JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló"

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének június 29-én (szerdán) órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Meghívott, vendégek: Bornemisza János polgármester Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi Árpád képviselő, Varga István képviselő Újlőrincfalva Önkormányzata részéről: Zsebe Zsolt polgármester, Albertné Forgó Katalin alpolgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő, Tóth Sándorné képviselő Sarud Község Önkormányzata részéről: Dr. Petrovics János polgármester, Dalmay Tamás István alpolgármester, Csörgő Zsolt képviselő, Juhász Józsefné képviselő, Kiss Károly Mihály képviselő Toldiné Diószegi Éva Igazgató, Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője, Huszár András építésügyi előadó, Szabó Lászlóné körjegyző, Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az együttes képviselő-testületi ülésen Sarud, Újlőrincfalva és Poroszló Község Önkormányzatának képviselőit, az Intézményvezetőket, és a megjelent Vendégeket. Megállapítja, hogy Sarud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselő van jelen, Újlőrincfalva Község Önkormányzata részéről 5 fő képviselő van jelen, Poroszló Község Önkormányzata részéről a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. (Józsa Gábor és Botos Sándor nem tud részt venni a mai ülésen.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Sarud Község Önkormányzata részéről Csörgő Zsolt képviselőt, Újlőirncfalva Önkormányzata részéről Albertné Forgó Katalin alpolgármester asszonyt, Poroszló Község Önkormányzata részéről Dr. Rédecsi Árpád és Varga István képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Sarud Község Önkormányzata részéről 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Község Önkormányzata részéről 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, és Poroszló Község Önkormányzata részéről 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testületek tagjai. A polgármester úr javasolja a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadásra az alábbi kiegészítéssel: A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. A meghívóban közölt napirendi pontokat és annak módosítását Sarud Község Önkormányzata részéről 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Község Önkormányzata részéről 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, és Poroszló Község Önkormányzata részéről 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testület tagjai.

2 2 Napirendi pontok: 1. Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Bornemisza János polgármester 2. Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Bornemisza János polgármester 3. Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft évben végzett tevékenységéről beszámoló Előadó: Bornemisza János polgármester 4. Poroszlói Sportegyesület működéséről beszámoló Előadó: Bornemisza János polgármester 5. Rendezési terv módosítása (rendelet) Előadó: Bornemisza János polgármester 6. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása: Előadó: Bornemisza János polgármester 7. Egyebek a.) Heves Megyei Vízmű Zrt-vel évre kötendő megállapodások Előadó: Bornemisza János polgármester b.) Piac építésével kapcsolatos pályázat megtárgyalása Előadó: Bornemisza János polgármester c.) Vagyonbiztosítási szerződés módosítása Előadó: Bornemisza János polgármester d.) Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása Előadó: Bornemisza János polgármester 8.)Önkormányzati ügyek (zárt ülés) Előadó: Bornemisza János polgármester 1. Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Bornemisza János polgármester A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Poroszló Újlőirncfalva - Sarud község önkormányzatai a április 27-én megtartott együttes testületi ülésén döntött arról, hogy szeptember 1-től létrehozza a Poroszló - Újlőirncfalva - Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulást. A mai ülésre elkészült a Társulás Általános Iskolája és Óvodája Alapító Okirata. Mezőtárkány elfogadta Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a döntését a kilépéssel a Mezőtárkány Egerfarmos- Sarud által létrehozott Társulásból, ennek ellenére nehezíti az új Társulás szeptember 1-től történő létrehozását. A Heves Megyei Kormányhivataltól érkezett egy levél Sarud község korábbi társulásból való kilépésével és a létrehozandó új Társulással kapcsolatban, a munkáltatói döntések meghozatalára vonatkozóan. A levél másolata minden képviselő részére átadásra került tájékoztatásként az ülésen. A Dr. Illés Endre által leírtak alapján augusztus 31-ig a sarudi iskola dolgozóival szemben a mezőtárkányi iskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat, a szeptember 1-vel létrehozandó új Társulás kapcsán viszont jogutódlás történne, és a sarudi felső tagozatos tanárok felmentésének kérdése a poroszlói iskola igazgatójának munkáltatói jogkörébe tartozna.

3 3 Poroszló Község Önkormányzata a Sarud községgel létrehozandó Társulást csak a korábban meghatározott feltételek mellett vállalja továbbra is, ugyanis csak meghatározott létszám átvételét vállalta az önkormányzat, nem pedig 11 tanár áthelyezéssel történő átvételét. A Dr. Illés Endre úr által leírt információk a munkaügyi kérdésben csak tájékoztató jellegűeknek minősülnek a levél alapján. Mezőtárkány azzal, hogy nem hozta meg a megfelelő személyzeti intézkedéseket, joghátrányba sodorja Sarud és Poroszló Község Önkormányzatát is.. Dr. Petrovics János Sarud Községpolgármester: Dr. Illés Endre úr által írt levél egy következmény, ugyanis Sarud Község Önkormányzata és Mezőtárkány Önkormányzata kért szakmai állásfoglalást a szétválásra vonatkozóan a Heves Megyei Kormányhivatal részéről. Előzményként elmondja, hogy egy megbeszélésen vett részt Szabó Lászlóné és Kaloné Csiki Mónika gazdasági vezetővel, ahol Mezőtárkány igen meglepő álláspontot képviselt. Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozott egy határozatot, amelyben kilépési szándékát fejezte ki a Mezőtárkány - Egerfarmos - Sarud intézményfenntartói Társulásból. A határozatban megjegyezték, hogy Sarud Község Önkormányzata vállalja kilépéssel járó anyagi következményeket Mezőtárkány Önkormányzata felé. Erre a határozatra nem történt reakció Mezőtárkány részéről. Május 29-én volt egy közös testületi ülés, ahol kijelentették, hogy 4 pedagógusnak és 2 óvodai pedagógusnak fel kell mondani, mivel a felső tagozat megszűnik Sarudon, létszámleépítést kell végrehajtani. A személyzeti intézkedés megtétele a gesztor iskola (mezőtárkányi iskola) igazgatója munkáltatói jogkörébe tartozik, hiszen Sarud nem a munkáltatói jogkör gyakorlója. Ezen intézkedés megtétele ez idáig elmaradt, és olyan választ kaptak Mezőtárkány részéről, hogy a létszámleépítést nem lépi meg addig, amíg ezt a három önkormányzat ki nem mondja közös testületi ülésen. Ebből következően a kérdés jogszerűségét kezdték el most vizsgálni. Sarud község a határozatában vállalta a fizetési kötelezettségét a felmentett dolgozók bére és végkielégítésére vonatkozóan, és Mezőtárkány még erre garanciát kérne. Itt nem egy banki ügyletről van szó, ezért nem érthető a garancia követelése, a két önkormányzat között még fennálló szerződés felbontását követően. Egyetlen olyan jogszabályt sem ismer, amely előírná a garancia biztosítását két önkormányzat között fennálló szerződés felbontása esetén, ha a kötelezett önkormányzat vállalja a kötelezettségét a másik önkormányzattal szemben. Kijelenti, hogy Sarud Község Önkormányzata mindenféle anyagi következményeit vállalja a Mezőtárkány Egerfarmos Sarud Közoktatási Intézményfenntartói Társulásból történő kilépésnek, és ez nem fogja érinteni a Poroszló Újlőrincfalva- Sarud által létrejövő új Társulást anyagilag. A Kormány Hivataltól érkezett levél csak egy vélemény, melyben olvasható, hogy Felhívom Polgármester Úr figyelmét arra, hogy esetleges munkaügyi perben a munkaügyi bíróság előtt a fenti kérdések más megítélés alá is eshetnek!. A hivatkozásként említett jogszabályi háttérnek még utána kell néznie, hogy Poroszló jogutódja lenne a Mezőtárkány Egerfarmos- Sarud közötti korábbi Társulásnak, és Poroszlónak kell helyt állnia abban az esetben, ha Mezőtárkány nem teljesíti a személyzeti intézkedéseket az új Társulás létrejöttéig. Ez az állítás nem igazán helyt álló, hiszen Sarud Község Önkormányzatának le kell zárnia a jogviszonyát Mezőtárkánnyal az új Társulás létrejöttét megelőzően. Véleménye szerint Poroszló nem lesz jogutódja a Mezőtárkánnyal kötött Társulásnak, hiszen Poroszló- Újlőirncfalva Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz (amely már korábban működött a két település között) csatlakozik Sarud Község Önkormányzata. A személyi intézkedések megtételét illetően már egy hónapos csúszás történt, természetesen Sarud Község Önkormányzata vállalja ennek az anyagi következményeit, az már más kérdés, hogy ezért perelni fogja Mezőtárkányt. Azt, hogy milyen következményeket okoz Mezőtárkány eddig meg nem tett személyzeti intézkedése még ne tárgyalják (normatíva kiesések a településeknek), várják meg, hogy mi lesz a folyamat vége. Véleménye, hogy Mezőtárkány részéről csak egy taktikai lépés, amit most tesz, és időhúzásnak tartja, hogy nem tették meg időben a személyzeti intézkedéseket, amit meg kellett volna tenniük.. Most Mezőtárkány Poroszlótól várja, hogy megteszi helyette.

4 4 Ezt nem kívánja senki és jelenleg ezt Poroszló nem is tudja megtenni, hiszen az új társulás csak szeptember 1-től jön létre Sarud község Önkormányzatával. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Poroszló Község Önkormányzata nem tudja elküldeni sarudi iskola felső tagozatos tanárait, hiszen nem áll velük jogviszonyban. Bornemisza János polgármester: A jogutódlás intézményére vonatkozó jogszabályoknak nézzen utána Szabó Lászlóné körjegyző. Poroszló Község Önkormányzata a Társulás létrehozásával meghatározott feltételeket, és csak e feltételek betartása mellett hajlandó a Társulást létrejöttét továbbra is támogatni. A feltételek között néhány pedagógus átvétele szerepelt, nem pedig 11 személy áthelyezéssel történő átvétele. Kéri Dr. Petrovics János polgármester urat, hogy küldje már át Poroszló Önkormányzata részére azon határozatokat, amelyeket továbbítottak Mezőtárkány részére, és a tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy mi fog történni abban az esetben, ha Mezőtárkánnyal nem sikerül Sarud Község Önkormányzatának egyezségre jutnia. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Az Alapító Okiratban a 3. oldalon az óvodánál szerepel intézmény feladatai és alaptevékenysége címszó mellett a következő: Testi, érzékszervi fogyatékos és autista gyermekek nevelése ez az iskola alaptevékenységénél hiányzik, javasolja ennek a mondatnak a beépítését, mert csak így fogják tudni felvenni jövőre az iskolába az autista gyermeket. Bornemisza János polgármester: A foglalkoztatott létszám tekintetében ez mit jelent az iskola esetében, hiszen az óvodánál is úgy indultunk, hogy e mondat beépítése nem jelent semmit és most már tudjuk, hogy ott nem így történt. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Az Alapító Okiratba a fenti mondatnak a beépítése, az autista gyermek nevelése nem fog a létszám tekintetében problémát jelenteni, hiszen már tavaly elkezdték az autista gyermek oktatását, ezt meg tudják oldani. Tehát nem jelent plusz létszám foglalkoztatását, és plusz költséget az autista gyermek ellátása az iskolában. A polgármester úr valószínűleg a testi fogyatékos gyermekek ellátására gondolt az óvoda esetében. A testi fogyatékos gyermek ellátása valóban problémát jelent, az iskolában nem tudják ellátni. Bornemisza János polgármester: A testi fogyatékos gyermek ellátása valóban problémát jelent az iskolában, akkor miért tegyük bele az Alapító Okiratba, ha nem tudjuk ellátni? A testi fogyatékos kisgyermek ellátásához, ha fel kell venni az önkormányzatnak két pedagógust azt már nem tudja finanszírozni, hiszen így is 70 millió forintos működési hiánya van az önkormányzatnak. A testi fogyatékos kisgyermek ellátása rendkívül nehéz terhet ró az óvodában dolgozó pedagógusra, dajkára egyaránt, egy gyermekre történő odafigyelés nem kötheti le egy pedagógus, dajka figyelmét egész nap, hiszen rajta kívül még van több gyermek a csoportban. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Természetesen dönthet úgy a képviselő-testület, hogy nem teszi bele az Alapító Okiratba a Testi, érzékszervi fogyatékos és autista gyermekek ellátását, de akkor az iskolába semmilyen formában nem tudják felvenni a kisgyermeket. Az érzékszervi fogyatékos és autista gyermekeket el tudják látni az iskolában, ezt mindenképpen javasolja, hogy maradjon benne az Alapító Okiratba, még ha a testi fogyatékos kisgyermek nevelését kivennék is belőle. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Javasolja, hogy a képviselő-testület olyan feltételeket fogalmazzon meg a testi fogyatékossággal kapcsolatban, amelyek mellett még mind az óvodában, mind pedig az iskolában el tudják látni a gyermekek nevelését és oktatását a pedagógusok. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Az óvodába történő felvétel esetében kritérium volt eddig is a szobatisztaság, ezt oda most is be lehet építeni a testi fogyatékosság mellé. Kiss Katalin képviselő: Az óvoda esetében megfelel a testi fogyatékosságnál a szobatisztaság, de ez már az iskolánál nem lehet, hiszen ott már ilyen szóba sem kerül, hiszen ott már nem kérdés a szobatisztaság. Bornemisza János polgármester: Az iskola esetében javasolja, hogy kerüljön beépítésre a testi fogyatékosság mellé az önellátó képesség. Amely jelen esetben azt jelenti, hogy a testi fogyatékos kisgyermek önállóan tudja használni a mozgáskorlátozottak számára kialakított liftet, mosdót, tolókocsival tud közlekedni az intézményben. Az általános iskola felújításnál vállalt dolgokkal le lett egyeztetve az Alapító Okirat, ha ez nem történt meg akkor ezt pótolni kell. Az önkormányzat a pályázatában vállalta a mozgáskorlátozott tanulók ellátását, akkor ezzel szemben nem készíthetünk Alapító Okiratot.

5 5 Szabó Lászlóné körjegyző: Nem került egyeztetésre a pályázati anyagban szereplő dolgokkal az Alapító Okirat. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Mozgáskorlátozott tanulók ellátása között van különbség, jelen esetben nem egészen erről van szó a testi fogyatékosságnál. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Attól, hogy valaki mozgáskorlátozott még képesek lehetnek ellátni önmagukat, véleménye, hogy ez beépítésre kerülhet az Alapító Okiratba. Kiss Katalin képviselő: Az Alapító Okiratban a 2. oldalon az intézmény jogelődjeinél szerepel Mezőtárkány Községi Önkormányzat.Az előzőekben elmondottaknál arról volt szó, hogy nem lesz jogutódja a Társulás a Mezőtárkányi társulásnak? Szabó Lászlóné körjegyző: A Poroszló Újlőrincfalva - Sarud által létrehozott Társulás esetében csak szeptember 1-je után lesz csak jogutód Poroszló Község Önkormányzata. Bornemisza János polgármester: Az Alapító Okiratban helyes a jogutódlás kifejezés? Szabó Lászlóné körjegyző: A jogutódlás kifejezés az Alapító Okiratban így helyesen szerepel, hiszen a Vass Lajos Általános Iskolának már korábban volt alapító okirata, és folyamatban van a jogutódlás intézménye, csak annyiban változott meg, hogy a Sarud Község Önkormányzatára vonatkozóan az iskola kérdését érintő dolgok beépítésre kerültek az Alapító Okiratba, ezért szerepel benne a jogutódlás. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A jogutódlás intézményét lehet szűkíteni az Alapító Okiratban, a Képviselőtestület meghatározhatja, hogy hány fő pedagógus vesz át az iskolába. Bornemisza János polgármester: A létrejövő Társulás Társulási Megállapodását mind a három Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, és meghatározásra került a feltételeknél, hogy hány fő pedagógust vesz át Poroszló Község Önkormányzata. Dr. Petrovics János polgármester: Az Alapító Okiratban a jogutódlás egy szokásos séma volt, ezt itt nem igazán jó metódus. Jelen esetben a sarudi tagintézménynek a munkáltató jogkör gyakorlója augusztus 31-ig a mezőtárkányi iskola. Szeptember e-jét követően pedig a poroszlói iskola lesz a sarudi tagintézmény munkáltatói jogkörének gyakorlója. Számára kérdéses az Alapító Okiratban a jogutódlás megfogalmazása. Sarud Község Önkormányzata használható szakvéleményt kért a Kormány Hivatal részéről a Társulásból történő kiválás ügyében, de az általuk megfogalmazott levél, csak egy vélemény, amely tájékoztató jellegű. Bornemisza János polgármester: Az Alapító Okiratban szereplő jogutódlás mit fog jelenteni a Társulással kapcsolatban? Szabó Lászlóné körjegyző: Az Alapító Okiratban csak a sarudi intézményről van szó a jogutódlás kérdésénél. Bornemisza János polgármester: Kérdést jelent számára, hogy mi történik abban az esetben, ha nincs egyezség Sarud és Mezőtárkány között az intézményfenntartói ellátásban és szeptember 1-től pedig elviekben működne a Poroszló- Újlőirncfalva Sarud közötti Közoktatási Intézményfenntartói Társulás? Poroszló Község Önkormányzata egy meghatározott x fő átvételét vállalta a kötelezettségeknél, azon személyeket tudja csak átvenni, akit Sarud Község Önkormányzata megnevez. A további pedagógusokkal mi történik? Szabó Lászlóné körjegyző: Szeptember 1-től a poroszlói iskola lesz a munkáltatói jogkör gyakorlója a sarudi tagintézmény vonatkozásában, akkor neki kell megtennie azt a lépést, amit most Mezőtárkány iskola igazgatója nem tesz meg. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Azokat a felső tagozatos pedagógusokat, akiknek Mezőtárkány nem mondott fel át sem vettük, hiszen a Társulási Megállapodás nem erről szól, így nem tudnak felmondani sem nekik. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Nagyon fontos, hogy a korábbi Intézményfenntartói Társulás felbontását írásban kezdeményezte-e Sarud Község Önkormányzata Mezőtárkánnyal?

6 6 Dr. Petrovics János polgármester: Az Intézményfenntartói Társulás felbontását Mezőtárkány-Egerfarmos- Sarud tekintetében írásban kezdeményezte Sarud Község Önkormányzata, erről van dokumentum. Minden olyan dokumentumot és határozatot át fog küldeni a polgármester úr részére, amely a korábban létrehozott Intézményfenntartói Társulás felbontásáról szól Mezőtárkánnyal szemben. Bornemisza János polgármester: Mezőtárkány Önkormányzatát anyagilag fájdalmasan érinti Sarud község kilépése a Társulásból, de az teljesen érthetetlen, hogy miért próbálják meg megakadályozni az új Társulás létrehozást, amelyben Sarud Község Önkormányzata részt kíván venni. Javasolja elfogadásra Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája Alapító Okiratát az ülésen elhangzott kiegészítéssel: Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2011.(VI.29.) sz. önkormányzati határozata: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3386 Sarud, Kossuth Lajos út 93.) elfogadja a Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája Alapító Okiratát elfogadja az alábbiak szerint: 1. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, ezen belül Közös igazgatású közoktatási intézmény 2. Az intézmény neve: Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája 3. OM azonosító: Törzsszáma: Az intézmény székhelye: Vass Lajos Általános Iskola 3388 Poroszló, Alkotmány u Az intézmény tagintézményei, telephelyei: Napsugár Tagóvoda, 3388 Poroszló, József Attila u. 15. Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tagiskolája, 3386 Sarud, Kossuth L. u Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tagóvodája 3386 Sarud, Munkácsy u. 2/2 7. Az intézmény működési köre: Poroszló Újlőrincfalva Sarud községek közigazgatási területe 8. Az intézmény jogelődjei: Név Alapító szerv Alapítás ideje Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Általános Művelődési Mezőtárkány Községi 2004.

7 7 Központ Mezőtárkány Egerfarmos Sarud Önkormányzat 9. Az intézményt alapító és felügyeleti szerve: 10. Az intézmény alapításának ideje, formája: P Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Poroszló, Fő út 6. P szeptember 01. jogutódlással Az intézmény fenntartója: Az alábbi önkormányzatok által létrehozott intézményfenntartó társulás: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6., Újlőrincfalva Község Önkormányzata 3387 Újlőrincfalva, Kossuth Lajos út 26., Sarud Község Önkormányzata 3386 Sarud, Kossuth Lajos út Az intézmény irányító szerve és az alapítói jog gyakorlója: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út Jogszabályban meghatározott közfeladatai: Óvodai nevelés (TEÁOR 8510) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása nevelése ( TEÁOR 8520) 14. Az intézménybe felvehető maximális létszám tagintézményi bontásban: Vass Lajos Általános Iskola Napsugár Tagóvoda Sarudi Tagiskola Sarudi Tagóvoda 300 fő 125 fő 160 fő 75 fő 15. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv 17. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Poroszló Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (3388 Poroszló, Fő út 6.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 18. Az intézmény feladatai, alaptevékenysége: Egységes óvoda bölcsődei nevelés - az óvodai nevelés programjában leírt cél- és feladatrendszer megvalósítása a gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretein belül a szülők munkavégzése, betegsége, vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyelete. - alapfeladata a 2-6 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, iskolai életmódra való felkészítése. a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását egészséges csoportba integráltan a szervezeti egység fel tudja vállalni

8 8 Óvodai nevelés - a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése, - más településről bejáró gyermekek nevelése, - étkeztetés, - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, ezen belül olyan gyermekeké, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, - gyógypedagógiai nevelés, - testi fogyatékos (feltétel a szobatisztaság), érzékszervi fogyatékos és autista gyermekek nevelése, - kizárólag magyar nyelven folyó, a roma kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése, - gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások, - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs és képesség kibontakoztató programjának működtetése. Alapfokú nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon - alapfokú nevelés-oktatás, - hátrányos helyzetű tanulók felkészítése és felzárkóztatása, - tehetséggondozás, - testi fogyatékos (feltétel az önellátó képesség), érzékszervi fogyatékos és autista gyermekek nevelése, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása, ezen belül olyan tanulóké, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, (beszédfogyatékos, enyhe mentális retardáció, diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, iskolai készségek kevert zavara, egyéb gyermekkori dezintegratív zavar), - napközi otthoni ellátás és tanulószobai foglalkozások szervezése, - a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével a jogszabályokban előírtak illetve a fenntartó önkormányzat kívánalmai alapján kialakítani a helyi nevelési rendszert, - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató, integrációs programjának megszervezése, - az esélyegyenlőség biztosítása, - az egészséges életmód, valamint a kulturált szabadidő eltöltés követelményeinek, feltételeinek figyelembevételével gondoskodni a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról; - a gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása, - a művelődési és testedzési feladatok hatékony ellátása érdekében együttműködés a közművelődési és sportintézményekkel. 19. TEÁOR: Bölcsödei nevelés 8510 Óvodai nevelés 8520 Alapfokú oktatás 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 20. Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás

9 9 21. Alaptevékenység: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkezés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Az általános iskola 1-4 évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Az általános iskola 5-8 évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Az általános iskola 1-4 évfolyamán, a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint speciális eszközökkel, foglalkozásokkal történő oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Az általános iskola 5-8 évfolyamán, a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint speciális eszközökkel, foglalkozásokkal történő oktatása Általános iskolai felnőttoktatás (1-4 évfolyam) Felnőttoktatásban 1-4. évfolyamon részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam Felnőttoktatásban 5-8. évfolyamon részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás Általános iskolai napközi otthoni nevelés A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások megszervezése Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése. A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásának megszervezése Általános iskolai tanulószobai nevelés A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások megszervezése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásának megszervezése Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása A gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett a tanórán kívüli sportfoglalkozások megszervezése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása. Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek, kiadások Munkahelyi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közcélú foglakoztatás Közcélú munkások foglalkoztatása 22. Vállalkozási tevékenység: - táboroztatás - helyiségek bérbeadása

10 10 - vendégétkeztetés A vállalkozási tevékenységből származó bevétel az intézményt illeti meg, melyet oktatási, sport és üdültetési célokra használhat fel. 23. A feladatellátást szolgáló vagyon: A társult önkormányzatok által az intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanok, a feladat ellátásához szükséges tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések, egyéb készletek a vagyonleltár alapján. 24. A vagyon feletti rendelkezés joga: A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlása a társulási megállapodásban foglaltak szerint történik. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 25. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény magasabb vezetőjét (az igazgatót), nyilvános pályázat útján Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az intézmény vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása a társulási megállapodásban foglaltak szerint történik. 26 Az intézményi szerkezet kapacitás: Évfolyamok száma: Normatíva jogcíme Oktatás munkarendje Osztályok száma Poroszló Osztályok száma Tagiskola Sarud 1. évfolyam Nappali évfolyam Nappali évfolyam Nappali évfolyam Nappali évfolyam Nappali 2-6 évfolyam Nappali 2-7. évfolyam Nappali 2-8 évfolyam Nappali 2 - Az intézmény által ellátott feladatok mutatószámai: Tagóvoda Sarud: - Óvodai csoport: 2 Napsugár Óvoda Poroszló - Óvodai csoport: 4 - Egységes óvoda bölcsődei csoport: 1 Tagiskola Sarud: - tanulócsoport: 4 - napközis csoport: 1 Vass Lajos Általános Iskola Poroszló - Tanulócsoport 16 - Napközis csoport 4 - Tanulószoba 1

11 11 Az intézményben foglalkoztatottak létszáma: Tagóvoda Sarud: 1 fő tagóvoda vezető 3 fő óvoda-pedagógus 1 fő pedagógiai asszisztens 2 fő dajka Napsugár Óvoda Poroszló 1 fő intézményegység vezető 10 fő óvoda-pedagógus 1 fő gondozónő 5 fő dajka Tagiskola Sarud: 1 fő tagintézmény vezető 6 fő pedagógus Vass Lajos Általános Iskola Poroszló 1 fő intézményvezető 1 fő intézményvezető-helyettes 26 fő iskola-pedagógus: - 8 fő osztálytanító - 4 fő napközis nevelő - 1 fő gyógypedagógus - 1 fő fejlesztő pedagógus - 12 fő szaktanítást végző pedagógus, ebből 1 fő szabadidő szervező és GYIV- felelős, szociálpedagógus 2 fő oktatást segítő foglalkoztatott: - 1 fő iskolatitkár - 1 fő pedellus Záradék: Poroszló, június 29. Bornemisza János sk. Zsebe Zsolt sk. Dr. Petrovics János sk polgármester polgármester polgármester Poroszló Község Újlőrincfalva Község Sarud Község Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata Határidő: szeptember 01. Felelős: Dr. Petrovics János polgármester, Javasolja elfogadásra Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája Alapító Okiratát az ülésen elhangzott kiegészítéssel: Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

12 12 Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2011.(VI.29.) sz. önkormányzati határozata: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3387 Újlőrincfalva, Kossuth Lajos út 26.) elfogadja a Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája Alapító Okiratát elfogadja az alábbiak szerint: 1. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, ezen belül közös igazgatású közoktatási intézmény 2. Az intézmény neve: Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája 3. OM azonosító: Törzsszáma: Az intézmény székhelye: Vass Lajos Általános Iskola 3388 Poroszló, Alkotmány u Az intézmény tagintézményei, telephelyei: Napsugár Tagóvoda, 3388 Poroszló, József Attila u. 15. Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tagiskolája, 3386 Sarud, Kossuth L. u Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tagóvodája 3386 Sarud, Munkácsy u. 2/2 7. Az intézmény működési köre: Poroszló Újlőrincfalva Sarud községek közigazgatási területe 8. Az intézmény jogelődjei: Név Alapító szerv Alapítás ideje Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda Általános Művelődési Központ Mezőtárkány Egerfarmos Sarud Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőtárkány Községi Önkormányzat Az intézményt alapító és felügyeleti szerve: 10. Az intézmény alapításának ideje, formája: P Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Poroszló, Fő út 6. P szeptember 01. jogutódlással -.

13 Az intézmény fenntartója: Az alábbi önkormányzatok által létrehozott intézményfenntartó társulás: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6., Újlőrincfalva Község Önkormányzata 3387 Újlőrincfalva, Kossuth Lajos út 26., Sarud Község Önkormányzata 3386 Sarud, Kossuth Lajos út Az intézmény irányító szerve és az alapítói jog gyakorlója: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út Jogszabályban meghatározott közfeladatai: Óvodai nevelés (TEÁOR 8510) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása nevelése ( TEÁOR 8520) 14. Az intézménybe felvehető maximális létszám tagintézményi bontásban: Vass Lajos Általános Iskola Napsugár Tagóvoda Sarudi Tagiskola Sarudi Tagóvoda 300 fő 125 fő 160 fő 75 fő 15. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv 17. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Poroszló Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (3388 Poroszló, Fő út 6.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 18. Az intézmény feladatai, alaptevékenysége: Egységes óvoda bölcsődei nevelés - az óvodai nevelés programjában leírt cél- és feladatrendszer megvalósítása a gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretein belül a szülők munkavégzése, betegsége, vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyelete. - alapfeladata a 2-6 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, iskolai életmódra való felkészítése. a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását egészséges csoportba integráltan a szervezeti egység fel tudja vállalni Óvodai nevelés - a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése, - más településről bejáró gyermekek nevelése, - étkeztetés, - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, ezen belül olyan gyermekeké, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, - gyógypedagógiai nevelés, - testi fogyatékos (feltétel a szobatisztaság), érzékszervi fogyatékos és autista gyermekek nevelése,

14 14 - kizárólag magyar nyelven folyó, a roma kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése, - gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások, - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs és képesség kibontakoztató programjának működtetése. Alapfokú nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon - alapfokú nevelés-oktatás, - hátrányos helyzetű tanulók felkészítése és felzárkóztatása, - tehetséggondozás, - testi fogyatékos (feltétel az önellátó képesség), érzékszervi fogyatékos és autista gyermekek nevelése, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása, ezen belül olyan tanulóké, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, (beszédfogyatékos, enyhe mentális retardáció, diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, iskolai készségek kevert zavara, egyéb gyermekkori dezintegratív zavar), - napközi otthoni ellátás és tanulószobai foglalkozások szervezése, - a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével a jogszabályokban előírtak illetve a fenntartó önkormányzat kívánalmai alapján kialakítani a helyi nevelési rendszert, - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató, integrációs programjának megszervezése, - az esélyegyenlőség biztosítása, - az egészséges életmód, valamint a kulturált szabadidő eltöltés követelményeinek, feltételeinek figyelembevételével gondoskodni a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról; - a gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása, - a művelődési és testedzési feladatok hatékony ellátása érdekében együttműködés a közművelődési és sportintézményekkel. 19. TEÁOR: Bölcsödei nevelés 8510 Óvodai nevelés 8520 Alapfokú oktatás 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 20. Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás 21. Alaptevékenység: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkezés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Az általános iskola 1-4 évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Az általános iskola 5-8 évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező

15 15 tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Az általános iskola 1-4 évfolyamán, a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint speciális eszközökkel, foglalkozásokkal történő oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Az általános iskola 5-8 évfolyamán, a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint speciális eszközökkel, foglalkozásokkal történő oktatása Általános iskolai felnőttoktatás (1-4 évfolyam) Felnőttoktatásban 1-4. évfolyamon részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam Felnőttoktatásban 5-8. évfolyamon részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás Általános iskolai napközi otthoni nevelés A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások megszervezése Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése. A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásának megszervezése Általános iskolai tanulószobai nevelés A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások megszervezése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásának megszervezése Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása A gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett a tanórán kívüli sportfoglalkozások megszervezése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása. Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek, kiadások Munkahelyi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közcélú foglakoztatás Közcélú munkások foglalkoztatása 22. Vállalkozási tevékenység: - táboroztatás - helyiségek bérbeadása - vendégétkeztetés A vállalkozási tevékenységből származó bevétel az intézményt illeti meg, melyet oktatási, sport és üdültetési célokra használhat fel. 23. A feladatellátást szolgáló vagyon: A társult önkormányzatok által az intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanok, a feladat ellátásához szükséges tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések, egyéb készletek a vagyonleltár alapján. 24. A vagyon feletti rendelkezés joga: A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlása a társulási megállapodásban foglaltak szerint történik. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

16 Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény magasabb vezetőjét (az igazgatót), nyilvános pályázat útján Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az intézmény vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása a társulási megállapodásban foglaltak szerint történik. 26 Az intézményi szerkezet kapacitás: Évfolyamok száma: Normatíva jogcíme Oktatás munkarendje Osztályok száma Poroszló Osztályok száma Tagiskola Sarud 1. évfolyam nappali évfolyam nappali évfolyam nappali évfolyam nappali évfolyam nappali 2-6 évfolyam nappali 2-7. évfolyam nappali 2-8 évfolyam nappali 2 - Az intézmény által ellátott feladatok mutatószámai: Tagóvoda Sarud: - Óvodai csoport: 2 Napsugár Óvoda Poroszló - Óvodai csoport: 4 - Egységes óvoda bölcsődei csoport: 1 Tagiskola Sarud: - tanulócsoport: 4 - napközis csoport: 1 Vass Lajos Általános Iskola Poroszló - Tanulócsoport 16 - Napközis csoport 4 - Tanulószoba 1

17 17 Az intézményben foglalkoztatottak létszáma: Tagóvoda Sarud: 1 fő tagóvoda vezető 3 fő óvoda-pedagógus 1 fő pedagógiai asszisztens 2 fő dajka Napsugár Óvoda Poroszló 1 fő intézményegység vezető 10 fő óvoda-pedagógus 1 fő gondozónő 5 fő dajka Tagiskola Sarud: 1 fő tagintézmény vezető 6 fő pedagógus Vass Lajos Általános Iskola Poroszló 1 fő intézményvezető 1 fő intézményvezető-helyettes 26 fő iskola-pedagógus: - 8 fő osztálytanító - 4 fő napközis nevelő - 1 fő gyógypedagógus - 1 fő fejlesztő pedagógus - 12 fő szaktanítást végző pedagógus, ebből 1 fő szabadidő szervező és GYIV- felelős, szociálpedagógus 2 fő oktatást segítő foglalkoztatott: - 1 fő iskolatitkár - 1 fő pedellus Záradék: Poroszló, június 29. Bornemisza János sk. Zsebe Zsolt sk. Dr. Petrovics János sk polgármester polgármester polgármester Poroszló Község Újlőrincfalva Község Sarud Község Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata Határidő: szeptember 01. Felelős: Zsebe Zsolt polgármester, Szabó Lászlóné körjegyző Javasolja elfogadásra Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája Alapító Okiratát az ülésen elhangzott kiegészítéssel: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

18 18 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.(VI.29.) sz. önkormányzati határozata: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3388 Poroszló Fő út 6.) elfogadja a Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája Alapító Okiratát elfogadja az alábbiak szerint: 1. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, ezen belül közös igazgatású közoktatási intézmény 2. Az intézmény neve: Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája 3. OM azonosító: Törzsszáma: Az intézmény székhelye: Vass Lajos Általános Iskola 3388 Poroszló, Alkotmány u Az intézmény tagintézményei, telephelyei: Napsugár Tagóvoda, 3388 Poroszló, József Attila u. 15. Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tagiskolája, 3386 Sarud, Kossuth L. u Poroszló Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tagóvodája 3386 Sarud, Munkácsy u. 2/2 7. Az intézmény működési köre: Poroszló Újlőrincfalva Sarud községek közigazgatási területe 8. Az intézmény jogelődjei: Név Alapító szerv Alapítás ideje Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda Általános Művelődési Központ Mezőtárkány Egerfarmos Sarud Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőtárkány Községi Önkormányzat Az intézményt alapító és felügyeleti szerve: 10. Az intézmény alapításának ideje, formája: P Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Poroszló, Fő út 6. P szeptember 01. jogutódlással -.

19 Az intézmény fenntartója: Az alábbi önkormányzatok által létrehozott intézményfenntartó társulás: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6., Újlőrincfalva Község Önkormányzata 3387 Újlőrincfalva, Kossuth Lajos út 26., Sarud Község Önkormányzata 3386 Sarud, Kossuth Lajos út Az intézmény irányító szerve és az alapítói jog gyakorlója: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út Jogszabályban meghatározott közfeladatai: Óvodai nevelés (TEÁOR 8510) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása nevelése ( TEÁOR 8520) 14. Az intézménybe felvehető maximális létszám tagintézményi bontásban: Vass Lajos Általános Iskola Napsugár Tagóvoda Sarudi Tagiskola Sarudi Tagóvoda 300 fő 125 fő 160 fő 75 fő 15. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv 17. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Poroszló Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (3388 Poroszló, Fő út 6.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 18. Az intézmény feladatai, alaptevékenysége: Egységes óvoda bölcsődei nevelés - az óvodai nevelés programjában leírt cél- és feladatrendszer megvalósítása a gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretein belül a szülők munkavégzése, betegsége, vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyelete. - alapfeladata a 2-6 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, iskolai életmódra való felkészítése. a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását egészséges csoportba integráltan a szervezeti egység fel tudja vállalni Óvodai nevelés - a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése, - más településről bejáró gyermekek nevelése, - étkeztetés, - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, ezen belül olyan gyermekeké, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, - gyógypedagógiai nevelés, - testi fogyatékos (feltétel a szobatisztaság), érzékszervi fogyatékos és autista gyermekek nevelése,

20 20 - kizárólag magyar nyelven folyó, a roma kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése, - gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások, - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs és képesség kibontakoztató programjának működtetése. Alapfokú nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon - alapfokú nevelés-oktatás, - hátrányos helyzetű tanulók felkészítése és felzárkóztatása, - tehetséggondozás, - testi fogyatékos (feltétel az önellátó képesség), érzékszervi fogyatékos és autista gyermekek nevelése, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása, ezen belül olyan tanulóké, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, (beszédfogyatékos, enyhe mentális retardáció, diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, iskolai készségek kevert zavara, egyéb gyermekkori dezintegratív zavar), - napközi otthoni ellátás és tanulószobai foglalkozások szervezése, - a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével a jogszabályokban előírtak illetve a fenntartó önkormányzat kívánalmai alapján kialakítani a helyi nevelési rendszert, - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató, integrációs programjának megszervezése, - az esélyegyenlőség biztosítása, - az egészséges életmód, valamint a kulturált szabadidő eltöltés követelményeinek, feltételeinek figyelembevételével gondoskodni a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról; - a gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása, - a művelődési és testedzési feladatok hatékony ellátása érdekében együttműködés a közművelődési és sportintézményekkel. 19. TEÁOR: Bölcsödei nevelés 8510 Óvodai nevelés 8520 Alapfokú oktatás 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 20. Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás 21. Alaptevékenység: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkezés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Az általános iskola 1-4 évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Az általános iskola 5-8 évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. 28 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30- án 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30- án 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30- án 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 84. Jelen

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 5.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. 217-222/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. május 30-i rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. május 30-i rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. május 30-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 13-i üléséről. Tárgykód C7 NAPIRENDEK Határozat- Rendelet száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\130627\2013 június 27 001.rep Ülés ideje: 2013.06.27. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 85-95/2011.(X.11.) határozata

Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 85-95/2011.(X.11.) határozata 138 15/2011.sz. Készült: 2 példányban. példány 2011. október 11-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 85-95/2011.(X.11.) határozata Napirend: 1.) Védőnő tájékoztatója tevékenységéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről 2009. március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 21-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Kovács Zsolt,Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Kovács Zsolt,Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.szeptember 26-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

~ 383 ~ 73-18/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 383 ~ 73-18/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 73-18/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 192/2012.(X.25.) 193/2012.(X.25.) 194/2012.(X.25.) 195/2012.(X.25.)

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben