ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT"

Átírás

1 .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l / /6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi ~őfelügyclőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) a DA~AT-LUBS Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és telephety: 3398 Nagytálya, Petőt i S u 22 b., hrsz., KUJ: , KTJ: ; KSH azonosító: , adószám: l 0, cégjegyzékszám: , nyilvántartási szám: 739 2KERKOZ a továbbiakban: Engedélyes) részére Engedélyes kérelmének helyt adva engedélyezi nem veszélyes hulladékok Országos szállítását, kereskedelmét, közvetítését és gyűjtését a~ alábbiak szerint. 1.) Az en2edélyezett hulladék~azdálkodási tevékenysé~ me2nevezése: Szállítási, kereskedelmi, közvetítési és gyűjtési tevékenység vég7ése jelen engedély 3. pontjában Felsorolt nem veszélyes hulladékok tekintetében. 2.) A hulladékt~azdálkodási tevékenysét~$el érintett terület: Magyarország területe. 3.) A hulladék fajtája, típusa és mennyisége: a) Kereskedelmi, közvetítési és gyűjtési tevékenységgel érintett hulladékok Fajtája, típusa és mennyisége: Kereskedelmi és közvetítési Gyűjtési tevékenységgel Azonosító Megnevezés tevékenységgel érintett érintett kód hulladék hulladék. mennytsege mennyisége (tonna/év) (tonna/év) MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 02 ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 0201 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka mosásból és tisztításból származó iszap hulladékká vált növényi szövetek műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) erdőgazdálkodás hulladéka

2 agrokémiai hulladék, amely különbözik a tól fémhulladék hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék mosásból és tisztításból szárniazó iszap fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap. gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat.. készítéséből, melasz-feldolgozásból és ferméntálásból. származó hulladék mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és ~ ~o.ooo 50 más szétválasztásokból származó iszap tartósítószer-hulladék oldószeres kivonatolásból származó hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 50. kezelesebol szarrnazo iszap cukorgyártási hulladék cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld nem szabványos kalcium-karbonát a folyékony hulladéknak a képződ~se helyén történő kezeléséből származó iszap tejipari hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag ~ a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 50 kezelesebol szarmazo iszap sütő- és cukrászipari hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag tartósítószer hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő ~o.ooo kezeléséből szarmazo iszap alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből. származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó) a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus 50 aprításából származó hulladék szeszfőzés hulladéka kémiai kezelésből származó hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő. 50 kezeléséből származó iszap

3 FAFLLDOLGoZÁsBÓ~ ÉS FALEMEZ-. BÚTOR-. CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁR FÁSBÓL SZÁRMAZÓ_HULLADÉK ta~eldolgozásból, f alemez- ás bútorgyárrásból származó hulladék fakéreg ás parafahulladék fűrészpor, t aforgács, darabos eselék, Fa. forgácsiap és Furnér, amely különbözik a 03 0! 04-től cellutózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hultadék f~kéreg ás fahulladék zöldlúg iszap. amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek 50 ki - -~-~ papír újrafeldolgozásábót származó. festékeltávolítási 50 (de-inking) iszap hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél 50 mechanikai úton elválasztott maradék hasznosításra szánt papír és karton válogatásából so származó hulladék hulladék mésziszap mechanikai elválasztásbót származó szálmaradék, szál-, 50 töltőanyag- ás fedőanyag-iszap. a Folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a lo-től 04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK bőr- és szőrmeipari hulladék húslás ás a meszezési b~rhasíték hulladéka meszezési hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 50 kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 50 kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap krómot tartalmazó cserzett bőrhul ladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) kidolgozási és kikészítési hulladék textilipari hulladék társított anyagokból származó hulladék (impregnált 50 textíl iák, elasztomerek, plasztomerek) természetes alapanyagokból származó szerves anyag 50 (p1. ZSÍI, viasz) kikészítésből származó hulladék, amely különböiik a től so színezék ás pigment, amely különbözik a tol

4 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től feldolgozatlan textilszál hulladék feldolgozott textilszál hulladék 50. KŐOLAJF[NOMÍTÁSBÓL, os FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL A KŐSZÉN SZÁRMAZÓ HULLADÉK kőolajfmornításból származó hulladék - a i~lvékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től kazántápvíz iszapja hűtőtornyok hulladéka kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék bitumen kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék hűtőtornyok hulladéka földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék ként tartalmazó hulladék SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL. SZÁRMAZÓ HULLADÉK sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék J szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a től és a tól fémoxidok, amelyek különböznek a től a szennyvíz képződésének telephelyén történő. tisztításából származó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a től. foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó ~ hulladék foszforvegyületet tartalmazó salak

5 kalciwri alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a [óI. közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai lölyamatokból származó hulladék műkorom (carbon black) SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásáb~és felhasználásából származó hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a li-től műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék. a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a li-től hulladék műanyag adalékanyag hulladék, amely különbözik a től szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, 50 amely különbözik a l6-tót szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásábót, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a ) a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely külöi~ibözik a Il-től szerves növényvédő szerek (kivéve a és a ), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a li-től gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a Il-től szilárd hulladék, amely különbözik a tól 50 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből. forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től 50

6 finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a tő! BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK 08 ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a li-től festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a tol festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely küfönbözik a től festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a től festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a től egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék por alapú bevonatok hulladéka kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék nyomdafesték hulladék, amely különbözik a től nyomdafesték iszap, amely különbözik a től hulladékká vált toner, amely különbözik a től 50 ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve) ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik 50 a tő! ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a től ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a tól 50

7 jga~o~, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a től 09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉK~\ fényképészeti ipar hulladéka ezustot Vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fbtót ilm és - papír ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm ~ ~ és -papír egyszer használatos fényképezőgép. áramforrás nélkül 50 áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos ~ fényképezőgép, amely különbözik a N~ I TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATI3ÓL 10 SZARMAZO HULL~D~K eröművekből és ~gyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék) hamu, sal.ak és kazánpor (kivéve a ) széntüzelés pernyéje 50 tőzegpernye és kezeletlen Fa eltüzeléséből származó pernye füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból )OOOQ 50 származó szilárd hulladék füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból szarrnazo iszap hulladéka együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, 50 amely különbözik a től együttégetésből származó pernye, amely különbözik a so tól gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a tő!, a től és a 10 0! tó! a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a tól kazán tisztításából származó vizes iszap, amely 50 különbözik a től fluid-ágyból származó homok széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, 50 előkészítéséből származó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék vas- és acéliparból származó hulladék salak kezeléséből származó hulladék kezeletlen salak 50 gázok kezeléséből származó s7ilárd hulladék, amely különbözik a tő! ) 10 h,apr1~ rpvp 50

8 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a tő! gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, 50 amely különbözik a tó! egyéb iszap és szűrőpogácsa 50 alumínium elektrolíziséből és tenriikus kohászatából származó hulladék hulladékká vált anód törmelékek fölözék és salak, amely különbözik a től 50 anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, ai~siy különbözik a tő füstgázból származó por, amely különbözik a től egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok 50 porát is), amelyek különböznek a tő! gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely 50 különbözik a tól. gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, 50 amely különbözik a től. hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a tő!. ) egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó. hulladék szilárd részecskék és por egyéb salakok.. 50 kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony falözék, amely különbözik a lo-től anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely 50 különbözik a től anód törmelékek füstgáz por, amely különbözik a tő! füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, 50 amely különbözik a től hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely 50 különbözik a től vasöntvények készítéséből származó hulladék kemence salak.. 50 fémöntésre nem használt öntőrnag és forma, amely különbözik a tő!. fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a től füstgáz por, amely különbözik a től egyéb részecskék, amelyek különböznek a tő!. 50.

9 kötőanyag hulladék, amely különbözik a 1 () tál hullaclékká vált repeclésjelző anyag, amely különbözik a 1009 IS-tél nemvas fém_öntvények_készítéséből származó hulladék kemence salak 50 fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a [ től f émöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a tél füstgáz por, amely különbözik a től egyéb részecskék, amelyek különböznek a [1-tól kötőanyag hulladék, amely különbözik a tól 20~00 50 hullaclékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a IS-től üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék üveg alapú, szálas anyagok hulladéka egyéb részecskékéspor feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely 50 különbözik a 10 [ 1 09-től üveghulladék, amely különbözik a től 50 [ üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a tól füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely 50 különbözik a től füstgáz kezeléséből származó iszap és szüröpogácsa, 50 amely különbözik a [ től a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely 50 különbözik a 10 I I I 9-tő kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék szilárd részecskék és por gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa kiselejtezett öntőforma kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari 650 termékek hulladéka gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely 650 különbözik a től zornáncozási hulladék, amely különbözik a 10 [2 1 1-től a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 650 kezeléséből származó iszapja. cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított ~ gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék I in ~II 6Q7ffPtt h~ii1~ I ~I~ ~ilt k~v ~rékek

10 a mész égetéséből és oltásából származó hulladék szilárd részecskék és por (kivéve a és a gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a től cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a től és a től gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től hulladék beton és betonkészítési iszap FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI ~ ii FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK~ HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (p1. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től öblítő- és mosóvíz, amely külön~bözik a Il-től zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a tól nemvas fémek hidrornetallurgiai eljárásaiból származó hulladék vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a tol tűzihorganyzási eljárások hulladéka kemény cink cinkhamu 50 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI 12 ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék vasfém részek és esztergaforgács vasfémrészekéspor nemvas fém reszelék és esztergaforgács nemvas fém részek és por gyalulásból és esztergálásból származó műanyag 50 forgács hegesztési hulladék gépi megmunkálá~ során képződő iszap, amely 50 különbözik a től

11 homokü~vatási hulladék, amely különbözik a I6- [ól elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a I tó I CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; JKÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK. (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK,. SZUROANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT ~ 01 esomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési_csomagolási_hulladékot) papír és karton csomagolási hulladék műanyag csornagolási hulladék h~ csomagolási hulladék ~érn csomagolási hulladék vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék egyéb, kevert csomagolási hulladék üveg cs omagolási hulladék textil csornagolási hulladék abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat abszorbensek,szűrőanyagok, törlökendők, védőruházat, 50 amely kulonbozik a tő 1 16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet 1601 is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából sz~ármazó hulladék (kivéve a 13, a 14 föcsoportokban, a és a alcsoportokban meghatározott hulladék) hulladékká vált gumiabroncsok hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem 650 folyadékot,_sem mas_veszelyes osszetevot súrlódó-betét, amely különbözik a től Fagyálló folyadék, amely különbözik a l4-töl vasfémek nemvas fémek műanyágok üveg közelebbről meg nem határozott alkatrészek elektromos és elektronikus berendezések hulladéka kiselejtezett berendezés, amely különbözik a től [g terjedő hulladéktípusoktól kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a tőt 50 50

12 homokfúvatási hulladék, amely különbözik a tál elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a tó! CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL 15 MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRU}IÁZAT csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) papír és karton csomagolási hulladék műanyag csomagolási hulladék.. fa csomagolási hulladék fém csomagolási hulladék vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék egyéb, kevert csomagolási hulladék üveg csomagolási hulladék, textil csomagolási hulladék. abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a től 16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából sz~ármazó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a és a alcsoportokban meghatározott hulladék) hulladékká vált gumiabroncsok hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt súrlódó-betét, amely különbözik a től fagyálló folyadék, amely különbözik a től vasfémek nemvas fémek műanyagok üveg közelebbről meg nem határozott alkatrészek elektromos és elektronikus berendezések hulladéka kiselejtezett berendezés, amely különbözik a től ig terjedő hulladéktípusoktól kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a től 50

13 szigetelőanyagokai ás azhesztet tartalmazó_építőanyag szigetelő anyag, amely különbözik a ás a tót gipsz alapú építőanyag gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a egyéb építési-bontási hulladék kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a től, a től ás a tól 650 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN 19 KIVUL KEZELO SZE~%TNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék kazánhamuhól eltávolított vas tartalmú anyag (fenék 50 ha mu) kazánhamu és salak, amely különbözik az től pernye, amely különbözik a tál 20~ Ot 16 kazánból eltávolított por, amely különbözik a tol pirolízis hulladék, amety különbözik a től fluid-ágy homokja hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (p1. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék ~ etőkevert hulladék, amely kizárólag nemveszétyes 50 hul tadekot tartalmaz előírástól eltérő minőségű komposzt hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék - települési hulladék anacrob kezeléséből származó folyadék ~ fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely 650 kúlonbozik a tol 19 ~ 10 éghető hulladék, amely különbözik a tál és a tól szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék települési ás ahhoz hasonló hulladék nem kornposztált 650 frakciója állati és növényi hulladék nem komposztált fiakciója állati és növényi hulladék anaerob keielésébőt származó 19060k_i. folyadék települési hulladék anacrob kezeléséből származó kirothasztott anyag állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó :

14 19 07 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely 20 különbözik a től szennyvíztisztító iriűvekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék rácsszernét hornokfogóból szánnazó hulladék települési szennyvíz tisztításából származó iszap olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból 650 credo zsir-olaj keverek ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó isz~, amely különbözik a tól ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék víz derítéséből származó iszap karbonát sók eltávolításából származó iszap kimerült aktív szén telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék vas-és acélhulladék nemvas fém hulladék könnyű frakció és por, amely különbözik a tól más frakciók, amelyek különböznek a től olaj regenerálásából származó hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (Pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék papíréskarton fémvas nemvas fémek műanyag és gumi üveg fa, amely különbözik a tól textíliák ásványi anyagok (p1. homok, kövek) 650

15 T éhető hulladék (p1. keverékből készített_tüzelöanya~) egyéb, a II-tő! különböző hulladék mechanikai 19 1? 1 ~2 kezelésével nyert hulladék (ideérive a keveri anyagokat is) szennyezett talaj és talajvíz remecliációjából származó hulladék szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a tő! szennyezett talaj remediációjáhól származó iszap, amely különbözik a tó! szennyezett talajvíz remediációjából ~z~rmazó iszap, amely különbözik a tő!. 650 szennyezett talavíz remediációjából származó szennyvíz, töm~y vizes oldatok. amelyek különböznek 650 a tő! TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI - - HULLADEK ES A 1-IAZTARTÁSI HULLADÉKI-IOZ 20 HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELK ÜLÖNÍTETTEN GY ŰJTÖTT FRAKCIÓT IS elkülönítetten gyűjtött hulladék f~rakciók (kivéve a 1501) papírés karton üveg biológiailag lebomló konyhai ésétkezdei hulladék ruhanemű textíliák étolaj és zsír j festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek 650 kulonboznek a től mosószcrek, amelyek különböznek a tő! gyógyszerek, amelyek különböznek a tő!. 650 ki selej tezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a tő!, a tó! és a tő! fa, amely különbözik a tő! műanyagok fémek egyéb települési hulladék egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 650 hulladékot is piacokon képződő hulladék úttisztításból származó maradék hulladék oldórneciencéből származó iszap 650

16 szennyvíztisztításból származó hulladék lomhulladék Összesen: A telephelyre bevihető fénihulladék összmennyisége: A telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes hulladék mennyisége: 50 tonna. b) Szállítási tevék~enységgel érintett hulladékok fajtája, típusa és mennyisége: Azonosító. kód Megnevezes MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS 02 TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK Szállítási tevékenységgel érintett hulladék mennyisége tonna/év mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka mosásból és tisztításból szánriazó iszap hulladékká vált növényi szövetek rnűanyaghulladék (kivéve a csomagolás) erdőgazdálkodás hulladéka agrokémiai hulladék, amely különbözik a tól fémhulladék hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék mosásból és tisztításból származó iszap fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap. gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék mosásból, tisztításból, hárnozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap tartósítószer-hulladék oldószeres kivonatolásból származó hulladék 02,0304 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap cukorgyártási hulladék cukorrépa tisztításából és rnosásából visszamaradt föld nem szabványos kalcium-karbonát

17 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből szárniazó iszap tejipari hulladék íhgyasz[ásra Vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony huuadéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap sütő- és cukrászipari hulladék fogyasztásra vagy fetdolgozásra alkalmatlan anyag tartósítószer hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 650 iszap alkoholtartal mú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék_(kivéve_kávé,_tea és_kakaó) a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából 650 származó hulladék szeszfőzés hulladéka kémiai kezelésből származó hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 650 iszap. FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST 03 SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ H ULLADÉK fofeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék ~éreg és parafahulladék fűrészpor, feiorgács, darabos eselék, fe, forgácsiap és furnér, amely 650 különbözik a től cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék fakéreg és fahulladék zöldlúg iszap, amelyet főzölúg regenerálásából nyertek ki papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (dc-inking) iszap hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton 650 elválasztott maradék hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék hulladék mésziszap mechanikai elválasztásból származó szálmaraciék, szál-, töltőanyag- és 650 fedőanyag-iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 650 iszap, amely különbözik a től 04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK bőr- és szőrmeipari hulladék húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka meszezési hulladék

18 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, l~rómot tartalmazó iszap ~ a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 650 származó, krómot nem_tartalmazó_iszap krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, 650 csiszolási por) kidolgozási és kikészítési hulladék textilipari hulladék társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, 650 elasztomerek,_plasztomerek) terniészetes alapanyagokból származó szerves anyag (p1. zsír, viasz) ~_ kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a töl színezék és pigment, amely különbözik a ~~-~ a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből szárniazó 650 iszap,_amely_különbözik_a_04_02_1 9-től feldolgozatlan textilszál hulladék feldolgozott textilszál hulladék KŐOLAJF1NOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK kőolajfinomításból származó hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 50 iszap, amely különbözik a től kazántápvíz iszapja hűtőtornyok hulladéka kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék bitumen kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék ~ hűtőtornyok hulladéka földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék ként tartalmazó hulladék SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a től és a tól fémoxidok, amelyek különböznek a től a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 650 iszap,_amely_különbözik_a_06_05_02-től kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból_származó_hulladék szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a től 650

19 foszl orvegyület termeléséből. kiszereléséből. lbrgalmazásáhól ás fi~lhasználásából. valamint loszforvegyülettel végzett műveletből származó hullacték. fosz0rvegyü letet tartalmazó salak 650 kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a tál közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai íblyamatokból származó hulladék műkorom (carbon black) SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ 1-IULLADÉK ~ szerves alapanyagok terrneléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hu1ladék~ / ~ 01 ~ a folyékony hutladékriak a képződése helyén történő kezeléséből származó 650 iszap, amely~ül5nbözik a _-től ~ 02 műanyagok, műgumi ás műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalrnazásából és felhasználásából származó hulladék ? a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 650 iszap, amely különbözik a től hulladék műanyag adalékanyag hulladék, amely különbözik a től ~ 17 szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a tál szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származ~ hulladék (kivéve a ) » a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezelés4ből származó 650 iszap, amely különbözik a től szerves növényvédő szerek (kivéve a és a ), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) ás biocidok gyártásából, kiszere1éséb~1, forgalrnazásából és felhasználásából származó hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 650 iszap, amely különbözik a től gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából ás felhasználásából származó hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 650 iszap, amely különbözik a től szilárd hulladék, amely különbözik a tál 650 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek ás kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából ás felhasználásából származó hulladék P a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 650 iszap, amely különbözik a től finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, [ orgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től 650

20 , O BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁ]3ÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a tő! festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a tál festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a től festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a tő! festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a től egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék. por alapú bevonatok hulladéka. kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap kerárniaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió nyorndafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásábó! és felhasználásából származó hulladék. nyorndafestéket tartalmazó vizes iszap nyorndafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék nyorndafesték hulladék, amely különbözik a től nyomdafesték iszap, amely különbözik a tő! hulladékká vált toner, amely különbözik a től. ragaszták és töm.ítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve). ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a tő!. ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a Ii-tő!. ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a tó! ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a tő! FÉNYKÉPÉSZETI [PAR HULLADÉKA. fényképészeti ipar hulladéka.. ezüstöt vagy ezüstvegyü!eteket tartalmazó fotófilm és -papír ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a től. TERMIKUS GYÁRTÁSFQLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK Ö erőrnűvekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék) 10 0! 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a )

21 Ho oi 02 széntüzelés pernyéje ~ őzcgpernye és kezeletlen_[ a eküzeléséből_származó_pernye ! üstgáz kéntctenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap 650 hul ladéka ~ együttégetésböl származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a től együ~égetésből származó pernye, amely különbözik a tól gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a től, a tő! ésa tól a fblyékony hulladéknak a képződése hetyén történő kezeléséből származó iszap,_amely különbözik a tó! kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a től fluid-ágyból származó homok széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárotásából, előkészítéséből 650 származó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék vas- és_acéliparból_származó_hulladék W salak kezeléséből származó hulladék kezeletlen salak ~ 08 gá~ok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a től hengerlési reve 50 W02 12 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 1002! 1-től gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a tot egyéb iszap és szűrőpogácsa alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék hulladékká vált anód törmelékek fölözék és salak, amely különbözik a től anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a től füstgázból származó por, amely különbözik a tő! ~2 egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek 650 különböznek a től gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a tól ~6 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a tő! hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a tő! ~ sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től

22 10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék szilárd részecskék és por egyéb salakok kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a től anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a től anód törmelékek füstgáz por, amely különbözik a től füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től vasönt~vények készítéséből származó hulladék kemence salak fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a tol fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a től füstgáz por, amely különbözik a től egyéb részecskék, amelyek különböznek a li-től kötőanyag hulladék, amely különbözik a tól hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a től nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék kemence salak fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a től fémöntésre használt öntőmag és forma, amely kii~1önbözik a től füstgáz por, amely különbözik a től egyéb részecskék, amelyek különböznek a től kötőanyag hulladék, amely különbözik á tól hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a től üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék üveg_alapú,_szálas_anyagok_hulladéka egyéb részecskék és por feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a től L12 üveghulladék,.amely különbözik a től üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a tól füstgáz kezeléséből szánriazó szilárd hulladék, amelykülönbözik a től. 1 ~ füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 650 ~ től a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a től. 650

23 10 kerámiaáruk. téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék hőkezelésre elkészített, hullaciékká vált keverék szilárd részecskék és por gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa kiselejtezett öntőforma kiégetett kei~miák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a től 6~ zománcozási hulladék, amely különl?özik a től a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből szái-mazó 650 iszapja cement, n~sz és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány ős termékek gyártásábó I származó hulladék hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek a mész égetéséből és oltásából származó hulladék szilárd részecskékés por(kivévea 1013 l2ésa ) gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a ~3 09-től II cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a től és a től gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a i 2-től hulladék_beton_és_betonkészítési_iszap 650 I I FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FEU)LETKEZELÉSÉBŐL ÉS B~VONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEM VAS FÉMEK H IDROM ETALLURGIAI_1-IULLADÉKA fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (p1. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtal~nítás, anódos oxidálás) iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a től zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a tól nemvas fémek hidrornetallurgiai eljárásaiból származó hulladék vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből so származó hulladék réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a től tűzihorganyzási eljárások hulladéka keménycink cinkharnu 50 _ 5

24 ,13 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI. ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék vasfém részek és esztergaforgács vasfém részek és por nemvas fém reszelék és esztergaforgács nemvas fém részek és por gyalulásból és esztergálásból származó n~iűanyag forgács hegesztési hulladék gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a től homokfúvatási hulladék, amely különbözik a tól elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a tól. CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 15 HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUNÁZAT csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) papír és karton csomagolási hulladék műanyag csoiriagolási hulladék fa csomagolási hulladék fém csomagolási hulladék vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék egyéb, kevert csomagolási hulladék üveg csomagolási hulladék textil csomagolási hulladék abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a tő!.. 16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a és a alcsoportokban meghatározott hulladék) hulladékká vált gumiabroncsok hulladékká vált gépjármű, an~ely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt súrlódó-betét, amely különbözik a től fagyálló folyadék, amely különbözik a től vasférnek nemvas fémek

25 műanyagok 650 üveg 650 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 50 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka kiselejtezett berendezés, amely különbözik a től ig terjedő hulladéktípusoktól kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a től az előírásoknak nem megf~lelő és nem használt termékek szervetlen hulladék, amely különbözik a tál szerves hulladék, amely különbözik a töl nyomásálló tarlályokban tárolt gázok és basználatból kivont vegyszerek használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a tál, 650 a_1605_07-tál_vagya_ tál elemek és akkumulátorok lűgos akkumulátorok (kivéve a ) egyéb elemek ás akkumulátorok a képzőclés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék vizes folyékony hulladék, amely különbözik a től vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a tál bélésanyagok ás tűzátlá anyagok hulladéka ~ kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzállá 50 anyagok,_amelyek_különböznek_a_16_1_1_01_-től kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzállá anyagok, 50 amelyek különböznek a tál kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló 50 anyagok,_amelyek_különböznek_a_16_1_1_05-től 17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 1701 beton, tégla, cserép és kerámia beton tégla cserép ~s kerámia beton, különbözik tégla, a 17 cserép tál és kerámia Frakció vagy azok keveréke, amely Fa, üveg és műanyag ~ üveg műanyag ~ ~ bitumen keverék, szénkátrány és kátrányterrnék bitumen keverék, amely különbözik a Ol-től 650

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Jelen rendelet Tura városában 2013. január 31. napján kihirdetésre került. Dolányi Róbertné jegyző

Jelen rendelet Tura városában 2013. január 31. napján kihirdetésre került. Dolányi Róbertné jegyző Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I. 31.) rendelete Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 23/2000. (XII.19.) rendelet módosításáról 1. Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. melléklet a 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelethez A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. Szilárd nem veszélyes hulladékok. 1.1. szerves hulladékok

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL napirendi pont Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Tisztelt Közgyűlés! Az 1995. évi LIII. tv. három fejezetében is (12. (3), 46. (1) e., 51. (3)

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérıl és a komposztálás mőszaki követelményeirıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 3 BEVEZETŐ...9 A 2658/87/EGK rendelet a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról...11 Az 1810/2004/EK rendelet a 2005. évi Kombinált Nómenklatúra kihirdetéséről...15 I. SZÁMÚ

Részletesebben

TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT IBRÁNY ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK LERAKÓ TELEP DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS

TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT IBRÁNY ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK LERAKÓ TELEP DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT IBRÁNY ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK LERAKÓ TELEP 2014. március ENVIRO-EXPERT KFT.

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 10 Élelmiszergyártás o 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013

Részletesebben

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése I. Oktatási segédlet Készítette: Dr. Szabó

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ENVIRO-EXPERT KFT. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. Mobil: +36 (20) 426-4352; Tel: +36 (52) 324-747; Fax: +36 (52) 998-084 Email: enviroexpertkft@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján 1 0111 2 0111 3 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16442/2014. Iktatószám:72299/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal rn Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-4890/201 5., 48772/2015. Tárgy: Hnlladékgazdálkodási engedély Ügyintéző: Bujdosó Julianna Melléklet: - Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Hivatkozási szám:

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a nem veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a nem veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203 101 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 401 402 501 506 507 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 613 701 702 703 704 705 706 707 801 Ásványok bányászatból származó Fémtartalmú ásványok

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-13. 13. Másodlagos tüzelőanyag előállítás, nemesítés és pirolízis i technológia Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár,

Részletesebben

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1122 ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE. a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről 1

A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE. a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről 1 EU joganyagok - A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE - a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása 1. oldal miatti korlátozó A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE a Krím és Szevasztopol

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Célja: A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás formája: Támogatás összege: Támogatás

Részletesebben

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. TEL.: +36 1 459 6700 FAX: +36 1 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu Hulladékudvar Bánk bán utca 8-10.

Részletesebben

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN 2013.január 1-től a bejelentéshez kötött ipari tevékenységek esetén az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdése előtt írásban köteles a telep

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.02.2006 COM(2006) 39 végleges 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

Részletesebben

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 051001 Feketeszén-bányászat 052001 Barnaszén-, lignitbányászat 061001 Kőolaj-kitermelés 062001 Földgázkitermelés 071001

Részletesebben

Lengyel-magyar kereskedelem 2011-ben 2015-12-16 18:53:25

Lengyel-magyar kereskedelem 2011-ben 2015-12-16 18:53:25 Lengyel-magyar kereskedelem 2011-ben 2015-12-16 18:53:25 2 2011-ben, jó kezdést követően a Magyarországra irányuló lengyel export növekedési üteme a következő negyedévekben lassulni kezdett. Míg az első

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl... 1 / 8 2012.02.03. 11:18 Telepek működtetése 2011. április 26. kedd, 06:37 Telepek működtetése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A vonatkozó jogszabályok Bejelentés-köteles ipari tevékenységek Engedélyköteles

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T. Tárgy: Central EU Biofuels Hungary Kft.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T. Tárgy: Central EU Biofuels Hungary Kft. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Szám: 45318-2-24/2008. Ea: Balatonyi Zsolt Bang Gyula dr. Fűz István dr. Jenei Mária Nagyné Korek Katalin

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VEKOP-1.3.1-16 1,23 Mrd Ft 1 500 000 10 000 000 Ft Intenzitás 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS bejelentésköteles ipari tevékenység

Részletesebben

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag ) 2. tétel - A nemfémes szerkezeti anyagok tulajdonságai, felhasználásuk. - Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik, alkalmazásuk. - A könnyűfémek fajtái és jellemzői, ötvözése, alkalmazása. - A színesfémek

Részletesebben

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Az ipari tevékenység folytatásának szabályai A jogszabályban meghatározott gazdasági termelő vagy szolgáltató, azaz ipari tevékenységek folytatását a tevékenység

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007 TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HASZNOSÍTÁSA KORSZERŰ, KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN Székesfehérvár 2007 LEGÚJABB HAZAI KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK A SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK MECHANIKAI

Részletesebben

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2008. január 01-tõl

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2008. január 01-tõl KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Érvényes: 2008. január 01-tõl Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása

Részletesebben

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Székesfehérvár, 2010. november 18. Fejér Megyei Mérnök Kamara Környezetvédelmi Szakcsoportja Szakmai Ülése Települési éi szilárd iá hulladék mechanikai előkezelése másodlagos tüzelőanyaggá történő felhasználáshoz

Részletesebben

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet FŐBB TERMIKUS HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszáma Megnevezése 1 Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok 01

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai A BEJELENTÉST NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni. Érkeztető bélyegző helye: 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.13. COM(2015) 332 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe ÖSSZEFOGLALÓ A kovácsüzemek és öntödék BREF (elérhető legjobb technika referencia dokumentum) a 96/61/EK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint végzett információcserét tükrözi. Az összefoglalót

Részletesebben

Termikus hulladékkezelési eljárások és környezeti teljesítményük. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser 06 20 912 97 07 bocskayb@duna-drava.

Termikus hulladékkezelési eljárások és környezeti teljesítményük. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser 06 20 912 97 07 bocskayb@duna-drava. Termikus hulladékkezelési eljárások és környezeti teljesítményük Bocskay Balázs alternatív energia menedzser 06 20 912 97 07 bocskayb@duna-drava.hu Van-e értelme energetikai hasznosításról beszélni, amikor

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/6879-9/09. Tárgy: Engedély hulladék szállítására Előadó: Várszegi Róbert H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési GINOP 1.2.1-15 1. Támogatható tevékenységek a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése kötelező projektelem b) Az új gyártási folyamat során az

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

A hulladékstátusz megszűnéséhez kapcsolódó tanúsítási követelmények

A hulladékstátusz megszűnéséhez kapcsolódó tanúsítási követelmények A hulladékstátusz megszűnéséhez kapcsolódó tanúsítási követelmények IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK, AUDITOK KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető 2014. szeptember 23. Mi az EoW A hulladékokról és egyes irányelvek

Részletesebben

LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT.

LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT. 1. LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT. KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 2014. ről Környezeti fenntarthatóság részterülethez FENNTARTHATÓSÁGI SZÁMÍTÁSOK Készítette: Kővári László Hulladékgazdálkodási szakértő Szkv-1.1

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről 66220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 140. szám beruházási támogatásnak nem minősülő egyéb támogatási rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek keretében a támogatás igénybevételére irányuló kérelmek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2016. 04. 29. 1 TARTALOM Fejezet címe Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

DEPÓNIA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. Székesfehérvár. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54.

DEPÓNIA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. Székesfehérvár. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu www.progressio.hu

Részletesebben

Nem veszélyes hulladékok kereskedelmi és előkezelési engedélykérelme

Nem veszélyes hulladékok kereskedelmi és előkezelési engedélykérelme Nem veszélyes hulladékok kereskedelmi és előkezelési engedélykérelme Page 1 A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.)

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: 2012. október 1-tõl

KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: 2012. október 1-tõl KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Hatályos: 2012. október 1-tõl Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A Felhívás 2. számú szakmai melléklete

A Felhívás 2. számú szakmai melléklete A Felhívás 2. számú szakmai melléklete VTSZ lista XVI Áruosztály - Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelevő és -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó

Részletesebben