III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -"

Átírás

1 III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u VI. em... 1/1., cégjegyzékszáma: , vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt. ) rendelkezéseinek megfelelően köteles meggyőződni arról, hogy az ügyfél ismeretei, a megkötendő szerződés tárgyát képező pénzügyi eszközzel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. A szerződésben foglaltak teljesítése érdekében az Alapkezelő szükséges mértékben köteles feltárni az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait. Ügyiratszám: 1. ÜGYFÉL ADATAI 1.1. Természetes személy Ügyfél adatai Név és titulus: Születési hely, idő: Cím: Tartózkodási hely: Telefon/fax: Anyja neve: Állampolgárság: Azonosító okmány száma, típusa: Iskolai végzettség: Foglalkozás (amennyiben az pénzügyi ismeretek szempontjából releváns): 1.2. Jogi személy Ügyfél adatai Cégnév, rövidített cégnév: Székhely: Telefon/fax:

2 Fő tevékenységi kör: Cégjegyzék száma (határozat száma) 2. TESZT ADATLAP KITÖLTÉSÉNEK INDOKA Szerződéskötést megelőző Változás bejelentés 3. KOCKÁZATVÁLLALÁSI PREFERENCIA, KOCKÁZATI PROFIL Alacsony kockázatú befektetés Alacsony árfolyamingadozású és kockázatú befektetés, de biztonságos hozam. A veszteség azonban nem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. Közepes kockázatú, általános befektetés Magasabb árfolyamingadozás és kockázat a magasabb hozamok reményében. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket az ügyfél mindenkor finanszírozni képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. Magas kockázatú, értékpapír alapú befektetés Átlagon felüli értéknövekedés érdekében vállalt magas kockázati tényező. A befektetés meghatározó elemei az értékpapírok. Fennáll a befektetési vagyon meghatározó részének elvesztési lehetősége. Felmerülhetnek nagyobb árfolyam ingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket az ügyfél mindenkor finanszírozni képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. Spekulatív befektetés Kiemelkedő hozam érdekében az ügyfél kiemelkedő kockázatot vállal. Az ügyfél elfogadja hogy a vagyoningadozás iránya, mértéke és időtartama nem prognosztizálható. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. 4. BEFEKTETÉSI CÉLOK 4.1. Befektetés várható futamideje Rövid távú (1 éven belüli) 4.2. Befektetés célja Középtávú (1-5 évig terjedő) Hosszú távú (5 évet meghaladó) Megtakarítási állomány növelése Deviza/kamatlábkockázat kiküszöbölése Spekulatív ügyletek Speciális célok Rendszeres jövedelem (pl. éves kamatjövedelem, osztalék) Értéknövekedés (részvények, befektetési alapok) Egyéb kiadások fedezése (pl. szabadidős tevékenységek)

3 4.3. Befektetéstől elvárt hozam mértéke Kérjük jelölje meg melyik devizanemben kíván befektetni és milyen hozamot vár el. Devizanem /hozam Pénzpiaci hozam, alacsony kockázat mellett Inflációt 1-3%-kal meghaladó hozam, közepes kockázatvállalással Inflációt hosszabb távon jelentősen, 3-8%-kal meghaladó hozam, részvény piaci kockázatok vállalása HUF EUR USD Egyéb: az 5. pontot csak a szakmai ügyféllé átsorolt, volt lakossági ügyfél tölti ki ÜGYFÉL PÉNZÜGYI HELYZETE 5.1. Jelenleg birtokolt eszközök típusai Eszközök típusai Likvid eszközök pl. betét Értékpapírok pl. befektetési alap, részvény, kötvény Ingatlan Egyéb, pl. biztosítás 3 M Ft alatt 3-10 M Ft M Ft 50 M Ft felett 5.2. Magánszemély pénzügyi adatai Rendszeres havi bevétel magánszemélyek esetében Nettó havi rendszeres jövedelem Ft alatt Ft között Ft között Ft felett Ebből a munkabér (Ft/hó) Árfolyamnyereség (Ft/hó) Egyéb (Ft/hó) Rendszeres havi kötelezettségek magánszemélyek esetében Havi rendszeres kifizetés összege Ft alatt Ft között Ft között Ft felett Ebből a létfenntartás költségei (rezsi, élelem) (Ft/hó) Hiteltörlesztés (Ft/hó) Egyéb (Ft/hó)

4 5.3. Jogi személy pénzügyi adatai Értékesítés árbevétele intézmény esetében Nettó Árbevétel 10 millió Ft alatt millió Ft között millió Ft között 50 millió Ft felett Rendszeres havi kötelezettségek jogi személyek esetében Havi rendszeres kifizetés összege 10 millió Ft alatt millió Ft között millió Ft között 50 millió Ft felett az 5. pontot csak a szakmai ügyféllé átsorolt, volt lakossági ügyfél tölti ki ÜGYFÉLNYILATKOZATOK Jelen kérdőív aláírásával az ügyfél kijelenti azt, hogy az adatlapon közölt valamennyi információ a valóságnak megfelel. Az ügyfél kötelezettséget vállal, hogy az adatlapon közölt bármilyen adatban, információban változás következik be, úgy arról az Alapkezelőt írásban haladéktalanul értesíti. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes es teljesítéséből eredő valamennyi felelősség kizárólag az ügyfelet terheli. Jelen kérdőív aláírásával az ügyfél kijelenti, hogy Alapkezelőt tájékoztatatta az Adatlap nem megfelelő kitöltésének következményeiről. Jelen kérdőív aláírásával az ügyfél kijelenti, enti, hogy alkalmassága vizsgálata során az Alapkezelőt csak a kérdőívben foglalt adatok alapján járjon el. Hely, dátum Aláírás Előttünk, mint tanúk előtt (magánszemély esetén) 1. tanú 2. tanú Név: Név: Lakcím: Lakcím: Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma: Aláírás: Aláírás:

5 az Alapkezelőt tölti ki TÁJÉKOZTATÁS TERJEDELME Teljes körű Az ügyfél minden kérdésre érdemben válaszolt Hiányos Az ügyfél a feltett kérdésekre csak részben válaszolt Elégtelen Az ügyfél nem válaszolt a feltett kérdésekre 8. AZ ÜGYFÉL KOCKÁZATVISELÉSI HAJLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE Nem vállal kockázatot (pl. betét, takarékbetét) Alacsony kockázatot vállal (pl. kötvény) Közepes kockázatot vállal (pl. kötvényalap, vegyes alap) Magas kockázatot vállal (pl. részvény) Kiemelkedően nagy kockázatott vállal 9. ADATLAP ÉRTÉKELÉSE képessége alkalmas a befektetési cél megvalósítására. képessége a kiválasztott befektetési cél megvalósítására nem alkalmas, de más célok tekintetében alkalmas lehet. képessége alkalmatlan mind a kiválasztott, mind más, az Alapkezelő által kínált befektetési cél megvalósításához. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az ügyfél besorolásakor a jogszabályi előírásokat betartva jár el. Hely, dátum Aláírás

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29.

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (MNB): 2014. március 17. MNB nyilvántartási

Részletesebben

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben