ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY"

Átírás

1 orvos.qxd :18 Page 120 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Harmincezer diák, patinás egyetemek a legnagyobb regionális tudásközpontokban, legendásan magas követelmények a felvételinél és a végzéshez egyaránt, messze földön híres klinikák mindez jellemzi az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ magyarországi képzést, az orvosi és egészségtudományi területet. A hallgatók kétharmada egyetemi tanulmányokat folytat. Az orvoskarok mellett e területhez tartoznak a fogorvosi és gyógyszerész karok, valamint az egészségügyi fõiskolai karok. A legnépesebb intézmény a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, több mint hatezer hallgatóval. A legtöbb nappali tagozatos hallgató a fõvárosi Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán tanul. Hallgatói létszámadatok ( ) DE-ÁOK Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar DE-EFK Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar DE-FOK Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar* DE-GYTK Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar* PTE-ÁOK Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar PTE-EFK Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar SE-ÁOK Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar SE-EFK Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar SE-FOK Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar* SE-GYTK Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar* SZE-ESZI Széchenyi István Egyetem Egészségügyi és Szociális Intézet SZTE-ÁOK Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar SZTE-EFK Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar SZTE-GYTK Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar* összes hallgató nappali tagozatos hallgatók államilag finanszírozott hallgatók külföldi hallgatók * A karon nem történt hallgatói felmérés (csak az adatalapú táblázatokban, grafikonokban szerepel). Egyéb képzõ intézetek: TSF-EI Tessedik Sámuel Fõiskola Gazdasági Fõiskolai Kar Egészségügyi Intézet; ME-EI Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézet 120

2 orvos.qxd :18 Page 121 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY BEKERÜLHETÜNK? Az orvosi és egészségügyi karok bekerülési ponthatárai igen egységesen magasak. A Semmelweis Egyetem általános orvosi és fogorvosi karára jelentkezve 2005-ben a legmagasabb pontszámot kellett elérni, de hasonlóak a bejutási küszöbök a többi orvoskar esetében is. A szakterület népszerûségét mutatja, hogy még a fõiskolai karokon is magasak a ponthatárok. A 2005-ös ponthatárok súlyozott kari átlaga az orvos- és egészségtudományi szakokon, nappali alapképzésre felvettek között. felvirangsor Egyetemi karok SE-FOK SZTE-ÁOK DE-FOK DE-ÁOK PTE-ÁOK SE-GYTK DE-GYTK SZTE-GYTK Fõiskolai karok SZTE-EFK PTE-EFK DE-EFK SZE-ESZI 2006 SE-EFK EGYETEMEK, FÔISKOLÁK MÉRLEGEN SE-ÁOK

3 orvos.qxd :18 Page 122 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI EGYETEMI KAROK AKADÉMIAI RANGSOROK HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG A kiemelkedõ teljesítményt nyújtott középiskolások közül évente több mint tízen jelentkeznek orvosi egyetemekre. A felvételi vizsgamentességet szerzett fiatalok fele a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karát választja, ötöde a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karát. Országos középiskolai versenyeken elért helyezéssel bejutottak megoszlása (fõ) ( ) DE-ÁOK 13 SE-ÁOK 34 SE-GYTK 9 Többi kar 4 A kördiagramon nem nevesített karok: SZTE-ÁOK 2 PTE-ÁOK 2 DE-FOK 0 DE-GYTK 0 SE-FOK 0 SZTE-GYTK 0 Aktív tudományos diákköri tevékenységet a hallgatói évek alatt leginkább a Szegedi Tudományegyetem két karának diákjai végeznek. A magas színvonalú tudományos mûhelyekkel rendelkezõ Általános Orvostudományi Kar mellett figyelemreméltó a Gyógyszerésztudományi Karon tanuló diákok szakmai teljesítménye. Az intézmények hallgatói minõségét az OTDK-sok száma mellett jól mutatják a doktorandusz hallgatókra vonatkozó adatok. Az OTDK-versenyeken nem különösebben jól szereplõ Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán tanul messze a legtöbb (317) PhD-hallgató. Pécs mellett jelentõs számú nappali tagozatos doktoranduszt képeznek a budapesti Semmelweis Egyetemen, illetve Debrecenben és Szegeden. Egy OTDK-helyezésre jutó nappali tagozatos hallgatók száma (2004/2005) SZTE-ÁOK (1.) 117 SZTE-GYTK (2.) 195 SE-ÁOK (3.) 196 DE-ÁOK (4.) 278 PTE-ÁOK (5.) 306 DE-GYTK (6.) 0 DE-FOK (6.) 0 SE-FOK (6.) 0 SE-GYTK (6.) 0 122

4 orvos.qxd :18 Page 123 EGYETEMI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY AZ OKTATÓI KAR A gyógyszerésztudományi karok kimagasló eredményeket tudnak felmutatni nem csak a hallgatók tudományos tevékenységét, hanem a minõsített oktatók arányát illetõen is: az oktatók több mint háromnegyede rendelkezik valamilyen tudományos fokozattal a Semmelweis Egyetemen, a Debreceni Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen. Az általános orvoskarok között a pécsi egyetemen a legnagyobb a doktorált oktatók aránya a tanári karon belül. A tudományos fokozatot szerzett oktatók száma az általános orvostudományi karokon a legmagasabb. minõsített oktatók egy minõsített oktatóra jutó tudományos fokozatot aránya százalékban nappali tagozatos szerzett hallgatók ( ) hallgatók száma ( ) száma ( ) SE-GYTK* (1.) 84,4 (6.) 15,2 ( ) 412* DE-GYTK (2.) 80,0 (8.) 27,9 (5.) 6 SZTE-GYTK (3.) 75,5 (7.) 15,8 (4.) 7 PTE-ÁOK (4.) 69,8 (2.) 5,5 (2.) 117 DE-ÁOK (5.) 56,7 (3.) 6,7 (1.)122 SE-ÁOK* (6.) 49,1 (1.) 4,7 ( ) 412* SZTE-ÁOK (7.) 48,1 (4.) 6,8 (3.) 79 SE-FOK* (8.) 39,2 (5.) 10,9 ( ) 412* DE-FOK (9.) 27,3 (9.) 39,5 (6.) 0 * A Semmelweis Egyetem mind a négy évben Doktori Iskolára vonatkozó adatokat adott csak meg, melybõl nem derül ki, melyik karon hányan végeztek. SZAKMAI PRESZTÍZS A HALLGATÓK SZERINT A hallgatók eléggé megosztottnak bizonyultak a négy általános orvostudományi kar szakmai színvonalának megítélésében: a még több szavazatot kapott intézményt (SE-ÁOK) is a többi kar hallgatóinak csupán alig több mint egytizede sorolta az elsõ helyre. Általánosságban az orvostanhallgatók jelentõs része a saját intézményében folyó oktatás színvonaláról van a legjobb véleménnyel. A legszínvonalasabbnak tartott intézmények (említések aránya százalékban) ,6 21,3 18,7 14,6 15,4 8,6 4,5 0,9 SE-ÁOK SZTE-ÁOK DE-ÁOK PTE-ÁOK említések aránya minden intézmény hallgatóinak véleménye alapján említések aránya csak a többi intézmény hallgatóinak véleménye alapján 123

5 orvos.qxd :18 Page 124 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK Az orvoskarokon a tanulmányok nehézségi fokát is komolynak ítélik a diákok: kisebb eltérésekkel mindenütt magasnak tartják a tanulmányi követelményeket. A tanulmányok nehézsége (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 SEGÍT AZ INTÉZMÉNY? HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG Az orvos- és egészségtudományi karokon a hallgatók a nekik nyújtott szolgáltatások közül az oktatói segítõkészséggel vannak legjobban megelégedve. Ezzel szemben jóval elégedetlenebbek a képzés alatti munkalehetõségek biztosításával. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara az összes szolgáltatás tekintetében jobb értékelést kapott, mint a többi intézmény, míg a pécsi orvoskaron leginkább a munkalehetõségeket hiányolják. DE-ÁOK SE-ÁOK PTE-ÁOK 3,97 3,95 3,92 SZTE-ÁOK SE-ÁOK DE-ÁOK PTE-ÁOK Elégedettség a szolgáltatásokkal (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 2,62 3,06 3,27 3,22 3,33 3,34 3,61 3,59 3,73 3,69 SZTE-ÁOK 2,89 3,29 3,43 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 oktatók segítõkészsége képzés alatti munkalehetõségek biztosítása hallgatók tájékoztatása 124

6 orvos.qxd :18 Page 125 EGYETEMI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY NÉPSZERÛSÉGI RANGSOROK Az alapképzésen elsõ helyen megjelölt intézmények között az általános orvostudományi karok a legnépszerûbbek. A közülük is kiemelkedõ Semmelweis Egyetemre 2005-ben több mint ezerkétszázan jelentkeztek. A három vidéki intézménybe alig fele annyian vagy még kevesebben próbáltak bejutni. Elsõ helyes jelentkezések, alapképzés (2005) A bejutási arányokban csak részben tükrözõdik vissza a jelentkezési népszerûség. A SE-ÁOK-ra a legnehezebb bejutni, de alig könnyebb a Semmelweis Egyetem másik karára, a Fogorvostudományira: mindkét karra csak minden negyedik jelentkezõt vettek fel. A fogorvosnak készülõk Debrecenben sincsenek egyszerûbb helyzetben: a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karára is csak minden harmadik jelentkezõt veszik fel, s ezzel itt a harmadik legnehezebb a bejutás. A gyógyszerésztudományi karokra ugyanakkor nincs nagy túljelentkezés, bár a ponthatárok itt is elég magasak. elsõ helyen felvettek száma, alapképzés (2005) bejutási arány (2005) SE-ÁOK 311 (1.) 24,8% SE-FOK 258 (2.) 25,2% DE-FOK 65 (3.) 31,7% SZTE-ÁOK 153 (4.) 32,7% PTE-ÁOK 130(5.) 33,9% DE-ÁOK 184 (6.) 40,4% DE-GYTK 24 (7.) 60,0% SE-GYTK 81 (8.) 61,3% SZTE-GYTK 37 (9.) 88,1% SE-ÁOK SZTE-ÁOK DE-ÁOK PTE-ÁOK SE-FOK SE-GYTK DE-FOK SZTE-GYTK DE-GYTK 125

7 orvos.qxd :18 Page 126 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK HA ÚJRA KEZDHETNÉK a legnépszerûbb orvosi intézmények, az általános orvostudományi karok hallgatóinak nagy többsége ismét a jelenlegi intézményét választaná. A Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem általános orvos karain legnagyobb az aránya a korábbi intézményválasztási döntésükkel elégedett hallgatóknak. Jelenlegi intézményébe jelentkezne-e ismét? (igennel válaszolók százalékos megoszlása) ,7 87,0 PTE-ÁOK SZTE-ÁOK SE-ÁOK DE-ÁOK ORVOSTUDOMÁNYI DIPLOMA A MUNKAERÔ- PIACON A MUNKAERÔ-PIACI TAPASZTALATOK SZERINT AZ EGYETEMEK FELADATA ELSÔDLEGESEN AZ ALAPTUDÁS MEGSZERZÉSE A viszonylag könnyen áttekinthetõ és az utóbbi idõszakban sem sokat változott hazai általános orvos-, illetve gyógyszerészképzésben a kutatás során megkeresett orvosok, orvosigazgatók, gyógyszergyártók, gyógyszerészek, érdekképviseletek többsége nem vállalkozott intézmények rangsorolására. Mindössze kétszer fordult elõ, hogy kizárólag a tekintélyük alapján a Semmelweis Egyetemet, illetve a Debreceni Egyetemet magasabb szintre sorolták. Néhol a nagy hagyományú intézményeket többre tartották: e neves egyetemeknél a szakmai tudás finomságainál rá lehet ismerni a színvonalasabb oktatásra. Volt, aki a kisebb létszámú vidéki egyetemeket látta jobbnak. A többség ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az intézmények feladata az alaptudás átadása, ezért nincs jelentõsége, hogy hol végzett a diplomás munkavállaló, és a különbözõ szakirányok más-más intézményben lehetnek erõsebbek. Ma az egészségügyben sok helyen különösen a kisebb településeken nem az vetõdik fel, hogy honnan várnak szívesen diplomásokat, hanem hogy az orvos- vagy nõvérhiány közepette találnak-e megfelelõ végzettségû jelentkezõt. 84,5 82,7 126

8 orvos.qxd :18 Page 127 EGYETEMI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL A képzés, a diploma értéke, piacképessége Az egyes orvostudományi egyetemek megítélésében mindössze apró különbségek észlelhetõk, de az orvostanhallgatók mindig a saját intézményükben megszerezhetõ diploma munkaerõ-piaci értékét minõsítették a legjobbnak legalábbis a szakterületi átlaghoz viszonyítva. A négy orvostudományi egyetem közül a három vidéki intézményben a diploma külföldi elismertségét jobbnak tartják, mint itthoni presztízsét, ami egyértelmûen a hazai orvosképzés nemzetközi hírének és az itt tanuló több mint másfélezer külföldi diáknak tudható be. Összességében az általános orvoskarok hallgatói egybehangzóan erõs közepesre értékelik diplomájuk piacképességét. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 A diploma értéke a munkaerõpiacon (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,79 3,59 3,61 3,58 3,50 3,44 3,33 3,36 SZTE-ÁOK DE-ÁOK SE-ÁOK PTE-ÁOK diploma hazai elismertsége diploma külföldi elismertsége Az elhelyezkedés általában nem jelent gondot az orvosoknak, ezért a képzõ intézmény szerepe talán kisebb a végzés utáni lehetõségek feltárásában. E tekintetben hasonló a karok megítélése, egyedül a debreceni orvoskarra járó diákok gondolják úgy, hogy intézményüktõl több segítséget kapnak, mint a többi orvostanhallgató. A végzés utáni elhelyezkedés segítése az orvos- és egészségtudományi egyetemi hallgatók szerint (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,29 3,11 3,07 3,03 DE-ÁOK SZTE-ÁOK SE-ÁOK PTE-ÁOK 127

9 orvos.qxd :18 Page 128 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK Elhelyezkedés: pályán maradni, esélylatolgatással A magyarországi orvosképzésben tanulók válaszai munkába állási terveikrõl, esélyeikrõl szinte teljesen megegyeznek, attól függetlenül, hogy hol tanulnak. Kiugróan magas, gyakorlatilag teljes körû az orvosi. illetve az egészségügyi pályához kötõdésük. Az orvostanhallgatók 90%-a egyértelmûen orvosként kíván elhelyezkedni, de a maradék 10% is a szakterülethez közeli állást választana. A sikeres álláskeresés esélyeirõl szintén kiegyensúlyozottan, 90%-ban derûlátóan nyilatkoztak. A legnagyobb arányban (96%) a debreceni orvostanhallgatók gondolják úgy, hogy 1-2 éven belül az elvárásaiknak megfelelõ állást találnak, de lényegében a legtöbb medika és medikus így látja jövõjét A szakterületen maradni kívánó és az elhelyezkedési esélyeiket jónak ítélõ hallgatók aránya (%) 100,00 100,00 100,00 98,90 96,00 89,60 89,70 91,70 DE-ÁOK PTE-ÁOK SE-ÁOK SZTE-ÁOK szakterületen maradó jó elhelyezkedési esélyek 128

10 orvos.qxd :18 Page 129 FÔISKOLAI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FÔISKOLAI KAROK AKADÉMIAI RANGSOROK HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG Az elmúlt években csak ritkán fordult elõ, hogy a kiemelt középiskolai versenyeken helyezett középiskolások közül valaki egészségügyi fõiskolai kart választott volna. Az összesen tíz jelentkezõ három karon, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi fõiskolai karain tanult tovább. Országos középiskolai versenyeken elért helyezéssel bejutottak megoszlása (fõ) ( ) PTE-EFK 2 DE-EFK 5 Ugyancsak elenyészõ az országos tudományos diákköri versenyen helyezést elért egészségügyi fõiskolai hallgatók száma: az elmúlt két évben csak a pécsi fõiskolának volt egy ilyen hallgatója. AZ OKTATÓI KAR SZTE-EFK 3 A kördiagramon nem nevesített karok: SZE-ESZI 0 SE-EFK 0 Az egészségügyi fõiskolákon általában alacsony a minõsített oktatók száma a teljes tanári karon belül. Az arány a Debreceni Egyetem fõiskolai karán és a Széchenyi István Egyetem Egészségügyi és Szociális Intézetében a legjobb, ahol minden ötödik oktató rendelkezik tudományos fokozattal. A két intézmény közül vélhetõen a gyõri fõiskolai karon (Széchenyi Egyetem) tudnak a minõsített oktatók többet foglalkozni a hallgatókkal, hiszen itt a legalacsonyabb az egy minõsített oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók száma. minõsített oktatók aránya egy minõsített oktatóra jutó nappali százalékban ( ) tagozatos hallgatók száma ( ) DE-EFK (1.) 22,5 (3.) 67,5 SZE-ESZI (2.) 22,2 (1.) 37,8 SZTE-EFK (3.) 14,1 (5.) 89,7 PTE-EFK (4.) 12,9 (4.) 71,2 SE-EFK (5.) 11,6 (2.) 63,8 129

11 orvos.qxd :18 Page 130 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY FÔISKOLAI KAROK SZAKMAI PRESZTÍZS A HALLGATÓK SZERINT A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kara a hallgatók szerint a legszínvonalasabb hazai intézmény: a többi fõiskolán is minden harmadik diák az elsõ helyre sorolta. Érdekesség, hogy a DE-EFK hallgatói a másik vizsgált debreceni intézményhez, a DE-ÁOK-hoz hasonlóan sokkal jobb véleménnyel vannak saját intézményükrõl, mint ahogy az adott karról a többi intézmény hallgatói vélekednek. A legszínvonalasabbnak tartott intézmények (említések aránya százalékban) ,7 37,2 18,8 3,1 3, A fõvárosi és a szegedi fõiskolai karokon tanulók tartják a leginkább magasnak a tanulmányi követelményeket saját intézményükben. A tanulmányok nehézségét a többi intézményben közepes körülinek érzékelik a diákok. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 SE-EFK DE-EFK PTE-EFK SZTE-EFK SZE-ESZI említések aránya minden intézmény hallgatóinak véleménye alapján említések aránya csak a többi intézmény hallgatóinak véleménye alapján A tanulmányok nehézsége (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,9 3,82 3,35 7,1 0,5 3,2 3,09 SE-EFK SZTE-EFK PTE-EFK DE-EFK SZE-ESZI 0,3 130

12 orvos.qxd :18 Page 131 FÔISKOLAI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY GYAKORLAT ÉS ELMÉLET A FÔISKOLÁN Az egészségügyi fõiskolások jónak ítélik az intézményükben folyó képzést, de a szakmai gyakorlatokat több intézményben sem tartják elég színvonalasnak. A legelégedettebbnek a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karán mutatkoztak a hallgatók: mind a három vizsgált szempontból (gyakorlati képzés, alkalmazhatóság, elméleti képzés) igen jó értékelést adtak intézményüknek. AZ OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK MEGÍTÉLÉSE (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) szakmai gyakorlatok oktatott szakismeretek elméleti képzés színvonala alkalmazhatósága színvonala DE-EFK (1.) 4,11 (1.) 4,33 (1.) 4,39 SZTE-EFK (2.) 3,92 (2.) 4,14 (3.) 4,07 SE-EFK (3.) 3,32 (3.) 4,02 (2.) 4,15 SZE-ESZI (4.) 3,24 (4.) 3,70(4.) 3,72 PTE-EFK (5.) 3,10(5.) 3,40(5.) 3,24 SEGÍT AZ INTÉZMÉNY? HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG Az egészségügyi felsõoktatásban a másutt tapasztaltak átlagához képest elégedettebbek a hallgatók az intézmények által nyújtott szakmai szolgáltatások színvonalával. Õk is az oktatók segítõkészségét értékelik a legmagasabbra, és a leginkább kritikus vélemény hasonlóan más képzési területekhez a munkalehetõségek biztosítása kapcsán fogalmazódott meg. Az egészségügyi fõiskolák szolgáltatásait összehasonlítva mind a három szempont alapján ugyanúgy alakul az intézmények sorrendje, sõt még az átlagosztályzatok közötti különbség is hasonló az egyes intézményekben. A legjobb értékelést a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar, utána pedig a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar kapta saját hallgatóitól. Elégedettség a szolgáltatásokkal (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,37 4,24 DE-EFK 3,68 2,99 4,06 SZTE-EFK 3,45 2,66 3,98 SE-EFK 3,11 2,38 3,68 SZE-ESZI 2,90 1,94 3,13 PTE-EFK 2,24 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 oktatók segítõkészsége képzés alatti munkalehetõségek biztosítása hallgatók tájékoztatása 131

13 orvos.qxd :18 Page 132 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY FÔISKOLAI KAROK NÉPSZERÛSÉGI RANGSOROK A jelentkezési statisztika alapján az egészségügyi fõiskolai karok közül a legnépszerûbb a Semmelweis Egyetem fõiskolai kara, ide tavaly közel másfélezren jelentkeztek. A jelentkezések összességében megoszlanak az egyes régiók intézményei között, csak a szegedi és különösen a gyõri kar létszámadatai feltûnõek. Elsõ-helyes jelentkezések, alapképzés (2005) A SE-EFK bizonyult 2005-ben a legerõsebb intézménynek a továbbtanulási esélyeket, illetve az egyes fõiskolákat jellemzõ bejutási arányokat összehasonlítva: itt alig több mint minden ötödik jelentkezõ járt sikerrel. A nemrég létrejött SZE-ESZI kivételével azonban a többi karon is minimum kétszeres volt a túljelentkezés. elsõ helyen felvettek száma, alapképzés (2005) bejutási arány (2005) SE-EFK 348 (1.) 23,8% DE-EFK 375 (2.) 32,5% SZTE-EFK 249 (3.) 39,3% PTE-EFK 582 (4.) 46,9% SZE-ESZI 133 (5.) 83,7% 1153 SE-EFK PTE-EFK DE-EFK SZTE-EFK SZE-ESZI HA ÚJRA KEZDHETNÉK az intézmények többségében a hallgatók ugyanoda jelentkeznének, ahol most tanulnak. A debreceni hallgatók kötõdnek leginkább intézményükhöz, tíz diákból kilenc elégedett korábbi döntésével. A gyõri és a pécsi egészségügyi fõiskolások közül azonban sokan máshol tanulnának tovább. 132

14 orvos.qxd :18 Page 133 FÔISKOLAI KAROK ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Jelenlegi intézményébe jelentkezne-e ismét? (igennel válaszolók százalékos megoszlása) ,6 80,6 80,0 A képzés, a diploma értéke, piacképessége Az egészségügyi fõiskolákra járó hallgatók közül a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karán és a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karán tanulók értékelték a legmagasabbra a diplomájukat. Itthon a szegedi, míg külföldön a budapesti diploma ér többet a hallgatók szerint. Érdekesség, hogy a szegedi egészségügyi fõiskolások hasonlóan a város orvostanhallgatóihoz szintén magasabbra értékelték diplomájuk hazai piacképességét, mint a pestiek. A legalacsonyabb pontértéket kapott Széchenyi Egyetem Egészségügyi és Szociális Intézetének hallgatói nagyjából az átlagossal megegyezõnek tartják fõiskolai diplomájuk szakmai elismertségét, holott sokkal kevesebben végeznek itt és a kar is sokkal fiatalabb, mint a patinás, nagy orvosi egyetemek fõiskolai karai. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 DE-EFK SE-EFK SZTE-EFK SZE-ESZI PTE-EFK MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL A diploma értéke a munkaerõpiacon (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,91 3,87 3,69 3,79 3,60 3,30 68,8 53,0 3,12 3,12 3,04 3,15 SZTE-EFK SE-EFK DE-EFK PTE-EFK SZE-ESZI diploma hazai elismertsége diploma külföldi elismertsége 133

15 orvos.qxd :18 Page 134 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY FÔISKOLAI KAROK A hallgatók értékelése alapján az egészségügyi fõiskolák szolgáltatásainak színvonalán és lehetõségein múlik, hogy sikerül-e az intézményeknek álláshoz segíteni a végzett hallgatókat. Az intézmények segítõkészsége a végzés utáni elhelyezkedés megkönnyítésében megegyezik a fõiskolák hozzáállásával a hallgatói szolgáltatásokhoz (önképzés, oktatói segítõkészség stb). Mindez azt feltételezi, hogy az egészségügyi fõiskolások elhelyezkedésében kevésbé játszanak közre regionális, munkaerõ-piaci különbségek (mint pl. a természettudományi fõiskolák végzõseinél), és ezt megerõsíti az országszerte jellemzõ nõvérhiány is. A végzés utáni elhelyezkedés segítése az orvos- és egészségtudományi fõiskolai hallgatók szerint (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,60 3,44 3,35 DE-EFK SE-EFK SZTE-EFK SZE-ESZI PTE-EFK Elhelyezkedés: pályán maradni, esélylatolgatással A magyarországi egészségügyi fõiskolások túlnyomó többsége kiválónak minõsíti a diploma utáni kilátásait. Mind az öt fõiskolán a válaszolók több mint 90%-a a szakterületen belül vagy ahhoz közeli pályán kíván maradni, és kétharmaduk közalkalmazotti pályára készül leginkább kórházaknál vagy rendelõintézetekben. A debreceni egészségügyi fõiskolások közül helyezkednének el a legtöbben (80%) a közszférában. Szintén a debreceni fõiskolások bíznak a legerõsebben abban, hogy az elvárásaiknak megfelelõ állást találnak. Pécsett szeretnének az összes intézmény közül a legtöbben a pályán maradni, és a nagy többség reálisnak is látja az elhelyezkedési esélyeket, bár itt valamelyest nagyobb az aránya a pesszimista hallgatóknak. A szakterületen maradni kívánó és az elhelyezkedési esélyeiket jónak ítélõ hallgatók aránya (%) 2,79 2, ,30 96,00 97,00 99,00 94,80 90,80 89,87 91,80 83,00 85,70 DE-EFK SZTE-EFK SE-EFK PTE-EFK SZE-ESZI 134 szakterületen maradó jó elhelyezkedési esélyek

16 orvos.qxd :18 Page 135 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Kari indexek DE-ÁOK PTE-ÁOK SE-ÁOK SZTE-ÁOK A hallgatók osztályzata szerint a/az Debrecen Pécs Budapest Szeged SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 3,98 3,46 3,77 3,64 Tanulmányok nehézsége 3,92 3,69 3,95 3,97 Diploma hazai elismertsége 3,58 3,33 3,50 3,59 Diploma külföldi elismertsége 3,79 3,36 3,44 3,61 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 3,73 3,59 3,61 3,43 Szakmai önképzési lehetõségek 3,27 3,79 3,69 3,38 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,42 3,58 3,90 3,58 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 3,45 3,43 3,81 3,43 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 3,29 3,03 3,07 3,11 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 3,45 3,73 3,99 3,73 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 3,33 2,62 3,06 2,89 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 3,51 3,42 3,20 3,07 Könyvtár színvonala 3,76 3,64 4,16 3,37 Tantermek felszereltsége 3,65 3,02 3,13 3,21 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 3,55 2,60 2,57 2,80 Intézmény megközelíthetõsége 3,94 4,38 4,09 4,46 Kollégium színvonala 3,39 2,85 2,85 2,76 Intézmény külleme 3,68 2,33 2,81 3,20 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 3,37 2,51 3,20 2,77 Kulturális lehetõségek 3,58 3,38 2,89 3,36 Sportolási lehetõségek 3,72 3,52 2,76 3,51 Általában az intézményi légkör 3,84 4,07 3,68 3,90 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 3,34 3,22 3,27 3,29 Intézményi demokrácia 2,98 3,04 2,92 3,00 Hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,12 3,18 3,05 3,15 Oktatók és hallgatók viszonya 3,71 3,46 3,50 3,41 135

17 orvos.qxd :18 Page 136 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Kari indexek DE-EFK PTE-EFK SE-EFK SZE-ESZI SZTE-EFK A hallgatók osztályzata szerint a/az Debrecen Pécs Budapest Gyõr Szeged SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 3,11 2,97 3,61 2,82 3,41 Tanulmányok nehézsége 3,20 3,35 3,90 3,09 3,82 Diploma hazai elismertsége 3,60 3,12 3,87 3,04 3,91 Diploma külföldi elismertsége 3,30 3,12 3,79 3,15 3,69 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 4,24 3,13 3,98 3,68 4,06 Szakmai önképzési lehetõségek 3,54 2,52 3,59 2,90 3,51 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,64 2,72 3,73 3,15 3,63 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 3,49 2,77 3,68 3,29 3,66 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 3,60 2,63 3,44 2,79 3,35 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 3,61 2,41 3,48 3,21 3,62 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 3,37 1,94 2,66 2,38 2,99 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 4,48 2,97 4,45 3,10 3,57 Könyvtár színvonala 3,96 2,39 4,19 3,18 3,85 Tantermek felszereltsége 4,34 2,48 4,50 2,50 4,39 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 4,54 2,82 4,94 2,72 4,54 Intézmény megközelíthetõsége 4,14 4,02 4,71 4,08 4,37 Kollégium színvonala 3,27 3,67 3,62 3,55 3,69 Intézmény külleme 4,55 2,58 4,92 2,66 4,51 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 4,30 1,45 4,34 2,47 3,76 Kulturális lehetõségek 4,19 2,86 3,73 3,25 3,80 Sportolási lehetõségek 4,11 2,81 3,67 3,70 3,52 Általában az intézményi légkör 4,15 3,26 3,86 3,55 3,92 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 3,68 2,24 3,11 2,90 3,45 Intézményi demokrácia 3,62 2,39 3,06 2,98 3, Hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,61 2,54 3,31 2,96 3,91 Oktatók és hallgatók viszonya 4,17 2,95 3,83 3,34 3,84

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? bolcsesz.qxd 2005.12.12. 15:38 Page 44 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Bölcsészeket Magyarországon összesen tíz egyetemi és négy fõiskolai karon képeznek több, mint hatvanezren

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? pedagogus.qxd 2005.12.12. 18:20 Page 138 PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? Az országban tizenhét intézményben folyik tanító- és óvóképzés. A többi szakterületen jellemzõ települési koncentrálódással

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? termtud.qxd 2005.12.12. 19:58 Page 152 TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Magyarországon természettudományokat több mint harminckétezren tanulnak. A TTK-sok akik fele annyian vannak,

Részletesebben

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS muszaki.qxd 2005.12.12. 18:07 Page 100 MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 100 A mûszaki és az informatikai szakterületen (valamennyi képzési formát és tagozatot

Részletesebben

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? agrar3.qxd 2005.12.12. 15:36 Page 24 AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 24 Tizenegy egyetemi és nyolc fõiskolai kar várja az agrárfelsõoktatás iránt érdeklõdõ továbbtanulókat. Az összesen 19 462

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o k DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK A debreceni bölcsészek leginkább az oktatókkal elégedettek. Kiemelkedően jó színvonalúnak ítélik az infrastruktúra

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE E G Y E T E M I K A R O K H A L L G A T Ó I É R T É K E L É S E AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A korábbi fejezetekben témakörönként elemeztük a hallgatók elégedettségét egyetemük

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:...

kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:... kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdező neve:... Kérdezői kód: Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:... A válaszadás önkéntes! I. személyi kérdések

Részletesebben

Helyünk a felsőoktatásban

Helyünk a felsőoktatásban Helyünk a felsőoktatásban Készült Dr. Makovényi Ferenc Dékán, Ybl nyílt napon, 2012 január 19.-én elhangzott előadása, valamint a HVG. 2011/ számában megjelent adatok alapján. A HVG 2012-ben megjelent,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg._OEC_NK Válaszadók száma = 62 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 2% 0% 2 0% 3 0% 4 2% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

KÉRDŐÍV Hallgatói pályaorientáció egyetemi szolgáltatások munkaerőpiaci kilátások hallgatók az EU-ról

KÉRDŐÍV Hallgatói pályaorientáció egyetemi szolgáltatások munkaerőpiaci kilátások hallgatók az EU-ról UNIVERSITAS PRESS JELTÁRS Képzési és Tudományos Információs Ügynökség Jelenkor Társadalomkutató Műhely 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Tel.: 321-32-46, 343-48-00/368.

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs Központ

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

PROFEX egészségügyi szaknyelvi vizsgák évente kétszer, tavasszal és ősszel kerülnek megrendezésre.

PROFEX egészségügyi szaknyelvi vizsgák évente kétszer, tavasszal és ősszel kerülnek megrendezésre. Tájékoztató a PROFEX szaknyelvi vizsgáról A PROFEX államilag elismert, három fokozatú, kétnyelvű, orvostudományi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga, amely jelenleg angol és német nyelvből tehető. Az

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK PRESZTÍZSE A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE SZERINT

AZ EGYETEMI KAROK PRESZTÍZSE A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE SZERINT Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É T É K E L É S E K AZ EGYETEMI KAOK PESZTÍZSE A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE SZEINT Az árnyalt felosztású szempontrendszert alkalmazó, az egyetemi életről, szakmai munkáról és életpálya-perspektívákról

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda

Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 26 Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.12.16. 1:55:45

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 4 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából

Részletesebben

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE A magyar egyetemi hallgatók általánosan elégedettek azzal, miként segíti őket az intézmény. Elsősorban a legközvetlenebbül

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

AJÁNLÓ. Kedves leendõ és jelenlegi Fõiskolások, Egyetemisták! Tisztelt Olvasók!

AJÁNLÓ. Kedves leendõ és jelenlegi Fõiskolások, Egyetemisták! Tisztelt Olvasók! strat.qxd 2005.12.12. 18:04 Page 7 AJÁNLÓ Kedves leendõ és jelenlegi Fõiskolások, Egyetemisták! Tisztelt Olvasók! A választás szabadsága egyszerre lehetõség és felelõsség. Nem csupán azt jelzi, hogy az

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 ÚJ KIADVÁNYOK SZOLGÁLTATÁSOK» Az én rangsorom November 15. Felvi rangsor az interneten» a felvi-hu új interaktív szolgáltatása Felvi rangsor 2006 December 2. Felvi rangsor 2006

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium 26 Vörösmarty Mihály Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.28. 18:2:34 1 Standardizált átlagos képességek

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Nagy Éva (előadó) Bemeneti mérés - német (előadás)

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Jelentéskészítő. AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 516. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25%

Jelentéskészítő. AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 516. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% Jelentéskészítő AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 0% 2 0% 3 4 Hisztogram Jobb

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 8 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály szövegértés 8 Budapest,

Részletesebben

A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája

A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája 299 Polónyi István A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája Ebben az írásban a hazai felsőoktatási intézményekbe történő felvétel néhány jellemzőjét és tendenciáját igyekszünk felvillantani. Az

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

Zoltánfy István Általános Iskola

Zoltánfy István Általános Iskola 4 Zoltánfy István Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola 4 Ady Endre Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola. A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011. évi felméréseinek eredményei összefoglalja 2011.

Kecskeméti Főiskola. A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011. évi felméréseinek eredményei összefoglalja 2011. Kecskeméti Főiskola A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011. évi felméréseinek eredményei összefoglalja 2011. 1 Tartalom Bevezetés... 3 A 2010-es és 2011-es felmérések eredményei közötti kapcsolatok... 4

Részletesebben

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei)

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) SZIE DPR Projekt A hallgatói elégedettség vizsgálata a Szent István Egyetemen (a 2011. tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) Készítette: Dr. Vinogradov Szergej, Dr. Kulcsár

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben