Prohászka Gyôr 20 év vendégségben 2 Prohászka Gyôr 2014 év vendégségben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1726 1993 Prohászka Gyôr 20 év vendégségben 2 Prohászka Gyôr 2014 év vendégségben"

Átírás

1 év vendégségben

2

3 Gyôri prohászkás füzetek 2. A -nak, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda lapjának periodikája. Felelôs kiadó: Németh József igazgató. A kiadványt támogató alapítvány: Prohászka Ottokár Közoktatási Központért Alapítvány. Adószáma: Szerkesztôség: 9022 Gyôr, Újkapu utca 2 4. Telefon: / Fax: / Honlap: Képszerkesztô: Bodor Tibor és Czéhné Zilahi-Szabó Judit. Korrektor: Fekete Katalin. Szerkesztô: Jakab Gábor. Arculat, nyomdai elôkészítés: Konrád Kiadványszerkesztô Kft. Nyomtatás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft.

4 Tartalom Találkozások Alexay Zoltán fotómûvész Andrássy Péter szaktanácsadó túravezetô Barsi Balázs ferences szerzetes Bíró László püspök...21 Blandina missziós nõvér...25 Böjte Csaba ferences szerzetes...27 Eperjes Károly színmûvész Hegyi Norbert amatôr csillagász...37 Horváth András fizikus...41 Horváth István képzômûvész...45 Isa Mariann textilrestaurátor...47 Jókai Anna író...49 Kaláka együttes...53 Kerényi Lajos piarista szerzetes...55 Kopátsy Sándor közgazdász...57 Korzenszky Richárd bencés szerzetes Kövér László politikus...65 Kozma Imre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetôje...73 Lánczi Ágnes a Magyar Rádió Gordiusz mûhelyének vezetôje...79 Lévai Anikó gondolatok Udvardi Erzsébet kiállításának megnyitójára...81 M. Kiss Sándor történész...83 Makovecz Imre építész...87 Móser Zoltán fotómûvész...91 Nagy Gáspár költô...93 Németh György történész...97 Papp Lajos szívsebész Pápai Lajos gyôri megyéspüspök Pozsgay Imre politikus Simon Róbert Balázs politikus Somogyi Gyôzô grafikus- és festômûvész Szigethy Gábor irodalomtörténész Szijjártó Péter politikus Szokolay Sándor zeneszerzô Szörényi László irodalomtörténész Tímár Ildikó népmûvész Tringer László pszichiáter Udvardi Erzsébet festômûvész Veres András püspök Vizi E. Szilveszter MTA korábbi elnöke Visszaemlékezések Ács Veronika Barth Júlia Cseke Orsolya Dörner Eszter Éles Mária Fehér András Hegedüs Hajnalka Horváth-Hutás Rita Horváth Orsolya Huszár Petra Kánai Szandra Nagy Balázs Nemes Zoltán Adrián Németh István Pálfay Zsófia Pulai Sarolta Rácz Gergely Rákász Dániel Szabó Lilla Varga Zsófia Vizy Cecília...199

5

6 Nagy Gáspár Diákdal A Káptalandomb s az ôsi bástya még múltján mereng, de jövôbe néz, mert diák-idônk emlék-palástja lelkünkre száll, ha szívünk nehéz. Szállunk... és jön velünk egy dallam, mint a Duna fölé lobbanó sirály, így óvják a lelkünk szakadatlan imáikkal az orsolyiták. Évszázadok lángoló hitével Újítunk már megint követ s rögöt; tudás és a példa útunkon kísérhet: Legyünk mint liliom tövisek között! (A vers a gyôri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ újraindulásának 10. évfordulója alkalmából, Szokolay Sándor zenéjére született.)

7

8 Ajánlás 20 évvel ezelôtt sikerült elindítani ezt az iskolát, és a nagy püspöknek, Magyarország tanítómesterének, Prohászka Ottokárnak a nevét adtuk neki. Prohászka Ottokár ( ) mikor Rómában befejezte tanulmányait és hazatért, szembesült az akkori magyarországi Egyház helyzetével. Látva a szellemi zûrzavart, a szociális problémák megoldatlanságát, az értelmiség hitbeli közönyét, a sajtó és a kultúra irányítóinak egyházellenességét, az Egyháznak a problémákat még csak fel sem ismerô tehetetlenségét, úgy érezte, hogy az a feladata, hogy felébressze az alvó pimaszt, követ dobjon a magyar egyház állóvizébe. A Diadalmas Világnézet c. könyvét így kezdte: Lehet- e a keresztény világnézetet beleállítani a mai kultúrvilágba? Ez az én problémám. (Diadalmas Világnézet. Székesfehérvár III. lap.) Majd ezt írta: Én beszélni akarok a modern emberrel; de értem- e érzését és nyelvét? Érteme befejezetlen lelkének botránkozásait és vádjait? (I. m. III. lap.) A kortársak felfigyeltek az új hangra, ahogy tisztelô tanítványa Sík Sándor írta róla: «A véres sár üvöltô tengerében Egetkérô kolosszus módon állsz. A századnak kiáltó Jele vagy, Fáklyája te az evangéliumnak, Amelyet Isten élô ujja gyújtott, Hogy lomhanyíltú, kishitû szemünk A titkok Arcát lássa mély tüzednél.» (A hatvanéves Prohászkának okt. 10.) A mai szellemi-erkölcsi- szociális zûrzavarban a mi feladatunk is ez, és ezt szeretné a Prohászka Ottokár Iskola is szolgálni: irányt adni a fiataloknak: a hit,- tudás,- elkötelezettség-élet, egységbe olvadó fáklyáját felmutatni. Prohászka írta: «A név diadalmas harcot is föltételez, s bizonyára van sok harc az életben; de a diadal már békét, harmóniát mond! Tiszta, ôszinte, egyenes léleké ez a béke, olyané, mely kristálypatak akar lenni a nyolc boldogság hegyérôl.» (Prohászka saját írásával dedikálta könyvét így valakinek.) Az iskola vezetôsége ebben a szellemben hívta meg a magyar szellemi élet jeles képviselôit, a kultúra, tudomány, mû vé szet, politika kiválóságait, hogy diákjainkban ezt a katolikus (kat holon=teljes szerinti, egész szerinti) látást segítsék kialakítani. Ezekbôl az elôadásokból nyújt ez a könyv válogatást, Prohászka szellemében: «Ó Krisztus arc! ( ) Halljuk a zûrzavarok éjjelében a lüktetô, tüntetô Géniuszok harci kiáltásait, mely azt üvölti: keressük a jobbat! De mi azt feleljük: éljen a legjobb, s leborulunk elôtted s imádunk Téged!» (Prohászka: i. m lap.) Isten áldása legyen e könyv íróin és olvasóin! Dr. Pápai Lajos gyôri püspök

9

10 Elôszó Kedves Barátaink! Húsz éves lett iskolánk, a Prohászka. Arra gondoltunk, hogy sok más rendezvény mellett egy könyvvel is megünnepeljük a jubileumot. Vendégségben címet adtuk neki. A kötet elsô pillérét az elmúlt években iskolánkba látogató vendégeinkkel készített beszélgetések alkotja. Ezek szerencsére folyamatában készültek. Köszönet érte Tôke Péter Miklósnak, a Mustármag címû iskolaújság és az évkönyvek megálmodójának és Csorba Jánosnak, ki sokáig volt gondos gazdája ezeknek a kiadványoknak. Köszönet az akkori diákoknak és kollégáknak a beszélgetésekért. A szerzôk nevét és a megjelenés évszámát mindenhol jeleztük. Ahol nincs szerzô, azokat a beszélgetéseket én készítettem. A könyv másik pillérét a visszaemlékezések képezik. Örülünk, hogy volt diákjaink közül sokan megtiszteltek minket írásaikkal, melyekben itt töltött éveikrôl, itt szerzett, majd megélt és továbbgondolt tudásukról, tapasztalataikról írtak a kötetbe. Nevük mögött az évszám érettségiük évét jelzi. Néhány évig vendégek voltunk egymás életében. Remélem, örömet okoz ennek írásos lenyomatát egy kötetben látni. Örömmel szerkesztettem: Jakab Gábor

11

12 Találkozások

13 12

14 Alexay Zoltán fotómûvész 2004 Mikor határozta el, hogy fotózni szeretne? 1968-ban. Ugye milyen pontosan tudom? Fotóztam elôtte is, diplomamunkához, meg tudományos diákköri elôadáshoz. Amit kellett megtettem, de rendszeresen óta fotózom a saját gépemmel. Tudjuk, hogy fôképpen a természet szépségeit fotózza, foglalkozik-e más témákkal is? Szeretem a néprajzi témákat is, ez egy kicsit a természetfotóval is összefügg. A természet, tehát a táj, az élôvilág és az ember valamikor szorosan összekapcsolódtak. A táj élôvilága határozta meg azt, hogy a területen élô ember mibôl tud élni, milyen mesterségei alakultak ki. Azt is, hogy milyen szellemi kultúra volt jellemzô a népre; mert hát nyilván szoros kölcsönhatásban, harmóniában éltek akkor az emberek, nem úgy, mint most. Amikor megkérdezte a tanító néni a kis alsósokat, hogy mi borítja a csirke testét (ez valóban elôfordult!), és a gyerek azt mondta, hogy fólia. Mert még soha életében nem látott élô csirkét. Régen azért ez nem így volt. A természetfotóhoz valahogyan hozzátartozik egy kicsit a néprajzi fotó is. Aztán szoktam portrézni is... Ezek azok a területek, ahol kalandozom.

15 Kedvenc évszaka, amikor különösen szeret fényképezni? Mindegyik évszak szép, a legkedvesebb, legszebb, legváltozatosabb a május, június. Még nem sült ki semmi. Most virágzik a legtöbb növény, most repülnek ki a madárgyerekek a fészekbôl, most születnek meg az ôzgidák. Ez a legváltozatosabb. Van-e valamilyen kedvenc képe? Több is van. Az egyik legkedvencebb, a legemlékezetesebb és most a legkedvesebb képemet idén készítettem. Minden évben fotóz az ember olyat, amit addig még nem, és kedves a szívének. Végre valahára harmincvalahány év után el tudtam csípni azt, hogy egy szitakötôlárvából hogyan lesz rovar. Ezt több mint harminc évig kerestem és most sikerült. Milyen könyvei jelentek meg eddig? Eddig négy könyvem jelent meg, amely mind Szigetközrôl szólt. Tervezgetünk egy újat, az évszakok bontásában, esetleg egy-egy természeti érdekességrôl, érdekes növényrôl, állatról képben megjelenített történetet. Nem tudom, hogy aztán majd sikerül-e kiadni vagy nem. Szeretném megkérdezni, mibôl doktorált? 1984-ben Szigetközbôl doktoráltam. Eddigi életem a Szigetközhöz kapcsolódik. A fotózás a hivatása vagy ezt kedvtelésbôl végzi? Tanár vagyok, ez a hivatásom. A fotózás a hobbim... Göcsei Georgina 14

16 Andrássy Péter szaktanácsadó, túravezetô 2005 Az ország mely részéhez kötôdik legjobban? Ilyenkor mindig zavarban vagyok. Nem tudom egy vagy akár két helyhez sem kötni az életemet. Nyírbátoron születtem. Ott másfél éves koromig éltünk. Édesapám telekkönyv vezetô volt, aki ezután álláspályázattal Bicskére költözött. A 30 -as években itt kezdtem járni a Római Katolikus Elemi iskolába ban lettem gimnazista Tatán a piaristáknál. Négy osztályt jártam, de azt hiszem, sok szempontból duplán számított. Egyrészt tényleg sokat kaptam az iskolától, másrészt viszont borzalmas évek voltak. Mindenünk elpusztult. Kétszer-háromszor is gazdát cserélt Bicske az ostrom alatt. Miután államosították Tatán a piarista gimnáziumot, egy állami iskolában érettségiztem, de nevem mellett már az osztályidegen bejegyzés szerepelt. Így nem vettek fel az orvosi egyetemre. Hogyan zajlott akkor egy felvételi? Akkor nem volt felvételi vizsga, csak elbeszélgetések voltak. Én az orvosira jelentkeztem 1951-ben, de csak szeptemberben hívtak beszélgetésre. Az orvosit elutasították, de Debrecenbe felvettek biológia-kémia tanári szakra. Majd egy év után sikerült visszakerülnöm Pestre és így Bicskérôl bejáró voltam ben végeztem.

17 Hova kapott tanári kinevezést? Abban az idôben a megyei tanácson adták át a diplomákat és irányították az embereket különbözô iskolákba. Engem Salgótarjánba küldtek, ahol rögtön osztályfônök is lettem, de a tablón már csak külön engedéllyel szerepeltem, mert mint mondták, népgazdasági érdekbôl 1957-ben áthelyeztek egy általános iskolába, négy társammal együtt. Ötünk közül máig szeretettel emlékezem Hajnal Imrére, a gödöllôi premontrei gimnázium igazgatójára, aki késôbb Szentendrén dolgozott. Hova került Salgótarján után? Meghívtak Nagybátonyba. Innentôl úgy alakult az életem, hogy mindig hívtak a következô helyemre. Itt Nagybátonyban sokan voltunk olyan tanárok, akiket valahonnan eltanácsoltak, ide meg szeretettel hívtak. Itt kezdôdött számomra a természettel való szoros kapcsolat tôl az iskola az egri tanárképzô kihelyezett tagozataként mûködött, fôiskolások jártak ki hozzánk gyakorlatra tôl megyei szakfelügyelô 1968-tól pedig tanulmányi felügyelô lettem Salgótarjánban tôl országos szakfelügyelô is volt Ez nagyon jó tanulás volt. Éveken keresztül ültem a hátsó padokban az összes szakközépiskolában, ahol biológiát tanítottak. Tényleg sokat tanultam, mert vagy küzdöttem, hogy el ne aludjak, de inkább sok értékes és jó tanáccsal ismerkedtem meg. Közben megjelent az elsô tanári kézikönyvem. Balogh János akadémikussal egy bizottságban dolgoztuk ki a környezeti nevelésrôl szóló terveket. Valamennyi egészségügyi szakközépiskolai pedagógiai könyv lektora voltam. De azért hadd mondjam, a Fóti Gyerekváros cselédszobájából jártam be a minisztériumba dolgozni. Mikor le akartunk feküdni, az egy szem asztalunkat a folyosóra vittük ki. Most Sopronban beszélgetünk Igen, Budapesten nem kaptam lakást és a minisztérium segített, hogy újra megyei 16

18 szakfelügyelô legyek. Gyôr-Moson-Sopron megye meghívását elfogadva kerültem Sop - ronba, ahol egy lakótelepen élek tôl a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban voltam nyugdíjazásomig tanár ás emellett megyei szakfelügyelô, majd a rendszerváltozás után regionális szaktanácsadó. Mire a legbüszkébb szaktanácsadói munkájából? Idekerülésemkor három iskola versenye volt a Kiteilber Pálról elnevezett biológia tanulmányi verseny. Néhány év alatt országos, sôt ma már Kárpát-medencei tanulmányi verseny lett. A munka során ismerkedtem meg Csapody Istvánnal, aki évekig nagy segítségemre volt. A verseny feladatait az ÉS és a a Természetbúvár címû folyóiratok segítségével lehet megoldani. feladatai egyben. Tehát a készülô versenyzô folyóiratokat olvas, sôt maga végez megfigyelést, és az alapján készít dolgozatot. Magam is a Természetbúvár szerkesztôje vagyok. Több mint 230 publikációval a hátam mögött. Itt Sopronban viszont el kellett szenvednem, hogy szinte minden mozdulatomat, leveleimet, kézirataimat megfigyelték, gyakran elôbb olvasták, mint én magam. Útlevelemet többször elvették, soha nem dokumentálva. Többször behívattak a tanácsra, hogy valamit mondtam a Szovjetunióról, próbálkoztak azzal is, hogy a családomat dúlják szét névtelen levelekkel. Remélem, ezeken túljutottunk már! A rendszerváltozás után több állami kitüntetésben részesült. Igen, de számomra még mindig a legnagyobb kitûntetés az, hogy 35 évvel ezelôtt tanítottam egy gyereket, és karácsonykor, újévkor mindig jelentkezik, megkérdezi, hogy vagyok. Vagy amikor a nagy, nehéz mûtétem volt, akkor napokon keresztül olyanok, akiknek a nevét én már elfeledtem, de ôk engem nem, jelentkeztek.

19 Legendás a természetszeretete. Kirándulásvezetései sokunk kedves emlékei közé tartoznak. Érzékeltem azt, hogy a gyerekek elmennek valahová és nem tudják, hogy hol voltak, miért voltak ott. Csak olyasmire emlékeznek, hogy ott fagylalt volt, ezt vettek, azt vettek... Ezt látva azt találtam ki, hogy a kirándulásokat elôkészítem úgy, hogy mindenki tudja, hogy miért megy oda, ô is készüljön arra, hogy mit fog látni. Érdekes, hogy ennyi elég, hogy a kirándulások után megfogalmazódjék, hogy a kirándulás alatt mindenki barát volt, olyan is, akit három napja láttak elôször, és 40 évvel idôsebb. Talán ennek is köszönhetô, hogy 2000-ben mindkét nagy természetvédelmi egyesület, a Természet- és Környezetvédô Tanárok Egyesülete és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület is nekem ítélte azt az egy-egy díjat, amit ôk évente adnak ki, a Juhász Nagy Pál-díjat és a Szalai-Marzsóné Emôke nevét viselô díjat. Vallásosságához mit szóltak idekerülésekor? Amikor idekerültem, azt kérdezte az igazgatóm, hogy ugye nem igaz a hír rólad, amit hallunk, hogy templomba járó ember vagy. Nem tudtam neki megígérni, hogy nem lát a templomban. Aztán többször figyelmeztettek, hogy ne legyenek barátaim bencések vagy mások. Hát nem így választ az ember barátokat. Sokat segített ez aztán késôbb, amikor súlyos beteg lettem, nehéz mûtéten estem át. Mikor az intenzív osztályon az ápolónôvel, akit feleségem tanított, az orvossal, akit meg én tanítottam elénekeltük, hogy elôtted Jézusom leborulok, éreztem, hogy még élnem kell. Ez is biztos, hogy segített abban, hogy három hónap múlva már újra a hegyekben voltam, és most azzal az orvos tanítványommal, aki szó szerint belém látott, készülök a Magas-Tátrába. Talán ez van egy életben. Család, barátok, ismerôsök, tanítványok. Így most válaszolva elsô kérdésére, hogy hova kötôdöm: ehhez az országhoz. 18

20 Barsi Balázs ferences szerzetes 2012 Hogyan segítheti egy bélyeg az adventi, karácsonyi felkészülésünket? Úgy, ahogy egy kép vagy képeslap. Ha úgy küldjük el, hogy nekünk is mond valamit. Udvardi Erzsébet karácsonyi bélyegén látható kép eredetileg Sümegcsehiben, a Boldog John Henry Newman templomban van. Az igazi karácsonyról beszél. Karácsony nem a szeretet ünnepe. Ez nagy tévedés. Karácsony Mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti születésének az ünnepe. Ez van a misekönyvben. Tehát nem akármilyen szeretetnek, hanem annak a szeretetnek az ünnepe a karácsony, ami abba az erôtérbe befér. Udvardi Erzsébet bélyege sugározza, hogy az örök Ige, az Isten lett emberré. Ennek komolyan vétele a karácsonyra való felkészülés. Elôbb atya említette, hogy a kép Sümegcsehiben, a Boldog John Henry Newman templomban található. Miért tartotta fontosnak, hogy Newman bíborosnak templomot építsen? A XIX. században élt. Eredetileg anglikán pap volt, majd katolizált. Egyetemeket alapított. Óriási gondolkodó volt. Nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy mi a lelkiismeret. Freud azt mondja, hogy egy felettes én, belénk nevelt értékrend, ami diktál és uralkodik a fejünk fölött. Newman azt mondja, nekem senki nem fogja bebizonyítani, hogy a lelkiismeret az én hangom, az szerinte valaki másnak, az Istennek a hangja. Így viszont nem kell hozzá vallásosnak lenni, hogy Istennel azonnal

21 kapcsolatba kerüljek. Ha egész nap hazudtam magamnak, hazudtam a családomnak, környezetemnek, az éjszakai csöndben valaki de ki az? mondja, de nem szavakkal tudod, hogy hazudtál. Erre mondja Viktor Frankl, az 1997-ben meghalt bécsi pszichiáter, lélekgyógyász, hogy a lelkiismeret az olyan képzôdmény a pszichén, mint a köldök a testünkön. Valakivel való kapcsolat maradványa. A kereszténység úgy tudja, hogy a lelkiismeret hangja és Krisztus evangéliumi hangja összecseng. Persze el lehet rontani azt a kis készüléket, amely fogja ezt a hangot olyan életmóddal, melyben nem gondolkodunk el arról, hogy kik vagyunk, mi az ember. Az emberi szétszórtság termeli ki a bûnöket. Newman arra figyelmeztet, hogy az embernek újra figyelnie kell, erre a belsô hangra. Mi az igazi mûvészet? Mit fejez ki, mi a célja? Aquinoi Szent Tamás szerint a szépség a valóság felragyogása. De a mûvészetet nem lehet megúszni szépséggel. A mû vé - szetet nem lehet megúszni mûvészettel. A mûvészet az emberrôl mond el olyan dolgokat, ami elmondhatatlan szavakkal. Vagy - is azt, hogy az ember nyitott a végtelenre. Ebbe belefér minden. Belefér az emberi bûn, a gyalázat, a szenvedés, a halál, de ezt úgy mondja el, mint annak az embernek a szenvedését, halálát, aki nyitott a végtelenre, akinek kapcsolata van Istennel. Vagy ha úgy tudja, hogy nincs Blaise Pascallal élve, istenvákuumot hordoz a szívében. Régóta dolgozik együtt Udvardi Erzsébet mûvésznôvel. Hogyan jellemezné festményit? Templomba illôk. Udvardi Erzsébet nem csak azt festi meg, amit ô fel tud fogni a kereszténységbôl, hanem az egész keresztény hitet festi meg. Sensus Catholicus, Sensus Liturgicus érzés van Erzsébetben, tudja, hogy a templomba az egész hitet kell kifejezni. Erre alkalmas az aranynak és az ezüstnek olyan együttes kezelése, amit egyedül ô fedezett fel. Nem fémfelületet csinál, nem aranyoz, hanem egy mozgalmas hátteret. 20

22 Bíró László püspök 2014 Tulajdonképpen mi a feladata egy tábori püspöknek? A Magyar Honvédségben a tábori püs - pök ségnek két ága van, a protestáns és a katolikus. Én a katolikus ág vezetôje vagyok. A feladatom hasonló a többi püspökéhez, de a különbség az, hogy míg az egyházmegyés püspök helyhez kötött, én személyeknek vagyok a püspöke, tehát sokkal mobilisabb vagyok. Feladatom a tábori papok összefogása, és a katonák lelki vezetése. Tulajdonképpen a papjaim és a minisztérium, a papjaim és a világegyház között vagyok összekötô. Püspök úr, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke. Hogyan látja a mai családok helyzetét? Jelenleg a családok polarizált helyzetben vannak. Azt fontos látnunk, hogy nagyon sok egészséges házasság és jól mûködô család van. Azonban sajnos nagyon sok ember elengedi a hagyományos eszméket, modern házassági eszméket követve élettársi viszonyban él egymással. Világosan kell látnunk, hogy a házasság lényege a családalapítás, és az egészséges házasság a társadalomra is jó hatással

23 van, ezért nem szabad eltérni a keresztény házassági eszméktôl! A mai világban nincs könnyû helyzete a fiataloknak. Miben tud nekik segíteni egy katolikus hátterû család? Ami a legfontosabb, hogy az egészséges házasságból érkezô fiataloknak van egy mintájuk, míg az elvált szülôk gyermekei azt láthatják, hogy ha nehézségbe ütköznek, akkor a kapcsolat helyrehozhatatlan. Holott sokszor az a kapcsolat még megmenthetô lenne erôfeszítéssel és igyekezettel. Az elvált szülôk gyermekei sokszor bizonytalanabbak, nincs jövôképük, máshogy állnak a családalapítás kérdéséhez. Az egészséges család viszont ösztönzi a fiatalokat, hogy merjék megvalósítani az álmodott jövôjüket. Sok helyen tart elôadást. Mi ezeknek a célja? A cél ugyanaz, mint az egész püspöki feladatomnak is, hogy a lét egy másik dimenziójára próbálom figyelmeztetni az embereket. Hogy van itt egy láthatatlan világ is, mely mindenkit hív és vár, és ez az isteni világ örök. Mit gondol a sokat hangoztatott gazdasági válságról? Valóban ez a legnagyobb probléma? Ez a gazdasági rendszer téves filozófián nyugszik. Ebben a rendszerben az alap a teljesítmény fokozása, a profit fokozása. Azt gondolták a megalkotói, hogy ha fokozzuk a termelést, akkor eltûnik a szegénység, a profit növekedésével a boldogság is megszületik. Két dolgot kevert össze ez a gondolkodás: a hasznot és a boldogságot. A haszonnál az ember úgy viselkedik, mint egy termelési eszköz, ami létrehoz egy produktumot. 22

24 Tárgy a tárggyal viszonyul. A boldogságban mindig a személy áll szemben a személlyel. Tehát a boldogság igazi alapja mindig a kapcsolat. Ennek a fajta gondolkodásnak a mintája éppen a középkori szerzetesség, ami létrehozta Európát. Minden kolostor egy gazdasági egység volt. Az elsô, amire mindig figyeltek, az a kapcsolat volt. Vertikálisan és horizontálisan is: Isten felé, és egymás felé. Ez az ôsi jelszó: Isten tisztelete elé semmit ne tegyél. A fölfelé való kapcsolatot nem elhanyagolni, és az egymással való kapcsolatot sem. Egy szerzetes közösségben élte az életét, és világos volt a célkitûzés is. A közjó volt a kolostor középpontjában. Ha kitûztek egy célt, például hogy ispotályt építenek, akkor minden energiájuk arra ment, közben az egyes ember, a szerzetes megkapta azt, ami neki járt: ruhát, élelmet, betegségében gondozást, majd méltósággal eltemették. Tehát ami a jövôt mutatja, az a kapcsolat. A téves filozófia a kapcsolatot teljesen elhanyagolta, nem vett róla tudomást. Pedig a társadalom mindig a családi kapcsolatokból él. A család szocializálja az embert, a család az, ami hordozza a jövôt. Ha a kapcsolatokra nem vigyázunk, akkor a jövôt áldozzuk fel. Egy társadalom annyiban életképes, amennyiben egészséges kapcsolatokon, egészséges házasságokon nyugszik. Hogyan hat a gazdaság a családok helyzetére? Az emberek sokszor tényleg küszködnek a megélhetéssel. El szeretném mesélni a gyerekkoromat. Én a Rákosirendszerben voltam kisgyerek.

25 Megboldogult apám megtermelte a gabonát, ami bôséggel elég lett volna a családnak, de azt le kellett adni, és meg kellett venni a család szükségletére való gabonát. Nagy nyomorúság volt. De a szüleimet mégis boldog embernek ismertem, a rokonságunkat is, valahogy ott volt kimondottan, ki nem mondottan, hogy amíg nekem lesz, neked is lesz. Nem volt ez leírva, de mindenki tudta, hogy a másikra számíthat. A kapcsolat erôssége volt az, ami gyógyította a gazdasági nehézséget, amit akkor mesterségesen szítottak. Ha szilárdak a kapcsolataink, akkor valahogy egy lelki biztonságot ôrzünk. Hozzátenném, elsôként az Istennel való kapcsolatunkat. A fiataloknak milyen tanácsot adna, mire figyeljenek? Hogyan tervezzék a jövôjüket? A házasságra való készülés a kapcsolat építése. Lelki és szellemi síkon is. Ha lelki, szellemi síkon mûködik egy kapcsolat, akkor testi síkon is mûködni fog. Sajnos a nehézkedési erô elviszi a kapcsolatokat a testiség irányába, és nem épül fel lelkileg, szellemileg. Ebbôl egy nagy bizonytalanság jön ki, ami szinte beteggé teszi az embert. Elsôdleges dolog a kapcsolat! Manapság már a szeretet is én-központúvá vált. Jézus egy másfajta szeretetet hirdet, ahol a másik ember a fontos. A boldogság tulajdonképpen abból fakad, ha ezt a jézusi szeretetet gyakoroljuk. Tehát merjenek ajándékká lenni a másik számára, és váljanak megajándékozottakká! Simon Orsolya és Jakab Gábor 24

26 Blandina missziós nõvér 2011 Az el sõ, amit ész re vet tem, hogy gyö nyö - rû en be szél ma gya rul, fõ képp, mi vel tu - do má som sze rint még csak há rom éve él az or szág ban. Hogy si ke rült ilyen ha - mar ezen a szin ten el sa já tí ta ni a nyel vet? Iga zá ból én még nem há rom éve va gyok itt Ma gyar or szá gon, csak két és fél éve. Hát Na gyon ne héz volt meg ta nul ni, de meg sze - ret tem a ma gyar nyel vet, gyö nyö rû szép nyelv, sze rin tem gyö nyö rûbb, mint az an - gol, bár az már kön nyeb ben megy ne kem. De a ma gya rok na gyon se gí tõ ké szek. Más or szá gok ban is vég zett már mis szi ós mun kát? Igen. Kelet-Timorban vol tam két évig, ott ár va gye re kek kel fog lal koz tam, ez volt 2000-tõl 2002-ig tól 2008-ig Auszt - rá li á ban vol tam, ott pe dig a haj lék ta la - nok kal dolgoztam. Mi kor érett meg Ön ben az el ha tá ro zás, hogy be lép egy rend be? Elõ for dult-e, hogy meg in gott a dön té sé ben? Ez na gyon ér de kes kér dés. Ami kor ki csi vol tam, ott, ahol szü let tem, Timor szi ge - tén, sok nõ vér volt Né met or szág ból, Auszt ri á ból, Ame ri ká ból, Len gyel or szág - ból, és ha tal mas kór há za kat, is ko lá kat tartottak fenn. Ki csi vol tam, ami kor ott ta nul - tam, két ta ná rom volt, két nõ vér, és na - gyon-na gyon sze ret tem õket. Min dig mond tam: Olya nok, mint az an gya lok! Min dig mo soly gó sak!

27 Min dig jól érez tem ma ga mat ve lük. A rend ház ban, min dig ott hon érez tem ma - gam ben be lép tem a rend be. Anyu - kám min dig azt mond ja, hogy gye re vis sza hoz zánk, bár mi kor. Ne héz volt ne kem is, hisz ott egy ki csit más az élet, mint ott hon, de so ha nem gon dol tam, hogy ha za aka - rok men ni, so ha. Mert úgy érez tem, hogy ott a hi va tá som. Mis szi ós nõ vér akar tam len ni. Az egész éle tem a mis szi ó ért van. Mi a vé le mé nye a ma gyar fi a ta lok ról, mit üzen ne ne kik? Nagy öröm szá mom ra, hogy ide ér kez tem Ma gyar or szág ra. Tá bor ban sok szor talán háromszor vagy négyszer vol tam már fi a - ta lok kal, és mindig nyi tot tak voltak. A fi a - ta lok min dig nyi tot tak, min dig vi dá mak, tény leg sze re tem. Nem an nyi ra rossz, mint ahogy ott hon gondoltam. Sze rin tem Ma gyar or szág Egy há zá nak van jö võ je. Ma gyar or szág tár sa dal má nak van jö võ je. Azt sze ret ném mon da ni a ma gyar fi a ta lok - nak: Ne szé gyell jé tek hir det ni az öröm - hírt! Ne fél je tek ke resz tény ként él ni! Ne fél je tek, hogy ha pa pok vagy nõ vé rek sze - ret né tek len ni! Vé ge ze tül még egy utol só kér dés: egy pil la nat ra sem lát tam, hogy ne lett vol na meg a mo soly az ar cán, a jó kedv a sze - mé ben. Hon nét ez a sok bol dog ság? Ez az élet... Ez Is te né és nem az enyém, én csak egy kis por szem va gyok. Bol dog va gyok, hogy itt va gyok most Ma gyar or - szá gon. Élek, Is te nért. Mi lyen nek ta lál ta a gyõ ri pro hászkás di á ko kat? Ez ha tal mas nagy öröm. Teg nap óta itt vol tam egész nap és ma is egy ki csit fá - radt va gyok, igen, de ez nagy öröm. Mert nem mond ha tom, hogy nem val lá so - sak. Van nak olya nok, akik nek van nak ne - héz sé geik, az éle tük ben, de sze rin tem bor zasz tó jó volt itt. Na gyon sze re tem ezt az is ko lát, na gyon szép. Sze re tem a di á - ko kat. Érez tem, hogy kí ván csi ak vol tak. Igen, én azt hi szem, hogy so kan már is - mer tek, és ne kem is jó, hogy több is me rõ - söm van itt. Kö szö nöm szé pen, hogy itt le het tem. Ács Ve ro ni ka 26

28 Böjte Csaba ferences szerzetes 2012 Mit gondol mi karácsony üzenete a mai ember számára? Isten szeret bennünket, és azt gondolom, hogy ennél szebben, mint amikor valaki feláll, eljön hozzánk, bekopogtat hozzánk, ennél jobban nem lehet kifejezni, azt hogy te fontos vagy számomra, én bízom benned, én örömmel vagyok veled. Maga az a tény, hogy a védtelen kisgyermekként a kezünkbe adja Isten magát, azt jelenti, hogy ô meg van gyôzôdve arról, hogy az emberiség jó, hogy mi jók vagyunk, hogy képesek vagyunk a gyermekre gondot viselni, hogy itt vagyok, ha tisztába raktok tiszta leszek, ha ennem adtok jóllakok ez az isteni bizalom nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Hogyan határoznák meg a mûvészet lényegét? Minden mûvészt nagyon nagyra tartok. Úgy van, hogy egy-egy vidéken, ahol azt gondolom több mûvész is élt, vagy költô, Angliában vagy Németországban vagy máshol az ember sétál az úton és azt látja, hogy még a házak is szinte egymásra rímelnek, mint a költészetben a szavak. Összeállnak, egészet alkotnak. A mi vidékeinken ugye azt látjuk, hogy az egyik ház az ilyen, a másik olyan, aztán amolyan, tehát hogy nincs harmónia abban a tájban, nincs harmónia abban az utcában. Az emberek öltözetében is ugyanezt érezni, a gondolataiban, a cselekedeteiben, hogy nincs költészet. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy hiteles mûvészeink sokkal bátrabban álljanak ki.

29 28

30 Eperjes Károly színmûvész 2011 Hallottam, hogy Önt a szülei papnak szán ták. Illetve futballozott, és mû sze - rész a szakmája. Igen. Akkor mégis hogy lett színész? Valóban papnak szántak, mert a szüleimnek az elsô szülött fia voltam, vagy vagyok. Az elsô szülött fiút, katolikus családban illik papnak felajánlani. Szép hagyomány, szokás, megtették. De aztán láttam, hogy megvizsgálva létemet a családi élet mellett kell döntenem. Ha görög katolikus lettem volna, lehet, hogy papnak megyek, mert ott lehet nôsülni is. Valójában sokáig nem tudtam, mi legyek. Kerestem magamat, futballoztam, leginkább olimpiai bajnok szerettem volna lenni, aztán apám még a matematika, fizika, földrajz tanár szakmát akarta nekem. Elmentem számítástechnikát tanulni, meg mûszerészetet Fehérvárra. Azt el is végeztem. Fél évet dolgoztam, de aztán egyre jobban érdekelt a mûvészet. Bárhol indultam versmondó versenyen, az élen végeztem. Gyôrben is a megyei Ki Mit Tud?-ot megnyertem. Amatôr csoportot csináltam, és ott is az élen végeztünk a csoporttal, a rendezéssel. Játszottam is benne. Erre önszántából ment, vagy esetleg a tanárai ösztönözték? Mindig mondták, hogy efelé menjek, de nem hittem el. Egy falusi, hegykôi, fertôparti gyereknek ez olyan távolinak tûnt, hogy engem fölvesznek színésznek, vagy rendezônek, hogy mindig elhessegettem. Tehát sokan mondták, hogy valami ilyesmi lesz belôlem, de mindig elhessegettem. Vajúdtam, aztán a hegyek kivajúdták ezt a kövecskét. Találkoztam Montágh Imrével, a nagy logopédussal és ô ajánlotta nekem,

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

örökbefogadás hülye ötletei 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_33 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Bányai László

örökbefogadás hülye ötletei 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_33 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Bányai László P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n örökbefogadás az apám hülye ötletei Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_33 tanári örökbefogadás 9. évfolyam

Részletesebben