Vámtarifa és áruismeret tárgy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vámtarifa és áruismeret tárgy"

Átírás

1 Vámtarifa és áruismeret tárgy Kérdések a felkészüléshez Vám- és Jövedéki igazgatási szak, nappali munkarend 3. félév 1. Mutassa be a vámok kialakulását és szerepét! 2. A vámok csoportosítása a forgalom és a hatás alapján. 3. Melyek a vámtarifák alapvető ismérvei? 4. Hogyan fejlődött a hazai vámtarifa és hogyan változtak a vámok hazánkban 1945-ig? 5. Mutassa be a II. Világháború befejezése utáni időszak vámtarifáját, az Autonóm és Szerződéses Vámtarifát! 7. Milyen ismérvei vannak az 1968-ban életbe lépett hazai vámtarifának? 8. Mi a VET Nómenklatúra, hogyan alakult ki? 9. Mutassa be Harmonizált Áruleíró és Kódrendszeren alapuló, Harmonizált Nómenklatúrát! 10. Mik a Harmonizált Vámtarifa főbb jellemzői? 11. A Vámtarifáról szóló évi CI. Törvény jellemzői, változásai. 12. Mutassa be a Kombinált Nómenklatúra szerkezetét! 13. Mutassa be az Európai unió Kombinált Nómenklatúráját! 14. Mutassa be a vámtarifaszámok /KN-kód/ szerkezetét! 15. Milyen célt szolgálnak a Vámtarifa Magyarázatok és mi a jogforrásuk? 16. Mutassa be a HR áruosztályozási döntéseit, szerepüket, céljukat valamint jogforrásukat! 17. Mi a TARIC, milyen kapcsolatban van az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájával? 18. Mutassa be a TARIC-kód és a kiegészítő kód szerkezetét, számjegyeinek értelmezését! 19. Mi a BTI jogintézménye? Mutassa be a BTI rendszert és a BTI határozatok felhasználását! 20. Hogyan és hol működik a hazai BTI központ? 21. Mi az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának jogforrása? 22. Mutassa be a vámtarifa alkalmazásának 1. és 6. szabályát! 23. Milyen rendelkezéseket tartalmaz a vámtarifa alkalmazásának 2. szabálya? 23. Példákon keresztül mutassa be a vámtarifa alkalmazásának 3/a, 3/b és a 3/c szabályát! 24. Mikor alkalmazható és hogyan a vámtarifa alkalmazásának 4. szabálya? 25. Mutassa be az egyszer használatos csomagoló anyagok valamint az ismételt felhasználású csomagoló eszközök és tartók, tokok osztályozását és a vonatkozó vámtarifa alkalmazási szabályt!

2 Vám- és Jövedéki igazgatási szak, nappali munkarend 4. félév 1. Mutassa be az élő állatok osztályozására vonatkozó 2. Hogyan osztályozandó az élő állatok háziasított és vad fajtája? 3. Van-e olyan élő állat, amely nem az 1. árucsoportba tartozik? 4. Milyen megmunkálási módokkal osztályozható a 2. árucsoportba az élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék, belsőség? 5. Mutassa be a 3. árcsoport árukörét, a megengedett megmunkálási módokat és kapcsolatok más árucsoportokkal! 6. Az élelmezési célra alkalmas másutt nem említett állati eredetű termékek osztályozása hogyan történik? 7. Milyen adalékokkal osztályozhatóak a 4. árucsoportba a tejtermékek? 8. Az 5. Árucsoportba milyen termékek, milyen feldolgozottsággal osztályozhatóak? 9. Milyen termékek osztályozhatóak a 6. árucsoportba, és melyik más árucsoportokkal van kapcsolata ezen termékeknek? 10. Mit tekint a Kombinált Nómenklatúra a 7. árucsoportba osztályozandó zöldségnek? 11. Mutassa be a 7. árucsoportba tartozó termékek megmunkálási, feldolgozási módjait! 12. Foglalja össze a 8. árucsoport termékkörét és a jellemző és megengedett megmunkáltságát az ide tartozó termékeknek! 13. Hogyan, mely árucsoportba osztályozandó a zöldség és a gyümölcs, ha a megmunkáltságuk túlmegy a 7. és a 8. árucsoportra jellemző és megengedett megmunkáláson? 14. Mutassa be a kávé és a tea osztályozására vonatkozó rendelkezéseket! 15. Hogyan osztályozandóak a fűszerek és a fűszer keverékek, milyen adalékanyaggal tartoznak még a 9. árucsoportba? 16. Milyen gabonafélék és milyen megmunkálással osztályozhatóak a 10. árucsoportba? 17. A malomipari megmunkálás hogyan változtatja meg a gabonák osztályozását? 18. A gabona liszten kívül milyen növények lisztje és készítménye osztályozható a 11. Árucsoportba? 19. Mi alapján különíti el a KN az emberi fogyasztásra alkalmas és alkalmatlan gabona liszteket és hogyan történik ezek osztályozása? 20. Melyek az olaj kivonására alkalmas növények és hogyan történik a besorolásuk? 21. Mutassa be az elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtószer, növényvédőszer, gombaölőszer és hasonlók gyártására szolgáló növényi anyagok osztályozását! 22. Mutassa be a vetési célra szolgáló magok osztályozását! 23. Milyen fajta tea ital készítésére szolgáló terméket ismer és hogyan történik ezek osztályozása az összetételük függvényében? 24. Mutassa be a13. árucsoportba tartozó termékek körét és kapcsolatait más árucsoportokkal! 25. Milyen növényi eredetű, fonásra alkalmas anyag és milyen megmunkáltsággal tartozik a 14. árucsoportba? 26. Milyen zsírok és olajok, milyen feldolgozottsági fokkal osztályozhatóak a 15. árucsoportba? 27. Milyen termékek tartoznak még a zsírokon és olajokon kívül a 15. árucsoportba? 28. Mi a 16. árucsoportba tartozó termékek közös jellemzője? 29. Mutassa be hogyan befolyásolja az egyes áruk osztályozását a hústartalmi értékük! 30. Milyen cukrok és milyen tisztasági fokkal osztályozhatóak a 17. árucsoportba? 31. Mi a különbség az ízesített vagy színezett szilárd cukrok valamint a cukorszirupok osztályozásában? 32. A kakaó milyen formában és feldolgozottsági fokkal osztályozható a 18. árucsoportba? 33. Foglalja össze a különféle kakaó tartalmú termékek tekintetében befolyásolja-e és ha igen hogyan az osztályozást a termék kakaó tartalma? 34. Mi a 19. Árucsoportba tartozó termékek közös jellemzője?

3 35. Mutassa be a 20. árucsoportra jellemző feldolgozási módokat! 36. Mi a homogenizált készítmény a 20. árucsoportra vonatkozó rendelkezések szerint? 37. A gyümölcs és zöldséglevek osztályozását hogyan befolyásolja az alkohol tartalmuk, illetve hígításuk vagy koncentrálásuk, más anyaggal történő keverésük? 38. Milyen termékek osztályozhatóak a 21. árucsoportba? 39. Mutassa be az alkoholmentes italok osztályozására vonatkozó előírásokat és kapcsolatukat más árucsoportokkal! 40. Mik az erjesztett italok és hogyan történik, milyen paraméterük figyelembe vételével az osztályozásuk? 41. Mi a denaturálás? Ez az eljárás hogyan befolyásolja a termék besorolást? 42. Mutassa be a lepárlásból származó italok osztályozását, kitérve az alkoholmentes itallal történő keverékük osztályozási szabályaira is.! 43. Mutassa be a 23. árucsoportba tartozó, állatok etetésére szolgáló termékek osztályozását! 44. Milyen feldolgozottsággal osztályozható a dohány a 24. árucsoportba?

4 Vám- és Jövedéki igazgatási szak, nappali munkarend 5. félév 1. Mutassa be az V. áruosztály termékkörét! 2. Milyen feldolgozottsági fokkal osztályozhatóak az ásványi termékek a 25. árucsoportba? 3. Mutassa be a cementek és a gipszek osztályozását, kitérve a különféle felhasználási célú termékekre! 4. A 25. árucsoportba tartozó termékkör kapcsolata más árucsoportokba tartozó termékekkel! 5. Mit nevez a KN ércnek? Milyen osztályozási szabályok vonatkoznak a különféle ércek keverékére? 6. Mutassa be a salakok, hamuk osztályozását! Milyen ipari hulladékok, melléktermékek tartoznak még a 26. árucsoportba? 7. Milyen szénfajtákat ismer és hogyan történik, milyen ismérvek alapján ezek osztályozása? 8. Mutassa be a túlnyomórészt aromás szénhidrogéneket tartalmazó szénhidrogén keverékek osztályozását! 9. Hogyan, milyen szabályok és előírások vonatkoznak az ásványolaj és feldolgozási termékeik osztályozására? 10. Mutassa be a 27. árucsoportba tartozó termékek, valamint a 29. árucsoport termékkörének kapcsolódási pontjait! 11. Mi az olajhulladék a KN megfogalmazása szerint és hogyan történik osztályozása? 12. Mutassa be a vegyileg egységes szervetlen elemek, vegyületek osztályozására vonatkozó 13. Foglalja össze, hogy melyek azok az anyagok, vegyületek, amelyek annak ellenére, hogy vegyileg egységesek, mégsem osztályozhatóak a 28. árucsoportba! 14. Milyen különleges szabályok és előírások vonatkoznak a radioaktív elemek és izotópok osztályozására? 15. Mutassa be a vegyileg egységes szerves elemek, vegyületek osztályozására vonatkozó 16. Foglalja össze, hogy melyek azok az anyagok, vegyületek, amelyek annak ellenére, hogy vegyileg egységes szerves anyagok, mégsem osztályozhatóak a 29. árucsoportba! 17. Foglalja össze a vitaminok és vitamin tartalmú termékek osztályozására vonatkozó 18. Hogyan osztályozandóak a növényi alkaloidák és a kábítószer egyezmény hatálya alá tartozó termékek? 19. Milyen termékek osztályozhatóak a 30. árucsoportba? 20. Mutassa be a humán gyógyszerek osztályozására vonatkozó 21. Mutassa be a diagnosztikai reagensek osztályozását! 22. Hogyan befolyásolja a trágyázó szerek osztályozását a termékek összetétele? 23. Hogyan befolyásolja a trágyázó szerek osztályozását a kiszerelésük? 24. Mik a cserzőkivonatok, milyen alapanyagból készülnek és hogyan osztályozandóak a kivonatok és alapanyagaik? 25. A 32. árucsoportba tartozó pigmentek és festékek osztályozására vonatkozó előírások. 26. Mutassa be a 32. árucsoportba tartozó gittek, masztixok és simító készítmények osztályozását! 27. Mik az illóolajok és hogyan történik osztályozásuk, illetve az ezeken alapuló illatanyagok osztályozása? 28. Hogyan történik a különféle illatszerek osztályozása? 29. Hogyan osztályozandóak az állatok számára készült illat és testápoló szerek? 30. Mutassa be a szappanok és a mosó és tisztító készítmények osztályozására vonatkozó 31. Vonjon párhuzamot a 34. valamint a 27. árucsoportba tartozó kenőanyagok osztályozására vonatkozó rendelkezések között!

5 32. Mutassa be a különféle ragasztóanyagok osztályozását! 33. Hogyan, milyen szabályok szerint kell osztályozni a tűzijátékokat, és pirotechnikai termékeket? 34. Milyen termékkör osztályozható a 37. árucsoportba? 35. Hogyan befolyásolja a fényérzékeny filmek, lemezek és papírok osztályozását az a tény, hogy megvilágítottak-e vagy előhívottak-e? 36. Milyen vegyileg egységes anyag és milyen feltétellel osztályozható a 37. árucsoportba? 37. Foglalja össze a különféle eredetű grafit osztályozására vonatkozó szabályokat! 38. Hogyan osztályozandóak az aktivált termékek? 39. Mutassa be a mezőgazdaság által alkalmazott vegyszerek osztályozására vonatkozó 40. Az ásványolaj termékekhez alkalmazott adalékanyagok osztályozására milyen előírások vonatkoznak? 40. Mutassa be a különféle cementek és habarcsok osztályozását figyelembe véve a termék felhasználását, felhasználhatóságát! 42. Hogyan befolyásolja a fék és hidraulikus folyadékok osztályozását a termékösszetétel? 43. Mutassa be a vámtarifaszám alá tartozó termékféleségeket! 44. Mutassa be a vegyipar és más iparágak melléktermékeinek és maradékainak osztályozását! 45. Mi a műanyag és hányféle műanyag fajtát különböztet meg a KN? 46. Mutassa be a műanyag alapanyagok és félkész termékek osztályozását! 47. Mik a műanyag késztermékek és milyen kapcsolatban vannak más árucsoportokkal? 48. Mutassa be a műanyag és textil kombinációjával előállított termékek osztályozására vonatkozó 49. Mi a gumi fogalma a vámtarifában? 50. Milyen ismérvekkel rendelkezik a gumi alapanyag? 51. Hogyan csoportosíthatóak a gumik? 52. Mutassa be a gumi és szövet kombinációjú termékek osztályozását! 53. Mi a vulkanizálás fogalma és hogyan befolyásolja ez a termékek osztályozását? 54. Az egyes állatbőrök milyen formában és milyen megmunkáltsággal osztályozhatóak a 41. árucsoportba? 55. Hogyan befolyásolja a bőrök osztályozását az, hogy milyen állat bőre és hogy az szőrös vagy szőrtelen? 56. Mutassa be azon cserzési módokat, melyek befolyásolják az áruosztályozást! 57. Mi a samoa bőr, a lakkbőr, laminált lakkbőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr fogalma? 58. Nyerges és szíjgyártóáruk fogalma alatt mit ért a KN? 59. Fogalmazza meg a 4202 vtsz. alá tartozó termékek körét, kitérve az alapanyaguk áruosztályozást befolyásoló kérdéseire! 60. Szőrmék és műszőrmék osztályozása. 61. Hogyan befolyásolja az egyes áruk besorolását a szőrme vagy műszőrme tartalom vagy kombináció? 62. Mutassa be milyen feldolgozási móddal osztályozhatóak az egyes faipari termékek a 44. árucsoportba! 63. Hogyan osztályozandó a fa és műanyag kombinációjú termék? 64. Mi a parafa és milyen feldolgozottsági fokkal osztályozható a 45. árucsoportba? 65. Mutassa be milyen anyagok és milyen feldolgozottsági fokkal szolgálhatnak alapanyagul a 46. árucsoport termékeinek előállításához? 66. Milyen anyagok nem tekinthetőek a 46. árucsoportba tartozó termékek alapanyagaként? 67. Milyen úton kerülhet előállításra papíripari rostanyag? 68. Mutassa be az alappapírok osztályozására vonatkozó

6 69. Milyen méret korlátozások és papíripari megmunkálás befolyásolja a termékek osztályozását a 48. árucsoporton belül? 70. Hogyan befolyásolja a papírok osztályozását a bevonat fajtája? 71. Mutassa be a papír tapéta osztályozására vonatkozó 72. Lehetnek-e nyomtatva és ha igen milyen mértékben és mely vámtarifaszám alá tartozó termékek a 48. árucsoportban? 73. Mutassa be a 49. árucsoport árukörét! 74. Hogyan befolyásolja a nyomdaipari termékek osztályozását az, hogy milyen módszerrel vagy tartalommal rendelkeznek a termékek? 75. Mutassa be az értékpapírok osztályozását kitérve az alapanyagul szolgáló biztonsági papír gyártására is! 76. A KN szerint mik a XI. áruosztályba tartozó termékek alapanyagai? Mik nem tekinthetőek textilipari alapanyagnak? 77. Példákon keresztül mutassa be a kevert textíliák osztályozására vonatkozó 78. Mi a készáru fogalma a XI. áruosztály tekintetében? 79. Mutassa be a varrócérna fogalmát! 80. Milyen paraméterek befolyásolják az egyes textiláruk osztályozását /Alszámos és kiegészítő megjegyzések által rögzített fogalmak? 81. Mutassa be az 50. árucsoportba tartozó selyem és a selyemként osztályozandó termékeket! 82. Mi az alapanyaga az 51. árucsoport áruinak? Mit takar a finom és a durva állati szőr fogalma? 83. Mutassa be az 52. árucsoportba tartozó termékeket és feldolgozási módjait! 84. Milyen anyagok szolgálnak alapanyagul az 53. árucsoport termékeinek? 85. Mi a mesterséges és a természetes műszál? 86. Hasonlítsa össze az 54. és az 55. árucsoport árukörét! 87. Milyen különleges fonalak tartoznak az 56. árucsoportba és mik a jellemzőik? 88. Milyen paraméterek befolyásolják a szőnyegek osztályozását az 57. árucsoportban? 89. Milyen szövetfajták tartoznak az 58. árucsoportba? 89. Példákon keresztül mutassa be a XI áruosztály Megjegyzések (8) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazását! 90. Csipke, hímzés és szövött keskenyáru fogalma az 58. árucsoportban. 91. Mutassa be a műanyaggal impregnált, bevont, beborított és rétegelt szövetek osztályozását! 92. Milyen paraméterekkel kell rendelkeznie a textil falborítóknak? 93. Mikor osztályozható a szállítószalag és meghajtó szíj az5910 vtsz. alá? 94. Mutassa be a kötött és hurkolt anyagok és termékek osztályozását! 95. Mit ért a KN öltöny, kosztüm, síruha. 96. Mit nevez a KN csecsemő ruhának? Milyen ruhadarabok osztályozhatóak a 6111 és a 6209 vámtarifaszámok alá? 97. Foglalja össze a 63. árucsoportba tartozó termékkört! 98. Mutassa be a 63. árucsoportba tartozó készletek osztályozását! 99. Milyen szabályok vonatkoznak a használt ruha és rongy, valamint a foszlatott rongy osztályozására? 100. Milyen paraméter befolyásolja a lábbelik osztályozását? 101. Milyen lábon viselt termék nem osztályozható a 64. árucsoportba? 102. Mi a sportcipő fogalma a KN-ban? 103. Milyen kalap vagy fejfedő nem osztályozható a 65. árucsoportba? 104. Mi befolyásolja a 65. árucsoport termékeinek az osztályozását? 105. Foglalja össze milyen termék osztályozható a 66. árucsoportba? 106. Milyen termékkör és milyen megmunkáltsággal tartozik a 67. árucsoportba? Mely más árucsoportokkal vannak ezek kapcsolatban? 107. Foglalja össze az emberhaj és az ebből készült áruk osztályozására vonatkozó

7 Vám- és Jövedéki igazgatási szak, nappali munkarend 6. félév 1. Milyen kapcsolatban vannak a 68. árucsoport termékei a 25. árucsoportba tartozó termékekkel? 2. Milyen megmunkáltsággal osztályozhatóak a 68. árucsoportba az egyes termékek? 3. Vonjon párhuzamot a 6808 valamint a 4410 és a 4411 vtsz. alá tartozó termékek között! 4. Foglalja össze az azbeszt és az ebből készült áruk osztályozására vonatkozó 5. Mik a kerámiai termékek? Hogyan kapcsolódik a 69 árucsoport a 25. árucsoporthoz? 6. Mutassa be a tűzálló termékek tulajdonságait és előállítási módjukat, valamint osztályozási szabályit! 7. Mutassa be a 68 és a 69. árucsoport kapcsolatát! 8. Foglalja össze, melyek azok a termékkörök, melyek annak ellenére hogy üvegből készülnek, mégsem osztályozhatóak a 70. árucsoportba! 9. Mutassa be röviden az üveggyártás folyamatát, párhuzamot vonva az egyes áruosztályozást befolyásoló tényezőkkel! 10. Mik a biztonsági üveg ismérvei? 11. Mutassa be az üvegtükrökre vonatkozó osztályozási szabályokat! 12. Milyen áruk tartoznak a71. árucsoportba? 13. Mutassa be, hogy melyek azok a termékek, melyek annak ellenére nem a 71 árucsoportba osztályozandóak, hogy nemesfémből, gyöngyből vagy drágakőből készültek! 14. Mi a nemesfém és a nemesfémmel plattírozott fém fogalma? 15. Mi az ékszer valamint az ékszerutánzat fogalma? 16. A 71. árucsoport szerkezetének bemutatásával foglalja össze az árucsoporton belüli egyes vtszok elhatárolását! 17. Milyen fémek tartoznak a XV áruosztályba? 18. Mutassa be az általánosan használható részek fogalmát és a vonatkozó áruosztályozási szabályokat! 19. Hogyan, milyen előírások alapján történik az ötvözetek és a nem nemesfémmel plattírozott fémek osztályozása? 20. Mi a ferroötvözet? 21. Mutassa be a 72 árucsoportba tartozó vas és acél osztályozását! 22. Milyen megmunkáltsági fokú termékek osztályozhatóak a 72. árucsoportba? 23. Mit nevez a KN a 73. árucsoportba tartozó vas és acélterméknek? 24. Foglalja össze a réz és rézötvözetből előállított termékek osztályozását! 25. Milyen összetételben és megmunkáltsággal osztályozandó a nikkel termék a 75. árucsoportba? 26. Mutassa be az alumínium előállítás menetét!. Milyen alapanyagok, félkész és késztermékek osztályozhatóak a 76. árucsoportba? 27. Foglalja össze a 78. árucsoportba tartotó ólom termékek osztályozását! 28. Milyen termékek, milyen fémből és fémötvözetből gyártottak osztályozhatóak a valamint a 81. árucsoportokba? 29. Mik a kéziszerszámok és hogyan történik az osztályozásuk? 30. Foglalja össze a cserélhető szerszámok valamint a pengék, vágóélek osztályozására vonatkozó élőírásokat! 31. Mik a 82. árucsoportba osztályozandó késműves áruk ismérvei? 32. Milyen alapanyagúak lehetnek a 82. valamint a 83. árucsoportba tartozó termékek? 33. Foglalja össze a 83. árucsoport árukörét és kapcsolatait más árucsoportokkal! 34. Miben térnek el a valamint a 9405 vtsz. alá tartozó termékek? 35. Foglalja össze a forrasztáshoz használt termékek osztályozására vonatkozó 36. Milyen termékek tartoznak a XVI. áruosztályba? 37. Mely termékek és milyen feltételekkel nem osztályozhatóak soha a XVI. áruosztályba?

8 38. Mutassa be a géprészek, alkatrészek osztályozására vonatkozó 39. Mit nevez a tarifa összetett gépnek, önálló részekből álló gépnek, és milyen szabályok szerint történik ezek besorolása? 40. Mutassa be a nem teljes és szétszerelt gépek, valamint a több célra alkalmas gépek osztályozását! 41. Milyen berendezéseket nevezünk mozgatható gépnek és milyen szabályok vonatkoznak az áruosztályozásukra? 42. Mutassa be a laboratóriumban használt gépek ée berendezések osztályozását! 43. Mik az automatikus adatfeldolgozó gép a tarifa értelmezésében és milyen szabályok vonatkoznak osztályozásukra? 44. Mutassa be a 84. árucsoport szerkezeti felépítését és árukörét! 45. Mutassa be a 8479 vtsz. alá tartozó gépek és mechanikus készülékek osztályozását! 46. Foglalja össze a különböző anyagokból álló és készletben kiszerelt tömítések, tömítő elemek osztályozására vonatkozó 47. A Gépjárművek példáján keresztül mutassa be a 8483 vtsz. árukörét! 48. Milyen termékek osztályozhatóak a 85. árucsoportba? 49. Mutassa be a különféle működési elvű motorok osztályozását! 50. Hogyan osztályozandóak a különféle galvánelemek, akkumulátorok és ezek hulladékai? 51. Hogyan osztályozhatóak az elektromechanikus, az elektrotermikus háztartási készülékek? 52. Mutassa be a különféle szórakoztatóelektronikai eszközök osztályozását! 53. Foglalja össze a XVII. áruosztály árukörét! 54. Milyen előírások alapján és hogyan történik a járművek részeinek, alkatrészeinek osztályozása? 55. Mutassa be az önjáró vagy más mozgatható gépek osztályozását! 56. Foglalja össze a 86. árucsoportba tartozó vasúti kocsik,mozdonyok és vasúttechnikai eszközök osztályozását! 57. Milyen kritériumok alapján osztályozandóak a személy és a teherszállító járművek? 58. Mutassa be a közúti járművekre vonatkozó HR áruosztályozási döntéseket! 59. Gépjármű alkatrészek és tartozékok osztályozását mutassa be konkrét példákon keresztül! 60. Milyen eszközök osztályozhatóak a közúti járműveken kívül a 87. árucsoportba? Mutass be ezen termékek osztályozását és már árucsoportokkal a kapcsolatát! 61. Mutassa be a 88. árucsoport légi járműveit és osztályozási előírásaikat! 62. Mi a hasonlóság és mi a különbség a vízi járművek valamint az egyéb (légi, szárazföldi vagy sínhez kötött) járművek és alkatrészeinek osztályozásában? 63. Mutassa be a 90 árucsoportba tartozó termékek körét! 64. Foglalja össze, hogy milyen alapanyagból készült termékek, műszaki cikkek nem osztályozhatóak a 90 árucsoportba! 65. Mutassa be a 90. árucsoport eszközeinek, készülékeinek alkatrészeire vonatkozó osztályozási 66. Mutassa be az optikai eszközök osztályozását, kitérve az optikai megmunkálás áruosztályozást befolyásoló hatásaira! 67. Mutassa be a különféle orvosi és orvostechnikai eszközök és ezek alkatrészeinek, tartozékainak osztályozását! 68. Hogyan osztályozandóak az órák és alkatrészeik, valamint hogyan befolyásolja az áruosztályozást, ha az óra valamilyen szerkezet részeként, abba beépítve kerül bemutatásra? 69. Mutassa be, hogy az órák esetében hogyan érvényesül, illetve érvényesül-e a 3/a szabály? 70. Mutassa be a 92. árucsoportba tartozó zenei eszközök osztályozását, kitérve kapcsolataikra más árucsoportba tartozó hangjelző vagy egyéb, zenei eszközzel együttműködő eszközök osztályozására is!

9 71. Mutassa be a fegyverek és lőszerek osztályozását, különös tekintettel a 36. árucsoportba, valamint a 90 és 95. árucsoportba tartozó termékektől való elhatárolásukra! 72. Hogyan történik a bútorok és a bútor összeállítások, és alkatrészek osztályozása? 73. Mutassa be a nem 94. árucsoportba tartozó termékek körét és lehatárolását az ide tartozó termékektől! 74. Mit nevez a tarifa előregyártott épület -nek? Hogyan történik ezen termék osztályozása? 75. Mutassa be a játékok osztályozását befolyásoló paramétereket! 76. Mutassa be, hogy milyen termékek nem osztályozhatóak játékként vagy sporteszközként 95. árucsoportba annak ellenére, hogy szabadidős vagy sporttevékenységhez használatosak. 77. Milyen áruk osztályozhatóak a 96. árucsoportba? 78. Mutassa be a 96. árucsoportba tartozó termékek kapcsolatait más árucsoportokkal, kitérve az alapanyagaikra részeikre, alkatrészeikre! 79. Mutassa be a 96. árucsoport árukörének kapcsolatát a 71 árucsoporttal! 80. Milyen termékek osztályozhatóak a 97.árucsoportba? 81. Mutassa be, hogy milyen áruk osztályozhatóak a száz évnél idősebb régiségek közé a vtsz. alá, és melyek azok, amelyek koruk ellenére sem tartoznak ezen vtsz. alá.

T ARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 12

T ARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 12 T ARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 12 I. RÉSZ: JOGSZABÁLYOK... 16 Az adózás rendjéről szóló törvény... 17 Az általános forgalmi adóról szóló törvény... 19 A Nenzeti Adó és Vámhivatal Tájékoztatója... 38 II.

Részletesebben

T ARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 27

T ARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 27 T ARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 27 I. RÉSZ: JOGSZABÁLYOK... 42 Az adózás rendjéről szóló törvény (kivonatos közlés)... 43 Az általános forgalmi adóról szóló törvény (kivonatos közlés)... 43 A jövedéki adóról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 44. I. áruosztály Élő állatok; állati termékek 2 Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek...

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 44. I. áruosztály Élő állatok; állati termékek 2 Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek... C 356/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.29. TECHNIKAI ÚTMUTATÓ JEGYZÉK A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA AZON KÓDJAINAK INDIKATÍV LISTÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA, AMELYEK A TILTOTT FÓKATERMÉKEKRE VONATKOZHATNAK

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 76 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások közlemények 58. évfolyam 2015. március 4. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL

Részletesebben

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ÉS A VÁMTARIFASZÁMOK KAPCSOLATA

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ÉS A VÁMTARIFASZÁMOK KAPCSOLATA A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ÉS A VÁMTARIFASZÁMOK KAPCSOLATA A népegészségügyi termékadóról szóló törvény tárgyi hatálya alá tartozó termékek, illetve azok vámtarifaszámának meghatározása Szerkesztette:

Részletesebben

EKAER Mentességek, kockázatos termékek, hatósági zár. dr. Minya Mihály pénzügyőr ezredes főigazgató

EKAER Mentességek, kockázatos termékek, hatósági zár. dr. Minya Mihály pénzügyőr ezredes főigazgató EKAER Mentességek, kockázatos termékek, hatósági zár dr. Minya Mihály pénzügyőr ezredes főigazgató Tranzit Forgalom szerinti mentesség Nem tartozik az EKAER hatálya alá - tranzit, - harmadik országból

Részletesebben

MUNKAANYAG. Herédi János. Állati és növényi eredetű áruk és termékek osztályozása. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Herédi János. Állati és növényi eredetű áruk és termékek osztályozása. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Herédi János Állati és növényi eredetű áruk és termékek osztályozása A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Vámjogi ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Vámjogi ismeretek Hazánk 2004. május elsején

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény módosította

Részletesebben

22. Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő szolgáltatások

22. Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő szolgáltatások 1. számú melléklet a 44/2008. (IV. 10.) FVM rendelethez [1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez] 22. Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő szolgáltatások 2211

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 42 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY (kivonatos közlés, hatályos: 2006. szeptember 1-jétől) Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések

Részletesebben

Csomagolás vs csomagolószer

Csomagolás vs csomagolószer Kovács Csaba Csomagolás vs csomagolószer Jogforrások a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény* (Ktdt.) n Kormányrendeletek: p a termékdíj-kötelezettség kötelezettség (általános vhr.),

Részletesebben

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. október 16.-i állapot) 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Országgyűlés Hivatal a komanyyzar5-x-1 33, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2011 J'J A 01. Képvisel ői önálló indítván y 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 59 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 21. március 1. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-15 A Felhívás indokoltsága és célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében a felhívás célja a kiemelt

Részletesebben

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK Árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba: (a) a 7., 8. vagy a 11. Árucsoportban

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL Budapest, 2004. április TISZTELT OLVASÓ! Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, és ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Környezetvédelmi-termékdíj alá eső termékek

Környezetvédelmi-termékdíj alá eső termékek Környezetvédelmi-termékdíj alá eső termékek a) akkumulátorok 1. Elektromos akkumulátorok kivéve: a 8507 80 20 a 8507 80 30 és a 8507 90 alá tartozó termékek és a nátriumkén (NaS) helyhez kötött energiatároló

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

KERESKEDELMI VÁMTARIFA II. RÉSZ

KERESKEDELMI VÁMTARIFA II. RÉSZ KERESKEDELMI VÁMTARIFA II. RÉSZ KERESKEDELMI VÁMTARIFA 71 90. ÁRUCSOPORT KERESKEDELMI VÁMTARIFA XVIII. ÁRUOSZTÁLY OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-, ELLENŐRZŐ, PRECÍZIÓS, ORVOSI VAGY SEBÉSZETI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről 1. oldal 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben