Sikeres női vezetők attitűdjei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sikeres női vezetők attitűdjei"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Public Relations Szakirány Nappali tagozat Sikeres női vezetők attitűdjei Női vezetők a férfiak világában Popova Katalin Budapest

2 Tartalomjegyzék Bevezetés a dolgozat célja I. A nők, mint aktív keresők nemzetközi kitekintés II. A feminizmus vívmányai III. Nők és férfiak eltérő tulajdonságok III.1. Nemi szerepek, szocializációs különbségek III.1.1. Női szerepek régen és most IV. Esélyek a munkaerőpiacon IV.1. Horizontális szegregáció IV.2. Vertikális szegregáció V. Vezetés és a vezetési stílus V.1. Férfiak és a nők esélyei a vezetésben az üvegplafon - jelenség V.1.1. Nemre visszavezethető tényezők V.1.2. A szervezet működésének tulajdonítható tényezők V.1.3. A nemre, az egyénre és a szervezetre visszavezethető tényezők V.2. Vezetés fogalma, vezetés alapelvei V.3. A hatékony vezető általános jellemzői kritikus vezetői magatartás, avagy a sikert hozó tulajdonságok 3

3 V.3.1. Kritikus vezetői készségek V.3.2. Kritikus vezetői magatartás V.4. Nőies vezetési stílus VI. Mélyinterjúk kiértékelése VI.1. 5 nő 5 különböző férfiszakmában egy siker recept VI.1.1. Női vagy férfi vezető, avagy létezik-e diszkrimináció a munkahelyen VI.1.2. A hatékony vezető általános jellemzői sikert hozó tulajdonságok VI.1.3. Nőies vezetési stílus a gyakorlatban VI.1.4. Kellenek-e férfiak a vezetésben? VI.1.5. Család és\vagy karrier? VII. Összegzés Felhasznált irodalom, mellékletek 4

4 Bevezetés a dolgozat célja A mai világban egyre inkább az tapasztalható, hogy egyre több olyan nő jelenik meg a munkerőpiacon, aki férfi szakmákban helyezkedik el. Dolgozatomban, amely a sikeres női vezetők attitűdjei címet viseli, olyan kérdésekre kerestem válaszokat, mint például válhat-e egy nőből sikeres vezető, rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, készségekkel, amelyek mindenképp szükségesek a vezetői tisztség betöltéséhez. Előny vagy hátrány nőnek lenni a férfiak uralta világban? Meg tud-e birkózni egy nő a férfiszakma kihívásaival? Hogyan viszonyulnak a férfiak a női vezetőkhöz? Megkülönböztetik-e a női-, illetve férfi munkaerőt és ennek mi az oka? Létezik-e női vezetési stílus? Képes-e a nő arra, hogy egyszerre legyen munkavállaló és családanya? Ezenkívül szó esik még a nők nemi szerepeiről, a vezetésről, illetve a vezetési alapelvekről. Dolgozatom megírásához több nemzetközi, illetve hazai kutató, így többek közt Nagy Beáta, Frey Mária, Lévai Katalin, Koncz Katalin a témában végzett munkáját vettem alapul. 5

5 I. Nők mint aktív keresők nemzetközi kitekintés Az utóbbi két évtizedben a nyugat európai országokban a munkaerő növekvő részét nők alkotják. Ezzel szemben a Kelet Közép Európában pont ennek az ellenkezője tapasztalható. Ennek az a magyarázata, hogy a szocialista gazdaságpolitika egyik legfőbb célja a munkaerő tartalék (amit nők alkottak) lehető legjobb kihasználása volt, hogy ezáltal elérje a teljes foglalkoztatottságot. Így nem meglepő, hogy ez a felülről irányított, erőltetett emancipáció látványos statisztikákat eredményezett. 1 Ennek szemléltető módja, ha gazdaságilag fejlett országokat hasonlítunk össze. A kapott eredmény azt mutatja, hogy a női munkavállalók aránya a szocialista és a skandináv országokban a legmagasabb. Ez esetben viszont azt is figyelembe kell venni, hogy az északi országokban dolgozó nőknek majdnem a fele részmunkaidőben dolgozik, ezáltal könnyebben oda tudnak figyelni mind családjukra, mind a hivatásukra anélkül, hogy az egyiket fel kellene áldozniuk a másikért. (1.sz. táblázat) 1 Koncz Katalin: Nők a munkaerőpiacon, Bp., KJK,

6 Ma egyre inkább azt érzékelhető, hogy a nők munkába állása már nem csupán csak gazdasági okokra vezethetők vissza, hanem megjelentek az olyan motiváló tényezők is, mint az önmegvalósítás, a társadalmi elismerés vagy a szakmai siker. Továbbá az is tapasztalható, hogy a nők iskolai végzettsége fokozatosan emelkedik és egyre inkább nő annak is a lehetősége, hogy vezetői pozícióba bekerüljenek. Ezt támasztják alá a nemzetközi statisztikák adatai is, azaz a vezetésben lévő nők aránya és száma folyamatosan emelkedik. Az Egyesült Államokban például a női menedzserek aránya 1988-ban elérte a 38 százalékot, viszont ez az arány 1992-re már 41 százalékot jelentett. Ennek ellenére mégis az látható, hogy a csúcspozíciókba bejutott nők igen csekély számban vannak jelen, becsült arányuk legfeljebb 2%-ot tesz ki. A nemzetközi tapasztalatok alapján az a tény, hogy a munkaerőpiacon, így a vezetésben bár növekszik a nők aránya, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy ezáltal a férfiak és a nők ugyanazt a pozíciót kapják meg. Ez alapján nyer megerősítést Gary Powell megállapítása, mely azt fejti ki, hogy bár a nők megjelentek a menedzsmentben, mégsem töltenek be magas presztízsű helyet. 7

7 Ehelyett a menedzsment alsó lépcsőfokain koncentrálódnak és a férfiakénál kisebb hatalmat jelentő pozíciókat töltenek be. 2 Európában végzett kutatások gyakorlatilag teljes mértékben alátámasztják az amerikai példát, vagyis minél magasabban van a menedzseri pozíció, annál kevésbé valószínű, hogy azt nő tölti be. Ennek megfelelően az 1980-as években a következő adatokat kapták a kutatók: a nők a vezetésben elfoglalt aránya Svájcban 4,2 százalékot érte el, Angliában 9 százalékot, Svédországban és Norvégiában 13,2 százalék, Hollandiában 4,4, Olaszországban 3,7, Finnországban pedig 14,4 százalékot. A legmagasabb vezetési szinten arányuk viszont alig egy százaléknak felel meg. Az 1990-es évek elején végzett kutatás arra mutat rá, hogy ezzel kapcsolatban a helyzet szinte semmit sem változott. (2.sz. táblázat) 2 Gary Powell: Women and Men in Management, London, Sage 1988 (Nagy Beáta Női menedzerek ) 8

8 II. A feminizmus vívmányai Ahhoz, hogy jobban megértsük a mai nőket, vajon miért viselkednek úgy ahogy, először is egy kicsit vissza kell, hogy menjünk az időben. Az 1960-as évekig a nő nem volt más, mint alacsonyabb rendű lény, aki általában férfiaktól függött: eleinte családja férfi tagjainak kellett engedelmeskednie, később viszont a férjének. Az 1960-as években kibomló nőmozgalom pont ennek a béklyóit kívánta levetni a nőkről. Át akarta alakítani nemcsak a patriarchális társadalom a nőkkel kapcsolatos megkövesedett eszméit, hanem az emberi természetben is elő akarta idézni a forradalmat. Kitűzte céljául a világ hagyományos feloszlatásának átrendezését, amely a nőknek addig csak a magánszférát jelölte ki. A feminizmus olyan, a nővel szemben elvárt magatartáson változtatott, mint a passzivitás, a belenyugvás, az érzelmek vagy az önfeláldozás. Ezek helyére új eszmék fogalmazódtak meg, amelyek létrehoztak egy olyan női tudatot, amely megcáfolja a világ évszázadokon keresztül kialakított férfi-női felosztását. 9

9 A feminizmust, mely Amerikából indult ki, majd folyamatosan elterjedt Nyugat Európában, főleg a politikai gyakorlat a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés megszüntetésének szüksége vezérelte. A mozgalom korai szakaszában igyekezett kizárni a férfit minden lehetséges környezetből a férfisovinizmus, illetve a szexista megkülönböztetés miatt. Később az 1960-as évek közepére a mozgalomnak ilyen szélsőséges jellegű eszméi megszűntek. Maga a mozgalom is szétesett, majd új formát öltve országonként, kultúránként más-más alakzatokban élt tovább. Ezeknek a feminista mozgalmaknak tüntetésein, gyűlésein megjelentek már a férfiak is, akik feleségük, barátnőjük mellett gyakran részt vettek a szórólaposztásban is. Az újjá alakult nőmozgalmaknak leginkább az volt a célja, hogy a jogkiterjesztés és az intézményesülés érdekében partnerévé tegyék a férfit. Erre példaként szolgál az, hogy a skandináv országokban a férfiak és nők között kialakított sikeres együttműködés, mely több évtizede sikeresen áll fenn. A törvényalkotásban is megtört a jég a nők helyzetével kapcsolatban. 10

10 Már a hatvanas években megkezdődött a nők és a családok jogait érintő törvények liberalizálása, az abortusz valamely mértékű legalizálása vagy a válás engedélyezése az olyan szigorúan katolikus országokban, mint Spanyolország vagy Olaszország. A feminizmusnak köszönhetően a nők szabadabbak lettek és sok olyan területen próbálhatták ki magukat, amit azelőtt tiltott a vallás, illetve az évszázados hagyományok. Ezenkívül a világháború, illetve az azelőtti felkészülés volt az, ami sok nő számára meghozta az önállóságot anyagi téren, mivel férfiak híján kénytelenek voltak a helyükre lépni. Továbbá megjelent a női szavazó, illetve a női fogyasztó fogalma, amely most már túlmutatott a divat iparágain. Igaz, hogy a nőknek sok mindent sikerült elérniük, ennek ellenére mégis megmaradtak az árnyoldalak is, mivel azt kellett tapasztalniuk, hogy a hagyományokkal mégsem sikerült teljesen leszámolniuk, mivel azok a mai napig ugyanúgy továbbra is sok esetben megkötik a kezüket. 11

11 III. Nők és férfiak eltérő tulajdonságok A nők és a férfiak különböznek, de nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is. Ennek a különbségnek leginkább az agyuk az oka, mely jellegéből adódóan teszi a két nemet különbözővé. Az agy fő szabályzó rendszer, mely irányítja és befolyásolja az érzelmeket, illetve az életfunkciókat. A nő és a férfi agya másféleképpen működik, ezért dolgozza fel másképp az információt, más viselkedési formát diktál a két nemnek, más fontossági sorrendet alakít ki számukra, illetve egy ugyanazon dolgokat különbözőképpen észlelnek. Ez magyarázza meg azt, hogy a férfiakkal ellentétben a nők miért érzékenyebbek a hangokra, a szagokra, az ízekre és az érintésre. Jobban meg tudják különböztetni a hangárnyalatokat, jobban emlékeznek dallamokra, kiskorban hamarabb fejlődik ki bennük a nyelvi készség, a folyamatos beszéd képessége és a nyelvi memória. A nők jól kiismerik magukat a társas és személyes viszonyokban, illetve jobbak az arcjáték- és gesztusok leolvasásában. Gyorsabban fel tudják dolgozni a szenzoros és a verbális információkat, nem ragaszkodnak mereven a szabályokhoz. 12

12 A férfiak ezzel szemben a térérzékeléssel összefüggő képességek terén jeleskednek. Ezenkívül sokkal több agresszió van bennük, magabiztosabbak és erős bennük a küzdőszellem. Fontos számukra a hierarchia, a szabályok illetve, hogy élre tudjanak törni. III.1. Nemi szerepek, szocializációs különbségek A szerepek, mint általában a világ, kettősségre vannak felépítve. Ennek megfelelően létezik férfi és női nemi szerep. Először is tisztázni kell mit is jelent a nemi szerep. A nemi szerep fogalmának több megfelelője van. Ebből most kettőt emelnék ki. Az első meghatározás alapján szerepnek tekintik Ralph Linton klasszikus meghatározását, azaz a társadalmi státuszhoz tartozó előirt viselkedésformákat. 3 Ennek értelmében ide tartoznak a nő társadalmi helyzetéből következő előírások, korlátozások, vagyis a mit illik, illetve mit nem illik, a való vagy a megengedő. 3 Ralph Linton: The Study of Man. Routledge and Kaegan Paul, London, 1946 (Buda Béla tanulmánya: Női szerep-női szocializáció-női identitás, 1985) 13

13 A másik meghatározás szerint a szerep nem más, mint hogy milyen normák szabályozzák a bizonyos társadalmi helyzeteket, státusok viselkedését más szerepekkel szemben. 4 A női szerep esetében elsősorban a női identitásról kell beszélnünk, ami a szerepidentitással egyenlő. Erről a következő alfejezetben bővebben lesz szó. A férfiak esetében leginkább foglalkozási szerepről beszélünk, mivel ők a nőkkel ellentétben ritkábban szervezik identitásukat. E mögé ugyanis könnyebben el tudják rejteni nemi szerepük hiányosságait. A férfiak nemi szerepe sokkal problematikusabb és összetettebb, mint a nőké, de a patriarchális társadalom által kialakított évszázados hagyományoknak köszönhetően ez nem annyira nyilvánvaló. Ezért a feminizmus egyik óriási hibája, hogy a férfiak társadalmi helyzetének rejtett nyomorúságát nem engedi felismerni és emiatt hamis összehasonlítási mintát állít a nők elé. Másképpen értelmezve, a nők olyan dolgokat szeretnének elérni, amik valóságban a férfiak számára is nehézséget jelent elérni, illetve megtartani. 4 Buda Béla: Női szerep-női szocializáció-női identitás, Nemi szerepek, Nők és férfiak hiedelmek és tények, Kossuth Kiadó,

14 Nemi szerepeink kialakulásáért leginkább a szocializáció a felelős. A szocializáció, melynek legfontosabb színterei a család, az iskola, a média illetve a kortárscsoportok a születés pillanatától különbözteti meg a fiúkat és a lányokat. Ennek megfelelően bánnak gyerekeikkel a szülők és ezáltal más viselkedési mintákat nyújtanak számukra. Ezt mi sem szemlélteti jobban, mint az hogy, az iskola második legfontosabb szocializációs szintérként, egyenjogú esélyeket biztosít mindkét nem számára, és a felszín alatt lévő rejtett tanterv sokkal eredményesebb a tanulói és a nemi szerepek elsajátítása folyamán. Ez viszont diszkriminatív jellegű, mert például a fiúk lényegesen több figyelmet kapnak tanáraiktól, ezért az iskolás éveik végére sokkal nagyobb önbizalommal rendelkeznek, annak ellenére, hogy magatartásuk nem éppen a legjobb. A lányoktól viszont épp ellenkezőleg inkább a jó magatartást követelik meg és nem annyira a tudást. 15

15 III.1.1. Női szerepek régen és most A történelem során és ma is a nőnek eleget kell tennie a szerető, a feleség, az anya, a háziasszony és a hivatásának élő nő szerepének. Az első három felsorolt szerep hagyományosan nőiesnek van számon tartva, míg a negyedik viszont ötven éve egyre szélesedő teret nyer a nők a nők társadalmilag elfogadott szerepei között. Az alábbiakban ezekről a szerepekről ejtenék néhány szót. A szerető, mint szerep a nő szexuális aspektusait foglalja magába. A mai napig a nő összes szerepe közül ez számít az egyik legproblematikusabbnak. Még ma is olyan erős befolyással bíró legendák, mint a Szűz Mária, Mária Magdolna vagy Éva jelentősen hatnak a nő szexualitáshoz való viszonyulására és a szexuálisan aktív nő megítélésére. A XX. századig a nő szexuális téren kiszolgáltatott helyzetben volt. Mind a vallás, mind a szigorú erkölcsök, illetve a férje igényei helyeztek el elé korlátokat. 16

16 Napjainkban bár a társadalom egyre toleránsabbá válik a szexuális élet alternatív formai iránt, a tabuk és tiltások ugyanúgy megmaradtak, melyek hatását az AIDS-től való félelem is erősíti. A feleség szerepkör akkor lép működésbe, amikor a nő férjhez megy. A házasság a korábbi évszázadokban legfőképpen gazdasági intézmény funkcióját töltötte be. A szülők döntése szerint a hasonló rétegek gyerekei házasodtak össze, hogy ezáltal a két család vagyonát egyesítsék, illetve előnyösebb társadalmi pozícióra tegyenek szert. Ebben a gazdasági szerződésben a hozománya miatt a nő árucikké vált, amely a házasság létrejöttével az apától a férjhez került. Egészen századunkig a nő léte férjétől függött, mivel nem rendelkezett döntési jogokkal, sőt az élete is sokszor szó szerint a férje kezében volt. Az egyház tanítása szerint a nők Isten szemében a legutolsó helyet foglalták el, még az ökrök is megelőzték őket a sorban (XIII. sz.). Kiszolgáltatottságuk okaiként a modern születésszabályozás hiányát, az önálló pénzkereseti lehetőségek szűkösségét, illetve a családi örökségből való kirekesztettségüket lehetne megnevezni. 17

17 Az emancipációs törekvéseknek, a jogi és politikai változásoknak köszönhetően a nők ma már Európa nagy részén és Amerikában szabadabban élik meg a feleség, a társ szerepét. Egyre elterjedtebbé kezdenek válni a házasságkötések nélküli együttélések. Ez szintén azt bizonyítja, hogy a nők egyre önállóbbakká kezdenek válni. Ennek ellenére a feleség szerepe sokuk számára még mindig vonzó, ugyanis a házasság kedvezőbb társadalmi státuszt biztosít, mivel feleségként nagyobb kapcsolati tőke megteremtésére van lehetőségük. Az anya szerepe szorosan összefonódik a nő természetes gondoskodási hajlamával. Több elmélet azt hangoztatja, hogy a nő azért gondoskodik, mert ez van biológiailag belékódolva, viszont a férfi-nő közti különbségeket minimalizáló elméletek szerint ez csak a szocializált viselkedés esetében igaz. Erre példa a XVII-XVIII. századi Franciaország, ahol virágzott a dajkaság intézménye. A XIX. században az ipari forradalom következményeként a középosztályokban megkezdődött az anyaság magasztalása, ami főleg a divat, és nem a közerkölcs miatt indult el. 18

18 Mivel a férfiak ekkorára már szinte teljesen kiszorították a nőket a nyilvánosság színteréről, számukra csak a család és az anyaság jelentette az egyetlen tekintélyforrást. Az anya ily magas fokú felmagasztalása két dolgot eredményezett: egyrészt a nevelés teljes terhét a nőre hárította és ezáltal a férfiak teljesen kiszorultak ebből. Másrészt a korai anyagyerek kapcsolat, mint az egész életre kiható kapcsolat őstípusa, a köztudatban a nőket tette felelőssé a túl sok, illetve a túl kevés anyai gondoskodásért. A XX. században a nőmozgalmak új eszméket fogalmaztak meg az anyasággal kapcsolatban is, újraértelmezve azt. Ennek ellenére az idealizált anya-gyerek kapcsolat ugyanúgy hatalommal bír a köztudatban ma is. A háziasszony szerepe elsősorban a háztartási teendőket helyezi előtérbe. Az ideális háziasszony, ahogy ez a köztudatban él, rendben tartja otthonát, hogy ezáltal ki tudja elégíteni mind a családja, mind a vendégei igényeit. Mivel a házimunkát, mint tudjuk az esetek többségében a nő végzi el, ez a második műszak (sőt egyeseknél a harmadikat jelenti), gyakorlatilag csökkenti szabadidejét, kevesebb időt hagy neki arra, hogy önmagával, illetve személyes kapcsolataival törődjön. 19

19 A hivatásának élő nő szerepe a XX. század társadalmi gazdasági változásoknak köszönhetően alakult ki. A XIX. században a nők nem tanulhattak tovább kedvük szerint, mivel a patriarchális társadalom nem tűrte az okos nő jelenlétét a nyilvános közegben. Csak megözvegyülése esetén nyílt arra lehetősége, hogy köztisztbeli férfiként részt vegyen a közszereplésben és elismert produktív munkát végezzen. A legújabb kor tette a nők számára lehetővé mind a továbbtanulást, mind a munkavállalást. A közmegítélés a rengeteg haladás ellenére ma sem kedvez túlságosan ennek a szereptípusnak, bármennyire is modernnek hirdetik társadalmunkat. 20

20 IV. Esélyek a munkaerőpiacon Amikor szóba kerül a munkaerőpiac, azt kell tapasztalnunk, hogy a nők és a férfiak esélyei egy ugyanazon állás betöltésére igen egyenlőtlenek. Ennek okát a leginkább a munkáltató szempontjaiban kell keresni. Általában a cégek vezetői szívesebben alkalmaznak megszakítás nélkül folyamatosan dolgozó férfit, annak ellenére, hogy több nemzetközi diszkriminációt tiltó megállapodás van érvényben. Ez leginkább annak a téves felfogásnak tudható be, miszerint a nők kevésbé elkötelezettek hivatásuk iránt, mert számukra a család tölti be a központi szerepet. A férfiak számára pedig éppen a munka és a hivatás az, ami a legfontosabbnak számít az életükben. Ez az elbánásmód erőteljesen súrolja a nemi szerepeket (amelyekről a III.1. alfejezetben szó volt), illetve az egyénnel szemben támasztott elvárásokat. A munkaerőpiac nemek szerinti szegregálódásával foglalkozó kutatások kimutatták (Frey Mária, Nagy Beáta), hogy foglalkozások terén egy igen erőteljes megoszlás figyelhető meg. Léteznek ugyanis alacsonyabban és magasabban fizetett állások. 21

21 Ezek a foglalkozások a munkaerőpiac két különböző szegmenséhez tartoznak és az átjutás az egyik szegmensből a másikba igen magas feltételekhez van kötve. A jobban fizetett foglalkozások az úgynevezett elsődleges piaci szegmensbe tartoznak, azaz jobb előrejutási lehetőségeket és karrierépítési esélyeket foglal magába. Ezenkívül ezek az állások szilárd helyzetüknél fogva, hosszú távra szólnak. A másodlagos szegmens által kínált foglalkozások jóval korlátozottabb esélyeket nyújtanak a hierarchiai ranglétrán történő előmenetelre és munkaerőpiaci helyzetüknél fogva sokkal instabilabbak is. A gazdasági munkamegosztás során tipikusan férfi, illetve női foglalkozások jöttek létre. A főleg nőket foglalkoztató szakmák általában a másodlagos szegmensben helyezkednek el. Itt találhatók az alacsony iskolai és szakmai végzettségű állások, amelyek nemcsak kevés fizetést nyújtanak, gyakorlatilag nem adnak előrejutási lehetőséget, de bármikor meg is szűnhetnek. Ebből kifolyólag a szegregációnak két típusát különböztetik meg: horizontális, illetve vertikális szegregációt. 22

22 IV.1.1. Horizontális szegregáció A horizontális szegregáció azt mutatja, hogy a férfiak és a nők különböző gazdasági területeken, szektorokban, illetve foglalkozásokban helyezkednek el és dolgoznak. Ez azzal magyarázható, hogy a két nem az eltérő szocializáció és a nemi szerepeknek való megfelelés miatt eltérő pályákat választ. Ennek következtében a nők és a férfiak ritkán méretettnek meg egymással (kivételt képez az a helyzet, amikor egy nő férfiszakmában helyezkedik el), így a nők igazán csak olyan területeken tölthetnek be vezetői pozíciót, ahol egyébként is a női munkaerő van többségben. A nők munkaerőpiacra való tömeges belépésével, elindult a foglalkozások feminizálódásának folyamata. Ennek a jelenségnek a kialakulását az alábbi két elmélettel lehet találóan megmagyarázni. Az egyik elmélet értelmében a nők az egyes foglalkozásokba nagy számban való benyomulásának következményeként leszorulnak a keresetek, és ezért a férfiak alig győzik elhagyni azokat. 23

23 A másik elgondolás szerint a nők már csak olyan foglalkozásokba tudnak bejutni, amelyeket előzőleg a másik nem a kialakult rosszabb kereseti lehetőségek miatt (alacsonyabb fizetés, romló társadalmi presztízs) átenged nekik. IV Vertikális szegregáció Ez a szegregáció a foglalkozási hierarchiában való előrejutási lehetőségeket tartalmazza. Itt meg kell említeni az úgynevezett üvegplafon jelenséget. Az elmúlt évtizedekben az üvegplafon kifejezést azon helyzet bemutatására alkalmazták, amikor is a karrier megtorpan egy bizonyos fokon és bár igazából nem lehet látni az előrejutás akadályát, a külső gátak mégis érezhetően megjelennek. Ennek kapcsán az tapasztalható, hogy a beosztási szinteken felfelé haladva egyre kevesebb nő képviselteti magát, annak ellenére, hogy megfelelő iskolai végzettséggel, illetve szükséges készségekkel rendelkezik. 24

24 Az iskolai végzettség tekintetében az tapasztalható, hogy a közgazdászok között a nők aránya jóval túlszárnyalja a férfiakat, mivel a főiskolai képzésből kikerülők 2/3 része nő. Bár a nők aránya a kilencvenes években megnőtt a vezetői beosztásokon belül, ennek ellenére a csúcsvezető pozíciókban számuk még mindig nagyon elenyésző. (3.sz. táblázat) Magyarországon, ha például megnézünk egy elnőisedett szakmát, mint például a pedagógusi pálya, azt fogjuk látni, hogy ha a sok nő között van egy férfi, akkor szinte 99 százalékosan meg tudjuk állapítani, hogy övé az igazgatói szék. A nemzetközi adatok is ugyanezt bizonyítják, mivel gyakorlatilag nincs is olyan ország, ahol a vezetésben nők lennének többségben. 25

25 V. Vezetés és a vezetési stílus V.1. Férfiak és nők esélyei a vezetésben A nők a férfiakhoz képpest, mint arról a IV. fejezetben is szó volt, kifejezetten nem egyforma esélyekkel rendelkeznek a karrierépítés terén. A két nem a vezetésben elfoglalt helyzetével kapcsolatban, az ezzel foglalkozó szakirodalom három fő összetevőt emel ki: a nemre visszavezethető tényezők, a szervezet működésének tulajdonítható tényezők, illetve a nemet, a szervezet és a társadalmi környezet egyaránt számba vevő szempontok. V.1.1. Nemre visszavezethető tényezők A nemekre összpontosító elméletek szerint a nők belső, személyes jellemzői felelősek azért, hogy közülük kevesebben tudnak bejutni a jól fizető, nagy felelősséggel járó vezető pozíciókba. 26

26 Ezen elméletek szerint az eltérő iskolai végzettség szintje a magyarázat arra, hogy a nők miért csak kis számban vannak jelen az elitpozíciókban. Holott, a nők iskolai végzettsége nem rosszabb a férfiakénál, sőt néha túl is szárnyalja azt nemcsak Európában, hanem itt Magyarországon is. A másik problémát az okozhatja, hogy a nők gazdasági aktivitása éves korukban éri el a mélypontot. Ez arra mutat rá, hogy amíg ez a tendencia ebben az időszakban csökkenést mutat, nem várható az, hogy bekerüljenek a potenciális elit vezetők körébe. A társadalmi nem fontosságát aláhúzó érvelések nagy része szerint a nőket olyan jellemzők birtoklására szocializálják, amelyek nem egyeztethetők össze a menedzseri szerep igényeivel, és csökkentik annak a lehetőségét, hogy a szervezet felső fokaira jussanak.(ellen Fagenson, 1990: o. Nagy Beáta: Női menedzserek) Másképpen mondva, a sztereotípiák azok, amelyek a vezetővé válás útján a férfit segítik, a nőt pedig éppen ellenkezőleg hátráltatják. Ezek olyan köztudatban lévő sztereotípiák, amelyek a férfiakat éppen olyan jellemzőkkel látják el, amelyek gyakorlatilag ellentétesek azokkal, amelyekkel általában a nőket ruházzák fel. 27

27 Így például a férfiakat logikusnak, racionálisnak, agresszívnek, stratégiai gondolkodásúnak, függetlennek, erős küzdő szellemmel rendelkezőnek mutatják. A nők az általánosítás szerint pedig intuitívek, emocionálisak, engedelmesek, együttérzők, spontán gondolkodók, együttműködők. Ebből az következik, hogy a férfi az, aki jó vezetőnek és döntéshozónak számít, a nő pedig a hűséges támogatója és követője, annak ellenére, hogy ezek a sztereotípiák a társadalmi változások hatására folyamatosan változni látszanak. Ezek alapján a nők már hátrányos helyzetből indulnak egy vezetői pozíció megszerzéséért, mivel úgymond a magatartásúk, céljaik, az önmagukhoz, a családjukhoz, a karrierhez és a szervezethez való viszonyuk pont az elvárt tulajdonságokkal ellentétesek. 28

28 V.1.2 A szervezet működésének tulajdonítható tényezők Ez a megközelítésmód a szervezetet helyezi a középpontba. A szervezet, ahol a nők és férfiak tevékenykednek, előre meghatározza a mobilitást és az előrejutást a szegregációk között, illetve azokon belül. Ez viszont azt jelenti, hogy maga a szervezet segíti elő a foglalkozások nemek szerinti elkülönülésének további fennmaradását. Itt meg kell említeni Rosabeth Moss Kantert (1977), aki elsőként vizsgálta meg azt, hogy milyen szerepet játszanak a szervezeti, strukturális tényezők a nemek szerinti esélyek és lehetőségek szempontjából. Olyan nagy gazdasági szervezeteket vizsgált meg, ahol a hierarchia felső szintjein szinte kizárólag csak férfiak dolgoztak. A vezetésben résztvevő nők jelenléte, számukat tekintve jelképesnek volt mondható. Arról nem is beszélve, hogy a szerepük és ennek megfelelően hatalmuk is csekély volt. Ezt a vezetésen belül lévő nőkből álló csoportot nevezte el tokennek (magyar megfelelője szimbólum). 29

29 A tokenek olyan csoportok, illetve személyek, akik egy közösségen belül elenyésző százalékos kisebbségben vannak (Kanter). A tokenizmus egyik legfontosabb jellemzője, hogy ez a jelképes csoport (a tokenek, azaz a nők) a domináns csoport (ez esetben a férfiak) ellenőrzése alatt vannak. A tokenek itt társadalmi csoportjuk képviselőjeként és nem egyénekként vannak jelen. Azoknak a nőknek, akik ebbe a csoportba tartoznak, meg kell küzdeniük azokkal az akadályokkal, illetve azzal a megkülönböztetéssel, amelyek őket sújtják. Ez például azt jelenti, hogy állandó középpontban állnak és teljesítménykényszer alatt kell dolgozniuk. Arról nem is beszélve, hogy a férfiak kirekesztik őket a társaságukból. (Hasonlót magam is tapasztalhattam annál a cégnél, ahol édesanyám dolgozik). Egy nő, ha azt akarja, hogy a férfi munkatársai egyenrangú félként befogadják, kezdetben (első 1-2 év folyamán, vagyis amíg munkája terén látható eredményt nem produkál) állandóan bizonyítania kell. El kell felejtenie a nőies viselkedést, de igazán nem veheti fel a férfias magatartást sem, mert a férfiak ezzel szemben is elutasítókká válnak. 30

30 Szerintük az a legjobb, ha a nő semleges neművé válik, mert csak így van esélye bekerülni a fiú klubba. Ennél a nőtípusnál alakulhat ki a Méhkirálynő szindróma (Queen Bee Syndrome). Ennek értelmében a jelentős hatalommal rendelkező nők igen gyakran nagyon ellenségesen viselkednek a fiatal feltörekvőkkel szemben. Ez leginkább azzal indokolható, hogy ezek a női vezetők féltik a már kialakított, megszerzett pozíciójukat és sikereiket, mivel tudják, hogy jöhet egy fiatalabb, okosabb, ügyesebb, jobb, friss munkaerő és akkor rájuk már nem lesz többé szükség. V.1.3. A nemre, az egyénre és a szervezetre visszavezethető tényezők Ez a megközelítés új távlatokat nyit a nők szervezetben elfoglalt pozíciójában, ugyanis az előző két alfejezet tényezőit ötvözi egybe. 31

31 Ennek értelmében a nők azért nem tudnak előrejutni az üzleti hierarchia lépcsőin, mert ebben nemcsak a nemük, hanem a szervezeti kontextus és maga a társadalmi rendszer is akadályozza. Fagenson vizsgálódásai alapján azt a következtetést vonta le, hogy a nők kisebb mértékű karrier orientáltsága az olyan tényezők összhatásaként magyarázható, hogy a nők a férfiakkal ellentétben nem tanultak meg célokat felállítani, és előre megtervezni lépéseiket, inkább csak a feladatra összpontosítanak. Arról sem kell megfeledkezni, hogy a társadalomban a nőket nem mindig veszik komolyan, és ennek következtében kevés figyelmet és erőfeszítést szánnak arra, hogy segítsenek nekik a szervezeti előrejutásban. A nemre, az egyénre és a szervezetre visszavezethető tényezők kölcsönösen hatnak egymásra és együttesen befolyással vannak a karrier alakulására. A nők és férfiak esetében létezik egy karrier lehetőségeket ábrázoló modell, amit Powell dolgozott ki (1.sz. ábra). Ez az ábra társadalmi, szervezeti, személyi és családi tényezőket, illetve a szervezet döntéseit és az egyén cselekvéseit foglalja magába. 32

32 A társadalmi tényezőkön belül az első helyen a tradicionális normák szerepelnek, melyek értelmében a férfi helye a munkahelyen, a nőé pedig a tűzhely mellett van. Mára ugyan valamelyest változott, de ezek a normák mégis ugyanúgy érvényben vannak és éreztetik hatásukat. A második helyen lévő jogi tényezők a nők elleni diszkriminációt kívánják megszüntetni. A kormányzati program segítséget nyújthat főleg női munkavállalók számára a családi teendők és a munka összeegyeztetésében. A foglalkozások nemek szerinti szegregációja azt mutatja, hogy léteznek olyan állások, amelyek mind férfiak, mind külön a nők számára társadalmilag megfelelőek. Ez a tény sokszor nagy hatással van a fiatal generáció pályaválasztására, mivel gyakran ennek szellemében választ szakmát. A szervezeti tényezők esetében olyan összetevőket találunk, amelyek keretet szabnak az egyén lehetőségeinek. Ide tartoznak a tréningek, továbbképzések, mivel a szervezetnek biztosítania kell a maga számára szakmai utánpótlást. A karriertervezés arról informálja a szervezetet, hogy az egyén, azaz a munkavállaló számára melyek azok a karriercélok, amelyeket meg tud valósítani. 33

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vezetéstudományi Intézet Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vatamány Bella 2012. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 1. A NŐK ÉS A FÉRFIAK... 3 2. A VEZETÉS...

Részletesebben

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek 3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 6 1.1. A témaválasztás aktualitása... 6 2. Kutatási módszerek és alapfogalmak... 7 2.1. A kutatás célja...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Balogh Nikoletta 2009

SZAKDOLGOZAT Balogh Nikoletta 2009 SZAKDOLGOZAT Balogh Nikoletta 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM szak Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Nők-a karrier és a család

Részletesebben

KÜZDELMEK A RINGBEN ÉS AZON KÍVÜL SZEREPKONFLIKTUSOK AZ ÉLSPORTOLÓ ÖKÖLVÍVÓ NŐK ÉLETÉBEN

KÜZDELMEK A RINGBEN ÉS AZON KÍVÜL SZEREPKONFLIKTUSOK AZ ÉLSPORTOLÓ ÖKÖLVÍVÓ NŐK ÉLETÉBEN Európai egyetem lokális szemszögből Kovács Klára KÜZDELMEK A RINGBEN ÉS AZON KÍVÜL SZEREPKONFLIKTUSOK AZ ÉLSPORTOLÓ ÖKÖLVÍVÓ NŐK ÉLETÉBEN Bevezetés Számos genderszociológiai mű vizsgálta, hogy a történelem

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL...

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL... Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Czeglédi Csilla Okleveles közgazdász A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon Doktori értekezés Konzulens: Prof. Dr. Józsa

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Turóczi Anita 2010.

SZAKDOLGOZAT. Turóczi Anita 2010. SZAKDOLGOZAT Turóczi Anita 2010. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak Nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány A nők és férfiak közötti bérrés strukturális-

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

Változó családmodellek és családi szerepek Mi jó a gyereknek? Mi jó a szülőknek?

Változó családmodellek és családi szerepek Mi jó a gyereknek? Mi jó a szülőknek? Változó családmodellek és családi szerepek Mi jó a gyereknek? Mi jó a szülőknek? Honnan indulhat el az igazi, immanens változás, változtatni akarás a családi szerep felfogásban? A tudomány igazolja, hogy

Részletesebben

NŐK ÉS FÉRFIAK ESÉLYEGYENLŐSÉGE A MUNKAERŐ-PIACON AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

NŐK ÉS FÉRFIAK ESÉLYEGYENLŐSÉGE A MUNKAERŐ-PIACON AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali Tagozat EU- Kapcsolatok Szakirány NŐK ÉS FÉRFIAK ESÉLYEGYENLŐSÉGE A MUNKAERŐ-PIACON AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Szabó Roland Andor 2012

SZAKDOLGOZAT Szabó Roland Andor 2012 SZAKDOLGOZAT Szabó Roland Andor 2012 B U D A P E S T I G A Z D A S Á G I F Ő I S K O L A K Ü L K E R E S K E D E L M I K A R N E M Z E T K Ö Z I G A Z D Á L K O D Á S S Z A K Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia

Részletesebben

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre Kutatási előzmények jelenlegi helyzet Készült Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban

Részletesebben

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN Készítette: Konkoly Renáta Budapest,

Részletesebben

Nők Sándor Bea. A multikulturalizmus és a nők

Nők Sándor Bea. A multikulturalizmus és a nők Nők Sándor Bea A multikulturalizmus és a nők Ha a nők emberi jogai sérülnek, és a nők részvétele a társadalomban bármilyen szempontból korlátozott, az az emberiség fogalmát kérdőjelezi meg, és a társadalom

Részletesebben

PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA

PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA GENDER MAINSTREAMING KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming képzés címû programja keretében PARTSZÉLRÔL A FÔSODORBA I 1

Részletesebben

Kezedben a jövőd. Nyomonkövetési modell jó gyakorlata. Sajátos nevelést igénylő tanulók bevezetése a munkaerőpiacra. Debrecen, 2014.

Kezedben a jövőd. Nyomonkövetési modell jó gyakorlata. Sajátos nevelést igénylő tanulók bevezetése a munkaerőpiacra. Debrecen, 2014. Kezedben a jövőd Nyomonkövetési modell jó gyakorlata Sajátos nevelést igénylő tanulók bevezetése a munkaerőpiacra Készítette: Szabó József Debrecen, 2014. Munkaerőpiaci helyzetelemzés Európai Unió tagállamaiban

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői 1. A munkanélküliek szociális és mentális helyzete 1.1 A munka szerepe 1.2 A munkanélküliség 1.3 A munkanélküliség érzelmi jellemzése: a Borgen Amudson-féle

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés Budapesti CORVINUS Egyetem A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon Ph.D értekezés Szalma Ivett Budapest, 2011 Szalma Ivett A munkaerő-piaci

Részletesebben

Pályára föl! A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci fogadtatása. Bevezetés

Pályára föl! A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci fogadtatása. Bevezetés DÁVID JÁNOS Pályára föl! A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci fogadtatása Bevezetés Ma még abban sincs egyetértés Magyarországon, hogy van-e probléma a diplomás munkaerőpiacon. A dolgok jól mennek-e,

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek Dr. Tölgyesi Dávid Béla 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Elméleti háttér...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010.

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010. Szakdolgozat Simon Imre Márton 2010. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Kibertérben leltem szerelemre (Az internetes társkeresésről) Témavezető tanár: Daróczi

Részletesebben

A SZÜLÉSI SZABADSÁG HOSSZÁNAK VIZSGÁLATA AZ ELSÕ GYERMEK VÁLLALÁSÁT KÖVETÕEN

A SZÜLÉSI SZABADSÁG HOSSZÁNAK VIZSGÁLATA AZ ELSÕ GYERMEK VÁLLALÁSÁT KÖVETÕEN Szociológiai Szemle 2009/3, 116 146. A SZÜLÉSI SZABADSÁG HOSSZÁNAK VIZSGÁLATA AZ ELSÕ GYERMEK VÁLLALÁSÁT KÖVETÕEN DRJENOVSZKY Zsófia BCE Szociológia Doktori Iskola H-1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.; e-mail:

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram DR. NAGY ÁGNES A CSALÁDI NAPKÖZI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE, MUNKAHELYTEREMTŐ SZEREPE,

Részletesebben

1 Karinthy Frigyes híres versének címe

1 Karinthy Frigyes híres versének címe STRUGGLE FOR LIFE 1 MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYI DILEMMÁI A NEMEK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK TÜKRÉBEN: ESETTANULMÁNY AZ UNILEVER MAGYARORSZÁGNÁL Készítette: Tóth Herta E tanulmány célja annak vizsgálata, hogy

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben