Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés A leltározási szabályzat célja és tartalma A leltározás alapfogalmai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Bevezetés... 3 2. A leltározási szabályzat célja és tartalma... 4 3. A leltározás alapfogalmai... 5 3.1."

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés A leltározási szabályzat célja és tartalma A leltározás alapfogalmai A leltározás célja A leltározás fogalma A leltár fogalma Leltárkészítés és leltározás A mérlegtételek alátámasztása leltárral A leltár és mérleg kapcsolata A leltár A leltárral szemben támasztott tartalmi követelmények A leltár tartalma A leltározás módja Mennyiségi felvétel Egyeztetés A letár időpontja Folyamatos leltározás Fordulónapi leltározás A leltár előkészítése A leltározás előkészítésének feladata A tárgyi eszközök rendezése az előkészítő munka során Készletekkel kapcsolatos feladatok A leltározás előtti selejtezés Átminősítés Leértékelés Leltározási utasítás Leltározási körzet, leltárfelvételi egység Leltározási ütemterv A leltározás tárgyi feltételei A leltár ügyviteli előkészítése A leltározási bizonylati rend érvényesítése Ajánlott nyomtatványok A leltározás személyi feltételei A leltárban közreműködők feladata és felelőssége A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Igazgatója A leltározás vezetője A leltározási körzet felelőse A leltárfelelős Leltározók Az analitikus és főkönyvi nyilvántartást vezetők feladata Leltárellenőr A leltározásban résztvevők felkészítése A leltározás végrehajtása A leltározás végrehajtásának folyamata Mérlegtételek

3 Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Forgóeszközök Készletek Követelések Pénzeszközök Aktív pénzügyi elszámolások Források leltározása Saját tőke leltározása Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Passzív pénzügyi elszámolások Mérlegtételek értékelése Leltáreltérések rendezése A leltározás ellenőrzése A leltár előkészítésének ellenőrzése A leltározás végrehajtásának ellenőrzése Leltárfeldolgozás ellenőrzése Leltárértékelés ellenőrzése A leltári bizonylatok megőrzése Mellékletek számú melléklet (körzetek) számú melléklet (ütemterv) számú melléklet (utasítás) számú melléklet (megbízás) számú melléklet (nyilatkozat) számú melléklet (leltárkezdés jegyzőkönyv) számú melléklet (leltár befejezés jegyzőkönyv) számú melléklet (pénzeszköz leltár jegyzőkönyv) számú melléklet (jelentés) számú melléklet (Helyiségleltár, leltárfelvételi ív) Záró rendelkezések Megismerési nyilatkozat

4 1. Bevezetés A könyvek év végi zárásához, a beszámoló készítéshez a többször módosított számvitelről szóló 2000 C. Törvény, valamint a 249/2000. (XII. 24.), a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet előírásai szerint olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközök és források mennyiségi és értékadatait. A jogszabályok a költségvetési szervek számára csupán a leltár összeállításának kötelezettségét írják elő, de a leltározás idejét, módját, annak tételes szabályait nem tartalmazzák. A szabályokat a költségvetési szervnek kell kialakítani, melyben össze van foglalva minden teendő, a felelősek köre, a leltározás módszerei, a leltározandó eszközök köre. E szabályzatnak tartalmazni kell a leltárak szervezésével, előkészítésével, a végrehajtásával és az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. A fenti rendeletnek megfelelően elkészített Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények és a működtetési körébe tartozó oktatási intézmények területén rendelkezésre álló eszközök, és azok forrásaira kiterjedő leltározási tevékenység. Egységes irányelvek szerinti biztosítja, az intézményi tulajdon védelmét és a mérlegvalódiság feltételeit, a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ közreműködésével. 3

5 2. A leltározási szabályzat célja és tartalma A leltározási szabályzat célja, hogy az intézményeknél a leltározási kötelezettség egységes elvek alapján kerüljenek végrehajtásra. A hivatkozott rendelet szerint a leltározási szabályzatban a következő főbb szempontok szerepelnek. A szabályzat tartalma: a leltározás célja, fogalma a leltározási ütemterv a leltározási utasítás a leltári körzetek, leltárfelvételi egységek a leltárral szemben támasztott alaki és tartalmi követelmények a leltározás módja, időpontja a leltározásban közreműködők feladata és felelőssége a leltározás végrehajtásának előkészítése a leltározás végrehajtása a leltározás technikai feltételei és eszközei a befektetett eszközök leltározása forgóeszközök leltározása források leltározása a leltárak összesítése, feldolgozása, a leltár ellenőrzése a mérlegtételek értékelése a leltár és a könyvviteli adatok egyeztetésének módja leltárkülönbözetek leltározási bizonylatok használatának szabályai az értékelés ellenőrzése, a mérlegvalódiság vizsgálata mellékletek 4

6 3. A leltározás alapfogalmai 3.1. A leltározás célja A leltározás célja a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és intézményei vagyonának számbavétele. A leltárnak lehetővé kell tenni: az éves beszámoló tételeinek alátámasztását a mérleg valódiságának biztosítását a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások pontosságának, egyezőségének ellenőrzését, a bizonylati fegyelem elősegítését az eltérések kimutatását, a nyilvántartásoknak a tényleges vagyoni helyzetnek megfelelő rendezését a vagyon védelmét, az anyagi felelősök elszámoltatását a csökkent értékű, valamint a használaton kívüli eszközök feltárását A leltározás fogalma A leltározás a költségvetési szerv kezelésébe, vagy tartós használatába adott befektetett és forgóeszközök valamint azok forrásainak, továbbá a birtokában lévő idegen eszközök valóságban meglévő állományának (mennyiségének) megállapítása. A leltározási tevékenységhez tartozik a nyilvántartások szerinti állomány és a tényleges állomány közötti különbözet (hiány-többlet) megállapítása és rendezése A leltár fogalma A leltár olyan tételes kimutatás, melyet a költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak valóságban is meglévő állományát (mennyiségét, értékét) egy meghatározott időpontra tartalmazza. A jelen szabályzatban meghatározott esetekben, illetve feltételek mellett leltárnak tekinthető a szabályszerűen ellenőrzött és szükség szerint helyesbített a főkönyvi könyvelés adataival egyező analitikus nyilvántartás is. 5

7 4. Leltárkészítés és leltározás 4.1. A mérlegtételek alátámasztása leltárral A leltárral történő alátámasztás a következőket jelenti: a mérlegben kimutatott eszközök, és kötelezettségek értékét leltárral kell alátámasztani. A leltár alapján készített leltárnak tartalmaznia kell tételesen a költségvetés alapján gazdálkodó szerv eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. Az eszközök leltározását mennyiségi felvétellel a követelések, és kötelezettségek leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározás elvégzését igazoló leltárt helyettesítheti a részletező nyilvántartás. A leltározás és selejtezés szabályait a költségvetési szerv saját hatáskörben állapítja meg. A mérlegben nem szereplő használt készleteket a költségvetési szerv saját döntése alapján meghatározott módon leltározza A leltár és mérleg kapcsolata A leltár a mérleg alapja. A mérleg teljessége érdekében szükséges, hogy a leltár is teljes legyen, azaz tartalmazza a gazdálkodás összes eszközét: bérelt vagy kölcsön vett eladott, de el nem szállított az intézménynél tárolt idegen tulajdonú eszközöket. A leltárnak nem csak mennyiségileg, hanem tulajdonviszonyok, továbbá az eszközállapot minősítése szempontjából is a valódiságot kell tükröznie, ezért nem szerepelhet csökkent értékű eszközt teljes értékűként. 6

8 4.2. A leltár A felvétel teljessége, célja, és időpontja szerint a következő leltárfajtákat különböztetünk meg: évközi leltározás (speciális leltárak) átadás-átvételi leltárt kell készíteni felelős beosztásban bekövetkezett változás időpontjában, amely mind az átadó mind az átvevő elszámoltatásának illetve anyagi felelősségének alapokmánya. A leltározás módja mennyiségi felvétel analitikus nyilvántartástól független. A leltározást a leltározási bizottság végzi, melynek további tagjai az átadó és átvevő. A végrehajtásra a szabályzatban foglaltakat kell figyelembe venni. elszámoltató leltár fordulónapi leltár a teljes leltár az önkormányzat valamennyi eszközét és forrását tartalmazza, ideérve a leltárfelvétel időpontjában a birtokában lévő idegen tulajdonú, kölcsönbe vett, javításra átvett eszközöket is A leltárral szemben támasztott tartalmi követelmények A pontosan felvett és helyesen értékelt leltárak lényegében a mérleg valódiságának alapokmányai. Ilyennek azonban csak akkor tekinthető, ha maradéktalanul megfelelnek a tartalmi és alaki követelményeknek. A leltárnak biztosítani kell: a teljes körűséget a valós állapot bemutatását az áttekinthetőséget ellenőrizhetőség követelményét. A teljes körűség azt jelenti, hogy az intézménynek valamennyi eszközét és forrását tartalmaznia kell, függetlenül attól, hogy a leltározás időpontjában, az intézmény birtokában van-e, vagy idegen helyen tárolnak. 7

9 A leltározás időpontjában az intézménynél lévő, de nem a tulajdonukat képező eszközöket a leltárban érték nélkül kell kimutatni. Ezek leltárát a tulajdonosnak meg kell küldeni abból a célból, hogy a saját leltárakkal egyeztetni tudja. A leltár valódiságát úgy kell biztosítani, hogy a leltározás, egyeztetés során a ténylegesen fellelt mennyiségi és értékadatokat kell mutatnia. Ennek megfelelően mindazon eszközöket, amelyeket méréssel, számolással, számítással lehet számba venni, tényleges mennyiségi felvétellel kell leltározni. A tényleges felvétellel számba nem vehető eszközöket, forrásokat, hitelt érdemlő egyeztetett analitikus nyilvántartások és főkönyvi számlák alapján kell leltározni. Az áttekinthetőség céljából a leltárnak az eszközöket leltározási helyek szerint kell tartalmazni, hogy a helyes számbavétel és értékelés lehetősége biztosítva legyen. A leltárnak tartalmazni kell a mérleg fordulónapján meglévő eszköz és forrásállományt legalább a főkönyvi számlák szerinti csoportosításban. Az áttekinthetőség érdekében be kell tartani, hogy a leltárral kapcsolatban készült okmányokon javítást csak szabályszerűen a hibás bejegyzés áthúzásával és fölé írással szabad alkalmazni, és a javítást végző személynek a javította jelzéssel és kézjegyével kell a javítást igazolnia. A javítást minden esetben úgy kell elvégezni, hogy az eredeti adat, feljegyzés is olvasható, utólag ellenőrizhető legyen. A könyvek év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez a leltárt úgy kell összeállítani, hogy az tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a költségvetési szervnek a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit forrásait mennyiségben és értékben. A leltárkészítés során a hitelesség biztosítása érdekében gondoskodni kell a bizonylatok, továbbá az egyéb dokumentációk egyértelmű és hiánytalan kitöltéséről a szükséges záradékok és aláírások meglétéről. 8

10 A leltár tartalma Az analitikával való egyeztetés után leltárösszesítőt kell készíteni minden eszközről, melynek tartalmaznia kell: a szerv megnevezését, leltár megjelölését leltározási helyet, körzetet a leltározás kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a leltár fordulónapját a leltározott eszközök megnevezését az eszközök tényleges mennyiségét, értékét leltárkülönbözetek kimutatását a leltárfelelős, valamint a számadásra kötelezett személyek aláírását A leltárösszesítő adatait egyeztetni kell a főkönyvi számlákkal A leltározás módja A meghatározás azt jelenti, hogy a leltározást milyen módon kell végrehajtani. A leltározás történhet: mennyiségi felvétellel Ezen belül: - nyilvántartástól függetlenül - nyilvántartással utólagosan összehasonlítva - nyilvántartás alapján a felvételkor összehasonlítva egyeztetéssel Mennyiségi felvétel A mennyiségi felvétel mindig tényleges megszámlálást jelent: meg kell állapítani számlálással az eszközök mennyiségét a kettős felvétel vagy kihagyás érdekében a leltározott eszközöket meg kell jelölni, festék, zsírkréta vagy egyéb módon ellenőrizni kell, hogy a leltározott eszköz teljes értékű-e 9

11 Egyeztetés Az egyeztetés a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességét igazoló egyéb okmányokkal való egybevetést, összehasonlítást jelent. A leltározásnak ez a módja akkor választható, ha a tényleges állapot megállapítása az analitikus nyilvántartások egyeztetésével is biztosítható. A leltár okmányain a leltározás módját rögzíteni kell. A leltározás történhet: egyeztető levéllel személyes egyeztetéssel speciális egyeztetéssel A leltározás két munkafolyamatból áll: az eszközök mennyiségének természetes mértékegységekben történő megállapításából a leltározott mennyiségek értékeléséből A leltárba a könyv szerinti adatok alapján felvett eszközökre és forrásokra kötelezően előírt egyeztetésnek az alábbi típusai lehetségesek: adósokkal, vevőkkel egyeztetőlevél eszközök, mennyiségi és értékbeli egyeztetése készpénz, számlálással Mivel a leltárnak a mérlegadatokat kell alátámasztani, a mérleget pedig a szabályszerűen vezetett kettős könyvvitel alapján kell készíteni, elengedhetetlenül szükséges, hogy a mérleg készítését megelőzően a leltár alapját képező analitikus nyilvántartásokat, valamint a mérleg alapját képező főkönyvi számlák adatainak egyezőségét biztosítsák. 10

12 4.3. A letár időpontja A számviteli törvény a leltár készítésére nem szab határidőt. A leltár időpontját ennek megfelelően az intézmény saját hatáskörében állapítja meg. A leltár elvégezhető: - folyamatosan - fordulónappal Mindkét esetben a leltározást a szabályzatban, illetve az éves leltározási ütemtervben meghatározott időtartamon belül kell végrehajtani. Ezzel egyidejűleg meg kell figyelni, és fel kell tárni a feleslegessé vált eszközöket és a tárolásuk helyességét. Az intézmények eszközeinek és forrásainak fordulónapi leltározása december 31.-i fordulónappal történik, de pontos időpontját a tárgyévre vonatkozó leltározási utasítás valamint ütemterv tartalmazza Folyamatos leltározás A folyamatos leltározás lényege, hogy a leltározási kötelezettség alá eső összes intézményben meghatározott időtartamon belül kell leltározni. A folyamatos leltározás előfeltétele, hogy: Az intézménynél a számviteli törvény előírásainak megfelelő, naprakész, a leltározás időpontjában a könyvvitellel egyező, egyeztetett nyilvántartás vezetése, hogy annak alapján a hiányok és többletek azonnal megállapíthatók legyenek. Az eszközök leltározását a költségvetési szerv egész területén illetve egy-egy különálló egységben előre meghatározott időpontban kell végrehajtani. Biztosítani kell a leltározás ellenőrzését. 11

13 Fordulónapi leltározás Időpontját a leltárutasítás és a leltári ütemterv tartalmazza. A fordulónapi leltározást előre meghatározott naptári napra a leltár fordulónapjára vonatkozóan kell elvégezni. A leltározás rendszerint a fordulónap előtt megkezdődik és folyamatos, de a fordulónap előtt befejeződik. A tényleges leltárfelvétel időpontja és a fordulónap közötti készletmozgást figyelembe kell venni, mind az analitikában, mind a könyvekben át kell vezetni. A Sáfár tárgyi eszköz-nyilvántartó programmal előállított záró nyilvántartás és a főkönyv egyezősége biztosítja a mérleg alátámasztását. Az intézményeknél fordulónapi leltározást végzünk. Fordulónappal kell leltározni az alábbi eszközök és források körét: - pénzkészlet, bankszámla - adó elszámolások - adósok, munkavállalók tartozásai - vevők - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek tételeit. A pénzkészletet számlálással kell leltározni és az utolsó pénztárzárás bizonylatával valamint a főkönyvvel való egyeztetést jelenti. Ez a mérleg alátámasztásának dokumentuma. A bankszámla leltározása egyeztetéssel, az év utolsó napján készült kivonat és főkönyv egyeztetését jelenti, mely a mérleg alátámasztásának dokumentuma. 12

14 5. A leltár előkészítése 5.1.A leltározás előkészítésének feladata A leltározás előkészítése, a feltételek megteremtése során: fel kell mérni, és meg kell határozni az elvégzendő feladatokat időben gondoskodni kell arról, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges létszám és munkaeszközök rendelkezésre állnak-e ezeket úgy kell a feladat elvégzésének szolgálatába állítani, hogy a leltározás zavartalan és eredményes lebonyolítása kellő időben és pontosan végrehajtható legyen A tárgyi eszközök rendezése az előkészítő munka során Az eszközöknek megtekinthetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie. Az előkészítő munkálatok során a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartásba felvett tartozékait is elő kell készíteni a leltározás idejére, valamint ellenőrizni kell a tartozékok nyilvántartását is és a nyilvántartási számok meglétét. A nyilvántartások alapján számba kell venni a kölcsönbe, javításra átadott vagy átvett eszközök állományát, melyet dokumentálni kell és a rendelkezésre álló bizonylatot a leltár mellé kell csatolni. Felül kell vizsgálni a használatból kivont, illetve a teljesen leírt eszközök állományát, szükség szerint intézkedni kell selejtezéséről esetleg az értékesítésről még a leltározás megkezdése előtt. Meg kell győződni róla, hogy a leltári számok olvashatók-e, amennyiben nem gondoskodni kell a pótlásról. A használaton kívüli vagy idegen tulajdonú eszközöket el kell különíteni. Ellenőrizni kell, hogy az eszközökön végzett felújítás értékével a bruttó érték módosítása megtörtént-e. A térítésmentesen átvett eszközök nyilvántartásba vétele az előírásoknak megfelelően megtörtént-e. 13

15 5.3. Készletekkel kapcsolatos feladatok Gondoskodni kell arról, hogy minden új készlet raktáron legyen és valamennyi raktárban tárolt készlet azonosítható legyen. Biztosítani kell a különböző cikkek elkülönített tárolását. Az előre csomagolt készleteknél vizsgálni kell, hogy a gyűjtőcsomagolás sértetlen-e. El kell különíteni a csökkent értékű készleteket, és gondoskodni kell a leértékelésről, illetve a selejtezésről. Idegen tulajdonú készleteket elkülönítetten kell tárolni. Gondoskodni kell az új és használt készletek elkülönítéséről, mivel a mérlegbe csak raktári új készlet tényleges állománya írható be. Készlettel a Katica Bölcsőde rendelkezik, melynek nyilvántartását, leltárát és selejtezését saját hatáskörben szabályozza. A készletváltozásról havonta kimutatást, fordulónappal leltárt készít, melyet megküld a Józsefvárosi Intézményműködtető Központnak A leltározás előtti selejtezés Az intézmény vezetői kötelesek minden évben a leltár előtt a selejtezni kívánt eszközökről jelentést vagy kérelmet küldeni a Józsefvárosi Intézményműködtető Központba. Az Önkormányzat által átadott vagyon tekintetében a köznevelési feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont, beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK) írásbeli javaslatára az Önkormányzat évente külön előre egyeztetett időpontban selejtezi. A KLIK közreműködik az éves leltározásban. A selejtes tárgyi eszközöket el kell különíteni, és a leltár előtt gondoskodni kell a selejtezési szabályzatban foglaltaknak megfelelő selejtezésről. A selejtezésről a selejtezési bizottság gondoskodik. A leltározás megkezdése előtt a leltározás vezetője köteles ellenőrizni, hogy a szükségessé vált selejtezés megtörtént-e. 14

16 5.5. Átminősítés Hatósági rendelkezések vagy téves nyilvántartás esetén szükségessé váló átminősítéseket a leltár megkezdése előtt kell végrehajtani Leértékelés A számviteli törvény előírja, hogy azokat a készleteket, amelyek az eredeti rendeltetésüknek nem felelnek meg az értékelés elvének betartása mellett a mérlegbe csak csökkentett értékben szabad felvenni. A leértékelés attól az időponttól kezdődően kötelező, amikor a csökkentértékűség bekövetkezett. A készletek leértékelésére vonatkozó javaslatot minden esetben az arra hivatott intézmény vezetője kezdeményezheti. A javaslatot minden esetben dokumentált indoklással kell ellátni, illetve alátámasztani. A leértékelési javaslatnak tartalmaznia kell: megnevezés azonosító adatok indoklás, dokumentáció csatolása nyilvántartási érték árjavaslat leértékelési veszteség értékét. A leértékeléshez az engedélyt az önállóan működő és gazdálkodó óvoda vezetője adhatja meg. A számvitelről szóló többször módosított C. törvény rendelkezik az eszközök értékcsökkenéséről, illetve értékvesztéséről. A vásárolt készletek beszerzési árát csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó előírásoknak, illetve az eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha a felhasználása, értékesítése kétségessé vagy feleslegessé vált. A leértékelésről a selejtezési bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni. 15

17 A leértékelési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a leértékelés kelte, helye javaslattevő neve, a bizottság tagjainak neve a készlet megnevezése, azonosító adatai mennyiség, érték leértékelési ára, leértékelés összértéke A leértékelési jegyzőkönyv három példányban készül, amit a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Az első példány a könyvelésé, a második az intézményé, a harmadikat a jegyzőkönyv és a dokumentáció mellett kell megőrizni Leltározási utasítás A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ a szabályzatnak megfelelően a tárgyévi leltározással kapcsolatban minden évben elkészíti, leltározás előtt, a leltározási utasítást és a leltározási ütemtervet. A leltározási ütemtervben megjelölt leltározási körzetekben a leltározást a kiadott leltározási utasításban kell elrendelni. A leltározási utasítást a leltározás megkezdése előtt legalább 30 nappal az érintettek részére át kell adni. A leltározási utasítást meg kell megküldeni: a leltározási bizottságnak a leltározási körzetfelelősnek a leltárellenőrnek Leltározási körzet, leltárfelvételi egység A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Igazgatója minden leltározási körzet élére vezetőt, leltározási körzetfelelőst jelöl ki, aki az önállóan működő intézmények esetén az intézmény vezetője, a működtetett oktatási intézmények esetén a gazdasági ügyintéző. A működtetett oktatási intézmények esetén a KLIK kijelöli azt a személyt, aki a használatba adott eszközök leltározása során a 16

18 leltározás folyamatában tevékenyen részt vesz és aláírásával hitelesíti a leltáríven felvett eszközök meglétét, hiányát, a felvétel helyességét. A leltározási körzeteket a leltározási ütemtervben kell meghatározni. A leltározási körzet egy sorszámmal megjelölt azonosítható terület, vagyis egy-egy intézmény. Minden leltározási körzetbe leltárfelelőst kell kijelölni, aki gondoskodik a környezetébe tartozó eszközök vagyonvédelméről. Amennyiben a körzetbe kiadott eszközökben hiányt észlel köteles azt haladéktalanul jelezni a körzet felelősének. A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ nyilvántartása szerint kialakított leltározási körzetszámok a mellékletben találhatóak. A körzet fogalma az intézmény és minden hozzá tartozó objektumra illetve melléképületre kiterjed. 17

19 5.9. Leltározási ütemterv Az ütemterv összeállításának célja a leltározásra kerülő eszközök, illetve a közreműködő intézmények munkájának összehangolása, a feldolgozás folyamatosságának, zökkenőmentességének biztosítása. Az ütemterv lényegében az évi leltározás munkaprogramja. A leltározási szabályzat alapján a leltározás megkezdése előtt 30 nappal az elkészített ütemtervet ki kell adni az érintettek részére. Az ütemterv tartalmazza a leltározás előkészítésével, a leltár felvételével és értékelésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos összes munkafolyamat megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját, továbbá a munkafolyamatok elvégzéséért és ellenőrzéséért felelős személyek megnevezését. A leltározási ütemterv körzetenként az alábbi adatokat tartalmazza: - a leltározási bizottság elnökének, tagjainak és az ellenőr nevét - a leltározási körzet számát, megnevezését, körzetfelelős nevét - a leltározási körzet helyét, időpontját - a leltár fordulónapját - a leltár kezdetét és befejezését - a leltározandó eszközök megnevezését - a kiértékelés határidejét 18

20 6. A leltározás tárgyi feltételei A leltározás megkezdése előtt a szükséges tárgyi feltételek biztosításáért a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Igazgatója felelős, ennek keretében gondoskodnia kell a szükséges nyomtatványokról, eszközökről. Ennek hiány komoly zavarokat okozhat a felvételi munka során A leltár ügyviteli előkészítése A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Igazgatója gondoskodik a szükséges nyomtatványok beszerzéséről vagy előállításáról, illetve az érdekeltekhez való eljuttatásáról A leltározási bizonylati rend érvényesítése Bizonylatfajták: leltárfelvételi ív helységleltár leltározási jegyzőkönyvek A leltári bizonylatokat folyamatos sorszámozással kell ellátni. Beszerzéséről, sorszámozásáról, előállításáról a rendelkezésre bocsájtott minták alapján az a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ gondoskodik. A bizonylatokon az adatokat időtálló módon, úgy kell rögzíteni, hogy azok a megőrzési ideig olvashatók legyenek. A bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei: a bizonylat megnevezése, sorszáma a kiállító intézmény megnevezése a felvételi körzet száma, neve a leltárfelvétel és fordulónap időpontja a leltározók, felelősök és ellenőr aláírása a leltározott eszköz megnevezése, mennyiségi egysége, mennyisége, értéke, továbbá az igény szerinti adatok 19

21 A bizonylat formai követelményei: a bizonylatokat számítógéppel előállított formában, ennek hiányában csak tintával lehet kitölteni az üresen maradt rovatokat át kell húzni gondoskodni kell az olvashatóságról javítani csak áthúzással lehet és a javítást végző a javítás tényét aláírásával köteles igazolni a leltározásban közreműködők a bizonylatokat aláírásukkal hitelesítik. A leltározás befejeztével a bizonylatokat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Gazdasági Igazgatóhelyettesének kell átadni, megőrzéséről a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ arra kijelölt dolgozója gondoskodik. Minden leltár alkalmával szabályosan kiállított, a mellékletben szereplő, jegyzőkönyveket kell készíteni Ajánlott nyomtatványok Helységleltár (mely tartalmazza teljes körűen mind a kis, mind a nagy értékű tárgyi eszközöket, valamint az immateriális jószágokat) Tárgyi eszköz leltárfelvételi összesítő (mely tartalmazza teljes körűen mind a kis, mind a nagy értékű tárgyi eszközöket, valamint az immateriális jószágokat a helységleltárak alapján főkönyvi számonként összesítve) 7. A leltározás személyi feltételei A leltározás előkészítése során fel kell mérni a munkaerő-szükségletet. A rendelkezésre álló munkaerőből kell kialakítani a leltározás személyi szervezetét. Ki kell alakítani a leltározási bizottságot. A bizottságnak legalább három főből kell állni, akik közül az egyiket a bizottság vezetésével kell megbízni. 20

22 A leltározási bizottság összetétele: Körzetfelelős (önállóan működő intézmény esetén az Intézményvezető, működtetett oktatási intézmény esetén a gazdasági ügyintéző) Leltárvezető (a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ részéről egy megbízott munkatárs) Leltárfelelős (működtetett oktatási intézmény esetén a leltározási körzeten belül egy-egy területen kijelölt JIK munkatárs és a leltározási körzeten belül egy-egy területen vagy a körzetben kijelölt KLIK munkatárs) Leltárfelelős (önállóan működő intézményben egy-egy területen az intézményvezető által kijelölt munkatárs) Leltározó (a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ részéről egy megbízott munkatárs) Leltárellenőr (a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ részéről egy megbízott munkatárs) 7.1 A leltárban közreműködők feladata és felelőssége A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Igazgatója Mint az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetőjének a leltározás megkezdése előtt a hatáskörébe tartozik a következők meghatározása: a leltározási ütemterv és utasítás jóváhagyása a leltározási munkák előkészítésének, módjának és idejének meghatározása a leltározási bizottság összetételének jóváhagyása a leltározási körzetfelelős kijelölése a leltárellenőr kijelölése, leltárvezető megbízása a leltáreredmény ismeretében megtenni a szükséges intézkedéseket leltárhiány esetén meghozni a szükséges intézkedéseket 21

23 utasítást adni a leltározás során tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére A fenti feladatokat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Gazdasági Igazgatóhelyettesével együttesen végzi. A számviteli és tárgyi eszköznyilvántartó munkatárssal együtt mindhárman felelnek azért, hogy a leltározás során maradéktalanul érvényesüljenek az önkormányzati tulajdon védelmét szolgáló rendelkezések, és a vonatkozó számviteli és pénzügyi rendelkezések A leltározás vezetője A leltározás vezetőjének feladata: A leltározás szervezése, lebonyolítása a leltárvezető feladata. A leltározási vezető irányítja és ellenőrzi a leltározás folyamatát, feladata: a leltározás és az ütemterv előkészítése, egyeztetése a körzetfelelőssel a leltár technikai lebonyolítása, a közreműködők felkészítése leltározás és a leltár szabályszerűségének biztosítása értékelés A leltározási körzet felelőse A leltározási bizottság élére kinevezett felelős, a körzet felelőse (önállóan működő intézmény esetén az Intézményvezető, működtetett oktatási intézmény esetén a gazdasági ügyintéző) A leltározási körzetek felelősének feladata, a saját körzetükre vonatkozóan, az eszközöket leltározásra előkészíteni, meggyőződni az egyedi azonosító számok meglétéről, pótolni az esetleges hiányukat, egyeztetni a helységleltárakat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ által rendelkezésre bocsájtott analitikával és közreműködni a leltározás lebonyolításában. Az önállóan működő intézmény vezetője feladatát átruházhatja az általa írásban megbízott munkatársra, de felelőssége nem átruházható. 22

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás Tartalomjegyzék 1. A leltározásra vonatkozó általános

Részletesebben

-1- I. Általános rendelkezések

-1- I. Általános rendelkezések -1- I. Általános rendelkezések A Számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény, valamint a módosított 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 37.. (1) alapján a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök 2 LELTÁRKÉSZÍTÉSI

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az 5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az egyes mérlegtételek (római számok) tartalmát! A vállalkozás

Részletesebben

Leltározási szabályzat. I. Általános rész

Leltározási szabályzat. I. Általános rész Leltározási szabályzat A Városi Könyvtár leltározásával összefüggõ feladatait Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. 1 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013 Január 01-től. Jóváhagyta:...

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 25. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM LELTÁRKÉSZÍTÉSI és LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Szám: 05-5/132/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás leltározásával és leltárkészítésével

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

.. Egyházközség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

.. Egyházközség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA .. Egyházközség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény előírja a leltározási szabályzat elkészítését. 1. A leltározással kapcsolatos fogalmak

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLÕDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-tõl Összeállította : Kiss Istvánné gazdasági vezetõ Jóváhagyta:

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 205 szeptember 5 Jóváhagyta: Demirkan Mehmet

Részletesebben

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni.

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. Leltározás, készletnyilvántartás A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. 1. Leltározási szabályzat célja, tartalma A szabályzat célja, hogy a szervezetnél a leltározási

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Leltározási és leltárkészítési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK... 4 1. A LELTÁRRAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK... 4 2. LELTÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK... 4 2.1. A leltár fajtái... 4 2.2. A

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 35/2015. sz. határozatával TARTALOM I. Általános rész...

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Cegléd Leltározási és leltárkészítési szabályzata

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Cegléd Leltározási és leltárkészítési szabályzata Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Cegléd Leltározási és leltárkészítési szabályzata A leltározás részletes szabályait a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény 69, valamint az államháztartás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT 2016. A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) leltározásával összefüggő feladatait a számvitelről

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A szabályzat bevezető része a következőkre változik: "A leltározás részletes szabályait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. július 1. napjától LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2012..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban

Részletesebben

105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a. a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról

105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a. a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. (12)

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/a) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 1 LELTÁRKÉSZÍTÉSI

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás részei:

Leltár: Leltározás: Leltározás részei: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

Egyházkerület, Egyházmegye és Intézmény LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Egyházkerület, Egyházmegye és Intézmény LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Egyházkerület, Egyházmegye és Intézmény LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény előírja a leltározási szabályzat elkészítését. 1. A leltározással

Részletesebben

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Leltárkészítési és leltározási szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23. Oldal: 1/33 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI, LELTÁRKÉSZÍTÉSI, HASZNOSÍTÁSI, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI

Részletesebben

Ügyiratszám: 638-8/2014. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Ügyiratszám: 638-8/2014. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: 638-8/2014. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2 LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT A Csetényi

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK Általános fogalmak... 3 A leltárral szemben támasztott tartalmi és alaki követelmények... 5 A leltározás

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános fogalmak... 3 A leltárral szemben támasztott tartalmi és alaki követelmények... 5 A leltározás

Részletesebben

Bátori Tamás Képviselet Vezető

Bátori Tamás Képviselet Vezető Bátori Tamás Képviselet Vezető A társaság vagyonának számba vétele A mérleg valódiságának alátámasztása Anyagi felelősök elszámoltatása A leltározás maga a munkafolyamat A leltár pedig ennek az eredménye

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 8 A leltározási szabályzat célja A számviteli törvény valódiság elve szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak,

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 30.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Szabályzatának elfogadása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Leltározási szabályzat

Leltározási szabályzat Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Leltározási szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A leltározásra vonatkozó általános szabályok 2. A leltározás elıkészítése, szervezése 3. A leltározás végrehajtása 4. A leltárkülönbözetek

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47.sz. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. szeptember 01 -től Jóváhagyta: Dr.Sallai Árpád jegyző TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Leltározási és leltárkészítési szabályzat Hatályos: 2014. április 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A leltározási és leltárkészítési szabályzat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök 1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök felszámolásának fázisai... 4 3.1. A hasznosítás során szükséges

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA A leltár az egy nagyon fontos csinovnyik feladat. Csinálják is csak szorgalmasan, minél pontosabban és persze precízebben. Valakiknek tudniuk kell, hogy hogyan állnak a dolgok. Belső Ellenőrök Társasága

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR RENDVÉDELM KAR LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Leltár A mérleg a lapja a leltár. A Számviteli Törvény 69. szerint: "A könyvek év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. BIZONYLATI ALBUM II. C) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére 2. Tárgyi eszköz leltárfelvételi

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI SZAKMAI SZABÁLYAINAK IDEIGLENES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás 2. sz.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Leltározási és leltárkészítési szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Leltározási és leltárkészítési szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Leltározási és leltárkészítési szabályzata A leltározás részletes szabályait a Számvitelrõl szóló 2000. évi C törvény, valamint az államháztartás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 3. sz. melléklete) Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA hatályba lépését 2012. január 1-től elrendelem... a Költségvetési szerv vezetője p.h. TARTALOMJEGYZÉK 1. A LELTÁROZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/12/240-8/2015. 39/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal eszközeinek és forrásainak leltárkészítési

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. (Hatályos: 2015. június 27. napjától) Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. április 01-től 1 ELŐSZÓ... 4 A leltározás speciális megoldása az ingyenes vagyonhasználat

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás céljai:

Leltár: Leltározás: Leltározás céljai: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat A számvitelre vonatkozó jogszabályok leltárra és a leltározásra vonatkozóan előírják, hogy a könyvek év végi zárásához a beszámoló elkészítéséhez olyan

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2013. Budapest 1/23 2/23 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szabályzat célja... 4 1.2 A szabályzat hatálya... 4 2 ALAPFOGALMAK... 4 2.1 A leltár fogalma...

Részletesebben

31/2009. számú vezérigazgatói utasítás Leltározási szabályzat

31/2009. számú vezérigazgatói utasítás Leltározási szabályzat 31/2009. számú vezérigazgatói utasítás Leltározási szabályzat Budapest, 2009. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A leltárkészítés és a leltározás általános szabályai... 2 II. A leltározással kapcsolatos fogalmak...

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. július 15-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre A Magyar Curling Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség)

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI-, LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁR- GYAK HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZA- BÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI-, LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁR- GYAK HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZA- BÁLYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI-, LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁR- GYAK HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZA- BÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben