XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Budapest, Tekla u. 2/c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c."

Átírás

1 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50

2 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező hulladékok, ezen belül is különösen a különleges kezelést igénylő veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit, módját. 2. Jogszabályi háttér évi XLIII. Törvény 1/2002. (I.11.) EüM. Rendelet 102/1996 (VII.16.) Korm. Rendelet 164/2003 (X.18.) Korm. Rendelet 60/2002 (X.18.) Főv Kgy. Rendelet 61/2002 (X.18.) Főv.Kgy. Rendelet 16/2001 (VII.18.) KöM Rendelet 22/2004. (XII.11.) KvM. Rendelet 3. Általános rendelkezések 3.1. A szabályzat hatálya: A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi (továbbiakban KESZ) Hulladékkezelési Szabályzata (továbbiakban HSZ) kiterjed a Szolgálat minden telephelyén bármely jogcímen bármilyen jogviszonyban tevékenységet végző természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre Azon hulladékkezelőkre akik a keletkezett hulladékot gazdasági tevékenységük körében kezelésre átveszik A szabályzat időbeli hatálya: A szabályzat időbeli hatálya határozatlan időre terjed ki, azonban azt a hulladékgazdálkodásért felelős bevonásával évente felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell a vonatkozó jogszabály változások függvényében. A felülvizsgálat megtörténtéért az Intézmény Vezetője felelős A szabályzat megismerése és használata: A szabályzat az Intézmény minden dolgozója és minden, az Intézmény területén, az Intézménnyel e tárgyban érintett körben jogviszonyba lépő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetre kötelezően érvényes A Szabályzat egy nyomtatott példányát a KESZ Minőségirányítási Dokumentációkért Felelőse őrzi. A szabályzat elektronikus verziója minden dolgozó számára a Szakrendelő belső informatikai hálózatán hozzáférhető Valamennyi dolgozónak meg kell ismernie a Szabályzatot, és köteles annak előírásait a munkaköréhez szükséges mértékben betartani. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:2/50

3 Az 1/2002. (1.11. ) EüM rendelet előírásainak megfelelően az Intézményben Hulladékgazdálkodásért felelőst kell megbízni. (Feladatai részletesen a 7. pontban) 4. Fogalmi meghatározások 4.1. A hulladék fogalmi meghatározása: Hulladéknak azokat a dolgokat, tárgyakat (anyagegyüttes, termék, maradvány, tárgy, szennyezőanyag stb.) nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete, munkája és gazdasági tevékenysége során keletkeznek és a keletkezésük helyén (gyárak, üzemek, intézmények, háztartás stb.) haszontalanná váltak, tőlük birtokosuk megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles, és kezelésükről külön kell gondoskodni. Ez a gondoskodás a hulladékok begyűjtését szállítását és ártalmatlanítását, egyes hulladéktípusok esetében újrahasználatát, hasznosítását) jelenti A hulladékot halmazállapota (szilárd vagy folyékony), keletkezésének körülményei (települési, termelési, intézményi), környezetre veszélyessége szerint különböztetjük meg A hulladék ártalmatlanítása: A hulladék ártalmatlanítása az a folyamat, mikor a hulladékok okozta környezetterhelést csökkentik, a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatását megszüntetik, kizárják. Ezt a környezet elemeitől való elszigeteléssel (pl. lerakóhelyen történő elhelyezés) vagy a hulladékok anyagi minőségének megváltoztatásával (pl. égetés) érik el A hulladék újra-használata: A hulladék újra-használata a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználását jelenti. Ilyen termékek a többször felhasználható, újratölthető csomagolóanyagok (pl. üvegpalackok). Ezek a termékek a forgási ciklusból történő kilépéskor válnak hulladékká Szelektív Hulladékgyűjtés: Az egyes hulladék-összetevők külön-külön, anyagfajták szerinti begyűjtését szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük. Célja a hasznosítható összetevők feldolgozóiparba történő visszaforgatása; a veszélyes összetevők elkülönített kezelésével a környezetterhelés csökkentése; az ártalmatlanítási kapacitások megtakarítása A hulladékgazdálkodás: A hulladékgazdálkodás a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere. Foglalkozik a hulladékok keletkezésének megelőzésével, mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladékok kezelésével, ezek tervezésével és ellenőrzésével. Gondoskodik a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetéséről, bezárásáról, utógondozásáról, a működés felhagyását követő vizsgálatokról, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadásról és oktatásról Települési szilárd hulladék (kommunális hulladék): Rendszeresen, vagy alkalmilag keletkező háztartási (jellegű) hulladék, az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:3/50

4 használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű-és összetételű hulladék Gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék Települési folyékony hulladék: Minden olyan szennyvíz, ami nem a csatornahálózatba kerül, folyékony hulladéknak számít, amely az un. közműpótló berendezésben átmeneti tárolásra kerül Veszélyes hulladék: Az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője, ill. átalakulás-terméke a 102/1996. (VII.12.) Korm. Rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik, és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ez által az élővilágra, az emberi életre és egészségre veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki Intézeti veszélyes hulladék: A veszélyes hulladékoknak az a köre, mely az Intézetben (mint eü. ellátást szolgáltató egység) folyó betegellátó tevékenység, és az Intézet működését biztosító egyéb tevékenység során keletkezik Gyűjtési egység: A (veszélyes) hulladékok gyűjtését önállóan végző munkahely (osztály) A (veszélyes) hulladékkezelés: Gyűjtés, belső szállítás, átmeneti tárolás, külső szállítónak történő átadás Gyűjtő eszközök: Amelyekben közvetlenül gyűjtendők a (veszélyes) hulladékok Belső szállítás: Az intézeten belül történő (veszélyes) hulladék mozgatása gyűjtési egységből az intézeti gyűjtőhelyre történő szállítás) Intézeti gyűjtés: Az a tárlóhely, ahová elszállításig kerülnek az egységekből a (veszélyes) hulladékok Külső szállítás: A telephelyről történő ártalmatlanítás céljából történő végleges elszállítás Környezetszennyezés: A (veszélyes) hulladék, vagy annak valamely veszélyes összetevője bármely anyagba, anyagra olyan koncentrációban kerül, hogy veszélyes hulladékként veszélyt jelent a környezetre. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:4/50

5 5. A KESZ központi székhelyén és telephelyein előforduló, keletkező hulladékok típusai (lásd 1. sz. melléklet) 5.1 Települési szilárd hulladék: Kommunális hulladék: az intézmény mindennapi működése során rendszeresen keletkező, közszolgáltatás keretében elszállított, veszélyes hulladéknak nem minősülő háztartási jellegű hulladék Esetenként, alkalmilag keletkező, veszélyesnek nem minősülő, de közszolgáltatás keretében el nem szállítható (a gyűjtőedények befogadóképességét meghaladó méretű, mennyiségű, vagy összetételű) hulladék pl. bútor, lom, építési törmelék, avar, stb Települési folyékony hulladék: Minden olyan szennyvíz, ami nem a csatornahálózatba kerül, folyékony hulladéknak számít, amely az un. közműpótló berendezésben átmeneti tárolásra kerül egészségügyi tevékenységből képződő veszélyes hulladékok: Az egészségügyi ellátáshoz nem közvetlenül kötődő tevékenység során keletkező jogszabály által veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, berendezések, kellékek, különösen is: Elektronikai berendezések, háztartási gépek, azok részegységei, elemei, alkatrészei; Irodatechnikai berendezések, ezek részegységei, alkatrészei, kellékei, festékanyagot tartalmazó, vagy kiürült tonerek, patronok Műszerek, (orvostechnikai) eszközök, berendezések üzemeltetése során keletkező használt akkumulátorok, elemek; Épület üzemeltetése során elhasználódott elektromos berendezés, műszer, elhasználódott fénycsövek Épületjavítás vagy állagmegőrzés során, gépjármű üzemeltetéssel összefüggésben keletkező környezetre ártalmas anyagok (festékek, zsírok, olajok, használt akkumulátorok, tisztítószerek, vegyszerek, azokkal szennyezett géprongy, csomagolóanyagok tárlóedények stb.); 5.4 Egészségügyi hulladék: Az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő hulladékok; Veszélyes hulladék: Az egészségügyi ellátásban keletkező veszélyes hulladékok a kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek és a kódszámú fogászati célokra használt amalgám hulladékai; Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:5/50

6 Különleges kezelést igénylő (fertőző) kódszámú hulladékok: Azok a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágott sérülést okozhatnak, fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek (injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök), Vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, váladékok A fertőző egységek és elkülönítők összes hulladékára, továbbá a járványügyi szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok, amelyek a külön jogszabályban meghatározott fertőző betegségek ellátása során keletkeztek. A vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszer használatos ruhanemű és lepedő, tampon, katéter, vizeletgyűjtő tasak, protézis, inkontinencia betét, pelenka (kivéve az egészséges csecsemők pelenkái; illetőleg az átmenetileg inkontinenssé vált, vagy idős koruk miatt inkontinens ellátottak inkontinencia betétei) és egyéb hasonló betegellátási hulladékok, Légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei, Citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemű, ruhanemű, kötszer, kesztyű, vizeletgyűjtő tasak, infúziós üveg, egyéb eszközök); Elsődleges csomagolás: a fertőző hulladékok gyűjtésére a keletkezés helyén alkalmazott doboz, zsák, tartály, amelynek belső felületével a fertőző hulladék érintkezik Másodlagos csomagolás: az elsődleges csomagolásban lévő hulladékok gyűjtéséhez, belső mozgatásához vagy szállításához alkalmazott konténer, doboz, láda, egyéb eszköz; Újrahasznált edényzet: kiürített, tisztított és fertőtlenített rendszerint másodlagos csomagolás. 6. A hulladékok kezelése a KESZ telephelyein: 6.1 Települési szilárd hulladék kezelése Rendszeresen keletkező hulladékok kezelése: Az Intézmény gazdasági vezetése szerződést köt az 5.1. pontban részletezett rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék elszállítására és ártalmatlanítására a Fővárosi Közgyűlés által megbízott, a tevékenység ellátására kizárólagos jogosultságot szerzett Közszolgáltatóval évben a feladattal megbízott vállalkozás a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi u.7. sz.) A közszolgáltatás komplex, teljes körű, kiterjed a gyűjtőedény biztosítására, cseréjére, a begyűjtött hulladék elszállítására és ártalmatlanítására, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség átvállalásával. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:6/50

7 A napi működés során keletkezett hulladékot a takarítással megbízott, vagy a keletkezésével összefüggésben feladatot ellátó személyek szállítják a gyűjtőhelyre és elhelyezik az erre a célra kihelyezett hulladékgyűjtő edénybe. Ugyanezen személyek gondoskodnak a hulladékgyűjtő edények szállítás helyére időben történő kihelyezéséről. A gyűjtőedények ürítése szerződés szerinti időpontban és gyakorisággal történik. A gyűjtőedények időszakos tisztítását külön megrendelés alapján a Közszolgáltató végzi Szelektíven gyűjtött hulladékok: Az Intézmény a környezettudatos hulladék-kezelés megvalósítása, egyben ezzel kapcsolatos költségei csökkentése céljából a pontban részletezett hulladékkezelés köréből az újrahasznosítható hulladék egy (lehetőségei szerint mind nagyobb) részét kivonja, ezeket elkülönítve gyűjti, és a feladat elvégzésére szerződött vállalkozásnak adja át. ( Az Intézmény évben a feladatra a HUMUSZ Recycling Környezetvédelmi Kft.-vel ( 2030 Érd, Facélia u. 17/a.) kötött szerződést. A szolgáltatás komplex, teljes körű, kiterjed a gyűjtőedény biztosítására, cseréjére, a begyűjtött hulladék újrahasznosítás céljából történő elszállítására, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. A napi működés során keletkezett, szelektíven gyűjtött hulladékot az Intézmény dolgozói a kizárólag e célra kihelyezett, napi mennyiséget befogadó színhelyes gyűjtőedénybe gyűjtik. A takarítással megbízott, vagy a keletkezésével összefüggésben feladatot ellátó személyek szállítják az Intézmény által biztosított gyűjtőhelyre és elhelyezik az ott erre a célra kihelyezett színhelyes heti mennyiséget befogadó hulladékgyűjtő edénybe. A gyűjtőedények ürítése szerződés szerinti időpontban és gyakorisággal történik. A gyűjtőedények időszakos tisztítását külön megrendelés alapján a szolgáltató végzi. A szelektív hulladékgyűjtő edények színjelölését a 3.sz. melléklet tartalmazza Az alkalmanként keletkező hulladék kezelése: A közszolgáltatás keretében biztosított gyűjtőedények befogadó képességét meghaladó mennyiségű vagy összetétele miatt azokba nem helyezhető, veszélyes hulladéknak nem minősülő, pontban részletezett hulladék elszállítása eseti megrendeléssel történik. A feladattal kizárólag a tevékenység ellátására engedéllyel rendelkező vállalkozás bízható meg. A hulladék átadásáról- átvételéről bizonylat ( szállítólevél) készül. A hulladék intézményen belüli kezelését aktuálisan az adott feladattal megbízott személy(ek) végzi(k). A hulladék szállításra történő előkészítéséről, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, az előkészített hulladék elszállíttatásáról a Gondnokság Vezető eseti megrendelés útján gondoskodik A települési folyékony hulladék kezelése: Települési folyékony hulladék kezelésében -csatornázottság hiányában- kizárólag Délceg utcai telephelyünk érintett. A beosztott személyzetnek a hulladék kezelése tekintetében különös teendője nincs, az kizárólag a szennyvízgyűjtő telítettségének ellenőrzésére korlátozódik. Amikor a szennyvízgyűjtő megtelik, azt jelzik a Gondnokság felé, a gyűjtő ürítéséről a Gondnokság eseti megrendelés útján gondoskodik. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:7/50

8 A szennyvíz szippantását kizárólag arra engedéllyel rendelkező, a Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján tevékenység végzésére kizárólagos jogosultságot szerzett vállalkozás ( FKF Zrt. vagy társvállalkozója, évben a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kht Bp. Ipacsfa u.19.) végezheti. A hulladék átadás-átvételéről bizonylat (szállítólevél, munkalap) készül egészségügyi tevékenységből képződő veszélyes hulladékok kezelése: Az 5.3. pontban részletezett, nem egészségügyi tevékenységből származó veszélyesnek minősített hulladékot az KESZ adott feladattal megbízott dolgozói elszállításig elkülönítve deponálják. A deponálás a hulladék fizikai-kémiai jellemzőinek megfelelő módon történik. A deponálás során meg kell akadályozni hogy az így gyűjtött hulladék bármilyen módon beszennyezze környezetét, abból ártalmas anyagok távozzanak. Törekedni kell arra, hogy a keletkező minél gyorsabban elszállításra, ártalmatlanításra kerüljön. A hulladékot annak összetételétől függően a Gondnokság szállíttatja el gyűjtő-átvevőhelyre, saját gépjárművel, vagy annak kezelésére engedéllyel rendelkező vállalkozással Az egészségügyi ellátásban keletkező veszélyes hulladékok kezelése: Az Intézmény gazdasági vezetése szerződést köt az 5.4. pontban részletezett, az egészségügyi ellátásban keletkező veszélyes hulladékok kezelésére, a KESZ telephelyeiről történő elszállítására és ártalmatlanítására, a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozással évben megbízott vállalkozás: Septox Kft. (1142 Budapest, Komáromi út 2.) A Septox Kft. az Intézmény telephelyeiről szerződésben rögzített gyakorisággal átveszi, elszállítja és teljes körű, kizárólagos felelősséggel ártalmatlanítja a keletkező hulladékot. A Kft. biztosítja az előírt nyomtatványt ( "Sz" vagy "K" kísérőjegy ), mely kitöltéséhez a KESZ megadja a szükséges adatokat. A hulladék átvételekor az "Sz" vagy "K" jegyet a Kft. kitöltve csatolja a szállítólevélhez A telephelyeken a működés sajátosságából adódóan a hulladékot átadónak ( az éppen rendelést végzőknek kell a nyilvántartó füzetet vezetni, melybe minden szállítást az átadónak rögzíteni kell. ( dátum, mennyiség, átadó, átvevő) Nyilvántartásnak minősül a fenti adatokat tartalmazó, az átadott szállítólevelek gyűjteménye. A hulladék átvételéről átvételi elismervényt ad, nyilvántartást vezet, az előírt nyomtatványokat kitölti. ("Sz" vagy "K" kísérőjegy) A fertőző, potenciálisan fertőző veszélyes hulladékok gyűjtésére csak az Országos Kórház és Orvostechnikai Intézet (ORKI) által engedélyezett sárga színkódos biohazard nemzetközi jellel fertőző egészségügyi hulladék felirattal ellátott, egyszer használatos gyűjtőeszközöket lehet használni A gyűjtőeszközöket a KESZ megrendelése alapján a hulladék kezelésével megbízott vállalkozás biztosítja. A megrendelést a gyűjtési egységek igénylése alapján a Gondnokság állítja össze és, rendeli meg az Intézménnyel jogviszonyban álló vállalkozások esetében is. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:8/50

9 A gyűjtőeszközöket (zsák, tűgyűjtő doboz, folyékony hulladék szállítására szolgáló edény) úgy kell megválasztani, hogy használatuk praktikus, balesetmentes legyen, ugyanakkor a legrövidebb időn belül megteljenek A gyűjtőeszközöket a gyűjtőegységekben az erre a célra alkalmas tiszta helyen kell tárolni felhasználásig A fertőző (potenciálisan fertőző) veszélyes hulladékok gyűjtésének módja: A veszélyes hulladék szelektív gyűjtéséért, valamint az Intézeti tárolóhelyre történő elszállításra való előkészítéséért a gyűjtési egységekben az ápolószemélyzet (vezető asszisztens, asszisztens, a műtőben a műtősnő) a felelős A gyűjtőeszközöket a gyűjtés idejére úgy kell kihelyezni, hogy az az egészségügyi szakszemélyzet számára gyorsan, könnyen hozzáférhető és felügyelhető legyen, azonban illetéktelenek ne férhessenek hozzá A tűket, éles részeket tartalmazó veszélyes hulladékokat szétszerelés és védőkupak visszahúzása nélkül egy egységként kell eldobni keményfalú, szúrásálló kartondobozba. Kivételt képeznek a vérvételi rendszer tűi, ezeknek a hüvelyről való eltávolítása tűleszedő műanyag dobozba történik A gyűjtőeszközöket túlrakni tilos Más módon és gyűjtőedénybe a veszélyes hulladék ideiglenesen sem gyűjthető, tárolható. Kivéve a folyékony veszélyes hulladékot, melynek a szállítással megbízott vállalkozással történt egyeztetés alapján, zárható (üveg,műanyag) edényben történik a gyűjtése A megtelt gyűjtőeszközök végleges, biztonságos lezárására különös figyelmet kell fordítani Lezárás után az alábbi módon kell jelölni: Intézmény neve és címe: Veszélyes hulladék megnevezése: A lezárás dátuma: A lezáró személy aláírása: A gyűjtőeszközből veszélyes hulladék átrakása másik gyűjtőeszközbe tilos! A gyűjtőeszközök egyszer használatosak Tilos a veszélyes hulladékot bármilyen más jellegű hulladékkal keverni. Amennyiben ez mégis megtörténik, a kevert anyag teljes mennyisége veszélyes hulladéknak minősül A sérülést nem okozó, zsákban gyűjtött fertőző (potenciálisan fertőző) veszélyes hulladékokat a gyűjtési egység kérésére, műszakonként, de legalább naponta kell a gyűjtési egységből elszállítani Az éles, sérülést okozó, dobozba gyűjtött fertőző veszélyes hulladékokat a dobozok megtelése után, de legalább 48 óránként kell a gyűjtési egységből elszállítani. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:9/50

10 A gyűjtési egységből a szállításra előkészített hulladék Veszélyes Hulladék Tároló helységbe történő szállítását a takarítással megbízott vállalkozó végzi Kizárólag megfelelően előkészített, hulladék szállítható a tárlóhelyre A takarító vállalkozó dolgozója a nem megfelelően előkészített hulladék elszállítását köteles megtagadni Amennyiben ilyet tapasztal, azt haladéktalanul jelzi a hulladékgazdálkodásért felelősnek A szállítás kézi mozgatással történik A veszélyes hulladék gyűjtési egységből történő összegyűjtésekor és a tárlóhelyre szállításakor kötelező az egyéni egészségvédő eszközök (papír védőköpeny, vizsgálókesztyű) használata, majd a tevékenység befejeztével higiénés kézmosást kell végezni Az intézeti gyűjtőhelyen történő tárolás: A Veszélyes Hulladék Tárolót a tárolás idején zárva kell tartani A tárolóban idegen anyag nem tárolható A hulladék elszállítása után az Intézeti tárlóhelyen fertőtlenítő takarítást kell végeznie a takarító vállalkozó dolgozójának. A takarításkor egyéni egészségvédő eszközök használata kötelező, annak befejeztével a takarító vállalkozó dolgozójának az eszközöket fertőtleníteni kell, majd higiénés kézmosást kell végezni A gyűjtőkonténer fertőtlenítését a veszélyes hulladékot szállító Septox Kft. végzi telephelyén. 7. Feladatok, felelősség, hatáskör 7.1. Igazgató: Gondoskodik és felelős külső hatóságok, felügyeleti szervek előtt felel a HSZ-ban foglaltak betartásáért Gazdasági igazgató: Gondoskodik és felelős a HSZ és pontjában részletezett szerződések megkötésért Hulladékgazdálkodásért felelős: Mindenkori Gondnokságvezető, távollétében helyettese, távollétükben az Intézetvezető Főnővér Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:10/50

11 Feladatai: 1/2002. (1.11. ) EüM rendelet 7. (2) bek A hulladék kezelésének megszervezése, ezen belül az egyes keletkezési helyekre a gyűjtési módok, helyek meghatározása, a belső tárolási pontok kijelölése, a szállítási gyakoriság meghatározása; A szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges edények, eszközök biztosítása a veszélyes hulladékok átadás/átvétel belső bizonylatolási rendszerének kialakítása, ellenőrzése; A hulladékkezeléshez szükséges egyéni védőeszközök meglétének és használatának ellenőrzése; Éves szinten a Hulladékkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a költségvetési terv elkészítésében és annak az Egészségügyi Intézmény költségvetési tervének részeként való elfogadtatásában közreműködés; Az intézményi hulladékok kezelésével kapcsolatos munkavédelmi oktatások megszervezése/ megtartatása; A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatás elkészítése vagy elkészíttetése a mindenkori előírásoknak megfelelően Gyűjtési egység veszélyes hulladékfelelős(ök): Gyűjtési egységenként a mindenkori vezetőasszisztens(ek) Gyűjtési egység veszélyes hulladékfelelősök feladatai: Gondoskodnak az egységben a HSZ betartásáról, A veszélyes hulladék gyűjtési egységből történő elszállítását felügyelik, Megigénylik a veszélyes hulladék gyűjtőeszközöket az anyagrendelésben, Minden rendkívüli eseményről, problémáról, nem rutinszerűen vagy újonnan keletkezett veszélyes hulladékról azonnal értesítik a Hulladék Gazdálkodásért Felelőst Tájékoztatják munkatársaikat a veszélyes hulladékokkal, azok kezelésével kapcsolatos esetleges változásáról A pontban részletezett módon oktatják a HSZ.-ban foglaltakat a beosztottaknak. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:11/50

12 8. Oktatás 8.1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos oktatást újonnan belépő dolgozók, az Intézet területén tartósan munkát végző külső vállalkozók esetében kell elvégezni, a HSZ alapján Az elméleti- és gyakorlati oktatást az egységekben a vezető asszisztens (az egységszintű veszélyes hulladék megbízott) végzi. Az oktatások megtörténtét dokumentálni kell. Jelen Hulladékkezelési Szabályzat a betegellátási technológia részét képezi. Jelen utasítás év...hó... napján lép hatályba. dr. Schiszler István igazgató Mellékletek: 1. sz. melléklet: A KESZ telephelyein keletkező hulladékok (12.oldal) 2. sz. melléklet Fertőző, és biológiailag veszélyes hulladékok jelölése (13. oldal) 3. sz. melléklet A szelektív hulladékgyűjtő edények színjelölése ( 13. oldal) 4. sz. melléklet Alaplista, EWC kódok 5. sz melléklet Hulladéktípusok besorolása veszélyességük szerint Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:12/50

13 Egyéb, üzemeltetés során keletkezett hulladékok Fénycsövek XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Vér, vérkészítmény Fertőző hulladékok Vegyszerek vegyszer maradványok 1. sz. melléklet: újrahasznált edényzet csomagoló anyagok Citosztatikummal szennyezett anyagok szűrőbetétek Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:13/50

14 2. számú melléklet: Biológiailag veszélyes anyagok nemzetközi jelölése: Veszélyes hulladék jelölése gyűjtőeszközön: 3. számú melléklet: Szelektív hulladékgyűjtő edények színjejölése: papírhulladék-gyűjtő edények: műanyag-gyűjtő edények: fémhulladék-gyűjtő edények: kék sárga szürke Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:14/50

15 4. számú melléklet A) Alaplista Az Alaplista az Európai Hulladék Katalógus (EWC) kódszámait tartalmazza. A főcsoportok két számjegyű, az alcsoportok négy számjegyű, a hulladékok hat számjegyű kóddal rendelkeznek. A JEGYZÉK FŐ CSOPORTJAI EWC KÓD MEGNEVEZÉS 01 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK 05 KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI 12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (KIVÉVE AZ ÉTOLAJOKAT, VALAMINT A 05, 12 ÉS 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADÉKOKAT) Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:15/50

16 14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (KIVÉVE 07 ÉS 08) 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 18 EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK) 19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:16/50

17 5. sz melléklet Hulladékok kódszámai kódszám, megnevezés, veszélyes hulladéknak minősül-e ( igen/nem) 01 Ásványok kutatásából, bányászatából, kifejtéséből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok 0101 Ásványok bányászatból származó hulladékok Fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék fémes ásványok bányászatából származó hulladék 0103 Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok Szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő Meddő, amely különbözik a tıl és a tıl Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok Hulladék porok, amelyek különböznek a tıl Timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a től Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0104 fémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok fémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok Kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a tıl Hulladék homok és hulladék agyag Hulladék porok, amelyek különböznek a tıl Kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a tıl Ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a tıl és a től Kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0105 Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok Édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok Olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok Veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok Baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a tıl és a tól Klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a tıl és a tól Közelebbről nem meghatározott hulladékok Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:17/50

18 02 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok 0201 Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai Mosásból és tisztításból származó iszap Hulladékká vált állati szövetek Hulladékká vált növényi szövetek Műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) Erdőgazdálkodási hulladékok Veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok Mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a tól Fémhulladék Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0202 Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok Mosásból és tisztításból származó iszapok Hulladékká vált állati szövetek Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0203 Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó hulladékok Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok Tartósítószer hulladékok Oldószeres extrakcióból származó hulladékok Fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0204 Cukorgyártási hulladékok Cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld szabványos kalcium-karbonát származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0205 Tejipari hulladékok Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0206 A sütő- és cukrászipari hulladékok Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:18/50

19 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok Tartósítószer hulladék származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0207 Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó) A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok Szeszfőzés hulladéka Kémiai kezelésből származó hulladék Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 03 Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papírés kartongyártásból származó hulladékok 0301 Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok Fakéreg és parafahulladék Veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, főrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok Faforgács, főrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a tıl Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0302 Faanyagvédő szer hulladékok Halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek Halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek Fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek Szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvéd ő szerek Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek Közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek 0303 Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok Fakéreg és fahulladék Zöldlúg iszap (főzőlúg regenerálásából nyert) Papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:19/50

20 Hulladék mésziszap Mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltölőanyag- és fedőanyag-iszapok származó iszapok, amelyek különböznek a tıl Közelebbről nem meghatározott hulladékok 04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok 0401 Bőr- és szőrmeipari hulladékok Húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka Meszezési hulladék Oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék Krómtartalmú cserzőlé Krómot nem tartalmazó cserzőlé származó, krómot tartalmazó iszapok származó, krómot nem tartalmazó iszapok Krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) Kötözési és kikészítési hulladékok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0402 Textilipari hulladékok Társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) Természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz) Kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok Kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a től Veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek Színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a tól származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:20/50

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203 101 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 401 402 501 506 507 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 613 701 702 703 704 705 706 707 801 Ásványok bányászatból származó Fémtartalmú ásványok

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16442/2014. Iktatószám:72299/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Tiszaújvárosi telephelyen kezelésre átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszáma Megnevezése 1 Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok 01

Részletesebben

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC kód Hulladék neve ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, 01 FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 01 ásványok bányászatból származó hulladékok 01 01 01 fémtartalmú ásványok

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről 66220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 140. szám beruházási támogatásnak nem minősülő egyéb támogatási rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek keretében a támogatás igénybevételére irányuló kérelmek

Részletesebben

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a nem veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a nem veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg,

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ENVIRO-EXPERT KFT. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. Mobil: +36 (20) 426-4352; Tel: +36 (52) 324-747; Fax: +36 (52) 998-084 Email: enviroexpertkft@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája Tiszavasvári telephelyen átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz diszperziós

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl A jogszabály 2010.április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről 1. oldal 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/6879-9/09. Tárgy: Engedély hulladék szállítására Előadó: Várszegi Róbert H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 67.914-2-9/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Laczi és Fiai

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: HBB/17/02652-13/2015 Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde Telefon: 52/511-092 Tárgy: veszélyes és nem-veszélyes gyűjtési és előkezelési engedély Hiv. szám: 1

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 14. (OR. en) 11889/14 ADD 1 ENV 673 ENT 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 11. Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal rn Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-4890/201 5., 48772/2015. Tárgy: Hnlladékgazdálkodási engedély Ügyintéző: Bujdosó Julianna Melléklet: - Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Hivatkozási szám:

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-8/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD); HU 07/07/2005 Közös álláspont az európai parlament és a tanács /2005/ek rendelete a hulladékszállításról elfogadására tekintettel

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Jelenleg a DE-n három különálló

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Pataki Gyuláné A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat

Pataki Gyuláné A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat Pataki Gyuláné A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat A hulladékok egyértelmű beazonosításának érdekében az Európai Unió és a hazai jogrend is un. hulladéklistát

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK)

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK) A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 84.137-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A JUNO

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: 2011. hó: 11. nap: 28. KÜJ: 100170690 KTJ: telephelyenként jogerős: Iktatószám: 7117-32/2011 Hiv. szám: - Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában,

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, 72/23. (VIII. 27.) VM rendelet Hatályos: 23.09.05-72/23. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 22. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ:

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben )

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben ) - 1 - HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2001./VII.19./számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről. (A módosításokkal egységes

Részletesebben