Sikeres női vezetők attitűdjei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sikeres női vezetők attitűdjei"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Public Relations Szakirány Nappali tagozat Sikeres női vezetők attitűdjei Női vezetők a férfiak világában Popova Katalin Budapest

2 Tartalomjegyzék Bevezetés a dolgozat célja I. A nők, mint aktív keresők nemzetközi kitekintés II. A feminizmus vívmányai III. Nők és férfiak eltérő tulajdonságok III.1. Nemi szerepek, szocializációs különbségek III.1.1. Női szerepek régen és most IV. Esélyek a munkaerőpiacon IV.1. Horizontális szegregáció IV.2. Vertikális szegregáció V. Vezetés és a vezetési stílus V.1. Férfiak és a nők esélyei a vezetésben az üvegplafon - jelenség V.1.1. Nemre visszavezethető tényezők V.1.2. A szervezet működésének tulajdonítható tényezők V.1.3. A nemre, az egyénre és a szervezetre visszavezethető tényezők V.2. Vezetés fogalma, vezetés alapelvei V.3. A hatékony vezető általános jellemzői kritikus vezetői magatartás, avagy a sikert hozó tulajdonságok 3

3 V.3.1. Kritikus vezetői készségek V.3.2. Kritikus vezetői magatartás V.4. Nőies vezetési stílus VI. Mélyinterjúk kiértékelése VI.1. 5 nő 5 különböző férfiszakmában egy siker recept VI.1.1. Női vagy férfi vezető, avagy létezik-e diszkrimináció a munkahelyen VI.1.2. A hatékony vezető általános jellemzői sikert hozó tulajdonságok VI.1.3. Nőies vezetési stílus a gyakorlatban VI.1.4. Kellenek-e férfiak a vezetésben? VI.1.5. Család és\vagy karrier? VII. Összegzés Felhasznált irodalom, mellékletek 4

4 Bevezetés a dolgozat célja A mai világban egyre inkább az tapasztalható, hogy egyre több olyan nő jelenik meg a munkerőpiacon, aki férfi szakmákban helyezkedik el. Dolgozatomban, amely a sikeres női vezetők attitűdjei címet viseli, olyan kérdésekre kerestem válaszokat, mint például válhat-e egy nőből sikeres vezető, rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, készségekkel, amelyek mindenképp szükségesek a vezetői tisztség betöltéséhez. Előny vagy hátrány nőnek lenni a férfiak uralta világban? Meg tud-e birkózni egy nő a férfiszakma kihívásaival? Hogyan viszonyulnak a férfiak a női vezetőkhöz? Megkülönböztetik-e a női-, illetve férfi munkaerőt és ennek mi az oka? Létezik-e női vezetési stílus? Képes-e a nő arra, hogy egyszerre legyen munkavállaló és családanya? Ezenkívül szó esik még a nők nemi szerepeiről, a vezetésről, illetve a vezetési alapelvekről. Dolgozatom megírásához több nemzetközi, illetve hazai kutató, így többek közt Nagy Beáta, Frey Mária, Lévai Katalin, Koncz Katalin a témában végzett munkáját vettem alapul. 5

5 I. Nők mint aktív keresők nemzetközi kitekintés Az utóbbi két évtizedben a nyugat európai országokban a munkaerő növekvő részét nők alkotják. Ezzel szemben a Kelet Közép Európában pont ennek az ellenkezője tapasztalható. Ennek az a magyarázata, hogy a szocialista gazdaságpolitika egyik legfőbb célja a munkaerő tartalék (amit nők alkottak) lehető legjobb kihasználása volt, hogy ezáltal elérje a teljes foglalkoztatottságot. Így nem meglepő, hogy ez a felülről irányított, erőltetett emancipáció látványos statisztikákat eredményezett. 1 Ennek szemléltető módja, ha gazdaságilag fejlett országokat hasonlítunk össze. A kapott eredmény azt mutatja, hogy a női munkavállalók aránya a szocialista és a skandináv országokban a legmagasabb. Ez esetben viszont azt is figyelembe kell venni, hogy az északi országokban dolgozó nőknek majdnem a fele részmunkaidőben dolgozik, ezáltal könnyebben oda tudnak figyelni mind családjukra, mind a hivatásukra anélkül, hogy az egyiket fel kellene áldozniuk a másikért. (1.sz. táblázat) 1 Koncz Katalin: Nők a munkaerőpiacon, Bp., KJK,

6 Ma egyre inkább azt érzékelhető, hogy a nők munkába állása már nem csupán csak gazdasági okokra vezethetők vissza, hanem megjelentek az olyan motiváló tényezők is, mint az önmegvalósítás, a társadalmi elismerés vagy a szakmai siker. Továbbá az is tapasztalható, hogy a nők iskolai végzettsége fokozatosan emelkedik és egyre inkább nő annak is a lehetősége, hogy vezetői pozícióba bekerüljenek. Ezt támasztják alá a nemzetközi statisztikák adatai is, azaz a vezetésben lévő nők aránya és száma folyamatosan emelkedik. Az Egyesült Államokban például a női menedzserek aránya 1988-ban elérte a 38 százalékot, viszont ez az arány 1992-re már 41 százalékot jelentett. Ennek ellenére mégis az látható, hogy a csúcspozíciókba bejutott nők igen csekély számban vannak jelen, becsült arányuk legfeljebb 2%-ot tesz ki. A nemzetközi tapasztalatok alapján az a tény, hogy a munkaerőpiacon, így a vezetésben bár növekszik a nők aránya, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy ezáltal a férfiak és a nők ugyanazt a pozíciót kapják meg. Ez alapján nyer megerősítést Gary Powell megállapítása, mely azt fejti ki, hogy bár a nők megjelentek a menedzsmentben, mégsem töltenek be magas presztízsű helyet. 7

7 Ehelyett a menedzsment alsó lépcsőfokain koncentrálódnak és a férfiakénál kisebb hatalmat jelentő pozíciókat töltenek be. 2 Európában végzett kutatások gyakorlatilag teljes mértékben alátámasztják az amerikai példát, vagyis minél magasabban van a menedzseri pozíció, annál kevésbé valószínű, hogy azt nő tölti be. Ennek megfelelően az 1980-as években a következő adatokat kapták a kutatók: a nők a vezetésben elfoglalt aránya Svájcban 4,2 százalékot érte el, Angliában 9 százalékot, Svédországban és Norvégiában 13,2 százalék, Hollandiában 4,4, Olaszországban 3,7, Finnországban pedig 14,4 százalékot. A legmagasabb vezetési szinten arányuk viszont alig egy százaléknak felel meg. Az 1990-es évek elején végzett kutatás arra mutat rá, hogy ezzel kapcsolatban a helyzet szinte semmit sem változott. (2.sz. táblázat) 2 Gary Powell: Women and Men in Management, London, Sage 1988 (Nagy Beáta Női menedzerek ) 8

8 II. A feminizmus vívmányai Ahhoz, hogy jobban megértsük a mai nőket, vajon miért viselkednek úgy ahogy, először is egy kicsit vissza kell, hogy menjünk az időben. Az 1960-as évekig a nő nem volt más, mint alacsonyabb rendű lény, aki általában férfiaktól függött: eleinte családja férfi tagjainak kellett engedelmeskednie, később viszont a férjének. Az 1960-as években kibomló nőmozgalom pont ennek a béklyóit kívánta levetni a nőkről. Át akarta alakítani nemcsak a patriarchális társadalom a nőkkel kapcsolatos megkövesedett eszméit, hanem az emberi természetben is elő akarta idézni a forradalmat. Kitűzte céljául a világ hagyományos feloszlatásának átrendezését, amely a nőknek addig csak a magánszférát jelölte ki. A feminizmus olyan, a nővel szemben elvárt magatartáson változtatott, mint a passzivitás, a belenyugvás, az érzelmek vagy az önfeláldozás. Ezek helyére új eszmék fogalmazódtak meg, amelyek létrehoztak egy olyan női tudatot, amely megcáfolja a világ évszázadokon keresztül kialakított férfi-női felosztását. 9

9 A feminizmust, mely Amerikából indult ki, majd folyamatosan elterjedt Nyugat Európában, főleg a politikai gyakorlat a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés megszüntetésének szüksége vezérelte. A mozgalom korai szakaszában igyekezett kizárni a férfit minden lehetséges környezetből a férfisovinizmus, illetve a szexista megkülönböztetés miatt. Később az 1960-as évek közepére a mozgalomnak ilyen szélsőséges jellegű eszméi megszűntek. Maga a mozgalom is szétesett, majd új formát öltve országonként, kultúránként más-más alakzatokban élt tovább. Ezeknek a feminista mozgalmaknak tüntetésein, gyűlésein megjelentek már a férfiak is, akik feleségük, barátnőjük mellett gyakran részt vettek a szórólaposztásban is. Az újjá alakult nőmozgalmaknak leginkább az volt a célja, hogy a jogkiterjesztés és az intézményesülés érdekében partnerévé tegyék a férfit. Erre példaként szolgál az, hogy a skandináv országokban a férfiak és nők között kialakított sikeres együttműködés, mely több évtizede sikeresen áll fenn. A törvényalkotásban is megtört a jég a nők helyzetével kapcsolatban. 10

10 Már a hatvanas években megkezdődött a nők és a családok jogait érintő törvények liberalizálása, az abortusz valamely mértékű legalizálása vagy a válás engedélyezése az olyan szigorúan katolikus országokban, mint Spanyolország vagy Olaszország. A feminizmusnak köszönhetően a nők szabadabbak lettek és sok olyan területen próbálhatták ki magukat, amit azelőtt tiltott a vallás, illetve az évszázados hagyományok. Ezenkívül a világháború, illetve az azelőtti felkészülés volt az, ami sok nő számára meghozta az önállóságot anyagi téren, mivel férfiak híján kénytelenek voltak a helyükre lépni. Továbbá megjelent a női szavazó, illetve a női fogyasztó fogalma, amely most már túlmutatott a divat iparágain. Igaz, hogy a nőknek sok mindent sikerült elérniük, ennek ellenére mégis megmaradtak az árnyoldalak is, mivel azt kellett tapasztalniuk, hogy a hagyományokkal mégsem sikerült teljesen leszámolniuk, mivel azok a mai napig ugyanúgy továbbra is sok esetben megkötik a kezüket. 11

11 III. Nők és férfiak eltérő tulajdonságok A nők és a férfiak különböznek, de nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is. Ennek a különbségnek leginkább az agyuk az oka, mely jellegéből adódóan teszi a két nemet különbözővé. Az agy fő szabályzó rendszer, mely irányítja és befolyásolja az érzelmeket, illetve az életfunkciókat. A nő és a férfi agya másféleképpen működik, ezért dolgozza fel másképp az információt, más viselkedési formát diktál a két nemnek, más fontossági sorrendet alakít ki számukra, illetve egy ugyanazon dolgokat különbözőképpen észlelnek. Ez magyarázza meg azt, hogy a férfiakkal ellentétben a nők miért érzékenyebbek a hangokra, a szagokra, az ízekre és az érintésre. Jobban meg tudják különböztetni a hangárnyalatokat, jobban emlékeznek dallamokra, kiskorban hamarabb fejlődik ki bennük a nyelvi készség, a folyamatos beszéd képessége és a nyelvi memória. A nők jól kiismerik magukat a társas és személyes viszonyokban, illetve jobbak az arcjáték- és gesztusok leolvasásában. Gyorsabban fel tudják dolgozni a szenzoros és a verbális információkat, nem ragaszkodnak mereven a szabályokhoz. 12

12 A férfiak ezzel szemben a térérzékeléssel összefüggő képességek terén jeleskednek. Ezenkívül sokkal több agresszió van bennük, magabiztosabbak és erős bennük a küzdőszellem. Fontos számukra a hierarchia, a szabályok illetve, hogy élre tudjanak törni. III.1. Nemi szerepek, szocializációs különbségek A szerepek, mint általában a világ, kettősségre vannak felépítve. Ennek megfelelően létezik férfi és női nemi szerep. Először is tisztázni kell mit is jelent a nemi szerep. A nemi szerep fogalmának több megfelelője van. Ebből most kettőt emelnék ki. Az első meghatározás alapján szerepnek tekintik Ralph Linton klasszikus meghatározását, azaz a társadalmi státuszhoz tartozó előirt viselkedésformákat. 3 Ennek értelmében ide tartoznak a nő társadalmi helyzetéből következő előírások, korlátozások, vagyis a mit illik, illetve mit nem illik, a való vagy a megengedő. 3 Ralph Linton: The Study of Man. Routledge and Kaegan Paul, London, 1946 (Buda Béla tanulmánya: Női szerep-női szocializáció-női identitás, 1985) 13

13 A másik meghatározás szerint a szerep nem más, mint hogy milyen normák szabályozzák a bizonyos társadalmi helyzeteket, státusok viselkedését más szerepekkel szemben. 4 A női szerep esetében elsősorban a női identitásról kell beszélnünk, ami a szerepidentitással egyenlő. Erről a következő alfejezetben bővebben lesz szó. A férfiak esetében leginkább foglalkozási szerepről beszélünk, mivel ők a nőkkel ellentétben ritkábban szervezik identitásukat. E mögé ugyanis könnyebben el tudják rejteni nemi szerepük hiányosságait. A férfiak nemi szerepe sokkal problematikusabb és összetettebb, mint a nőké, de a patriarchális társadalom által kialakított évszázados hagyományoknak köszönhetően ez nem annyira nyilvánvaló. Ezért a feminizmus egyik óriási hibája, hogy a férfiak társadalmi helyzetének rejtett nyomorúságát nem engedi felismerni és emiatt hamis összehasonlítási mintát állít a nők elé. Másképpen értelmezve, a nők olyan dolgokat szeretnének elérni, amik valóságban a férfiak számára is nehézséget jelent elérni, illetve megtartani. 4 Buda Béla: Női szerep-női szocializáció-női identitás, Nemi szerepek, Nők és férfiak hiedelmek és tények, Kossuth Kiadó,

14 Nemi szerepeink kialakulásáért leginkább a szocializáció a felelős. A szocializáció, melynek legfontosabb színterei a család, az iskola, a média illetve a kortárscsoportok a születés pillanatától különbözteti meg a fiúkat és a lányokat. Ennek megfelelően bánnak gyerekeikkel a szülők és ezáltal más viselkedési mintákat nyújtanak számukra. Ezt mi sem szemlélteti jobban, mint az hogy, az iskola második legfontosabb szocializációs szintérként, egyenjogú esélyeket biztosít mindkét nem számára, és a felszín alatt lévő rejtett tanterv sokkal eredményesebb a tanulói és a nemi szerepek elsajátítása folyamán. Ez viszont diszkriminatív jellegű, mert például a fiúk lényegesen több figyelmet kapnak tanáraiktól, ezért az iskolás éveik végére sokkal nagyobb önbizalommal rendelkeznek, annak ellenére, hogy magatartásuk nem éppen a legjobb. A lányoktól viszont épp ellenkezőleg inkább a jó magatartást követelik meg és nem annyira a tudást. 15

15 III.1.1. Női szerepek régen és most A történelem során és ma is a nőnek eleget kell tennie a szerető, a feleség, az anya, a háziasszony és a hivatásának élő nő szerepének. Az első három felsorolt szerep hagyományosan nőiesnek van számon tartva, míg a negyedik viszont ötven éve egyre szélesedő teret nyer a nők a nők társadalmilag elfogadott szerepei között. Az alábbiakban ezekről a szerepekről ejtenék néhány szót. A szerető, mint szerep a nő szexuális aspektusait foglalja magába. A mai napig a nő összes szerepe közül ez számít az egyik legproblematikusabbnak. Még ma is olyan erős befolyással bíró legendák, mint a Szűz Mária, Mária Magdolna vagy Éva jelentősen hatnak a nő szexualitáshoz való viszonyulására és a szexuálisan aktív nő megítélésére. A XX. századig a nő szexuális téren kiszolgáltatott helyzetben volt. Mind a vallás, mind a szigorú erkölcsök, illetve a férje igényei helyeztek el elé korlátokat. 16

16 Napjainkban bár a társadalom egyre toleránsabbá válik a szexuális élet alternatív formai iránt, a tabuk és tiltások ugyanúgy megmaradtak, melyek hatását az AIDS-től való félelem is erősíti. A feleség szerepkör akkor lép működésbe, amikor a nő férjhez megy. A házasság a korábbi évszázadokban legfőképpen gazdasági intézmény funkcióját töltötte be. A szülők döntése szerint a hasonló rétegek gyerekei házasodtak össze, hogy ezáltal a két család vagyonát egyesítsék, illetve előnyösebb társadalmi pozícióra tegyenek szert. Ebben a gazdasági szerződésben a hozománya miatt a nő árucikké vált, amely a házasság létrejöttével az apától a férjhez került. Egészen századunkig a nő léte férjétől függött, mivel nem rendelkezett döntési jogokkal, sőt az élete is sokszor szó szerint a férje kezében volt. Az egyház tanítása szerint a nők Isten szemében a legutolsó helyet foglalták el, még az ökrök is megelőzték őket a sorban (XIII. sz.). Kiszolgáltatottságuk okaiként a modern születésszabályozás hiányát, az önálló pénzkereseti lehetőségek szűkösségét, illetve a családi örökségből való kirekesztettségüket lehetne megnevezni. 17

17 Az emancipációs törekvéseknek, a jogi és politikai változásoknak köszönhetően a nők ma már Európa nagy részén és Amerikában szabadabban élik meg a feleség, a társ szerepét. Egyre elterjedtebbé kezdenek válni a házasságkötések nélküli együttélések. Ez szintén azt bizonyítja, hogy a nők egyre önállóbbakká kezdenek válni. Ennek ellenére a feleség szerepe sokuk számára még mindig vonzó, ugyanis a házasság kedvezőbb társadalmi státuszt biztosít, mivel feleségként nagyobb kapcsolati tőke megteremtésére van lehetőségük. Az anya szerepe szorosan összefonódik a nő természetes gondoskodási hajlamával. Több elmélet azt hangoztatja, hogy a nő azért gondoskodik, mert ez van biológiailag belékódolva, viszont a férfi-nő közti különbségeket minimalizáló elméletek szerint ez csak a szocializált viselkedés esetében igaz. Erre példa a XVII-XVIII. századi Franciaország, ahol virágzott a dajkaság intézménye. A XIX. században az ipari forradalom következményeként a középosztályokban megkezdődött az anyaság magasztalása, ami főleg a divat, és nem a közerkölcs miatt indult el. 18

18 Mivel a férfiak ekkorára már szinte teljesen kiszorították a nőket a nyilvánosság színteréről, számukra csak a család és az anyaság jelentette az egyetlen tekintélyforrást. Az anya ily magas fokú felmagasztalása két dolgot eredményezett: egyrészt a nevelés teljes terhét a nőre hárította és ezáltal a férfiak teljesen kiszorultak ebből. Másrészt a korai anyagyerek kapcsolat, mint az egész életre kiható kapcsolat őstípusa, a köztudatban a nőket tette felelőssé a túl sok, illetve a túl kevés anyai gondoskodásért. A XX. században a nőmozgalmak új eszméket fogalmaztak meg az anyasággal kapcsolatban is, újraértelmezve azt. Ennek ellenére az idealizált anya-gyerek kapcsolat ugyanúgy hatalommal bír a köztudatban ma is. A háziasszony szerepe elsősorban a háztartási teendőket helyezi előtérbe. Az ideális háziasszony, ahogy ez a köztudatban él, rendben tartja otthonát, hogy ezáltal ki tudja elégíteni mind a családja, mind a vendégei igényeit. Mivel a házimunkát, mint tudjuk az esetek többségében a nő végzi el, ez a második műszak (sőt egyeseknél a harmadikat jelenti), gyakorlatilag csökkenti szabadidejét, kevesebb időt hagy neki arra, hogy önmagával, illetve személyes kapcsolataival törődjön. 19

19 A hivatásának élő nő szerepe a XX. század társadalmi gazdasági változásoknak köszönhetően alakult ki. A XIX. században a nők nem tanulhattak tovább kedvük szerint, mivel a patriarchális társadalom nem tűrte az okos nő jelenlétét a nyilvános közegben. Csak megözvegyülése esetén nyílt arra lehetősége, hogy köztisztbeli férfiként részt vegyen a közszereplésben és elismert produktív munkát végezzen. A legújabb kor tette a nők számára lehetővé mind a továbbtanulást, mind a munkavállalást. A közmegítélés a rengeteg haladás ellenére ma sem kedvez túlságosan ennek a szereptípusnak, bármennyire is modernnek hirdetik társadalmunkat. 20

20 IV. Esélyek a munkaerőpiacon Amikor szóba kerül a munkaerőpiac, azt kell tapasztalnunk, hogy a nők és a férfiak esélyei egy ugyanazon állás betöltésére igen egyenlőtlenek. Ennek okát a leginkább a munkáltató szempontjaiban kell keresni. Általában a cégek vezetői szívesebben alkalmaznak megszakítás nélkül folyamatosan dolgozó férfit, annak ellenére, hogy több nemzetközi diszkriminációt tiltó megállapodás van érvényben. Ez leginkább annak a téves felfogásnak tudható be, miszerint a nők kevésbé elkötelezettek hivatásuk iránt, mert számukra a család tölti be a központi szerepet. A férfiak számára pedig éppen a munka és a hivatás az, ami a legfontosabbnak számít az életükben. Ez az elbánásmód erőteljesen súrolja a nemi szerepeket (amelyekről a III.1. alfejezetben szó volt), illetve az egyénnel szemben támasztott elvárásokat. A munkaerőpiac nemek szerinti szegregálódásával foglalkozó kutatások kimutatták (Frey Mária, Nagy Beáta), hogy foglalkozások terén egy igen erőteljes megoszlás figyelhető meg. Léteznek ugyanis alacsonyabban és magasabban fizetett állások. 21

21 Ezek a foglalkozások a munkaerőpiac két különböző szegmenséhez tartoznak és az átjutás az egyik szegmensből a másikba igen magas feltételekhez van kötve. A jobban fizetett foglalkozások az úgynevezett elsődleges piaci szegmensbe tartoznak, azaz jobb előrejutási lehetőségeket és karrierépítési esélyeket foglal magába. Ezenkívül ezek az állások szilárd helyzetüknél fogva, hosszú távra szólnak. A másodlagos szegmens által kínált foglalkozások jóval korlátozottabb esélyeket nyújtanak a hierarchiai ranglétrán történő előmenetelre és munkaerőpiaci helyzetüknél fogva sokkal instabilabbak is. A gazdasági munkamegosztás során tipikusan férfi, illetve női foglalkozások jöttek létre. A főleg nőket foglalkoztató szakmák általában a másodlagos szegmensben helyezkednek el. Itt találhatók az alacsony iskolai és szakmai végzettségű állások, amelyek nemcsak kevés fizetést nyújtanak, gyakorlatilag nem adnak előrejutási lehetőséget, de bármikor meg is szűnhetnek. Ebből kifolyólag a szegregációnak két típusát különböztetik meg: horizontális, illetve vertikális szegregációt. 22

22 IV.1.1. Horizontális szegregáció A horizontális szegregáció azt mutatja, hogy a férfiak és a nők különböző gazdasági területeken, szektorokban, illetve foglalkozásokban helyezkednek el és dolgoznak. Ez azzal magyarázható, hogy a két nem az eltérő szocializáció és a nemi szerepeknek való megfelelés miatt eltérő pályákat választ. Ennek következtében a nők és a férfiak ritkán méretettnek meg egymással (kivételt képez az a helyzet, amikor egy nő férfiszakmában helyezkedik el), így a nők igazán csak olyan területeken tölthetnek be vezetői pozíciót, ahol egyébként is a női munkaerő van többségben. A nők munkaerőpiacra való tömeges belépésével, elindult a foglalkozások feminizálódásának folyamata. Ennek a jelenségnek a kialakulását az alábbi két elmélettel lehet találóan megmagyarázni. Az egyik elmélet értelmében a nők az egyes foglalkozásokba nagy számban való benyomulásának következményeként leszorulnak a keresetek, és ezért a férfiak alig győzik elhagyni azokat. 23

23 A másik elgondolás szerint a nők már csak olyan foglalkozásokba tudnak bejutni, amelyeket előzőleg a másik nem a kialakult rosszabb kereseti lehetőségek miatt (alacsonyabb fizetés, romló társadalmi presztízs) átenged nekik. IV Vertikális szegregáció Ez a szegregáció a foglalkozási hierarchiában való előrejutási lehetőségeket tartalmazza. Itt meg kell említeni az úgynevezett üvegplafon jelenséget. Az elmúlt évtizedekben az üvegplafon kifejezést azon helyzet bemutatására alkalmazták, amikor is a karrier megtorpan egy bizonyos fokon és bár igazából nem lehet látni az előrejutás akadályát, a külső gátak mégis érezhetően megjelennek. Ennek kapcsán az tapasztalható, hogy a beosztási szinteken felfelé haladva egyre kevesebb nő képviselteti magát, annak ellenére, hogy megfelelő iskolai végzettséggel, illetve szükséges készségekkel rendelkezik. 24

24 Az iskolai végzettség tekintetében az tapasztalható, hogy a közgazdászok között a nők aránya jóval túlszárnyalja a férfiakat, mivel a főiskolai képzésből kikerülők 2/3 része nő. Bár a nők aránya a kilencvenes években megnőtt a vezetői beosztásokon belül, ennek ellenére a csúcsvezető pozíciókban számuk még mindig nagyon elenyésző. (3.sz. táblázat) Magyarországon, ha például megnézünk egy elnőisedett szakmát, mint például a pedagógusi pálya, azt fogjuk látni, hogy ha a sok nő között van egy férfi, akkor szinte 99 százalékosan meg tudjuk állapítani, hogy övé az igazgatói szék. A nemzetközi adatok is ugyanezt bizonyítják, mivel gyakorlatilag nincs is olyan ország, ahol a vezetésben nők lennének többségben. 25

25 V. Vezetés és a vezetési stílus V.1. Férfiak és nők esélyei a vezetésben A nők a férfiakhoz képpest, mint arról a IV. fejezetben is szó volt, kifejezetten nem egyforma esélyekkel rendelkeznek a karrierépítés terén. A két nem a vezetésben elfoglalt helyzetével kapcsolatban, az ezzel foglalkozó szakirodalom három fő összetevőt emel ki: a nemre visszavezethető tényezők, a szervezet működésének tulajdonítható tényezők, illetve a nemet, a szervezet és a társadalmi környezet egyaránt számba vevő szempontok. V.1.1. Nemre visszavezethető tényezők A nemekre összpontosító elméletek szerint a nők belső, személyes jellemzői felelősek azért, hogy közülük kevesebben tudnak bejutni a jól fizető, nagy felelősséggel járó vezető pozíciókba. 26

26 Ezen elméletek szerint az eltérő iskolai végzettség szintje a magyarázat arra, hogy a nők miért csak kis számban vannak jelen az elitpozíciókban. Holott, a nők iskolai végzettsége nem rosszabb a férfiakénál, sőt néha túl is szárnyalja azt nemcsak Európában, hanem itt Magyarországon is. A másik problémát az okozhatja, hogy a nők gazdasági aktivitása éves korukban éri el a mélypontot. Ez arra mutat rá, hogy amíg ez a tendencia ebben az időszakban csökkenést mutat, nem várható az, hogy bekerüljenek a potenciális elit vezetők körébe. A társadalmi nem fontosságát aláhúzó érvelések nagy része szerint a nőket olyan jellemzők birtoklására szocializálják, amelyek nem egyeztethetők össze a menedzseri szerep igényeivel, és csökkentik annak a lehetőségét, hogy a szervezet felső fokaira jussanak.(ellen Fagenson, 1990: o. Nagy Beáta: Női menedzserek) Másképpen mondva, a sztereotípiák azok, amelyek a vezetővé válás útján a férfit segítik, a nőt pedig éppen ellenkezőleg hátráltatják. Ezek olyan köztudatban lévő sztereotípiák, amelyek a férfiakat éppen olyan jellemzőkkel látják el, amelyek gyakorlatilag ellentétesek azokkal, amelyekkel általában a nőket ruházzák fel. 27

27 Így például a férfiakat logikusnak, racionálisnak, agresszívnek, stratégiai gondolkodásúnak, függetlennek, erős küzdő szellemmel rendelkezőnek mutatják. A nők az általánosítás szerint pedig intuitívek, emocionálisak, engedelmesek, együttérzők, spontán gondolkodók, együttműködők. Ebből az következik, hogy a férfi az, aki jó vezetőnek és döntéshozónak számít, a nő pedig a hűséges támogatója és követője, annak ellenére, hogy ezek a sztereotípiák a társadalmi változások hatására folyamatosan változni látszanak. Ezek alapján a nők már hátrányos helyzetből indulnak egy vezetői pozíció megszerzéséért, mivel úgymond a magatartásúk, céljaik, az önmagukhoz, a családjukhoz, a karrierhez és a szervezethez való viszonyuk pont az elvárt tulajdonságokkal ellentétesek. 28

28 V.1.2 A szervezet működésének tulajdonítható tényezők Ez a megközelítésmód a szervezetet helyezi a középpontba. A szervezet, ahol a nők és férfiak tevékenykednek, előre meghatározza a mobilitást és az előrejutást a szegregációk között, illetve azokon belül. Ez viszont azt jelenti, hogy maga a szervezet segíti elő a foglalkozások nemek szerinti elkülönülésének további fennmaradását. Itt meg kell említeni Rosabeth Moss Kantert (1977), aki elsőként vizsgálta meg azt, hogy milyen szerepet játszanak a szervezeti, strukturális tényezők a nemek szerinti esélyek és lehetőségek szempontjából. Olyan nagy gazdasági szervezeteket vizsgált meg, ahol a hierarchia felső szintjein szinte kizárólag csak férfiak dolgoztak. A vezetésben résztvevő nők jelenléte, számukat tekintve jelképesnek volt mondható. Arról nem is beszélve, hogy a szerepük és ennek megfelelően hatalmuk is csekély volt. Ezt a vezetésen belül lévő nőkből álló csoportot nevezte el tokennek (magyar megfelelője szimbólum). 29

29 A tokenek olyan csoportok, illetve személyek, akik egy közösségen belül elenyésző százalékos kisebbségben vannak (Kanter). A tokenizmus egyik legfontosabb jellemzője, hogy ez a jelképes csoport (a tokenek, azaz a nők) a domináns csoport (ez esetben a férfiak) ellenőrzése alatt vannak. A tokenek itt társadalmi csoportjuk képviselőjeként és nem egyénekként vannak jelen. Azoknak a nőknek, akik ebbe a csoportba tartoznak, meg kell küzdeniük azokkal az akadályokkal, illetve azzal a megkülönböztetéssel, amelyek őket sújtják. Ez például azt jelenti, hogy állandó középpontban állnak és teljesítménykényszer alatt kell dolgozniuk. Arról nem is beszélve, hogy a férfiak kirekesztik őket a társaságukból. (Hasonlót magam is tapasztalhattam annál a cégnél, ahol édesanyám dolgozik). Egy nő, ha azt akarja, hogy a férfi munkatársai egyenrangú félként befogadják, kezdetben (első 1-2 év folyamán, vagyis amíg munkája terén látható eredményt nem produkál) állandóan bizonyítania kell. El kell felejtenie a nőies viselkedést, de igazán nem veheti fel a férfias magatartást sem, mert a férfiak ezzel szemben is elutasítókká válnak. 30

30 Szerintük az a legjobb, ha a nő semleges neművé válik, mert csak így van esélye bekerülni a fiú klubba. Ennél a nőtípusnál alakulhat ki a Méhkirálynő szindróma (Queen Bee Syndrome). Ennek értelmében a jelentős hatalommal rendelkező nők igen gyakran nagyon ellenségesen viselkednek a fiatal feltörekvőkkel szemben. Ez leginkább azzal indokolható, hogy ezek a női vezetők féltik a már kialakított, megszerzett pozíciójukat és sikereiket, mivel tudják, hogy jöhet egy fiatalabb, okosabb, ügyesebb, jobb, friss munkaerő és akkor rájuk már nem lesz többé szükség. V.1.3. A nemre, az egyénre és a szervezetre visszavezethető tényezők Ez a megközelítés új távlatokat nyit a nők szervezetben elfoglalt pozíciójában, ugyanis az előző két alfejezet tényezőit ötvözi egybe. 31

31 Ennek értelmében a nők azért nem tudnak előrejutni az üzleti hierarchia lépcsőin, mert ebben nemcsak a nemük, hanem a szervezeti kontextus és maga a társadalmi rendszer is akadályozza. Fagenson vizsgálódásai alapján azt a következtetést vonta le, hogy a nők kisebb mértékű karrier orientáltsága az olyan tényezők összhatásaként magyarázható, hogy a nők a férfiakkal ellentétben nem tanultak meg célokat felállítani, és előre megtervezni lépéseiket, inkább csak a feladatra összpontosítanak. Arról sem kell megfeledkezni, hogy a társadalomban a nőket nem mindig veszik komolyan, és ennek következtében kevés figyelmet és erőfeszítést szánnak arra, hogy segítsenek nekik a szervezeti előrejutásban. A nemre, az egyénre és a szervezetre visszavezethető tényezők kölcsönösen hatnak egymásra és együttesen befolyással vannak a karrier alakulására. A nők és férfiak esetében létezik egy karrier lehetőségeket ábrázoló modell, amit Powell dolgozott ki (1.sz. ábra). Ez az ábra társadalmi, szervezeti, személyi és családi tényezőket, illetve a szervezet döntéseit és az egyén cselekvéseit foglalja magába. 32

32 A társadalmi tényezőkön belül az első helyen a tradicionális normák szerepelnek, melyek értelmében a férfi helye a munkahelyen, a nőé pedig a tűzhely mellett van. Mára ugyan valamelyest változott, de ezek a normák mégis ugyanúgy érvényben vannak és éreztetik hatásukat. A második helyen lévő jogi tényezők a nők elleni diszkriminációt kívánják megszüntetni. A kormányzati program segítséget nyújthat főleg női munkavállalók számára a családi teendők és a munka összeegyeztetésében. A foglalkozások nemek szerinti szegregációja azt mutatja, hogy léteznek olyan állások, amelyek mind férfiak, mind külön a nők számára társadalmilag megfelelőek. Ez a tény sokszor nagy hatással van a fiatal generáció pályaválasztására, mivel gyakran ennek szellemében választ szakmát. A szervezeti tényezők esetében olyan összetevőket találunk, amelyek keretet szabnak az egyén lehetőségeinek. Ide tartoznak a tréningek, továbbképzések, mivel a szervezetnek biztosítania kell a maga számára szakmai utánpótlást. A karriertervezés arról informálja a szervezetet, hogy az egyén, azaz a munkavállaló számára melyek azok a karriercélok, amelyeket meg tud valósítani. 33

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Magyarország népessége az első hivatalos népszámláláskor (1870) a mai területre számítva 5 011 310 fő volt, a 2005. április 1-jei eszmei időpontú mikrocenzus adatai alapján 10 090

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta Generáció menedzsment Dr. Finna Henrietta Kérdések HR-esként milyen ösztönző módszereket alkalmaznál az Y generáció tagjai esetében? Mennyire jelent megfelelő motiválást az Y generáció számára, ha karrierjük

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész Karrier és iskola viszonya Iskola-választási tényezők Bár a kérdőív fő témája a dolgozó nők élethelyzetének felmérése volt, az első kérdéskör mégis

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTÉS HATÉKONY D R. F I N N A H E N R I E T T A

VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTÉS HATÉKONY D R. F I N N A H E N R I E T T A HATÉKONY VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTÉS D R. F I N N A H E N R I E T T A A VEZETÉS ÖT SZINTJE Tudatos vezetői fejlesztés a pályafutás során: 1. Pozíció 2. Elfogadás 3. Termelékenység 4. Emberek fejlesztése 5.

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Bevezető A nyolcvanas évek elején egyik megjelent tanulmányában J. Pahl az angol családok pénzkezelési szokásairól írt. A szerző hipotézise

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E IPSOS ZRT. SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E HELYSÉG: Budapest:...

Részletesebben

Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban?

Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban? BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban? Több mint 30 évvel ezelőtt, a női mozgalmak fénykorában, a tüntetések gyakori jelszava volt az egyenlő

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1 BEVEZETŐ A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány fennállása óta kiemelt célcsoportként kezeli a női vállalkozókat. Az alapítvány munkatársai naponta ismernek meg egyedi emberi, vállalkozói, női sorsokat

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva.

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva. 1 Ez a kutatás és az elemzése, annak minden szerzői joga és a szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jog a Férfiak Klubja tulajdona. Részeinek vagy egészének felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel, a Férfiak

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

VEZETÉS NŐK A VEZETÉSBEN HATÉKONY D R. F I N N A H E N R I E T T A. Mi a különbség nő és férfi között?

VEZETÉS NŐK A VEZETÉSBEN HATÉKONY D R. F I N N A H E N R I E T T A. Mi a különbség nő és férfi között? HATÉKONY VEZETÉS NŐK A VEZETÉSBEN D R. F I N N A H E N R I E T T A Mi a különbség nő és férfi között? MIÉRT KELL VEZETŐ NŐ? (KELL EGYÁLTALÁN?) ELLENTMONDÁSOK ÉS HIEDELMEK A női vezetői karrierút motivációi

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista

Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista Ki fog itt dolgozni 20 év múlva? Kik? (lásd korábban) -Y és Z generáció integrálása az általunk ismert munka világába (20 év múlva a munkaerőpiac

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Motivált tanárok? Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Herzberg kéttényezős modellje A motiválás

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

NŐK A MUNKÁBAN, NŐK A CSALÁDBAN A SVÉD PÉLDA

NŐK A MUNKÁBAN, NŐK A CSALÁDBAN A SVÉD PÉLDA Anna Boda nagykövetségi tanácsos és helyettes képviseletvezető beszéde a Personal Hungary szakkiállításon rendezett női fórum keretében, 2012. november 15-én NŐK A MUNKÁBAN, NŐK A CSALÁDBAN A SVÉD PÉLDA

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

Teljesítménymotiváció, új megközelítésben

Teljesítménymotiváció, új megközelítésben Teljesítménymotiváció, új megközelítésben 2012. június A Klub délelőttök programja 2012-ben Fenntartható üzleti eredményesség Teljesítményközpontú Hiteles vezetés Fenntarthatóság Elkötelezett = munkavállalók

Részletesebben