VÁLLALATI TANÁCSADÁSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI TANÁCSADÁSI"

Átírás

1 MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV A Közép-magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló VÁLLALATI TANÁCSADÁSI programhoz KMOP

2 A VÁLLALATI TANÁCSADÁS PROGRAM ELJÁRÁSRENDJE 1. Pályázati folyamat bemutatása 1.1. Akkreditált tanácsadókkal kapcsolatos feladat Akkreditált tanácsadók listájának, főbb ismérveinek közzététele a TK internetes felületén A jelentkezési rendszerbe integrált akkreditált tanácsadói listához (melyet az Akkreditációs Titkárság hoz létre, tart karban, aktualizál) a TK honlapján jól látható linket helyez el, amely az Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott akkreditált tanácsadók listájára mutat. Az Akkreditációs Bizottság feladata az akkreditációról való döntés illetve megfelelő indoklás alapján az akkreditáció megszüntetése. Az internetes felületen elhelyezett tanácsadói lista lehetővé teszi a tanácsadó szervezetek között az irányított keresést (pl. tanácsadási terület szerint, székhely szerint). A célcsoport tagjai akár egyénileg, akár az ügyfélszolgálat segítségével erről a listáról előzetesen tájékozódhatnak az egyes tanácsadói szolgáltatásokról, az egyes szakterületeken aktív tanácsadókról, valamint a tanácsadók/szervezetek főbb adatairól. Az akkreditált tanácsadók listája az Akkreditációs Bizottság döntéseit követően 3 munkanapon belül frissül, amelyet egyrészt az újonnan belépők, másrészt a limitfigyelésből és a minősítésből adódó kilépő szervezetek miatti változások indokolnak. A TK internetes felületén keresztül az érdeklődők részére mindig az aktuális országos tanácsadói lista elérését biztosítja. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, ÚTMUTATÓ AKKREDITÁCIÓS TITKÁRSÁG TÁMOGATHATÓ KKV-K MEGHATÁROZÁSA TÁMOGATHATÓ TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉGEK AKKREDITÁLT TANÁCSADÓK LISTÁJA A KKV-K JELENTKEZÉSÉT, REGISZTRÁCIÓJÁT TÁMOGATÓ INFORMÁCIÓK A TK HONLAPJÁN Amennyiben egy Tanácsadó valamely okból lekerül az Akkreditált Tanácsadók listájáról, arról az Akkreditációs Titkár tájékoztatja a TK-t, amely köteles ezt a tényt közvetlenül is közölni - elektronikusan 2 munkanapon belül mindazon Címzettekkel, melyek a regisztrációk nyilvántartása szerint az érintett tanácsadó bevonásával tervezik megkezdeni a tanácsadási projekt megvalósítását. A tájékoztatásban közölni kell, hogy a tanácsadó, mellyel a Címzett szerződést kötött, már nem szerepel az Akkreditációs listán. Ha a tanácsadó a listáról lekerül, és az általa nyújtott tanácsadási szolgáltatás már megvalósult, vagy folyamatban van, és a Címzett a megkötött szerződéstől elállni nem kíván, úgy az érintett projekteket TK a projekt zárási dokumentum során különös figyelemmel ellenőrzi.

3 1.2. KKV tanácsadási folyamata A tanácsadási folyamat az alábbi elemekből tevődik össze: A KKV a tanácsadási igényét azonosítja, akkreditált tanácsadóval/tanácsadókkal felveszi a kapcsolatot, kiválasztja az igénybe venni kívánt tanácsadót. A KKV regisztrál a TK honlapján (ez jogosítja fel arra, hogy az internetes felületen keresztül pályázatot tudjon benyújtani). A KKV és a tanácsadó megköti a tanácsadói szerződést, amely a támogatási szerződés megkötésének napján lép hatályba. A KKV kitölti a pályázati adatlapot a honlapon és elküldi a TK-nek. A KKV a cégszerűen aláírt pályázati adatlapot valamint a kapcsolódó nyilatkozatot és a címzetti felhívásban megjelölt kötelező mellékleteket (különös tekintettel a megkötött tanácsadói szerződésre) postai úton megküldi a TK-nek. A TK érkezteti a pályázatot, majd a leadott pályázati dokumentáció formai, jogosultsági kritériumoknak és az esetlegesen szükséges hiánypótlás és tisztázó kérdések után, a pályázati céloknak való megfelelés vizsgálatát követően a PÉB meghozza a döntést, figyelembe véve a bekért hiánypótlási felszólításra és tisztázó kérdésre adott válaszokat. A TK az esetleges a Címzett által a KSZ-nek jelzett panaszokat önrevízió keretében kezeli. A kifogáskezelés menetét a Működési Kézikönyv pontja tartalmazza. A TK az elkészített támogatási szerződést megküldi a KKV-nak. A KKV visszaküldi az aláírt támogatási szerződést, amely a TK aláírásával lép hatályba. A KKV a tanácsadó segítségével megvalósítja a projektet. A KKV és a tanácsadó szakmailag és pénzügyileg rendezik a teljesítést (elkészült dokumentáció átadás-átvétele, teljesítésigazolás, számla(k) ellenértékének átutalása a tanácsadónak, ügyfél elégedettségi kérdőív). A KKV benyújtja a projektzárási dokumentációt (formai-jogosultsági kritériumok teljesítését igazoló dokumentumok, záró jelentés, a tanácsadó által készített dokumentáció, kifizetési kérelem). A TK a projektzárási dokumentációt befogadja, elvégzi a formai, valamint tartalmi és pénzügyi értékelést. A TK esetleges hiánypótlásra és szükség esetén tisztázásra szólítja fel a KKV-t. Amennyiben a KKV vagy maga a projekt valamelyik formai kritériumnak nem felel meg, hiánypótlásra szólítja föl a Címzettet a címzetti felhívásban jelzett vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidő megjelölésével. Amennyiben a ZPEJ-ben és/vagy a tanácsadási dokumentumban tartalmi/szakmai hiányosság, ellentmondás adódik, a címzettnek tisztázó kérdés megválaszolásával és/vagy személyes konzultáció keretében is lehetősége van a korrekcióra. a projektzárási dokumentáció PÉB általi elfogadását követően a TK utalványozza a támogatás összegét a KKV-nak.

4 Amennyiben a KKV által benyújtott projektzárási dokumentáció (és különös tekintettel a tanácsadó által készített dokumentum) nem felel meg a szakmai kritériumoknak, a TK indoklással felmondhatja a támogatási szerződést, és a támogatást sem fizeti ki a KKVnak. Amennyiben a KKV által benyújtott projektzárási dokumentáció és különösen a tanácsadó által készített dokumentum részben felel meg a szakmai kritériumoknak, különösen az értékarányosságnak, a TK a költségcsökkentés eszközével élhet, amelyet indokolnia szükséges. Projektzárás A pályázat benyújtását megelőző lépések Tanácsadási igény azonosítása, akkreditált tanácsadó kiválasztása A pályázat iránt érdeklődő KKV-k a TK honlapján található pályázati tájékoztató anyagokból és/vagy az azt kiegészítő ügyfélszolgálati információnyújtáson keresztül előzetesen tájékozódnak a pályázat feltételeiről. Ezen információk alapján meghatározzák az igénybe venni kívánt tanácsadói szolgáltatást, ki tudják választani azt az akkreditált tanácsadót, akivel a megvalósításra szerződést kívánnak kötni. Az akkreditált tanácsadó kiválasztása során a tanácsadóról a TK által hozzáférhetővé tett információkon túl, a KKV kérhet konkrét ajánlatot (projekttervet) is a tanácsadótól, vagy a listán szereplők közül akár több tanácsadótól is, versenyeztetve ezeket az ajánlatokat Szerződéskötés a KKV és az Akkreditált tanácsadó között A pályázó vállalkozás dönt a tanácsadók által nyújtott ajánlatok között, és a kiválasztott akkreditált tanácsadó szervezettel megköti az internetes jelentkezési felületről letölthető sablon megbízási szerződést az egyedi tanácsadói szolgáltatásra vonatkozóan legalább 3 példányban. A megbízási szerződés megkötésében segítséget nyújt az on-line felületről letölthető szerződésminta, valamint további személyes/telefonos/ es segítséget az Ügyfélszolgálat ad. A Tanácsadóval megkötött szerződés minimális tartalmi követelményei: szerződő felek megnevezése, azonosító adatai, a tanácsadási tevékenység meghatározása, a megvalósítás menete, lépései, mérföldkövei, részhatáridői (projektterv), leszállítandó dokumentumok és elvárt eredmények, résztvevő tanácsadók, szakértelmük, tervezett tanácsadói időráfordítás, határidő és tanácsadói díj: csak fix tanácsadói díjas szerződés lehetséges, azonban ha a szerződés rendelkezik róla lehetséges a részteljesítés. Részteljesítés esetén szükséges meghatározni az egyes részszámlákhoz kapcsolódó elvárt teljesítéseket és a részszámlák összegét, minimum 1 oldalas feladat-meghatározást a tanácsadási tevékenységről.

5 A tanácsadói szerződést úgy kell megkötni, hogy a Címzett és az általa kiválasztott akkreditált tanácsadó között létrejövő megbízási szerződés a támogatási szerződés megkötésének napján lépjen hatályba. Jelentkezés / Regisztráció A programba történő jelentkezés ezt követően történik meg a pályázó elsődleges regisztrációjával. A regisztráció a TK honlapján keresztül elérhető on-line felületen történik. A regisztrációt követően a jelentkezési rendszer egyedi azonosító számot ad ki a pályázó szervezetnek, valamint a bejelentkezéshez szükséges belépő kódot a jelentkezési felület eléréshez. A regisztrációt és a belépést követően a jelentkezési rendszerben a vállalkozás saját, egyedi felülete jön létre, amelyről a pályázással, szerződéskötéssel, elszámolással kapcsolatos műveleteket végezhet, nyomon követheti a beadott dokumentumokkal kapcsolatos döntéseket, valamint a felületről dokumentumokat tölthet le. A regisztráció során kötelezően megadandó információk az alábbiak: a pályázni kívánó cég neve székhelye elérhetőségei (cím, , telefon) aláírásra jogosult neve / kapcsolattartó személye A regisztrációt a TK ügyviteli szoftverében rögzíti és erről automatikus elektronikus visszaigazolást küld a regisztrált KKV-nak. Amennyiben a regisztrációt követő 90 napon belül nem kerül sor a pályázati dokumentáció benyújtására a regisztráció törlődik, a címzettnek újra kell regisztrálnia. Pályázat kitöltése a rendszerben Az akkreditált tanácsadó szervezettel történő megbízási szerződés megkötését követően a pályázó vállalkozásnak kell kitölteni az internetes jelentkezési felületen elérhető on-line pályázati adatlapot a jelentkezési felületen a jelentkezőnek ki kell választania az akkreditált tanácsadói listáról a tanácsadást lebonyolító tanácsadó szervezetet, megjelölni a megfelelő célcsoportot, amelyhez a jelentkező tartozik, vállalkozása statisztikai adatait, a tanácsadás részletes bemutatását, stb., valamint a megbízási díj összegét. A rendszer a megadott megbízási díj alapján meghatározza a pályázó számára a támogatás összegét. A jelentkezések alapján követhető a régióban rendelkezésre álló keret, a tanácsadási igények valamint az egyes tanácsadók bevonásával igénybevett keret várható alakulása. A jelentkezések alapján követhető a régióban rendelkezésre álló keret, a tanácsadási igények valamint az egyes tanácsadók bevonásával igénybevett keret várható alakulása. A jelentkezési rendszer egyértelmű utasításokat tartalmaz a jelentkezések elkészítéséhez. Ezt követően véglegesíteni kell a pályázatot, és az adataiból generált pályázati adatlapot a jelentkezési rendszerből kinyomtatni. A pályázati adatlapot eredeti cégszerű aláírásával ellátva, valamint az aláírt tanácsadói megbízási szerződés 1 eredeti példányával és a

6 szükséges mellékletekkel együtt postai úton kell eljuttatni a címzetti felhívásban megadott címre. A pályázati adatlaphoz a következő dokumentumokat kell csatolni: aláírási címpéldány pályázó által hitelesített másolata, A Címzett jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása amennyiben releváns, a pályázó működéséhez szükséges hatósági engedélyek másolata a pályázó által hitelesítve aláírt akkreditált tanácsadó szervezettel kötött megbízási szerződés egy eredeti példánya Önerő-nyilatkozat, a TK által megadott sablon alapján, eredeti példányban Fontos, hogy a jelentkezési dokumentációt összefűzve, folyamatos oldalszámozással ellátva adják be. Az Konzorcium delegált szakértői első lépésként formai ellenőrzést végeznek. Ha szükséges, akkor felhívják a figyelmét a pályázónak a formai hibákra. Ennek orvoslására a pályázónak lehetősége van elektronikus konzultációra. A TK az alábbi teendőket végzi el: A benyújtott pályázati dokumentáció befogadási és jogosultsági kritériumoknak való megfelelőségének vizsgálata a Címzetti pályázati felhívás E 1.1. pontjainak megfelelően. Ezt követően kerül sor a pályázat tartalmi ellenőrzésére a Címzetti felhívás E.1.2. pontjának megfelelően, mely folyamat keretében a tanácsadási tevékenység szakmai megalapozottsága kerül vizsgálatra, a pályázati dokumentációban szereplő Tanácsadási szolgáltatás (megbízási szerződés tárgya) egyezőségének vizsgálata a pályázati célokkal. A tartalmi ellenőrzés során a nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek. A tartalmi ellenőrzésen megfelelőnek minősített (támogatott) pályázatok esetén megkötésre kerül a TSZ. A pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése a pályázatok beérkezésének sorrendjében történik. A pályázó jogosultsága a pályázati dokumentáció benyújtásakor kerül ellenőrzésre. Nem támogatható azon pályázó, amely a Címzetti felhívás B Pályázók köre pontjának kizáró feltétele alá esik Döntés Amikor a Konzorcium delegált szakértői a pályázatok formai ellenőrzését, szükség esetén a konzultációt, továbbá a tartalmi ellenőrzést a pályázatok beérkezési sorrendjében elvégezte, a döntéshez szükséges űrlapokat (ellenőrző lista) kitöltötte, a Címzetti pályázati felhívással, Pályázati adatlappal, és a Pályázati csomag dokumentumai alapján a szakmai javaslatát a Projekt Értékelő Bizottság (PÉB) ülésére az Előterjesztő lapon előterjeszti. A PÉB a Konzorcium tagjaiból álló, négytagú bizottság, melyben a tagok egyenlő szavazattal bírnak. A projektek támogathatósága kizárólag egyhangú döntéssel hozható meg. A PÉB tagjai eseti jelleggel helyettesíthetőek.

7 A PÉB általában kéthetente, de szükség szerint ülésezik, üléseit a Konzorciumvezető hívja össze a Projekt-koordinációs Iroda előkészítése alapján. Napirendjeit írásban (elektronikus levélben) határozza meg, amelyek a pályázati folyamat szakaszaihoz igazodóan mindenképp tartalmazzák a: a) Javaslat pályázatok értékelésére és Támogatási Szerződés megkötésére, illetve a b) Javaslat Projektzárási Dokumentáció elfogadására és támogatás utalványozásáról című napirendeket. A PÉB ülésein tárgyalt előterjesztések a napirendek logikája szerint olyan hármas csoportosításban, ami a Támogatható, Módosítással (összköltség-csökkentéssel) támogatható, illetve az Elutasítandó minősítéssel vannak ellátva. A napirendek tárgyalásához a PÉB tagjainak a pályázat, illetve a projektzárás valamennyi dokumentumához elektronikus hozzáférést kell biztosítani. A PÉB e rend szerint meghozott döntéseiről határozatok készülnek. A PÉB üléseiről jegyzőkönyv készül, mely a határozatokat tartalmazza. A PÉB a fenti, operatív üléseken kívül alakuló és projektzáró-értékelő ülést tart, továbbá saját maga által meghatározott és előkészített, a Projekthez tartozó további napirendeket is tárgyalhat. A PÉB a Projekt regisztrációs szakaszának megkezdésekor alakul, és a Projekt ZPEJ benyújtásával szűnik meg. A PÉB döntés a következő lehet a) Javaslat pályázat támogatására és Támogatási Szerződés megkötésére, b) Javaslat a pályázat támogatására csökkentett összköltséggel és így a Támogatási Szerződés megkötésére c) Javaslat a pályázat elutasítására, indoklással Szerződés A hatályos sablon alapján a Címzett adataival megfelelően kitöltött Támogatási Szerződés példányait a Konzorcium delegált szakértői a pályázat pozitív bírálatát követően küldi meg a Címzettnek. A Támogatási Szerződés minimálisan 3 példányban készül el. A Támogatási Szerződést (cégszerűen) aláírva a Szerződés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell eljuttatni a TK-hoz, amely kérelemre egyszer 10 munkanappal hosszabbítható. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor a TK által is aláírásra kerül. Amennyiben a TSZ kézhezvételétől számított 30 napon belül a Támogatási Szerződés a Címzett hibájából nem jön létre a támogatási döntés érvényét veszti. Amennyiben a Címzett által kiválasztott akkreditált tanácsadó lekerül az akkreditációs listáról: 1. Amennyiben a TK még nem kötött támogatási szerződést a Címzettel, úgy a Címzett a tájékoztatást követően 30 napon belül cserélheti a tanácsadót. 2. Amennyiben a tanácsadási projekt elindult, a tájékoztatást követően a Címzett kérvényezheti a tanácsadó cseréjét, és a TSZ módosítását a TK-tól. Ehhez a TK új dokumentumokat kérhet be. Ezek benyújtásának határidejét a TK állapítja meg, a szokásos hiánypótlási határidők figyelembe vételével. 3. Amennyiben a tanácsadási projekt elindult, a Címzett dönthet úgy, hogy saját költségére lebonyolíthatja a tanácsadási folyamatot. Utóbbi esetben a TSZ

8 megszűnik és a korábbitól eltérő tanácsadási igénnyel és érvényes akkreditációval rendelkező tanácsadóval az érintett címzett újra pályázhat. 4. Amennyiben a tanácsadási projekt már elindult, a Címzett dönthet úgy, hogy végigviszi a projektet, de a teljesítés során különös figyelmet kell fordítani arra az indokra, amely miatt a tanácsadó a listáról lekerült, ezt a TK a projekt zárási dokumentum során különös figyelemmel ellenőrzi. Amennyiben a megvalósítás során problémák merülnek a tanácsadó munkájával kapcsolatban, azt a Címzett a probléma pontos bemutatásával a Támogatás Közvetítőnek jelenti, amely mérlegelés alapján dönthet új Tanácsadó választásának engedélyezéséről és a Támogatási Szerződés módosításáról. Ilyen módosításra csak egy alkalommal van lehetőség, és egyszerre csak egy tanácsadóval állhat szerződésben a Címzett. A tanácsadóval kapcsolatban felmerült problémát az akkreditációs titkári feladatokat ellátó szervezetnek a TK továbbítja KKV tanácsadás megvalósítása A tanácsadás a TSZ életbe lépését követően kezdhető meg. A megkötött szerződés alapján az akkreditált tanácsadó teljesíti a vállalt tanácsadási projektet, ezt írott formátumú dokumentummal is alátámasztja. A megrendelő KKV a teljesítés elfogadása után Teljesítési igazolást állít ki és a Tanácsadó szerződés szerinti kiállított számláját pénzügyileg kiegyenlíti. A tanácsadás időszaka nem haladhatja meg a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 6 hónapot. A projekt lebonyolításának időtartam egy alkalommal a Címzett alapos indokot tartalmazó kérvénye alapján maximum 4 hónappal meghosszabbítható a TK engedélye alapján Projektzárási dokumentáció benyújtása és befogadása Projektzárási dokumentációt benyújtani csak már lebonyolított és pénzügyileg rendezett tanácsadási projektekkel lehet. A projektzárási dokumentáció a ZPEJ, a kifizetési kérelem, a célcsoport specifikus, és a kötelezően meghatározott mellékletek benyújtásával történik. A minimálisan elvárt mellékletek: teljesítési igazolás, tanácsadási dokumentum, tanácsadó számlá(i)ja, pénzügyi teljesítés(ek) igazolása, ZPEJ, Kifizetési kérelem 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességet igazoló dokumentum(ok) Változás bejelentési nyilatkozat A mellékletek egy része az informatikai rendszerben tárolt adatok felhasználásával generálható formanyomtatvány, amelynek csupán kitöltése, aláírása szükséges. Ezt követően e formanyomtatványokat az előírásoknak megfelelően kell érvényesíteni.

9 A projektzárási dokumentáció összefűzve, folyamatos oldalszámozással kerüljön leadásra. A projektzárási dokumentáció benyújtása elektronikusan a program honlapján keresztül, valamint postai úton történik. A projektzárási dokumentáció benyújtási határideje a tanácsadó számlájának pénzügyi teljesítését követő 30 nap (postai úton történő benyújtás esetén a határidő a postán történő feladás időpontját határozza meg). A projektzárási dokumentáció beérkezését a TK ügyviteli szoftverében rögzíti, és erről 2 munkanapon belül elektronikus visszaigazolást küld a pályázó KKV-nak Értékelés, döntés a támogatás utalványozásáról A Konzorcium delegált szakértői első lépésként formai ellenőrzést végeznek. Ha szükséges, egy alkalommal hiánypótlás keretében biztosítják a pályázónak a dokumentáció kiegészítését. A hiánypótlást követően sem teljes körűen beküldött projektzárási dokumentációk a rendelkezésre álló adatok alapján értékelésre kerülnek. Amennyiben a dokumentumok alapján nem állapítható meg egyértelműen a támogathatóság a projekt elutasításra kerülhet. Formai ellenőrzés A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy: a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek-e; a projektzárási dokumentáció megfelelő példányszámban került-e benyújtásra (1 eredeti és 1 elektronikus példány); a ZPEJ valamennyi pontja maradéktalanul kitöltésre került-e; a pályázó a projektzárási dokumentáció megjelölt helyét ellátta-e (cégszerű) aláírásával; valamennyi melléklet csatolásra került-e. A formai ellenőrzésre 5 munkanapon belül kerül sor, mely egyszeri alkalommal meghosszabbítható a hiánypótlással. Ezt követően kerül sor a projektzárási dokumentáció tartalmi ellenőrzésére, mely folyamat keretében a tanácsadási tevékenység eredménye kerül vizsgálatra. A tartalmi ellenőrzés során nem megfelelő projektek elutasításra kerülnek. A tartalmi ellenőrzésen megfelelőnek minősített projektek támogatásra kerülnek. Amennyiben a KKV által benyújtott projektzárási dokumentáció (különös tekintettel a tanácsadó által készített dokumentumra) részben felel meg a szakmai kritériumoknak, különösen az értékarányosságnak, a TK a költségcsökkentés eszközével élhet, amelyet indokolnia szükséges A pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése a pályázatok beérkezésének sorrendjében történik. Hiánypótlás Amennyiben formai okból hiánypótlás és/vagy további tartalmi részletezés, pontosítás szükséges, arra a TK a Címzetti felhívásban megadott, a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal, hiánypótlás megküldésének formájában hívja fel a pályázót.

10 A hiánypótlást határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő utolsó napján postára adták. Amennyiben a határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon postára adott küldeményt kell határidőben benyújtottnak tekinteni. (Ez a projekt bármely szakasza esetében érvényes.) Kizárás formai szempontok alapján Amennyiben a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőre nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat a rendelkezésre álló információk alapján kerül értékelésre, és amennyiben nem áll rendelkezésre a pályázat megítéléséhez szükséges minden adat elutasításra kerülhet. A pályázat elutasításáról a TK az indokok megjelölésével írásban értesíti a pályázót 5 munkanapon belül. Tartalmi ellenőrzés A tartalmi ellenőrzés keretén belül a Konzorcium elsődleges feladata annak megállapítása, hogy a tanácsadási tevékenység tartalmában megfelel-e a pályázatban megjelölteknek, azaz az elkészített tanácsadási dokumentum megfelel-e a pályázatban és a tanácsadási szerződésben megjelölt feltételeknek és céloknak, illetve a tanácsadási szolgáltatás értékarányos-e. A tartalmi ellenőrzés elsődlegesen a benyújtott dokumentumok elemzésére támaszkodik, de amennyiben a dokumentumok átvizsgálása nem vezet egyértelmű eredményre, illetve a TK bármely egyéb szempontból szükségesnek tartja, akkor a TK a kérdés(ek) tisztázását illetve személyes konzultációt kezdeményezhet a KKV-val (szükség esetén akár a projekt helyszínén) az elvégzett tanácsadás tartalmával és/vagy egyéb körülményekkel kapcsolatosan. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának legalább 1, legfeljebb 5 munkanapos válaszadási határidő megadásával. A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat, projektzárási dokumentáció tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, vagy nem határidőre teljesíti, akkor az adott szempontra vonatkozóan nemleges értékelést von maga után. A tartalmi ellenőrzés elsősorban a TK szakembereinek bevonásával történik, azonban a TK döntése alapján, saját költségére külső szakértőt is bevonhat az ellenőrzési folyamatba. Az értékelés időtartama 30 nap, amelybe a hiánypótlás ideje nem számít bele. Döntés a támogatás utalványozásáról Az ismertetett formai és tartalmi szempontrendszer figyelembevételével megfogalmazott a Konzorcium által elkészített döntés-előkészítő javaslat alapján, a PÉB alapesetben a projektzárási dokumentáció befogadásától számított 30 napon belül dönt a támogatás utalványozásáról. Ez a formai ellenőrzés során esetlegesen a hiánypótlás, a tartalmi ellenőrzés során az esetleges személyes konzultáció és tisztázó kérdés(ek)

11 megválaszolásának időigényével hosszabbodik meg, de semmiképpen sem haladhatja meg a 30 munkanapot. A döntés lehet: a pályázatban meghatározott, a projektzárási dokumentáció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű támogatás utalványozása, a projektzárási dokumentáció elutasítása, aminek következtében a TK a támogatást a KKV részére nem utalványozza, a projektzárási dokumentáció megvizsgálása után a TK úgy határoz, hogy a nyújtott szolgáltatás és az elkészült dokumentum nem áll arányban a leszerződött összeggel és ezért az értékelés során meghatározott csökkentett összegű támogatást utalványoz. Értesítés a döntésről A pályázókat a döntésről a Projektiroda a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Elutasított vagy csökkentett összköltséggel támogatott projektzárási dokumentáció esetén a tájékoztatás tartalmazza az elutasítás, illetve az összköltség-csökkentésindokát és a kifogáskezelésről szóló tájékoztatást. Pozitívan elbírált projektzárási dokumentáció esetén a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon a KSZ és az NFÜ közzéteszi Kifogáskezelés 1./ A címzett pályázatának vagy projektzárási és kifizetési kérelmének elutasítása vagy csökkentett összköltséggel történő támogatása, illetőleg a támogatásközvetítésért felelős konzorcium mulasztása ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül az indokok megjelölésével, panasszal élhet. A benyújtott panaszok típust tekintve az alábbiak lehetnek: döntést kifogásoló panasz: a döntés megváltoztatását kérelmező beadvány, eljárásrendet vitató panasz: az eljárásrend szabályszerűségét kifogásoló és/vagy eljárásrendbeli hiányosságokat megfogalmazó beadvány. A TK döntése, vagy mulasztása ellen a projektgazda kifogást nyújthat be a Közreműködő Szervezet (KSZ) felé. Erre a jogára a pályázati útmutatóban, valamint az elutasító levélben külön fel kell hívni a figyelmét. Abban az esetben, ha a pályázó a panaszlevelét mégis a TK-nek küldi meg, ebben az esetben a TK a panaszkérelmet haladéktalanul továbbítja a KSZ felé. A panaszt a KSZ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a) a panaszt határidőn túl terjesztették elő; b) a panaszt nem az arra jogosult terjeszti elő; c) korábbival azonos tartalmú, ismételt panaszt terjesztenek elő; d) a panasz a megsértett jogszabályi vagy kiírás szerinti rendelkezésekre történő hivatkozást nem tartalmazza; e) a panasz előterjesztője nem azonosítható vagy a beadványt névtelenül terjesztik elő.

12 Amennyiben az ügy jellege indokolja, a KSz a panaszbeadvány mellékleteit haladéktalanul, postai úton továbbítja az NFÜ részére. A KSz a panasz áttekintése után a 2-4./ pont szerinti nyilatkozattételre, illetve önrevízióra szólíthatja föl a TK-t. Az ismételt panasz elintézésre a panaszkezelés szabályai megfelelően irányadóak. 2./ Amennyiben a panasz a címzett pályázatának illetve projektzárási és kifizetési kérelmének elutasítása vagy csökkentett összköltséggel történő támogatása miatt kerül előterjesztésre, a Támogatásközvetítő Projekt Értékelő Bizottsága (PÉB) döntését saját hatáskörben felülvizsgálja. Az előterjesztést a projektiroda vezetőjének tájékoztatása mellett a KSz által továbbított jogorvoslati kérelem átvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül azon konzorciumi tag állítja össze, akinek feladat- és hatáskörébe eső eljárási szakaszhoz kapcsolódik a panasz. Az előterjesztést olyan határidőben kell megtenni, hogy az alapján a PÉB soron következő ülésén döntést hozhasson Amennyiben a panasznak a PÉB érdemben helyt ad, egyúttal intézkedik a jogszerű állapot helyreállításáról. A határozatról a Projekt-koordinációs Iroda jogi- és támogatásszabályozási szakértője haladéktalanul értesíti a címzettet, valamint a KSz-t. Amennyiben a Projekt Értékelő Bizottság a panaszt megalapozatlannak találja, úgy azt a 4./ pont szerinti eljárásra utalja. 3./ Amennyiben a panasz a TK valamely eljárási mulasztásával összefüggésben kerül előterjesztésre, a KSz által továbbított jogorvoslati kérelem beérkezéstől számított 5 (öt) napon belül a projektiroda vezetője megvizsgálja a panaszt Amennyiben a sérelmezett helyzet tényállásának megítélése egyszerű és lehetőség van a jogszerű állapot helyreállítására, a projektiroda vezetője a folyamat részért felelős konzorciumi tagszervezet képviselőjének bevonásával ez iránt további 5 (öt) napon belül intézkedik és értesíti a KSz-t. A projektiroda vezetője a panasz elutasítására nem jogosult Amennyiben a projektiroda vezetője úgy ítéli meg, hogy az eljárási mulasztás miatt előterjesztett panasz a Támogatásközvetítő Projekt Értékelő Bizottsága döntését igényli, a jogorvoslati kérelemről a rendelkezésére álló határidőben a bizottság tagjait értesíti. A bizottsági előterjesztést a projektiroda vezetőjének tájékoztatása mellett a projektiroda vezetője által közölt értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül azon konzorciumi tag állítja össze, akinek feladat- és hatáskörébe eső eljárási szakaszhoz kapcsolódik a panasz. Az előterjesztést olyan határidőben kell megtenni, hogy az alapján a PÉB soron következő ülésén döntést hozhasson. Amennyiben a Projekt Értékelő Bizottsága a panasznak érdemben helyt ad, egyúttal intézkedik a jogszerű állapot helyreállításáról. A határozatról a Projekt-koordinációs Iroda jogi- és támogatásszabályozási szakértője haladéktalanul értesíti a címzettet és a KSz-t. Amennyiben a Projekt Értékelő Bizottság a panaszt megalapozatlannak találja, úgy azt a 4./ pont szerinti eljárásra utalja. 4./ Amennyiben a TK a fent megjelölt határidőben nem ad helyt a jogorvoslati kérelemnek, illetve ha a panaszban kifogásolt, a sérelmes döntésben szereplő, azt alátámasztó indokok közül legalább egyet fenntart, szakmai állásfoglalást, ún. érdemi döntési tervezetet készít.

13 A TK az érdemi döntés tervezetét, továbbá a jogorvoslati kérelmet és annak összes mellékletét a panasz felülvizsgálatára 1-3./ pont szerint számára nyitva álló határidő lejártát követő 5 (öt) napon belül köteles megküldeni a KSz részére. Az érdemi döntésről szóló tervezetben a TK szerepelteti: 1. a döntés indokairól szóló tájékoztatást; 2. hivatkozást az elbírálás során figyelembe vett jogszabályi rendelkezésre, pályázati kiírásban szereplő előírásokra; 3. a döntés alapjául szolgáló iratokat; 4. amennyiben releváns, a panaszos tájékoztatását az általa elvégzendő teendőkről, és ezek határidejéről. Az érdemi döntést tervezetét a projekt-irodavezető tájékoztatása és a Projektkoordinációs Iroda jogi- és támogatásszabályozási szakértőjének irányítása mellett azon konzorciumi tag állítja össze, akinek feladat- és hatáskörébe eső eljárási szakaszhoz kapcsolódik a panasz. Ebben az esetben a panaszt a KSz vizsgálja ki, amelynek során további kiegészítő információt, valamint dokumentumot kérhet be a TK-tól, amely köteles azt haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napos határidő mellett megadni. Amennyiben a panasz elintézéséhez, illetve a jogszerű állapot helyreállításához a TK közreműködésére van szükség, releváns információ, dokumentum nem áll rendelkezésre, erről az KSz kijelölt ügyintézője értesítést küld a TK részére. Az értesítés alapján, az abban jelzett határidőben a TK köteles a szükséges dokumentumokat megküldeni, illetve intézkedéseket megtenni. A ROP IH felülvizsgálati lehetőséget nyújt a KSZ panasz vizsgálatának eredményét kifogásoló címzettek számára. Ebben az esetben a címzettek az Általános Feltételek Regionális Fejlesztési Programok keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint kiemelt tervezési felhívásokhoz c. (továbbiakban: Általános feltételek) dokumentum H8. pontja alapján járhatnak el. A Támogatási Szerződés megszüntetése Amikor a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét fél részéről teljesítésre kerülnek, a támogatási szerződés megszűnik és lezárásra kerül. A támogatási szerződés megszüntetését kezdeményezheti a Címzett, illetve a TK, illetve közösen egyező akarattal. Címzett elállása A Címzett a támogatási döntést követő 5. munkanapig jogosult a szerződéstől elállni. Ezt követően a Címzett a támogatási szerződéstől egyoldalúan nem állhat el. Amennyiben a Címzett írásban jelzi a támogatási szerződéstől való elállási szándékát és ezzel kezdeményezi a szerződés felbontását a TK-nál, akkor a TK megvizsgálja a kérelmet. Amennyiben pénzügyi teljesítés még nem történt meg, illetve egyéb kizáró tényező nem áll fent, a TK jóváhagyja a felbontási kérelmet, melyet követően a felek egyező akarattal felbontják a támogatási szerződést. Ezt a tényt a TK az informatikai rendszerben rögzíti, a szerződés felbontásáról a Címzettet írásban tájékoztatja. Támogatás Közvetítő elállása

14 Amennyiben a Címzett szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során felmerült információ alapján a Címzett szerződéses kötelezettségeinek teljesítése a TK megítélése szerint kétségbe vonható, a TK egyoldalú nyilatkozattal eláll a támogatási szerződéstől. Ez az alábbi esetekre terjedhet ki: a) szerződésszegés, b) a bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettségével a Címzett 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, c) Címzett az arra okot adó körülményt követő 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési és információszolgáltatási kötelezettségeinek, d) a Címzett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési eljárás indult vagy végrehajtási eljárás van folyamatban, e) a Szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósult meg, f) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Címzett a projektzárási dokumentáció, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés és/vagy a pályázat és/vagy a projektzárási dokumentáció és kifizetési kérelem benyújtásakor, g) amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy tartós, 30 napot meghaladó akadályoztatását előidéző körülmény a Címzettnek felróható okból következett be. h) amennyiben a Támogatásközvetítő valamely okból nem rendelkezik a Projekt megvalósításához elnyert támogatás felett, azaz jelen szerződés 3.4. pontjában rögzített támogatási összeg fedezete nem biztosított. A TK az elállás tényét az informatikai rendszerben is rögzíti. Az indoklással ellátott elálló döntésről szóló értesítést, valamint az elálló nyilatkozatot a Címzett részére postai úton megküldi. Az elállás a szerződést felbontja, azaz megkötésének napjára visszamenő hatállyal szünteti meg, így az eredeti állapot helyreállításának van helye.

15

16 2. Megvalósítás menete Támogatás folyósításának menete A Vállalati Tanácsadás folyamatában az adminisztráció minimalizálása és a támogatásközvetítési folyamat egyszerűsítése céljából kifizetést csak már elvégzett és pénzügyileg rendezett tanácsadói projektek számára teszi lehetővé. Előleg felvételére nincs lehetőség, mivel a támogatási szerződésben foglalt tanácsadás teljesítését utólag, elsősorban a Címzettek által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján ellenőrzi a Támogatás Közvetítő. A Címzettnek a projekt megvalósításáról és lezárásáról a Záró Projekt Előrehaladási Jelentésében kell beszámolnia. Támogatásfolyósítás és pénzügyi beszámolók A támogatási szerződés szerinti támogatási összeg a Címzett írásbeli kérelmére (kifizetési kérelem) a Projektzárási dokumentációjának elfogadását követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra. Az elfogadás időpontjának a PÉB döntés értesítésének kézhezvétele számít. A támogatás folyósítása közvetlenül a Címzettnek a támogatási szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik. A kifizetési igényt a tanácsadóval kötött szerződés lezárta után, (azaz a szerződés szerinti teljesítés és annak ellenértékének kiegyenlítése után) lehet benyújtani. A kifizetési igény benyújtása alkalmával a következő dokumentumokat kell beküldenie a Címzettnek: a évi C törvény a számvitelről előírásainak, évi XCII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény, a évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 169 -nak és a Címzetti felhívásban meghatározottaknak megfelelő, valamint a tanácsadói szerződéssel azonos tartalmú, a Címzett nevére és címére szóló záradékolt költségszámlá(k) másolatát A Vállalati Tanácsadás program során a pénzügyi beszámoló csak az akkreditált tanácsadó(k) számláját tartalmazhatja. A tanácsadási projekt keretében részteljesítésre és ehhez kapcsolódóan részszámla kiállítására van lehetőség. az adott számla/számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat. A kifizetési kérelmet A honlapon kitöltött Kifizetési kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nyomtatott változata Tanácsadási dokumentum eredeti, nyomtatott változata Tanácsadási dokumentum elektronikus változata Változás bejelentési nyilatkozat 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességet igazoló dokumentum Ügyfél-elégedettséget mérő kérdőív teljesítés igazolás címzett és tanácsadó által ellenjegyzett eredeti példánya A TK az utalványozás előtt, a kifizetési kérelem formai és tartalmi ellenőrzése során meggyőződött a tanácsadási dokumentum, a tanácsadó számlája és az annak teljesítését igazoló dokumentumok, teljesítési igazolás, tanácsadói szerződés és a támogatási szerződés összhangjáról, a tanácsadó akkreditációjának érvényességéről, a címzett köztartozási státuszáról továbbá a támogatáshoz szükséges egyéb feltételekről. A kifizetési igény ellenőrzésekor a Támogatási Szerződésben foglaltakkal való összhangot kell vizsgálni. A kifizetési kérelmet tartalmazó Projektzárási dokumentáció benyújtását követően a Konzorcium delegált szakértői elvégzik a hozzá benyújtott igénylés és mellékletei

17 (számlák és a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok) formai és tartalmi ellenőrzését. A PÉB ezek alapján dönt a vissza nem térítendő támogatás átutalásáról. A Konzorcium a támogatást csak a pályázó támogatási szerződésben rögzített saját bankszámlájára folyósítja. A támogatás összege harmadik személyre nem engedményezhető. Amennyiben a Konzorcium által ellenőrzött igénylés formailag, jogosultságilag és tartalmilag is megfelelő és a PÉB meghozta támogató döntését, a Konzorcium delegált szakértői intézkednek a támogatás folyósításáról. A támogatásfolyósítás pénzügyi rendezésének határideje a Projektzárási dokumentáció elfogadásáról szóló döntés értesítésének kézhezvételét követő 30. nap. A formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelőnek minősített kifizetési igénylés esetében a Címzett egy alkalommal hiánypótlásra szólítható fel. A hiánypótlás határideje minimum 7 maximum 15 nap. Amennyiben a kifizetést megelőzően az ellenőrzési / kifizetési folyamat bármely szakaszában olyan információ jut a kifizetési igénylést benyújtó Címzettről a TK birtokába, mely alapján a támogatás nem folyósítható, abban az esetben az adott pénzügyi folyamatot felfüggesztheti, a határidők a kérdés tisztázásának idejére nyugszanak. A pénzügyi elszámolási folyamat felfüggesztésének tényéről a TK írásban értesíti a Címzettet az erről szóló döntést követő 2 munkanapon belül Projektzárás A projekt lezárásaként a tanácsadási dokumentumokkal, a kifizetést igazoló dokumentumokkal és a kifizetési kérelemmel egy időben a Címzett záró projekt előrehaladási jelentést készít és nyújt be a TK-nak. A Címzettnek csak egyetlen előrehaladási jelentést, a ZPEJ-t (záró PEJ-t) kell benyújtania a Támogatás Közvetítő szervezethez. (Mivel a Vállalati Tanácsadás programban a támogatás maximális értéke nem éri el a 10 millió forintot, illetve a támogatásra benyújtott projekt megvalósításának időtartama nem éri el az 1 évet) a Címzett a ZPEJ összeállításával ad számot a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséről. A ZPEJ benyújtását követően, ha annak ellenőrzése során hiányosság nem kerül megállapításra, akkor a TK levélben rögzíti, hogy a Címzett a projektmegvalósítás időszakában minden kötelezettségét teljesítette és ezzel a Támogatási Szerződésben megfogalmazottaknak megfelelően a projekt megvalósítási szakasza lezárult A pályázat lebonyolítási menete, határidői a Címzetti felhívásban megtalálhatóak.

18 3. Teljesítési és fenntartási kötelezettségek, szankcionálás A projekt keretében támogatásban részesülő Címzettek és a tanácsadási szolgáltatást biztosító akkreditált tanácsadók teljesítési kötelezettségeit, valamint a nem teljesítés következményeit a Támogatás Közvetítő és a Címzett között létrejövő Támogatási Szerződés, továbbá a Címzett és a tanácsadó szervezet között létesített megbízási szerződés tartalmazza. A Vállalati Tanácsadás program lebonyolítása során a TK a Működési Kézikönyvben rögzített folyamatoknak megfelelően dokumentum alapon ellenőrzi a Címzettek Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, valamint a támogatás tárgyát képező tanácsadási szolgáltatás teljesülését. A szerződéses kötelezettségek betartása a Címzettek esetében a támogatás feltétele, a tanácsadó szervezetek esetében az akkreditált tanácsadói listán történő szerepeltetés feltétele. A szerződéses kötelezettségek nem teljesítése, illetve a nem szerződés szerinti teljesítés észlelése történhet az ellenőrzési tevékenység során, a program monitoring tevékenysége során feltárt tények és a beérkezett dokumentumok alapján, vagy egyéb módon pl. bejelentés, kérelem, egyéb tájékoztatás útján Akkreditált tanácsadók kötelezettségei Az akkreditált tanácsadó szervezetek szolgáltatóként vesznek részt a támogatás alapjául szolgáló tanácsadási tevékenységben. Az akkreditált tanácsadók működésének keretei önálló folyamat keretében kerülnek meghatározásra. Az akkreditáció elnyerésének, az akkreditált tanácsadói státusz megtartásának feltételeit részletesen az NFÜ által megjelentetett akkreditációs felhívás tartalmazza. A Vállalati Tanácsadás támogatási program keretében a támogatás feltételeként szabott követelményeket, határidőket a pályázati felhívás, valamint a Címzetteknek a tanácsadó szervezetekkel megkötött megbízási szerződése tartalmazza. A megbízási szerződés értelmében a tanácsadó szervezet köteles az abban leírt feltételeket teljesíteni az akkreditációjában foglalt illetve a szakma általános elvárásainak megfelelő minőségi és szakmai színvonalon. A tanácsadó szervezet a Címzettel kötött szerződése továbbá az akkreditációja alapján köteles együttműködni a Címzettel a teljes tanácsadási folyamat során és köteles a program keretében keletkezett dokumentumok megőrzésére (a Címzettel kötött szerződésében rögzített feltételek illetve a szakmára vonatkozó általános elvárások szerint). A támogatási folyamatban a Címzett részére a Támogatási Szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának feltétele, hogy a Címzett és a tanácsadó szervezet között létesített megbízás szerződésszerű teljesítése a Címzett részéről igazolásra kerüljön (teljesítésigazolás), másrészt a Címzett szakmai beszámolójában foglaltak, valamint a benyújtott tanácsadási dokumentum a szakmai ellenőrzési szempontoknak megfeleljen. A tanácsadó szervezetek teljesítése tehát egyrészt a megbízási szerződésben foglalt feltételek szerződésszerű teljesítését, másrészt a Címzettnek átadott tanácsadási dokumentum szakmai megfelelőségét jelenti. A támogatási program keretében lezajló tanácsadás esetén a vállalkozásoknak támogatás kizárólag az írásos formában történt, egyedi (testre szabott, az adott KKV részére készített) megoldást alkalmazó tanácsadási tevékenység után adható, szóbeli tanácsadás költsége nem számolható el. Ennek megfelelően a tanácsadás lezárulásával a tanácsadó szervezetnek a teljesítés igazolás Címzett általi kiállításához a tanácsadás eredményét írásos formában, és elektronikusan is a megbízó azaz a Címzett rendelkezésére kell

19 bocsátania és egyértelműen nyilatkoznia kell arról (már a megbízási szerződésben rögzített módon), hogy hozzájárul a tanácsadás eredményének, elkészült dokumentumainak harmadik fél (TK, KSZ vagy IH) számára történő átadásához. Nem szerződésszerű teljesítés a TK-hoz benyújtott tanácsadási dokumentum, projektterv és a kapcsolódó tanácsadásra vonatkozó szerződés (és esetlegesen az ennek mellékletét képező projektterv) elemzése alapján a következők lehetnek: nem vagy részben nem a pályázati dokumentációban és az ennek fenntartásához elvárt határidőben beküldött KKV-Tanácsadó szerződésben meghatározott tartalmú tanácsadási projekt valósult meg (akár tartalmában, az elvárt eredmények, leszállított dokumentum tekintetében, akár a megvalósítás ütemezésében (pl. jelentős határidő-csúszás)) nem értékarányos a teljesített tanácsadói projekt. Amennyiben nem, vagy részben nem a pályázati adatlapban és a KKV-Tanácsadó szerződésben meghatározott tárgyú tanácsadási projekt valósult meg, úgy az a projekt az adott pályázati dokumentáció, illetve a Vállalati Tanácsadás pályázati felhívás és útmutató alapján nem vagy nem teljes mértékben támogatható. A Címzett teljes elállás esetén egy új tanácsadási projekttel, új pályázatot nyújthat be (más projektre vonatkozóan), az új tanácsadási projektnek nem képezheti részét a korábban elutasított tanácsadási tevékenység. A KKV az új projekthez természetszerűleg ismételten szabadon választhat az aktuális Akkreditációs listán szereplő tanácsadók közül. Ha a dokumentumok vizsgálata a tanácsadói projekt nem megfelelő szakmai színvonalú kivitelezését mutatja, vagy benyújtott tanácsadói dokumentumok nem felelnek meg az elvárt tartalmi kritériumoknak, a TK szintén eláll a TSZ megkötésétől és egyúttal automatikusan tájékoztatja az Akkreditációs Bizottságot az elutasítás tényéről és indokáról. Nem megfelelő szakmai színvonalú, illetve kiugróan nem értékarányos teljesítés esetében a TK kezdeményezi az Akkreditációs Bizottságnál az adott tanácsadó akkreditációs státuszának felülvizsgálatát Tanácsadásban részesülő KKV-k kötelezettségei Hasonlóan a teljesítési követelményekhez, a Vállalati Tanácsadás programban a fenntartási kötelezettségek értelmezése is a szokásostól eltérő (mivel a támogatott tevékenység jellege (tanácsadás) egyszeri és nem folyamatos, valamint a tevékenység eredménye egyedi (a Címzett igényei szerint kidolgozott, ritkán hoz számszerűsíthető eredményt, részleges vagy teljes megvalósítása és jövőbeni hasznosulása is alapvetően a Címzettől függ)). A fenntartási kötelezettség a KKV-k részére elsősorban a TK, KSZ, KEHI, ÁSZ általi ellenőrzés(ek) elfogadásának és az abban való közreműködésnek a kötelezettségét (ellenőrzéstűrési kötelezettség), továbbá a támogatott tanácsadási projekt keretében létrejött dokumentumok megőrzési kötelezettségét jelenti. Az előzőeken túlmenően szerződéstől való elállással szankcionálhatja a TK a Címzettet amennyiben akár a projekt lezárását megelőzően, akár az utólagos ellenőrzések során az alábbi megállapítások nyernek bizonyítást: a Címzett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve a Pályázati adatlapon rögzített pályázati céltól eltérően használja fel, hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Címzett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, Projekt szakmai, pénzügyi

20 tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt vagy szolgáltatott, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve a támogatás feltételét képező nyilatkozatai bármelyikét visszavonja, a Címzett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel, a Címzett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek, a Projekt a Címzettnek felróható okból 6 (hat) hónap alatt nem kezdődik meg, illetve nem valósul meg, a Címzettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény, a Címzett határidőben nem tesz eleget a bejelentési vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, a Címzett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti, a Címzett nem teljesíti határidőre a záró projekt-előrehaladási jelentés, illetve záró kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségét, és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül sem teljesíti, vagy a jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, a Címzett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé, a Címzett bármely egyéb jogszabályban vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségét megszegi.

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Visegrád Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt Visegrád Város Önkormányzata Működési Kézikönyv Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése a DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2011-0003 városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben