PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növényvédelmi Intézet. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növényvédelmi Intézet. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola"

Átírás

1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növényvédelmi Intézet Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Kocsis László egyetemi tanár Témavezetı: Dr. NÁDASYNÉ Dr. IHÁROSI ERZSÉBET egyetemi docens KOMPETÍCIÓS ÉS HERBICIDHATÁS VIZSGÁLATOK ZÖLDBORSÓBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: WÁGNER GÁBOR Keszthely 2012

2 1.A kutatás elızményei, célkitőzései A gyomnövények visszaszorítására való törekvés a növénytermesztéssel közel egyidıs feladat. A kémiai gyomirtás néhány évtizedes múltra tekint vissza, iparszerő alkalmazása a trágyázáshoz hasonlóan jelentıs termésnövekedéshez vezetett. A herbicidek vezetı helyet foglalnak el a gyomszabályozás rendszerében. Jelentıségük rendkívül nagy a gyomnövények okozta károk csökkentésében. Az integrált gyomszabályozást megalapozó tápanyagversengés vizsgálata nagy jelentıséggel bír a zöldborsó termesztés szempontjából. A trágyázás szintje hatással van a borsó és gyomnövények kompetíciójára eltérı tápanyagfelvételük nyomán. Kutatások bizonyítják, hogy a gyomnövények gyakran gyorsabban és nagyobb mennyiségben képesek felvenni a tápanyagokat, mint a kultúrnövények és ez kezdeti fejlıdésükben kompetíciós elınyt jelent. Munkánk célja volt a borsó kompetitív képességének tanulmányozása eltérı gyomdenzitás mellett különbözı gyomnövényekkel szemben. A gyomsőrőség növelésének vizsgálata a borsó vegetatív fejlıdésére. A kompetíció nyomon követése pre- és posztemergens herbicidek alkalmazása mellett. Az emelkedı dózisú nitrogéntrágyázás hatásának tanulmányozása a borsó és a gyomnövények versengésére. 2

3 A borsó nitrogén-reakciójának vizsgálata. Növekvı nitrogén ellátottsági körülmények között a növekedési paraméterek, termésadatok mérése. A talajból felvett nitrogén, foszfor és a kálium megoszlása a borsó és a gyomnövények között. A különbözı pre- és posztemergens herbicidek hatásának elemzése a zöldborsó növekedési paramétereire, termés adataira. A borsó gyomosodásának vizsgálata eltérı herbicid kezelések alkalmazásakor. A herbicidek gyomirtó hatásának értékelése. Új, borsóban még nem engedélyezett gyomirtó szer hatásának és fitotoxicitásának tanulmányozása. A borsó herbicid érzékenységének vizsgálata emelt dózisú pre- és posztemergens herbicidek alkalmazásakor. 3

4 2. Anyag és módszer 2.1. Üvegházi tenyészedényes kísérletek Tápanyag és herbicid hatás kísérletünket a Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézetének üvegházában állítottuk be Ramann-féle barna erdıtalajon ban öt, 2007-ben három különbözı hatásmechanizmusú herbicid és növekvı adagú nitrogénkezelések kölcsönhatását vizsgáltuk a zöldborsó növekedésére, termésére. A nitrogénkezelések 27 %-os nitrogén tartalmú pétisó formájában adagoltuk a következı módon: N 0 = 0 mg/kg talaj, N 1 = 100 mg/kg talaj, N 2 = 200 mg/kg talaj, melyet 2007-ben N 3 = 300 mg/kg talaj kezeléssel egészítettünk ki. A gyomirtó szerek közül 2006-ban 4 preemergensen (Afalon Dispersion, Command 48 EC, Sencor 70 WG, Pledge 50 WG), 1 posztemergensen alkalmazható (bentazon hatóanyagú Basagran). A Pledge 50 WP borsóban nem rendelkezik engedéllyel, de egy másik hüvelyesben, a szójában alkalmazható. Az ott engedélyezett dózist használtuk ben három preemergens herbicidet vizsgáltunk (Command 48 EC, Pledge 50 WP, Stomp 330). A kísérletekbıl a borsó 2-4 leveles állapotában és terméséréskor mintát vettünk és elvégeztük a hajtáshossz, hajtás friss és száraztömeg, termés friss és száraztömeg, hajtás és termés nitrogén, foszfor és kálium koncentráció meghatározását. A hajtáshossz, hajtás friss és száraztömeg, termés friss és száraztömeg megállapítására egyszerő méréseket alkalmaztunk. 4

5 Kénsavas feltárást követıen az összes nitrogéntartalom meghatározása Kjeldahl módszerrel, a növényi foszfor-koncentrációé 430 nm-es hullámhosszon spektrofotometriásan, a káliumtartalomé 760 nm-es hullámhosszon lángfotometriás eljárással történt. Az SzD 5% értékének meghatározása varianciaanalízis alkalmazásával SPSS 9.0 for Windows programcsomag segítségével történt Szabadföldi kisparcellás kísérletek A herbicidek gyomirtó és fitotoxikus hatásának tanulmányozására szabadföldi kísérletet állítottuk be Keszthelyen a Pannon Egyetem Georgikon Tanüzem KHT. ban kisparcellákon, egytényezıs véletlen blokk elrendezésben, 2006-ban, 2007-ben és 2009-ben, melyekben azokat a herbicideket és nitrogén mőtrágyázási szinteket alkalmaztuk, mint a tenyészedényes kísérletek során. A kísérletekbıl a borsó 2-4 leveles állapotában, virágzás kezdetén és terméséréskor mintát vettünk és elvégeztük a hajtáshossz, hajtás friss és száraztömeg, termés friss és száraztömeg, hajtás és termés nitrogén, foszfor és kálium koncentráció meghatározását. A méréseket a tenyészedényes kísérleteknél leírtakkal azonos módon végeztük el. A gyomfelvételezéseket 3 idıpontban (a borsó 2-4 leveles állapotában, virágzáskor és éréskor) végeztük a parcellák teljes felületén, mely során Balázs-Ujvárosi felvételezési módszerrel értékeltük a gyomborítást. 5

6 2.3. Tenyészedényes kísérlet a borsó és gyomnövényei közötti kompetíció tanulmányozására Additív kompetíciós vizsgálatunkat 2006-ban a Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézetének üvegházában állítottuk be a borsó és négy gyomnövénye között. A kísérletben szereplı gyomnövények a következık voltak: vadrepce (Sinapis arvensis L.), szırös disznóparéj (Amaranthus retroflexus L.), fehér libatop (Chenopodium album L.), kakaslábfő (Echinochloa crus-galli (L.) P.B.). A gyomnövények kompetícióját háromféle egyedszám mellett vizsgáltuk: 5, 10 ill. 15 db növény/tenyészedény. A növényeket 6 hétig neveltük, majd a lebontást követıen mértük a következı paramétereket: 1. borsóhajtások hossza (cm/növény) 2. borsóhajtások friss- és száraztömege (g/növény) 3. gyomnövények friss- és száraztömege (g/növény) 4. borsó és a vadrepce levélterülete (cm 2 /növény) A levélterület mérése LI-COR LI-3000 típusú levélterület mérıvel történt. A kísérleti eredmények feldolgozása során az egytényezıs varianciaanalízist alkalmaztuk. 6

7 3. Eredmények A borsó és vadrepce (Sinapis arvensis L.), szırös disznóparéj (Amaranthus retroflexus L.), fehér libatop (Chenopodium album L.), kakaslábfő (Echinochloa crus-galli (L.) P.B.) közötti addíciós kompetíciós vizsgálatunkban az E. crus-galli 10 db/tenyészedény és a S. arvensis 5 db/tenyészedény egyedsőrősége csökkentette legjobban a borsó friss és száraztömegét. A legerısebb kompetitítornak a S. arvensis bizonyult, ez a gyomfaj képezte a legtöbb szárazanyagot, a többi gyomfajhoz, illetve a borsóhoz viszonyítva is. A borsó levélterületét 5 db vadrepce csökkentette leginkább a kontrollhoz képest ben és 2009-ben szabadföldi kísérletben a nitrogén-kezelések biomassza-tömeget növelı hatását tapasztaltuk a mintavételek illetve lebontások során egészen 200 kg/ha nitrogén mőtrágya dózisig, e felett már csökkenés volt megfigyelhetı. A kísérlet eredményei azt mutatják, hogy növekvı nitrogén adagok hatására kismértékben csökken a termés friss tömege a herbiciddel nem kezelt növények esetén. Az alkalmazott Pledge 50 WP, Command 48 EC és Stomp 330 herbicidek kismértékben növelték a termés biomasszáját a gyomkonkurencia kikapcsolása miatt. A gyomfelvételezések eredményei alapján a legnagyobb borítási értékkel a Chenopodium album szerepelt és szintén fontos gyomfaj volt még a Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, Abuthilon theophrasti, 7

8 Galinsoga parviflora. A Command 48 EC+Basagran és Stomp 330+Basagran kezelések adták a legjobb gyomirtó hatást. A tenyészedényes tápanyag és herbicid hatás kísérletünkben a borsó korai, 2-4 leveles stádiumában az alkalmazott herbicidek többsége visszavetette a hajtások hosszirányú növekedését, friss tömegét. A herbicidek kétszeres dózisai okozták a legnagyobb csökkentést, így az Afalon Dispersion, a Pledge 50 WP és a Sencor 70 WG. A nitrogén dózisok emelése növelte a növénymagasságot, a biomassza tömeget és csökkentette a kezelések közötti különbségeket. A kísérlet eredményei azt mutatják, hogy növekvı nitrogén adagok hatására kismértékben nıtt a termés friss tömege a herbiciddel nem kezelt növények esetén, míg a herbicidek kétszeres dózisai jelentısen mérsékelték a termést. A borsó 2-4 leveles korában nitrogénkezelés nélkül a hajtások átlagos nitrogéntartalma 2,54 %, mely 3,05 %-ra emelkedett 100 mg/kg nitrogén hatására. A herbicidek kétszeres dózisai kissé növelték a hajtások nitrogén koncentrációját. Nitrogén kijuttatás nélkül az Afalon Dispersion, Pledge 50 WP és a Basagran szignifikánsan növelték a nitrogén koncentrációt. Az Afalon Dispersion kezelés minden nitrogén szinten megnövelte a hajtások nitrogén koncentrációját, mely összefüggésben van a biomasszatömeg csökkentı hatásával. A herbicid kezelésben nem részesült növények foszfor és kálium koncentrációja a nitrogén dózisok növelésével az aránytalan tápelem ellátottság révén csökkent. 8

9 3. Új tudományos eredmények 1. A kísérletek eredményei alapján bebizonyosodott, hogy a borsó eltérı herbicid érzékenységgel rendelkezik a különbözı herbicidekkel szemben. A herbicid érzékenységben tapasztalt különbségek a borsó növekedési paramétereiben (friss és száraz tömeg, hajtáshosszúság) és termésében nyilvánultak meg. A borsó a linuron hatóanyagú Afalon Dipersionnal szemben bizonyult érzékenynek különösen kétszeres dózis alkalmazásakor és a kívántnál több bemosó csapadék hatására. Ez a készítmény 35-90% terméstömeg csökkenést idézett elı 2. A tenyészedényes kísérletek eredményei alapján 100 mg/kg nitrogénadag szignifikánsan növelte a 2-4 leveles borsó hajtásainak nitrogén koncentrációját, a 200 mg/kg már csökkentette. Éréskor a 200 mg/kg nitrogént is tudta hasznosítani a növény. 3. A 2-4 leveles borsónövények foszfor koncentrációja a nitrogén dózisok 0-ról 100 mg/kg-ra történı növelésével az aránytalan tápelem ellátottság révén mintegy 25%-kal csökkent. A nitrogén ellátottság 300 mg/kg-ra történı emelésével közel 40 %-os csökkenést figyeltünk meg a foszfor tartalomban. 4. A herbicidekkel nem kezelt borsó kiegészítı nitrogén ellátás nélkül a következı nitrogén koncentrációkat tartalmazta: 2-4 leveles állapotban hajtásban: 2,54-4,18 %, éréskor hajtásban: 1,31-1,75 %, termésben: 3,0-4,06 %. 9

10 5. A tenyészedényes kísérletek eredményei alapján a herbicidek szignifikánsan növelték a borsóhajtások nitrogéntartalmát a biomasszaprodukció csökkentése révén, különösen kétszeres dózis alkalmazásakor. Az Afalon Dispersion és a Command 50 WP herbicidek a termések nitrogéntartalmát magas nitrogénellátás esetén 8-25 %-kal növelték a herbicid nélküli kezelésekhez képest. A termések nitrogén tartalmát a flumioxazin tartalmú Pledge 50 WP mintegy 10 %-kal növelte. 6. A szabadföldi kisparcellás kísérletekben a fehér libatop nitrogéntartalma az emelkedı nitrogéndózisokkal egyenes arányban növekedett. A tápanyagokért folytatott kompetícióban a borsó több nitrogént épített be 100 és 200 kg/ha nitrogén adag alkalmazásakor, mint a libatop. 300 kg/ha nitrogén mennyiséget a borsó már nem tudta hasznosítani, míg a fehér libatop tízszer annyi nitrogént vettel fel, mint a borsó. 7. A kompeticiós kísérlet eredményei azt mutatják, hogy tenyészedényenként 10 db kakaslábfő illetve 5 db vadrepce 11%-kal csökkentette a borsó friss hajtástömegét. A legerısebb kompetítornak a vadrepce bizonyult több szárazanyagot képzett, mint a borsó és levélterület csökkentı hatása 15% volt. 8. A zöldborsóban végzett gyomfelvételezések eredményei alapján megállapítottuk, hogy a nitrogénadagok növelésével arányosan emelkedik a gyomnövények borítása, míg fajszáma csökken. A kísérletekben a legnagyobb borítási értékkel a nitrofil fehér libatopot (Chenopodium album L.) felvételeztük. A legjobb 10

11 gyomirtó hatást a Command 48 EC+Basagran és Stomp 330+Basagran kezelések adták. 11

12 4. Az értekezés témakörében írt tudományos közlemények, publikációk, elıadások Magyar nyelvő, lektorált tudományos folyóiratban megjelent cikk: Nádasyné I. E. - Wágner G. (2004): A borsó herbicidérzékenységének vizsgálata. Magyar Gyomkutatás és Technológia, V. évfolyam 1. szám, Wágner G. Nádasyné I. E. (2006): Herbicidek fitotoxicitás vizsgálata zöldborsón. Magyar Gyomkutatás és Technológia, VII. évfolyam 2. szám, Wágner Gábor Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2008): A zöldborsó és néhány fontosabb gyomnövénye közötti kompetíció vizsgálata tenyészedényes kísérletben. Növényvédelem, 44. (1): Wágner Gábor - Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2009): A borsó és a gyomnövények tápanyag kompetíciója. Agrokémia és Talajtan, 58. (1): Idegen nyelvő, lektorált tudományos folyóiratban megjelent cikk: 12

13 E. Nádasy G. Wágner (2005): Dry matter production of green pea influenced by herbicides, Cereal Research Communications, 33. (1): G. Wágner E. Nádasy (2006): Changing of chemical weed control of green pea considering environmental protection in Hungary. Cereal Research Communications, 34. (1): G. Wágner E. Nádasy (2006): Effect of pre-emergence herbicides on growth parameters of green pea. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 71. (3a): G. Wágner, E. Nádasy (2007): Study regarding the competition between green pea and its summer annual weeds. Analele Universitatii Din Oradea, Fascicula Agricultura-Horticultura, ed. Universitatii Din Oradea 13. (13): G. Wágner E. Nádasy (2007): Competition for nutrients between weeds and green pea. Cereal Research Communications, 35. (2): G. Wágner E. Nádasy (2009): Interaction between nutrition and herbicide application in pea culture. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 40 (01-06),

14 G. Wágner E. Nádasy (2010): Influence of nitrogen and herbicide treatments on the nitrogen uptake of pea and Chenopodium album (L.). Acta Agronomica Hungarica, 58 (2), Konferencia elıadások teljes terjedelemben magyar nyelven: Wágner Gábor Nádasyné I. E. (2007): A zöldborsó gyomosodása különbözı herbicid kezelésekben. XVII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa, Wágner Gábor Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2009): Tápanyagok és herbicidek kölcsönhatásának vizsgálata tenyészedényes kísérletben. XIX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa, Konferencia elıadások teljes terjedelemben angol nyelven: G. Wágner E. Nádasy (2006): Study of phytotoxicity of herbicides on green pea. 4 th International Plant Protection Symposium at Debrecen University, (11 th Trans-Tisza Plant Protection Forum), Debrecen, Proceedings, E. Nádasy D. Szám Zs. Sümegi G. Wágner G. Kazinczi L. Labancz (2007): Problems and experience of chemical weed control of green pea in Hungary. IOBC /wprs Bulettin, 30 (8):

15 Elıadás összefoglalók magyar nyelven: Nádasyné I. E. - Wágner G. (2004): A zöldborsó preemergens herbicidekkel szembeni érzékenysége. XIV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa, Keszthely, 43. Wágner G. Nádasyné I. E. (2004): A zöldborsó herbicid érzékenysége, mint a vegyszerválasztás egyik meghatározója. XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia kiadványa, Keszthely, 113. Wágner G. - Nádasyné I. E. (2006): A borsó herbicid-választékának változása az elmúlt 20 évben. XLVIII. Georgikon Napok kiadványa, Keszthely 131. Wágner Gábor Nádasyné I. E. (2007): A zöldborsó és néhány fontosabb gyomnövénye közötti kompetíció vizsgálata tenyészedényes kísérletben. 53. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, 59. Wágner Gábor Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2008): A borsó és a gyomnövények versengése nitrogénkezelések hatására. 50. Georgikon Napok kiadványa, Keszthely

16 Elıadás összefoglalók angol nyelven: G. Wágner E. Nádasy (2007): Effect of herbicides on green pea s weed flora. 59 th International Symposium on Crop Protection, Abstracts, May 22, 2007, Gent, Belgium, 142. G. Wágner E. Nádasy (2007): Interaction between nutrition and herbicide application in pea culture. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Program and Abstract Book, June, 2007, Budapest, Hungary, 33. Magyar nyelvő, ismeretterjesztı folyóiratban megjelent cikk: Wágner Gábor Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2008): A borsó gyomnövényei, gyomirtása és gyomirtószer választéka. Agrofórum, 19. (2):

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA Keszthely 2012 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Részletesebben

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Dr. Lehoczky Éva DSc A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Gyomnövények tápanyagelvonásának tanulmányozása precíziós eljárások és térinformatikai módszerek alkalmazásával

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ISKOLAVEZETŐ: DR. HABIL. ANDA ANGÉLA egyetemi tanár, az MTA doktora A MANDULAPALKA (CYPERUS ESCULENTUS

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

WÁGNER GÁBOR PANNON EGYETEM, GEORGIKON KAR, KESZTHELY

WÁGNER GÁBOR PANNON EGYETEM, GEORGIKON KAR, KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS WÁGNER GÁBOR PANNON EGYETEM, GEORGIKON KAR, KESZTHELY 2012 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növényvédelmi Intézet Herbológiai és Növényvédıszer Kémiai Osztály Növénytermesztési

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. hét Előadás áttekintése A kukorica vegyszeres gyomirtása. A kukorica fontosabb gyomnövényei. A gyomok

Részletesebben

Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI

Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezetmérnöki BSc szak (2007-2011) Környezettechnológia

Részletesebben

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON Buzás István 1, Hoyk Edit 1, Hüvely Attila 1, Borsné Petı Judit 1 1 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar Környezettudományi Intézet ABSTRACT Most frequent

Részletesebben

Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben. Összefoglalás

Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben. Összefoglalás TALAJTANI VÁNDORGYŰLÉS VIII. szekció, Tápanyag-gazdálkodás, talajkémia 301 306 Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben Lehoczky Éva 1 *, Kamuti Mariann 1, Sándor Renáta 1, Mazsu Nikolett

Részletesebben

TALAJTANI VÁNDORGYŰLÉS VIII. szekció, Tápanyag-gazdálkodás, talajkémia

TALAJTANI VÁNDORGYŰLÉS VIII. szekció, Tápanyag-gazdálkodás, talajkémia TALAJTANI VÁNDORGYŰLÉS VIII. szekció, Tápanyag-gazdálkodás, talajkémia 295 300 Az ürömlevelű parlagfű táblán belüli elterjedésének, biomassza képzésének és tápanyagfelvételének vizsgálata a nagypontosságú

Részletesebben

PANNON EGYETEM, GEORGIKON KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PANNON EGYETEM, GEORGIKON KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM, GEORGIKON KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ NPK-MŰTRÁGYÁZÁS HATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA A TAVASZI ÁRPA KÜLÖNBÖZŐ

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

Pályázó: Dr. Farkas Anikó. Publikációs jegyzék Dr. Farkas Anikó

Pályázó: Dr. Farkas Anikó. Publikációs jegyzék Dr. Farkas Anikó Publikációs jegyzék Dr. Farkas Anikó Lektorált tudományos cikk hazai folyóiratban 2 Farkasné Szerletics A. 2002. Művelési rendszerek értékelése gyomszabályozási szempontból gödöllői barna erdőtalajon.

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYVÉDELEM Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Alapvető ellentmondás a célfelület heterogén a kezelés homogén Történeti áttekintés Kezdet 60-70-es évek USA (hadiipar)

Részletesebben

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények Publikációk Magyar nyelven megjelent közlemények Bakóczy M. Szakál P. Schmidt R. (2002): Mikroelem-tartalmú hulladékok mikroelemtartalmának zeolittal történı kinyerése és annak felhasználása növénytáplálási

Részletesebben

A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia L.) és a kultúrnövények közötti versengés szabadföldi additív kísérletekben

A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia L.) és a kultúrnövények közötti versengés szabadföldi additív kísérletekben A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia L.) és a kultúrnövények közötti versengés szabadföldi additív kísérletekben KAZINCZI GABRIELLA 1 BÉRES IMRE 1 VARGA PÉTER 2 KOVÁCS IMRE 3 TORMA MÁRIA 3 1 Pannon Egyetem,

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

1 LATKOVICS GYÖRGYNÉ, 2 FÜLEKY GYÖRGY és 2 TOLNER LÁSZLÓ,

1 LATKOVICS GYÖRGYNÉ, 2 FÜLEKY GYÖRGY és 2 TOLNER LÁSZLÓ, 57 A monoammónium-foszfát és a diammónium-foszfát hatásának tanulmányozása mikrotenyészedény kísérletben 15N stabil izotópjelzéssel. 2. A MAP és DAP hatása a talajok N tartalmára, az N formák változásaira.

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A kukorica vegyszeres gyomirtásának

A kukorica vegyszeres gyomirtásának A kukorica vegyszeres gyomirtása Szabó László Hajdú-Bihar Megyei MgSzH, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Debrecen A kukorica vegyszeres gyomirtá sára rendelkezésre álló készítmények, kombinációk, technológiák

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS GYOMVISZONYAINAK ELEMZÉSE A KISHANTOSI ÖKOLÓGIAI MINTAGAZDASÁG TERÜLETÉN

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS GYOMVISZONYAINAK ELEMZÉSE A KISHANTOSI ÖKOLÓGIAI MINTAGAZDASÁG TERÜLETÉN SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS GYOMVISZONYAINAK ELEMZÉSE A KISHANTOSI ÖKOLÓGIAI MINTAGAZDASÁG TERÜLETÉN Doktori (PhD.) értekezés tézisei DORNER ZITA GÖDÖLLŐ 2006 3 A doktori iskola Megnevezése:

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

1. Elterjedés felmérése

1. Elterjedés felmérése 1. Elterjedés felmérése A nád (Phragmites australis) szántóföldi elterjedését vizsgáltuk az Országos Gyomfelvételezések alapján. Az őszi búza táblák fertőzöttsége szempontjából vizsgálva a nád megyénkénti

Részletesebben

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata Bányácski Sándor mezőgazdasági mérnök szak IV. évfolyam Témavezető: Prof.dr. habil. Simon László Bevezetés A biomassza

Részletesebben

Bioszén típusai, előállítása és felhasználása, valamint hatása a saláta, szójabab és más növények növekedésére - esettanulmányok

Bioszén típusai, előállítása és felhasználása, valamint hatása a saláta, szójabab és más növények növekedésére - esettanulmányok Bioszén típusai, előállítása és felhasználása, valamint hatása a saláta, szójabab és más növények növekedésére - esettanulmányok Készítette: Bombolya Nelli 2015.11.10. 1 A bioszén és felhasználása Forrás:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁDÁMSZKI TAMÁS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁDÁMSZKI TAMÁS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁDÁMSZKI TAMÁS MOSONMAGYARÓVÁR 2015 1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Növénytermesztési Intézet Wittmann Antal Növény-,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására Sándor Zsolt Témavezetı: Dr. Kátai János DEBRECENI EGYETEM Hankóczy Jenı Növénytermesztési-,

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható foszfor bázisú talajjavító granulátum termék és technológia fejlesztése, piaci sikerének megalapozása (AGROCARBON) Projekt azonosító: 2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR 1 (INNOCSEKK

Részletesebben

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról KUTATÁSI JELENTÉS Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról Készítette: Futó Zoltán főiskolai docens Mezőtúr, 2006. ANYAG ÉS MÓDSZER A kísérletet az EM Magyarország Kft együttműködésével

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Dr. Reisinger Péter publikációk jegyzéke. A kandidátusi fokozat megszerzése (1988) előtt

Dr. Reisinger Péter publikációk jegyzéke. A kandidátusi fokozat megszerzése (1988) előtt Tudományos könyvek: - Atlaszok, térképek: - Könyvfejezet: - Tudományos cikkek: Dr. Reisinger Péter publikációk jegyzéke A kandidátusi fokozat megszerzése (1988) előtt Reisinger P. (1977): A gyomfelvételezési

Részletesebben

A kutatási eredményeinket az alábbiakban foglaljuk össze.

A kutatási eredményeinket az alábbiakban foglaljuk össze. Az eredeti tervtől eltérően kutatási projektünk nem négy, hanem 5 éven keresztül tartott. A hosszabbítás oka a témavezető munkahelyi feladatokban, majd a munkahelyben bekövetkező változása volt. Mindezek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR 2015 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET MOSONMAGYARÓVÁR Wittmann Antal Növény-, Állat-

Részletesebben

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG)

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 360 g/kg, (36 % m/m) mezotrion 120 g/kg, (12 % m/m) nikoszulfuron 30 g/kg, (3 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag ProNik gyűjtőcsomag Összetétel: 2,5 kg Casper + 6x1 l Milagro Extra 6 OD + 2x0,5 l FixPro A csomag 8 ha kukorica gyomirtására elegendő. Amenynyiben a

Részletesebben

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT T i t u s 2 5 D F formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG) N hatóanyag: 25 % (m/m%) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdaságtudományi Kar Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Növényvédelmi Tanszék Doktori Iskola vezető Prof. Dr. Kuroli Géza az MTA doktora Alprogramvezető

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TALAJTAKARÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE PARADICSOMTERMESZTÉSBEN PUSZTAI PÉTER

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TALAJTAKARÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE PARADICSOMTERMESZTÉSBEN PUSZTAI PÉTER DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TALAJTAKARÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE PARADICSOMTERMESZTÉSBEN PUSZTAI PÉTER Témavezető Dr. Radics László Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Részletesebben

Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel

Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel Szalay K. Deákvári J. Fenyvesi L. Kovács L. Gulyás Z. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Előadó: Dr. Szalay Kornél, kutatási

Részletesebben

Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 1. 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény - élet Minden itt kezdődik AGRO.bio Hungary Mikrobiológiai megoldásokat nyújt a mezőgazdaság minden területén Egészséges növekedés termés BactoFil 1500 hektár megfelelő termőtalaj

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet 2011 A sikeres kukoricatermesztés egyik fontos tényezője a hatékony, gyomflórához igazodó gyomirtás. A gyomirtószerek elsődleges választási szempontja

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

4 4. É V F O L Y A M * 2 0 0 8. Á P R I L I S * 4. S Z Á M

4 4. É V F O L Y A M * 2 0 0 8. Á P R I L I S * 4. S Z Á M NÖVÉNYVÉDELEM 4 4. É V F O L Y A M * 2 0 0 8. Á P R I L I S * 4. S Z Á M A KUKORICA GYOMIRTÁSA I. N Ö V É N Y V É D E L E M PL A N T P R O T E C T I ON Az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági Állatés Növényegészségügyi

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

COMPARISON OF EFFICACY OF DIFFERENT POSTEMERGENCE HERBICIDE TREATMENTS IN MAIZE IN HUNGARY

COMPARISON OF EFFICACY OF DIFFERENT POSTEMERGENCE HERBICIDE TREATMENTS IN MAIZE IN HUNGARY COMPARISON OF EFFICACY OF DIFFERENT POSTEMERGENCE HERBICIDE TREATMENTS IN MAIZE IN HUNGARY KÜLÖNBÖZŐ POSZTEMERGENS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIÁK HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Maria TORMA*,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT A c c e n t 7 5 D F formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG) N hatóanyag: 75 % nikoszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és vetmag kukorica elállítás gyomirtására

Részletesebben

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF Basis Refine Kukorica növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Steward Titus Titus Plus DF Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. 1 A kukorica legfontosabb gyomnövényei Egyszikûek

Részletesebben

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Napraforgó növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. Express 50 SX : kizárólag Express toleráns napraforgóban

Részletesebben

JELENTÉS. Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról

JELENTÉS. Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról JELENTÉS Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról Veszprémi Egyetem Georgikon Mg.tud. Kar, Keszthely Burgonyakutatási Központ 2005 Bevezetés:

Részletesebben

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében Jakab Péter Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztési és Tájökológiai

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

T E C H N O L Ó G I A

T E C H N O L Ó G I A NÖVÉNYVÉDELEM 43 (1), 2007 41 T E C H N O L Ó G I A HERBICIDES GYOMSZABÁLYOZÁSI LEHETÔSÉGEK DIREKTVETÉSES KUKORICÁBAN Blaskó Dávid 1 és Holló Sándor 2 1 Szent István Egyetem, Mezôgazdaság- és Környezettudományi

Részletesebben

Pannon Egyetem *HRUJLNRQ0H]JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszthely Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW'U9iUQDJ\/iV]Oy.

Pannon Egyetem *HRUJLNRQ0H]JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszthely Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW'U9iUQDJ\/iV]Oy. Pannon Egyetem HRUJLNRQ0H]JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszthely Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW'U9iUQDJ\/iV]Oy egyetemi tanár 1 A burgonya gyomnövényei, gyomirtása és burgonya fajták

Részletesebben

IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése A borsó talaj előkészítése Tápanyagellátása Vetése Növényvédelem, növényápolás

Részletesebben

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET,

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, BADACSONY BESZÁMOLÓ JELENTÉS A szőlőültetvényben, kisparcellás kísérlet keretében, a Symbivit nevű, mikorrhiza gombát tartalmazó mikrobiológiai készítmény vizsgálatának

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tóth Kálmán MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tóth Kálmán MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tóth Kálmán MOSONMAGYARÓVÁR 2015 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET MOSONMAGYARÓVÁR Wittmann Antal Növény-,

Részletesebben

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT T i t u s 25 DF vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukoricában, silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

Követelmények. 2db ZH: max pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min.

Követelmények. 2db ZH: max pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min. Földműveléstan Követelmények Gyakorlatokon való aktív részvétel! 2db ZH: max.13-13 pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min. 4 pont elérése) 1db Gyomnövény

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia Árpa Könyvek az OMGK állományából B 23522 BAKÓ Attila HAJÓSNÉ NOVÁK Márta A rezisztencianemesítés és az évjárat hatása a tavaszi

Részletesebben

Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj

Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj 15-150 cm, pelyhes szırő, erıs karógyökerő hosszú nyelő, tojásdad, ép június-október, sőrő, tömött füzérekben álló virágok kupakkal nyíló tok, növényenként 500

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2014 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO 100% vízoldható Kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 5 kg, 2 kg A YaraLiva TM Calcinit nitrogént és kalciumot tartalmazó öntöző műtrágya. A kalcium

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

A nitrogén- és káliumműtrágyázás hatása vetésforgóban Interaction between nitrogen and potassium fertilization in crop rotation

A nitrogén- és káliumműtrágyázás hatása vetésforgóban Interaction between nitrogen and potassium fertilization in crop rotation Kiss Zoltán Gábor 1 Gulyás Miklós 2 Füleky György 3 A nitrogén- és káliumműtrágyázás hatása vetésforgóban Interaction between nitrogen and potassium fertilization in crop rotation karrallion@gmail.com

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK

PUBLIKÁCIÓS LISTA LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK PUBLIKÁCIÓS LISTA LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK Kalocsai, R. Schmidt, R. Szakál, P. Kerekes, G. (2000): A kén a környezetszennyezı esszenciális makroelem. Acta Agronomica Óváriensis Vol. 42:2,

Részletesebben

Pioneer napraforgóhibridek

Pioneer napraforgóhibridek 2012.12.07. AKTUALITÁSOK Pioneer napraforgóhibridek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra van

Részletesebben

SZÓJA termesztéstechnológia

SZÓJA termesztéstechnológia SZÓJA termesztéstechnológia Klimatikus- és talajviszonyok A szója az éghajlatra - a hőmérsékletre és a csapadékra - igényes növény. Nyáron szereti az egyenletes meleget, virágzáskor és magkötéskor pedig

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Magyar nyelven megjelent közlemények:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Magyar nyelven megjelent közlemények: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Magyar nyelven megjelent közlemények: Tóásó, Gy. (1985): Különbözı extrahálási módszerekkel kapott "könnyen oldódó" mikroelemtartalom összehasonlító vizsgálata humuszos öntéstalajon.

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

BURGONYA A burgonya gyomnövényei

BURGONYA A burgonya gyomnövényei BURGONYA A burgonya gyomnövényei Klasszikus termőterület: lazább, homokos talaj. Egy időben átcsúszott löszös területekre. Befolyásolja a gyomösszetételt: Jobb talajokon jellemző: DATST, Amaranthus spp.,

Részletesebben

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés.

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés. Pap, J./1981/: A szennyvíziszapok mezıgazdasági elhelyezésének vizsgálata barna erdıtalajon. Korszerő szennyvíztisztítás. Bp. MHT VIII. Ifjúsági Napok. Pap, J. Kránitz, E. - Varga, J. /1981/: Javaslat

Részletesebben

VEGYSZERES GYOMIRTÁSA

VEGYSZERES GYOMIRTÁSA 634.0.236.1 Káldy János Takács. István ERDEIFENYŐ FELÚJÍTÁSOK VEGYSZERES GYOMIRTÁSA ANYAG ÉS MÓDSZER Az erdőfelújítások, illetve az átalakításra kijelölt fafajcserés akácosok megfelelő gyomtalanítását

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 5 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

Principal DF. vízoldható granulátum (WG) N. környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

Principal DF. vízoldható granulátum (WG) N. környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT Principal DF formuláció: vízoldható granulátum (WG) N környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az

Részletesebben

Magyar gyomkutatás. és technológia. hungarian weed research. and technology. 16. évfolyam 1. szám Budapest, június

Magyar gyomkutatás. és technológia. hungarian weed research. and technology. 16. évfolyam 1. szám Budapest, június Magyar gyomkutatás és technológia hungarian weed research and technology 16. évfolyam 1. szám Budapest, 2015. június Magyar gyomkutatás és technológia Ez a szaklap Dr. Ujvárosi Miklós szellemi örökségét

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET HERBOLÓGIAI ÉS NÖVÉNYVÉDŐSZER KÉMIAI OSZTÁLY. Egyetemi tanár TÉMAVEZETŐ: Professor emeritus

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET HERBOLÓGIAI ÉS NÖVÉNYVÉDŐSZER KÉMIAI OSZTÁLY. Egyetemi tanár TÉMAVEZETŐ: Professor emeritus PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET HERBOLÓGIAI ÉS NÖVÉNYVÉDŐSZER KÉMIAI OSZTÁLY ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ISKOLAVEZETŐ: DR. habil. ANDA ANGÉLA Egyetemi tanár TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

DuPont Granstar SuperStar

DuPont Granstar SuperStar DuPont Granstar SuperStar Kalászos gyomirtó szer kombináció Új, gyors hatású kalászos gyomirtó szer kombináció, amely hatékony az összes fontos kétszikû gabona gyomnövény ellen, beleértve a mezei acatot,

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára

NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára technológiával még eredményesebben termesztheti búzáját! Biztosítsa az őszi búza terméséhez szükséges összes tápanyagot! Fajlagos tápanyagigény (kg/t) 27 kg 11 kg 18

Részletesebben