BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?"

Átírás

1 bolcsesz.qxd :38 Page 44 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Bölcsészeket Magyarországon összesen tíz egyetemi és négy fõiskolai karon képeznek több, mint hatvanezren tanulják a humántudományokat, kétharmaduk egyetemeken. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre nem kevesebb, mint tízezer bölcsészhallgató jár, nagyrészük nappalis a kar a magyar felsõoktatás legnépesebb intézménye, de a legkisebb hallgatói létszámmal rendelkezõ Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatói is csaknem kétezren vannak. Hallgatói létszámadatok ( ) BDF-BTK Berzsenyi Dániel Fõiskola Bölcsészettudományi Kar DE-BTK Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar EKF-BTK Eszterházy Károly Fõiskola Bölcsészettudományi Fõiskolai Kar ELTE-BTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ELTE-PPK Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológia Kar* KRE-BTK Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar ME-BTK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar NYF-BMFK Nyíregyházi Fõiskola Bölcsészettudományi és Mûvészeti Fõiskolai Kar PPKE-BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar PTE-BTK Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PTE-FEEK Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar* SZTE-BTK Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar SZTE-JTFK Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar** VE-TK Veszprémi Egyetem Tanárképzõ Kar* összes hallgató nappali tagozatos hallgatók államilag finanszírozott hallgatók külföldi hallgatók * A karon nem történt hallgatói felmérés (csak az adatalapú, statisztikai táblázatokban, grafikonokban szerepel). ** Az SZTE-JTFK esetében csak az egész fõiskolára vonatkozó statisztikai adatokkal rendelkezünk, bölcsész- és természettudományi szakterületi bontás nélkül. Megjegyzés: Az ELTE-n már nincs önálló tanárképzõ fõiskolai kar, a fõiskolai bölcsész tanárképzés az ELTE-BTK intézményi keretein belül valósul meg. 44

2 bolcsesz.qxd :38 Page 45 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BEKERÜLHETÜNK? A felvételizõk komoly harcot vívnak a bölcsészhelyekért ben mindenütt 100 pont felett voltak a bölcsészkarokon a ponthatárok. Az alábbi grafikonok amelyek a konkrét szakokon túl az egyetemi, ill. fõiskolai karokra érvényes összesítésekrõl készültek jól mutatják, hogy akár ötödével kevesebb ponttal is lehet egy felvételizõbõl bölcsészhallgató, de nem mindegy, hogy hol. A 2005-ös ponthatárok súlyozott kari átlaga a bölcsészettudományi szakokon, nappali alapképzésben felvettek között SZTE-BTK ME-BTK ELTE-PPK ELTE-BTK KRE-BTK DE-BTK PPKE-BTK PTE-BTK Fõiskolai karok EKF-BTK PTE-FEEK SZTE-JTFK NYF-BMFK VE-TK BDF-BTK EGYETEMEK, FÔISKOLÁK MÉRLEGEN felvirangsor Egyetemi karok 45

3 bolcsesz.qxd :38 Page 46 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI EGYETEMI KAROK AKADÉMIAI RANGSOROK HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG A bölcsészeti szakirányokban továbbtanulók között a középiskolai tanulmányi versenyek helyezettjeinek több, mint a fele a pesti bölcsészkarra jelentkezett. Népszerû még e körben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara is. Országos középiskolai versenyeken elért helyezéssel bejutottak megoszlása (fõ) ( ) ELTE-BTK 146** többi kar 4* DE-BTK 11 PTE-BTK 19 PPKE-BTK 21 SZTE-BTK 30 *A kördiagramon nem nevesített karok: ME-BTK 2 KRE-BTK 2 ELTE-PPK 0 ** Az ELTE-BTK-ra felvettek között nem derül ki, hányan mentek fõiskolai, hányan egyetemi képzésre. A tanulmányi követelmények mellett a komolyabb szakmai teljesítmény megvalósításának terepe a középiskolásoknak az OKTV, az egyetemistáknak és fõiskolásoknak az OTDK. Az ilyen jellegû egy fõre jutó tudományos munkában a legkevesebb hallgatóval rendelkezõ Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara jár az élen. A többi intézmény között nincs igazán nagy különbség ebben a tekintetben, bár az ELTE-BTK mellett kiemelkedõ a Pécsi Tudományegyetem mindkét kara (FEEK, BTK). Egy OTDK-helyezésre jutó nappali tagozatos hallgatók száma (2004/2005) KRE-BTK 273,8 ELTE-BTK 168,0* PTE-FEEK 155,5 PTE-BTK 143,4 DE-BTK 142,4 ME-BTK 121,0 SZTE-BTK 116,1 ELTE-PPK 114,9 PPKE-BTK 107,4 VE-TK 105,7 * egyetemi és fõiskolai képzés együtt 46 A doktori képzés (PhD) ma már elengedhetetlen feltétele a szakmai elõmenetelnek. A doktoranduszok is az ELTE Bölcsészkarán vannak a legtöbben, 768-an. Az itteni tudományos képzés erejét mutatja, hogy a két éve még ezen karhoz tartozó Pedagógiai és Pszichológiai Karon is 160 doktorandusz tanul. Emellett a patinás vidéki bölcsészkarok, tehát a szegedi és a debreceni egyetem képez jelentõs számú doktoranduszt, valamint velük hasonló számban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

4 bolcsesz.qxd :38 Page 47 EGYETEMI KAROK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY AZ OKTATÓI KAR A tudományos fokozatot szerzettek számában a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának eredményei kiemelkedõek. (Az ELTE-BTK ebben a vonatkozásban is nagyon jó mutatókkal rendelkezik, de adminisztrációs okok miatt nem állnak rendelkezésünkre pontos intézményi adatok.) A teljes tanári karon belül a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán dolgozik a legtöbb minõsített oktató, és alacsony (a második legkedvezõbb arány) az egy minõsített oktatóra jutó nappalisok száma. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán hasonlóan jó esélyekkel találhatnak a hallgatók minõsített oktatókat. Összességében az intézmények oktatói karának tudományos végzettségében nincsenek igazán lényeges különbségek a bölcsészkarok között. minõsített oktatók egy minõsített oktatóra jutó tudományos fokozatot aránya százalékban nappali tagozatos szerzett hallgatók ( ) hallgatók száma ( ) száma ( ) DE-BTK (1.) 69,8(2.) 15,9 (3.) 153 ME-BTK (2.) 62,2 (1.) 14,7 (6.) 5 VE-TK (3.) 60,3 (7.) 24,6 (8.) 0 SZTE-BTK (4.) 58,5 (6.) 24,2 (4.) 67 ELTE-BTK* (5.) 58,1 (3.) 19,6 (2.) 240** PTE-BTK (6.) 56,6 (5.) 22,7 (1.) 273 PPKE-BTK (7.) 52,1 (4.) 20,5 (7.) 2 KRE-BTK (8.) 44,9 (8.) 28,8 (8.) 0 ELTE-PPK* (9.) 40,4 (10.) 34,5 (5.) 51 PTE-FEEK (10.) 40,0 (9.) 31,1 (8.) 0 * Csak a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók számára vonatkozik, mert a részmunkaidõben foglalkoztatottakra az intézmény nem adott adatot. ** 2003-ban és 2001-ben az ELTE csak Doktori Iskolára vonatkozó adatot adott meg (ez plusz 375 végzett tudományos fokozatot szerzettet jelent 2003-ban és 250-et 2001-ben), amely nincs karok szerint szétbontva. SZAKMAI PRESZTÍZS A HALLGATÓK SZERINT A bölcsészkarok hallgatói kifejezetten jó véleménnyel vannak saját intézményük szakmai színvonaláról, és a karokat a hallgatók hasonló sorrendbe állítják akkor is, ha csak a többi intézmény közül választhatják ki a legjobbat. Több mint egyharmados említési aránnyal az ELTE-BTK kapta a legtöbb szavazatot. A listán mögötte szereplõ intézmények közül még az SZTE-BTK-t és a DE-BTK-t nevezték meg sokan, a többi intézményt viszont kevesen tartják a legjobbnak. 47

5 bolcsesz.qxd :38 Page 48 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK A legszínvonalasabbnak tartott intézmények (említések aránya százalékban) ,4 37,0 13,7 13,2 7,7 6,4 7,4 8,2 3,8 3,4 2,7 1,4 2,4 1,3 Az oktatás színvonala és a tanulmányi követelmények nehézsége a hallgatók szerint nem feltétlenül függ össze. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem diákjai tartják a legnehezebbnek intézményüket. A rangsorban utána következõ bölcsészkarok (ELTE-BTK, DE-BTK, SZTE-BTK) hallgatói már csak erõs közepes értékelést adtak tanulmányaik nehézségi fokára. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 ELTE-BTK SZTE-BTK DE-BTK PPKE-BTK PTE-BTK ME-BTK KRE-BTK említések aránya minden intézmény hallgatóinak véleménye alapján említések aránya csak a többi intézmény hallgatóinak véleménye alapján A tanulmányok nehézsége (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,38 3,35 3,14 ELTE-BTK DE-BTK SZTE-BTK PTE-BTK ME-BTK KRE-BTK SEGÍT AZ INTÉZMÉNY? HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG Segítõkész oktatók, de kevés munkalehetõség és gyenge hallgatói tájékoztatás: még a közepes értéket is alig közelítette meg a hallgatói informálás és a képzés alatti munkalehetõségek biztosítása, míg az oktatók segítõkészsége egyik bölcsészkaron sem kapott 3,5-nél rosszabb értékelést. A legnagyobb bizalommal a Károli Gáspár Egyetem bölcsészkarának hallgatói fordulnak oktatóikhoz (4,14), de ugyanezen diákok más karokhoz képest kevésbé elégedettek a kar tájékoztatási tevékenységével és a képzés alatti munkalehetõségek biztosításával. Kiegyensúlyozottabb összképet mutat a debreceni bölcsészkar, amely az átlagosnál jobban tájékoztatja a hallgatókat és több munkalehetõséget ajánl nekik. 3,01 2,91 2,91 48

6 bolcsesz.qxd :38 Page 49 EGYETEMI KAROK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY Elégedettség a szolgáltatásokkal (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) KRE-BTK DE-BTK ME-BTK ELTE-BTK PPKE-BTK PTE-BTK SZTE-BTK NÉPSZERÛSÉGI RANGSOROK 2,23 2,19 2,3 2,55 2,49 2,65 2,61 2,65 A jelentkezési létszámok önmagukban is mutatják, hogy melyik bölcsészkar mennyire népszerû. Az ELTE-BTK-t több mint négyezren jelölték meg elsõ helyen, nappali tagozatra kérve felvételüket. Az ELTE-BTK így nem csak a bölcsészkarok között vezet toronymagasan, hanem az egész magyar felsõoktatás legnépszerûbb intézménye. Szintén nagy számú jelentkezõt vonz a pécsi, a debreceni és a szegedi bölcsészkar. Az ELTE nemrég alakult Pedagógiai és Pszichológiai Kara több mint másfélezer jelentkezõvel közvetlenül a nagy tudományegyetemek bölcsészkarai mögött található a népszerûségi listán. 2,74 2,81 2,78 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 oktatók segítõkészsége Elsõ-helyes jelentkezések, alapképzés (2005) ,08 3,35 3,5 képzés alatti munkalehetõségek biztosítása ,62 3,61 3,73 3,69 3,88 4,14 hallgatók tájékoztatása ELTE-BTK PTE-BTK DE-BTK SZTE-BTK ELTE-PPK PPKE-BTK KRE-BTK ME-BTK PTE-FEEK VE-TK A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karára viszonylag kevesen jelentkeznek, és kevesen járnak. Meglepõnek tûnhet, hogy mégis itt a legkisebb a bejutási arány: az alapképzésekre meghirdetett szakokon alig több mint minden tizedik felvételizõ jár sikerrel. Természetesen nincs közvetlen összefüggés a bekerülési arány, a felvettek száma és a bejutás nehézsége között: az ELTE-BTK-ra közel ezer, a PTE-BTK-ra pedig több mint félezer jelentkezõt vesznek fel, ám ezekbe az intézményekbe csak minden ötödik felvételizõ kerül be. 49

7 bolcsesz.qxd :38 Page 50 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK elsõ helyen felvettek száma, alapképzés (2005) bejutási arány (2005) KRE-BTK 12812,6% ELTE-PPK ,6% DE-BTK ,0% ELTE-BTK ,1% PTE-BTK ,4% PPKE-BTK ,0% SZTE-BTK ,6% ME-BTK ,0% VE-TK ,0% PTE-FEEK ,2% A bekerülési arány csak egyik mutatója a felvételi esélyeknek. A KRE-BTK-ra járó hallgatók például az alacsony bekerülési arány ellenére nem igazán gondolják, hogy nehéz lett volna bekerülniük. A legnehezebbnek az ELTE-BTK hallgatói tartják a bejutást, és az utána következõ három intézmény is egy helycserével megegyezik: DE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK. HA ÚJRA KEZDHETNÉK......a bölcsész egyetemisták általában újra a jelenlegi intézményüket választanák, az egyes karok között csak apró különbségek vannak. Még a legkevésbé jó mutatóval rendelkezõ pécsi és Pázmányos bölcsészek döntõ többsége is elégedett korábbi döntésével Jelenlegi intézményébe jelentkezne-e ismét? (igennel válaszolók százalékos megoszlása) 87,7 87,0 84,5 82,7 ELTE-BTK DE-BTK ME-BTK SZTE-BTK KRE-BTK PPKE-BTK PTE-BTK 81,5 80,2 80,0 50

8 bolcsesz.qxd :38 Page 51 EGYETEMI KAROK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZDIPLOMA A MUNKAERÔ-PIACON A MUNKAADÓK NEM SZÍVESEN RANGSOROLNAK A diplomásokat alkalmazó munkáltatók és a fejvadász cégek körében végzett mélyinterjús kutatás tapasztalatai szerint a munkáltatók és a személyzeti tanácsadó cégek nem szívesen vállalkoznak arra, hogy rangsorolják a bölcsészeket kibocsátó intézményeket. Arra pedig egyenesen lehetetlen rávenni õket, hogy nemkívánatos intézményeket nevezzenek meg, ahonnan a cégek vagy intézmények nem fogadnak szívesen hallgatókat. Ugyanakkor a bölcsész diplomásokkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok alapján meglehetõsen pontos képet alkotnak a végezettekrõl például esetleges elutasításukban a jelentkezõk személyisége a döntõ ok. Mások szerint nincs is minõségi különbség a különbözõ egyetemekrõl, fõiskolákról érkezõ diákok között MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL A képzés, a diploma értéke, piacképessége A legjobbnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát tartják a bölcsészek. Míg a legtöbb intézmény egyetemi oklevelét Magyarországon hasznosabbnak vélik a hallgatók, mint a nemzetközi színtéren, két vidéki tudományegyetem hallgatói körében (DE-BTK, SZTE-BTK) a diploma külföldi hírnevének megítélése jobb, mint itthon. A két egyházi felsõoktatási intézményben megegyezett a diploma hazai és külföldi elismertségének megítélése. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 A diploma értéke a munkaerõpiacon (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,65 3,58 3,31 3,30 3,25 3,28 3,15 2,96 3,15 3,16 2,85 2,72 2,80 2,79 ELTE- BTK PPKE- BTK DE- BTK PTE- BTK SZTE- BTK ME-BTK KRE-BTK diploma hazai elismertsége diploma külföldi elismertsége A bölcsészképzõ intézmények hallgatói úgy vélik, hogy nekik még más képzési területekhez képest is sokkal kevesebbet segítenek. Ugyanakkor a bölcsészdiplomával a munkaerõpiac legkülönbözõbb területein lehet elhelyezkedni, ezért az intézmények nehéz helyzetben vannak, ha tipikus bölcsész munkahelyekkel kell kapcsolatot keresniük. Szembetûnõ, hogy azokon a karokon, ahol magasra értékelték a diploma munkaerõ-piaci értékét, ott tartják a leggyatrábbnak azt a segítséget, amelyet az egyetem az elhelyezkedésben nyújt (ELTE-BTK), ugyanakkor ahol a legtöbben kívánnak a pályán maradni és kedvezõnek ítélik meg elhelyezkedési esélyeiket, ott jobb az intézmények segítségének értékelése is (DE-BTK, KRE- BTK). 51

9 bolcsesz.qxd :38 Page 52 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY EGYETEMI KAROK A végzés utáni elhelyezkedés segítése a bölcsészettudományi egyetemi hallgatók szerint (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 2,95 2,93 2,78 2,69 2,63 Elhelyezkedés: pályán maradni, esélylatolgatással 2,37 2,33 DE-BTK KRE-BTK PPKE-BTK ME-BTK PTE-BTK SZTE-BTK ELTE-BTK A bölcsészkarokra járók 90% feletti arányban kívánnak a pályán maradni, pedig ezen a területen a legkevésbé egyértelmûek a munkaerõ-piac altal kínált pályaképek. A más képzési területeken megfigyelt jelenség itt nem érvényes: az elhelyezkedési esélyek kedvezõtlenebb megítélése nem befolyásolja a szakterületen történõ álláskeresés, illetve munkavállalás szándékát amellett, hogy nem elhanyagolhatók az eltérõ regionális munkaerõ-piaci igények. Összességében a Károli Gáspár Egyetem bölcsészkarának hallgatói ítélik meg a legkedvezõbben az elhelyezkedési esélyeiket, és közülük vannak a legtöbben a szakterületen elhelyezkedni vágyók. A pályához való kötõdés leginkább a debreceni és miskolci bölcsészekre jellemzõ. Mind a bölcsész szakos fõiskolások, mind az egyetemisták körében kimagasló a közalkalmazotti pályát választók aránya (44%) A szakterületen maradni kívánó és az elhelyezkedési esélyeiket jónak ítélõ hallgatók aránya (%) 95,8 73, ,3 94,9 60,7 PTE-BTK PPKE-BTK ME-BTK KRE-BTK ELTE-BTK SZTE-BTK 94,5 79,8 92, ,9 71 szakterületen maradó jó elhelyezkedési esélyek 52

10 bolcsesz.qxd :38 Page 53 FÔISKOLAI KAROK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FÔISKOLAI KAROK AKADÉMIAI RANGSOROK HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG Az országos középiskolai versenyeken kimagaslóan szereplõ diákok közül sokan választottak az elmúlt öt évben fõiskolai bölcsészkart. Jelentõs részük a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Karán, illetve a Nyíregyházi Fõiskola Bölcsészettudományi és Mûvészeti Fõiskolai Karán kezdte meg tanulmányait. Országos középiskolai versenyeken elért helyezéssel bejutottak megoszlása (fõ) ( ) NYF-BMFK 35 BDF-BTK 5 SZTE-JTFK 117* A kördiagramon nem nevesített karok: ELTE-BTK* 146 EKF-BTK 1 Megjegyzés: Az SZTE-JTFK esetében csak az egész fõiskolára vonatkozó statisztikai adatokkal rendelkezünk, bölcsész- és természettudományi szakterületi bontás nélkül. Az ELTE-BTK-n az egyetemi és a fõiskolai adatokat nem lehet különválasztani. A fõiskolai bölcsészettudományi képzés elsõsorban nem tudományos kutató munkára készít fel. Viszonylag sok tudományos diákköri dolgozatot készítenek a bölcsész fõiskolások, ám közülük kevés ér el helyezést. Itt általában több száz hallgatóra jut egy országosan is díjazott szakmai dolgozat. Egy OTDK-helyezésre jutó nappali tagozatos hallgatók száma (2004/2005) BDF-BTK 224 EKF-BTK 343,5 NYF-BMFK 833 SZTE-JTFK 612 ELTE-BTK 168 Megjegyzés: lásd fentebb! AZ OKTATÓI KAR A minõsített oktatók arányát tekintve a fõiskolák érezhetõen elmaradnak egyetemi társaiktól, de az egri Eszterházy Károly Fõiskola és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola bölcsészkarain az oktatók közel fele rendelkezik valamilyen tudományos minõsítéssel. Érdekesség, hogy a nagyobb hagyományokkal rendelkezõ SZTE-JTFK-n arányaiban kevesebben vannak a minõsített oktatók. 53

11 bolcsesz.qxd :38 Page 54 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY FÔISKOLAI KAROK minõsített oktatók aránya egy minõsített oktatóra jutó nappali százalékban ( ) tagozatos hallgatók száma ( ) EKF-BTK (1.) 46,4 (2.) 23,7 BDF-BTK (2.) 42,7 (1.) 21,9 NYF-BMFK (3.) 34,0 (3.) 32,0 SZTE-JTFK ( ) 40,8( ) 33,6 ELTE-BTK n. a. n. a. Megjegyzés: lásd fentebb! SZAKMAI PRESZTÍZS A HALLGATÓK SZERINT Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen néhány éve már nem önálló karon folyik a fõiskolai tanárképzés, azonban továbbra is ennek az intézménynek a tekintélye országosan a legnagyobb. A többi intézménybe járó hallgatók több mint fele az ELTE-t tartja a hazai tanárképzés legszínvonalasabb intézményének. Jelentõs számban kapott szavazatot a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Kara is A legszínvonalasabbnak tartott intézmények (említések aránya százalékban) 61,9 54,5 20,8 13,7 6,6 8,1 3,8 1,2 2,6 1 ELTE-BTK SZTE-JTFK EKF-BTK NYF-BMFK BDF-BTK említések aránya minden intézmény hallgatóinak véleménye alapján említések aránya csak a többi intézmény hallgatóinak véleménye alapján A tanulmányok nehézségét az átlagoshoz képest közepes körülire értékelték a megkérdezettek, függetlenül attól, hogy melyik intézménybe járnak. A hallgatók saját intézményüket a szegedi tanárképzõ karon tartják a legnehezebbnek. Érdekesség, hogy a kiváló középiskolai tanulmányi eredményt felmutató diákokat nagyszámban soraiban tudó Nyíregyházi Fõiskola Bölcsészettudományi és Mûvészeti Fõiskolai Karán a hallgatók alacsonyabbnak ítélik meg a fõiskolai tanulmányi követelményeket. 54

12 bolcsesz.qxd :38 Page 55 FÔISKOLAI KAROK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY A tanulmányok nehézsége (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,56 3,51 3,44 3,42 SZTE-JTFK ELTE-BTK EKF-BTK BDF-BTK NYF-BMFK GYAKORLAT ÉS ELMÉLET A FÔISKOLÁN A képzés színvonalának megítélése kapcsán ismét a Nyíregyházi Fõiskola diákjainak véleményére érdemes felhívni a figyelmet. Viszonylag könnyen teljesíthetõnek tartják a tanulmányi követelményeket, ám ettõl még kifejezetten elégedettek mind a szakmai gyakorlatok, mind az elméleti képzés színvonalával igaz ugyan, hogy nem a szakterület többi intézményéhez, hanem saját igényszintjükhöz mérten. A fõiskolai képzés szempontjából különösen fontos, hogy az oktatott szakismeretek alkalmazhatók legyenek a gyakorlatban ebben a tekintetben az ELTE diákjai számoltak be a leginkább gyakorlatias képzésrõl. AZ OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK MEGÍTÉLÉSE (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) szakmai gyakorlatok oktatott szakismeretek elméleti képzés színvonala alkalmazhatósága színvonala NYF-BMFK (1.) 4,02 (2.) 3,69 (1.) 4,01 SZTE-JTFK (2.) 3,60 (4.) 3,45 (4.) 3,84 ELTE-BTK (3.) 3,54 (1.) 3,73 (2.) 3,96 EKF-BTK (4.) 3,48(5.) 3,41 (3.) 3,85 BDF-BTK (5.) 3,42 (3.) 3,58(5.) 3,72 3,11 SEGÍT AZ INTÉZMÉNY? HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG A bölcsész fõiskolások úgy érzik, hogy alig kapnak segítséget intézményeiktõl a képzés alatti munkalehetõségek biztosításában. Kissé jobbnak minõsítik ennél tanulmányi idejük alatti tájékoztatásukat. Az oktatók segítõkészsége minden fõiskolán jobb értékelést kapott: leginkább a Berzsenyi Dániel Fõiskolán lehet hozzájuk fordulni, a képzés alatti munkalehetõségek biztosításában az ELTE- BTK tûnik ki, míg a hallgatók tájékoztatása a Nyíregyházi Fõiskola bölcsészkarán bizonyult a legjobbnak a diákok véleménye alapján. 55

13 bolcsesz.qxd :38 Page 56 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY FÔISKOLAI KAROK Elégedettség a szolgáltatásokkal (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) BDF-BTK 2,47 2,73 3,8 ELTE-BTK 2,57 2,78 3,73 NYF-BMFK 2,4 3,27 3,63 EKF-BTK SZTE-JTFK 2,44 2,45 2,43 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 oktatók segítõkészsége NÉPSZERÛSÉGI RANGSOROK A fõiskolai bölcsész- (tanár-) képzésben hasonlóak a jelentkezési adatok az ország különbözõ régióiban található vidéki intézményekben (ezt az SZTE-JTFK becsült bölcsészképzésre jelentkezõk létszáma is megerõsíti). Több mint ezren jelentkeztek az Eszterházy Károly Fõiskolára, emellett a Nyíregyházi Fõiskolán is mintegy ezer, az alapképzésre az elsõ helyrõl jelentkezõt tud felmutatni. Elsõ-helyes jelentkezések, alapképzés (2005) ,89 3,52 3,46 képzés alatti munkalehetõségek biztosítása hallgatók tájékoztatása 740 SZTE-JTFK* EKF-BTK NYF-BMFK BDF-BTK Megjegyzés: lásd fentebb! A fõiskolai képzõ intézményeknél nincs olyan ellentmondás a jelentkezési adatok (a népszerûség) és a bekerülési arány (bejutás nehézsége) között, mint az egyetemi bölcsészkarokon. Minél népszerûbb egy intézmény, annál nehezebb bekerülni. A vidéki fõiskolai karok között (az SZTE-JTFK-t nem számítva) a legtöbb jelentkezõvel rendelkezõ egri bölcsészkarra a legkisebb a bekerülési arány, amellett, hogy számszerûen ide veszik fel a legtöbb jelentkezõt. 56

14 bolcsesz.qxd :38 Page 57 FÔISKOLAI KAROK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY elsõ helyen felvettek száma, alapképzés (2005) bejutási arány (2005) EKF-BTK ,4% NYF-BMFK ,1% BDF-BTK ,3% SZTE-JTFK ,4% ELTE-BTK n. a. n. a. Megjegyzés: lásd fentebb! A nyíregyházi, az egri és a fõvárosi hallgatók háromnegyede nem bánta meg korábbi döntését, ám meglepõ, hogy a szegedi fõiskolásoknak csak kétharmada tartana ki fõiskolája mellett HA ÚJRA KEZDHETNÉK a bölcsész fõiskolások többsége ismét jelenlegi intézményét jelölné meg a felvételi adatlapon. Jelenlegi intézményébe jelentkezne-e ismét? (igennel válaszolók százalékos megoszlása) 74,2 73,7 73,4 A képzés, a diploma értéke, piacképessége 67,4 66,3 NYF-BMFK EKF-BTK ELTE-BTK SZTE-JTFK BDF-BTK MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL A fõiskolai bölcsész hallgatók többre tartják diplomájukat itthon, mint külföldön. Tény, hogy a bölcsészképzést kevesebb nemzetközi kapcsolódás jellemzi, és ez különösen igaz a fõiskolai szintû képzésre. A legpiacképesebbnek a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Karának diplomáját gondolják a hallgatói. Hasonlóan kiegyensúlyozott magyarországi és nemzetközi presztízst tulajdonítanak a diákok a Berzsenyi Dániel Fõiskola bölcsészdiplomájának. Az ELTE- BTK fõiskolai szakos hallgatói azonban belföldön megfelelõ elismertségûnek, ám külföldön más karok hallgatóihoz viszonyítva rosszabbnak vélik diplomájuk versenyképességét. 57

15 bolcsesz.qxd :38 Page 58 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY FÔISKOLAI KAROK A diploma értéke a munkaerõpiacon (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,56 3,19 3,3 3,19 3,26 3,13 2,93 3,11 3,06 2,53 SZTE-JTFK EKF-BTK ELTE-BTK BDF-BTK NYF-BMFK diploma hazai elismertsége diploma külföldi elismertsége Mindenütt elégedetlenek a hallgatók azzal, ahogyan az intézmények a végzés utáni álláskeresésben segítenek. A hallgatók szerint még az ELTE-BTK támogatja a leginkább az elhelyezkedést. Ezeknél a véleményeknél természetesen figyelembe kell venni a regionális foglalkoztatási adottságokat, különbségeket is, a bölcsész fõiskolai karok sorrendje lényegében megegyezik az elhelyezkedés, illetve a pályaválasztás alapján felállított rangsorral. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 A végzés utáni elhelyezkedés segítése a bölcsészettudományi fõiskolai hallgatók szerint (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 2,87 2,86 2,80 2,74 ELTE-BTK EKF-BTK BDF-BTK NYF-BMFK SZTE-JTFK 2,59 58

16 bolcsesz.qxd :38 Page 59 FÔISKOLAI KAROK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY Elhelyezkedés: pályán maradni, esélylatolgatással Az ELTE Bölcsészkarán tanulnak a leginkább elkötelezett és elhelyezkedési esélyeiket a legjobbnak ítélõ hallgatók. A szakterület iránti hûség azonban szinte mindenütt egyforma, sõt a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskolán még a tudományegyetemi karoknál is magasabb valamivel. A szegedi hallgatók érzik úgy, hogy a legkevesebb segítséget kapják az intézménytõl az elhelyezkedéshez, sõt, álláskeresési esélyeiket igen borúlátón ítélik meg a többi fõiskolai bölcsészhallgatóhoz képest. Ugyanakkor diplomájuk munkaerõ-piaci értékérõl ugyanõk adták a legmagasabb értékelést. Mindezen különbségek mögött regionális szempontok, munkaerõ-piaci problémák is szerepet játszhatnak: hiába jobb a diploma megítélése, ez nem tükrözõdik vissza az elhelyezkedési kilátásokról alkotott véleményben. A bölcsész szakos fõiskolai hallgatók más képzési területekhez képest igen magas arányban (60%) a közalkalmazotti szektort jelölték meg a végzés utáni lehetséges pályaként (minden más munkalehetõség 10% alatt van). Közülük is kiemelkedik a Nyíregyházi Fõiskola bölcsészkara, ahol minden 10 válaszolóból 8 a közszférában helyezkedne el a végzés után A szakterületen maradni kívánó és az elhelyezkedési esélyeiket jónak ítélõ hallgatók aránya (%) 89,5 88,8 91,2 89,0 80,4 75,8 68,1 ELTE-BTK EKF BDF NYF-BMFK SZTE-JTFK szakterületen maradó jó elhelyezkedési esélyek 59,7 85,1 62,8 59

17 bolcsesz.qxd :38 Page 60 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY Kari indexek DE-BTK ELTE-BTK KRE-BTK A hallgatók osztályzata szerint a/az Debrecen Budapest Budapest SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 3,28 3,60 2,58 Tanulmányok nehézsége 3,35 3,38 2,91 Diploma hazai elismertsége 3,25 3,65 2,80 Diploma külföldi elismertsége 3,28 3,58 2,79 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 3,88 3,69 4,14 Szakmai önképzési lehetõségek 3,39 3,25 3,15 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,47 3,37 3,49 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 3,31 3,47 3,50 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,95 2,33 2,93 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 3,28 3,12 3,14 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 2,81 2,23 2,55 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 3,35 2,54 2,42 Könyvtár színvonala 3,92 3,73 2,67 Tantermek felszereltsége 3,39 2,50 2,48 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 3,62 3,37 2,75 Intézmény megközelíthetõsége 3,94 4,58 4,72 Kollégium színvonala 3,08 2,63 2,53 Intézmény külleme 4,08 3,61 2,65 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 3,43 3,35 1,96 Kulturális lehetõségek 3,70 3,50 3,28 Sportolási lehetõségek 3,58 2,90 2,42 Általában az intézményi légkör 3,88 3,52 4,13 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 3,35 2,65 3,08 Intézményi demokrácia 3,10 3,25 3,22 60 Hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,10 3,00 3,36 Oktatók és hallgatók viszonya 3,70 3,63 4,18

18 bolcsesz.qxd :38 Page 61 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY Kari indexek ME-BTK PTE-BTK PPKE-BTK SZTE-BTK Miskolc Pécs Piliscsaba Szeged ,75 2,97 2,85 2,93 2,91 3,01 3,86 3,14 2,85 3,15 3,31 3,15 2,72 2,96 3,30 3, ,73 3,61 3,62 3,50 3,07 3,19 3,24 3,10 3,36 3,34 3,23 3,09 3,35 3,42 3,44 3,04 2,69 2,63 2,782,37 3,11 3,29 3,20 2,98 2,49 2,30 2,74 2, ,17 2,82 3,26 2,61 3,43 3,71 3,283,50 2,72 2,95 3,49 2, ,87 3,78 4,27 2,39 4,19 3,95 2,88 4,10 2,64 2,86 3,61 2,83 2,83 4,13 4,44 2, ,67 3,05 4,15 2,26 3,56 3,91 3,67 3,55 3,92 3,65 3,21 3,50 3, 83, 83,983,97 2,61 2,61 3,00 2,65 3,10 3,10 3,15 2,75 2,91 2,91 2,84 2,80 3,69 3,69 3,72 3,44 61

19 bolcsesz.qxd :38 Page 62 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY Kari indexek BDF-BTK EKF-BTK ELTE-BTK NYF-BMFK SZTE-JTFK A hallgatók osztályzata szerint a/az Szombathely Eger Budapest Nyíregyháza Szeged SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 3,03 3,07 3,27 2,94 3,20 Tanulmányok nehézsége 3,42 3,44 3,51 3,11 3,56 Diploma hazai elismertsége 3,13 3,30 3,26 3,11 3,56 Diploma külföldi elismertsége 2,93 3,19 2,53 3,06 3,19 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 3,80 3,52 3,73 3,63 3,46 Szakmai önképzési lehetõségek 3,06 3,09 3,27 3,38 3,00 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,18 3,32 3,24 3,46 3,33 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 3,05 3,23 2,99 3,42 3,35 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,80 2,86 2,87 2,74 2,59 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 2,85 3,34 2,57 2,63 2,86 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 2,47 2,44 2,57 2,40 2,45 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 3,10 3,59 3,46 3,60 3,64 Könyvtár színvonala 3,58 3,56 3,43 3,42 6,63 Tantermek felszereltsége 3,02 3,08 2,23 3,17 2,91 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 3,64 3,46 2,11 3,24 3,64 Intézmény megközelíthetõsége 4,23 4,01 4,55 4,48 4,23 Kollégium színvonala 2,71 2,88 2,31 2,48 2,71 Intézmény külleme 3,99 3,60 2,22 3,57 3,99 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 3,83 2,63 2,45 4,02 2,62 Kulturális lehetõségek 3,61 3,81 3,13 3,91 3,91 Sportolási lehetõségek 3,92 3,25 3,20 4,01 4,04 Általában az intézményi légkör 4,02 3,65 3,46 4,13 4,17 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 2,73 3,89 2,78 3,27 2,43 Intézményi demokrácia 3,01 2,99 3,36 3,46 2,76 62 Hallgatói önkormányzat tevékenysége 2,66 3,22 2,97 3,47 3,28 Oktatók és hallgatók viszonya 3,77 3,53 3,73 3,63 3,50

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY orvos.qxd 2005.12.12. 18:18 Page 120 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Harmincezer diák, patinás egyetemek a legnagyobb regionális tudásközpontokban, legendásan magas

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? termtud.qxd 2005.12.12. 19:58 Page 152 TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Magyarországon természettudományokat több mint harminckétezren tanulnak. A TTK-sok akik fele annyian vannak,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? pedagogus.qxd 2005.12.12. 18:20 Page 138 PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? Az országban tizenhét intézményben folyik tanító- és óvóképzés. A többi szakterületen jellemzõ települési koncentrálódással

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o k DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK A debreceni bölcsészek leginkább az oktatókkal elégedettek. Kiemelkedően jó színvonalúnak ítélik az infrastruktúra

Részletesebben

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS muszaki.qxd 2005.12.12. 18:07 Page 100 MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 100 A mûszaki és az informatikai szakterületen (valamennyi képzési formát és tagozatot

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? agrar3.qxd 2005.12.12. 15:36 Page 24 AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 24 Tizenegy egyetemi és nyolc fõiskolai kar várja az agrárfelsõoktatás iránt érdeklõdõ továbbtanulókat. Az összesen 19 462

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. február 4. Dr. Papp Lajos Tanulmányi Hivatal A Pedagógiai és Pszichológiai Kar számokban 4+1 telephely

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Helyünk a felsőoktatásban

Helyünk a felsőoktatásban Helyünk a felsőoktatásban Készült Dr. Makovényi Ferenc Dékán, Ybl nyílt napon, 2012 január 19.-én elhangzott előadása, valamint a HVG. 2011/ számában megjelent adatok alapján. A HVG 2012-ben megjelent,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE E G Y E T E M I K A R O K H A L L G A T Ó I É R T É K E L É S E AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A korábbi fejezetekben témakörönként elemeztük a hallgatók elégedettségét egyetemük

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Az andragógia szak évi felvételi tapasztalatai

Az andragógia szak évi felvételi tapasztalatai GÁTI IMRE 76 Az andragógia szak 2006. évi felvételi tapasztalatai A 2006-os év jelentős változásokat, átalakulást hozott a felsőoktatásban, így a jelentkezés rendjében is. A 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:...

kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:... kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdező neve:... Kérdezői kód: Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:... A válaszadás önkéntes! I. személyi kérdések

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Társadalmi kohéziós szerep elemzése

Társadalmi kohéziós szerep elemzése Társadalmi kohéziós szerep elemzése Vidéki felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Tartalom A kutatás célja Társadalmi és

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

HVG Rangsor Diploma 2014

HVG Rangsor Diploma 2014 HVG Rangsor Diploma 2014 A HVG rangsorát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és az Educatio Nonprofit Kft. adatainak felhasználásával a Tudástárs Kft., a Felvi-rangsorok módszertani

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2 Ercsei Kálmán Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató/elemző Jelentkezők, ek, alkalmassági vizsgák a számok tükrében Rövid írásunk a pedagógusképzésre és ek adatait, továbbá a vizsgával kapcsolatos

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

Jelentéskészítő. AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 516. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25%

Jelentéskészítő. AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 516. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% Jelentéskészítő AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 0% 2 0% 3 4 Hisztogram Jobb

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A hallgatói preferenciák elemzése statisztikai módszerekkel

A hallgatói preferenciák elemzése statisztikai módszerekkel A hallgatói preferenciák elemzése statisztikai módszerekkel Kosztyán Zsolt Tibor 1, Katona Attila Imre 1, Neumanné Virág Ildikó 2, Telcs András 1 1,2 Pannon Egyetem, 1 Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program. 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola (Vezető: Dr. Szabolcs Éva PhD egyetemi tanár) Pedagógiatörténeti PhD-Program (Vezető: Dr. Németh András CSc

Részletesebben

MATEMATIKA. www.ttik.hu/felvi

MATEMATIKA. www.ttik.hu/felvi Matematika alapszak (BSc) Matematika-X tanárszak (osztatlan) Matematikus mesterszak (MSc) Alkalmazott matematikus mesterszak (MSc) Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (PhD) www.ttik.hu/felvi

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Végzettek Alapsokaság: fő

Végzettek Alapsokaság: fő Eötvös Loránd Tudományegyetem Végzettek Alapsokaság: 11000 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 80,5% 70,5% 58,8% 76,7% 61,1% 66,8% 78,6% 68,9% 71,2%,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Végzettek 2013 Alapsokaság: 14265 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 61,5% 74,9% 72,3% 51,4% 68,0% 46,9% 59,4% 73,6% 49,0% 66,4% 94,9% Esetszám: 2185

Részletesebben

Végzettek Alapsokaság: fő

Végzettek Alapsokaság: fő Pécsi Tudományegyetem Végzettek Alapsokaság: 14265 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 61,5% 74,9% 72,3% 51,4% 68,0% 46,9% 59,4% 73,6% 94,9% 49,0% 66,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Részletesebben

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái Kertész Kata egyetemi hallgató ELTE BTK és PPK Bemutatkozás Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

HOGYAN CSINÁLTUK? módszertan, adatbázisok és értelmezésük

HOGYAN CSINÁLTUK? módszertan, adatbázisok és értelmezésük privat.qxd 2005.12.12. 20:01 Page 170 MÓDSZERTAN HOGYAN CSINÁLTUK? módszertan, adatbázisok és értelmezésük A rangsorokat a következõ adatbázisok alapján állítottuk össze: 1.) Az intézmények saját adatszolgáltatásán

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs Központ

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

ÁTALAKULÁS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGBAN ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSBAN

ÁTALAKULÁS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGBAN ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSBAN 50. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS ÁTALAKULÁS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGBAN ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSBAN A felsőoktatás átalakulása és gazdasági kérdései Sándorné Kriszt Éva rektor BGF Államháztartás szekció

Részletesebben

HVG Rangsor Diploma 2017

HVG Rangsor Diploma 2017 HVG Rangsor Diploma 2017 A 12. HVG Diploma különszámban az intézmények és karok rangsorait ezúttal is az Oktatási Hivatal adatainak felhasználásával a Tudástárs Kft., a Felvi-rangsorok módszertani alapjául

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg._OEC_NK Válaszadók száma = 62 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 2% 0% 2 0% 3 0% 4 2% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Szakmai beszámoló a 2011. évi tavaszi felmérésről a Nyugat-magyarországi Egyetemen Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatásra a TÁMOP

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben