Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: KTJ:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u Levélcím: 9002 Győr, Pf Internet: zoldhatosag.hu Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig Csütörtök: 9-16 óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: /2010. Hiv. szám: - Tárgy: Környe, Előadó: Vargáné /Puskás Melléklet: - Kommunális Szolgáltató Kft. Sándor veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és ártalmatlanítása H A T Á R O Z A T I. A hatóság felülvizsgálva a H /2007. számú végzésével javított, H /2007 számú határozatában foglaltakat - a Kommunális Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Tas vezér u. 3. statisztikai azonosító jele: ) részére e n g e d é l y e z i a Környe, 0369 helyrajzi számú ingatlanon lévő telephelyén veszélyes hulladék előkezelését (P0202), veszélyes és nem veszélyes hulladék biológiai kezeléssel történő ártalmatlanítását (D8) az alábbiak szerint: 1,) Hulladékok előkezelése fázisszétválasztással (P0202) Az előkezelési technológia: A telephelyre érkező veszélyes hulladékot a vízzáró betonból készült medencék egyikébe ürítik, majd vízzel zagyolják. A fázisszétválasztás után a felúszó olajat fölözéssel, vagy szelektív adszorbenssel (pl. MATASOR 8.) eltávolítják, a leülepedett iszap-fázist kondicionálják. Az előkezelés utáni hulladékok további ártalmatlanításáról saját maguk az ártalmatlanítási technológiában való felhasználással, vagy más kezelőnek történő átadással gondoskodnak. Előkezelhető veszélyes hulladék EWC kódszáma, megnevezése: EWC kód Megnevezés * Veszélyes anyagokat tartalmazó gépi megmunkálás során keletkező iszapok A telephelyen előkezelhető hulladékok mennyisége: 100 tonna/év 2.) Hulladékok ártalmatlanítása biológiai kezeléssel (D8) Az ártalmatlanítás technológiája: A kezelésre átvett hulladékok mérlegelése vagy a termelő telephelyén vagy a Patár Zrt-vel kötött megállapodás szerint Patárpusztán történik. A hulladékok kezelése azok biológiai úton történő ártalmatlanításából komposztálásból áll.

2 2 A komposztálásba vitt veszélyes illetve nem veszélyes hulladékokat vízzáró betonból készült betonmedencébe ürítik, valamint vízzáró betonnal ellátott téren gyűjtik bekeverésig. A biológiai lebomláshoz összeállított keverék kezelése a 4 db betonmedence egyikében történik. A keverékek homogenizálását és átforgatását a medencékben gépi eszközökkel (markolóval) végzik. Az üzemszerű működéshez szükséges tartalék veszélyes hulladék mennyisége: 50 tonna. Az ártalmatlanítható veszélyes hulladékok EWC kódszáma, megnevezése: EWC kód Megnevezés * veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok * tartályfenék iszapok * kiömlött olaj * üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok * tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok * elhasznált derítőföld * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok * halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) * halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok * halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok * szintetikus hűtő-kenő olajok * elhasznált viaszok és zsírok * veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok * veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok * olajat tartalmazó fém-iszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) * biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj * gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok * szintetikus hidraulika olajok * biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok * egyéb hidraulika olajok * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok * szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok * biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok * egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok * szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok * biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok * egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok * belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz * kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok * egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok * olaj-víz szeparátorokból származó iszapok

3 * bűzelzáróból származó iszapok * olaj-víz szeparátorokból származó olaj * olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek * tüzelőolaj és dízelolaj * benzin * egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) * sótalanítási iszapok, illetve emulziók * egyéb emulziók * közelebbről nem meghatározott hulladékok * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok * veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat * olajszűrők * olajat tartalmazó hulladékok * veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok * kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok * veszélyes anyagokat tartalmazó, vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa * veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek * veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő * veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is) * elhasznált agyag szűrők * vizes folyékony hulladékok * fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok * folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok * veszélyes anyagokat tartalmazó fa * szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok * szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok * szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok * veszélyes anyagokat tartalmazó fa Az ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok EWC kódszáma, megnevezése: faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a től közelebbről nem meghatározott hulladékok kazántápvíz iszapja hűtőtornyok hulladékai Bitumen közelebbről nem meghatározott hulladékok hűtőtornyok hulladékai közelebbről nem meghatározott hulladékok folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a től közelebbről nem meghatározott hulladékok hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a

4 től hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a tól hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a tól közelebbről nem meghatározott hulladékok abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a től vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a től kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a től föld és kövek, amelyek különböznek a tól kotrási meddő, amely különbözik a től vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a től kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a , és tól durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a től közelebbről nem meghatározott hulladékok fa, amely különbözik a tól ásványi anyagok (pl. homok, kövek) szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a től szennyezett talaj remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a tól szennyezett talajvíz remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a től fa, amely különbözik a től talaj és kövek A telephelyen ártalmatlanítható hulladékok mennyisége: veszélyes hulladék esetében: 3600 tonna/év nem veszélyes hulladék esetében: 2400 tonna/év 3.) Az előkezelésre és ártalmatlanításra átvett veszélyes hulladékok együttes tömege nem haladhatja meg az évi 3600 tonna mennyiséget. A hulladékkezelési tevékenység során alkalmazott eszközök, berendezések: 1 db markoló, 1 db tehergépkocsi pótkocsival, és egy szippantó autó. Személyi feltételek: A Kft. foglalkoztat környezetvédelmi szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat. A hulladékkezelési tevékenységet 1 fő végzi.

5 1., Környezetvédelmi előírások: 5 II. 1.) Az előkezelési technológiába kerülő hulladék olajtartalma m/m % lehet. 2.) A szükséges mennyiségű felszívató anyagnak mindig rendelkezésre kell állnia. 3.) A fázisszétválasztás után lefölözött, fizikai megjelenésű formájú hulladékot a 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelete szerint kell besorolni. 4.) Az előkezelés utáni hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 5.) A telephelyre beérkező valamennyi hulladék szállítmányt ellenőrizni kell, a szállítási dokumentumok szerint, figyelembe véve a származását, illetve szemrevételezéssel is. 6.) A hulladékok gyűjtését, előkezelését, ártalmatlanítását csak műszaki védelemmel ellátott helyen lehet végezni. A kezelés a felszín alatti vizek és a földtani közeg elszennyeződését nem okozhatja. 7.) A kezelhető hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, (pl. EWC * veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék közül a fém, műanyag, illetve az EWC * fémvázas olajszűrő), amely a komposztálás eredményességét negatívan befolyásolná. 8.) A veszélyes anyagokat tartalmazó veszélyes hulladékok csak biológiailag bomló ásványolajat tartalmazhatnak. 9.) A bekevert, biológiai bontásra előkészített anyag maximális ásványolaj-tartalma 4 % lehet. 10.) Az ártalmatlanítási technológiáról üzemnaplót kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a bekevert hulladékok fajtáit, EWC kódját, eredetét, mennyiségét és a minőségi összetételére vonatkozó adatokat. 11.) A biológiai bontás akkor tekinthető befejezettnek, ha a komposzt ásványolaj-tartalma és a veszélyes komponensek egyike sem lépi túl az alábbi határértékeket. Paraméterek As 75 Cd 10 Co 50 Cr 1000 Cr VI 1 Cu 1000 Hg 10 Mo 20 Ni 200 Pb 750 Se 100 Zn 2500 PAH 10 PCB 1 TPH 4000 Határértékek mg/kg sza. 12.) A komposztra vonatkozó vizsgálati eredményeket és az anyagmérleget a hatóságnak a tárgyévet követő január 31-ig meg kell küldeni. 13.) A hulladékokra vonatkozó nyilvántartást és az adatszolgáltatást a jogszabály szerint kell teljesíteni. 14.) A kezelés során bekövetkező esetleges környezetszennyezést, haváriát a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a hatóságnak be kell jelenteni. 15.) Havária esetén (munkagép üzemanyag-, hidraulika olaj kiömlése, stb.) a képződött veszélyes hulladékot környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni és további kezelésükről gondoskodni kell. 16.) A kármentesítési eljárás során kialakított figyelőkutakban évente egy alkalommal vízmintát kell venni, és az alábbi komponensekre kell megvizsgálni: króm, nikkel,réz, cink, arzén, molibdén, kadmium, higany, ólom, ph, KOI ps. fajlagos elektromos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, vas, mangán, klorid, TPH-GC. A vizsgálatokat és mintavételeket csak arra

6 6 akkreditált szervezet végezheti a vonatkozó szabványok alapján. A kármentesítési monitoringjelentéstől független jelentést a hulladékgazdálkodási jelentéshez csatolva a tárgyévet követő április 30- ig a Felügyelőségre be kell nyújtani. 17.) A térbetonra hulló, esetlegesen szennyeződhető csapadékvizek elvezetését, a talajba történő elszivárgás megakadályozására, december 31-ig meg kell oldani. A csapadékvizek elvezetése vízjogi engedély köteles, az elvezetés vízjogi létesítési engedélyét május 31-ig meg kell kérni a hatóságtól. 2., ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetének szakhatósági állásfoglalása: A Kommunális Szolgáltató Kft. részére a Környe, külterület 0369 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelési és ártalmatlanítási engedélyének kiadásához hozzájárul az alábbi feltételekkel: -A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is- a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. A hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és ezen vizek mellett 500 méteren belül nem végezhető. Fertőtlenítőszerként kizárólag csak engedélyezett szerek használhatók. -A tevékenység végzése során a kémiai biztonságról, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabály előírásait be kell tartani. -A tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázataira vonatkozóan kockázatbecslési dokumentációval kell rendelkezni. -A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni. 3., ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetének szakhatósági állásfoglalása: A Kommunális Szolgáltató Kft. kérelmére a Környe külterület 0369 hrsz.-ú telephely vonatkozásában a veszélyes hulladék előkezelési, ártalmatlanítási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárul. 4., Környe Község Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalása: A Kommunális Szolgáltató Kft. Környe, 0369 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó hulladék előkezelési és ártalmatlanítási engedélyéhez a szakhatósági hozzájárulást megadta. III. A hatóság a Kommunális Szolgáltató Kft.-t (2800 Tatabánya, Tas vezét u.3.) mint engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. IV. Jelen engedély az abban foglaltak ötévenként történő felülvizsgálata tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályos. Az engedély felülvizsgálatát az engedélyesnek kell kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. A hatóság tájékoztatja az engedélyest az alábbiakról: V. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek a hulladékkezelési engedélyt vissza kell vonnia, ha

7 7 a) megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, b) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, c) az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, d) az engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja. -A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a hulladékkezelési engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, továbbá abban az estben is, ha az engedélyes akadályozza a hatóságnak a hulladékkezelés ellenőrzésével kapcsolatos eljárását. - A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség az engedélyben vagy az e rendeletben, illetve más, a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól való a környezet veszélyeztetésével járó eltérés esetén veszélyeztető tevékenység további folytatását feltételekhez köti, vagy a veszélyhelyzet megszűntetéséig azt felfüggeszti, illetve szükség esetében az engedélyt visszavonhatja. -Amennyiben a veszélyes hulladék birtokosa jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor - a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett. Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. VI. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebezés igazgatási szolgáltatási díja: ,-Ft. I N D O K O L Á S A Kommunális Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Tas Vezér u.3. továbbiakban:kft.) kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben az /2007. számú végzésével módosított, H /2007. számú határozatával kiadott veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelési engedély hatályának a meghosszabbítását kérte. Az ügyfél a hatóság által megállapított ,-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. A hatóság megállapította, hogy a kérelem vízvédelmi szempontból hiányos, ezért hiánypótlásra szólította fel a Kft-t. A hatóság megállapította, hogy a Kft. kérelme veszélyes hulladék előkezelésére, veszélyes és nem veszélyes hulladék biológiai kezeléssel történő ártalmatlanítására irányul, a telephelyen a kezeléshez szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak. A hatóság a kérelemmel a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján megkereste az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézetét, mely a /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában a nem veszélyes hulladék kezelési engedély kiadásához feltétellel járult hozzá, mely a határozat rendelkező részébe beépítésre került. Állásfoglalása a 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelet 3. (1),(3) bekezdésén, a 2000.évi XXV. törvény, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a 362/2006.(XII.28) Korm. rendelet 15. (1) bekezdésén,, és a 2004.évi CXL.tv.44. -án alapul. Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézetét, mely a 5026/3/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez megadta. Állásfoglalása a 362/2006.(XII.28.) Korm. rendelet 15. -án alapul. Környe Község Jegyzőjét, mely a /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezéséhez helyi természetvédelmi követelmények

8 8 vonatkozásában kikötés nélkül hozzájárult. Állásfoglalása a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 5.sz. mellékletében foglaltakon alapul. A Hgt. 14. (1) Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. A 14. (2) bekezdés előírja, hogy a Hulladékkezelési tevékenység ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik- kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 14. (3) bekezdése szerint pedig A hulladékkezelésből származó hulladékra a hulladékkezelő köteles betartani a hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket. 14. (4) bekezdése kimondja, hogy A hulladékkezelő köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartás és adatszolgáltatás elvégzésén túl a birtokába került, átvett hulladékra és az általa végzett kezelésre vonatkozó adatokat a külön jogszabályban meghatározott módon nyilvántartani és a hatóságoknak adatot szolgáltatni. A fentiek alapján az elsőfokú hatóság a kérelemnek- a határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával helyt adott. A határozat a fentiekben meghivatkozott jogszabályokon, valamint 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 22. (1)-(2)-(3) bekezdésein, a Hgt.15. (1) bekezdésén, a R.4. (1) bekezdésén, és 5. -án, valamint a 98/2001. (VI.18) Korm rendelet 10. -án, 27., 28., 29. -án alapul. Az engedély meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés a R.23/A (1) bekezdésén alapul. A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó engedély visszavonásáról a R.24. (1)-(2) bekezdése, a veszélyes hulladékokra vonatkozó engedély visszavonásáról és a be nem tartásával kapcsolatos szankciókról a 98/2001. (VI.18) Korm rend. 23. (6) bekezdése, és a 33. -a rendelkezik. A hulladékkezelő nyilvántartásba vétele a R.25. (1) bekezdésén alapul. A határozat II. fejezetében felsorolt előírás a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 50. -án alapul. A 98/2001. (VI.18) Korm rend. 27. (2) bekezdése előírja, hogy az engedély hat évre kell megadni, kivéve, ha külön jogszabály ettől eltérő időtartamot ír elő. Jelen esetben a 213/2001. (XI.14.) korm. rendelet 22. (2) bekezdése eltérő időtartamot ír elő, ezért a hatóság az engedély hatályát öt évben állapította meg. A Hgt. 13. (2) bekezdés b) pontja tartalmazza azt az előírást, hogy a begyűjtött hulladékok csak annak kezelésére érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőknek adhatók át. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy havária esetén a képződött veszélyes hulladékot a 98/2001. (VI. 15) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, szelektíven és környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni. A hulladékkezelői tevékenység folytatásához a környezetvédelmi szakirányú középfokú végzettséget a R (3) bekezdése írja elő. A hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet szerint kell teljesíteni. A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására vonatkozó szabályokat a 271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet állapítja meg. A határozat V. fejezetében foglalt tájékoztatás közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (Ket.). 72. (1) bekezdés df) pontján alapul A határozattal szembeni fellebezési jogot a Ket. 98. (1), 99. (1) bekezdései biztosítják,a szolgáltatási díj fizetéséről a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVm rendelet 2. (4) bekezdése rendelkezik. Az eljáró hatósághoz a kérelem június 22-én érkezett, a hatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő a Hgt. 43. (1) bekezdése alapján 3 hónap, az ügyintézési határidőbe a Ket 33. (3) bekezdése alapján nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, így az ügyintézés utolsó napja október 11., a hatóság az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

9 9 A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 38. (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 1.számú mellékletének IV. fejezete szabályozza. Győr, október 11. Németh Zoltán s.k. igazgató

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben