TANTERV-ÓRATERV-TANTÁRGY KEZELÉSE A MAGISZTER.NET-BEN FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTERV-ÓRATERV-TANTÁRGY KEZELÉSE A MAGISZTER.NET-BEN FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS"

Átírás

1 TANTERV-ÓRATERV-TANTÁRGY KEZELÉSE A MAGISZTER.NET-BEN FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS 1

2 1 TANTERVEK-ÓRATERVEK-TANTÁRGYAK KEZELÉSE 1.1 TANTERVEK LÉTREHOZÁSA A Magiszter.NET-ben tantervek rögzítése az Iskolai oktatás oktatásszervezés tantervek menüpontban lehetséges. A tanterveket az intézmény alapvető képzési specialitásának megfelelően kell kialakítani. Külön tantervi adatot kell definiálni a munkarendben, tagozatban eltérő (pl. felnőttképzés, gyógypedagógiai tanterv) esetében. Nagyon lényeges, hogy azonos paraméterek mellett pontosan egy darab tantervet kell definiálni, amelyhez a Statisztikai besorolás, Munkarend, Felnőtt oktatási tanterv, Gyógypedagógiai tanterv, Gimnáziumi képzés paramétereket kell vizsgálni. Tantervi adat teljes mértékben megegyezik a KIR-STAT osa4tanu adatlapjával. Nem kell megkülönböztetni ezen a szinten a két tanítási nyelvű képzést, a szakképzésben a régi-új OKJ szakképesítést stb., ezeket a specialitásokat az óratervben kell megjeleníteni. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése esetén tantervet csak abban az esetben kell definiálni, ha külön osztályban, csoportban történik az oktatás. Az integráltan nevelt tanulók esetében elegendő óratervi szinten meghatározni az egyéni képességfejlesztéssel összefüggő tantárgyakat. Gimnáziumi oktatás esetében 4, 5, 6, 8 évfolyamos képzéshez külön tanterveket kell meghatározni. Tantervi szinten nem kell megjeleníteni az oktatás azon specialitásait, amelyek az egyes tantárgyak emelt szintű oktatásával összefüggőek, ezeket legfeljebb külön óratervként kell definiálni. A szakképzésben az egyes szakmák oktatása ugyanazon tantervhez kapcsolódó külön óratervekben rögzíthető. 1.2 TANTÁRGYAK, ÓRATERVEK KORREKCIÓJA A Magiszter.NET rendszerben a tantárgyak, óratervek között szoros kapcsolat van. A tantárgyak definiálása az óraterveken keresztül valósul meg. Az óratervek rögzítése az Iskolai oktatás oktatásszervezés - óratervek menüpontban lehetséges, a tantárgyak kezelése pedig az Iskolai oktatás oktatásszervezés tantárgyak karbantartása menüpontban. A rendszer több fontos célt kíván egyszerre megvalósítani: - kellően rugalmas legyen, hogy az intézményekben előforduló tetszőleges tantárgyi elnevezéseket kezelni tudja (pl. emelt matek, töri3, stb.) 2

3 - intézményi vagy akár országos szinten is összehasonlíthatóak legyenek a kerettantervek, központi programok tantárgyai oktatása, ellátott óraszámok, zárójegyek stb. - kezelje a szakképzés speciális modulrendszerű képzéséhez kapcsolódó tantárgyakat, illetve a szakképzés kifutó, valamint 2013-tól érvényes képzési formáit A tantárgyak kezelését alapvetően két csoportba sorolhatjuk HAGYOMÁNYOS TANTÁRGYAK A rendszer tartalmaz egy egységes központi tantárgytörzset. Ebben minden olyan tantárgy szerepel, amely előfordul valamelyik kerettantervben, illetve előfordult az előző években (pl. matematika, fizika). A rendszer tartalmazza a kerettantervek óraterveinek tantárgyi felépítését (pl. Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam). Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelvek, Matematika, Történelem, Társadalmi és állampolgári ismeretek, Erkölcstan, Természetismeret Az óratervek tantárgyai összekapcsoltak a rendszerben tárolt központi tantárgytörzzsel. Amikor az intézmény definiál egy óratervet, abban valamely kerettanterv óratervéből kell kiindulnia. Az Iskolai oktatás Oktatásszervezés Óraterv menüpontban Új óraterv létrehozásakor a Tanterv kiválasztása után választani kell Kerettantervet. A Kerettanterv kiválasztásánál fontos, hogy a 2013 szeptemberében indított osztályok esetében már a 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet szerinti kerettantervet válasszuk ki. A kerettanterv kiválasztása után az első oszlopban a kerttanterv tantárgyai jelennek meg. Minden Intézményi tantárgy őse valamely kerettantervi alaptantárgy. Egyszerű eset, amikor az intézményi elnevezés megegyezik a kerettantervben használt tantárgyi megnevezéssel (pl. matematika matematika). Előfordul olyan, hogy az osztályon belül a tanulók egy csoportja emelt óraszámban tanulja a matematikát és ezt az intézményben a tantárgy nevében is megjelenítik, és pl. SpecMatek megnevezésű tantárgyat használnak. Természetesen az ilyen tantárgyaknak is a kerettantervek alaptantárgyai az ősei, azaz ezek továbbra is matematika tantárgyból származtatottak. A sor végén levő + jel segítségével bármely kerettantervi alaptantárgyból létrehozhatunk egy új sort, amely más intézményi nevet kaphat. Van lehetőségünk ugyanazon kerettantervre épülő több különböző óratervet is definiálni. Az osztályokhoz több óraterv is kapcsolható, végső soron az óratervi adat tanulói szinten tárolódik. Javasoljuk, hogy feleslegesen ne hozzanak létre tantárgyneveket, ne tegyék bele a tantárgy nevébe a heti óraszámot, a pedagógus nevét stb., mivel lényegesen növeli az adminisztrációt. Külön óraterveket kell létrehozni, ha az óraterv alapjellemzői (nemzetiségi nyelv, gyógypedagógiai jelleg, tanítás nyelve stb.) különböznek. Az utolsó sorban található az Egyéb közismereti tantárgy mező. Kérjük, nagyon körültekintően használják, mint alaptantárgyat, mert az ebből származtatott tantárgyak mind ugyanabba a kategóriába sorolódnak. 3

4 Az évfolyam beállításánál figyeljenek arra, hogy egy óraterv jellemzően a teljes képzési időre meghatározott. Általában nem évfolyamonként vagy osztályonként kell óratervet definiálni! A tanév indításánál problémát okoz, ha olyan osztályt szeretnénk tovább léptetni, amelyhez kapcsolt óraterveknek nem létezik következő évfolyamra definíciója (pl. hibás, ha a 2013-as új kerettantervek óraterveiben 5-5. évfolyamokat állítanak be, mivel a következő tanévben ennek az óratervnek nem lesz 6. évfolyamra definíciója, viszont az osztályok 6. évfolyamba lépnek, ami ellentmondás). Az óratervek definíciója a tantárgyak mellett tartalmaz egyéb paramétereket, amelyek befolyásolják a napló működését. Évfolyamonként beállítható a zárójegy típusa, évközi érdemjegy típusa. Az üres érték azt jelöli, hogy nem rögzíthető zárójegy, illetve érdemjegy. Az éves óraszámok a mulasztás éves összesítő táblázatokban kapnak szerepet. 4

5 1.2.2 MODULRENDSZERŰ TANTÁRGYAK A szakképzés esetén kezeli a rendszer a 2013 előtti (kifutó) OKJ modulrendszerű képzést, valamint az új 2013-tól érvényes központi programokat. Szakképzésben az óraterv előkészítéséhez két lényeges adatot kell feltölteni. 1. Intézményi adatok Működési adatok OKJ szakképesítések A régi és új OKJ szakképesítéseket is fel kell venni. Ez dönti el a rendszerben, hogy az óratervnél melyik módon kezelhetők a tantárgyak. 2. Iskolai oktatás Oktatásszervezés Tantervek Fontos, hogy csak olyan tantervhez lehet szakképzési tantárgyakat tartalmazó óratervet definiálni, amely esetében a Képzési program 3CV szakiskola szakképző évfolyamok vagy 4CV szakközépiskola szakképző évfolyamok szint lett beállítva. Az új, 2013-tól induló szakképző, nem ágazati szakképzési osztályok esetében is ezt a szintet kell beállítani. A szakközépiskola ágazati óratervei, valamint a kifutó képzések esetében például a szakközépiskola 10. évfolyam a 3AP Szakközépiskola évfolyam kell alkalmazni ELŐTTI (KIFUTÓ) SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYAIKNAK KEZELÉSE A 2013 előtti szakiskolai, szakközépiskolai képzés esetében elkülönült az általános képzési szakasz és a szakképzési évfolyamok. Az általános képzési, illetve az érettségire felkészítő szakaszban a szakiskolai (9-10), szakközépiskola (9-12) óratervek tartalmaznak pályaorientációs, illetve szakmacsoporttól függő szakmai előkészítő tantárgyakat. Ezekben az esetben a tanterveknél a megfelelő nem szakképzési képzési szintet pl. 3AP szakközépiskolai képzés (9-13. évf.) kell kiválasztani. 5

6 Az óratervekhez szükséges szakágazat meghatározása, mivel a 2013 előtt központi programokban a pályaorientációs, valamint szakmai előkészítő tantárgyak szakmacsoporttól függőek voltak. A 2013 előtti OKJ szakképesítések szakiskolai, szakközépiskolai képzés esetében a szakképző évfolyamokon modulrendszerű képzésnek megfelelően kell az óraterveket kialakítani. Az óratervek a kiadott központi képzési programok modul/tananyagegység/tananyagelem felépítését követik. Általában az intézmények a tantárgyfelosztásban, órarendben ezekből az elemekből szintetikus tantárgyakat képeznek, a továbbiakban ezt modultantárgyként használjuk. Az óraterv kialakításánál fontos, hogy a 2013 előtti 15 jegyű OKJ szakképesítés legyen megjelölve. Az intézményi névben lehet megadni a modultantárgy megnevezését. 6

7 Az Új Modul szakmai tantárgy definiálása a központi programban megadott modul/tananyagegység/tananyag elem alapján történik. Az elemek összerendelésénél nyomon követhető, hogy mely elemeket definiáltuk már más tantárgyhoz (bármely elem több modultantárgyhoz is bekapcsolható), illetve a konkrét tantárgy mely elemeket tartalmazza. Az óraterv felületén ellenőrizhető, hogy a modultantárgy mely modul/tananyagegység/tananyagelemből definiált. Általában a modultantárgyról nem állapítható meg, hogy a szakképzésben megszokott szakmai elméleti vagy szakmai gyakorlati kategóriába sorolható. Az egyes tananyagegység/tananyagelemről állapítható meg a jellege. Van lehetőség a modulrendszerű képzésben Egyéb szakmai elmélet vagy Egyéb Szakmai gyakorlat tantárgyakból származtatni tantárgyat, de ezekhez modul/tananyagegység/tananyagelem nem kapcsolódik. Utólag a tantárgyak karbantartása menüpontban lehet ún. tematikus egység -et definiálni, amelyhez az egyes tanórák, érdemjegyek, mulasztások szintén hozzákapcsolhatók. 7

8 A modultantárgyak használatának hatása van az elektronikus napló működésére. A modultantárgyakból tartott tanóráknál kiválasztható, hogy az adott óra a modultantárgy mely eleméhez kapcsolható. 8

9 A tanóra jellege (szakmai elméleti, szakmai gyakorlat) a kiválasztott Tananyag elemtől függ. A háttérben minden érdemjegy, mulasztás is összekapcsolódik a Modul/Tananyagelemmel. Így tanulónként követhető a modulrendszerű képzésben az egy tananyagelem szintjén a mulasztás, érdemjegy. A tanuló érdemjegyeinek részletezésében a szaktanár/osztályfőnök megtekintheti az érdemjegyeket modul/tananyagelem csoportosításban is. A mulasztások is követhetők modul/tananyagelem összesítésben. A tanuló mulasztásainak részletezésében a szaktanár/osztályfőnök megtekintheti a mulasztásokat modul/tananyagelem csoportosításban is. Modulrendszerű képzésben van lehetőség a modultantárgyak Egyéb szakmai elmélet, Egyéb szakmai gyakorlat tantárgyból való kialakítására is. Ebben az esetben a tanórák, érdemjegyek, mulasztások tantárgyi szinten követhetők, viszont ha az Iskolai oktatás oktatásszervezés - tantárgyak karbantartása menüpontban ezekhez a tantárgyakhoz Tematikus egységet veszünk fel, akkor a tanórák, érdemjegyek, mulasztások a az egyes tantárgyakon belül tematikus egységre lekülönülnek TÓL FELMENŐ RENDSZERBEN ÉRVÉNYES SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYAINAK KEZELÉSE Az új (2013-tól érvényes) OKJ központi programok esetében ismét megjelent a tantárgy fogalom. A tantárgy/tematikus egység/modul felépítést tartalmazza a rendszer. Szakközépiskolában az ágazati óratervek esetében a szakmacsoport kiválasztását követően a Kerettanterv (tanterv) sorban ágazat megjelöléssel találhatók az ágazati tantervek óratervei. A szakképző évfolyamok esetében az új (7 jegyű) OKJ szakképesítést kell kiválasztani. Ebben az esetben megjelennek a közismereti tantárgyak a kerttanterveknek megfelelően, valamint az adott OKJ szakképesítés központi programja szerinti tantárgyak. A rendszer tartalmazza kiadott központi programok valamennyi óratervét. 9

10 Kizárólag szakképző évfolyamon oktatott szakmák esetében természetesen a közismereti tantárgyakat figyelmen kívül kell hagyni, azaz nem kell megjelölni az óratervben. A tantárgyak tematikus egységei definiálódnak a központi program alapján. Azokat módosítani, törölni a tantárgyak karbantartása menüpontban lehet (Iskolai oktatás oktatásszervezés tantárgyak karbantartása). A tantárgy neve melletti Tematikus egységek ikonra kattintva előugró ablakban megjelennek a tematikus egységek. 10

11 Amennyiben a tantárgyhoz tematikus egységeket kapcsolunk, a tanórák rögzítésénél a tematikus egységek kiválaszthatók. 11

12 TANÉVINDÍTÁST KÖVETŐ FELADATOK AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ MIGRÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Az egyéb IAR rendszerekből végzett migrációt követően a rendszerek eltérő felépítése miatt szükséges néhány alap objektum helyes beállítása. A módosításokat javasoljuk a 2014/15-ös tanév indítását követően elvégezni. A tanterveket/óraterveket az egyéb IAR-ok a Magiszter.net-től lényegesen eltérő módon kezelték, és beállításuk lényegesen befolyásolja az elektronikus napló működését. A migráció során minden intézmény tantárgyi adatai *Migráció* tanterv + *Migráció* óratervhez kapcsolva kerültek át. Minden tantárgy jellege közismereti. A tanév indítása után javasoljuk a tantárgyi struktúra, valamint a tanterv/óraterv adatok javítását. - Első lépés: Intézményi adatok működési adatok tanév indítása funkció végrehajtása. - Második lépés: Iskolai oktatás csoportok osztályok tervezése funkcióban az új tanév osztályainak kialakítása (megnevezés, óraterv). Itt minden olyan osztály megjelenik az adott tanévből, amelynek az adatlapján nincs bepipálva a Végzős évfolyam jelölő. A következő tanév adatainak eléréséhez célszerű az aktuális tanévet ideiglenesen átállítani. Az Intézményi adatok működési adatok aktuális tanév menüpontban a Adott belépésre vonatkozó aktuális tanév kiválasztása funkcióban válasszuk ki a 2014/15-ös tanévet. Ebben az esetben a 2014/15-ös tanév lesz az alapértelmezett tanév, majd a következő bejelentkezéskor ismét a 2013/14-es tanév lesz az aktuális. Az intézményi szintű tanév beállítására a tanévzárást követően lesz lehetséges. 1. Tanterv létrehozása Első lépésként definiálni kell az intézményben használt tanterveket. Az előző leírásnak megfelelően. 2. Óraterv létrehozása Az óraterveket az előző leírás alapján létre kell hozni. A tanév indítása során a rendszer átmásolja a *Migráció* tanterv/óratervet, de nem viszi tovább azokat a tantárgyakat, amelyek ebben az óratervben fordultak elő. Azok az intézmények, amelyekben elektronikus naplót használnak, ott kötelező a tantárgyi struktúrát az előzőek szerint kialakítani. 3. Óraterv osztályhoz rendelése Létre kell hozni az új tanév új osztályait (pl. 1.a, 9.a). Az osztályokhoz a megfelelő óratervet hozzá kell rendelni. 12

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései MÓDOSÍTOTT Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben

Részletesebben

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Az Aromo készítői üdvözlik Önt, mint az Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver leendő felhasználóját. Reméljük, hogy az Aromo hosszú évekig hasznos társa lesz Önnek

Részletesebben

SNW rendszer kézikönyv

SNW rendszer kézikönyv SNW rendszer kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Általános ismertető az SNW rendszerről...4 1.1 Az SNW rendszerről röviden...4 1.2 Az SNW moduljai...5 1.2.1 Webes keretrendszer modul...5 1.2.2 Oktatás-szervezés

Részletesebben

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O K T A T Á S I H I V A T A L Készült: 2013. április 25. Tartalom KIR Intézménytörzs intézményi adatmódosító modul...

Részletesebben

Dokumentáció. Digitális Napló. Petersoft. v.6.071 - 1 -

Dokumentáció. Digitális Napló. Petersoft. v.6.071 - 1 - Dokumentáció Petersoft v.6.071-1 - - 2 - Tartalomjegyzék Bejelentkezés... - 4 - Menürendszer... - 4 - Felsőmenü... - 4 - Gyorsikonsor... - 4 - Tanár... - 5 - Osztályfőnök... - 5 - Vezetőség... - 6 - Információ...

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

Jelentkezés/ Beiratkozás (iskola)

Jelentkezés/ Beiratkozás (iskola) Jelentkezés/ Beiratkozás (iskola) Általános iskola esetén a belépés után a következő képernyőt látja: Középiskola esetén a belépés után a következő képernyőt látja: I. Rövid ismertetés: - Jelentkezés típusa:

Részletesebben

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM Oktatási Hivatal MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Szerkesztés lezárva: 2015. 01. 06. Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető... 3 2. Program indítása... 3 3. Adatküldés módjának

Részletesebben

IRMA. Ügyiratkezelő rendszer felhasználói kézikönyv 3.1 verzió. AC SOFT Kft. 2014.

IRMA. Ügyiratkezelő rendszer felhasználói kézikönyv 3.1 verzió. AC SOFT Kft. 2014. IRMA Ügyiratkezelő rendszer felhasználói kézikönyv 3.1 verzió AC SOFT Kft. 2014. IRMA... 1 1. Bevezetés... 4 1.1. Belépés, azonosítás... 7 1.2. Rendszerparaméterek beállítása Stílus beállítás funkció...

Részletesebben

Minden jog fenntartva.

Minden jog fenntartva. Szerkesztette: Karvázy Eszter Kiadványszerkesztő: Liptay Orsolya Nyomdai kivitelezés: D-Plusz Kft. Kiadja a Tempus Közalapítvány, 2014 Felelős kiadó: Tordai Péter, igazgató A kiadvány megjelenését az Emberi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben Oktatási Hivatal Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben 2012 Tartalom 1. A középfokú felvételi eljárás résztvevői... 3 2. A középfokú felvételi eljárás szakaszai... 3 3. Az általános felvételi

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló TwinNet Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló v8.2 verzió Bevezetés Tartalom Bevezetés... 6 Általános funkciók... 6 Dokumentumok... 7

Részletesebben

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Változások...2 3. Rendszer beállítások...3 3.1. Előfizető létrehozása...3 3.2.

Részletesebben

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv Copyright Gemius SA 2008 gemiusexplorer - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1.1 Alapvető információk...3 1.2 Telepítés és frissítés...3 2 Első lépések...4

Részletesebben

Bér és munkaügyi modul help

Bér és munkaügyi modul help Bér és munkaügyi modul help Bér beállítások Ez az ablak a bér és munkaügyi modul beállításait tartalmazza. A beállítás minden esetben egy adott cég, adott évére vonatkozik, tehát cégenként és évenként

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv I3R Integrált Szakképzés Irányítási és Információs Rendszer TwinNet Felhasználói kézikönyv I3R-Dokumentumportál TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft. ś1163 Budapest Szérű u. 45. (+36(1) 343-6430 ü

Részletesebben

Útmutató a KIR-STAT 2011 webes adatgyűjtő rendszer használatához

Útmutató a KIR-STAT 2011 webes adatgyűjtő rendszer használatához Útmutató a KIR-STAT 2011 webes adatgyűjtő rendszer használatához Tartalomjegyzék 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához 1.1. Milyen lépések szükségesek az adatszolgáltatás

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV. Útmutató a program használatához 2014. EMMI

KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV. Útmutató a program használatához 2014. EMMI KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV Útmutató a program használatához 2014. EMMI - internetes adatgyu jto rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2014. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT

Részletesebben

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer - internetes adatgyűjtő rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2012. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához 1.1. Milyen lépések szükségesek

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 3. Pedagógiai program és helyi tanterv Szemere Bertalan

Részletesebben

Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4.

Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4. Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.2. 2007.11.29. 3.2.5. Help 18. 2.2. 2007.11.29. 4.3.2.7.

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 Szolnoki Főiskola VIR rendszerterv. Szolnoki Főiskola. TÁMOP 4.1.1 Vezetői Információs Rendszer. Rendszerterv. Verziószám: 1.

TÁMOP 4.1.1 Szolnoki Főiskola VIR rendszerterv. Szolnoki Főiskola. TÁMOP 4.1.1 Vezetői Információs Rendszer. Rendszerterv. Verziószám: 1. Szolnoki Főiskola TÁMOP 4.1.1 Vezetői Információs Rendszer Rendszerterv Verziószám: 1.1 Dátum: 2011.01.21. Oldal: 1 / 40 Dokumentumtörténet Verzió Dátum Készítő Státusz Megjegyzés 1.0 2010.11.30. Lochmayer

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához 2013. 09. 27. Tartalomjegyzék I. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS ÉLESÍTÉSE... 5 I.1 PROGRAMTELEPÍTÉS... 5 I.2 PROGRAMÉLESÍTÉS...

Részletesebben

Üzemgazdasági Controlling Rendszer

Üzemgazdasági Controlling Rendszer Abacom Kft. Üzemgazdasági Controlling Rendszer Felhasználói Kézikönyv Készítette: Abacom Kft. Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Üzemgazdasági Controlling Rendszer felépítéséről röviden III. Általános tudnivalók

Részletesebben

Hallgatói Felhasználói Segédlet

Hallgatói Felhasználói Segédlet Egységes Tanulmányi Rendszer Hallgatói Felhasználói Segédlet Felhasználói dokumentáció verzió 2.7. Budapest, 2010. Készítette: Változáskövetés Verzió Dátum Változás Pont Cím Az üzenet nyomtatásánál több

Részletesebben

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9 Felhasználói dokumentáció verzió 2.9. Budapest, 2011. Oldalszám: 1 / 89 Változáskezelés Verzió 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 Dátum Pont 2010.11.24.. 2.4.1 2010.11.24.. 2.4.4 2010.11.24..

Részletesebben