A kukorica. növényvédelme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kukorica. növényvédelme"

Átírás

1 A kukorica növényvédelme 2013

2 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezôn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan részét képezik. A vetômag gombaölô szeres csávázása alapkövetelmény a csíranövényt fertôzô kórokozók ellen. Ezt követôen a növényvédelmi problémák három fô csoportra oszthatóak: Korai rovarkártétel A különbözô kártevôk talajban élô lárvái: drótférgek, áldrótférgek, pajorok már a csírázástól okoznak tôszámveszteséget. A talajfelszín felett a kelô kukoricát támadják a korai rovarkártevôk pl. a kukorica barkó. A növekedésnek induló kukoricában a tövet körberágó, vagy a szárban felfelé haladó bagolylepke lárvák károsítanak. Késôbb a kukoricabogár lárvái a gyökerek rágásával rontják a növény tápanyag- és vízfelvételét, de súlyosabb gyökérkártétel esetén erôs szél hatására a kukorica ki is dôlhet. gyomfertôzöttség még késôbb is súlyos termésveszteséget okozhat. A gyomosodás tábláról táblára más és más, a tipikus egy- és kétszikûek mellett a nehezen irtható gyomok is egyre nagyobb területet hódítanak meg. Ráadásul alkalmazkodni kell még a változó idôjárási körülményekhez is, ezért többféle megoldás szükséges a kukorica sikeres gyomirtásához. Hatékony megoldások A Bayer CropScience a kukorica növényvédelmének minden jelentôs problémájára kutatja a megfelelô megoldást a gyakorlat számára. Késôbbi rovarkártétel A tenyészidôszak közepétôl jelentkezô kukoricabogár imágók, valamint a kukoricamoly és gyapottok bagolylepke hernyói a szár és közvetlenül a kukoricacsövek károsításával okoznak termésveszteséget. Gyomosodás A kukoricának tavasszal viszonylag lassú a kezdeti fejlôdése, emiatt a gyomokkal szemben hátrányban van, de az erôs Komplett növényvédelmi technológiája kiterjed a vetômag védelemtôl a rovarok elleni védekezésen át a legkülönfélébb gyomirtási problémákra is. Kibôvült ajánlatunkban megtalálhatók az évek óta jól bevált, sôt piacvezetô termékeink, valamint a legújabb készítményeink is. A Bayer CropScience kukorica gyomirtó szerei hatékony megoldást nyújtanak a kukorica minden jelentôs gyomproblémájára. A különbözô hatásmódnak és hatásspektrumnak köszönhetôen bármilyen kukorica gyomirtási technológiába legalább egy jól beilleszthetô. Válasszon (kukoricája) kedvére!

3 Poncho Hatékony védelmet biztosít a vetômagnak és a belôle kifejlôdô növénynek, mivel kimagaslóan jó aktivitást mutat a kukorica korai fejlôdési szakaszában fellépô valamennyi klasszikus és újabban behurcolt rovarkártevôje ellen. A Poncho dózisától függôen hatékony a kukorica talajlakó kártevôi (drótférgek, cserebogár pajor és mocskos pajor) és fiatalkori kártevôi (barkók, fritlégy, levéltetvek, kabócák), valamint az amerikai kukoricabogár lárvája ellen. Dózis: A készítményt két különbözô dózisban lehet alkalmazni: 1. Poncho - Drótférgek, cserebogár pajorok és a kukoricabarkó ellen 42 ml/u (50 ezer mag) = 0,5 mg hatóanyag/mag. 2. Poncho PRO - Kukoricabogár lárva ellen: 104 ml/u (50 ezer mag) = 1,25 mg hatóanyag/mag. A szert kizárólag a gyártó által meghatározott és jóváhagyott technológiai feltételekkel rendelkezô vetômagkikészítô üzemekben használhatják fel! Poncho-val vagy Poncho PRO-val csávázott kukorica vetômag igénye esetén bôvebb tájékoztatást a fajtatulajdonosok, illetve a vetômag kereskedôk nyújtanak. Forgalmazási kategória: I. Hatékonysága a legkülönfélébb talajviszonyok és idôjárási körülmények között is érvényesül. A Poncho a kukorica elvetése után a talajrészecskékhez kötôdik és a növény gyökérzónájában marad, függetlenül attól, hogy száraz, vagy csapadékos, illetve nedves az idôjárás. A növények gyökerein könnyen felszívódik, és a szállítónyalábokon keresztül a föld feletti zöld részekbe is eljut, így a csávázott kukorica belülrôl válik védetté. A növényben már 1 ppm (1 milliomod rész, azaz 1 mikrogramm/ gramm) hatóanyag koncentráció elegendô a kártevôk elleni hatékony védelemhez. A Poncho dózisát az egy szem vetômagra kijuttatandó hatóanyag mennyiség alapján állapították meg. Ezért a kukoricaszemek méretétôl függetlenül minden egyes magon azonos mennyiségû hatóanyag található, azaz minden egyes növény azonos védelemben részesül.

4 Adengo Új, könnyen kezelhetô gyomirtó szer a kukorica korai gyomosodása ellen. Az Adengo egyetlen termékben tartalmazza: a Bayer CropScience leghosszabb hatástartammal rendelkezô HPPD-gátló hatású kukorica gyomirtó szerének (Merlin) a hatóanyagát (izoxaflutol), egyedi gyomkeléshez szinkronizált megújuló hatással és a legújabb fejlesztésû, levélen és talajon keresztül is felszívódó, hosszú hatástartammal rendelkezô, egy- és kétszikû hatásspektrumú, szulfonilurea típusú gyomirtó szer hatóanyagát (tienkarbazon-metil), valamint a legújabb széfenert (ciproszulfamid). Széles hatásspektrum Az Adengo hatékony a magról kelô gyomnövények széles köre ellen. Egyszikû gyomok közönséges kakaslábfû muhar-félék vadköles egynyári perje pirók ujjasmuhar fenyércirok (magról kelt) Kétszikû gyomok parlagfû csattanó maszlag disznóparéj-félék libatop-félék keserûfû-félék fekete csucsor selyemmályva szerbtövis fajok terebélyes laboda vadkender vadrepce árvakelésû napraforgó A két különbözô hatóanyag jól kiegészíti egymást. Ennek eredménye a széles hatásspektrum, a kiemelkedô hatékonyság és a beépített rezisztencia védelem. Mindkét hatóanyag hosszú hatástartammal rendelkezik, ezért az Adengo hatékony a kijuttatás utáni gyomkelés ellen is. Az új széfener kiemelkedô szelektivitást biztosít a készítménynek. Rugalmas alkalmazhatóság: Az Adengo pre- és korai posztemergensen is alkalmazható. Hosszú hatástartam: Az Adengo talajon keresztüli hosszú hatástartamának köszönhetôen hatékonyan véd a kukorica újragyomosodása ellen. A megfelelô talajon keresztüli hatás elôfeltétele: az aprómorzsás, jól elôkészített talaj és a kijuttatás utáni két-három héten belül mm bemosó csapadék.

5 Kombinációk Száraz körülmények vagy évelô kétszikû gyomok esetén Korai posztemergens kezeléskor a megfelelô hatás elérése érdekében, száraz tavaszokon a túlfejlett kétszikû gyomok (libatop-félék), illetve az évelô kétszikû gyomfajok (szulák, mezei acat) ellen dikamba, vagy 2,4-D hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával javasolt kombinálni. Dózis: 0,44 l/ha. Javasolt lémennyiség l/ha. Felhasználási javaslat: Preemergensen: a kukorica vetése után, kelése elôtt, jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. Korai posztemergensen: a kukorica szögcsíra állapotától 3 leveles koráig, a gyomok fejlettségét figyelembe véve kell kijuttatni. A magról kelô kétszikû gyomnövények szik-2 leveles, a magról kelô egyszikûek 1-3 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Erôs gyomosodás, vagy fejlettebb gyomnövények esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni. Erôs egyszikû fertôzés esetén emelt permetlé mennyiséggel, megfelelô szórófej használatával kell biztosítani az optimális fedettséget. Kedvezôtlen idôjárási körülmények (száraz idôjárás), elhúzódó gyomkelés, speciális gyomproblémák (évelôk) esetén egy kezelés nem mindig elégséges, kiegészítô beavatkozásra lehet szükség. Évelô egyszikû gyomokkal fertôzött területen: Amennyiben a területen évelô egyszikû gyomfajok (fenyércirok, tarackbúza) találhatóak, az Adengo hatékonyan pusztítja a magról kelô egyedeket, a rizómás alakokon pedig kifehérítô, növekedés gátló hatású. Késôbb ezek ellen Monsoon active, vagy Monsoon 45 OD alkalmazása javasolt a kukorica 5-7 leveles korában, de a kezelés elôtt meg kell várni, amíg a kifehéredett évelô gyomnövények visszazöldülnek (kb. két hét). Ne feledje! Csapadéktól, vagy öntözéstôl nedves növényállományt ne kezeljünk. Állománykezelés esetén tilos a készítményt kombinálni a hatóanyagot észter formában tartalmazó, illetve EC, OD formájú termékekkel, folyékony mûtrágyákkal, valamint olajos adalékanyagokkal, hatásfokozókkal. Tartálymosásra a szulfonilurea típusú gyomirtó szereknél bevált Hypo-s semlegesítés ajánlott. Az Adengo nem használható szerves foszforsavészter típusú talajfertôtlenítô szerrel, vagy permetezôszerrel kezelt területen. Ilyen szerrel nem végezhetô kezelés az Adengo kijuttatása után két héten belül sem, mert ez fitotoxicitást okozhat. Ezeken a területeken Poncho-val csávázott mag vetése javasolt. Szélsôségesen könnyû, 0,5 % szerves anyag tartalom alatti talajok, erôsen erodált lejtôs, illetve víznyomásnak kitett területek esetében az Adengo használata nem javasolt. Utóvetemény: Az Adengo átlagos idôjárási körülmények között egy tenyészidôszak alatt lebomlik, és lehetôvé teszi a rugalmas vetésváltást. A kezelést követôen vethetô kultúrák: 3 hónap után: ôszi árpa, ôszi búza, tavaszi búza 4 hónap után: durum búza, ôszi repce, tavaszi árpa 5 hónap után: rozs, tritikálé, lucerna, tavaszi repce, lóbab 10 hónap után: cukorrépa 11 hónap után: burgonya, napraforgó, szója, paradicsom Forgalmazási kategória: II.

6 Merlin flexx Hosszú hatástartam A Merlin flexx hatékonyan véd a kukorica korai gyomosodása ellen. A megfelelô talajon keresztüli hatás elôfeltétele: az aprómorzsás, jól elôkészített talaj és a kijuttatás utáni kéthárom héten belül mm bemosó csapadék. Megújuló aktivitás Ha a tenyészidôszak során a késôbb érkezô csapadék újabb gyomkelési hullámot indít el, a Merlin flexx akár többször is képes újraaktiválódni a kukorica állományzáródásáig, hogy elpusztítsa a késôbb kelô gyomokat is. Széles hatásspektrum A Merllin flexx hatékonysága a gyomok ellen: Hatékony a kukorica magról kelô egy- és kétszikû gyomnövényei ellen: pl.: parlagfû, disznóparéj-félék, fehér libatop, muhar-félék, kakaslábfû, vadköles (Panicum miliaceum), magról kelô fenyércirok, egynyári perje, stb. Részleges hatás ugari szulákpohánka, mezei acat, sövényszulák, tarackbúza, évelô fenyércirok; Nem hatékony a nemrég feltûnt köles faj, a HPPD-gátlókkal szemben ellenálló Panicum riparium ellen. Felhasználási javaslat: Preplanting: a kukorica vetése elôtt 0-10 nappal. Bedolgozni szigorúan tilos! A kezelést követôen nem kell várni, a vetés tetszés szerint megkezdhetô. Preemergensen: a kukorica vetése után kelése elôtt. A magról kelô egyszikû gyomfajok elleni hatás fokozása céljából acetoklór, S-metolaklór, propizoklór, dimetenamid-p hatóanyagú készítménnyel javasolt kombinálni. Korai posztemergensen: a kukorica szögcsíra állapotától 3 leveles koráig a gyomok fejlettségét figyelembe véve kell kijuttatni. A magról kelô kétszikû gyomnövények szik-2 leveles, a magról kelô egyszikûek 1-3 leveles korukban gyökérváltásukig a legérzékenyebbek a készítményre. Száraz körülmények esetén a túlfejlett kétszikû gyomok (libatopfélék), illetve az évelô kétszikû gyomfajok (szulák, mezei acat) ellen dikamba, vagy 2,4-D hatóanyagú készítménnyel javasolt kombinálni. Évelô egyszikû gyomokkal fertôzött területen: A fenyércirok, tarackbúza magról kelô egyedeit a Merlin flexx hatékonyan pusztítja, a rizómás alakokon pedig kifehérítô, növekedés gátló hatású. Késôbb a rizómás alakok ellen Monsoon OD, vagy Monsoon active alkalmazása javasolt a kukorica 5-7 leveles korában, de a kezelés elôtt meg kell várni, amíg a kifehéredett évelô gyomnövények viszszazöldülnek (kb. két hét). Utóvetemény: átlagos idôjárási körülmények között egy tenyészidôszak alatt elbomlik, és a következô évben már nem jelent veszélyt az utóveteményre. A kijuttatás évének ôszén magrépa, spenót, ôszi káposztarepce nem vethetô. Forgalmazási kategória: II. Dózis: Átlagos talajadottságok és gyomviszonyok között: 0,4 l/ha. Erôs gyomosodás, vagy fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózist kell alkalmazni.

7 egyszeri 2-2,5 l/ha adaggal. Elhúzódó kelés esetén szükséges lehet a kezelés megismétlése, az új kelés 2-3 leveles Monsoon korában, 1,5-2,0 l/ha-os adaggal. Túlfejlett gyomok, illetve A kukorica gyomirtás specialistája. megkésett kezelés esetén 2,5 l/ha dózis javasolt. A készítmény 2,5 l/ha-os adagjával eredményesen lehet védekezni Kiemelkedô egyszikûek elleni hatás az újonnan feltûnt köles faj, a HPPD-gátló hatóanyagokkal A Monsoon hatékony a kukorica szinte minden egyszikû szemben általánosan ellenálló Panicum riparium ellen. gyomnövénye ellen. Eredményesen alkalmazható a kakaslábfû, a perje-félék, a vadköles, a muhar-félék, de az évelô Kombinációk tarackbúza és a fenyércirok ellen is. Hatásos ezen kívül Erôs kétszikû fertôzés, vagy Monsoonra nem érzékeny több kétszikû gyom ellen is, mint pl. a parlagfû, a disznóparéj-félék, a libatop-félék, stb. gyomnövények (pl. négy levelesnél fejlettebb fehér liba- kétszikû gyomfajok (pl. keserûfû-félék), vagy fejlettebb top), illetve száraz körülmények esetén tankkombináció Felhasználási javaslat: lehet szükséges. A készítményt posztemergensen, a kukorica 5-7 leveles Kombinációs partnerek lehetnek a gyomflórától függôen: korában kell kijuttatni. mezotrion, terbutilazin, dikamba, floraszulam, klopiralid, fluroxipir-metil, illetve 2,4-D hatóanyagú termékek az engedélyokiratukban meghatározott dózisban. A kombinációs Magról kelô gyomok esetén A magról kelô kétszikû gyomnövények 2-4 valódi leveles, a partnerek jelentôsen befolyásolhatják a kijuttatás idejét! magról kelô egyszikûek 1-3 leveles fejlettségtôl a gyökérváltás végéig a legérzékenyebbek a készítményre. Ne feledje: A Monsoon nem használható olyan területen, ahol elôzôleg szerves foszforsavészter hatóanyag tartalmú talaj- Fenyércirokkal fertôzött területeken A kezelés cm-es gyomnövény magasságnál végezhetô a legeredményesebben, egyszeri 2,5 l/ha adagfertôtlenítô szert alkalmaztak. Szerves foszforsavészter hatóanyagú rovarölô permetezôszerrel nem végezhetô kezelés a kukoricában sem a gal. Elhúzódó kelés esetén szükséges lehet a kezelés megismétlése az új kelésû fenyércirok cm-es Monsoon kijuttatása elôtt, sem utána két héten belül, mert magasságánál, a kialakult fertôzés erôsségétôl függôen ez fokozott fitotoxicitást okozhat. Ezeken a területeken 2-2,5 l/ha adagban. Merlin flexx, vagy Adengo alapkezelés után meg kell várni a kifehéredett fenyércirok visz- Poncho-val csávázott mag vetése javasolt. Tartálymosásra a szulfonilurea típusú gyomirtó szereknél szazöldülését a kezelés elôtt (kb. 2 hét). Túlfejlett gyomok, bevált Hypo-s semlegesítés ajánlott. illetve megkésett kezelés esetén 2,5 l/ha dózis javasolt. Tarackbúzával fertôzött területeken A kezelés a cm nagyságú gyomnövény ellen a leghatékonyabb egyszeri 2,25-2,5 l/ha adaggal. Forgalmazási kategória: I. Vadkölessel fertôzött területeken A kezelés a gyomnövény 1-3 leveles fejlettségétôl a gyökérváltásának végéig végezhetô a legeredményesebben

8 Monsoon active Az új, továbbfejlesztett Monsoon megérkezett. Szignifikánsan javult hatásspektrum és hatásbiztonság a termés védelme érdekében. A Monsoon active a Bayer CropScience legújabb, sajátfejlesztésû posztemergens kukorica gyomirtó szere. Összetételének köszönhetôen széles egy- és kétszikû hatásspektrummal valamint talajon keresztül valódi hatástartammal rendelkezik. A Monsoon active az egyszikû gyomok ellen hosszú évek óta sikeresen alkalmazott foramszulfuron mellett, két olyan új hatóanyagot is tartalmaz, ami mind levélen, mind gyökéren képes felszívódni: a tienkarbazonmetil a hatásspektrumot szélesíti és a talajon keresztüli hatást adja, a ciproszulfamid széfener pedig, felgyorsítja a herbicid hatóanyagok lebontását a kukoricában, így azok szelektivitását növeli. active látványosan jó hatású a már kikelt gyomok ellen és hatástartama véd a gyomok késôbbi kelési hulláma ellen is. Megbízhatóan irtja a hagyományos egy- és kétszikû gyomokat, de kitûnô a hatékonysága a hazánkban nemrég megjelent HPPD-gátlókkal szemben ellenálló köles fajok ellen is. Nemzetközi és hazai kísérletek bizonyítják, hogy még nehezített kétszikû gyomflóra ellen is eredményesen alkalmazható. Kettôs gyomirtó hatás: Közvetlen hatás a leveleken keresztül A hatóanyagok a gyomok föld feletti részein keresztül gyorsan felszívódnak, majd teljesen szisztemikusan, a gyökérés hajtáscsúcs felé haladva rövid idô alatt eljutnak a növény minden részébe, még a rizómába is. A kezelést követôen a gyomok tápanyagfelvétele és a növekedése szinte azonnal leáll, a teljes pusztulásuk a környezeti körülményektôl függôen 1-3 hét után következik be. Aktív védelem a talajon keresztül A tienkarbazon-metil a talajon keresztül fejti ki csirázás gátló hatását, illetve pusztítja el a már csírázásnak indult gyomnövényeket. A talajra jutva a gyökéren keresztül is képes felszívódni, így a Monsoon active levélen keresztüli közvetlen hatását néhány hetes talajon keresztüli hatástartam egészíti ki. Megfelelôen bemosó csapadék után az állományzáródásig véd a gyomok késôbbi kelése, illetve a következô gyomkelési hullám ellen. Következetes hatásbiztonság: A Monsoon active magas foramszulfuron tartalma garantálja az évelô egyszikûek (fenyércirok, tarackbúza) elleni kiemelkedô hatékonyságot. A tienkarbazon-metil megoldást nyújt az elhúzódó kelése miatt korábban posztemergensen nehezen kezelhetô muhar-félék ellen is. A Monsoon Széles hatásspektrum: A foramszulfuron hatásspektruma önmagában is kiemelkedô de ezt a tienkarbazon-metil tovább szélesíti. Erôsebb egyszikûek elleni hatás Érzékeny egyszikûek: tarackbúza, pirók ujjasmuhar, közönséges kakaslábfû, árpa, olaszperje, cérna köles, vadköles, egynyári perje, sovány perje, muharfélék, fenyércirok, egyéves cirok-félék, búza. Hatékony az újonnan feltûnt HPPD-gátló hatóanyagokkal szemben általánosan ellenálló Panicum fajok (kései köles, parti köles) ellen is.

9 Szélesebb kétszikû hatásspektrum Érzékeny kétszikûek: parlagfû, disznóparéj-félék, libatopfélék, vadkender, selyemmályva, fekete ebszôlô, szerbtövis-félék, terebélyes laboda, ugari szulákpohánka, mezei acat, csattanó maszlag, napraforgó, varjúmák, egynyári szélfû, keserûfû-félék, repcsényretek, vadrepce, fekete csucsor, stb. Javasolt technológia: Általános gyomosodás esetén A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kukorica 3-7 leveles fejlettségénél. A magról kelô kétszikû gyomnövények 2-4 leveles állapotukban, a magról kelô egyszikûek 1-3 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Dózis: 1,5-2,0 l/ha. Javasolt lémennyiség l/ha. Vadkölessel fertôzött területeken: A védekezés a gyomnövény 1-3 leveles fejlettségétôl a gyökérváltásának végéig végezhetô a legeredményesebben, egyszeri kezeléssel, a Monsoon active 2,0 l/ha adagjával. Elhúzódó kelés esetén szükség lehet második kezelésre az új kelés 2-3 leveles korában, Monsoon 45 OD 1,8-2,5 l/ha adaggal. Mezei acattal fertôzött területeken: Közepesnél nem erôsebb fertôzés ellen, a Monsoon active önmagában elegendôen hatékony megoldást jelent. A kezelést a gyomnövény tûlevélrózsás állapotában javasolt elvégezni, a Monsoon active 2,0 l/ha dózisának egyszeri kijuttatásával. Megkésett kezelés, vagy nagyon erôs fertôzés esetén kombinációra lehet szükség. Kombinációk: Erôs évelô, vagy túlfejlett magról kelô kétszikû gyomnövények, illetve száraz körülmények esetén tankkombináció lehet szükséges. Kombinációs partnerek lehetnek a gyomflórától függôen: Dicopur Top, dikamba, floraszulam, klopiralid, fluroxipir-metil, mezotrion, terbutilazin hatóanyagú termékek az engedélyokiratukban meghatározott dózisban. A kombinációs partnerek jelentôsen befolyásolhatják a kijuttatás idejét! Fenyércirokkal fertôzött területeken: A védekezés cm-es gyomnövény magasságnál végezhetô a legeredményesebben, egyszeri kezeléssel, a Monsoon active 2,0 l/ha adagjával. Elhúzódó kelés esetén szükség lehet második kezelésre az új kelésû fenyércirok cm-es magasságánál, a kialakult fertôzés erôsségétôl függôen a Monsoon 45 OD 2,0-2,5 l/ha adagjával. Merlin flexx, vagy Adengo kezelés után meg kell várni a kifehéredett fenyércirok visszazöldülését (kb. 2 hét). Forgalmazási kategória: I. Tarackbúzával fertôzött területeken: A védekezés cm-es gyomnövény magasságnál végezhetô a legeredményesebben, egyszeri kezeléssel, a Monsoon active 2,0 l/ha adagjával.

10 Laudis Gyorsaság - Szelektivitás - Hatékonyság Tartalmazza a Bayer CropScience legújabb kukorica gyomirtó szer hatóanyagát a tembotriont, és a speciálisan kukoricára kifejlesztett széfener hatóanyagot, az izoxadifén-etilt. Gyors esôállóság A Laudis mindössze egy órán belül felszívódik a gyomnövényekbe. Az ezt követôen lehulló csapadék már nem csökkenti a hatékonyságát. Gyors, látványos hatás A kipermetezett hatóanyagot a gyomnövények elsôsorban a föld feletti részeiken keresztül gyorsan felveszik. A felvett hatóanyag a hajtáscsúcs és a gyökér irányban gyorsan szállítódik a növény osztódó szöveteihez. Az érzékeny gyomnövények növekedése leáll, majd a kezelést követô néhány napon belül a gyomok kifehérednek és elpusztulnak. A Laudis hatékony még a fejlettebb gyomnövények ellen is. Széles hatásspektrum A Laudis hatékony a magról kelô egy- és kétszikû gyomok széles köre ellen: Érzékeny egyszikûek kakaslábfû, muhar-félék, cirokfélék magról kelt egyedei, cérnaköles, vadköles (Panicum miliaceum). Érzékeny kétszikûek parlagfû, disznóparéj-félék, libatop-félék, szerbtövis-félék, csattanó maszlag, fekete csucsor, mezei acat, selyemmályva, vadkender, árvakelésû naprforgó, keserûfû-félék. Harmóniában a kukoricával A tembotriont a kukorica képes lebontani, a széfener pedig javítja a termék szelektivitását egyes érzékenyebb kukorica hibridek, csemegekukorica fajták esetében. Ezt a hatást úgy éri el, hogy fokozza a hatóanyag lebomlásának sebességét. Hatása specifikus, azaz a lebomlást csak a kukoricában gyorsítja fel, a gyomokban nem. Részleges hatás ugari szulákpohánka, mezei árvácska, sövényszulák, tarackbúza, évelô fenyércirok. Nem hatékony a nemrég feltûnt köles faj, a más HPPD-gátló hatású herbicidekkel szemben is általánosan ellenálló Panicum riparium ellen.

11 Ne feledje: A Laudis áru- és silókukoricában fajtakorlátozás nélkül alkalmazható. Kukoricavonalak és csemegekukorica gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó/tulajdonos véleményét is meg kell kérni. Utóvetemény: A Laudis lehetôvé teszi a rugalmas vetésváltást. Dózis: 1,75-2,25 l/ha. Javasolt lémennyiség l/ha. A kezelést követôen vethetô kultúrák: 4 hónap után: repce, saláta, sárgarépa, ôszi árpa, 5 hónap után: ôszi búza, tritikálé, vöröshagyma, retek, lucerna, 6 hónap után: napraforgó, paradicsom, 10 hónap után: cukorrépa, borsó, tavaszi repce, len, tavaszi árpa, burgonya Felhasználási javaslat: Felhasználható kukorica (áru, csemege) gyomirtására posztemergensen, magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen. A Laudis áru- és silókukoricában fajtakorlátozás nélkül alkalmazható. Kukoricavonalak és csemegekukorica gyomirtásánál, a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó/ tulajdonos véleményét is meg kell kérni. A készítményt posztemergensen a gyomok fejlettségéhez igazítva kell kijuttatni. A kijuttatás javasolt idôpontja, a magról kelô kétszikû gyomok 2-4 valódi leveles, a magról kelô egyszikûek 1-3 leveles fejlettsége. Fejlettebb gyomnövények ellen a magasabb dózisban kell alkalmazni. Hatását fôként levélen és hajtáson keresztül felszívódva fejti ki, de megfelelôen csapadékos években 4-5 hetes talajon keresztüli tartamhatást tapasztaltunk parlagfû, libatopfélék, disznóparéj-félék, köles fajok, valamint selyemmályva ellen. A felhasználás javasolt ideje a kukorica 5-7 leveles fejlettsége, de megkésett védekezés esetén kijuttatható a kukorica 8 leveles koráig. Helyettesítô kultúra Ha valamilyen oknál fogva a kezelt kukorica megsemmisül, vagy el kell távolítani a területrôl, akkor egy hét elteltével kukorica, két héttel a kezelést követôen cirok vethetô. Forgalmazási kategória: II.

12 Dicopur Top Decis Mega Szisztemikus hatású gyomirtó szer a magról kelô és az évelô kétszikû gyomnövények ellen. Széles kétszikû hatásspektrum: Jól irtja a magról kelô gyomokat: disznóparéj fajok, libatop fajok, betyárkóró, varjúmák, pipacs, vadrepce, repcsényretek, nagy útifû, porcsin fajok, gombvirág, fekete csucsor, árvakelésû napraforgó. Hatékony az évelô gyomok ellen is: mezei acat, az apró szulák, vagy a sövény szulák. Jobb terülés gyorsabb hatás A Decis Mega kipermetezéskor rögtön szétterül és odaragad a levél felületére. Kitûnôen tapad a rovarok kültakarójára is, így a kártevôk gyorsabban veszik fel. Ez még gyorsabb taglózó hatást és jobb esôállóságot jelent. Javasolt technológia: A kukorica cm-es fejlettségénél kell a kezelést elvégezni, amikor a magról kelô kétszikû gyomnövények 2-4 levelesek, az acat tôlevélrózsás korában, az aprószulák, a sövényszulák cm hajtáshosszúságánál. Dózis: 0,8-1 l/ha. Kombinációk: Kiválóan alkalmas az Adengo, Merlin flexx, Monsoon 45 OD, Monsoon active hatásának fokozására az évelô kétszikûek, valamint túlfejlett magról kelô kétszikû gyomok ellen. Felhasználási javaslat: A kukoricamoly elleni védekezés idôzítése akkor jó, ha részben a tojásrakásra készülô imágók, részben a már lerakott a tojásból éppen kikelô lárvák ellen irányul. Erôs fertôzés, vagy a kártevôk folyamatos betelepedése esetén különösen a nagy értékû, csemegekukorica, vagy hibridvetômag elôállító táblákon szükséges lehet a kezelés megismétlése. Attól függôen, hogy milyen intenzitású a kártevôk jelenléte, három védekezési idôszak határozható meg: a címerhányás kezdete, a bajuszhányás kezdete, illetve a 2. kezelést követô 7-9. nap. Dózis: 0,2 l/ha. Javasolt lémennyiség l/ha. Forgalmazási kategória: II. Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: kukorica (csemege is) 3 nap Forgalmazási kategória: I.

13 Biscaya A kukoricabogár ellen a technológia több elemét célszerû alkalmazni, hogy terjedését lassítani és a kártétel mértékét csökkenteni lehessen. A kifejlett bogarak elleni védekezésnek két célja is van: - megakadályozni a közvetlen termésveszteséget, amit az imágók a bibeszálak lerágásával okozhatnak (hiányos megtermékenyülés, madárkás csövek) - a következô évi lárvakártétel mérséklése a bogarak tojásrakás elôtti elpusztításával A Biscaya hatóanyaga, a tiakloprid, a kloronikotinil/neonikotinoid hatóanyagcsoport egyik legújabb tagja. Jellemzôi: magas biológiai aktivitás, alacsony dózis, a szívó és rágó kártevôk elleni kiemelkedô hatás és hosszú hatástartam. Az innovatív OD formulációnak köszönhetôen jobb permetlé fedettség, gyorsabb felszívódás és jobb esôállóság érhetô el. A készítmény a kezelés után a levélen és a hajtás zöld részein keresztül gyorsan felszívódik, és a nedvkeringéssel eljut a növény minden részébe. A hatóanyag hosszú ideig egyenletesen oszlik el a levelekben, ezért a Biscaya a hatását sokáig megôrzi. A hatóanyagot a rovarok a kezelt felülettel érintkezve, illetve a táplálkozásuk során veszik fel. Hatására a kártevô nem táplálkozik tovább, mozgása lelassul és rövidesen elpusztul. Dózis: 0,3 l/ha. Javasolt lémennyiség l/ha. Felhasználási javaslat: Az amerikai kukoricabogár elleni védekezést a tömeges rajzás idejére, lehetôleg a bogarak tojásrakása elôtti idôre kell idôzíteni. A rajzás kezdetérôl (általában július eleje) szexferomon csapdával, a tojásrakásról a nôstény imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával) lehet tájékozódni. Ha a nôvirágzás még nem haladta meg az 50 %-ot, és a táblában egyidejûleg a zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszarágása már észlelhetô, valamint ha a bogarak egyedszáma eléri a 0,5-1 db/növény értéket, a védekezés indokolt. Mivel a károsító rajzása elhúzódó és több hullámban történik, legalább két kezelés ajánlott az imágók ellen. A Biscaya az engedélyezett dózisokban alkalmazva nincs semmilyen káros hatással a megporzást végzô rovarokra, ezért a méhveszélyesség szempontjából nem jelölésköteles. Ezek alapján virágzó kultúrákban, a nappali órákban is alkalmazható. Légi kijuttatás: A készítményt kukoricában l/ha permetlével kell kijuttatni. Légi kijuttatás évente maximum egyszer történhet. Forgalmazási kategória: II. Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: kukorica 30 nap

14 A kukorica növényvédelmi technológiája Csávázás A rovarölô szeres csávázással már a vetés pillanatától védjük a vetômagot és a belôle kifejlôdô növényt (Poncho). - alacsonyabb dózisban: Poncho a drótférgek, pajorok és a barkók ellen. - magasabb dózisban: Poncho PRO ezeken felül még a kukoricabogár lárva ellen is. Gyomirtás Preemergensen: A kezelést a kukorica vetése után, kelése elôtt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. Megfelelô mennyiségû bemosó csapadék esetén, talajon keresztüli hatása véd a gyomok kelése ellen (Merlin flexx, Adengo). Korai posztemergensen: A védekezést a kukorica szögcsíra állapotától 3 leveles koráig a gyomok fejlettségét figyelembe véve, a magról kelô kétszikû gyomnövények szik-2 leveles, a magról kelô egyszikûek 1-3 leveles állapotára kell idôzíteni. A készítmény levélen keresztül a már kikelt gyomok ellen, talajon keresztül pedig a további gyomkelés ellen véd (Adengo). Posztemergensen: A gyomirtást a kukorica 5-7 leveles fejlettségénél a magról kelô egyszikûek gyökérváltásáig, a magról kelô kétszikûek 4-6 leveles állapotáig, illetve az évelô egyszikû gyomnövények cm-es nagyságánál kell végezni. A Laudis gyors és látványos hatású a magról kelô gyomok ellen. A Monsoon különösen az évelô fenyércirok fertôzés esetén ajánlott. Az új Monsoon active szélesebb hatásspektrummal és talajon keresztüli hatástartammal alkalmazható a termés védelme érdekében. Állományvédelem A kukoricabogár imágók ellen elôrejelzés alapján, a rajzás idején kell védekezni (Biscaya). Ezáltal egyszerre csökkentjük az imágók rágási kártételét, a tojásrakást, illetve a következô évi lárva kártételt is. Ebben az idôszakban szükséges a kukoricamoly elleni kezelés is (Decis Mega). A felhasználás során tartsa be a címkén és a termékek engedélyokiratában szereplô elôírásokat!

15 További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Borbély Béla, 20/ Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Simon Zoltán, 30/ Csongrád megye: Sipos József, 20/ Jász-Nagykun-Szolnok megye: Leszkó László, 20/ Békés megye: Pljesovszki Tibor 20/ Heves, Nógrád megye: Huszár Elek, 20/ Bács-Kiskun megye: Kiss András, 20/ Pest megye: Dúcz Ferenc, 20/ Komárom-Esztergom, Veszprém megye: Pusztai Gábor, 20/ Fejér, Észak-Tolna megye: Fekete Zoltán, 20/ Baranya, Tolna megye: Csernus Péter, 20/ Somogy, Nyugat-Tolna megye: Horváth Tibor, 20/ Vas, Zala megye: Virág István, 20/ Gyôr-Moson-Sopron megye: Ürmösi László, 30/ Bayer CropScience 1123 Budapest, Alkotás u BAYinfo: (80)

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2015 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezőn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Adengo Betanal expert Betanal maxxpro Dicopur Top Finale Gallant Super Huszár aktív Laudis Merlin flexx Monsoon Monsoon active Puma extra Sekator OD Sencor 600 SC Tropotox

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

Szántóföldi kultúrák. növényvédelme

Szántóföldi kultúrák. növényvédelme Szántóföldi kultúrák növényvédelme 2016 kultúrák kalászosok 05 kukorica 18 repce 30 napraforgó 40 cukorrépa 46 burgonya 52 termékek Növényvédő szerek Adengo 20 Antracol 55 Betanal expert 47 Betanal maxxpro

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

2008 Termékkatalógus

2008 Termékkatalógus 2008 Termékkatalógus Termékeinkkel kapcsolatos felvilágosítással és további információval szívesen állnak rendelkezésére területi képviselôink:. BAYinfo: 06-80-620-111 Észak-Veszprém Gyôr-Moson- Sopron

Részletesebben

A napraforgó. növényvédelme

A napraforgó. növényvédelme A napraforgó növényvédelme 2015 A napraforgó A napraforgó a legfontosabb olajnövényünk. Fél millió hektár feletti vetésterületével a harmadik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény Magyarországon.

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

Tartalom. Tisztelt Partnerünk!

Tartalom. Tisztelt Partnerünk! Termékkatalógus Tisztelt Partnerünk! Mindennapi életünkben egyre nagyobb hangsúlyt kap környezetünk megóvása, munkamódszereink és életvitelünk oly módon való megváltoztatása, amely nagyobb biztonsággal

Részletesebben

A cukorrépa. növényvédelme

A cukorrépa. növényvédelme A cukorrépa növényvédelme A cukorrépa védelme Amikor cukrot teszünk a teánkba, vagy a kávénkba, ritkán gondolunk arra, hogy abban mennyi munka van. Pedig a cukorrépa termesztés talán a legtöbb szakértelmet

Részletesebben

A kalászos gabonák. növényvédelme

A kalászos gabonák. növényvédelme A kalászos gabonák További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

is légy ott! Kedves Partnerünk! Nem lehet kihagyni!

is légy ott! Kedves Partnerünk! Nem lehet kihagyni! Kedves Partnerünk! Te is légy Örömmel nyújtjuk át Önnek a Bayer CropScience megújult termékkatalógusát. Az elsô pillanatra szembetûnô új külsô egy könnyebben áttekinthetô és rendszerezettebb belsôt takar.

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

A burgonya. növényvédelme

A burgonya. növényvédelme A burgonya További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385 Csongrád,

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyomösszetétele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átalakulása

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

2011 Vetômag védelem

2011 Vetômag védelem 2011 Vetômag védelem A vetômag érték A vetômag tartalmazza mindazt a genetikai információt, ami növényeink fejlôdéséhez elengedhetetlen. Ugyanakkor viszonylag nagy mennyiségben vannak benne tárolva olyan

Részletesebben

Kalászos gabonák. növényvédelme

Kalászos gabonák. növényvédelme Kalászos gabonák növényvédelme Szántóterületünk több mint egyharmadán termesztünk kalászosokat, túlnyomórészt ôszi búzát és árpát. A kalászosok termesztés-technológiájának meghatározó eleme a növényvédelem,

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet 2011 A sikeres kukoricatermesztés egyik fontos tényezője a hatékony, gyomflórához igazodó gyomirtás. A gyomirtószerek elsődleges választási szempontja

Részletesebben

ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009 OLDALAK SZÁMA: 30 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009 OLDALAK SZÁMA: 30 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009

Részletesebben

Fotó: Ragács Tamás. A DuPont kiemelt ajánlata

Fotó: Ragács Tamás. A DuPont kiemelt ajánlata Fotó: Ragács Tamás A DuPont kiemelt ajánlata Bevezetô A korszerű termesztéstechnológiákban a növényvédelem komoly jelentôséggel bír. Komplex egysége az elôrejelzésnek, a károkozók ismeretének, a kártételek

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann 218 219 Tartalomjegyzék 219 219 Gyomnövények a hüvelyesekben, lucernában 219 Borsó 219 Bab 219 Lucerna 220 A borsó gyomirtása 220 Alapkezelés 220 Állománykezelés 220 Javaslatunk a

Részletesebben

Kalászosokból egyszikût

Kalászosokból egyszikût Kalászosokból egyszikût Egyszikû gyomok kalászosokban A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok elôretörése figyelhetô meg az utóbbi

Részletesebben

Szántóföldi kultúrák. növényvédelme

Szántóföldi kultúrák. növényvédelme Szántóföldi kultúrák növényvédelme 2017 kultúrák kalászosok 05 kukorica 19 repce 31 napraforgó 41 cukorrépa 46 burgonya 52 termékek Növényvédő szerek Adengo 21 Antracol 55 Atlantis OD 10 Betanal expert

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 367 Gyomirtás. 374 Gombabetegségek elleni védekezés. 379 Rovarkártevők elleni védekezés. A cukorrépa gyomnövényei

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 367 Gyomirtás. 374 Gombabetegségek elleni védekezés. 379 Rovarkártevők elleni védekezés. A cukorrépa gyomnövényei szőlő cukorrépa 366 Tartalomjegyzék 367 367 367 A cukorrépa gyomnövényei 368 A cukorrépa gyomirtása 368 Az állománykezeléses technológia 368 Az alapgyomirtásos technológia A cukorrépa gyomnövényei A kétszikű

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége 2013.01.11. AKTUALITÁSOK Minden magnak csak egy esélye van! HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutőzsdei hírek Pioneer sajtófigyelő Időjáráselőrejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs.

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs. . Általános Név Formuláció Hatóanyag FENDONA 10 EC Emulzióképző koncentrátum (SC) 100 g/l alfametrin Hatás A Fendona 10 EC kontakt és gyomorméreg; rágó kártevők lárvái és kifejlett alakjai ellen hatékony.

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A Cheminova Magyarország Kft. gyomirtó szer kínálatát megvizsgálva, jól látható, hogy kukoricában, kalászosokban vagy repcében is arra törekszik, hogy több választási lehetôséget

Részletesebben

A napraforgó. növényvédelme

A napraforgó. növényvédelme A napraforgó növényvédelme A napraforgó A napraforgó a legfontosabb olajnövényünk. Fél millió hektár körüli vetésterületével a harmadik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény. Sajtolásából

Részletesebben

A burgonya. növényvédelme

A burgonya. növényvédelme A burgonya növényvédelme 2015 A burgonya védelme Bár a burgonya nem őshonos növényünk, Amerikából való megérkezése után gyorsan meghatározó jelentőségűvé vált táplálkozásunkban. Becézzük krumplinak, kolompérnak,

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

Avaunt 150 EC. rovarölő szer. Új, hatékony megoldás a repcefénybogár ellen. A káposztarepce, olajretek és a mustár védelmére

Avaunt 150 EC. rovarölő szer. Új, hatékony megoldás a repcefénybogár ellen. A káposztarepce, olajretek és a mustár védelmére Avaunt 150 EC rovarölő szer Új, hatékony megoldás a repcefénybogár ellen A káposztarepce, olajretek és a mustár védelmére az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve A repcefénybogár elleni

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/502-1/2012.

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egy menetben

Részletesebben

Python Optima és Duplo

Python Optima és Duplo Kukorica. napraforgó technológia növényvédelem tapasztalatok A Dow AgroSciences információs magazinja kukorica-, és napraforgó termesztőknek Python Optima és Duplo Prémium és költséghatékony megoldások

Részletesebben

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb.

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Previcur Energy - Újdonság a moszatgombák ellen Az új Previcur Energy két felszívódó preventív hatóanyagból áll, a Previcur 607 SL-bôl jól ismert propamokarbból és

Részletesebben

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő védelmében Rovarölő szer molyok és kabócák ellen A Luzindo egy új, széles spektrumú, hosszú tartamhatású rovarölő szer lepkefélék és egyéb szúró-szívó szájszervű

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke

Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke 148 Szerkatalógus 2015 Rovarölő szerek Vetésfehérítő bogarak lárvái Gabonafutrinka-lárvák Repcefénybogár Repcebolha Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke

Részletesebben

DuPont Granstar SuperStar

DuPont Granstar SuperStar DuPont Granstar SuperStar Kalászos gyomirtó szer kombináció Új, gyors hatású kalászos gyomirtó szer kombináció, amely hatékony az összes fontos kétszikû gabona gyomnövény ellen, beleértve a mezei acatot,

Részletesebben

Partnere a fejlôdésben

Partnere a fejlôdésben Partnere a fejlôdésben Mester Az igazán széles hatásspektrumú kukorica gyomirtó szer Mester: Valamely szakmában, mûvészetben, tudományban, iparágban jártas egyén; tudományra, mûvészetre oktató; céhbeli

Részletesebben

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet.

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet. legnagyobb termésveszteséget a gyomok akkor okozzák, amikor a kukoricával együtt kelnek, és vele azonos talajrétegből veszik fel a vizet és a tápanyagokat, tehát keléstől a kukorica állapotáig. gyomirtás

Részletesebben

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni. Paraj technológia 2015. évi szezon Terület kiválasztás, elővetemény jó kultúrú, gyommentes terület, a korán lekerülő gabonafélék a legmegfelelőbbek, jó levegő- és vízgazdálkodású, könnyen melegedő terület,

Részletesebben

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF Basis Refine Kukorica növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Steward Titus Titus Plus DF Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. 1 A kukorica legfontosabb gyomnövényei Egyszikûek

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Technológiai. Technológiai kézikönyv. kézikönyv 2011. www.agro.basf.hu. www.agro.basf.hu

Technológiai. Technológiai kézikönyv. kézikönyv 2011. www.agro.basf.hu. www.agro.basf.hu BASF BASF Hungária Hungária Kft. Agrodivízió Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, 1132 Budapest, Váci út Váci 30. út 30. Telefon: Telefon: (06 1) (06 2501)97250 00 97 00 Fax: (06 Fax: 1) (06 2501)97250 09 97

Részletesebben

Fotó: Németh Mariann. szőlő

Fotó: Németh Mariann. szőlő Fotó: Németh Mariann szőlő hüvelyesek és lucerna 352 Tartalomjegyzék 353 353 353 Gyomnövények a hüvelyesekben, lucernában 353 Borsó 353 Bab 353 Lucerna 354 A borsó gyomirtása 354 Alapkezelés 354 Állománykezelés

Részletesebben

A szôlô. növényvédelme

A szôlô. növényvédelme A szôlô növényvédelme 2013 A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (fôleg az idôjárás miatt) szerencsét is igényel. A szôlô növényvédelmét az adott év idôjárása, azon

Részletesebben

A szőlő. növényvédelme

A szőlő. növényvédelme A szőlő növényvédelme 2016 Szőlő növényvédelme A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (főleg az időjárás miatt) szerencsét is igényel. A szőlő növényvédelmét az adott

Részletesebben

Burgonya növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G

Burgonya növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G Burgonya növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. A burgonya (Solanum tuberosum)

Részletesebben

E N G E D É L Y O K I R A T. Magyar Kwizda Kft. Budapest

E N G E D É L Y O K I R A T. Magyar Kwizda Kft. Budapest ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Mészáros Ferencné ENGEDÉLYSZÁM: 492/2005. TÁRGY: TITUS MTG ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye OLDALAK SZÁMA: 3 E N G

Részletesebben

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait! Sharpen 330 EC Gyomirtó permetezőszer kalászosok, rizs, kukorica, napraforgó, zöldborsó, száraz borsó, lóbab, szója, dohány, lucerna, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, zeller, paradicsom, paprika, káposzta,

Részletesebben

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha).

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha). Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 09. 15. - 2014. 09.30. között Időjárás 2014. szeptember második felének időjárása változást hozott térségünkbe. A csapadékos periódus után

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

Vetômag védelem 2013

Vetômag védelem 2013 Vetômag védelem 2013 A vetômag érték A vetômag tartalmazza mindazt a genetikai információt, ami növényeink fejlôdéséhez elengedhetetlen. Ugyanakkor viszonylag nagy mennyiségben találhatók benne olyan -

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék. 2 31 Gyomirtás. 238 Gombabetegségek elleni védekezés. 246 A bórhiány megelôzése. A cukorrépa gyomnövényei

Gyomirtás. Tartalomjegyzék. 2 31 Gyomirtás. 238 Gombabetegségek elleni védekezés. 246 A bórhiány megelôzése. A cukorrépa gyomnövényei 230 231 Tartalomjegyzék 2 31 231 A cukorrépa gyomnövényei 232 A cukorrépa gyomirtása 232 Az állománykezeléses technológia 232 Az alapgyomirtásos technológia 232 A cukorrépa gyomirtási rendszereinek hatékonysága

Részletesebben

A szőlő. növényvédelme

A szőlő. növényvédelme A szőlő növényvédelme 2015 A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (főleg az időjárás miatt) szerencsét is igényel. A szőlő növényvédelmét az adott év időjárása, azon

Részletesebben

VETÉSTŐL ARATÁSIG, NAGY SZÉLTIPPANTÓL ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOKTÓL MENTES ÁLLOMÁNY

VETÉSTŐL ARATÁSIG, NAGY SZÉLTIPPANTÓL ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOKTÓL MENTES ÁLLOMÁNY technológia növényvédelem tapasztalatok 2015. augusztus A Dow AgroSciences információs magazinja repce- és gabonatermesztőknek RUNWAY VALÓDI TALAJ-ÉS LEVÉLEN KERESZTÜLI HATÁS A REPCE ŐSZI GYOMIRTÁSÁBAN

Részletesebben

PYTHON OPTIMA ÉS DUPLO PRÉMIUM ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁSOK A KUKORICA KORAI POSZTEMERGENS GYOMIRTÁSÁBAN

PYTHON OPTIMA ÉS DUPLO PRÉMIUM ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁSOK A KUKORICA KORAI POSZTEMERGENS GYOMIRTÁSÁBAN Kukorica technológia növényvédelem tapasztalatok 215. április A Dow Agrociences információs magazinja kukorica termesztőknek PYTHON OPTIMA É DUPLO PRÉMIUM É KÖLTÉGHATÉKONY MEGOLDÁOK A KUKORICA KORAI POZTEMERGEN

Részletesebben

A napraforgó. növényvédelme

A napraforgó. növényvédelme A napraforgó növényvédelme 2013 A napraforgó A napraforgó a legfontosabb olajnövényünk. Fél millió hektár körüli vetésterületével a harmadik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény Magyarországon.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. Tárgy: MUSTANG SE gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA

BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA Napraforgó technológia növényvédelem tapasztalatok 2015. április A Dow AgroSciences információs magazinja napraforgó termesztőknek BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA Olyan készítmény kell, ami száraz

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter, Tőkés Gábor HATÁROZATSZÁM: 02.5/1837/2/2009

Részletesebben

A szôlô. növényvédelme

A szôlô. növényvédelme A szôlô növényvédelme A szôlô védelme Lisztharmat ellen már a néhány centiméteres hajtásnagyságánál el kell kezdeni a védekezést, kontakt készítményekkel. Közvetlenül virágzás elôtt, amikor a lombfelület

Részletesebben

ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit HATÁROZATSZÁM: 04.2/619-1/2012. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (6 oldal)

ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit HATÁROZATSZÁM: 04.2/619-1/2012. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (6 oldal) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit HATÁROZATSZÁM: 04.2/619-1/2012.

Részletesebben

A vetômag érték. A csávázás és a Bayer neve elválaszthatatlan. Vetômagcsávázás védelem a kezdetektôl fogva

A vetômag érték. A csávázás és a Bayer neve elválaszthatatlan. Vetômagcsávázás védelem a kezdetektôl fogva Vetômag védelem A vetômag érték A vetômag tartalmazza mindazt a genetikai információt, ami növényeink fejlôdéséhez elengedhetetlen. Ugyanakkor viszonylag nagy mennyiségben vannak benne tárolva olyan -

Részletesebben

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek Bálványfa, művelési ágak, herbicidek 2013. október hó 14-15. napja BUGYI Ki minek nem mestere, hóhéra az annak! Szabó Roland Növényvédelmi szakmérnök, gyombiológus Szakmai és termék manager 30/407-9415

Részletesebben

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Magról kelô egy- és kétszikû + évelô kétszikû gyomok ellen A kukorica Magyarországon a legnagyobb

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A kukorica vegyszeres gyomirtásának

A kukorica vegyszeres gyomirtásának A kukorica vegyszeres gyomirtása Szabó László Hajdú-Bihar Megyei MgSzH, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Debrecen A kukorica vegyszeres gyomirtá sára rendelkezésre álló készítmények, kombinációk, technológiák

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 2.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 2.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 2.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.05.02. 12:00-kor. Érvényes: 2013.05.09-ig. Várható frissítés: 2013.05.09. 12:00-kor.

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS 2015

TERMÉKKATALÓGUS 2015 TERMÉKKATALÓGUS 2015 Bevezető BEVEZETŐ A fenntartható agrárgazdasággal kapcsolatban azaz alapvető kérdés, hogy miként növelhető a mezőgazdasági termelés, úgy, hogy közben óvjuk és erősítjük a természeti

Részletesebben

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyomnövény ellen.

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyomnövény ellen. DUPONT VICTUS 40 OD olajos diszperzió (OD) hatóanyag: 40 g/l ( 4,2 % m/m) nikoszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei hagyma 222 Tartalomjegyzék Gyomirtás 223 223 Gyomirtás 223 A hagyma gyomnövényei 224 A hagyma gyomirtása 225 A Stomp Super a hagyma alapgyomirtásában 225 Javasolt technológia A hagyma gyomnövényei A hagyma

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2017.04.27. 12:00-kor. Érvényes: 2017.05.04-ig. Várható frissítés: 2017.05.04. 12:00-kor.

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.30. 12:00-kor. Érvényes: 2011.07.07-ig. Várható frissítés: 2011.07.07. 12:00-kor.

Részletesebben

Termékkatalógus 2016

Termékkatalógus 2016 Termékkatalógus 2016 Kedves Partnerünk! Ön a Bayer CropScience 2016. évi katalógusát tartja a kezében. Új kiadványunknak nem csupán a formája, de a tartalma is eltér az eddig megszokottól. Mivel termékeink

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyom össze té tele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átala

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyom össze té tele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átala

Részletesebben

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya UMG MICRO mikrogranulált starter műtrágya A mezőgazdasági termelők körében egyre jelentősebb az igény olyan korszerű, hatékony és környezetkímélő technológiák iránt, amelyek minél nagyobb biztonsággal

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 1. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2016. április 18-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

A szőlő. növényvédelme

A szőlő. növényvédelme A szőlő növényvédelme 2017 Szőlő növényvédelme A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (főleg az időjárás miatt) szerencsét is igényel. A szőlő növényvédelmét az adott

Részletesebben