Szerelési és karbantartási utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és karbantartási utasítás"

Átírás

1 / 000 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux HT/H 0 W tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és a karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni!

2 Elõszó Fontos általános alkalmazási tudnivalók A készüléket csak a rendeltetésének megfelelõen és a Szerelési utasításban leírtak betartásával szabad használni. Karbantartást és javítást csak engedéllyel rendelkezõ szakcég végezhet. A készülék csak az eredeti tartozékokkal és eredeti alkatrészekkel üzemeltethetõ. Más összeállítás, tartozék és kopó alkatrész csak akkor alkalmazható, ha azok kifejezetten a felhasználási célnak felelnek meg, és a berendezés jellemzõit nem csökkentik, továbbá a biztonsági követelményeknek eleget tesznek. JTUDNIVALÓ! A berendezés szerelésekor és üzemeltetésekor az adott országban érvényes szabványokat és irányelveket be kell tartani! A mûszaki változtatások joga fenntartva! A folyamatos fejlesztések miatt az ábrák, mûködési lépések és mûszaki adatok kismértékben eltérhetnek.

3 Tartalomjegyzék Általános adatok Méretek Szállítás Felállítás Szerelés Üzembe helyezés Karbantartás

4 Általános adatok Általános adatok A Logalux HT/H 70 W tároló melegvíztermelõ egy felületkezelt acéltartályból áll és hõszigeteléssel, burkolattal kompletten csomagolva kerül leszállításra, a külön csomaggal* együtt. A tároló melegvíztermelõ falikazánnal történõ kombinációra tervezett. A tároló melegvíztermelõ a kazán alá vagy a jobb illetve a bal oldalra amellé szerelhetõ. Ennek megfelelõen a szerelés fentrõl illetve lentrõl történik (a tárolót ekkor fel kell fordítani). J TUDNIVALÓ! A kazán és a tároló közötti csõvezetékeket a kivitelezõnek a külön szerelési utasítás szerint kell szerelnie (a csõcsoport szállítási terjedelme). * A külön csomag tartalma: felfüggesztõ konzol facsavar 8 x 70 U-alátét általános dübel 0 x 60 rövid merülõcsõ hosszú merülõcsõ 3 M0 x 30 lábcsavar vezetõdrót Méretek AB VS MB EK RS 3 ** Abb. A Logalux HT 0 W/H 0 W méretei **A Logalux H 0W -re azonos méretek érvényesek, mint a Logalux HT 0 W-re, viszont a Logalux H 0 W lekerekített sarkokkal ellátott. Jelmagyarázat az. ábrához: AB: Melegvíz kilépésr ¾ VS: Tároló elõremenõg ¾ RS: Tároló visszatérõ G ¾ EK: Hidegvíz belépés R ¾ MB: Melegvíz mérõhely Pos. : Magnézium anód Pos. : Adattábla Pos. 3: Ürítõ (EL) tartozék 4

5 Szállítás 3 3 Szállítás A tároló mind csomagolással, mind csomagolás nélkül szállítható a Buderus-kazánkocsi *-val (. ábra). * Tartozék rendelésre Szállítsa a tárolót a felállítási helyre. Távolítsa el a müanyag fóliát. A tárolót a hátoldalával fektesse az elõzõleg fentrõl eltávolított fedõpárnára (3. ábra,. poz.) az alappárnával felfelé. Csak álló szerelésnél szükséges: Vegye ki a csomagból az M0 x 30 lábcsavarokat, ehhez lásd az 5. ábra. poz-t. Vegye le az alappárnát a raklappal. Abb. Buderus-kazánkocsi (elvi ábra) ca.0 Abb. 3 Tároló a fedõpárnán (elvi rajz) 5

6 4 Felállítás 4 Felállítás A felállításra egy fagymentes helyiséget kell kiválasztani vagy az üzemen kívül helyezett berendezést le kell üríteni. A FIGYELEM! A tároló szerelésekor ellenõriznei kell a fal teherbíró képességét. A leszállított rögzítõ dübelek csak tömör falhoz alkalmazhatók. A falnak mind a 80 kg-os tárolóhoz (HT/H0W), mind a falikazánhoz teherbíró képesneknek kell lennie. Ha a teherbíró képesség nem lelegendõ, a tároló a padlóra állítva is szerelhetõ. A 4. ábra szerinti minimális faltól való távolságokat be kell tartani. F A padló legyen síma és teherbíró. Ha a tároló álló tárolóként és ürítõ készlet nélkül kerül beszerelésre, elõzõleg 3 "rövid" M 0 x 30 lábcsavart kell felszerelni. Abb. 4 Felállítás (méret vázlat) G = 0-5 mm ürítõ készlet nélkül G = min. 60 mm ürítõ készlettel F = kész padló felhajtás Egy ürítõ készlet (tartozék) beépítése esetén a középen becsavart /" kupakokat el kell távolítani. Azután az ürítõ készletben található "hosszú" lábcsavarokat a gumilábbal fel kell szerelni. Ehhez az elõzõleg lesarkított fedeleket egy csavarhúzóval ki kell törni (5. ábra). D IRODALOM! A "C" méretet a csõcsoport szerelési utasítása tartalmazza. Jelmagyarázat a 4. ábrához: Pos..: Furatok a felfüggesztõ konzol részére a tároló falra történõ szerelésekor Pos..: Fali kazán J TUDNIVALÓ! Az ürítõ készlet beszerelése: lásd az ürítõ készlet szerelési utasítását. Abb. 5 Alulnézet: az ürítõ készlet és a lábcsavarok szerelése. Jelmagyarázat az 5. ábrához: Pos..: ½ ürítõ hüvely (zárófedél) Pos..: M0 menet (fedél) 6

7 Szerelés 5 5 Szerelés Falra történõ szereléskor jelölje be a dübellyukak helyét (4. ábra). Fúrja ki az Ø 0 dübellyukakat, helyezze be a dübeleket és vízszintes helyzetben rögzítse a felfüggesztõ konzolokat a csavarral és az alátétekkel. A tárolóköpenyt a csatlakozásnak megfelelõen fent/ lent mindkét kitöréssel akassza a felfüggesztõ konzol aksztójára (6. ábra) Abb. 6 Felfüggesztés (felsõ csatlakozás) Jelmagyarázat a 6. ábrához: Pos..: Vízmérték Pos..: Felfüggesztõ konzolok Csatlakozás felülrõl (7. ábra) A rövid merülõcsövet felülrõl nyomja be az "AB" jelû nyílásba (7. ábra,. poz). A hosszú merülõcsövet felülrõl nyomja be az "EK" jelû nyílásba (7. ábra,. poz.). 4 3 J TUDNIVALÓ! A csõcsoport szerelési utasításában leírtakat be kell tartani. Abb. 7 Felsõ csatlakozás: (a készülékek egymás fölé történõ szerelése) Jelmagyarázat a 7. ábrához: Pos..: Melegvíz kilépés (AB) Pos..: Hidegvíz belépés (EK) Pos. 3.: Tároló visszatérõ Pos. 4.: Tároló elõremenõ 7

8 5 Szerelés Csatlakozás alulról J TUDNIVALÓ! Az alulról történõ csatlakozáshoz a tároló melegvíztermelõt 80 -kal meg kell fordítani (fejre kell állítani). A hosszú merülõcsövet alulról nyomja be az "AB" jelû nyílásba (8. ábra,. poz). A rövid merülõcsövet alulról nyomja be az "EK" jelû nyílásba (8. ábra,. poz.). 3 4 Abb. 8 Csatlakozás alulról (a tároló szerelése oldalról) Jelmagyarázat a 8. ábrához: Pos..: Hidegvíz belépés (EK) Pos..: Melegvíz kilépés (AB) Pos. 3.: Tároló visszatérõ Pos. 4.: Tároló elõremenõ 8

9 Szerelés 5 Hidraulikus szerelés A hidraulikus szerelést és a vízvezetékek szereivényezését a DIN 988 és a DIN 4753 szerint kell végezni (9. ábra). A légtelenítõ- és légbeszívó szelepet a vízvezetékbe az elzáró szelep elé kell beépíteni. Az ürítõ vezetékbe ne építsen be ívdarabokat, az esetleges tisztíthatóság biztosítása érdekében. A biztonsági szelepre egy táblát kell elhelyezni, a következõ felirattal: Lefúvató vezeték, elzárni tilos! A fûtés ideje alatt biztonsági okokból vízkilépés történhet. A lefúvató vezeték minimális keresztmetszete feleljen meg a biztonsági szelep kilépési keresztmetszetével. J TUDNIVALÓ! Minden vezetéket és csatlakozást feszültségmentesen kell szerelni! A biztonsági szelep üzemképességét idõrõl idõre lefúvatással ellenõrizni kell. Minden csatlakozás tömörségét ellenõrizni kell. Biztonsági szelep Csatlakozó minimális Ø Tab. DIN 4753 Névleges víztartalom [l] Max. fûtõteljesítmény [kw] DN 5 bis Biztonsági határok Fûtõvíz hõmérséklet: max. 0 C Fûtõvíz üzemi túlnyomás: max. 6 bar Melegvíz hõmérséklet: max. 95 C Melegvíz üzemi túlnyomás: max. 0 bar Abb. 9 Hidraulikus szerelési rajz (elvi vázlat) Jelmagyarázat a 9. ábrához: EK: Hidegvíz belépés AB: Melegvíz kilépés Pos..: Tároló köpeny Pos..: Légtelenítõ- és légbeszívó szelep Pos. 3.: Zárószelep ürítõvel Pos. 4.: Biztonsági szelep Pos. 5.: Zárószelep Pos. 6.: Nyomáscsökkentõ szelep (szükség esetén) Pos. 7.: Ellenõrzõ szelep Pos. 8.: Visszacsapó szelep Pos. 9.: Manométer csatlakozó csonkok (szükség esetén Pos. 0.: Ürítés 9

10 6 Üzembe helyezés Az érzékelõk szerelése Az érzékelõt és az érzékelõ vezetéket a vezetõdrtótra függessze fel (0. ábra). Az érzékelõ vezetéket a vezetõdróttal a hajlításig a merülõhüvelybe vezesse be (0. ábra, 3. poz.). Magnézium anód A magnézium anód a becsavarozással leföldelt. A karbantartás szemrevételezéssel történik, lásd a 7. "Karbantartás" c. fejezetet a. oldalon 3 Abb. 0 Az érzékelõ szerelése (elvi vázlat) Jelmagyarázat a 0. ábrához: Pos..: Vezetõdrót Pos..: Érzékelõ Pos. 3.: Merülõhüvely 6 Üzembe helyezés Ellenõrizni kell, hogy a tároló melegvíztermelõ feltöltött állapotben van-e és a hidegvíz belépés a tárolóba biztosított-e. Minden csatlakozás és vezeték tömörségét ellenõrizni kell. D IRODALOM! A kezeléshez szükséges minden információt a szabályozókészülék illetve a falikazán kezelési utasítása (a szabályozókészülék illetve a falikazán szállítási terjedelmébe tartoznak) tartalmaz. A berendezés elsõ üzembe helyezését a szakszerviznek kell elvégeznie a tulajdonos jelenlétében. 0

11 Karbantartás 7 7 Karbantartás Amennyiben másféle írásos megegyezés nem történt, a tároló melegvíztermelõt csak ivóvízzel szabad tisztítani. Általában a tároló melegvíztermelõ legalább kétévenkénti, szakember által elvégzett ellenõrzése és tisztítása célszerû. Kedvezõtlen vízminõség esetén (kemény és nagyon kemény vizek), amely magas hõmérséklet terheléssel párosul, rövidebb tisztítási intervallumokat kell választani. A fõ ellenõrzése között célszerû a magnézium anód vizsgálatát elvégezni. 3 Tisztítás Áramtalanítsa a berendezést. Zárja a hidegvíz bemenetet, nyissa ki az ürítõ szerelvényt (tartozék). A légbeszíváshoz nyisson ki egy magasan lévõ csapot. Vegye le a zárófedelet és csavarja ki a magnézium anódot (. ábra,. és. poz.) Ellenõrizze a magnézium anódot és a tömítéseket. Az anód átmérõjének 0-5 mm-re történõ csökkenésekor célszerû azt kicserélni. Vegye le az ellenõrzõ nyílás fedelét és csavarja le a kupakokat (. ábra, 3. és 4. poz.). Ellenõrizze a tároló vízterét és tisztítsa ki. JTUDNIVALÓ! A kemény lerakódásokat soha ne egy élessarkú tárggyal kaparja le, mivel a felületkezelt belsõ fal károsodhat. A magnézium anódot újra tömítse. Az ellenõrzõ nyílás zárókupakjait újra tömítse (szükség esetén cserélje ki a kupakokat (. ábra, 4. poz.). Helyezze ismét üzembe a készüléket. Minden csavarnak ellenõrizze a tömítettségét. Szerelje vissza a zárófedelet. Abb. A kupakok/ellenõrzõ nyílás helyzete Jelmagyarázat a. ábrához: Pos..: Zárófedél; magnézium anód Pos..: Magnézium anód Pos. 3.: Ellenõrzõ nyílás zárófedél Pos. 4.: Ellenõrzõ nyílás, kupak 4

12 Fûtéstechnikai nagykereskedõ: Buderus Heiztechnik GmbH, Wetzlar

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Indirekt fűtésű melegvíztároló 6 720 615 370-00.1RS Logalux L135/2R Logalux L160/2R Logalux L200/2R Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás elõtt! 6 720 806

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logasol SKN 2.0 síkkollektorok tető síkja fölötti szerelése. 6301 7365 2001/09 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logasol SKN 2.0 síkkollektorok tető síkja fölötti szerelése. 6301 7365 2001/09 HU Szakemberek számára 630 7365 200/09 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logasol SKN 2.0 síkkollektorok tető síkja fölötti szerelése A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez a leíráshoz Ez a szerelési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 Kondenzációs gázkazán 6 720 801 303-00.1T Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 6 720 801 541 (2013/01) HU Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

unistor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH Q 75 B Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

unistor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH Q 75 B Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató unistor VIH Q 75 B Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Multienergiás rozsdamentes acél melegvíztárolók

Multienergiás rozsdamentes acél melegvíztárolók Multienergiás rozsdamentes acél melegvíztárolók 200 / 300 / 400 / 600 / 800 Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató TARTALOMJEGYZÉK Fontos!...3 Kinek szükséges elolvasni ezt a leírást...3 Szimbólumok...3

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató thermotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 54/3-7 VUW 54/3-7 HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban............................ 3

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23 Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Immergas COMFORT SOL 160 és 300 síkkollektoros, PREMIUM SOL 160 és 300 vákuum-kollektoros rendszerek telepítési és felhasználói kézikönyve

Immergas COMFORT SOL 160 és 300 síkkollektoros, PREMIUM SOL 160 és 300 vákuum-kollektoros rendszerek telepítési és felhasználói kézikönyve Immergas COMFORT SOL 160 és 300 síkkollektoros, PREMIUM SOL 160 és 300 vákuum-kollektoros rendszerek telepítési és felhasználói kézikönyve Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1C, 6,5 35,0 kw Kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel Az érvényességi tudnivalókat lásd az utolsó

Részletesebben

Zeus Superior 24-32 kw Kéményes- és zárt égésterű beépített tárolós fali gázkazán

Zeus Superior 24-32 kw Kéményes- és zárt égésterű beépített tárolós fali gázkazán Zeus Superior 24-32 kw Kéményes- és zárt égésterű beépített tárolós fali gázkazán Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150 Szakemberek számára Telepítési és karbantartási útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU VSC 96-C 50 Tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 1 Fax: (23) 530-579 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitopend 111-W Típus: WHSB, 10,5 30 kw Kompakt falikazán beépített tárolóval a helyiség levegőjétől függő- és független üzemhez Földgáz

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez Őrizze meg gondosan ezt a kezelési utasítást és adott esetben adja tovább a következő tulajdonosnak. Kedves våsårlønk!

Részletesebben

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 Aquanta gepk NY:Layout 1 11.1.2008 15:27 Page 1 Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 2.

Részletesebben