DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA Keszthely 2012

2 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kazinczi Gabriella egyetemi tanár GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIÁK HATÁSA HERBICID TOLERÁNS NAPRAFORGÓ HIBRIDEKRE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: VÍGH TÍMEA Keszthely 2012

3 1. A kutatás előzményei, célkitűzései A napraforgó a legfontosabb és legnagyobb területen termesztett olajos növényünk. Növényvédelmi szempontból gyomirtása régóta különösen nehéz feladat, kritikus pontja az egyéves és évelő kétszikű gyomok ellen végzett állománykezelés. A közismerten jó gyomelnyomó képessége ellenére fejlődésének első 4-6 hetes koráig, cm-es állománymagasságig fokozottan érzékeny a gyomosodásra. Az elmúlt években a napraforgó növénynemesítésnek köszönhetően új hibridek előállítására és termesztésbe vonására került sor, melynek eredményeképpen napjainkban már egyre nagyobb területen termesztenek herbicid toleráns napraforgó hibrideket. A termelők jelentős hányada választja az imazamox hatóanyaggal szemben rezisztens napraforgó hibrid felhasználása mellett alkalmazott CLEARFIELD technológiát, valamint a tribenuron-metil toleráns napraforgó hibrideket, melyek előnye, hogy olyan helyekre is lehetségessé vált a napraforgó vetése, ahol eddig a tábla gyomfertőzöttsége miatt nem lehetett napraforgót termeszteni. Mindemellett a fitotoxicitás veszélye nélkül tudjuk ezeket a széles hatásspektrummal rendelkező herbicideket állományban kipermetezni. A gyomok fejlettségére kell csupán odafigyelnünk, a napraforgó fenológiai állapota nem döntő. Mindkét gyomirtási technológia előnye, hogy elsősorban a kétszikű gyomok ellen igazán hatásos, mely azelőtt nem volt megoldott. Mindezek alapján az értekezés fő célkitűzése a herbicid toleráns napraforgó hibridek gyomirtási technológiájának az összehasonlítása volt. Ezen belül vizsgáltuk: - a herbicid tolerancián alapuló technológiát összehasonlítva a hagyományossal, - értékeltük a posztemergens herbicidek fitotoxicitását, - választ kerestünk arra, hogy az alkalmazott gyomirtási technológiák csökkentik-e a napraforgó kaszattermését (t/ha), - az alkalmazott gyomirtási technológiák befolyásolják-e a napraforgó olajtartalmát (%), - az alkalmazott gyomirtási technológiák csökkentik-e a napraforgó olajtermését (kg/ha), - vizsgáltuk az egyes készítmények és kombinációik gyomirtó hatását.

4 2. Anyag és módszer Céljaink megvalósítása érdekében között, három egymást követő évben szabadföldi kisparcellás kísérleteket végeztünk Szeged környékén, a Dow AgroSciences Hungary Kft. telephelyén. A vizsgálatokat köztermesztésben szereplő toleráns napraforgó hibridekkel (IMI: NK Meldimi, NK Neoma, Rimisol és SU: PR63E82) állítottuk be. A kísérleteket négy ismétlésben végeztük, négy soros, hat méter hosszú parcellákban. A parcellák mérete 18 m 2 volt. A napraforgó táblák kétszikű gyomnövényekkel voltak fertőzöttek. A betakarítást Chanpool (2007), illetve Wintersteiger Delta ( ) típusú kisparcellabetakarító kombájnnal végeztük. A termésből laboratóriumi körülmények között parcellánként olajtartalmat határoztunk meg. A 2007 és a 2009-es kísérleti évben olajtermést határoztunk meg az alkalmazott gyomirtási technológiák figyelembevételével. A fitotoxikus tünetek értékelése során a posztemergens kezelések hatására kialakuló fitotoxicitás mértékét szemrevételezés alapján határoztuk meg a BASF által megadott besorolás alapján, melyet egyetlen értékszámmal fejeztük ki. A tünetek felvételezése a posztemergens kezelést követő 7., 14. és 21. napon történt. A vegyszerek kijuttatását kisparcellás precíziós permetező készülékekkel (Pulvirex, Wintersteiger) végeztük el. A kísérletek során alkalmazott herbicideket és herbicid kombinációkat a kultúrnövényre és a gyomnövényekre gyakorolt hatásuk alapján értékeltük. A gyomfelvételezés a Balázs-Ujvárosi módszer alkalmazásával történt. Értékeléskor az abszolút kontrollhoz (kapálatlan kontroll), valamint (2008 és 2009-es években) a csak posztemergens technológiában részesített kontrollhoz viszonyítottuk a vizsgált készítmények hatását. Becsléssel határoztuk meg a kezelések hatékonyságát a kezeletlen kontrollhoz képest. A gyomirtó hatást, a gyomok pusztulásának mértékét százalékban fejeztük ki. A számszerű eredmények meghatározása az EWRS besorolásnak megfelelő, hivatalos skála figyelembevételével történt. A vizsgálatokból származó eredményeket statisztikailag is, egy- és kéttényezős varianciaanalízissel, valamint páronkénti t-próbákkal végeztük, az egyes kezelések hatása közötti eltérések megbízhatóságának igazolása céljából. A hibavalószínűség határa 5% volt.

5 ben beállított kísérletek A 2007-es évben vizsgálataink során kontrollt [kezeletlen (gyomos) kontroll)], valamint hat különböző (fél, normál, 1.5, 2, 2.5, 3 szoros) dózisban kijuttatott herbicideket (imazamox és tribenuron-metil) alkalmaztunk csak posztemergensen, a napraforgó 4-6 leveles állapotában (BBCH 14-16). Két IMI (Rimisol és NK Meldimi) és egy SU (PR63E82) hibridet használtunk a kísérletek során. Betakarítás alkalmával kaszattermést (t/ha), laboratóriumi körülmények között olajtartalmat (%) mértünk, a kapott adatokból olajtermést (kg/ha) határoztunk meg. A fitotoxikus tüneteket a herbicid kezeléseket követő 7, 14. és 21. napon értékeltük. Herbicidek gyomirtó hatását két alkalommal értékeltük (posztemergens kezelést követő 2. héten, illetve betakarítás előtt). A területen fellelhető jelentősebb gyomnövények: Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Hibiscus trionum és Portulaca oleracea voltak. A Rimisol napraforgó hibriden posztemergensen protoporfirinogén-ix oxidáz gátló herbicideket is kijuttatunk normál és dupla dózisban, bifenox és flumioxazin hatóanyaggal, összehasonlítva ezáltal a hagyományos és herbicid toleráns technológiákat ban beállított kísérletek A 2008-as évben a hibridek (IMI: Rimisol, NK Meldimi, SU: PR63E82) már preemergens alapkezelésekben is részesültek (acetoklór+diklormid, oxifluorfen, oxifluorfen+s-metolaklór, fluorkloridon, acetoklór+diklormid+fluorkloridon, fluorkloridon+s-metolaklór, pendimetalin+dimetenamid, S-metolaklór). A napraforgó 4-6 leveles állapotában, a preemergens kezelésekre merőlegesen imazamox (engedélyezett dózisa 45 g hatóanyag/ha) illetve tribenuron-metil (engedélyezett dózisa (22,5 g hatóanyag/ha) hatóanyagú herbicideket juttatunk ki az engedélyokirat egyszeres illetve kétszeres dózisában. Ezen kívül a tribenuronmetil hatóanyagot a gyakorlati ajánlás szerint osztott kezelésben is kijuttattuk. Az osztott kezelésnél a második posztemergens kezelés az első állománypermetezést követő harmadik héten történt. Kontrollként kapálatlan, abszolút kontrollt, valamint csak posztemergens technológiában részesült kontrollt használtunk. Betakarítást követően laboratóriumi körülmények között olajtartalmat (%) mértünk. A fitotoxikus tüneteket a herbicid kezeléseket követő 7, 14. és 21. napon értékeltük. A herbicid

6 kezelések gyomirtó hatásának értékelésekor a gyomokra gyakorolt hatásukat három időpontban értékeltük, hatékonysági százalékot állapítottunk meg a kezeletlen kontrollhoz képest (preemergens kezelést követő 14. napon, posztemergens kezelést követő 14. napon, illetve betakarítás előtt). A kísérleti terület domináns gyomfajai a következők voltak: Ambrosia artemisiifolia, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Orobanche cumana, Portulaca oleracea ben beállított kísérletek A 2009-es évben a hibridek (IMI: NK Neoma, SU: PR63E82) pre-és posztemergens kezelésekben részesültek, amelyek a szintén a gyakorlatban leginkább használatos technológiákat foglalták magukban (acetoklór+diklormid, oxifluorfen, oxifluorfen + S- metolaklór, fluorkloridon, acetoklór+diklormid+fluorokloridon, acetoklór+diklormid+oxifluorfen). A 2008-as év kísérletéhez hasonlóan, a napraforgó 4-6 leveles állapotában, a preemergens kezelésekre merőlegesen imazamox (engedélyezett dózisa 45 g hatóanyag/ha) illetve tribenuron-metil (engedélyezett dózisa (22,5 g hatóanyag/ha) hatóanyagú herbicideket juttatunk ki az engedélyokirat egyszeres illetve kétszeres dózisában.. Ezen kívül a tribenuron-metil hatóanyagot a gyakorlati ajánlás szerint osztott kezelésben is kijuttattuk. Az osztott kezelésnél a második posztemergens kezelés az első állománypermetezést követő harmadik héten történt. Kontrollként kapálatlan-abszolút kontrollt, valamint csak posztemergens technológiában részesült kontrollt használtunk, emellett külön csak preemergens alapkezelésben részesült parcellákat is alkalmaztunk az összehasonlíthatóság érdekében. Betakarítás alkalmával kaszattermést (t/ha), laboratóriumi körülmények között olajtartalmat (%) mértünk, a kapott adatokból olajtermést (kg/ha) határoztunk meg. A szántóföld meghatározó gyomnövényzete a 2009-es évben: Ambrosia artemisiifolia, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Hibiscus trionum. A gyomirtó hatás értékelését három időpontban végeztük el: preemegens kezelést követő 14. napon, posztemergens kezelést követő 14. napon és közvetlen betakarítás előtt. A fitotoxikus tüneteket a herbicid kezeléseket követő 7., 14. és 21. napon értékeltük.

7 3. Új tudományos eredmények 1. Az imazamox hatóanyagú Pulsar 40 SL készítmény átmeneti, dózistól függő sárgulást (yellow flash) eredményezett az IMI hibrideken, amely (az engedélyokirat normál dózisában kijuttatva) a napraforgó 8-10 leveles állapotára (kb. két héttel a kezelést követően) teljesen megszűnt. Ugyancsak dózistól függő növekedésgátlást is megfigyeltünk, amely csak később, a virágzás idejére normalizálódott. A fitotoxikus tünetek intenzitását a kijuttatást követő időjárási tényezők (csapadék, hőmérséklet) befolyásolták. Hűvösebb időben a fitotoxikus tünetek tovább megmaradtak a növényeken. AZ SU toleráns napraforgó hibridet a tribenuron-metil kezelés még átmenetileg sem károsította. Nem volt látható sem színelváltozás, sem növekedésgátlás. 2. A termésátlagot az alapkezelésektől függetlenül az imazamox és tribenuron-metil hatóanyagú normál és dupla dózisú kezelések nem befolyásolták jelentősen. AZ NK Meldimi kaszattermését az egyes herbicid kezelések szignifikánsan növelték. Az NK Neoma és a Rimisol hibridek esetében szignifikáns különbség nem volt kimutatható a kezeletlen, gyomos kontrollhoz képest. A tribenuron-metil hatóanyag esetében a normál dózis nem okozott statisztikailag kimutatható eltéréseket, viszont a kijuttatás gyakorisága (dupla dózis, osztott kezelés) szignifikáns különbségeket eredményezett a kezeletlen, gyomos kontrollhoz viszonyítva. 3. A kaszatok olajtartalmát az imidazolinon toleráns napraforgó hibridek (NK Meldimi, NK Neoma, Rimisol) esetében a herbicidkezelések a kapálatlan, gyomos kontrollhoz képest szignifikánsan nem befolyásolták. AZ SU hibrid (PR63E82) esetében a tribenuron-metil normál és dupla dózisa osztott kezelésben szignifikáns eltéréseket okozott a kontrollhoz képest. Egyes alapkezelések után az osztott posztkezelés az olajtartalom szignifikáns növekedését eredményezte. 4. A kaszatok hektáronkénti olajtermését az imidazolinon toleráns napraforgó hibridek közül az NK Neoma és a Rimisol hibrid esetében a herbicidkezelések a kapálatlan, gyomos kontrollhoz képest szignifikánsan nem befolyásolták. Az NK Meldimi

8 esetében szignifikáns olajtermés növekedés volt kimutatható az imazamox feles és normál dózisában kijuttatva. AZ SU hibrid (PR63E82) esetében a csak posztemergens technológiában részesített parcelláknál a normál dózis kivételével minden esetben szignifikáns különbségeket tapasztaltunk az olajtermés vizsgálata során a kezeletlen kontrollhoz képest A tribenuron-metil hatóanyag a preemergens kijuttatást követően normál dózisban és a normál dózis osztott technológiájában kijuttatva szignifikáns különbséget eredményezett a gyomos kontrollhoz képest. 5. A kapott eredmények statisztikai elemzései során megállapítottuk, hogy azokat a hibridek genetikai jellege és az adott év időjárási körülményei nagyban befolyásolják. 6. Az imazamox gyomokkal szembeni hatékonysága jelentősen függött a gyomfajtól, azok fenológiai állapotától és a herbicid dózisától. Legjobb gyomirtó hatást provokatív kísérletekben a herbicidek háromszoros dózisa biztosította, ezt azonban a hibridekre gyakorolt fitotoxikus hatás és költségtakarékossági okok miatt nem javasoljuk. 7. A hagyományos technológiákban alkalmazott protox-gátlók (bifenox, flumioxazin) erős gyomfertőzés esetén önmagukban nem biztosítanak a gyakorlat számára kielégítő gyomirtó hatást. Ugyanez érvényes a herbicidtoleráns (HT) hibridekben alkalmazott imazamox és tribenuron-metil hatóanyagú készítményekre is. 8. A napraforgó legjelentősebb gyomnövénye, a parlagfű ellen az imazamox és a tribenuron-metil hatóanyagok csak a parlagfű max. 2-4 leveles állapotáig (BBCH 12-14) voltak megfelelő hatékonyságúak.

9 4. Az értekezés témaköréből írt tudományos közlemények, publikációk, előadások Magyar nyelvű lektorált tudományos folyóiratban megjelent közlemények: 1. Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2009): Gyomirtási technológiák hatása herbicid toleráns napraforgó hibridekre. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 10 (1): Vígh T. - Kerekes G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2010): Herbicid toleráns napraforgó hibridek kaszattermésének alakulása különböző herbicid kezelések hatására. Acta Agararia Debreceniensis, Agrártudományi Közlemények, Különszám, 2010/39: Idegen nyelvű, lektorált tudományos folyóiratban megjelent közlemények: 3. Vígh T. - Kerekes G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2012): Comparison of oil-content of IMI- and SU-tolerant sunflower hybrids treated with different herbicides and their efficacy on weeds. Herbologia, 13 : (1): Magyar nyelvű előadások teljes terjedelemben megjelentetve CD-n 4. Vígh T. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2008): Gyomirtási technológiák hatása herbicid toleráns napraforgó hibridekre, különös tekintettel a kaszattermés mennyiségi, minőségi alakulására. XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 03. CD-kiadvány. 5. Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2009): IMI és SU toleráns napraforgó hibridek gyomirtási eredményei. XV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 16. CD-kiadvány. 6. Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2010): IMI toleráns napraforgó hibrid olajtartalmának, kaszattermésének alakulása különböző herbicid kezelések hatására. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, március 25. CD-kiadvány.

10 Magyar nyelvű előadások, poszterek összefoglalói 7. Vígh T. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2008): Gyomirtási technológiák hatása herbicid toleráns napraforgó hibridekre, különös tekintettel a kaszattermés mennyiségi, minőségi alakulására. XVIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, Keszthely, január 30. p Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2009): ALS- gátló herbicidekre toleráns napraforgó hibridek gyomirtási eredményei. Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság A Gyommentes Környezetért Alapítvány 26. találkozója valamint a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája, Salgótarján (Salgóbánya) március Magyar Gyomkutatás és Technológia, 10 (1): pp Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2010): Acetolaktát- szintetáz működést gátló herbicidek gyomirtási eredményei herbicid toleráns napraforgó hibrideken. XX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, Keszthely, január p Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2010): Gyomirtó szerek hatékonyságának vizsgálata IMI és SU napraforgó hibrideken. Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság A Gyommentes Környezetért Alapítvány 27. találkozója valamint a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája, Kaszó, március Magyar Gyomkutatás és Technológia, 11 (1): pp Idegen nyelvű lektorált nemzetközi konferencia kiadványban megjelent összefoglaló 11. Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2010): Effect of weed control technologies on herbicide-tolerant sunflower hybrids. 15th International European Weed Reseaech Society Symposium, Kaposvár, July p. 44.

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

P1114 PIONEER AJÁNLAT A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

P1114 PIONEER AJÁNLAT A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 01 2. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. JANUÁR A TARTALOMBÓL PIONEER AJÁNLAT P1114 ÚJ SILÓKUKORICA HIBRID MITŐL HATÉKONY A DUPONT EXPRESS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA? KORAI KUKORICAHIBRIDEK MÁS SZEMMEL A SZELSŐSÉGES

Részletesebben

Eseménynaptár. tatást kaptak a kukorica piaci viszonyairól,

Eseménynaptár. tatást kaptak a kukorica piaci viszonyairól, 2 2011/1 Fajtaelismerés Újabb három fajtával bõvült a külföldön elismert kalászos gabonák sora. Albániában az állami fajtakísérletek eredményei alapján szeptember 8-án minõsítették az Mv Marsall, Mv Suba

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZŐ NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM) ÉS HERBICIDEK (DUAL GOLD 960 EC, STOMP 330 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES TOXICITÁSA HÁZITYÚK-EMBRIÓKON

KÖRNYEZETSZENNYEZŐ NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM) ÉS HERBICIDEK (DUAL GOLD 960 EC, STOMP 330 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES TOXICITÁSA HÁZITYÚK-EMBRIÓKON PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. habil. Anda Angéla az MTA doktora Témavezető: Dr. habil. Várnagy László az MTA doktora KÖRNYEZETSZENNYEZŐ

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN Feigelné Terék Orsolya Témavezető: Jámborné dr. Benczúr Erzsébet Budapest 2012 A doktori

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Adengo Betanal expert Betanal maxxpro Dicopur Top Finale Gallant Super Huszár aktív Laudis Merlin flexx Monsoon Monsoon active Puma extra Sekator OD Sencor 600 SC Tropotox

Részletesebben

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing GabonaKutató A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 29. évfolyam 1. szám, 2015. január HÍRADÓ Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. 2015 90 éves a Gabonakutató A jogelőd

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON Doktori (PhD) értekezés tézisei SZEGEDI LÁSZLÓ GÖDÖLLŐ 2011 A doktori iskola

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Természetvédelmi Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. KOVÁCS MELINDA egyetemi tanár Témavezető: DR. HANCZ CSABA a mezőgazdasági

Részletesebben

2002/2. XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2002/2. XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2002/2 XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2002/2 Március 6-án a Chilei Köztársaság mezõgazdasági minisztere, Jaime Campos látogatta meg intézetünket és ismerkedett

Részletesebben

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat Kevesebb kockázat nagyobb haszon! 2015 Magról magra, magasabbra bevezető A Limagrain Csoport szántóföldi üzletága, Európa egyik vezető vetőmag piaci szereplője.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BUZSÁKI KAMILLA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY 2011 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növényvédelmi Intézet Herbológiai és Növényvédőszer Kémiai Osztály Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola Doktori iskola vezető: Dr. habil. ANDA ANGÉLA DSc. egyetemi tanár Témavezető: Dr. habil. POLGÁR

Részletesebben

HÍRADÓ. A Bayer 150 éve: a siker kulcsa az innováció és a változás. Bayer CropScience Magazin a modern mezőgazdaság számára 2013 1.

HÍRADÓ. A Bayer 150 éve: a siker kulcsa az innováció és a változás. Bayer CropScience Magazin a modern mezőgazdaság számára 2013 1. HÍRADÓ Bayer CropScience Magazin a modern mezőgazdaság számára 2013 1. A Bayer 150 éve: a siker kulcsa az innováció és a változás A klasszikus Betanal új köntösben Dupla-A technológia új lehetőség a cukorrépa

Részletesebben

FitoNatur Aktív. Növénykondicionáló készítmény. FitoNatur Aktív (1): 27 gyógynövény kivonata FitoNatur Aktív (2): komposztkivonat

FitoNatur Aktív. Növénykondicionáló készítmény. FitoNatur Aktív (1): 27 gyógynövény kivonata FitoNatur Aktív (2): komposztkivonat FitoNatur Aktív Növénykondicionáló készítmény A készítmény kétkomponensű: FitoNatur Aktív (1) és FitoNatur Aktív (2) FitoNatur Aktív (1): 27 gyógynövény kivonata FitoNatur Aktív (2): komposztkivonat Rövid

Részletesebben

Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál

Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál REPCEKATALÓGUS 2013 Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál Az elmúlt évtized egyik legszembetűnőbb trendje a repcetermesztés intenzív felfutása Kelet-Európában. Az aranymezők növekedése Európa-méretű

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2013/2

Növényvédelmi Tippek 2013/2 Növényvédelmi Tippek 2013/2 2 Tartalom z Olvasóhoz 3 3 z Olvasóhoz Kalászosok 5 Ha a termésmaximum a cél: Opera New Kukorica Gyomirtás 8 z Ordax mindig S(z)uper 12 Jumbo Turbo: biztos megoldás a kukorica

Részletesebben

HORMONHATÁSÚ GYOMIRTÓ SZEREK A NÖVÉNYVÉDELEMBEN

HORMONHATÁSÚ GYOMIRTÓ SZEREK A NÖVÉNYVÉDELEMBEN HRMNHATÁSÚ GYMIRTÓ SZEREK A NÖVÉNYVÉDELEMBEN 2,4-D diklórprop MCPA mekoprop MCPB 2,4-DB BEVEZETÔ A növényi anyagcsere szabályozásának egyik legfontosabb vegyületcsoportja a növényi hormonoké. Ezek a sejtosztódást,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISE

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISE DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISE VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. BUZÁS GYULA A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS ÖSSZEHANGOLT

Részletesebben

10.15 Beszámoló a Magyar Gyomkutató Társaság 2008. évi tevékenységéről Kazinczi Gabriella Magyar Gyomkutató Társaság elnöke ELŐADÁSOK

10.15 Beszámoló a Magyar Gyomkutató Társaság 2008. évi tevékenységéről Kazinczi Gabriella Magyar Gyomkutató Társaság elnöke ELŐADÁSOK M E G H Í V Ó Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság A Gyommentes Környezetért Alapítvány 26. találkozójára valamint a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciájára Kedves Tagtársunk! Elnézést kérünk Tőletek,

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

www.vetomagkereskedes.hu

www.vetomagkereskedes.hu CSEMEGEKUKORICA, ZÖLDBORSÓ ÉS ZÖLDBAB FAJTA ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT 2013-2014 Feldolgozoipari prosi.indd 1 2013.07.31. 15:35:12 2 Feldolgozoipari prosi.indd 2 2013.07.31. 15:35:12 Csemegekukorica, zöldborsó

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Irinyiné Oláh Katalin Budapest 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető: Kertészettudományi

Részletesebben

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA Az MTA

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben