EWC kódok. Kód

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203"

Átírás

1 Ásványok bányászatból származó Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó Fúróiszapok és egyéb fúrási Mezõgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai Hús, hal és egyéb állati eredetû élelmiszerek elõkészítésébõl és feldolgozásából származó Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány elõkészítésébõl és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztõ és élesztõ kivonat készítésébõl, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó Cukorgyártási Tejipari Sütõ- és cukrászipari Alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes italok termelésébõl származó (kivéve kávé, tea és kakaó) Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó Faanyagvédõ szer Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási Bõr- és szõrmeipari Textilipari Kõolaj finomításból származó Kõszén pirolítikus kezelésébõl származó Földgáz tisztításából és szállításából származó Savak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó Lúgok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó Sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó Fémtartalmú, amelyek különböznek a tól Szennyvizek keletkezésük telephelyén történõ tisztításából származó iszapok Kén-vegyületek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítõ eljárásokból származó Halogének termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyületekkel végzett mûveletekbõl származó Szilícium és szilíciumszármazékok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó Foszforvegyületek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és fel-használásából, valamint foszfor vegyületekkel végzett mûveletekbõl származó Nitrogén vegyületek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett mûveletekbõl származó Szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termelésébõl származó Közelebbrõl meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó (kivéve 06 11) Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és Felhasználásából származó Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Festékek és lakkok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó 1 / 23. oldal

2 Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termelésébõl, kiszerelésébõl forgalmazásából és felhasználásából származó Nyomdafestékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó Ragasztók és tömítõanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó (a vízhatlanító termékeket is beleértve) A 08 fõcsoportban, bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítõanyagok és nyomdafestékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Fényképészeti ipar hulladékai Erõmûvekbõl és egyéb égetõmûvekbõl származó (kivéve 19 Vas- és acéliparból származó Alumínium olvadék elektrolízisébõl származó Ólom termikus kohászatából származó Cink termikus kohászatából származó A réz termikus kohászatából származó Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó Egyéb -vas fémek termikus kohászatából származó Vasöntvények készítésébõl származó Nem-vas fém öntvények készítésébõl származó Üveg és üvegtermékek termelésébõl származó Kerámiaáruk, téglák, cserepek és építõipari termékek termelésébõl származó Cement, mész és gipsz, valamint az ezekbõl elõállított gyártmányok és termékek gyártásából származó Krematóriumokból származó Fémek kémiai felületkezelésébõl, bevonásából származó és egyéb (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) Nem-vas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó Fémek hõkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd Tûzi horganyzási eljárások hulladékai Fémek és mûanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésébõl származó Vizet és gõzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó (kivéve 11) Hidraulika olaj Motor-, hajtómû- és kenõolaj Szigetelõ és hõ-transzmissziós olajok Hajózásban keletkezõ olajos Olaj-víz szeparátorokból származó Folyékony üzemanyagok hulladékai Közelebbrõl meghatározott olaj Szerves oldószer-, hûtõanyag- és hab/aeroszol Csomagolási (beleértve a válogatottan gyûjtött települési csomagolási hulladékat) Abszorbensek, szûrõanyagok, törlõkendõk és védõruházat A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, és 16 08) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai Az elõírásoknak megfelelõ és ezért használható termékek Robbanóanyag- Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek Elemek és akkumulátorok Szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó (kivéve 05 és 13) Kimerült katalizátorok 2 / 23. oldal

3 Oxidáló anyagok Keletkezésük telephelyén kívül történõ kezelésre szánt vizes folyékony Bélés- és tûzálló-anyagok hulladékai Beton, tégla, cserép és kerámia Fa, üveg és mûanyag Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) Föld (ide értve a szennyezett területekrõl származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddõ Szigetelõanyagokat és azbesztet tartalmazó építõanyagok Gipsz-alapú építõanyagok Egyéb építkezési és bontási Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezelésébõl, illetve megelõzésébõl származó Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezelésébõl, illetve megelõzésébõl származó Hulladékok égetésébõl vagy pirolízisébõl származó Hulladékok fizikai-kémiai kezelésébõl (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó Stabilizált/megszilárdított Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésbõl származó Szilárd aerob kezelésébõl származó Hulladékok anaerob kezelésébõl származó Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz Szennyvíztisztító mûvekbõl származó, közelebbrõl meghatározott Ivóvíz, illetve ipari víz termelésébõl származó Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezésébõl) származó Olaj regenerálásából származó Közelebbrõl meghatározott mechanikai kezelésbõl (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó Elkülönítetten gyûjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) Kerti és parkokból származó (a temetõi hulladékat is beleértve) Egyéb települési hulladék Fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék Nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék Szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképzõ meddõ anyagokat tartalmazó egyéb meddõ Meddõ, amely különbözik a tõl és a tõl Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb Hulladék porok, amelyek különböznek a tõl Timföld termelésébõl származó vörösiszap, amely különbözik a tõl Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, közelebbrõl meghatározott Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó Kõ törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a tõl Hulladék homok és hulladék agyag Hulladék porok, amely különböznek a tõl Kálisó és kõsó feldolgozásából származó, amelyek különböznek a tõl Ércek mosásából és tisztításából származó meddõ és egyéb, amelyek különböznek a tól és a tõl Kõ vágásából és fûrészelésébõl származó, amelyek különböznek a tõl 3 / 23. oldal

4 Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából közelebbrõl meghatározott Víznyerõ kutak fúrásának iszapja és hulladékai Olajtartalmú fúróiszapok és anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb Baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és, amelyek különböznek a tõl és a tól Klorid-tartalmú fúróiszapok és, amelyek különböznek a tõl és a tól Közelebbrõl meghatározott fúrási Mosásból és tisztításból származó iszap Hulladékká vált állati szövetek Hulladékká vált növényi szövetek Mûanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) Állati fekália, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyûjtött és a képzõdés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) Erdõgazdálkodási anyagokat tartalmazó, mezõgazdasági vegyi Mezõgazdasági vegyi, amelyek különböznek a tól Fémhulladék Mezõgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat közelebbrõl meghatározott hulladékai Mosásból és tisztításból származó iszapok Hús, hal és egyéb állati eredetû élelmiszerek elõkészítésébõl és feldolgozásából származó, fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok Folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó iszapok Hús, hal és egyéb állati eredetû élelmiszerek elõkészítésébõl és feldolgozásából származó, közelebbrõl meghatározott Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból, és más szétválasztásokból származó iszapok Tartósítószer Oldószeres extrakcióból származó Fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé tea és dohány elõkészítésébõl és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztõ és élesztõ kivonat készítésébõl, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó folyékony, keletkezésük helyén történõ keze Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány elõkészítésébõl és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztõ és élesztõ kivonat készítésébõl, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó, közelebbrõl meghatározott Cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld Nem szabványos kalcium-karbonát Cukorgyártási folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó iszapok Közelebbrõl meghatározott, cukorgyártási Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan tejipari anyagok Tejipari folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó iszapok Közelebbrõl meghatározott, tejipari Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan sütõ- és cukrászipari anyagok Tartósítószer hulladék Sütõ- és cukrászipari folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó iszapok Közelebbrõl meghatározott, sütõ- és cukrászipari A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó Szeszfõzés hulladéka Kémiai kezelésbõl származó hulladék Alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes italok termelésébõl származó (kivéve kávé, tea és kakaó), fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 4 / 23. oldal

5 Alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes italok termelésébõl származó (kivéve kávé, tea és kakaó) folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó iszapok Alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes italok termelésébõl származó, közelebbrõl meghatározott Fakéreg és parafahulladék anyagokat tartalmazó fûrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa, forgácslap és furnér Fûrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa, forgácslap és furnér, amelyek különböznek a tõl közelebbrõl meghatározott, fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó Halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédõ szerek Halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédõ szerek Fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédõ szerek Szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédõ szerek anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédõ szerek Közelebbrõl meghatározott, faanyagvédõ szerek hulladékai Fakéreg és fahulladék Hulladék papír hasznosításából származó festékiszap Papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó Hulladék mésziszap Mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál- töltõanyag- és fedõanyag-iszapok tõl Közelebbrõl meghatározott, cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási Húslás és a meszezési bõrhasíték hulladéka Meszezési hulladék Oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék Krómtartalmú cserzõlé krómot tartalmazó cserzõlé Folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, krómot tartalmazó iszapok Folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, krómot tartalmazó iszapok Krómot tartalmazó cserzett bõrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) Kötözési és kikészítési Közelebbrõl meghatározott, bõr- és szõrmeipari Társított anyagokból származó (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) Természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz) Kikészítésbõl származó, szerves oldószert tartalmazó Kikészítésbõl származó, amelyek különböznek a tõl anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek Színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a tól Textilipari folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok tõl Feldolgozatlan textilszál Feldolgozott textilszál Közelebbrõl meghatározott, textilipari Sótalanító berendezésbõl származó iszapok Tartályfenék iszapok 5 / 23. oldal

6 Alkil-savas iszapok Kiömlött olaj Üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok Kõolaj finomításból származó savas kátrányok Egyéb kátrányok Folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok tõl Tüzelõanyagok lúgos tisztításából származó Savas olajok Kazántápvíz iszapja Kõolaj finomításnál hûtõtornyok hulladékai Elhasznált derítõföld Kõolaj kéntelenítésébõl származó, kéntartalmú Bitumen Közelebbrõl meghatározott, kõolaj finomításból származó Kõszén pirolítikus kezelésébõl származó savas kátrányok Egyéb kátrányfélék Kõszén pirolítikus kezelésénél hûtõtornyok hulladékai Kõszén pirolítikus kezelésébõl származó, közelebbrõl meghatározott Higanyt tartalmazó Ként tartalmazó Földgáz tisztításából és szállításából származó, közelebbrõl meghatározott Kénsav és kénessav Sósav Folysav (hidrogén-fluorid) Foszforsav és foszforossav Salétromsav és salétromossav Egyéb savak Savak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Kalcium-hidroxid Szulfid-vegyületeket tartalmazó, amelyek különböznek a tõl Nátrium- és kálium-hidroxid Egyéb lúgok Lúgok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Cianid tartalmú szilárd sók és oldatok Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik Szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a tõl és a tól Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok Fémoxidok, amelyek különböznek a tõl Sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Arzéntartalmú Higanytartalmú Más nehézfémeket tartalmazó tól különbözõ, közelebbrõl meghatározott, fémtartalmú Szennyvizek keletkezésük telephelyén történõ tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 6 / 23. oldal

7 tõl szulfid-vegyületeket tartalmazó szulfid-vegyületeket tartalmazó, amelyek különböznek a tol Kén-vegyületek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítõ eljárásokból származó, közelebbrõl meghatározott Elektrolízisbõl származó azbeszttartalmú Klórgyártásból származó aktív szén Higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap Oldatok és savak, pl. kontakt-sav Halogének termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyületekkel végzett mûveletekbõl származó, közelebbrõl meghatározott Klór-szilánokat tartalmazó Szilícium és szilíciumszármazékok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Foszfor vegyületeket tartalmazó salak anyagokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladékai Kalcium alapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a tól Foszforvegyületek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és fel-használásából, valamint foszfor vegyületekkel végzett mûveletekbõl származó, közelebbrõl meghatározott Nitrogén vegyületek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett mûveletekbõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó Nitrogén vegyületek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett mûveletekbõl származó, közelebbrõl meghatározott Titán-dioxid termelésébõl származó, kalcium alapú reakció hulladékai Szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termelésébõl származó, közelebbrõl meghatározott Szervetlen növényvédõ szerek, faanyagvédõ szerek és egyéb biocidok Kimerült aktív szén (kivéve ) Mûkorom Azbeszt feldolgozásának hulladéka Korom Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó vizes mosófolyadékok és anyalúgok Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szûrõpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szûrõpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó folyékony at tartalmazó iszapok tõl Szerves alapanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó vizes mosófolyadékok és anyalúgok Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából 7 / 23. oldal

8 származó halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szûrõpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szûrõpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésénél, kiszerelésénél, forgalmazásánál és felhasználásánál folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok tõl Hulladék mûanyagok anyagokat tartalmazó adalékanyag Adalékanyag, amelyek különböznek a tõl Szilícium-vegyületeket tartalmazó Mûanyagok, mûgumi és mûszálak termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó vizes mosófolyadékok és anyalúgok Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szûrõpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) (kivéve 06 11) Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szûrõpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésénél, kiszerelésénél, forgalmazásánál és felhasználásánál folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok tõl Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott (kivéve 06 11) Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó vizes mosófolyadékok és anyalúgok Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok 8 / 23. oldal

9 termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szûrõpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szûrõpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) Folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésénél, kiszerelésénél, forgalmazásánál és felhasználásánál folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó iszapok, amelye Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Szerves növényvédõ szerek (kivéve és ), faanyagvédõ szerek (kivéve 03 02) és biocidok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó vizes mosófolyadékok és anyalúgok Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szûrõpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szûrõpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) Gyógyszerek termelésénél, kiszerelésénél, forgalmazásánál és felhasználásánál folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok tõl Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Szilárd, amelyek különböznek a tól Gyógyszerek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó vizes mosófolyadékok és anyalúgok Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szûrõpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 9 / 23. oldal

10 Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szûrõpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésénél, kiszerelésénél, forgalmazásánál és felhasználásánál folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok tõl Zsírok, kenõanyagok, szappanok, mosószerek, fertõtlenítõszerek és kozmetikumok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó vizes mosófolyadékok és anyalúgok Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott halogéntartalmú szûrõpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó egyéb szûrõpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) A folyékony telephelyen történõ kezelésébõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok tõl Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott, közelebbrõl meghatározott Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk- Festék- vagy lakk-, amelyek különböznek a tõl Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok Festék- vagy lakk-iszapok, amelyek különböznek a tól Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok Festék- vagy lakk-tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a tõl Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket, vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó Festékek és lakkok eltávolításából származó, amelyek különböznek a tõl Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók Festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a tõl Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok Festékek és lakkok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó, közelebbrõl meghatározott Por alapú bevonatok hulladékai Kerámia-anyagokat tartalmazó vizes iszapok Kerámia-anyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termelésébõl, kiszerelésébõl forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok Nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony anyagokat tartalmazó nyomdafesték Nyomdafesték, amelyek különböznek a tõl anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok Nyomdafesték iszapok, amelyek különböznek a tõl 10 / 23. oldal

11 Hulladékká vált gravírozó oldatok anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a tõl Diszpergált olaj Nyomdafestékek termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrõl meghatározott Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítõanyagok hulladékai Ragasztók, tömítõanyagok hulladékai, amelyek különböznek a tõl Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítõanyagok iszapjai Ragasztó-, tömítõanyagok iszapjai, amelyek különböznek a tõl Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítõanyagok vizes iszapjai Ragasztók, tömítõanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a tól Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat valamint ragasztókat, tömítõanyagokat tartalmazó vizes folyékony Ragasztókat, tömítõanyagokat tartalmazó folyékony vizes, amelyek különböznek a tõl Fenyõgyanta olaj Ragasztók és tömítõanyagok termelésébõl, kiszerelésébõl, forgalmazásából és felhasználásából származó (a vízhatlanító termékeket is beleértve), közelebbrõl meghatározott Hulladék izocianátok Vizes alapú elõhívó- és aktiváló oldatok Vizes alapú offszetlemez elõhívó oldatok Oldószer alapú elõhívó oldatok Rögzítõ (fixír) oldatok Halványító oldatok és halványító rögzítõ fixír oldatok Fényképészeti keletkezésük telephelyén történõ kezelésébõl származó ezüsttartalmú hulladék Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír Egyszer használatos fényképezõgépek, áramforrás nélkül Egyszer használatos fényképezõgépek, amelyek a , vagy a kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak Áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezõgépek, amelyek különböznek a tõl Keletkezésük telephelyén történõ ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a tól A fényképészeti ipar közelebbrõl meghatározott hulladékai Hamu, salak és kazán por (kivéve ) Széntüzelés pernyéje Tõzegpernye és kezeletlen fa eltüzelésébõl származó pernye Olajtüzelés pernyéje és kazánpora Füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd Füstgáz kéntelenítésének kalcium-alapú reakcióiból származó iszap hulladék Kénsav Tüzelõanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje Együttégetésbõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por Együttégetésbõl származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a tõl Együttégetésbõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye Együttégetésbõl származó pernye, amely különbözik a tól Gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó Gázok tisztításából származó, amelyek különböznek a , és a tól Erõmûvekbõl és egyéb égetõmûvekbõl (kivéve 19) folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 11 / 23. oldal

12 tól Kazántisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok Kazántisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a tõl Fluid-ágyból származó homok Széntüzelésû erõmûvek tüzelõanyagának tárolásából, elõkészítésébõl származó Hûtõvíz kezelésébõl származó Erõmûvekbõl és egyéb égetõmûvekbõl származó (kivéve 19), közelebbrõl meghatározott Salak kezelésébõl származó hulladék Kezeletlen salak Vas- és acéliparból származó gázok kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Gázok kezelésébõl származó szilárd, amelyek különböznek a tõl Hengerlési reve Vas- és acéliparból származó hûtõvíz kezelésébõl származó, olajat tartalmazó Hûtõvíz kezelésébõl származó, amelyek különböznek a tõl Vas- és acélipari gázok kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szûrõpogácsák Gázok kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák, amelyek különböznek a tól Egyéb iszapok és szûrõpogácsák Vas- és acéliparból származó, közelebbrõl meghatározott Hulladékká vált anód darabok Elsõdleges termelésbõl származó salak Hulladék timföld Másodlagos termelésbõl származó sósalak Másodlagos termelésbõl származó kohósalak (fémsalak) Gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek Gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a tõl Anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó Anód gyártásából származó, széntartalmú, amelyek különböznek a tõl Füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por Füstgázból származó por, amely különbözik a tõl anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) Egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a tõl Alumínium olvadék elektrolízisébõl származó gázok kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Gázok kezelésébõl származó szilárd, amelyek különböznek a tól Alumínium olvadék elektrolízisénél gázok kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szûrõpogácsák Gázok kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák, amelyek különböznek a tõl Alumínium olvadék elektrolízisébõl származó hûtõvíz kezelésébõl származó, olajat tartalmazó Hûtõvíz kezelésébõl származó, amelyek különböznek a tõl Sósalak és fekete kohósalak (fémsalak) kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó Sósalak és fekete kohósalak (fémsalak) kezelésébõl származó, amelyek különböznek a tõl Alumínium olvadék elektrolízisébõl származó, közelebbrõl meghatározott Elsõleges és másodlagos termelésbõl származó salak Elsõleges és másodlagos termelésbõl származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek Kalcium-arzenát Ólom termikus kohászatából származó füstgáz por Ólom termikus kohászatából származó egyéb részecskék és por Ólom termikus kohászatából származó gázok kezelésébõl származó szilárd 12 / 23. oldal

13 Ólom termikus kohászatából származó gázok kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák Ólom termikus kohászatából származó hûtõvíz kezelésébõl származó, olajat tartalmazó Hûtõvíz kezelésébõl származó, amelyek különböznek a tõl Ólom termikus kohászatából származó, közelebbrõl meghatározott Cink termikus kohászatából származó elsõleges és másodlagos termelésbõl származó salak Cink termikus kohászatából származó füstgáz por Cink termikus kohászatából származó egyéb részecskék és por Cink termikus kohászatából származó gázok kezelésébõl származó szilárd Cink termikus kohászatából származó gázok kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák Cink termikus kohászatából származó hûtõvíz kezelésébõl származó, olajat tartalmazó Hûtõvíz kezelésébõl származó, amelyek különböznek a tól Cink termikus kohászatából származó gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a tõl Cink termikus kohászatából származó, közelebbrõl meghatározott Réz termikus kohászatánál elsõdleges és másodlagos termelésbõl származó salak Réz termikus kohászatánál elsõdleges és másodlagos termelésbõl származó kohósalak (fémsalak) és fölözék Réz termikus kohászatából származó füstgáz por Réz termikus kohászatából származegyéb részecskék és por Réz termikus kohászatából származó gázok kezelésébõl származó szilárd (hulladék) Réz termikus kohászatából szármgázok kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák Réz termikus kohászatából származó hûtõvíz kezelésébõl származó, olajat tartalmazó Hûtõvíz kezelésébõl származó, amelyek különböznek a tõl A réz termikus kohászatából származó, közelebbrõl meghatározott Ezüst, arany és platina termikus kohászatnál elsõdleges és másodlagos termelésbõl származó salak Ezüst, arany és platina termikus kohászatánál elsõdleges és másodlagos termelésbõl származó kohósalak (fémsalak) és fölözék Gázok kezelésébõl származó szilárd hulladék Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó egyéb részecskék és por Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó gázok kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hûtõvíz kezelésébõl származó, olajat tartalmazó Hûtõvíz kezelésébõl származó, amelyek különböznek a tõl Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó, közelebbrõl meghatározott Egyéb -vas fémek termikus kohászatából származó szilárd részecskék és por Elsõdleges és másodlagos termelés sósalakja Egyéb salakok Egyéb -vas fémek termikus kohászatából származó kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a tõl Anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó Anódgyártásból származó széntartalmú, amelyek különböznek a tõl Anód darabok Egyéb -vas fémek termikus kohászatából származó veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por Füstgáz por, amely különbözik a tõl Egyéb -vas fémek termikus kohászatánál füstgáz kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szûrõpogácsák Füstgáz kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák, amelyek különböznek a tõl Egyéb -vas fémek termikus kohászatából származó hûtõvíz kezelésébõl származó, olajat tartalmazó 13 / 23. oldal

14 Hûtõvíz kezelésébõl származó, amelyek különböznek a tõl Egyéb -vas fémek termikus kohászatából származó, közelebbrõl meghatározott Vasöntvények készítésébõl származó kemence salak Vasöntvények készítésébõl származó fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntõmagok és formák Fémöntésre használt öntõmagok és formák, amelyek különböznek a tõl Vasöntvények készítésébõl származó fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntõmagok és formák Fémöntésre használt öntõmagok és formák, amelyek különböznek a tõl Vasöntvények készítésébõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por Füstgáz por, amely különbözik a tõl Vasöntvények készítésébõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék Egyéb részecskék, amelyek különböznek a tõl Vasöntvények készítésébõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó kötõanyag Kötõanyag, amelyek különböznek a tól Vasöntvények készítésébõl származó veszélyes összetevõket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelzõ anyagok Hulladékká vált repedésjelzõ anyagok, amelyek különböznek a tõl Vasöntvények készítésébõl származó, közelebbrõl meghatározott Nem-vas fém öntvények készítésébõl származó kemence salak Nem-vas fém öntvények készítésébõl származó fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntõmagok és formák Fémöntésre használt öntõmagok és formák, amelyek különböznek a tõl Nem-vas fém öntvények készítésébõl származó fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntõmagok és formák Fémöntésre használt öntõmagok és formák, amelyek különböznek a tõl Nem-vas fém öntvények készítésébõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por Füstgáz por, amely különbözik a tõl Nem-vas fém öntvények készítésébõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék Egyéb részecskék, amelyek különböznek a tõl Nem-vas fém öntvények készítésébõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó kötõanyag Kötõanyag, amelyek különböznek a tól Nem-vas fém öntvények készítésébõl származó veszélyes összetevõket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelzõ anyagok Hulladékká vált repedésjelzõ anyagok, amelyek különböznek a tõl Nem-vas fém öntvények készítésébõl származó, közelebbrõl meghatározott Üveg alapú, szálas anyagok hulladékai Üveg és üvegtermékek termelésébõl származó egyéb részecskék és por Feldolgozásra elõkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai Feldolgozásra elõkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a tõl Nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üveg-por hulladék Üveghulladék, amely különbözik a tõl anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszapok Üvegcsiszolási és polírozási iszapok, amelyek különböznek a tól Füstgáz kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Füstgáz kezelésébõl származó szilárd, amelyek különböznek a tõl Nem-vas fém öntvények készítésénél füstgáz kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szûrõpogácsák Füstgáz kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák, amelyek különböznek a tõl Folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó szilárd, amelyek 14 / 23. oldal

15 különböznek a tõl Üveg és üvegtermékek termelésébõl származó, közelebbrõl meghatározott Kerámiaáruk, téglák, cserepek és építõipari termékek termelésébõl származó hõkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek Kerámiaáruk, téglák, cserepek és építõipari termékek termelésébõl származó szilárd részecskék és por Kerámiaáruk, téglák, cserepek és építõipari termékek termelésébõl származó gázok kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák Kiselejtezett öntõformák Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építõipari termékek hulladékai Gáz kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Gáz kezelésébõl származó szilárd, amelyek különböznek a tõl Nehézfémeket tartalmazó zománcozási Zománcozási, amelyek különböznek a tõl Folyékony keletkezésük helyén történõ kezelésébõl származó iszapja Kerámiaáruk, téglák, cserepek és építõipari termékek termelésébõl származó, közelebbrõl meghatározott Cement, mész és gipsz, valamint az ezekbõl elõállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hõkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek A mész égetésébõl és oltásából származó Szilárd részecskék és por (kivéve és ) Cement, mész és gipsz, valamint az ezekbõl elõállított gyártmányok és termékek gyártásából származó gázok kezelésébõl származó iszapok és szûrõpogácsák Azbesztcement gyártásakor keletkezõ, azbesztet tartalmazó szilárd Azbesztcement gyártásakor keletkezõ szilárd, amelyek különböznek a tõl Cement alapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a és a tõl Gáz kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó Gáz kezelésébõl származó, amelyek különböznek a tõl Hulladék beton és betonkészítési iszap Cement, mész és gipsz, valamint az ezekbõl elõállított gyártmányok és termékek gyártásából származó, közelebbrõl meghatározott Füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó Reve eltávolítására használt savak Fémek kémiai felületkezelésébõl, bevonásából és egyéb (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) folyamatokból származó, közelebbrõl meghatározott savak Pácolásra használt lúgok Foszfátozásból származó iszapok anyagokat tartalmazó iszapok és szûrõpogácsák Iszapok és szûrõpogácsák, amelyek különböznek a tõl anyagokat tartalmazó öblítõ- és mosóvizek Öblítõ- és mosóvizek, amelyek különböznek a tõl anyagokat tartalmazó zsírtalanítási Zsírtalanítási, amelyek különböznek a tól Membrán- és ioncserélõ rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai Kimerült vagy telített ioncserélõ gyanták Fémek kémiai felületkezelésébõl, bevonásából származó és egyéb (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) eljárások veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hullad Fémek kémiai felületkezelésébõl, bevonásából és egyéb (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) származó, közelebbrõl meghatározott Cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve) 15 / 23. oldal

16 Vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termelésébõl származó anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai Réz-hidrometallurgiai, amelyek különböznek a tõl Nem-vas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb Nem-vas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó, közelebbrõl meghatározott Cianid tartalmú Egyéb Kemény cink Cinkhamu Gázkezelésébõl származó szilárd Elhasznált folyósítószer Tûzi horganyzási eljárások közelebbrõl meghatározott hulladékai Vasfém reszelék és esztergaforgács Vasfém részecskék és por Nem-vas fém reszelék és esztergaforgács Nem-vas fém részecskék és por Gyalulásból és esztergálásból származó mûanyag forgács Áványolaj alapú, halogéntartalmú hûtõ-kenõ folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) Halogénmentes, ásványolaj alapú hûtõ-kenõ folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) Halogéntartalmú hûtõ-kenõ emulziók és oldatok Halogénmentes hûtõ-kenõ emulziók és oldatok Szintetikus hûtõ-kenõ olajok Elhasznált viaszok és zsírok Hegesztési anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkezõ iszapok Gépi megmunkálás során keletkezõ iszapok, amelyek különböznek a tõl anyagokat tartalmazó homokfúvatási Homokfúvatási, amelyek különböznek a tól Olajat tartalmazó fém-iszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) Biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök Elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a tól Fémek és mûanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésébõl származó, közelebbrõl meghatározott Vizes mosófolyadékok Gõzzel végzett zsírtalanítás hulladékai PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok Szintetikus hidraulika olajok Biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok Egyéb hidraulika olajok Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómû- és kenõolajok Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómû- és kenõolajok Szintetikus motor-, hajtómû- és kenõolajok Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómû- és kenõolajok Egyéb motor-, hajtómû- és kenõolajok 16 / 23. oldal

17 PCB-ket tartalmazó szigetelõ és hõ-transzmissziós olajok1 Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelõ és hõ-transzmissziós olajok, amelyek különböznek a tõl Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelõ és hõ-transzmissziós olajok Szintetikus szigetelõ és hõ-transzmissziós olajok Biológiailag könnyen lebomló szigetelõ és hõ-transzmissziós olajok Egyéb szigetelõ és hõ-transzmissziós olajok Belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezet fenékvíz Kikötõi olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú Egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok Bûzelzáróból származó iszapok Olaj-víz szeparátorokból származó olaj Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek Tüzelõolaj és dízelolaj Benzin Egyéb üzemanyagok (ide értve a keverékeket is) Sótalanítási iszapok, illetve emulziók Egyéb emulziók Klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC Egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek Egyéb oldószerek és oldószer keverékek Halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd Egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd Papír és karton csomagolási Mûanyag csomagolási Fa csomagolási Fém csomagolási Vegyes összetételû kompozit csomagolási Egyéb, kevert csomagolási Üveg csomagolási Textil csomagolási anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbõl készült csomagolási, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat anyagokkal szennyezett abszorbensek, szûrõanyagok (ide értve a közelebbrõl meghatározott olajszûrõket), törlõkendõk, védõruházat Abszorbensek, szûrõanyagok, törlõkendõk, védõruházat, amelyek különböznek a tõl. Termékként tovább használható gumiabroncsok Termékként tovább használható jármûvek Termékként tovább használható jármûvek, amelyek tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevõket Olajszûrõk Higanyt tartalmazó alkatrészek PCB-ket tartalmazó alkatrészek Robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok, pirotechnikai övfeszítõk) Azbesztet tartalmazó súrlódó-betétek Súrlódó-betétek, amelyek különböznek a tõl 17 / 23. oldal

18 Fékfolyadékok anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok Fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a tõl Cseppfolyósított gázok tartályai Vasfémek A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, és 16 08) -vas fémek A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, és 16 08) mûanyagok A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, és 16 08) üveg alkatrészek, amelyek különböznek a tõl ig tartó, valamint a és a alatt felsoroltaktól A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, és 16 08), közelebbrõl meghatározott alkatrésze A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, és 16 08), közelebbrõl meghatározott PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok PCB-ket tartalmazó, vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a tól Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések Azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek tõl ig felsorolt tételektõl Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek tól ig felsoroltaktól Használatból kivont berendezésekbõl eltávolított veszélyes anyagok Használatból kivont berendezésekbõl eltávolított anyagok, amelyek különböznek tõl anyagokat tartalmazó szervetlen Szervetlen, amelyek különböznek a tól anyagokat tartalmazó szerves Szerves, amelyek különböznek a tõl Hulladék lõszer Tûzijáték hulladék Egyéb robbanóanyag Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ide értve a halonokat is) Nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a tõl anyagokból álló, vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ide értve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló, vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló, vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek Használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a , vagy tól Ólomakkumulátorok Nikkel-kadmium elemek Higanyt tartalmazó elemek Lúgos akkumulátorok (kivéve ) Egyéb elemek és akkumulátorok Elemekbõl és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyûjtött elektrolit Olajat tartalmazó 18 / 23. oldal

19 Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó Szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó (kivéve 05 és 13), közelebbrõl meghatározott Arany, ezüst, rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve ) átmeneti fémeket, vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok Egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a tõl Fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve ) Foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor Elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak anyagokkal szennyezett katalizátorok Permanganátok pl. kálium-permanganát Kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát Peroxidok, pl. hidrogén-peroxid Közelebbrõl meghatározott oxidáló anyagok anyagokat tartalmazó vizes folyékony Vizes folyékony, amelyek különböznek a tõl anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok Vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a tól Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szén-alapú bélés- és tûzálló-anyagok Kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés- és tûzálló-anyagok, amelyek különböznek a tõl Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tûzálló-anyagok Kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tûzálló-anyagok, amelyek különböznek a tól Kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tûzálló-anyagok Kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tûzálló-anyagok, amelyek különböznek a tõl Beton Téglák Cserép és kerámiák anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke Beton, tégla, cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke, amely különbözik a tól Fa Építési és bontási üveg Mûanyag anyagokat tartalmazó, vagy azzal szennyezett üveg, mûanyag, fa Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek Bitumen keverékek, amelyek különböznek a tõl Szénkátrány és kátránytermékek Vörösréz, bronz, sárgaréz alumínium Vas és acél Fémkeverékek anyagokkal szennyezett fémok Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek Kábelek, amelyek különböznek a tõl anyagokat tartalmazó föld és kövek Föld és kövek, amelyek különböznek a tól anyagokat tartalmazó kotrási meddõ Kotrási meddõ, amely különbözik a tõl 19 / 23. oldal

20 anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a tõl Azbeszttartalmú szigetelõanyagok Egyéb szigetelõanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak, vagy azokat tartalmazzák Szigetelõ anyagok, amelyek különböznek a és tól Azbesztet tartalmazó építõanyagok anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építõanyagok Gipsz-alapú építõanyag, amely különbözik a tõl Higanyt tartalmazó építkezési és bontási PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelõanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási (ide értve a kevert at is) Kevert építkezési és bontási, amelyek különböznek a , és tól Éles, hegyes eszközök (kivéve ) Testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve ) Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezelésébõl, illetve megelõzésébõl származó egyéb, amelyek gyûjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertõzések elkerülése érdekében Hulladékok, amelyek gyûjtése és ártalmatlanítása kötött speciális követelményekhez a fertõzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezelésébõl, illetve megelõzésébõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó, vagy abból álló vegyszerek Vegyszerek, amelyek különböznek tól Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezelésébõl, illetve megelõzésébõl származó citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek Gyógyszerek, amelyek különböznek tól Fogászati célokra használt amalgám hulladék Éles, hegyes eszközök (kivéve ) Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezelésébõl, illetve megelõzésébõl származó egyéb, amelyek gyûjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertõzések elkerülése érdekében Hulladékok, amelyek gyûjtése és ártalmatlanítása kötött speciális követelményekhez a fertõzések elkerülése érdekében Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezelésébõl, illetve megelõzésébõl származó veszélyes anyagokat tartalmazó, vagy abból álló vegyszerek Vegyszerek, amelyek különböznek tõl Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezelésébõl, illetve megelõzésébõl származó citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek Gyógyszerek, amelyek különböznek a tõl Kazánhamuból eltávolított vas fémek Gázok kezelésébõl származó szûrõpogácsa Gázok kezelésébõl származó vizes, folyékony, és egyéb vizes folyékony Hulladékok égetésébõl vagy pirolízisébõl származó gázok kezelésébõl származó szilárd Füstgáz kezelésébõl származó elhasznált aktív szén anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak Kazánhamu és salak, amely különbözik az tõl anyagokat tartalmazó pernye Pernye, amely különbözik a tól anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por Kazánból eltávolított por, amely különbözik a tõl anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék Pirolízis, amelyek különböznek tõl 20 / 23. oldal

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC kód Hulladék neve ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, 01 FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 01 ásványok bányászatból származó hulladékok 01 01 01 fémtartalmú ásványok

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 67.914-2-9/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Laczi és Fiai

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszáma Megnevezése 1 Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok 01

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ENVIRO-EXPERT KFT. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. Mobil: +36 (20) 426-4352; Tel: +36 (52) 324-747; Fax: +36 (52) 998-084 Email: enviroexpertkft@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a nem veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a nem veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg,

Részletesebben

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Tiszaújvárosi telephelyen kezelésre átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16442/2014. Iktatószám:72299/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről 66220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 140. szám beruházási támogatásnak nem minősülő egyéb támogatási rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek keretében a támogatás igénybevételére irányuló kérelmek

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: HBB/17/02652-13/2015 Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde Telefon: 52/511-092 Tárgy: veszélyes és nem-veszélyes gyűjtési és előkezelési engedély Hiv. szám: 1

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/6879-9/09. Tárgy: Engedély hulladék szállítására Előadó: Várszegi Róbert H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája Tiszavasvári telephelyen átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz diszperziós

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD); HU 07/07/2005 Közös álláspont az európai parlament és a tanács /2005/ek rendelete a hulladékszállításról elfogadására tekintettel

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről 1. oldal 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl A jogszabály 2010.április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal rn Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-4890/201 5., 48772/2015. Tárgy: Hnlladékgazdálkodási engedély Ügyintéző: Bujdosó Julianna Melléklet: - Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Hivatkozási szám:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 84.137-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A JUNO

Részletesebben

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-8/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 14. (OR. en) 11889/14 ADD 1 ENV 673 ENT 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 11. Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 82176-1-11/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés és szállítás.

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c. 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező

Részletesebben

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában,

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, 72/23. (VIII. 27.) VM rendelet Hatályos: 23.09.05-72/23. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 22. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 2. pontjában, a 7., 8. és 10. (2) bekezdése

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ:

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes)

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Tiszántúli Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi ~Felügyelőség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. PL 27. E-MAfL: tiszanhlli(':.l!zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK)

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK) A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: 2011. hó: 11. nap: 28. KÜJ: 100170690 KTJ: telephelyenként jogerős: Iktatószám: 7117-32/2011 Hiv. szám: - Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 3576/2014. Iktatószám: 50902/2014. Ügyintéző: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. Pf: 27. E-MAL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG - 1 ~L1 [:~hi1 [0 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG Ikíoo3s:um: OKTF-KP/350-8!20 15 )~imie:o: Dózsa Tibor Tórp: 1Iulladékgazdálkodást engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 3573/2014. Iktatószám: 61900/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-1/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/5691-9/2006 Tárgy: Engedély veszélyes hulladékok Előadó: Törőné Kovács Jolán begyűjtésére H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 18459/14. Iktatószám: 78045/14. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Dr. Tóthné Dr. Szita Klára - Miskolci Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár Roncz Judit Miskolci Egyetem, egyetemi tanársegéd Regionális teljesítményértékelési

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 78856-1-7/2010. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Csert Transport

Részletesebben

2006.11.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja IV.A. MELLÉKLET

2006.11.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja IV.A. MELLÉKLET 2006.11.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 272 E/123 Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket RB020 ex 6815 Az azbeszthez hasonló

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. melléklet a 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelethez A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. Szilárd nem veszélyes hulladékok. 1.1. szerves hulladékok

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.11.2006 COM(2006) 252 végleges /3 Corrigendum: Annule et remplace complètement le COM(2006) 252 final du 31.5.2006. Toutes les versions linguistiques sont

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 16168/2014. Iktatószám: 71646/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Veszélyes hulladék szállítása a határon át. Szabályozás

Veszélyes hulladék szállítása a határon át. Szabályozás Veszélyes hulladék szállítása a határon át Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű külföldi szemét hazánkba szállítása, majd a hazai radioaktív vashulladék kálváriája hívta fel a figyelmet egy aktuális

Részletesebben

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL napirendi pont Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Tisztelt Közgyűlés! Az 1995. évi LIII. tv. három fejezetében is (12. (3), 46. (1) e., 51. (3)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I.

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I. A határozat jogerős: év: 2011. hó: 11. Nap: 30. KÜJ: 102863732 KTJ: 101696530 Iktatószám: 10061-24/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

Tiszantiili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi FeliigyelOseg 4025. DEBRECEN, HATV AN U. 16.

Tiszantiili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi FeliigyelOseg 4025. DEBRECEN, HATV AN U. 16. Tiszantiili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi FeliigyelOseg 4025. DEBRECEN, HATV AN U. 16. LEVELclM: 4001. DEBRECEN. PL 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040,

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A rendelet hatálya

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A rendelet hatálya 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód: Magyar Közút Nonprofit Zrt. útfenntartási, telephely üzemeltetési, gépkarbantartási és labortevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok szállítása és kezelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78

Részletesebben

\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~

\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~ \ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~ ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVÉDELMI Iktatószám: OKTF-KP/7 164-14/2016 Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ugyintézó : Gábriel Edit HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

HATÁROZAT A Z E N G E D É L Y E Z E T T TEV É K EN Y SÉG

HATÁROZAT A Z E N G E D É L Y E Z E T T TEV É K EN Y SÉG C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l KTFO-azonosító: 109287-1-7/2016. Ügyiratszám: CSZ/01/3006-20/2016. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Katona Csaba Dr. Hegedűs Márta Lovrityné Kiss

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14498/2014. Iktatószám: 76698/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

Jelen rendelet Tura városában 2013. január 31. napján kihirdetésre került. Dolányi Róbertné jegyző

Jelen rendelet Tura városában 2013. január 31. napján kihirdetésre került. Dolányi Róbertné jegyző Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I. 31.) rendelete Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 23/2000. (XII.19.) rendelet módosításáról 1. Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben