Normális, szimmetriasértő és szimmetriát nem sértő, mégsem normális elektronrendszerek szilárd testekben Sólyom Jenő MTA Wigner FK és ELTE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Normális, szimmetriasértő és szimmetriát nem sértő, mégsem normális elektronrendszerek szilárd testekben Sólyom Jenő MTA Wigner FK és ELTE"

Átírás

1 Normális, szimmetriasértő és szimmetriát nem sértő, mégsem normális elektronrendszerek szilárd testekben Sólyom Jenő MTA Wigner FK és ELTE Ortvay-kollokvium, Budapest, szeptember 22. SZFKI szeminárium, február 21.

2 Paradigmaváltások a szilárdtest-fizikában (új fázisok megismerése) P. W. Anderson: More is different, Science 1972 At each level of complexity entirely new properties appear, and the understanding of the new behaviors requires research which is as fundamental in its nature as any other. emerging properties A mennyiségi változások minőségi változásba csapnak át. Hegel nyomán Engels Újabb és újabb anyagokat ismerve meg, egyre bonyolultabb viselkedést tapasztalunk. 2

3 A szilárdtest-fizika paradigmaváltások sorozatát élte át: 1. Szilárdtestfizika szilárdtest-fizika Az elektronállapotok egyrészecskés leírása, fermion jellegű kvázirészecskék. 3

4 A szilárdtest-fizika paradigmaváltások sorozatát élte át. 1. Szilárdtestfizika szilárdtest-fizika Az elektronállapotok egyrészecskés leírása, fermion jellegű kvázirészecskék. 2. Szilárdtest-fizika kondenzált anyagok fizikája A rendezett állapotok lokális rendparaméterrel jellemezhetők (Landau-funkcionál) bozon jellegű kollektív gerjesztések a szimmetriasértő fázisokban. 4

5 A szilárdtest-fizika paradigmaváltások sorozatát élte át. 1. Szilárdtestfizika szilárdtest-fizika Az elektronállapotok egyrészecskés leírása, fermion jellegű kvázirészecskék. 2. Szilárdtest-fizika kondenzált anyagok fizikája A rendezett állapotok lokális rendparaméterrel jellemezhetők (Landau-funkcionál) bozon jellegű kollektív gerjesztések a szimmetriasértő fázisokban. 3. Egyrészecskés képpel le nem írható, szimmetriát nem sértő, mégsem normális rendszerek 5

6 A szilárdtest-fizika paradigmaváltások sorozatát élte át. 1. Szilárdtestfizika szilárdtest-fizika Az elektronállapotok egyrészecskés leírása, fermion jellegű kvázirészecskék. 2. Szilárdtest-fizika kondenzált anyagok fizikája A rendezett állapotok lokális rendparaméterrel jellemezhetők (Landau-funkcionál) bozon jellegű kollektív gerjesztések a szimmetriasértő fázisokban. 3. Egyrészecskés képpel le nem írható, szimmetriát nem sértő, mégsem normális rendszerek 4. Topologikus renddel jellemezhető rendszerek 6

7 Vázlat Normális elektronrendszerek, Fermi-folyadékok Szimmetriasértő fázisok (mágneses állapot, sűrűséghullám, szupravezetés) Anomális viselkedésű (nem Fermi-folyadék jellegű) anyagok: Mott-szigetelők d vagy f elektront tartalmazó vegyületek, magas átmeneti hőmérsékletű szupravezetők a normális fázisban, kvantumos kritikus pont közelében lévő rendszerek, alacsony dimenziós rendszerek, törtszámú kvantumos Hall-jelenség. Anomális viselkedést leíró modellek Topologikus renddel rendelkező rendszerek Összefoglalás

8 Normális elektronrendszerek A fémek klasszikus modellje: a Sommerfeld-modell (a Drude-modell kvantumos kiterjesztése) Legfontosabb jellemzők: elektronok (valójában töltés nélküli fermionok) ritkán szóródó, majdnem szabad gáza, a hőkapacitás T-vel arányos, a szuszceptibilitás hőmérséklet-független, az ellenállás, ha csak az elektronokat tekintjük, T 2 -nel arányos 8

9 Normális elektronrendszerek II. A számolások az alapállapotban betöltött elektronállapotokra gömbszerű, kölcsön nem ható Fermi-tengert tételeznek fel. A valóság ennél sokkal bonyolultabb. 9

10 Normális elektronrendszerek II. A számolások az alapállapotban betöltött elektronállapotokra gömbszerű, kölcsön nem ható Fermi-tengert tételeznek fel. A valóság ennél sokkal bonyolultabb. 1. Az elektronok nem üres dobozban mozognak, hanem az ionok periodikus potenciálterében. A periodikus potenciál miatt a kristályszerkezettől és az elektronok számától függő, olykor igen bonyolult Fermi-felület alakul ki. 10

11 Néhány egyszerű fém Fermi-felülete Na 11

12 Néhány egyszerű fém Fermi-felülete Na Cu 12

13 Néhány egyszerű fém Fermi-felülete Na Cu Al Pb 13

14 Néhány kevésbé egyszerű fém Fermi-felülete Fe spin Fe spin Cr Zr 14

15 A Fermi-felület bonyolultsága, úgy tűnik, nem játszik lényeges szerepet. Az elektronállapotok sávszerkezetében a jellegzetes energia néhány elektronvolt. Mivel szobahőmérsékleten a termikus energia (k B T) 25 mev, a fémek termikus viselkedését az elektronállapotoknak csak egy, a Fermi-felület közelében lévő töredéke befolyásolja. A megengedett állapotoknak a Fermi-energia közelében mért sűrűsége a releváns paraméter. 15

16 2. Az elektronok egymással is kölcsönhatnak. Adiabatikus folytonosság. A kölcsönhatás ellenére megmaradhat az éles Fermi-felület, a Fermi-felület közelében alacsony hőmérsékleten az elektronállapotok hosszú élettartamúak, 1/τ ~ T 2, csak az energiájuk (tömegük) renormálódik. (Extrém példa: nehéz fermionos rendszerek.) 16

17 CeAl 3 ellenállásának hőmérsékletfüggése [K. Andres, J. E. Graebner, H. R. Ott, Phys. Rev. Lett. 35, 1779 (1975)] 17

18 CeAl 3 hőkapacitásának hőmérsékletfüggése [K. Andres, J. E. Graebner, H. R. Ott, Phys. Rev. Lett. 35, 1779 (1975)] 18

19 Normális Fermi-folyadékok Elektronok helyett elektron vagy lyuk jellegű kvázirészecskékről beszélhetünk. A kvázirészecskék közötti kölcsönhatás nem hanyagolható el teljesen. Landau szóhasználatával a fém nem elektronok gáza, hanem fermionok folyadéka, de alacsony energiáknál (alacsony hőmérsékleten?) a kvázirészecskék kölcsönhatását néhány paraméterrel jellemezhetjük. Erős kölcsönhatás esetén az alapállapot stabilitása megszűnik (Pomerancsuk-instabilitás), új fázis jelenhet meg. 19

20 Lokális rendparaméterrel jellemezhető, szimmetriasértő fázisok Az adiabatikus folytonosság sérül, a perturbációszámítás nem alkalmazható: 20

21 Lokális rendparaméterrel jellemezhető, szimmetriasértő fázisok Az adiabatikus folytonosság sérül, a perturbációszámítás nem alkalmazható: spinpolarizált (ferromágneses) állapot, új elemi gerjesztések a kollektív spinhullámok, 21

22 Lokális rendparaméterrel jellemezhető, szimmetriasértő fázisok Az adiabatikus folytonosság sérül, a perturbációszámítás nem alkalmazható: spinpolarizált (ferromágneses) állapot, új elemi gerjesztések a kollektív spinhullámok, szupravezető állapot, Cooper-párok, energiarés fölött megjelenő elemi gerjesztések a bogolonok (bogoljubonok), 22

23 Lokális rendparaméterrel jellemezhető, szimmetriasértő fázisok Az adiabatikus folytonosság sérül, a perturbációszámítás nem alkalmazható: spinpolarizált (ferromágneses) állapot, új elemi gerjesztések a kollektív spinhullámok, szupravezető állapot, Cooper-párok, energiarés fölött megjelenő elemi gerjesztések a bogolonok (bogoljubonok), sűrűséghullám-állapotok, eltűnő Fermi-felület, anomális spintöltés reláció, topologikus szoliton gerjesztések. 23

24 Kommenzurábilis sűrűséghullám két lehetséges elhelyezkedése 24

25 Kommenzurábilis sűrűséghullám két lehetséges elhelyezkedése Doménfal a minta belsejében, ha a két végen a sűrűséghullám fázisa ellentétes 25

26 A doménfalban (szolitonban) felgyűlt töltés: A két végen akkor illeszkedik helyesen a sűrűséghullám, ha A doménfal teljes töltése és spinje: Ha a fáziskülönbség mindkét spinállásra π, a töltött szolitonnak nincs spinje. Ha a fáziskülönbség π és π, feles spinű semleges szolitont kapunk. Magasabb rendű kommenzurabilitás esetén a töltés törtszámú is lehet. 26

27 3. Paradigmaváltás Léteznek fázisok, ahol nincs feltétlenül szimmetriasértés, az adiabatikus folytonosság mégis sérül: 1. fémes jellegű anyag viselkedése lényegesen eltér a normális fémekétől, 27

28 3. Paradigmaváltás Léteznek fázisok, ahol nincs feltétlenül szimmetriasértés, az adiabatikus folytonosság mégis sérül: 1. fémes jellegű anyag viselkedése lényegesen eltér a normális fémekétől, 2. az elemi gerjesztések nem fermion jellegű kvázirészecskék, hanem tört töltésűek, vagy a spin és a töltés szétválik, 28

29 3. Paradigmaváltás Léteznek fázisok, ahol nincs feltétlenül szimmetriasértés, az adiabatikus folytonosság mégis sérül: 1. fémes jellegű anyag viselkedése lényegesen eltér a normális fémekétől, 2. az elemi gerjesztések nem fermion jellegű kvázirészecskék, hanem tört töltésűek, vagy a spin és a töltés szétválik, 3. a naiv elmélet szerint fémes anyag a kölcsönhatás következtében szigetelővé válik (Mott-szigetelő). 29

30 Aktinoida vegyület, UCu 5-x Pd x fajhőjének hőmérsékletfüggése [E.-W. Scheidt et al., Phys. Rev. B 58, R10104 (1998)] 30

31 Ni 0,026 Pd 0,974 szuszceptibilitásának hőmérsékletfüggése [M. Nicklas et al., Phys. Rev. Lett. 82, 4268 (1999) nyomán] 31

32 La 2 x Sr x CuO 4 ellenállásának hőmérsékletfüggése [N. E. Hussey et al., Phil. Trans. A 369, 1626 (2011)] 32

33 La 2 x Sr x CuO 4 ellenállásának hőmérsékletfüggése mágneses térben [N. E. Hussey et al., Phil. Trans. A 369, 1626 (2011)] 33

34 La 2 x Sr x CuO 4 kísérletileg meghatározott fázisdiagramja [N. E. Hussey et al., Phil. Trans. A 369, 1626 (2011)] 34

35 A Bechgaard-só és egy vas-pniktid fázisdiagramja. Az ellenállás hőmérsékletfüggése a normális állapotban [M. Doiron-Leyrand et al., Phys. Rev. B 80, (2009)] 35

36 CePd 2 Si 2 fázisdiagramja és ellenállásának hőmérsékletfüggése [F. M. Grosche et al., Physica B , 50 (1996)] 36

37 Magas átalakulási hőmérsékletű szupravezetők tipikus fázisdiagramja Több tényező is szerepet játszhat. 1. dimenzionalitás (erős anizotrópia, vezető síkok) 2. kvantumos kritikus pont közelsége 37

38 Nanocsövek differenciális vezetőképessége [Bockrath et al., Nature 397, 598 (1999)] 38

39 Szén nanocsövek fotoemissziós spektruma és állapotsűrűsége [H. Ishii et al., Nature 426, 540 (2003)] 39

40 Li 0.9 Mo 6 O 17 bronz differenciális vezetőképessége [J. Hager et al., Phys. Rev. Lett. 95, (2005)] 40

41 A Bechgaard-só optikai vezetőképességének frekvenciafüggése [A. Schwartz et al., Phys. Rev. B 58, 1261 (1998)] 41

42 Egész és törtszámú kvantumos Hall-jelenség heteroszerkezetben [R. Willett et al., Phys. Rev. Lett. 59, 1776 (1987)] 42

43 Mott-szigetelők Az anyagok jellegzetes osztályai, ahol az elektronok erősen korreláltak: kvantumos kritikus pont közelében lévő rendszerek, magas átalakulási hőmérsékletű szupravezetők, d vagy f elektronokkal rendelkező lantanoidák vagy aktinoidák (különösen cérium és urán) vegyületei, alacsony dimenziós anyagok, törtszámú kvantumos Hall-jelenséget mutató rendszerek. 43

44 Mott-szigetelők: NiO vagy CoO is szigetelő, pedig a naiv sávképben van nem teljesen betöltött sávja. Az elektronállapotok függnek a többi elektrontól. Legegyszerűbb modellje a Hubbard-modell: rácspontonként egy elektron erős lokális taszítással, az elektronok nem tudnak terjedni a taszítás miatt 44

45 (Spin)fluktuációk szerepe a kvantumos kritikus pont közelében A legtöbb esetben egy mágneses fázis eltűnése közelében jelenik meg anomális viselkedés. A spinfluktuációknak lehet ebben szerepe. Az alacsony energiájú, hosszú hullámhosszú fluktuációk felerősődése miatt az ezek által közvetített effektív kölcsönhatás is felerősödik, szingulárissá válik, az élettartam lecsökken. 45

46 (Spin)fluktuációk szerepe a kvantumos kritikus pont közelében A legtöbb esetben egy mágneses fázis eltűnése közelében jelenik meg anomális viselkedés. A spinfluktuációknak lehet ebben szerepe. Az alacsony energiájú, hosszú hullámhosszú fluktuációk felerősődése miatt az ezek által közvetített effektív kölcsönhatás is felerősödik, szingulárissá válik, az élettartam lecsökken. Sematikus fázisdiagram 46

47 Ferromágneses fázis határánál 1/τ ~ T, a hőkapacitásban T ln T jellegű járulék jelenik meg, az ellenállásra ρ ~ T 5/3. Antiferromágneses fluktuációk esetén ρ ~ T 3/2 adódik elméletileg. A kísérletek szerint ρ ~ T 1/2. 47

48 Anderson-, illetve Kondo-probléma Mi történik, ha egy d vagy f elektront tartalmazó atomot teszünk fémbe? Az egyszennyező-probléma megoldható. Fermi- vagy nem Fermifolyadékként viselkedik a csatornák számától függően. Periodikus elrendezés esetén is kaphatunk Fermi-folyadékot (nehéz fermionos viselkedést), és nem Fermi-folyadékot is, ahol C ~ T ln T, χ ~ ln T, ρ ~ T 1/2. 48

49 Az alacsony dimenziós rendszerek legegyszerűbb modellje: az egydimenziós Hubbard-modell Egzaktul megoldható a Bethe-féle feltevéssel. 49

50 Az alacsony dimenziós rendszerek legegyszerűbb modellje: az egydimenziós Hubbard-modell Egzaktul megoldható a Bethe-féle feltevéssel. Nincsenek fermion jellegű kvázirészecskék. Kétfajta elemi gerjesztés: spinon és holon. Egy részecske eltávolításakor egy holon és egy spinon keletkezik, egy részecske hozzáadásakor egy antiholon és egy spinon. A holon (antiholon) hordozza a töltést a spinon a spint. Változatlan részecskeszámnál az elektron spinjét átforgatva két feles spinű spinon keletkezik. 50

51 Spinon és holon terjedése 1D Hubbard-láncban 51

52 Spinon és holon terjedése 1D Hubbard-láncban 52

53 Spinon és holon terjedése 1D Hubbard-láncban 53

54 Spinon és holon terjedése 1D Hubbard-láncban 54

55 Spinon és holon terjedése 1D Hubbard-láncban 55

56 Spinon és holon terjedése 1D Hubbard-láncban 56

57 Szórási folyamatok: Csak a kis impulzusátadású folyamatok relevánsak, a nagy impulzusátadásúak kiskálázhatók. A Tomonaga Luttinger-modellben csak bozon jellegű elemi gerjesztések vannak. Ez a Luttinger-folyadékok alappéldája. 57

58 A kétdimenziós Hubbard-modell fázisdiagramja. [M. Jarrell et al., Europhys. Lett. 56, 563 (2001)] 58

59 Törtszámú kvantumos Hall-jelenség Az egész számú QHE megérthető az egyrészecskés képben. A kvantáltság rendkívül pontos. A kvantumos Hall-jelenség adja az elektromos ellenállás új szabványát: R K = h/e 2 = ,807 Ω az első plató Hall-ellenállása. A törtszámú nem érthető meg az egyrészecskés képben. Az alapállapot úgy képzelhető el, mintha az elektronok fluxuskvantumokat kötnének magukhoz. A gerjesztett állapotoknak törtszámú töltése van. Mind az egész, mind a törtszámú kvantumos Hall-jelenségnél az állapotok topologikus kvantumszámmal jellemezhetők. 59

60 Rejtett, topologikus rend spinláncokban Antiferromágnes klasszikus Néel-állapota: 60

61 Rejtett, topologikus rend spinláncokban Antiferromágnes klasszikus Néel-állapota: S=1/2 spinű spinlánc alapállapotában nincs hosszú távú rend. Tipikus konfiguráció: Az alapállapot szingulett, a spinek közötti korreláció lassan, a köztük lévő távolság valamilyen hatványával cseng le. 61

62 Rejtett, topologikus rend spinláncokban II. S=1 spinű spinlánc alapállapota is szingulett. A spinek közötti korrelációk gyorsabban, exponenciálisan csengnek le. Tipikus konfiguráció: A korrelációk gyors lecsengése ellenére létezik egy rejtett, topologikus rend. 62

63 Topologikus rend szimmetriát nem sértő rendszerekben Topologikus szigetelők: a minta belseje szokásos sávképpel megérthető szigetelő, de a felületen topologikusan védett, vezető állapotok jelennek meg 63

64 A felületi állapotok megjelenése és jellege a kvantumos Hall-jelenség segítségével érthető meg 64

65 Topologikus szigetelőkben az időtükrözési szimmetria nem sérül, az egyik él mentén a spinű elektronok jobbra, a spinű elektronok balra terjednek, a másik oldalon fordítva 65

66 Összefoglaló Bonyolult rendszerekben az erős korreláció és a redukált dimenzió miatt egészen új viselkedés jelenhet meg, mely a megszokott keretek között nem értelmezhető. Fémesen viselkedő rendszerekben sem feltétlenül fermion jellegű kvázirészecskék az elemi gerjesztések. Anomális lehet az elemi gerjesztések spinjének és töltésének a kapcsolata. Topologikus megfontolások szerepe Sok a megválaszolatlan kérdés. 66

67 Köszönöm a figyelmet 67

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Szén nanocsövek elektromos vezetési tulajdonságai

Szén nanocsövek elektromos vezetési tulajdonságai Szén nanocsövek elektromos vezetési tulajdonságai Önálló kutatások, elméleti összegzések kategória Dabóczi Mátyás, Márkus Bence 2030 Érd, Péter u. 3. E-mail: dmaty06@gmail.com Tel: 06-20-451-71-41 Vörösmarty

Részletesebben

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A Mathematikai és Természettudományi Értesítõt az Akadémia 88ben indította A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 89ben alapította LVII. évfolyam 8. szám

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

90fokkal elforgatva az interferométert, figyeljük az interferenciagyűrűk változását. Ebből tudjuk meghatározni a Föld sebességét.

90fokkal elforgatva az interferométert, figyeljük az interferenciagyűrűk változását. Ebből tudjuk meghatározni a Föld sebességét. Fizika A3 Kruger 1. Prefix jelentések 10 deka 10-1 deka 10 2 hekto 10-2 centi 10 3 kilo 10-3 mili 10 6 mega 10-6 mikro 10 9 giga 10-9 nano 10 12 tera 10-12 piko 10 15 peta 10-15 fento 10 18 oxa 10-18 atto

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben

Transzportfolyamatok /Utolsó módosítás: 2005/

Transzportfolyamatok /Utolsó módosítás: 2005/ Transzportfolyamatok /Utolsó módosítás: 2005/ Tételek 1. A transzportfolyamatokról általában. Matematikai előismeretek. A hőmérő tehetetlensége. Mérlegegyenlet, állapotegyenlet, konstitutív egyenlet. Transzportegyenlet.

Részletesebben

Pályázat Györgyi Géza-díjra

Pályázat Györgyi Géza-díjra Pályázat Györgyi Géza-díjra beadó: Dr. Németh Zoltán, tudományos munkatárs MTA Wigner FK RMI Femtoszekundumos spektroszkópia és röntgenspektroszkópiai kutatócsoport 1. Témafelvetés: nanoméretű fázisszétválás

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére unokád DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A cink(ii)- és a réz(ii)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Az egészen kis részek. e. meli 03

Az egészen kis részek. e. meli 03 Atomok felépítése Az egészen kis részek 1 Epikürosz ( i.e. 34-70 ) az atomokat különböző horgokkal és kapcsokkal képzeli el. ( kapcsok eltörnek: víz elpárolog - lecsapódik??? ) Arisztotelész ( i.e. 384-3

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Kvantumelektronika Tavaszi Iskola, Balatonfüred 25 1 A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Domokos Péter MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete, Nemlineáris és Kvantumoptika Osztály domokos@szfki.hu

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

A. Bevezetés. B. Tudományos program

A. Bevezetés. B. Tudományos program A. Bevezetés A fő feladat kollektív jelenségeket mutató szilárd testek vizsgálata volt multifrekvenciás elektron spin rezonancia módszerrel. Az OTKA pályázat 3 és fél éve alatt az eredeti munkatervet kis

Részletesebben

Hullámoptika. A fény, mint hullám

Hullámoptika. A fény, mint hullám Hullámoptika A fizikai vagy hullámoptika körében azokat a fényjelenségeket tárgyaljuk, amelyek csak a fényhullám természetével értelmezhetők. Ilyen például a fény interferenciája, elhajlása, polarizációja,

Részletesebben

fizikai szemle 2009/5

fizikai szemle 2009/5 fizikai szemle 2009/5 Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat havonta megjelenô folyóirata. Támogatók: A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Magyar

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

fizikai szemle 2010/11

fizikai szemle 2010/11 fizikai szemle 2010/11 A Y G K A Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat havonta megjelenô folyóirata. Támogatók: A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium, a

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 KISS JÁNOS 2,3, SZARKA LÁSZLÓ 3,4, PRÁCSER ERNŐ 2 A Curie-hőmérsékletnek megfelelő mélységtartományban Magyarországon ez 4 16 km-re tehető

Részletesebben

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRŐL. I. Az intézet fő feladatai a beszámolási évben

BESZÁMOLÓ A 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRŐL. I. Az intézet fő feladatai a beszámolási évben AZ MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE 4026 Debrecen, Bem tér 18/c (4001 Debrecen, Pf. 51) Tel: 06-52-509200, fax: 06-52-416181 E-mail: rgl@atomki.hu; honlap: http://www.atomki.hu BESZÁMOLÓ A 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

BIZTOS-E, HOGY AZ ENERGIA MEGMARAD?

BIZTOS-E, HOGY AZ ENERGIA MEGMARAD? jelölést! Ekkor a Coulomb-erô relativisztikus járuléka a: F RC = q v 2 B alakba írható. Mindenki felismeri, hogy ez nem más, mint a v 2 sebességgel, a B indukciós térben mozgó, q ponttöltésre ható Lorentz-erô.

Részletesebben