ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY"

Átírás

1 orvos.qxd :18 Page 120 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Harmincezer diák, patinás egyetemek a legnagyobb regionális tudásközpontokban, legendásan magas követelmények a felvételinél és a végzéshez egyaránt, messze földön híres klinikák mindez jellemzi az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ magyarországi képzést, az orvosi és egészségtudományi területet. A hallgatók kétharmada egyetemi tanulmányokat folytat. Az orvoskarok mellett e területhez tartoznak a fogorvosi és gyógyszerész karok, valamint az egészségügyi fõiskolai karok. A legnépesebb intézmény a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, több mint hatezer hallgatóval. A legtöbb nappali tagozatos hallgató a fõvárosi Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán tanul. Hallgatói létszámadatok ( ) DE-ÁOK Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar DE-EFK Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar DE-FOK Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar* DE-GYTK Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar* PTE-ÁOK Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar PTE-EFK Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar SE-ÁOK Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar SE-EFK Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar SE-FOK Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar* SE-GYTK Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar* SZE-ESZI Széchenyi István Egyetem Egészségügyi és Szociális Intézet SZTE-ÁOK Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar SZTE-EFK Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar SZTE-GYTK Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar* összes hallgató nappali tagozatos hallgatók államilag finanszírozott hallgatók külföldi hallgatók * A karon nem történt hallgatói felmérés (csak az adatalapú táblázatokban, grafikonokban szerepel). Egyéb képzõ intézetek: TSF-EI Tessedik Sámuel Fõiskola Gazdasági Fõiskolai Kar Egészségügyi Intézet; ME-EI Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézet 120

2 orvos.qxd :18 Page 121 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY BEKERÜLHETÜNK? Az orvosi és egészségügyi karok bekerülési ponthatárai igen egységesen magasak. A Semmelweis Egyetem általános orvosi és fogorvosi karára jelentkezve 2005-ben a legmagasabb pontszámot kellett elérni, de hasonlóak a bejutási küszöbök a többi orvoskar esetében is. A szakterület népszerûségét mutatja, hogy még a fõiskolai karokon is magasak a ponthatárok. A 2005-ös ponthatárok súlyozott kari átlaga az orvos- és egészségtudományi szakokon, nappali alapképzésre felvettek között. felvirangsor Egyetemi karok SE-FOK SZTE-ÁOK DE-FOK DE-ÁOK PTE-ÁOK SE-GYTK DE-GYTK SZTE-GYTK Fõiskolai karok SZTE-EFK PTE-EFK DE-EFK SZE-ESZI 2006 SE-EFK EGYETEMEK, FÔISKOLÁK MÉRLEGEN SE-ÁOK

3 orvos.qxd :18 Page 122 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI EGYETEMI KAROK AKADÉMIAI RANGSOROK HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG A kiemelkedõ teljesítményt nyújtott középiskolások közül évente több mint tízen jelentkeznek orvosi egyetemekre. A felvételi vizsgamentességet szerzett fiatalok fele a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karát választja, ötöde a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karát. Országos középiskolai versenyeken elért helyezéssel bejutottak megoszlása (fõ) ( ) DE-ÁOK 13 SE-ÁOK 34 SE-GYTK 9 Többi kar 4 A kördiagramon nem nevesített karok: SZTE-ÁOK 2 PTE-ÁOK 2 DE-FOK 0 DE-GYTK 0 SE-FOK 0 SZTE-GYTK 0 Aktív tudományos diákköri tevékenységet a hallgatói évek alatt leginkább a Szegedi Tudományegyetem két karának diákjai végeznek. A magas színvonalú tudományos mûhelyekkel rendelkezõ Általános Orvostudományi Kar mellett figyelemreméltó a Gyógyszerésztudományi Karon tanuló diákok szakmai teljesítménye. Az intézmények hallgatói minõségét az OTDK-sok száma mellett jól mutatják a doktorandusz hallgatókra vonatkozó adatok. Az OTDK-versenyeken nem különösebben jól szereplõ Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán tanul messze a legtöbb (317) PhD-hallgató. Pécs mellett jelentõs számú nappali tagozatos doktoranduszt képeznek a budapesti Semmelweis Egyetemen, illetve Debrecenben és Szegeden. Egy OTDK-helyezésre jutó nappali tagozatos hallgatók száma (2004/2005) SZTE-ÁOK (1.) 117 SZTE-GYTK (2.) 195 SE-ÁOK (3.) 196 DE-ÁOK (4.) 278 PTE-ÁOK (5.) 306 DE-GYTK (6.) 0 DE-FOK (6.) 0 SE-FOK (6.) 0 SE-GYTK (6.) 0 122

4 orvos.qxd :18 Page 123 EGYETEMI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY AZ OKTATÓI KAR A gyógyszerésztudományi karok kimagasló eredményeket tudnak felmutatni nem csak a hallgatók tudományos tevékenységét, hanem a minõsített oktatók arányát illetõen is: az oktatók több mint háromnegyede rendelkezik valamilyen tudományos fokozattal a Semmelweis Egyetemen, a Debreceni Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen. Az általános orvoskarok között a pécsi egyetemen a legnagyobb a doktorált oktatók aránya a tanári karon belül. A tudományos fokozatot szerzett oktatók száma az általános orvostudományi karokon a legmagasabb. minõsített oktatók egy minõsített oktatóra jutó tudományos fokozatot aránya százalékban nappali tagozatos szerzett hallgatók ( ) hallgatók száma ( ) száma ( ) SE-GYTK* (1.) 84,4 (6.) 15,2 ( ) 412* DE-GYTK (2.) 80,0 (8.) 27,9 (5.) 6 SZTE-GYTK (3.) 75,5 (7.) 15,8 (4.) 7 PTE-ÁOK (4.) 69,8 (2.) 5,5 (2.) 117 DE-ÁOK (5.) 56,7 (3.) 6,7 (1.)122 SE-ÁOK* (6.) 49,1 (1.) 4,7 ( ) 412* SZTE-ÁOK (7.) 48,1 (4.) 6,8 (3.) 79 SE-FOK* (8.) 39,2 (5.) 10,9 ( ) 412* DE-FOK (9.) 27,3 (9.) 39,5 (6.) 0 * A Semmelweis Egyetem mind a négy évben Doktori Iskolára vonatkozó adatokat adott csak meg, melybõl nem derül ki, melyik karon hányan végeztek. SZAKMAI PRESZTÍZS A HALLGATÓK SZERINT A hallgatók eléggé megosztottnak bizonyultak a négy általános orvostudományi kar szakmai színvonalának megítélésében: a még több szavazatot kapott intézményt (SE-ÁOK) is a többi kar hallgatóinak csupán alig több mint egytizede sorolta az elsõ helyre. Általánosságban az orvostanhallgatók jelentõs része a saját intézményében folyó oktatás színvonaláról van a legjobb véleménnyel. A legszínvonalasabbnak tartott intézmények (említések aránya százalékban) ,6 21,3 18,7 14,6 15,4 8,6 4,5 0,9 SE-ÁOK SZTE-ÁOK DE-ÁOK PTE-ÁOK említések aránya minden intézmény hallgatóinak véleménye alapján említések aránya csak a többi intézmény hallgatóinak véleménye alapján 123

5 orvos.qxd :18 Page 124 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK Az orvoskarokon a tanulmányok nehézségi fokát is komolynak ítélik a diákok: kisebb eltérésekkel mindenütt magasnak tartják a tanulmányi követelményeket. A tanulmányok nehézsége (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 SEGÍT AZ INTÉZMÉNY? HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG Az orvos- és egészségtudományi karokon a hallgatók a nekik nyújtott szolgáltatások közül az oktatói segítõkészséggel vannak legjobban megelégedve. Ezzel szemben jóval elégedetlenebbek a képzés alatti munkalehetõségek biztosításával. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara az összes szolgáltatás tekintetében jobb értékelést kapott, mint a többi intézmény, míg a pécsi orvoskaron leginkább a munkalehetõségeket hiányolják. DE-ÁOK SE-ÁOK PTE-ÁOK 3,97 3,95 3,92 SZTE-ÁOK SE-ÁOK DE-ÁOK PTE-ÁOK Elégedettség a szolgáltatásokkal (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 2,62 3,06 3,27 3,22 3,33 3,34 3,61 3,59 3,73 3,69 SZTE-ÁOK 2,89 3,29 3,43 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 oktatók segítõkészsége képzés alatti munkalehetõségek biztosítása hallgatók tájékoztatása 124

6 orvos.qxd :18 Page 125 EGYETEMI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY NÉPSZERÛSÉGI RANGSOROK Az alapképzésen elsõ helyen megjelölt intézmények között az általános orvostudományi karok a legnépszerûbbek. A közülük is kiemelkedõ Semmelweis Egyetemre 2005-ben több mint ezerkétszázan jelentkeztek. A három vidéki intézménybe alig fele annyian vagy még kevesebben próbáltak bejutni. Elsõ helyes jelentkezések, alapképzés (2005) A bejutási arányokban csak részben tükrözõdik vissza a jelentkezési népszerûség. A SE-ÁOK-ra a legnehezebb bejutni, de alig könnyebb a Semmelweis Egyetem másik karára, a Fogorvostudományira: mindkét karra csak minden negyedik jelentkezõt vettek fel. A fogorvosnak készülõk Debrecenben sincsenek egyszerûbb helyzetben: a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karára is csak minden harmadik jelentkezõt veszik fel, s ezzel itt a harmadik legnehezebb a bejutás. A gyógyszerésztudományi karokra ugyanakkor nincs nagy túljelentkezés, bár a ponthatárok itt is elég magasak. elsõ helyen felvettek száma, alapképzés (2005) bejutási arány (2005) SE-ÁOK 311 (1.) 24,8% SE-FOK 258 (2.) 25,2% DE-FOK 65 (3.) 31,7% SZTE-ÁOK 153 (4.) 32,7% PTE-ÁOK 130(5.) 33,9% DE-ÁOK 184 (6.) 40,4% DE-GYTK 24 (7.) 60,0% SE-GYTK 81 (8.) 61,3% SZTE-GYTK 37 (9.) 88,1% SE-ÁOK SZTE-ÁOK DE-ÁOK PTE-ÁOK SE-FOK SE-GYTK DE-FOK SZTE-GYTK DE-GYTK 125

7 orvos.qxd :18 Page 126 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK HA ÚJRA KEZDHETNÉK a legnépszerûbb orvosi intézmények, az általános orvostudományi karok hallgatóinak nagy többsége ismét a jelenlegi intézményét választaná. A Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem általános orvos karain legnagyobb az aránya a korábbi intézményválasztási döntésükkel elégedett hallgatóknak. Jelenlegi intézményébe jelentkezne-e ismét? (igennel válaszolók százalékos megoszlása) ,7 87,0 PTE-ÁOK SZTE-ÁOK SE-ÁOK DE-ÁOK ORVOSTUDOMÁNYI DIPLOMA A MUNKAERÔ- PIACON A MUNKAERÔ-PIACI TAPASZTALATOK SZERINT AZ EGYETEMEK FELADATA ELSÔDLEGESEN AZ ALAPTUDÁS MEGSZERZÉSE A viszonylag könnyen áttekinthetõ és az utóbbi idõszakban sem sokat változott hazai általános orvos-, illetve gyógyszerészképzésben a kutatás során megkeresett orvosok, orvosigazgatók, gyógyszergyártók, gyógyszerészek, érdekképviseletek többsége nem vállalkozott intézmények rangsorolására. Mindössze kétszer fordult elõ, hogy kizárólag a tekintélyük alapján a Semmelweis Egyetemet, illetve a Debreceni Egyetemet magasabb szintre sorolták. Néhol a nagy hagyományú intézményeket többre tartották: e neves egyetemeknél a szakmai tudás finomságainál rá lehet ismerni a színvonalasabb oktatásra. Volt, aki a kisebb létszámú vidéki egyetemeket látta jobbnak. A többség ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az intézmények feladata az alaptudás átadása, ezért nincs jelentõsége, hogy hol végzett a diplomás munkavállaló, és a különbözõ szakirányok más-más intézményben lehetnek erõsebbek. Ma az egészségügyben sok helyen különösen a kisebb településeken nem az vetõdik fel, hogy honnan várnak szívesen diplomásokat, hanem hogy az orvos- vagy nõvérhiány közepette találnak-e megfelelõ végzettségû jelentkezõt. 84,5 82,7 126

8 orvos.qxd :18 Page 127 EGYETEMI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL A képzés, a diploma értéke, piacképessége Az egyes orvostudományi egyetemek megítélésében mindössze apró különbségek észlelhetõk, de az orvostanhallgatók mindig a saját intézményükben megszerezhetõ diploma munkaerõ-piaci értékét minõsítették a legjobbnak legalábbis a szakterületi átlaghoz viszonyítva. A négy orvostudományi egyetem közül a három vidéki intézményben a diploma külföldi elismertségét jobbnak tartják, mint itthoni presztízsét, ami egyértelmûen a hazai orvosképzés nemzetközi hírének és az itt tanuló több mint másfélezer külföldi diáknak tudható be. Összességében az általános orvoskarok hallgatói egybehangzóan erõs közepesre értékelik diplomájuk piacképességét. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 A diploma értéke a munkaerõpiacon (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,79 3,59 3,61 3,58 3,50 3,44 3,33 3,36 SZTE-ÁOK DE-ÁOK SE-ÁOK PTE-ÁOK diploma hazai elismertsége diploma külföldi elismertsége Az elhelyezkedés általában nem jelent gondot az orvosoknak, ezért a képzõ intézmény szerepe talán kisebb a végzés utáni lehetõségek feltárásában. E tekintetben hasonló a karok megítélése, egyedül a debreceni orvoskarra járó diákok gondolják úgy, hogy intézményüktõl több segítséget kapnak, mint a többi orvostanhallgató. A végzés utáni elhelyezkedés segítése az orvos- és egészségtudományi egyetemi hallgatók szerint (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,29 3,11 3,07 3,03 DE-ÁOK SZTE-ÁOK SE-ÁOK PTE-ÁOK 127

9 orvos.qxd :18 Page 128 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK Elhelyezkedés: pályán maradni, esélylatolgatással A magyarországi orvosképzésben tanulók válaszai munkába állási terveikrõl, esélyeikrõl szinte teljesen megegyeznek, attól függetlenül, hogy hol tanulnak. Kiugróan magas, gyakorlatilag teljes körû az orvosi. illetve az egészségügyi pályához kötõdésük. Az orvostanhallgatók 90%-a egyértelmûen orvosként kíván elhelyezkedni, de a maradék 10% is a szakterülethez közeli állást választana. A sikeres álláskeresés esélyeirõl szintén kiegyensúlyozottan, 90%-ban derûlátóan nyilatkoztak. A legnagyobb arányban (96%) a debreceni orvostanhallgatók gondolják úgy, hogy 1-2 éven belül az elvárásaiknak megfelelõ állást találnak, de lényegében a legtöbb medika és medikus így látja jövõjét A szakterületen maradni kívánó és az elhelyezkedési esélyeiket jónak ítélõ hallgatók aránya (%) 100,00 100,00 100,00 98,90 96,00 89,60 89,70 91,70 DE-ÁOK PTE-ÁOK SE-ÁOK SZTE-ÁOK szakterületen maradó jó elhelyezkedési esélyek 128

10 orvos.qxd :18 Page 129 FÔISKOLAI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FÔISKOLAI KAROK AKADÉMIAI RANGSOROK HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG Az elmúlt években csak ritkán fordult elõ, hogy a kiemelt középiskolai versenyeken helyezett középiskolások közül valaki egészségügyi fõiskolai kart választott volna. Az összesen tíz jelentkezõ három karon, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi fõiskolai karain tanult tovább. Országos középiskolai versenyeken elért helyezéssel bejutottak megoszlása (fõ) ( ) PTE-EFK 2 DE-EFK 5 Ugyancsak elenyészõ az országos tudományos diákköri versenyen helyezést elért egészségügyi fõiskolai hallgatók száma: az elmúlt két évben csak a pécsi fõiskolának volt egy ilyen hallgatója. AZ OKTATÓI KAR SZTE-EFK 3 A kördiagramon nem nevesített karok: SZE-ESZI 0 SE-EFK 0 Az egészségügyi fõiskolákon általában alacsony a minõsített oktatók száma a teljes tanári karon belül. Az arány a Debreceni Egyetem fõiskolai karán és a Széchenyi István Egyetem Egészségügyi és Szociális Intézetében a legjobb, ahol minden ötödik oktató rendelkezik tudományos fokozattal. A két intézmény közül vélhetõen a gyõri fõiskolai karon (Széchenyi Egyetem) tudnak a minõsített oktatók többet foglalkozni a hallgatókkal, hiszen itt a legalacsonyabb az egy minõsített oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók száma. minõsített oktatók aránya egy minõsített oktatóra jutó nappali százalékban ( ) tagozatos hallgatók száma ( ) DE-EFK (1.) 22,5 (3.) 67,5 SZE-ESZI (2.) 22,2 (1.) 37,8 SZTE-EFK (3.) 14,1 (5.) 89,7 PTE-EFK (4.) 12,9 (4.) 71,2 SE-EFK (5.) 11,6 (2.) 63,8 129

11 orvos.qxd :18 Page 130 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY FÔISKOLAI KAROK SZAKMAI PRESZTÍZS A HALLGATÓK SZERINT A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kara a hallgatók szerint a legszínvonalasabb hazai intézmény: a többi fõiskolán is minden harmadik diák az elsõ helyre sorolta. Érdekesség, hogy a DE-EFK hallgatói a másik vizsgált debreceni intézményhez, a DE-ÁOK-hoz hasonlóan sokkal jobb véleménnyel vannak saját intézményükrõl, mint ahogy az adott karról a többi intézmény hallgatói vélekednek. A legszínvonalasabbnak tartott intézmények (említések aránya százalékban) ,7 37,2 18,8 3,1 3, A fõvárosi és a szegedi fõiskolai karokon tanulók tartják a leginkább magasnak a tanulmányi követelményeket saját intézményükben. A tanulmányok nehézségét a többi intézményben közepes körülinek érzékelik a diákok. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 SE-EFK DE-EFK PTE-EFK SZTE-EFK SZE-ESZI említések aránya minden intézmény hallgatóinak véleménye alapján említések aránya csak a többi intézmény hallgatóinak véleménye alapján A tanulmányok nehézsége (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,9 3,82 3,35 7,1 0,5 3,2 3,09 SE-EFK SZTE-EFK PTE-EFK DE-EFK SZE-ESZI 0,3 130

12 orvos.qxd :18 Page 131 FÔISKOLAI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY GYAKORLAT ÉS ELMÉLET A FÔISKOLÁN Az egészségügyi fõiskolások jónak ítélik az intézményükben folyó képzést, de a szakmai gyakorlatokat több intézményben sem tartják elég színvonalasnak. A legelégedettebbnek a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karán mutatkoztak a hallgatók: mind a három vizsgált szempontból (gyakorlati képzés, alkalmazhatóság, elméleti képzés) igen jó értékelést adtak intézményüknek. AZ OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK MEGÍTÉLÉSE (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) szakmai gyakorlatok oktatott szakismeretek elméleti képzés színvonala alkalmazhatósága színvonala DE-EFK (1.) 4,11 (1.) 4,33 (1.) 4,39 SZTE-EFK (2.) 3,92 (2.) 4,14 (3.) 4,07 SE-EFK (3.) 3,32 (3.) 4,02 (2.) 4,15 SZE-ESZI (4.) 3,24 (4.) 3,70(4.) 3,72 PTE-EFK (5.) 3,10(5.) 3,40(5.) 3,24 SEGÍT AZ INTÉZMÉNY? HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG Az egészségügyi felsõoktatásban a másutt tapasztaltak átlagához képest elégedettebbek a hallgatók az intézmények által nyújtott szakmai szolgáltatások színvonalával. Õk is az oktatók segítõkészségét értékelik a legmagasabbra, és a leginkább kritikus vélemény hasonlóan más képzési területekhez a munkalehetõségek biztosítása kapcsán fogalmazódott meg. Az egészségügyi fõiskolák szolgáltatásait összehasonlítva mind a három szempont alapján ugyanúgy alakul az intézmények sorrendje, sõt még az átlagosztályzatok közötti különbség is hasonló az egyes intézményekben. A legjobb értékelést a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar, utána pedig a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar kapta saját hallgatóitól. Elégedettség a szolgáltatásokkal (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,37 4,24 DE-EFK 3,68 2,99 4,06 SZTE-EFK 3,45 2,66 3,98 SE-EFK 3,11 2,38 3,68 SZE-ESZI 2,90 1,94 3,13 PTE-EFK 2,24 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 oktatók segítõkészsége képzés alatti munkalehetõségek biztosítása hallgatók tájékoztatása 131

13 orvos.qxd :18 Page 132 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY FÔISKOLAI KAROK NÉPSZERÛSÉGI RANGSOROK A jelentkezési statisztika alapján az egészségügyi fõiskolai karok közül a legnépszerûbb a Semmelweis Egyetem fõiskolai kara, ide tavaly közel másfélezren jelentkeztek. A jelentkezések összességében megoszlanak az egyes régiók intézményei között, csak a szegedi és különösen a gyõri kar létszámadatai feltûnõek. Elsõ-helyes jelentkezések, alapképzés (2005) A SE-EFK bizonyult 2005-ben a legerõsebb intézménynek a továbbtanulási esélyeket, illetve az egyes fõiskolákat jellemzõ bejutási arányokat összehasonlítva: itt alig több mint minden ötödik jelentkezõ járt sikerrel. A nemrég létrejött SZE-ESZI kivételével azonban a többi karon is minimum kétszeres volt a túljelentkezés. elsõ helyen felvettek száma, alapképzés (2005) bejutási arány (2005) SE-EFK 348 (1.) 23,8% DE-EFK 375 (2.) 32,5% SZTE-EFK 249 (3.) 39,3% PTE-EFK 582 (4.) 46,9% SZE-ESZI 133 (5.) 83,7% 1153 SE-EFK PTE-EFK DE-EFK SZTE-EFK SZE-ESZI HA ÚJRA KEZDHETNÉK az intézmények többségében a hallgatók ugyanoda jelentkeznének, ahol most tanulnak. A debreceni hallgatók kötõdnek leginkább intézményükhöz, tíz diákból kilenc elégedett korábbi döntésével. A gyõri és a pécsi egészségügyi fõiskolások közül azonban sokan máshol tanulnának tovább. 132

14 orvos.qxd :18 Page 133 FÔISKOLAI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Jelenlegi intézményébe jelentkezne-e ismét? (igennel válaszolók százalékos megoszlása) ,6 80,6 80,0 A képzés, a diploma értéke, piacképessége Az egészségügyi fõiskolákra járó hallgatók közül a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karán és a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karán tanulók értékelték a legmagasabbra a diplomájukat. Itthon a szegedi, míg külföldön a budapesti diploma ér többet a hallgatók szerint. Érdekesség, hogy a szegedi egészségügyi fõiskolások hasonlóan a város orvostanhallgatóihoz szintén magasabbra értékelték diplomájuk hazai piacképességét, mint a pestiek. A legalacsonyabb pontértéket kapott Széchenyi Egyetem Egészségügyi és Szociális Intézetének hallgatói nagyjából az átlagossal megegyezõnek tartják fõiskolai diplomájuk szakmai elismertségét, holott sokkal kevesebben végeznek itt és a kar is sokkal fiatalabb, mint a patinás, nagy orvosi egyetemek fõiskolai karai. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 DE-EFK SE-EFK SZTE-EFK SZE-ESZI PTE-EFK MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL A diploma értéke a munkaerõpiacon (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,91 3,87 3,69 3,79 3,60 3,30 68,8 53,0 3,12 3,12 3,04 3,15 SZTE-EFK SE-EFK DE-EFK PTE-EFK SZE-ESZI diploma hazai elismertsége diploma külföldi elismertsége 133

15 orvos.qxd :18 Page 134 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY FÔISKOLAI KAROK A hallgatók értékelése alapján az egészségügyi fõiskolák szolgáltatásainak színvonalán és lehetõségein múlik, hogy sikerül-e az intézményeknek álláshoz segíteni a végzett hallgatókat. Az intézmények segítõkészsége a végzés utáni elhelyezkedés megkönnyítésében megegyezik a fõiskolák hozzáállásával a hallgatói szolgáltatásokhoz (önképzés, oktatói segítõkészség stb). Mindez azt feltételezi, hogy az egészségügyi fõiskolások elhelyezkedésében kevésbé játszanak közre regionális, munkaerõ-piaci különbségek (mint pl. a természettudományi fõiskolák végzõseinél), és ezt megerõsíti az országszerte jellemzõ nõvérhiány is. A végzés utáni elhelyezkedés segítése az orvos- és egészségtudományi fõiskolai hallgatók szerint (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,60 3,44 3,35 DE-EFK SE-EFK SZTE-EFK SZE-ESZI PTE-EFK Elhelyezkedés: pályán maradni, esélylatolgatással A magyarországi egészségügyi fõiskolások túlnyomó többsége kiválónak minõsíti a diploma utáni kilátásait. Mind az öt fõiskolán a válaszolók több mint 90%-a a szakterületen belül vagy ahhoz közeli pályán kíván maradni, és kétharmaduk közalkalmazotti pályára készül leginkább kórházaknál vagy rendelõintézetekben. A debreceni egészségügyi fõiskolások közül helyezkednének el a legtöbben (80%) a közszférában. Szintén a debreceni fõiskolások bíznak a legerõsebben abban, hogy az elvárásaiknak megfelelõ állást találnak. Pécsett szeretnének az összes intézmény közül a legtöbben a pályán maradni, és a nagy többség reálisnak is látja az elhelyezkedési esélyeket, bár itt valamelyest nagyobb az aránya a pesszimista hallgatóknak. A szakterületen maradni kívánó és az elhelyezkedési esélyeiket jónak ítélõ hallgatók aránya (%) 2,79 2, ,30 96,00 97,00 99,00 94,80 90,80 89,87 91,80 83,00 85,70 DE-EFK SZTE-EFK SE-EFK PTE-EFK SZE-ESZI 134 szakterületen maradó jó elhelyezkedési esélyek

16 orvos.qxd :18 Page 135 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Kari indexek DE-ÁOK PTE-ÁOK SE-ÁOK SZTE-ÁOK A hallgatók osztályzata szerint a/az Debrecen Pécs Budapest Szeged SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 3,98 3,46 3,77 3,64 Tanulmányok nehézsége 3,92 3,69 3,95 3,97 Diploma hazai elismertsége 3,58 3,33 3,50 3,59 Diploma külföldi elismertsége 3,79 3,36 3,44 3,61 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 3,73 3,59 3,61 3,43 Szakmai önképzési lehetõségek 3,27 3,79 3,69 3,38 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,42 3,58 3,90 3,58 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 3,45 3,43 3,81 3,43 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 3,29 3,03 3,07 3,11 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 3,45 3,73 3,99 3,73 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 3,33 2,62 3,06 2,89 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 3,51 3,42 3,20 3,07 Könyvtár színvonala 3,76 3,64 4,16 3,37 Tantermek felszereltsége 3,65 3,02 3,13 3,21 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 3,55 2,60 2,57 2,80 Intézmény megközelíthetõsége 3,94 4,38 4,09 4,46 Kollégium színvonala 3,39 2,85 2,85 2,76 Intézmény külleme 3,68 2,33 2,81 3,20 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 3,37 2,51 3,20 2,77 Kulturális lehetõségek 3,58 3,38 2,89 3,36 Sportolási lehetõségek 3,72 3,52 2,76 3,51 Általában az intézményi légkör 3,84 4,07 3,68 3,90 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 3,34 3,22 3,27 3,29 Intézményi demokrácia 2,98 3,04 2,92 3,00 Hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,12 3,18 3,05 3,15 Oktatók és hallgatók viszonya 3,71 3,46 3,50 3,41 135

17 orvos.qxd :18 Page 136 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Kari indexek DE-EFK PTE-EFK SE-EFK SZE-ESZI SZTE-EFK A hallgatók osztályzata szerint a/az Debrecen Pécs Budapest Gyõr Szeged SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 3,11 2,97 3,61 2,82 3,41 Tanulmányok nehézsége 3,20 3,35 3,90 3,09 3,82 Diploma hazai elismertsége 3,60 3,12 3,87 3,04 3,91 Diploma külföldi elismertsége 3,30 3,12 3,79 3,15 3,69 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 4,24 3,13 3,98 3,68 4,06 Szakmai önképzési lehetõségek 3,54 2,52 3,59 2,90 3,51 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,64 2,72 3,73 3,15 3,63 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 3,49 2,77 3,68 3,29 3,66 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 3,60 2,63 3,44 2,79 3,35 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 3,61 2,41 3,48 3,21 3,62 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 3,37 1,94 2,66 2,38 2,99 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 4,48 2,97 4,45 3,10 3,57 Könyvtár színvonala 3,96 2,39 4,19 3,18 3,85 Tantermek felszereltsége 4,34 2,48 4,50 2,50 4,39 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 4,54 2,82 4,94 2,72 4,54 Intézmény megközelíthetõsége 4,14 4,02 4,71 4,08 4,37 Kollégium színvonala 3,27 3,67 3,62 3,55 3,69 Intézmény külleme 4,55 2,58 4,92 2,66 4,51 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 4,30 1,45 4,34 2,47 3,76 Kulturális lehetõségek 4,19 2,86 3,73 3,25 3,80 Sportolási lehetõségek 4,11 2,81 3,67 3,70 3,52 Általában az intézményi légkör 4,15 3,26 3,86 3,55 3,92 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 3,68 2,24 3,11 2,90 3,45 Intézményi demokrácia 3,62 2,39 3,06 2,98 3, Hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,61 2,54 3,31 2,96 3,91 Oktatók és hallgatók viszonya 4,17 2,95 3,83 3,34 3,84

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 ÚJ KIADVÁNYOK SZOLGÁLTATÁSOK» Az én rangsorom November 15. Felvi rangsor az interneten» a felvi-hu új interaktív szolgáltatása Felvi rangsor 2006 December 2. Felvi rangsor 2006

Részletesebben

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE A magyar egyetemi hallgatók általánosan elégedettek azzal, miként segíti őket az intézmény. Elsősorban a legközvetlenebbül

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A MÜTF pályára állít : komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi

Részletesebben

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 A magyar felsőoktatás átalakulásának egyik legfontosabb eredménye, hogy

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei 398 kutatás közben me érdekében. 9 Ezt az álláspontot képviseli Zachár 10 is, meglátása szerint az akkreditáció garanciát nyújt a felnőttképzést igénybe vevők számára a magasabb minőségi mutatókkal rendelkező

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Szemerszki Marianna A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI STUDENTS IN NON-STATE HIGHER EDUCATION No. 269 RESEARCH RESEARCH Szemerszki Marianna A nem

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE Pécs, 2014. január 1 Kiadja: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. Készítették:

Részletesebben

Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 5. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

PERSPEKTÍVÁK A KÖZÉPISKOLA UTÁN

PERSPEKTÍVÁK A KÖZÉPISKOLA UTÁN FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona PERSPEKTÍVÁK A KÖZÉPISKOLA UTÁN Perspectives after the secondary school No. 259 Liskó Ilona Perspektívák a középiskola után Perspectives after the

Részletesebben

Végzős középiskolások továbbtanulással kapcsolatos motivációi, döntései és az azokat befolyásoló tényezők

Végzős középiskolások továbbtanulással kapcsolatos motivációi, döntései és az azokat befolyásoló tényezők Tanulmányok 57 Kispálné Horváth Mária Vincze Szilvia Végzős középiskolások továbbtanulással kapcsolatos motivációi, döntései és az azokat befolyásoló tényezők A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉG KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai Pécs, 2007. november Kiadó: Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

A Felvételi Információs Szolgálat országos felmérése a 2003-ban és 2004-ben biztosan felvételiző középiskolás diákok körében

A Felvételi Információs Szolgálat országos felmérése a 2003-ban és 2004-ben biztosan felvételiző középiskolás diákok körében A Felvételi Információs Szolgálat országos felmérése a 2003-ban és 2004-ben biztosan felvételiző középiskolás diákok körében Felvételi Információs Szolgálat 2002. A Felvételi Információs Szolgálat országos

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A KISVÁROSI FŐISKOLÁK HALLGATÓINAK TÁRSADALMI HELYZETE ÉS ÉLETMÓDJA

A KISVÁROSI FŐISKOLÁK HALLGATÓINAK TÁRSADALMI HELYZETE ÉS ÉLETMÓDJA TÉT XXI. évf. 2007 4 Gyors ténykép 111 A KISVÁROSI FŐISKOLÁK HALLGATÓINAK TÁRSADALMI HELYZETE ÉS ÉLETMÓDJA (Social Status and Lifestyle of Small Town College Students) Kulcsszavak: PETRÁS EDE kisvárosi

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata Összefoglaló tanulmány Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2011. január Köszönetnyilvánítás: Jelen tanulmányt a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai készítették

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

Akérdés azért nagyon izgalmas és aktuális, mert mind országos szinten, mind a két

Akérdés azért nagyon izgalmas és aktuális, mert mind országos szinten, mind a két Tőzsér Zoltán Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Intézményválasztási döntések a részidős hallgatók körében? 1 Jelen kutatásban a felsőoktatási felnőttoktatás legfontosabb aktoraival, a nem nappali

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben