ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 - 1 ~L1 [:~hi1 [0 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG Ikíoo3s:um: OKTF-KP/350-8!20 15 )~imie:o: Dózsa Tibor Tórp: 1Iulladékgazdálkodást engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) a MAJOROS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társiiság (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi Út 29 KUJ: , telephely: 8196 Litér külterület, 034/74 és 034/25 )irsz KTJ: , KSH azonosító: I 13-03, adószám: , cégjegyzékszám: , nyi1vánt~rtási szám: 6$9!2KER! a továbbiakban: Engeclálycs) részére - kérelinének helyt adva - - e n g e (I é I y ez i veszélyes és nem veszélyes hulladékok Országos szállítását és kereskedelmét az alábbiak szerint 1) Az en~edélyezett hulladék~azdálkodási tevékenysé~ me~nevezése: Szállítási és kereskedelmi tevékenység végzése jelen engedély 3) pont~áhan felsorolt veszélyes Ós veszélyes hulladékok tekintetében nem 2) A hulladék2azdálkodási tevékenysé~el érintett terület: Magyarország területe 3) A hulladék fajtája9 típusa és mennyisége: Nem veszélyes hulladékok tekintetében: azonosító mennyiség megnevezes kod (tiev) ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, 01 KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK nemférnes hulladék ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a től hulladékhomok és hulladékagyag ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, 500 aniely különbözik a tól és a től ~ kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a től fúróiszapok és egyéb f(irási hulladék édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap ős hulladék, amely különbözik 500 a től és a (J6-tól klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a től és a túl ~6 6 Budupu~t ~ é~vúros u 55 ~ cvélciim I 539 Rp ~ 675 o w _or~/aeo~/okthatu~~go\~ I elelon: 2249-tilt) Fnx: or~y~iv~u mid 1t~ u hu

2 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS o~ TFRMLI ESBOL ERDOGA/DALKODASBOI VADASZAFBOI HALASZAJ BOl FL ELMISLE R I LOALLU ASI3OL I S ~ FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK ~ ~ mezőgazdaság, kcrtészet, akvakultúrás vadászat és halászat hulladéka termelés, erdőgazdálkodás, mosáshól és tisztításhól származó iszap hulladékká vált növényi szövetek műanyaghulladék (kivéve a csom~igoiás) agrokémiai hulladék, amely különbözik a tó! 100 gyumolcs zo1ck~g g~thona1ekk eto1 ~ kakio kave tea es dohiny o~ o~ előkészítéséből ős feldolgozásából, konzcrvgyártáshól, élesziő ős eles!toki\olrlt k~ t~sehol mehs7 feldolgozashol es tum~nt ilisbol származó hu1ladj~ mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más 500 szétválasztásokhól_származó_iszap tartósítószer-hulladék oldószeres kivonatolásból származó hulladék fogyasztásra Vagy fáldolgozásra alkalmatlan anyag 500 ~ a folyékony hulladéknak a képződése helyéú történő kezeléséből származó iszap sütő- és cukrászipari hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag tartósítószer hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 250 származó iszap 02 ~ alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék_(kivéve_kávé,_tea_és_kakaó) a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításábó l 100 származó huliad k szeszfőzés hulladéka kémiai_kezelésből_származó_hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag ~ 05 a folyékony hulladéknak szarmazo iszap a képződése helyén történő kezeléséből 200 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ 03 ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK fafeldolgozásból, fa lemez- és bútorgyártásból származó hulladék fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a től ce-ilulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap 250 ~ hulladék papír és karton rost szuszpenzió ké~zítésénél mechanikai úton elválasztott_maradék hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék hulladék mésziszap ~ 10 mech mikai elvabszt~sbol siaim~zo sz ilm n id~k sz il toltoanv~ig cs fedőanyag-iszap ~ 0 -)

3 03 ~ ~ a folyékony hulladéknak a képződése helyén származó_iszap,_amely_különbözik_a_03_03_10-től történő kezeléséből : BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTIIiPARI HULLADÉK textilipari hulladék társított anyagokból származó elasztomerek, plasztomerek) hulladék (impregnált textíliák, természetes alapanyagokhól származó szerves anyag (p1 zsír, viasz) kikészítésből származó hulladék, amely, különbözik a től ,17 színezék és pigment, amely különbözik a tól ~ a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től Uldrlgozatlan_textilszál_hulladék feldolgozott textilszál hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék (gumicsizma szövetbélése) KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 05, 01 kőolajf inomításból származó hulladék kazántápvíz iszapja hűtőtornyok hulladéka bitumen földgáz tisztításából és szállításából származó huiladék ként tartalmazó hulladék SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 06 ~ a szermyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap dő a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 800 származó_iszap,_amely_különbözik_a_06_05_02-től közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék műkorom (carbon black) SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK szerves alapanyagok tenrieléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából_származó_hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén, történő kezeléséből 500 származó iszap, amely különbözik a től műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék a folyékony húlladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó_iszap,_amely_különbözik a től hulladék műanyag adalékanyag hulladék, amely külöhbö~ik a I 4-től szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a ) l~ a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó_iszap,_amely_különbözik_a_07_03_1_1_-től szerves növényvédő szerek (kivéve a és a ), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyúrtásából, kiszerel éséből, forgalmazásából és ii~lhasználúsúból származó hulladék ~ a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó_iszap,_amely_különbözik_a_07_04_1_1_-től

4 07 05 gyógyszerek gyártásáhól, kiszereléséhől, forgalmazásáhól ás felhasználásából_származó_hulladék ~ a k dyékony hulladékn~ik a képződése helyén történő kezeléséből ~ származó_iszap,_amely_különbözik_a_07_05_1_1_-tő! szilárd hulladék, amely különbözik a tó! 100 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, f ertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásáhól és l~elhasználásáhól_származó_hulladék a f~lyékony hulladéknak a k~pzőc~ése helyén történő kezeléséből 500 származó_iszap,_amely_különbözik_a_07_06_1_1_-től finom vegyszetek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséhől, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék a Íhlyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből ~ származó_iszap_aihely_különbözik_a_07_07_1 1 -től BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), 08 RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS ~ FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásáhól felhasználásáhól,_valamint_ezek_eltávolításáhól_származó_hulladék és festék- Vagy lakk-hulladék, amely különbözik a l-tő! festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a tó! 800 0$ () 1 16 festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a tő! festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik 250 a tő! festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a tő! egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és fel használásából származó hulladék por alapú bevonatok hulladéka 250 0$ kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió nyomdafest~kek gyártásából, kiszereléséből, felhasználásából származó hulladék forgalmazásából és nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék nyomdafesték hulladék, amely különbözik a től nyomdafesték iszap, amely különbözik a től hulladékká vált, toner, amely különbözik a tő! 50 ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, 0804 forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket_is_beleértve) ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a, től ragasztó-, tömítőanyagok iázapja, amely különbözik a tő!! ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a tó! iagasztokat tomitoanyagokat taitalmazo folyekony vizes hulladek! 200 amely különbözik a től 09 FÉNYKÉPÉSZETI_IPAR_HULLADÉKA fényképészeti ipar hulladéka, ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír ezüstöt vagy ezüsivegyületeket nem tartalmazó Íhtófilm és -papír egyszer használatos fényképezőgép áramforrás nélkül 10 4

5 0901 l~ áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos f~nyképezőgép, amely különbözika09ül 1I-~ől 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK erőművekből és egyéb égetőniűvekhől származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban_meghatározott_hulladék) hamu, &alak és kazánpor (kivéve a ) széntüzelés pernyé~e tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióibó! származó iszap 100 hulladéka gazok tisztitasabol szuma7o hulhclek amely kulonbozik a tol ~ a től és a tó! ~ 1 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 100 származó_iszap,_amely_különbözik_~i_10_01_20-tól - -~ kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a től fluid-ágyból származó homok ~ széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből 100 származó_hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék vas-_és_acéliparból_származó_hulladék salak kezeléséből származó hulladé,k ~ 08 gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a ~ töl hengerlési reve hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től gázok kezeléséből szárrriazó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a tól ~ egyéb iszap és szűröpogácsa cink termikus kohászatából származó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözil~ a tól a réz termikus kohászatából származó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a töl egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a töl vasöntvények készítéséből származó hulladék kemence salak fémöntésre nem használt öntőmag és től forma, amely különbözik a fémöntésre használt öntömag és forma, amely különbözik a től egyéb részecskék, amelyek különböznek a től kötőanyag hulladék, amely különbözik a tól nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék kemence salak 50, fémöntésre nem 1Q től használt öntőmag és forma, amely különbözik a fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik ~ tő! t~istgáz por, amely különbözik a től egyéb részecskék, amelyek különböznek a től kötőanyag hulladék, amely különbözik a tól 50 1 () 1 () 16 hullackkk ~t v9lt rept~de~i rho anyag imely kutonbozik i 1( ~ tol 50

6 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék üveg alapú, szálas anyagok hulladéka 50 ~ 10 féidolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a ~ tő! üveghulladék,_~me1y_különbözik_a_1_()_1_1 1_1_ tő! üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a tól ~ 16 füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a től fhstgáz kezeléséből származó iszap és szőrőpogácsa, amely különbözik 100 a től a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 100 ~ származó szilárd hulladék, amely különbözik a től kerámiaáruk, téglák, származó hulladék cserepek és í ~őipari termékek termeléséből gázok kezeiéséhő~ származó iszap és szürőpogácsa kiselejtezett ö~ö1o~ma kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka 5~) zománcozási hulladék, amely különbözik a től a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 500 ~ származó iszapja I EMEK ES F GYEB ANYAGOK KEMIAI FELULETKEZELESEBOL 11 ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK~ NEMVAS FÉMEK 1-IIDROMETALLURGIAI_1-IULLADÉKAI l~mek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (p1 galvanizálási ~ljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től öblítő- és mosóvíz, árnely különbözik a től zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a tól tűzihorganyzási eljárások hulladéka kemény cink cinkharnu 50 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS 12 MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK fémek és műanyagok alakításából, Fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék vasfém részek és esztergaforgács vasfémrészekéspor nemvas fém reszelék és esztergaforgács nemvas fém részek és por gyalulásból és esztergálás,ból származó műanyag forgács hegesztési hulladék gépi megmunkálás sorái-i képződő iszap, amely különbözik a tő! homokfúvatási hulladék, amely különbözik a tól elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a tól közelebbről meg nem határozott hulladék (műanyag forgácsolásából 100 származó iszapos hulladék)

7 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 15 HAFAROZOI I FF1 HAlO ANYAGOK (ABSZORBFNSEK) TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK És védőruiiázat csomagolási hulladék (beleértve csomagolási_hulladékot) a válogatottan eyű~tött (elepülési papír és_karton_csomagolási_hulladék műanyag csomagolási hulladék fa csomagolási hulladék fém csornagolási hulladék vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék euyéb,_kevert_csomagolási_hulladék üveg csomagolási hulladék textil csomagolási hulladék abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védóruházat abszorbensek, szűrőanyagok törlőkendők, védőruházat, amely 500 különbözik a től ~ 16 A HULLADÉkJEGYZÉKBEN HATÁROZOTT HULLADÉK KÖZELEBBRŐL MEG NEM a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepiáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű 1601 bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a és a alcsoportokhan meghatározott hulladék) hulladékká vált gumiabroncsok suilodo betet amely kulonbozik a tol fagyálló folyadék, amely különbözik a től cseppfolyósított gázok tartályai vasfémek nemvas fémek 100, műanyagok üveg közelebbről rneg nem határozott alkatrészek elektromos és elektronikus berendezések hulladéka kiselejtezett berendezés, amely különbözik a től ig 200 terjedő_hulladéktípusoktól kiselejtezett től berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek szervetlen hulladék, amely különbözik a tól szerves hulladék, amely különbözik a től nyomásálló iartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a től használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a tól, a tól vagy a tól elemek és akkumulátorok lúgos_akkumulátorok_(kivéve_a_1_6_06_03) egyéb_elemek_és_akkumulátorok kimerült kata tizátorok ar my eiu~t rlni urn i odium p~lhdium ii idium ~ ig~ platina hit ilmu elh~sználi katalizátorok (kivéve a )

8 16 ~ ( 03 egyéb elhasznált átmeneti katalizátorok, l~meketamelyek vagy átmeneti különböznek fémeka 16 vegyületeit tál tartalmazó Üuidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a ) 50 ~ () 10 ahulladék képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony vizes fhlyékony hulladék, amely különbözik a től vizes tömétiy oldatok, amelyek különböznek a tál ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTV~ A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) beton,_tégla,_cserép_és_kerámia l70~ 01 beton tégla cserép és kerámia ~7 beton, tégla, cserép és kerámia különbözik_a_1_7_01_06-tál &akciá vagy azok keveréke, amely lb üveg é~ műanyag lb üveg műanyag bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék bitumen keverék, amely különbözik a től 250 l 7 04 fbmek (beleértve azok ötvözeteit is) vörösréz, bronz, sárgaréz alumínium álom cink vas és acél án fémkeverék kábel,_amely különbözik a_17_04_10-től föld (ideértve a szennyezett területekről kövek és kotrási meddő származó kitermelt földet), : föld és kövek, amelyek különbö~nek a tál kotrási meddő, amely különbözik a től vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a től : szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag szigetelő anyag, amely különbözik a és a tál gipsz alapú építőanyag gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a től egyéb építési-bontási hulladék kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a től, a től és a tál EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL 18 SZÁRMAZÓ HULLADÉK (KIVÉVE A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOT, AMELY NEM, KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZIK) I < ~ 01 szülészeti megelőzéséből Vagyszármazó emberi hulladék betegségek diagno szrizálásából, kezeléséből, éles hegyes eszközök (kivéve a ) 20

9 hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkeriilése érdekében (p1 kötszerek, 100 gipszkötés, rongyok~ eldobható ruházat, pelenkák) vegyszer, amely különbözik a 18 ül 06,-tó! gyógyszer, amely különbözik a tól 10 ~ 8 02 allatbetegsegek kutatásáhól, megelőzéséből_származó_hulladék diagnosztizálásából, kezeléséből, éles,_hegyes_eszközök_(kivéve_a_1_8_02_02) vegyszer,_amely_különbözik_a_18_02_05-től I O gyógyszerek, amelyek különböznek a től 10 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL A SZENNYVIZE7 19 KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZ~LŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VIZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO IIULLADEV 1901 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu) ül 12 kazánhamu és salak, amely különbözik az től , 14 pernye, amely különbözik a tól ül 16 kazánból eltávolított por, amely különbözik r~ 19 ül 15-től ül 1 8 pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 ül I 7-töl fluid-ágyhomokja O~ hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (p1 krómtalanítás, ciántalanítás, s emlegesítés) származó hulladék előkevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmaz fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a l9ü205-~tő éghető hulladék, amely különbözik a tól és a ü9-től 150 ~ közelebbről meg nem határozott hulladék (fázisszétválasztás utáni vizes fázis, mely nem tartalmaz veszélyes hulladékot) szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék települési és ahhoz hasonló hulladék nen~ komposztált t~akciója előírástól_eltérő_minőségű_komposzt közelebbről meg nem határozott hulladék (kőolaj kitermeléskor keletkező olajos iszap biodegradációs kezelése során keletkező szilárd, 500 komposztálható hulladék) hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék ü~ 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag hulladéklerakóból származó csurgalékvíz hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a től szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék rácsszemét homokfogóhól származó hulladék települési szennyvíz fisztításáhól ~zármazó iszap olaj-víz elválasztáshól származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék ()

10 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 1908 ii-tő! ~ ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a tól 00 la~ O ivóvíz vagy ipari Víz termeléséből származó hulladék durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék víz derítéséből származó iszap karbonát sók eltá~ olításáhól származó iszap kimerült aktív szén telitődött vagy kimerült ioncserélő gyanták ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséhői) származó hulladék vas-és acélhulladék nemvas fém hulladék könnyű frak~ ó~,é,s bor, amely különbözik a tól más fiakciók, amelyek különböznek a től olaj_regenerálásából_származó_hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó_iszap,_amely_különbözik_a_1_9_1_1_05-től 19 ~ közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (p1 osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék, papír és karton fém vas nemvas fémek 1 () műanyag és gumi üveg fa, amely különbözik a tól textíliák ásványí_anyagok_(pl_homok,_kövek) éghető hulladék (p1 keverékből készített tüzelőanyag) egyéb, a től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék_(k~eéi~tve_a_kevert_anyagokat_is) szennyezett talaj és talajvíz rernediációjából származó hulladék szennyezett talaj remediációjából szánnazó szilárd hulladék, amely különbözik_a_19_13_01-tő! szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a tól szermyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik ~ a től, szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok,_an ielyek_különböznek_a_19_13_07-től TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 20 HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, ip~i~i ÉS INTÉZMÉNYI HULLAJDÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS! 2001 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivévé a 15 01) papír és karton üveg biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék ruhanemű textíliák étolaj és zsír 500 It)

11 ~ 01 ~8 ~ 20 festékek, től tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 OY 30 mosószerek, amelyek különböznek a től gyógyszerek, amelyek különböznek ~ től elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a tól 50 ~ kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, különböznek a től, a tól és a től amelyek fb, amely különbözik a től műanyagok fémek 50 ~ kertekből beleértve) és parkokból száribazó hulladék (a temetői hulladékot is biológiailag lebomló hulladék talaj és kövek egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék egyéb_települési_hulladék egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is oldómedencéből származó iszap szennyvíztisztításból származó hulladék lomhulladék 10 Összesen: ~i Veszélyes hulladékok tekintetében: azonosító mennyiség megnevezes kod (t/ev) ÁsVÁRY0K KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, 01 KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ I-IIJLLADÉK fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék * olajtartaimú_fúróiszap_és_hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZÁTBÓL, 02 HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK mezőgazdaság, kertészet, akvakul túrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka * veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék 100 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ 03 ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 03 01, f afeldolgbzásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, ~ forgácslap és furnér faanyagvédőszer-hulladék * halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer * halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer * fém-organikus vegyületeket tartalmazó tbanyagvédőszer * szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer * veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb titanyagvédőszer 20 Il

12 04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXtILIPARI HULLADÉK bőr-_és_szőrmeipari_hulladék * oldószertartalmú, zsírrtilanítási, folyékony fázis nélküli hulladék textilipari hulladék * kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék * veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment a lolvekony hulladeknak a kepzodese helyen torteno kezelesehol szarn iazo,_veszel yes_ai~yagokat_tartalmazo_iszap ~ os KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KOS/l N PIROI l~ikus KEZELESEBOL SZARMA7O HULl ADEK kőolaj ünomításból_származó hulladék * sótalanító berenclezésből származó iszap ~ 01 Q3* tartályfenék iszap * alkil-savas iszap * kiömlött olaj * üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap * savas kátrány ~ Q$* egyéb kátrány a lolyekony hulladeknak a kepzodese helyen torteno kezelesebol szarmazo,_veszelyes_anyagot_tartalmazo_iszap * savas olaj * elhasznált derítőföld SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK savak, tenrieléséből, kiszereléséből, forgalrnazásából és felhasználásából származó hulladék V~ kénsavéskénessav * sósav Q4* foszforsav_és_foszforossav * salétromsav és salétromos sav * egyéb sav 250, lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgálmazásából és felhasználásából származó_hulladék * kalcium-hidroxid * amrnóniurn-hidroxid Q4* nátrium-_és_kálium-hidroxid * egyéb lúg a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből szarmazo, veszelyes anyagokat tartalmazo iszap kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő_elj árásokból_származó_hulladék * veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék 250 nitrogénvegyületek termeléséhől, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék 12

13 * ~szervetlen növényvédő szerek, fbanyagvédő szerek és egyéb biocidok * kimerült aktív szén (kivéve a ) * korom SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK szerves alapanyagok termeléséhől, kiszereléséhől, fhrgalmazásából és felhaszná lásából_származó_hu! ladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, inosófolyadékés anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogentartalmu szwopoga~sak kimeiult Iclitato my~igok 100 ( abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült órlitató anyagok (abszorhensek) ~ ~ a folyékony hulladéknak a képződése helyén ~~-:t~htő kezeléséből I ~ származó,_veszélyes_anyagokat_tartalmazó_iszap műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék kiszereléséből, * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyatúg Q7* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok ~0 (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 250 szánuazó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásáhól származó hulladék (kivéve a ) * vizes n~osófolyadék és anyalúg Q3* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg Q4* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok 50 (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap szerves növényvédő szerek (kivéve a, és a ), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és fe1ha~ználásából származó hulladék * vizes mosófolyadék és anyiilúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg Q4* egyéb szerves old6szer, mosófolyadék és anyalúg * halogéptartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üsthiaradék és reakciómaradék * halogéntartalmús~űrőpogácsák, 1~1itató anyagok (abszorbensek) * egyéb szíirőpogácsák, t~litató anyagok (abszo~hensek) 50 H

14 * a fblyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből ~ származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék ~ gyógyszerek gyártásából, kiszereléséhől, felhasználásáhól_származó_hulladék fbrgalmazásáhól és * vizes mosófolyadék és anyalúg Q3* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstrnaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szőrőpogácsák, felitató any~gok (abszo rbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató an~gok (abszorbensek) ~ 1 1 * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származóv~s7élyes anyagokat tartalmazó iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 250 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtienítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából_származó_hulladék * vizes mosófblyadék és anyalúg Q3* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófqlyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék * vizes_mcsófolyadék_és_anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg *, halogéntartalmú üstrnaradék és reakciórnaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, f elitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó 500 veszélyes_anyagokat_tartalmazó_iszap BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), 08 RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhaszn álásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék ~ C * szérves és lakk-hulladék oldószereket vagy más veszályes anyagokat tartalmazó lbsték- 75Q * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékés lakk-iszap 750 o~ C 01 15* szerves lakk tartalmú oldószereket vizes iszap vagy más vészélyes anyagokat tartalmazó fbsték ~ I 2~Q

15 ~ festékek és lakkok ehávolításából szármózó, szertes oldószereket vagy egyéb_veszélyes_anyagokat_tartalmazó_hulladék * szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó 250 festék_vagy_lakk tartalmú vizes_szuszpenziók * festékek és lakkok eltávolítására hasztiált, hulladékká vált anyagok 50 0$ 03 nyomdafcstékek gyártásából, kiszereléséhől, felhasználásából_~zármazó_hulladék forgalmazásából és * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdaf~sték hulladék * veszélyes anyagokat tai-talmazó nyomdafirsték iszap * hulladékká vált gravírozó oldat * veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner * diszpergált olaj 50 ~ ragasztók és tőinítőanyagok gyártásáhól, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásáhól szánuazó hulladék (a vízhatlanító termékeket_is_beleértve) Ó * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 800 ~ ragasztók,_tömítőanyagok_hulladéka * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- 250 tömítőanyagok iszapja * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók,_tömítőanyagok_vizes_iszapja G8 I szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék * gyantaolaj A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék * hulladék izocianátok FÉNYKÉPÉSZETIIPAR HULLADÉKA fényképészeti ipar hulladéka * vizes_alapú_előhívó-_és_aktiváló_oldat * vizes_alapú_ofszetlernez_előhívó_oldat * oldószer alapú előhívó oldat Q4* rögzítő (fixír) oldat * halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat * fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből 10 származó ezüsttartalmú hulladék egyszer használatos fényképezőgép, amely a , a ~agy a * azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is 10 tartalmaz * képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka,_amely_különbözik_a_09_01_06-tól 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SzÁ~jMAzÓ HULLADÉK erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a főcsoportban_meghatározott_hulladék) O~ 04* olajtüzelés_pernyéje_és_kazánpora * tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pemyéje * együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak 250 és kazán por ~ gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó,_veszélyes_anyagokat_tartalmazó_iszap k itin t1s7tit1~cibol ~i U in un ~ esi~lyes inyiook it tait diii u,o \ izes isz up 250

16 10 02 vas-_és_acéliparb~l_származó_hulladék 10 ~ 07~ gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 100 hulladék * huitőv~z kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék ~ 13* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és ISO szíirőpogácsa alumínium elcktrolíziséből és termikus kohászatából származó hul~aclék * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék ólom termikus kohászatából származó hulladék * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék rink termikus kohászatából származó hulladék * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék a réz termikus kohászatából származó hulladék k füstgáz por 50~ * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék Q9* hűtővíz kezeléséből származó, o,lajat tartalmazó hulladék üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék Q9* feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó 100 hufladéka l3~ veszélyes anyagokat tartalmazó üyegcsiszolási és polírozási iszap Il 19* a rolyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 100 származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék kcrámiaáruk, tégllik, cserepek és építőipari termékek termelésébői ~ származó hulladék * nehézférneket tartalmazó zománcozási hulladék 100 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL 11 ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI fémek kémiai felületkezeléséből, bevo násából származó és egyéb hulladék (p1 galvanizálási eljárások, ho~ganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, mararás, foszfátozás, lúgos zsíi talanítás, anódos oxidálás) * reve eltávolítására használt sav * közelebbről meg nem határozott sav Í 0 7 ~ pácolásrahasználtlúg * foszfátozásból származó iszap Q9* veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa * veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz * veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék * membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat eluátuma és iszapja tartalmazó * kimerült vagy telített ioncserélő, gyanta tűzihorganyzási_eljárások_hulladéka gázkezeléséből származó szilárd hulladék * elhasznált folyósítószer 1,00 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, ÉIZIKAI ÉS 12 MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉS ÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK l~émek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai [elületkezeléséből származó hulladék O~\ myl alapu h üogenelemrket tartalm izo gepola~ (klve\ e 17 rmulziot ős az oldatot) 1 h

17 * halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emu1zi~t és az oldatot) * halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat * halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat Ól 10* szintetikus gépoh~ * elha~zriált viasz és zsír * veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkátás során képződő iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó homoktevatási hulladék * olajat tartalmazó f émiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) * biológiailág lebomló gépolaj * veszélyes anyagokat timtalinazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 1 1 főcsoportban meghatározott hulladék) * vizes mosófolyadék * gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka 250 OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKO~ ÜZEMANYAG ~ ~ HULLADÉKA 12 ÉS A (KIVÉVE 19 FŐCSOPORTOKBAN AZ É~FOLAJOkAT, VALAMINT MEGHATÁROZOTT A 05, A HULLADÉKOT) hidraulika olaj hulladéka Q4* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió Q5* klórozott szerves vegyületeker nem tartalmazó emulzió Q9* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, as\/anyok~ alapú 2 ~ hidraulikaolaj ~ * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú 250 hidraulikaolaj * szintetikus hidraulikaolaj * biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj ~ * egyéb hidraulikaolaj motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék * ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és 50 kenőolaj Q5* ásványolaj al apú, klórveg yületet nem ta~talmazí~ motor-, hajtómű- és kenőolaj * szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj * biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj * egyéb_motor-,_hajtómű-_és_keriőolaj szigetelő_és_hőtranszmissziós_olaj * ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és 40 hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a től Q7* ásványolaj alapú, hotranszmisszios olaj klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és * szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj * biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj * egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj haj ófenéki olajhulladék ~ belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékví z * kikötői olaj-és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék * egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett f enékvíz olaj-víz_szep~rátorokból_származó_hulladék * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag * olaj-víz szeparútorokból származó iszap * hűzelzáróhól_származó_iszap 50 17

18 * olaj-víz szeparátorokból származó olaj * olaj-víz szeparátoroéból származó olajat tartalmazó Víz ~ 05 08* homokfogóhól keveréke és olaj-víz szeparátorokhól származó hulladékok folyékony üzemanyagok hulladéka * Ozclőolaj és dizelolal * benzin * egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) közelebbről meg nem határozott olaj hulladék * sótalanítási iszapok, emulziók * egyéb emulziók SO * közelebbről meg nem határozott hulladék (vizes olajbót származó emulzió, melyet a keletkezés :r~ yén víztelenítenek) 500 SZERVES OLDÓSZER~ HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ 14 HULLADÉK (KIVÉVE A 07 ÉS A 08 FŐCSOPORTOKBAN MEG1~AtÁROZOTT HULLADÉK) szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab!aeroszol hulladék * egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék Q3* egyéb_oldószer_és_oldószer_keverék ~t halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék * egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék 100 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK: KÖZELEBBRŐL MEG NEM 15 l[afarozoi3 FELITMO ANYAGOK (ABS/ORBI NSFK) forlokendok SZUROANYAGOK L S VEDORUH ~\/A I ~ 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csornagolási hulládékot) * veszélyes anyagokat rnaradékként tartalmazó vagy azökkal szennyezett S 000 csornagolási hulladék * veszélyes, szilárd porózus mátrixot (p1 azbesztet) tartalmazó fémből 800 készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 1502 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat veszél;, es anyagokkal szennyezett abszorbensck, szűrőanyagok (ideértvc * a közelebbről meg nem határozott olaj szűrőket), törlőkendők, védőruházat 16 A FIULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG HATÁROZOTT HULLADÉK NEM a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a és a alcsoportokban meghatározott hulladék) * olajszűrő * azbesztet tartalmazó súrlódó-betét * fékfolyadék * veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 100 veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a től l-ig * terjedő, valamint a ban és a ben meghatározott 200 hulladéktípusok(ól elektromos és elektronikus berendezések hulladéka * PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 1 6 ~ I ~ PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont 10 berendezés_amely_különhözik,a_16_02_09-tól t~x

19 16 ()) 1 1 * klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) kivont berendezés tar almazó használatból * kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés 10 veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely * különbözik 100 a_16_02_09-től_16_02_1_2-ig_terjedő_hulladéktípusoktól * kisetejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag az előírásoknak nem megf~lelő és nem használt termékek Q3* veszélyes ~nyagokat tartalmazó szervetlen hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek Q4* nyomásálló tartályokhan tárolt, veszélyes anyagokat türtalmazó gázok (ideértve a halonokat is) * veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi 200 vegyszerek, ideértvea laboratóriumi vegyszerek keverékeit is Q~7* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal 500 szennyezett_szervetlen_vegyszerek * használatból kivont, veszélyes anyagokból szennyezett szerves vegyszerek álló vagy azokkal elemek és akkumulátorok * ólomakkumhiátorok * nikkel-kadmium elemek 50 szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tis,ztításábót származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban rneghatáro~ott hulladék) * olajat tartalmazó hulladék Q9*, egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék kimerült katalizátorok * veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok * foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor * elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak Q7* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) beton,_tégla,_cserép_és_kerámia * veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok kevereke fh, üveg és műanyag Q4* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa bitumen keverék, szénkátrány és kátránytennék * szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék Q3* szénkátráhy_és_kátránytennék fémek_(beleértve_azok_ötvözeteit_is) * veszélyes anyagokkal szennyezett l émhulladék * olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel

20 ~ 17 fold (ideértve a szennyezett kövek ~s kotrási meddő területekről származó kitermeh fbldet) * veszélyes anyögokat tartalmazó IbId és kövek * veszélyes anyagokat tarttőmazó kotrási meddő Q7* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőai~yag * azheszttartalmú szigetelőanyag * egyéb szigetelőanyag, tartalmaz amely veszélyes anyagból áll vagy azokat I~ * azhesztet tartalmazó építőanyag gipsz alapú építőanyag * veszélyes anyagokkalszeirnyezett gipsz-alapú építőanyag egyéb építési-bontási hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ~ ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL 18 SZÁRMAZÓ HULLADÉK (KIVÉVE A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOT, AMELY NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZIK) : 1801 szülészeti vagy az emberi betegségek diagnósztizálásából, kezeléséből, megélőzéséből származó hulladék I ~ 01 ~ ( ~gyub hullidek amelynek gyujtese es aj t~lmatlanit b követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében speciilis * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer * citotoxikus és citosztatikus gyógyszer * fogászati célúkra használt amalgám hulladék 1 8 ~ állatbetegségek kutatásából, diagnosztizátásából, kezeléséből,, megelőzéséből_származó_hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer Q7*, citotoxikus és citqsztatikus gyógyszer 10 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 19 KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék * gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa * gázok kezeléséből ~zármazó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén * veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak 100, * veszélyes anyagokat tartalmazó pernye * veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por * veszélyes anyagokat tartalma~ó, pirolízis hulladék hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (p1 krómtalanítás, ciántalanítás, semiegesítés) származó hulladék ~ * előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz * fizikai-kémiai iszap krzelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó * elválasztáshól szárm~ zó olaj és koncentrátum Q~* veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal rn Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-4890/201 5., 48772/2015. Tárgy: Hnlladékgazdálkodási engedély Ügyintéző: Bujdosó Julianna Melléklet: - Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Hivatkozási szám:

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Tiszaújvárosi telephelyen kezelésre átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16442/2014. Iktatószám:72299/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ENVIRO-EXPERT KFT. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. Mobil: +36 (20) 426-4352; Tel: +36 (52) 324-747; Fax: +36 (52) 998-084 Email: enviroexpertkft@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: HBB/17/02652-13/2015 Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde Telefon: 52/511-092 Tárgy: veszélyes és nem-veszélyes gyűjtési és előkezelési engedély Hiv. szám: 1

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszáma Megnevezése 1 Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok 01

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a nem veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a nem veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg,

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről 1. oldal 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC kód Hulladék neve ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, 01 FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 01 ásványok bányászatból származó hulladékok 01 01 01 fémtartalmú ásványok

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/6879-9/09. Tárgy: Engedély hulladék szállítására Előadó: Várszegi Róbert H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája Tiszavasvári telephelyen átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz diszperziós

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203 101 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 401 402 501 506 507 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 613 701 702 703 704 705 706 707 801 Ásványok bányászatból származó Fémtartalmú ásványok

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről 66220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 140. szám beruházási támogatásnak nem minősülő egyéb támogatási rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek keretében a támogatás igénybevételére irányuló kérelmek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD); HU 07/07/2005 Közös álláspont az európai parlament és a tanács /2005/ek rendelete a hulladékszállításról elfogadására tekintettel

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 67.914-2-9/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Laczi és Fiai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 18459/14. Iktatószám: 78045/14. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában,

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, 72/23. (VIII. 27.) VM rendelet Hatályos: 23.09.05-72/23. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 22. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 3576/2014. Iktatószám: 50902/2014. Ügyintéző: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 3573/2014. Iktatószám: 61900/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: 2011. hó: 11. nap: 28. KÜJ: 100170690 KTJ: telephelyenként jogerős: Iktatószám: 7117-32/2011 Hiv. szám: - Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-8/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ:

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Dr. Tóthné Dr. Szita Klára - Miskolci Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár Roncz Judit Miskolci Egyetem, egyetemi tanársegéd Regionális teljesítményértékelési

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl A jogszabály 2010.április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2)

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 82176-1-11/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés és szállítás.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 84.137-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A JUNO

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 16168/2014. Iktatószám: 71646/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: 102 863 732 KTJ: 101 696 530 Iktatószám: 10908-19/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Közép.Tisza-vidékiKti rnyezetvédelmio Természetvédelmi ésvízügyi FelÍigyelőség 5000Szolnok, *T ".,..,.1"tf,.'},"','.'..i5, Fax:(06 56)343.7 Ságvríri 68 Postacím:5002 Szolnok,Pf.25 Web: http://www.kotikwf.lo.rvm.hu

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/5691-9/2006 Tárgy: Engedély veszélyes hulladékok Előadó: Törőné Kovács Jolán begyűjtésére H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14498/2014. Iktatószám: 76698/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I.

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I. A határozat jogerős: év: 2011. hó: 11. Nap: 30. KÜJ: 102863732 KTJ: 101696530 Iktatószám: 10061-24/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód: Magyar Közút Nonprofit Zrt. útfenntartási, telephely üzemeltetési, gépkarbantartási és labortevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok szállítása és kezelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 14. (OR. en) 11889/14 ADD 1 ENV 673 ENT 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 11. Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes)

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Tiszántúli Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi ~Felügyelőség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. PL 27. E-MAfL: tiszanhlli(':.l!zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX:

Részletesebben

liajdü- Hll:1AR MEGYEl KOIZ,MÁNYHIVATAL Határozat

liajdü- Hll:1AR MEGYEl KOIZ,MÁNYHIVATAL Határozat Ügyiratszám: HBB/17/00421-8/2015. Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde Telefon: 52/511-092 liajdü- Hll:1AR MEGYEl KOIZ,MÁNYHIVATAL Tárgy: hulladékgazdálkodási Hiv. szám: Melléklet: g -~;"'-QI1;j--'.;. :i

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK)

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK) A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. melléklet a 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelethez A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. Szilárd nem veszélyes hulladékok. 1.1. szerves hulladékok

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: Iktatószám: 1206-11/2011 Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~

\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~ \ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~ ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVÉDELMI Iktatószám: OKTF-KP/7 164-14/2016 Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ugyintézó : Gábriel Edit HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c. 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 5409/2014. Iktatószám: 34623/2014. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK Az építési és bontási hulladékot amennyiben az műszakilag lehetséges az építtető az építés során felhasználja,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL Iktatószám: 122-1/2017. Tárgy: EcoloChem Magyaróvár Termelő Kft. Egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Mellékletek: - Telefon:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 20885/2014. Iktatószám: 182/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Veszélyes hulladék szállítása a határon át. Szabályozás

Veszélyes hulladék szállítása a határon át. Szabályozás Veszélyes hulladék szállítása a határon át Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű külföldi szemét hazánkba szállítása, majd a hazai radioaktív vashulladék kálváriája hívta fel a figyelmet egy aktuális

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-1/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18987/2014. Iktatószám: 81505/2014. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Kiizép-Tisza-vidékiKii rnyezetvédelmi, Természetvédelmi ésvízügyi Felügyelőség mint I. fokű hatóság 5000 Szolno\ Ságvarikrt.4... Tel.: (0ó 56)523423 Fax: (06 56)343-768 Postacím:5002 Szolnok,Pf. 25 Ügyfé

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. Pf: 27. E-MAL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 78856-1-7/2010. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Csert Transport

Részletesebben