PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?"

Átírás

1 pedagogus.qxd :20 Page 138 PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? Az országban tizenhét intézményben folyik tanító- és óvóképzés. A többi szakterületen jellemzõ települési koncentrálódással szemben ezen a képzési területen széleskörû hálózat, egészségesebb regionális eloszlás a jellemzõ. Így a három fõvárosi intézményen kívül (közülük egyébként valójában csak az egyik folytat hagyományos tanító- és óvóképzést) a tizennégy vidéki fõiskolai kar található. Minden képzési formát és tagozatot figyelembe véve összesen több mint harmincezer diák tanul általános iskolai, illetve óvodapedagógusnak. A legnagyobb létszámú intézmény a gyõri székhelyû Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kara, ahol a több mint négy és félezer hallgatóból ezernégyszáz nappali képzésben vesz részt. Hallgatói létszámadatok ( ) AVKF Apor Vilmos Katolikus Fõiskola DE-HPFK Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Fõiskolai Kar EJF Eötvös József Fõiskola Pedagógiai Fakultás ELTE-GYFK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar* ELTE-TÓFK Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar KE-CSPFK Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kar KF-TFK Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kar KRE-TFK Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Kar KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola ME-CTFK Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar MPANNI Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete* NYME-ATFK Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar NYME-BPFK Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar PTE-IFK Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kar SZIE-JFK Szent István Egyetem Jászberényi Fõiskolai Kar TSF-PFK Tessedik Sámuel Fõiskola Pedagógiai Fõiskolai Kar VTIF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola összes hallgató nappali tagozatos hallgatók államilag finanszírozott hallgatók külföldi hallgatók * A karon nem történt hallgatói felmérés (csak az adatalapú táblázatokban, grafikonokban szerepel). Az MPANNI-ról és az ELTE-GYFK-ról sajátos jellegük miatt a szakterületet bemutató rész végén, külön fejezetben szerepelnek a további adatok. 138

2 pedagogus.qxd :20 Page 139 PEDAGÓGUSKÉPZÉS BEKERÜLHETÜNK? A felvételi ponthatárok összehasonlításának elsõsorban azokon a szakterületeken van jelentõsége, ahol az egyes intézmények között valódi verseny folyik a diákokért. Azonban a hazai pedagógusképzésben szinte minden régióban megfelelõ szintû és nagy hagyományú fõiskolák mûködnek, a jelentkezõk lakóhelyéhez közel. A beiskolázási háttér a régióhoz kötõdik, így a ponthatárok inkább a bejutott hallgatók szakmai hátterét jellemzik, mintsem a képzési kínálat rangsorát. A 2005-ös ponthatárok súlyozott kari átlaga a pedagógus szakokon, nappali alapképzésre felvettek között. felvirangsor Pedagógusképzõ karok ELTE-TÓFK NYME-ATFK KF-TFK DE-HPFK KE-CSPFK EJF KRE-TFK KTIF ME-CTFK PTE-IFK TSF-PFK VTIF AVKF NYME-BPFK SZIE-JFK EGYETEMEK, FÔISKOLÁK MÉRLEGEN

3 pedagogus.qxd :20 Page 140 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÔ KAROK AKADÉMIAI RANGSOROK HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG Az országos középiskolai versenyeken jó helyezést elért diákok elsõsorban a magas presztízsû felsõoktatási intézményeket, azon belül is fõképp az egyetemeket választják továbbtanulási döntéseikkor. Ez a pedagógusképzõ intézmények jelentkezési statisztikáinak átböngészésekor is érezhetõ: kevés ilyen kiemelkedõ diákot találunk az ide jelentkezõk körében, és õk is kivétel nélkül nagy egyetemek kereteiben mûködõ fõiskolai karokat választottak. Országos középiskolai versenyeken elért helyezéssel bejutottak megoszlása (fõ) ( ) PTE-IFK 4 NYME-ATFK 6 SZIE-JFK 1 ME-CTFK 1 KE-CSPFK 1 A kördiagramon nem nevesített karokra nem jelentkezett OKTV-s helyezett. A legtöbb pedagógusképzõ fõiskolán találni olyan hallgatókat, akik az Országos Tudományos Diákköri versenyeken az elsõ három hely valamelyikén végeztek. Érdekesség, hogy a pedagógusképzésben nem látszik közvetlen összefüggés aközött, hogy melyik fõiskolára jelentkeznek az OKTV-sek, és aközött, hogy hol tanulnak nagyobb arányban a fõiskolai évek alatt az átlagosnál intenzívebb szakmai-tudományos tevékenységet folytató hallgatók. A nagykõrösi Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karán az alacsony hallgatói létszám mellett is jelentõs a tudományos diákköri mozgalom iránti érdeklõdés, így a TDK-sok arányában ez az intézmény jár az élen. A legnagyobb, egymással összemérhetõ hallgatói létszámú fõiskolák közül a kecskeméti református tanítóképzõ hallgatói értek el arányosan több helyezést az országos versenyeken. Egy OTDK-helyezésre jutó nappali tagozatos hallgatók száma (2004/2005) 140 KRE-TFK (1.) 18 KF-TFK (2.) 98 TSF-PFK (3.) 142 ELTE-GYFK (4.) 175 AVKF (5.) 188 ELTE-TÓFK (6.) 221 PTE-IFK (7.) 225 ME-CTFK (8.) 264 EJF (9.) 346 SZIE-JFK (10.) 439 NYME-BPFK (11.) 550 DE-HPFK (12.) 684 VTIF (13.) 696 NYME-ATFK (14.) 701 KE-CSPFK (15.) 0 KTIF (15.) 0

4 pedagogus.qxd :20 Page 141 FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÉS OKTATÓI MINÔSÉG ÉS A HALLGATÓK TUDOMÁNYOS/SZAKMAI KARRIERJE Feltûnõ, ám nem meglepõ eredmény, hogy a nagy tudományegyetemek pedagógiai fõiskolai karain van a legtöbb minõsített oktató. Közülük az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán és a Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karán tanítanak a legnagyobb arányban. Hallgatói nézõpontból viszont legalább ennyire érdekes, hogy ugyanezen intézményekben jó a nappali tagozatosok és a minõsített oktatók aránya is. minõsített oktatók aránya egy minõsített oktatóra jutó nappali százalékban ( ) tagozatos hallgatók száma ( ) ELTE-TÓFK (1.) 40,0 (3.) 30,1 ELTE-GYFK (2.) 37,1 (2.) 20,2 SZIE-JFK (3.) 25,8 (6.) 51,6 TSF-PFK (4.) 25,0 (8.) 56,8 NYME-ATFK (5.) 23,1 (11.) 93,4 PTE-IFK (6.) 21,6 (4.) 30,7 KRE-TFK (7.) 20,7 (1.) 18 KE-CSPFK (8.) 18,2 (5.) 46,4 KTIF (9.) 17,6 (10.) 93,2 AVKF (10.) 17,4 (7.) 50,0 KF-TFK (11.) 14,7 (9.) 88,6 EJF (12.) 12,3 (12.) 98,9 DE-HPFK (13.) 11,6 (15.) 136,8 VTIF (14.) 11,1 (13.) 116 ME-CTFK (15.) 7,5 (14.) 131,7 NYME-BPFK (16.) 6,4 (17.) 183,3 SZAKMAI PRESZTÍZS A HALLGATÓK SZERINT A hallgatók között kiemelkedõ tekintélye van az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karának: egyharmaduk a legjobb intézménynek tartja a fõvárosi kart, amely csak néhány éve mûködik a legnagyobb hazai egyetem keretein belül. A többi kar messze elmarad az ELTE-TÓFK mögött, ám nagyon sok intézmény kapott szavazatot nem csak a saját, de a többi intézmény hallgatóitól is. 141

5 pedagogus.qxd :20 Page 142 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK A legszínvonalasabbnak tartott intézmények (említések aránya százalékban) Az ELTE-TÓFK hallgatói között vannak a legtöbben azok, akik saját fõiskolájukat az átlagosnál nehezebbnek tartják. A többi képzõ helyen általában nem látnak érdemi különbséget a fõiskolák között, de néhány helyen úgy foglaltak állást, hogy náluk az átlagosnál könnyebb eljutni a diplomáig. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 38,4 31,2 A tanulmányok nehézsége (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 3,67 10,0 5,7 5,0 4,9 5,5 5,1 4,4 5,8 5,1 5,7 4,0 3,8 3,6 3,3 3,5 4,3 3,0 2,8 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 1,6 1,5 0,8 0,9 0,4 ELTE-TÓFK ME-CTFK KF-TFK PTE-IFK NYME-BPFK DE-HPFK KTIF KE-CSPFK AVKF KRE-TFK NYME-ATFK EJF TSF-PFK SZIE-JFK VTIF említések aránya minden intézmény hallgatóinak véleménye alapján említések aránya csak a többi intézmény hallgatóinak véleménye alapján 3,29 3,25 3,24 3,22 3,18 3,16 3,11 2,98 2,96 2,85 2,81 2,59 2,56 2,51 ELTE-TÓFK KF-TFK NYME-ATFK AVKF KE-CSPFK PTE-IFK KTIF DE-HPFK ME-CTFK NYME-BPFK KRE-TFK VTIF SZIE-JFK TSF-PFK EJF GYAKORLAT ÉS ELMÉLET A FÔISKOLÁN A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karán elégedettek a leginkább mind a szakmai, mind az elméleti képzéssel. Igen jó értékelést kapott még a saját hallgatóitól a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola is. Összességében elmondható, hogy a pedagógusképzõ fõiskolai karokon általában elégedettek a hallgatók a képzés színvonalával, mindössze a bajai Eötvös József Fõiskolai Pedagógiai Fakultáson tanulnak igazán elégedetlen hallgatók. 142

6 pedagogus.qxd :20 Page 143 FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÉS AZ OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK MEGÍTÉLÉSE (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) szakmai gyakorlatok oktatott szakismeretek elméleti képzés színvonala alkalmazhatósága színvonala KRE-TFK (1.) 4,44 (1.) 4,36 (1.) 4,42 KTIF (2.) 4,25 (3.) 3,89 (2.) 4,05 NYME-BPFK (3.) 4,19 (6.) 3,69 (6.) 3,85 KE-CSPFK (4.) 4,11 (2.) 3,92 (4.) 3,94 AVKF (5.) 4,03 (4.) 3,76 (3.) 3,96 ELTE-TÓFK (6.) 3,82 (7.) 3,65 (5.) 3,87 PTE-IFK (6.) 3,82 (9.) 3,56 (10.) 3,61 SZIE-JFK (8.) 3,80 (5.) 3,71 (7.) 3,80 KF-TFK (8.) 3,80 (12.) 3,46 (9.) 3,68 ME-CTFK (10.) 3,76 (14.) 3,30 (12.) 3,50 DE-HPFK (11.) 3,72 (8.) 3,60 (13.) 3,48 NYME-ATFK (12.) 3,71 (10.) 3,53 (8.) 3,73 VTIF (13.) 3,68 (11.) 3,51 (14.) 3,36 TSF-PFK (14.) 3,61 (13.) 3,45 (11.) 3,58 EJF (15.) 3,46 (15.) 3,01 (15.) 3,11 SEGÍT AZ INTÉZMÉNY? HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG A pedagógusképzés más szakterületekhez képest is jobban igényli a hatékony együttmûködésre épülõ tanár diák viszonyt, a gyakorlati jellegû képzés során nagyon fontos a tapasztalatok átadása, az oktatói segítségnyújtás. Ezért is figyelemreméltó, hogy a tanító- és óvóképzõ fõiskolákon az átlagosnál magasabbra értékelték a hallgatók az oktatók segítõkészségét. A Károli Gáspár Református Egyetem nagykõrösi Tanítóképzõ Fõiskolai Kara hallgatóinak elismerése, a 4,70-es átlagérték más szempontokat, fõiskolákat és egyetemeket tekintve is kiugró mértékû (az oktatók segítõkészségének átlagos felsõoktatási mutatója: 3,57). Az intézményben folyó hallgatói tájékoztatást ugyanitt értékelték a pedagógusképzõ fõiskolák közül a legjobbra, bár ettõl alig marad el egy másik református fõiskola, a Kölcsey hallgatóinak értékelése. Kedvezõtlen azonban a tanító- és óvóképzõ diákok véleménye a fõiskolák által nyújtott a tanulmányok ideje alatt végezhetõ munkalehetõségeket illetõen. 143

7 pedagogus.qxd :20 Page 144 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK Elégedettség a szolgáltatásokkal (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) KRE-TFK NYME-ATFK KE-CSPFK AVKF KTIF SZIE-JFK KF-TFK PTE-IFK ELTE-TÓFK TSF-PFK DE-HPFK VTIF ME-CTFK NYME-BPFK EJF 1,93 1,93 1,91 2,02 2,05 2,01 2,24 2,37 2,29 2,36 2,47 2,47 2,67 2,68 NÉPSZERÛSÉGI RANGSOROK A három legnépesebb pedagógusképzõ közül 2005-ben a legnépszerûbb a gyõri Nyugat- Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Fõiskolai Kara volt. Az ELTE-TÓFK-ra és a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Fõiskolai Karára kb. ugyanannyian jelentkeztek alapképzésre. Az elsõhelyes jelentkezések alapján felállított népszerûségi sorrendben több intézmény csak néhány száz fõs jelentkezõvel szerepel. 2,75 2,74 2,88 2,84 3,06 3,07 3,08 3,16 3,10 3,22 3,15 3,37 3,32 3,50 3,45 3,37 3,37 3,53 3,48 3,47 3,67 3,66 3,65 3,92 3,91 3,88 3,82 4,01 3,79 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 oktatók segítõkészsége képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 4,24 4,70 hallgatók tájékoztatása Elsõ-helyes jelentkezések, alapképzés (2005) NYME-ATFK ELTE-TÓFK DE-HPFK PTE-IFK AVKF KE-CSPFK VTIF NYME-BPFK SZIE-JFK EJF TSF-PFK KTIF KF-TFK ME-CTFK KRE-TFK

8 pedagogus.qxd :20 Page 145 FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÉS Általánosságban elmondható, hogy azokba a pedagógusképzõ intézményekbe, ahova sokan jelentkeznek, sok hallgatót is vesznek fel. A bekerülési arány azonban mégis ezekben az intézményekben a legalacsonyabb, vagyis az alapképzésre viszonylag nagy a túljelentkezés. Legjobb esetben is minden második-harmadik hallgató jár sikerrel a felvételin. A legalacsonyabb bekerülési arány a DE-HPFK-n volt, ahol egyébként a felvételi ponthatár a szakterületi átlaghoz képest magasabb. Néhány olyan intézményben azonban viszonylag alacsony volt a bekerülési arány, ahova egyébként nem is jelentkeztek túl sokan. Ilyen például az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola és a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kara. elsõ helyen felvettek száma, alapképzés (2005) bejutási arány (2005) DE-HPFK 387 (1.) 35,1 VTIF 201 (2.) 40,7 KE-CSPFK 212 (3.) 41,1 NYME-ATFK 542 (4.) 42,9 ELTE-TÓFK 496 (5.) 43,0 PTE-IFK 383 (6.) 58,2 KF-TFK 173 (7.) 59,6 KTIF 179 (8.) 59,7 ME-CTFK 153 (9.) 59,8 EJF 203 (10.) 62,5 KRE-TFK 103 (11.) 63,2 SZIE-JFK 295 (12.) 65,4 AVKF 409 (13.) 78,5 TSF-PFK 259 (14.) 82,2 NYME-BPFK 396 (15.) 84,3 HA ÚJRA KEZDHETNÉK a tanító- és óvodapedagógus szakra járó fõiskolások egy része ma már más intézményt választana. A nagykõrösi Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karon szinte minden hallgató úgy nyilatkozott, hogy ha ismét választhatna, akkor sem menne máshová tanulni. Itt kifejezetten elégedettek voltak a hallgatók az oktatás színvonalával. A szakterület más intézményeinek jelentõs részében ugyanakkor a megkérdezettek negyede-harmada megbánta korábbi döntését. 145

9 pedagogus.qxd :20 Page 146 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK Jelenlegi intézményébe jelentkezne-e ismét? (igennel válaszolók százalékos megoszlása) ,2 82,8 82,3 81,6 79,5 77,9 PEDAGÓGUSDIPLOMA A MUNKAERÔPIACON A munkaadó óvoda- és iskolaigazgatóknak csak regionális szintû tapasztalataik vannak A pedagógusképzés az egyik legszélesebb fõiskolai kínálattal rendelkezõ szakterület, több mint egy tucat pedagógusképzõ intézmény található az ország különbözõ régióiban. Ez meglehetõsen nehézzé teszi egy-egy munkáltatónak (a legtöbb esetben az oktatási intézmények vezetõinek), hogy általános képet rajzoljanak vagy rangsorokat állítsanak fel a pedagógusképzõ fõiskolákról. A legtöbbször regionális szintre korlátozódó munkaerõ-piaci igények miatt nem is volna értelmezhetõ országos összesítést készíteni. A megkérdezett óvoda- és iskolaigazgatók így leginkább csak másodkézbõl származó információk alapján, a szakmában elterjedt rangsorok felállítására vállalkoztak. A legtöbbet említett intézmény a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kara volt, s valamivel kevesebbszer, de a jók között említették a szarvasi Tessedik Sámuel Fõiskola Pedagógiai Fõiskolai Kart is. Ugyanakkor itt is más képzési területekhez hasonlóan megfigyelhetõ, hogy más szempontok alapján (pl. generációk, életkor) könnyebben tesznek különbséget diplomás és diplomás között. 73,9 70, ,7 63,3 62,9 60,5 KRE-TFK AVKF ELTE-TÓFK KF-TFK DE-HPFK NYME-BPFK KE-CSPFK NYME-ATFK PTE-IFK TSF-PFK SZIE-JFK VTIF ME-CTFK EJF KTIF MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL 55,6 A képzés, a diploma értéke, piacképessége Tekintettel arra, hogy ezen fõiskolákra az átlagosnál is több határon túli magyar diák jár, vélhetõen rájuk vonatkozik inkább a külföldi elismertség magasabb mutatója. Az egyes intézményekbe járó hallgatók a többi intézményhez képest szemben a munkaadók véleményével egészen eltérõen ítélik meg saját diplomájuk értékét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karán a hallgatók többsége az átlaghoz képest egyértelmûen jobbnak ítéli a megszerezhetõ diploma elismertségét, de ebben viszont már megegyezik a munkaadók és a hallgatók véleménye a soproni székhelyû Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Karon is nagynak tartják a képzés tekintélyét. 146

10 pedagogus.qxd :20 Page 147 FÔISKOLAI KAROK PEDAGÓGUSKÉPZÉS A diploma értéke a munkaerõpiacon (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,84 3,52 3,51 3,31 3,42 3,36 3,13 3,30 3,12 3,18 3,16 3,04 3,12 3,03 3,10 2,94 3,07 3,07 2,87 3,00 3,00 2,78 2,97 2,95 2,68 2,80 A diploma értékére vonatkozó rangsorhoz hasonló vélemény alakult ki a pedagógusképzõ fõiskolák segítségérõl a tanulmányok utáni álláskeresésben. Ez a megítélés két helyen törik meg : a rangsor elején és a végén. A Károli Egyetem nagykõrösi karán a legtöbb intézményi szolgáltatásról elégedetten nyilatkoztak a diákok, beleértve a munkalehetõségek közvetítését is. Az Eötvös József Fõiskola Pedagógiai Fakultás diákjainak kedvezõtlen véleménye az ott szerzett diploma versenyképességének hasonlóan alacsonyabb megítélésével függhet össze. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 ELTE-TÓFK NYME-BPFK AVKF KF-TFK NYME-ATFK PTE-IFK KE-CSPFK ME-CTFK DE-HPFK VTIF KRE-TFK TSF-PFK SZIE-JFK KTIF EJF diploma hazai elismertsége diploma külföldi elismertsége A végzés utáni elhelyezkedés segítése a pedagógushallgatók szerint (hallgatói értékelés 1-tõl 5-ig) 4,31 3,22 3,06 2,92 2,8 2,7 2,78 2,87 2,92 2,55 2,43 2,43 2,4 2,33 2,2 2,17 KRE-TFK KTIF KF-TFK AVKF DE-HPFK SZIE-JPFK NYME-ATFK PTE-IFK TSF-PFK VTIF KE-CSPFK NYME-BPFK ME-CTFK ELTE-TOFK EJF 2,65 2,40 1,54 Elhelyezkedés: pályán maradni, esélylatolgatással A tanító- és óvóképzõ fõiskolák hallgatói várható karrierjükre meglehetõsen vegyes érzelmekkel tekintenek: a legtöbb helyen nagyon erõs a szándék, hogy a pedagógusi pályán maradjanak, ugyanakkor más képzési területekkel összehasonlítva itt fogalmazódik meg a legtöbb kétely az elhelyezkedési esélyeket illetõen. A Károli Gáspár Református Egyetem nagykõrösi fõiskolás hallgatói közül minden válaszadó nagyon derûlátó és elszánt volt, hogy tanítóként helyezkedik el a végzés után, ám ehhez hasonló pozitív jövõképpel csak kevés fõiskolán rendelkeznek. A legtöbb helyen a viszonylag gyors elhelyezkedést kérdõjelezték meg, a miskolci egyetem sárospataki karán és a soproni Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Karon a választ adó hallgatók nagyobbik része nem hisz abban, hogy néhány éven belül megfelelõ állást talál. Annak fényében, hogy a képzés alapvetõen a közalkalmazotti szféra, vagyis a pedagógus-utánpótlás számára volna hivatott diplomásokat képezni, viszonylag nagynak mondható, egynegyedes azon hallgatók aránya, akik nem ilyen alkalmazásban kívánnak dolgozni. 147

11 pedagogus.qxd :20 Page 148 PEDAGÓGUSKÉPZÉS FÔISKOLAI KAROK A szakterületen maradni kívánó és az elhelyezkedési esélyeiket jónak ítélõ hallgatók aránya (%) ,0 100,0 95,8 95,6 94,6 92,6 92,0 91,8 90,5 89,5 88,8 86,7 82,8 76,3 70,5 58,0 59,6 54,6 51,0 51,6 48,5 38,4 KRE-TFK NYME-BPFK KF-TFK AVKF ELTE-TÓFK DE-HPFK TSF-PFK KE-CSPFK EJF NYME-ATFK PTE-IFK SZIE-JFK VTIF ME-CTFK KTIF szakterületen maradó jó elhelyezkedési esélyek 82,3 81,7 78,0 74,2 MUNKAERÔ-PIACI KILÁTÁSOK HALLGATÓI SZEMMEL A hagyományos tanító- és óvóképzést folytató intézményeken kívül a pedagógusképzõ szakterülethez még két, sajátos képzési profillal rendelkezõ fõvárosi intézmény tartozik. Az egyik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kara, ahol nagyszámban képeznek gyógypedagógusokat. A több mint kétezer hallgatóval (közöttük félezer nappali tagozatos) rendelkezõ intézménybe 2005-ben 669 fõ jelentkezett elsõ helyen alapképzésre, de csak minden ötödik felvételizõ járt sikerrel. A magas ponthatár is azt jelzi, hogy az ELTE-GYFK-ra igen nehéz bekerülni. A hallgatók többsége (84,1%) elégedett korábbi döntésével, és ismét jelenlegi intézményét választaná. Ennek ismeretében nem meglepõ, hogy a megkérdezettek jelentõs része a végzés után a szakterületen vagy ahhoz közeli szférában kíván dolgozni, ahol viszonylag jónak látják elhelyezkedési esélyeiket. Az intézményben folyó gyakorlati és elméleti képzés színvonalát is megfelelõnek tartják (3,79, illetve 3,67). Az oktatók segítõkészségével elégedettek a diákok (3,88), ám a képzés alatti munkalehetõségeket komolyan hiányolják (2,98). A másik a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, ahol konduktorokat képeznek. Az MPANNI a szakterület legkisebb hallgatói létszámú felsõoktatási intézménye, ahol alig több mint kétszázan tanulnak, döntõ többségben nappali tagozaton. A kevés meghirdetett helyre közel ötszörös a túljelentkezés, és a ponthatár is igen magas. Az intézményben viszont alacsony a minõsített oktatók aránya és csak minden 37 diákra jut belõlük egy. ELTE-GYFK MPANNI a 2005-ös ponthatárok súlyozott kari átlaga, nappali alapképzésre felvettek között elsõ-helyes jelentkezések alapképzésre (2005) felvettek száma (2005) bejutási arány 21,8 23,4 minõsített oktatók aránya százalékban 30,0 16,0% egy minõsített oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók aránya (2004/2005) ,5 49,5 67,7 60,0

12 pedagogus.qxd :20 Page 149 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Kari indexek AVKF DE-HPKF EJF ELTE-TÓFK A hallgatók osztályzata szerint a/az VácHajdúböszörmény Baja Budapest SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 2,72 2,73 2,06 3,51 Tanulmányok nehézsége 3,24 3,11 2,51 3,67 Diploma hazai elismertsége 3,42 3,07 2,65 3,84 Diploma külföldi elismertsége 3,13 2,87 2,40 3,52 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 3,88 3,48 3,15 3,65 Szakmai önképzési lehetõségek 3,31,24 2,61 3,02 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,47 3,37 2,93 3,34 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 3,19 3,17 2,14 2,88 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,82 2,80 1,54 2,17 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 2,71 2,98 2,16 2,53 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 2,24 2,47 1,91 1,93 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 3,10 3,70 1,91 1,97 Könyvtár színvonala 3,97 3,78 3,85 2,83 Tantermek felszereltsége 3,02 3,42 2,50 2,43 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 3,48 4,00 2,74 2,46 Intézmény megközelíthetõsége 3,78 3,73 4,27 4,41 Kollégium színvonala 3,73 4,09 2,42 2,68 Intézmény külleme 3,74 3,84 2,82 2,61 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 3,35 3,69 3,39 1,73 Kulturális lehetõségek 3,27 3,42 3,02 2,87 Sportolási lehetõségek 3,58 3,62 3,42 2,87 Általában az intézményi légkör 3,80 3,78 3,45 3,94 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 2,88 3,22 2,47 3,16 Intézményi demokrácia 3,00 3,36 2,43 3,03 Hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,46 3,33 2,69 3,72 Oktatók és hallgatók viszonya 3,77 3,58 3,20 3,52 149

13 pedagogus.qxd :20 Page 150 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Kari indexek KE-CSPFK KRE-TFK KF-TFK KTIF A hallgatók osztályzata szerint a/az Kaposvár Nagykõrös Kecskemét Debrecen SZAKMAI SZÍNVONAL Intézménybe való bejutás nehézsége 2,75 3,21 3,09 3,12 Tanulmányok nehézsége 3,22 2,85 3,29 3,16 Diploma hazai elismertsége 3,12 3,00 3,36 2,87 Diploma külföldi elismertsége 3,03 2,97 3,12 2,92 TANULMÁNYI MENEDZSELÉSÜK Oktatók segítõkészsége 3,91 4,70 3,67 3,82 Szakmai önképzési lehetõségek 3,51 3,84 3,30 3,67 Egyéni szakmai érdeklõdés kielégítése 3,63 4,02 3,63 3,54 Szakmai konferenciákon részvételi lehetõség 2,91 4,08 3,37 3,32 Végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,40 4,31 3,06 3,22 Kutatásokba való bekapcsolódás lehetõsége 2,48 3,56 3,16 3,19 Képzés alatti munkalehetõségek biztosítása 2,37 3,37 3,50 3,50 OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Számítógépellátottság 3,17 4,54 3,75 3,27 Könyvtár színvonala 3,78 4,00 3,71 4,32 Tantermek felszereltsége 4,04 3,78 2,94 3,35 ÉPÜLETEK Intézmény épületeinek állapota 4,67 3,76 2,49 3,39 Intézmény megközelíthetõsége 3,06 3,57 3,96 3,85 Kollégium színvonala 2,90 4,48 3,16 3,45 Intézmény külleme 4,29 3,30 2,66 3,46 EGYETEMI-FÕISKOLAI LÉGKÖR Intézményen belüli étkezési lehetõségek 3,44 1,36 3,54 3,13 Kulturális lehetõségek 3,36 3,66 3,61 4,49 Sportolási lehetõségek 3,60 3,42 3,49 4,58 Általában az intézményi légkör 3,94 4,24 3,79 3,84 Hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben 3,06 4,24 3,08 4,01 Intézményi demokrácia 3,27 3,88 3,10 3, Hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,03 4,52 3,29 3,52 Oktatók és hallgatók viszonya 3,83 4,36 3,62 3,64

14 pedagogus.qxd :20 Page 151 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Kari indexek ME-CTFK NYME-BPFK NYME-ATFK PTE-IFK SZIE-JFK TSF-PFK VTIF Sárospatak Sopron Gyõr Szekszárd Jászberény Szarvas Esztergom ,62 2,57 2,96 2,90 2,23 2,20 2,48 2,98 2,96 3,25 3,18 2,59 2,56 2,81 3,10 3,51 3,30 3,16 2,95 3,00 3,07 2,94 3,31 3,18 3,04 2,80 2,68 2, ,37 3,37 3,92 3,66 3,79 3,53 3,47 2,78 3,15 3,23 3,26 3,48 2,88 2,47 2,82 3,20 3,47 3,17 3,42 3,18 2,90 2,44 3,07 3,41 3,04 3,21 3,00 2,94 2,30 2,33 2,78 2,55 2,79 2,43 2,43 2,39 2,46 2,85 2,57 2,90 2,63 2,27 2,05 2,01 2,67 2,29 2,75 2,02 1, ,84 3,71 3,43 3,57 2,82 3,14 3,18 3,94 3,39 3,74 3,57 3,97 3,45 3,68 2,83 3,04 3,17 3,27 3,16 2,96 2, ,29 3,26 3,54 3,44 3,40 3,07 3,24 3,63 4,05 3,88 4,02 3,58 3,10 3,74 2,84 3,27 3,59 2,90 3,43 3,21 3,56 3,60 3,85 3,53 3,11 3,68 3,36 3, ,08 3,58 3,28 3,68 3,64 2,74 3,30 2,87 3,19 3,64 3,42 3,44 3,13 3,04 3,03 3,30 3,83 3,43 3,79 3,26 3,04 3,48 3,37 3,63 3,80 3,71 3,78 3,65 2,68 2,74 3,32 2,84 3,45 3,10 2,36 2,63 2,93 3,29 3,10 3,37 2,92 2,61 2,23 2,77 3,45 3,17 3,23 3,44 2,67 3,39 3,51 3,57 3,66 3,75 3,43 3,24 151

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY orvos.qxd 2005.12.12. 18:18 Page 120 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Harmincezer diák, patinás egyetemek a legnagyobb regionális tudásközpontokban, legendásan magas

Részletesebben

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE A magyar egyetemi hallgatók általánosan elégedettek azzal, miként segíti őket az intézmény. Elsősorban a legközvetlenebbül

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 ÚJ KIADVÁNYOK SZOLGÁLTATÁSOK» Az én rangsorom November 15. Felvi rangsor az interneten» a felvi-hu új interaktív szolgáltatása Felvi rangsor 2006 December 2. Felvi rangsor 2006

Részletesebben

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Szemerszki Marianna A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI STUDENTS IN NON-STATE HIGHER EDUCATION No. 269 RESEARCH RESEARCH Szemerszki Marianna A nem

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

Hallgatók motivációs vizsgálata 2010

Hallgatók motivációs vizsgálata 2010 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Hallgatók motivációs vizsgálata 2010 Kutatási zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt Készítette: Eruditio Hungaria Kft. 2010. november A projekt

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 1. Oktatási expanzió, előnyök és hátrányok... 2 2. A BSc-képzésre jelentkezők és felvettek... 4 3. A BSC hallgatók demográfiai adatai... 9 4. Szakválasztás.

Részletesebben

A KISVÁROSI FŐISKOLÁK HALLGATÓINAK TÁRSADALMI HELYZETE ÉS ÉLETMÓDJA

A KISVÁROSI FŐISKOLÁK HALLGATÓINAK TÁRSADALMI HELYZETE ÉS ÉLETMÓDJA TÉT XXI. évf. 2007 4 Gyors ténykép 111 A KISVÁROSI FŐISKOLÁK HALLGATÓINAK TÁRSADALMI HELYZETE ÉS ÉLETMÓDJA (Social Status and Lifestyle of Small Town College Students) Kulcsszavak: PETRÁS EDE kisvárosi

Részletesebben

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003 2.3.3 Oktatás A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás alsóbb szintjei a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében változnak az iskolarendszer mennyiségi mutató, a magasabb szinteken,

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei 398 kutatás közben me érdekében. 9 Ezt az álláspontot képviseli Zachár 10 is, meglátása szerint az akkreditáció garanciát nyújt a felnőttképzést igénybe vevők számára a magasabb minőségi mutatókkal rendelkező

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

Regionalizmus és globalizáció

Regionalizmus és globalizáció Forray R. Katalin Híves Tamás Regionalizmus és globalizáció A felsőoktatás intézményhálózata Társadalmi összefüggések Az oktatáspolitika már jóval a rendszerváltozás előtt, évtizedeken át újra és újra

Részletesebben

Akérdés azért nagyon izgalmas és aktuális, mert mind országos szinten, mind a két

Akérdés azért nagyon izgalmas és aktuális, mert mind országos szinten, mind a két Tőzsér Zoltán Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Intézményválasztási döntések a részidős hallgatók körében? 1 Jelen kutatásban a felsőoktatási felnőttoktatás legfontosabb aktoraival, a nem nappali

Részletesebben

Nem nappali tagozatos képzések a Debreceni Egyetemen

Nem nappali tagozatos képzések a Debreceni Egyetemen 818 kutatás közben Tanulságok A felsőoktatás dokumentumainak elemzése azt mutatja, hogy hazai felsőoktatáspolitikánk professzionalizálódása még sok fejlődést igényel. Különösen fontos az oktatáspolitika

Részletesebben

Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 5. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

A pedagógusképzés intézményesített komparációja

A pedagógusképzés intézményesített komparációja Horváth Kinga A pedagógusképzés intézményesített komparációja Magyarországon 2000. január 1-ig 14 önálló főiskolán, és 3 tanárképző főiskolai karon képeztek tanítókat. Az integráció során 8 intézmény,

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 Kutatási zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt Készítette: Eruditio Hungaria Kft. 2010. november

Részletesebben

Pedagógusképzési programok utóélete EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN

Pedagógusképzési programok utóélete EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN PERLUSZ ANDREA TORDA ÁGNES MŰHELY FELSÔOKTATÁSI Pedagógusképzési programok utóélete EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN A sajátos nevelési igényû gyermekek integrált oktatás-nevelésének számos egyéb feltétele

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A MÜTF pályára állít : komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi

Részletesebben

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve)

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Domus szülőföldi ösztöndíj 2012 2013 Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Dr. Papp Attila (csoportvezető), Bajcsi Ildikó, Novák Anikó, Séra Magdolna, Csata Zsombor, Székely

Részletesebben