XI. ÁRUOSZTÁLY ( ) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. ÁRUOSZTÁLY (5001-6310) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK"

Átírás

1 Megjegyzések XI. ÁRUOSZTÁLY (51-63) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK (1) Nem tartozik ide: a) sörte és az állati szır, seprő, kefe vagy ecset elıállítására (0502 vtsz.); lószır és lószırhulladék (0503 vtsz.); b) emberhaj és ebbıl készült áru (0501, 6703 vagy 6704 vtsz.), az emberhajból készült olyan szőrıkendık kivételével, amelyeket általában olaj sajtolására vagy hasonló célra használnak (59 vtsz.); c) pamutlinters és a 14. Árucsoportba tartozó más növényi anyag; d) a 2524 vtsz. alá tartozó azbeszt, valamint a 6812 és a 6813 vtsz. alatt meghatározott azbesztáru és más termék; e) a 35 és a 36 vtsz. alá tartozó áru (pl. vatta, géz, kötszer és hasonló áru gyógyászati, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra, steril sebészeti varróanyag); f) a vtsz.-ok alá tartozó fényérzékeny szövet; g) monofil, amelynek bármely keresztmetszet mérete meghaladja az 1 mm-t, és az 5 mmt meghaladó szélességő szalag vagy hasonló (pl. mőszalma) mőanyagból (39. Árucsoport), ilyen monofilbıl vagy szalagból készült fonat, szövet vagy más kosárkötı- és fonásáru (46. Árucsoport); h) mőanyaggal impregnált, bevont, beborított vagy laminált szövet, kötött és hurkolt kelme, nemez és nem szıtt textília, valamint ezekbıl készült áru (39. Árucsoport); ij) gumival impregnált, bevont, beborított vagy laminált szövet, kötött és hurkolt kelme, nemez és nem szıtt textília, valamint ezekbıl készült áru (40. Árucsoport); k) szırös bır (41. vagy 43. Árucsoport), a 43 vagy a 44 vtsz. alá tartozó szırmébıl vagy mőszırmébıl készült áru; l) a 41 és a 42 vtsz. alá tartozó áru textilanyagból; m) a 48. Árucsoportba tartozó termék és áru (pl. a cellulózvatta); n) lábbeli és részei, lábszárvédı, bokavédı és a 64. Árucsoportba tartozó hasonló áru; o) hajháló, kalap és más fejfedı és ezek részei (65. Árucsoport); p) a 67. Árucsoportba tartozó áru; q) csiszolóanyaggal bevont textilanyag (6805 vtsz.), valamint a 6815 vtsz. alá tartozó szénszál és a szénszálból készült áru; r) üvegszál és abból készült áru, a látható alapszöveten üvegszállal készült hímzés kivételével (70. Árucsoport); s) a 94. Árucsoportba tartozó áru (pl. bútor, ágyfelszerelés, lámpa és világító felszerelés); t) a 95. Árucsoportba tartozó áru (pl. játék, játékszer, sporteszköz és háló). u) a 96. Árucsoportba tartozó áru (pl. kefe, utazási készlet varráshoz, villámzár, írógépszalag; vagy 1

2 v) a 97. Árucsoportba tartozó áru. (2) A) Az Árucsoportba vagy az 5809 és 52 vtsz. alá tartozó, két vagy több textilanyagból készült árut a nagyobb tömegben lévı textilalapanyag szerint kell osztályozni. Ha a különféle textilalapanyagok aránya egyenlı, az árut a szóba jöhetı vtsz.-ok közül számsorrendben az utolsó alá kell osztályozni, és úgy kell tekinteni, mintha teljesen abból az egy textilalapanyagból állna, mint amely a kiválasztott vámtarifaszám alá tartozik. B) A fenti szabály értelmében: a) a paszományozott lószırfonalat (51 vtsz.) és a fémezett fonalat (5605 vtsz.) úgy kell tekinteni, mint egységes textilanyagot, tömegét mint az alkotórészek együttes tömegét kell figyelembe venni; a szövetek osztályozásánál a fémezett fonalat textilanyagnak kell tekinteni; b) a megfelelı vtsz. kiválasztásánál elsısorban az árucsoportot, azután az árucsoporton belül a megfelelı vtsz.-ot kell meghatározni, figyelmen kívül hagyva minden olyan anyagot, amely nem tartozik abba az árucsoportba; c) ha valamely áru osztályozásánál bármely más árucsoporttal együtt mind az 54., mind az 55. Árucsoport is szóba jöhet, akkor az 54. és az 55. Árucsoportot összevontan, egynek kell tekinteni; d) ha egy árucsoportban vagy egy vtsz. szövegében különféle textilalapanyagból készült árura történik utalás, ez esetben a különféle alapanyagokat egységes textilanyagnak kell tekinteni. C) Az A) és B) pontok rendelkezéseit e Megjegyzés következı (3), (4), (5) és (6) bekezdésében említett fonalakra is alkalmazni kell. (3) A) A B) pontban felsorolt kivételek figyelembevételével, ebben az áruosztályban a zsineg, kötél és hajókötél kifejezés az alábbi leírásnak megfelelı [egyágú, többágú (sodrott) vagy cérnázott] fonalakat jelenti: a) selyembıl vagy selyemhulladékból, 0 decitexnél nagyobb finomsági számmal; b) szintetikus vagy mesterséges szálból (beleértve az 54. Árucsoportba tartozó két vagy több monofilbıl készült fonalat is), 0 decitexnél nagyobb finomsági számmal; c) kenderbıl vagy lenbıl: (i) simítva vagy fényesítve, 1429 decitexnél nagyobb finomsági számmal; vagy (ii) nem simítva nem fényesítve, 0 decitexnél nagyobb finomsági számmal; d) kókuszrostból, három vagy több fonalból; e) más növényi rostból, 0 decitexnél nagyobb finomsági számmal; f) fémszállal megerısített. B) Nem osztályozható ebbe az áruosztályba zsineg, kötél és hajókötél -nek: a) a gyapjúból vagy más állati szırbıl készített fonal és a papírfonal, a fémszállal megerısítettek kivételével; b) az 55. Árucsoportba tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel és az 54. Árucsoportba tartozó többágú, nem sodrott vagy legfeljebb méterenként 5 sodratú fonal; c) az 56 vtsz. alá tartozó selyemhernyóbél és az 54. Árucsoportba tartozó monofil; d) az 5605 vtsz. alá tartozó fémezett fonal; a fémszállal megerısített fonal kivételével [lásd a 3 bekezdés A) f) pontjában foglaltakat]; e) az 5606 vtsz. alá tartozó zseníliafonal, paszományozott fonal és hurkolt, bordázott fonal. (4) A) Az 50., 51., 52., 54. és az 55. Árucsoportban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben kifejezés - az alábbi B) pontban felsorolt kivételek figyelembevételével - olyan [egyágú, többágú (sodrott) vagy cérnázott] fonalat jelent, amelyet: a) kártyán, hengeren, orsón vagy hasonló betéten hoznak forgalomba, és tömege (a betéttel együtt) nem haladja meg: (i) selyembıl, selyemhulladékból, szintetikus vagy mesterséges szálból a 85 g-ot; (ii) más textilalapanyagból a 125 g-ot; b) gombolyag vagy motring alakban hoznak forgalomba, és a tömege nem haladja meg: 2

3 (i) a decitexnél kisebb finomsági szálú szintetikus vagy mesterséges (végtelen) szálból, selyembıl vagy selyemhulladékból a 85 g-ot; (ii) a decitexnél kisebb finomsági számú bármilyen más fonalból a 125 g-ot; (iii) más textilalapanyagból az 5 g-ot;. c) olyan motringban hoznak forgalomba, amelyet átkötıszálakkal néhány kisebb, egymástól független motringrészre választottak, és a motringrészek egységes tömege nem haladja meg: (I) selyembıl, selyemhulladékból, szintetikus vagy mesterséges szálból a 85 g-ot; (ii) más textilalapanyagból a 125 g-ot. B) Nem lehet kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonalnak osztályozni: a) bármilyen textilalapanyagból készült egyágú fonalat, kivéve: (I) a gyapjúból vagy finom állati szırbıl készült, nem fehérített egyágú fonalat; (ii) a fehérített, festett vagy nyomott egyágú fonalat gyapjúból vagy finom állati szırbıl, ha finomsági száma 50 decitexnél nagyobb; b) a többágú (sodrott) vagy cérnázott fonalat nem fehérítve: (i) selyembıl vagy selyemhulladékból bármilyen kiszerelésben; (ii) más textilalapanyagból (a gyapjú és a finom állati szırök kivételével) motringokban; c) a többágú (sodrott) vagy cérnázott, fehérített, festett vagy nyomott fonalat selyembıl vagy selyemhulladékból, ha finomsági száma 133 decitex vagy annál kisebb; d) bármilyen textilalapanyagból készült egyágú, többágú (sodrott) vagy cérnázott fonalat: (i) motringban keresztbe motollálva; (ii) olyan betéten (aljzaton) vagy olyan kiszerelésben (pl. kopszon, fonóüzemi orsón, csévén, cérnázó hengeren, kúp alakú orsón vagy kúpon, vagy hímzıgéphez gubó formába tekercselve), amely textilipari felhasználásra utal. (5) Az 54, 5401 és 5508 vtsz.-ok szövegében a varrócérna kifejezés olyan többágú (sodrott) vagy cérnázott fonalat jelent, amelyet: a) betéten szereltek ki (pl. hengeren, orsón hoznak forgalomba), és a tömege (betéttel együtt) legfeljebb g; b) íreztek; és c) végül jobb sodratirányú, más néven Z sodrattal készítették. (6) Ebben az áruosztályban a nagy szakítószilárdságú fonal kifejezés alatt olyan fonalat kell érteni, amelynek szakítószilárdsága cn/tex-ben kifejezve [centinewton/tex] több, mint: Egyágú nejlon-, vagy más poliamid-, vagy poliészter fonal esetében 60 cn/tex Többágú (sodrott) vagy cérnázott nejlon, - vagy más poliamid - vagy poliészter fonal esetében...53 cn/tex Egyágú, többágú (sodrott) vagy cérnázott viszkóza mőselyem fonal esetében...27 cn/tex (7) Ebben az áruosztályban a készáru kifejezés alatt az alábbiakat kell érteni: a) a négyzetes vagy téglalap alaktól eltérı formára csupán kiszabott árukat; b) a szabásosan szıtt és közvetlenül (vagy az elválasztó szálak egyszerő szétvágásával) varrás és további megmunkálás nélkül felhasználható késztermékeket, mint pl. a törlıruha, törölközı, abrosz, sálkendı, takaró; c) a beszegett vagy sodrott szélő, vagy a bármelyik szélén csomózott rojttal ellátott termékeket, az olyan szövetdarab kivételével, amelynek vágott széleit a rojtosodás megakadályozása érdekében elfércelték vagy más egyszerő módon kezelték; d) a megfelelı nagyságra kiszabott és szálhúzásos (azsúrozott) árukat; e) a varrással, ragasztással vagy más módon összeállított termékeket (kivéve az olyan végeket, amelyeket két vagy több, hosszában a végeinél összeillesztett azonos anyagból nyertek, vagy az olyan végeket, amelyeket két vagy több szövetréteg egymásra helyezésével állítottak össze, párnázva vagy sem); f) az alakra kötött vagy hurkolt (idomozott) termékeket, hosszában cikksorozat formájában bemutatva. (8) E Megjegyzés elızı (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelı készáruk nem osztályozhatók az Árucsoportba, kivéve, ha egyes vtsz.-ok szövegébıl más nem 3

4 következik, és nem osztályozhatók az Árucsoportba sem. Nem osztályozható továbbá az Árucsoportba az Árucsoportba tartozó áru sem. (9) Az Árucsoportba tartozó szıtt szövetek közé tartoznak a hegyes- vagy derékszögben egymásra helyezett, párhuzamos textilfonalakból képzett rétegekbıl álló szövetek. Ezeket a rétegeket a fonalak keresztezési pontjain ragasztóanyaggal vagy hıkezeléssel erısítik össze. () A gumiszállal kombinált textilanyagból készült elasztikus termékeket ebbe az áruosztályba kell osztályozni. () Ebben az áruosztályban a impregnált kifejezés a bemártott termékeket is jelenti. (12) Ebben az áruosztályban a poliamid kifejezés az aramid -okat is jelenti. (13) A különbözı vtsz.-ok alá tartozó ruházati cikkeket még akkor is a saját vtsz.-uk alá kell osztályozni, ha azokat a kiskereskedelmi forgalom számára készletben állították össze, amennyiben a vtsz. szövege másképp nem rendelkezik. Alszámos megjegyzés (1) Az alábbi kifejezések ebben az áruosztályban - és ahol a Vámtarifában még elıfordulnak - a következıket jelentik: a) Elasztomer fonal Végtelen szálú szintetikus textilanyag, beleértve a monofilt is, a terjedelmesített fonal kivételével, amely szakadás nélkül eredeti hosszúságának háromszorosára kinyújtható, és eredeti hosszának kétszeresére nyújtva - 5 perc alatt - az eredeti hosszúságának legalább másfélszeresére húzódik össze. b) Nem fehérített fonal Olyan fonal, amelynek: (I) színe megegyezik az alkotó szál anyagának természetes színével, és nincs fehérítve, festve (anyagában sem), vagy nyomva; vagy (ii) színe meghatározhatatlan ( szürke fonal ) és foszlatott anyagból készült. Az ilyen fonalat színtelen appretúrával vagy nem tartós festékkel (amely szappannal történı egyszerő mosás után eltőnik) kezelik, míg a mesterséges vagy szintetikus szálakat anyagokban fénytelenítı (mattírozó) anyagokkal (pl. titánium-dioxiddal) kezelik. c) Fehérített fonal Olyan fonal, amelyet: (i) fehérítı eljárással kezeltek, vagy fehérített rostból készítettek, továbbá, ha más elıírás nincs, fehérre festettek (akár anyagában is), vagy fehér appretúrával kezeltek; (ii) fehérítetlen és fehérített rostok keverékébıl készítettek; (iii) többágú (sodrott) vagy cérnázott, fehérítetlen és fehérített fonalakból készítettek. d) Színezett (festett vagy nyomott) fonal Olyan fonal, amelyet: (I) festettek (akár anyagában is), vagy festett vagy nyomott rostokból készült, a fehér vagy nem tartós festékkel festett vagy nyomott kivételével; (ii) különféle színő festett rostok keverékébıl, vagy fehérítetlen vagy fehérített, valamint színes rostok keverékébıl (melírozott vagy kevert fonal), vagy egy vagy több színnel nem folyamatosan nyomott szálakból úgy készítettek, hogy pöttyös hatást keltsen; (iii) nyomott, nyújtott szalagból vagy elıfonatból készítettek; (iv) fehérítetlen vagy fehérített és színes, többágú (sodrott) vagy cérnázott fonalakból készítettek. A fenti meghatározások a monofilokra, szalagokra és az 54. Árucsoportba tartozó hasonló termékekre is vonatkoznak. e) Fehérítetlen szövet Fehérítetlen fonalból készült szövet, amelyet nem fehérítettek, nem festettek, vagy nem nyomtak. Az ilyen szövetet színtelen appretúrával vagy nem tartós festékkel kezelhetik. f) Fehérített szövet Olyan szövet, amelyet: 4

5 (I) fehérítettek, vagy ha más elıírás nincs, fehérre festettek, vagy fehér appretúrával végben kezeltek; (ii) fehérített fonalból készítettek; (iii) fehérítetlen és fehérített fonalból készítettek. g) Festett szövet Olyan szövet, amelyet: (i) végben, egyetlen egységes színre (a fehér kivételével) festettek (ha más elıírás nincs), vagy egy színnel (a fehér kivételével) appretáltak (ha más elıírás nincs); (ii) egyszínő festett fonalból készítettek. h) Különféle színő fonalból szıtt szövet Olyan szövet (a nyomott szövet kivételével), amelyet: (i) különféle színő fonalakból, vagy azonos színő, de különféle árnyalatú fonalakból (az alapanyag természetes színő rostjai kivételével) szıttek; (ii) fehérítetlen vagy fehérített és színes fonalakból szıttek; (iii) melírozott vagy kevert fonalból szıttek. (A szegélyhez és a vég végéhez használt fonalat minden esetben figyelmen kívül kell hagyni.) ij) Nyomott szövet Olyan szövet, amelyet végben nyomtak, ha különféle színő fonalakból szıtték is. (Nyomott szövetnek tekinthetı az a mintás szövet is, amelyre a mintát ecsettel vagy szórópisztollyal, átnyomópapír segítségével, pelyhesítéssel vagy batikolással készítették.) A fonalak vagy szövetek fenti kategóriákba történı osztályozását a mercerizálás nem befolyásolja. Az e)-ij) meghatározásokat értelemszerően alkalmazni kell a kötött vagy hurkolt termékekre is. k) Vászonkötés Olyan szövési mód, amelyben minden egyes vetülékfonal váltakozva, alul és felül keresztezi a megfelelı láncfonalat, és mindegyik láncfonal váltakozva alul és felül keresztezi a megfelelı vetülékfonalat. (2) A) Az Árucsoportba vagy5809 vtsz. alá tartozó két vagy több textilalapanyagból készült árukat úgy kell tekinteni, mint amelyek teljes egészében olyan textilalapanyagból állnak, amelyet az Árucsoportba vagy az 5809 vtsz. alá tartozó ugyanolyan alapanyagból álló termékek osztályozásánál az áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdése alapján kiválasztanánk. B) E rendelkezés alkalmazásánál: a) ahol helyénvaló, ott az osztályozásnál a Vámtarifa Alkalmazásának Általános Szabályai közül a 3. Szabályt kell alkalmazni; b) abban az esetben, ha a textiláruk alapszövetbıl és bolyhos vagy hurkos felületbıl állnak, az alapszövetet az osztályozásnál nem kell figyelembe venni; c) az 58 vtsz. alá tartozó hímzések osztályozásánál csak az alapszövetet kell figyelembe venni. A látható alap nélküli hímzést mindig csak a hímzıszál anyaga szerint kell osztályozni. VÁMTARIFA köt. KN m. Árumegnevezés szá m alszám alsz alsz Legombolyításra alkalmas 50. Árucsoport Selyem 5

6 1 selyemhernyógubó 52 Nyers selyem (nem 5 sodorva) Selyemhulladék (le nem gombolyítható selyemgubó, fonalhulladék, a foszlatott anyag is) - Nem kártolt, nem fésült - Más Selyemfonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső és a selyemhulladékból készült fonal kivételével - Fehérítetlen, mosott vagy fehérített - Más Fonal selyemhulladékból, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonal kivételével - Fehérítetlen, mosott vagy fehérített Nyers Egyéb - Más: Nyers Egyéb Fonal selyembıl és selyemhulladékból, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben; selyemhernyóbél Selyemhernyóbél Catgututánzat selyemfonalból Egyéb - Fonal selyemkócból, vagy más selyemhulladékból; 6

7 selyemhernyóból: Selyemhernyóból Egyéb Szövet selyembıl vagy selyemhulladékból: - Szövet burettselyembıl - Más szövet legalább 85 tömegszázalék selyemvagy selyemhulladék- (a burettselyem kivételével) tartalommal - - Krepp Fehérítetlen, mosott vagy fehérített Másféle - - Kinai nyersselyem, habutai, honan, santungselyem, festetlen nyers selyem és hasonló távol-keleti szövet, tiszta selyembıl (nem keverve burettel, más selyem hulladékkal vagy textilanyaggal): Simán szövött, fehérítetlen és a mosást kivéve minden további kikészítés nélkül: Tiszta selyemszövet Egyéb Más Simán szövött: Tiszta selyemszövet Egyéb Másféle: Tiszta selyemszövet Egyéb - - Más: Áttetszı szövet 7

8 (nyitott szövés): Tiszta selyemszövet Egyéb Más: Fehérítetlen, mosott vagy fehérített: Tiszta selyemszövet Egyéb Festett: Tiszta selyemszövet Egyéb Tarkánszıtt: cm-t meghaladó, de legfeljebb 75 cm szélességgel: Tiszta selyemszövet Egyéb Másféle: Tiszta selyemszövet Egyéb Nyomott: Tiszta selyemszövet Egyéb 57 - Más szövet: Fehérítetlen, mosott vagy fehérített Kevert selyemszövet, a 57 alszám alá tartozó kivételével kivételével Egyéb - - Festett: Kevert selyemszövet, a 57 8

9 alszám alá tartozó kivételével kivételével Egyéb Tarkánszıtt: Kevert selyemszövet, a 57 alszám alá tartozó kivételével kivételével Egyéb - - Nyomott: Kevert selyemszövet, a 57 alszám alá tartozó kivételével kivételével Egyéb Megjegyzés 51. Árucsoport Gyapjú, finom és durva állati szır; lószır fonal és szövet (1) A vámtarifában mindenütt: a) a gyapjú megnevezés alatt a birka és a bárány természetes szırét kell érteni; b) a finom állati szır megnevezés alatt az alpaka, láma, vikunya, teve, jak, angóra, tibeti, kasmír és hasonló kecske szırét (a közönséges kecskeszır kivételével), továbbá a házinyúl (angóranyúl is), mezeinyúl, hód, nutria és a pézsmapatkány szırét kell érteni; c) a durva állati szır megnevezés alatt pedig a fent nem említett állatok szırét kell érteni, a 0502 vtsz. alá tartozó kefegyártásra alkalmas szır és sörte, valamint a 0503 vtsz. alá tartozó lószır kivételével. Kiegészítı megjegyzés VÁMTARIFA köt. KN m. Árumegnevezés szá m alszám alsz alsz Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve - Zsíros gyapjú, beleértve az állaton mosott gyapjút is: - - Nyírott gyapjú - - Másféle 9

10 Zsírtalanított, nem karbonizált gyapjú: - - Nyírott gyapjú - - Másféle - Karbonizált gyapjú Finom és durva állati szır, nem kártolva, nem fésülve - Finom állati szır: - - Kasmírkecske szıre - - Másféle: Angóra nyúl szıre Alpaka-, láma vagy vikunya szıre Teve, jak, angóra-, tibeti és hasonló kecske szıre Nyúl (az angóra kivételével), mezei nyúl, hód, nutria és pézsmapatkány szıre - Durva állati szır Gyapjú, finom és durva állati szır hulladék, a foszlatott anyag kivételével - Fésőskóc gyapjúból vagy finom állati szırbıl - - Nem karbonizált - - Karbonizált - Más hulladék gyapjúból vagy finom állati szırbıl - - Fonalhulladék - - Más: Nem karbonizált Karbonizált - Szırhulladék durva állati szırbıl Foszlatott anyag gyapjúból, finom vagy

11 4 durva állati szırbıl Kártolt vagy fésült gyapjú, finom vagy durva állati szır (beleértve a fésült gyapjú darabokat is): - Kártolt gyapjú - Fésősgyapjú szalag és más fésült gyapjú: - - Fésült gyapjú darabokban - - Másféle - Kártolt vagy fésült finom állati szır: - - Kasmírkecske szıre: Kártolt Fésült - - Másféle: Kártolt Fésült - Kártolt vagy fésült durva állati szır: Kártolt Egyéb Kártolt gyapjú fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonal kivételével - Legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal - - Fehérítetlen - - Más - 85 tömegszázaléknál kevesebb gyapjútartalommal - - Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finom állati szır tartalommal

12 Más: Fehérítetlen Másféle Fésült gyapjú fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonal kivételével - Legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal - - Fehérítetlen - - Más - 85 tömegszázaléknál kevesebb gyapjútartalommal - - Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finom állati szır tartalommal Fehérítetlen Más - - Más: Elsısorban vagy kizárólag szintetikus vágott szállal keverve: Fehérítetlen Más Másképpen kevert: Fehérítetlen Másféle Finom állati szırbıl készült kártolt vagy fésősfonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszereléső fonal kivételével - Kártolt: - - Fehérítetlen - - Más 12

13 Fésőlt: - - Fehérítetlen - - Más Gyapjúból és finom állati szırbıl készült fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben - Legalább 85 tömegszázalék gyapjúvagy finom állati szır tartalommal g-ot meghaladó, de legfeljebb 5 g tömegő gomolyagban vagy motringban - - Más - Más g-ot meghaladó, de legfeljebb 5 g tömegő gomolyagban vagy motringban - - Más Durva állati szırbıl vagy lószırbıl készült fonal (beleértve a paszományozott lószır fonalat is), bármilyen kiszerelésben Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Egyéb Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szırbıl - Legalább 85 tömegszázalék gyapjút vagy finom állati szırt tartalmazó szövet: - - Legfeljebb 3 g/m2 tömegő - - Másféle g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 450 g/m2 tömegő 13

14 g/m2-t meghaladó tömegő - Elsısorban vagy kizárólag mesterséges vagy szintetikus végtelen szállal kevert más szövet - Elsısorban vagy kizárólag mesterséges vagy szintetikus vágott szállal kevert más szövet Legfeljebb 3 g/m2 tömegő g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 450 g/m2 tömegő g/m2--t meghaladó tömegő - Más - - Az 50 Árucsoportba tartozó textilanyagokból több, mint tömegszázalékot tartalmazó szövet - - Más: Legfeljebb 3 g/m2 tömegő g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 450 g/m2 tömegő g/m2--t meghaladó tömegő Szövet fésősgyapjúból vagy fésős finom állati szırbıl - Legalább 85 tömegszázalék gyapjút vagy finom állati szırt tartalmazó szövet: - - Legfeljebb 0 g/m2 tömegő - - Másféle g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 375 g/m2 tömegő g/m2-t meghaladó tömegő - Elsısorban vagy kizárólag mesterséges vagy szintetikus végtelen szállal kevert más szövet 14

15 Elsısorban vagy kizárólag mesterséges vagy szintetikus vágott szállal kevert más szövet: - - Legfeljebb 0 g/m2 tömegő: g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 375 g/m2 tömegő: g/m2-t meghaladó tömegő: - Más - - Az 50 Árucsoportba tartozó textilanyagokból több, mint tömegszázalékot tartalmazü szövet - - Másféle Legfeljebb 0 g/m2 tömegő: g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 375 g/m2 tömegő: g/m2-t meghaladó tömegő: Szövet durva állati szırbıl vagy lószırbıl 52. Árucsoport Pamut Alszámos megjegyzés: (1) Az és az vtsz.- alszámok szövegében a denimszövet kifejezés olyan különbözı színő fonalakból készült 3 vagy 4 fonalas sávolykötéső szövetet jelent, beleértve a keresztsávoly-kötéső szövetet is, amely láncfelülető, és amelyben a láncfonalak egy és azonos színőek, és a vetülékfonalak fehérítetlenek, fehérítettek, szürkére festettek vagy a láncfonal színénél világosabb árnyalatúra színezett. VÁMTARIFA köt. KN m. Árumegnevezés szá m alszám alsz alsz Pamut nem kártolva, 5 nem fésülve Szívóképessé tett vagy fehérített 51 - Más 15

16 Pamuthulladék (fonalhulladék és foszlatott anyag is) - Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is) - Más: - - Foszlatott anyag - - Másféle Pamut kártolva vagy fésülve Pamut varrócérna, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben is: - A kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben: - - Legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal - - Másféle - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Pamutfonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben: - Egyágú pamutfonal nem fésült rostból: - - Finomsági száma 714,29 decitex vagy nagyobb (metrikus száma legfeljebb 14) - - Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus száma 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - - Finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus száma 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) 16

17 Finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus száma 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Finomsági száma 125 decitexnél kisebb (metrikus száma 80-at meghaladó) - - Finomsági száma 125 decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex (metrikus száma 80-at meghaladó, de legfeljebb 1) - - Finomsági száma 83,33 decitexnél kisebb (metrikus száma 1-at meghaladó) - Egyágú pamutfonal fésült rostból: - - Finomsági száma 714,29 decitex legalább (metrikus száma legfeljebb 14) - - Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus száma 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - -Finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus száma 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) - - Finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus száma 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Finomsági száma 125 decitexnél kisebb, de legalább 6,38 decitex (metrikus száma 80-at meghaladó, de legfeljebb 94) - - Finomsági száma 6,38 decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex 17

18 (metrikus száma 94-et meghaladó, de legfeljebb 1) - - Finomsági száma 83,33 decitexnél kisebb (metrikus száma 1-at meghaladó) - Több egyágú szálból sodort vagy cérnázott fonal nem fésült rostból: - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitex legalább (metrikus számuk legfeljebb 14) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus számuk 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125 decitexnél kisebb (metrikus számuk 80-at meghaladó) -Több egyágú szálból sodort vagy cérnázott fonal fésült rostból: - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitex vagy nagyobb (metrikus számuk legfeljebb 14) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 18

19 decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus számuk 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125 decitexnél kisebb (metrikus számuk 80-at meghaladó, de legfeljebb 94) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 6,38 decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex (metrikus számuk 94-t meghaladó, de legfeljebb1) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 83,33 decitexnél kisebb (metrikus számuk 1-at meghaladó) Pamutfonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben: - Egyágú fonal nem fésült rostból: - - Finomsági száma 714,29 decitex vagy nagyobb (metrikus száma legfeljebb 14) - - Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus száma 14et meghaladó, de

20 legfeljebb 43) Finomsági száma 13 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus száma 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) Finomsági száma 14 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus száma 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) Finomsági száma decitexnél kisebb (metrikus száma 80-at meghaladó) Finomsági száma decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex (metrikus száma 80-at meghaladó, de legfeljebb 1) Finomsági száma 15 83,33 decitexnél kisebb (metrikus száma 1-at meghaladó) - Egyágú fonal fésült rostból: Finomsági száma 714,29 decitex vagy nagyobb (metrikus száma legfeljebb 14) Finomsági száma ,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus száma 14-at meghaladó, de legfeljebb 43) Finomsági száma 23 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus száma 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) Finomsági száma 24 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus száma 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) Finomsági száma 125

21 25 decitexnél kisebb (metrikus száma 80-nál több) Finomsági száma 125 decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex (metrikus száma 80-at meghaladó, de legfeljebb 1) - - Finomsági száma 83,33 decitexnél kisebb (metrikus száma 1-at meghaladó) - Több egyágú szálból sodrott vagy cérnázott fonal nem fésült rostból: - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitex legalább (metrikus számuk legfeljebb 14) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de legalább 2,56 decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de legfeljebb 43) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2,56 decitexnél kisebb, de legalább 2, decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de legfeljebb 52) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 2, decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus számuk 52-t meghaladó, de legfeljebb 80) - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125 decitexnél kisebb (metrikus számuk 80-at meghaladó) - Több egyágú szálból sodrott vagy cérnázott fonal fésült rostból: - - Az egyes egyágú szálak finomsági száma 714,29 decitex vagy

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. október 16.-i állapot) 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Mennyiségi egység. Forrás Változás típusa Megjegyzés. 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP megnevezés változása

Mennyiségi egység. Forrás Változás típusa Megjegyzés. 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP megnevezés változása 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP megnevezés változása 081130 30 0 055 081212 10 0 055 081212 30 0 055 081212 90 0 055 081213 00 0 055 081222 50 0 055 089310 00 0 055 089921

Részletesebben

22. Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő szolgáltatások

22. Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő szolgáltatások 1. számú melléklet a 44/2008. (IV. 10.) FVM rendelethez [1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez] 22. Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő szolgáltatások 2211

Részletesebben

Vámtarifa és áruismeret tárgy

Vámtarifa és áruismeret tárgy Vámtarifa és áruismeret tárgy Kérdések a felkészüléshez Vám- és Jövedéki igazgatási szak, nappali munkarend 3. félév 1. Mutassa be a vámok kialakulását és szerepét! 2. A vámok csoportosítása a forgalom

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 ANNEX 1 PART 7/11 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 36/2009/EK RENDELETE. (2008. július 11.)

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 36/2009/EK RENDELETE. (2008. július 11.) 2009.1.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 18/1 I (Az EK-zerződés/Euratom-zerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A BIZOTTÁG 36/2009/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 76 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások közlemények 58. évfolyam 2015. március 4. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL

Részletesebben

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ÉS A VÁMTARIFASZÁMOK KAPCSOLATA

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ÉS A VÁMTARIFASZÁMOK KAPCSOLATA A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ÉS A VÁMTARIFASZÁMOK KAPCSOLATA A népegészségügyi termékadóról szóló törvény tárgyi hatálya alá tartozó termékek, illetve azok vámtarifaszámának meghatározása Szerkesztette:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény módosította

Részletesebben

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat A Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat 01 01.1 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Idetartozik mind a fogyasztási, mind pedig

Részletesebben

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK Árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba: (a) a 7., 8. vagy a 11. Árucsoportban

Részletesebben

2009-05-12-i változat

2009-05-12-i változat A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 01 01.1 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő növény termesztése 01.11

Részletesebben

TERVEZET. TESZOR'08 struktúra

TERVEZET. TESZOR'08 struktúra A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

TESZOR'08 struktúra 2008-06-12 Megnevezés Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó

TESZOR'08 struktúra 2008-06-12 Megnevezés Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó TESZOR'08 struktúra 2008-06-12 Kód Megnevezés A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Herédi János. Állati és növényi eredetű áruk és termékek osztályozása. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Herédi János. Állati és növényi eredetű áruk és termékek osztályozása. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Herédi János Állati és növényi eredetű áruk és termékek osztályozása A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikk (1) bekezdése szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból

Részletesebben

4. Melléklet: Rakodási Szabályok

4. Melléklet: Rakodási Szabályok Győr Sopron Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság Árufuvarozási Üzletszabályzat 4. Melléklet: Rakodási Szabályok Érvényes: 2009. június 1 jétől NEMZETKÖZI VASÚTI SZÖVETSÉG (UIC) Rakodási szabályok

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 44. I. áruosztály Élő állatok; állati termékek 2 Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek...

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 44. I. áruosztály Élő állatok; állati termékek 2 Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek... C 356/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.29. TECHNIKAI ÚTMUTATÓ JEGYZÉK A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA AZON KÓDJAINAK INDIKATÍV LISTÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA, AMELYEK A TILTOTT FÓKATERMÉKEKRE VONATKOZHATNAK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresıvé vált, és álláskeresési

Részletesebben

Csomagolás vs csomagolószer

Csomagolás vs csomagolószer Kovács Csaba Csomagolás vs csomagolószer Jogforrások a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény* (Ktdt.) n Kormányrendeletek: p a termékdíj-kötelezettség kötelezettség (általános vhr.),

Részletesebben

Új textilalkalmazási területek, műszaki textilek

Új textilalkalmazási területek, műszaki textilek NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Új textilalkalmazási területek, műszaki textilek Alapozó tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készítette a Texplat 2. munkacsoportja

Részletesebben

KERESKEDELMI VÁMTARIFA II. RÉSZ

KERESKEDELMI VÁMTARIFA II. RÉSZ KERESKEDELMI VÁMTARIFA II. RÉSZ KERESKEDELMI VÁMTARIFA 71 90. ÁRUCSOPORT KERESKEDELMI VÁMTARIFA XVIII. ÁRUOSZTÁLY OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-, ELLENŐRZŐ, PRECÍZIÓS, ORVOSI VAGY SEBÉSZETI

Részletesebben

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. TÁJÉKOZTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3 program) keretében bérpótló juttatásra jogosult álláskereső foglalkoztatásához

Részletesebben

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések a növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról A növényvédelemrıl szóló 2000. évi

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 42 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY (kivonatos közlés, hatályos: 2006. szeptember 1-jétől) Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Milyen adatokat, információkat kell ellenőrizni a termékeken, a csomagoláson, a termékcimkén?

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Milyen adatokat, információkat kell ellenőrizni a termékeken, a csomagoláson, a termékcimkén? Stágel Imréné Milyen adatokat, információkat kell ellenőrizni a termékeken, a csomagoláson, a termékcimkén? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06

Részletesebben

I. Csomagolószerként is felhasználható termékek vámtarifaszámai

I. Csomagolószerként is felhasználható termékek vámtarifaszámai 40130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 163. szám 1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez A) cím Csomagolószer Katalógus I. Csomagolószerként is felhasználható termékek vámtarifaszámai

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben