Szerelési és karbantartási utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és karbantartási utasítás"

Átírás

1 Szerelési és karbantartási utasítás Indirekt fűtésű melegvíztároló RS Logalux L135/2R Logalux L160/2R Logalux L200/2R Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás elõtt! (2013/01) HU

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata Fontos biztonsági tudnivalók Szimbólumok magyarázata A tárolóra vonatkozó adatok CE-megfelelőségi nyilatkozat Használat Rendeltetésszerű használat A termék ismertetése és a szállítási terjedelem Szerelési és csatlakozási méretek Biztonsági határértékek Telepítés Előírások Szerszámok, anyagok és segédeszközök Megsemmisítés Szállítás Szállítóeszköz Felállítási hely Szerelés Az ivóvíz vezetékek helyszíni szerelése Biztonsági szelep (a kivitelező biztosítja) Melegvízhőmérséklet-érzékelő felszerelése A magnézium anód csatlakoztatásának ellenőrzése Üzembe helyezés és üzemen kívül helyezés Üzembe helyezés A tömítettség ellenőrzése A hőszigetelés és az előlap felszerelése Üzemeltető tájékoztatása a berendezés gyártója által Üzemen kívül helyezés Környezetvédelem Karbantartás A tároló előkészítése a karbantartásra Az indirekt tároló tisztítása A magnézium anód ellenőrzése A tároló újbóli üzembe helyezése karbantartás után Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01)

3 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata 1 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata 1.1 Fontos biztonsági tudnivalók Felállítás, áthelyezés Tűzveszély! A forrasztási és hegesztési munkák tüzet okozhatnak, mert a hőszigetelés meggyulladhat. Az indirekt fűtésű melegvíztárolót csak arra feljogosított szakcég állítsa fel vagy helyezze át. Működés Tartsa be ezt a szerelési és karbantartási utasítást, hogy biztosítható legyen a zavarmentes működés. Forrázásveszély! A tároló-vízmelegítő üzemeltetése közben 60 C fölötti hőmérséklet is felléphet. Karbantartás Javaslat az ügyfélnek: kössön karbantartási és ellenőrzési szerződést egy szakszervizzel. Ellenőrizze évenként a tárolóvízmelegítőt, és szükség esetén végezze el a karbantartást. Csak eredeti alkatrészeket használjon! 1.2 Szimbólumok magyarázata A biztonsági utasításokat a szövegben szürke hátterű figyelmeztető háromszöggel jelöltük meg. Figyelemfelhívó szavakkal jelöljük a veszély súlyosságát, amely akkor lép fel, ha nem történtek intézkedések annak elkerülésére. A "VIGYÁZAT" szó azt jelenti, hogy kisebb anyagi kár keletkezhet. A "FIGYELMEZTETÉS" azt jelenti, hogy könnyebb személyi sérülések vagy súlyosabb anyagi károk fordulhatnak elő. A "VESZÉLY" szó azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülésekre, különösen súlyos esetekben akár életveszélyre is számítani kell. 2 A tárolóra vonatkozó adatok 2.1 CE-megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék felépítését, üzemi viselkedését tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőséget a CE-jelzés tanúsítja. A termék megfelelőségi nyilatkozata a internet címen rendelkezésre áll, vagy az illetékes Buderus-képviseletnél igényelhető. 2.2 Használat A Logalux L135/2R, L160/2R és az L200/2R indirekt tárolók vezetékes ivóvíz melegítésére és melegvíz tárolására szolgálnak. Az ivóvízre vonatkozó helyi rendelkezések vannak érvényben. 2.3 Rendeltetésszerű használat A tárolót csak fűtővízzel felfűtve és csak zárt rendszerű fűtési rendszerekben szabad üzemeltetni. Egyéb alkalmazás nem tekinthető rendeltetésszerűnek. Az ebből származó károkért nem vállalaunk felelősséget. 2.4 A termék ismertetése és a szállítási terjedelem Indirekt tároló Korrózióvédelemmel ellátott tárolótartály A katódos korrózióvédelem a higiénikus DUOCLEAN MKT Buderus hőálló bevonatból és egy magnézium anódból áll. A hőszigetelés [3] freonmentes, poliuretán, kemény habból álló szigetelés, amely közvetlenül a tárolótartályra van ráhabosítva. A habszivacs hőszigetelő elemek [4] minimalizálják az ellenőrző nyílás és a magnézium anód által keletkező hőveszteséget. Felhelyezhető hőmérsékletérzékelő [6] Az ellenőrző nyílásra szerelt, felhelyezhető hőmérsékletérzékelő elvégzi a fűtőberendezés szabályozását az aktuális használati melegvíz hőmérséklet szerint, és szabályozza a kívánt hőmérsékletet. Ellenőrző nyílás [2] a karbantartási és tisztítási mukákhoz Magnézium anód [5] Előlap [1] A tudnivalókat a szövegben a mellettük lévő szimbólumokkal jelöltük. Ezeket a szöveg felett és alatt meghúzott vízszintes vonalakkal kereteztük be. A tudnivalók testi épséget nem veszélyeztető, a berendezés károsodását nem okozó helyzetekre vonatkozó, fontos információkat tartalmaznak. 1. ábra L135/2R, L160/2R és L200/2R [1] Előlap [2] Ellenőrző nyílás [3] Hőszigetelés [4] Hőszigetelő elem/ellenőrző nyílás [5] Magnézium anód [6] Felhelyezhető hőmérsékletérzékelő Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01) 3

4 2 A tárolóra vonatkozó adatok 2.5 Szerelési és csatlakozási méretek ábra L135/2R, L160/2R és L200/2R szerelési és csatlakozási méretek [AW] Melegvíz kilépés [EZ] Cirkuláció belépés [VS] Tároló előremenő [RS] Tároló visszatérő [M] Melegvíz hőmérséklet érzékelő mérési hely [EK] Hidegvíz belépés [EL] Hidegvíz leeresztés Tároló típusa L135/2R L160/2R L200/2R Tároló űrtartalom l Hossz, L mm AW R 1 VS R 1 RS R 1 EK/EL R 1¼ EZ R ¾ Üres súly 1) kg tábl. Méretek és csatlakozók 1) tartalom nélkül, a csomagolással együtt. 2.6 Biztonsági határértékek VIGYÁZAT: A tároló károsodása következhet be a határértékek átlépése miatt! Biztonságtechnikai okokból tartsa be az itt megadott határértékeket. Megengedett maximális értékek Fűtővíz Melegvíz Hőmérséklet C Üzemi nyomás 1) bar 16 2) 10 2) Próbanyomás 1) bar k.a. 3) tábl. Biztonsági határértékek 1) Túlnyomás 2) A fűtési rendszerbe való bekötéstől függően különálló biztosítás (biztonsági szelep, zárt tágulási tartály) szükséges. 3) Vizsgálat a biztonsági szelep megszólalási nyomásának megfelelő nyomással. 4 Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01)

5 Telepítés 3 3 Telepítés 3.1 Előírások Tartsa be az adott országban és régióban érvényes előírásokat, irányelveket és szabványokat. Németország Fűtő és használati melegvíz termelő berendezések telepítése és felszerelése Elektromos csatlakozás Termékszabványok DIN 1988: Az ivóvíz szereléssel kapcsolatos műszaki szabályok (TRWI) DIN 4708: Központi vízmelegítő rendszerek DIN 4753, 1 fejezet: Vízmelegítők, melegvíz termelő berendezések ivó- és ipari vízre, követelmények, jelölések, szerelvények és ellenőrzés DIN : VOB 1) ; Fűtőberendezések és központi melegvíz termelő berendezések DIN : VOB 1) Épületeken belüli gáz-, víz-, és szennyvízszerelési munkák DVGW W 551: Használati melegvíz termelő és vezetékrendszerek; a legionellák szaporodását megakadályozó műszaki intézkedések új rendszerekben DIN VDE 0100: Erősáramú berendezések kialakítása V névleges feszültség értékig VDE 0190: Elektromos berendezések fő potenciálkiegyenlítése DIN VOB 1) : Épületek elektromos kábelei és csővezeték rendszerei 3. tábl. A tároló-vízmelegítők szerelésére vonatkozó műszaki szabályok (választás) 1) VOB: Építőipari szolgáltatásokra vonatkozó rendelet C rész: Építőipari szolgáltatások általános műszaki szerződési feltételei (ATV) DIN 4753: Vízmelegítők és vízmelegítő berendezések ivóvízhez és ipari vízhez DIN 4753, 1 rész: követelmények, megnevezések, felszerelés és ellenőrzés DIN 4753, 3. rész: Vízmelegítők, és vízmelegítő berendezések ivó- és üzemivíz-hálózatokhoz, vízoldali korrózióvédelem zománcozással, követelmények és ellenőrzés DIN 4753, 6 rész: Vízmelegítő berendezések ivó- és üzemivíz-hálózatokhoz, katódos korrózióvédelem zománcozott acél tartályokhoz, követelmény és ellenőrzés DIN 4753, 8. rész: Max liter névleges űrtartalmú vízmelegítők hőszigetelése követelmények és ellenőrzés DIN EN 12897: Közvetlen felfűtéses, légtelenítés nélküli tároló-vízmelegítő víz ellátási előírásai 3.2 Szerszámok, anyagok és segédeszközök A fűtőkazán szereléséhez és karbantartásához a fűtésszerelés, valamint a gáz- és vízszerelés szokásos szerszámai szükségesek. Ezen kívül egy rögzítőhevederes molnárkocsi használata is célszerű. 3.3 Megsemmisítés A tároló-vízmelegítő csomagolását a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. A cserére szoruló tároló-vízmelegítő megsemmisítését egy arra kijelölt helyen, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően végeztesse el. 4 Szállítás 4.1 Szállítóeszköz Az L135/2R, L160/2R és az L200/2R tároló szállítását kazánkocsival végezheti el. VESZÉLY: Nagy súly szállítása miatt sérülésveszély áll fenn! A szállított árut legalább két személynek kell felemelnie és szállítania. A tárolót lehetőség szerint kompletten becsomagolva szállítsa a felállítási helyre. Ezáltal védett lesz a szállítás során. A kicsomagolt tároló felállítási helyre szállításához használjon szállítóhálót. A kazánkocsit vagy a szállítóhálót megrendelheti a képviseletünknél. VIGYÁZAT: Károsodás a szállítmány szakszerűtlen rögzítése miatt. Szállításkor használjon a célnak megfelelő szállítóeszközt, például kazánkocsit vagy feszítőhevederrel ellátott kézikocsit. Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01) 5

6 4 Szállítás Vágja ki a csomagolófóliát a "Tároló felső oldala" matricával szemközti oldalon. Csak a kivágott részt távolítsa el. Csavarja be a kazán szállítási terjedelmében lévő 4 talpcsavart [1] mm-re. Távolítsa el a tároló alsó oldalán lévő két fa saroklécet [4]. 4.2 Felállítási hely VIGYÁZAT: Anyagfeszültségből és korrózióból származó töréskárok! A tárolót fagymentes és száraz helyiségben kell felállítani. Csak zárt rendszerekben használja a tárolót. Ne használjon nyitott tágulási tartályokat. Tartsa be a minimális szerelési és karbantartási távolságokat a tároló felállításakor ( 5. ábra). Ehhez vegye figyelembe a fűtőkazán minimálisan szükséges szerelési távközét is. A magnézium anód és az elektromos fűtőbetét cseréjéhez (karbantartáskor) elegendő szabad helyre van szükség ( 4. tábl.) a tároló előtt. 3. ábra Vágja ki a csomagolófóliát és csavarja be a talpcsavarokat [1] Talpcsavar [2] Tároló elülső oldal [3] Tároló hátoldal [4] Fa saroklécek Billentse le a tároló-vízmelegítőt a raklap szélénél, majd állítsa fel. Távolítsa el a maradék fóliát, a csomagolás alját, a csomagolás tetejét és a fa raklapot, ehhez a művelethez szükség esetén emelje meg kissé a tárolót. 5. ábra Faltól mért legkisebb távolság (mm-ben) A méret minimális szükséges Indirekt tároló gázkazánnal Indirekt tároló olajkazánnal tábl. A méretű szabad hely Tartsa be a faltól mért szükséges távolságokat ( 5. ábra). Állítsa fel a tárolót egy sík és nagy teherbírású padlóra. A talpcsavarok csavarásával állítsa függőleges helyzetbe a tárolót. A kazán tárolóra erősítéséhez szükséges rögzítő- és pozícionáló anyagok megtalálhatók a kazán és a tároló összekötési útmutatójának szállítási terjedelmében. 4. ábra A tároló felállítása 6. ábra A tároló vízszintes helyzetbe állítása vízmérték segítségével 6 Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01)

7 Szerelés 5 5 Szerelés 5.1 Az ivóvíz vezetékek helyszíni szerelése A zavarmentes üzemeltetéshez vegye figyelembe a következő útmutatásokat: FIGYELMEZTETÉS: Egészségügyi veszély: a nem tiszta körülmények között elvégzett szerelési munkák az ivóvíz elszennyeződéséhez vezethetnek. A tároló szerelését higiénikusan és a műszaki ismeretek jelenlegi állása szerint végezze. VIGYÁZAT: Károk tömítetlen csatlakozások miatt! A csatlakozó vezetékeket feszülésmentesen szerelje be. A hajlékony tömlőket ne törje meg vagy ne csavarja meg. A vezetékes ivóvíz hálózatot az adott országban érvényes szabványok és irányelvek szerint szerelje, illetve ennek megfelelően végezze a kivitelezést. Németországban a DIN 1988 és a DIN 4753 szerint végezze a tároló szerelését. Az iszapmentesítés biztosítása érdekében ne építsen be könyököket a leeresztő vezetékbe. Ellenőrizze a csatlakozások és az ellenőrző nyílás tömítettségét. A vízoldali és a fűtésoldali csatlakoztatáshoz külön rendelhető tartozékként kaphatók olyan kazán-tároló összekötő vezetékek, amelyek lényegesen megkönnyítik a szerelést Biztonsági szelep (a kivitelező biztosítja) A biztonsági szelepen helyezze el a következő feliratot: "Ne zárja el a lefúvató vezetéket. A fűtés során biztonsági okokból víz folyhat a csőből." A lefúvató vezeték átmérőjét úgy kell kiválasztani, hogy az feleljen meg legalább a biztonsági szelep kilépő keresztmetszetének ( 5. tábl.). A biztonsági szelep üzemkész állapotát időnként ellenőrizni kell szellőztetéssel. Legkisebb csatlakozási átmérő A víztér névleges űrtartalma l DN ig tábl. Lefúvató vezeték méretezése 5.2 Melegvízhőmérséklet-érzékelő felszerelése Maximális fűtésteljesítmény kw A melegvíz hőmérsékletének mérésére és felügyeletére szolgáló hőmérsékletérzékelő mérési helye a tárolómelegvízmelegítő előlapja mögött található. Akassza ki az előlapot, majd vegye le az előlapot és a hőszigetelő elemet. 8. ábra Az előlap és a hőszigetelés levétele [1] Előlap [2] Hőszigetelés 7. ábra Szerelés (elvi ábra) [1] Tárolótartály [2] Légbeszívó és légtelenítő szelep [3] Elzárószelep leeresztőcsappal [4] Biztonsági szelep [5] Visszacsapó szelep [6] Elzárószelep [7] Cirkulációs szivattyú [8] Nyomáscsökkentő (szükség szerint) [9] Vizsgáló szelep [10] Visszafolyásgátló [11] Nyomásmérő csatlakozócsonk (1000 l térfogattól előírás) [12] Leeresztőcsap [AW] Melegvíz kilépés [EZ] Cirkuláció belépés [EK] Hidegvíz belépés Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01) 7

8 6 Üzembe helyezés és üzemen kívül helyezés A hőmérsékletérzékelő elektromos szerelésének ismertetése a szabályozókészülékhez, ill. a kazánhoz mellékelt dokumentumokban található. Vezesse be a hőmérsékletérzékelőt [1] a tároló hátoldala felől a kábelcsatorna [2] furatába. Húzza ki a tároló elülső oldalánál lévő hőmérsékletérzékelőt a kábelcsatorna furatából. Vezesse át az érzékelő vezetékét a hőszigetelés ( 10. ábra, [3]) kivágásán keresztül a szerelőnyílás fedeléig. Szerelje fel a hőmérsékletérzékelőt a geometriai alaknak, illetve átmérőnek megfelelően ( 10. ábra, [4]) az érzékelő rögzítőjébe. 6 Üzembe helyezés és üzemen kívül helyezés 6.1 Üzembe helyezés A tömítettség ellenőrzése Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a vízmelegítő tömítettségét, hogy üzem közben ne fordulhassanak elő tömítetlen helyek. A tároló tömítettségét kizárólag vezetékes ivóvízzel ellenőrizze. A maximális melegvíz oldali próbanyomás 10 bar túlnyomás lehet. A tároló légtelenítéséhez nyissa ki a legmagasabban lévő vízelvételi csapot. A tároló feltöltéséhez nyissa ki a hidegvíz belépés elzárószelepét (EK). A felfűtés előtt ellenőrizze, hogy feltöltötte-e vízzel a kazánt, a tárolót és a csővezetékeket. Ehhez nyissa meg a légbeszívó- és légtelenítő szelepet. Ellenőrizze a csatlakozások, csővezetékek és az ellenőrző nyílás tömítettségét. 9. ábra Melegvízhőmérséklet-érzékelő felszerelése [1] Hőmérsékletérzékelő [2] A kábelcsatorna furata 5.3 A magnézium anód csatlakoztatásának ellenőrzése Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a testkábel [2] a magnézium anódra [1]. 11. ábra A tömítettség ellenőrzése [1] Légbeszívó és légtelenítő szelep [2] Hidegvíz belépés elzáró szelepe [3] Biztonsági szelep lefúvató vezetéke [AW] Melegvíz kilépés [EZ] Cirkuláció belépés [EK] Hidegvíz belépés 10. ábra Az ellenőrző nyílásnál lévő csatlakozások [1] Magnézium anód [2] Testkábel [3] Kivágás a hőszigetelésben [4] Érzékelőrögzítés 8 Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01)

9 Üzembe helyezés és üzemen kívül helyezés A hőszigetelés és az előlap felszerelése Helyezze be a hőszigetelő elemet [2] az ellenőrző nyílás elé. Akassza be az előlapot [1]. 6.2 Üzemen kívül helyezés Ha a körülmények megkívánják, hogy a tároló hosszabb ideig üzemen kívül legyen, akkor le kell üríteni a vízmelegítőt: VIGYÁZAT: Tároló károsodás a fagy miatt! Ha távollét, pl. szabadság esetén fagyveszély áll fenn, azt ajánljuk, hogy hagyja üzemben a tárolót. Aktiválja a szabályozón a szabadság funkciót (vagy válassza a legalacsonyabb használati melegvíz hőmérsékletet). VESZÉLY: Forrázás veszélye forró víz miatt! A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat. Üzemen kívül helyezés után hagyja megfelelő mértékben kihűlni a tárolót. 12. ábra A hőszigetelés és az előlap felszerelése [1] Előlap [2] Hőszigetelő elem Üzemeltető tájékoztatása a berendezés gyártója által A szerelést végző szakember ismertesse meg a vásárlóval a tároló működését és kezelését. VIGYÁZAT: Tároló károsodás a meg nem engedett nagy nyomás miatt! A biztonsági szelep lefúvató vezetékét állandóan hagyja nyitva. Hívja fel a kezelő figyelmét arra, hogy biztonsági szelep lefúvató vezetékének állandóan nyitva kell maradni. a biztonsági szelep üzemkészségét időről időre ellenőrizni kell. Ha ismételten megszólal a fűtőkazánon lévő biztonsági hőmérséklet határoló (STB), forduljon fűtéstechnikai szervizhez. Az üzemeltető figyelmét fel kell hívni a rendszeresen szükséges karbantartásra; a működés és az élettartam ettől függ. Adja át az üzemeltetőnek az összes mellékelt dokumentációt. A kezelési információkat (például a használati melegvíz hőmérsékletének beállítása) a szabályozó készülék kezelési útmutatójában tanulmányozhatja. VIGYÁZAT: Tároló károsodása korrózió miatt! A megmaradó nedvesség korróziót okozhat. Szárítsa ki jól a belső teret, és hagyja nyitva az ellenőrző nyílást. Áramtalanítsa a fűtési rendszert. ( A kazán kezelési útmutatója). Zárja el a hidegvíz belépés EK ( 7. ábra, [6]) elzáró szelepét. Ürítse le teljesen a tárolót az ürítőszelepen keresztül ( 7. ábra, [12]) ürítse le a tároló alsó részét is. A légtelenítéshez a légbeszívó és légtelenítő szelepet, vagy a legmagasabban fekvő csapot nyissa meg. Távollét után vagy ismételt üzembe helyezéskor vegye figyelembe az adott országban érvényes ivóvíz létesítményekre vonatkozó higiéniai előírásokat Környezetvédelem A környezetvédelem a Bosch csoport vállalati alapelvét képezi. A termékek minősége, a gazdaságosság és a környezetvédelem számunkra egyenrangú célt képez. A környezetvédelmi törvények és előírások szigorúan betartásra kerülnek. A környezet védelmére a gazdasági szempontokat figyelembe véve a lehető legjobb technikát és anyagokat alkalmazzuk. Csomagolás A csomagolásnál részesei vagyunk az országspecifikus értékesítési rendszereknek, amelyek optimális újrafelhasználást biztosítanak. Minden általunk használt csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. Régi készülék A régi készülékek újra felhasználható anyagokat tartalmaznak. A szerelvénycsoportokat könnyen szét lehet válogatni, és a műanyagok megjelölést kaptak. Így a különböző szerkezeti csoportok osztályozhatók, és az egyes csoportok újrafelhasználásra továbbíthatók, ill. megsemmisíthetők. Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01) 9

10 7 Karbantartás 7 Karbantartás VIGYÁZAT: A tároló károsodása a hiányos tisztítás és karbantartás miatt! A tisztítást és a karbantartást el kell végezni legalább két évente. A hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni. Azt javasoljuk, hogy általában két évente szakemberrel végeztesse el a tároló-vízmelegítő ellenőrzését és tisztítását. Hívja fel erre a kezelő figyelmét. Kedvezőtlen vízviszonyok között (kemény vagy nagyon kemény víz) és magas hőmérséklettel járó terhelés esetén válasszon rövidebb időközöket. 7.1 A tároló előkészítése a karbantartásra VESZÉLY: Forrázás veszélye forró víz miatt! A forró víz súlyos leforrázási sérüléseket okozhat. Üzemen kívül helyezés után hagyja megfelelő mértékben kihűlni a vízmelegítőt. Áramtalanítsa a fűtési rendszert. Húzza előre az előlap alját, és akassza ki fent a tároló testét, vegye le az előlapot és a hőszigetelő elemet ( 5.2. fejezet). Ürítse le a tárolót ( 6.2. fejezet). Lazítsa meg a hatlapfejű csavarokat [4], és vegye le a szerelőnyílás fedelét [3] a magnézium anóddal [1] és a szerelőnyílás fedél tömítésével [2]. 7.2 Az indirekt tároló tisztítása Vizsgálja meg a tároló belsejét, van-e benne lerakódás (vízkőlerakódás). VIGYÁZAT: A tároló károsodása a sérült felületkezelés miatt! A melegvíz tároló belsejének kitisztításához ne használjon kemény, éles szélű tárgyat. Ha a tároló belsejében vízkőlerakódást észlel, akkor a következők szerint járjon el: Mossa ki a tároló belső terét egy "éles", hideg vízsugárral (kb. 4 5 bar túlnyomás) ( 14. ábra). Növelheti a tisztítóhatást, ha a leürített tárolót felfűti a mosás előtt. Ekkor hősokk hatás lép fel, ami jobban leválasztja a vízkőlerakódást a simacsöves hőcserélőről. Egy műanyag csővel rendelkező nedves/száraz porszívóval eltávolíthatja a maradványokat. Ha a tárolóban szélsőséges mennyiségű lerakódás keletkezett, akkor azt távolíttassa el vegyszeres tisztítással. Ehhez jól bevált módszer a tárolónak az ivóvízhálózatról való leválasztása. Javasoljuk, hogy a vegyszeres tisztítást szakszervizzel végeztesse el. 14. ábra A tároló kimosása 13. ábra Nyissa ki az ellenőrző nyílást [1] Magnézium anód [2] Szerelőnyílás fedéltömítés [3] Szerelőnyílás fedél [4] Hatlapfejű csavarok 7.3 A magnézium anód ellenőrzése A magnézium anód fogyó anód, amely a vízmelegítő működése során elhasználódik. A DIN 4753 szerint a magnézium anódot legalább 2 évente egyszer szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az anód vizsgálata évenként külön is elvégezhető védőáram-méréssel. Ehhez nem kell leüríteni vagy kinyitni a tárolót. Az ellenőrzéshez anódvizsgáló használatát javasoljuk. Az anódvizsgálót megtalálja a "Fűtéstechnika" c. katalógus "Logalux tároló-vízmelegítők" c. fejezetében a tároló-vízmelegítők külön rendelhető tartozékai között. Ha nem történik meg az anód rudak szakszerű karbantartása, akkor megszűnik a tároló garanciája. 10 Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01)

11 Karbantartás 7 Az anódrúd szemrevételezéses ellenőrzése Nyissa ki az ellenőrző nyílást ( 7.1. fejezet). A magnézium rúd felülete nem érintkezhet olajjal vagy zsírral. Ügyeljen a tisztaságra. Magnézium anód anódfogyásának ellenőrzése. Ha az átmérő lecsökkent kb mm-re, akkor cserélje ki a magnézium anódot a következő módon: Csavarja le az M8 [7] anyát a testkábel [8] gyűrűs fülének kioldásához. Csavarja le a további M8 [7] anyát. Vegye le a magnézium anódot [1] a szerelőnyílás fedélről [3]. Szerelje fel az új magnézium anódot a vele együtt szállított apró alkatrészekkel. 7.4 A tároló újbóli üzembe helyezése karbantartás után VIGYÁZAT: A tároló károsodásai hibás tömítés miatt! A tároló tömítetlenségének elkerülése céljából a tisztítás és a karbantartás után helyezzen be új szerelőnyílás fedéltömítést. Helyezze vissza a szerelőnyílás fedelet [3] a szerelőnyílás fedél tömítésével [2] együtt. A testkábel [5] gyűrűs fülét hatlapfejű csavarral és fogazott alátéttel szerelje VIGYÁZAT: A tároló károsodásai korrózió miatt! A magnézium anód működésének biztosítása céljából a testkábel [5] csatlakozás gyűrűs fülét elektromosan jól vezetően be kell szerelni a szerelőnyílás fedélbe egy hatlapfejű csavarral. A szerelőnyílás fedél hatlapfejű csavarját [4] "kézzel" szorítsa meg. Ezt követően egy nyomatékkulccsal nyomatékkal húzza meg a hatlapfejű csavarokat. Töltse fel a vízmelegítőt, majd ismét helyezze üzembe a fűtési rendszert. Ellenőrizze a csatlakozások és az ellenőrző nyílás [1] tömítettségét. Helyezze a hőszigetelő elemet és az előlapot ( fejezet) ismét a tároló-vízmelegítőre. 15. ábra A magnézium anód ellenőrzése [1] Magnézium anód [2] Tömítés [3] Szerelőnyílás fedél [4] Szigetelő hüvely [5] U tárcsa [6] Fogazott alátét [7] M8 anya [8] Testkábel gyűrűs fül 16. ábra Az ellenőrző nyílás zárása [1] Ellenőrző nyílás [2] Szerelőnyílás fedéltömítés [3] Szerelőnyílás fedél [4] Hatlapfejű csavarok [5] Testkábel gyűrűs fül Logalux L135/2R L160/2R L200/2R (2013/01) 11

12 Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15.

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

Kezelési útmutató. Szolárrendszer Logamatic SC40-nel. Szolárszabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt gondosan olvassa el.

Kezelési útmutató. Szolárrendszer Logamatic SC40-nel. Szolárszabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt gondosan olvassa el. Kezelési útmutató Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Szolárrendszer Logamatic SC40-nel A kezelő részére Kezelés előtt gondosan olvassa el. 7 747 008 508 HU (2007/04) OSW Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1C, 6,5 35,0 kw Kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel Az érvényességi tudnivalókat lásd az utolsó

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitopend 111-W Típus: WHSB, 10,5 30 kw Kompakt falikazán beépített tárolóval a helyiség levegőjétől függő- és független üzemhez Földgáz

Részletesebben

6 720 612 481-00.1R. Időjárásfüggő szabályozó szolár szabályozással FW 200. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 619 950 (2009/09) HU

6 720 612 481-00.1R. Időjárásfüggő szabályozó szolár szabályozással FW 200. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 619 950 (2009/09) HU 6 720 612 481-00.1R Időjárásfüggő szabályozó szolár szabályozással FW 200 Kezelési útmutató a felhasználó számára HU 2 HU Kedves vásárlónk! Hő az életért - ennek a mottónak hagyománya van nálunk. A hő

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Kép: Gázfűtő berendezés kiegészítő

Részletesebben

Beépítési útmutató. Termix VMTD-F-B. 1.0 Tartalomjegyzék. 1.0 Tartalomjegyzék... 1... 2. 2.0 Működés leírása... 3

Beépítési útmutató. Termix VMTD-F-B. 1.0 Tartalomjegyzék. 1.0 Tartalomjegyzék... 1... 2. 2.0 Működés leírása... 3 Beépítési útmutató Termix VMTD-F-B 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1........................................................................ 2 2.0 Működés leírása... 3 3.0 Biztonsági megjegyzések...

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez Őrizze meg gondosan ezt a kezelési utasítást és adott esetben adja tovább a következő tulajdonosnak. Kedves våsårlønk!

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Paradigma frissvíz tároló. Aqua EXPRESSO II 550, 630, 840, 1100. Üzemeltetői információk. Természetes fűtés TH-2425 12/13 V1.1 HUN

Paradigma frissvíz tároló. Aqua EXPRESSO II 550, 630, 840, 1100. Üzemeltetői információk. Természetes fűtés TH-2425 12/13 V1.1 HUN Paradigma frissvíz tároló Aqua EXPRESSO II 550, 630, 840, 1100 Üzemeltetői információk TH-2425 12/13 V1.1 HUN Természetes fűtés Szerzői jogok Valamennyi, jelen műszaki leírásban található információ, beleértve

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Mindig az Ön oldalán Üzemeltetési útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat... 3 1.3 Általános

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

thermotop premium / turbotop premium

thermotop premium / turbotop premium Az üzemeltető számára Kezelési utasítás thermotop premium / turbotop premium Fali gázfűtőkészülék HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Gázüzemű fűtőkazánok VK 16/6-2 XE VK 47/6-2 XE

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Gázüzemű fűtőkazánok VK 16/6-2 XE VK 47/6-2 XE KEZELÉSI UTASÍTÁS Gázüzemű fűtőkazánok VK 6/6-2 XE VK 47/6-2 XE Kérjük, hogy a készülék kezelése előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást! A kezelési utasítást, valamint a hozzátartozó utasításokat gondosan

Részletesebben

unistor DE/AT/BE/CZ/FR/GUS/HR/HU/PL/RO/SI/SK VIH Q 120/2 VIH Q 150/2 VIH Q 200/2 VIH CQ 120/2 VIH CQ 150/2

unistor DE/AT/BE/CZ/FR/GUS/HR/HU/PL/RO/SI/SK VIH Q 120/2 VIH Q 150/2 VIH Q 200/2 VIH CQ 120/2 VIH CQ 150/2 unistor VIH Q 120/2 VIH Q 150/2 VIH Q 200/2 VIH CQ 120/2 VIH CQ 150/2 DE/AT/BE/CZ/FR/GUS/HR/HU/PL/RO/SI/SK Kezelési és szerelési útmutató HU unistor melegvíztároló VIH Q 120/2 VIH Q 150/2 VIH Q 200/2 VIH

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

IST 03 C 185-02. Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 185-02. Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM IST 03 C 185-02 USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HELYEZÉS, HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS HU GB ES Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta.

Részletesebben