Ü É ö ö ő ö Ö ő ü ó Í ö ő ő ő ö ö ö ő ó ó ö í ö ó ö ő ö ő Á ö ó ü ő ő ó ö ő Í í ö ű ó ö ű í ó ö ő Í ü ö ö ó ü ő ü ü ó ü ő ó ü ö ü ö ü í ö í ó ő ó ó ö ü ö ő ö ü ú ö ü í ó í í í ö ü ő ö ö ő í ő ö

Részletesebben

ö ü ö ú ü Ó ö ú ü ö ó ö ü ö ö ö ö ö í í ó ó ó ö ú ó ö ó ö ö ö ö í ö ú ó ö ó ü ö í ó ű ö ó í ó ö ü ü ű ö í ú í ó ó ú í ó ö ü ö ö í ö ö ö í í ü ó Ó ö ö ó í í ö ö ó ó ö ó í í ó ö í í í ö í ü í ű ö ó í ö í

Részletesebben

Ü Ú ö ö ö ö ö ö ö Ó Ó Ó ö Í Ó ö Ó ö ö Ó ö ö Ó ű Ó ő Ó Í ű ö Ó ú ő Í ö Ó ű ö ö Ó ő ő ő ű Í ő ö ö ű Ű ú ő ö ö ú ö ű ő Í ő Ó Í Ú ő Ó ő ö ő ö ü Ó Ó ö Í Ú ő ű ű ő ő Ó Í ú Ú ú ú Ó Ó Ó Ó ö ú ö ü ö Í ö Ü ö Í Í

Részletesebben

ö ő ő ő ó ő ő ü ó ü ö ö ó í ö ö ü ő ű ö ő ő ö ő Ó ő ó ó ü ű ö ó í ö ő ő ü í ú ö ú ü ó ó ő í ú ó ö ö ü í ő ő í ő í í ó ő ő í ő ű ő ó ü ű ő í ő ü ő í ő í ű ő í ű ő ű ű ű ó ü ő í ü ő ó ó ó ó í ő ő ö ó ó ü

Részletesebben

ö ó ü ö ö ű ö ű ű ó ö ó ö Ö ü ö Ö Ű ö ű ű ó ö ó Ö Ö ó ó ó ö ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ü ö ö ü ö ű ö ű ö ö ö ö ö ü Ó ö ű ó ö Ö Ö ö ó ö ö ó ó ö ö ü ö ű ö ű ö ö ö ö ö ó ö ö ö ü ö ű Ö ö ű ó ö ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö

Részletesebben

í Ó ú Ö í ó ó ó í ú ő ó ű ö ö ő ó ó ö ó ó ó ö ö ú ó ó ö í ő ó ű ö Ú ő ű í í ő ű ű ö í ű í Á ó í ó ú Ö ó í í ó í í í í ú ó í ű í ú í ű ö ó í í Í ű Ó ő ő ű ó ö ö ű í í ö ö ö ö ő ó ó ó í ú í ő í í í ú ó ó

Részletesebben

Ü ő ö ő í ö Ö ó ó ö Í ó ő ő ő Á Ú í í ő ú ó ö ü ő ó ő ó ő ó ü ö ö ö Ö ő ö ő ő ő ö ö í í ú ú í ü ö í ó í É ö É í ő ö ő ő Á Ú í í ő ő ü í ö ö ő í ó í ő ó í ő ő ö Ő É Á ő í ú í í í ö ö ő ő ó ő í ó ő ó ő í

Részletesebben

ő ő ő ő Í Ó Á Ó Á Ó Ő Ü ű ő ő ó Á ő ú Ö Ó Á Á ő í ű ó ó ő ó ó ó ü í ű Ö Á ő őí í ő ő í ő í ü ó ő ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő Ö ő í ű ő ő í ű ó ó Ö ű ő ő í ő ü í ű ó ó ó ő í ő ő Ü ű ó ó ó ő ő ő ó ő ó ő ő ó ó ő

Részletesebben

Á Ő í ö ő ő ő ő ő ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ö í í ő ő ő ö ő ó ő ő ő ő ő ö ö ő ő ő ó í í ő ó ó ő ő ő í ó ó ő í ó ű ő ó ö ő ő őí ő őí ő ő ű í ó í ő ő í ő ő ó ű ö ő ó Á ó ő ö ö ö í ő ó ő őí ó ő í ö ő ö ő őí ó ő

Részletesebben

í É É í É ő É ő ö É Á É Á Á Ó ö ő ő ö É ó ő ó ő ó ő ú ó ó ö ő ö ö ő ő ö í ő ő íí ö Ő É í ő ú ó ű ö í ó ő ú ó ű ú ő ő ő í ü ő ö ő ű ö í ő ü ő í ó ó ó ó Ü É Ü Ü ő ó í ő ó ó ó ő í ó ó ő ő í Á Á ő É É ő Í

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 7 / 7 P P A IAC TÁ TTT 7 t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: 7 D 50-tő 00-i P10 kimák köött -10 C 110 C 1 B tott táno icpó p íint füő poícióbn ó bpít. . TTT 7 / 7 P AP IAC TÁ PCIFIKÁCIK:

Részletesebben

ő ó Ö ő ü ę ę ü ő ő É đ ü ü ü í ő ő ó ő ő í ę ö ö ó ő ü ö ü ę ü ö ő ü í ü ő ź í đ ú í ń ö ú í ő í í í ź ó ü í í ü ń ę ú í ę ü ő ú ę ę í ý ü ő ź ő ú ó í ę í ó ę ú ü ű ő ó öí ő ü ű í ü ú ü ű í ő í ú í ó

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171]

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171] ó á C V MO NŐ FÉRF OUOOR ÓLÓ d á m ó á m ó ó h ó á m h ő d á őd á m d 5 555 OFHLL NŐ FÉRF ÚRC Ő V ő h ő m á 5 Nő óó übő md 5 5 Nő mődá m % m mődá b bő báhó 5 NO d C bddőő NO ú óábó md dá 5 Mx ő bddőő m

Részletesebben

IDŐFOLYOSÓ 1956-2006. A Duna-partonhitőlégve, Nemfélvejártavárosnépe Safákhulatáklombukat. (KannásAlajos:Hazám,1956)

IDŐFOLYOSÓ 1956-2006. A Duna-partonhitőlégve, Nemfélvejártavárosnépe Safákhulatáklombukat. (KannásAlajos:Hazám,1956) IDŐFOLYOSÓ 6-2006 A Dun-ponhő, Nmfjonp Sfhuombu (KnnAjo:Hm,6) VISSZA V újbó f újo E np ün Tj oo Eün nu Ho f oun Koncpcó p ő VISSZA Nm mnnnp ün Ao m m A űhc őöö E nm öö A öm copo oo E pn m n VISSZA A mbn

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

QP és QX mélykútszivattyúk 4"

QP és QX mélykútszivattyúk 4 QP 4A-8 0,25 2,8 A - 20 681 mm 11,5 kg 1 1/4" QP 4A-12 0,37 3,3 A 1,6 A 20 761 mm 12,0 kg 1 1/4" QP 4A-18 0,55 4,4 A 1,7 A 25 896 mm 13,5 kg 1 1/4" QP 4A-25 0,75 5,8 A 2,5 A 35 1061 mm 15,4 kg 1 1/4" QX

Részletesebben

PackFix 1.0. D115 0388 - Kiadás: 2007/20

PackFix 1.0. D115 0388 - Kiadás: 2007/20 PackFix 1.0 D115 0388 - Kiadás: 2007/20 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Gyártó...2 Érvényesség...2 Rendeltetésszerűhasználat...2 Leírás...2 A gép legfontosabb részei...3 Matricák és jelentésük...4

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.ny..u www.d..u y n y y í nf Kdv Vndn! A M-Tu Nnf Kf. 2015- vbn nny j bb, dv vj ő! Tn 2013-bn u, n fjbb jvd b K- Tjvd K vd ü v Ön, v nyjn. A v j fnnju! A d v n. 10 fő vv ndun. A jü ő bjn! A dődő vju!

Részletesebben

c=mr cloj=klk=ttmjntov^

c=mr cloj=klk=ttmjntov^ c=mr cloj=klk=ttmjntov^ båöäáëü cê~å ~áë aéìíëåü kéçéêä~åçë fí~äá~åç bëé~ çä pîéåëâ~ a~åëâ kçêëâ pìçãá mçêíìöìæë ÅëëçíéêÜ Magyar Polski esky Slovensky Române te Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ apc

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. február 15-én megtartott üléséről Hozott határozatok: Hozott rendeletek: 1 / 007 (II 1 ) 1/ 007 (II 1 ) k k h y k b dí 1 / 007 (II 1 ) /

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: LÉY PXY B 1 2 P UI G I B t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: D 2-tő 250-i imák P /1 - C 0 C B tbn b D 250-i ni t jokt nc pox bonto kimák PXY 21 B P UI G I B PCIFICIÓ: ni t jokt táuát

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: NY 79 T N1 Ő AGA H OYÓ G A T ÖNTÖT t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN -tő DN -i GN 1 imák -10 C 00 C 1 B mkdő foóá kikk Coott áófj tömnc tömít hőmkt Öntött N1 79 T Ő A H AG Ó A

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

2007 évi 3.diagr. alsó egyenes hőátalakítóból kilépő hőteljesítmény -15-10 -5 0 5 10 15 20

2007 évi 3.diagr. alsó egyenes hőátalakítóból kilépő hőteljesítmény -15-10 -5 0 5 10 15 20 úh 7 i 3digr 1 rh kü hmrk üggnybn ( gyn rhó hrh, ó hn ) 1 higny hm cirk : 1,7 mrdkg,3 : ó gyn hkíóbó kip hímny -15-1 -5 5 1 15 Kü hmrk rgyi mgkrí biidkh kp:,5 1 7 F,5 % i mgkrí g idrh kp: 5,9 1 5 1 F 1,

Részletesebben

magyar összejógásra,

magyar összejógásra, VII. f 4. 20 f. LŐFIZTÉSI R ; 10 P, F f R ü 25J P Hff /. /. : 2( hü Mj SZRKSZTŐSÉG 5 P. PTHÓ ö h L íü 195. j K

Részletesebben

az év m Shredd az év E-Qua E-Bike

az év m Shredd az év E-Qua E-Bike T H j T T j M C E-B R M H C C E-Q B L M j Ú - 3 1 2 DT V j B - b T 3 A : j B ) H (M / 1 /1; :2 P F// 9 9 9 Á : 16 P Ab A N j b j í V DT E j j j b j A j I b ű -b b b b A í j B 16 - j M b b í C - B b jű

Részletesebben