o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma"

Átírás

1 Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő tevékenysége és kiegészítő szolgáltatása keretében történő szerződéskötést, illetve keretszerződés kötést megelőzően köteles a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény 45. -a szerint felmérni az Ügyfél ismereteit, tapasztalatait a szerződésben foglalt ügylet lényegével, az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel, és különösen ezek kockázataival kapcsolatban, annak megítélése érdekében, hogy a Random Capital Zrt. valóban az Ügyfél számára megfelelő ügyletről vagy pénzügyi eszközről adjon tájékoztatást. Jelen kérdőív a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] előírásaival összhangban került kialakításra. Ha a megfelelési teszt eredményeként a Random Capital Zrt. úgy ítéli meg, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet nem megfelelő a leendő szerződő fél, vagy az ügyfél számára, erre felhívja a leendő szerződő fél, vagy az ügyfél figyelmét. Ha a leendő szerződő fél vagy az ügyfél nem adja meg a Bszt. 45. (1) bekezdésében meghatározott információt vagy a megadott információt a Random Capital Zrt. elégtelennek tartja, felhívja a leendő szerződő fél, illetőleg az ügyfél figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem képes szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelőségét megállapítani. Név: Székhely: Ügyfélszám: Adóazonosító: Meghatalmazott/képviselő: 1. Társasági forma o a) Nyilvános részvénytársaság (Nyrt) o b) Zártkörű részvénytársaság (Zrt) o c) Korlátolt felelősségű társaság (Kft) o d) Betéti társaság (Bt) o e) Egyéb korlátolt felelősségű forma

2 o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma 2. A Társaságnál vezetett számlája tekintetében a befektetési és pénzügyi döntéshozója - iskolai végzettségét vagy foglalkozását tekintve rendelkezik-e pénzügyi ismeretekkel? o igen o nem 3. A Társaság rendelkezik-e olyan munkavállalóval, akinek kizárólagos feladata a Társaság pénzügyi és befektetési ügyeinek intézése és az erre vonatkozó döntéshozatal? o igen o nem 4. Mekkora a Társaság saját tőkéje a rendelkezésre álló mérleg adatok szerint? o a) kevesebb, mint 1 millió forint o b) 1-20 millió forint között o c) millió forint között o d) 100 millió forint felett 5. Mekkora a Társaság nettó árbevétele? o a) 10 millió forint alatt o b) millió forint között o c) millió forint között o d) millió forint között o e) 100 millió forint felett 6. Nettó árbevétel változása az elmúlt évben: o a) csökkent o b) emelkedett

3 o c) szinten maradt 7. Rendelkezik-e a Társaság pénzügyi (bank, lízing) vagy egyéb kötelezettségvállalással, ide értve a köztartozást és egyéb fennálló tartozást? o a) igen o b) nem 8. Meg tudná határozni a kereskedés jellegére és kereskedett pénzügyi eszközökre vonatkozó fő különbséget a tőzsdei és az OTC piacok között? o a) igen o b) nem 9. Milyen megtakarítási formával rendelkezett már a Társaság, illetve milyen pénzügyi eszközre vonatkozóan kötött szerződést az elmúlt 3 évben? (több válasz is megjelölhető) o bankbetét o állampapír, vállalati kötvények, jelzáloglevelek o befektetési alap (akár unit linked biztosítással) o részvény o certifikát o származtatott termékek: pl. határidős termékek, opciók, warrantok o egyéb tőkeáttételes ügyletek:pl.: tshort (értékpapírkölcsön igénybevételével nyitott pozíció) o tlong (befektetési hitel igénybevételével nyitott pozíció) o árkülönbözetre vonatkozó megállapodás contract for difference, CFD o strukturált termékek (strukturált betétek, srukturált kötvények) o egyik felsorolt pénzügyi eszközt sem ismerem 10. Az alábbi szolgáltatások közül melyeket ismeri, és melyeket vették már igénybe? o Bankbetét

4 o Elektronikus banki szolgáltatás o Online kereskedési lehetőség o Tőzsdei szolgáltatások általánosan o Befektetési tanácsadás o Portfóliókezelés o Mindegyik felsorolt szolgáltatást o Egyiket sem 11. Átlagosan milyen gyakorisággal köt befektetési szolgáltatás körébe tartozó szerződést? o évente, vagy ritkábban o negyedévente o havonta o hetente, vagy gyakrabban 12. Mi a fő befektetési célja? (több válasz is megjelölhető) o a) likviditás kezelés o b) kockázatmentes megtakarítás o c) bankbetétet meghaladó hozam elérése o d) mérlegtételek (árbevétel, kötelezettségek) fedezése o e) spekuláció 13. Tisztában van a határidős, illetve tőkeáttételes ügylettípusok kockázatával? o a) igen, több ilyen befektetése is volt a társaságnak o b) elméletben ismerem, gyakorlatban még nem használtam o c) nem hallottam még ilyen befektetési lehetőségről 14. Az esetleges tőkepiaci veszteség veszélyeztetné-e a Társaság likviditását? o a) igen o b) nem a befektetésre szánt összeg nem finanszíroz havi likviditást 15. Pénzügyi eszközök tranzakciójának nagysága:

5 o Állampapírok / vállalati kötvények o Befektetési jegyek o Részvény o certifikátok o származtatott termékek: pl. határidős termékek, opciók, warrantok o egyéb tőkeáttételes ügyletek: pl.: tshort (értékpapírkölcsön igénybevételével nyitott pozíció) o tlong (befektetési hitel igénybevételével nyitott pozíció) o árkülönbözetre vonatkozó megállapodás contract for difference, CFD o strukturált termékek (strukturált betétek, strukturált kötvények) 16. Milyen távon szeretné befektetéseit megtartani? (csak egy válasz jelölhető meg) o nem kívánom tartani őket, napi szintű kereskedéssel kívánok profitot elérni o kevesebb, mint 1 évig o 1-3 évig o 3-5 évig o 5 éven túl 17. Milyen csatornákon követi a pénzügyi piac változásait? (több válasz is bejelölhető) o egyáltalán nem követem o magazinokon, folyóiratokon, televíziós műsorokon keresztül o internetes oldalakon o ingyenes pénzügyi témájú hírleveleken keresztül o előfizetéses, fizetős pénzügyi témájú médiából 18. Jellemzően milyen futamidejű befektetési formát választ? o hosszú (1 évnél hosszabb) o középtávú (6-12 hónap) o rövid (max.6 hónap)

6 19. Az Ön által kéviselt Társaság milyen mértékben rendelkezik likvid eszközzel? o a) 0-1 millió forint o b) 1-10 millió forint o c) millió forint o d) 100 millió forint felett 20. Az Ön által kéviselt Társaság milyen mértékben rendelkezik befektetett eszközzel? o a) 0-1 millió forint o b) 1-10 millió forint o c) millió forint o d) 100 millió forint felett 21. Tisztában van azzal, hogy a magasabb hozam többnyire nagyobb kockázatú pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletekkel párosul? o igen o nem 22. Milyen mértékű kockázatot hajlandó vállalni egy meghatározott időtartamra? (csak egy válasz jelölhető meg) o Alacsonyabb hozamelvárás és egyben a magas fokú biztonsági szükséglet, valamint annak igénye, hogy a befektetés rövid időn belül készpénzzé vagy számlapénzzé alakítható legyen. Stabilitás és a befektetés folyamatos növekedése a befektetett tőke értékének fenntartásával egyidejűleg. o A biztonsági szükséglet súlya még mindig nagy, azonban egy átlagos hozamelvárás igénye fogalmazódik meg, illetve hogy a befektetés rövid időn belül pénzzé alakítható legyen. o Nagyobb a súlya a magasabb elvárt hozamnak, mint a biztonságnak és a befektetés rövid időn belül történő pénzzé alakíthatóságának. A befektetett tőkeérték fenntartásának biztosítása esetén az árfolyam-ingadozásokkal szemben bizonyos tolerancia.

7 o Rövidtávon magas nyereségre való törekvés, a hozamlehetőségek súlya nagyobb a biztonsági szempontoknál, illetve annál, hogy a befektetés rövid időn belül pénzzé alakítható legyen. A nyereségszerzési lehetőségek miatt az árfolyam-ingadozás megkívánt, valamint bizonyos tőkeveszteség elfogadható. A rövid távú hozam- és árfolyamnyereség elérése kiemelt cél. o A befektetés motivációja kizárólag a hozamlehetőségek legmagasabb szintű kihasználása, melyért cserébe a magas kockázatok is vállalhatók (a tőke teljes elvesztése is elképzelhető)

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 01 Hatályos: 2008. 02. 01. Módosítás hatályos:2013.04.08. Ügyfélminősítési szabályzat Oldal:

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

MiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

MiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. H-1132 Budapest Váci út 30. +36 (1) 2999 999 Cg. 01-10-044174 (továbbiakban: Társaság ) LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE magánszemélyek (és egyéni vállalkozók)

Részletesebben

PB/KPB alkalmassági kérdőív

PB/KPB alkalmassági kérdőív Üzletfél neve: Személyazonosító okmány típusa és száma: Üzletfél azonosítója: Amennyiben Üzletfél nem rendelkezik azonosító számmal a további adatok kitöltése is szükséges. Születési név: Születési hely,

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Preambulum... 3 1.2. A szabályzat célja... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 3 1.4. Fogalmak... 4 2. KÜLÖNÖS

Részletesebben

T E R M É K K A T A L Ó G U S

T E R M É K K A T A L Ó G U S A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 12. sz. melléklete T E R M É K K A T A L Ó G U S Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2014. június 16.

Részletesebben

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2014. március 15. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2014.01.31 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata Jelen üzletszabályzatot a Társaság Igazgatósága 2014. február 11-én jóváhagyta. Hatályos: Kiadta: 2014. február 12. Gyarmati

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

MiFID ügyféltájékoztató

MiFID ügyféltájékoztató MiFID ügyféltájékoztató Befektetés pénzügyi eszközökbe Jelen ügyféltájékoztató a CESR 08 003 ref. számú A Consumer s guide to MiFID című anyagának, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

Részletesebben

Általános tájékoztató hirdetmény

Általános tájékoztató hirdetmény 1 Általános tájékoztató hirdetmény I. Általános tájékoztatási kötelezettségek: 1. A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó általános információk: Befektetési vállalkozás neve:

Részletesebben

T e r m é k k ata ló g u s

T e r m é k k ata ló g u s Termék katalógus T a r t a l o m j e g y z é k 3 tartalomjegyzék KötvénytermékeK 5 Kötvények (általános leírás) 6 Államkötvények 10 Kamatozó kincstárjegyek 13 Diszkont kincstárjegyek 16 Margin határidős

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Felhívjuk

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben