MiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE"

Átírás

1 QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. H-1132 Budapest Váci út (1) Cg (továbbiakban: Társaság ) LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE magánszemélyek (és egyéni vállalkozók) kockázati értékeléséhez Név: <UgyfelNev> MiFID Befektetési kérdőív PAZ: <PAZ> Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy a MiFID Befektetési kérdőívet, mint Megfelelési és Alkalmassági Tesztet a valóságnak megfelelően töltse ki, tekintettel arra, hogy a Társaság a tesztekben megadott válaszait kivéve, ha az azokban szereplő információ nyilvánvalóan elavult, hibás vagy hiányos valósnak fogadja el, és ez alapján végzi el a tesztek értékelését. Kérjük, hogy a Társaságot haladéktalanul értesítse, amennyiben a válaszokban változás áll be, valamint szíveskedjen új tesztet kitölteni. Ennek elmaradásából eredő károkért a társaság nem vállal felelősséget. MEGFELELÉSI TESZT A Megfelelési Teszt keretében vizsgáljuk a tesztben szereplő pénzügyi eszközökkel és ügyletekkel kapcsolatos tudását és tapasztalatát annak érdekében, hogy az Ön számára megfelelő pénzügyi eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújthassunk a jövőben. Ha a későbbiekben olyan pénzügyi eszközre ad megbízást, amelynek az Ön számára való megfelelőségét a Megfelelési Teszt nem támasztja alá, úgy felhívjuk erre a figyelmét. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 46. (2) bekezdésére figyelemmel, ha Ön nem adja meg a Megfelelési Teszt keretében kért információkat, illetőleg a Társaság a megadott információkat elégtelennek tartja, úgy a Társaság nem képes a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelőségét megállapítani. M1. Kérjük, hogy az alábbi táblázatban x -szel jelölje az Önre jellemzőt! 1. Rendelkezik-e Ön az alábbi termékcsoportokkal kapcsolatos ismeretekkel? 2. Rendelkezik-e Ön az alábbi termékcsoportokkal kapcsolatos tapasztalatokkal? Eszközök IGEN NEM IGEN NEM Bankbetét, állampapírok, kötvények, devizaváltás 3. Átlagos tranzakciószáma negyedévente? (Csak akkor töltse ki, ha a 2. kérdésre "Igen" a válasza!) 10-nél kevesebb 10 vagy több 4. Tranzakcióinak jellemző nagysága? (Csak akkor töltse ki, ha a 2. kérdésre "Igen" a válasza!) 500e Ftnál kevesebb 500e Ft vagy több Részvények, befektetési jegyek Tőkeáttételes, származtatott és egyéb kockázatos ügyletek 1

2 M2. Mi az Ön iskolai végzettsége? A. Alapfokú vagy alacsonyabb B. Középfokú C. Felsőfokú M3. Az Ön jelenlegi foglalkozása pénzügyi ismeretek szempontjából meghatározó jelentőségű? A. Igen B. Nem C. Jelenleg nem dolgozom M4. Mi az Ön beosztása? A. Alkalmazott / egyéb (pl. nyugdíjas, tanuló, GYES/GYED-en lévő, munkanélküli, egyéni vállalkozó) B. Középvezető C. Felsővezető M5. Az elmúlt 5 évben volt-e munka-, vagy megbízási jogviszonyban befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, pénzügyi intézménynél, értéktőzsdénél / árutőzsdénél, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, az MNB-nél, az ÁKK Zrt-nél, a Kincstárnál, a Központi Értéktárnál? A. Igen B. Nem Kijelentem, hogy jelen Megfelelési Tesztben foglaltak a valóságnak megfelelnek és az ennek alapján történő értékelést tudomásul veszem. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a válaszokban bekövetkezett változásokról a Társaságot haladéktalanul tájékoztatom. Kitöltés helye és kelte:.., <Datum>... <UgyfelNev> 2

3 ALKALMASSÁGI TESZT (Befektetési tanácsadás és Portfoliókezelési szolgáltatás igénybevételéhez) Az Alkalmassági Teszt keretében gyűjtött információk azért fontosak, hogy megállapíthassuk, hogy az általunk kínált befektetési tanácsadási és portfoliókezelési szolgáltatások keretében elérhető eszközcsoportok közül melyek alkalmasak befektetési céljainak megvalósításához, valamint melyek illeszkednek a különböző pénzügyi eszközökkel és ügyletekkel kapcsolatos ismereteihez és gyakorlatához, kockázattűrő képességéhez és anyagi helyzetéhez. Felhívjuk figyelmét, hogy az Alkalmassági Teszt értékelésének előfeltétele az érvényes Megfelelési Teszt megléte, mivel a Megfelelési Teszt kérdései az Alkalmassági Teszt részét képzik, így a Teszt kiértékelését is meghatározzák. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 54. (1) bekezdés d)-e) pontjaira figyelemmel a Társaság a befektetési tanácsadási és portfoliókezelési tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások nyújtását megtagadja, ha az Alkalmassági Tesztben megjelölt információkhoz nem jutott hozzá, vagy az Alkalmassági Teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az ügyfél számára. A1. M1-M5 kérdésekre adott válaszok A2. Befektetéseivel kapcsolatban általában milyen időtávon gondolkodik? A. Rövidtávon (1 éven belül) B. Középtávon (1-3 éves távon) C. Hosszútávon (3 éven túl) A3. Hogyan reagálna, ha befektetéseinek értéke kedvezőtlen piaci folyamatok eredményeképpen, rövid idő alatt 30%-ot esne? A. Azonnal megszabadulnék az adott befektetési eszköztől, és soha többé nem fektetnék ilyen eszközben. B. Nagyon ideges lennék, és nem tudom, hogy mit tennék. C. Megpróbálnám átgondolni és számba venni a lehetőségeket, valamint szakember segítségét kérném annak meghatározásában, hogy egy komolyabb gyengülés elején vagyunk, vagy átmeneti, a piacok természetéből adódó visszaesésről van szó, és ennek megfelelően milyen lépés javasolt. A4. Mekkora összeget tud évente átlagosan megtakarítani? A. Kevesebb mint Ft-ot B Ft között C Ft fölött 3

4 A5. Melyik állítás igaz Önre? / Magasabb hozam elérése érdekében hajlandó nagyobb kockázatot vállalni? A. Alacsony a kockázattűrő képességem. Tőkeveszteséget lehetőleg nem szeretnék elszenvedni, ezért nem várok extra hozamot, megelégszem azzal, ha a hozam az infláció mértéke körül alakul. B. Közepes a kockázattűrő képességem. Az infláció feletti (infláció értékét 5-15 százalékponttal meghaladó) hozam elérése a célom, de 5-10%-nál nagyobb tőkeveszteséget elfogadni csak kiemelten szélsőséges esetben tudok. C. Magas a kockázattűrő képességem. Magasan az infláció feletti extra (infláció értékét százalékponttal meghaladó) hozamot szeretnék elérni, ezért cserében időnként hajlandó vagyok jelentős, 10-20%-os veszteséget is elviselni, illetve tisztában vagyok azzal, hogy ilyen mértékű kockázatvállalás esetén, szélsőséges esetben akár a teljes befektetett tőkémet, sőt eszköztől függően akár annál nagyobb összeget is elveszíthetek. A6. Milyen célt kíván elérni befektetésével? A. Tőkém összegét és vásárlóerejét szeretném megőrizni. B. Tőkém összegét és vásárlóerejét gyarapítani szeretném. C. Tőkém összegét és vásárlóerejét agresszívan növelni szeretném. A7. Mekkora a havi rendszeres nettó bevétele átlagosan? A. A mindenkori nettó minimálbér alatti B. A mindenkori nettó minimálbér és Ft közötti C Ft feletti A8. Mi a havi rendszeres bevételeinek forrása? (kérjük, hogy a legjellemzőbbet jelölje!) A. Munkabér és bérjellegű kifizetések B. Tőkejövedelem C. Egyéb bevétel (pl. megbízási díj, bérleti díj, vállalkozói díj) D. Kizárólag egyéb jövedelem (nyugdíj, GYES/GYED, munkanélküli segély, szociális segély) A9. Milyen nagyságrendű likvid eszközeinek állománya? (készpénz; átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír; felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét) A. 1 millió forint alatti B. 1-5 millió forint közötti C. 5 millió forint fölötti A10. Milyen nagyságrendű befektetett eszközeinek állománya? (tárgyi eszközök: gépek, gépjármű, műtárgy; pénzügyi eszközök: részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tartósan adott kölcsönök) A. 1 millió forint alatti B. 1-5 millió forint közötti C. 5 millió forint fölötti 4

5 A11. Milyen nagyságrendű a tulajdonában álló ingatlanok teher-, per- és igénymentes részének piaci értéke? A. 10 millió forint alatti B millió forint közötti C. 20 millió forint fölötti A12. Mi adja az Ön havonta vagy rendszeresen felmerülő kötelezettségeinek legnagyobb részét? (kérjük, hogy jelölje meg a legjellemzőbbet!) A. Szokásos megélhetési és háztartási költségek (közmű, élelmiszer stb.) B. Hiteltörlesztés, lízingdíj, stb. C. Egyéb (pl. tandíj, gyermektartás) A13. Összes nettó bevételének hány százalékát teszi ki az Önt terhelő rendszeres kötelezettségek összege? A. 30% alatt B % között C. 70% fölött 5

6 Kijelentem, hogy a jelen Alkalmassági Tesztben foglaltak a valóságnak megfelelnek és az ennek alapján történő értékelést tudomásul veszem. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a válaszokban bekövetkezett változásokról a Társaságot haladéktalanul tájékoztatom. Kitöltés helye és kelte:.., <Datum>... <UgyfelNev> TÁRSASÁG TÖLTI KI MEGFELELÉSI TESZT ÉRTÉKELÉSE: A MiFID Megfelelési Teszt kiértékelése alapján az Ön kockázati besorolása ( x jelzéssel jelölve a megfelelő). Az alábbiak közül kizárólag egy jelölendő! 1. kategória (MA): megfelelő 2. kategória (MB): megfelelő 3. kategória (MC): megfelelő A MiFID Megfelelési Teszt nem került kitöltésre kitöltés megtagadása miatt ( x jelzéssel jelölve kizárólag csak akkor, ha emiatt nem állapítható meg). Nem állapítható meg kitöltés hiányában (MD) ALKALMASSÁGI TESZT ÉRTÉKELÉSE: A MiFID Alkalmassági Teszt kiértékelése alapján az Ön kockázati besorolása ( x jelzéssel jelölve a megfelelő). A MiFID Alkalmassági Teszt nem került kitöltésre kitöltés megtagadása vagy a szolgáltatások elutasítása miatt ( x jelzéssel jelölve kizárólag csak akkor, ha emiatt nem állapítható meg). Az alábbiak közül kizárólag egy jelölendő! 1. kategória (AA): megfelelő 2. kategória (AB): megfelelő 3. kategória (AC): megfelelő Nem állapítható meg kitöltés hiányában (AD)... Ügyintéző aláírása ÜGYFÉL TÖLTI KI A kockázati besorolásomnak megfelelő termékcsoportokra vonatkozó MiFID előzetes, valamint az ügyfélkockázati besorolásomnak megfelelő tájékoztatást megkaptam, írásban átvettem, az abban foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem és tudomásul vettem. A termékosztály(ok) (ügylet/pénzügyi eszköz) kategóriáival kapcsolatos fontos és előzetes tájékoztatásokat biztosító MiFID ügyfél tájékoztatók elérhetők honlapunkon. Kitöltés helye és kelte:., <Datum>... <UgyfelNev> 6

PB/KPB alkalmassági kérdőív

PB/KPB alkalmassági kérdőív Üzletfél neve: Személyazonosító okmány típusa és száma: Üzletfél azonosítója: Amennyiben Üzletfél nem rendelkezik azonosító számmal a további adatok kitöltése is szükséges. Születési név: Születési hely,

Részletesebben

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3.

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3. MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

Általános tájékoztató hirdetmény

Általános tájékoztató hirdetmény 1 Általános tájékoztató hirdetmény I. Általános tájékoztatási kötelezettségek: 1. A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó általános információk: Befektetési vállalkozás neve:

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban:

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014.

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014. A K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

MiFID ügyféltájékoztató

MiFID ügyféltájékoztató MiFID ügyféltájékoztató Befektetés pénzügyi eszközökbe Jelen ügyféltájékoztató a CESR 08 003 ref. számú A Consumer s guide to MiFID című anyagának, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

Részletesebben