HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,"

Átírás

1 ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/ /2016. KTFO-azonosító: /2016. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Katona Csaba Balatonyi Zsolt Dr. Hegedűs Márta Lovrityné Kiss Beáta Horváth Krisztina Bodó Ádám Tel.: +36 (62) /2663 Tárgy: Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. Kecskemét, hulladékgazdálkodási engedély H ív. szám: - Melléklet: - HATÁROZAT A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére az alábbiak szerint: hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 1. Engedélyes adatai; Név: Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. Székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. Telephely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) KSH szám: Adószám: Cégjegyzékszám: Cg KÜJ szám: KTJ szám: Engedélyezett kezelési tevékenység; Veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása. I. Elhasznált fixír oldatból ezüstkinyerés A évi CLXXXV. törvény 3. melléklet szerinti besorolású veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység: R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása; II. Fém csomagoló anyagok veszélyes összetevőktől történő mentesítése A évi CLXXXV. törvény 3. melléklet szerinti besorolású veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység: R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása; R Í2 Átalakítás az R l-r ll műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R l-r ll műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Szeged, Felső-Tisza part Szeged, Pf (62) / /

2 A 439/2012. (XII. 29.) Komi. rendelet 2. számú melléklete szerinti veszélyes hulladékkal kapcsolatos előkezelési tevékenység előkezelés azonosító kódja: E02-03 E02-04 aprítás tömörítés, bálázás, darabosítás E02-17 mechanikai tisztítás III. Hulladékok átcsomagolása, egységrakomány készítése A évi CLXXXV. törvény 2. és 3. melléklet szerinti besorolású veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység: RÍ 2 Átalakítás az RÍ-RÍ 1 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az RÍ-RÍ 1 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); RÍ 3 Tárolás az RÍ-RÍ 2 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti) D 14 Átcsomagolás a D1 -D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében Dl 5 Tárolás a D l-d l4 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti veszélyes hulladékkal kapcsolatos előkezelési tevékenység előkezelés azonosító kódja: E02-01 szétválasztás E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint E02-06 válogatás anyagminőség szerint E02-99 egyéb fizikai előkezelés IV Olaj víztelenítés és iszaptalanítás - szeparálás A évi CLXXXV. törvény 2. és 3. melléklet szerinti besorolású veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység: RÍ 2 Átalakítás az RÍ-RÍ 1 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R l-r ll műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elleülönítés); A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti veszélyes hulladékkal kapcsolatos előkezelési tevékenység előkezelés azonosító kódja: E04-03 fázis szétválasztás V. Műanyag ballonok IBC tartályok tisztítása A évi CLXXXV. törvény 3. melléklet szerinti besorolású veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység: R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel); 2

3 R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talaj tisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását); VI. Bepárlás A évi CLXXXV. törvény 2. melléklet szerinti besorolású veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység: D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés); A 439/2012. (XII. 29,) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti veszélyes hulladékkal kapcsolatos előkezelési tevékenység előkezelés azonosító kódja: E04-01 desztillálás A veszélyes hulladékok esetében az R5 és D9 kezelési kódokkal történő hulladékkezelési tevékenységet egységes környezethasználati engedély birtokában végzi a Kft., így azok nem képezik jelen engedély részét. 3.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: A hulladékok fogadása, kezelése a telephelyen: A telephelyre beszállított veszélyes hulladékok mérlegelésére egy hitelesített, digitális IQM 06 ST típusú 60 tonnás hídmérleg és egy hitelesített 300 kg méréshatárú kézi mérleg szolgál. A beérkezett és mérlegelt veszélyes hulladékok szállítójárműről történő lerakodása a 4., 5. és 6. számú tároló épületek közötti térbetonnal ellátott területen történik HYSTER típusú villás targoncákkal, illetve konténerek esetében HELI típusú targoncával. A lerakodott veszélyes hulladékokat a kezelési technológia szerint szortírozzák és a további kezelésig a megfelelő tároló területre viszik. A hulladékok kezelése az engedély 4.) pontjában leírtak szerint történik. 4.) Kezelési technológiák I. Elhasznált Jíxir oldatból ezüstkinyerés Kezelhető veszélyes hulladékok: Azonosító kód Hulladék megnevezés Mennyiség tonna/év * Rögzítő (fixír) oldatok * Halványító rögzítő fixír oldatok * Fényképészeti vegyszerek 120 A technológia ismertetése, környezetvédelmi jellemzői: Az elhasználódott fixír oldatból elektrolízissel történik az ezüst visszanyerése, a kezelés előtt az oldat ph-beállítását elvégzik. A kezelést a számú, téglafalazatú, fedett, sav-, lúg- és olajálló vasalt beton padozattal rendelkező fixír kezelő épületben végzik, itt történik a kezelésre váró hulladék gyűjtése, a kezelés és a kezelés során keletkező hulladék gyűjtése. A veszélyes hulladék kezelését egy AG-1A típusú berendezésben történik, amely elektrolizáló egységből, keringető szivattyúból és egy IBC tartályból áll. Az oldatot a keringető szivattyú tartja állandó mozgásban, a berendezés forgó katóddal dolgozik, a kezelés 3

4 során a megfelelő áramerősség tartomány beállításával a berendezés elektrolikusan fémes állapotba redukálja az ezüst vegyületeket. A kinyert redukált, fémes állapotú ezüst értékesítésre kerül, a kezelés után visszamaradó * azonosító kódú ezüstmentes fixír oldatot veszélyes hulladékként kezelik a telephelyen a bepárlási technológiában. A számú fixír kezelő épületben az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége legfeljebb 6 tonna. II. Fém csomagoló anyagok veszélyes Összetevőktől történő mentesítése Kezelhető hulladékok: Azonosító kód Hulladék megnevezés Mennyiség tonna/év 1104 fém csomagolási hulladékok * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 7.1 A technológia ismertetése, környezetvédelmi jellemzői: A termelőtől átvett és a telephelyre beérkező hulladékok átcsomagolása során keletkező üres, a fémgöngyölegek falára tapadt veszélyes és nem veszélyes anyag mechanikusan eltávolításra kerül a belső felületekről. A porszennyezés eltávolítása zárt rendszerben, leválasztó porszívóval történik, a paszta állagú szennyeződést kézi erővel kapaiják le. A keletkező kaparékot azonosító kódonként fémhordókban gyűjtik össze és gyűjtik az átadásig. A megtisztított fém göngyöleg gyűjtőedényként újra felhasználásra kerül, amelyeket a partnerekhez helyeznek ki újabb hulladékgyűjtés céljából. A többnyire kis kiszerelésű (5-60 literes) fémedények a tisztítást követően kohászati hasznosításra kerülnek azonosító kódú vasfém és azonosító kódú nemvas fém hulladékként; az átadás előtt az előkezelő szín melletti konténerben tárolják préselt állapotban. A technológia a 7.1. számú, egy oldalról nyitott, acélszerkezetű, fedett, sav-, lúgés olajálló vasalt beton padozattal rendelkező előkezelő szín fedett részen végezhető, itt történik a kezelésre váró és a kezelés során másodlagosan keletkezett hulladékok gyűjtése; az egyidejűleg tárolható, kezelésre váró és kezelés során keletkező (kaparék) hulladék mennyisége 31 tonna. III. Hulladékok átcsomagolása, egységrakomány készítése Kezelhető hulladékok: Veszélyes híd leidé kok Azonosító kód Megnevezés Mennyiség t/év * szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő * Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék * Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * Olajtartalmú fúróiszap és hulladék * Veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék * Veszélyes anyagokat tartalmazó agrokémiai hulladék * Veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér 200 4

5 * Halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szer * Halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer * Fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szer * Szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek * Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szer * oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék * kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék * Veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment * számlázó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * sótalanító berendezésből származó iszap * tartályfenék iszap * alkil-savas iszap * kiömlött olaj * üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap * savas kátrány * egyéb kátrány * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 01 11* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék * savas olaj * elhasznált derítőföld * savas kátrány * egyéb kátrányféle * higanyt tartalmazó hulladék * kénsav és kénessav * sósav * folysav (hidrogén-íluorid) * foszfor sav és foszfora ssav * salétromsav és salétromossav * egyéb savak * kalcium-hidroxid * ammónium-hidroxid * nátrium- és kálium-hidroxid * egyéb lúgok * cianidtartalmú szilárd sók és oldatok * nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik * nehézfémeket tartalmazó fémoxid * arzéntartalmú hulladék * higanytartalmú hulladék * más nehézfémeket tartalmazó hulladék * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * veszélyes szulfid-vegyületelcet tartalmazó hulladék * elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék 5

6 * klórgyártásból származó aktív szén * higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap * oldat és sav, pl. kontakt-sav * veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka * veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok * kimerült aktív szén (kivéve ) * azbeszt feldolgozásának hulladéka * korom * Vizes mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * Egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szürőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * Vizes mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * Egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék * veszélyes szerves szilícium-vegyül eteket tartalmazó hulladék Szerves szilícium vegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a tól * Vizes mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szürőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * Vizes mosó folyadék és anyalúg 6

7 * Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * Egyéb üstmaradék és reakciómaradék * Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * Vizes mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * Egyéb üstmaradék és reakciómaradék * Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * Egyéb szürőpogácsák, kimerült fel itató anyagok (abszorbensek) * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * Vizes mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * Egyéb üstmaradék és reakciómaradék * Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap 6 7

8 * Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * Szerves oldószereket,, valamint más, veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakle tartalmú vizes szuszpenziók * Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap * hulladékká vált gravírozó oldat * veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner * diszpergált olaj * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék * fenyő gyanta olaj * hulladék izocianát * vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat * vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat * oldószer alapú előhívó oldat * rögzítő (fixír) oldat * halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat * Fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék * egyszer használatos fényképezőgép, amely a , vagy a kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz * Képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a tól * olajtüzelés pernyéje és kazánpora * kénsav * tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje * együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor * együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye * gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok * Kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

9 2 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék * Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa * elsődleges termelésből származó salak * másodlagos termelésből származó sósalak * másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) 3 15* Vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak * anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék * füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék * Sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * elsőleges és másodlagos termelésből származó salak * elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek * kalcium-arzenát * fíistgázpor * egyéb részecskék és por * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék * füstgázpor * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék * Vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak * füstgázpor * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék * elsődleges és másodlagos termelés sósalakja * Kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt * anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó fíistgázpor * Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből számlázó, olajat tartalmazó hulladék 9

10 * Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és fonna * Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma * veszélyes anyagokat tartalmazó fustgázpor 9 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék * veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék * veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag * Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma * Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma * veszélyes anyagokat tartalmazó fustgázpor * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék * veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék * veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag * feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka * nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka * veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szürőpogácsa * származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék * Azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék * gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék * reve eltávolítására használt sav * közelebbről nem meghatározott sav * pácolásra használt lúg * foszfátozásból származó iszap * Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa * Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz * veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék * membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja * kimerült vagy telített ioncserélő gyanta * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 10

11 * cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve) * veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék * cianid tartalmú hulladék * egyéb hulladék * gázkezeléséből származó szilárd hulladék * elhasznált folyósító szer * Ásványolaj alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) * Halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) * Halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat * Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat * Szintetikus gépolaj * Elhasznált viasz és zsír * Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap * Veszélyes anyagokat tartalmazó homokfuvatási hulladék * Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) * Biológiailag lebomló gépolaj * Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz * vizes mosófolyadék * gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka * PCB-t tartalmazó hidraulika olaj * klórozott szerves vegyül eteket tartalmazó emulzió * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió * klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olaj * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olaj * szintetikus hidraulika olaj * biológiailag könnyen lebomló hidraulika olaj * egyéb hidraulika olaj * Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj * szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj * biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj * egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj * PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olaj * ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a től * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj * szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olaj

12 * biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olaj * egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olaj * belvízi hajózásból származó, olajjal szemiyezett fenékvíz * kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék * egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag * olaj-víz szeparátorokból származó iszap * büzelzáróból származó iszap * olaj-víz szeparátorokból származó olaj * olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke * tüzelőolaj és dízelolaj * benzin * egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) * sótalanítási iszapok, emulziók * egyéb emulziók * Közelebbről meg nem határozott hulladék * klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC * egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék * egyéb oldószer és oldószer keverék * halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék * egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék * veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ide értve a kiürült 2 hajtógázos palackokat veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szürőanyagok * (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat * hulladékká vált gépjármű * olajszűrők * higanyt tartalmazó alkatrész * PCB-t tartalmazó alkatrész * robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő) * azbesztet tartalmazó súrlódóbetét * fékfolyadék * veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék * Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a től ig terjedő, valamint a ban és a ben 1 meghatározott hulladéktípusoktól * PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok * PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a től

13 * klór-fluor-szénhi drogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés * azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés * Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik től ig terjedő hulladéktípusoktól * kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag * veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék * nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) 200 veszélyes anyagokból álló vagy azo Ideál szennyezett * laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek 0 keverékeit is * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek * ólomakkumulátorok * nikkel-lcadmium elemek * higanyt tartalmazó elemek * elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit * olajat tartalmazó hulladék * egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok * foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor * elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak * veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok * permanganátok pl. kálium-permanganát * kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát * peroxidok, pl. hidrogén-peroxid * közelebbről nem meghatározott oxidáló anyag 16 1* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok * kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok * kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló-anyagok * kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló-anyagok * veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa * szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék * szénkátrány és kátrány termék * veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék

14 * olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel * veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek * veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő * veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya * azbeszttartalmú szigetelőanyag * Egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz * azbesztet tartalmazó építőanyag * veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag * higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladék * PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok) * Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) * Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében * Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer * Citotoxikus és citosztatikus gyógyszer * fogászati célokra használt amalgám hulladék * Egyéb hulladék, amely gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében ** * Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer * citotoxikus és citosztatikus gyógyszer * gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa * gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék és egyéb vizes folyékony hulladék * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén * veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak * veszélyes anyagokat tartalmazó pernye * veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por * veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék * elő kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz * fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * elválasztásból származó olaj és koncentrátum * veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék * Csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a tól * megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék * pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék * nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis 14

15 * hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz * telített vagy kimerült ioncserélő gyanták * ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap * nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka * olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a től * ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por * veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók * elhasznált agyag szűrők * savas kátrány * vizes folyékony hulladék * fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék * szánnazó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * füstgáz tisztításából származó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó fa * egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) * szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék * szennyezett talaj remediációjából szánnazó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok * oldószerek * savak * lúgok * fényképészeti vegyszer * növényvédő szer * fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok * klór-fiuor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezés * olaj és zsír, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták * veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer * citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek * elemek és akkumulátorok, amelyek között , vagy a kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 9 15

16 * veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a és kódszámú hulladékoktól * veszélyes anyagokat tartalmazó fa Összesen ** hulladékként, nem melléktermékként kerülnek átvételre Nem veszélyes hulladékok Azonosító Mennyiség Megnevezés kód t/év fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék meddő, amely különbözik a től és a től Hulladékpor, amelyek különbözik a től timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a től hulladék homok és hulladék agyag Hulladékpor, amelyek különbözik a től Kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a től Ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a től és a től Kő vágásából és für észeléséből származó hulladék, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék Édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék Baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó füróiszap és hulladék, amely különbözik a től és a tól Klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a től és a tól Közelebbről meg nem határozott hulladék mosásból és tisztításból származó iszap ** hulladékká vált állati szövetek hulladékká vált növényi szövetek műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) Erdőgazdálkodás hulladéka Agrokémiai hulladék, amely különbözik a tól fémhulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék mosásból és tisztításból származó iszapok Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag ** 2 16

17 származó iszap Közelebbről meg nem határozott hulladék Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap T artósító szer-hulladék Oldószeres kivonatolásból származó hulladék Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag számiazó iszap Közelebbről meg nem határozott hulladék cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld nem szabványos kalcium-karbonát származó iszap Közelebbről meg nem határozott hulladék Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag ** származó iszap Közelebbről meg nem határozott hulladék Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag tartósítószer hulladék származó iszap Közelebbről meg nem határozott hulladék a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából számiazó hulladék szeszfőzés hulladéka kémiai kezelésből származó hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag származó iszap Közelebbről meg nem határozott hulladék fakéreg és parafahulladék fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék fakéreg és fahulladék Zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék hulladék mésziszap 17

18 Mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap szánnazó iszap, amely különbözik től Közelebbről meg nem határozott hulladék húslás és ameszezési bőrhasíték hulladéka ** meszezési hulladék ** krómtartalmú cserzőlé ** krómot nem tartalmazó cserzőlé ** származó, krómot tartalmazó iszap ** folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok ** krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) ** kötözési és kikészítési hulladékok ** Közelebbről meg nem határozott hulladék társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz) Kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a től Színezék és pigment, amely különbözik a tól származó iszap, amely különbözik a től feldolgozatlan textilszál hulladék feldolgozott textilszál hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék származó iszap, amely különbözik a től kazántápvíz iszapja hűtőtornyok hulladéka kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék Bitumen Közelebbről meg nem határozott hulladék hűtőtornyok hulladéka Közelebbről meg nem határozott hulladék ként tartalmazó hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék Szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a től és a tól fémoxidok, amelyek különböznek a től Közelebbről meg nem határozott hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék 40 18

19 származó iszap, amely különbözik a től Szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék foszforvegyületeket tartalmazó salak Kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a tói Közelebbről meg nem határozott hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka Közelebbről meg nem határozott hulladék műkorom Közelebbről meg nem határozott hulladék származó iszap, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék származó iszap, amely különbözik a tői hulladék műanyag adalékanyag hulladék, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék származó iszap, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék származó iszap, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék származó iszap, amely különbözik a től Szilárd hulladék, amely különbözik a tól Közelebbről meg nem határozott hulladék származó iszap, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék származó iszap, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék Festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a től Festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a tól Festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a től Festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a től

20 Festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a től Közelebbről meg nem határozott hulladék Por alapú bevonatok hulladéka Kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap Kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió Közelebbről meg nem határozott hulladék nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék Nyomdafesték hulladék, amely különbözik a től Nyomdafesték iszap, amely különbözik a től hulladékká vált toner, amelyik különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék Ragasztók, tömítőanyagok hulladékai amely különbözik a től Ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a től Ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a tól Ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék hamu, salak és kazán por (kivéve ) széntüzelés pernyéje tőzegpemye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a től együttégetésből származó pernye, amely különbözik a ló tól Gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a , és a tól 1 21 számlázó iszap, amely különbözik a tól Kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a től fluid-ágyból származó homok széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék 20

21 hűtővíz kezeléséből származó hulladék Közelebbről meg nem határozott hulladék salak kezeléséből származó hulladék kezeletlen salak gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a től hengerlés! reve Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től Gázok kezeléséből származó iszap és szürőpogácsa, amely különbözik a tól Egyéb iszap és szűrőpogácsa Közelebbről meg nem határozott hulladék Hulladékká vált anód törmelékek hulladék timföld Fölözék és salak, amely különbözik a től anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a től füstgázból származó por, amely különbözik a től egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a től Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a tól Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től Sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék elsőleges és másodlagos termelésből származó salak egyéb részecskék és por Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a tól Fölözék és salak, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék elsődleges és másodlagos termelésből származó salak elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék egyéb részecskék és por Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 1 21

22 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék gázok kezeléséből származó szilárd hulladék egyéb részecskék és por Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék szilárd részecskék és por egyéb salakok Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a től Anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a től Anód törmelékek füstgázpor, amely különbözik a től Füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék kemencesalak Fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a től Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a től füstgázpor, amely különbözik a től egyéb részecskék, amelyek különböznek a től Kötőanyag hulladék, amely különbözik a tól hulladékká vált repedésjelző anyag, amelyek különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék kemencesalak Fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a től Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a től füstgázpor, amely különbözik a től egyéb részecskék, amelyek különböznek a től Kötőanyag hulladék, amely különbözik a tól Hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a től Közelebbről meg nem határozott hulladék üveg alapú, szálas anyagok hulladéka egyéb részecskék és por Feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a től üveghulladék, amely különbözik a tői 22

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. melléklet a 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelethez A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. Szilárd nem veszélyes hulladékok. 1.1. szerves hulladékok

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL napirendi pont Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Tisztelt Közgyűlés! Az 1995. évi LIII. tv. három fejezetében is (12. (3), 46. (1) e., 51. (3)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT.

LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT. 1. LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT. KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 2014. ről Környezeti fenntarthatóság részterülethez FENNTARTHATÓSÁGI SZÁMÍTÁSOK Készítette: Kővári László Hulladékgazdálkodási szakértő Szkv-1.1

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. TEL.: +36 1 459 6700 FAX: +36 1 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu Hulladékudvar Bánk bán utca 8-10.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

Jelen rendelet Tura városában 2013. január 31. napján kihirdetésre került. Dolányi Róbertné jegyző

Jelen rendelet Tura városában 2013. január 31. napján kihirdetésre került. Dolányi Róbertné jegyző Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I. 31.) rendelete Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 23/2000. (XII.19.) rendelet módosításáról 1. Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT IBRÁNY ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK LERAKÓ TELEP DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS

TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT IBRÁNY ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK LERAKÓ TELEP DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT IBRÁNY ÉS TÉRSÉGE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK LERAKÓ TELEP 2014. március ENVIRO-EXPERT KFT.

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T. Tárgy: Central EU Biofuels Hungary Kft.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T. Tárgy: Central EU Biofuels Hungary Kft. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Szám: 45318-2-24/2008. Ea: Balatonyi Zsolt Bang Gyula dr. Fűz István dr. Jenei Mária Nagyné Korek Katalin

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése I. Oktatási segédlet Készítette: Dr. Szabó

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

31 544 03 0010 31 02 Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász 2/54

31 544 03 0010 31 02 Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász 2/54 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Korlátolt Felelősségű Társaság. A 9697-7/2015. sz. végzésben foglalt hiányosságokra az alábbiakat válaszoljuk.

Korlátolt Felelősségű Társaság. A 9697-7/2015. sz. végzésben foglalt hiányosságokra az alábbiakat válaszoljuk. East-Limit Kft. East-Limit Korlátolt Felelősségű Társaság H-4342 Terem 0152,/ Hrsz. Tel.: 06 30 475-8311 E-mail: maczko.robert@eastlimit.hu Web: www.eastlimit.hu Dátum: 2015. november Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 10 Élelmiszergyártás o 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE KU 0. /0 oldal Tartalomjegyzék./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

33 814 02 0000 00 00 Vegytisztító, kelmefestő, mosodás. Vegytisztító, kelmefestő, mosodás 2/42

33 814 02 0000 00 00 Vegytisztító, kelmefestő, mosodás. Vegytisztító, kelmefestő, mosodás 2/42 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Nem veszélyes hulladékok kereskedelmi és előkezelési engedélykérelme

Nem veszélyes hulladékok kereskedelmi és előkezelési engedélykérelme Nem veszélyes hulladékok kereskedelmi és előkezelési engedélykérelme Page 1 A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.)

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/622-14/2015 Ügyintézők: Paksa Tibor, dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: a GE Hungary Kft. Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. szám alatti telephelye

Részletesebben

LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT.

LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT. 1. LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT. KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 2013. ről Környezeti fenntarthatóság részterülethez FENNTARTHATÓSÁGI SZÁMÍTÁSOK Készítette: Kővári László Hulladékgazdálkodási szakértő SZkv-1.1

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA KONFERENCIA Budapest, 2014. október 07. A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN Bese Barnabás általános igazgatóhelyettes Észak-magyarországi

Részletesebben

31 525 04 0000 00 00 Targonca- és munkagépszerelő Targonca- és munkagépszerelő

31 525 04 0000 00 00 Targonca- és munkagépszerelő Targonca- és munkagépszerelő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 79.700-6-47/2012. Tárgy: Szeged Energia Zrt., Szeged, kombinált ciklusú Eladó: Dr. Jenei Mária gázturbinás er összevont

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Tiszaújvárosi telephelyen kezelésre átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43 A vizsgafeladat ismertetése: Vegyipari technikus és vegyianyaggyártó szakképesítést szerzőknek Ismerteti a vegyipari technológiák anyag és energia ellátását. Bemutatja a vegyiparban szükséges fontosabb

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16.

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16. Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj L e v é lc ím : 4001 Debrecen. Pf27. E- m a i I: tiszantuli@zoldhatosag.hu T e le fo i): 52-511 -000, T e le fa x : 52-511 -040 Hivatkozzon

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe ÖSSZEFOGLALÓ A kovácsüzemek és öntödék BREF (elérhető legjobb technika referencia dokumentum) a 96/61/EK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint végzett információcserét tükrözi. Az összefoglalót

Részletesebben

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC kód Hulladék neve ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, 01 FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 01 ásványok bányászatból származó hulladékok 01 01 01 fémtartalmú ásványok

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben