XI. ÁRUOSZTÁLY ( ) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. ÁRUOSZTÁLY (5001-6310) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK"

Átírás

1 Megjegyzések XI. ÁRUOSZTÁLY (51-63) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK (1) Nem tartozik ide: a) sörte és az állati szır, seprő, kefe vagy ecset elıállítására (0502 vtsz.); lószır és lószırhulladék (0503 vtsz.); b) emberhaj és ebbıl készült áru (0501, 6703 vagy 6704 vtsz.), az emberhajból készült olyan szőrıkendık kivételével, amelyeket általában olaj sajtolására vagy hasonló célra használnak (59 vtsz.); c) pamutlinters és a 14. Árucsoportba tartozó más növényi anyag; d) a 2524 vtsz. alá tartozó azbeszt, valamint a 6812 és a 6813 vtsz. alatt meghatározott azbesztáru és más termék; e) a 35 és a 36 vtsz. alá tartozó áru (pl. vatta, géz, kötszer és hasonló áru gyógyászati, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra, steril sebészeti varróanyag); f) a vtsz.-ok alá tartozó fényérzékeny szövet; g) monofil, amelynek bármely keresztmetszet mérete meghaladja az 1 mm-t, és az 5 mmt meghaladó szélességő szalag vagy hasonló (pl. mőszalma) mőanyagból (39. Árucsoport), ilyen monofilbıl vagy szalagból készült fonat, szövet vagy más kosárkötı- és fonásáru (46. Árucsoport); h) mőanyaggal impregnált, bevont, beborított vagy laminált szövet, kötött és hurkolt kelme, nemez és nem szıtt textília, valamint ezekbıl készült áru (39. Árucsoport); ij) gumival impregnált, bevont, beborított vagy laminált szövet, kötött és hurkolt kelme, nemez és nem szıtt textília, valamint ezekbıl készült áru (40. Árucsoport); k) szırös bır (41. vagy 43. Árucsoport), a 43 vagy a 44 vtsz. alá tartozó szırmébıl vagy mőszırmébıl készült áru; l) a 41 és a 42 vtsz. alá tartozó áru textilanyagból; m) a 48. Árucsoportba tartozó termék és áru (pl. a cellulózvatta); n) lábbeli és részei, lábszárvédı, bokavédı és a 64. Árucsoportba tartozó hasonló áru; o) hajháló, kalap és más fejfedı és ezek részei (65. Árucsoport); p) a 67. Árucsoportba tartozó áru; q) csiszolóanyaggal bevont textilanyag (6805 vtsz.), valamint a 6815 vtsz. alá tartozó szénszál és a szénszálból készült áru; r) üvegszál és abból készült áru, a látható alapszöveten üvegszállal készült hímzés kivételével (70. Árucsoport); s) a 94. Árucsoportba tartozó áru (pl. bútor, ágyfelszerelés, lámpa és világító felszerelés); t) a 95. Árucsoportba tartozó áru (pl. játék, játékszer, sporteszköz és háló). u) a 96. Árucsoportba tartozó áru (pl. kefe, utazási készlet varráshoz, villámzár, írógépszalag; vagy 1

2 v) a 97. Árucsoportba tartozó áru. (2) A) Az Árucsoportba vagy az 5809 és 52 vtsz. alá tartozó, két vagy több textilanyagból készült árut a nagyobb tömegben lévı textilalapanyag szerint kell osztályozni. Ha a különféle textilalapanyagok aránya egyenlı, az árut a szóba jöhetı vtsz.-ok közül számsorrendben az utolsó alá kell osztályozni, és úgy kell tekinteni, mintha teljesen abból az egy textilalapanyagból állna, mint amely a kiválasztott vámtarifaszám alá tartozik. B) A fenti szabály értelmében: a) a paszományozott lószırfonalat (51 vtsz.) és a fémezett fonalat (5605 vtsz.) úgy kell tekinteni, mint egységes textilanyagot, tömegét mint az alkotórészek együttes tömegét kell figyelembe venni; a szövetek osztályozásánál a fémezett fonalat textilanyagnak kell tekinteni; b) a megfelelı vtsz. kiválasztásánál elsısorban az árucsoportot, azután az árucsoporton belül a megfelelı vtsz.-ot kell meghatározni, figyelmen kívül hagyva minden olyan anyagot, amely nem tartozik abba az árucsoportba; c) ha valamely áru osztályozásánál bármely más árucsoporttal együtt mind az 54., mind az 55. Árucsoport is szóba jöhet, akkor az 54. és az 55. Árucsoportot összevontan, egynek kell tekinteni; d) ha egy árucsoportban vagy egy vtsz. szövegében különféle textilalapanyagból készült árura történik utalás, ez esetben a különféle alapanyagokat egységes textilanyagnak kell tekinteni. C) Az A) és B) pontok rendelkezéseit e Megjegyzés következı (3), (4), (5) és (6) bekezdésében említett fonalakra is alkalmazni kell. (3) A) A B) pontban felsorolt kivételek figyelembevételével, ebben az áruosztályban a zsineg, kötél és hajókötél kifejezés az alábbi leírásnak megfelelı [egyágú, többágú (sodrott) vagy cérnázott] fonalakat jelenti: a) selyembıl vagy selyemhulladékból, 0 decitexnél nagyobb finomsági számmal; b) szintetikus vagy mesterséges szálból (beleértve az 54. Árucsoportba tartozó két vagy több monofilbıl készült fonalat is), 0 decitexnél nagyobb finomsági számmal; c) kenderbıl vagy lenbıl: (i) simítva vagy fényesítve, 1429 decitexnél nagyobb finomsági számmal; vagy (ii) nem simítva nem fényesítve, 0 decitexnél nagyobb finomsági számmal; d) kókuszrostból, három vagy több fonalból; e) más növényi rostból, 0 decitexnél nagyobb finomsági számmal; f) fémszállal megerısített. B) Nem osztályozható ebbe az áruosztályba zsineg, kötél és hajókötél -nek: a) a gyapjúból vagy más állati szırbıl készített fonal és a papírfonal, a fémszállal megerısítettek kivételével; b) az 55. Árucsoportba tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel és az 54. Árucsoportba tartozó többágú, nem sodrott vagy legfeljebb méterenként 5 sodratú fonal; c) az 56 vtsz. alá tartozó selyemhernyóbél és az 54. Árucsoportba tartozó monofil; d) az 5605 vtsz. alá tartozó fémezett fonal; a fémszállal megerısített fonal kivételével [lásd a 3 bekezdés A) f) pontjában foglaltakat]; e) az 5606 vtsz. alá tartozó zseníliafonal, paszományozott fonal és hurkolt, bordázott fonal. (4) A) Az 50., 51., 52., 54. és az 55. Árucsoportban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben kifejezés - az alábbi B) pontban felsorolt kivételek figyelembevételével - olyan [egyágú, többágú (sodrott) vagy cérnázott] fonalat jelent, amelyet: a) kártyán, hengeren, orsón vagy hasonló betéten hoznak forgalomba, és tömege (a betéttel együtt) nem haladja meg: (i) selyembıl, selyemhulladékból, szintetikus vagy mesterséges szálból a 85 g-ot; (ii) más textilalapanyagból a 125 g-ot; b) gombolyag vagy motring alakban hoznak forgalomba, és a tömege nem haladja meg: 2

3 (i) a decitexnél kisebb finomsági szálú szintetikus vagy mesterséges (végtelen) szálból, selyembıl vagy selyemhulladékból a 85 g-ot; (ii) a decitexnél kisebb finomsági számú bármilyen más fonalból a 125 g-ot; (iii) más textilalapanyagból az 5 g-ot;. c) olyan motringban hoznak forgalomba, amelyet átkötıszálakkal néhány kisebb, egymástól független motringrészre választottak, és a motringrészek egységes tömege nem haladja meg: (I) selyembıl, selyemhulladékból, szintetikus vagy mesterséges szálból a 85 g-ot; (ii) más textilalapanyagból a 125 g-ot. B) Nem lehet kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonalnak osztályozni: a) bármilyen textilalapanyagból készült egyágú fonalat, kivéve: (I) a gyapjúból vagy finom állati szırbıl készült, nem fehérített egyágú fonalat; (ii) a fehérített, festett vagy nyomott egyágú fonalat gyapjúból vagy finom állati szırbıl, ha finomsági száma 50 decitexnél nagyobb; b) a többágú (sodrott) vagy cérnázott fonalat nem fehérítve: (i) selyembıl vagy selyemhulladékból bármilyen kiszerelésben; (ii) más textilalapanyagból (a gyapjú és a finom állati szırök kivételével) motringokban; c) a többágú (sodrott) vagy cérnázott, fehérített, festett vagy nyomott fonalat selyembıl vagy selyemhulladékból, ha finomsági száma 133 decitex vagy annál kisebb; d) bármilyen textilalapanyagból készült egyágú, többágú (sodrott) vagy cérnázott fonalat: (i) motringban keresztbe motollálva; (ii) olyan betéten (aljzaton) vagy olyan kiszerelésben (pl. kopszon, fonóüzemi orsón, csévén, cérnázó hengeren, kúp alakú orsón vagy kúpon, vagy hímzıgéphez gubó formába tekercselve), amely textilipari felhasználásra utal. (5) Az 54, 5401 és 5508 vtsz.-ok szövegében a varrócérna kifejezés olyan többágú (sodrott) vagy cérnázott fonalat jelent, amelyet: a) betéten szereltek ki (pl. hengeren, orsón hoznak forgalomba), és a tömege (betéttel együtt) legfeljebb g; b) íreztek; és c) végül jobb sodratirányú, más néven Z sodrattal készítették. (6) Ebben az áruosztályban a nagy szakítószilárdságú fonal kifejezés alatt olyan fonalat kell érteni, amelynek szakítószilárdsága cn/tex-ben kifejezve [centinewton/tex] több, mint: Egyágú nejlon-, vagy más poliamid-, vagy poliészter fonal esetében 60 cn/tex Többágú (sodrott) vagy cérnázott nejlon, - vagy más poliamid - vagy poliészter fonal esetében...53 cn/tex Egyágú, többágú (sodrott) vagy cérnázott viszkóza mőselyem fonal esetében...27 cn/tex (7) Ebben az áruosztályban a készáru kifejezés alatt az alábbiakat kell érteni: a) a négyzetes vagy téglalap alaktól eltérı formára csupán kiszabott árukat; b) a szabásosan szıtt és közvetlenül (vagy az elválasztó szálak egyszerő szétvágásával) varrás és további megmunkálás nélkül felhasználható késztermékeket, mint pl. a törlıruha, törölközı, abrosz, sálkendı, takaró; c) a beszegett vagy sodrott szélő, vagy a bármelyik szélén csomózott rojttal ellátott termékeket, az olyan szövetdarab kivételével, amelynek vágott széleit a rojtosodás megakadályozása érdekében elfércelték vagy más egyszerő módon kezelték; d) a megfelelı nagyságra kiszabott és szálhúzásos (azsúrozott) árukat; e) a varrással, ragasztással vagy más módon összeállított termékeket (kivéve az olyan végeket, amelyeket két vagy több, hosszában a végeinél összeillesztett azonos anyagból nyertek, vagy az olyan végeket, amelyeket két vagy több szövetréteg egymásra helyezésével állítottak össze, párnázva vagy sem); f) az alakra kötött vagy hurkolt (idomozott) termékeket, hosszában cikksorozat formájában bemutatva. (8) E Megjegyzés elızı (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelı készáruk nem osztályozhatók az Árucsoportba, kivéve, ha egyes vtsz.-ok szövegébıl más nem 3

4 következik, és nem osztályozhatók az Árucsoportba sem. Nem osztályozható továbbá az Árucsoportba az Árucsoportba tartozó áru sem. (9) Az Árucsoportba tartozó szıtt szövetek közé tartoznak a hegyes- vagy derékszögben egymásra helyezett, párhuzamos textilfonalakból képzett rétegekbıl álló szövetek. Ezeket a rétegeket a fonalak keresztezési pontjain ragasztóanyaggal vagy hıkezeléssel erısítik össze. () A gumiszállal kombinált textilanyagból készült elasztikus termékeket ebbe az áruosztályba kell osztályozni. () Ebben az áruosztályban a impregnált kifejezés a bemártott termékeket is jelenti. (12) Ebben az áruosztályban a poliamid kifejezés az aramid -okat is jelenti. (13) A különbözı vtsz.-ok alá tartozó ruházati cikkeket még akkor is a saját vtsz.-uk alá kell osztályozni, ha azokat a kiskereskedelmi forgalom számára készletben állították össze, amennyiben a vtsz. szövege másképp nem rendelkezik. Alszámos megjegyzés (1) Az alábbi kifejezések ebben az áruosztályban - és ahol a Vámtarifában még elıfordulnak - a következıket jelentik: a) Elasztomer fonal Végtelen szálú szintetikus textilanyag, beleértve a monofilt is, a terjedelmesített fonal kivételével, amely szakadás nélkül eredeti hosszúságának háromszorosára kinyújtható, és eredeti hosszának kétszeresére nyújtva - 5 perc alatt - az eredeti hosszúságának legalább másfélszeresére húzódik össze. b) Nem fehérített fonal Olyan fonal, amelynek: (I) színe megegyezik az alkotó szál anyagának természetes színével, és nincs fehérítve, festve (anyagában sem), vagy nyomva; vagy (ii) színe meghatározhatatlan ( szürke fonal ) és foszlatott anyagból készült. Az ilyen fonalat színtelen appretúrával vagy nem tartós festékkel (amely szappannal történı egyszerő mosás után eltőnik) kezelik, míg a mesterséges vagy szintetikus szálakat anyagokban fénytelenítı (mattírozó) anyagokkal (pl. titánium-dioxiddal) kezelik. c) Fehérített fonal Olyan fonal, amelyet: (i) fehérítı eljárással kezeltek, vagy fehérített rostból készítettek, továbbá, ha más elıírás nincs, fehérre festettek (akár anyagában is), vagy fehér appretúrával kezeltek; (ii) fehérítetlen és fehérített rostok keverékébıl készítettek; (iii) többágú (sodrott) vagy cérnázott, fehérítetlen és fehérített fonalakból készítettek. d) Színezett (festett vagy nyomott) fonal Olyan fonal, amelyet: (I) festettek (akár anyagában is), vagy festett vagy nyomott rostokból készült, a fehér vagy nem tartós festékkel festett vagy nyomott kivételével; (ii) különféle színő festett rostok keverékébıl, vagy fehérítetlen vagy fehérített, valamint színes rostok keverékébıl (melírozott vagy kevert fonal), vagy egy vagy több színnel nem folyamatosan nyomott szálakból úgy készítettek, hogy pöttyös hatást keltsen; (iii) nyomott, nyújtott szalagból vagy elıfonatból készítettek; (iv) fehérítetlen vagy fehérített és színes, többágú (sodrott) vagy cérnázott fonalakból készítettek. A fenti meghatározások a monofilokra, szalagokra és az 54. Árucsoportba tartozó hasonló termékekre is vonatkoznak. e) Fehérítetlen szövet Fehérítetlen fonalból készült szövet, amelyet nem fehérítettek, nem festettek, vagy nem nyomtak. Az ilyen szövetet színtelen appretúrával vagy nem tartós festékkel kezelhetik. f) Fehérített szövet Olyan szövet, amelyet: 4

5 (I) fehérítettek, vagy ha más elıírás nincs, fehérre festettek, vagy fehér appretúrával végben kezeltek; (ii) fehérített fonalból készítettek; (iii) fehérítetlen és fehérített fonalból készítettek. g) Festett szövet Olyan szövet, amelyet: (i) végben, egyetlen egységes színre (a fehér kivételével) festettek (ha más elıírás nincs), vagy egy színnel (a fehér kivételével) appretáltak (ha más elıírás nincs); (ii) egyszínő festett fonalból készítettek. h) Különféle színő fonalból szıtt szövet Olyan szövet (a nyomott szövet kivételével), amelyet: (i) különféle színő fonalakból, vagy azonos színő, de különféle árnyalatú fonalakból (az alapanyag természetes színő rostjai kivételével) szıttek; (ii) fehérítetlen vagy fehérített és színes fonalakból szıttek; (iii) melírozott vagy kevert fonalból szıttek. (A szegélyhez és a vég végéhez használt fonalat minden esetben figyelmen kívül kell hagyni.) ij) Nyomott szövet Olyan szövet, amelyet végben nyomtak, ha különféle színő fonalakból szıtték is. (Nyomott szövetnek tekinthetı az a mintás szövet is, amelyre a mintát ecsettel vagy szórópisztollyal, átnyomópapír segítségével, pelyhesítéssel vagy batikolással készítették.) A fonalak vagy szövetek fenti kategóriákba történı osztályozását a mercerizálás nem befolyásolja. Az e)-ij) meghatározásokat értelemszerően alkalmazni kell a kötött vagy hurkolt termékekre is. k) Vászonkötés Olyan szövési mód, amelyben minden egyes vetülékfonal váltakozva, alul és felül keresztezi a megfelelı láncfonalat, és mindegyik láncfonal váltakozva alul és felül keresztezi a megfelelı vetülékfonalat. (2) A) Az Árucsoportba vagy5809 vtsz. alá tartozó két vagy több textilalapanyagból készült árukat úgy kell tekinteni, mint amelyek teljes egészében olyan textilalapanyagból állnak, amelyet az Árucsoportba vagy az 5809 vtsz. alá tartozó ugyanolyan alapanyagból álló termékek osztályozásánál az áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdése alapján kiválasztanánk. B) E rendelkezés alkalmazásánál: a) ahol helyénvaló, ott az osztályozásnál a Vámtarifa Alkalmazásának Általános Szabályai közül a 3. Szabályt kell alkalmazni; b) abban az esetben, ha a textiláruk alapszövetbıl és bolyhos vagy hurkos felületbıl állnak, az alapszövetet az osztályozásnál nem kell figyelembe venni; c) az 58 vtsz. alá tartozó hímzések osztályozásánál csak az alapszövetet kell figyelembe venni. A látható alap nélküli hímzést mindig csak a hímzıszál anyaga szerint kell osztályozni. VÁMTARIFA köt. KN m. Árumegnevezés szá m alszám alsz alsz Legombolyításra alkalmas 50. Árucsoport Selyem 5

6 1 selyemhernyógubó 52 Nyers selyem (nem 5 sodorva) Selyemhulladék (le nem gombolyítható selyemgubó, fonalhulladék, a foszlatott anyag is) - Nem kártolt, nem fésült - Más Selyemfonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső és a selyemhulladékból készült fonal kivételével - Fehérítetlen, mosott vagy fehérített - Más Fonal selyemhulladékból, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonal kivételével - Fehérítetlen, mosott vagy fehérített Nyers Egyéb - Más: Nyers Egyéb Fonal selyembıl és selyemhulladékból, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben; selyemhernyóbél Selyemhernyóbél Catgututánzat selyemfonalból Egyéb - Fonal selyemkócból, vagy más selyemhulladékból; 6

7 selyemhernyóból: Selyemhernyóból Egyéb Szövet selyembıl vagy selyemhulladékból: - Szövet burettselyembıl - Más szövet legalább 85 tömegszázalék selyemvagy selyemhulladék- (a burettselyem kivételével) tartalommal - - Krepp Fehérítetlen, mosott vagy fehérített Másféle - - Kinai nyersselyem, habutai, honan, santungselyem, festetlen nyers selyem és hasonló távol-keleti szövet, tiszta selyembıl (nem keverve burettel, más selyem hulladékkal vagy textilanyaggal): Simán szövött, fehérítetlen és a mosást kivéve minden további kikészítés nélkül: Tiszta selyemszövet Egyéb Más Simán szövött: Tiszta selyemszövet Egyéb Másféle: Tiszta selyemszövet Egyéb - - Más: Áttetszı szövet 7

8 (nyitott szövés): Tiszta selyemszövet Egyéb Más: Fehérítetlen, mosott vagy fehérített: Tiszta selyemszövet Egyéb Festett: Tiszta selyemszövet Egyéb Tarkánszıtt: cm-t meghaladó, de legfeljebb 75 cm szélességgel: Tiszta selyemszövet Egyéb Másféle: Tiszta selyemszövet Egyéb Nyomott: Tiszta selyemszövet Egyéb 57 - Más szövet: Fehérítetlen, mosott vagy fehérített Kevert selyemszövet, a 57 alszám alá tartozó kivételével kivételével Egyéb - - Festett: Kevert selyemszövet, a 57 8

9 alszám alá tartozó kivételével kivételével Egyéb Tarkánszıtt: Kevert selyemszövet, a 57 alszám alá tartozó kivételével kivételével Egyéb - - Nyomott: Kevert selyemszövet, a 57 alszám alá tartozó kivételével kivételével Egyéb Megjegyzés 51. Árucsoport Gyapjú, finom és durva állati szır; lószır fonal és szövet (1) A vámtarifában mindenütt: a) a gyapjú megnevezés alatt a birka és a bárány természetes szırét kell érteni; b) a finom állati szır megnevezés alatt az alpaka, láma, vikunya, teve, jak, angóra, tibeti, kasmír és hasonló kecske szırét (a közönséges kecskeszır kivételével), továbbá a házinyúl (angóranyúl is), mezeinyúl, hód, nutria és a pézsmapatkány szırét kell érteni; c) a durva állati szır megnevezés alatt pedig a fent nem említett állatok szırét kell érteni, a 0502 vtsz. alá tartozó kefegyártásra alkalmas szır és sörte, valamint a 0503 vtsz. alá tartozó lószır kivételével. Kiegészítı megjegyzés VÁMTARIFA köt. KN m. Árumegnevezés szá m alszám alsz alsz Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve - Zsíros gyapjú, beleértve az állaton mosott gyapjút is: - - Nyírott gyapjú - - Másféle 9

10 Zsírtalanított, nem karbonizált gyapjú: - - Nyírott gyapjú - - Másféle - Karbonizált gyapjú Finom és durva állati szır, nem kártolva, nem fésülve - Finom állati szır: - - Kasmírkecske szıre - - Másféle: Angóra nyúl szıre Alpaka-, láma vagy vikunya szıre Teve, jak, angóra-, tibeti és hasonló kecske szıre Nyúl (az angóra kivételével), mezei nyúl, hód, nutria és pézsmapatkány szıre - Durva állati szır Gyapjú, finom és durva állati szır hulladék, a foszlatott anyag kivételével - Fésőskóc gyapjúból vagy finom állati szırbıl - - Nem karbonizált - - Karbonizált - Más hulladék gyapjúból vagy finom állati szırbıl - - Fonalhulladék - - Más: Nem karbonizált Karbonizált - Szırhulladék durva állati szırbıl Foszlatott anyag gyapjúból, finom vagy

11 4 durva állati szırbıl Kártolt vagy fésült gyapjú, finom vagy durva állati szır (beleértve a fésült gyapjú darabokat is): - Kártolt gyapjú - Fésősgyapjú szalag és más fésült gyapjú: - - Fésült gyapjú darabokban - - Másféle - Kártolt vagy fésült finom állati szır: - - Kasmírkecske szıre: Kártolt Fésült - - Másféle: Kártolt Fésült - Kártolt vagy fésült durva állati szır: Kártolt Egyéb Kártolt gyapjú fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonal kivételével - Legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal - - Fehérítetlen - - Más - 85 tömegszázaléknál kevesebb gyapjútartalommal - - Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finom állati szır tartalommal

12 Más: Fehérítetlen Másféle Fésült gyapjú fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonal kivételével - Legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal - - Fehérítetlen - - Más - 85 tömegszázaléknál kevesebb gyapjútartalommal - - Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finom állati szır tartalommal Fehérítetlen Más - - Más: Elsısorban vagy kizárólag szintetikus vágott szállal keverve: Fehérítetlen Más Másképpen kevert: Fehérítetlen Másféle Finom állati szırbıl készült kártolt vagy fésősfonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonal kivételével - Kártolt: - - Fehérítetlen - - Más 12

13 Fésőlt: - - Fehérítetlen - - Más Gyapjúból és finom állati szırbıl készült fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben - Legalább 85 tömegszázalék gyapjúvagy finom állati szır tartalommal g-ot meghaladó, de legfeljebb 5 g tömegő gomolyagban vagy motringban - - Más - Más g-ot meghaladó, de legfeljebb 5 g tömegő gomolyagban vagy motringban - - Más Durva állati szırbıl vagy lószırbıl készült fonal (beleértve a paszományozott lószır fonalat is), bármilyen kiszerelésben Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Egyéb Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szırbıl - Legalább 85 tömegszázalék gyapjút vagy finom állati szırt tartalmazó szövet: - - Legfeljebb 3 g/m2 tömegő - - Másféle g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 450 g/m2 tömegő 13

14 g/m2-t meghaladó tömegő - Elsısorban vagy kizárólag mesterséges vagy szintetikus végtelen szállal kevert más szövet - Elsısorban vagy kizárólag mesterséges vagy szintetikus vágott szállal kevert más szövet Legfeljebb 3 g/m2 tömegő g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 450 g/m2 tömegő g/m2--t meghaladó tömegő - Más - - Az 50 Árucsoportba tartozó textilanyagokból több, mint tömegszázalékot tartalmazó szövet - - Más: Legfeljebb 3 g/m2 tömegő g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 450 g/m2 tömegő g/m2--t meghaladó tömegő Szövet fésősgyapjúból vagy fésős finom állati szırbıl - Legalább 85 tömegszázalék gyapjút vagy finom állati szırt tartalmazó szövet: - - Legfeljebb 0 g/m2 tömegő - - Másféle g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 375 g/m2 tömegő g/m2-t meghaladó tömegő - Elsısorban vagy kizárólag mesterséges vagy szintetikus végtelen szállal kevert más szövet 14

15 Elsısorban vagy kizárólag mesterséges vagy szintetikus vágott szállal kevert más szövet: - - Legfeljebb 0 g/m2 tömegő: g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 375 g/m2 tömegő: g/m2-t meghaladó tömegő: - Más - - Az 50 Árucsoportba tartozó textilanyagokból több, mint tömegszázalékot tartalmazü szövet - - Másféle Legfeljebb 0 g/m2 tömegő: g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 375 g/m2 tömegő: g/m2-t meghaladó tömegő: Szövet durva állati szırbıl vagy lószırbıl 52. Árucsoport Pamut Alszámos megjegyzés: (1) Az és az vtsz.- alszámok szövegében a denimszövet kifejezés olyan különbözı színő fonalakból készült 3 vagy 4 fonalas sávolykötéső szövetet jelent, beleértve a keresztsávoly-kötéső szövetet is, amely láncfelülető, és amelyben a láncfonalak egy és azonos színőek, és a vetülékfonalak fehérítetlenek, fehérítettek, szürkére festettek vagy a láncfonal színénél világosabb árnyalatúra színezett. VÁMTARIFA köt. KN m. Árumegnevezés szá m alszám alsz alsz Pamut nem kártolva, 5 nem fésülve Szívóképessé tett vagy fehérített 51 - Más 15

16 Pamuthulladék (fonalhulladék és foszlatott anyag is) - Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is) - Más: - - Foszlatott anyag - - Másféle Pamut kártolva vagy fésülve Pamut varrócérna, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben is: - A kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben: - - Legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal - - Másféle - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Pamutfonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben: - Egyágú pamutfonal nem fésült rostból: - - Finomsági száma 714,29 decitex vagy nagyobb (metrikus száma legfeljebb 14) - - Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus száma 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - - Finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus száma 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) 16

17 Finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus száma 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Finomsági száma 125 decitexnél kisebb (metrikus száma 80-at meghaladó) - - Finomsági száma 125 decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex (metrikus száma 80-at meghaladó, de legfeljebb 1) - - Finomsági száma 83,33 decitexnél kisebb (metrikus száma 1-at meghaladó) - Egyágú pamutfonal fésült rostból: - - Finomsági száma 714,29 decitex legalább (metrikus száma legfeljebb 14) - - Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus száma 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - -Finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus száma 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) - - Finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus száma 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Finomsági száma 125 decitexnél kisebb, de legalább 6,38 decitex (metrikus száma 80-at meghaladó, de legfeljebb 94) - - Finomsági száma 6,38 decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex 17

18 (metrikus száma 94-et meghaladó, de legfeljebb 1) - - Finomsági száma 83,33 decitexnél kisebb (metrikus száma 1-at meghaladó) - Több egyágú szálból sodort vagy cérnázott fonal nem fésült rostból: - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitex legalább (metrikus számuk legfeljebb 14) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus számuk 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125 decitexnél kisebb (metrikus számuk 80-at meghaladó) -Több egyágú szálból sodort vagy cérnázott fonal fésült rostból: - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitex vagy nagyobb (metrikus számuk legfeljebb 14) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 18

19 decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus számuk 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125 decitexnél kisebb (metrikus számuk 80-at meghaladó, de legfeljebb 94) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 6,38 decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex (metrikus számuk 94-t meghaladó, de legfeljebb1) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 83,33 decitexnél kisebb (metrikus számuk 1-at meghaladó) Pamutfonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben: - Egyágú fonal nem fésült rostból: - - Finomsági száma 714,29 decitex vagy nagyobb (metrikus száma legfeljebb 14) - - Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus száma 14et meghaladó, de

20 legfeljebb 43) Finomsági száma 13 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus száma 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) Finomsági száma 14 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus száma 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) Finomsági száma decitexnél kisebb (metrikus száma 80-at meghaladó) Finomsági száma decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex (metrikus száma 80-at meghaladó, de legfeljebb 1) Finomsági száma 15 83,33 decitexnél kisebb (metrikus száma 1-at meghaladó) - Egyágú fonal fésült rostból: Finomsági száma 714,29 decitex vagy nagyobb (metrikus száma legfeljebb 14) Finomsági száma ,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus száma 14-at meghaladó, de legfeljebb 43) Finomsági száma 23 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus száma 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) Finomsági száma 24 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus száma 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) Finomsági száma 125

21 25 decitexnél kisebb (metrikus száma 80-nál több) Finomsági száma 125 decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex (metrikus száma 80-at meghaladó, de legfeljebb 1) - - Finomsági száma 83,33 decitexnél kisebb (metrikus száma 1-at meghaladó) - Több egyágú szálból sodrott vagy cérnázott fonal nem fésült rostból: - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitex legalább (metrikus számuk legfeljebb 14) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus számuk 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125 decitexnél kisebb (metrikus számuk 80-at meghaladó) - Több egyágú szálból sodrott vagy cérnázott fonal fésült rostból: - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitex vagy

XI. ÁRUOSZTÁLY (5001-6310) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK

XI. ÁRUOSZTÁLY (5001-6310) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK Megjegyzések XI. ÁRUOSZTÁLY (51-63) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK (1) Nem tartozik ide: a) sörte és az állati szőr, seprű, kefe vagy ecset előállítására (0502 vtsz.); lószőr és lószőrhulladék (0503

Részletesebben

XI. ÁRUOSZTÁLY (5001-6310) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK

XI. ÁRUOSZTÁLY (5001-6310) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK Megjegyzések XI. ÁRUOSZTÁLY (51-63) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK (1) Nem tartozik ide: a) sörte és az állati szőr, seprű, kefe vagy ecset előállítására (0502 vtsz.); lószőr és lószőrhulladék (0503

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 ANNEX 1 PART 6/11 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

MELLÉKLET. II. MELLÉKLET (6. rész) amely a következő dokumentumot kíséri JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. II. MELLÉKLET (6. rész) amely a következő dokumentumot kíséri JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 290 final Annex II - Part 6/22 MELLÉKLET az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás

Részletesebben

MELLÉKLET. II. MELLÉKLET (17. rész) amely a következő dokumentumot kíséri JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. II. MELLÉKLET (17. rész) amely a következő dokumentumot kíséri JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 290 final Annex II - Part 17/22 MELLÉKLET az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás

Részletesebben

L 34/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.2.8.

L 34/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.2.8. L 34/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.2.8. A BIZOTTSÁG 209/2005/EK RENDELETE (2005. február 7.) a Közösségben származás igazolása nélkül szabad forgalomba bocsátható textiltermékek jegyzékének megállapításáról

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft ANNEX 1 PART 2/3 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.3. COM(2016) 44 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 345 final ANNEXES 1 to 8 MELLÉKLETEK a következőhöz Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyes harmadik országokból származó textiltermékek

Részletesebben

VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk. Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak!

VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk. Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak! VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak! 2006. december 21. Zsitnyánszky nszky Lilla 1 FIGYELEM! Megjegyzések 2.

Részletesebben

2. táblázat A TEXTILSZÁLAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA. 1. Gyapjú A juh (Ovis aries) bundájából származó szál.

2. táblázat A TEXTILSZÁLAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA. 1. Gyapjú A juh (Ovis aries) bundájából származó szál. 2. táblázat A TEXTILSZÁLAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA Sorszám Elnevezés A szál leírása 1. Gyapjú A juh (Ovis aries) bundájából származó szál. 2. 3. Alpaka, láma, teve, kasmír, moher, angora (nyúl), vikunya,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a textiltermékek elnevezéséről.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a textiltermékek elnevezéséről. HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Javaslat Brüsszel, 11.01.2008 COM(2007) 870 végleges 2008/0005 (COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a textiltermékek elnevezéséről (átdolgozás) HU

Részletesebben

A8-0311/ Különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó egyes harmadik országokból származó textiltermékek behozatala

A8-0311/ Különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó egyes harmadik országokból származó textiltermékek behozatala 12.1.2017 A8-0311/ 001-017 MÓDOSÍTÁSOK 001-017 előterjesztette: Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Jelentés Hannu Takkula A8-0311/2016 Különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó egyes harmadik

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 25. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 25. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 25. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0029 (COD) 5427/17 CODEC 68 STIS 1 TEXT 1 WTO 10 PE 2 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos Kárpitos

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos Kárpitos A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM DR. SZABÓ LÁSZLÓ parlamenti államtitkár. Tisztelt Elnök Úr!

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM DR. SZABÓ LÁSZLÓ parlamenti államtitkár. Tisztelt Elnök Úr! KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM DR. SZABÓ LÁSZLÓ parlamenti államtitkár Kiigazító javaslat Együtt kezelendő a T/13933. számú törvényjavaslatta l Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Budapest

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Növényi eredetű természetes szálasanyagok ismertetése, jellemző tulajdonságai, felhasználási

Részletesebben

1993R2454 HU 01.01.2011 015.001 539 M22 14. MELLÉKLET BEVEZET MEGJEGYZÉSEK A 15. MELLÉKLETBEN FOGLALT LISTÁHOZ. 1. megjegyzés

1993R2454 HU 01.01.2011 015.001 539 M22 14. MELLÉKLET BEVEZET MEGJEGYZÉSEK A 15. MELLÉKLETBEN FOGLALT LISTÁHOZ. 1. megjegyzés 1993R2454 HU 01.01.2011 015.001 539 14. MELLÉKLET BEVEZET MEGJEGYZÉSEK A 15. MELLÉKLETBEN FOGLALT LISTÁHOZ 1. megjegyzés A lista meghatározza azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján a termékek

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Szálasanyagok tulajdonságai Szövetek, kelmék nemszőtt termékek szerkezeti felépítése,

Részletesebben

A XI. áruosztály alá tartozó textilipari alapanyagok és textiláruk

A XI. áruosztály alá tartozó textilipari alapanyagok és textiláruk 10. MELLÉKLET NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON VÉGREHAJTOTT, AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK SZÁRMAZÓ HELYZETÉT MEGALAPOZÓ, ILLETVE NEM MEGALAPOZÓ MEGMUNKÁLÁSI VAGY FELDOLGOZÁSI MŰVELETEK LISTÁJA A XI. áruosztály alá tartozó

Részletesebben

Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás toka alsó toka Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás a szem vonaláig, majd tovább a fej elülső része felé toka és alsó toka Kristályosodási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.1.25 COM(25) 5 végleges 25/1 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, a textilipari termékek kereskedelméről

Részletesebben

Ruházat alapanyagai. Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Ruházat alapanyagai. Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Ruházat alapanyagai Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde A ruházat alapanyagai A ruházat főként textil alapanyagokból áll, de néha bőrt, műbőrt, szőrmét is használhatnak erre

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 7.10.2010 COM(2010) 552 végleges 2010/0289 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák

Részletesebben

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet 2. számú melléklet Annex 1 Terméklista Ú T M U T A T Ó A Z EK S Z E R Z Ő D É S 32. C I K K É B E N H I V A T K O Z O T T (AN N E X I. ) T E R M É K E K R Ő L Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán

Részletesebben

2009.10.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 283

2009.10.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 283 2009.10.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 283 3917 22 90 Más............................................................. 6,5 3917 23 Vinil-klorid-polimerekből: 3917 23 10 Varrat nélküli, és hossza meghaladja

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖNNYŰIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖNNYŰIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ KÖNNYŰIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ I. feladatlap Termeléstervezés, gyártásszervezés 1. feladat Húzza alá a gyártási főfolyamat fogalmát a

Részletesebben

Kötőipari technológiával készülő csomagolóanyagok

Kötőipari technológiával készülő csomagolóanyagok Óbudai Egyetem 21. Műszaki Textil Fórum 2012. október 11. TEXTILANYAGOK A CSOMAGOLÁSBAN Kötőipari technológiával készülő csomagolóanyagok Lázár Károly lazarky@enternet.hu Kötőipar és csomagolástechnika

Részletesebben

P7_TA-PROV(2011)0350 Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetése Pakisztán számára ***I

P7_TA-PROV(2011)0350 Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetése Pakisztán számára ***I P7_TA-PROV(2011)0350 Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetése Pakisztán számára ***I Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a Pakisztán számára vészhelyzeti

Részletesebben

Vámtarifa és áruismeret tárgy

Vámtarifa és áruismeret tárgy Vámtarifa és áruismeret tárgy Kérdések a felkészüléshez Vám- és Jövedéki igazgatási szak, nappali munkarend 3. félév 1. Mutassa be a vámok kialakulását és szerepét! 2. A vámok csoportosítása a forgalom

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (..) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (..) GKM rendelete III-3TK/43/2/2006. TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (..) GKM rendelete a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet módosításáról

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben 3. Textíliák és szőrképletek kriminalisztikai vizsgálata Dr. Gál Tamás i.ü. vegyészszakértő Bűnügyi Szakértői- és Kutató Intézet Előadásvázlat Textíliák előfordulása

Részletesebben

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/331 I. MELLÉKLET AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 38. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT

Részletesebben

a NAT-1-1366/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1366/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1366/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOVATEXT Textilipari Mûszaki Fejlesztõ és Vizsgáló Intézet Zrt. Vizsgálólaboratórium (1103

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 3 BEVEZETŐ...9 A 2658/87/EGK rendelet a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról...11 Az 1810/2004/EK rendelet a 2005. évi Kombinált Nómenklatúra kihirdetéséről...15 I. SZÁMÚ

Részletesebben

Ruházat alapanyagai. Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Ruházat alapanyagai. Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Ruházat alapanyagai Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Természetes szálasanyagok A természetes szálasanyagok a természetből (növényekről, állatokról, bizonyos ásványokból)

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4411/20/2007 A gazdasági és közlekedési miniszter /2007. (......) GKM rendelete a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló

Részletesebben

K a t e g ó r i a l i s t a

K a t e g ó r i a l i s t a 1. sz. melléklet K a t e g ó r i a l i s t a a korlátozás alá tartozó termékkörökről Kategória/ Mennyiségi egység 1 Megnevezés/KN kódok Pamutfonal, kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve 2 Pamutszövet,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pécsi László Lukács. Textilanyagok minőségei. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban

MUNKAANYAG. Pécsi László Lukács. Textilanyagok minőségei. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban Pécsi László Lukács Textilanyagok minőségei A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban A követelménymodul száma: 1088-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 4 PART 5/7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 26. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 26. (OR. en) z Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 26. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0005 (NLE) 5571/16 DD 12 JVSLT Küldi: z átvétel dátuma: 2016. január 22. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról

36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi

Részletesebben

Szőnyegek. Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde és Zubor Enikő

Szőnyegek. Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde és Zubor Enikő Szőnyegek Bodor Éva jegyzete alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde és Zubor Enikő A szőnyegek azok a textíliák, amelyek rendeltetése a padlózat borítása, a falak, bútorok befedése, takarása, a

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

15. Árucsoport. Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz

15. Árucsoport. Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz III. ÁRUOSZTÁLY (1501-1522) ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI ZSÍR ÉS OLAJ; EZEK BONTÁSI TERMÉKE; ELKÉSZÍTETT ÉTELZSÍR; ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI EREDETŰ VIASZ 15. Árucsoport Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke;

Részletesebben

Útmutató a származási bizonyítványok (Certificate of Origin) igényléséhez

Útmutató a származási bizonyítványok (Certificate of Origin) igényléséhez Útmutató a származási bizonyítványok (Certificate of Origin) igényléséhez Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (EUROCHAMBERS) által kiadott európai eljárási rend értelmében a származási bizonyítványok

Részletesebben

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY Megjegyzés ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 1. Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) kifejezés

Részletesebben

V ÁMTARIFA M AGYARÁZAT 2008

V ÁMTARIFA M AGYARÁZAT 2008 TARTALOMJEGYZÉK Elő szó BEVEZETÉS A VÁMTARIFA MAGYARÁZAT JOGI ALAPJAIBA 1. A Harmonizált Rendszer magyarázatának és áruosztályozási véleményeinek nemzetközi jogi alapja 2. A Kombinált Nómenklatúra magyarázatának

Részletesebben

PUBLIC LIMITE HU. Brüsszel, 2013. szeptember 27. (OR. en) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 7076/13 ADD 6 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE HU. Brüsszel, 2013. szeptember 27. (OR. en) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 7076/13 ADD 6 LIMITE COEST 47 Conseil UE AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. szeptember 27. (OR. en) PUBLIC 7076/13 ADD 6 LIMITE COEST 47 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Társulási megállapodás egyrészről az Európai

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETŐ...9 I. SZÁMÚ MELLÉKLET: KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA... 17 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETŐ...9 I. SZÁMÚ MELLÉKLET: KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA... 17 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 BEVEZETŐ...9 A 2658/87/EGK rendelet a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról...11 Az 1789/2003/EK rendelet a 2004. évi Kombinált Nómenklatúra kihirdetéséről...15 I. SZÁMÚ

Részletesebben

A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet

A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról A környezet védelmének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

Csipkefonal. Sokszor halljuk a csipkefonal kifejezést, de miért is kapott külön meghatározást ez a fonalfajta?

Csipkefonal. Sokszor halljuk a csipkefonal kifejezést, de miért is kapott külön meghatározást ez a fonalfajta? Csipkefonal Sokszor halljuk a csipkefonal kifejezést, de miért is kapott külön meghatározást ez a fonalfajta? Az igazán áttört, leheletfinom, csipkés darabok kötéséhez, horgolásához speciális fonalakat,

Részletesebben

VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Vámigazgatóság 1095 Budapest, Mester u. 7.; Tel.: 456-9522; Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.

VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Vámigazgatóság 1095 Budapest, Mester u. 7.; Tel.: 456-9522; Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Vámigazgatóság 1095 Budapest, Mester u. 7.; Tel.: 456-9522; Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 109 Ügyiratszám: I. 2615/2010. VPOP 8045/2010. (VI. 21.) VPOP

Részletesebben

Katalógus. www.nyakkendobirodalom.hu info@nyakkendobirodalom.hu -nyakkend k -sálak

Katalógus. www.nyakkendobirodalom.hu info@nyakkendobirodalom.hu -nyakkend k -sálak Katalógus www.ballagotarisznya.hu info@ballagotarisznya.hu -tarisznyák -avatószalagok -kit z k www.nyakkendobirodalom.hu info@nyakkendobirodalom.hu -nyakkend k -sálak Keressen minket bizalommal: Kele Kitti

Részletesebben

A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga

A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga Tálos Jánosné, Zoltek Rt. Dr. Kerekes Zsuzsa, Ybl Miklós Fıiskola A szakirodalomban és a szakcikkekben egyaránt nagyon sokat foglalkoznak

Részletesebben

310 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.31.

310 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.31. 310 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.31. 4407 93 91 Csiszolva........................................................ 2,5 m 3 4407 93 99 Más...........................................................

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete 2007/101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7571 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A lakástextíliák

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

48. ÁRUCSOPORT PAPÍR ÉS KARTON; PAPÍRIPARI ROSTANYAGBÓL, PAPÍRBÓL VAGY KARTONBÓL KÉSZÜLT ÁRUK

48. ÁRUCSOPORT PAPÍR ÉS KARTON; PAPÍRIPARI ROSTANYAGBÓL, PAPÍRBÓL VAGY KARTONBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 2009.10.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 321 48. ÁRUCSOPORT PAPÍR ÉS KARTON; PAPÍRIPARI ROSTANYAGBÓL, PAPÍRBÓL VAGY KARTONBÓL KÉSZÜLT ÁRUK Megjegyzések 1. Eltérő rendelkezés hiányában ennek az árucsoportnak

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.30. COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 2/3 MELLÉKLET a következőhöz: Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről

Részletesebben

MESTERSÉGES SZÁLAS ANYAGOK

MESTERSÉGES SZÁLAS ANYAGOK MESTERSÉGES SZÁLAS ANYAGOK Két csoport: 1 Természetes alapú, mesterséges szálak Mesterséges alapú vagy szintetikus szálak Előállításuk fontos szakaszai: 1. Alapanyaguk (amelyek már mindig műanyagok) folyékonnyá

Részletesebben

Útmutató a származási bizonyítványok (Certificate of Origin) igényléséhez

Útmutató a származási bizonyítványok (Certificate of Origin) igényléséhez Útmutató a származási bizonyítványok (Certificate of Origin) igényléséhez Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (EUROCHAMBERS) által kiadott európai eljárási rend értelmében a származási bizonyítványok

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 341 01 Eladó szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi Egészség és Biztonság 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját,

Részletesebben

% % KIÁRUSÍTÁS TOP Ft/ 8999 Ft/ 1999 Ft/ SZUPER TÉLI SZÉP OTTHONT - JÓ ÁRON! FEBRUÁR MEGHOSSZABBÍTVA! AJÁNLAT ÁRAK 50% 55% 20% 29%

% % KIÁRUSÍTÁS TOP Ft/ 8999 Ft/ 1999 Ft/ SZUPER TÉLI SZÉP OTTHONT - JÓ ÁRON! FEBRUÁR MEGHOSSZABBÍTVA! AJÁNLAT ÁRAK 50% 55% 20% 29% AKCIÓS ÁRAK A TTL-BEN 2017 FEBRUÁR 1-28. TÉLI KIÁRUSÍTÁS TOP AJÁNLAT MEGHOSSZABBÍTVA! SZUPER ÁRAK 2499 Ft/ 50 Fényzáró dekorfüggöny virágmintával, 140 cm szélességben 3999,- 55 8999 Ft/ -tól Párnahuzat

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1982-06 Áruosztályozás és áruismeret A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Áruosztályozás szabályaival

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

2011 KATALÓGUS KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI BERUDALÓK ÉS KIEGÉSZÍTOIK www.estiare.hu

2011 KATALÓGUS KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI BERUDALÓK ÉS KIEGÉSZÍTOIK www.estiare.hu ESTIARE S.A. Pol. Ind. Cova Solera - C/ Praga, 5 089 Rubí - Barcelona - España Tel. + (34) 935 86 282 - Fax. + (34) 936 979 768 info@estiare.es - www.estiare.es 20 KATALÓGUS KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI BERUDALÓK

Részletesebben

ungarisch hungarian hongaarse hongrois maďarský maďarský magyar

ungarisch hungarian hongaarse hongrois maďarský maďarský magyar ungarisch hungarian hongaarse hongrois maďarský maďarský magyar 2 547 156-5 515 220-4 515 009-2 510 099-2 515 204-8 515 023-3 515 011-1 Partvis PBT közepesen kemény l 515 204-400 x 50 b 50 515 220-470

Részletesebben

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. október 16.-i állapot) 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

22. Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő szolgáltatások

22. Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő szolgáltatások 1. számú melléklet a 44/2008. (IV. 10.) FVM rendelethez [1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez] 22. Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő szolgáltatások 2211

Részletesebben

Tanulmányi kirándulás.

Tanulmányi kirándulás. Tanulmányi kirándulás. 2010. október 11.-én látogatást tettünk a CSÁRDA-TEX Kft. Csárdaszállási szövıüzemében. Két csoportot vittünk el, a Nıi szabó szakmát tanuló diákok közül. A 10/G osztályból 9 fıt,

Részletesebben

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék Érvényes 2008. február 15-tôl Árjegyzék T a r t a l o m j e g y z é k Alapozás 2 Aljzatkiegyenlítés, réskitöltés 4 Linóleumburkolat ragasztása 7 PVC- és textilburkolat ragasztása 8 Parketta ragasztása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Herédi János. A vámtarifa alkalmazásának általános szabályai. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Herédi János. A vámtarifa alkalmazásának általános szabályai. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Herédi János A vámtarifa alkalmazásának általános szabályai A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

I. Az alapanyag. II. A hajítógép elkészítése

I. Az alapanyag. II. A hajítógép elkészítése I. Az alapanyag A hajítógép alapanyag szempontjából viszonylag egyszerő szerkezet. Elkészítéséhez a következıkre lesz szükségünk: 13fm 5x10-es szarufára, 5fm normál tetılécre, 6db 200-as szögre, 8db 60-as

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 4 PART 4/7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru

Részletesebben

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag ) 2. tétel - A nemfémes szerkezeti anyagok tulajdonságai, felhasználásuk. - Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik, alkalmazásuk. - A könnyűfémek fajtái és jellemzői, ötvözése, alkalmazása. - A színesfémek

Részletesebben

Textiltermékek az egészségügyi innováció szolgálatában

Textiltermékek az egészségügyi innováció szolgálatában Textilipari termékek az egészségügyben 19. Műszaki Textil Fórum 2012. június 21. Textiltermékek az egészségügyi innováció szolgálatában Lázár Károly A műszaki textíliák fontossága Forrás: A Gherzi cég

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, DIVAT, RUHÁZAT

ÖLTÖZKÖDÉS, DIVAT, RUHÁZAT ÖLTÖZKÖDÉS, DIVAT, RUHÁZAT A ruházat fogalma, feladatai 1 Az emberi szükségletek sorában a táplálkozás után közvetlenül az öltözködés áll. Ezért a ruházkodásnak igen nagy a jelentősége. Az egyidejűleg

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.29. COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi

Részletesebben

Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés. Mellékletek

Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés. Mellékletek Mellékletek Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program KÓDSZÁM VEKOP-1.2.1-16 Tartalomjegyzék I. FELDOLGOZÓIPARI

Részletesebben

Nomad szennyfogó szőnyegek Speciális szőnyegek. Safety Walk csúszásgátló szalagok

Nomad szennyfogó szőnyegek Speciális szőnyegek. Safety Walk csúszásgátló szalagok Nomad szennyfogó szőnyegek Speciális szőnyegek Safety Walk csúszásgátló szalagok ÁRLISTA Robotex Kiadói Üzletág Kft. 1138 Budapest, Tomori köz 13. Tel.: +36 1 329 7472, +36 1 350 1236 Fax: + 36 1 236 0481

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Brüsszel, 2014. február 14. (OR. en) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 6462/14 ADD 1 ENV 139

Brüsszel, 2014. február 14. (OR. en) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 6462/14 ADD 1 ENV 139 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 14. (OR. en) 6462/14 ADD 1 ENV 139 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 12. Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Árurendszerezés

Összeállította: Sallai András. Árurendszerezés Összeállította: Sallai András Árurendszerezés Árurendszerezés Hagyományos Kódok alapján Árurendszerezés célja Optimális készletmennyiség biztosítása Statisztikai adatszolgáltatás Áruazonosítás származás

Részletesebben

A 213. sorszámú Textilanyaggyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 213. sorszámú Textilanyaggyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 213. sorszámú Textilanyaggyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 542 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/1

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/1 2008.7.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 733/2008/EK RENDELETE (2008. július

Részletesebben

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE Illetékbélyeg helye Iktatató bélyegzı helye: 3. 000 Ft. A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének I. Az ipari tevékenység végzıjének adatai: BEJELENTÉSE 1.1. neve:... 1.2. székhelye:... 1.3.

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Pallag utca 47. Tel.: Fax: Web:

2120 Dunakeszi, Pallag utca 47. Tel.: Fax: Web: Tel.: +36 27 547 670 Fax: +36 27 547 671 Tel.: +36 27 547 670 Fax: +36 27 547 671 Léc adatok VTSZ 39253000 37 mm műanyag léc Színek: fehér, szürke, krém, bézs, mogyoró, világos faeres Technikai adatok

Részletesebben

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST Leltári szám 2014.29.1. 1 db Gyarapodási napló száma: 48/2014 Technika vászonszövés Használat helye: - Díszítmény: csíkszéki csíkos Használat ideje - A szövet-méteráru fekete-piros-kék-zöld csíkszéki sűrű

Részletesebben

TÁRGYLISTA Kisvárda Pap

TÁRGYLISTA Kisvárda Pap TÁRGYLISTA Kisvárda Pap Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép J 2014.28.1 Ünnepi abrosz Kék és piros fonallal, keresztszemes technikával hímzett pamutosvászon abrosz. Körben virágsoros minta, közepén

Részletesebben

7621/16 ADD 4 MB/md DGC 1A. Az Európai Unió Tanácsa. Brüsszel, október 12. (OR. en) 7621/16 ADD 4. Intézményközi referenciaszám: 2016/0091 (NLE)

7621/16 ADD 4 MB/md DGC 1A. Az Európai Unió Tanácsa. Brüsszel, október 12. (OR. en) 7621/16 ADD 4. Intézményközi referenciaszám: 2016/0091 (NLE) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 4 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Csatlakozási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mátyusné Szűcs Katalin. Szálasanyagok alapanyagai, előállítása, késztermékek laboratóriumi vizsgálati módszerei II.

MUNKAANYAG. Mátyusné Szűcs Katalin. Szálasanyagok alapanyagai, előállítása, késztermékek laboratóriumi vizsgálati módszerei II. Mátyusné Szűcs Katalin Szálasanyagok alapanyagai, előállítása, késztermékek laboratóriumi vizsgálati módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták A követelménymodul

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábel-membrán szerkezetek Ponyvaanyag Vegyipar, textilipar és műanyag feldolgozó ipar együttes fejlődésének eredménye a modern ponyvaanyag Két fő alkotóelem Textilbetét, a szilárdsági tulajdonságot biztosítja

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 05-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó A ruházati cikkek jellemzőire,

Részletesebben