A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése"

Átírás

1 2009. január A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése a racionális felhasználás és a termésingadozás mérséklésének jegyében Dr. Széll Endre, Dévényi Károlyné Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged A kukorica széleskörű ipari felhasználásánál figyelembe kell venni, hogy az évjárat hatása miatti termésingadozást megszüntetni nem tudjuk. Erre a (6,9 t/ha) és a (3,7 t/ha) évi termésadatok, illetve a (7,1 t/ha) évi terméskilátások összehasonlítása nyújt ékes bizonyítékot. A múlt mindig szolgál a jövőben is hasznosítható tanulságokkal. Többek között azzal, hogy a XIX-XX. században is voltak évek, amikor is a terméstöbbletet szeszgyárakban dolgozták fel. Voltak évek, amikor kényszerűen igazodva a rossz időjárás miatti kevés hozamhoz, a termés csak az abrakigényt elégítette ki. Az energetikai hasznosítás tervezésénél óvakodni kell a szélsőséges nézetektől. Teret kell engedni a mezőgazdaság speciális jellegéből adódó szemléletnek. A bioenergiát előállító kapacitások tervezésénél figyelembe kell venni a mezőgazdasági tevékenységet jellemző szezonalítást, valamint az emberi tevékenységtől függetlenül ható termés- és költségmódosító tényezőket. A kapacitások létrehozásánál ajánlatos lenne a mezőgazdaság gesztorságára építeni, mert ezen módon lehetne a mezőgazdasági túltermelés kedvezőtlen hatásait (túlzott összegű raktározási és szállítási költségek, értékesítési nehézségek, önköltség alatti értékesítési árral való zsarolás) kiküszöbölni. Lehet, hogy e gondolatok a műszaki és pénzügyi szemléletnek idegenül hatnak, de a jövőben a racionalitás ezeket ki fogja kényszeríteni. Mint ahogy a könnyen érzékelhető dolgok mindenki számára természetesnek tűnnek, úgy fognak a szélsőséges nézetek fogyni, és az e téren érvényesülő együttgondolkodási törekvés erősödni. Például mindenki számára természetes, hogy a szélmotorok telepítésénél figyelembe kell venni a szélviszonyokat, viszont azt is tudomásul kell venni, hogy a legjobban széljárta régiókban is számolni kell a szélcsenddel. E körülmény viszont nem lehet akadálya a szélenergia hasznosításának. Lehetőségek a termésingadozás mérséklésére A kukoricatermesztés kérdéseire visszatérve elmondhatjuk, hogy a gazdálkodó és a gazdálkodást irányító szakember folyamatosan érvényesülő kötelessége a tervezhetőség javítása, s ezen keresztül a termésingadozás mérséklése, amelyet a következő termesztési műveletek folyamatos javításával valósíthatunk meg: talajművelés, tápanyag-utánpótlás, elővetemény, gyomirtás, kártevők elleni védekezés. Évjárat, elővetemény és a műtrágyázás hatása a kukoricahibridek szemtermésére A műtrágyázási tartamkísérletet 1979-ben indítottuk (Újszeged, ) 1. ábra 20

2 Talajművelés A talajműveléssel biztosítanunk kell a talaj jó tápanyag-, víz- és levegőgazdálkodását, továbbá az évelő gyomok mechanikai irtását. A vetőágy jó minőségű elkészítésével biztosítjuk a gyors és egyenletes kelést, valamint a tavasszal kelő gyomok mechanikai irtását. A talajművelés során nem engedhetjük meg a költségek szakszerűtlen csökkentését. A jobb minőséget és az alacsonyabb költséget úgy tudjuk elérni, ha a munkákat az agrotechnikai optimumok időszakában végezzük. Tápanyag-utánpótlás A témakörhöz kapcsolódó kutatómunkát intézetünk az elmúlt években az OMFB ( /2005.) pályázati támogatásával végezte. Az előveteménytől és az évjárattól 2. ábra Az évjárat és a műtrágya hatása a szemtermés keményítő-tartalmára és a hektáronkénti keményítőtermésre (Újszeged, ) függő műtrágyahatásokat az 1. ábrán szemléltetjük. A 2005 és 2006-os évek termésadatainak összehasonlítása rámutat arra, hogy műtrágya nélkül, vagy alacsony szintű tápanyag-utánpótlás esetén a kukorica búza után termesztve lényegesen több termést ad, mint önmaga után vetve. Mindez megerősítette azokat a korábbi megállapításokat, miszerint a kukorica monokultúrás termesztése esetén ugyanazon termésszint eléréséhez több műtrágyára van szükség, mint kedvező elővetemény után. A es év adatai arra figyelmeztetnek, hogy az aszályos időjárás alacsony termésszintet határoz meg, és nem engedi érvényesülni a műtrágyázás hatását. A magas műtrágyaárak felkelthetik a termesztők figyelmét azon hibridek irányába, amelyek a talaj természetes tápanyagkészletét jól hasznosítják. Hibridjeink közül többéves egybehangzó kísérleti eredményei szerint ezen igényeknek az SZE 269, a Szegedi SC 352, a Szegedi 343 és a Kenéz felel meg. A Szegedi 352 és a Kenéz hibridek ezen túlmenően a kijuttatott műtrágyát is az átlagosnál jobban hasznosítják. A kukorica többirányú hasznosításának köszönhetően a minőség, a beltartalom is egyre inkább felértékelődik. Az ilyen jellegű vizsgálatokat a Debreceni Egyetem AMTC Agrárműszerközpontja végezte hibridjeinken. A 2. ábra szerint a es aszályos évben a szemtermés keményítőtartalma jelentősen jobb volt, mint a kedvező időjárású ban. A műtrágyadózis növelése mind a két évben nem nagy értékekkel, de következetesen csökkentette a szemtermés keményítőtartalmát. Az adatok azt is bizonyítják, hogy a hektáronkénti keményítőhozamot alapvetően a szemtermés mennyisége határozta meg. A fehérjetermés adatait bemutató 3. ábra szerint a 2007-es aszályos időjárású évben a szemtermés fehérjetartalma lényegesen jobb volt, mint a év kedvező időjárása mellett. A tápanyag-utánpótlás javítása mindkét évben következetesen és jelentős értékekkel javította a szemtermés fehérjetartalmát. A hektáronként betakarítható fehérje mennyiségét a szemtermés határozta meg. Ennek tulajdonítható, hogy a 280 kg/ha maximális N-hatóanyag dózis a terméscsökkentő hatásával párhuzamosan a hektáronkénti fehérjehozamot is csökkentette, továbbá hogy 2006-ban az alacsonyabb fehérjetartalom ellenére nagyobb fehérjehozamot kaptunk, mint 2007-ben a magasabb fehérjetartalom ellenére. A tápanyag-utánpótlás a műtrágyaárak jelentős növekedése miatt jelenünk legidegfeszítőbb kérdése. Adatainkkal mi csak szakmai alapon nyugvó ismereteket adhatunk. Azt, hogy műtrágyázás nélkül vagy alacsony szintű tápanyag-utánpótlással zsaroljuk a talajunkat, rontjuk a termésbiztonságot, növeljük az évjárat termésváltoztató hatását. Végső soron kevesebb terméssel számolhatunk. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy kevesebb műtrágyával kevesebb növény tápanyagigé- 21

3 2009. január nyét tudjuk kielégíteni, ezért a hektáronkénti tőszám mérséklésére is gondolnunk kell. Beltartalmi adataink arra is utalnak, hogy a N-dózis növelésével erőteljesen javítjuk a fehérje százalékot és kis mértékben ugyan, de mérsékeljük a termésünk keményítőtartalmát. Ezen ismeretek alapján a kukorica tápanyag-utánpótlásánál gondolnunk kell a hasznosításra is, hiszen: takarmányozás esetén a keményítő (energiaforrás) mellett szükségünk van a fehérjére is; energetikai célú felhasználásnál (etanol) a keményítőtartalomra tevődik a hangsúly; a szemtermés beltartalmi minősége hibridfüggő is, amit viszont az évjárat hatása lényegesen befolyásolhat. 3. ábra Az évjárat és a műtrágya hatása a szemtermés fehérje-tartalmára és a hektáronkénti fehérjetermésre (Újszeged, ) A gyomirtás technológiájához Az ehhez kapcsolódó kutatási munkákat az ALAP /2004. jelű pályázati támogatással végeztük. Alapvető célként fogalmazható meg, hogy a herbicidekkel való gyom irtás mellett törekednünk kell a mechanikai művelés gyomirtó hatásának teljes körű kihasználására is: Szántással az évelő egy- és kétszikű gyomokat gyéríthetjük és gyengíthetjük. Jó minőségben és idejében végzett magágy-készítéssel a tavasszal kelő gyomok ellen védekezhetünk sikeresen. A sorköz-kultivátorozással csökkenthetjük a gyomirtó szer felhasználását. E technológia legeredményesebb módszere a sorköz-kultivátorozással kombinált, vetéssel egy menetben végzett sávpermetezés. A sorköz-kultivátorozásra azért is szükségünk lehet, mert a nem elegendő bemosó csapadék miatt időnként gyengülhet a herbicidek gyomirtó hatása. A sorköz-kultivátorozással kombinált, a vetéssel egy menetben végzett sávpermetezéssel 66 %-kal csökkenthetjük az egy hektárra kijuttatott herbicid mennyiségét, melynek eredményeként mérsékeljük a környezet vegyszerterhelését, valamint a vetés és a vegyszeres A gyomirtási kísérletek őszi gyomborítottsági adatainak összehasonlítása (Újszeged, ) gyomirtás együttesen számolt műveleti költségét. Mindezt úgy érhetjük el, hogy a teljes felületen 4. ábra végzett gyomirtás eredményességéhez hasonlítva a sorköz-kultivátorozással kombinált sávpermetezéssel 22

4 Kelési % alakulása a vetésidő függvényében (7 hibrid és 4 ismétlés átlagában) Vetésidő kísérlet, Újszeged, ábra Bizonyosak vagyunk abban, hogy az eredményességet nagyban fogja javítani a gyomirtás számítógépes tervezésének széleskörű alkalmazása, amikor is a gyom és a környezeti feltételek ismeretében a számítógépes eljárással optimalizáljuk a gyom - irtási technológiát. A jövőben további előrelépésként számíthatunk a precíziós technológia alkalmazásának előnyeivel, amikor is a tervezés, a döntések meghozatala és a műveletek végrehajtása a táblák heterogenitása szerint történik: Preemergens gyomirtásnál a táblarészek talajának humusz %-a és Arany-féle kötöttsége szerint a permetezőgép automatikával vezérelve juttatja ki a gyomirtó szert. A nehezen irtható gyomok (pl. acat, fenyércirok) foltkezeléssel való irtása. jelentősen csökkenthetjük a betakarításkori gyomborítottságot és növelhetjük a hektáronkénti termés mennyiségét. Az időjárás a preemergensen kipermetezett herbicidek gyomirtó hatását befolyásolja a legerőteljesebben. A , valamint években a preemergensen végzett gyomirtások eredményesek voltak. Ekkor a herbicidek hatáskifejtéséhez elegendő bemosó csapadék volt. A korai posztemergensen (a kukorica 1-3 leveles korában) végzett gyomirtás eredményességének biztonságát az adja, hogy a kombinált herbicidek (esetlegesen tankkeverék formájában készített herbicid kombinációk) posztemergens hatóanyaga a csapadékviszonyoktól függetlenül megsemmisíti a kikelt gyomokat, ezen túlmenően a preemergensen ható kombinációs partner a további gyomkelést akadályozza meg. A posztemergens gyomirtást akkor javasoljuk, ha a bemosó csapadék hiányában gyengének bizonyult a preemergensen kijuttatott herbicidünk gyomirtó hatása. Továbbá akkor tartjuk szükségesnek, ha olyan gyomok vannak (napraforgó, szerbtövis, apró szulák, folyondár szulák, magról kelő, illetve rizómáról hajtó fenyércirok, vadköles stb.), amelyek csak posztemergensen irthatóak. A 4. ábra oszlopdiagramjai az őszi gyomborítottsági adatokat ismertetve több tanulsággal is szolgálnak: A és évi adatok összehasonlításában a preemergensen ható herbicidek esetében jelentős az évjárat hatása, mely még a korai posztemergens herbicidek esetében is érvényesült. A preemegensen ható herbicidek gyomirtó hatása a kedvező időjárású 2008-as év lényegesen jobb volt, mint az aszályos időjárású 2007-ben. A csak posztemergensen ható herbicidekkel gyomirtott parcellákon mind a két évben jelentős volt az újragyomosodás. Jelentős különbségek adódtak a parcellák gyomborítottsági adatai között. A legkevésbé sikeres parcellák adatai azt a szakszerűtlenséget példázzák, amikor a herbicideket nem a gyomflórának megfelelően választjuk meg. A legjobb parcellák alacsony gyomborítottsági adatai viszont azt bizonyítják, hogy a gyomirtó szer megválasztása a gyomflórának megfelelő volt. Kedvezőtlen környezeti hatások, technológiai gondok esetén fontos lehet az egyes gyomirtó szer hatóanyagok esetleges fitotoxikus hatásának ismerete. A szulfonilkarbamid hatóanyagok a gyomirtó hatásuk (egyszikű, ill. kétszikű gyomok) tekintetében elkülönülnek egymástól. Herbicid kombinációk kialakításánál gondolni kell arra, hogy a különböző hatású herbicidek kukoricát károsító hatása összeadódhat. Több esetben tapasztaltuk, hogy együttes permetezésük esetén a rimszulfuron + tifenszulfuron-metil és a 2,4-D hatóanyagok a kukoricát egymást felerősítő módon károsíthatják. Általánosságban azonban elmondható, hogy a vegyszeres gyomirtás általánossá válásával a termesztési gyakorlatból kiestek és kiesnek a herbicidekre szuperérzékenységet mutató hibridek. Jelentősen mérsékelheti a herbicidkár veszélyét a herbicidrezisztens hibridek köztermesztésben való elterjedése. A gyakorlatban a GMO hibridekkel szemben versenyképesnek bizonyultak, továbbá a társadalom által elfogadottá váltak azok a kukoricahibridek, amelyek rezisztenciáját kukorica gén biztosítja a következő herbicid hatóanyagokkal szemben: imazamox IMI hibridek, szulfonilkarbamidok SUMO hibridek, cikloxidim DUO SYSTEM hibridek. Kártevők elleni védekezés E fejezetben két károsító elleni védekezés fontosságát emeljük ki kísérleti tapasztalataink alapján. 23

5 2009. január Drótférgek A drótféreg károsításának veszélyére a búza elővetemény utáni vetésidő kísérletünk adatai hívják fel a figyelmet tavaszán a nedves talaj és a kedvező hőmérséklet hatására a drótférgek az első vetések csírázási és kelési időszakára (április ) jöttek a talaj felsőbb rétegébe. Rátalálva a kukoricaszemekre jelentős kelési hiányt okoztak (5. ábra). A károsítás megelőzése céljából a drótféreg elleni védekezésre (főleg búza elővetemény után) a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. Ha az amerikai kukoricabogár lárvája ellen inszekticides vetőmagcsávázással védekezünk, akkor az a drótférgek ellen is megfelelő védelmet biztosít. Amennyiben nem, akkor az előrejelzési adatok szerint a drótférgek ellen külön kell védekezni: inszekticides vetőmagcsávázással, vagy a vetéssel egy menetben végzett talajfertőtlenítéssel, ugyanis az általános talajfertőtlenítés a jövőben feltételezhetően mind kevésbé lesz gyakorlat. Amerikai kukoricabogár Az amerikai kukoricabogár elleni védekezés technológiájának fejlesztése során, kísérleti területünkön a növénydőlési adatok alapján jelentős évjárathatást mutathattunk ki ben és 2006-ban a monokultúrás területen sem észleltünk értékelhető mértékű növénydőlést. Az ábra A vetésidő hatása az amerikai kukoricabogár lárvájának kártételére Növénydőlés monokultúrás viszonyok között (Kukoricabogár-kísérlet, Újszeged) Megnevezés Vizsgált hibridek (db) Növénydőlés %-a vizsgálat hibridek átlagában Maximális növénydőlés % Minimális növénydőlés % táblázat táblázat adatai rávilágítanak, hogy a vizsgált hibridek átlagában ban erőteljesebb növénydőlés volt, mint 2004-ben és 2007-ben. Ezek az adatok egyben a hibridek közötti különbséget is szemléltetik. A vizsgálati eredmények rámutatnak, hogy genetikai módosítás nélkül is vannak olyan kukoricahibridek, amelyek jelentősen ellenállnak az amerikai kukoricabogár lárvakártételével szemben. Többéves eredményeink szerint az amerikai kukoricabogár lárvakártételével szemben a következő hibridjeink bizonyultak az átlagosnál ellenállóbbnak: Szegedi 363, Szegedi SC 352, Csanád, Kenéz, Szegedi 521. A felsorolt hibridek a kísérletben a vizsgált három év folyamán átlag alatti, illetve minimális értékű növénydőlést mutattak. Itt meg kell jegyeznünk, hogy azok a hibridek, amelyek monokultúrában 18, 24, illetve 27 %-os növénydőlést szenvedtek, búza után vetve növényállományuk nem mutatott dőlést. A fajtatulajdonos intézmény a A kukoricabogár által okozott szárdőlés (%) kukorica állományban (Debrecen, 2005) 2. táblázat Műtrágya Monokultúra Bikultúra Trikultúra Kezelés 40eha-1 60eha-1 80eha-1 Átlag 40eha-1 60eha-1 80eha-1 Átlag 40eha-1 60eha-1 80eha-1 Átlag ,1 56,2 38, N60+PK 21 27,6 54,6 34, N90+PK ,2 48,5 27, N180+PK ,6 31,7 18, N240+PK ,1 26, Átlag 13 24,1 43,5 26, SzD 5% 4,6 0 0 Forrás: Pepó Péter, Vad Attila, Berényi Sándor: Néhány agrotechnikai tényező hatása a kukorica termésére 24

6 Dőlt növények a növényállomány %-ában (kukoricabogár elleni védekezés technológiai kísérlet, Újszeged) Kezelés jelenlegi versenyhelyzetben csak annyit tehet, hogy személyes információ alapján az értékes, de a kukoricabogár lárvakártételére érzékeny hibridjeit kukoricabogárral fertőzött területre, valamint monokultúrás termesztésre nem ajánlja. Az előző gondolatok azt sugallják, hogy vegyszer nélküli védekezési módként a vetésváltást javasoljuk. Eddigi ismereteink alapján a kukoricabogár lárvája csakis a kukorica gyökerén táplálkozva tud megélni. A vetésváltás eredményességét a Növénydőlés (%) 3. táblázat Átlag 1. Kontroll Vetőmag csávázás Talajfertőtlenítés a vetéssel egy menetben Talajfertőtlenítés a kultivátorozással egy menetben A 2-4. kezelések átlaga debreceni vizsgálati eredmények is bizonyítják (2. táblázat). Az ezekből a kísérletekből származó adatok azt is mutatják, hogy a túlsűrítés, valamint a hiányos tápanyagellátás fokozza a kukoricabogár kártétele miatti növénydőlést. A vegyszeres védekezéssel kapcsolatos kutatásaink a vetéssel egy menetben végzett talajfertőtlenítést mutatják a legbiztonságosabbnak és a legeredményesebbnek (3. táblázat). Az évjárat a vetőmagcsávázás és a kultivátorozással egy menetben végzett talajfertőtlenítés hatását befolyásolta legjobban: Csávázásnál a vetés és a lárva kelése között eltelt idő meghatározó. A 6. ábra adatai szerint a késői vetés erősíti a vetőmagcsávázás lárvaölő hatását, viszont csökkenti a kukorica termését és növeli a betakarításkori szemnedvességet. A kultivátorozással egy menetben végzett talajfertőtlenítésnél a talajfertőtlenítő szer lárvaölő hatását a talajnedvesség befolyásolja. Száraz talajban a talajfertőtlenítő szer a lárvaölő hatását nem tudja kifejteni. Végül egy összefoglaló gondolat: A kukoricatermésünket az embertől függetlenül, s vele együtt ható tényezők alakítják. Ábráink grafikonjai és táblázataink adatai azt mutatják, hogy bár a termésingadozásokat megszűntetni nem tudjuk, de a termesztési műveletek javításával jelentősen mérsékelhetjük azokat. 25

a évi kukoricatermesztési kísérletek eredményei az előző évek adatainak összehasonlításában

a évi kukoricatermesztési kísérletek eredményei az előző évek adatainak összehasonlításában kukoricatermesztőknek extra 47. a 2012. évi kukoricatermesztési kísérletek eredményei az előző évek adatainak összehasonlításában Dr. Széll Endre, Dr. Szél Sándor, Makra Máté Gabonakutató Non-profit Kft.,

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

amiről a szegedi kukoricák bemutatóján, 2011 őszén beszéltünk

amiről a szegedi kukoricák bemutatóján, 2011 őszén beszéltünk kukoricatermesztőknek extra 42. amiről a szegedi kukoricák bemutatóján, 2011 őszén beszéltünk Dr. Széll Endre, Dr. Szél Sándor, Makra Máté Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged Miután a kukoricatermesztésre

Részletesebben

A termésingadozás mérséklésének lehetősége kukoricában termesztéstechnológiai műveletekkel

A termésingadozás mérséklésének lehetősége kukoricában termesztéstechnológiai műveletekkel időszerűen, korszerűen 2010. május A termésingadozás mérséklésének lehetősége kukoricában termesztéstechnológiai műveletekkel Dr. Széll Endre Gabonakutató Non-profit Közhasznú Kft., Szeged Az 1. ábra oszlopdiagramjainak

Részletesebben

Kísérleti eredmények Vetésidő kísérlet:

Kísérleti eredmények Vetésidő kísérlet: A talaj termékenységét megőrző fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése tartamkísérletben c. OTKA által támogatott kutatás (23-26) keretében a célkitűzések maradéktalanul teljesültek.

Részletesebben

GabonaKutató. Árral szemben - együtt könnyebb

GabonaKutató. Árral szemben - együtt könnyebb GabonaKutató Kutatás + Marketing A Gabonakutató Kft. lapja 23. évfolyam 1. szám 2009. január Árral szemben - együtt könnyebb Az Egyesült Államokból kiinduló globális pénzügyi, majd gazdaságiba forduló

Részletesebben

A kukoricatermesztés agrotechnikai elemei: lehetőségek a fejlődési stresszek csökkentésére és növelésére

A kukoricatermesztés agrotechnikai elemei: lehetőségek a fejlődési stresszek csökkentésére és növelésére KUKORICATERMESZTŐKNEK extra 52. A kukoricatermesztés agrotechnikai elemei: lehetőségek a fejlődési stresszek csökkentésére és növelésére Dr. Árendás Tamás, Dr. Berzsenyi Zoltán, Dr. Bónis Péter, Dr. Micskei

Részletesebben

A legfontosabb termesztési tényezők hatása a kukorica termésére a években

A legfontosabb termesztési tényezők hatása a kukorica termésére a években KUKORICATERMESZTŐKNEK extra 52. A legfontosabb termesztési tényezők hatása a kukorica termésére a 2007-2012. években Dr. Széll Endre, Makra Máté Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged 1. táblázat A 2007 és

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

26. évfolyam 1. szám 2012. január. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft.

26. évfolyam 1. szám 2012. január. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft. 26. évfolyam 1. szám 2012. január Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft. 2012 Növénynemesítésünk látványos sikerei A 87 éve alapított, legnagyobb magyar agrárkutató intézmény a szegedi

Részletesebben

kukorica 500-ak Klubja kísérleti eredmények

kukorica 500-ak Klubja kísérleti eredmények 014-015 kukorica 500-ak Klubja kísérleti eredmények A kukorica számára a 015 a szélsőségek éve volt, nem csak az egyes régiókban, de még táblán belül is jelentős különbségeket láttak a gazdák. Különösen

Részletesebben

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Gazdaságos kukorica termesztés GK hibridekkel Szél Sándor és munkatársai Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 2016.02.24 Mikor gazdaságos? Ha a termésért kapott bevétel meghaladja

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról KUTATÁSI JELENTÉS Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról Készítette: Futó Zoltán főiskolai docens Mezőtúr, 2006. ANYAG ÉS MÓDSZER A kísérletet az EM Magyarország Kft együttműködésével

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Pioneer napraforgóhibridek

Pioneer napraforgóhibridek 2012.12.07. AKTUALITÁSOK Pioneer napraforgóhibridek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra van

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYVÉDELEM Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Alapvető ellentmondás a célfelület heterogén a kezelés homogén Történeti áttekintés Kezdet 60-70-es évek USA (hadiipar)

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 12. hét Előadás áttekintése A kukorica fajlagos tápanyagigénye, tápanyagreakciója A kukorica trágyázása,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység / 2203-06/2 Kódszám: M ----- KIV: 2012. 07. ll. VIÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KORLÁ TOZOTT TERJESZTÉSŰ! Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2203-06 Növénytermesztés Vizsgarészhez

Részletesebben

A hazai kukorica minősége

A hazai kukorica minősége Széles Adrienn Nagy János A hazai kukorica minősége Bevezetés és irodalmi áttekintés Hazánkban a szemes kukorica 89%-át takarmányként hasznosítják, de egyre nagyobb jelentősége van az egyéb felhasználási

Részletesebben

Kovács Péter 1 - Sárvári Mihály 2

Kovács Péter 1 - Sárvári Mihály 2 Kovács Péter 1 - Sárvári Mihály 2 A tápanyagellátás és a tőszám hatása a kukoricahibridek termésére és minőségére The effects of nutrient supply and the number of plants on the yield and quality of maize

Részletesebben

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II.

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II. Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II. Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) II. gyakorlata 2013. október 2. Egyéves növény termesztési ciklusa Elővetemény

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A Cheminova Magyarország Kft. gyomirtó szer kínálatát megvizsgálva, jól látható, hogy kukoricában, kalászosokban vagy repcében is arra törekszik, hogy több választási lehetôséget

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

Bérgép KITE KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ. Célunk a. Technológiai gépbérlet AJÁNLATOK

Bérgép KITE KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ. Célunk a. Technológiai gépbérlet AJÁNLATOK KITE Bérgép Célunk a KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ mezőgazdasági termelés műszaki és technológiai biztosítása! AJÁNLATOK 2016 2 A KITE Zrt. Magyarországon, sőt Európában egyedülálló módon komplex

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

A kukorica tápanyag- és vízhasznosításának vizsgálata két eltérő időjárású évben

A kukorica tápanyag- és vízhasznosításának vizsgálata két eltérő időjárású évben A kukorica tápanyag- és vízhasznosításának vizsgálata két eltérő időjárású évben KARANCSI LAJOS GÁBOR Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A vetésidő és a tápanyagellátás hatása a kukorica termésbiztonságára

A vetésidő és a tápanyagellátás hatása a kukorica termésbiztonságára A vetésidő és a tápanyagellátás hatása a kukorica termésbiztonságára El Hallof Nóra Sárvári Mihály Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztési és Tájökológiai

Részletesebben

A kukoricabogár terjedése és a védekezés módszerei

A kukoricabogár terjedése és a védekezés módszerei Pannon Növénybiotechnológiai Egyesület Magyar Növénynemesítõk Egyesülete A kukoricabogár terjedése és a védekezés módszerei Magyar Tudományos Akadémia Mezõgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár 2007. szeptember

Részletesebben

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt. A Trifender alkalmazása a burgonyában. Készítette: Osváth Zoltán email:osvathz@enternet.hu A Trifender egy hiper parazita gomba, amely készítmény a Trihoderma asperellum gomba egy agresszív törzsét tartalmazza.

Részletesebben

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban GYURICZA CSABA ASZÁLY NAPI RENDEZVÉNY BUDAPEST, 2015. JÚNIUS 17. Megbeszélendők 1. Tendenciák a talajművelésben 2. Okszerű talajművelés feltételei

Részletesebben

Arccal a parlagfű ellen

Arccal a parlagfű ellen Arccal a parlagfű ellen A nemzetközi parlagfű naphoz kapcsolódó megyei rendezvénysorozat 2013. június Együttműködő partnerek Magyar Növényvédelmi Társaság Gyommentes Környezetért Alapítvány Magyar Gyomkutató

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

ÉDESBURGONYA TERMESZTÉS

ÉDESBURGONYA TERMESZTÉS ÉDESBURGONYA TERMESZTÉS Balla Zoltán Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Nyíregyháza 2017. március

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS GRANULÁLT SZERVES-TRÁGYA HATÁSÁNAK ELEMZÉSE

KUTATÁSI JELENTÉS GRANULÁLT SZERVES-TRÁGYA HATÁSÁNAK ELEMZÉSE KUTATÁSI JELENTÉS GRANULÁLT SZERVES-TRÁGYA HATÁSÁNAK ELEMZÉSE ERDŐMARADVÁNYOS CSERNOZJOM TALAJON BEÁLLÍTOTT SZABADFÖLDI KISPARCELLÁS KUKORICA KÍSÉRLETBEN MARTONVÁSÁR 2014 MEGBÍZÓ: GRAMEN KFT., BUDAPEST

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

TAVASZI FAJTAAJÁNLAT 2016

TAVASZI FAJTAAJÁNLAT 2016 TAVASZI FAJTAAJÁNLAT 2016 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ......................... 1 KUKORICA......................... 2 Hibridkukorica összefoglaló táblázat................ 2 TK 175, GKT 211.......................

Részletesebben

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai Cziráki László 2014. A talajművelés eljárásai Fogalma: meghatározott céllal, kiválasztott eszközzel végzett talajmunka Talajelőkészítés: több talajművelési eljárás

Részletesebben

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége 2013.01.11. AKTUALITÁSOK Minden magnak csak egy esélye van! HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutőzsdei hírek Pioneer sajtófigyelő Időjáráselőrejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 15. hét Előadás áttekintése A kukorica vetőmagtermesztés legfontosabb feltételei A kukorica vetőmagtermesztés

Részletesebben

A fajta- és termesztéstechnológiai kísérletek vetése (Mosonmagyaróvár, 2010. október 28.) Közönséges őszi búza- és tönköly kísérletek eredményei

A fajta- és termesztéstechnológiai kísérletek vetése (Mosonmagyaróvár, 2010. október 28.) Közönséges őszi búza- és tönköly kísérletek eredményei Csapadékadatok (, 2005-2012.) Közönséges őszi búza- és tönköly kísérletek eredményei Dr. Kajdi Ferenc Dr. Martin Polovka Győri Tibor Dr. Schmidt Rezső Dr. Szakál Pál Dr. Beke Dóra Schiller Ottília Teschner-Kovács

Részletesebben

Önkormányzati területek összegzése

Önkormányzati területek összegzése Önkormányzati területek összegzése A képviselő testület döntése alapján Gyomaendrőd város önkormányzata a tulajdonában álló termőföldeket maga műveli. Illetve a folyamatban lévő bérleti szerződéseket lejárata

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz.

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz. A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL T 37 442 sz. OTKA téma Zárójelentés A magyar növénytermesztésben jelentős szerepet játszanak

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON. Búza és árpa Törökországban: bőséges talaj nedvesség támogatja a késői szezon javulását

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON. Búza és árpa Törökországban: bőséges talaj nedvesség támogatja a késői szezon javulását MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON Búza és árpa Törökországban: bőséges talaj nedvesség támogatja a késői szezon javulását Kép Vegetációs index Anatólia fennsík régiójában Az őszi szárazság az Anatóliai

Részletesebben

Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor)

Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor) Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor) Művelési kezelések: 1. Szántás (28-32 cm, SZ) és elmunkálás, 2. Lazítás (35-40 cm, L), elmunkálás tárcsával, 3. Kultivátoros

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat repcére Genezis technológiával jövedelmezően termelheti a repcét! 2 3 A repcét hatékonyan érdemes termeszteni! A repcét intenzíven kell táplálni! A repce termésével felvett tápelemek

Részletesebben

az AGROSOLUTION Magyarországi Képviselete megrendelésére végzett A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE című témáról

az AGROSOLUTION Magyarországi Képviselete megrendelésére végzett A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE című témáról DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és KörnyezetgazdálkodásiKar Növénytudományi Intézet K U T A T Á S I J E L E N T É S az AGROSOLUTION Magyarországi

Részletesebben

Az NPK műtrágyázás és a különböző genetikai adottságú kukoricahibridek termésmennyisége, valamint minősége közötti összefüggés vizsgálata

Az NPK műtrágyázás és a különböző genetikai adottságú kukoricahibridek termésmennyisége, valamint minősége közötti összefüggés vizsgálata DEBRECENI EGYETEM AGRÁR ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek

A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek Hagyományos rendszerek: a teljes felület művelése, alapművelésre ágyeke használata, elmunkálásra egyszerű eszközök (simító, henger, fogas, tárcsa),

Részletesebben

Irásbeli vizsgatevékenység megoldása

Irásbeli vizsgatevékenység megoldása / Kódszám: M --- KIV: 2012. 08. 08. VIÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2203-06 Növénytermesztés Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

1. A kísérleti módszerek, körülmények

1. A kísérleti módszerek, körülmények 1. A kísérleti módszerek, körülmények A pályázatban szereplő célkitűzések megvalósításához a Pannon Egyetem Georgikon Karának (Keszthely) kísérleti telepén már évtizedek óta folyó szántóföldi kisparcellás

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség.

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség. K+F Gramix Program tudatos gazdálkodás gyedi etétel yság s kelát prémium minőség mezo- és mikroelemek egyedülálló gyártástechnológia rugalmasság prémium minőség Program hozzáadott érték ezo- és elemek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei NPK TÁPANYAGELLÁTÁS, ÖNTÖZÉS ÉS VETÉSVÁLTÁS HATÁSA A RESEDA KUKORICA HIBRID TERMÉSÉRE MÉSZLEPEDÉKES CSERNOZJOM TALAJON A HAJDÚSÁGBAN Vad Attila Témavezető: Dr.

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha).

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha). Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 09. 15. - 2014. 09.30. között Időjárás 2014. szeptember második felének időjárása változást hozott térségünkbe. A csapadékos periódus után

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

SZÓJA termesztéstechnológia

SZÓJA termesztéstechnológia SZÓJA termesztéstechnológia Klimatikus- és talajviszonyok A szója az éghajlatra - a hőmérsékletre és a csapadékra - igényes növény. Nyáron szereti az egyenletes meleget, virágzáskor és magkötéskor pedig

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.03.29. 2012/04. szám

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.03.29. 2012/04. szám DEKALB HÍRLEVÉL 2012.03.29. 2012/04. szám Vetésidő ajánlás DEKALB hibridekhez Szabó Szilárd- Monsanto Fejlesztési vezető Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás www.monsanto.hu

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

TAKARMÁNYCIROK TERMESZTÉS

TAKARMÁNYCIROK TERMESZTÉS TAKARMÁNYCIROK TERMESZTÉS A takarmánycirok szemescirok, silócirok, szudánifű kevésbé igényli a jó talajokat, kiváló a szárazságtűrő-képessége, és jobb a tápanyag feltáró- és felvevő képessége, mint a legtöbb

Részletesebben

elõretörése (a bioetanol gyártási háttér) tartósnak ígérkezik. Természetesen

elõretörése (a bioetanol gyártási háttér) tartósnak ígérkezik. Természetesen Tisztelt Olvasónk! Usus te plura docebit A tapasztalat sok mindenre megtanít téged. (Horatius) A következõ nemzedéknek a fényhez egy lépéssel közelebb kell jutnia... (Széchenyi) Tapasztalatokban, váltásokban,

Részletesebben

Néhány gondolat a kukoricavetésre való felkészüléshez. DEKALB HÍRLEVÉL 2011.04.07. 2011/5. szám. Vigyázz, kész, rajt kukoricavetés. Dr.

Néhány gondolat a kukoricavetésre való felkészüléshez. DEKALB HÍRLEVÉL 2011.04.07. 2011/5. szám. Vigyázz, kész, rajt kukoricavetés. Dr. Néhány gondolat a kukoricavetésre való felkészüléshez A gazdatársadalomban a szakemberek vetést Ünnepként élik meg. Ünnepe ez a természet éledésének és ünnepe a munkának, amivel megalapozhatjuk az év sikerét.

Részletesebben

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár Kukorica hibridek alkalmazkodóképességének jellemzése termésstabilitás vizsgálatokkal a Magyar Kukorica Klub TOP20 kísérleteinek 2015. évi eredményei alapján Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet,

Részletesebben

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja 2015. június 17. A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre Koltai Gábor 1 Rajkai Kálmán 2 Schmidt Rezső

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG)

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) E x p r e s s 5 0 S X Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG) hatóanyag: 500 g/kg (50% m/m) tribenuron-metil Kizárólag a DuPont-tól! Az emberi egészség

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2015 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezőn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és vetőmagtermesztésben,

Részletesebben

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni. Paraj technológia 2015. évi szezon Terület kiválasztás, elővetemény jó kultúrú, gyommentes terület, a korán lekerülő gabonafélék a legmegfelelőbbek, jó levegő- és vízgazdálkodású, könnyen melegedő terület,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA Keszthely 2012 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Részletesebben

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN Feledi Tibor, Rónyai András, Gál Dénes, Kosáros Tünde, Pekár Ferenc, Potra Ferenc, Csengeri István Halászati és Öntözési Kutatóintézet,

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egy menetben

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010.május 14. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

2203-06/2 KÓd$zám: T KIADVA: 20 II. II. 23, Vizsgázó neve VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

2203-06/2 KÓd$zám: T KIADVA: 20 II. II. 23, Vizsgázó neve VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM --- 2203-06/2 KÓd$zám: T KIV: 20 II. II. 23, Vizsgázó neve VIÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÜ! Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2203-06 Növénytermesztés?

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 A T C DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 BALMAZ típusú mélylazító munkájának minősítése

Részletesebben

Hagyma növényvédelme:

Hagyma növényvédelme: Hagyma növényvédelme: Hagyma sárgalevél csíkossága: Tünet:- függ, hogy étkezés-, maghozó-, vagy dughagymán károsít. -a levelek általában csavarodottak, rövidebbek -étkezési hagymán a levélen sárgászöld

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Kwizda Agro Hungary Kft. (továbbiakban Kwizda Agro), 1138 Budapest, Váci u. 135-139. képviseli: Zajácz István ügyvezető), másrészről.(név)......

Részletesebben

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő . A vadkárelhárítás gyakorlata A vadkár megelőzés, -elhárítás, vizsgálata a szakértő szemével A vadkár megelőzés, -elhárítás környezete, körülményei. Az egyes módszerek

Részletesebben

JELENTÉS. Az EM-1 nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználhatóságáról

JELENTÉS. Az EM-1 nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználhatóságáról JELENTÉS Az EM-1 nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználhatóságáról Veszprémi Egyetem Georgikon Mg.tud. Kar, Keszthely Burgonyakutatási Központ 2004

Részletesebben

Irásbeli vizsgatevékenység

Irásbeli vizsgatevékenység Kódszám: M ----- KIAVA: 2012. 04. Il. VIÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KORLÁ TOZOTI TERJESZTÉSŰ! Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2203-06 Növénytermesztés Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

JELENTÉS. Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról

JELENTÉS. Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról JELENTÉS Az EM-I nevű antagonista/szinergista mikrobiológiai készítmény burgonyatermesztésben való felhasználásáról Veszprémi Egyetem Georgikon Mg.tud. Kar, Keszthely Burgonyakutatási Központ 2005 Bevezetés:

Részletesebben