ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL"

Átírás

1 ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) megbízásából Budapest 2006

2 b e v e z e t é s Az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) az elmúlt években több olyan átfogó kutatást végzett, amelynek során a munkáltatói szféra véleményét is vizsgáltuk a pályakezdő diplomás hallgatókról, felsőoktatási intézmények teljesítményéről. Ezen információk ma már nélkülözhetetlenek a felsőoktatásba jelentkező fiatalok számára a megalapozott intézményválasztáshoz, és az egyetemek, főiskolák számára is, hogy képzésük minél inkább megfeleljen a munkaerőpiac elvárásainak ban jelentősen átalakult a magyar felsőoktatás, az intézmények túlnyomó többségében háromnégyéves ún. alapképzési szakokat hirdetettek meg, amelyek már önálló diplomát adnak, de az egykétéves mesterképzésre való továbblépésre is lehetőséget biztosítanak. Az új helyzetben különösen fontossá vált, hogy a fiatalok, hallgatók megismerjék a munkaerő-piaci szereplők véleményét, ezért kérdőíves felmérés keretében a vonatkozó statisztikák és korporációs, szakmai szervezetek ajánlásai alapján több száz olyan intézményt, vállalatot keresünk meg, amelyekről feltételezhető, hogy nagyobb számban alkalmaznak a legnépszerűbb 15 szakon végzett hallgatót. Ennek keretében kértük az együttműködésüket egy online kérdőív kitöltésében. A kérdőív tematikája: Diplomás munkaerő keresése, kiválasztási szempontok; Felsőoktatási intézmények rangsorai (ajánlás családtagnak, ismerősnek; pályakezdő diplomás keresése). Úgynevezett munkaerő-piaci panelvizsgálat keretében megkeresett, az adott szakokon végzetteket alkalmazó potenciális munkáltatói körben közel 270 fő töltötte ki az interneten elérhető kérdőívet. Az egyes szakokra vonatkozó elemzéseknél az alacsonyabb elemszámok miatt csak azok az eredmények szerepelnek, amelyekből statisztikailag megbízható következtetések voltak levonhatók. A kutatás eredményeinek egy része megjelent a HVG-Diploma 2007 Felvi rangsorok c. kiadványban. A munkaerő-piaci panelvizsgálat kiegészült egy másik empirikus kutatással, amelynek során a nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenő közel 4000 álláshirdetést dolgoztuk fel különböző szempontok alapján: Hirdető cég/szervezet jellege, ágazata; Munkakör, amire a hirdetés vonatkozik; Alkalmazási feltételek: diploma, nyelvtudás; Előnyök a kiválasztás során, további megjegyzések. Az adatbázisba rendezett hirdetési információkból a nagyobb szakmákra, illetve képzési területek mindegykére vonatkozó elemzések készültek. Az elemzés teljes terjedelmében a weboldalon olvasható. 2

3 t ö r t é n e l e m 1. Munkaerő keresésének legelterjedtebb módjai (százalékos megoszlás, az összes kérdezett százalékéban) 72,72 Hirdetésen keresztül 45,45 36,36 A történelem szakos végzetteket alkalmazó általunk megkérdezett munkáltatók esetében a munkaerő keresés során a személyes, szakmai kapcsolatoknak van a leginkább szerepe. Közel azonos gyakorisággal keresnek hirdetés is történelem szakos diplomásokat. Míg az előző inkább a szűkebb, egymást jobban ismerő kutatói szférára jellemző, addig a hirdetések vélhetően történelem tanárokat keresnek főleg oktatási intézmények. (1-től 5-ig tartó osztályozás, 5 nagyon jellemző, 1 egyáltalán nem jellemző) Interjún szerzett személyes bemyomás 4,54 Egyéb képességek, képzettségek (pl. nyelvtudás) 4,36 Szakmai gyakorlat 4,00 Személyes vagy intézményi ajánlások, referenciák 4,00 A történész szakma, illetve a pedagógus munkakör jellegéből fakadóan a személyes tulajdonságoknak, kapcsolatoknak meghatározó szerepük van az új munkaerő kiválasztása során. A diplomaszerzés helye a történelem szakos hallgatók kiválasztásánál is a kevésbé fontos szempontok közé tartozik, mégis egyértelműen az ELTE bölcsészkarát említette minden általunk megkérdezett munkáltató közel háromnegyede, ahonnét szívesen venne fel új munkaerőt, illetve szívesen ajánlaná egyetemre, főiskolára jelentkezők számára. 3

4 é l e l m i s z e r m é r n ö k 1. Munkaerő keresésének legelterjedtebb módja 81,2 Hirdetésen keresztül 50,0 37,5 Az agrártársadalom tradicionálisan zártabb szakmai közegnek tekinthető, ahol jóval nagyobb szerepe van az informális, szakmai kapcsolatoknak. Ezzel függhet össze az is, hogy általunk megkérdezett agrár diplomásokat foglalkoztató munkáltatók több mint 80%-a említette ezt a munkaerő toborzási formát. Interjún szerzett személyes benyomás 4,56 Egyéb képességek, képzettségek (pl. nyelvtudás) 4,44 Szakmai gyakorlat 3,75 Az agráriumban a személyes tulajdonságok mellett kitüntetett szerepe van a gyakorlati érzéknek, a praktikus problémamegoldó készségnek. Ennek köszönhető, hogy ezek viszonylag kitüntetett szerepet játszanak a kiválasztás során. E mellett még gyakran említették az általunk megkérdezett munkáltatók képviselői a felkészültség, elhivatottság, munkabíró képesség, illetve a szakmai elhivatottság, valamint a számítógép használat fontosságát az új munkatárs kiválasztása során. A diplomás agrár végzettségűeket alkalmazó válaszadó munkáltatók több agrár felsőoktatási intézményt is megemlítettek, ahonnét szívesen várnak diplomásokat, illetve szívesen ajánlják másoknak. Ezek közül némileg többen említették a gödöllői egyetem mezőgazdasági karát, valamivel kevesebben, de az átlagnál többen debreceni egyetem mezőgazdaság-tudományi karát. 4

5 b i o l ó g u s 1. Munkaerő keresésének módja 83,5 Hirdetésen keresztül 57,1 42,8 A biológus munkakörben elhelyezkedők nagy része az állami, akadémiai szektorban helyezkedhet el, így itt inkább jellemző az informális csatornák, személyes kapcsolatok igénybe vétele, vagy a hirdetés történő munkatárskeresés, szemben a gazdasági, menedzser munkakörök esetében gyakran alkalmazott tanácsadói vagy egyéb közvetítői szolgáltatás igénybe vételére. A biológus végzettségűek számára meghirdetett állások kereslet-kínálati viszonyaira jellemző, hogy nagy számban jelentkeznek maguktól is álláshelyekre pályázók. Interjún szerzett személyes benyomás 4,43 Egyéb képességek, képzettségek (pl. nyelvtudás) 4,00 Színvonalas önéletrajz 3,71 Más szakokhoz képest itt is megfigyelhető az interjú kitüntetett szerepe a kiválasztás során, némileg kisebb hangsúlya van itt is az egyéb képességeknek, készségeknek, ugyanakkor a színvonalas önéletrajz elkészítése fontos kiválasztási kritérium a biológus végzettségűeket alkalmazók esetében. A biológus szakos végzősöket alkalmazó munkáltatók egyik felsőoktatási intézményt sem említették az átlagnál nagyobb számban, amelyet egy pályaválasztónak ajánlanának, vagy ahonnét elsősorban várnának pályakezdőket. 5

6 g a z d á l k o d á s (gazdálkodás és menedzsment; kereskedelem és marketing; pénzügy és számvitel; turizmus-vendéglátás) 1. Munkaerő keresésének legelterjedtebb módjai (százalékos megoszlás, az összes kérdezett százalékéban) gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing pénzügy és számvitel turizmusvendéglátás Hirdetésen keresztül 83,3 88,2 100,0 50,0 80,4 Informális módon: személyes vagy szakmai kapcsolatok Személyzeti tanácsadók, fejvadász cégek révén átlag 61,1 64,7 62,5 70,0 64,6 38,9 41,2 50,0 10,0 35,0 Állásbörzén 33,3 47,1 43,8 0,0 31,0 Jól látható, hogy a gazdasági jellegű szakokon végző diplomásokat alkalmazó munkahelyeken más szakokhoz képest gyakrabban alkalmaznak hatékony kiválasztási módszereket, ahol a várható teljesítmény maximalizálása az új munkatárs kiválasztásának egyetlen, sokszor kizárólagos szempontja. Az egyes gazdasági jellegű szakokon belüli eloszlást vizsgálva az is megfigyelhető, hogy az informális kapcsolatok fordítottan arányosak az állásbörze, illetve a személyzeti tanácsadó alkalmazásával. (1-től 5-ig tartó osztályozás, 5 nagyon jellemző, 1 egyáltalán nem jellemző) gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing pénzügy és számvitel turizmusvendéglátás Interjún szerzett személyes benyomások 4,7 4,07 4,6 4,6 4,7 Egyéb képességek, képzettségek (pl. nyelvtudás) átlag 4,2 4,2 4,2 4,7 4,3 Korábbi munkatapasztalat 3,8 3,9 3,9 4,0 3,9 Szakmai gyakorlat 3,6 3,7 3,8 3,9 3,7 Színvonalas önéletrajz 3,6 3,7 3,9 3,4 3,6 Az általunk vizsgált gazdasági jellegű munkakörök mindegyikére hasonló szempontrendszer és értékek jellemzők, amelyet a munkáltatók figyelembe vesznek az új munkatárs kiválasztásánál. A legfontosabb a személyes benyomás, s ennél csak valamivel kisebb súllyal esik latba az állásra pályázó egyéni képességei, készségei, míg a korábbi munkatapasztalat, szakmai gyakorlat és színvonalas önéletrajz közel azonos mértékben fontos körülmény. 6

7 A gazdálkodási és menedzsment szak esetében kimagaslóan legtöbben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karát emelték ki, a kérdezettek kb. fele szívesen ajánlja a jelentkezőknek ezt a kart, és innen választana diplomás pályakezdőt is elsősorban. A gazdálkodási és menedzsment szakhoz hasonlóan a kereskedelem és marketing területén is a budapesti közgáz kimagaslik a többi kar közül, bár a pályakezdő diplomások esetében már jóval kiegyensúlyozottabb az összkép a karok között. A pénzügy és számvitel területén a szakterület megkérdezett munkáltatóinak közel fele a Budapesti Gazdasági Főiskola PSZFK-t említette, innen várnak leginkább pályakezdőket, illetve szívesen ajánlanák jelentkezőknek. A turizmus és vendéglátás területén általunk megkérdezett munkáltatók nagy többsége a BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karát említette, különösen a pályakezdő diplomások vonatkozásában népszerűek lehetnek ennek a karnak a végzős diákjai a munkaerőpia- 7

8 g é p é s z m é r n ö k 1. Munkaerő keresésének legelterjedtebb módjai (százalékos megoszlás, az összes kérdezett százalékéban) Hirdetésen keresztül 100,0 60,7 Személyzeti tanácsadók, fejvadász cégek révén 53,6 Állásbörzén 64,3 Munkaügyi központon keresztül 35,7 3,6 A mérnököket alkalmazó általunk megkérdezett munkáltatók szinte mindegyike hirdetésen keresztül keres új munkaerőt, a gépészmérnöki területen kivétel nélkül minden válaszoló megemlítette ezt a módot. (Mindezt megerősítik a nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenő álláshirdetéseket elemző kutatások, amelyek szerint a legtöbb hirdetés mérnöki végzettségű munkatárs keresésére vonatkozik.) A mérnöki területeken megfigyelhető jelentős munkaerő-keresletre jellemző, hogy más szakokhoz, pl. jogász, agrár képest szinte alig akad olyan, aki maga jelentkezik be, álláshirdetés nélkül egy-egy munkahelyre. (1-től 5-ig tartó osztályozás, 5 nagyon jellemző, 1 egyáltalán nem jellemző) Interjún szerzett személyes benyomás 4,6 Egyéb képességek, képzettségek (pl. nyelvtudás) 4,5 Szakmai gyakorlat 3,6 Az új munkaerő kiválasztásánál, más szakokhoz hasonlóan a gépészmérnökök körében is az interjún szerzett személyes benyomások a legfontosabb befolyásoló tényezők. A mérnöki munkakörök további sajátossága a szakmai, gyakorlati tapasztalatok fontossága. A gépészmérnöki képzést folytató intézmények közül kimagasló a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elfogadottsága, a megkérdezett munkáltatók több mint fele említette a BME Gépészmérnöki Kart. Megfigyelhető az is továbbá, hogy az egyetemek, vagy nagyobb egyetemekhez tartozó karok jóval több említést kaptak, mint kisebb főiskolák műszaki karai. 8

9 j o g á s z 1. Munkaerő keresésének legelterjedtebb módjai (százalékos megoszlás, az összes kérdezett százalékéban) 62,5 Hirdetésen keresztül 62,5 Személyzeti tanácsadók, fejvadász cégek révén 25,0 25,0 A jogásztársadalom esetében korábbi kutatások is alátámasztják, hogy jóval nagyobb szerepe van az informális, szakmai kapcsolatoknak, ismeretségnek, ugyanakkor az államigazgatásban kötelező a jogász végzettséggel betölthető munkahelyek nagy részére hirdetést kiírni. A jogász túlképzésnek lehet a jele, hogy igen sokan említették a keresés nélküli munkaerő felvételt, azaz igen sok diplomás jogász maga kezdeményezi a munkahelyre történő pályázást. (1-től 5-ig tartó osztályozás, 5 nagyon jellemző, 1 egyáltalán nem jellemző) Interjún szerzett személyes benyomás 4,6 Egyéb képességek, képzettségek (pl. nyelvtudás) 4,13 Diplomát adó felsőoktatási intézmény presztízse 4,13 Más szakokhoz képest nincs eltérés abban, hogy a személyes benyomás és az egyéb képességek, készségek dominánsak az új munkaerő felvételénél. Ugyanakkor az már a jogásztársadalom sajátossága, hogy a fentiekkel legalább ilyen fontos szerepet játszik az is, hogy az állásra pályázó jogász melyik intézményben végzett. 3. Diploma értéke kinek ajánlja, honnan keres A jogász végzettségűeket alkalmazó munkáltatók az ország nyolc jogászképzést biztosító intézményéből mindössze négyet említettek, ahonnét leginkább várnának pályakezdő diplomást vagy ajánlanák elsősorban családtagjuknak, ismerősüknek, ezek közül is kimagaslik az ELTE-ÁJK elfogadottsága. 9

10 m é r n ö k i n f o r m a t i k u s 1. Munkaerő keresésének legelterjedtebb módjai (százalékos megoszlás, az összes kérdezett százalékéban) Hirdetésen keresztül 86,7 93,3 Személyzeti tanácsadók, fejvadász cégek révén 40,0 Állásbörzén 46,7 Munkaügyi központon keresztül 20,0 A gépészmérnökökhöz hasonlóan a mérnök-informatikusokat alkalmazó - általunk megkérdezett munkáltatók közel 90%-a hirdetésen keresztül keres új munkaerőt. A mérnöki területeken megfigyelhető jelentős munkaerő-keresletre jellemző, hogy más szakokhoz, pl. jogász, agrár képest nem akad olyan, aki magától jelentkezik, álláshirdetés nélkül egy-egy munkahelyre. (1-től 5-ig tartó osztályozás, 5 nagyon jellemző, 1 egyáltalán nem jellemző) 0,0 Interjún szerzett személyes benyomás 4,9 Egyéb képességek, képzettségek (pl. nyelvtudás) 4,1 Szakmai gyakorlat 3,7 Az új munkaerő kiválasztásánál, más szakokhoz hasonlóan, a mérnök-informatika területen is az interjún szerzett személyes benyomások a legfontosabb befolyásoló tényezők, itt más népszerű szakmákhoz, szakokhoz képest különösen magas ennek értéke. A mérnöki munkakörök további sajátossága a szakmai, gyakorlati tapasztalatok fontossága. A mérnök informatikus szakmában megkérdezett munkáltatók körében szinte egyöntetű volt a BME villamosmérnöki kar első helyen történő ajánlása, a többi hasonló képzést folytató intézmény csak egy-két említést kapott a válaszolóktól. 10

11 o r v o s 1. Munkaerő keresésének módja 85,0 Hirdetésen keresztül 60,0 Részben a speciális munkakörrel, azaz a klinikai, kutatói álláshelyekkel, részben az orvostársadalom sajátosságaival is magyarázható, hogy orvosok elhelyezkedése esetében továbbra is kitüntetett helye van az elhelyezkedéskor az informális kapcsolatoknak: személyes ismeretségnek, ajánlásoknak, korábbi szakmai kapcsolatoknak. Az orvosi diplomával megnyíló elhelyezkedési lehetőségek sokszínűbbé válásával párhuzamosan egyre több helyen alkalmaznak hagyományos menedzser, illetve vezetői kiválasztási eszközöket is, elsősorban a különböző egészségügyi, gyógyszer-forgalmazási cégeknél, vállalatoknál, ahol az orvosi diplomával rendelkezőket általában tárt karokkal várják. 2. Az új munkaerő kiválasztás szempontjai Interjún szerzett személyes benyomás 4,5 Egyéb képességek, képzettségek (pl. nyelvtudás) 3,80 Szakmai gyakorlat 3,79 Az informális kapcsolatok, s a személyes tulajdonságok kitüntetett szerepe magyarázhatja, hogy az interjúnak messze a legfontosabb szerepe van a kiválasztás során. A többi tulajdonság, jellemző fontossága kiegyensúlyozott képet mutat, a szakmai felkészültség kötelező minimum feltétel. Előnyt jelent, ha valaki a végzettségen túl fel tud mutatni már szakmai gyakorlatot és egyéb képességeket, kompetenciákat. Bár nem tartozik az elsődlegesen fontos szempontok közé a diplomaszerzés helye a kiválasztás során, az általunk megkérdezett munkaerő-piaci szereplők leginkább a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karát helyezik előtérbe: a négy hazai nagy orvosképző intézményből a válaszadók kb. fele emelte ki a pesti kart, ahonnét leginkább fogad végzősüket, vagy amely kart leginkább ajánlja. 11

12 p s z i c h o l ó g u s 1. Munkaerő keresésének legelterjedtebb módjai (százalékos megoszlás, az összes kérdezett százalékéban) Hirdetésen keresztül 72,72 63,63 Munkaügyi központon keresztül 18,18 Az általunk megkérdezett pszichológia szakos diplomásokat alkalmazó munkáltatók jelentős része hirdetésen keresztül és/vagy szakmai, illetve személyes kapcsolatai keres munkavállalót. Mindez jól jellemzi, hogy ezen szak esetében sokan helyezkednek el a piaci szférában, legtöbbször személyzeti tanácsadóként vagy a humán-erőforrás területén, őket az álláshirdetések elemzéseinek tapasztalatai alapján vélhetően inkább hirdetésen keresztül keresik. Az állami szférában elhelyezkedő diplomásokra jellemzőbb az informális csatornák (kapcsolatok, ajánlások) nagyobb igénybe vétele. 18,18 (1-től 5-ig tartó osztályozás, 5 nagyon jellemző, 1 egyáltalán nem jellemző) Interjún szerzett személyes benyomás 4,63 Egyéb képességek, képzettségek (pl. nyelvtudás) 4,00 Személyes vagy intézményi ajánlások, referenciák 3,54 A pszichológus szakon végzettek esetén szinte természetes, hogy a kiválasztásnál a leginkább a személyes tulajdonságok játszanak szerepet, így az interjú és e mellett az egyéni tulajdonságok. A munkavállalók keresésének informális kapcsolatokat alkalmazó módjára utal az ajánlások, referenciák viszonylagos fontossága a kiválasztás során, más szempontokhoz képest. A pszichológus szakos végzősöket alkalmazó munkaerő-piaci szereplők több mint fele ajánlaná elsősorban az ELTE-PPK-t, ha ismerőse, családtagja pszichológia szakra menne, s innen választanának a legtöbben (válaszadók 45%-a), ha pályakezdő diplomás munkatársat keresne. 12

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán A Budapesti Gazdasági Főiskola jellegzetességei Az ország első számú és legnagyobb főiskolája (16.000 hallgató) Felsőoktatási Minőség Díj (2010), ISO minőségügyi

Részletesebben

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei 2009. február 9. Veszprém Tartalom A vizsgálat jellemzői

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK Általános felvételi eljárás

FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK Általános felvételi eljárás FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2017 Általános felvételi eljárás Verzió: 2017. július 31. Készítette: Oktatási Hivatal, Felsőoktatási Elemzési Főosztály E-mail: felsooktatas.elemzes@oh.gov.hu 1 Fontosabb megállapítások

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Toborzás - Álláskeresés Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz 55-62 Vázlat A hiány betöltésnek módozatai A kiválasztás folyamata A toborzás célja módszerei

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Bevezetés Az elmúlt években egyre nagyobb számban jelennek meg azok az elemzések, amelyek a munkaerőpiac

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD A PM szakma tükre 2015 Török L. Gábor PhD Az üzleti kilátások megítélése Üzleti kilátások/prognózisok 2015-re, és a korábbi prognózisok adatai Várakozások 2015-re vonatkozóan Induló projektek Pesszimista

Részletesebben

A folyamatmenedzsment mint szakma a németországi álláshirdetések elemzésével kirajzolódó kép

A folyamatmenedzsment mint szakma a németországi álláshirdetések elemzésével kirajzolódó kép A MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS EMBERI TÉNYEZÕI, SZAKKÉPZÉS 3.1 A folyamatmenedzsment mint szakma a németországi álláshirdetések elemzésével kirajzolódó kép Tárgyszavak: szakember; foglalkoztatottság. Új és dinamikusan

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

D i p l o m á s P á l y a k ö v e t ő R e n d s z e r

D i p l o m á s P á l y a k ö v e t ő R e n d s z e r D i p l o m á s P á l y a k ö v e t ő R e n d s z e r PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A kiválóságnem öröklődik, a szakértelem nem velünk születik A katolikus egyetemi képzés a munkaerő-piac visszajelzése

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai

A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai Sági Matild Alkalmassági vizsga a tanárképzésben műhelykonferencia Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs Központ

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat természetrajza Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat fogalma Hosszú múltra tekint vissza Ma: a külső forrásból történő toborzás egyik típusa Kemény G.: A

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

A SEMMELWEIS ALUMNI IGAZGATÓSÁG MODERNIZÁLÁSA. Alumni hagyományt teremtünk

A SEMMELWEIS ALUMNI IGAZGATÓSÁG MODERNIZÁLÁSA. Alumni hagyományt teremtünk A SEMMELWEIS ALUMNI IGAZGATÓSÁG MODERNIZÁLÁSA Alumni hagyományt teremtünk dr. Oláh Dániel 2016 TARTALOM Előzmények Szervezetfejlesztés háttere Összevonás Alumni, DPR, Karrierközpont Tervek Az első év Arculat,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Szakok rangsora a hazai felsőoktatás legnépszerűbb képzései

Szakok rangsora a hazai felsőoktatás legnépszerűbb képzései FÁBRI ISTVÁN Szakok rangsora a hazai felsőoktatás legnépszerűbb képzései Az utóbbi évek jelentkezői létszámcsökkenése mellett az egyes képzési területek és szakok népszerűségének sorrendjében csak kisebb

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A MÜTF pályára állít : komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

2015-ös keresztféléves felvételi eljárás eredményei

2015-ös keresztféléves felvételi eljárás eredményei 310572000407 SZE-GK gazdálkodási és menedzsment Alapképzés Távoktatás Önköltséges Felvételi pontszáma elérte az önköltséges képzés ponthatárát 310572000647 SZE-GK gazdálkodási és menedzsment Alapképzés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Toborzási helyzetkép

Toborzási helyzetkép Toborzási helyzetkép 2016. második negyedév Az OnlineToborzas.hu felmérésének eredményei Felmérésünket alapvetően a 100 dolgozónál többet foglalkoztató cégek HR vezetőinek a körében végeztük, kérdőívekkel

Részletesebben

A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2013. január 10. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2012. október

Részletesebben

Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Önköltség (félév) Képz. Idő (félév)

Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények A N

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2013. ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2013. június 10. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2013. március

Részletesebben

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 54. Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét 2016. 09. Miről fogok beszélni? -Mekkora

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2013. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2014. január 10. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2013. október

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2011. ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2011. július 20. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2011. március

Részletesebben

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Képzési területenkénti követelményrendszer a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Gazdaságtudományi képzési terület 1. - nemzetközi gazdálkodás, logisztika, gazdálkodás-management

Részletesebben

DPR Központi Adattár - eredmények, intézményi hasznosítás

DPR Központi Adattár - eredmények, intézményi hasznosítás DPR Központi Adattár - eredmények, intézményi hasznosítás A diplomások helyzete Magyarországon a pályakövetési adatok tükrében Fodor Szabolcs EDUCATIO Nonprofit Kft. Tatabánya, 2011. március 9. (Dr. Veroszta

Részletesebben

Lakóhely és intézményválasztás

Lakóhely és intézményválasztás FÓKUSZ Lakóhely és intézményválasztás A felsôoktatási jelentkezések területi jellemzôi kilenc szak esetében (2006 2011) Kasza Georgina A Felsôoktatási MÛHELY 2007/1. számában megjelent Honnan hová? A felsôoktatási

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15 NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Átl. elt. Átlag Medián Jobb pólus

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 4-ben végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a Vasúti Vizsgaközpont szakmai gyakorlatára és tudományos hátterére támaszkodva a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Bérek, jövedelmek, trendek Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz Adatok Bruttó keresetek átlag 243 801 HUF, KSH 255 871 Vállalkozói szféra 219 492 Költségvetés

Részletesebben

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016 Álláskeresési irányzatok 2016 1 A szakemberpiac az elmúlt időszakban jelentősen átalakult, a vállalkozások mind gyakrabban szembesülnek a gyártóipari szegmensben tapasztalható szakember hiánnyal. A megváltozott

Részletesebben

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

A Miskolci Egyetem és az Ém-i. Regionális Munkaügyi Központ együttműködésének eredményei a DPR projektben

A Miskolci Egyetem és az Ém-i. Regionális Munkaügyi Központ együttműködésének eredményei a DPR projektben A Miskolci Egyetem és az Ém-i. Regionális Munkaügyi Központ együttműködésének eredményei a DPR projektben Dr. Stadinger Csaba 1 A diplomás pályakezdők helyzete Észak-Magyarországon A diplomás pályakezdõ

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben