DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA Keszthely 2012

2 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kazinczi Gabriella egyetemi tanár GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIÁK HATÁSA HERBICID TOLERÁNS NAPRAFORGÓ HIBRIDEKRE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: VÍGH TÍMEA Keszthely 2012

3 1. A kutatás előzményei, célkitűzései A napraforgó a legfontosabb és legnagyobb területen termesztett olajos növényünk. Növényvédelmi szempontból gyomirtása régóta különösen nehéz feladat, kritikus pontja az egyéves és évelő kétszikű gyomok ellen végzett állománykezelés. A közismerten jó gyomelnyomó képessége ellenére fejlődésének első 4-6 hetes koráig, cm-es állománymagasságig fokozottan érzékeny a gyomosodásra. Az elmúlt években a napraforgó növénynemesítésnek köszönhetően új hibridek előállítására és termesztésbe vonására került sor, melynek eredményeképpen napjainkban már egyre nagyobb területen termesztenek herbicid toleráns napraforgó hibrideket. A termelők jelentős hányada választja az imazamox hatóanyaggal szemben rezisztens napraforgó hibrid felhasználása mellett alkalmazott CLEARFIELD technológiát, valamint a tribenuron-metil toleráns napraforgó hibrideket, melyek előnye, hogy olyan helyekre is lehetségessé vált a napraforgó vetése, ahol eddig a tábla gyomfertőzöttsége miatt nem lehetett napraforgót termeszteni. Mindemellett a fitotoxicitás veszélye nélkül tudjuk ezeket a széles hatásspektrummal rendelkező herbicideket állományban kipermetezni. A gyomok fejlettségére kell csupán odafigyelnünk, a napraforgó fenológiai állapota nem döntő. Mindkét gyomirtási technológia előnye, hogy elsősorban a kétszikű gyomok ellen igazán hatásos, mely azelőtt nem volt megoldott. Mindezek alapján az értekezés fő célkitűzése a herbicid toleráns napraforgó hibridek gyomirtási technológiájának az összehasonlítása volt. Ezen belül vizsgáltuk: - a herbicid tolerancián alapuló technológiát összehasonlítva a hagyományossal, - értékeltük a posztemergens herbicidek fitotoxicitását, - választ kerestünk arra, hogy az alkalmazott gyomirtási technológiák csökkentik-e a napraforgó kaszattermését (t/ha), - az alkalmazott gyomirtási technológiák befolyásolják-e a napraforgó olajtartalmát (%), - az alkalmazott gyomirtási technológiák csökkentik-e a napraforgó olajtermését (kg/ha), - vizsgáltuk az egyes készítmények és kombinációik gyomirtó hatását.

4 2. Anyag és módszer Céljaink megvalósítása érdekében között, három egymást követő évben szabadföldi kisparcellás kísérleteket végeztünk Szeged környékén, a Dow AgroSciences Hungary Kft. telephelyén. A vizsgálatokat köztermesztésben szereplő toleráns napraforgó hibridekkel (IMI: NK Meldimi, NK Neoma, Rimisol és SU: PR63E82) állítottuk be. A kísérleteket négy ismétlésben végeztük, négy soros, hat méter hosszú parcellákban. A parcellák mérete 18 m 2 volt. A napraforgó táblák kétszikű gyomnövényekkel voltak fertőzöttek. A betakarítást Chanpool (2007), illetve Wintersteiger Delta ( ) típusú kisparcellabetakarító kombájnnal végeztük. A termésből laboratóriumi körülmények között parcellánként olajtartalmat határoztunk meg. A 2007 és a 2009-es kísérleti évben olajtermést határoztunk meg az alkalmazott gyomirtási technológiák figyelembevételével. A fitotoxikus tünetek értékelése során a posztemergens kezelések hatására kialakuló fitotoxicitás mértékét szemrevételezés alapján határoztuk meg a BASF által megadott besorolás alapján, melyet egyetlen értékszámmal fejeztük ki. A tünetek felvételezése a posztemergens kezelést követő 7., 14. és 21. napon történt. A vegyszerek kijuttatását kisparcellás precíziós permetező készülékekkel (Pulvirex, Wintersteiger) végeztük el. A kísérletek során alkalmazott herbicideket és herbicid kombinációkat a kultúrnövényre és a gyomnövényekre gyakorolt hatásuk alapján értékeltük. A gyomfelvételezés a Balázs-Ujvárosi módszer alkalmazásával történt. Értékeléskor az abszolút kontrollhoz (kapálatlan kontroll), valamint (2008 és 2009-es években) a csak posztemergens technológiában részesített kontrollhoz viszonyítottuk a vizsgált készítmények hatását. Becsléssel határoztuk meg a kezelések hatékonyságát a kezeletlen kontrollhoz képest. A gyomirtó hatást, a gyomok pusztulásának mértékét százalékban fejeztük ki. A számszerű eredmények meghatározása az EWRS besorolásnak megfelelő, hivatalos skála figyelembevételével történt. A vizsgálatokból származó eredményeket statisztikailag is, egy- és kéttényezős varianciaanalízissel, valamint páronkénti t-próbákkal végeztük, az egyes kezelések hatása közötti eltérések megbízhatóságának igazolása céljából. A hibavalószínűség határa 5% volt.

5 ben beállított kísérletek A 2007-es évben vizsgálataink során kontrollt [kezeletlen (gyomos) kontroll)], valamint hat különböző (fél, normál, 1.5, 2, 2.5, 3 szoros) dózisban kijuttatott herbicideket (imazamox és tribenuron-metil) alkalmaztunk csak posztemergensen, a napraforgó 4-6 leveles állapotában (BBCH 14-16). Két IMI (Rimisol és NK Meldimi) és egy SU (PR63E82) hibridet használtunk a kísérletek során. Betakarítás alkalmával kaszattermést (t/ha), laboratóriumi körülmények között olajtartalmat (%) mértünk, a kapott adatokból olajtermést (kg/ha) határoztunk meg. A fitotoxikus tüneteket a herbicid kezeléseket követő 7, 14. és 21. napon értékeltük. Herbicidek gyomirtó hatását két alkalommal értékeltük (posztemergens kezelést követő 2. héten, illetve betakarítás előtt). A területen fellelhető jelentősebb gyomnövények: Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Hibiscus trionum és Portulaca oleracea voltak. A Rimisol napraforgó hibriden posztemergensen protoporfirinogén-ix oxidáz gátló herbicideket is kijuttatunk normál és dupla dózisban, bifenox és flumioxazin hatóanyaggal, összehasonlítva ezáltal a hagyományos és herbicid toleráns technológiákat ban beállított kísérletek A 2008-as évben a hibridek (IMI: Rimisol, NK Meldimi, SU: PR63E82) már preemergens alapkezelésekben is részesültek (acetoklór+diklormid, oxifluorfen, oxifluorfen+s-metolaklór, fluorkloridon, acetoklór+diklormid+fluorkloridon, fluorkloridon+s-metolaklór, pendimetalin+dimetenamid, S-metolaklór). A napraforgó 4-6 leveles állapotában, a preemergens kezelésekre merőlegesen imazamox (engedélyezett dózisa 45 g hatóanyag/ha) illetve tribenuron-metil (engedélyezett dózisa (22,5 g hatóanyag/ha) hatóanyagú herbicideket juttatunk ki az engedélyokirat egyszeres illetve kétszeres dózisában. Ezen kívül a tribenuronmetil hatóanyagot a gyakorlati ajánlás szerint osztott kezelésben is kijuttattuk. Az osztott kezelésnél a második posztemergens kezelés az első állománypermetezést követő harmadik héten történt. Kontrollként kapálatlan, abszolút kontrollt, valamint csak posztemergens technológiában részesült kontrollt használtunk. Betakarítást követően laboratóriumi körülmények között olajtartalmat (%) mértünk. A fitotoxikus tüneteket a herbicid kezeléseket követő 7, 14. és 21. napon értékeltük. A herbicid

6 kezelések gyomirtó hatásának értékelésekor a gyomokra gyakorolt hatásukat három időpontban értékeltük, hatékonysági százalékot állapítottunk meg a kezeletlen kontrollhoz képest (preemergens kezelést követő 14. napon, posztemergens kezelést követő 14. napon, illetve betakarítás előtt). A kísérleti terület domináns gyomfajai a következők voltak: Ambrosia artemisiifolia, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Orobanche cumana, Portulaca oleracea ben beállított kísérletek A 2009-es évben a hibridek (IMI: NK Neoma, SU: PR63E82) pre-és posztemergens kezelésekben részesültek, amelyek a szintén a gyakorlatban leginkább használatos technológiákat foglalták magukban (acetoklór+diklormid, oxifluorfen, oxifluorfen + S- metolaklór, fluorkloridon, acetoklór+diklormid+fluorokloridon, acetoklór+diklormid+oxifluorfen). A 2008-as év kísérletéhez hasonlóan, a napraforgó 4-6 leveles állapotában, a preemergens kezelésekre merőlegesen imazamox (engedélyezett dózisa 45 g hatóanyag/ha) illetve tribenuron-metil (engedélyezett dózisa (22,5 g hatóanyag/ha) hatóanyagú herbicideket juttatunk ki az engedélyokirat egyszeres illetve kétszeres dózisában.. Ezen kívül a tribenuron-metil hatóanyagot a gyakorlati ajánlás szerint osztott kezelésben is kijuttattuk. Az osztott kezelésnél a második posztemergens kezelés az első állománypermetezést követő harmadik héten történt. Kontrollként kapálatlan-abszolút kontrollt, valamint csak posztemergens technológiában részesült kontrollt használtunk, emellett külön csak preemergens alapkezelésben részesült parcellákat is alkalmaztunk az összehasonlíthatóság érdekében. Betakarítás alkalmával kaszattermést (t/ha), laboratóriumi körülmények között olajtartalmat (%) mértünk, a kapott adatokból olajtermést (kg/ha) határoztunk meg. A szántóföld meghatározó gyomnövényzete a 2009-es évben: Ambrosia artemisiifolia, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Hibiscus trionum. A gyomirtó hatás értékelését három időpontban végeztük el: preemegens kezelést követő 14. napon, posztemergens kezelést követő 14. napon és közvetlen betakarítás előtt. A fitotoxikus tüneteket a herbicid kezeléseket követő 7., 14. és 21. napon értékeltük.

7 3. Új tudományos eredmények 1. Az imazamox hatóanyagú Pulsar 40 SL készítmény átmeneti, dózistól függő sárgulást (yellow flash) eredményezett az IMI hibrideken, amely (az engedélyokirat normál dózisában kijuttatva) a napraforgó 8-10 leveles állapotára (kb. két héttel a kezelést követően) teljesen megszűnt. Ugyancsak dózistól függő növekedésgátlást is megfigyeltünk, amely csak később, a virágzás idejére normalizálódott. A fitotoxikus tünetek intenzitását a kijuttatást követő időjárási tényezők (csapadék, hőmérséklet) befolyásolták. Hűvösebb időben a fitotoxikus tünetek tovább megmaradtak a növényeken. AZ SU toleráns napraforgó hibridet a tribenuron-metil kezelés még átmenetileg sem károsította. Nem volt látható sem színelváltozás, sem növekedésgátlás. 2. A termésátlagot az alapkezelésektől függetlenül az imazamox és tribenuron-metil hatóanyagú normál és dupla dózisú kezelések nem befolyásolták jelentősen. AZ NK Meldimi kaszattermését az egyes herbicid kezelések szignifikánsan növelték. Az NK Neoma és a Rimisol hibridek esetében szignifikáns különbség nem volt kimutatható a kezeletlen, gyomos kontrollhoz képest. A tribenuron-metil hatóanyag esetében a normál dózis nem okozott statisztikailag kimutatható eltéréseket, viszont a kijuttatás gyakorisága (dupla dózis, osztott kezelés) szignifikáns különbségeket eredményezett a kezeletlen, gyomos kontrollhoz viszonyítva. 3. A kaszatok olajtartalmát az imidazolinon toleráns napraforgó hibridek (NK Meldimi, NK Neoma, Rimisol) esetében a herbicidkezelések a kapálatlan, gyomos kontrollhoz képest szignifikánsan nem befolyásolták. AZ SU hibrid (PR63E82) esetében a tribenuron-metil normál és dupla dózisa osztott kezelésben szignifikáns eltéréseket okozott a kontrollhoz képest. Egyes alapkezelések után az osztott posztkezelés az olajtartalom szignifikáns növekedését eredményezte. 4. A kaszatok hektáronkénti olajtermését az imidazolinon toleráns napraforgó hibridek közül az NK Neoma és a Rimisol hibrid esetében a herbicidkezelések a kapálatlan, gyomos kontrollhoz képest szignifikánsan nem befolyásolták. Az NK Meldimi

8 esetében szignifikáns olajtermés növekedés volt kimutatható az imazamox feles és normál dózisában kijuttatva. AZ SU hibrid (PR63E82) esetében a csak posztemergens technológiában részesített parcelláknál a normál dózis kivételével minden esetben szignifikáns különbségeket tapasztaltunk az olajtermés vizsgálata során a kezeletlen kontrollhoz képest A tribenuron-metil hatóanyag a preemergens kijuttatást követően normál dózisban és a normál dózis osztott technológiájában kijuttatva szignifikáns különbséget eredményezett a gyomos kontrollhoz képest. 5. A kapott eredmények statisztikai elemzései során megállapítottuk, hogy azokat a hibridek genetikai jellege és az adott év időjárási körülményei nagyban befolyásolják. 6. Az imazamox gyomokkal szembeni hatékonysága jelentősen függött a gyomfajtól, azok fenológiai állapotától és a herbicid dózisától. Legjobb gyomirtó hatást provokatív kísérletekben a herbicidek háromszoros dózisa biztosította, ezt azonban a hibridekre gyakorolt fitotoxikus hatás és költségtakarékossági okok miatt nem javasoljuk. 7. A hagyományos technológiákban alkalmazott protox-gátlók (bifenox, flumioxazin) erős gyomfertőzés esetén önmagukban nem biztosítanak a gyakorlat számára kielégítő gyomirtó hatást. Ugyanez érvényes a herbicidtoleráns (HT) hibridekben alkalmazott imazamox és tribenuron-metil hatóanyagú készítményekre is. 8. A napraforgó legjelentősebb gyomnövénye, a parlagfű ellen az imazamox és a tribenuron-metil hatóanyagok csak a parlagfű max. 2-4 leveles állapotáig (BBCH 12-14) voltak megfelelő hatékonyságúak.

9 4. Az értekezés témaköréből írt tudományos közlemények, publikációk, előadások Magyar nyelvű lektorált tudományos folyóiratban megjelent közlemények: 1. Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2009): Gyomirtási technológiák hatása herbicid toleráns napraforgó hibridekre. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 10 (1): Vígh T. - Kerekes G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2010): Herbicid toleráns napraforgó hibridek kaszattermésének alakulása különböző herbicid kezelések hatására. Acta Agararia Debreceniensis, Agrártudományi Közlemények, Különszám, 2010/39: Idegen nyelvű, lektorált tudományos folyóiratban megjelent közlemények: 3. Vígh T. - Kerekes G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2012): Comparison of oil-content of IMI- and SU-tolerant sunflower hybrids treated with different herbicides and their efficacy on weeds. Herbologia, 13 : (1): Magyar nyelvű előadások teljes terjedelemben megjelentetve CD-n 4. Vígh T. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2008): Gyomirtási technológiák hatása herbicid toleráns napraforgó hibridekre, különös tekintettel a kaszattermés mennyiségi, minőségi alakulására. XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 03. CD-kiadvány. 5. Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2009): IMI és SU toleráns napraforgó hibridek gyomirtási eredményei. XV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 16. CD-kiadvány. 6. Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2010): IMI toleráns napraforgó hibrid olajtartalmának, kaszattermésének alakulása különböző herbicid kezelések hatására. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, március 25. CD-kiadvány.

10 Magyar nyelvű előadások, poszterek összefoglalói 7. Vígh T. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2008): Gyomirtási technológiák hatása herbicid toleráns napraforgó hibridekre, különös tekintettel a kaszattermés mennyiségi, minőségi alakulására. XVIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, Keszthely, január 30. p Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2009): ALS- gátló herbicidekre toleráns napraforgó hibridek gyomirtási eredményei. Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság A Gyommentes Környezetért Alapítvány 26. találkozója valamint a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája, Salgótarján (Salgóbánya) március Magyar Gyomkutatás és Technológia, 10 (1): pp Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Kazinczi G. (2010): Acetolaktát- szintetáz működést gátló herbicidek gyomirtási eredményei herbicid toleráns napraforgó hibrideken. XX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, Keszthely, január p Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2010): Gyomirtó szerek hatékonyságának vizsgálata IMI és SU napraforgó hibrideken. Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság A Gyommentes Környezetért Alapítvány 27. találkozója valamint a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája, Kaszó, március Magyar Gyomkutatás és Technológia, 11 (1): pp Idegen nyelvű lektorált nemzetközi konferencia kiadványban megjelent összefoglaló 11. Vígh T. - Kerekes G. - Mészáros G. - Hoffmann R. - Kazinczi G. (2010): Effect of weed control technologies on herbicide-tolerant sunflower hybrids. 15th International European Weed Reseaech Society Symposium, Kaposvár, July p. 44.

Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) 27. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája

Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) 27. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) 27. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája Kaszó, 2010. március 4-6. A 2010-es évben már második alkalommal

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A Cheminova Magyarország Kft. gyomirtó szer kínálatát megvizsgálva, jól látható, hogy kukoricában, kalászosokban vagy repcében is arra törekszik, hogy több választási lehetôséget

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növényvédelmi Intézet. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növényvédelmi Intézet. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növényvédelmi Intézet Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Kocsis László egyetemi tanár Témavezetı: Dr. NÁDASYNÉ Dr. IHÁROSI

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Napraforgó. Az első naptól a betakarításig

Napraforgó. Az első naptól a betakarításig Napraforgó Az első naptól a betakarításig 2013-ban tovább emelkedett a napraforgó vetésterülete. A sikeres termesztést döntően meghatározzák a következő technológiai elemek: kezdeti gyors fejlődés biztosítása

Részletesebben

A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának

A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 18. Konferenciájának Részletes programja Kedves Tagtársaink! Mint

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁDÁMSZKI TAMÁS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁDÁMSZKI TAMÁS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁDÁMSZKI TAMÁS MOSONMAGYARÓVÁR 2015 1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Növénytermesztési Intézet Wittmann Antal Növény-,

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

Pioneer napraforgóhibridek

Pioneer napraforgóhibridek 2012.12.07. AKTUALITÁSOK Pioneer napraforgóhibridek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra van

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Napraforgó növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. Express 50 SX : kizárólag Express toleráns napraforgóban

Részletesebben

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG)

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) E x p r e s s 5 0 S X Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) hatóanyag: 500 g/kg (50% m/m) tribenuron-metil Kizárólag a DuPont-tól! Az emberi egészség

Részletesebben

JELENTÉS. Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról

JELENTÉS. Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról JELENTÉS Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról Veszprémi Egyetem Georgikon Mg.tud. Kar, Keszthely Burgonyakutatási Központ 2005 Bevezetés:

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

Kiemelkedően magas kaszattermés és olajtartalom, kiemelt peronoszpóra rezisztencia

Kiemelkedően magas kaszattermés és olajtartalom, kiemelt peronoszpóra rezisztencia Napraforgó Tutti KÖZÉP-KORAI ÉRÉSŰ - MAGASOLAJSAVAS - HAGYOMÁNYOS GYOMIRTÁSÚ HIBRID TELITALÁLAT Rekord terméspotenciál, tökéletes alkalmazkodóképesség A Tutti az NK Kondi magasolajsavas változata, így

Részletesebben

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról KUTATÁSI JELENTÉS Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról Készítette: Futó Zoltán főiskolai docens Mezőtúr, 2006. ANYAG ÉS MÓDSZER A kísérletet az EM Magyarország Kft együttműködésével

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 31. találkozójára. valamint a

M E G H Í V Ó. A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 31. találkozójára. valamint a M E G H Í V Ó A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 31. találkozójára valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 20. Konferenciájára Kedves Tagtársaink! A szokásos

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgálatok a virágzás szabályozottságának feltárására az ürömlevelű parlagfűben (Ambrosia artemisiifolia L.

Molekuláris genetikai vizsgálatok a virágzás szabályozottságának feltárására az ürömlevelű parlagfűben (Ambrosia artemisiifolia L. Molekuláris genetikai vizsgálatok a virágzás szabályozottságának feltárására az ürömlevelű parlagfűben (Ambrosia artemisiifolia L.) NAGY ERZSÉBET MÁTYÁS KINGA KOLICS BALÁZS VIRÁG ESZTER KUTASY BARBARA

Részletesebben

VEGYSZERES GYOMIRTÁSA

VEGYSZERES GYOMIRTÁSA 634.0.236.1 Káldy János Takács. István ERDEIFENYŐ FELÚJÍTÁSOK VEGYSZERES GYOMIRTÁSA ANYAG ÉS MÓDSZER Az erdőfelújítások, illetve az átalakításra kijelölt fafajcserés akácosok megfelelő gyomtalanítását

Részletesebben

Napraforgó termesztése parlagfűvel fertőzött területeken Termesztéstechnológiai sarokpontok

Napraforgó termesztése parlagfűvel fertőzött területeken Termesztéstechnológiai sarokpontok Napraforgó termesztése parlagfűvel fertőzött területeken Termesztéstechnológiai sarokpontok A napraforgó legégetőbb gyomproblémája - a rokonsági viszonya és életforma hasonlósága miatt - hazánkban ma a

Részletesebben

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Dr. Lehoczky Éva DSc A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Gyomnövények tápanyagelvonásának tanulmányozása precíziós eljárások és térinformatikai módszerek alkalmazásával

Részletesebben

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek Bálványfa, művelési ágak, herbicidek 2013. október hó 14-15. napja BUGYI Ki minek nem mestere, hóhéra az annak! Szabó Roland Növényvédelmi szakmérnök, gyombiológus Szakmai és termék manager 30/407-9415

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) 26. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája

Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) 26. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) 26. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája Salgóbánya, 2009. március 5-7. A tökéletesen alkalmazkodó gyomnövények

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

DuPont Granstar SuperStar

DuPont Granstar SuperStar DuPont Granstar SuperStar Kalászos gyomirtó szer kombináció Új, gyors hatású kalászos gyomirtó szer kombináció, amely hatékony az összes fontos kétszikû gabona gyomnövény ellen, beleértve a mezei acatot,

Részletesebben

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Tartalomjegyzék Bevezető 4. Napraforgó vetőmagajánlat NK Kondi 10. NK Brio 14. NK Oktava 16. NK Delfi 18. Alexandra PR 20. NK Neoma 22. NK Alego 26.

Részletesebben

T E C H N O L Ó G I A

T E C H N O L Ó G I A NÖVÉNYVÉDELEM 43 (1), 2007 41 T E C H N O L Ó G I A HERBICIDES GYOMSZABÁLYOZÁSI LEHETÔSÉGEK DIREKTVETÉSES KUKORICÁBAN Blaskó Dávid 1 és Holló Sándor 2 1 Szent István Egyetem, Mezôgazdaság- és Környezettudományi

Részletesebben

A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia L.) és a kultúrnövények közötti versengés szabadföldi additív kísérletekben

A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia L.) és a kultúrnövények közötti versengés szabadföldi additív kísérletekben A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia L.) és a kultúrnövények közötti versengés szabadföldi additív kísérletekben KAZINCZI GABRIELLA 1 BÉRES IMRE 1 VARGA PÉTER 2 KOVÁCS IMRE 3 TORMA MÁRIA 3 1 Pannon Egyetem,

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYVÉDELEM Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Alapvető ellentmondás a célfelület heterogén a kezelés homogén Történeti áttekintés Kezdet 60-70-es évek USA (hadiipar)

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Refine 50 SX. formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil

Refine 50 SX. formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil DUPONT Refine 50 SX formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil A Refine széles hatásspektrumú, posztemergens gyomirtó szer kétszikű gyomok irtására, szemes és siló kukoricában,

Részletesebben

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni. Paraj technológia 2015. évi szezon Terület kiválasztás, elővetemény jó kultúrú, gyommentes terület, a korán lekerülő gabonafélék a legmegfelelőbbek, jó levegő- és vízgazdálkodású, könnyen melegedő terület,

Részletesebben

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG)

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 360 g/kg, (36 % m/m) mezotrion 120 g/kg, (12 % m/m) nikoszulfuron 30 g/kg, (3 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA

BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA Napraforgó technológia növényvédelem tapasztalatok 2015. április A Dow AgroSciences információs magazinja napraforgó termesztőknek BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA Olyan készítmény kell, ami száraz

Részletesebben

A számítógép vezérelt környezetkímélő gyomirtás fejlesztési eredményei. Kétéltű járművek a környezetkímélő gyom- és cserjeirtásban

A számítógép vezérelt környezetkímélő gyomirtás fejlesztési eredményei. Kétéltű járművek a környezetkímélő gyom- és cserjeirtásban ÚTON A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ TECHNOLÓGIÁK FELÉ A számítógép vezérelt környezetkímélő gyomirtás fejlesztési eredményei Kétéltű járművek a környezetkímélő gyom- és cserjeirtásban Cégadatok: Alapítás éve: 1982

Részletesebben

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba az előadás témái időjárási tényezők 2010-ben a 2010-es körülmények hatása és nyomon követése egy konkrét védekezési kísérletben tanulságok, amik segíthetnek

Részletesebben

10.15 Beszámoló a Magyar Gyomkutató Társaság 2008. évi tevékenységéről Kazinczi Gabriella Magyar Gyomkutató Társaság elnöke ELŐADÁSOK

10.15 Beszámoló a Magyar Gyomkutató Társaság 2008. évi tevékenységéről Kazinczi Gabriella Magyar Gyomkutató Társaság elnöke ELŐADÁSOK M E G H Í V Ó Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság A Gyommentes Környezetért Alapítvány 26. találkozójára valamint a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciájára Kedves Tagtársunk! Elnézést kérünk Tőletek,

Részletesebben

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT T i t u s 2 5 D F formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG) N hatóanyag: 25 % (m/m%) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/502-1/2012.

Részletesebben

a évi kukoricatermesztési kísérletek eredményei az előző évek adatainak összehasonlításában

a évi kukoricatermesztési kísérletek eredményei az előző évek adatainak összehasonlításában kukoricatermesztőknek extra 47. a 2012. évi kukoricatermesztési kísérletek eredményei az előző évek adatainak összehasonlításában Dr. Széll Endre, Dr. Szél Sándor, Makra Máté Gabonakutató Non-profit Kft.,

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. hét Előadás áttekintése A kukorica vegyszeres gyomirtása. A kukorica fontosabb gyomnövényei. A gyomok

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

Tisztelt Gazdálkodó!

Tisztelt Gazdálkodó! EURALIS HÍRLEVÉL 2011/4. EURALIS VETŐMAG KFT. 1118. Budapest, Rétköz u. 5. Tel.: 06-1-883-8884 Fax: 06-1-883-8885 www.euralis.hu Tisztelt Gazdálkodó! A jó idő érkeztével egyre sűrgetőbbé válik a határban

Részletesebben

A cukorrépa. növényvédelme

A cukorrépa. növényvédelme A cukorrépa növényvédelme A cukorrépa védelme Amikor cukrot teszünk a teánkba, vagy a kávénkba, ritkán gondolunk arra, hogy abban mennyi munka van. Pedig a cukorrépa termesztés talán a legtöbb szakértelmet

Részletesebben

Arccal a parlagfű ellen

Arccal a parlagfű ellen Arccal a parlagfű ellen A nemzetközi parlagfű naphoz kapcsolódó megyei rendezvénysorozat 2013. június Együttműködő partnerek Magyar Növényvédelmi Társaság Gyommentes Környezetért Alapítvány Magyar Gyomkutató

Részletesebben

A napraforgó. növényvédelme

A napraforgó. növényvédelme A napraforgó növényvédelme 2015 A napraforgó A napraforgó a legfontosabb olajnövényünk. Fél millió hektár feletti vetésterületével a harmadik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény Magyarországon.

Részletesebben

Fotó: Németh Mariann. szőlő

Fotó: Németh Mariann. szőlő Fotó: Németh Mariann szőlő napraforgó 272 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 273 275 288 Gyommentes állomány a betakarításig 275 Gyomnövények a napraforgóban 276 A Clearfield gyomirtási rendszer előnyei 277

Részletesebben

A kukorica vegyszeres gyomirtásának

A kukorica vegyszeres gyomirtásának A kukorica vegyszeres gyomirtása Szabó László Hajdú-Bihar Megyei MgSzH, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Debrecen A kukorica vegyszeres gyomirtá sára rendelkezésre álló készítmények, kombinációk, technológiák

Részletesebben

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet 2011 A sikeres kukoricatermesztés egyik fontos tényezője a hatékony, gyomflórához igazodó gyomirtás. A gyomirtószerek elsődleges választási szempontja

Részletesebben

BURGONYA A burgonya gyomnövényei

BURGONYA A burgonya gyomnövényei BURGONYA A burgonya gyomnövényei Klasszikus termőterület: lazább, homokos talaj. Egy időben átcsúszott löszös területekre. Befolyásolja a gyomösszetételt: Jobb talajokon jellemző: DATST, Amaranthus spp.,

Részletesebben

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme Csávázás Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen A vetőmag-forgalmazók a napraforgó-vetőmagot a csírakori kórokozók és a peronoszpórás kártétel elleni megelőző védelem érdekében általában

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tóth Kálmán MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tóth Kálmán MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tóth Kálmán MOSONMAGYARÓVÁR 2015 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET MOSONMAGYARÓVÁR Wittmann Antal Növény-,

Részletesebben

Agroökológiai gyomszabályozás RADICS LÁSZLÓ

Agroökológiai gyomszabályozás RADICS LÁSZLÓ Agroökológiai gyomszabályozás RADICS LÁSZLÓ A gyomszabályozás új vegyszer nélküli módjához a mai gyakorlatban másként kell hozzá állnunk. Az eddigi gyakorlat az alap eljárásokat ismételte, vagy/és kombinálta

Részletesebben

az AGROSOLUTION Magyarországi Képviselete megrendelésére végzett A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE című témáról

az AGROSOLUTION Magyarországi Képviselete megrendelésére végzett A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE című témáról DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és KörnyezetgazdálkodásiKar Növénytudományi Intézet K U T A T Á S I J E L E N T É S az AGROSOLUTION Magyarországi

Részletesebben

VÍGH TÍMEA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY

VÍGH TÍMEA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VÍGH TÍMEA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY 2012 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYTERMESZTÉSI- ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLAVEZETŐ: Dr. Kocsis László

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/837/2/2010 OLDALAK

Részletesebben

Imidazolinon-toleráns nem transzgénikus(!) fajták előállítása és termesztése

Imidazolinon-toleráns nem transzgénikus(!) fajták előállítása és termesztése BIOTECHNOLÓGIA OLÓ I ROVATVEZETŐ: Dr. Heszky László akadémikus Az előző részekben a glifozát (Monsanto) és a glufozinát (Bayer) hatóanyagú gyomirtó szerekkel szemben toleráns transzgénikus növények előállítását

Részletesebben

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT T i t u s 25 DF vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukoricában, silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. Tárgy: MUSTANG SE gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS GRANULÁLT SZERVES-TRÁGYA HATÁSÁNAK ELEMZÉSE

KUTATÁSI JELENTÉS GRANULÁLT SZERVES-TRÁGYA HATÁSÁNAK ELEMZÉSE KUTATÁSI JELENTÉS GRANULÁLT SZERVES-TRÁGYA HATÁSÁNAK ELEMZÉSE ERDŐMARADVÁNYOS CSERNOZJOM TALAJON BEÁLLÍTOTT SZABADFÖLDI KISPARCELLÁS KUKORICA KÍSÉRLETBEN MARTONVÁSÁR 2014 MEGBÍZÓ: GRAMEN KFT., BUDAPEST

Részletesebben

Mai szemmel a Panicum miliaceum L. alakkörének hazai taxonjairól

Mai szemmel a Panicum miliaceum L. alakkörének hazai taxonjairól Mai szemmel a Panicum miliaceum L. alakkörének hazai taxonjairól MAGYAR LÁSZLÓ 1 KIRÁLY GERGELY 2 1 Sumi Agro Hungary Kft., Budapest 2 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron Az elmúlt évtizedben

Részletesebben

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET,

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, BADACSONY BESZÁMOLÓ JELENTÉS A szőlőültetvényben, kisparcellás kísérlet keretében, a Symbivit nevű, mikorrhiza gombát tartalmazó mikrobiológiai készítmény vizsgálatának

Részletesebben

Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI

Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezetmérnöki BSc szak (2007-2011) Környezettechnológia

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására

Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására Hatóanyag tartalom: 480,0 g/l bentazon (40,4 m/m %) Szerforma: SL vízoldható koncentrátum Engedélyokirat

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál. Észak- Amerika. Európa. Kína. India. Ausztrália

Tartalomjegyzék. Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál. Észak- Amerika. Európa. Kína. India. Ausztrália 2016 REPCEKATALÓGUS Tartalomjegyzék VILÁGSZÍNVONALÚ REPCENEMESÍTÉS A DUPONT PIONEER-NÁL... 3 FEHÉRPENÉSZES SZÁR- ÉS BECŐROTHADÁS... 4 A REPCE FÓMÁS BETEGSÉGE...5 A MŰTRÁGYÁZÁS, REGULÁTOROZÁS ÉS GYOMIRTÁS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. 319 Növekedésszabályozás. 309 Gyomirtás. 328 Gombabetegségek elleni védekezés. 309 Gyomnövények a repcében

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. 319 Növekedésszabályozás. 309 Gyomirtás. 328 Gombabetegségek elleni védekezés. 309 Gyomnövények a repcében szőlő repce 306 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 307 309 309 Gyomnövények a repcében 310 a hagyományos repce gyomirtása BUTISAN STARRAL 310 Széles hatásspektrum 310 Rugalmas felhasználás 310 Tartós hatás

Részletesebben

Levélfelület-index és albedó változása légköri kadmium szennyezés hatására kukorica növényen 2010 és 2011 között

Levélfelület-index és albedó változása légköri kadmium szennyezés hatására kukorica növényen 2010 és 2011 között Levélfelület-index és albedó változása légköri kadmium szennyezés hatására kukorica növényen 2010 és 2011 között Illés Bernadett Anda Angéla PE GK Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék Budapest, 2012.

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként

A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1-4. füzet, pp. 196 205. A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként PROKSZÁNÉ PAPLÓGÓ ZSUZSANNA SZÁNIEL IMRE Napjainkban a

Részletesebben

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait! Sharpen 330 EC Gyomirtó permetezőszer kalászosok, rizs, kukorica, napraforgó, zöldborsó, száraz borsó, lóbab, szója, dohány, lucerna, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, zeller, paradicsom, paprika, káposzta,

Részletesebben

Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben. Összefoglalás

Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben. Összefoglalás TALAJTANI VÁNDORGYŰLÉS VIII. szekció, Tápanyag-gazdálkodás, talajkémia 301 306 Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben Lehoczky Éva 1 *, Kamuti Mariann 1, Sándor Renáta 1, Mazsu Nikolett

Részletesebben

Kedves Partnerünk! Cégismertetô

Kedves Partnerünk! Cégismertetô 2015 Kedves Partnerünk! Üdvözlöm az Euralis csapata nevében a repce szezon küszöbén. Megszokhatta tôlünk, hogy minden évben valamilyen újdonsággal állunk elô. Az elmúlt évben nagy sikerrel vezettük be

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp..registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

Clearfield Plus Gyomirtási rendszer 1. Bevezetés

Clearfield Plus Gyomirtási rendszer 1. Bevezetés Maximalistáknak Gyomirtási rendszer 1 Bevezetés A BASF Magyarországon 2005-ben vezette be napraforgóban a Clearfield gyomirtási rendszert, amely néhány éven belül a termesztéstechnológia nélkülözhetetlen

Részletesebben

Repce vetőmag ajánlat

Repce vetőmag ajánlat D E Repce vetőmag ajánlat 2 012 Káprázatos termés Kirobbanó Optimális zöldtömeg L E K A B A R E P C Télálló Kipergésbiztos Egészséges 2 DEKALB 100 év innováció A DEKALB márka ma a világon mindenütt, így

Részletesebben

Dr. Reisinger Péter publikációk jegyzéke. A kandidátusi fokozat megszerzése (1988) előtt

Dr. Reisinger Péter publikációk jegyzéke. A kandidátusi fokozat megszerzése (1988) előtt Tudományos könyvek: - Atlaszok, térképek: - Könyvfejezet: - Tudományos cikkek: Dr. Reisinger Péter publikációk jegyzéke A kandidátusi fokozat megszerzése (1988) előtt Reisinger P. (1977): A gyomfelvételezési

Részletesebben

Szakszerű választás, ésszerű megoldás!

Szakszerű választás, ésszerű megoldás! Szakszerű választás, ésszerű megoldás! Magas olajsav tartalmú /HO/ NAPRAFORGÓ VETŐMAG- és technológia AJÁNLAT 2015. Tisztelt Partnerünk! A magas olajsavtartalmú napraforgó a jövő egészséges étolajfogyasztásának

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TALAJTAKARÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE PARADICSOMTERMESZTÉSBEN PUSZTAI PÉTER

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TALAJTAKARÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE PARADICSOMTERMESZTÉSBEN PUSZTAI PÉTER DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TALAJTAKARÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE PARADICSOMTERMESZTÉSBEN PUSZTAI PÉTER Témavezető Dr. Radics László Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Részletesebben

REZISZTENCIA A HERBICIDEKKEL SZEMBEN

REZISZTENCIA A HERBICIDEKKEL SZEMBEN REZISZTENCIA A HERBICIDEKKEL SZEMBEN A tolerancia fogalma: Egész fajra jellemző tulajdonság. Adott faj egyedei képesek elviselni a herbicidet valamilyen morfológiai, élettani tulajdonságuknak köszönhetően.

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

TAVASZI VETÔMAG AJÁNLAT

TAVASZI VETÔMAG AJÁNLAT TAVASZI VETÔMAG AJÁNLAT 2016 Tartalom Bevezetô... 3 Roots Power... 4 Tropical Dent... 5 KUKORICA Termékáttekintés... 6 ES Sigma, ES Cubus... 7 ES Flato... 8 ES Mosquito... 9 ES Touareg... 10 Harmonium...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 32. találkozójára. valamint a

M E G H Í V Ó. A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 32. találkozójára. valamint a M E G H Í V Ó A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 32. találkozójára valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 21. Konferenciájára Kedves Tagtársaink! A szokásos

Részletesebben