A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga"

Átírás

1 A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga Tálos Jánosné, Zoltek Rt. Dr. Kerekes Zsuzsa, Ybl Miklós Fıiskola A szakirodalomban és a szakcikkekben egyaránt nagyon sokat foglalkoznak a szénszállal, és alig fordul elı, hogy a szintén jelentıs felhasználású oxidált akrilszálat állítsák a középpontba. Általános, hogy a magyarországi és külföldi felhasználók, az érdeklıdık is sok esetben szénszálként emlegetik az oxidált szálat, és az elnevezés összekeverése mellett a jellemzı tulajdonságokat is közel hasonlónak gondolják, pedig nagyon különbözı anyagokról van szó. Mind az oxidált szál, mind a szénszál poliakrilnitril prekurzor felhasználásával készül. A prekurzor lényegében módosított akrilszál. A Zoltek szénszál termékeihez és a Pyron szálhoz használt kiindulási prekurzor szál gyártástechnológiáját Nyergesújfalun, az akril textilszál gyártási tapasztalatokat felhasználva, továbbfejlesztve dolgoztuk ki. A textilszálhoz használt polimer összetételét, gyártási, szőrési technológiát meg kellett változtatni, hiszen a szénszál és az oxidált szál tulajdonsága nagymértékben függ a prekurzor jellemzıitıl, az oxidáció és a karbonizálás körülményeitıl. Az oxidált szál és a szénszál gyártásának lépései az 1. és 2. ábrán láthatók. A technológiai lépésekbıl kitőnik, hogy az akrilszál oxidálásakor elıször az ún. oxidált akril szál keletkezik. Ebbıl egy további oxidációs folyamatban, amelyet ebben a fázisban már szenesítésnek hívunk, szénszál keletkezik. Az oxidált szál gyártásnál a prekurzor kábelt az oxidációs kemencéken húzzuk át, ahol oxigén jelenlétében, közel 300 o C hıfok fokozatos emelésével játszódik le az oxidációs folyamat, miközben a fehér színő szál színe óaranyon keresztül feketébe megy át. A folyamat végén a kábelre, a tovább feldolgozást segítı preparációt, és nedvességet viszünk, majd dobozba rakjuk le a PYRON kábelt. A szénszál gyártásánál az oxidáció után a folyamatot nem szakítjuk meg a szál lerakásával, hanem egy alacsony, és egy magas hıfokú kemencében, nitrogén atmoszférában elvégezzük a szenesítést, ez után következik a szénszál felületkezelése, ami biztosítja a szál és az erısítendı anyag kémiai kötıdését, majd feltekercseljük a kábelt egy párhuzamos papír csévére. 1. ábra. PYRON szálgyártás 1

2 2. ábra. PANEX szálgyártás A bemutatott technológia során a molekulaszerkezet változása jól mutatja a prekurzor, az oxidált szál, és a szénszál egymáshoz való viszonyát (3. ábra). A prekurzorban az oxidációs folyamat alatt, hı hatására, oxigén jelenlétében a nitril csoportok hidrogén leadása mellett ciklizálódnak. Az oxidált szál stabil szerkezető, a széntartalma 62 %-ra növekszik, ami mellett 4 % hidrogént, 21% nitrogént és 13% oxigént tartalmaz. Az oxidált szál gyártásánál még nem lép föl átmérı- és súlycsökkenés, csak a molekulaszerkezet átrendezıdése következik be. A szenesítés folyamatában a széntartalom 95 % fölé emelkedik, ez azt jelenti, hogy elsısorban oxigén és nitrogén távozik, súlyveszteség következik be, miközben a szál átmérıje 13 µ-ról 7,2 µ-ra csökken, és kialakul a kristályos molekulaszerkezet. 3. ábra. A molekulaszerkezet átalakulása Az összetételbıl és a szerkezetbıl adódóan az oxidált szál (PYRON) és a szénszál (márkaneve: PANEX) eltérı tulajdonságokkal rendelkezik, amibıl az is következik, hogy a szénszál és az oxidált szál különbözı céllal, különbözı felhasználási területeken alkalmazható. 2

3 Cikkünk fı témája a PYRON szál. A PYRON szál, hasonlóan az akrilszálhoz, mind kábel, mind vágott szál formában készül, sıt a Zoltek PYRON szálakból készült fonalat és szövetet is gyárt és forgalmaz. Legnagyobb mennyiségben kábelt, kisebb mennyiségben göndörített vágottszálat értékesítünk. A viszonylag kisebb mennyiségő szövet, fonal, kötöttáru egy részét bérmunkában állíttatjuk elı. A PYRON szál tulajdonságait az 1. táblázatban mutatjuk be. Az oxidált szál szilárdsági, mechanikai jellemzıi, ha az akril textilszálhoz hasonlítjuk, kissé gyengébbek, ha a szénszálhoz hasonlítjuk, akkor annak csak töredékét érik el. Nagy különbséget mutat a szál törékenysége, amit legjobban a hurokszilárdsággal tudunk jellemezni. Ez a jellemzı az akrilszálnál 120 mn/tex, az oxidált szálnál 35mN/tex. A szénszál esetében hurokszilárdság olyan kicsi, hogy meg sem lehet mérni. A táblázat adataiból jól látszik, hogy a PYRONT nem erısítı anyagként használják, ellentétben a szénszállal. 1. táblázat. A PYRON szál fizikai tulajdonságai 2. táblázat. LOI értékek 3

4 Az éghetıségre vonatkozó LOI (Limited Oxigen Index) jellemzıket a 2. táblázat mutatja. A PYRON normál levegıben nem ég, nem olvad, önkioltó. Éghetısége elsısorban a szál sőrőségétıl függ, de függ a kiszerelési formától is. Ez azt jelenti, hogy ha normál sőrőségő (1,37 g/cm 3 ) szálat használunk, de tömör szerkezető terméket gyártunk, akkor az éghetısége a vártnál jobb lesz. 3. táblázat. A PYRON kémiai tulajdonságai Az oxidált szál éghetıségi tulajdonságai mellett a kémiai ellenálló képessége is jó (3. táblázat). A PYRON elektromosan nem vezetı, antisztatikumokkal a statikus tulajdonságait javítani lehet, hasonló módon, mint más szintetikus szálak esetében. Ezzel szemben a szénszál jó vezetı. Ez a tulajdonság számos alkalmazási területet nyithat meg, de nehezíti is a szál feldolgozását, hiszen pl. a szénszál a motoroknál, számítógépes rendszerekben stb. zárlatot okozhat. Ez a probléma a PYRON szálnál nem jelentkezik. A PYRON, oxidált szál és a PANEX, szénszál összehasonlító jellemzıi a 4. táblázatban láthatók. 4. táblázat. Összehasonlító adatok Tulajdonság PYRON PANEX C tartalom (%) 62 >95 Hıvel szembeni ellenállás Jó hıszigetelı Jó hıvezetı Elektromos tulajdonságok Elektromosan szigetel Elektromosságot vezeti Szilárdság (mpa) Modulusz (GPa) 8,5 242 Nyúlás (%) ,5 A PYRON szál alkalmazási területein a szál jó hıállóságát, hıszigetelését és éghetıségi, és vegyi ellenálló, tulajdonságait használják ki: A védıruházat jelenti jelenleg a legnagyobb területet, ahol önállóan, esetleg aluminizálva vagy más bevonattal akcióruhák készítésére használják. Az akcióruhákat ott viselik, ahol a közvetlen lánghatásnak van kitéve az ember. Ebben az esetben a rosszabb kopásállósági, szilárdsági jellemzıknél sokkal fontosabb az éghetetlenséget biztosító 4

5 összetevı. Ipari védıruházathoz, extrém sportoknál, azaz hosszabb idın keresztül tartó tevékenységhez általában keverékekben kerül felhasználásra. A keverékekben a PYRON biztosítja a hıállóságot, a kisebb arányban használt aramid, vagy csökkent éghetıségő poliészter pedig javítja a szilárdságot, kopásállóságot. Hegesztı takarók is készülnek 100% PYRON szövetbıl. Vannak országok, ahol a szabvány ezen a területen olyan szigorú, hogy csak a magas sőrőségő, szilikonnal bevont PYRON szövet felel meg. A jármőiparban az utastér, és a motortér tőz és hı elleni szigetelésére használják, általában nemszıtt kelmék formájában. Épületekben tőzzáró ajtók, térelválasztókat gyártanak a felhasználásával. A bútoriparban, elsısorban középületek, színházak, szállodák bútorainak a készítéséhez, börtönök, kórházak, szállodák matracainak a gyártásához használják. Szőrıközegként való használatánál jó vegyszerállóságának, hı- és tőzállóságának egyaránt jelentısége van. Tömítések gyártására nagyon széles területen használható: üvegipar, kohászat, gépjármő, gépipar, minden olyan területen, ahol, magas hımérséklet, vagy vegyszer fordul elı, vagy a kettı együtt van jelen. A PYRON szálak jelentıs részét nem eredeti formájában, hanem szenesítés után, lényegében szénszálként használják. A PYRON szálon keresztül történı szénszál elıállítás olyan, a felhasználási igényekhez igazított formák elıállítását teszik lehetıvé, amelyeket a direkt eljárásban gyártott szénszálból a szál törékenysége miatt nem lehetne elıállítani. A legfontosabb ilyen alkalmazási terület a repülıgép fékbetétek területe, ahol kábelként, szövetként, vagy kötött formában használják a betétgyártók technológiájuktól függıen a PYRON anyagot, majd szenesítik. A felhasználás jelentıségét mutatja, hogy a termelésünk több mint a felét ezen a területen értékesítjük. A szenesített nemszıtt textíliát a fentieken kívül magas hımérséklető kemencék szigetelésére használják. A PYRON alkalmazásáról feltételezhetı, hogy sok olyan terület létezik, amire most nem is gondolunk, de amelyek a közeljövıben, vagy a késıbbiekben ismertté válnak. Várható, hogy a PYRON szál speciális tulajdonságai és viszonylag kedvezı árfekvése alapján egyre nagyobb szerepet fog betölteni a mőszaki textíliák területén. A cikk eredeti megjelenési helye: Magyar Textiltechnika LIX. évf. 1. sz. (2006), old. 5

3. modul 1 lecke: Kompozit definíció, jellemző mátrix anyagok és tipikus erősítőszálak

3. modul 1 lecke: Kompozit definíció, jellemző mátrix anyagok és tipikus erősítőszálak 3. Modul: Szálerősített műanyag-kompozitok A modul megismerteti a hallgatókkal a műanyag kompozit rendszerek hatékony működésének legfontosabb követelményeivel, a társításban alkalmazott tipikus mátrix

Részletesebben

9. fejezet Kompozitok 9. KOMPOZITOK

9. fejezet Kompozitok 9. KOMPOZITOK 9.1 Általános jellemzés 9. KOMPOZITOK A kompozit anyagok heterogén rendszerek, melyeket két vagy több anyag összekapcsolásával (társításával) alakítanak ki. Az alkotók kémiai összetétele és legtöbbször

Részletesebben

THE RED BOOK. Szálak és szerkezetek. November 2008. 2008 Elvstrom Sails

THE RED BOOK. Szálak és szerkezetek. November 2008. 2008 Elvstrom Sails Szálak és szerkezetek November 2008 THE RED BOOK 2009 2008 Elvstrom Sails Vitorlaanyag és ezek mechanikus tulajdonságai Szövött szerkezet A szövött szerkezetnél a főszálakat egyenesen szövik, hosszában,

Részletesebben

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs 13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA Dr. Mikó Balázs A számítógéppel segített tervezés (CAD), gyártás-elıkészítés (CAM) és mérnöki tervezés (CAE) számítógépes rendszerei nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak,

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31%

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31% Az alumínium és ötvözeteinek felhasználása folyamatosan és az acéloknál nagyobb mértékben növekszik. Ennek eredménye, hogy sok korábban csak acélt feldolgozó üzem részben vagy egészben átáll(t) alumíniumra,

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak Sopron, 2008. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak Megbízhatóság és biztonságelmélet Alapfogalmak Megbízhatóság fogalma (1) Köznapi értelmezésben hibamentességet, egy jó értelemben vett jellemzıt jelent Mőszaki értelmezésben valószínőségi jellegő számszerő

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek 1 1. Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek Az égés legáltalánosabb értelemben oxidáció (tőzvédelmi szempontból a levegı oxigénjével történı egyesülés). Minden tőz égés, de nem minden

Részletesebben

MESTERSÉGES SZÁLAS ANYAGOK

MESTERSÉGES SZÁLAS ANYAGOK MESTERSÉGES SZÁLAS ANYAGOK Két csoport: 1 Természetes alapú, mesterséges szálak Mesterséges alapú vagy szintetikus szálak Előállításuk fontos szakaszai: 1. Alapanyaguk (amelyek már mindig műanyagok) folyékonnyá

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Elmélet és alkalmazás. 2. rész. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2008. június

Elmélet és alkalmazás. 2. rész. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2008. június Elmélet és alkalmazás 2. rész Írta: Dr. Kuba Gellért 2008. június Tartalomjegyzék 2 NAPENERGIA HOZAM SZABÁLYOZÁSA... 3 Napenergiaeloszlási diagram szerkesztése... 8 ÉPÜLETEK TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM...

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Bevezetés Az alkohol-tartalmú italok története az idıszámítás elıtti korokban kezdıdött. Az ember régen felismerte,

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja.

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER MTA rendes tagja Témavezetı: DR. SZENDRİ ZSOLT MTA doktora A NÖVENDÉK HÁZINYULAK VISELKEDÉSE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (89 109. o.) Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében CSONKA LÁSZLÓ A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben