III. PSZI-NAP. Szentes május 08. Szentesi Pszi-Nap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. PSZI-NAP. Szentes 2014. május 08. Szentesi Pszi-Nap"

Átírás

1 2. oldal III. PSZI-NAP Szentes május 08. Szentesi Pszi-Nap Szeretettel köszöntöm Önöket, Lévainé Bódi Szilvia vagyok a Szentesi Gondozási Központ Nappali Pszichiátriai ellátásának szakmai vezetője, egyben a Szentesi Pszi-Nap elnevezésű szakmai rendezvény főszervezője. Rendezvényünket immár harmadik alkalommal szervezzük, abból a célból, hogy az egészségügyi és szociális területen dolgozó, elsősorban pszichésen sérült emberekkel foglakozó szakemberek számára szakmai segítséget nyújtsunk, annak érdekében, hogy ismereteiket, készségeiket, tapasztalataikat bővítve hatékonyabb és minőségibb ellátást tudjanak nyújtani a klienseik részére. Célunk továbbá az is, hogy szociális és az egészségügy területein dolgozó szakemberek az eddigieknél jobban össze tudják hangolni munkájukat, kapcsolatukat annak érdekében, hogy észrevegyük, kezelni tudjuk, és megfelelő technikával segítsük a klienst abban, hogy megtalálja azt a fajta segítséget, támogatást, ami az ő életében minőségi javulást hoz, javítja az önellátási képességét és segíti őt a társadalmi reintegrációban. Az elmúlt évektől eltérően az idei rendezvényünket Szentes Város Gondozási Központja Közösségi és Nappali Pszichiátriai Ellátásán szervezzük, ugyanis intézményünk ebben az évben ünnepli 10. évfordulóját és szerettünk volna egy kis betekintést nyújtani az életünkből az Önök számára. Fontosnak tartottuk megmutatni egymásnak azokat a munkákat, melyeket ellátottaink készítenek az intézményekben töltött idő alatt, ezért kiállítást szerveztünk ebből a célból. Továbbá a mai alkalommal, már nem csak a kliensek megsegítése az egyedüli cél, feladatunknak tekintjük a szakemberek mentális egészségvédelmét és ebből a megfontolásból a délutáni szekciók során lehetőség nyílik két különböző típusú terápiát kipróbálni, mely kifejezetten szakemberek számára alakult szakképzett segítők bevonásával. Érezzék jól magukat, és várjuk Önöket jövőre is!

2 3. oldal 4. oldal Útkeresés 2004-ben Szentesen, - a közösségi pszichiátriai ellátás Létrejöttének, rövid története A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. Törvény 2003 januárárjában megjelent módosítása a településeknek kötelezően ellátandó feladatként határozta meg a speciális alapellátásokat, úgy mint támogató szolgálat, szenvedélybetegek gondozása és közösségi pszichiátriai ellátás. Mit is foglal magában a közösségi pszichiátriai ellátás? A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni a kirekesztettség és izoláció - a gettósítás" - minden formáját. Átfogó megvalósulása esetén a betegek számára a közösségben, lakóhelyükhöz közel biztosítja a lehető legtöbb pszichiátriai és rehabilitációs szolgáltatást és alapvető célja a közösségi integráció fenntartása, ill. elérése. A gondozás és rehabilitáció során a lehető legnagyobb mértékben támaszkodik a közösségi erőforrásokra és a természetes segítőkre (pl. hozzátartozók), akiknek a rendszerszemléletű családgondozás elveinek megfelelően szintén támogatást nyújt a betegség okozta problémák és más stresszhelyzetek kezelésében. A közösségi alapú ellátás hozzájárul az intézményes ellátás okozta hátrányok leküzdéséhez és a pszichiátriai rehabilitáció hatékonyságának fokozásához. Vizsgálatok igazolták, hogy a pszichiátriai gondozás és rehabilitáció akkor a leghatékonyabb, ha a páciens természetes életterében, hatékony terápiás stratégiák igénybevételével történik, és nem onnan kiszakítva. Adott volt tehát a feladat, de hogyan tovább? Kérdések sokasága, dilemmák zsongtak ebben az időben a Gondozási Központban dolgozó szociális szakemberek fejében, mivel egy szociálpolitikai döntés alapján ennek az intézménynek lett feladatként kiadva a közösségi pszichiátriai ellátás beindítása Szentesen és kistérségében. Mik voltak ezek a dilemmák és kérdések, melyekre választ kerestünk? Hogyan lehet megközelíteni másképp, más szemszögből a pszichiátriai betegek problémáit? A közösségi pszichiátria hogyan helyezhető bele a jelenlegi szociális rendszerbe? Hogyan lehet a pszichiátriai betegeket a kórházak falain kívül ápolni, segíteni, ellátni, kitagolni, házi gondozni? Hogyan lehet pszichiátria betegekkel foglalkozni saját életterükben? Hogyan lehet legyőzni a félelmet, az előítéletet, a stigmatizációt? Hogyan lehet belépni a pszichiátriai betegek olykor túlmisztifikált, kriminalizált világába? Mindezekhez szemléletváltásra, szakemberekre, tárgyi és fizikai körülményekre és feltételekre volt szükség őszén a Gondozási Központ munkatársaként, akkor már közel 10 éves szociális szférában, pszichiátriai betegek között eltöltött tapasztalattal, én kaptam meg a feladatot, hogy akkor - Csongrád megyében elsőként - úttörő munkát végezve elindítsuk ezt az ellátási formát Szentesen. Az ellátási forma megszervezésének folyamata Filozófiánk a következő volt: Az élet élet - éljed! /Teréz Anya/ Az élet ajándék és lelkünket karban kell tartani Egyenrangú emberek vagyunk, mert emberek vagyunk Segítünk neked, hogy másként, de teljes életed lehessen, és fontos, hogy közöttünk legyél. Mint már említettem, 2002 őszén Szentes város önkormányzatának döntését követően megkapta a Gondozási Központ feladatul ennek az ellátási formának a megszervezését. Az anyagi erőforrások előteremtését egy, az ESZCSM által kiírt pályázat megírása tette lehetővé. Ehhez saját erőforrásként a város kijelölte a Munkás u. 54. szám alatti öreg - közel 100 éves -, erősen leamortizálódott elhagyatott iskola épületet.

3 5. oldal 2003 tavaszán az én feladatom lett a minisztérium által kiírt pályázat szakmai részének megírása, melyben szakmai támogatóként és vezetőként részt vett a Gondozási Központ akkori igazgató asszonya, Szebellédi Anna is. A pályázat gazdasági és műszaki részét Hódi Józseffel, akkori gazdasági vezetővel közösen írtuk meg őszére kiderült, hogy a pályázatba fektetett munkánk nem volt eredménytelen: 21 millió forintot nyertünk, és megkezdődhetett az építkezés. A működési engedélyünket 2004 júniusában 25 fő pszichiátriai beteg gondozására, befogadására kaptuk, melyhez az épület szépen felújítva rendelkezésünkre állt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 3 fő munkatársra - 2 közösségi gondozóra és egy közösségi koordinátorra - volt szükség a működtetéshez, akik a Gondozási Központ munkatársaiból kerültek ki. Az induló csapat név szerint: Márkus Krisztina (közösségi koordinátor), Boros Éva (közösségi gondozó), Nagyiván Lajosné (közösségi gondozó). Az intézmény átadásra került július elsejével. Ezt követően kezdődött meg az igazi szervező munka, a szolgáltatást igénybe vevők megszervezése, felkutatása, az akkor még merőben új ellátási forma megismertetése a szakemberekkel és a lakossággal. Mivel ez egy teljesen új ellátási forma volt, nem volt egyszerű megtalálni azokat a személyeket, akiknek valóban erre a szolgáltatásra volt szükségük, főleg azt figyelembe véve és elsődlegesen kiemelve, hogy a szolgáltatás igénybevétele mindenki számára önkéntes és egyéni döntés alapján történik. Adott volt tehát a kérdés, hogy mit tegyünk, hogy a szolgáltatás lehetősége eljusson az adott célcsoporthoz, a pszichiátriai betegekhez, akik - mint tudjuk - nehezen megközelíthetőek és alapvetően - a betegségükből adódóan - bizalmatlanok és visszahúzódóak. Első utam a területi kórház pszichiátriai gondozójába vezetett Dr. Rideg Sándor főorvos úrhoz, akivel egyébként is szükséges volt együttműködési szerződést kötni. Azzal a kéréssel fordultam hozzá, hogy a nála megforduló, pszichiátriai betegeket tájékoztassák erről az ellátásról, és ha a medicinális terápiákon túl szükséges számukra szociális segítségnyújtás, irányítsák hozzánk. 6. oldal Ezt követően hasonló együttműködési megállapodást kötöttünk a kórház pszichiátriai osztályával, majd felkerestem a háziorvosokat, a családsegítőt, a gyámhatóságot, az önkormányzat szociális osztályát is. Mindenhol előre elkészített szórólapokat, információs füzeteket hagytunk elérhetőséggel és címmel ellátva tavaszán, nyarán többször adtam interjút a helyi rádióban és tévében, a helyi újságokban is többször megjelent a szolgáltatásról cikk, annak érdekében, hogy ennek az ellátási lehetőségnek a híre minél szélesebb körben elterjedjen, és első sorban eljusson a rászorulókhoz június 28. átadási ünnepség. Az első ajándék. A működés megkezdését követően az első hónapban 7 jelentkezőnk volt. Majd ezután a formális csatornák mellett megnyíltak az informális csatornák is, és napról napra egyre többen jöttek és érdeklődtek. Augusztus végére 18 főre bővült a létszám, és az év végére teljesen fel lettünk töltve: 25 szolgáltatást igénylővel dolgoztunk. Mindenkiről személyre szabott gondozási terv készült, felmérve a saját szükségleteit, igényeit. A közösségi gondozás alapja az ellátott otthonában történő felkeresése. E mellett a tevékenység mellett rendszeresen elkezdtünk programokat szervezni az ellátottak számára abból a célból, hogy szabadidejük hasznosan legyen eltöltve, motiváltak legyenek nyitni a társadalom és a közösség felé. Megindult egy közösség szerveződése. Egyre inkább szívesebben jöttek a klubba az ellátottak, jól érezték ott magukat, szívesen töltötték ott az idejüket. Jókat beszélgettünk, nevettünk, és beindult az önszerveződés. Ötleteket hoztak, hogy mit lehetne csinálni, és így indult be egy nagyon szép, színvonalas kreatív kézműves foglakozás, amelyen mindenki képessége szerint tudott részt venni. Kötöttek, varrtak, kézimunkáztak, origamiztak, festettek, rajzoltak, gyöngyöt fűztek, különböző ajándéktárgyakat készíttetek.

4 7. oldal Szívesen szerepeltek, énekkarunk volt, verseket mondtak, táncoltak közösen. Sőt, rövid idő alatt eljutottunk odáig, hogy megmutattuk mindezen kepeségeiket a nagy nyilvánosság előtt: városi programokra színvonalas előadásokkal készültek ellátottaink és szívesen vettek rajtuk részt. Kirándulásokat, bálokat, nyílt napokat szerveztünk számukra, melyeken hozzátartozók, rokonok, ismerősök is részt vehettek. 8. oldal Végezetül álljon itt egy idézet, mely tükrözi a pszichiátriai betegségben szenvedő emberekhez fűződő viszonyomat, gondolataimat. Garai Gábor egyik versének részlete: Mert emberek, mert szomjazzák a jót, mert rettegik a rosszat és nevetni, sírni is tudnak, akármily együgyűen, igen, boldogok is lehetnek. Így hát teljes joguk van ember módra élni, a végtelen háborúból kimentett, sebzettnek, a tömeg tenyerén. Joguk van játszani, remélni, látni, tanulni, emlékezni, tenni, lebírni a tébolyt és a korai halált. Egy műsor fináléja. Márkus Krisztina Közösségi koordinátor Egy nagyon erős közösségi mag alakult ki, egy nagy család. Barátságok, szerelmek szövődtek. Nagyon sok pszichiátriai beteget tudtunk kimozdítani a saját szűkre zárt világából, és lehetőséget adtunk számára, hogy kinyíljon és megmutathassa önmagát, és ez által önértékelése, önbecsülése egy magasabb szintre lépjen. Tettük mindezt annak érdekében, hogy leküzdjük, illetve csökkentsük annak a távolságtartásnak a mértékét, mely a pszichiátria betegségben szenvedőkkel szemben jellemző. Munkámat 2007 végéig végeztem az ellátás keretei között. Ezután átadtam a stafétát a jelenlegi vezetőnek, Lévainé Bódi Szilviának, aki munkatársaival közösen továbbviszi azt a vonalat, melyet én akkor elkezdtem, felvállalva azt a harcot, melyet pszichiátriai betegségek elfogadása céljából, a pszichiátriai betegek érdekében a negatív attitűdök, az előítéletek és a stigmatizáció leküzdése érdekében folytattunk. Egy ellátott fellépés előtt.

5 9. oldal 10. oldal Közösségi és Nappali Pszichiátriai Ellátás bemutatása A pszichiátriai gondozóban megjelenő populáció potenciális alanya a Gondozási Központ által létrehozott ellátási formának. Szentes város összlakosságának ( fő) 6 %-a fordul meg a pszichiátriai gondozóban. A háziorvosok praxisában betegeik 15 %-a mentális megbetegedésben szenved. A depresszió okozta társadalmi kár az összes betegség között az elsők között van. A WHO adatai szerint a rokkantság kialakulásához vezető legfontosabb okok között a világon: 10-ből 5 esetben pszichiátriai okok, ezen belül a depresszió, az alkohol abúzus és skizofrénia, valamint a különböző kényszeres betegségek játszanak vezető szerepet. Ezek a mutatók egyértelműen bizonyították a közösségi és nappali pszichiátriai ellátási formák létrehozásának szükségességét. Specialitásuk abban rejlik, hogy 2005 óta integrált ellátás formájában egy telephelyen működik a pszichiátriai nappali- és a közösségi pszichiátriai ellátás. Ennek az együttműködésnek az előnye, hogy a közösségi ellátottak társas kapcsolatai javulnak, nyitottabbá válnak, ezáltal a társadalomba való visszailleszkedésük könnyebbé válik a közös programok megvalósítása során. A két ellátotti csoport több városi kulturális rendezvényen is állandó szereplési lehetőségeket kapott. Fellépés előtt. Ilyenek az Idősek Világnapja, farsangi rendezvények, fogyatékkal élők térségi rendezvénye, szegények gálája, közös jelbeszédes koreográfiára épülő film megvalósítása. Mindezek által a kliensek kapcsolatépítő és önérvényesítő képességük nőtt, javult a problémamegoldó képességük, a konfliktuskezelő technikájuk kifinomultabbá vált. Az ellátotti csoport szociális jellemzői, ellátási szükségletei: Halmozottan depriváltak, társadalmilag elszigetelődtek, magányosan élnek, családi állapotukat tekintve többségük egyedülálló, elvált vagy megözvegyült. Aktív korú, de betegségükből adódóan megváltozott munkaképességűek. Lehetőségük a nyílt munkaerő piaci reintegrációra a helyzetükből adódóan kedvezőtlen. Ezért gyakran küzdenek megélhetési gondokkal, melynek következtében életszínvonaluk, életminőségük negatív irányban mozog. Egy részük hajléktalan, illetve albérletben él. Megtalálható közöttük olyan is, aki börtönviselt volt. Jellemző rájuk, hogy mindezen problémájukat valamilyen szintű addikcióval próbálják tolerálni.(alkoholizmus, dohányzás, gyógyszerfüggőség.)

6 11. oldal Pszichiátriai betegek nappali ellátása: augusztustól működik nappali ellátásként a pszichiátriai betegségben szenvedő célcsoport számára. Összesen 30 fő ellátásáról gondoskodunk szakképzett munkatársak segítségével. Ezen időszak alatt sikerült elfogadtatni az ellátottakkal másságukat, megtanultak különböző konfliktuskezelési, kríziskezelési technikákat, melynek köszönhetően jelentősen csökkent az ellátásban részt vevők között a relapsusok száma. Komplex felmérést végeztük a szakmai munkatársak az ellátottak körében. A felmérés kiterjedt a demográfiai mutatókra, a betegségi típusokra, a kórházban töltött idők számára, munkában töltött évekre, pszichés nehézségekre, konfliktusokra, krízisekre, családi és társas kapcsolatok alakulására. Az így kapott eredmények kapcsán, nyomon tudjuk követni az ellátottak pszichés állapotában végbemenő javulásokat, esetleges visszaeséseket. Az ellátotti kör azon személyek közül kerül ki, akik korábban pszichiátriai gyógykezelés alatt álltak, illetve akit pszichiátriai betegek intézményében gondoztak, és a megjelölt intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt erre rászorul, és napközbeni ellátása másképp nem oldható meg. Az intézmény feladata: A pszichiátriai betegségben szenvedők számára társadalmi integráció, re integráció, rehabilitáció biztosítása. Komplex testi és pszicho szociális segítségnyújtás, kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési, állásközvetítői, védett lakhatást elősegítő és családi programok, találkozók szervezése és lebonyolítása. Az intézmény nyitott, kívülállók számára is hozzáférhető. Az ellátás szakmai feladatai, a szolgáltatások köre: igény szerinti meleg élelem biztosítása (reggel, délben), személyi tisztálkodás, higiénia biztosítása (minden nap és igény szerint), személyes ruházat tisztítása, az ellátottak be és hazaszállításának megszervezése naponta, a gondozási feladatokat egyéni szükségleteknek megfelelően, illetve a gondozási tervben foglaltak szerinti mértékkel és rendszerességgel, 12. oldal házi- és szakorvossal történő folyamatos konzultáció, szabadidő strukturálás, szervezés, az éves, havi és heti foglalkoztatási tervnek megfelelően, készségfejlesztés, mozgáskoordináció fejlesztése az egyéni képességek függvényében, bio-, pszicho szociális területen komplex segítségnyújtás a mindennapi életben, meglévő képességek felmérése, megtartása, fejlesztése az ellátás kezdetekor és évente felülvizsgálatra kerül, személyre szabott, szükséglet felmérésen alapuló, egyéni gondozási terv készítése, szabadidő hasznos strukturálása, foglalkoztatás szervezés: munka kreatív és kulturális jelleggel, kapcsolattartás más szolgáltató intézményekkel, egészségi és pszichés állapot javítása, mindennapok konfliktusainak, problémáinak kezelése, megoldása, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, rehabilitációs foglalkoztatás, integrálás a munka világába. Közösségi pszichiátriai ellátás: A szolgáltatást július 01-én indítottuk el, akkor 25 fő ellátottal. Majd január 01-től 40 fő pszichiátriai megbetegedéssel élő ember gondozását látjuk el. Jelenleg ellátottaik száma 47 fő. A szakmai munkának és a városi rendezvényeken való megmutatkozásoknak, szerepléseknek köszönhetően a pszichés és mentális betegséggel élők társadalmi elfogadottsága nőtt. A közösségi pszichiátriai ellátás saját otthonában, lakókörnyezetében a következő szolgáltatásokat nyújtja az ellátott számára: az ellátott jelentkezése esetén felmérjük a bio- pszicho szociális szükségleteit. Felvesszük az életutat. Családlátogatás. Természetes erőforrások megismerése, és szükségleteik felmérése, céljaik meghatározása. Krízis esetén problémamegoldó lap kitöltése. Speciális stratégiák alkalmazása. Az ellátott személyes céljainak meghatározása,

7 13. oldal a változtatásra irányuló tényezők feltárása, munkaügyi tanácsadókkal való kapcsolatépítés, gyógyszer complaience, készségfejlesztés, életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, közvetítése, önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendői (pszicho edukáció), pszichoszociális rehabilitáció, munkához való hozzájutás segítése, kapcsolatfelvétel potenciális munkaadókkal, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, kirándulások, túrák szervezése, kiállítások, múzeumok látogatása, önsegítő, szabadidős csoportok szervezése, támogató hálózatok kiépítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről, az ellátott lakókörnyezetében megtalálható önkéntes segítőkkel, családtagokkal, szomszédokkal közreműködünk, együttműködünk, szükség esetén rendszeres kapcsolatot tartanak az egészségügyi- és szociális ellátórendszer illetékes szakembereivel, rehabilitáció, a munka világába való reintegráció, védett munkahelyek szervezése, utánkövetés, társadalom felé nyitás, az esetleges stigmák, előítéletek kezelése. Lévainé Bódi Szilvia Szakmai vezető 14. oldal Közösségi és Nappali Pszichiátriai Ellátás Szakmai vezető: Lévainé Bódi Szilvia 6600 Szentes, Munkás u. 54. Tel.: 63/ vagy 30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig óráig Mentálisan Sérült Emberek Egyesülete Az egyesület célja: Szentes város és kistérségében élő mentálisan sérült emberek számára az életminőség javítása érdekében végzett tevékenység, mely döntően öntevékenységre és önsegítésre épül. Továbbá a kezdeményező-, és cselekvőképességének a fokozása, fejlesztése, közösségépítés. Az intézmény kirándulása Egyesület elnöke: Mátyás Adél Egyesület elérhetősége: 6600 Szentes Horváth M. u 10 Tel: 06/

Lélek-Tükör. III. évfolyam. 4. negyedévi szám 2010. december Módszertani Hírlevél

Lélek-Tükör. III. évfolyam. 4. negyedévi szám 2010. december Módszertani Hírlevél Lélek-Tükör III. évfolyam. 4. negyedévi szám 2010. december Módszertani Hírlevél Kiadja: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET- Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló 2010.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló 2010. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai beszámoló 2010. Az Alkohol Drogsegély Ambulancia Egyesület 2010. július 01. napjától látja el a szenvedélybetegek

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről Gyermekjóléti szolgálat Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX.10.) Kormány

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka Szakmai program 2011. 1 Az alacsonyküszöbű ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója A Humán Sztráda Nonprofit Kft. Közhasznú céljai: 1. Olyan hátrányos helyzetű emberek komplex segítése, akik szociális

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Pszichiátriai betegek nappali ellátása Intézmény neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Intézmény

Részletesebben

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA KAPASZKODÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁRSULÁS 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Bevezető Dombóvár és a dombóvári kistérség lakosságszáma: 33 515 fő. Dombóvár és a dombóvári kistérség

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telephely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1 T/Fax: 66/643-991 E-mail: bekesmenta@gmail.com Honlap:

Részletesebben

SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu Ikt.szám: MSZ 6/2013.

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Éves beszámoló 2010. PÉCEL Készítette: Hevesi Réka - Szakmai vezető, Közösségi koordinátor

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Az ellátás tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok: - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja HEFOP/2005/4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv, Humánerőforrás-fejlesztési

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben kiemelten Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben