ELJÁRÁSREND VÁLLALATI TANÁCSADÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELJÁRÁSREND VÁLLALATI TANÁCSADÁS"

Átírás

1 ELJÁRÁSREND A Közép-dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló VÁLLALATI TANÁCSADÁS projekthez KDOP KIVONAT 1/20

2 Pályázati folyamat bemutatása Akkreditált tanácsadók listájának, főbb ismérveinek közzététele a TK internetes felületén A jelentkezési rendszerbe integrált akkreditált tanácsadói listához (melyet az Akkreditációs Titkárság hoz létre, tart karban, aktualizál) a Támogatásközvetítő (továbbiakban: TK) honlapján jól látható linket helyez el, amely az Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott akkreditált tanácsadók listájára mutat. Az Akkreditációs Bizottság feladata az akkreditációról való döntés illetve megfelelő indoklás alapján az akkreditáció megszüntetése. Az internetes felületen elhelyezett tanácsadói lista lehetővé teszi a tanácsadó szervezetek között az irányított keresést (pl. tanácsadási terület szerint, székhely szerint). A célcsoport tagjai akár egyénileg, akár az ügyfélszolgálat segítségével erről a listáról előzetesen tájékozódhatnak az egyes tanácsadói szolgáltatásokról, az egyes szakterületeken aktív tanácsadókról, valamint a tanácsadók/szervezetek főbb adatairól. Az akkreditált tanácsadók listája az Akkreditációs Bizottság döntéseit követően 3 munkanapon belül frissül, amelyet egyrészt az újonnan belépők, másrészt a limitfigyelésből és a minősítésből adódó kilépő szervezetek miatti változások indokolnak. A TK internetes felületén keresztül az érdeklődők részére mindig az aktuális országos tanácsadói lista elérését biztosítja. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, ÚTMUTATÓ AKKREDITÁCIÓS TITKÁRSÁG TÁMOGATHATÓ KKV-K MEGHATÁROZÁSA TÁMOGATHATÓ TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉGEK AKKREDITÁLT TANÁCSADÓK LISTÁJA A KKV-K JELENTKEZÉSÉT, REGISZTRÁCIÓJÁT TÁMOGATÓ INFORMÁCIÓK A TK HONLAPJÁN Amennyiben egy Tanácsadó valamely okból lekerül az Akkreditált Tanácsadók listájáról, arról az Akkreditációs Titkár tájékoztatja a TK-t, amely köteles ezt a tényt közvetlenül is közölni - elektronikusan 2 munkanapon belül mindazon Címzettekkel, melyek a regisztrációk nyilvántartása szerint az érintett tanácsadó bevonásával tervezik megkezdeni a tanácsadási projekt megvalósítását. A tájékoztatásban közölni kell, hogy a tanácsadó, mellyel a Címzett szerződést kötött, már nem szerepel az Akkreditációs listán. Ha a tanácsadó a listáról lekerül, és az általa nyújtott tanácsadási szolgáltatás már megvalósult, vagy folyamatban van, és a Címzett a megkötött szerződéstől elállni nem kíván, úgy az érintett projekteket TK a projekt zárási dokumentum során különös figyelemmel ellenőrzi. 2/20

3 KKV tanácsadási folyamata A tanácsadási folyamat az alábbi elemekből tevődik össze: A KKV a tanácsadási igényét azonosítja, akkreditált tanácsadóval/tanácsadókkal felveszi a kapcsolatot, kiválasztja az igénybe venni kívánt tanácsadót. A KKV regisztrál a TK honlapján (ez jogosítja fel arra, hogy az internetes felületen keresztül pályázatot tudjon benyújtani). A KKV és a tanácsadó megköti a tanácsadói szerződést, amely a támogatási szerződés megkötésének napján lép hatályba. A KKV kitölti a pályázati adatlapot a honlapon és elküldi a TK-nek. A KKV a cégszerűen aláírt pályázati adatlapot valamint a kapcsolódó nyilatkozatot és a címzetti felhívásban megjelölt kötelező mellékleteket (különös tekintettel a megkötött tanácsadói szerződésre) postai úton megküldi a TK-nek. A TK érkezteti a pályázatot, majd a leadott pályázati dokumentáció formai, jogosultsági kritériumoknak, a pályázati céloknak való megfelelés és az esetlegesen szükséges hiánypótlás és tisztázó kérdések vizsgálatát követően a TK meghozza a támogatási döntést, figyelembe véve a bekért hiánypótlási felszólításra és tisztázó kérdésre adott válaszokat. A TK a Címzett által előterjesztett kifogásokat önrevízió vagy kifogás-kezelési eljárás keretében vizsgálja felül. A kifogáskezelés menetét a Működési Kézikönyv pontja tartalmazza. A TK az általa összeállított támogatási szerződést megküldi a KKV-nak. A KKV visszaküldi az aláírt támogatási szerződést, amely az okiratot utolsóként jegyző szerződő fél aláírásával lép életbe. A KKV a tanácsadó segítségével megvalósítja a projektet. A KKV és a tanácsadó szakmailag és pénzügyileg rendezik a teljesítést (elkészült dokumentáció átadás-átvétele, teljesítésigazolás, számla(k) ellenértékének átutalása a tanácsadónak, ügyfél elégedettségi kérdőív). A KKV benyújtja a projektzárási dokumentációt (formai-jogosultsági kritériumok teljesítését igazoló dokumentumok, záró jelentés, a tanácsadó által készített dokumentáció, kifizetési kérelem). A TK a projektzárási dokumentációt befogadja, elvégzi a formai, valamint tartalmi és pénzügyi értékelést. A TK esetleges hiánypótlásra és szükség esetén tisztázásra szólítja fel a KKV-t. Amennyiben a KKV vagy maga a projekt valamelyik formai kritériumnak nem felel meg, hiánypótlásra szólítja föl a Címzettet a címzetti felhívásban jelzett vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidő megjelölésével. Amennyiben a ZPEJ-ben és/vagy a tanácsadási dokumentumban tartalmi/szakmai hiányosság, ellentmondás adódik, a címzettnek tisztázó kérdés megválaszolásával és/vagy személyes konzultáció keretében is lehetősége van a korrekcióra. a projektzárási dokumentáció PÉB általi elfogadását követően a TK utalványozza a támogatás összegét a KKV-nak. Amennyiben a KKV által benyújtott projektzárási dokumentáció (és különös tekintettel a tanácsadó által készített dokumentum) hiánypótlást (korrekciót) követően sem felel meg a szakmai kritériumoknak, a TK elutasítja a záró beszámolót és kifizetési igényt (projektzárási csomagot), valamint indoklással felmondhatja a támogatási szerződést, és a támogatást sem fizeti ki a KKVnak. 3/20

4 Amennyiben a KKV által benyújtott projektzárási dokumentáció és különösen a tanácsadó által készített dokumentum részben felel meg a szakmai kritériumoknak, különösen az értékarányosságnak, a TK a költségcsökkentés eszközével élhet, amelyet indokolnia szükséges. Projektzárás. A pályázat benyújtását megelőző lépések Tanácsadási igény azonosítása, akkreditált tanácsadó kiválasztása A pályázat iránt érdeklődő KKV-k a TK honlapján található pályázati tájékoztató anyagokból és/vagy az azt kiegészítő ügyfélszolgálati információnyújtáson keresztül előzetesen tájékozódnak a pályázat feltételeiről. Ezen információk alapján meghatározzák az igénybe venni kívánt tanácsadói szolgáltatást, ki tudják választani azt az akkreditált tanácsadót, akivel a megvalósításra szerződést kívánnak kötni. Az akkreditált tanácsadó kiválasztása során a tanácsadóról a TK által hozzáférhetővé tett információkon túl, a KKV kérhet konkrét ajánlatot (projekttervet) is a tanácsadótól, vagy a listán szereplők közül akár több tanácsadótól is, versenyeztetve ezeket az ajánlatokat. Szerződéskötés a KKV és az Akkreditált tanácsadó között A pályázó vállalkozás dönt a tanácsadók által nyújtott ajánlatok között, és a kiválasztott akkreditált tanácsadó szervezettel megköti az internetes jelentkezési felületről letölthető sablon megbízási szerződést az egyedi tanácsadói szolgáltatásra vonatkozóan legalább 3 példányban. A megbízási szerződés megkötésében segítséget nyújt az on-line felületről letölthető szerződésminta, valamint további személyes/telefonos/ es segítséget az Ügyfélszolgálat ad. A Tanácsadóval megkötött szerződés minimális tartalmi követelményei: szerződő felek megnevezése, azonosító adatai, a tanácsadási tevékenység meghatározása, a megvalósítás menete, lépései, mérföldkövei, részhatáridői (projektterv), leszállítandó dokumentumok és elvárt eredmények, résztvevő tanácsadók, szakértelmük, tervezett tanácsadói időráfordítás, határidő és tanácsadói díj: csak fix tanácsadói díjas szerződés lehetséges azonban ha a szerződés rendelkezik róla lehetséges a részteljesítés. Részteljesítés esetén szükséges meghatározni az egyes részszámlákhoz kapcsolódó elvárt teljesítéseket és a részszámlák összegét., minimum 1 oldalas feladat-meghatározást a tanácsadási tevékenységről. A tanácsadói szerződést úgy kell megkötni, hogy a Címzett és az általa kiválasztott akkreditált tanácsadó között létrejövő megbízási szerződés a támogatási szerződés megkötésének napján lépjen hatályba. 4/20

5 Jelentkezés / Regisztráció A programba történő jelentkezés ezt követően történik meg a pályázó elsődleges regisztrációjával. A regisztráció a TK honlapján keresztül elérhető on-line felületen történik. A regisztrációt követően a jelentkezési rendszer egyedi azonosító számot ad ki a pályázó szervezetnek, valamint a bejelentkezéshez szükséges belépő kódot a jelentkezési felület eléréshez. A regisztrációt és a belépést követően a jelentkezési rendszerben a vállalkozás saját, egyedi felülete jön létre, amelyről a pályázással, szerződéskötéssel, elszámolással kapcsolatos műveleteket végezhet, nyomon követheti a beadott dokumentumokkal kapcsolatos döntéseket, valamint a felületről dokumentumokat tölthet le. A regisztráció során kötelezően megadandó információk az alábbiak: a pályázni kívánó cég neve székhelye elérhetőségei (cím, , telefon) aláírásra jogosult neve / kapcsolattartó személye A regisztrációt a TK ügyviteli szoftverében rögzíti és erről automatikus elektronikus visszaigazolást küld a regisztrált KKV-nak. Amennyiben a regisztrációt követő 90 napon belül nem kerül sor a pályázati dokumentáció benyújtására a regisztráció törlődik, a címzettnek újra kell regisztrálnia. Pályázat kitöltése a rendszerben Az akkreditált tanácsadó szervezettel történő megbízási szerződés megkötését követően a pályázó vállalkozásnak kell kitölteni az internetes jelentkezési felületen elérhető on-line pályázati adatlapot A jelentkezési felületen a jelentkezőnek ki kell választania az akkreditált tanácsadói listáról a tanácsadást lebonyolító tanácsadó szervezetet, megjelölni a megfelelő célcsoportot, amelyhez a jelentkező tartozik, vállalkozása statisztikai adatait, a tanácsadás részletes bemutatását, stb., valamint a megbízási díj összegét. A rendszer a megadott megbízási díj alapján meghatározza a pályázó számára a támogatás összegét. A jelentkezések alapján követhető a régióban rendelkezésre álló keret, a tanácsadási igények valamint az egyes tanácsadók bevonásával igénybevett keret várható alakulása. A jelentkezési rendszer egyértelmű utasításokat tartalmaz a jelentkezések elkészítéséhez. Ezt követően véglegesíteni kell a pályázatot, és az adataiból generált pályázati adatlapot a jelentkezési rendszerből kinyomtatni. A pályázati adatlapot eredeti cégszerű aláírásával ellátva, valamint az aláírt tanácsadói megbízási szerződés 1 eredeti példányával és a szükséges mellékletekkel együtt postai úton kell eljuttatni a címzetti felhívásban megadott címre. A pályázati adatlaphoz a következő dokumentumokat kell csatolni: aláírási címpéldány pályázó által hitelesített másolata, amennyiben releváns, a pályázó működéséhez szükséges hatósági engedélyek másolata a pályázó által hitelesítve, aláírt tanácsadói szerződés egy eredeti példánya, önerő-nyilatkozat, a TK által megadott sablon alapján, eredeti példányban. 5/20

6 Fontos, hogy a jelentkezési dokumentációt összefűzve, folyamatos oldalszámozással ellátva adják be. A TK az alábbi teendőket végzi el: a benyújtott pályázati dokumentáció befogadási és jogosultsági kritériumoknak való megfelelőségének vizsgálata a Címzetti pályázati felhívás E 1.1. pontjainak megfelelően. Ezt követően kerül sor a pályázat tartalmi ellenőrzésére a Címzetti felhívás E.1.2. pontjának megfelelően, mely folyamat keretében a tanácsadási tevékenység szakmai megalapozottsága, illetve a pályázati dokumentációban szereplő Tanácsadási szolgáltatás (megbízási szerződés tárgya) és a pályázati célok egyezősége kerül vizsgálatra. A tartalmi ellenőrzés során a nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek. A tartalmi ellenőrzésen megfelelőnek minősített (támogatott) pályázatok esetén megkötésre kerül a támogatási szerződés (TSZ). A pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése a pályázatok beérkezésének sorrendjében történik. A pályázó jogosultsága a pályázati dokumentáció benyújtásakor kerül ellenőrzésre. Nem támogatható azon pályázó, amely a Címzetti felhívás B. Pályázók köre pontjának kizáró feltétele alá esik. Döntés Amikor a Konzorcium delegált szakértői a fenti Értékelés c. szakasz szerint a pályázatok formai ellenőrzését, szükség esetén a konzultációt, továbbá a tartalmi ellenőrzést a pályázatok beérkezési sorrendjében elvégezték, a döntéshez szükséges űrlapokat (ellenőrző lista) kitöltötték, a Címzetti pályázati felhívással, Pályázati adatlappal, és a Pályázati csomag dokumentumai alapján a szakmai javaslatukat a Projekt Értékelő Bizottság (PÉB) ülésére az Előterjesztő lapon előterjesztik. A PÉB a Konzorcium tagjaiból álló, négytagú bizottság, melyben a tagok egyenlő szavazattal bírnak. A projektek támogathatósága kizárólag egyhangú döntéssel állapítható meg. A PÉB tagjai eseti jelleggel helyettesíthetőek. A PÉB általában kéthetente, de szükség szerint ülésezik; üléseit a Konzorciumvezető hívja össze a Projekt-koordinációs Iroda előkészítése alapján. Napirendjeit írásban (elektronikus levélben) határozza meg, amelyek a pályázati folyamat szakaszaihoz igazodóan mindenképp tartalmazzák a: Javaslat pályázatok értékelésére és Támogatási Szerződés megkötésére, illetve a Javaslat Projektzárási Dokumentáció elfogadására és támogatás utalványozására című napirendeket. A PÉB ülésein tárgyalt előterjesztések a napirendek logikája szerint olyan hármas csoportosításban, ami a Támogatható, Módosítással (összköltség-csökkentéssel) támogatható, illetve az Elutasítandó minősítéssel vannak ellátva. A napirendek tárgyalásához a PÉB tagjainak a pályázat, illetve a projektzárás valamennyi dokumentumához elektronikus hozzáférést kell biztosítani, ami a Koordinációs Iroda feladata. A PÉB e rend szerint meghozott döntéseiről határozatok készülnek az összesítő táblázatára vezetve. A PÉB üléseiről jegyzőkönyv készül, mely a határozatokat tartalmazza. A PÉB a fenti, operatív üléseken kívül alakuló és projektzáró-értékelő ülést tart, továbbá saját maga által meghatározott és előkészített, a Projekthez tartozó további napirendeket is tárgyalhat. A PÉB a Projekt regisztrációs szakaszának megkezdésekor alakul, és a Projekt ZPEJ benyújtásával szűnik meg. 6/20

7 A fentiek alapján a döntés a következő lehet: Javaslat pályázat támogatására és Támogatási Szerződés megkötésére, Javaslat a pályázat támogatására csökkentett összköltséggel és így a Támogatási Szerződés megkötésére, Javaslat a pályázat elutasítására, indoklással. Szerződés A hatályos sablon alapján a Címzett adataival megfelelően kitöltött Támogatási Szerződés szignált példányait a Konzorcium delegált szakértői a pályázat pozitív bírálatát követően küldik meg a Címzettnek. A Támogatási Szerződés minimálisan 3 példányban készül el. A Támogatási Szerződést (cégszerűen) aláírva a Szerződés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell eljuttatni a TK-hoz, amely határidő kérelemre egyszer 10 munkanappal hosszabbítható. A Támogatási Szerződés hatályba lépésnek napja az a nap, amikor a Címzett és a Támogatásközvetítő által is aláírásra kerül. Amennyiben a TSZ kézhezvételétől számított 30 napon belül a Támogatási Szerződés a Címzett hibájából nem jön létre, a támogatási döntés érvényét veszti. Amennyiben a Címzett által kiválasztott akkreditált tanácsadó lekerül az akkreditációs listáról: 1. Amennyiben a TK még nem kötött támogatási szerződést a Címzettel, úgy a Címzett a tájékoztatást követően 30 napon belül cserélheti a tanácsadót. 2. Amennyiben a tanácsadási projekt elindult, a tájékoztatást követően a Címzett kérvényezheti a tanácsadó cseréjét, és a TSZ módosítását a TK-tól. Ehhez a TK új dokumentumokat kérhet be. Ezek benyújtásának határidejét a TK állapítja meg, a szokásos hiánypótlási határidők figyelembe vételével. 3. Amennyiben a tanácsadási projekt elindult, a Címzett dönthet úgy, hogy saját költségére lebonyolíthatja a tanácsadási folyamatot. Utóbbi esetben a TSZ megszűnik és a korábbitól eltérő tanácsadási igénnyel és érvényes akkreditációval rendelkező tanácsadóval az érintett címzett újra pályázhat. 4. Amennyiben a tanácsadási projekt már elindult, a Címzett dönthet úgy, hogy végigviszi a projektet, de a teljesítés során különös figyelmet kell fordítani arra az indokra, amely miatt a tanácsadó a listáról lekerült, ezt a TK a projekt zárási dokumentum során különös figyelemmel ellenőrzi. Amennyiben a megvalósítás során problémák merülnek a Tanácsadó munkájával kapcsolatban, azt a Címzett a probléma pontos bemutatásával a Támogatásközvetítőnek jelenti, amely mérlegelés alapján dönthet új Tanácsadó választásának engedélyezéséről és a Támogatási Szerződés módosításáról. Ilyen módosításra csak egy alkalommal van lehetőség, és egyszerre csak egy tanácsadóval állhat szerződésben a Címzett. A tanácsadóval kapcsolatban felmerült problémát az akkreditációs titkári feladatokat ellátó szervezetnek a TK továbbítja. 7/20

8 KKV tanácsadás megvalósítása A tanácsadás a TSZ hatálybalépését követően kezdhető meg. A megkötött szerződés alapján az akkreditált tanácsadó teljesíti a vállalt tanácsadási projektet, ezt írott formátumú dokumentummal is alátámasztja. A megrendelő KKV a teljesítés elfogadása után Teljesítési igazolást állít ki és a Tanácsadó szerződés szerinti kiállított számláját pénzügyileg kiegyenlíti. A tanácsadás időszaka nem haladhatja meg a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 6 hónapot. A projekt lebonyolításának időtartam egy alkalommal a Címzett alapos indokot tartalmazó kérvénye alapján maximum 4 hónappal meghosszabbítható a TK engedélye alapján. Projektzárási dokumentáció benyújtása és befogadása Projektzárási dokumentációt benyújtani csak már lebonyolított és pénzügyileg rendezett tanácsadási projektekkel lehet. A projektzárási dokumentáció a ZPEJ, a kifizetési kérelem, a célcsoport specifikus, és a kötelezően meghatározott mellékletek benyújtásával történik. A minimálisan elvárt mellékletek: teljesítési igazolás, tanácsadási dokumentum, tanácsadó számlá(i)ja, pénzügyi teljesítés(ek) igazolása, ZPEJ, Kifizetési kérelem 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességet igazoló dokumentum(ok) változás-bejelentési nyilatkozat ügyfél-elégedettséget mérő kérdőív A mellékletek egy része az informatikai rendszerben tárolt adatok felhasználásával generálható formanyomtatvány, amelynek csupán kitöltése, aláírása szükséges. Ezt követően e formanyomtatványokat az előírásoknak megfelelően kell érvényesíteni. A projektzárási dokumentáció összefűzve, folyamatos oldalszámozással kerüljön leadásra. A projektzárási dokumentáció benyújtása elektronikusan a program honlapján keresztül, valamint postai úton az ügyfélszolgálaton történik. A projektzárási dokumentáció benyújtási határideje a tanácsadó számlájának pénzügyi teljesítését követő 30 nap (postai úton történő benyújtás esetén a határidő a postán történő feladás időpontját határozza meg). A projektzárási dokumentáció beérkezését a TK ügyviteli szoftverében rögzíti, és erről 2 munkanapon belül elektronikus visszaigazolást küld a pályázó KKV-nak. 8/20

9 Értékelés, döntés a támogatás utalványozásáról A Konzorcium delegált szakértői első lépésként formai ellenőrzést végeznek. Ha szükséges, egy alkalommal hiánypótlás keretében biztosítják a pályázónak a dokumentáció kiegészítését. A hiánypótlást követően sem teljes körűen beküldött projektzárási dokumentációk a rendelkezésre álló adatok alapján értékelésre kerülnek. Amennyiben a dokumentumok alapján nem állapítható meg egyértelműen a támogathatóság a projekt elutasításra kerülhet. Formai ellenőrzés A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy: a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek-e; a projektzárási dokumentáció megfelelő példányszámban került-e benyújtásra (1 eredeti és 1 elektronikus példány); a ZPEJ valamennyi pontja maradéktalanul kitöltésre került-e; a pályázó a projektzárási dokumentáció megjelölt helyét ellátta-e (cégszerű) aláírásával; valamennyi melléklet csatolásra került-e. A formai ellenőrzésre 5 munkanapon belül kerül sor, mely egyszeri alkalommal meghosszabbítható a hiánypótlással. Ezt követően kerül sor a projektzárási dokumentáció tartalmi ellenőrzésére, mely folyamat keretében a tanácsadási tevékenység eredménye kerül vizsgálatra. A tartalmi ellenőrzés során nem megfelelő projektek elutasításra kerülnek. A tartalmi ellenőrzésen megfelelőnek minősített projektek támogatásra kerülnek. Amennyiben a KKV által benyújtott projektzárási dokumentáció (különös tekintettel a tanácsadó által készített dokumentumra) részben felel meg a szakmai kritériumoknak, különösen az értékarányosságnak, a TK a költségcsökkentés eszközével élhet, amelyet indokolnia szükséges A pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése a pályázatok beérkezésének sorrendjében történik. Hiánypótlás Amennyiben formai okból hiánypótlás és/vagy további tartalmi részletezés, pontosítás szükséges, arra a TK a Címzetti felhívásban megadott, a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal, hiánypótlás megküldésének formájában hívja fel a pályázót. A hiánypótlást határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő utolsó napján postára adták. Amennyiben a határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon postára adott küldeményt kell határidőben benyújtottnak tekinteni. (Ez a projekt bármely szakasza esetében érvényes.) Kizárás formai szempontok alapján Amennyiben a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőre nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat a rendelkezésre álló információk alapján kerül értékelésre, és 9/20

10 amennyiben nem áll rendelkezésre a pályázat megítéléséhez szükséges minden adat elutasításra kerülhet. A pályázat elutasításáról a TK az indokok megjelölésével írásban értesíti a pályázót 5 munkanapon belül. Tartalmi ellenőrzés A tartalmi ellenőrzés keretén belül a TK elsődleges feladata annak megállapítása, hogy a tanácsadási tevékenység tartalmában megfelel-e a pályázatban megjelölteknek, azaz az elkészített tanácsadási dokumentum megfelel-e a pályázatban és a tanácsadási szerződésben megjelölt feltételeknek és céloknak, illetve a tanácsadási szolgáltatás értékarányos-e. A tartalmi ellenőrzés elsődlegesen a benyújtott dokumentumok elemzésére támaszkodik, de amennyiben a dokumentumok átvizsgálása nem vezet egyértelmű eredményre, illetve a TK bármely egyéb szempontból szükségesnek tartja, akkor a TK a kérdés(ek) tisztázását illetve személyes konzultációt kezdeményezhet a KKV-val (szükség esetén akár a projekt helyszínén) az elvégzett tanácsadás tartalmával és/vagy egyéb körülményekkel kapcsolatosan. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának legalább 1, legfeljebb 5 munkanapos válaszadási határidő megadásával. A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat, projektzárási dokumentáció tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, vagy nem határidőre teljesíti, akkor az adott szempontra vonatkozóan nemleges értékelést von maga után. A tartalmi ellenőrzés elsősorban a TK szakembereinek bevonásával történik, azonban a TK döntése alapján, saját költségére külső szakértőt is bevonhat az ellenőrzési folyamatba. Az értékelés időtartam 30 nap, amelybe a hiánypótlás ideje nem számít bele. Döntés a támogatás utalványozásáról Az ismertetett formai és tartalmi szempontrendszer figyelembevételével megfogalmazott és elkészített döntés-előkészítő javaslat alapján, a PÉB alapesetben a projektzárási dokumentáció befogadásától számított 30 napon belül dönt a támogatás utalványozásáról. Ez a formai ellenőrzés során esetlegesen a hiánypótlás, a tartalmi ellenőrzés során az esetleges személyes konzultáció és tisztázó kérdés(ek) megválaszolásának időigényével hosszabbodik meg, de semmiképpen sem haladhatja meg a 30 munkanapot. A döntés lehet: a pályázatban meghatározott, a projektzárási dokumentáció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű támogatás utalványozása, a projektzárási dokumentáció elutasítása, aminek következtében a TK a támogatást a KKV részére nem utalványozza, a projektzárási dokumentáció megvizsgálása után a TK úgy határozhat, hogy a nyújtott szolgáltatás (az elkészült dokumentum) nem áll arányban a szerződött támogatási összeggel és ezért - az értékelés során meghatározott csökkentett összköltségre figyelemmel - csökkentett összegű támogatást utalványoz. 10/20

11 Értesítés a döntésről A pályázókat a döntésről a Projektiroda a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Elutasított vagy csökkentett összköltséggel támogatott projektzárási dokumentáció esetén a tájékoztatás tartalmazza az elutasítás illetve az összköltség-csökkentés indokát és a kifogáskezelésről szóló tájékoztatást. Pozitívan elbírált projektzárási dokumentáció esetén a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon a KSZ és az NFÜ közzéteszi. 11/20

12 Kifogáskezelés A TK döntése, vagy mulasztása ellen a projektgazda kifogást nyújthat be a TK-nál. Erre a jogára a pályázati útmutatóban, valamint az elutasító levélben külön fel kell hívni a figyelmét. Amennyiben a pályázó a kifogását a KSZ-nek küldi meg, a KSZ a kifogást illetékességből haladéktalanul megküldi a TK-nak. A kifogás előterjesztésére nyitva álló határidő a felülvizsgálni kért döntésről vagy mulasztásról való tudomásszerzést követő 10 (tíz) nap. A benyújtott kifogások típust tekintve az alábbiak lehetnek: döntést érdemben kifogásoló: a döntés megváltoztatását kérelmező beadvány, eljárási hiányosságokat vitató kifogás: az eljárásrend szabályszerűségét kifogásoló és/vagy eljárásrendbeli hiányosságokat megfogalmazó beadvány. A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a kifogásolt döntés kézhezvételétől számított 10 napon túl terjesztették elő; nem a jogosult terjesztette elő; korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztettek elő; a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban, a felhívásban vagy a támogatási szerződésben foglalt rendelkezésre történő hivatkozást. Kifogáskezelés folyamata: A TK dönt a kifogás érdemben történő megvizsgálhatóságáról (határidőben érkezett, olyan témában érkezett, amelyben lehet kifogást benyújtani stb) a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Címzettet és KSZ-t ha a TK önrevízió keretében helyt ad a kifogásnak erről értesíti a Címzettet és egyidejűleg tájékoztatja a KSZ-t ha a TK fenntartja az elutasítást, a pályázó által a kifogásban előadottakat és a kifogásban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját megküldi a Címzettnek és a KSZ-nek. Amennyiben megalapozott a kifogás, annak vizsgálata során a TK vagy a KSZ a feltárt eljárási hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket meghatározza és végrehajtja. A TK döntésének felülvizsgálata: Amennyiben a TK álláspontja szerint a kifogásban foglaltak megalapozottak, a kifogás beérkezésétől számított 15 napon belül önrevízió keretében az érdemi döntést a Projektértékelő Bizottság hozza meg, egyúttal intézkedik a jogszerű állapot helyreállításáról. Az önrevízió keretében hozott döntésről szóló tervezetben a TK szerepelteti: 1. a döntés indokairól szóló tájékoztatást, 2. hivatkozást az elbírálás során figyelembe vett jogszabályi rendelkezésre, pályázati kiírásban szereplő előírásokra, 3. a döntés alapjául szolgáló iratokat, 12/20

13 4. amennyiben releváns, a kifogást benyújtó tájékoztatását az általa elvégzendő teendőkről, és ezek határidejéről. Az önrevízióról szóló döntést a TK a pályázónak és a KSZ-nek is megküldi. Amennyiben a TK Projektértékelő Bizottsága 15 napon belül önrevízió keretében nem ad helyt a kifogásnak, úgy ezen határidő figyelembe vételével szakmai állásfoglalásával együtt megküldi a kifogást és annak valamennyi mellékletét a KSZ-hez felülvizsgálatra. A szakmai állásfoglalás minimálisan tartalmazza: 1. az állásfoglalás indokairól szóló tájékoztatást, 2. hivatkozást az elbírálás során figyelembe vett jogszabályi rendelkezésre, pályázati kiírásban szereplő előírásokra, 3. az állásfoglalás alapjául szolgáló iratokat Ebben az esetben a kifogást a KSZ vizsgálja ki, amely során további kiegészítő információt, valamint dokumentumot kérhet be a TK-tól, melye(ke)t a TK köteles rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a kifogás kezeléséhez, illetve a jogszerű állapot helyreállításához a TK közreműködésére van szükség, releváns információ, dokumentum nem áll rendelkezésre, erről az KSZ kijelölt ügyintézője haladéktalanul értesítést küld a TK részére. Az értesítés alapján a TK köteles a szükséges dokumentumokat megküldeni az KSZ kijelölt ügyintézője részére. A KSZ a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Címzettet és a TK-t. A KSZ tárgyban hozott döntéseivel kapcsolatban további kifogás benyújtására nincs lehetőség. 13/20

14 A Támogatási Szerződés megszüntetése Amikor a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét fél részéről teljesítésre kerülnek, a támogatási szerződés megszűnik és lezárásra kerül. A támogatási szerződés megszüntetését kezdeményezheti a Címzett, illetve a TK, illetve mindkét fél együttesen (közösen, egyező akarattal). Címzett elállása A Címzett a támogatási döntést követő 5. munkanapig jogosult a szerződéstől elállni. Ezt követően a Címzett a támogatási szerződéstől egyoldalúan nem állhat el. Amennyiben a Címzett írásban jelzi a támogatási szerződéstől való elállási szándékát és ezzel kezdeményezi a szerződés felbontását a TK-nál, akkor a TK megvizsgálja a kérelmet. Amennyiben pénzügyi teljesítés még nem történt meg, illetve egyéb kizáró tényező nem áll fent, a TK jóváhagyja a felbontási kérelmet, melyet követően a felek egyező akarattal felbontják a támogatási szerződést. Ezt a tényt a TK az informatikai rendszerben rögzíti, a szerződés felbontásáról a Címzettet írásban tájékoztatja. Támogatásközvetítő elállása Amennyiben a Címzett szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során felmerült információ alapján a Címzett szerződéses kötelezettségeinek teljesítése a TK megítélése szerint kétségbe vonható, a TK egyoldalú nyilatkozattal eláll a támogatási szerződéstől. Ez az alábbi esetekre terjedhet ki: - szerződésszegés, - a bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettségével a Címzett 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, - Címzett az arra okot adó körülményt követő 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési és információszolgáltatási kötelezettségeinek, - a Címzett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési eljárás indult vagy végrehajtási eljárás van folyamatban, - a Szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósult meg, - ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Címzett a projektzárási dokumentáció, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés és/vagy a pályázat és/vagy a projektzárási dokumentáció és kifizetési kérelem benyújtásakor, - amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy tartós, 30 napot meghaladó akadályoztatását előidéző körülmény a Címzettnek felróható okból következett be. - amennyiben a Támogatásközvetítő valamely okból nem rendelkezik a Projekt megvalósításához elnyert támogatás felett, azaz a támogatási szerződés 3.4. pontjában rögzített támogatási összeg fedezete nem biztosított. A TK az elállás tényét az informatikai rendszerben is rögzíti. Az indoklással ellátott elálló döntésről szóló értesítést, valamint az elálló nyilatkozatot a Címzett részére postai úton megküldi. Az elállás a szerződést felbontja, azaz megkötésének napjára visszamenő hatállyal szünteti meg, így az eredeti állapot helyreállításának van helye. 14/20

15 A pályázati folyamat modellje 15/20

16 Projektzárás Megvalósítás menete A projekt lezárásaként a tanácsadási dokumentumokkal, a kifizetést igazoló dokumentumokkal és a kifizetési kérelemmel egy időben a Címzett záró projekt előrehaladási jelentést készít és nyújt be a TK-nak. A Címzettnek csak egyetlen előrehaladási jelentést, a ZPEJ-t (záró PEJ-t) kell benyújtania a Támogatásközvetítő szervezethez. (Mivel a Vállalati Tanácsadás programban a támogatás maximális értéke nem éri el a 10 millió forintot, illetve a támogatásra benyújtott projekt megvalósításának időtartama nem éri el az 1 évet) a Címzett a ZPEJ összeállításával ad számot a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséről. A ZPEJ benyújtását követően, ha annak ellenőrzése során hiányosság nem kerül megállapításra, akkor a TK levélben rögzíti, hogy a Címzett a projektmegvalósítás időszakában minden kötelezettségét teljesítette és ezzel a Támogatási Szerződésben megfogalmazottaknak megfelelően a projekt megvalósítási szakasza lezárult. Támogatás folyósításának menete A Vállalati Tanácsadás folyamatában az adminisztráció minimalizálása és a támogatásközvetítési folyamat egyszerűsítése céljából kifizetést csak már elvégzett és pénzügyileg rendezett tanácsadói projektek számára teszi lehetővé. Előleg felvételére nincs lehetőség, mivel a támogatási szerződésben foglalt tanácsadás teljesítését utólag, elsősorban a Címzettek által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján ellenőrzi a Támogatásközvetítő. A Címzettnek a projekt megvalósításáról és lezárásáról a Záró Projekt Előrehaladási Jelentésében kell beszámolnia. Támogatásfolyósítás és pénzügyi beszámolók A támogatási szerződés szerinti támogatási összeg a Címzett írásbeli kérelmére (kifizetési kérelem) a Projektzárási dokumentációjának elfogadásáról szóló értesítést követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra. Az elfogadás időpontjának a döntés meghozatala számít. A támogatás folyósítása közvetlenül a Címzettnek a támogatási szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik. A kifizetési igényt a tanácsadóval kötött szerződés lezárta után (azaz a szerződés szerinti teljesítés és annak ellenértékének kiegyenlítése után) lehet benyújtani. A kifizetési igény benyújtása alkalmával a következő dokumentumokat kell beküldenie a Címzettnek: a évi C törvény a számvitelről előírásainak, évi XCII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény, a évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról nak és a Címzetti felhívásban meghatározottaknak megfelelő, valamint a tanácsadói szerződéssel azonos tartalmú, a Címzett nevére és címére szóló záradékolt költségszámlá(k) másolatát A Vállalati Tanácsadás program során a pénzügyi beszámoló csak az akkreditált tanácsadó(k) számláját tartalmazhatja. A tanácsadási projekt keretében részteljesítésre és ehhez kapcsolódóan részszámla kiállítására van lehetőség. az adott számla/számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat. a kifizetési kérelmet a honlapon kitöltött Kifizetési kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nyomtatott változata tanácsadási dokumentum eredeti, nyomtatott változata tanácsadási dokumentum elektronikus változata változás bejelentési nyilatkozat 16/20

17 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességet igazoló dokumentum(ok) ügyfél-elégedettséget mérő kérdőív teljesítés igazolás címzett és tanácsadó által ellenjegyzett eredeti példánya A TK az utalványozás előtt, a kifizetési kérelem formai és tartalmi ellenőrzése során meggyőződött a tanácsadási dokumentum, a tanácsadó számlája és az annak teljesítését igazoló dokumentumok, teljesítési igazolás, tanácsadói szerződés és a támogatási szerződés összhangjáról, a tanácsadó akkreditációjának érvényességéről, a címzett köztartozási státuszáról továbbá a támogatáshoz szükséges egyéb feltételekről. A kifizetési igény ellenőrzésekor a Támogatási Szerződésben foglaltakkal való összhangot kell vizsgálni. A kifizetési kérelmet tartalmazó Projektzárási dokumentáció benyújtását követően a Konzorcium delegált szakértői elvégzik a hozzá benyújtott igénylés és mellékletei (számlák és a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok) formai és tartalmi ellenőrzését. A PÉB ezek alapján dönt a vissza nem térítendő támogatás átutalásáról. A Konzorcium a támogatást csak a pályázó saját bankszámlájára folyósítja. A támogatás összege harmadik személyre nem engedményezhető. Amennyiben az igénylés formailag, jogosultságilag és tartalmilag is megfelelő, a Konzorciumvezető delegált szakértői intézkednek a támogatás folyósításáról. A támogatásfolyósítás pénzügyi rendezésének határideje a Projektzárási dokumentáció elfogadásáról szóló értesítést követő 30. nap. A formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelőnek minősített kifizetési igénylés esetében a Címzett egy alkalommal hiánypótlásra szólítható fel. A hiánypótlás határideje minimum 7 maximum 15 nap. Amennyiben a kifizetést megelőzően az ellenőrzési / kifizetési folyamat bármely szakaszában olyan információ jut a kifizetési igénylést benyújtó Címzettről a TK birtokába, mely alapján a támogatás nem folyósítható, abban az esetben az adott pénzügyi folyamatot felfüggesztheti, a határidők a kérdés tisztázásának idejére nyugszanak. A pénzügyi elszámolási folyamat felfüggesztésének tényéről a TK írásban értesíti a Címzettet az erről szóló döntést követő 2 munkanapon belül. A pályázat lebonyolítási menete, határidejei a Címzetti felhívásban megtalálhatóak. 17/20

18 Teljesítési és fenntartási kötelezettségek, szankcionálás A projekt keretében támogatásban részesülő Címzettek és a tanácsadási szolgáltatást biztosító akkreditált tanácsadók teljesítési kötelezettségeit, valamint a nem teljesítés következményeit a Támogatásközvetítő és a Címzett között létrejövő Támogatási Szerződés, továbbá a Címzett és a tanácsadó szervezet között létesített megbízási szerződés tartalmazza. A Vállalati Tanácsadás program lebonyolítása során a TK a Működési Kézikönyvben rögzített folyamatoknak megfelelően dokumentum alapon ellenőrzi a Címzettek Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, valamint a támogatás tárgyát képező tanácsadási szolgáltatás teljesülését. A szerződéses kötelezettségek betartása a Címzettek esetében a támogatás, a tanácsadó szervezetek esetében az akkreditált tanácsadói listán történő szerepeltetés feltétele. A szerződéses kötelezettségek nem teljesítése, illetve a nem szerződés szerinti teljesítés észlelése történhet az ellenőrzési tevékenység során, a program monitoring tevékenysége során, feltárt tények és a beérkezett dokumentumok alapján, vagy egyéb módon pl. bejelentés, kérelem, egyéb tájékoztatás útján. Akkreditált tanácsadók kötelezettségei Az akkreditált tanácsadó szervezetek szolgáltatóként vesznek részt a támogatás alapjául szolgáló tanácsadási tevékenységben. Az akkreditált tanácsadók működésének keretei önálló folyamat keretében kerülnek meghatározásra. Az akkreditáció elnyerésének, az akkreditált tanácsadói státusz megtartásának feltételeit részletesen az NFÜ által megjelentetett akkreditációs felhívás tartalmazza. A Vállalati Tanácsadás támogatási program keretében a támogatás feltételeként szabott követelményeket, határidőket a pályázati felhívás, valamint a Címzetteknek a tanácsadó szervezetekkel megkötött megbízási szerződése tartalmazza. A megbízási szerződés értelmében a tanácsadó szervezet köteles az abban leírt feltételeket teljesíteni az akkreditációjában foglalt illetve a szakma általános elvárásainak megfelelő minőségi és szakmai színvonalon. A tanácsadó szervezet a Címzettel kötött szerződése továbbá az akkreditációja alapján köteles együttműködni a Címzettel a teljes tanácsadási folyamat során és köteles a program keretében keletkezett dokumentumok megőrzésére (a Címzettel kötött szerződésében rögzített feltételek illetve a szakmára vonatkozó általános elvárások szerint). A támogatási folyamatban a Címzett részére a Támogatási Szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának feltétele, hogy a Címzett és a tanácsadó szervezet között létesített megbízás szerződésszerű teljesítése a Címzett részéről igazolásra kerüljön (teljesítésigazolás), másrészt a Címzett szakmai beszámolójában foglaltak, valamint a benyújtott tanácsadási dokumentum a szakmai ellenőrzési szempontoknak megfeleljen. A tanácsadó szervezetek teljesítése tehát egyrészt a megbízási szerződésben foglalt feltételek szerződésszerű teljesítését, másrészt a Címzettnek átadott tanácsadási dokumentum szakmai megfelelőségét jelenti. A támogatási program keretében lezajló tanácsadás esetén a vállalkozásoknak támogatás kizárólag az írásos formában történt, egyedi (testre szabott, az adott KKV részére készített) megoldást alkalmazó tanácsadási tevékenység után adható, szóbeli tanácsadás költsége nem számolható el. Ennek megfelelően a tanácsadás lezárulásával a tanácsadó szervezetnek a teljesítés igazolás Címzett általi kiállításához a tanácsadás eredményét írásos formában, és elektronikusan is a megbízó azaz a Címzett rendelkezésére kell bocsátania és egyértelműen nyilatkoznia kell arról (már a megbízási szerződésben rögzített módon), hogy hozzájárul a tanácsadás eredményének, elkészült dokumentumainak harmadik fél (TK, KSZ vagy IH) számára történő átadásához. 18/20

19 Nem szerződésszerű teljesítés a TK-hoz benyújtott tanácsadási dokumentum, projektterv és a kapcsolódó tanácsadásra vonatkozó szerződés (és esetlegesen az ennek mellékletét képező projektterv) elemzése alapján a következők lehetnek: nem vagy részben nem a pályázati dokumentációban és az ennek fenntartásához elvárt határidőben beküldött KKV-Tanácsadó szerződésben meghatározott tartalmú tanácsadási projekt valósult meg (akár tartalmában, az elvárt eredmények, leszállított dokumentum tekintetében, akár a megvalósítás ütemezésében (pl. jelentős határidő-csúszás)) nem értékarányos a teljesített tanácsadói projekt. Amennyiben nem, vagy részben nem a pályázati adatlapban és a tanácsadási szerződésben meghatározott tárgyú tanácsadási projekt valósult meg, úgy az a projekt az adott pályázati dokumentáció, illetve a Vállalati Tanácsadás pályázati felhívás és útmutató alapján nem vagy nem teljes mértékben támogatható. A Címzett teljes elállás esetén egy új tanácsadási projekttel, új pályázatot nyújthat be (más projektre vonatkozóan); az új tanácsadási projektnek nem képezheti részét a korábban elutasított tanácsadási tevékenység. A KKV az új projekthez természetszerűleg ismételten szabadon választhat az aktuális Akkreditációs listán szereplő tanácsadók közül. Ha a dokumentumok vizsgálata a tanácsadói projekt nem megfelelő szakmai színvonalú kivitelezését mutatja, vagy benyújtott tanácsadói dokumentumok nem felelnek meg az elvárt tartalmi kritériumoknak, a TK szintén elállhat a TSZ-től és egyúttal automatikusan tájékoztatja az Akkreditációs Bizottságot az elutasítás tényéről és indokáról. Nem megfelelő szakmai színvonalú, illetve kiugróan nem értékarányos teljesítés esetében a TK kezdeményezi az Akkreditációs Bizottságnál az adott tanácsadó akkreditációs státuszának felülvizsgálatát. Tanácsadásban részesülő KKV-k kötelezettségei Hasonlóan a teljesítési követelményekhez, a Vállalati Tanácsadás programban a fenntartási kötelezettségek értelmezése is a szokásostól eltérő (mivel a támogatott tevékenység jellege (tanácsadás) egyszeri és nem folyamatos, valamint a tevékenység eredménye egyedi (a Címzett igényei szerint kidolgozott, ritkán hoz számszerűsíthető eredményt, részleges vagy teljes megvalósítása és jövőbeni hasznosulása is alapvetően a Címzettől függ)). A fenntartási kötelezettség a KKV-k részére elsősorban a TK, KSZ, KEHI, ÁSZ általi ellenőrzés(ek) elfogadásának és az abban való közreműködésnek a kötelezettségét (ellenőrzéstűrési kötelezettség), továbbá a támogatott tanácsadási projekt keretében létrejött dokumentumok megőrzési kötelezettségét jelenti. Az előzőeken túlmenően szerződéstől való elállással szankcionálhatja a TK a Címzettet amennyiben akár a projekt lezárását megelőzően, akár az utólagos ellenőrzések során az alábbi megállapítások nyernek bizonyítást: a Címzett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve a Pályázati adatlapon rögzített pályázati céltól eltérően használja fel, hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Címzett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt vagy szolgáltatott, 19/20

20 bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve a támogatás feltételét képező nyilatkozatai bármelyikét visszavonja, a Címzett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel, a Címzett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek, a Projekt a Címzettnek felróható okból 6 (hat) hónap alatt nem kezdődik meg illetve nem valósul meg, a Címzettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény, a Címzett határidőben nem tesz eleget a bejelentési vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, a Címzett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti, a Címzett nem teljesíti határidőre a záró projekt-előrehaladási jelentés, illetve záró kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségét, és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül sem teljesíti, vagy a jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, a Címzett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé, a Címzett bármely egyéb jogszabályban vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségét megszegi. 20/20

ELJÁRÁSREND. A Dél-dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló VÁLLALATI TANÁCSADÁSI. programhoz DDOP-1.1.2-10-2010-0001

ELJÁRÁSREND. A Dél-dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló VÁLLALATI TANÁCSADÁSI. programhoz DDOP-1.1.2-10-2010-0001 ELJÁRÁSREND A Dél-dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló VÁLLALATI TANÁCSADÁSI programhoz DDOP-1.1.2-10-2010-0001 Hatályos: 2012. november 26. 1. Pályázati folyamat bemutatása 1.1. Akkreditált

Részletesebben

VÁLLALATI TANÁCSADÁSI

VÁLLALATI TANÁCSADÁSI MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV A Közép-magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló VÁLLALATI TANÁCSADÁSI programhoz KMOP-1.5.1-09-2010-0003 A VÁLLALATI TANÁCSADÁS PROGRAM ELJÁRÁSRENDJE 1. Pályázati folyamat

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységeink önkormányzati és vállalati ügyfeleink részére: projektgenerálás, pályázat-

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Vállalati tanácsadás program

Vállalati tanácsadás program Vállalati tanácsadás program I. A program bemutatása A Vállalati Tanácsadás Program célja: a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A VIII. kerületben szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató egységek támogatására 1 TARTALOM A PÁLYÁZAT CÉLJA... 3 A

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet TÁJÉKOZTATÓ az ÚMVP Képző Szervezetek katalógusba történő jelentkezésre beérkező dokumentumok értékelési szabályairól 2008. 1. A szabályozás alapja

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

Vállalati tanácsadás program Közép-Magyarországi Régió

Vállalati tanácsadás program Közép-Magyarországi Régió Vállalati tanácsadás program Közép-Magyarországi Régió Vállalati tanácsadás program Általános áttekintés Tartalom: I. Támogatás Közvetítő kiválasztása II. Tanácsadó szervezetek akkreditálása III. Program

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT

TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. május 20.-tól Bevezető A szabályzat a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) által vállalt azon feladatokra vonatkozik, melyek a BFT részére biztosított

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. (1) bekezdés

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.02.09. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Projekt-monitoring az Új Széchenyi Tervben Milos Katalin, igazgató 2012. december 05. Sopron Közös elvárásaink 1. Kevesebb adminisztráció, gyorsabb elbírálási és

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Állatorvosi Kamara szakmai továbbképzési előadáslistáján szereplő előadások igénybe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Állatorvosi Kamara szakmai továbbképzési előadáslistáján szereplő előadások igénybe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Állatorvosi Kamara szakmai továbbképzési előadáslistáján szereplő előadások igénybe vételére A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) pályázatot hirdet a Kamara területi szervezetei részére

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Pályázati felhívás. Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására

Pályázati felhívás. Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására Pályázati felhívás Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete. Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete. Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról (egységes szerkezetben a 21/2016.(X.26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására

Pályázati felhívás. Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nevelőszülő OKJ-s képzésen való részvételre Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 I. A pályázat tárgya A (továbbiakban: NCSSZI) és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola együttműködésében

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben