PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?"

Átírás

1 pedagogus.qxd :20 Page 138 PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? Az országban tizenhét intézményben folyik tanító- és óvóképzés. A többi szakterületen jellemzõ települési koncentrálódással szemben ezen a képzési területen széleskörû hálózat, egészségesebb regionális eloszlás a jellemzõ. Így a három fõvárosi intézményen kívül (közülük egyébként valójában csak az egyik folytat hagyományos tanító- és óvóképzést) a tizennégy vidéki fõiskolai kar található. Minden képzési formát és tagozatot figyelembe véve összesen több mint harmincezer diák tanul általános iskolai, illetve óvodapedagógusnak. A legnagyobb létszámú intézmény a gyõri székhelyû Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kara, ahol a több mint négy és félezer hallgatóból ezernégyszáz nappali képzésben vesz részt. Hallgatói létszámadatok ( ) AVKF Apor Vilmos Katolikus Fõiskola DE-HPFK Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Fõiskolai Kar EJF Eötvös József Fõiskola Pedagógiai Fakultás ELTE-GYFK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar* ELTE-TÓFK Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar KE-CSPFK Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kar KF-TFK Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kar KRE-TFK Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Kar KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola ME-CTFK Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar MPANNI Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete* NYME-ATFK Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar NYME-BPFK Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar PTE-IFK Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kar SZIE-JFK Szent István Egyetem Jászberényi Fõiskolai Kar TSF-PFK Tessedik Sámuel Fõiskola Pedagógiai Fõiskolai Kar VTIF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola összes hallgató nappali tagozatos hallgatók államilag finanszírozott hallgatók külföldi hallgatók * A karon nem történt hallgatói felmérés (csak az adatalapú táblázatokban, grafikonokban szerepel). Az MPANNI-ról és az ELTE-GYFK-ról sajátos jellegük miatt a szakterületet bemutató rész végén, külön fejezetben szerepelnek a további adatok. 138

2 pedagogus.qxd :20 Page 139 PEDAGÓGUSKÉPZÉS BEKERÜLHETÜNK? A felvételi ponthatárok összehasonlításának elsõsorban azokon a szakterületeken van jelentõsége, ahol az egyes intézmények között valódi verseny folyik a diákokért. Azonban a hazai pedagógusképzésben szinte minden régióban megfelelõ szintû és nagy hagyományú fõiskolák mûködnek, a jelentkezõk lakóhelyéhez közel. A beiskolázási háttér a régióhoz kötõdik, így a ponthatárok inkább a bejutott hallgatók szakmai hátterét jellemzik, mintsem a képzési kínálat rangsorát. A 2005-ös ponthatárok súlyozott kari átlaga a pedagógus szakokon, nappali alapképzésre felvettek között. felvirangsor Pedagógusképzõ karok ELTE-TÓFK NYME-ATFK KF-TFK DE-HPFK KE-CSPFK EJF KRE-TFK KTIF ME-CTFK PTE-IFK TSF-PFK VTIF AVKF NYME-BPFK SZIE-JFK EGYETEMEK, FÔISKOLÁK MÉRLEGEN

3 pedagogus.qxd :20 Page 140 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÔ KAROK AKADÉMIAI RANGSOROK HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG Az országos középiskolai versenyeken jó helyezést elért diákok elsõsorban a magas presztízsû felsõoktatási intézményeket, azon belül is fõképp az egyetemeket választják továbbtanulási döntéseikkor. Ez a pedagógusképzõ intézmények jelentkezési statisztikáinak átböngészésekor is érezhetõ: kevés ilyen kiemelkedõ diákot találunk az ide jelentkezõk körében, és õk is kivétel nélkül nagy egyetemek kereteiben mûködõ fõiskolai karokat választottak. Országos középiskolai versenyeken elért helyezéssel bejutottak megoszlása (fõ) ( ) PTE-IFK 4 NYME-ATFK 6 SZIE-JFK 1 ME-CTFK 1 KE-CSPFK 1 A kördiagramon nem nevesített karokra nem jelentkezett OKTV-s helyezett. A legtöbb pedagógusképzõ fõiskolán találni olyan hallgatókat, akik az Országos Tudományos Diákköri versenyeken az elsõ három hely valamelyikén végeztek. Érdekesség, hogy a pedagógusképzésben nem látszik közvetlen összefüggés aközött, hogy melyik fõiskolára jelentkeznek az OKTV-sek, és aközött, hogy hol tanulnak nagyobb arányban a fõiskolai évek alatt az átlagosnál intenzívebb szakmai-tudományos tevékenységet folytató hallgatók. A nagykõrösi Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karán az alacsony hallgatói létszám mellett is jelentõs a tudományos diákköri mozgalom iránti érdeklõdés, így a TDK-sok arányában ez az intézmény jár az élen. A legnagyobb, egymással összemérhetõ hallgatói létszámú fõiskolák közül a kecskeméti református tanítóképzõ hallgatói értek el arányosan több helyezést az országos versenyeken. Egy OTDK-helyezésre jutó nappali tagozatos hallgatók száma (2004/2005) 140 KRE-TFK (1.) 18 KF-TFK (2.) 98 TSF-PFK (3.) 142 ELTE-GYFK (4.) 175 AVKF (5.) 188 ELTE-TÓFK (6.) 221 PTE-IFK (7.) 225 ME-CTFK (8.) 264 EJF (9.) 346 SZIE-JFK (10.) 439 NYME-BPFK (11.) 550 DE-HPFK (12.) 684 VTIF (13.) 696 NYME-ATFK (14.) 701 KE-CSPFK (15.) 0 KTIF (15.) 0

4 pedagogus.qxd :20 Page 141 FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÉS OKTATÓI MINÔSÉG ÉS A HALLGATÓK TUDOMÁNYOS/SZAKMAI KARRIERJE Feltûnõ, ám nem meglepõ eredmény, hogy a nagy tudományegyetemek pedagógiai fõiskolai karain van a legtöbb minõsített oktató. Közülük az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán és a Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karán tanítanak a legnagyobb arányban. Hallgatói nézõpontból viszont legalább ennyire érdekes, hogy ugyanezen intézményekben jó a nappali tagozatosok és a minõsített oktatók aránya is. minõsített oktatók aránya egy minõsített oktatóra jutó nappali százalékban ( ) tagozatos hallgatók száma ( ) ELTE-TÓFK (1.) 40,0 (3.) 30,1 ELTE-GYFK (2.) 37,1 (2.) 20,2 SZIE-JFK (3.) 25,8 (6.) 51,6 TSF-PFK (4.) 25,0 (8.) 56,8 NYME-ATFK (5.) 23,1 (11.) 93,4 PTE-IFK (6.) 21,6 (4.) 30,7 KRE-TFK (7.) 20,7 (1.) 18 KE-CSPFK (8.) 18,2 (5.) 46,4 KTIF (9.) 17,6 (10.) 93,2 AVKF (10.) 17,4 (7.) 50,0 KF-TFK (11.) 14,7 (9.) 88,6 EJF (12.) 12,3 (12.) 98,9 DE-HPFK (13.) 11,6 (15.) 136,8 VTIF (14.) 11,1 (13.) 116 ME-CTFK (15.) 7,5 (14.) 131,7 NYME-BPFK (16.) 6,4 (17.) 183,3 SZAKMAI PRESZTÍZS A HALLGATÓK SZERINT A hallgatók között kiemelkedõ tekintélye van az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karának: egyharmaduk a legjobb intézménynek tartja a fõvárosi kart, amely csak néhány éve mûködik a legnagyobb hazai egyetem keretein belül. A többi kar messze elmarad az ELTE-TÓFK mögött, ám nagyon sok intézmény kapott szavazatot nem csak a saját, de a többi intézmény hallgatóitól is. 141

5 pedagogus.qxd :20 Page 142 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK A legszínvonalasabbnak tartott intézmények (említések aránya százalékban) Az ELTE-TÓFK hallgatói között vannak a legtöbben azok, akik saját fõiskolájukat az átlagosnál nehezebbnek tartják. A többi képzõ helyen általában nem látnak érdemi különbséget a fõiskolák között, de néhány helyen úgy foglaltak állást, hogy náluk az átlagosnál könnyebb eljutni a diplomáig. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 38,4 31,2 A tanulmányok nehézsége (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,67 10,0 5,7 5,0 4,9 5,5 5,1 4,4 5,8 5,1 5,7 4,0 3,8 3,6 3,3 3,5 4,3 3,0 2,8 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 1,6 1,5 0,8 0,9 0,4 ELTE-TÓFK ME-CTFK KF-TFK PTE-IFK NYME-BPFK DE-HPFK KTIF KE-CSPFK AVKF KRE-TFK NYME-ATFK EJF TSF-PFK SZIE-JFK VTIF említések aránya minden intézmény hallgatóinak véleménye alapján említések aránya csak a többi intézmény hallgatóinak véleménye alapján 3,29 3,25 3,24 3,22 3,18 3,16 3,11 2,98 2,96 2,85 2,81 2,59 2,56 2,51 ELTE-TÓFK KF-TFK NYME-ATFK AVKF KE-CSPFK PTE-IFK KTIF DE-HPFK ME-CTFK NYME-BPFK KRE-TFK VTIF SZIE-JFK TSF-PFK EJF GYAKORLAT ÉS ELMÉLET A FÔISKOLÁN A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karán elégedettek a leginkább mind a szakmai, mind az elméleti képzéssel. Igen jó értékelést kapott még a saját hallgatóitól a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola is. Összességében elmondható, hogy a pedagógusképzõ fõiskolai karokon általában elégedettek a hallgatók a képzés színvonalával, mindössze a bajai Eötvös József Fõiskolai Pedagógiai Fakultáson tanulnak igazán elégedetlen hallgatók. 142

6 pedagogus.qxd :20 Page 143 FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÉS AZ OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK MEGÍTÉLÉSE (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) szakmai gyakorlatok oktatott szakismeretek elméleti képzés színvonala alkalmazhatósága színvonala KRE-TFK (1.) 4,44 (1.) 4,36 (1.) 4,42 KTIF (2.) 4,25 (3.) 3,89 (2.) 4,05 NYME-BPFK (3.) 4,19 (6.) 3,69 (6.) 3,85 KE-CSPFK (4.) 4,11 (2.) 3,92 (4.) 3,94 AVKF (5.) 4,03 (4.) 3,76 (3.) 3,96 ELTE-TÓFK (6.) 3,82 (7.) 3,65 (5.) 3,87 PTE-IFK (6.) 3,82 (9.) 3,56 (10.) 3,61 SZIE-JFK (8.) 3,80 (5.) 3,71 (7.) 3,80 KF-TFK (8.) 3,80 (12.) 3,46 (9.) 3,68 ME-CTFK (10.) 3,76 (14.) 3,30 (12.) 3,50 DE-HPFK (11.) 3,72 (8.) 3,60 (13.) 3,48 NYME-ATFK (12.) 3,71 (10.) 3,53 (8.) 3,73 VTIF (13.) 3,68 (11.) 3,51 (14.) 3,36 TSF-PFK (14.) 3,61 (13.) 3,45 (11.) 3,58 EJF (15.) 3,46 (15.) 3,01 (15.) 3,11 SEGÍT AZ INTÉZMÉNY? HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG A pedagógusképzés más szakterületekhez képest is jobban igényli a hatékony együttmûködésre épülõ tanár diák viszonyt, a gyakorlati jellegû képzés során nagyon fontos a tapasztalatok átadása, az oktatói segítségnyújtás. Ezért is figyelemreméltó, hogy a tanító- és óvóképzõ fõiskolákon az átlagosnál magasabbra értékelték a hallgatók az oktatók segítõkészségét. A Károli Gáspár Református Egyetem nagykõrösi Tanítóképzõ Fõiskolai Kara hallgatóinak elismerése, a 4,70-es átlagérték más szempontokat, fõiskolákat és egyetemeket tekintve is kiugró mértékû (az oktatók segítõkészségének átlagos felsõoktatási mutatója: 3,57). Az intézményben folyó hallgatói tájékoztatást ugyanitt értékelték a pedagógusképzõ fõiskolák közül a legjobbra, bár ettõl alig marad el egy másik református fõiskola, a Kölcsey hallgatóinak értékelése. Kedvezõtlen azonban a tanító- és óvóképzõ diákok véleménye a fõiskolák által nyújtott a tanulmányok ideje alatt végezhetõ munkalehetõségeket illetõen. 143

7 pedagogus.qxd :20 Page 144 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK Elégedettség a szolgáltatásokkal (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) KRE-TFK NYME-ATFK KE-CSPFK AVKF KTIF SZIE-JFK KF-TFK PTE-IFK ELTE-TÓFK TSF-PFK DE-HPFK VTIF ME-CTFK NYME-BPFK EJF 1,93 1,93 1,91 2,02 2,05 2,01 2,24 2,37 2,29 2,36 2,47 2,47 2,67 2,68 NÉPSZERÛSÉGI RANGSOROK A három legnépesebb pedagógusképzõ közül 2005-ben a legnépszerûbb a gyõri Nyugat- Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Fõiskolai Kara volt. Az ELTE-TÓFK-ra és a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Fõiskolai Karára kb. ugyanannyian jelentkeztek alapképzésre. Az elsõhelyes jelentkezések alapján felállított népszerûségi sorrendben több intézmény csak néhány száz fõs jelentkezõvel szerepel. 2,75 2,74 2,88 2,84 3,06 3,07 3,08 3,16 3,10 3,22 3,15 3,37 3,32 3,50 3,45 3,37 3,37 3,53 3,48 3,47 3,67 3,66 3,65 3,92 3,91 3,88 3,82 4,01 3,79 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 oktatók segítõkészsége képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 4,24 4,70 hallgatók tájékoztatása Elsõ-helyes jelentkezések, alapképzés (2005) NYME-ATFK ELTE-TÓFK DE-HPFK PTE-IFK AVKF KE-CSPFK VTIF NYME-BPFK SZIE-JFK EJF TSF-PFK KTIF KF-TFK ME-CTFK KRE-TFK

8 pedagogus.qxd :20 Page 145 FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÉS Általánosságban elmondható, hogy azokba a pedagógusképzõ intézményekbe, ahova sokan jelentkeznek, sok hallgatót is vesznek fel. A bekerülési arány azonban mégis ezekben az intézményekben a legalacsonyabb, vagyis az alapképzésre viszonylag nagy a túljelentkezés. Legjobb esetben is minden második-harmadik hallgató jár sikerrel a felvételin. A legalacsonyabb bekerülési arány a DE-HPFK-n volt, ahol egyébként a felvételi ponthatár a szakterületi átlaghoz képest magasabb. Néhány olyan intézményben azonban viszonylag alacsony volt a bekerülési arány, ahova egyébként nem is jelentkeztek túl sokan. Ilyen például az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola és a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kara. elsõ helyen felvettek száma, alapképzés (2005) bejutási arány (2005) DE-HPFK 387 (1.) 35,1 VTIF 201 (2.) 40,7 KE-CSPFK 212 (3.) 41,1 NYME-ATFK 542 (4.) 42,9 ELTE-TÓFK 496 (5.) 43,0 PTE-IFK 383 (6.) 58,2 KF-TFK 173 (7.) 59,6 KTIF 179 (8.) 59,7 ME-CTFK 153 (9.) 59,8 EJF 203 (10.) 62,5 KRE-TFK 103 (11.) 63,2 SZIE-JFK 295 (12.) 65,4 AVKF 409 (13.) 78,5 TSF-PFK 259 (14.) 82,2 NYME-BPFK 396 (15.) 84,3 HA ÚJRA KEZDHETNÉK a tanító- és óvodapedagógus szakra járó fõiskolások egy része ma már más intézményt választana. A nagykõrösi Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karon szinte minden hallgató úgy nyilatkozott, hogy ha ismét választhatna, akkor sem menne máshová tanulni. Itt kifejezetten elégedettek voltak a hallgatók az oktatás színvonalával. A szakterület más intézményeinek jelentõs részében ugyanakkor a megkérdezettek negyede-harmada megbánta korábbi döntését. 145

9 pedagogus.qxd :20 Page 146 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK Jelenlegi intézményébe jelentkezne-e ismét? (igennel válaszolók százalékos megoszlása) ,2 82,8 82,3 81,6 79,5 77,9 PEDAGÓGUSDIPLOMA A MUNKAERÔPIACON A munkaadó óvoda- és iskolaigazgatóknak csak regionális szintû tapasztalataik vannak A pedagógusképzés az egyik legszélesebb fõiskolai kínálattal rendelkezõ szakterület, több mint egy tucat pedagógusképzõ intézmény található az ország különbözõ régióiban. Ez meglehetõsen nehézzé teszi egy-egy munkáltatónak (a legtöbb esetben az oktatási intézmények vezetõinek), hogy általános képet rajzoljanak vagy rangsorokat állítsanak fel a pedagógusképzõ fõiskolákról. A legtöbbször regionális szintre korlátozódó munkaerõ-piaci igények miatt nem is volna értelmezhetõ országos összesítést készíteni. A megkérdezett óvoda- és iskolaigazgatók így leginkább csak másodkézbõl származó információk alapján, a szakmában elterjedt rangsorok felállítására vállalkoztak. A legtöbbet említett intézmény a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kara volt, s valamivel kevesebbszer, de a jók között említették a szarvasi Tessedik Sámuel Fõiskola Pedagógiai Fõiskolai Kart is. Ugyanakkor itt is más képzési területekhez hasonlóan megfigyelhetõ, hogy más szempontok alapján (pl. generációk, életkor) könnyebben tesznek különbséget diplomás és diplomás között. 73,9 70, ,7 63,3 62,9 60,5 KRE-TFK AVKF ELTE-TÓFK KF-TFK DE-HPFK NYME-BPFK KE-CSPFK NYME-ATFK PTE-IFK TSF-PFK SZIE-JFK VTIF ME-CTFK EJF KTIF MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL 55,6 A képzés, a diploma értéke, piacképessége Tekintettel arra, hogy ezen fõiskolákra az átlagosnál is több határon túli magyar diák jár, vélhetõen rájuk vonatkozik inkább a külföldi elismertség magasabb mutatója. Az egyes intézményekbe járó hallgatók a többi intézményhez képest szemben a munkaadók véleményével egészen eltérõen ítélik meg saját diplomájuk értékét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karán a hallgatók többsége az átlaghoz képest egyértelmûen jobbnak ítéli a megszerezhetõ diploma elismertségét, de ebben viszont már megegyezik a munkaadók és a hallgatók véleménye a soproni székhelyû Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Karon is nagynak tartják a képzés tekintélyét. 146

10 pedagogus.qxd :20 Page 147 FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÉS A diploma értéke a munkaerõpiacon (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,84 3,52 3,51 3,31 3,42 3,36 3,13 3,30 3,12 3,18 3,16 3,04 3,12 3,03 3,10 2,94 3,07 3,07 2,87 3,00 3,00 2,78 2,97 2,95 2,68 2,80 A diploma értékére vonatkozó rangsorhoz hasonló vélemény alakult ki a pedagógusképzõ fõiskolák segítségérõl a tanulmányok utáni álláskeresésben. Ez a megítélés két helyen törik meg : a rangsor elején és a végén. A Károli Egyetem nagykõrösi karán a legtöbb intézményi szolgáltatásról elégedetten nyilatkoztak a diákok, beleértve a munkalehetõségek közvetítését is. Az Eötvös József Fõiskola Pedagógiai Fakultás diákjainak kedvezõtlen véleménye az ott szerzett diploma versenyképességének hasonlóan alacsonyabb megítélésével függhet össze. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 ELTE-TÓFK NYME-BPFK AVKF KF-TFK NYME-ATFK PTE-IFK KE-CSPFK ME-CTFK DE-HPFK VTIF KRE-TFK TSF-PFK SZIE-JFK KTIF EJF diploma hazai elismertsége diploma külföldi elismertsége A végzés utáni elhelyezkedés segítése a pedagógushallgatók szerint (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 4,31 3,22 3,06 2,92 2,8 2,7 2,78 2,87 2,92 2,55 2,43 2,43 2,4 2,33 2,2 2,17 KRE-TFK KTIF KF-TFK AVKF DE-HPFK SZIE-JPFK NYME-ATFK PTE-IFK TSF-PFK VTIF KE-CSPFK NYME-BPFK ME-CTFK ELTE-TOFK EJF 2,65 2,40 1,54 Elhelyezkedés: pályán maradni, esélylatolgatással A tanító- és óvóképzõ fõiskolák hallgatói várható karrierjükre meglehetõsen vegyes érzelmekkel tekintenek: a legtöbb helyen nagyon erõs a szándék, hogy a pedagógusi pályán maradjanak, ugyanakkor más képzési területekkel összehasonlítva itt fogalmazódik meg a legtöbb kétely az elhelyezkedési esélyeket illetõen. A Károli Gáspár Református Egyetem nagykõrösi fõiskolás hallgatói közül minden válaszadó nagyon derûlátó és elszánt volt, hogy tanítóként helyezkedik el a végzés után, ám ehhez hasonló pozitív jövõképpel csak kevés fõiskolán rendelkeznek. A legtöbb helyen a viszonylag gyors elhelyezkedést kérdõjelezték meg, a miskolci egyetem sárospataki karán és a soproni Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Karon a választ adó hallgatók nagyobbik része nem hisz abban, hogy néhány éven belül megfelelõ állást talál. Annak fényében, hogy a képzés alapvetõen a közalkalmazotti szféra, vagyis a pedagógus-utánpótlás számára volna hivatott diplomásokat képezni, viszonylag nagynak mondható, egynegyedes azon hallgatók aránya, akik nem ilyen alkalmazásban kívánnak dolgozni. 147

11 pedagogus.qxd :20 Page 148 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK A szakterületen maradni kívánó és az elhelyezkedési esélyeiket jónak ítélõ hallgatók aránya (%) ,0 100,0 95,8 95,6 94,6 92,6 92,0 91,8 90,5 89,5 88,8 86,7 82,8 76,3 70,5 58,0 59,6 54,6 51,0 51,6 48,5 38,4 KRE-TFK NYME-BPFK KF-TFK AVKF ELTE-TÓFK DE-HPFK TSF-PFK KE-CSPFK EJF NYME-ATFK PTE-IFK SZIE-JFK VTIF ME-CTFK KTIF szakterületen maradó jó elhelyezkedési esélyek 82,3 81,7 78,0 74,2 MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL A hagyományos tanító- és óvóképzést folytató intézményeken kívül a pedagógusképzõ szakterülethez még két, sajátos képzési profillal rendelkezõ fõvárosi intézmény tartozik. Az egyik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kara, ahol nagyszámban képeznek gyógypedagógusokat. A több mint kétezer hallgatóval (közöttük félezer nappali tagozatos) rendelkezõ intézménybe 2005-ben 669 fõ jelentkezett elsõ helyen alapképzésre, de csak minden ötödik felvételizõ járt sikerrel. A magas ponthatár is azt jelzi, hogy az ELTE-GYFK-ra igen nehéz bekerülni. A hallgatók többsége (84,1%) elégedett korábbi döntésével, és ismét jelenlegi intézményét választaná. Ennek ismeretében nem meglepõ, hogy a megkérdezettek jelentõs része a végzés után a szakterületen vagy ahhoz közeli szférában kíván dolgozni, ahol viszonylag jónak látják elhelyezkedési esélyeiket. Az intézményben folyó gyakorlati és elméleti képzés színvonalát is megfelelõnek tartják (3,79, illetve 3,67). Az oktatók segítõkészségével elégedettek a diákok (3,88), ám a képzés alatti munkalehetõségeket komolyan hiányolják (2,98). A másik a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, ahol konduktorokat képeznek. Az MPANNI a szakterület legkisebb hallgatói létszámú felsõoktatási intézménye, ahol alig több mint kétszázan tanulnak, döntõ többségben nappali tagozaton. A kevés meghirdetett helyre közel ötszörös a túljelentkezés, és a ponthatár is igen magas. Az intézményben viszont alacsony a minõsített oktatók aránya és csak minden 37 diákra jut belõlük egy. ELTE-GYFK MPANNI a 2005-ös ponthatárok súlyozott kari átlaga, nappali alapképzésre felvettek között elsõ-helyes jelentkezések alapképzésre (2005) felvettek száma (2005) bejutási arány 21,8 23,4 minõsített oktatók aránya százalékban 30,0 16,0% egy minõsített oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók aránya (2004/2005) ,5 49,5 67,7 60,0

12 pedagogus.qxd :20 Page 149 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Kari indexek AVKF DE-HPKF EJF ELTE-TÓFK A hallgatók osztályzata szerint a/az VácHajdúböszörmény Baja Budapest SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 2,72 2,73 2,06 3,51 Tanulmányok nehézsége 3,24 3,11 2,51 3,67 Diploma hazai elismertsége 3,42 3,07 2,65 3,84 Diploma külföldi elismertsége 3,13 2,87 2,40 3,52 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 3,88 3,48 3,15 3,65 Szakmai önképzési lehetõségek 3,31,24 2,61 3,02 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,47 3,37 2,93 3,34 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 3,19 3,17 2,14 2,88 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,82 2,80 1,54 2,17 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 2,71 2,98 2,16 2,53 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 2,24 2,47 1,91 1,93 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 3,10 3,70 1,91 1,97 Könyvtár színvonala 3,97 3,78 3,85 2,83 Tantermek felszereltsége 3,02 3,42 2,50 2,43 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 3,48 4,00 2,74 2,46 Intézmény megközelíthetõsége 3,78 3,73 4,27 4,41 Kollégium színvonala 3,73 4,09 2,42 2,68 Intézmény külleme 3,74 3,84 2,82 2,61 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 3,35 3,69 3,39 1,73 Kulturális lehetõségek 3,27 3,42 3,02 2,87 Sportolási lehetõségek 3,58 3,62 3,42 2,87 Általában az intézményi légkör 3,80 3,78 3,45 3,94 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 2,88 3,22 2,47 3,16 Intézményi demokrácia 3,00 3,36 2,43 3,03 Hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,46 3,33 2,69 3,72 Oktatók és hallgatók viszonya 3,77 3,58 3,20 3,52 149

13 pedagogus.qxd :20 Page 150 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Kari indexek KE-CSPFK KRE-TFK KF-TFK KTIF A hallgatók osztályzata szerint a/az Kaposvár Nagykõrös Kecskemét Debrecen SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 2,75 3,21 3,09 3,12 Tanulmányok nehézsége 3,22 2,85 3,29 3,16 Diploma hazai elismertsége 3,12 3,00 3,36 2,87 Diploma külföldi elismertsége 3,03 2,97 3,12 2,92 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 3,91 4,70 3,67 3,82 Szakmai önképzési lehetõségek 3,51 3,84 3,30 3,67 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,63 4,02 3,63 3,54 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 2,91 4,08 3,37 3,32 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,40 4,31 3,06 3,22 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 2,48 3,56 3,16 3,19 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 2,37 3,37 3,50 3,50 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 3,17 4,54 3,75 3,27 Könyvtár színvonala 3,78 4,00 3,71 4,32 Tantermek felszereltsége 4,04 3,78 2,94 3,35 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 4,67 3,76 2,49 3,39 Intézmény megközelíthetõsége 3,06 3,57 3,96 3,85 Kollégium színvonala 2,90 4,48 3,16 3,45 Intézmény külleme 4,29 3,30 2,66 3,46 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 3,44 1,36 3,54 3,13 Kulturális lehetõségek 3,36 3,66 3,61 4,49 Sportolási lehetõségek 3,60 3,42 3,49 4,58 Általában az intézményi légkör 3,94 4,24 3,79 3,84 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 3,06 4,24 3,08 4,01 Intézményi demokrácia 3,27 3,88 3,10 3, Hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,03 4,52 3,29 3,52 Oktatók és hallgatók viszonya 3,83 4,36 3,62 3,64

14 pedagogus.qxd :20 Page 151 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Kari indexek ME-CTFK NYME-BPFK NYME-ATFK PTE-IFK SZIE-JFK TSF-PFK VTIF Sárospatak Sopron Gyõr Szekszárd Jászberény Szarvas Esztergom ,62 2,57 2,96 2,90 2,23 2,20 2,48 2,98 2,96 3,25 3,18 2,59 2,56 2,81 3,10 3,51 3,30 3,16 2,95 3,00 3,07 2,94 3,31 3,18 3,04 2,80 2,68 2, ,37 3,37 3,92 3,66 3,79 3,53 3,47 2,78 3,15 3,23 3,26 3,48 2,88 2,47 2,82 3,20 3,47 3,17 3,42 3,18 2,90 2,44 3,07 3,41 3,04 3,21 3,00 2,94 2,30 2,33 2,78 2,55 2,79 2,43 2,43 2,39 2,46 2,85 2,57 2,90 2,63 2,27 2,05 2,01 2,67 2,29 2,75 2,02 1, ,84 3,71 3,43 3,57 2,82 3,14 3,18 3,94 3,39 3,74 3,57 3,97 3,45 3,68 2,83 3,04 3,17 3,27 3,16 2,96 2, ,29 3,26 3,54 3,44 3,40 3,07 3,24 3,63 4,05 3,88 4,02 3,58 3,10 3,74 2,84 3,27 3,59 2,90 3,43 3,21 3,56 3,60 3,85 3,53 3,11 3,68 3,36 3, ,08 3,58 3,28 3,68 3,64 2,74 3,30 2,87 3,19 3,64 3,42 3,44 3,13 3,04 3,03 3,30 3,83 3,43 3,79 3,26 3,04 3,48 3,37 3,63 3,80 3,71 3,78 3,65 2,68 2,74 3,32 2,84 3,45 3,10 2,36 2,63 2,93 3,29 3,10 3,37 2,92 2,61 2,23 2,77 3,45 3,17 3,23 3,44 2,67 3,39 3,51 3,57 3,66 3,75 3,43 3,24 151

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY orvos.qxd 2005.12.12. 18:18 Page 120 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Harmincezer diák, patinás egyetemek a legnagyobb regionális tudásközpontokban, legendásan magas

Részletesebben

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? bolcsesz.qxd 2005.12.12. 15:38 Page 44 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Bölcsészeket Magyarországon összesen tíz egyetemi és négy fõiskolai karon képeznek több, mint hatvanezren

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? termtud.qxd 2005.12.12. 19:58 Page 152 TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Magyarországon természettudományokat több mint harminckétezren tanulnak. A TTK-sok akik fele annyian vannak,

Részletesebben

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS muszaki.qxd 2005.12.12. 18:07 Page 100 MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 100 A mûszaki és az informatikai szakterületen (valamennyi képzési formát és tagozatot

Részletesebben

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? agrar3.qxd 2005.12.12. 15:36 Page 24 AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 24 Tizenegy egyetemi és nyolc fõiskolai kar várja az agrárfelsõoktatás iránt érdeklõdõ továbbtanulókat. Az összesen 19 462

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Helyünk a felsőoktatásban

Helyünk a felsőoktatásban Helyünk a felsőoktatásban Készült Dr. Makovényi Ferenc Dékán, Ybl nyílt napon, 2012 január 19.-én elhangzott előadása, valamint a HVG. 2011/ számában megjelent adatok alapján. A HVG 2012-ben megjelent,

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o k DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK A debreceni bölcsészek leginkább az oktatókkal elégedettek. Kiemelkedően jó színvonalúnak ítélik az infrastruktúra

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE E G Y E T E M I K A R O K H A L L G A T Ó I É R T É K E L É S E AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A korábbi fejezetekben témakörönként elemeztük a hallgatók elégedettségét egyetemük

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2 Ercsei Kálmán Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató/elemző Jelentkezők, ek, alkalmassági vizsgák a számok tükrében Rövid írásunk a pedagógusképzésre és ek adatait, továbbá a vizsgával kapcsolatos

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

Az andragógia szak évi felvételi tapasztalatai

Az andragógia szak évi felvételi tapasztalatai GÁTI IMRE 76 Az andragógia szak 2006. évi felvételi tapasztalatai A 2006-os év jelentős változásokat, átalakulást hozott a felsőoktatásban, így a jelentkezés rendjében is. A 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Rangsorokon innen és túl

Rangsorokon innen és túl Rangsorokon innen és túl Magyar felsőoktatási rangsorok, hallgatói preferenciák Ankét a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karán 2013. november 19. Temesi József, egyetemi tanár, társigazgató Nemzetközi

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Tanulás- és Tanításmódszertani-

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 Ez az összesítés a/az Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 elsőseinek

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái Kertész Kata egyetemi hallgató ELTE BTK és PPK Bemutatkozás Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Részletesebben

Jelentéskészítő. AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 516. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25%

Jelentéskészítő. AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 516. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% Jelentéskészítő AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 0% 2 0% 3 4 Hisztogram Jobb

Részletesebben

Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia

Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia Az Inkluzív Pedagógiai Műhely Kocsis Mihály Civil Közösségek Háza 2015. június 11. Pécs, Szent István tér 17. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg._OEC_NK Válaszadók száma = 62 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 2% 0% 2 0% 3 0% 4 2% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a/az Élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnöki szak 203. decemberi felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Egyetemünk minőségbiztosítási feladatai között fontosnak tartjuk, - különös tekintettel az ez évi felvételi eredményekre -,

Részletesebben

AJÁNLÓ. Kedves leendõ és jelenlegi Fõiskolások, Egyetemisták! Tisztelt Olvasók!

AJÁNLÓ. Kedves leendõ és jelenlegi Fõiskolások, Egyetemisták! Tisztelt Olvasók! strat.qxd 2005.12.12. 18:04 Page 7 AJÁNLÓ Kedves leendõ és jelenlegi Fõiskolások, Egyetemisták! Tisztelt Olvasók! A választás szabadsága egyszerre lehetõség és felelõsség. Nem csupán azt jelzi, hogy az

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Közgazdaságtudományi Kar 0 Ez az összesítés a/az Közgazdaságtudományi Kar 0 elsőseinek körében

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben