Minden eddiginél több elismerés a 2014-es Astellas-díj Az év egészségügyi szakdolgozója pályázaton!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden eddiginél több elismerés a 2014-es Astellas-díj Az év egészségügyi szakdolgozója pályázaton!"

Átírás

1 Minden eddiginél több elismerés a 2014-es Astellas-díj Az év egészségügyi szakdolgozója pályázaton! (sajtóanyag) A négy legnagyobb, egészségügyi szakdolgozó képzésben érintett hazai egyetem, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK), a Magyar Hospice Alapítvány, valamint az Országos Mentőszolgálat képviselőiből álló bíráló testület közös értékelésével, majd a díjak és egyéb elismerések odaítélésével zárult a 2014-es Astellas-díj Az év egészségügyi szakdolgozója pályázat. Az idei nemes megmérettetésre összesen 52 egyéni és 47 csoportos jelölés érkezett. A mezőny rendkívül erősnek bizonyult, a felterjesztők összesen 849 egészségügyi szakdolgozó munkáját ismerték el. Az egymással közel egyenrangú, egyformán értékes jelölések rangsorolásakor a bírálók számára idén is könnyebbséget jelentett, hogy a kimagasló teljesítmények elismerésére az Astellasdíj mellett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar által felajánlott szakmai különdíjak idén is rangos lehetőséget biztosítottak. A szakmai értékelés során a bírálók - a jelöltek korábbi életútját, szakmai, tudományos és oktatói tevékenységét vizsgálva - elsősorban a 2013-as esztendőben tanúsított teljesítményekre fókuszáltak. A zsűrizés során kiemelt figyelmet és elismerést kapott a jelöltek szakmai feladatokon felüli, például az egészségnevelés, vagy a prevenció területén végzett munkája is. Az értékelés végeztével, egyhangú döntést követően az Astellas-díj végül három egyéni és három csoportos kategóriában talált gazdára. Az egyéni jelöltek közül Sasváriné Bojtor Anna, a pécsi NŐVÉR-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. szolgálatvezetője az alapellátás, Bernáth-Lukács Zsuzsanna, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szívés Érgyógyászati Klinika kardiológiai asszisztense a járóbeteg-ellátás, Ungi Lászlóné, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika intézetvezető főnővére pedig a fekvőbetegellátás kategóriában került az első helyre. Az Astellas-díj odaítélésére a felterjesztett csoportok esetében szintén három szakterületen került sor: a járóbeteg-ellátás első helyezettje az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Laboratóriumának csapata lett, fekvőbeteg-ellátásban a Bethesda Gyermekkórház Neurológiai Osztályának munkatársai, helyszíni sürgősségi ellátás kategóriában pedig a Szentgotthárdi Mentőállomás bajtársai került az élre, így a díjat a közelgő átadási ceremónián ők vehetik majd át. A zsűri az értékelés során további díjak és kitüntetések odaítéléséről is döntött. A szakdolgozói utánpótlás oktatásában és a jövő szakdolgozói generációinak felkészítésében kifejtett kiemelkedő teljesítmények elismerésére a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 2011-ben hagyományteremtő jelleggel különdíjat alapított. Az egyetemi területi gyakorlatvezetői különdíjban 2014-ben az egészségügyi szakdolgozók, a gyakorlatos hallgatók, valamint az orvostanhallgatók elméleti oktatása és gyakorlati felkészítése terén kifejtett erőfeszítéseinek méltó elismeréseképpen Dr. Pápai Tibor, a Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrumának vezető ápolója részesült. A kiemelkedően sok és értékes felterjesztés bírálatát követően a zsűri a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által felajánlott idei szakmai különdíjak odaítéléséről is döntött. Egyéni kategóriában Medgyesi Anna, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika Intenzív Osztály ápolónője, csoportos kategóriában pedig az Országos Onkológiai Intézet Fej- Nyakdaganatok Multidiszciplináris Centrum szakdolgozói munkaközössége érdemelte ki az elismerést. A Magyar Kórházszövetség támogatását is élvező 2014-es szakdolgozói pályázaton a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények szakmai vezetői, valamint az alapellátási szakterületen tevékenykedő orvosok jelölhettek. A nagyközönség a jelölt csoportok értékelésében a 21 napos betegelégedettségi felmérés során kapcsolódott be, amikor közel beteg mondhatta el véleményét a felterjesztett csoportok munkájával kapcsolatban.

2 Az Astellas-díj Az év egészségügyi szakdolgozója 2014 pályázaton összesen 86 szakdolgozó került a díjjal elismertek közé. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására július 11-én, 14:00 órai kezdettel a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar épületében kerül sor. További információk: Morva Gábor pályázati programvezető Tel.: (1) Mobil: Weboldal:

3 A 2014-es Astellas-díj Az év egészségügyi szakdolgozója pályázat elismertjei: 1. ASTELLAS-DÍJASOK EGYÉNI KATEGÓRIA ALAPELLÁTÁS SZAKTERÜLET Név: Beosztás: Munkahely: Jelölő vezető: Sasváriné Bojtor Anna szolgálatvezető NŐVÉR-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Pécs) Fehérhegyi Imréné irodavezető A jelölőtől kapott szakmai méltatás: Sasváriné Bojtor Anna több mint húsz éve vezeti a NŐVÉR-MED Egészségügyi Szolgálatot, mely egyben az otthoni szakápolás bevezetésének, aktív indításának a szakasza is igen mozgalmas, tartalmas évnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy a jubileumi év alkalmából szakmai konferencia is megszervezésre került, melyen Sasváriné Bojtor Anna egy összegző, tartalmas előadást tartott. Több szakmai előadást, felvilágosító tevékenységet végez a lakosság körében. Munkáját áthatja a hivatás szeretete, megszállottsága, a betegek iránti tisztelete, Munkatársai munkáját gondos figyelemmel kíséri, naprakész ismeretekkel segíti őket. Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból képes helytállni, a még oly nehéz helyzetekben is. Az otthoni szakápolás további fejlesztésében is aktívan részt vállal, innovatív, újító megoldási javaslatokat tesz le a szakmai tárca elé. 20 fő munkatárs és több száz beteg ellátását koordinálja felelősséggel, lelkiismeretesen, biztosítva a feltételeket. Az Astellas-díj elnyerésére javaslom. (Fehérhegyi Imréné irodavezető) Bemutatkozás, szakmai hitvallás: Szakmai életutamat a hivatás iránti elkötelezettség, az emberek tisztelete és szeretete jellemzi. Pályaválasztásom is ebből fakadóan történt, tekintettel arra, hogy a személyiségemből fakadóan a másokon való segítés mindvégig motivált. Több évtizedes pályám során mindvégig törekedtem az új ismeretek megszerzésére, annak gyakorlati alkalmazására. Munkám során az ápolásszakma több területét ismerhettem meg, nem csak mint gyakorló ápoló, hanem oktatói, tanári munkámból fakadóan is. Szakképzettségem heterogén jellege is arra enged következtetni, hogy az ápolás-szakma presztízsét, elismertségét minél szélesebb körben tudjam képviselni. Nagyon fontosnak tartottam és tartom a permanens önképzést, az új ismeretek, kutatási eredmények megismerését, amit a gyakorlati és elméleti munkában egyaránt alkalmaztam és alkalmazok. Harminc éves oktatói tevékenységemre jellemző az építkező stílus, az innovatív módszerek kimunkálása, melyeket a gyakorlati és az oktatói munkámban is igyekeztem kamatoztatni. Fontosnak tartom a kutatásokat, azok publikációit mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban egyaránt. A felsőoktatásban eltöltött közel húsz éves oktatói tevékenységemet a pozitív pedagógiai szemlélet, a szakmai professzionizmus és a hallgatók tisztelete és szeretete hatotta át. Munkatársaimmal igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani és a team munka aktív részese lenni. Több szakmai szervezetben tevékenykedem, többek között kezdetektől fogva a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területén, mint alapellátási alelnök. Kezdetektől fogva képviselem az alapellátásban dolgozók érdekeit, nem csak a szakmai fórumokon, hanem a szakmapolitika területén is. Pályám egyik meghatározó területe az otthoni szakápolás kimunkálása, illetve országos szintű bevezetése. Szolgálatvezetőként rendkívül sok tapasztalatot szereztem, melyet nem csak a magam, hanem a munkatársaim nevében is mondhatom. Összegezve a pályám jellemzőit, amely egyben a szakmai hitvallásom is. Nevezetesen az elkötelezettség, a szakmai professzió, a segítő kéz * * *

4 EGYÉNI KATEGÓRIA JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS SZAKTERÜLET Név: Beosztás: Munkahely: Jelölő vezető: Bernáth-Lukács Zsuzsanna kardiológiai asszisztens Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Prof. Dr. Merkely Béla klinikaigazgató A jelölőtől kapott szakmai méltatás: Bernáth-Lukács Zsuzsanna a Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központjában szerzett gyógyszertári asszisztensi képesítést. Első munkahelyei közé tartozik a Honvéd Kórház és a Spartacus Sport Egyesület, amelyeknél laboratóriumi asszisztensként a gyakorlatban sajátította el az addig tanultakat februárjában került az Ér- és Szívsebészeti Klinikára, ahol a Kísérleti Labor asszisztensi állását fogadta el. Attól a hónaptól számítva 31. dolgos évét tölti Klinikánkon. Tudományra tanító és emberségre nevelő élettörténetekkel gazdag évek következtek. A kardiológia világában számos kísérleti kutatásban vehetett részt. Munkája elismeréseként 2002-ben az Év asszisztense díjjal jutalmazta a Klinika áprilisáig a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ ambulanciavezető asszisztense volt, mely időszakban az Egészségtudományi Kar diplomás ápoló szakát is sikeresen elvégezte. A munka, a tanulás és a család közötti elkötelezettséget nem tudta tovább felvállalni, lemondott vezető asszisztensi pozíciójáról, hogy teljes figyelmét az EKG, szívultrahang, terhelés, 24 órás szívritmus felvétel készítésére és rögzítésére, a pacemaker és az ICD beültetések koordinálására fordíthassa. Lehetőséget kapott a beteg edukáció megvalósítására. Ötödik éve már, hogy hetente szervez bemutató előadásokat a kardiológiai beavatkozásokról, a megváltoztatható életmódról és az egészség értékéről októberétől az ICD-PM-el élni Alapítvány edukátora, majd 2010 októberétől a Betegoktatók és egészségnevelők Közhasznú Egyesületének (BEOKE) alapítója és tanácsadója. Tapasztalatait 2011-től a SZÍVSN Országos Betegegyesület elnökeként, 700 regisztrált taggal, 2013 májusától a Nemzeti Beteg Fórum (NBF) Szív és Ér tagozatának elektoraként adja át 7 civil szervezetnek októberében a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségének (BEMOSZ) elnökségi tagja. Alakulásától kezdve a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) asszisztens tagozatának, az MKT Aritmia és Pacemaker munkacsoportjának és az MKT Rehabilitációs munkacsoportjának tagja. Szakmai fejlődéséért július elsején a Semmelweis Napon Rektori dicséretben részesült. A SZÍVSN országos betegegyesület elnökeként az elmúlt évben 10 akkreditált szakmai továbbképzésen tartott előadást, 2 szűrőprogramot, 30 felvilágosító programot, 6 egészség megőrzési kampányt szervezett. Köztük a SZIVSN a stroke és az infarktus ellen I, SZIVSN a keringési betegségek ellen II, védett SZÍVSN program Dr. Szócska Miklós támogatásával, Nordic Walking a Városmajorban, egyél SZÍVSN módra és Anna Jóga. Decemberben elkezdte az 1. SZÍVSN-MESZK Szakmai Nap előkészítését és szervezését. Cikke jelent meg az IME Egészségvezetők lapjában. Pályázatokat ír és következő tervei közt szerepel, hogy legalább 10 budapesti kórházban megvalósíthassa az egyesület programját. A Hegyvidék önkormányzat felkérésére az infarktus és a stroke jeleiről rendszeresen tart előadásokat a kerület lakóinak. A civilekért és a közösségért végzett színvonalas és önzetlen munkájáért Bernáth-Lukács Zsuzsanna szakmai díjra való pályázatát messzemenőkig támogatom. (Prof. Dr. Merkely Béla klinikaigazgató) Bemutatkozás, szakmai hitvallás: Szerencsésnek tartom magam, mert 1983 februárjában asszisztensként Juhász-Nagy Sándor professzor csoportjába kerültem. A szerény polihisztor, egyetemi tanár széleskörű, alapos és átfogó tudása, segítőkészsége mágnesként vonzotta a fiatalokat.

5 Megértettük: a napokat fel kell építeni, az elejétől a végéig. Igazi érdeklődés, tárt karok, kommunikáció, tapasztalatcsere segített a problémák megoldásában. Szellemi örökségét tanítványai viszik tovább a Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinikán folyó gyógyítási, oktatási és tudományos munkában után a klinika EKG-s asszisztenseként sok ezer EKG, pacemaker lekérdezés ultrahang és terheléses vizsgálat elkészítésével bátran kijelentem: a hozzáértő asszisztens fejben már összerakja a diagnózist és hozzá a kezelési alternatívákat. Szellemi mentorom, Merkely Béla professzor a kezdetektől nyitotta a kapukat a szakdolgozók szakmai fejlődéséhez, kongresszusi előadásaihoz. A kardiológia elmúlt 20 éve robbanásszerű változást hozott a szívbetegségek gyógyításában, de hiányzik az egészségnek, mint legnagyobb értékünknek a megbecsülése. A képzett szakdolgozó betegoktatóként is sokat tehet megfelelően kommunikált, magas színvonalú munkájával a betegek személyre szabott gyógyulásáért. A tudatos életpálya-modell kialakítása teszi lehetővé a jó gyakorlatok megosztását. A szakdolgozói szerepek is változnak, új szakterületek jelennek meg érdekes, izgalmas problémákkal. Csak a tudás és a tanulás emeli az ápoló szakmai és emberi fejlődését. Sokan feladják álmaikat, nem tanulnak tovább, sodródnak és céltalanul élnek. Számomra a legfontosabb küldetés az információhiányból származó kiszolgáltatottság csökkentése, a szív betegségeinek magyar, érthető betegközpontú megfogalmazása, ismeretterjesztés és személyre szabott beteg edukáció. Hazánkban főre 5 kardiológus jut, az orvosi leterheltség oldására képzett diplomás szakdolgozók vállalkoztak, ez pedig új közalkalmazotti státuszok megjelenését vonja maga után. A személyre szabott betegoktatás, hatékonyabb és bizonyítottan gyorsabb gyógyulást hoz magával. Hiszek magamban, hiszek magasan kvalifikált szakdolgozóinkban, és hiszek abban, hogy a prevenció és az egészséges életmódra nevelés sok magyar ember életét fogja meghosszabbítani! * * *

6 EGYÉNI KATEGÓRIA FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS SZAKTERÜLET Név: Beosztás: Munkahely: Jelölő vezető: Ungi Lászlóné intézetvezető főnővér SZTE SZAKK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Balogh Dénes Klinikai Központ főápoló A jelölőtől kapott szakmai méltatás: Ungi Lászlóné közel négy évtizede szolgálja az egészségügyi ellátást. Már szakmai munkássága elején is bizonyította kiválóságát, önmagától és munkatársaitól és munkatársaitól is pontos, precíz munkát követel. Mindenkori példamutató szakmaszeretete nagyon széles skálán igazolható, ezt tükrözik sokrétű és magas szintű iskolai és szakmai végzettségei. Kezdetben az orvostudományi egyetem osztályvezető ápolójaként három műszakban dolgozott az ápolás egyik legnehezebb szakmaterületén, a hematológián. A mai napig nem hagyta el a közvetlen betegellátást. A hematológiai betegek ápolásában példaértékű munkát végez, a betegek rajongással vegyes elismeréssel adóznak felé. Példaként egy hematológiai betegtől: alig várjuk, hogy Katika nővér legyen műszakban, mert ha van egy kis ideje, mindig leül az ágy mellé és egy-egy mosolyt vagy jó szót nyújt nekünk, ami a szívéből jön Tanulmányai és eddigi szakmai munkássága is egyértelművé teszik, hogy érdemes az egyéni ASTELLAS-díj elnyerésére. Ungi Lászlóné intézetvezető főnővér a változó körülményekhez és az új szakmai kihívásokhoz alkalmazkodva folyamatosan törekszik arra, hogy megújítsa szakmai és vezetői ismereteit. A tanulmányok mellett szakmai tapasztalatait és korszerű ismereteit kitűnően integrálva, olyan problémamegoldó képességgel rendelkezik, hogy intézetében és az SZTE Klinikai Központ menedzsmentjében is komoly szakmai eredményeket produkál. Bizonyítja ezt, hogy 15 éven át a Klinikai Központ főnővérének helyettese, napjainkban is példamutató igényességgel kapcsolódik be a 30 tagú klinikai központ főnővéri karába, ahol karizmatikus, tiszteletet parancsoló személyiségként tekintenek rá, akit munkatársai meghallgatnak és tanácsait, véleményét példaértékként kezelik. Klinikai főnővérként rendkívül igényes, példamutató egyéniségével kiváló munkatársi kapcsolatokat épít, és a közösséget tiszteletben álló személyisége révén össze is tartja. (Balogh Dénes főápoló) Bemutatkozás, szakmai hitvallás: Az ápolás olyan, mint a vallás. Jellemzi a hivatás, elhivatottság, erkölcsi tartás. Szeretet, türelem, a szenvedő bátorítása, az elesett támogatása. A hit látja a láthatatlant, elhiszi a hihetetlent, és eléri a lehetetlent. (ismeretlen szerző) Hiszem, hogy az ápoló ápolja a testet, gyógyítja a lelket, vigasztalja a vigasztalhatatlant, oly sokszor hallja az utolsó légvételt, és fogja a görcsösen levegőt markoló kezet. Végigszenvedi a haláltusát, kicsit ő is belehal, és másnap a kelő nappal újraéled, mert más kapkod segítő keze felé. És, ő, az ápoló, a nővér - akit ugyan megaláztak, jelzővel illettek - nem fordíthat hátat, mert akkor ki maradna a gyógyulni vágyó és a menthetetlen mellett. Hiszem, hogy az ápolás hivatás: aki az ápolói foglalkozást választja élethivatásul, annak szakmai tevékenységét minduntalan az emberek iránti figyelem, tisztelet, megbecsülés, szeretet, felelősségérzet kell, hogy vezérelje. Hiszem, hogy az ápolás művészet: az ápolók fejlesztik művészetté, amikor gyakorlati munkájuk során az egyén szükségleteinek megfelelően a tudományokból vett ismereteket saját személyiségükkel is ötvözve alkalmazzák. Hiszem, hogy az ápolás küldetéssel bír. Florence Nightingale megfogalmazásával élve: Az ápolás olyan küldetés, mely megtanít minket arra, hogy ne mindig csak önmagunk legyünk fontosak, hanem vegyük észre a másik embert.

7 Hivatásként érdemes csak megélni, mert különben elveszti valódi értékét; akár azzal, hogy divattá válik, akár azzal, hogy kenyérkeresetté süllyed. És hiszem, hogy az ápolónő munkája háromszoros érdeklődést kíván: szellemi érdeklődést az eset iránt, szívbeli érdeklődést a beteg ember iránt, szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt. (Florence Nightingale nyomán) Az életem értelme mindig a hit, a család, a munka volt és lesz életem végéig * * *

8 CSOPORTOS JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS SZAKTERÜLET A díjazott csoport: Intézmény: Jelölő(k): A csoport vezetői: A csoport tagjai: Laboratórium szakdolgozói csoportja Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos és Szabó Julianna szakdolgozói igazgató Dr. Sanih Loai laborvezető főorvos és Bokor Károly laborvezető Bokor Károly laborvezető Szőkéné Ősz Réka orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus Szarka Béláné vezető asszisztens Nagy Zoltánné szakasszisztens Apáti Jánosné asszisztens Gürtlerné Balla Julianna asszisztens Kovács Istvánné asszisztens Kuhár Károlyné asszisztens Meichl Attiláné asszisztens Virágné Kovács Lucia OKJ ápoló A jelölőktől kapott szakmai méltatás: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény laboratóriuma az Intézet diagnosztikai részlegeként, klinikai kémiai, hematológiai, alvadási, immunkémiai és szerológiai vizsgálatokat végez, Érd és a környező települések: Diósd, Sóskút, Pusztazámor, Tárnok lakosainak számára, amelynek száma csaknem A magas szintű laboratóriumi munkában 3 diplomás, 2 szakasszisztens, 5 asszisztens, 1 adminisztrátor és egy kisegítő dolgozó vesz részt. A dinamikusan fejlődő (új vizsgálatokkal bővülő, modern technikát alkalmazó) laboratórium nem működhet hatékonyan a szolgáltatást igénybe vevők megfelelő információkkal történő ellátása nélkül. A laboratórium nagy hangsúlyt fektet arra, hogy feladatai során, az egyes településeken dolgozó háziorvosok, illetve az Intézetben dolgozó szakorvosok, a vizsgálatok nyújtotta információkhoz jussanak. Kiemelten kezeljük a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartást. Mind a vezetés, mind a munkatársak elkötelezettek a klinikusok igényeinek és elvárásainak mindenben megfelelő, jó minőségű, a kor elvárásait követő, az intézet gazdasági helyzetét figyelembe vevő módszerek bevezetése, a magas szakmai színvonalú szolgáltatások teljesítése iránt. A megfelelő információáramlás és a korszerű szakmai információk közzététele szolgálja a laboratóriumi diagnosztikába vetett bizalom megerősítését. Ennek bizonyítékaként született meg az elmúlt évben a Felhasználói Kézikönyv, amely a laboratóriummal kapcsolatban állókat tájékoztatja a laboratórium által nyújtott diagnosztikai szolgáltatások teljes köréről, ezek igénybevételének módjáról. Vizsgálatspecifikus ajánlások találhatók benne a vizsgálatot kérő klinikusok és paciensek számára a preanalitikai folyamatok szakszerű elvégzéséhez (beteg előkészítés, mintavétel, szállítás) és eligazítást ad a vizsgálati eredmények értékeléséhez. A megfelelő kommunikáció hatékonyságának ellenőrzése céljából különböző indikátorokat vezettek be, melyet minden évben kiértékelnek és nem megfelelő eredmények esetén javító intézkedéseket hoznak. A preanalitikai hibák kivédésének érdekében állandó kapcsolatban állnak az alapellátás nővéreivel, tanácsokkal látják el őket, ezen oktató munka elvégzésével közel 10%-kal csökkent a rossz mintavétel miatti minta analízisének elutasítása. A laboratórium vezetőinek és szakdolgozóinak meggyőződése, hogy a hosszú távú, eredményes működés legfontosabb feltétele, hogy a szolgáltatást igénybe vevők igényeit és elvárásait a lehető legteljesebb mértékben kielégítse tevékenységével és szolgáltatásaival. Munkájuk alapelve a mindig tökéletes minőségű anyagok és megfelelő technológiák alkalmazása szolgáltatásaik során.

9 A laboratórium alkalmazottainak számára a munkavégzés azt jelenti, hogy szakmai tevékenységük alatt magas szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek mindenben megfelelően, a legjobb tudásuk szerint járjanak el. A minőségi elvárásoknak való megfelelést valamennyi munkatárs magáénak érzi, így tudatosan törekszik az egyenletes magas színvonalú munkavégzésre. A laboratórium szakdolgozói küldetésüknek tekintik hivatásukat és arra törekszenek, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vevők érezzék, tapasztalják. Ennek eredményeképpen a 2013-ban elvégzett betegelégedettségi vizsgálat eredményei közül a válaszolók 70%-a tartja elfogadhatónak a vizsgálat előtti várakozási időt, a szakmai felkészültségükkel 90% elégedett, és az egyéb válaszok között elismerést szeretnének adni a szakdolgozóinknak: segítőkészek, kedvesek, udvariasak válaszok voltak többségben. A laboratórium szakdolgozói fontos feladatuknak érzik a szűrővizsgálatok jelentőségét, ezért az Intézmény által szervezett Egészségnapon, vettek részt, ahol egészségfejlesztési és nevelési tanácsokat adtak a szűrővizsgálatok elvégzése mellett. Lehetőségeikhez mérten rendszeresen részt vesznek konferenciákon, kongresszusokon, szakmai napokon, ahol előadásaikkal is emelik a rendezvény színvonalát. Szakmai tudásuk szinten tartása érdekében többször részt vesznek továbbképzéseken, egy fő klinikai biokémikus képzésben vesz részt. (Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos és Szabó Julianna szakdolgozói igazgató) * * *

10 CSOPORTOS FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS SZAKTERÜLET A díjazott csoport: Intézmény: Jelölő(k): A csoport vezetői: A csoport tagjai: Neurológiai Osztály szakdolgozói Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Dr. Velkey György főigazgató és Molnár Gabriella ápolási igazgató Prof. Dr. Fogarasi András osztályvezető főorvos és Kissné Bánfi Rozália osztályvezető főnővér Kiss Sándorné főnővér Csonka Jánosné ápoló Farkasné Lencsés Ildikó ápoló Fazekas János ápoló Hegedűs Zoltán ápoló Hunor Melinda ápoló Juhos Gizella ápoló Kuiné Kovács Erika ápoló Légrádiné Markos Ildikó EEG asszisztens Nemes Ágnes ápoló Miskoff Mihályné ápoló Némethné Penev Ilona ápoló Rózsahegyi Dorina ápoló Tariné Arlett Tünde EEG asszisztens Tóth Mónika ápoló Barla Gábor segédápoló Kneif Tamásné ápoló Dekmár Gabriella EEG asszisztens A vezetőktől kapott szakmai méltatás: Neurológiai osztályunk ápolói közösségét örömmel jelöljük az Astellas-díj - Az év egészségügyi szakdolgozója csoportos kategóriájában. Indoklásul a csapat szakmai felkészültségét, tudatosan ápolt szakmai és emberi közösségét, ennek következtében betegeikhez és azok hozzátartozóihoz kialakított különleges, mélyen emberi, empátián és segítőkészségen alapuló viszonyát hozzuk fel. Betegkörük az epilepszia különböző formáival küzdő, vagy izombeteg gyerekek csoportjából kerül ki. Kivizsgálásuk, gyógyszeres beállításuk, vagy műtéti előkészítésük nem egy esetben elhúzódó, és rendszeres gondozást igénylő feladat, amelyben az orvosi irányítás mellet az ápolók közreműködése kiemelt jelentőséggel bír. A rohamozó gyerekek szakszerű ellátása mellett ebben a munkában a család pszichés vezetése, támogatása az ápolók oldaláról különösen hangsúlyos, személyes hangvétel és viszony kialakítását igényli. Ugyancsak többlet terheket ró az ápolói közösségre, hogy betegeik közül nem egy a betegség természetének megfelelően szellemileg sérült, sajátost foglalkozást, vezetést igénylő gyermek. Mindez talán nem több, mint amit egy felkészült, jó emberi kvalitásokkal rendelkező ápolói közösségtől elvárhatnánk, bár a tapasztalat az egészségügyi napi rutinban nem ezt a képet mutatja. Amiért mégis a díjra jelölésnek érdemesnek tartjuk a Bethesda neurológiai ápoló csapatát, az egy szóban foglalható össze: a szeretet. Ez a közösség szenvedélyesen szereti a munkáját és az ezektől a krónikus, nem egy esetben élethosszig tartó betegséggel küzdő gyerekeket. Külön is szeretnénk kiemelni az a munkabírást és szolgálatkészséget, mellyel kórházunk közösségi feladatiban, pl. a hátrányos helyzetű, roma lakosság körében végzett szűrőprogram felvállalásával, vagy a hallgatók gyakorlati képzésében nyújtanak. Mindezek alapján jó szívvel ajánljuk az Astellas-díjra a Bethesda Neurológiai osztályának ápolói közösségét. (Dr. Velkey György főigazgató és Molnár Gabriella ápolási igazgató) * * *

11 CSOPORTOS HELYSZÍNI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKTERÜLET A díjazott csoport: Intézmény: Jelölő(k): A csoport vezetője: A csoport tagjai: Szentgotthárd Mentőállomás bajtársai OMSZ Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Dr. Lórántfy Mária regionális orvos igazgató Nagy László állomásvezető mentőtiszt Nagy László állomásvezető mentőtiszt Nagy Tamás mentőtiszt Németh László mentőtiszt Simon Veronika mentőtiszt Dr. Nagypál Judit mentőorvos Bedi Gábor mentőápoló Gaál Imre mentőápoló Gyarmati Gergely mentőápoló Gyarmati Ottó mentőápoló Monek Imre mentőápoló Papp Zoltán mentőápoló Rátkai Imre mentőápoló Ropos Gábor mentőápoló Vinkó Tamás mentőápoló Szokol László mentőápoló Fábián Szabolcs mentőgépkocsi-vezető Früstök Dávid mentőgépkocsi-vezető Horváth Balázs mentőgépkocsi-vezető Klujber Kálmán mentőgépkocsi-vezető Koller Péter mentőgépkocsi-vezető Mesics Zoltán mentőgépkocsi-vezető Németh Csaba mentőgépkocsi-vezető Serfecz Tibor mentőgépkocsi-vezető Szukics Ferenc mentőgépkocsi-vezető Vaskó Zoltán mentőgépkocsi-vezető Gyarmati János mentőgépkocsi-vezető Ropos-Kutasi Katalin mentőtiszt A jelölőktől kapott szakmai méltatás: A Szentgotthárdi Mentőállomás teljes kollektíváját, vagyis a fentebb felsoroltak csoportját az alábbiak miatt tartjuk méltónak az Astellas-díj odaítélésére: Szentgotthárdon 1965 óta működik mentőállomás. Azt megelőzően a város és a környék mentőellátását a körmendi mentőegységek végezték. Az egyre több mentőfeladat indokolta mentőállomás-indítás jelentős mérföldkő volt Szentgotthárd életében ben a volt városi rendelőintézet épületét kapták meg, amelyben jelenleg is működik a mentőállomás től szakmai színvonal emelkedés következett be, ugyanis az Országos Mentőszolgálat esetkocsit indított a Szentgotthárdi Mentőállomáson. Jellemző a mentők város általi megbecsülésére, hogy közadakozásból egy új mentőautót vásároltak. A kezdetben csak nappali 8 órában szolgáló esetkocsi 1997-től már mindennapi 24 órában szolgál egy mentőgépkocsival együtt. A mentőállomás kollektívája frekventált térségben, a hármashatár közelében tevékenykedik, így gyakorta kell a magyar betegek mellett osztrák, szlovén betegeket is ellátniuk. Ugyancsak sok feladatot ad a területükön áthaladó 8-as számú nemzetközi főútvonal, ahol súlyos balesetek felszámolásában számos alkalommal kellett részt venniük.

12 A térségben sürgősségi ellátásra szorult betegeket km-es szállítás után tudják átadni a szombathelyi, illetve a zalaegerszegi kórházban. Ez ugyancsak fokozott terhet ró a mentődolgozókra. Azért, hogy minél jobban meg tudjanak felelni a szakmai elvárásoknak, közösen gyakorolnak, tanulnak. Ebben a saját számítógépen tárolt tananyagok, és a csoportos gyakorlások fontos szerepet játszanak. Annak érdekében, hogy fizikai erőnlétüket testmozgással javítsák, konditermet rendeztek be a mentőállomás egyik helyiségében, ahol a szabadnapos bajtársak részére gyakoriak a közös tréningek. A külső-belső környezet szépítését fontosnak tartják, ezért parkosítással is igyekeztek azt szépíteni. Az elhasználódott bútorzat cseréjét társadalmi munkával, valamint adakozásból oldották meg. Közösségi összetartozásukat jellemzi, hogy beteg, bajba került bajtársukat közösen segítik. A csapatszellem erősítése érdekében évente családi napot tartanak májusában a Mentőnapi ünnepségekhez kapcsolódóan Nyílt Napot rendeztek, amelynek alkalmából az ideiglenes Mentőgarázs Múzeum ban mutatták meg a város és környéke aprajának-nagyjának a mentők múltját, mentőkocsi-bemutatóval pedig a jelenét. A mentési bemutató egy diszkóbaleset döbbenetes imitációjával adott lehetőséget a tanulságok levonására a jelenlévőknek. Az elsősegélynyújtás terjesztését egyéb módokon, iskolai-óvodai oktatásokban is megvalósítják. Helyi kapcsolataik mellett az Osztrák Vöröskereszt mentőivel is rendszeresek a találkozások, a tapasztalatszerzés. (Dr. Lórántfy Mária regionális orvos igazgató) * * *

13 2. EGYETEMI TERÜLETI GYAKORLATVEZETŐI KÜLÖNDÍJ Név: Beosztás: Munkahely: Jelölő vezető(k): Dr. Pápai Tibor PhD centrumvezető ápoló MH EK Honvédkórház Dr. Zsiros Lajos PhD orvos dandártábornok, orvos igazgató A jelölőtől kapott szakmai méltatás: Dr. Pápai Tibor PhD egyetemi okleveles ápoló, a Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrum vezető ápolója az egészségügyben eltöltött 26 éves munkaviszonyából 21 éve a Magyar Honvédség Honvédkórházában dolgozik. A több mint negyed évszázados pályafutása során intézményünkben a mentőszolgálat, az aneszteziológia és intenzív terápia, valamint a sürgősségi betegellátás területén végzi szakdolgozói tevékenységét ben diplomás ápolói, majd 2004-ben a Magyar Honvédségben elsőként egyetemi okleveles ápolói végzettséget szerzett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán. Rá tíz évre a hazai oktatás/felsőoktatás és honvéd egészségügy számára egyaránt fontos, tartalmas, átfogó, úttörő jellegű kutatással január 23-án védte meg Az egészségügyi tisztek és altisztek katona-egészségügyi ismeretei, kompetenciái, azok fejlesztésének lehetőségei című doktori PhD értekezését summa cum laude minősítéssel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Iskolájában. A Jelölt magas szakmai ismereteinek birtokában, humánus, de következetes vezetési stratégia alkalmazásával biztosítja a Sürgősségi Centrum legmagasabb szintű, folyamatos működését az irányítása alá tartozó szakdolgozók munkájának szervezésével, támogatásával és koordinálásával. Aktív és hatékony vezetői stílusával jelentős szerepet vállal az intézmény ápolásszakmai taktikai és stratégiai programalkotásában, illetve a gyógyítási, ápolási, oktatási és kutatási tervek kidolgozásában és végrehajtásában. Feladatait megbízhatóan, kiváló színvonalon látja el. Munkatársaival jó munkakapcsolatot alakít ki, teljes mértékben elfogadott vezető. A rábízott erőforrásokat jól hasznosítja, így biztosítva a rendszer hatékony működését. Kommunikációs készsége és szakmai ismeretei egyaránt kimagaslóak. Rendszerismerete és fejlesztési készsége kiváló; elméleti felkészültségére és gyakorlati tudására, tapasztalataira országos szinten is igényt tartanak, szakértőként és oktatóként egyaránt. Napi ápolásvezetői munkája mellett nagy odafordulással, szerepazonosulással vesz részt a betegellátásban, melyre a humanitás, szakmailag jól megalapozott biztonságos betegápolás jellemző, mind a betegek, mind pedig hozzátartozóik és az ellátó team maximális megelégedettségére. A betegellátás során is jól alkalmazza, kollégáit segítve, oktatói képességeit. Kollégái szívesen dolgoznak vele, mert általuk megfogalmazva a Jelölttel való közös munka során mindig tanulhatnak valami újat, leginkább praktikumot. Elméleti és gyakorlati képzettsége kiváló. Az új szakmai ismeretek elsajátítására kellően nyitott, azokat a gyakorlatban is jól alkalmazza. Szakterületének ismert, elismert egyetemi oktatója, aki ugyanakkor felkészültsége, tudása állandó bővítésére törekszik. A betegellátási folyamatokat maradéktalanul átlátja, azokat hatékonyan koordinálja. Szerepet vállal a szakterület országos fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, illetve megvalósításában is. Elméleti fölkészültsége és gyakorlati tapasztalatai egyaránt kiemelten alkalmassá teszik a vezetőktől elvárt megalapozott, ugyanakkor kellő időben meghozott, felelős döntésekre, és e döntések gyakorlati megvalósítására egyaránt. Intézményi szinten is kiemelt elhivatottsággal kezeli a szakdolgozók, gyakorlatos hallgatók és orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati képzését. A minőségi gyakorlati oktatás nehézségeit felismerve a Jelölt kezdeményezése alapján indult el a Honvédkórház Klinikai Demonstrációs Egységének megvalósítása.

14 A tervezésben való aktív részvétele és a kivitelezésben tanúsított szakmaiságának eredményeként 2014 januárjában került átadásra az ország első, nemzetközi színvonalú Kórházi Klinikai Demonstrációs Egység, amelyben a Jelölt jelenleg is kimagasló oktatói tevékenységet végez. A fentiek alapján Dr. Pápai Tibor PhD vezető ápoló kollégám jelölését nem csak a magam, de az intézményünk valamennyi orvos- és ápolásszakmai vezetője és kollégája nevében is maximálisan támogatom! (Dr. Zsiros Lajos PhD orvos dandártábornok, orvos igazgató) Bemutatkozás, szakmai hitvallás: Gyermekkorom és szakmaiságom meghatározó egyénisége, aki későbbi tanítóm lett, egy igazi doktor bácsi volt, aki korát megelőzve szakmaiságával és korszerű gondolkodásmódjával igazi családi orvosként végezte munkáját. Amikor 14 évesen dönteni kellett a továbbtanulásról, számomra egyértelmű volt, hogy az egészségügyet válasszam, így egészségügyi tanulmányaim a váci Egészségügyi Szakközépiskolában kezdtem meg. Abban az iskolában, ahol jelenleg óraadó tanárként tanítok. Mindennapjaim meghatározó szakmai élményei és elismerései közé tartozik, hogy volt tanáraimmal együtt taníthatok, és a felnőttképzésben gyakran volt iskolatársaimnak vagy ma már azok gyermekeinek adhatom át ismereteim legjavát. A felsőfokú tanulmányaim alatt szerzett ismeretek és az elmúlt 25 éves, a betegellátás területén végzett munkám során elsajátított rutin ma már elengedhetetlen részét képezi hitelességemnek. Hiszem és vallom, hogy a jó szakember attól hiteles, és elfogadott a betegek, hozzátartozók, kollégák és a tanulók által, ha nem csak elméletben, de a gyakorlatban is műveli és fejleszti ismereteit, képességeit. Véleményem szerint a mai egészségügyi szakdolgozó egyik legfontosabb kompetenciája az adaptáció, ez biztosítja a biztonságos betegellátást és az ellátórendszer működőképességét. Ezért mind ápolásvezetői, mind oktatói funkciómban kiemelt figyelmet fordítok az adaptáló képesség fejlesztésére, amely csak megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati képességek birtokában végezhető. Mentális egyensúlyom fenntartásának elengedhetetlen része mind az oktatói, mind az ápolói, ápolásvezetői szerepben és feladatkörben megélt siker, elismerés és őszintén bevallva, néha a kudarc is. Saját karriermodellem alapján vallom, azt, hogy az egészségügyben adott a karrierépítés lehetősége, megfelelő elhivatottsággal, kitartással, szorgalommal és nem utolsó sorban kollegiális és családi támogatással. Ezek a támogatások egyértelművé kell, hogy tegyék számunkra, hogy az elsajátított ismereteket és képességeket a kölcsönösség elve alapján tovább adjuk kollégáink és jövendőbeli kollégáink számára. Ápolóként, vezetőként és oktatóként is komoly kihívást jelent, hogy szakmaiságunkkal mindig egy lépéssel előbbre járjunk környezetünktől. Ezen elv alapján vallom, hogy aki a jövő nemzedékének a jelent oktatja, az a múltat oktatja! * * *

15 3. MESZK KAMARAI EGYÉNI KÜLÖNDÍJ Név: Beosztás: Munkahely: Jelölő vezető: Medgyesi Anna ápoló PTE KK Neurológiai Klinika Szabó Gergelyné klinikavezető főnővér A jelölőtől kapott szakmai méltatás: Anna 24 éve dolgozik betegágy mellett, ápolóként. 18 éve végzi a Neurológiai Klinikán a súlyos állapotú betegek lelkiismeretes ápolását. Ápolói munkája során figyelemre méltó és kiemelkedő tapasztalatot szerzett, ismereteit pedig igyekszik átadni a kezdő, új dolgozóknak is. Jó kommunikációs képességgel rendelkezik, csapatmunkára való alkalmassága kiváló. A betegekkel szemben tanúsított empatikus viselkedése példamutató. Munkája, kitartása, szakmaszeretete példaértékű. Elkötelezett hivatása iránt. Megbízható, szakmailag képzett szakember. Szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt vesz. Igyekszik lépést tartani a szakápolással kapcsolatban megjelenő új irányelvekkel. Az ápolói hivatás nehézségei mellett ennyi év után is örömöt tud nyújtani neki e két szó: köszönöm nővérke. Az osztály jellegéből fakadóan sajnos gyakran ápolunk végső stádiumban lévő betegeket. Ezért nem tudnék kiemelni egyetlen, beteggel kapcsolatos különleges, érdekes történetet sem, hiszen a halál minden ember esetében különleges. Anna segít ezeknek a betegeknek abban, hogy megőrizhessék emberi méltóságukat. Hogy mivel tud segíteni? Megmosdatja a beteget, megmossa a haját, megborotválja, és van kedves szava, tud mosolyogni (Szabó Gergelyné klinikavezető főnővér) Bemutatkozás, szakmai hitvallás: Egy gyermek édesanyja vagyok, férjem mentőszakápoló. 12 évesen már határozott elképzelésem volt arról, hogy én majd ápolónő leszek. Hogy miért is szerettem volna ezt már gyerekfejjel, a mai napig nem tudom. Hosszú és rögös út vezetett a megvalósításhoz, de végül is sikerült. Nem volt egyszerű a harcot felvenni édesanyámmal, mert ő nem támogatta az elképzelésemet ben mint 4 órás segédnővér kezdtem dolgozni a pécsi gyermekkórház sebészetén között már 8 órában műszakoztam. Szerettem nagyon a munkámat, de hiányzott az előrelépés. Vágytam arra, hogy iskolába járjak, mert tanulatlan voltam. Sajnos ez így és ilyen formában nem valósulhatott meg, ezért saját utamon járva 1994-ben elkezdtem felnőtt nappali tagozaton az OKJ-s szociális gondozó és ápoló szakot, amit kitűnő eredménnyel végeztem el. Jelenlegi munkahelyemen mint osztályos nővér kezdtem 1996-ban, majd ben az intenzív részlegre kértem magam. Jó eredménnyel érettségi vizsgát tettem és végre megszereztem az OKJ 54-es végzettséget, dicsérettel. Jelenleg is tanulok, felnőtt intenzíves szakápolói képzés keretében. Hiszem, hogy az ápolás minőségének életmentő szerepe van, tudom hogy az alázat, a feltétel nélküli segítségnyújtás, az empátia és türelem nagyban befolyásolják a betegek állapotának változását és segítenek túlélni súlyos betegségét. Tudom, hogy mennyire fontos a szaktudás, ezért igyekszem minden tudásommal segíteni a betegek felépülését. Néha nagyon nehéz és fárasztó, vannak hullámvölgyek, de valami megmagyarázhatatlan erő tovább hajt. Hozzátartozók és betegek visszajelzéseiből merítek sokszor erőt. Sajnos sok esetben elmarad a sikerélmény, de akkor is tovább kell menni. Mosolyogva és a betegeket biztatva kell a munkát folytatni. Nincs felemelőbb érzés annál, mint amikor egy beteg felépül és élheti tovább az életét. Jó érzés tudni, hogy nekem is részem van benne. Tudom, hogy közhelynek hangzik, de ez a munka tényleg teljes embert kíván és csak szívvel-lélekkel érdemes csinálni, mert úgy van értelme. Én szeretnék ennek minden körülmények között megfelelni, a legjobb tudásom szerint. Így van ez jól, azt csinálhatom, amit szeretek és nem bántam meg a nővérként eltöltött 24 évből egy percet sem. Ha elölről kezdhetném, nem változtatnék rajta * * *

16 4. MESZK KAMARAI CSOPORTOS KÜLÖNDÍJ A díjazott csoport: Intézmény: Jelölő(k): A csoport vezetői: A csoport tagjai: Fej- Nyakdaganatok Multidiszciplináris Centrum szakdolgozói Országos Onkológiai Intézet Dr. Remenár Éva centrumvezető főorvos és Dr. Zoltánné Csorba Éva ápolási igazgató Dr. Remenár Éva centrumvezető főorvos, Dr. Boér András osztályvezető főorvos és Szalai Márta osztályvezető főnővér Szalai Márta osztályvezető főnővér Kovács Krisztina osztályvezető főnővér helyettes Zsizsnyowszky Valentina gazdasági nővér Lengyel Mónika ápoló-onkológiai szakápoló Pintér Zsuzsanna ápoló Gál László ápoló Buczkó Ágnes ápoló Nagy Ágnes ápoló Gárgyán Katalin ápolási koordinátor Kara Kristóf ápoló Lucziné Tahi Katalin ápoló Kada Beatrix ápoló Dobos Ágnes ápoló Lasztóczi Emil ápoló Jaskó Attila ápoló Cseke Éva ápoló Viola Károlyné ápoló Klucsik Eszter segédápoló gyakorló ápoló Égető Anna segédápoló gyakorló ápoló Csepke Renáta segédápoló gyakorló ápoló Mihályi Réka segédápoló - medika Lénárt Enikő segédápoló - medika Gáspár Ildikó segédápoló Rudolfné Ruha Jolán segédápoló A jelölőktől kapott szakmai méltatás: A Fej- Nyakdaganatok Multidiszciplináris Centrum tevékenysége kiterjed Magyarország egész területére. A fej - nyaki daganatos betegek műtéti kezelésén túl a páciensek kemoterápiás, sugárterápiás és palliatív ellátását is végzik. Felvállalják a betegek után követését, rehabilitációját. Betegeik többségét a diagnózistól a halálukig követik, ezért mind a betegekkel, mind a hozzátartozóikkal mély emberi kapcsolatokat alakítanak ki. Az ápolóink munkáját a szaktudás, az emberségesség, az empátia, a segíteni akarás jellemzi. A nagyfokú szellemi, pszichés és fizikai igénybevétel ellenére is mindig jut egy-egy kedves szavuk, egy mosolyuk betegeiknek és hozzátartozóiknak is. Az évente elvégzett betegelégedettségi mutatókból is kiderül, hogy betegeik ragaszkodnak osztályukhoz, megbíznak a dolgozókban, számítanak a segítségükre. Az 57 ágyas osztály, jellegénél fogva nagyon nagy fizikai és pszichés megterhelést jelent a szakdolgozóinknak ban 1872 fekvőbeteg és 1296 ambuláns kemoterápiás beteg ápolási feladatait látták el fekvőbeteg osztályon. Ennek ellenére minimális a szakdolgozó elvándorlás, a kollégák többsége évtizedek óta osztályon dolgozik.

17 A szakdolgozóinkra jellemző, hogy törekednek a minél teljesebb szakmai tudásra. Egy PhD-, négy főiskolai-, két OKJ ápoló, és két orvostanhallgató van a csoportban. Ezek mellett két fő aktívan is részt vesz az ápolóképzésben a felső- és középoktatásban (SE, PTE, GYEMSZI-ETI). Az osztály helyet biztosít a szakmai gyakorlatokhoz, melyet az ápolók tudásukkal és aktivitásukkal segítik. Gyakorlati tudásuk, szakmai elhivatottságuk és emberi hozzáállásuk miatt népszerűek az orvostanhallgatók körében, így több leendő orvost is kiképeznek a betegápolás gyakorlatában óta minden évben aktívan segítik munkájukkal az országos szakdolgozói konferenciák megszervezését az onkológia szakterületén. Számos konferencián nagy számban vesznek részt előadásokkal, poszterekkel (2013- ban két országos konferencia szervezését bonyolították, ahol 16 előadást tartottak). Intézetünkben 2008-ban megdöntötték a 2005-ös leghosszabb tanítási óra rekordját, 26 órán keresztül szakmai előadásokat tartottak az Ápolók Nemzetközi Világnapja alkalmából. Megújították a Magyar Onkológus Társaság Szakdolgozói Szekcióját, ezáltal országos szakmai összefogást kezdeményeztek, az addigi taglétszámot megsokszorozták. Szakmai kutatásokat végeznek, hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban publikálnak (2013-ban egy publikáció jelent meg és 2 kutatás volt folyamatban). Az osztály egyik munkatársa dolgozott ki egy újfajta, holisztikus szemléletű rehabilitációs módszert a daganatos nőbetegek részére. Ebben a munkájában több ápoló is aktívan segíti. Munkájukkal segítik a civil szervezetek, rákbetegeket segítő egyesületek munkáját (2013-ban 4 rendezvényen vettek részt a rákbeteg nő páciensekkel együttesen). A szakdolgozóink szakmai felkészültségükön túl rendelkeznek olyan emberi képességekkel, amelyek elengedhetetlenek a betegellátás, gyógyítás tevékenységéhez. Az osztály orvosai megbízható munkatársakként tekintenek rájuk, a betegek bizalommal fordulnak feléjük. Jó csapatmunkában dolgoznak, segítik egymás munkáját, szakmailag és emberileg. Jellemző a szakdolgozóinkra a jó munkatársi kapcsolat, mely nem csak munkaidőben, hanem azon túl is megmutatkozik. Gyakran szerveznek közösségi, csapatépítő programokat, amelyek jó hangulatúak és valóban a közösség összekovácsolódását szolgálják. Szakmai elhivatottságukat jellemzi, hogy a daganatos betegek rehabilitációját munkaidőn kívül, szabadidejükben is felvállalják. Rákbeteg klubot működtetnek nagy sikerrel, valamint rendszeresen segítik a Bátortábor munkáját ban jótékonysági táncestet szerveztek a rákbetegek megsegítésére. Munkájuk, elhivatottságuk, kitartásuk díjazására méltónak tartom az osztály szakdolgozóit Astellas-díj jelölésére. (Dr. Remenár Éva centrumvezető főorvos és Dr. Zoltánné Csorba Éva ápolási igazgató) Bemutatkozás, szakmai hitvallás: 57 ágyas fekvőbeteg osztályunkon 17 szakápoló (1 MSc, 1 BSc, 3 onkológiai szakápoló, 12 OKJ ápoló), és 7 segédápoló (3 ápoló hallgató, 2 orvostanhallgató, 2 szakirányú végzettség nélküli) dolgozik ban 1872 fekvőbeteg és 1296 ambuláns kemoterápiás beteg ápolási feladatait láttuk el. Osztályunk multidiszciplináris tevékenysége az ápolóktól magas szakmai tudást és holisztikus látásmódot követel, melynek szakdolgozói közösségünk igyekszik eleget tenni. Folyamatosan képezzük magunkat iskolai képzésben, szakmai konferenciákon, szakmai napokon. Emellett fontosnak tartjuk a saját szakmai tudásunk és tapasztalataink átadását, ezért iskolákban tanítunk, gyakorlati helyet biztosítunk, illetve szakmai konferenciákat szervezünk, és ott előadunk. Több ápolást érintő tudományos kutatásunk folyamatban van, melyeket hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban publikálunk. A civil szervezetek rendezvényein számítanak munkánkra, segítségünkre ban a kezdeményezésünkre megújult a Magyar Onkológus Társaság Szakdolgozói Szekciója, mellyel az ország egész területére kibővültek szakmai kapcsolataink ban megdöntöttük a ös leghosszabb tanítási óra rekordját, 26 órán keresztül szakmai előadásokat tartottunk az Ápolók Nemzetközi Világnapja alkalmából. Betegeink többségét a diagnózistól a halálukig követjük, ezért többségében mind a betegekkel, mind a hozzátartozóikkal mély emberi kapcsolatokat alakítunk ki. Orvosainkkal jó a kapcsolatunk, amelyet bizonyítja, hogy szakmailag elismernek, véleményünkre adnak, a szakmai rendezvényeinken részt vesznek. Az osztályvezetőink tevékenységeinkben és munkásságainkban messzemenőkig támogatnak.

18 A nagyfokú fizikai és pszichés megterhelés ellenére minimális a szakdolgozó elvándorlás, többségében évtizedek óta együtt dolgozunk. Jó a csapatmunka, szakmailag és emberileg kiállunk egymásért. A jó munkatársi kapcsolat, nem csak munkaidőben, hanem azon túl is megmutatkozik. Szakmai elhivatottságunkat fémjelzi, hogy a rákbetegek rehabilitációját munkaidőn kívül, szabadidőnkben is felvállaljuk. Többen segítik a Bátortábor illetve egyéb civilszervezetek munkáját, valamint hozzánk köthető a Százszorszép rehabilitációs klub létrehozása és működtetése is.

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Igazgatósága

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. július LAPUNK TARTALOM: Semmelweis Nap 2015 Interjú az Astellas díj két kitüntetettjével Intézményünk

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú:

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú: XVII. évfolyam 1. szám 2011 ÁPRILIS Tartalom Emberségbõl példát Kitüntetettjeink Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Interjú: Dr. Szûcs Ildikó osztályvezetõ fõorvos Csillagpont Rádió

Részletesebben

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 1. szám 2014. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: - Bemutatkozik a szikszói Geriátriai

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 1. szám 2013. április Lapunk T A R T A L O M Húsvéti gondolatok Miniszteri oklevél kitüntetésben részesült

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Rendhagyó számot tart kezében, tekintettel, hogy rendhagyó események történtek áprilisban. Nem folytatjuk az ETI 50 éves fennállásának megünneplésére indított

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI fenntartású INDIT Közalapítvány addiktológiai területen nyújtott munkájára való tekintettel Dr. Szemelyácz Jánost, az INDIT Közalapítvány kuratóriumának

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

2015. 29. évf. 1-2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190.

2015. 29. évf. 1-2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Kedves Olvasók 2015 tavasza mozgalmasnak bizonyult az egészségügy számára. Az ellátórendszer átalakítása újabb lépcsőhöz

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZÁNAK LAPJA

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZÁNAK LAPJA ISPOTÁLY 2004. július A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZÁNAK LAPJA Szántóné Kolumbusz Judit (balról) átveszi kitüntetését az ápolók napján Évadnyitó majális Domboriban (képes tudósításunk

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók ÁpolásÜgy Ápolók Nemzetközi Napja Kitüntetett Ápolók Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KEF Konferencia 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Prontosan a seböblítõ az

Részletesebben

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 2. szám 2014. július Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM: Kitüntetett munkatársaink Semmelweis Nap 2014 Telephelyek bemutatkozása Intézményünk

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5510 Dévaványa Hősök tere 1. IGAZGATÓI PÁLYÁZAT KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET ÓVODAPEDAGÓGUS INTÉZMÉNYVEZETŐ EGYÜTT-ÉRTÜK 1 Nem ismerek érdemet, csak kötelességet,

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz.

Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz. móra lászló: karácsony édes ünnepén Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén Legyen imádság minden gondolat. z Országos Mentőszolgálat Kiadványa 2012.

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon Az ön egészsége a mi hivatásunk 2015/2. szám A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelointézet 2 havonta megjeleno lapja Prof. Dr. Tenke Péter: Kapitány és legénysége Akkreditált képzések a kórházban Bemutatkozik

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

Egészségügyi szakmai információs lap

Egészségügyi szakmai információs lap Migráció 16. évfolyam, 12. szám 2013. december øtinfo Egészségügyi szakmai információs lap A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

2008. IV. évfolyam. Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Mentális Egészségvédelmi Lapja

2008. IV. évfolyam. Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Mentális Egészségvédelmi Lapja 2008. Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház ja A láthatatlan ajándék A kicsi lány a feldíszített karácsonyfa alatt ült. Állát térdére eresztette, és a gyertyák remegő lángjának szellemvilágába

Részletesebben

Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó!

Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó! 2008. december Interjú a Fôigazgatóval Bemutatkozik II. Belgyógyászati Osztály Onkológiai Osztály Nôvérek a nôvérekért Kitüntetett munkatársaink Hírek Tartalomjegyzék Beköszöntõ 3 Interjú Dr. Pintérné

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Ahogy azt az évek során Önök is tapasztalták, a nyári lapszám (július augusztus) egy bővebb terjedelmű, több témakört felölelő rendhagyó szám. Reméljük, hogy

Részletesebben

PIRULA MIKULÁS-ÜNNEPSÉG DR. RALOVICH ZSOLT A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSEIROL BETEGELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS BEMUTATKOZIK AZ INTENZÍV OSZTÁLY

PIRULA MIKULÁS-ÜNNEPSÉG DR. RALOVICH ZSOLT A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSEIROL BETEGELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS BEMUTATKOZIK AZ INTENZÍV OSZTÁLY 2014/6. SZÁM A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelointézet 2 havonta megjeleno lapja AZ ÖN EGÉSZSÉGE A MI HIVATÁSUNK DR. RALOVICH ZSOLT A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSEIROL BETEGELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS BEMUTATKOZIK

Részletesebben

A Semmelweis Alumni programjai:

A Semmelweis Alumni programjai: XIV. évfolyam 2. szám 2013. március 25. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Egészségügyi Közszolgálati,

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából előállított vérkészítmények Humafactor 8-9 Humaglobin Human albumin 5%,

Részletesebben