T E C H N O L Ó G I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E C H N O L Ó G I A"

Átírás

1 NÖVÉNYVÉDELEM 43 (1), T E C H N O L Ó G I A HERBICIDES GYOMSZABÁLYOZÁSI LEHETÔSÉGEK DIREKTVETÉSES KUKORICÁBAN Blaskó Dávid 1 és Holló Sándor 2 1 Szent István Egyetem, Mezôgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növényvédelemtani Tanszék, 2103 Gödöllô, Páter Károly út 1. 2 Károly Róbert Fôiskola, Mezôgazdasági Fôiskolai Kar, Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék, 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. A cikkben bemutatott kísérletben 4 különbözô kukorica-gyomszabályozási technológiát hasonlítottunk össze direktvetéses és hagyományos szántásos rendszerben. A két különbözô mûvelési mód kivitelezése térben egymás mellett, egy táblán belül történt. Forgatás nélküli rendszerekben a gyommagvak a talaj felszínén vagy a talajfelszínhez nagyon közel maradnak, s ez az apró magvú, széles levelû gyomok és az egynyári fûfélék számára kedvezô. Folyamatos forgatás nélküli rendszerekben a nagy magvú, mélyrôl csírázó gyomok visszaszorulnak (Búvár és mtsai 2000). A talajmûvelés elhagyásának gyomosító hatására több szerzô is utal (Birkás és mtsai 1997, Radics 1989). Birkás és munkatársai kukorica direktvetéses tartamkísérletekben azt találták, hogy az egyéb mûvelésmódokhoz képest nôtt az összes gyomborítottság és ezen belül a T 4 -es és a G 3 -as gyomok borítása is. Domináns gyomfajnak a Cirsium arvense (L.) Scop és az Echinochloa crus-galli (L.) bizonyult több éves direktvetéses mûvelés után (Birkás és mtsai 1997). A direktvetéses kukoricatermesztési technológiák adaptálásakor általában felvetôdik az a kérdés, hogy többet kell-e, és mennyivel herbicidekre költeni, úgy, mint a talajmûvelésre, illetve, hogy ésszerû vegyszerhasználattal kordában tarthatóak-e a fölszaporodó gyomnövények (Birkás 2000). Anyag és módszer A kukorica direktvetési és gyomszabályozási kísérletet Kompolt község határában, csernozjom barna erdôtalajon (K A =41, Humusz% =3,1) állítottuk be. A kísérlet helyszínéül szolgáló tábla két részre oszlott. A terület egy 70 m 220 m-es részébe május 3-án direktvetô géppel kukoricát vetettek. E táblarész elôveteménye ugyancsak direktvetô géppel vetett kukorica volt. A tarlómaradványokat 2005 áprilisában szárzúzást követôen felégettük. Ezen a táblarészen semmilyen talajmûvelést nem végeztünk. A direktvetô géppel vetett terület mellett közvetlenül egy 12 m 220 m-es mûvelt kontroll is volt. A megmûvelt táblarészt 2004-ben folyamatos tárcsás mûveléssel gyommentesen tartottuk, majd az ôszi mélyszántást követôen április végén tárcsával magágyat készítettünk. Ezen a területen a május 2-i vetésig más talajmunka nem volt. A táblán egymástól 1,5 m-es utakkal elválasztva 16, 12 m 82 m-es parcellát alakítottunk ki úgy, hogy az egyes parcellák a direktvetô géppel vetett és a megmûvelt részt is lefedjék. 75 cm-es sortávval és 26 cm-es tôtávval vetettünk mindkét táblarészen. A vetett hibrid MV

2 42 NÖVÉNYVÉDELEM 43 (1), 2007 A parcellákon kialakított gyomszabályozási technológia, idôrendi sorrendben 1. táblázat Technológia I. 3,5 l/ha Fozát 480 2,2 l/ha sorközmûv. + 2kg/ha NH 4 NO 3 Monsoon kultivátor II. 0,22 l/ha Merlin SC 2,2 l/ha sorközmûv. + 2 l/ha Mero Monsoon kultivátor III. 200 g/ha Titus plus 183 g/ha Titus plus sorközmûv. DF + Trend 90 DF + Trend 90 kultivátor IV. 4,5 l/ha Lumax SE 2,2 l/ha sorközmûv. + 2kg/ha NH 4 NO 3 Monsoon kultivátor Norma volt. A megmûvelt területbe 6 soros, szemenként vetô géppel vetettünk, majd azt gyûrûshengerrel lezártuk. A direktvetôgép vetôcsoroszlya utáni tömörítô hengere nem tömörítette megfelelôen a vetett részt, ezért vetés után itt is gyûrûshengereztünk, bár ez nem pótolta azt teljes mértékben, mint utólag kiderült. A megmûvelt területbe vetett kukorica egy héttel a vetés után már szögcsíra állapotban volt, ellenben a direkt vetett sokkal vontatottabban, egyenetlenül kelt, aminek az oka valószínûleg a nem megfelelô mértékû vetés utáni tömörítés volt. Egyik terület sem részesült trágyázásban. A kísérletben a gyomfelvételezéseket becsléses módszerrel végeztük. A parcellákon reprezentatív mennyiségû 1 m 2 -es kvadrátot jelöltünk ki, amelyeken a gyomnövények felületborítását fajonként megbecsültük, és azt közvetlenül, százalékban adtuk mag (Németh 1998). A 16 parcellán 4 különbözô gyomszabályozási technológiát alkalmaztunk 4 ismétlésben (1. táblázat). A herbicideket függesztett szántóföldi permetezôvel juttattuk ki, 270 l/ha vízmennyiséggel. A Merlin SC és a Lumax SE herbicidek hatáskifejtése szempontjából fontos adat, hogy a vetés után csapadék elôször május 16-án hullott, a kezelések utáni 11., illetve 12. napon, 35 mm mennyiségben. A vegyszeres kezeléseket a vetések után 1 nappal végeztük. A kijuttatott herbicidek hatóanyagai a következôk: Fozát 480: 480 g/l glifozát-izopropilamin só, Monsoon: 22,5 g/l foramszulfuron + 22,5 g/l izoxadifen-etil, Merlin SC: 480 g/l izoxaflutol, Titus plus DF: 3 % rimszulfuron + 60 % dikamba (osztott kezelésben), Lumax SE: 37,5 g/l mezotrion g/l S-metolaklór g/l terbutilazin. A hatóanyagok mindegyike az FVM ide vonatkozó rendeleteiben meghatározott, az integrált szántóföldi növénytermesztésben engedélyezett gyomirtó szerek közé tartozik. Eredmények A direktvetô géppel vetett terület gyomviszonyaira jellemzô volt az évelô növények dominanciája, hiszen a talaj bolygatatlansága elônyös az évelôk számára (2. táblázat). Olyan évelô fajok jelentek meg a területen, melyek az ültevényekre és a parlagterületekre jellemzôek. A Conyza canadensis, bár egyéves növény, ugyancsak az említett területek jellegzetes gyomfaja. A Tripleurospermum inodorum ôsszel kicsírázott, áttelelt és megerôsödött egyedei, illetve a tavasszal csírázó generáció uralta a területet a felvételezés idején. A Panicum miliaceumnak ebben az idôpontban még nem volt jelentôs borítása, de látszott, hogy ez a növény lesz az uralkodó gyomfaj, hiszen helyenként szó szerint szônyegszerûen kelt. A terület egyébként 2004-ben is erôsen fertôzött volt Panicum miliaceummal, és a kukorica monokultúra csak stabilizálta helyzetét. A Lumax SE + Monsoon hatása A Lumax SE fôleg preemergensen ható készítmény, de a már kikelt, 1 2 leveles gyomok egy ré-

3 NÖVÉNYVÉDELEM 43 (1), táblázat Átlagos gyomösszetétel közvetlenül a vegyszerezések elôtt május 4. Direktvetéses terület Szántott terület Artemisia vulgaris * Cirsium arvense (15 cm-es hajtás) 1 1 Convolvulus arvensis (15 cm-es hajtás) 2 Conyza canadensis (8 10 leveles állapotban) 3 Lactuca serriola 1 1 Linaria vulgaris 2 Panicum miliaceum szônyegszerûen kel 3 Polygonum aviculare 1 Rubus caesius (15 cm-es hajtás) 1 Tripleurospermum inodorum (2 4 leveles) 5 1 Tripleurospermum inodorum (áttelelt; cm) 3 1 szére is hatással volt. A 2 4 leveles Tripleurospermum inodorumot jó hatásfokkal irtotta, de az áttelelt cm-es növényeket csak visszafogta a növekedésben, három héttel a kezelés után azok újra elkezdtek növekedni. A Lumax SE az évelô növényekre hasonló hatással volt, csak ideiglenes növekedési depressziót okozott. A Conyza canadensis a kezeléskor 8 10 leveles állapotban volt, ez túl fejlettnek bizonyult a Lumax SE számára, így csak az elôzôekben leírt növekedési depressziót okozta. A Panicum miliaceum a kezeléshez optimális 1 leveles állapotban volt a kezeléskor, a készítmény kijuttatása után mégis nagyon sok egyed élve maradt, 5 10%-os borítást eredményezve mind a direktvetô géppel vetett, mind a megmûvelt részben. Ennek oka a vetések utáni, már említett gyûrûshengerezés volt. A gyûrûshenger a kelôfélben lévô Panicumokra rátolta a földet, megakadályozva ezzel a herbicid levélen keresztüli felszívódást (1. ábra). Gyökéren keresztül pedig még jó ideig nem tudták fölvenni a szert a növények, a késôn jövô csapadék miatt (amely permetezést követô 12. napon esett, 35 mm volt). Az esô idején már túl fejlettek voltak a Panicumok ahhoz, hogy gyökéren keresztül fölvéve a szert, elpusztuljanak, csupán múló károsodás érte ôket. A késôbbi Panicum-kelési hullámot az ekkor bemosódó és aktiválódó szer megakadályozta. A nagy mennyiségben megmaradt Panicumot május 30-án Monsoon közepes dózisával kezeltük a gyomnövény gyökérváltása kezdetén. A kezelés hatására a kisebb Panicumok elpusztultak, a fejlettebbek csak megsárgultak és pár hét stagnálás után újra növekedésnek indultak (2. ábra). A meg- 1. ábra. A gyûrûshenger által rátolt föld alól sértetlenül bújik ki a köles a vegyszerezés után 2. ábra. Monsoon hatására sárguló köles. Nagy részük a közepes dózis és a kései (gyökérváltás) alkalmazás miatt túlélte a kezelést

4 44 NÖVÉNYVÉDELEM 43 (1), 2007 A Lumax SE + Monsoon + sorközmûveléssel kezelt parcellák átlagos gyomösszetétele Artemisia vulgaris * Cirsium arvense * Convolvulus arvensis 1 2 Conyza canadensis 1 Lactuca serriola Linaria vulgaris 1 Panicum miliaceum 5 2 Polygonum aviculare 2 Rubus caesius * Tripleurospermum inodorum (2 4 leveles) * Tripleurospermum inodorum (áttelelt) táblázat maradt gyomnövények miatt június 16-án sorközmûvelô kultivátorral megkapáltuk a sorközöket. A parcellák átlagos gyomborítottságát július elején a 3. táblázat mutatja. Az évelô növényeket egyik herbicid sem pusztította el teljesen, de mindkét kezelés visszafogta ôket, így különösebb problémát azok nem okoztak. Kivételt képez a Convolvulus arvensis, melyen csak csekély és gyorsan múló tüneteket okoztak a felhasznált vegyszerek. A Titus plus DF osztott kezelés hatása Ezt a herbicidet osztott kezelésben juttattuk ki (1. táblázat). A herbicid a 2 4 leveles Tripleurospermum inodorumot szintén jól irtotta, de az áttelelt cm-es növényeken csak növekedési depresszió volt megfigyelhetô. A kezelés az évelô gyomnövényeket hatásosan pusztította, egyedül a Linaria vulgaris ellen bizonyult kevésbé hatékonynak, a Cirsium arvense pedig a kezelés után 7 héttel újra intenzíven elkezdett kihajtani. A Conyza canadensis erôsen reagált a kezelésre. A vegyszer jó hatásfokkal irtotta. Mivel a Titus plus DF egyszikûek ellen hatékony hatóanyaga, a rimszulfuron levélen keresztül felvéve igazán hatásos, azon Panicumok ellen, melyekre a vetés utáni hengerezés betakart földdel nem volt hatása az osztott kezelés elsô felének (1. ábra). Az osztott kezelés másik fele 12 nappal követte az elsôt, ezalatt a földdel betakart növények elôbújtak és megerôsödtek annyira, hogy a második kezelés egyébként is csökkentet dózisa már csak átmeneti növekedési zavart eredményezett a Panicumok növekedésében. A befejezô gyomszabályozási mûvelet június 16-án sorközmûvelô kultivátorozás volt a megmaradt gyomnövények gyérítésére. A kezelések utáni állapotot a 4. táblázat mutatja. Itt jól látszik, hogy nagy mennyiségben maradt a területen Panicum miliaceum a fent említett problémák, illetve a posztemergens felülkezelés hiánya miatt. A Merlin SC + Monsoon hatása Hasonló hatást tapasztaltunk itt is, mint a Lumax SC-vel kezelt területeken. A tavasszal kicsírázott 2 4 leveles Tripleurospermum inodorum és az 1 leveles állapotban levô (földdel nem fedett) Panicum miliaceum ellen jó hatásfoka volt a készítménynek. A Conyza canadensis, a fejlett Tripleurospermum inodorum és az évelô gyomnövények is csak átmeneti növekedési depressziót szenvedtek, de a Monsoon felülkezelés ezt a hatást hosszabbította, ez az évelô növények közül csak a Convolvulus arvensisre nem volt érvényes. A Panicum miliaceum vetés után földdel betakart egyedei szintén nem szenvedtek károsodást (1. ábra), a Lumax SE-nél leírt okok

5 NÖVÉNYVÉDELEM 43 (1), A Titus plus DF + sorközmûveléssel kezelt parcellák összesített gyomösszetétele Cirsium arvense 2 2 Convolvulus arvensis 1 * Conyza canadensis * Hibiscus trionum 1 Linaria vulgaris 3 Panicum miliaceum 8 4 Plantago major Sonchus asper 1 Sonchus oleraceus * Tripleurospermum inodorum (áttelelt) 4 2 Viola arvensis * * 4. táblázat miatt, hiszen ahhoz hasonlóan a Merlin SC is a csapadék hatására fôleg preemergensen ható herbicid, de levélen keresztül is van hatása a nem túlfejlett gyomnövényekre. A kezelést túlélô sok köles miatt május 30-án Monsoon felülkezelést hajtottunk végre. Az eredmény ugyanaz volt, mint az elôzôleg Lumax SE-vel kezelt parcellákon alkalmazott Monsoonnál (2. ábra). A gyökérváltásban levô Panicumok a közepes dózis hatására nem szenvedtek visszafordíthatatlan károsodást, így itt is szükség volt a sorközmûvelésre. Az 5. táblázatból leolvashatóak a kezelések utáni állapotok. A Fozát Monsoon hatása Ez a totális gyomirtó szert olyan dózisban juttattuk ki (1. táblázat), amellyel az évelôk ellen hosszú hatás nem várható. A kipermetezéskor a területen levô összes növényt elpusztította a herbicid, de az évelôk a kisebb dózis miatt a nyár közepére regenerálódtak. A Panicum miliaceum ellen a többi készítményhez hasonlóan, a Fozát 480-nak is csak részleges volt a hatása. A kezeléskor földdel nem takart növények mind elpusztultak, ellenben azok, amelyekre a gyûrûshenger rátolta a földet nem szenvedtek károsodást (1. ábra). A Fozát 480-nak egyébként sincs tartamhatása, a vegyszer a talajjal érintkezve azonnal inaktiválódik. Ezért a föld alól kibújó és a késôbb kelô gyomnövények ellen semmilyen hatása nincs. Nagy problémát itt is a nagy mennyiségben kelô Panicum okozott, ami ellen május 30-án Monsoont alkalmaztunk (2. ábra). Az elôzôekben említett körülmények miatt csak részleges hatást értünk el ebben az esetben is, így a gyomszabályozási technológia befejezô eleme ezeken a parcellákon is a sorközmûvelés volt. A kezelések eredményeképpen a 6. táblázatban látható gyomnövények maradtak. Érdekes, hogy a Fozát 480 alkalmazása után 2 hónappal Conyza canadensis és Tripleurospermum inodorum is jelentékeny mennyiségben maradt a területen. Ennek lehet az újrakelés az oka, de valószínûbb, hogy a vegyszer nem érte ôket, a direktvetô géppel vetett területen ugyanis sok volt a kijuttatás idejében is az elôzô évi kukoricából visszamaradt szármaradvány, amit a szárzúzással és az égetéssel sem tudtunk eltüntetni, így ez árnyékoló hatása miatt okozhatta az említett jelenséget. A csökkent hatásnak a többi herbiciddel kezelt parcellán is lehet ez az oka. Következtetések és javaslatok Tapasztalataink alapján a direktvetô géppel vetett kukorica gyomszabályozásakor a következô problémák fölmerülésére lehet számítani.

6 46 NÖVÉNYVÉDELEM 43 (1), 2007 A Merlin SC + Monsoon + sorközmûveléssel kezelt parcellák összesített gyomösszetétele Cirsium arvense * * Convolvulus arvensis 3 2 Conyza canadensis 3 Hibiscus trionum 1 Linaria vulgaris 1 Panicum miliaceum 5 3 Polygonum aviculare * Rubus caesius * Tripleurospermum inodorum (áttelelt) 2 5. táblázat Több éve nem mûvelt talajon az évelô gyomnövények fölszaporodása miatt vetés elôtt vagy közvetlenül utána elkerülhetetlen glifozáttartalmú szer kijuttatása. Ennek nincs tartamhatása, így a felülkezelés szükséges. A talajmûvelés hiánya, továbbá a glifozát után megmaradó és még száradóban levô növények és növényi maradványok árnyékoló hatása miatt csökken a herbicidek hatása. Ez mind a pre- mind a posztemergensen ható készítményekre igaz. Ha az elôbb említett idôpontokban glifozáttartalmú gyomirtó szert nem használunk, akkor fönnáll annak a veszélye, hogy az elkerülhetetlenül heterogén gyomflóra technológiai szempontból túlfejlett növényei ellen nem tudunk hatékonyan védekezni. Ha megvárjuk, amíg a gyomnövények kinônek az árnyékból akkor fejlôdése kezdetén káros gyomkonkurenciának tehetjük ki a kukoricát. Ezek alapján a szerzôk technológiai javaslata a következô. Ha a direktvetésre szánt terület a megelôzô évben mûvelve volt, és egyébként sem nagyon fertôzött évelô gyomnövényekkel, akkor az ôsztôl kezdve kelt és a vetésre már megerôsödött áttelelô, egyéves gyomok ellen közvetlenül a vetés után, de legfeljebb az azt követô harmadik napig gyorsan ható, perzselô, totális készítmény használata javasolt. Így a terület 1 héten belül teljesen gyommentes lesz. Az ilyen készítményekkel történô kezelésnek nincs semmiféle utóhatása, tehát a kezelés után kelô és hajtó gyomnövények szabad teret kapnak. Ezután ha a kukorica még nem csírázik, akkor a Lumax SE vagy a Merlin SC készítményeket használhatjuk. Ezeknek mind a magról kelô egy- és kétszikûek ellen van tartamhatásuk megfelelô mennyiségû bemosó csapadék esetén. Ezenkívül levélen keresztül fölszívódva is hatásosak az A Fozát Monsoon + sorközmûveléssel kezelt parcellák összesített gyomösszetétele Convolvulus arvensis 1 1 Conyza canadensis 2 Linaria vulgaris 2 Panicum miliaceum 6 4 Rubus caesius * Tripleurospermum inodorum (2 4 leveles) 2 6. táblázat

7 NÖVÉNYVÉDELEM 43 (1), leveles gyomnövények ellen. Ha már csírázik a kukorica, akkor annak szögcsíra állapotáig szintén a Merlin SC és a Lumax SE herbicideket lehet kijuttatni. Ha az elôzô kezelések után jelentékeny mennyiségû gyom marad a területen, akkor kiegészítô posztemergens kezelés, esetleg sorközmûvelés javasolt. Egyszikû dominancia esetén a Monsoon megfelelô erre a célra a kukorica 7 leveles koráig. Ha a terület kölessel fertôzött, akkor még annak gyökérváltása elôtt kell a vegyszert kijuttatni, a fejlettségi és fertôzöttségi állapottól függô dózisban. Ha sok a direktvetô géppel vetett területen a szármaradvány, akkor addig ne használjunk semmiféle gyomirtó szert, amíg a gyomok elô nem bújnak, és elég levélfelületük nem lesz a herbicidek fölvételéhez. Ekkor posztemergensen ható herbicidekkel lehet védekezni ellenük. Természetesen ennek a kukorica fejlettségi állapota határt szab. Ha a terület már több éve direktvetô géppel vetett, tehát nem mûvelt, vagy egyébként is erôsen fertôzött évelô gyomnövényekkel, akkor a vetés után 3 napon belül Fozát 480 készítményt használjunk maximális dózissal. A kezelés után az újonnan kelô gyomnemzedék ellen a kukorica fenológiai állapotától és a visszamaradó szerves anyag árnyékoló hatásától tegyük függôvé a herbicid kiválasztását. Látható, hogy nagy problémát tud okozni az elôzô évrôl, esetleg évekrôl megmaradó nagy mennyiségû szármaradvány, éppen ezért nem javasoljuk a kukorica monokultúrás termesztését direktvetéses rendszerben. Kerülendô továbbá az olyan elôvetemények után történô direktvetés, amelyek szintén nagy mennyiségû és nehezen bomló szerves anyagot hagynak hátra (napraforgó). Ha mégis kénytelenek vagyunk a fenti körülmények között vetni, akkor javasolt a szármaradványok valamilyen mechanikai úton történô eltávolítása. IRODALOM Birkás M. (2000): A mûvelés nélküli direktvetés Magyarországon. Mezôgazd. techn., 41 (10): Birkás M., Szalai T., Nyárai F., Fenyves T. és Percze A. (1997): Kukorica direktvetéses tartamkísérletek eredményei barna erdôtalajon. Növényterm., 76: Búvár G., Hadászi L. és Fodor I. (2000): A forgatás nélküli talajmûvelés gyomszabályozási vonatkozásai. Gyak. Agrof., 11(3): Németh I. és Sárfalvi B. (1998): Gyomfelvételezési módszerek értékelése összehasonlító vizsgálatok alapján. Növényvéd., 34: Radics L. (1989): Agroökológiai tényezôk hatása a szántóföldi gyomnövényzetre. Kandidátusi értekezés, Gödöllô. Érkezett: február 22. A NÖVÉNYVÉDELMI KLUB február 12-én 17 órakor várja az érdeklôdôket a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér 11.) színháztermében. A klubdélutánon DR. BASKY ZSUZSANNA az MTA doktora, MTA Növényvédelmi Kutatóintézete címen tart elôadást. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk. A PARLAGFÛN KÁROSÍTÓ ROVAROK HATÁSVIZSGÁLATA Dr. Tarjányi József és Zsigó György a Klub elnöke a Klub titkára

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. hét Előadás áttekintése A kukorica vegyszeres gyomirtása. A kukorica fontosabb gyomnövényei. A gyomok

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

E N G E D É L Y O K I R A T. Magyar Kwizda Kft. Budapest

E N G E D É L Y O K I R A T. Magyar Kwizda Kft. Budapest ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Mészáros Ferencné ENGEDÉLYSZÁM: 492/2005. TÁRGY: TITUS MTG ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye OLDALAK SZÁMA: 3 E N G

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYVÉDELEM Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Alapvető ellentmondás a célfelület heterogén a kezelés homogén Történeti áttekintés Kezdet 60-70-es évek USA (hadiipar)

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Dr. Lehoczky Éva DSc A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Gyomnövények tápanyagelvonásának tanulmányozása precíziós eljárások és térinformatikai módszerek alkalmazásával

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egy menetben

Részletesebben

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT T i t u s 2 5 D F formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG) N hatóanyag: 25 % (m/m%) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek Bálványfa, művelési ágak, herbicidek 2013. október hó 14-15. napja BUGYI Ki minek nem mestere, hóhéra az annak! Szabó Roland Növényvédelmi szakmérnök, gyombiológus Szakmai és termék manager 30/407-9415

Részletesebben

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet 2011 A sikeres kukoricatermesztés egyik fontos tényezője a hatékony, gyomflórához igazodó gyomirtás. A gyomirtószerek elsődleges választási szempontja

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA Keszthely 2012 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Részletesebben

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG)

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) E x p r e s s 5 0 S X Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) hatóanyag: 500 g/kg (50% m/m) tribenuron-metil Kizárólag a DuPont-tól! Az emberi egészség

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

A kukorica vegyszeres gyomirtásának

A kukorica vegyszeres gyomirtásának A kukorica vegyszeres gyomirtása Szabó László Hajdú-Bihar Megyei MgSzH, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Debrecen A kukorica vegyszeres gyomirtá sára rendelkezésre álló készítmények, kombinációk, technológiák

Részletesebben

Principal DF. vízoldható granulátum (WG) N. környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

Principal DF. vízoldható granulátum (WG) N. környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT Principal DF formuláció: vízoldható granulátum (WG) N környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek

A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek Hagyományos rendszerek: a teljes felület művelése, alapművelésre ágyeke használata, elmunkálásra egyszerű eszközök (simító, henger, fogas, tárcsa),

Részletesebben

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG)

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 360 g/kg, (36 % m/m) mezotrion 120 g/kg, (12 % m/m) nikoszulfuron 30 g/kg, (3 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT A c c e n t 7 5 D F formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG) N hatóanyag: 75 % nikoszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és vetmag kukorica elállítás gyomirtására

Részletesebben

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT T i t u s 25 DF vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukoricában, silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A Cheminova Magyarország Kft. gyomirtó szer kínálatát megvizsgálva, jól látható, hogy kukoricában, kalászosokban vagy repcében is arra törekszik, hogy több választási lehetôséget

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról KUTATÁSI JELENTÉS Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról Készítette: Futó Zoltán főiskolai docens Mezőtúr, 2006. ANYAG ÉS MÓDSZER A kísérletet az EM Magyarország Kft együttműködésével

Részletesebben

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF Basis Refine Kukorica növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Steward Titus Titus Plus DF Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. 1 A kukorica legfontosabb gyomnövényei Egyszikûek

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet.

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet. legnagyobb termésveszteséget a gyomok akkor okozzák, amikor a kukoricával együtt kelnek, és vele azonos talajrétegből veszik fel a vizet és a tápanyagokat, tehát keléstől a kukorica állapotáig. gyomirtás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tóth Kálmán MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Tóth Kálmán MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tóth Kálmán MOSONMAGYARÓVÁR 2015 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET MOSONMAGYARÓVÁR Wittmann Antal Növény-,

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2013 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezôn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

Mai szemmel a Panicum miliaceum L. alakkörének hazai taxonjairól

Mai szemmel a Panicum miliaceum L. alakkörének hazai taxonjairól Mai szemmel a Panicum miliaceum L. alakkörének hazai taxonjairól MAGYAR LÁSZLÓ 1 KIRÁLY GERGELY 2 1 Sumi Agro Hungary Kft., Budapest 2 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron Az elmúlt évtizedben

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. Tárgy: MUSTANG SE gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2015 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezőn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR 2015 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET MOSONMAGYARÓVÁR Wittmann Antal Növény-, Állat-

Részletesebben

Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor)

Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor) Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor) Művelési kezelések: 1. Szántás (28-32 cm, SZ) és elmunkálás, 2. Lazítás (35-40 cm, L), elmunkálás tárcsával, 3. Kultivátoros

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Napraforgó növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. Express 50 SX : kizárólag Express toleráns napraforgóban

Részletesebben

Önkormányzati területek összegzése

Önkormányzati területek összegzése Önkormányzati területek összegzése A képviselő testület döntése alapján Gyomaendrőd város önkormányzata a tulajdonában álló termőföldeket maga műveli. Illetve a folyamatban lévő bérleti szerződéseket lejárata

Részletesebben

Szántóföldi növényvédő szerek

Szántóföldi növényvédő szerek Szántóföldi növényvédő szerek DuPont Növényvédelmi Üzletág 2016 Tartalomjegyzék DuPont megoldások a kalászosok védelmére Granstar Super gyomirtó szer... 6 Granstar SuperStar gyomirtó szer... 8 Pointer

Részletesebben

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban GYURICZA CSABA ASZÁLY NAPI RENDEZVÉNY BUDAPEST, 2015. JÚNIUS 17. Megbeszélendők 1. Tendenciák a talajművelésben 2. Okszerű talajművelés feltételei

Részletesebben

2. A szer faja: 500 g/l 2,4-D 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav hatóanyagot tartalmazó, folyékony gyomirtó permetezőszer.

2. A szer faja: 500 g/l 2,4-D 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav hatóanyagot tartalmazó, folyékony gyomirtó permetezőszer. Szám: 46162/1999. Előadó: Dr. Ocskó Z. Szentey L. Tárgy: U 46 D-FLUID SL gyomirtó permetezőszer korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási engedélye BASF AG. Németország Az 1988. évi 2.Tvr. 14. -a

Részletesebben

Kalászosokból egyszikût

Kalászosokból egyszikût Kalászosokból egyszikût Egyszikû gyomok kalászosokban A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok elôretörése figyelhetô meg az utóbbi

Részletesebben

DuPont Granstar SuperStar

DuPont Granstar SuperStar DuPont Granstar SuperStar Kalászos gyomirtó szer kombináció Új, gyors hatású kalászos gyomirtó szer kombináció, amely hatékony az összes fontos kétszikû gabona gyomnövény ellen, beleértve a mezei acatot,

Részletesebben

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai Cziráki László 2014. A talajművelés eljárásai Fogalma: meghatározott céllal, kiválasztott eszközzel végzett talajmunka Talajelőkészítés: több talajművelési eljárás

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni. Paraj technológia 2015. évi szezon Terület kiválasztás, elővetemény jó kultúrú, gyommentes terület, a korán lekerülő gabonafélék a legmegfelelőbbek, jó levegő- és vízgazdálkodású, könnyen melegedő terület,

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag ProNik gyűjtőcsomag Összetétel: 2,5 kg Casper + 6x1 l Milagro Extra 6 OD + 2x0,5 l FixPro A csomag 8 ha kukorica gyomirtására elegendő. Amenynyiben a

Részletesebben

két aszályos év után

két aszályos év után két aszályos év után Gyomirtási tapasztalatok és tanulságok nem csak kukoricában Benécsné dr. Bárdi Gabriella Neutex Bt., Gödöllő Az extrém időjárási körülmények között megvalósuló gazdálkodás ezen belül

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgálatok a virágzás szabályozottságának feltárására az ürömlevelű parlagfűben (Ambrosia artemisiifolia L.

Molekuláris genetikai vizsgálatok a virágzás szabályozottságának feltárására az ürömlevelű parlagfűben (Ambrosia artemisiifolia L. Molekuláris genetikai vizsgálatok a virágzás szabályozottságának feltárására az ürömlevelű parlagfűben (Ambrosia artemisiifolia L.) NAGY ERZSÉBET MÁTYÁS KINGA KOLICS BALÁZS VIRÁG ESZTER KUTASY BARBARA

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294 SZAKÉRTŐ NEVE: Dr. Mikulás József Feladat megnevezése: Gyomnövények természetes

Részletesebben

Talajművelési rendszerek

Talajművelési rendszerek Talajművelési rendszerek A szántóföldi növények talajművelési rendszerei ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Talajművelési rendszer Talajművelési rendszer kialakítását meghatározó tényezők A talajművelés klasszikus sorrendje

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység / 2203-06/2 Kódszám: M ----- KIV: 2012. 07. ll. VIÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KORLÁ TOZOTT TERJESZTÉSŰ! Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2203-06 Növénytermesztés Vizsgarészhez

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A TALAJMŰVELÉS RENDSZERE I. Előadás áttekintése A talajművelési rendszerek fogalma, áttekintése, csoportosítása.

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS GYOMVISZONYAINAK ELEMZÉSE A KISHANTOSI ÖKOLÓGIAI MINTAGAZDASÁG TERÜLETÉN

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS GYOMVISZONYAINAK ELEMZÉSE A KISHANTOSI ÖKOLÓGIAI MINTAGAZDASÁG TERÜLETÉN SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS GYOMVISZONYAINAK ELEMZÉSE A KISHANTOSI ÖKOLÓGIAI MINTAGAZDASÁG TERÜLETÉN Doktori (PhD.) értekezés tézisei DORNER ZITA GÖDÖLLŐ 2006 3 A doktori iskola Megnevezése:

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát Amega Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát A totális hatású gyomirtószer-hatóanyagok között vezet a glifozát A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt idôben a gyomirtók

Részletesebben

Partnere a fejlôdésben

Partnere a fejlôdésben Partnere a fejlôdésben Mester Az igazán széles hatásspektrumú kukorica gyomirtó szer Mester: Valamely szakmában, mûvészetben, tudományban, iparágban jártas egyén; tudományra, mûvészetre oktató; céhbeli

Részletesebben

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait! Sharpen 330 EC Gyomirtó permetezőszer kalászosok, rizs, kukorica, napraforgó, zöldborsó, száraz borsó, lóbab, szója, dohány, lucerna, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, zeller, paradicsom, paprika, káposzta,

Részletesebben

Kisparcellás KUKORICA kísérletek technológiai lapja 2008.

Kisparcellás KUKORICA kísérletek technológiai lapja 2008. MgSzH Központ NFÁ Tordas ÁE kukorica Vetés: (hh.nn.) 04.29-30. Tıszámbeállítás: (hh.nn.) Betakarítás: (hh.nn.) 10.6 és 10.15. Mészlepedékes csernózium Fizikai tul: homokos vályog Humusztartalom %: 2.8-3.2

Részletesebben

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt. A Trifender alkalmazása a burgonyában. Készítette: Osváth Zoltán email:osvathz@enternet.hu A Trifender egy hiper parazita gomba, amely készítmény a Trihoderma asperellum gomba egy agresszív törzsét tartalmazza.

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2017.04.27. 12:00-kor. Érvényes: 2017.05.04-ig. Várható frissítés: 2017.05.04. 12:00-kor.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/837/2/2010 OLDALAK

Részletesebben

JELENTÉS. Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról

JELENTÉS. Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról JELENTÉS Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról Veszprémi Egyetem Georgikon Mg.tud. Kar, Keszthely Burgonyakutatási Központ 2005 Bevezetés:

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

A nagy mennyiségű csapadék hatása az árukukorica fenológiai és növény-egészségügyi állapotára

A nagy mennyiségű csapadék hatása az árukukorica fenológiai és növény-egészségügyi állapotára A nagy mennyiségű csapadék hatása az árukukorica fenológiai és növény-egészségügyi állapotára Dr. Keszthelyi Sándor, Dr. Kazinczi Gabriella Kaposvári Egyetem ÁTK, Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék

Részletesebben

Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel

Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel Nufarmer 1. évfolyam, 1. szám. 2010. május 5. Okos nyitás, sikeres végjáték Lomb- és kalászvédelem Mystic Pro-val Az aratás biztonsága repcében Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel Okos

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

Arccal a parlagfű ellen

Arccal a parlagfű ellen Arccal a parlagfű ellen A nemzetközi parlagfű naphoz kapcsolódó megyei rendezvénysorozat 2013. június Együttműködő partnerek Magyar Növényvédelmi Társaság Gyommentes Környezetért Alapítvány Magyar Gyomkutató

Részletesebben

Gyomszabályozás. az ökológiai gazdálkodásban. Madaras Krisztina

Gyomszabályozás. az ökológiai gazdálkodásban. Madaras Krisztina Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban Madaras Krisztina Károkozásuk Ökoban a legfőbb terméskorlátozó tényező Térparazitizmus, élősködés Víz- és tápanyag konkurencia Kártevők, kórokozók Terméskiesés,

Részletesebben

ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009 OLDALAK SZÁMA: 30 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009 OLDALAK SZÁMA: 30 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009

Részletesebben

Principal Plus. hatóanyagtartalom: 92 g/kg (9,2 m/m %) nikoszulfuron, 23 g/kg (2,3 m/m %) rimszulfuron, 550 g/kg (55 m/m %) dikamba

Principal Plus. hatóanyagtartalom: 92 g/kg (9,2 m/m %) nikoszulfuron, 23 g/kg (2,3 m/m %) rimszulfuron, 550 g/kg (55 m/m %) dikamba DUPONT Principal Plus formuláció: vízoldható granulátum (WG) Xi N irritatív környezeti veszély hatóanyagtartalom: 92 g/kg (9,2 m/m %) nikoszulfuron, 23 g/kg (2,3 m/m %) rimszulfuron, 550 g/kg (55 m/m %)

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/502-1/2012.

Részletesebben

VETÉSTŐL ARATÁSIG, NAGY SZÉLTIPPANTÓL ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOKTÓL MENTES ÁLLOMÁNY

VETÉSTŐL ARATÁSIG, NAGY SZÉLTIPPANTÓL ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOKTÓL MENTES ÁLLOMÁNY technológia növényvédelem tapasztalatok 2015. augusztus A Dow AgroSciences információs magazinja repce- és gabonatermesztőknek RUNWAY VALÓDI TALAJ-ÉS LEVÉLEN KERESZTÜLI HATÁS A REPCE ŐSZI GYOMIRTÁSÁBAN

Részletesebben

A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése

A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése 2009. január A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése a racionális felhasználás és a termésingadozás mérséklésének jegyében Dr. Széll Endre, Dévényi Károlyné Gabonatermesztési Kutató

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Hat é k o n y g y o m i r tá s,

Hat é k o n y g y o m i r tá s, Gyomirtás 2 A gabona tipikus gyomnövényei Gabonaterületeink gyomflórájában az egyre nehezebben leküzdhető gyomok kerülnek túlsúlyba: az ebszékfű, a mezei acat, a ragadós galaj, kiritkult gabonában a parlagfű.

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Gyomnövények terjedése, Új gyomfajok megjelenése

Gyomnövények terjedése, Új gyomfajok megjelenése Gyomnövények terjedése, Új gyomfajok megjelenése Dávid István Debreceni Egyetem, Növényvédelmi Tanszék Gyomflóra változások okai Művelési rendszer változása Művelés intenzitása, mélysége Redukált talajművelés

Részletesebben

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait!

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! 1. Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! Információtartalom vázlata: - Az almos trágya összetétele - A bélsár összetétele és állatfajonkénti szárazanyagtartalma

Részletesebben

Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) 27. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája

Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) 27. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) 27. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája Kaszó, 2010. március 4-6. A 2010-es évben már második alkalommal

Részletesebben

SZÓJATERMESZTÉS MÁSODVETÉSBEN. Szójamag Kft Szentlőrinc, Kodály Z. u. 1/B Telefon:

SZÓJATERMESZTÉS MÁSODVETÉSBEN. Szójamag Kft Szentlőrinc, Kodály Z. u. 1/B Telefon: SZÓJATERMESZTÉS MÁSODVETÉSBEN Szójamag Kft. 7940 Szentlőrinc, Kodály Z. u. 1/B Telefon: 06 30 33 61 597 E-mail: szojamag@gmail.com 2017 A zöldítési célra vetett másodvetésű növények termesztése a támogatás

Részletesebben

Dombvidék Olaszország középső részén Talajtulajdonságok: Szerkezet: Nem megfelelő mennyiségben K 2 O

Dombvidék Olaszország középső részén Talajtulajdonságok: Szerkezet: Nem megfelelő mennyiségben K 2 O ESETTANULMÁNY Helyszín: Dombvidék Olaszország középső részén Talajtulajdonságok: Szerkezet: Agyagos vályog mészkövön ph 7,7 humusz%. 1,8 P 2 O 5 Nem megfelelő mennyiségben K 2 O kielégítő mennyiségben

Részletesebben

BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA

BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA Napraforgó technológia növényvédelem tapasztalatok 2015. április A Dow AgroSciences információs magazinja napraforgó termesztőknek BEDOLGOZÁSOS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA Olyan készítmény kell, ami száraz

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/5483-4/2011.

Részletesebben

az AGROSOLUTION Magyarországi Képviselete megrendelésére végzett A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE című témáról

az AGROSOLUTION Magyarországi Képviselete megrendelésére végzett A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE című témáról DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és KörnyezetgazdálkodásiKar Növénytudományi Intézet K U T A T Á S I J E L E N T É S az AGROSOLUTION Magyarországi

Részletesebben