Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást."

Átírás

1 DUPONT A c c e n t 7 5 D F formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG) N hatóanyag: 75 % nikoszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és vetmag kukorica elállítás gyomirtására az ével és magról kel egyszik, valamint számos kétszik gyomnövény ellen. Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. A hatóanyag gyártója: A növényvéd szer gyártója: DuPont USA, Agricultural Products (Barley Mill Plaza P.O. Box Wilmington, DE USA) DuPont International Operation S.A. (DIOSárl) 2, Chemin Du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Genf, Svájc Az engedély tulajdonosa: DuPont Magyarország Kft. 06/ Budaörs, Neumann János u.1. Forgalmazza: DuPont Magyarország Kft. Engedélyokirat száma: MgSzHK 02.5/702/1/2007. Forgalmi kategória: I. Gyártási id (hó/év) és szám: a flakonon található. Eltarthatósági id: 3 év Nettó tartalom: 60 g (300 g) Gyermekek kezébe nem kerülhet Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Az alkalmazás során elírt egyéni védeszközök elkészítknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védruha, védkalap, védkeszty, védszemüveg, vagy permetez arcvéd, védlábbeli. Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, a tömény szer szembe, brre jutását, belélegzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsruha váltása szükséges. Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elssegélynyújtás után (általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Terápia: tüneti-megfigyel kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. Sürgs esetben hívható telefonszámok: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat vagy ingyenes zöld szám: Budapest magyar E.I du Pont de Nemours & Co., USA - angol (1) Tzveszélyességi besorolás: nem jelölés köteles (E tzveszélyességi osztály) 1

2 Élelmezés-egészségügyi várakozási id: elírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás. Munkaegészségügyi várakozási id: 0 nap R 50/53 S 13 S 36/37/39 S 57 S 60 S 61 Nagyon mérgez a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Élelmiszertl, italtól és takarmánytól távol tartandó. Megfelel védruházatot, védkesztyt és szem-/arcvédt kell viselni. A környezetszennyezés elkerülésére megfelel edényzetet kell használni. Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. Különleges S mondatok: SP 1 A növényvéd szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! SPo 2 Használat után minden védruházatot ki kell mosni SPe 2 A vízi szervezetek védelme érdekében drénezett talajokra ne használja! SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektl (5m) távolságban, a nem cél növények védelme érdekében, a nem mezgazdasági földterülettl (5m) tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! Toxikológiai és környezetvédelmi elírások: p.o.ld 50 patkányon:>5000 mg/kg Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes! Méhveszélyesség: nem jelölés köteles Talajvíz és felszíni vizek védelme: A felszíni vizektl elírt biztonsági távolság - kockázatbecslés alapján - min. 5 méter, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint. Nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminség védelmi területeken (felszíni karszt és vízbázis védelmi védterületek). A szer maradékát a biztonsági adatlapban megadott elírások szerint kell ártalmatlanítani. A csomagolási hulladékokra a növényvéd szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésérl szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet elírásait szükséges alkalmazni. Felhasználás eltt olvassa el a használati utasítást és gyzdjön meg arról, hogy megértette! Engedélyezett kultúrák és betegségek: kultúra kukorica (takarmány, vetmag) károsító magról kel és ével egyszik gyomfajok, valamint magról kel kétszik gyomnövények kijuttatáshoz szükséges szer víz min. és max. min. és max. mennyisége g/ha l/ha

3 GAP táblázat: kultúra kezelések minimális és maximális száma két kezelés közt eltelt minimális idtartam (nap) az utolsó kezelés idpontja (fenológiához viszonyítva) kukorica leveles Az elírt növényvédelmi technológia: A készítményt a kukorica 3-7 leveles fenológiai állapotában kell kipermetezni, amikor a magról kel egyszik gyomnövények 1-3 levelesek, az ével egyszikek átlagos magassága cm. A magról kel kétszik gyomfajok 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Felhasználható önmagában g/ha mennyiségben, vagy osztott kezelés formájában g/ha dózissal. Osztott kezelés esetén a két kezelés idpontja között 8-10 napos eltérés szükséges. Kombinációban 40 g/ha dózisban kell kijuttatni rimszulfuron hatóanyagú készítmény engedélyokiratában megjelölt alsó dózisával tankkombinációban. Ével kétszik gyomfajok ellen dikamba, vagy 2,4-D hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával kombinációban kell kijuttatni, ez esetben az Accent 75 DF dózisa 60 g/ha. A készítményhez a gyomirtó hatás fokozása érdekében Trend 90 nedvesítszer hozzáadása szükséges 0,1 %-os koncentrációban. A permetlé készítésekor elször a gyomirtó szereket kell bekeverni, majd ezt követen a nedvesítszert. A készítmény nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése eltt szerves foszforsav-észter típusú rovaröl szerrel talajferttlenítést végeztek. Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban csak a kezelést követ 7 nap elteltével végezhet a gyomirtás. Kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni. Kukorica-vonalakban kombinációban csak az azokban engedélyezett készítményekkel juttatható ki. A gyártó további hasznos tanácsai: FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: Javasolt dózis, egyszeri kezelés esetén: kukoricában g/ha + Trend 90 0,1 % cc. permetlé koncentráció. Osztott kezelés esetén: g/ha+ Trend 90 0,1%. Hatásmechanizmus: Az Accent elssorban a leveleken keresztül felszívódva fejti ki hatását. A hatóanyag az acetolaktát-szintetáz enzimet gátolja, aminek hatására az érzékeny gyomokban a transpiráció, a légzés, és az anyagcsere a kezelést követ néhány órán belül leáll. A gyomok növekedése és fejldése rövid idn belül megáll, de a jellemz tünetek (elszínezdés, elhalás) a kezelést követ napon válnak láthatóvá a gyomok növekedési körülményeitl függen. A meleg, párás idjárás elsegíti a hatáskifejtést, míg a hideg és száraz körülmények késleltethetik a tünetek megjelenését. Érzékeny gyomnövények: -Ével egyszikek: Sorghum halepense-fenyércirok, Agropyron repens-tarackbúza. -Egyéves egyszikek: Echinochloa crus-galli-kakaslábf, Panicum spp.-vadköles, Setaria glauca-fakó muhar, Setaria viridis-zöld muhar, Setaria verticillata-ragadós muhar, Digitaria sanguinalis-pirók ujjasmuhar, Avena fatua-hélazab, Apera-spica venti-nagy széltippan, Alopecurus myosuroides-parlagi ecsetpázsit. -Kétszik gyomfajok: Abutilon theophrasti-selyemmályva, Amaranthus retroflexus-szrös disznóparéj, Amaranthus chlorostachys-karcsú disznóparéj, Sinapis arvensis-vadrepce, Galium aparine-ragadós galaj, Sonchus spp.-csorbóka fajok, Matricaria spp.-szikf fajok, Raphanus raphanistrum-repcsényretek, Senecio vulgaris-közönséges aggóf, Stachys annua-tarló tisztesf. Közepesen érzékeny gyomnövények: 3

4 -Atriplex spp.-laboda fajok, Calystegia sepium-sövényszulák, Cirsium arvense-mezei acat, Chenopodium album - fehér libatop, Xanthium spp.-szerbtövis fajok, Ambrosi artemisiifolia-parlagf, Polygonum spp.- keserf fajok (csak a magról kelk). Ellenálló gyomfajok: -Solanum nigrum-fekete ebszl, Polygonum spp.-keserf fajok (évelk), Equisetum arvense-mezei zsurló, Convolvulus arvensis-apró szulák, Datura stramonium-csattanó maszlag, IMI és Express toleráns napraforgó árvakelés. Stewardship Az Express toleráns napraforgó és más ALS toleráns napraforgó termesztése után, várható más kultúrákban az Express toleráns és más ALS toleráns napraforgó növény elfordulása árvakelés gyomnövényként. Az árvakelés napraforgó gyomirtására nem ALS inhibitor gátlók csoportjába tartózó herbicidet használjon önmagában vagy tankkeverékben ALS inhibitor gátló herbicidekkel vagy külön az árvakelés napraforgó gyomirtására használjon nem ALS inhibitor típusú herbicidet. Kukoricában: Titus Plus DF (rimszulfuron+dikamba) önmagában, illetve az Accent 75 DF (nikoszulfuron) tankkeverékben az alábbi hatóanyagokkal használja: terbutilazin, 2,4 D, dikamba, mezotrion, bromoxinil, diklor-picolinsav (Lontrel). A javasolt hatóanyagok engedélyezett dózisával kombinálja tankeverékben az Accent 75 DF-et. Használat során kövesse a termékek címkéjén leírtakat. Technológiai javaslat: Az Accent csak a már kikelt, ill. a kezelés idején kel gyomok ellen hatásos. A legjobb gyomirtó hatás eléréséhez a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a gyomok érzékeny aktív növekedési stádiumban vannak. A legtöbb gyom csírázáskor és fiatal (egyszikek 1-3 leveles, kétszikek 2-4 leveles) korban a legérzékenyebb. Törekedjen a permetezgép pontos beállítására, kerülje el az alul, vagy felül dozírozást. Ügyeljen a permetlé egyenletes eloszlására és törekedjen a minél nagyobb fedettség elérésére. Kerülje el a szórókeretek átfedését. Nem-ionos nedvesítszer (pl. Trend 90, 100ml/100 l permetlé) hozzáadása mindig szükséges. 1.) Sorghum halepense-fenyércirok, Agropyron repens-tarackbúza Amennyiben a terület a fent említett gyomokkal fertzött, úgy az els permetezést követen második gyomkeléssel kell számolni. Ezért ezeken a területeken osztott kezelést javasolt tervezni, azonban esetenként egy permetezés is elegend lehet. Idzítés: Fenyércirok és tarackbúza ellen cm-es fejlettségkor permetezzen! Dózis Egyszeri kijuttatás: g/ha Accent + nedvesítszer (Trend 90 0,1%). A Sorghum halepense-fenyércirok rizómás alakjának ers fertzése esetén az Accent -et kombinálhatja Titus 25 DF készítménnyel. Javasolt dózis: Accent 75 DF 40g/ha+Titus 25 DF 40g/ha+ Trend 90, 0,1%. A permetezést a fenyércirok cm-es fejlettségénél kell elvégezni. A kombináció jól irt számos kétszik gyomot is. A Titus 25 DF felhasználásával kapcsolatos további információkkal kapcsolatban olvassa el a Titus csomagolásán lév felhasználási utasításokat! 2.) Echinochloa crus-galli -kakaslábf és egyéb egyéves egyszik és érzékeny kétszik gyomnövények ellen: Egyszeri kijuttatás: Az egyszikek bokrosodásának végéig, amikor a kétszik gyomok 2-4 leveles állapotban vannak g/ha Accent + Trend 90 0,1%. Accent -et kombinálhatja Titus 25 DF készítménnyel. Javasolt dózis: Accent 75 DF 40 g/ha+titus 25 DF 40g/ha+ Trend 900,1%. Osztott kezelés: Az els kezelést az egyszikek bokrosodása kezdetéig kell elvégezni! Els kezelés: 50 g/ha Accent + 0,1%-os Trend 90. 4

5 A második permetezést 8 10 nap múlva, a gyomok újrakelésének függvényében kell elvégezni! Második kezelés: 30 g/ha Accent + 0,1%-os Trend ) Panicum spp.- köles fajok: Egyszeri kezelés esetén legkésbb gyökérváltásig az Accent 75 DF ajánlott dózisa g/ha +nedvesítszer (Trend 90, 0,1%-os dózisban). Az Accent 75 DF kombinálható Titus 25 DF készítménnyel tankkeverékben. Ajánlott dózis: 40 g/ha Accent 75 DF + Titus 25 DF 40 g/ha + Trend 900,1%. A köles ellen legjobb eredményt a gyom kelését követ osztott permetezés biztosít, amikor a gyomok átlagosan 2 leveles állapotban vannak. Dózis: 50g/ha +nedvesítszer (Trend 900,1%). Újabb gyomkelés esetén a fent említett gyomfejlettségnél, 30g/ha dózisban +nedvesítszer (Trend 90 0,1%) dózissal kell a permetezést megismételni. Ha ezt követen újból gyomkelés jelentkezne harmadik kezelésre is szükség lehet. Maximum dózis/ kezelés 80g/ha. Évente maximum 80g/ha juttatható ki. Évente maximum 1 alkalommal javasolt. Kombinációs lehetségek: Tankkeverék használat esetén a kijuttatásakor mindig kövesse a kombinációs partner címkéjének elírásait is. Az Accent -re kevésbé érzékeny gyomfajok esetében (pl. Chenopodium album-fehér libatop, Cirsium arvense-mezei acat, Polygonum spp.-keserf fajok, Datura stramonium-csattanó maszlag, Ambrosia artemisiifolia-parlagf, Xanthium spp.-szerbtövis fajok, Convolvulus arvensis-apró szulák, Solanum nigrum -fekete ebszl és IMI vagy Express toleráns napraforgó árvakelés) az Accent - et tankkeverék formájában ki kell egészíteni a következ készítmények valamelyikével: Refine 10 g/ha dózisban, kivéve apró szulák és fekete ebszl, Cirsium arvense-mezei acat,vagy Banvel* 480 S 0,3-0,5 l/ha dózisban, vagy bromoxinil, vagy Pardner*** 0,7-1 l/ha dózisban, vagy 2,4- D az ajánlott dózis 80 %-a, vagy terbutilazin hatóanyagot tartalmazó készítményekkel, 0,46-0,56 kg/ha terbutilazin hatóanyag dózisban, illetve Callisto** 0,25 l/ha dózisban. Trend 90 nedvesít szert mindig adjon a permetléhez 0,1% v/v dózisban, kivéve (bromoxinil) Pardner** *esetén, amikor a Trend 90 dózisa 0,05 % v/v. Amennyiben a fent említett gyomokkal a terület ersen fertzött, az alábbi kombinációk egyikének felhasználása javasolt: Accent 60g/ha + Successor T 2,5 l/ha vagy Accent 60-70g/ha + Refine 10 g/ha + Successor T 2,5 l/ha vagy Accent 60-70g/ha + Refine 10 g/ha + féladagú 2,4-D. Trend 90 nedvesít szert mindig adjon a permetléhez 0,1 % v/v dózisban. Amennyiben a terület az alábbi gyomokkal fertzött: aprószulák, fekete ebszl ill. mezei acat, akkor az Accent -et 2,4 D vagy Dicamba hatóanyagú készítménnyel javasolt kombinálni. Az ajánlott tankkeverékek és a kukorica hibridek szelektivitásával kapcsolatos információkért mindig olvassa el és kövesse a tankkeverék partner címkéjén lév ajánlásokat! Az Accent kombinációban való felhasználásakor is mindig adjon a permetléhez nem-ionos nedvesítszert (Trend 90). Kukorica hibridek vetmag elállítása: Az Accent 75 DF kukorica hibridek vetmag elállításában csak a hibrid tulajdonos, a vetmag elállító javaslata szerint alkalmazható. A fent említett gyomnövények ellen g/ha-os dózisban +nedvesítszer (Trend 90, 0,1%-os dózisban). Vetmag elállítás esetén javasolt kétszikirtó partner lehet a Successor T 3 l/ha-os dózisban a hibridtulajdonos, vetmag elállító javaslata szerint. Nitrogén mtrágya 5

6 A permetléhez adott nitrogén mtrágya fokozza az Accent 75 DF és kombinációi hatékonyságát számos gyomnövényen, és elsegíti a permetlé levelekbe történ behatolását, különösen kedveztlen, száraz viszonyok mellett. Szintén segít az Accent és a kétszik gyomirtó készítmények között esetlegesen fellép antagonizmus megakadályozásában. Javasolt dózis 28 %-os nitrogén oldat, mint pl. Nitrosol vagy UAN oldat 8-10 l/ha vagy szilárd jól oldódó és permetezhet mtrágya, mint pl. ammónium-szulfát, vagy ammónium-nitrát 3-4 kg/ha. A szilárd mtrágyákat elbb vízben oldja fel, majd állandó keverés mellett adja a permetléhez! A nitrogén mtrágyák nem pótolják a nedvesítszert, ezért mindig nedvesít szerrel (Trend 90) együtt használja a mtrágya adalékot! Mechanikai gyomirtás A mechanikai gyomirtás, kapálás, kultivátorozás jól kiegészíti a vegyszeres védekezést a késbb kel, vagy a kezelést túlél gyomok irtásánál. Ne alkalmazzon mechanikai gyomirtást, kapálást, vagy kultivátorozást legalább 10 nappal az Accent -es kezelés eltt. A mechanikai gyomirtás, kapálás, kultivátorozás optimális ideje a kezelést követ 7-14 nap. Tankkeverék készítésekor mindig végezzen keverhetségi próbát! Szelektivitás: Az Accent -et nem javasolt olyan kukoricában, felhasználni, amely szárazság, vízállás, alacsony hmérséklet, rovarkártétel, tápanyag vagy mészhiány, ill. egyéb a növény növekedését akadályozó tényez miatt stressz állapotba került. Az Accent szelektív gyomirtó szer az áru- és silókukorica 7 leveles fejlettségéig. Ne használja csemege kukoricában! Pattogatnivaló - popcorn - kukorica valamint vetmag elállításban csak a hibrid tulajdonos, vetmag elállító javaslata szerint használja! Ha a kukorica stressz állapotba kerül a szélsséges idjárás miatt, mint túl magas (+25º C fölötti), vagy túl alacsony (+10º C alatti) hmérséklet, szárazság, tartós víznyomás, idlegesen érzékenyebbé válhat az Accent -el szemben. Egyes esetekben átmeneti fitotoxicitás (sárgulás, enyhén csavarodott levél) jelentkezhet. A Pactol, Dolar, Occitan, Etalon hibridekben az Accent átmeneti fitotoxicitást okozhat, ezért felhasználása csak levél alá permetezéssel javasolt. Pelikan és Alfa hibridek esetében az Accent 5 leveles fejlettségig használható. A szulfonilurea rezisztens hibrideket - Occitan SUMO, Furio SUMO 7 leveles korukig lehet kezelni az Accent -el. Az Accent +Refine tankkeverék a kukorica 5 leveles állapotáig permetezhet ki. A Pactol, Dolar, Occitan, Etalon, Alfa és Pelikan hibridekben a kombinációt 5 leveles korig javasolt felhasználni. Amennyiben új fajták kerülnek a piacra a szelektivitással kapcsolatban kérje ki a DuPont, illetve a vetmag tulajdonos véleményét mieltt az Accent -et felhasználná. Ha a kukorica stressz állapotban van, vagy a javasolt fenológiai állapottól nagyobb, az Accent -et csak levél alá permetezéssel juttassa ki! Talajtípus: A talaj típusa az Accent hatékonyságát nem befolyásolja. Esállóság: Az Accent 4 órán belül felszívódik a növénybe. Amennyiben a permetezést követ 4 órán belül es esik, a készítmény hatékonysága csökkenhet. Utóvetemény: Kukorica Az Accent a talajban gyorsan lebomlik, így az Accent-es kezelés után 90 nappal a legtöbb szántóföldi növény vethet. Az szi árpa és az szi mák érzékeny a talajban maradó nikoszulfuronra, így az Accent -el kezelt kukorica esetén szi árpát csal az Accent-es kezelés után 180 nappal javasolt vetni ajánlott vetés váltás. Kertészeti, zöldség és dísznövény kultúrák vetése, telepítése eltt kérje ki a DuPont véleményét. Permetlé elsodródás: 6

7 Különösen ügyeljen, hogy a permetlé ne kerüljön a kezelt területen kívülre, illetve folyóvizekbe, állóvizekbe, vagy csatornákba. Kerülje el, hogy a permetlé szomszédos kultúrákra, vagy olyan területre sodródjon, ahová érzékeny kultúra kerül vetésre/ültetésre. A nagyobb cseppméret alkalmazása csökkenti az elsodródás veszélyét, de nem akadályozza meg, amennyiben a kijuttatás nem megfelel, vagy az idjárás nem kedvez a permetezéshez. A magas hmérséklet, szárazság, alacsony relatív páratartalom növeli az elsodródás veszélyét. A kijuttatáshoz olyan szórófejet használjon, amely a permetezési paraméterek biztosítása (lémennyiség, fedettség) mellett az elsodródásra is kevésbé érzékeny. (Lechler AD- ID, TeeJet) Permetlékészítés: Mieltt az Accent -tel permetezne, gyzdjön meg róla, hogy a permetezgép tiszta, ki van mosva. A permetlevet a következk szerint készítse el: - töltse meg a permetez tankját 1/4részig vízzel, - indítsa el a kevert, - adja a megfelel mennyiség Accent -et a tartályba, ekkor tegye a tartályba a szükséges Titus 25 DF mennyiséget, ha Titus tankkeverék partnert kíván használni, - folyamatos keverés mellett töltse meg vízzel a tartályt, és adja hozzá a kimért nedvesítszert! - amennyiben az Accent más gyomirtó szer(ek)-el kombinációban kerül kipermetezésre, a kombinációs partnert mindig a nedvesítszer eltt adja a feltöltött permetlé tartályba! A permetezés alatt folyamatosan mködtesse a kever berendezést! Javasolt lémennyiség: l/ha. A permetezgép tisztítása: A permetezgépet és szerelvényeit a permetezést követen azonnal ki kell mosni, hogy elkerülje a kukorica/burgonya/paradicsom után kezelend növény károsodását. Mindig viseljen védruhát a permetezgép tisztítása során, illetve ne végezze a mosást zárt helyen. Javasolt módszer a permetezgép tisztítására: 1. A permetezést követen azonnal ürítse ki a tartályt! A permetezgépen lév küls szennyezdéseket tiszta vízzel mossa le! 2. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel és mossa át a szórókeretet, valamint a vezetékeket! Használjon a tartály legalább 10%-ának megfelel vízmennyiséget! Ürítse ki a tankot! 3. Töltse fel a tartályt félig vízzel, majd adjon hozzá annyi háztartási ammóniát (szalmiákszesz), hogy 1%-os oldatot kapjon! *100 liter vízhez 1 liter háztartási ammóniát kell adni. - Indítsa be a kevert és öblítse át a szórókeretet, valamint a vezetékeket! - Tiszta vízzel egészítse ki a tartályban lév mosó folyadékot, úgy hogy a permetez teljesen fel legyen töltve! - Hagyja a mosó folyadékot a permetezben állni -folyamatos keverés mellett - 15 percen keresztül! - Újból öblítse át a szórókeretet és a vezetékeket, majd ürítse ki a tartályt! 4. A szórófejeket és a szrket elkülönítve kell tisztítani a mosó oldattal, majd tiszta vízzel le kell öblíteni! 5. Ismételje meg a 2. lépést! Korlátozások: Az Accent csak mezgazdasági termelésben használható! Ne használja az Accent -et kukoricán kívül más kultúrákban! Az Accent -et nem javasolt olyan kukoricában felhasználni, amelyet elzleg szerves foszforsavészter típusú talajferttlenít szerrel (pl. terbufosz, forát) kezeltek, mert fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek. Nem javasolt az Accent felhasználása olyan kukoricában, amelyet 7 napon belül szerves foszforsavészter rovaröl szerrel (malathion, parathion) kezeltek, mivel fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek. 7

8 A fitotoxikus károsodás elkerülése érdekében, az Accent -es kezelést követ 4 napon belül ne permetezze a kukoricát, szerves foszforsavészter típusú rovaröl szerrel! A permetezést ne végezze a nap legmelegebb óráiban (+25oC felett), vagy ha a hmérséklet tartósan +10 o C alá süllyed, mert néhány hibrid átmeneti fitotoxicitást mutathat! A Pactol, Dolar, Occitan, Etalon hibridekben az Accent átmeneti fitotoxicitást okozhat, ezért felhasználása csak levél alá permetezéssel javasolt. A permetezt használat eltt mindig kalibrálja be tiszta vízzel! A permetez beállítását munka közben meghatározott idközönként ellenrizze! Törekedjen a készítmény pontos kimérésére és adagolására! Csak annyi terméket keverjen be, amennyi a kezelni kívánt területre szükséges! Kerülje el a tartály túltöltését és a permetlé elcsorgását! A felesleges permetlevet ne öntse ki, a címke elírásainak megfelel módon és dózisban permetezze ki! Ne tárolja a gyomirtó szert kutak közelében! Rezisztencia kialakulásának lehetsége: Az azonos hatásmechanizmusú herbicidek több éven át, ugyanazon területen való felhasználása természetes szelekció útján rezisztens biotípusok kialakulásához vezethet. A további egyoldalú gyomirtó szer felhasználás hatására a rezisztens biotípus felszaporodhat, majd a területen dominánssá válhat. Az adott gyom-biotípus akkor tekinthet rezisztensnek, ha a herbicid elírásszer felhasználásakor, a javasolt dózis alkalmazása után a kezelést túléli. A rezisztencia kialakulása, illetve kifejldése elkerülhet, vagy késleltethet eltér hatásmechanizmusú, de hasonló hatékonyságú gyomirtó szerek egymást követ, vagy tankkeverékben való kijuttatásával, illetve vetésváltással. Integrált növényvédelmi technológia A termék beilleszthet az integrált növényvédelmi technológiába, ami magába foglalja a preventív biológiai, agrotechnikai beavatkozásokat a korrekt betegség és kártev felismerést és megfigyelést, valamint az optimális idben végzett célzott kezelés,t amikor a kártételi küszöb megkívánja. Csomagolóanyag kezelés: Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, víztározókba, állóvizekbe juttatni! Tilos a csomagoló anyag bármilyen célú újrafelhasználása! A kiürült csomagolóanyagot tiszta vízzel háromszor ki kell öblíteni és a mosóvizet a permetléhez adni! Az üres csomagolóanyagot - a magyar elírásoknak megfelelen - kell megsemmisíteni. Vegye fel a kapcsolatot, egy erre specializálódott és jogosítvánnyal rendelkez hulladék megsemmisít vállalattal. CSEBER Kht Budapest Margit krt Tel: 1/ Raktározás: Tartsa a készítményt eredeti, zárt csomagolásban! A készítményt jól szellz raktárban tárolja! Figyelmeztetés: Az Accent - et csak a használati utasításban, illetve egyéb DuPont kiadványokban szerepl utasításoknak megfelelen javasolt felhasználni. A DuPont garantálja, hogy e termék azonos a címkén leírtakkal és normál felhasználási viszonyok között megfelel a leírt céloknak. Fitotoxicitás, hatáscsökkenés vagy más, nem szándékolt eredmény bekövetkezhet olyan tényezk miatt, mint: idjárás, más anyagok jelenléte vagy a kivitelezés módja, mely tényezk kívül esnek a DuPont kontrollján és felelsségén. A DuPont nem vállal felelsséget semmilyen, a termék - a DuPont ajánlásaitól eltér - felhasználásából következ kárért, vagy károsodásért. Ez esetekben a felelsség a felhasználót terheli. Gyártási szám: lásd a csomagoláson Gyártási id: lásd a csomagoláson 8

9 az E.I. du Pont de Nemours & Co.(Inc.) bejegyzett márkaneve * Syngenta AG bejegyzett márkane ** a Syngenta AG márkaneve *** a Bayer Crop Science márkaneve 9

Principal DF. vízoldható granulátum (WG) N. környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

Principal DF. vízoldható granulátum (WG) N. környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT Principal DF formuláció: vízoldható granulátum (WG) N környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az

Részletesebben

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT T i t u s 2 5 D F formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG) N hatóanyag: 25 % (m/m%) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT T i t u s 25 DF vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukoricában, silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

Gyomirtó permetezı szer ıszi és tavaszi kalászosokban Kizárólag a DuPont-tól!

Gyomirtó permetezı szer ıszi és tavaszi kalászosokban Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT G r a n s t a r 5 0 S X Hatóanyag: 50 % tribenuron metil Formuláció: vízben oldható granulátum (SG) Xi, N irritatív környezeti veszély Gyomirtó permetezı szer ıszi és tavaszi kalászosokban Kizárólag

Részletesebben

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG)

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 360 g/kg, (36 % m/m) mezotrion 120 g/kg, (12 % m/m) nikoszulfuron 30 g/kg, (3 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG)

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) E x p r e s s 5 0 S X Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) hatóanyag: 500 g/kg (50% m/m) tribenuron-metil Kizárólag a DuPont-tól! Az emberi egészség

Részletesebben

F O N T E L I S 20S C szuszpenzió koncentrátum (SC) hatóanyag: 200 g/l, azaz 20 (m/m %) pentiopirad

F O N T E L I S 20S C szuszpenzió koncentrátum (SC) hatóanyag: 200 g/l, azaz 20 (m/m %) pentiopirad DUPONT F O N T E L I S 20S C szuszpenzió koncentrátum (SC) hatóanyag: 200 g/l, azaz 20 (m/m %) pentiopirad Szisztémikus gombaölő permetező szer alma, körte varasodás és lisztharmatbetegségei ellen Kizárólag

Részletesebben

E N G E D É L Y O K I R A T. Magyar Kwizda Kft. Budapest

E N G E D É L Y O K I R A T. Magyar Kwizda Kft. Budapest ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Mészáros Ferencné ENGEDÉLYSZÁM: 492/2005. TÁRGY: TITUS MTG ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye OLDALAK SZÁMA: 3 E N G

Részletesebben

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid DUPONT Xn N W i r t u o z 5 2 E C formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC) Ártalmas Környezeti Veszély hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l,

Részletesebben

C o r a g e n. formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) hatóanyag: 200 g/liter (18,4 % m/m) klórantraniliprol környezeti veszély

C o r a g e n. formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) hatóanyag: 200 g/liter (18,4 % m/m) klórantraniliprol környezeti veszély DUPONT C o r a g e n 2 0 S C N formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) hatóanyag: 200 g/liter (18,4 % m/m) klórantraniliprol környezeti veszély Széles hatásspektrumú, alacsony dózisú, új hatásmódú

Részletesebben

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag ProNik gyűjtőcsomag Összetétel: 2,5 kg Casper + 6x1 l Milagro Extra 6 OD + 2x0,5 l FixPro A csomag 8 ha kukorica gyomirtására elegendő. Amenynyiben a

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. hét Előadás áttekintése A kukorica vegyszeres gyomirtása. A kukorica fontosabb gyomnövényei. A gyomok

Részletesebben

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Napraforgó növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. Express 50 SX : kizárólag Express toleráns napraforgóban

Részletesebben

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Magról kelô egy- és kétszikû + évelô kétszikû gyomok ellen A kukorica Magyarországon a legnagyobb

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 02.5/10948-1/2010

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Principal DF. hatóanyag: 429 g/kg (42,9 % m/m) nikoszulfuron g/kg (10,7% m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

Principal DF. hatóanyag: 429 g/kg (42,9 % m/m) nikoszulfuron g/kg (10,7% m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT Principal DF formuláció: vízoldható granulátum (WG) hatóanyag: 429 g/kg (42,9 % m/m) nikoszulfuron + 107 g/kg (10,7% m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

Szántóföldi növényvédő szerek

Szántóföldi növényvédő szerek Szántóföldi növényvédő szerek DuPont Növényvédelmi Üzletág 2016 Tartalomjegyzék DuPont megoldások a kalászosok védelmére Granstar Super gyomirtó szer... 6 Granstar SuperStar gyomirtó szer... 8 Pointer

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

A c c e n t 75 DF vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 750 g/kg (75 % m/m) nikoszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

A c c e n t 75 DF vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 750 g/kg (75 % m/m) nikoszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT A c c e n t 75 DF vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 750 g/kg (75 % m/m) nikoszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és vetőmag kukorica előállítás gyomirtására

Részletesebben

Refine 50 SX. formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil

Refine 50 SX. formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil DUPONT Refine 50 SX formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil A Refine széles hatásspektrumú, posztemergens gyomirtó szer kétszikű gyomok irtására, szemes és siló kukoricában,

Részletesebben

Principal Plus vízben diszpergálható granulátum (WG)

Principal Plus vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT Principal Plus vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 92 g/kg (9,2 % m/m ) nikoszulfuron, 23 g/kg (2,3 % m/m) rimszulfuron, 550 g/kg (55 % m/m ) dikamba Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyomnövény ellen.

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyomnövény ellen. DUPONT VICTUS 40 OD olajos diszperzió (OD) hatóanyag: 40 g/l ( 4,2 % m/m) nikoszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint

Részletesebben

Széles hatásspektrumú posztemergens gyomirtó szer kukoricában (áru, takarmány, siló) egyszikű, valamint kétszikű gyomnövények ellen.

Széles hatásspektrumú posztemergens gyomirtó szer kukoricában (áru, takarmány, siló) egyszikű, valamint kétszikű gyomnövények ellen. DUPONT N B a s i s 7 5 D F környezeti veszély formuláció: vízben diszpergálható granulátum (DF) hatóanyag: 50% rimszulfuron 25% tifenszulfuron-metil Széles hatásspektrumú posztemergens gyomirtó szer kukoricában

Részletesebben

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF Basis Refine Kukorica növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Steward Titus Titus Plus DF Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. 1 A kukorica legfontosabb gyomnövényei Egyszikûek

Részletesebben

Principal Plus. hatóanyagtartalom: 92 g/kg (9,2 m/m %) nikoszulfuron, 23 g/kg (2,3 m/m %) rimszulfuron, 550 g/kg (55 m/m %) dikamba

Principal Plus. hatóanyagtartalom: 92 g/kg (9,2 m/m %) nikoszulfuron, 23 g/kg (2,3 m/m %) rimszulfuron, 550 g/kg (55 m/m %) dikamba DUPONT Principal Plus formuláció: vízoldható granulátum (WG) Xi N irritatív környezeti veszély hatóanyagtartalom: 92 g/kg (9,2 m/m %) nikoszulfuron, 23 g/kg (2,3 m/m %) rimszulfuron, 550 g/kg (55 m/m %)

Részletesebben

IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése A borsó talaj előkészítése Tápanyagellátása Vetése Növényvédelem, növényápolás

Részletesebben

HATÁROZATOT: 2.1. növényvédő szer gyártója: DuPont International Operations. Svájc. DuPont International Operations Svájc

HATÁROZATOT: 2.1. növényvédő szer gyártója: DuPont International Operations. Svájc. DuPont International Operations Svájc Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/4144-2/2011

Részletesebben

Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel

Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel Nufarmer 1. évfolyam, 1. szám. 2010. május 5. Okos nyitás, sikeres végjáték Lomb- és kalászvédelem Mystic Pro-val Az aratás biztonsága repcében Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel Okos

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Bayer Hungária Kft., Bayer CropScience 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Bayer Hungária Kft., Bayer CropScience 1123 Budapest, Alkotás u. 50. ELŐADÓ: Tót Erika ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/2000/4/2008. OLDALAK SZÁMA: 8 MELLÉKLET: - TÁRGY: Decis Mega rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Részletesebben

A cukorrépa. növényvédelme

A cukorrépa. növényvédelme A cukorrépa növényvédelme A cukorrépa védelme Amikor cukrot teszünk a teánkba, vagy a kávénkba, ritkán gondolunk arra, hogy abban mennyi munka van. Pedig a cukorrépa termesztés talán a legtöbb szakértelmet

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Magyar Kwizda Kft. (1027 Budapest, Medve u. 24.)

HATÁROZAT-ot: Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Magyar Kwizda Kft. (1027 Budapest, Medve u. 24.) ELŐADÓ: Csaba Eszter ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/1426/1/2007. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: 1 db címkeszöveg TÁRGY: FURY 10 EW rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye A Mezőgazdasági

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/1398-1/2012 OLDALAK SZÁMA: 20 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/1398-1/2012 OLDALAK SZÁMA: 20 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/1398-1/2012

Részletesebben

Refine 50 SX. Kizárólag a DuPont-tól!

Refine 50 SX. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT Refine 50 SX formuláció: hatóanyag: vízoldható granulátum (SG) 500 g/kg (50 % m/m) tifenszulfuron-metil széles hatásspektrumú, posztemergens gyomirtó szer kétszikű gyomok irtására, szemes és siló

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT. DuPont S.A.S. Franciaország

ENGEDÉLYOKIRAT. DuPont S.A.S. Franciaország ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Mészáros Ferencné TÁRGY: VYDATE 10L talajfertőtlenítő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye OLDALAK SZÁMA: 5 ENGEDÉLYSZÁM: 138/2005. ENGEDÉLYOKIRAT DuPont

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

B a s i s 7 5 D F vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 500 g/kg, ( 50 % m/m) rimszulfuron és 250 g/kg (25% m/m) tifenszulfuron metil

B a s i s 7 5 D F vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 500 g/kg, ( 50 % m/m) rimszulfuron és 250 g/kg (25% m/m) tifenszulfuron metil DUPONT B a s i s 7 5 D F vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 500 g/kg, ( 50 % m/m) rimszulfuron és 250 g/kg (25% m/m) tifenszulfuron metil Széles hatásspektrumú posztemergens gyomirtó szer

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egy menetben

Részletesebben

engedélyezi: 2. A növényvédő szer felhasználásra vonatkozó előírások:

engedélyezi: 2. A növényvédő szer felhasználásra vonatkozó előírások: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj - és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 309-1000; Fax: 1/246-2960, Ikt.sz.: 04.2/2566-2/2011. Tárgy: Banvel 480 S

Részletesebben

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait! Sharpen 330 EC Gyomirtó permetezőszer kalászosok, rizs, kukorica, napraforgó, zöldborsó, száraz borsó, lóbab, szója, dohány, lucerna, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, zeller, paradicsom, paprika, káposzta,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Termékkatalógus 2016

Termékkatalógus 2016 Termékkatalógus 2016 Kedves Partnerünk! Ön a Bayer CropScience 2016. évi katalógusát tartja a kezében. Új kiadványunknak nem csupán a formája, de a tartalma is eltér az eddig megszokottól. Mivel termékeink

Részletesebben

Gyomirtó permetezőszer burgonya magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen. Vízben diszpergálható granulátum (WG)

Gyomirtó permetezőszer burgonya magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen. Vízben diszpergálható granulátum (WG) Shametrin 70 WG Gyomirtó permetezőszer burgonya magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen Szerforma: Vízben diszpergálható granulátum (WG) Hatóanyag tartalom: 700 g/kg metribuzin (70,0 % m/m) Engedélyokirat

Részletesebben

Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Janka Adél, Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

Kalászos gabonák. növényvédelme

Kalászos gabonák. növényvédelme Kalászos gabonák növényvédelme Szántóterületünk több mint egyharmadán termesztünk kalászosokat, túlnyomórészt ôszi búzát és árpát. A kalászosok termesztés-technológiájának meghatározó eleme a növényvédelem,

Részletesebben

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG)

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 360 g/kg, (36 % m/m) mezotrion 120 g/kg, (12 % m/m) nikoszulfuron 30 g/kg, (3 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás az 1272/2008. (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap. 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás az 1272/2008. (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód MILAGRO 240 A19836A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni. Paraj technológia 2015. évi szezon Terület kiválasztás, elővetemény jó kultúrú, gyommentes terület, a korán lekerülő gabonafélék a legmegfelelőbbek, jó levegő- és vízgazdálkodású, könnyen melegedő terület,

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Tőkés Gábor HATÁROZATSZÁM: 02.5/447/1/2010 OLDALAK

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A kalászos gabonák. növényvédelme

A kalászos gabonák. növényvédelme A kalászos gabonák További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap

Biztonságtechnikai adatlap Biztonságtechnikai adatlap készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Biosol Vadriasztó 1.2. Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Az öntözés. vízgazdálkodási tevékenység, melynek során gondoskodunk a növények pótlólagos vízellátásáról. A vízügyi hatóság engedélye szükséges

Az öntözés. vízgazdálkodási tevékenység, melynek során gondoskodunk a növények pótlólagos vízellátásáról. A vízügyi hatóság engedélye szükséges Cziráki László 2014 Fogalma: Az öntözés vízgazdálkodási tevékenység, melynek során gondoskodunk a növények pótlólagos vízellátásáról A vízügyi hatóság engedélye szükséges Feladata: A termelés biztonságának

Részletesebben

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme Csávázás Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen A vetőmag-forgalmazók a napraforgó-vetőmagot a csírakori kórokozók és a peronoszpórás kártétel elleni megelőző védelem érdekében általában

Részletesebben

ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit HATÁROZATSZÁM: 04.2/613-1/2012. OLDALAK SZÁMA: 5 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (5 oldal)

ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit HATÁROZATSZÁM: 04.2/613-1/2012. OLDALAK SZÁMA: 5 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (5 oldal) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit HATÁROZATSZÁM: 04.2/613-1/2012.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-10-25 Verzió: 3.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély mérgező Svájc

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély mérgező Svájc 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék/készítmény azonosítása Terméknév Formulációs kód Felhasználás Cég Nematocid Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR 2015 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET MOSONMAGYARÓVÁR Wittmann Antal Növény-, Állat-

Részletesebben

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet.

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet. legnagyobb termésveszteséget a gyomok akkor okozzák, amikor a kukoricával együtt kelnek, és vele azonos talajrétegből veszik fel a vizet és a tápanyagokat, tehát keléstől a kukorica állapotáig. gyomirtás

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT. Indofil Chemicals Co. India

ENGEDÉLYOKIRAT. Indofil Chemicals Co. India ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Mészáros Ferencné TÁRGY: INDOFIL M-45 gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye ENGEDÉLYSZÁM: 868/2005. OLDALAK SZÁMA: 5 ENGEDÉLYOKIRAT Indofil

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294 SZAKÉRTŐ NEVE: Dr. Mikulás József Feladat megnevezése: Gyomnövények természetes

Részletesebben

CÍMKESZÖVEG. gyomirtószer. 04.2/6894-1/2011. MgSzH

CÍMKESZÖVEG. gyomirtószer. 04.2/6894-1/2011. MgSzH Információk, magyarázatok Növényvédő szer neve Szerforma (formuláció) Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%) Rendeltetése a felhasználás célja

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Tót Erika ENGEDÉLYSZÁM:02.5/2419/2/2009.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2007. február 27. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2007. február 27. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Formulációs kód A7402T Felhasználási terület Gombaölı szer A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG

Részletesebben

agrárium Növényvédelmi melléklet

agrárium Növényvédelmi melléklet Növényvédelmi melléklet Növényvédelem 27 A növényvédelem kihívásai 2013-ban 2012 nem volt könnyû év a mezôgazdaság számára. A felhasznált növényvédô szerek értéke 2011-hez képest több mint 10%-kal növekedett.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

REZISZTENCIA A HERBICIDEKKEL SZEMBEN

REZISZTENCIA A HERBICIDEKKEL SZEMBEN REZISZTENCIA A HERBICIDEKKEL SZEMBEN A tolerancia fogalma: Egész fajra jellemző tulajdonság. Adott faj egyedei képesek elviselni a herbicidet valamilyen morfológiai, élettani tulajdonságuknak köszönhetően.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2005. augusztus 24. felülír minden korábbi kiadást PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2005. augusztus 24. felülír minden korábbi kiadást PIRIMOR 50 WG 1. A termék/készítmény azonosítása Pirimor 50 WG Formuláció kód A 10788A Felhasználási terület Rovarölő szer A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG Postacím: CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41

Részletesebben

Biztonsági adatlap CASPER. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap CASPER. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termékazonosító Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. szeptember 13. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. szeptember 13. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Gyomirtó szer Syngenta Crop Protection

Részletesebben

Biztonsági adatlap REGLONE

Biztonsági adatlap REGLONE 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A1412A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BURGONYA A burgonya gyomnövényei

BURGONYA A burgonya gyomnövényei BURGONYA A burgonya gyomnövényei Klasszikus termőterület: lazább, homokos talaj. Egy időben átcsúszott löszös területekre. Befolyásolja a gyomösszetételt: Jobb talajokon jellemző: DATST, Amaranthus spp.,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 453/2010/EU rendelete szerint. Felülvizsgálat: 2015.06.01. Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 9 Oldal: 1/10

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 453/2010/EU rendelete szerint. Felülvizsgálat: 2015.06.01. Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 9 Oldal: 1/10 Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 9 Oldal: 1/10 SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: EXPRESSZ VÍZKİOLDÓ 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap AMISTAR

Biztonsági adatlap AMISTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása 1.1 A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód 1.2 Felhasználási terület Rovarölő szer 1.3. A cég azonosítása Cég Syngenta

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Sanity Brite 40 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2010.07.27. 1.) A keverék

Részletesebben

Bugyi, Kossuth L u. 117/B. Klausdorfer Str.28-36 D-242223 Raisdorf Németország. élőszervezet gyártója. (Németország)

Bugyi, Kossuth L u. 117/B. Klausdorfer Str.28-36 D-242223 Raisdorf Németország. élőszervezet gyártója. (Németország) ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/585/1/2008 OLDALAK SZÁMA: 5 MELLÉKLET: címkeszöveg TÁRGY: NEMACEL biológiai védekező szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye A Mezőgazdasági Szakigazgatási

Részletesebben

Követelmények. 2db ZH: max pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min.

Követelmények. 2db ZH: max pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min. Földműveléstan Követelmények Gyakorlatokon való aktív részvétel! 2db ZH: max.13-13 pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min. 4 pont elérése) 1db Gyomnövény

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2004. szeptember 20. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2004. szeptember 20. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Formuláció kód A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. október 27. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. október 27. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Gombaölő szer Syngenta Crop Protection

Részletesebben

Biztonsági adatlap DYNALI

Biztonsági adatlap DYNALI 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A17033B 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZAT SZÁM: 02.5/231/2/2010. OLDALAK

Részletesebben

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT:

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: 1 0,75 400-600 sorzáródás burgonyabogár len lenbolha 1 0,75 400-600 bimbós állapot mák levéltetvek, máktokormányos

HATÁROZAT-ot: 1 0,75 400-600 sorzáródás burgonyabogár len lenbolha 1 0,75 400-600 bimbós állapot mák levéltetvek, máktokormányos Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit HATÁROZATSZÁM: 04.2/615-1/2012.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása RIDOMIL GOLD Plus 42,5 WP Formuláció kód: A9402A A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box

Részletesebben

MaxBrillance univerzális zsíroldó 5 liter Készült:2012. február 18. Változat: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP

MaxBrillance univerzális zsíroldó 5 liter Készült:2012. február 18. Változat: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült:2012 február 18 Változat: 10 BIZTONSÁGI ADATLAP MaxBrillance univerzális zsíroldó 5 liter 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1 SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyomnövény ellen.

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyomnövény ellen. Last update: 2016.12.22. DUPONT VICTUS 40 OD olajos diszperzió (OD) hatóanyag: 40 g/l ( 4,2 % m/m) nikoszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2009-02-16 Felülvizsgálat dátuma: Változat száma: 1. 1./ A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve:

Részletesebben

Biztonsági adatlap JUDO. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély ártalmas Svájc

Biztonsági adatlap JUDO. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély ártalmas Svájc 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék/készítmény azonosítása Terméknév Formulációs kód Felhasználás Cég Rovarölő szer Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 23. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 23. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61 323 11 11 Fax:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben