TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK"

Átírás

1

2 TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A Cheminova Magyarország Kft. gyomirtó szer kínálatát megvizsgálva, jól látható, hogy kukoricában, kalászosokban vagy repcében is arra törekszik, hogy több választási lehetôséget is biztosítson a termelôknek a sikeres gyomirtás végrehajtásához. A Cheminova különbözô gyomosodási problémákra eltérô megoldásokat tud ajánlani, figyelembe véve a gazdaságosság szempontjait is. Ez a gondolatmenet vezérelte a cég szakmérnökeit a napraforgó gyomirtási technológiák kidolgozásának tekintetében is, ezért jelenleg egyszerre több terméket is kínálunk a termelôknek. A 4. ábra. Successor 600 hatása (2 l/ha) (A) és a kezeletlen terület (B) B Pre/poszt technológia Glyfos, Glyfos Dakar Ezen technológia lényege, hogy a tervezett vetés ideje elôtt 2-3 héttel elkészítjük a napraforgó magágyat, majd az ez idô alatt kigyomosodott, ülepedett területre történik meg a vetés, amelyet követôen azonnali permetezést alkalmazunk. Erre nagyon jól tudjuk használni a Cheminova glifozát tartalmú készítményeit (Glyfos, Glyfos Dakar). Gyakorlatilag egy totális gyomirtást végzünk, amivel a területen addig kikelt összes gyomfajt (magról kelô és évelô egy- és kétszikûeket egyaránt) el tudjuk pusztítani. A Glyfos, vagy Glyfos Dakarral az alábbiakban ismertetendô preemergens készítmények (Successor 600, Successor T, Napra Pre Pack) egy menetben is kijuttathatók. Mire kell figyelnünk? Ha az azonnali permetezést nem tudjuk megoldani, fontos, hogy a kezelés pillanatában a napraforgó csírázása ne induljon meg, illetve a kibújt csíranövényt legalább 1-2 cm-es talajréteg takarja. Successor 600 A Successor 600 (600 g/l petoxamid), a magról kelô egy, - és több kétszikû gyomnövény elleni csírázást gátló készítmény. A kelô, csírázó magvakat károsítja, a kikelt gyomokra kevésbé hatékony. A petoxamid a klóracetamidok kémiai csoportjába tartozik, az érzékeny fajok fehérje és nukleinsav szintézisét gátolja. Fôleg a magról kelô egyéves egyszikû gyomok (pl. nagy széltippan, muhar, kakaslábfû) ellen hatásos, emellett számos magról kelô kétszikû gyomnövény ellen is jó hatékonyságú. Vetés után kelés elôtti alkalmazás esetén a hatékony gyomirtó hatás kifejtéséhez a permetezés után 14 napon belül mm bemosó csapadék és jól elmunkált aprómorzsás talajfelszín szükséges. Napraforgóban preemergensen lehet kijuttatni 2 l/ha dózisban. Milyen területekre javasoljuk a készítmény alkalmazását? Mivel fôleg a magról kelô egyszikû gyomnövények ellen hat, ezért két lehetôség közül választhatunk. Abban az esetben, ha évelô kétszikû gyomok nem jellemzôk, tökéletes kombinációs partner valamely oxifluorfen hatóanyag tartalmú herbicid. Ebben az esetben a két készítményt egyszerre juttassuk ki, a napraforgó kelése elôtt. Amennyiben a szükséges bemosó csapadék megérkezik, a kezelés heteken át tartó, gyommentes állományt eredményez. Abban az esetben, ha a terület mezei acattal, parlagfûvel vagy szerbtövissel erôsen fertôzött, a tiszta állomány biztosítása érdekében herbicid toleráns hibrid termesztése javasolt. Az ilyen táblákon a Successor 600 önmagában alapkezelés formájában megakadályozza az egyszikû gyomok kelését, és jelentôsen gyéríti a kétszikûeket is (4. ábra). A megmaradt gyomok ellen jó hatékonysággal védekezhetünk az arra engedélyezett imazamox, vagy tribenuron-metil hatóanyagú, posztemergensen is használható készítményekkel. A 4. ábra azt is jól szemlélteti, hogy a Successor 600 teljesen kíméletes a napraforgóra, fitotoxikus hatás nem tapasztalható. Napra Pre Pack A leírtaknak megfelelôen a petoxamid hatóanyag mellé kiváló kombinációs partner az oxifluorfen, ezért a Cheminova létrehozott egy kimondhatatlanul hatékony gyomirtó szer csomagot. A Napra Pre Pack tartalma 2x5 liter Successor 600 és 2,5 liter Goal Duplo 1, amely 5 ha kezelésére elegendô. Az oxifluorfen már évek óta sikeresen alkalmazott gyomirtó szer hatóanyag. Az aprómorzsás talajfelszínre kipermetezett Goal Duplo 1 herbicid filmet képez. Ennek borítása annál tökéletesebb, minél jobb minôségû volt a talajelôkészítés. A kelô gyomok áthaladnak ezen a filmrétegen és elpusztulnak. A hatáskifejtéshez nem szükséges bemosó csapadék, csupán annyi talajnedvesség, hogy a gyomok csírázása meginduljon. Abban az esetben, ha a herbicid réteg átszakad - például a talaj repedezése miatt - az áttört gyomok késôbb is elpusztulnak, amennyiben a területre olyan csapóesô hullik, ami a még le nem bomlott hatóanyagot felveri (kettôs kontakt hatás). A Goal Duplo 1 az engedélyezett dózisban szelektív a napraforgóra, a talajból kibújva levedli magáró a herbicid filmet. A csapóesô felverheti a már kikelt növényekre a hatóanyagot, ezzel múló fitotoxikus tüneteket okozva, azonban ez semmiféle maradandó károsodást nem okoz, terméscsökkenést nem eredményez.

3 A Napra Pre Pack alkalmazásával, ahogyan azt az 5. ábra is szemlélteti, kitûnô hatékonysággal védekezhetünk a napraforgó legfontosabb gyomnövényei ellen. Megoldást kapunk a kakaslábfû, a muhar, a köles, a disznóparéj, a fekete ebszôlô, a libatop, a vadrepce, a varjúmák és még számtalan gyomnövény ellen. A készítmények dózisa 2 l/ha Successor 600 és 0,5 l/ha Goal Duplo 1 preemergensen kijuttatva. A csomag egyedülálló kétszikû gyomok elleni hatékonysága abban rejlik, más hasonló kombinációkhoz képest, hogy a Successor 600 is jelentôs hatással bír ezen gyomok ellen. Ezeken túl megjegyzendô, ha nem esik elegendô bemosó csapadék a Goal Duplo részleges, egyszikû gyomokra gyakorolt hatékonysága sem elhanyagolható tényezô. Ne felejtsük el, hogy a Successor 600 további napraforgóban engedélyezett készítményeknek is nagyon jó kombinációs partnere, így eredményesen használható a linuron, fluorkloridon és flumioxazin hatóanyagokkal is! Successor T A Successor T (300 g/l petoxamid+187,5 g/l terbutilazin) egy közismert, magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen kiváló hatékonysággal és tartamhatással rendelkezô, általánosan használt gyomirtó szer. A temelôk körében elsôsorban a kukorica gyomirtási technológiákban közkedvelt kombinációs partner, mivel a korábbiakban ismertetett petoxamid hatóanyag mellett a terbutilazin a magról kelô kétszikûek ellen egy gyors levélen keresztüli hatékonyságot (gyomok fehéredése, majd száradása) eredményez, majd bemosó csapadék segítségével talajon keresztüli tartamhatást biztosít, tökéletesen kiegészítve ezzel a petoxamid hatásmechanizmusát. A készítmény további egyediségét adja, hogy 2014-tôl a Successor T 2,5-4 l/ha-os dózisa a napraforgó preemergens gyomirtására is alkalmazható és okirattal rendelkezô gyomirtó készítmény. A 5. ábra Successor l/ha + Goal Duplo1 0,5 l/ha hatása (A) és a kezeletlen terület (B) (Bihartorda, 2010) A 6. ábra. Kezeletlen terület (A) és Successor T 4 l/ha-ral kezelt napraforgó kezelést követô 7. héten (B) (Sárvár, ) A 7. ábra. Kezeletlen terület (A) és Successor T 4 l/ha-ral kezelt napraforgó kezelést követô 5. héten (B) (Kompolt, ) Napraforgóban a Successor T vetés után, kelés elôtti (preemergens) gyomirtási kezelést biztosít. Hatékonysága kiterjed a kakaslábfûre, muharfajokra, disznóparéjés libatopfélékre, parlagfûre, selyemmályvára. Kimondottan ajánlott készítmény a csattanó maszlaggal erôsen fertôzött területeken. A Successor T kezelést követôen érkezô bemosó csapadékkal nagyon jó és biztonságos tartamhatást érhetünk el a napraforgó területen (6.-7. ábra). Parlagfûvel vagy selyemmályvával kimondottan erôsen fertôzött területen érdemes a Successor T-t oxifluorfen vagy fluorkloridon hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával kiegészíteni. A Successor T esetében a fitotoxicitás elkerülése érdekében 1,5 % alatti szervesanyag-tartalmú területeken csökkentsük a dózist 3 l/ha-ra, 1 % alatti területeken nem javasoljuk. Azt is fontos megemlítenünk, hogy kötött, szervesanyagban gazdag talajokon nagyobb esô vagy csapóesô hatására sem okoz fitotoxikus tüneteket! B B B

4 A NAPRAFORGÓ VETÉS UTÁN, KELÉS ELÔTTI (PREEMERGENS) GYOMIRTÓ SZERÉNEK KIVÁLASZTÁSA: Amennyiben napraforgóban alapkezelésre (vetés után, kelés elôtt) gyomirtó szert választunk, az alábbi két kérdésre kell feltétlenül válaszolnunk: Gyomirtó szer toleráns vagy normál hibridet vetünk? A terület kétszikû gyomosodása normál vagy erôsebb, nehezen irtható gyomokkal (parlagfû, fehér libatop, selyemmályva) fertôzött? Gyomfertôzés/ Hibrid Normál hibrid Gyomirtó szer toleráns hibrid (Pulsar 2, Express 2 ) Normál gyomosodás Successor T Successor 600 Erôs gyomosodás (parlagfû, fehér libatop, selyemmályva) Napra Pre Pack Successor T Nagyon erôs gyomosodás esetén a herbicid toleráns hibridek esetében a posztemergens kezelések megosztására lehet szükség. Mezôpeterden végzett kísérletünkben a preemergens kezelés én történt Successor l/ha-os dózisával, majd posztemergensen az Express 50 SX 2 22,5 g/ha-os mennyisége két alkalommal és én került kijuttatásra. Az értékelések és án illetve én történtek. A 8. ábra diagramján látható, hogy a technológia a kezelést követô 3. hónapban is kiváló gyomirtási hatékonyságot eredményezett. Glyfos, Glyfos Dakar állományszárítás tökéletesen és biztonságosan A glifozát alapú készítmények hatásmechanizmusa hosszabb (12-14 nap), mint a kontakt, perzselô típusú deszikkáló szereké, viszont éppen ezért, (különösen, ha a deszikkálást követôen egy csapadékos periódus következik,) mivel a glifozát hatóanyag felszívódik, az egész növényben transzlokálódik és a szártól a tányérig tökéletes állományszárítást végez, így minden esetben biztonságot nyújt a termelônek. A másik fontos elônye a glifozát alapú deszikkálásnak, abban az esetben van, ha az elôzô fejezetekben ismertetett problémával találkozunk és esetleg a napraforgó állományban évelô egyés kétszikû gyomnövények felszaporodnak a betakarítás idôszakára. 8. ábra. Successor l/ha preemergens, majd Express 50 SX 2 osztott (22,5 g/ha) posztemergens gyomirtás hatékonysága (Mezôpeterd, 2013) Dakar esetében 2 kg/ha-os dózist alkalmazzunk. Az állományszárítást a kaszatok %-os nedvességtartalmánál végezzük el hidastraktorral, vagy légi kijuttatással mindkét esetben a Dropmax cseppnehezítô 0,1 %-os koncentrációjával kombinációban kijuttatva (9-10. ábra). Mission állományszárítás tökéletesen és gyorsan A Mission hatáskifejtése gyorsabb a glifozát hatóanyagú deszikkálókénál, így a kezelést követô 6-8 nap múlva már be lehet takarítani a termést. Teljes deszikkáló hatásának köszönhetôen az esetlegesen jelen lévô gyomokat is elpusztítja, az évelô gyomok leveleit leperzseli, így a gyomos táblákon is megkönnyíti a betakarítást. Mivel a kultúrnövény szárát is leszárítja, így a betakarítás utáni talajmûvelést is segíti. Magyarországon a Cheminova az egyetlen olyan cég, amely a mára már megszokott (480 g/l glifozát-izopropilamin-só) folyékony készítményeken (Glyfos) túl szilárd (Glyfos Dakar), emelt hatóanyag-tartalmú (748,4 g/kg glifozát-ammónium só) glifozát készítményt is tud ajánlani, mind állományszárításra, mind pedig tarlókezelésre. Átlagos körülmények között a Glyfos dózisa 4 l/ha, míg a szilárd Glyfos 9. ábra. A Glyfos Dakar 2 kg/ha dózisának hatása légi kijuttatás esetén (jobb oldali rész kezeletlen, védôsáv elhagyása) (Balatonszabadi, ) 10. ábra. A Glyfos Dakar 2 kg/ha dózisának hatása légi kijuttatás esetén (elsô rész kezeletlen) (Orosháza, 2011) 2 Az Express 50 SX a DuPont, a Pulsar a BASF bejegyzett márkaneve.

5 Amennyiben a terület vetéssel egy menetben Kentaur 5 G vagy Cyren EC talajfertôtlenítô kezelést kapott, posztemergens gyomirtásra a herbicid toleráns napraforgókban a tribenuron-metil, illetve az imazamox hatóanyagú készítmények biztonságosan alkalmazhatók. A Kentaur 5 G+Radistart Algit azonos szemcseméretû és fajsúlyú talajfertôtlenítô és startertrágya 1:1 arányú keveréke. A keverék alkalmazásával egy menetben valósul meg a talajfertôtlenítés és az indító mikrogranulált startertrágyázás. Megrendelés esetén a Cheminova a keverést elvégzi, majd a keverék 20 kg-os zsákokban kerül kiszállításra. A keverék dózisa 20 kg/ha, fajsúlya: 0,95 kg/dm 3.

6 A napraforgó termôterületében és a termésátlagában az elmúlt évtizedekben jelentôs növekedés volt tapasztalható, így napjainkra hazánkban a harmadik legnagyobb területen termesztett növényünk lett. A termesztéstechnológiája lényegesen intenzívebb, mint a 90-es években, profitorientáltabb növénnyé vált, ezért már nem csak a gyengébb adottságú területeken termelik. Nagy terméspotenciállal rendelkezô hibridek jelentek meg, általánossá vált a gombaölô szeres védekezés, és a többi kultúrnövényhez hasonlóan intenzív szintet ért el a tápanyag-utánpótlási technológiája is (megfelelô szintû NPK alaptrágyázás, Radistart mikrogranulált startertrágyázás). Növényvédelmi vonatkozásban a napraforgó esetében a legnagyobb változás a gyomirtásban következett be. A korábban használt bedolgozásos szerek száma jelentôsen lecsökkent, egyre inkább a vetés után történô gyomirtás terjedt el. A preemergens technológia évtizedeken keresztül általánosan használt eljárás volt, és az évelô kétszikûekkel (pl.: mezei acat) vagy mélyrôl csírázó gyomokkal (pl.: szerbtövis) erôsen fertôzött területek kivételével jó hatást biztosított. Az Uniós szabályozások következtében azonban az elmúlt években több ilyen hatóanyag is kivonásra került (pl.: acetoklór), ugyanakkor új lehetôségek is jelentek meg, amelyekkel a kétszikû gyomok ellen állományban is védekezhetünk, speciális hibridek alkalmazása esetén. Ezek a herbicidek tökéletes kiegészítô lehetôséget biztosítanak, ha valamilyen oknál fogva az alapkezelés nem lenne elegendô. Amennyiben csak ezekkel a herbicidekkel akarjuk megoldani a gyomirtást, éppen a napraforgó gyomosodásra legérzékenyebb idôszakában, a kelést követô hetekben hagyjuk védtelenül az állományt. A vetés után, kelés elôtt kijuttatott (preemergens) gyomirtó szerek csapadékos körülmények között okozhatnak fitotoxikus tüneteket a kultúrnövényen. Ennek két típusát különbözhetjük meg. Az egyik a kontakt perzselés, amely lehet kisebb mértékû, amit a napraforgó kinô - ilyen az oxifluorfen felverôdése csapóesô hatására (1. ábra). Ennek a súlyosabb változata, ha a flumioxazin felverôdés szikleveles korban éri a napraforgót. Ebben az esetben ez a stressz tôszám csökkenést is okozhat. Az oxifluorfen BEVEZETÔ (Goal Duplo 1 ) felverôdés nem pusztítja ki a napraforgót. A perzselôdést a napraforgó kinövi, a hatás következtében a növény robosztusabb lesz, szára megvastagszik. 1. ábra. Oxifluorfen hatóanyag fitotoxikus hatása napraforgón (Bihartorda, 2011) 2. ábra. Dimetenamid-P és pendimetalin hatóanyaggal kezelt napraforgón jelentkezô fitotoxicitás (Kétegyháza, 2011) 3. ábra. Dimetenamid-P és pendimetalin hatóanyag okozta fitotoxicitás következtében jelentkezô kár napraforgón (Szolnok, 2013) A másik típusú fititoxikus tünet biológiai hatás, amelynek eredményeként a napraforgó levelei kanalasodnak (2. ábra), káposztaszerûen összefonódnak. Más esetekben a szártônél megvastagodhat a növény, amelynek hatására könnyen elroppan, majd kidôl (3. ábra). Ezek a tünetek a dimetenamid-p + pendimetalin hatására alakulhatnak ki. Ezen fitotoxikus hatások jelentôs terméskiesést okoznak a termelôknek. A bemutatott példák is szemléltetik azt, hogy a gyomirtó szert jól kell megválasztanunk, nem csak a hatékonyságot, de a napraforgóra gyakorolt hatását is figyelembe kell venni. Válasszunk tehát igazán kíméletes hatóanyagot, mint például a petoxamid, amely teljesen szelektív, és nem károsítja a kultúrnövényt. A napraforgó gyommentességét a kelést követô 6-8 hétben fontos biztosítanunk, késôbb már jó gyomelnyomó képességgel rendelkezik. Ezért is célszerû a preemergens gyomirtók alkalmazása, mivel éppen ebben az idôszakban eredményezi a tiszta állományt. Legnagyobb tömegben a magról kelô egy- és kétszikû gyomfajok fordulnak elô napraforgóban. Ezek közül a leggyakoribb a parlagfû, a vadrepce, a repcsényretek, disznóparéjfélék, a libatopfélék, és a varjúmák, továbbá magról kelô egyszikûek a kakaslábfû, a köles, a muharfajok. Milyen magról kelô gyomnövényeket a legnehezebb megfelelôen irtani a napraforgóban? Fontossági sorrendben a parlagfû áll az elsô helyen, amely szinte már az egész országban elôfordul. Ezen kívül nagy odafigyelést igényel a szerbtövis, a csattanó maszlag és a selyemmályva. Mindegyikükre érvényes, hogy rosszul megválasztott herbicidek esetében tömegesen maradhatnak meg, veszélyeztethetik a napraforgó fejlôdését, termésveszteséget okozhatnak, és a betakarítást is zavarják. Az évelô egyszikûek közül a fenyércirkot, a tarackbúzát, nádat és a csillagpázsitot, valamint a kétszikûek közül az apró szulákot és a mezei acatot kell megemlíteni. Az évelô gyomnövények ellen a legjobb megoldás, ha az elôvetemény tarlóján védekezünk, amikor alkalmazható a totális hatású glifozát (Glyfos, Glyfos Dakar). 1 A Goal Duplo a Dow AgroSciences bejegyzett márkaneve.

7 A CHEMINOVA MAGYARORSZÁG KFT. NAPRAFORGÓ GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIÁNAK ÖSSZEGZÉSE A Cheminova Magyarország Kft. a napraforgó gyomirtási technológiájának teljes körû kidolgozásával letette azt a fontos alapkövet, amellyel a napraforgó növényvédelmi technológiát a késôbbiekben teljessé teheti. A következôkben összegezzük és foglaljuk össze a Cheminova ajánlatait a napraforgó gyomirtásában (14. ábra): Preemergens technológiák: 1, Napra Pre Pack (Successor l/ha + Goal Duplo 1 0,5 l/ha) - hagyományos és/vagy herbicid toleráns hibridek esetében magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen; 2, Successor T (4 l/ha) - hagyományos és/vagy herbicid toleráns hibridek esetében magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen, ezen túl a készítmény kimondottan ajánlott csattanó maszlaggal erôsen fertôzött területek gyomirtására; erôs parlagfû és/vagy selyemmályva fertôzés esetén javasolt az oxifluorfen, vagy fluorkloridon hatóanyagok kombinációja; 3, Successor 600 (2 l/ha) hagyományos hibridek esetében kombinációs partnerként oxifluorfen, flumioxazin, linuron, fluorkloridon hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával, valamint herbicid toleráns hibrideknél alapkezelésre önmagában. Állományszárítási technológiák: 1, Glyfos (2-5 l/ha), Glyfos Dakar (1,5-3 kg/ha) állományszárításra hidastraktorral, vagy légi kijuttatással Dropmax cseppnehezítôvel. 2, Mission (2-2,5 l/ha) állományszárításra hidastraktorral, vagy légi kijuttatással Dropmax cseppnehezítôvel. Glyfos Dakar Successor T Glyfos Successor 600 Mission Napra Pre Pack 14. ábra. A Cheminova napraforgóban javasolt gyomirtási és állományszárítási technológiái Cheminova Magyarország Kft.

8 VIII. VII. Gyôr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Veszprém Vas, Zala, Somogy, Pest, Fejér VI. Nyugat-Bács-Kiskun, Tolna, Baranya V. IV. Nógrád, Heves, Jász-Nagykun- Szolnok II. III. Kelet- Bács-Kiskun, Csongrád I. Hajdú-Bihar, Békés Borsod-Abaúj- Zemplén, Szabolcs-Szatmár- Bereg I. : Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék Területi képviselô: Rácz Tibor, mobil: +36/ II. : Hajdú-Bihar, Békés megyék Területi képviselô: Tóth Balázs, mobil: +36/ III. : Kelet-Bács Kiskun, Csongrád megye Területi képviselô: Lécz István, mobil: +36/ IV. : Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád megyék Területi képviselô: Tamasi József, mobil: +36/ V. : Fejér, Pest megyék Területi képviselô: Horváth József, mobil: +36/ VI. : Nyugat-Bács Kiskun, Tolna, Baranya megyék Területi képviselô: Gyöngyösi Zsolt, mobil: +36/ VII. : Gyôr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém megyék Területi képviselô: Takács Gábor, mobil: +36/ VIII. : Vas, Zala, Somogy megyék Területi képviselô: Dr. Varga Zsolt, mobil: +36/ Cheminova Magyarország Kft. H-1027 Budapest, Ganz utca 16., 2. emelet Telefon: +36/ Fax: +36/ Ügyvezetô: Takács Attila Engedélyeztetés: Puskás Gabriella Pénzügy: Csikászné Faragó Anikó, Jánny Katalin Logisztika: Némethné Bágyi Katalin, Stumpf Tímea, Varga Nóra

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA Keszthely 2012 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek Bálványfa, művelési ágak, herbicidek 2013. október hó 14-15. napja BUGYI Ki minek nem mestere, hóhéra az annak! Szabó Roland Növényvédelmi szakmérnök, gyombiológus Szakmai és termék manager 30/407-9415

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Napraforgó. Az első naptól a betakarításig

Napraforgó. Az első naptól a betakarításig Napraforgó Az első naptól a betakarításig 2013-ban tovább emelkedett a napraforgó vetésterülete. A sikeres termesztést döntően meghatározzák a következő technológiai elemek: kezdeti gyors fejlődés biztosítása

Részletesebben

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet.

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet. legnagyobb termésveszteséget a gyomok akkor okozzák, amikor a kukoricával együtt kelnek, és vele azonos talajrétegből veszik fel a vizet és a tápanyagokat, tehát keléstől a kukorica állapotáig. gyomirtás

Részletesebben

A cukorrépa. növényvédelme

A cukorrépa. növényvédelme A cukorrépa növényvédelme A cukorrépa védelme Amikor cukrot teszünk a teánkba, vagy a kávénkba, ritkán gondolunk arra, hogy abban mennyi munka van. Pedig a cukorrépa termesztés talán a legtöbb szakértelmet

Részletesebben

Kalászosokból egyszikût

Kalászosokból egyszikût Kalászosokból egyszikût Egyszikû gyomok kalászosokban A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok elôretörése figyelhetô meg az utóbbi

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát Amega Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát A totális hatású gyomirtószer-hatóanyagok között vezet a glifozát A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt idôben a gyomirtók

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Napraforgó termesztése parlagfűvel fertőzött területeken Termesztéstechnológiai sarokpontok

Napraforgó termesztése parlagfűvel fertőzött területeken Termesztéstechnológiai sarokpontok Napraforgó termesztése parlagfűvel fertőzött területeken Termesztéstechnológiai sarokpontok A napraforgó legégetőbb gyomproblémája - a rokonsági viszonya és életforma hasonlósága miatt - hazánkban ma a

Részletesebben

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme Csávázás Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen A vetőmag-forgalmazók a napraforgó-vetőmagot a csírakori kórokozók és a peronoszpórás kártétel elleni megelőző védelem érdekében általában

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann 218 219 Tartalomjegyzék 219 219 Gyomnövények a hüvelyesekben, lucernában 219 Borsó 219 Bab 219 Lucerna 220 A borsó gyomirtása 220 Alapkezelés 220 Állománykezelés 220 Javaslatunk a

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek! 1.sz. ábra: 23 szemtıl-szembe kísérlet helyszínei 2011. január 07. 1. szám AKTUALITÁSOK Szemtıl-szemben kísérletek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei hagyma 222 Tartalomjegyzék Gyomirtás 223 223 Gyomirtás 223 A hagyma gyomnövényei 224 A hagyma gyomirtása 225 A Stomp Super a hagyma alapgyomirtásában 225 Javasolt technológia A hagyma gyomnövényei A hagyma

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 2007. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 811 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

Búza. Vetéstől aratásig

Búza. Vetéstől aratásig Búza Vetéstől aratásig A 213-mas kedvező évjárat átlag feletti hozamokat, de átlag alatti malmi minőséget eredményezett. A Kwizda speciális lombtrágyái és széles választékú növényvédő szerei jól vizsgáztak

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyomösszetétele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átalakulása

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2015 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezőn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

Fotó: Németh Mariann. szőlő

Fotó: Németh Mariann. szőlő Fotó: Németh Mariann szőlő hüvelyesek és lucerna 352 Tartalomjegyzék 353 353 353 Gyomnövények a hüvelyesekben, lucernában 353 Borsó 353 Bab 353 Lucerna 354 A borsó gyomirtása 354 Alapkezelés 354 Állománykezelés

Részletesebben

Fotó: Ragács Tamás. A DuPont kiemelt ajánlata

Fotó: Ragács Tamás. A DuPont kiemelt ajánlata Fotó: Ragács Tamás A DuPont kiemelt ajánlata Bevezetô A korszerű termesztéstechnológiákban a növényvédelem komoly jelentôséggel bír. Komplex egysége az elôrejelzésnek, a károkozók ismeretének, a kártételek

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Magról kelô egy- és kétszikû + évelô kétszikû gyomok ellen A kukorica Magyarországon a legnagyobb

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 28. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 819 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

FAO 300-as csoport. Kedves Gazdálkodó! GOSZ VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek eredmények

FAO 300-as csoport. Kedves Gazdálkodó! GOSZ VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek eredmények A PR38N86 immár 3. éve szerepel a posztregisztrációs kísérletekben. Kétszer elsı helyezett, egyszer második volt. Megbízható nagy termése miatt nagyon jó választás az igen korai hibridet választóknak.

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2013 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezôn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA

BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA Napraforgó technológia növényvédelem tapasztalatok 2015. április A Dow AgroSciences információs magazinja napraforgó termesztőknek BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA Olyan készítmény kell, ami száraz

Részletesebben

Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza. Kalászosok

Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza. Kalászosok Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza Kalászosok 2010-ben országosan gyenge búzatermés született, régiónként jelentős fuzárium fertőzöttség rontotta a minőséget. A búza jövedelmezősége az áremelkedés

Részletesebben

Pioneer napraforgóhibridek

Pioneer napraforgóhibridek 2012.12.07. AKTUALITÁSOK Pioneer napraforgóhibridek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra van

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Hat é k o n y g y o m i r tá s,

Hat é k o n y g y o m i r tá s, Gyomirtás 2 A gabona tipikus gyomnövényei Gabonaterületeink gyomflórájában az egyre nehezebben leküzdhető gyomok kerülnek túlsúlyba: az ebszékfű, a mezei acat, a ragadós galaj, kiritkult gabonában a parlagfű.

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 367 Gyomirtás. 374 Gombabetegségek elleni védekezés. 379 Rovarkártevők elleni védekezés. A cukorrépa gyomnövényei

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 367 Gyomirtás. 374 Gombabetegségek elleni védekezés. 379 Rovarkártevők elleni védekezés. A cukorrépa gyomnövényei szőlő cukorrépa 366 Tartalomjegyzék 367 367 367 A cukorrépa gyomnövényei 368 A cukorrépa gyomirtása 368 Az állománykezeléses technológia 368 Az alapgyomirtásos technológia A cukorrépa gyomnövényei A kétszikű

Részletesebben

Szántóföldi növényvédő szerek

Szántóföldi növényvédő szerek Szántóföldi növényvédő szerek DuPont Növényvédelmi Üzletág 2016 Tartalomjegyzék DuPont megoldások a kalászosok védelmére Granstar Super gyomirtó szer... 6 Granstar SuperStar gyomirtó szer... 8 Pointer

Részletesebben

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013;

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013; Trustee Hi-Aktiv felszívódó (szisztemikus) gyomirtó szer egyéves és évelő egyszikű és kétszikű ellen: Szőlő Almatermésűek Csonthéjasok Héjas gyümölcsűek Szántóföld, tarló Lucerna Erdészet összes fafaj

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

A napraforgó. növényvédelme

A napraforgó. növényvédelme A napraforgó növényvédelme 2015 A napraforgó A napraforgó a legfontosabb olajnövényünk. Fél millió hektár feletti vetésterületével a harmadik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény Magyarországon.

Részletesebben

SZÓJA termesztéstechnológia

SZÓJA termesztéstechnológia SZÓJA termesztéstechnológia Klimatikus- és talajviszonyok A szója az éghajlatra - a hőmérsékletre és a csapadékra - igényes növény. Nyáron szereti az egyenletes meleget, virágzáskor és magkötéskor pedig

Részletesebben

A kukorica vegyszeres gyomirtásának

A kukorica vegyszeres gyomirtásának A kukorica vegyszeres gyomirtása Szabó László Hajdú-Bihar Megyei MgSzH, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Debrecen A kukorica vegyszeres gyomirtá sára rendelkezésre álló készítmények, kombinációk, technológiák

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Adengo Betanal expert Betanal maxxpro Dicopur Top Finale Gallant Super Huszár aktív Laudis Merlin flexx Monsoon Monsoon active Puma extra Sekator OD Sencor 600 SC Tropotox

Részletesebben

Termésszint. Évjárat stabilitás

Termésszint. Évjárat stabilitás Kedves Gazdálkodó! AKTUALITÁSOK Pioneer kukoricahibridek 2010. november 26. 39. szám HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZİGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2011. július 11-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2011. július Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni. Paraj technológia 2015. évi szezon Terület kiválasztás, elővetemény jó kultúrú, gyommentes terület, a korán lekerülő gabonafélék a legmegfelelőbbek, jó levegő- és vízgazdálkodású, könnyen melegedő terület,

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek! Feladó: Pioneer Stúdiumok Tárgy: Pioneer Híradó 1. szám Dátum: 2011. január 7. 15:04:10 Mellékletek: oledata.mso image019.png image023.png image021.png image008.png image005.png image028.png 2011. január

Részletesebben

A kalászos gabonák. növényvédelme

A kalászos gabonák. növényvédelme A kalászos gabonák További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385

Részletesebben

Arccal a parlagfű ellen

Arccal a parlagfű ellen Arccal a parlagfű ellen A nemzetközi parlagfű naphoz kapcsolódó megyei rendezvénysorozat 2013. június Együttműködő partnerek Magyar Növényvédelmi Társaság Gyommentes Környezetért Alapítvány Magyar Gyomkutató

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 2. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. május 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Fotó: Németh Mariann. szőlő

Fotó: Németh Mariann. szőlő Fotó: Németh Mariann szőlő napraforgó 272 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 273 275 288 Gyommentes állomány a betakarításig 275 Gyomnövények a napraforgóban 276 A Clearfield gyomirtási rendszer előnyei 277

Részletesebben

Kalászos gabonák. növényvédelme

Kalászos gabonák. növényvédelme Kalászos gabonák növényvédelme Szántóterületünk több mint egyharmadán termesztünk kalászosokat, túlnyomórészt ôszi búzát és árpát. A kalászosok termesztés-technológiájának meghatározó eleme a növényvédelem,

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt.

Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt. Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt. Országos és B.A.Z. megyei szójatermelés eredményei Terület (hektár) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Országos összesen 41 009 40 912 42 349 42 974 72 016 61 198

Részletesebben

2008 Termékkatalógus

2008 Termékkatalógus 2008 Termékkatalógus Termékeinkkel kapcsolatos felvilágosítással és további információval szívesen állnak rendelkezésére területi képviselôink:. BAYinfo: 06-80-620-111 Észak-Veszprém Gyôr-Moson- Sopron

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

A totális gyomirtás gyakorlata 2012

A totális gyomirtás gyakorlata 2012 A totális gyomirtás gyakorlata 2012 Totális gyomirtási, tarlókezelési és állományszárítási praktikák a Cheminovától Kedves Olvasó, tisztelt Kolléga! Ha Ön ezt a kis füzetet a kezében tartja és olvas, kutat

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

CÍMKESZÖVEG. AZONOSÍTÁSI ADATOK Növényvédő szer neve

CÍMKESZÖVEG. AZONOSÍTÁSI ADATOK Növényvédő szer neve CÍMKESZÖVEG AZONOSÍTÁSI ADATOK Növényvédő szer neve Szerforma (formuláció) Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve) Rendeltetése a felhasználás célja szerint

Részletesebben

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát!

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát! 2012. április 21. 7. szám AKTUALITÁSOK Pioneer oltóanyag-11aft HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Barclay Crop Protection. Barclay Gallup Biograde 360. Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/5211-1/2015. NÉBIH. Forgalmazási kategória: III.

Barclay Crop Protection. Barclay Gallup Biograde 360. Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/5211-1/2015. NÉBIH. Forgalmazási kategória: III. gyomirtó permetezőszer Barclay Gallup Biograde 360 felszívódó (szisztemikus) gyomirtó szer egyéves és évelő egyszikű és kétszikű gyomnövények ellen: Szántóföld Tarló Mezőgazdaságilag nem művelt területek,

Részletesebben

Kedves Gazdálkodó! Kukorica vetésmélység. Milyen mélyre vessük a kukoricát?

Kedves Gazdálkodó! Kukorica vetésmélység. Milyen mélyre vessük a kukoricát? 2012. március 23. 5. szám AKTUALITÁSOK Kukorica vetésmélység HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/2382-2/2011.

Részletesebben

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG)

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) E x p r e s s 5 0 S X Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) hatóanyag: 500 g/kg (50% m/m) tribenuron-metil Kizárólag a DuPont-tól! Az emberi egészség

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A kukorica gyomflórája, gyomosodási jellemzôi, fontosabb gyomnövényei... 5

Tartalomjegyzék. A kukorica gyomflórája, gyomosodási jellemzôi, fontosabb gyomnövényei... 5 Tartalomjegyzék Bevezetô... 3 A kukorica gyomflórája, gyomosodási jellemzôi, fontosabb gyomnövényei... 5 A Cheminova gyomirtási technológiáinak hatékonysága a Panicum dichotomiflorum és Panicum riparium

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Munkaerő-kölcsönzési keretszerződések munkaerő

Részletesebben

VETÉSTŐL ARATÁSIG, NAGY SZÉLTIPPANTÓL ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOKTÓL MENTES ÁLLOMÁNY

VETÉSTŐL ARATÁSIG, NAGY SZÉLTIPPANTÓL ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOKTÓL MENTES ÁLLOMÁNY technológia növényvédelem tapasztalatok 2015. augusztus A Dow AgroSciences információs magazinja repce- és gabonatermesztőknek RUNWAY VALÓDI TALAJ-ÉS LEVÉLEN KERESZTÜLI HATÁS A REPCE ŐSZI GYOMIRTÁSÁBAN

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 1. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. április 16-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Tartalom. Tisztelt Partnerünk!

Tartalom. Tisztelt Partnerünk! Termékkatalógus Tisztelt Partnerünk! Mindennapi életünkben egyre nagyobb hangsúlyt kap környezetünk megóvása, munkamódszereink és életvitelünk oly módon való megváltoztatása, amely nagyobb biztonsággal

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben