7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el."

Átírás

1 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. - Felhívjuk a termesztők figyelmét az egyes herbicidek esetleges fitotoxikus hatására, valamint az egyes hibridek specifikus herbicid-érzékenységére. - A kukorica hibrideket és -vonalakat érintő esetlegesen jelentkező termelői reklamációk elhárítása - A kukoricavetőmag-termesztés gyomirtási technológiájának elkészítése 7.2. A kísérlet végzésének és az eredmények értékelésének módszere A kísérletben évek óta 19 herbicidkezelést állítunk be. Vele 13 genotípus (általában 7 hibrid és 6 vonal) specifikus érzékenységét vizsgáljuk. A hibrideket és vonalakat négy ismétléssel vetjük. A herbicideket a sorokra merőlegesen, három időpontban, sávosan permetezzük: - preemergensen - korai posztemergensen - posztemergensen. A vizsgált herbicideket és dózisait a 7.1. és 7.2. ábrákon tüntettük fel. Értékelés módja: - A fiatal növények tüneti károsodásának bonitálása a permetezést követő időszakban a legerősebb tüneti károsodás megjelenésének időpontjában. - Termésmérés, s azok eredményeinek matematikai ellenőrzése variancia-analízissel Eredmények A különböző időpontban végzett permetezések eredményadatait a 7.1. táblázat tartalmazza Tüneti károk A fiatal kori növényállományt a preemergensen permetezett hibridek nem károsították. 1

2 Legerősebb tüneti károkat (a hibridek növényállományán 7%-os, a vonalakén 8%-os) a posztemergensen permetezett herbicidek okozták. Az átlagosnál erősebb tüneti károsodást a kísérleti szulfonilurea hatóanyagú herbicid dupla dózisa, a Monsoon és a Basis 75DF herbicidek okozták. A felsorolt herbicidkezelések a 7-ből csak a GK Boglár és a 6-ból csak egy vonal növényeit károsították az átlagosnál erőteljesebben Terméseredmények A hibridek és a vonalak átlagában számolva a különböző időpontban végzett permetezések herbicidkezeléseinek termésadatai között különbségek nem mutatkoztak. A hét hibrid átlagában elemezve a termésadatokat (7.1. ábra) megállapíthattuk, hogy preemergensen permetezve - a Merlin Flexx dupla dózisa a normálhoz viszonyítva szignifikáns mennyiségű terméscsökkenést okozott. - a Lumax és a Guardian normál dózisának szelektivitása megbízhatóan jobb volt az átlagosnál. A korai posztemergensen permetezett herbicidek közül a Merlin Flexx és a Lumax herbicidek szelektivitása bizonyult az átlagosnál jobbnak. Az azonos herbicidek eltérő időpontban végzett permetezése esetén tapasztalható szelektivitási különbség az időjárási eltérésre vezethető vissza. A posztemergensen permetezett herbicidek közül a Monsoon és a Laudis normál dózisának szelektivitása bizonyult az átlagosnál jobbnak. Átlagos volt a kísérleti szulfonilurea herbicid és Basis 75DF szelektivitása. Preemergens permetezésnél a Merlin Flexx és a Guardian dupla dózisára egy-egy hibridünk mutatkozott az átlagosnál érzékenyebbnek. A korai posztemergens permetezésnél a Wing + Callisto kombináció három, a Successor + Callisto kombináció egy hibridünk termését csökkentette az átlagosnál nagyobb értékekkel. A posztemergens permetezésnél a Laudis dupla dózisa kettő, a Clio + Akris herbicidkombináció egy, a Dezormon szintén egy hibridünk termésénél okozott átlagosnál nagyobb mennyiségű csökkenést. A hat vonal átlagában mért termésadatok herbicid-kezelésenkénti alakulását a 7.2. ábra oszlopdiagramjai mutatják. A preemergensen permetezett herbicidek közül a Lumax és a Guardian szelektivitása jobb volt, ment a Merlin Flexxé. 2

3 A dózis duplázása mind a három herbicidnél a termés megbízható csökkenését okozta. A korai posztemergensen permetezett herbicidek közül a Lumax szelektivitása volt a legjobb. A Merlin Flexx szelektivitása átlagosnak bizonyult. A posztemergens permetezés kezelései közül a kísérleti szulfonilurea normál dózisának szelektivitása átlagos volt. Ugyancsak átlagos szelektivitást mutatott az Ordax és a Dezormon. Átlagosnál jobb szelektivitásról tanúskodnak a Monsoon, a Laudis normál dózisának és a Clio + Akris herbicid-kombináció termésadatai. Átlagosnál gyengébbek a kísérleti szulfonilurea herbicid, a Laudis dupla dózisának és a Basis 75DF parcelláinak adatai. A vonalak közül a preemergensen permetezett herbicideknél a Merlin Flexxre és a Lumax dupla dózisára egy-egy vonal mutatott átlagosnál nagyobb érzékenységet. A korai posztemergensen permetezett herbicidek kezelései közül a Lumax és a Successor + Callisto kombináció szintén egy-egy vonal termését csökkentette az átlagosnál nagyobb mennyiséggel. A posztemergensen permetezett herbicidek közül a kísérleti szulfonilurea, a Laudis dupla dózisa és a Dezormon herbicidek egy-egy vonal, a Basis 75DF kettő vonal termését csökkentette az átlagosnál jobban. Összegezve. A korábbi időszakhoz viszonyítva sokat javult a herbicidek szelektivitása és a hibridek és a vonalak herbicid-ellenállósága. A kutatási eredményeink ennek ellenére jelzik, hogy a jövőben is vizsgálnunk kell a herbicidek szelektivitását és a hibridek és vonalak specifikus herbicid-érzékenységét. 3

4 Herbicidérzékenységi kísérlet Újszeged, táblázat Növényállomány károsodása a tavaszi bonitálási eredmények alapján és a szemtermés adatai a 7 kukorica hibrid, illetve a 6 vonal átlagában a különböző időpontban permetezett herbicidek átlagadatai szerint: Permetezés időpontja 6 db preemergensen permetezett herbicidkezelés átlaga Növényállomány károsodása Szemtermés 7 hibrid átlagában 6 vonal átlagában 7 hibrid átlagában 6 vonal átlagában % D % D t/ha D % I t/ha D % I ,2 0 5,9 0,0 db korai posztemergensen permetezett herbicidkezelés átlaga ,0-0,2 5,9 0,0 9 db posztemergensen permetezett herbicidkezelés átlaga , 0, ,9 0,0 Főátlag ,2 0 5,9 0,0 Jelölés: % = a károsodott növényállomány részaránya % I = relatív termésadat Megjegyzés: a D és a % I oszlop értékeinek bázisa a főátlag adata

5 Herbicidérzékenységi kísérlet, Újszeged Szemtermés herbicidenkénti relatív adata a hét kukorica hibrid átlagában 7.1. ábra Herbicidkezelések átlagtermései (t/ha) SzD 5 % 11,2 =% 11,0 = % 5 11, = % Relatív termés % Preemergensen permetezett herbicidek (l, g/ha) Korai posztemergensen permetezett herbicidek (l,g/ha) Posztemergensen permetezett herbicidek (l,g/ha) 1. Merlin Flexx 0, 2. Merlin Flexx 0,8 3. Lumax SE 5,0. Lumax SE 10,0 5. Guardian EC 2,5 6. Guardian EC 5,0 7. Merlin Flexx 0,6 8. Lumax SE 7,5 9. Wing + Callisto SC 6,0 + 0,5 10. Successor + Callisto SC 6,0 +0,5 11. kísérleti szulfonilurea herb. 0, kísérleti szulfonilurea herb. 1, Monsoon 3,8 1. Laudis 2,0 15. Laudis,0 16. Basis 75 DF 38,0 17. Clio + Akris + Break-Thru 0,22 + 5,0 + 0,2 18. Ordax (Clio + Stomp + Break-Thru) 0,22 + 5,0 + 0,2 19. Dezormon 1,5 5

6 Herbicidérzékenységi kísérlet, Újszeged Szemtermés herbicidenkénti relatív adata a hat szülőpartner átlagában 7.2. ábra Herbicidkezelések átlagtermései (t/ha) SzD 5 % 5,9 =% 5,9 = % 10 5,9 = % (7) Relatív termés % Preemergensen permetezett herbicidek (l, g/ha) Korai posztemergensen permetezett herbicidek Posztemergensen permetezett herbicidek (l,g/ha) 1. Merlin Flexx 0, 2. Merlin Flexx 0,8 3. Lumax SE 5,0. Lumax SE 10,0 5. Guardian EC 2,5 6. Guardian EC 5,0 7. Merlin Flexx 0,6 8. Lumax SE 7,5 9. Wing + Callisto SC 6,0 + 0,5 10. Successor + Callisto SC 6,0 +0,5 11. kísérleti szulfonilurea herb. 0, kísérleti szulfonilurea herb. 1, Monsoon 3,8 1. Laudis 2,0 15. Laudis,0 16. Basis 75 DF 38,0 17. Clio + Akris + Break-Thru 0,22 + 5,0 + 0,2 18. Ordax (Clio + Stomp + Break-Thru) 0,22 + 5,0 + 0,2 19. Dezormon 1,5 6

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

www.vetomagkereskedes.hu

www.vetomagkereskedes.hu CSEMEGEKUKORICA, ZÖLDBORSÓ ÉS ZÖLDBAB FAJTA ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT 2013-2014 Feldolgozoipari prosi.indd 1 2013.07.31. 15:35:12 2 Feldolgozoipari prosi.indd 2 2013.07.31. 15:35:12 Csemegekukorica, zöldborsó

Részletesebben

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat 10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat Ez a fejezet a szülők iskolai végzettségének az ALL kutatásban részt vevő fiatalok készség szintjére gyakorolt hatását vizsgálja.

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata Maller Márton*, Hajnal Géza** * okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktoranduszhallgató, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék),

Részletesebben

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?!

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! 1994 óta a vadgazdálkodást terhelő mezőgazdasági vadkár (továbbiakban: vadkár) mértéke folyamatosan nő. Míg 1994-ben 389114 eft, addig 2002-ben már 1618354 eft volt,

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI Összeállította: Dr. Kádár Imre A kiadvány alapjául szolgáló cikkek társszerzői voltak a 4 évtized alatt: Bana Károlyné, Bártfai Tiborné,

Részletesebben

Mert fontos számunkra a mag: KWS repce vetőmag ajánlat 2014. Mert ismerjük az Ön igényeit: A KWS repce vetőmag kínálata. Jövőt vetni 1856 óta

Mert fontos számunkra a mag: KWS repce vetőmag ajánlat 2014. Mert ismerjük az Ön igényeit: A KWS repce vetőmag kínálata. Jövőt vetni 1856 óta 2014 2014 Mert ismerjük az Ön igényeit: A KWS repce vetőmag kínálata Mert fontos számunkra a mag: KWS repce vetőmag ajánlat 2014 1 KWS Rapssorten KWS Magyarország Kft. H-9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.:

Részletesebben

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BUZSÁKI KAMILLA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY 2011 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növényvédelmi Intézet Herbológiai és Növényvédőszer Kémiai Osztály Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi

Részletesebben

Általános iskolai szegregáció, II. rész

Általános iskolai szegregáció, II. rész Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (462 479. o.) KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR Általános iskolai szegregáció, II. rész Az általános iskolai szegregálódás folyamata Magyarországon és az iskolai teljesítménykülönbségek

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben

Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai

Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai Írta: Bocsi Veronika, I. PhD Az egyetemisták életmódja, életritmusa komoly mértékben eltér a magyar társadalom átlagos jellemzőitől. Ennek oka

Részletesebben

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...4. 1. 1. A téma aktualitása, jelentősége... 4 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6

1. BEVEZETÉS...4. 1. 1. A téma aktualitása, jelentősége... 4 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...4 1. 1. A téma aktualitása, jelentősége... 4 1. 2. Célkitűzések... 5 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 2. 1. Az amerikai kukoricabogár jellemzése... 6 2. 1. 1. A kártevő elterjedése

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET

A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET A 240 NAPOS AKADÁLYMENTES HAJÓZÁSI IDÉNYHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK 2. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS fejezetéhez Trans-European Transport

Részletesebben