1. oldal, összesen: 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. oldal, összesen: 6"

Átírás

1 01 1 Veszélyes hulladékok adatai EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok * olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok xxx * veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok xxx 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai * veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok xxx 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok * veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok xxx KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS 0 5 KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK tartályfenék iszapok II 06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok * kénsav és kénessav II * sósav II * folsav (hidrogén-fluorid) I * foszforsav és foszforossav III * salétromsav és salétromossav II * egyéb savak III. lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok * kalcium-hidroxid II * ammónium-hidroxid II * nátrium- és kálium-hidroxid II * egyéb lúgok II. sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok * nehézfémeket tartalmazó fémoxidok I fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a tól * folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok I. 1. oldal, összesen: 6

2 közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok * szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok II * kimerült aktív szén (kivéve ) III * korom III * BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok II * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok II * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok II * festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok III * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók III * festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok I. nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok II * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok 0, I * hulladékká vált gravírozó oldatok 0, II * veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 0, III * diszpergált olaj 0, III * ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai III. 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK alumínium olvadék elektrolíziséből származó hulladékok * elsődleges termelésből származó salak III * másodlagos termelésből származó sósalak III * másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) III nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladékok * fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák III. 11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) * foszfátozásból származó iszapok II. 2. oldal, összesen: 6

3 * kimerült vagy telített ioncserélő gyanták II. 12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok * halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok I * halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok I * szintetikus hűtő-kenő olajok I * elhasznált viaszok és zsírok I * veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok lll * olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) I * biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj I. 13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) hidraulika olaj hulladékok * PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok II * szintetikus hidraulika olajok I * egyéb hidraulika olajok I motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok I * szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok I * egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok I szigetelő és hő-transzmissziós olajok * egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok I olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok II Homokfogóból és olaj-víz szeparátumokból származó iszapok III * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek III folyékony üzemanyagok hulladékai * tüzelőolaj és dízelolaj III * benzin II * egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) I * * HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási III. hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat III abszorbensek, veszélyes anyagokkal szűrőanyagok, szennyezett törlőkendők abszorbensek, és védőruházat szűrőanyagok (ideértve a közelebbről * nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat III. 3. oldal, összesen: 6

4 16 A a közlekedés JEGYZÉKBEN (szállítás) KÖZELEBBRŐL különböző NEM területeiről MEGHATÁROZOTT származó kiselejtezett HULLADÉKOK járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, és 16 08) * olajszűrők III * azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek III * fékfolyadékok 0, II * veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 0, II nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek * veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is III * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves I * vegyszerek II elemek és akkumulátorok ólomakkumulátorok I * nikkel-kadmium elemek II * elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit 0, II. szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és ) * olajat tartalmazó hulladékok I * egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok III. 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) beton, tégla, cserép és kerámia * veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke III fa, üveg és műanyag * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa III bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek * szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek III * szénkátrány és kátránytermékek III nitróhigító I fémek (beleértve azok ötvözeteit is) * veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok III. föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő * veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek III * veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő III * veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya III szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok * azbeszttartalmú szigetelőanyagok III. 4. oldal, összesen: 6

5 * egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák III * azbesztet tartalmazó építőanyagok III gipsz-alapú építőanyagok * veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok III egyéb építkezési és bontási hulladékok * PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padlózat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) lll. veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is) III. EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve azokat a konyhai 18 hulladékokat,amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) * lejárt szavatosságú gyógyszerek II állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából,keletkező,illetve megelőzésből származó hulladékok * egyéb hulladékok,amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében II * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek II * lejárt HULLADÉKKEZELŐ szavatosságú gyógyszerek LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK II. 19 TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok * veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak III * veszélyes anyagokat tartalmazó pernye III szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok * telített vagy kimerült ioncserélő gyanták III * ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok , III * ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok , III szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok * szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok III * szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok III * szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok III * szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldatok III. 20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS 5. oldal, összesen: 6

6 20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) * oldószerek II * savak I * lúgok I * fényképészeti vegyszerek II * növényvédő szerek I * fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok I * klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések III * étolaj és zsír, amely különbözik a től I * veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták II * veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek III. 6. oldal, összesen: 6

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről 1. oldal 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG - 1 ~L1 [:~hi1 [0 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG Ikíoo3s:um: OKTF-KP/350-8!20 15 )~imie:o: Dózsa Tibor Tórp: 1Iulladékgazdálkodást engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c. 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Készítette: Kövér Tamás osztályvezető Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Készítette: Wallacher Péter környezetvédelmi megbízott...... Jóváhagyta: dr. Sárosi József Gábor ügyvezető...... 2013. Paks Paksi

Részletesebben

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás alapjai és szabályozása

A hulladékgazdálkodás alapjai és szabályozása A hulladékgazdálkodás alapjai és szabályozása The Sixth Environment Action Programme of the EU (2001-2010) 6. THE SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES AND MANAGEMENT OF WASTES 6.1. Resource Efficiency

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A rendelet hatálya

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A rendelet hatálya 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás

Részletesebben

DEBRECEN. Megyei Jogú Város KÖRNYEZETI ATLASZA

DEBRECEN. Megyei Jogú Város KÖRNYEZETI ATLASZA DEBRECEN Megyei Jogú Város KÖRNYEZETI ATLASZA Debrecen, 2014. október Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából A kiadványt szerkesztette: a Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI A területi tervezésért felelős környezetvédelmi felügyelőség a területen lévő, illetve működő regionális ill.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY OKTF-KP/2015-3/2015. ügyiratú hiánypótlási felhívása alapján összeállított HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Megbízó:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben