Prohászka Gyôr 20 év vendégségben 2 Prohászka Gyôr 2014 év vendégségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1726 1993 Prohászka Gyôr 20 év vendégségben 2 Prohászka Gyôr 2014 év vendégségben"

Átírás

1 év vendégségben

2

3 Gyôri prohászkás füzetek 2. A -nak, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda lapjának periodikája. Felelôs kiadó: Németh József igazgató. A kiadványt támogató alapítvány: Prohászka Ottokár Közoktatási Központért Alapítvány. Adószáma: Szerkesztôség: 9022 Gyôr, Újkapu utca 2 4. Telefon: / Fax: / Honlap: Képszerkesztô: Bodor Tibor és Czéhné Zilahi-Szabó Judit. Korrektor: Fekete Katalin. Szerkesztô: Jakab Gábor. Arculat, nyomdai elôkészítés: Konrád Kiadványszerkesztô Kft. Nyomtatás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft.

4 Tartalom Találkozások Alexay Zoltán fotómûvész Andrássy Péter szaktanácsadó túravezetô Barsi Balázs ferences szerzetes Bíró László püspök...21 Blandina missziós nõvér...25 Böjte Csaba ferences szerzetes...27 Eperjes Károly színmûvész Hegyi Norbert amatôr csillagász...37 Horváth András fizikus...41 Horváth István képzômûvész...45 Isa Mariann textilrestaurátor...47 Jókai Anna író...49 Kaláka együttes...53 Kerényi Lajos piarista szerzetes...55 Kopátsy Sándor közgazdász...57 Korzenszky Richárd bencés szerzetes Kövér László politikus...65 Kozma Imre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetôje...73 Lánczi Ágnes a Magyar Rádió Gordiusz mûhelyének vezetôje...79 Lévai Anikó gondolatok Udvardi Erzsébet kiállításának megnyitójára...81 M. Kiss Sándor történész...83 Makovecz Imre építész...87 Móser Zoltán fotómûvész...91 Nagy Gáspár költô...93 Németh György történész...97 Papp Lajos szívsebész Pápai Lajos gyôri megyéspüspök Pozsgay Imre politikus Simon Róbert Balázs politikus Somogyi Gyôzô grafikus- és festômûvész Szigethy Gábor irodalomtörténész Szijjártó Péter politikus Szokolay Sándor zeneszerzô Szörényi László irodalomtörténész Tímár Ildikó népmûvész Tringer László pszichiáter Udvardi Erzsébet festômûvész Veres András püspök Vizi E. Szilveszter MTA korábbi elnöke Visszaemlékezések Ács Veronika Barth Júlia Cseke Orsolya Dörner Eszter Éles Mária Fehér András Hegedüs Hajnalka Horváth-Hutás Rita Horváth Orsolya Huszár Petra Kánai Szandra Nagy Balázs Nemes Zoltán Adrián Németh István Pálfay Zsófia Pulai Sarolta Rácz Gergely Rákász Dániel Szabó Lilla Varga Zsófia Vizy Cecília...199

5

6 Nagy Gáspár Diákdal A Káptalandomb s az ôsi bástya még múltján mereng, de jövôbe néz, mert diák-idônk emlék-palástja lelkünkre száll, ha szívünk nehéz. Szállunk... és jön velünk egy dallam, mint a Duna fölé lobbanó sirály, így óvják a lelkünk szakadatlan imáikkal az orsolyiták. Évszázadok lángoló hitével Újítunk már megint követ s rögöt; tudás és a példa útunkon kísérhet: Legyünk mint liliom tövisek között! (A vers a gyôri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ újraindulásának 10. évfordulója alkalmából, Szokolay Sándor zenéjére született.)

7

8 Ajánlás 20 évvel ezelôtt sikerült elindítani ezt az iskolát, és a nagy püspöknek, Magyarország tanítómesterének, Prohászka Ottokárnak a nevét adtuk neki. Prohászka Ottokár ( ) mikor Rómában befejezte tanulmányait és hazatért, szembesült az akkori magyarországi Egyház helyzetével. Látva a szellemi zûrzavart, a szociális problémák megoldatlanságát, az értelmiség hitbeli közönyét, a sajtó és a kultúra irányítóinak egyházellenességét, az Egyháznak a problémákat még csak fel sem ismerô tehetetlenségét, úgy érezte, hogy az a feladata, hogy felébressze az alvó pimaszt, követ dobjon a magyar egyház állóvizébe. A Diadalmas Világnézet c. könyvét így kezdte: Lehet- e a keresztény világnézetet beleállítani a mai kultúrvilágba? Ez az én problémám. (Diadalmas Világnézet. Székesfehérvár III. lap.) Majd ezt írta: Én beszélni akarok a modern emberrel; de értem- e érzését és nyelvét? Érteme befejezetlen lelkének botránkozásait és vádjait? (I. m. III. lap.) A kortársak felfigyeltek az új hangra, ahogy tisztelô tanítványa Sík Sándor írta róla: «A véres sár üvöltô tengerében Egetkérô kolosszus módon állsz. A századnak kiáltó Jele vagy, Fáklyája te az evangéliumnak, Amelyet Isten élô ujja gyújtott, Hogy lomhanyíltú, kishitû szemünk A titkok Arcát lássa mély tüzednél.» (A hatvanéves Prohászkának okt. 10.) A mai szellemi-erkölcsi- szociális zûrzavarban a mi feladatunk is ez, és ezt szeretné a Prohászka Ottokár Iskola is szolgálni: irányt adni a fiataloknak: a hit,- tudás,- elkötelezettség-élet, egységbe olvadó fáklyáját felmutatni. Prohászka írta: «A név diadalmas harcot is föltételez, s bizonyára van sok harc az életben; de a diadal már békét, harmóniát mond! Tiszta, ôszinte, egyenes léleké ez a béke, olyané, mely kristálypatak akar lenni a nyolc boldogság hegyérôl.» (Prohászka saját írásával dedikálta könyvét így valakinek.) Az iskola vezetôsége ebben a szellemben hívta meg a magyar szellemi élet jeles képviselôit, a kultúra, tudomány, mû vé szet, politika kiválóságait, hogy diákjainkban ezt a katolikus (kat holon=teljes szerinti, egész szerinti) látást segítsék kialakítani. Ezekbôl az elôadásokból nyújt ez a könyv válogatást, Prohászka szellemében: «Ó Krisztus arc! ( ) Halljuk a zûrzavarok éjjelében a lüktetô, tüntetô Géniuszok harci kiáltásait, mely azt üvölti: keressük a jobbat! De mi azt feleljük: éljen a legjobb, s leborulunk elôtted s imádunk Téged!» (Prohászka: i. m lap.) Isten áldása legyen e könyv íróin és olvasóin! Dr. Pápai Lajos gyôri püspök

9

10 Elôszó Kedves Barátaink! Húsz éves lett iskolánk, a Prohászka. Arra gondoltunk, hogy sok más rendezvény mellett egy könyvvel is megünnepeljük a jubileumot. Vendégségben címet adtuk neki. A kötet elsô pillérét az elmúlt években iskolánkba látogató vendégeinkkel készített beszélgetések alkotja. Ezek szerencsére folyamatában készültek. Köszönet érte Tôke Péter Miklósnak, a Mustármag címû iskolaújság és az évkönyvek megálmodójának és Csorba Jánosnak, ki sokáig volt gondos gazdája ezeknek a kiadványoknak. Köszönet az akkori diákoknak és kollégáknak a beszélgetésekért. A szerzôk nevét és a megjelenés évszámát mindenhol jeleztük. Ahol nincs szerzô, azokat a beszélgetéseket én készítettem. A könyv másik pillérét a visszaemlékezések képezik. Örülünk, hogy volt diákjaink közül sokan megtiszteltek minket írásaikkal, melyekben itt töltött éveikrôl, itt szerzett, majd megélt és továbbgondolt tudásukról, tapasztalataikról írtak a kötetbe. Nevük mögött az évszám érettségiük évét jelzi. Néhány évig vendégek voltunk egymás életében. Remélem, örömet okoz ennek írásos lenyomatát egy kötetben látni. Örömmel szerkesztettem: Jakab Gábor

11

12 Találkozások

13 12

14 Alexay Zoltán fotómûvész 2004 Mikor határozta el, hogy fotózni szeretne? 1968-ban. Ugye milyen pontosan tudom? Fotóztam elôtte is, diplomamunkához, meg tudományos diákköri elôadáshoz. Amit kellett megtettem, de rendszeresen óta fotózom a saját gépemmel. Tudjuk, hogy fôképpen a természet szépségeit fotózza, foglalkozik-e más témákkal is? Szeretem a néprajzi témákat is, ez egy kicsit a természetfotóval is összefügg. A természet, tehát a táj, az élôvilág és az ember valamikor szorosan összekapcsolódtak. A táj élôvilága határozta meg azt, hogy a területen élô ember mibôl tud élni, milyen mesterségei alakultak ki. Azt is, hogy milyen szellemi kultúra volt jellemzô a népre; mert hát nyilván szoros kölcsönhatásban, harmóniában éltek akkor az emberek, nem úgy, mint most. Amikor megkérdezte a tanító néni a kis alsósokat, hogy mi borítja a csirke testét (ez valóban elôfordult!), és a gyerek azt mondta, hogy fólia. Mert még soha életében nem látott élô csirkét. Régen azért ez nem így volt. A természetfotóhoz valahogyan hozzátartozik egy kicsit a néprajzi fotó is. Aztán szoktam portrézni is... Ezek azok a területek, ahol kalandozom.

15 Kedvenc évszaka, amikor különösen szeret fényképezni? Mindegyik évszak szép, a legkedvesebb, legszebb, legváltozatosabb a május, június. Még nem sült ki semmi. Most virágzik a legtöbb növény, most repülnek ki a madárgyerekek a fészekbôl, most születnek meg az ôzgidák. Ez a legváltozatosabb. Van-e valamilyen kedvenc képe? Több is van. Az egyik legkedvencebb, a legemlékezetesebb és most a legkedvesebb képemet idén készítettem. Minden évben fotóz az ember olyat, amit addig még nem, és kedves a szívének. Végre valahára harmincvalahány év után el tudtam csípni azt, hogy egy szitakötôlárvából hogyan lesz rovar. Ezt több mint harminc évig kerestem és most sikerült. Milyen könyvei jelentek meg eddig? Eddig négy könyvem jelent meg, amely mind Szigetközrôl szólt. Tervezgetünk egy újat, az évszakok bontásában, esetleg egy-egy természeti érdekességrôl, érdekes növényrôl, állatról képben megjelenített történetet. Nem tudom, hogy aztán majd sikerül-e kiadni vagy nem. Szeretném megkérdezni, mibôl doktorált? 1984-ben Szigetközbôl doktoráltam. Eddigi életem a Szigetközhöz kapcsolódik. A fotózás a hivatása vagy ezt kedvtelésbôl végzi? Tanár vagyok, ez a hivatásom. A fotózás a hobbim... Göcsei Georgina 14

16 Andrássy Péter szaktanácsadó, túravezetô 2005 Az ország mely részéhez kötôdik legjobban? Ilyenkor mindig zavarban vagyok. Nem tudom egy vagy akár két helyhez sem kötni az életemet. Nyírbátoron születtem. Ott másfél éves koromig éltünk. Édesapám telekkönyv vezetô volt, aki ezután álláspályázattal Bicskére költözött. A 30 -as években itt kezdtem járni a Római Katolikus Elemi iskolába ban lettem gimnazista Tatán a piaristáknál. Négy osztályt jártam, de azt hiszem, sok szempontból duplán számított. Egyrészt tényleg sokat kaptam az iskolától, másrészt viszont borzalmas évek voltak. Mindenünk elpusztult. Kétszer-háromszor is gazdát cserélt Bicske az ostrom alatt. Miután államosították Tatán a piarista gimnáziumot, egy állami iskolában érettségiztem, de nevem mellett már az osztályidegen bejegyzés szerepelt. Így nem vettek fel az orvosi egyetemre. Hogyan zajlott akkor egy felvételi? Akkor nem volt felvételi vizsga, csak elbeszélgetések voltak. Én az orvosira jelentkeztem 1951-ben, de csak szeptemberben hívtak beszélgetésre. Az orvosit elutasították, de Debrecenbe felvettek biológia-kémia tanári szakra. Majd egy év után sikerült visszakerülnöm Pestre és így Bicskérôl bejáró voltam ben végeztem.

17 Hova kapott tanári kinevezést? Abban az idôben a megyei tanácson adták át a diplomákat és irányították az embereket különbözô iskolákba. Engem Salgótarjánba küldtek, ahol rögtön osztályfônök is lettem, de a tablón már csak külön engedéllyel szerepeltem, mert mint mondták, népgazdasági érdekbôl 1957-ben áthelyeztek egy általános iskolába, négy társammal együtt. Ötünk közül máig szeretettel emlékezem Hajnal Imrére, a gödöllôi premontrei gimnázium igazgatójára, aki késôbb Szentendrén dolgozott. Hova került Salgótarján után? Meghívtak Nagybátonyba. Innentôl úgy alakult az életem, hogy mindig hívtak a következô helyemre. Itt Nagybátonyban sokan voltunk olyan tanárok, akiket valahonnan eltanácsoltak, ide meg szeretettel hívtak. Itt kezdôdött számomra a természettel való szoros kapcsolat tôl az iskola az egri tanárképzô kihelyezett tagozataként mûködött, fôiskolások jártak ki hozzánk gyakorlatra tôl megyei szakfelügyelô 1968-tól pedig tanulmányi felügyelô lettem Salgótarjánban tôl országos szakfelügyelô is volt Ez nagyon jó tanulás volt. Éveken keresztül ültem a hátsó padokban az összes szakközépiskolában, ahol biológiát tanítottak. Tényleg sokat tanultam, mert vagy küzdöttem, hogy el ne aludjak, de inkább sok értékes és jó tanáccsal ismerkedtem meg. Közben megjelent az elsô tanári kézikönyvem. Balogh János akadémikussal egy bizottságban dolgoztuk ki a környezeti nevelésrôl szóló terveket. Valamennyi egészségügyi szakközépiskolai pedagógiai könyv lektora voltam. De azért hadd mondjam, a Fóti Gyerekváros cselédszobájából jártam be a minisztériumba dolgozni. Mikor le akartunk feküdni, az egy szem asztalunkat a folyosóra vittük ki. Most Sopronban beszélgetünk Igen, Budapesten nem kaptam lakást és a minisztérium segített, hogy újra megyei 16

18 szakfelügyelô legyek. Gyôr-Moson-Sopron megye meghívását elfogadva kerültem Sop - ronba, ahol egy lakótelepen élek tôl a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban voltam nyugdíjazásomig tanár ás emellett megyei szakfelügyelô, majd a rendszerváltozás után regionális szaktanácsadó. Mire a legbüszkébb szaktanácsadói munkájából? Idekerülésemkor három iskola versenye volt a Kiteilber Pálról elnevezett biológia tanulmányi verseny. Néhány év alatt országos, sôt ma már Kárpát-medencei tanulmányi verseny lett. A munka során ismerkedtem meg Csapody Istvánnal, aki évekig nagy segítségemre volt. A verseny feladatait az ÉS és a a Természetbúvár címû folyóiratok segítségével lehet megoldani. feladatai egyben. Tehát a készülô versenyzô folyóiratokat olvas, sôt maga végez megfigyelést, és az alapján készít dolgozatot. Magam is a Természetbúvár szerkesztôje vagyok. Több mint 230 publikációval a hátam mögött. Itt Sopronban viszont el kellett szenvednem, hogy szinte minden mozdulatomat, leveleimet, kézirataimat megfigyelték, gyakran elôbb olvasták, mint én magam. Útlevelemet többször elvették, soha nem dokumentálva. Többször behívattak a tanácsra, hogy valamit mondtam a Szovjetunióról, próbálkoztak azzal is, hogy a családomat dúlják szét névtelen levelekkel. Remélem, ezeken túljutottunk már! A rendszerváltozás után több állami kitüntetésben részesült. Igen, de számomra még mindig a legnagyobb kitûntetés az, hogy 35 évvel ezelôtt tanítottam egy gyereket, és karácsonykor, újévkor mindig jelentkezik, megkérdezi, hogy vagyok. Vagy amikor a nagy, nehéz mûtétem volt, akkor napokon keresztül olyanok, akiknek a nevét én már elfeledtem, de ôk engem nem, jelentkeztek.

19 Legendás a természetszeretete. Kirándulásvezetései sokunk kedves emlékei közé tartoznak. Érzékeltem azt, hogy a gyerekek elmennek valahová és nem tudják, hogy hol voltak, miért voltak ott. Csak olyasmire emlékeznek, hogy ott fagylalt volt, ezt vettek, azt vettek... Ezt látva azt találtam ki, hogy a kirándulásokat elôkészítem úgy, hogy mindenki tudja, hogy miért megy oda, ô is készüljön arra, hogy mit fog látni. Érdekes, hogy ennyi elég, hogy a kirándulások után megfogalmazódjék, hogy a kirándulás alatt mindenki barát volt, olyan is, akit három napja láttak elôször, és 40 évvel idôsebb. Talán ennek is köszönhetô, hogy 2000-ben mindkét nagy természetvédelmi egyesület, a Természet- és Környezetvédô Tanárok Egyesülete és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület is nekem ítélte azt az egy-egy díjat, amit ôk évente adnak ki, a Juhász Nagy Pál-díjat és a Szalai-Marzsóné Emôke nevét viselô díjat. Vallásosságához mit szóltak idekerülésekor? Amikor idekerültem, azt kérdezte az igazgatóm, hogy ugye nem igaz a hír rólad, amit hallunk, hogy templomba járó ember vagy. Nem tudtam neki megígérni, hogy nem lát a templomban. Aztán többször figyelmeztettek, hogy ne legyenek barátaim bencések vagy mások. Hát nem így választ az ember barátokat. Sokat segített ez aztán késôbb, amikor súlyos beteg lettem, nehéz mûtéten estem át. Mikor az intenzív osztályon az ápolónôvel, akit feleségem tanított, az orvossal, akit meg én tanítottam elénekeltük, hogy elôtted Jézusom leborulok, éreztem, hogy még élnem kell. Ez is biztos, hogy segített abban, hogy három hónap múlva már újra a hegyekben voltam, és most azzal az orvos tanítványommal, aki szó szerint belém látott, készülök a Magas-Tátrába. Talán ez van egy életben. Család, barátok, ismerôsök, tanítványok. Így most válaszolva elsô kérdésére, hogy hova kötôdöm: ehhez az országhoz. 18

20 Barsi Balázs ferences szerzetes 2012 Hogyan segítheti egy bélyeg az adventi, karácsonyi felkészülésünket? Úgy, ahogy egy kép vagy képeslap. Ha úgy küldjük el, hogy nekünk is mond valamit. Udvardi Erzsébet karácsonyi bélyegén látható kép eredetileg Sümegcsehiben, a Boldog John Henry Newman templomban van. Az igazi karácsonyról beszél. Karácsony nem a szeretet ünnepe. Ez nagy tévedés. Karácsony Mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti születésének az ünnepe. Ez van a misekönyvben. Tehát nem akármilyen szeretetnek, hanem annak a szeretetnek az ünnepe a karácsony, ami abba az erôtérbe befér. Udvardi Erzsébet bélyege sugározza, hogy az örök Ige, az Isten lett emberré. Ennek komolyan vétele a karácsonyra való felkészülés. Elôbb atya említette, hogy a kép Sümegcsehiben, a Boldog John Henry Newman templomban található. Miért tartotta fontosnak, hogy Newman bíborosnak templomot építsen? A XIX. században élt. Eredetileg anglikán pap volt, majd katolizált. Egyetemeket alapított. Óriási gondolkodó volt. Nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy mi a lelkiismeret. Freud azt mondja, hogy egy felettes én, belénk nevelt értékrend, ami diktál és uralkodik a fejünk fölött. Newman azt mondja, nekem senki nem fogja bebizonyítani, hogy a lelkiismeret az én hangom, az szerinte valaki másnak, az Istennek a hangja. Így viszont nem kell hozzá vallásosnak lenni, hogy Istennel azonnal

21 kapcsolatba kerüljek. Ha egész nap hazudtam magamnak, hazudtam a családomnak, környezetemnek, az éjszakai csöndben valaki de ki az? mondja, de nem szavakkal tudod, hogy hazudtál. Erre mondja Viktor Frankl, az 1997-ben meghalt bécsi pszichiáter, lélekgyógyász, hogy a lelkiismeret az olyan képzôdmény a pszichén, mint a köldök a testünkön. Valakivel való kapcsolat maradványa. A kereszténység úgy tudja, hogy a lelkiismeret hangja és Krisztus evangéliumi hangja összecseng. Persze el lehet rontani azt a kis készüléket, amely fogja ezt a hangot olyan életmóddal, melyben nem gondolkodunk el arról, hogy kik vagyunk, mi az ember. Az emberi szétszórtság termeli ki a bûnöket. Newman arra figyelmeztet, hogy az embernek újra figyelnie kell, erre a belsô hangra. Mi az igazi mûvészet? Mit fejez ki, mi a célja? Aquinoi Szent Tamás szerint a szépség a valóság felragyogása. De a mûvészetet nem lehet megúszni szépséggel. A mû vé - szetet nem lehet megúszni mûvészettel. A mûvészet az emberrôl mond el olyan dolgokat, ami elmondhatatlan szavakkal. Vagy - is azt, hogy az ember nyitott a végtelenre. Ebbe belefér minden. Belefér az emberi bûn, a gyalázat, a szenvedés, a halál, de ezt úgy mondja el, mint annak az embernek a szenvedését, halálát, aki nyitott a végtelenre, akinek kapcsolata van Istennel. Vagy ha úgy tudja, hogy nincs Blaise Pascallal élve, istenvákuumot hordoz a szívében. Régóta dolgozik együtt Udvardi Erzsébet mûvésznôvel. Hogyan jellemezné festményit? Templomba illôk. Udvardi Erzsébet nem csak azt festi meg, amit ô fel tud fogni a kereszténységbôl, hanem az egész keresztény hitet festi meg. Sensus Catholicus, Sensus Liturgicus érzés van Erzsébetben, tudja, hogy a templomba az egész hitet kell kifejezni. Erre alkalmas az aranynak és az ezüstnek olyan együttes kezelése, amit egyedül ô fedezett fel. Nem fémfelületet csinál, nem aranyoz, hanem egy mozgalmas hátteret. 20

22 Bíró László püspök 2014 Tulajdonképpen mi a feladata egy tábori püspöknek? A Magyar Honvédségben a tábori püs - pök ségnek két ága van, a protestáns és a katolikus. Én a katolikus ág vezetôje vagyok. A feladatom hasonló a többi püspökéhez, de a különbség az, hogy míg az egyházmegyés püspök helyhez kötött, én személyeknek vagyok a püspöke, tehát sokkal mobilisabb vagyok. Feladatom a tábori papok összefogása, és a katonák lelki vezetése. Tulajdonképpen a papjaim és a minisztérium, a papjaim és a világegyház között vagyok összekötô. Püspök úr, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke. Hogyan látja a mai családok helyzetét? Jelenleg a családok polarizált helyzetben vannak. Azt fontos látnunk, hogy nagyon sok egészséges házasság és jól mûködô család van. Azonban sajnos nagyon sok ember elengedi a hagyományos eszméket, modern házassági eszméket követve élettársi viszonyban él egymással. Világosan kell látnunk, hogy a házasság lényege a családalapítás, és az egészséges házasság a társadalomra is jó hatással

23 van, ezért nem szabad eltérni a keresztény házassági eszméktôl! A mai világban nincs könnyû helyzete a fiataloknak. Miben tud nekik segíteni egy katolikus hátterû család? Ami a legfontosabb, hogy az egészséges házasságból érkezô fiataloknak van egy mintájuk, míg az elvált szülôk gyermekei azt láthatják, hogy ha nehézségbe ütköznek, akkor a kapcsolat helyrehozhatatlan. Holott sokszor az a kapcsolat még megmenthetô lenne erôfeszítéssel és igyekezettel. Az elvált szülôk gyermekei sokszor bizonytalanabbak, nincs jövôképük, máshogy állnak a családalapítás kérdéséhez. Az egészséges család viszont ösztönzi a fiatalokat, hogy merjék megvalósítani az álmodott jövôjüket. Sok helyen tart elôadást. Mi ezeknek a célja? A cél ugyanaz, mint az egész püspöki feladatomnak is, hogy a lét egy másik dimenziójára próbálom figyelmeztetni az embereket. Hogy van itt egy láthatatlan világ is, mely mindenkit hív és vár, és ez az isteni világ örök. Mit gondol a sokat hangoztatott gazdasági válságról? Valóban ez a legnagyobb probléma? Ez a gazdasági rendszer téves filozófián nyugszik. Ebben a rendszerben az alap a teljesítmény fokozása, a profit fokozása. Azt gondolták a megalkotói, hogy ha fokozzuk a termelést, akkor eltûnik a szegénység, a profit növekedésével a boldogság is megszületik. Két dolgot kevert össze ez a gondolkodás: a hasznot és a boldogságot. A haszonnál az ember úgy viselkedik, mint egy termelési eszköz, ami létrehoz egy produktumot. 22

24 Tárgy a tárggyal viszonyul. A boldogságban mindig a személy áll szemben a személlyel. Tehát a boldogság igazi alapja mindig a kapcsolat. Ennek a fajta gondolkodásnak a mintája éppen a középkori szerzetesség, ami létrehozta Európát. Minden kolostor egy gazdasági egység volt. Az elsô, amire mindig figyeltek, az a kapcsolat volt. Vertikálisan és horizontálisan is: Isten felé, és egymás felé. Ez az ôsi jelszó: Isten tisztelete elé semmit ne tegyél. A fölfelé való kapcsolatot nem elhanyagolni, és az egymással való kapcsolatot sem. Egy szerzetes közösségben élte az életét, és világos volt a célkitûzés is. A közjó volt a kolostor középpontjában. Ha kitûztek egy célt, például hogy ispotályt építenek, akkor minden energiájuk arra ment, közben az egyes ember, a szerzetes megkapta azt, ami neki járt: ruhát, élelmet, betegségében gondozást, majd méltósággal eltemették. Tehát ami a jövôt mutatja, az a kapcsolat. A téves filozófia a kapcsolatot teljesen elhanyagolta, nem vett róla tudomást. Pedig a társadalom mindig a családi kapcsolatokból él. A család szocializálja az embert, a család az, ami hordozza a jövôt. Ha a kapcsolatokra nem vigyázunk, akkor a jövôt áldozzuk fel. Egy társadalom annyiban életképes, amennyiben egészséges kapcsolatokon, egészséges házasságokon nyugszik. Hogyan hat a gazdaság a családok helyzetére? Az emberek sokszor tényleg küszködnek a megélhetéssel. El szeretném mesélni a gyerekkoromat. Én a Rákosirendszerben voltam kisgyerek.

25 Megboldogult apám megtermelte a gabonát, ami bôséggel elég lett volna a családnak, de azt le kellett adni, és meg kellett venni a család szükségletére való gabonát. Nagy nyomorúság volt. De a szüleimet mégis boldog embernek ismertem, a rokonságunkat is, valahogy ott volt kimondottan, ki nem mondottan, hogy amíg nekem lesz, neked is lesz. Nem volt ez leírva, de mindenki tudta, hogy a másikra számíthat. A kapcsolat erôssége volt az, ami gyógyította a gazdasági nehézséget, amit akkor mesterségesen szítottak. Ha szilárdak a kapcsolataink, akkor valahogy egy lelki biztonságot ôrzünk. Hozzátenném, elsôként az Istennel való kapcsolatunkat. A fiataloknak milyen tanácsot adna, mire figyeljenek? Hogyan tervezzék a jövôjüket? A házasságra való készülés a kapcsolat építése. Lelki és szellemi síkon is. Ha lelki, szellemi síkon mûködik egy kapcsolat, akkor testi síkon is mûködni fog. Sajnos a nehézkedési erô elviszi a kapcsolatokat a testiség irányába, és nem épül fel lelkileg, szellemileg. Ebbôl egy nagy bizonytalanság jön ki, ami szinte beteggé teszi az embert. Elsôdleges dolog a kapcsolat! Manapság már a szeretet is én-központúvá vált. Jézus egy másfajta szeretetet hirdet, ahol a másik ember a fontos. A boldogság tulajdonképpen abból fakad, ha ezt a jézusi szeretetet gyakoroljuk. Tehát merjenek ajándékká lenni a másik számára, és váljanak megajándékozottakká! Simon Orsolya és Jakab Gábor 24

26 Blandina missziós nõvér 2011 Az el sõ, amit ész re vet tem, hogy gyö nyö - rû en be szél ma gya rul, fõ képp, mi vel tu - do má som sze rint még csak há rom éve él az or szág ban. Hogy si ke rült ilyen ha - mar ezen a szin ten el sa já tí ta ni a nyel vet? Iga zá ból én még nem há rom éve va gyok itt Ma gyar or szá gon, csak két és fél éve. Hát Na gyon ne héz volt meg ta nul ni, de meg sze - ret tem a ma gyar nyel vet, gyö nyö rû szép nyelv, sze rin tem gyö nyö rûbb, mint az an - gol, bár az már kön nyeb ben megy ne kem. De a ma gya rok na gyon se gí tõ ké szek. Más or szá gok ban is vég zett már mis szi ós mun kát? Igen. Kelet-Timorban vol tam két évig, ott ár va gye re kek kel fog lal koz tam, ez volt 2000-tõl 2002-ig tól 2008-ig Auszt - rá li á ban vol tam, ott pe dig a haj lék ta la - nok kal dolgoztam. Mi kor érett meg Ön ben az el ha tá ro zás, hogy be lép egy rend be? Elõ for dult-e, hogy meg in gott a dön té sé ben? Ez na gyon ér de kes kér dés. Ami kor ki csi vol tam, ott, ahol szü let tem, Timor szi ge - tén, sok nõ vér volt Né met or szág ból, Auszt ri á ból, Ame ri ká ból, Len gyel or szág - ból, és ha tal mas kór há za kat, is ko lá kat tartottak fenn. Ki csi vol tam, ami kor ott ta nul - tam, két ta ná rom volt, két nõ vér, és na - gyon-na gyon sze ret tem õket. Min dig mond tam: Olya nok, mint az an gya lok! Min dig mo soly gó sak!

27 Min dig jól érez tem ma ga mat ve lük. A rend ház ban, min dig ott hon érez tem ma - gam ben be lép tem a rend be. Anyu - kám min dig azt mond ja, hogy gye re vis sza hoz zánk, bár mi kor. Ne héz volt ne kem is, hisz ott egy ki csit más az élet, mint ott hon, de so ha nem gon dol tam, hogy ha za aka - rok men ni, so ha. Mert úgy érez tem, hogy ott a hi va tá som. Mis szi ós nõ vér akar tam len ni. Az egész éle tem a mis szi ó ért van. Mi a vé le mé nye a ma gyar fi a ta lok ról, mit üzen ne ne kik? Nagy öröm szá mom ra, hogy ide ér kez tem Ma gyar or szág ra. Tá bor ban sok szor talán háromszor vagy négyszer vol tam már fi a - ta lok kal, és mindig nyi tot tak voltak. A fi a - ta lok min dig nyi tot tak, min dig vi dá mak, tény leg sze re tem. Nem an nyi ra rossz, mint ahogy ott hon gondoltam. Sze rin tem Ma gyar or szág Egy há zá nak van jö võ je. Ma gyar or szág tár sa dal má nak van jö võ je. Azt sze ret ném mon da ni a ma gyar fi a ta lok - nak: Ne szé gyell jé tek hir det ni az öröm - hírt! Ne fél je tek ke resz tény ként él ni! Ne fél je tek, hogy ha pa pok vagy nõ vé rek sze - ret né tek len ni! Vé ge ze tül még egy utol só kér dés: egy pil la nat ra sem lát tam, hogy ne lett vol na meg a mo soly az ar cán, a jó kedv a sze - mé ben. Hon nét ez a sok bol dog ság? Ez az élet... Ez Is te né és nem az enyém, én csak egy kis por szem va gyok. Bol dog va gyok, hogy itt va gyok most Ma gyar or - szá gon. Élek, Is te nért. Mi lyen nek ta lál ta a gyõ ri pro hászkás di á ko kat? Ez ha tal mas nagy öröm. Teg nap óta itt vol tam egész nap és ma is egy ki csit fá - radt va gyok, igen, de ez nagy öröm. Mert nem mond ha tom, hogy nem val lá so - sak. Van nak olya nok, akik nek van nak ne - héz sé geik, az éle tük ben, de sze rin tem bor zasz tó jó volt itt. Na gyon sze re tem ezt az is ko lát, na gyon szép. Sze re tem a di á - ko kat. Érez tem, hogy kí ván csi ak vol tak. Igen, én azt hi szem, hogy so kan már is - mer tek, és ne kem is jó, hogy több is me rõ - söm van itt. Kö szö nöm szé pen, hogy itt le het tem. Ács Ve ro ni ka 26

28 Böjte Csaba ferences szerzetes 2012 Mit gondol mi karácsony üzenete a mai ember számára? Isten szeret bennünket, és azt gondolom, hogy ennél szebben, mint amikor valaki feláll, eljön hozzánk, bekopogtat hozzánk, ennél jobban nem lehet kifejezni, azt hogy te fontos vagy számomra, én bízom benned, én örömmel vagyok veled. Maga az a tény, hogy a védtelen kisgyermekként a kezünkbe adja Isten magát, azt jelenti, hogy ô meg van gyôzôdve arról, hogy az emberiség jó, hogy mi jók vagyunk, hogy képesek vagyunk a gyermekre gondot viselni, hogy itt vagyok, ha tisztába raktok tiszta leszek, ha ennem adtok jóllakok ez az isteni bizalom nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Hogyan határoznák meg a mûvészet lényegét? Minden mûvészt nagyon nagyra tartok. Úgy van, hogy egy-egy vidéken, ahol azt gondolom több mûvész is élt, vagy költô, Angliában vagy Németországban vagy máshol az ember sétál az úton és azt látja, hogy még a házak is szinte egymásra rímelnek, mint a költészetben a szavak. Összeállnak, egészet alkotnak. A mi vidékeinken ugye azt látjuk, hogy az egyik ház az ilyen, a másik olyan, aztán amolyan, tehát hogy nincs harmónia abban a tájban, nincs harmónia abban az utcában. Az emberek öltözetében is ugyanezt érezni, a gondolataiban, a cselekedeteiben, hogy nincs költészet. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy hiteles mûvészeink sokkal bátrabban álljanak ki.

29 28

30 Eperjes Károly színmûvész 2011 Hallottam, hogy Önt a szülei papnak szán ták. Illetve futballozott, és mû sze - rész a szakmája. Igen. Akkor mégis hogy lett színész? Valóban papnak szántak, mert a szüleimnek az elsô szülött fia voltam, vagy vagyok. Az elsô szülött fiút, katolikus családban illik papnak felajánlani. Szép hagyomány, szokás, megtették. De aztán láttam, hogy megvizsgálva létemet a családi élet mellett kell döntenem. Ha görög katolikus lettem volna, lehet, hogy papnak megyek, mert ott lehet nôsülni is. Valójában sokáig nem tudtam, mi legyek. Kerestem magamat, futballoztam, leginkább olimpiai bajnok szerettem volna lenni, aztán apám még a matematika, fizika, földrajz tanár szakmát akarta nekem. Elmentem számítástechnikát tanulni, meg mûszerészetet Fehérvárra. Azt el is végeztem. Fél évet dolgoztam, de aztán egyre jobban érdekelt a mûvészet. Bárhol indultam versmondó versenyen, az élen végeztem. Gyôrben is a megyei Ki Mit Tud?-ot megnyertem. Amatôr csoportot csináltam, és ott is az élen végeztünk a csoporttal, a rendezéssel. Játszottam is benne. Erre önszántából ment, vagy esetleg a tanárai ösztönözték? Mindig mondták, hogy efelé menjek, de nem hittem el. Egy falusi, hegykôi, fertôparti gyereknek ez olyan távolinak tûnt, hogy engem fölvesznek színésznek, vagy rendezônek, hogy mindig elhessegettem. Tehát sokan mondták, hogy valami ilyesmi lesz belôlem, de mindig elhessegettem. Vajúdtam, aztán a hegyek kivajúdták ezt a kövecskét. Találkoztam Montágh Imrével, a nagy logopédussal és ô ajánlotta nekem,

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám F e b r u á r i III. évfolyam 5. szám ÜNNEP Már nagyon várom a tavaszt Már nagyon várom a tavaszt, a legszívesebben látott év szako mat. Nehezen tudom lerázni a tél hosszan tartó hidegét. Ke res ném az

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Emberkék az Emberért Egyesület 2007. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ Emberkék az Emberért Egyesület 2007. évi tevékenységéről Tevékenységei között szerepel: TÁJÉKOZTATÓ Emberkék az Emberért Egyesület 2007. évi tevékenységéről Rehabilitációs foglalkoztatás Kulturális és szociális feladatok ellátása Közszolgálati feladatkör betöltése

Részletesebben

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m i r e b m e t p e Sz et II. évfolyam 1. szám épül a l o k s i s l Az e a Az iskola m A 20. tanév elé Karácsony Sándor az 1945-ben megjelent Demokrácia és pedagógia címû tanulmányában kritikusan vizsgálta

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Karácsony 22. évfolyam 82. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Antal Emília: Mit üzen a Betlehem? 1 Csorbai Virág: (9.A): Beszélgetés Huszárné Mánfai Máriával

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. VENI SANCTE 20. évfolyam 73. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 15-16. oldal Tartalom dr. Kovács Gusztáv: Kávéházi gondolatok 1 Marján Babett (12.A), Csontos Gábor (10.A): Három

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

2 0 1 2. s z e p t e m b e r 3 0.

2 0 1 2. s z e p t e m b e r 3 0. Ú J L E N D Ü L E T, m e g ú j u l á s a s z o l g á l a t b a n T úl vagyunk hét gyülekezeti táboron, melyek egyszerre voltak lelkesítőek és nagyon fárasztóak a szolgáló közösség számára. Lelkészi megbeszélésen

Részletesebben

18. 30. 16. tartalom. Nemzeti Vese Program

18. 30. 16. tartalom. Nemzeti Vese Program Nemzeti Vese Program tartalom A krónikus vesegyulladás, a ve se - elégtelenség nem a mai modern kor betegsége. Régóta ismert, gyógyít ha - tatlan, a vesefunkciók megszûnésével törvényszerûen halállal végzõdött.

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT Czeizel Endre 77 évesen is védi a magzatokat Az álmain keresztül rabolták meg A hideg nyalat forró évszaka Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire

Részletesebben

Háromkirályok. Nagy Gáspár. Nem Kínából Perzsiából Jön a Három teveháton. Nekik aztán nem jár járom Szabadok hiszen

Háromkirályok. Nagy Gáspár. Nem Kínából Perzsiából Jön a Három teveháton. Nekik aztán nem jár járom Szabadok hiszen Nagy Gáspár Háromkirályok Nem Kínából Perzsiából Jön a Három teveháton Megy hazáig Perzsiáig Útjukon csillag világít Nekik aztán nem jár járom Szabadok hiszen királyok Milyen hosszú a sivatag! Milyen forró

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Az óbudavári Schönstatt-kápolna története

Az óbudavári Schönstatt-kápolna története Az óbudavári Schönstatt-kápolna története Családok a Családért Egyesület Az óbudavári Schönstatt-kápolna története AZ ÓBUDAVÁRI SCHÖNSTATT-KÁPOLNA története Családok a Családért Egyesület Óbudavár, 2010

Részletesebben

GONDOLAT. embert, hogy óvakodjanak a

GONDOLAT. embert, hogy óvakodjanak a C S A L Á D U N K C s a l á d p a s z t o r á c i ó s f o l y ó i r a t 2 0 0 8. X. é v f o l y a m 3. s z á m Mottónk 2008. évre: Újuljunk meg a házastársi szeretetben! Megmutatni a tiszteletet Ringató

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben