Sprievodca počítačovými aplikáciami A számítógépes alkalmazások használati útmutatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sprievodca počítačovými aplikáciami A számítógépes alkalmazások használati útmutatója"

Átírás

1 (1) Sprievodca počítačovými aplikáciami A számítógépes alkalmazások használati útmutatója SK HU Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation

2 Najskôr si prečítajte tento návod Informácie o ovládaní kamery nájdete v v príručke Kamera Návod na používanie dodanej s kamkordérom. Dodávaný disk CD-ROM obsahuje nasledujúci softvér. Pre počítače so systémom Windows: balík Picture Package Pre počítače so systémom Macintosh: ImageMixer VCD2 Systémové požiadavky Pre používateľov systému Windows Pri prezeraní obrázkov zaznamenaných na pásku na počítači Operačný systém: Microsoft Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition alebo Windows XP Professional. Vyžaduje sa štandardná inštalácia. V prípade inovácie operačného systému nie je zaručená funkčnos. Ak počítač používa systém Windows 98, nebudete poču zvuk. Môžete len prenáša a zobrazova statické obrázky. CPU: procesor Intel Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší (odporúča sa 800 MHz alebo rýchlejší). Program: DirectX 9,0b alebo novší (Tento produkt používa technológiu DirectX. Musíte ma nainštalovanú súčas DirectX.), Windows Media Player 7,0 alebo novší, Macromedia Flash Player 6,0 alebo novší. Zvukový systém: 16-bitová stereofónna zvuková karta a stereofónne reproduktory. Pamä : aspoň 64 MB. Pevný disk: Dostupná pamä potrebná na inštaláciu: aspoň 200 MB. Odporúčané dostupné voľné miesto na pevnom disku: aspoň 6 GB (v závislosti od veľkosti upravovaných obrazových súborov). Obrazovka: grafická karta 4 MB VRAM, minimálne rozlíšenie bodov, režim High color (16-bitové farby, farieb), ovládač displeja s podporou funkcie DirectDraw (s rozlíšením bodov alebo menej a s 256 farbami alebo s menším počtom farieb nebude tento produkt pracova správne). Iné: port USB (musí by štandardnou súčas ou), rozhranie DV (IEEE1394, i.link) (na prepojenie pomocou kábla i.link), disková jednotka (na vytváranie diskov Video CD je potrebná jednotka CD-R. Zoznam kompatibilných jednotiek je k dispozícií na lokalite Pri prehrávaní obrázkov nahratých na pamä ovej karte Memory Stick na počítači (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick) Operačný systém: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition alebo Windows XP Professional. Vyžaduje sa štandardná inštalácia. V prípade inovácie operačného systému nie je zaručená funkčnos. CPU: procesor MMX Pentium 200 MHz alebo rýchlejší. Program: Windows Media Player (vyžaduje sa na prehrávanie filmov). Iné: port USB (musí by štandardnou súčas ou), disková jednotka. Pre používateľov systému Macintosh b Poznámka Ak pripojíte kamkordér k počítaču so systémom Macintosh pomocou kábla USB, nemôžete kopírova obrázky nahraté na páske na počítač. Ak chcete obrázky skopírova, pripojte kamkordér k počítaču pomocou kábla i.link a použite štandardný softvér operačného systému. Pri používaní softvéru ImageMixer VCD2 Operačný systém: Mac OS X (verzia 10,1,5 alebo novšia). Vyžaduje sa štandardná inštalácia. 2

3 Program: QuickTime 4,0 alebo novší (vyžaduje sa na prehrávanie filmov). Iné: port USB (musí by štandardnou súčas ou), rozhranie DV (IEEE1394, i.link) (na pripojenie pomocou kábla i.link), disková jednotka. Pri kopírovaní obrázkov nahratých na pamä ovej karte Memory Stick na počítač (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick) Operačný systém: Mac OS 9,1/9,2 alebo Mac OS X (verzia 10,0/10,1/10,2/10,3). Programy: QuickTime 3,0 alebo novší (vyžaduje sa na prehrávanie filmov). Iné: port USB (musí by štandardnou súčas ou), disková jednotka. Popis návodu Označenie vypínača kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra. Nahrávanie na pásku: CAMERA-TAPE alebo CAMERA. Prehrávanie: PLAY/EDIT, PLAYER alebo VCR. V tejto príručke sa používajú označenia CAMERA-TAPE a PLAY/EDIT. Ďalšie informácie získate v príručke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom. V tejto príručke sú použité obrázky obrazoviek systému Windows XP. Obrazovky sa môžu líši v závislosti od operačného systému. Ochrana autorských práv Hudobné diela, zvukové nahrávky a hudobný obsah od iných spoločností, ktoré získate z diskov CD, z Internetu alebo iných zdrojov, (ďalej len hudobný obsah ) podliehajú autorským právam príslušných vlastníkov a chránia ich zákony o autorských právach a iné príslušné zákony každej krajiny. Mimo rozsahu výslovne povoleného príslušnými zákonmi nemôžete používa (vrátane a bez obmedzenia kopírova, upravova, reprodukova, odovzdáva, odosiela alebo umiestňova do externej siete prístupnej verejnosti, prenáša, distribuova, požičiava, udeľova licencie, predáva a publikova ) nijaký hudobný obsah bez toho, aby ste získali oprávnenie alebo súhlas príslušného vlastníka. Licencia na balík Picture Package spoločnosti Sony Corporation sa nebude chápa ako prepožičanie (nepriame, ako prekážka uplatnenia alebo iné) nijakej licencie alebo práva používa hudobný obsah. Obchodné známky Picture Package je obchodná známka spoločnosti Sony Corporation. Memory Stick a sú obchodné známky spoločnosti Sony Corporation. Microsoft, Windows a Windows Media sú ochrannými alebo obchodnými známkami spolocnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo v iných krajinách. Macintosh, imac, Mac OS, ibook a Power Mac sú obchodné známky spoločnosti Apple Computer. QuickTime a logo QuickTime sú obchodné známky spoločnosti Apple Computer. Roxio je ochranná známka spoločnosti Roxio, Inc. Toast je obchodná známka spoločnosti Roxio, Inc. Macromedia a Macromedia Flash Player sú obchodnými alebo ochrannými známkami spoločnosti Macromedia, Inc. v Spojených Štátoch a v iných krajinách. Pentium je obchodná alebo ochranná známka spoločnosti Intel Corporation. Všetky ostatné názvy produktov uvedené v tomto dokumente môžu by obchodnými alebo ochrannými známkami príslušných spoločností. Okrem toho, v príručke nie sú vždy uvedené značky a. SK 3

4 Obsah Najskôr si prečítajte tento návod... 2 Pripojenie k počítaču so systémom Windows Úvod do úpravy obrázkov v počítači... 6 Funkcie...6 Prehľad prípravy...7 Krok č. 1: Inštalácia softvéru na počítač... 8 Krok č. 2: Pripojenie kamkordéra k počítaču Použitie kábla USB (je súčas ou) pri zobrazovaní obrázkov na páske...11 Použitie kábla USB (je súčas ou) pri kopírovaní obrázkov na pamä ovú kartu Memory Stick...13 Použitie kábla i.link (voliteľné príslušenstvo)...16 Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows Kopírovanie, prezeranie a vytváranie obrázkov Zobrazenie videa a obrázkov na počítači Picture Package Viewer...17 Vytvorenie originálneho videa Picture Package Auto Video...18 Vytvorenie originálnej prehliadky záberov Picture Package Auto Slide...21 Uloženie obrázkov na disk CD-R Picture Package CD Backup...23 Vytvorenie disku Video CD (Priamy prístup k napaľovaniu diskov Video CD) Picture Package VCD Maker...24 Kopírovanie obrázkov pomocou funkcie MEMORY MIX na pamä ovú kartu Memory Stick (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick ) Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh Pripojenie kamkordéra k počítaču Kopírovanie obrázkov nahratých na karte Memory Stick (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick) Inštalácia softvéru na počítač

5 Ďalšie funkcie Vytvorenie disku DVD (Priamy prístup k funkcii Click to DVD ) Pripojenie analógového videorekordéra k počítaču prostredníctvom kamkordéra funkcia digitálnej konverzie Ďalšie informácie Riešenie problémov Register

6 Pripojenie k počítaču so systémom Windows Úvod do úpravy obrázkov v počítači Funkcie Nainštalovaním balíka Picture Package z dodaného disku CD-ROM môžete spravova statické obrázky a filmy nahraté na kamkordéri ako digitálne údaje v počítači a využi niekoľko funkcií. Automatické kopírovanie obrázkov z pamä ovej karty Memory Stick Pripojením kamkordéra k počítaču môžete jednoducho prenies obrázky nahraté na pamä ovej karte Memory Stick. Vytvorenie vlastného originálneho videa Obrázky nahraté na páske môžete použi ako podklad a pomocou nich jednoducho vytvori originálne videá a pridáva k nim hudbu a efekty. Môžete vytvára aj disky Video CD. Vytvorenie vlastnej prehliadky záberov Z vybratých obľúbených obrázkov importovaných z pamä ovej karty Memory Stick môžete jednoducho vytvori originálnu prehliadku záberov a prida k nej hudbu a efekty. Uloženie obrázkov na disk CD-R Obrázky skopírované do počítača môžete uloži na disk CD-R. 6 Pripojenie k počítaču so systémom Windows

7 Prehľad prípravy Podľa pokynov uvedených nižšie dokončite prípravu. Počítač (iba pri prvom použití) Krok č. 1: Inštalácia softvéru na počítač Disk CD-ROM (je súčas ou) Kamkordér Krok č. 2: Pripojenie kamkordéra k počítaču Pripojenie k počítaču so systémom Windows Existujú dva spôsoby pripojenia kamkordéra k počítaču: pripojenie pomocou kábla USB (je súčas ou) pripojenie pomocou kábla i.link (voliteľné príslušenstvo) Podrobné informácie nájdete v téme Krok č. 2: Pripojenie kamkordéra k počítaču (s. 10). Teraz začnite krokom č. 1. * Tieto ilustrácie znázorňujú typy so zariadením Handycam Station. Ak máte typ kamkordéra so zariadením Handycam Station, umiestnite ho do zariadenia Handycam Station a potom pripojte zariadenie Handycam Station k počítaču. Nie je možné kamkordér priamo pripoji k počítaču. Pripojenie k počítaču so systémom Windows 7

8 Krok č. 1: Inštalácia softvéru na počítač Ak sa chcete zabavi s nahratými statickými obrázkami a filmami, je potrebné na počítač nainštalova príslušný softvér. Inštalácia je potrebná iba pri prvom použití. Pri ďalšom použití stačí iba pripoji kamkordér k počítaču. Systém Windows 2000 a Windows XP Pred inštaláciou sa prihláste ako člen skupiny Administrators. 3 Kliknite na tlačidlo [Install]. 4 Vyberte jazyk inštalácie a potom kliknite na tlačidlo [Next]. b Poznámka Pred inštaláciou softvéru nepripájajte kábel USB (je súčas ou). 1 Zapnite počítač. Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky spustené programy v počítači. 2 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD v počítači. Zobrazí sa obrazovka inštalácie. 5 Kliknite na tlačidlo [Next]. Ak sa obrazovka inštalácie nezobrazí 1 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer]. 2 Dvakrát kliknite na položku [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*. * Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu líši v závislosti od počítača. 6 Prečítajte si licenčnú zmluvu [License Agreement]. Ak s ňou súhlasíte, označte možnos [I accept the terms of the license agreement] a potom kliknite na tlačidlo [Next]. 8 Pripojenie k počítaču so systémom Windows

9 9 Uistite sa, že je označená možnos [Yes, I want to restart my computer now.], a potom kliknite na tlačidlo [Finish]. 7 Vyberte umiestnenie, do ktorého sa nainštaluje softvér, a potom kliknite na tlačidlo [Next]. 8 Na obrazovke [Ready to Install the Program] kliknite na tlačidlo [Install]. Spustí sa inštalácia. Počítač sa vypne a potom sa opä automaticky zapne (reštartovanie). Na pracovnej ploche (desktop) sa zobrazia ikony s odkazom [Picture Package Menu] a [Picture Package Menu destination Folder]. Ak nie je v počítači nainštalovaná súčas DirectX 9.0b alebo novšia, podľa krokov uvedených nižšie nainštalujte súčas DirectX 9.0b. 1 Prečítajte si licenčnú zmluvu [License Agreement] a potom kliknite na tlačidlo [Next]. Pripojenie k počítaču so systémom Windows,pokračovanie Pripojenie k počítaču so systémom Windows 9

10 2 Kliknite na tlačidlo [Next]. 3 Kliknite na tlačidlo [Finish]. Počítač sa automaticky reštartuje a na pracovnej ploche (desktop) sa zobrazí ikona s odkazom [Picture Package Menu]. 10Disk CD-ROM vyberte z jednotky CD v počítači. Ak máte otázky týkajúce sa balíka Picture Package Podrobné informácie nájdete v návode na používanie na disku CD-ROM dodanom s kamkordérom alebo v pomocníkovi online. Krok č. 2: Pripojenie kamkordéra k počítaču Pripojenie Existujú dva spôsoby pripojenia kamkordéra k počítaču: pomocou kábla USB (je súčas ou) pomocou kábla i.link (voliteľné príslušenstvo) Pripojenie pomocou kábla USB (je súčas ou) Táto metóda je vhodná na kopírovanie obrázkov a zvuku nahratého na páske do počítača, kopírovanie súborov z pamä ovej karty Memory Stick do počítača a kopírovanie súborov na pamä ovú kartu Memory Stick. Keď pripájate kamkordér k počítaču pomocou kábla USB (je súčas ou), počítač a kamkordér sa musia vopred rozpozna. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Použitie kábla USB (je súčas ou) pri zobrazovaní obrázkov na páske (s. 11) Použitie kábla USB (je súčas ou) pri kopírovaní obrázkov na kartu Memory Stick (s. 13) Pripojenie pomocou kábla i.link (voliteľné príslušenstvo) Táto metóda je vhodná na kopírovanie obrázkov a zvuku nahratého na páske. Obrazové údaje sa prenesú s vyššou presnos ou ako prostredníctvom kábla USB. b Poznámky Ak používate na pripojenie kamkordéra k počítaču kábel USB alebo i.link, uistite sa, že ste konektor zastrčili správnym smerom. Ak zastrčíte konektor násilím, môže sa poškodi a spôsobi poruchu kamkordéra. Prostredníctvom kábla i.link nie je možné kopírova obrázky z pamä ovej karty Memory Stick. 10 Pripojenie k počítaču so systémom Windows

11 Ak používate systém Windows 98 alebo Windows 98SE, nie je možné uskutočni pripojenie prostredníctvom kábla i.link. Použitie kábla USB (je súčas ou) pri zobrazovaní obrázkov na páske Pred vykonaním postupu uvedeného nižšie sa uistite, že máte na počítači nainštalovaný balík Picture Package (s. 8). Do konektorovej zásuvky USB Kábel USB (je súčas ou) Do konektorovej zásuvky USB b Poznámky Zatiaľ nepripájajte kamkordér k počítaču. Ak pripojíte kamkordér k počítaču použitím kábla USB (dodávané príslušenstvo) pred zapnutím kamkordéra, počítač ho nemusí rozpozna. 1 Zapnite počítač. Zavrite všetky programy spustené v počítači. Systém Windows 2000 a Windows XP Prihláste sa ako člen skupiny Administrators. 2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom posunutím prepínača POWER vyberte režim PLAY/EDIT. Ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér. Označenie vypínača kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra. z Tip Posunutím prepínača POWER vyberte režim CAMERA-TAPE a môžete priamo na počítači zobrazi obrázky z kamkordéra - funkcia prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania USB. 3 V nastaveniach ponuky na kamkordéri nastavte položku [USB STREAM] na hodnotu ON. Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra. 4 Pripojte kábel USB (je súčas ou) do konektorovej zásuvky USB na kamkordéri. Úplne zasuňte. Umiestnenie konektorovej zásuvky USB sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Informácie o jej umiestnení nájdete v príručke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom. Ak máte typ kamkordéra so zariadením Handycam Station, pripojte kábel USB do konektorovej zásuvky USB na zariadení Handycam Station a potom nastavte prepínač USB ON/OFF na hodnotu ON. 5 Pripojte druhý koniec kábla USB do konektorovej zásuvky USB na počítači. Pri prvom pripojení prostredníctvom kábla USB môže počítaču trva určitý čas, kým rozpozná kamkordér. Potom sa spustí nástroj [USB Streaming Tool].,pokračovanie Pripojenie k počítaču so systémom Windows 11 Pripojenie k počítaču so systémom Windows

12 Ak sa zobrazí okno [Found New Hardware Wizard], kliknite na tlačidlo [Continue Anyway] a dokončite inštaláciu. Systém Windows 2000 a Windows XP Keď sa zobrazí dialógové okno s výzvou na potvrdenie digitálneho podpisu, vyberte možnos [Yes] (ak používate systém Windows 2000) alebo možnos [Continue Anyway] (ak používate systém Windows XP). b Poznámka Ak nepočujete zvuk, vyberte iné zariadenie. 8 Nastavte kvalitu obrázka a potom kliknite na tlačidlo [Next]. Ak nastavíte jazdec v smere (+), kvalita obrázka sa zvýši, ak ho nastavíte v smere (-), kvalita obrázka sa zníži. z Tip Aj ked vyberiete možnos [Yes] alebo [Continue Anyway], môžete potvrdi, že sa nevyskytol problém. 6 Kliknite na tlačidlo (Prehra ). Presvedčte sa, že film nahratý na páske sa prehráva. 7 Presvedčte sa, že je poču zvuk, potom kliknite na tlačidlo [Next]. b Poznámka Keď nastavíte kvalitu obrázka, obraz a zvuk sa na chvíľu prerušia. z Tip Ak film nie je plynulý, nastavte jazdec v smere (-). 9 Nastavte jas a potom kliknite na tlačidlo [Next]. Ak nastavíte jazdec v smere (+), obraz bude jasnejší, ak ho nastavíte v smere (-), obraz bude tmavší. 12 Pripojenie k počítaču so systémom Windows

13 Ak je na počítači otvor pre pamä ovú kartu Memory Stick Do otvoru pre pamä ovú kartu Memory Stick vložte pamä ovú kartu Memory Stick, na ktorej sú nahraté obrázky. Keď sa obrázky automaticky skopírujú, spustí sa program [Picture Package Viewer]. Môžete preskoči nasledujúce kroky. Ak chcete zisti, kde na pamä ovej karte Memory Stick sú obrázky uložené, pozrite stranu Kliknite na položku [Done]. Spustí sa ponuka [Picture Package Menu]. Nastavenia vykonané v kroku 7 až 9 sa uložia. Pri ďalšom použití sa už nástroj [USB Streaming Tool] nespustí. z Tip Ak chcete nastavi kvalitu a jas obrázka pri ďalších pripojeniach kamkordéra k počítaču, vyberte položky [Start], [Programs] ([All Programs] v systéme Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools] a [USB Streaming Tool] a potom spustite nástroj [USB Streaming Tool]. Použitie kábla USB (je súčas ou) pri kopírovaní obrázkov na pamä ovú kartu Memory Stick Keď pripojíte kamkordér k počítaču, spustí sa ponuka [Picture Package Menu] a obrázky nahraté na pamä ovej karte Memory Stick sa automaticky skopírujú do počítača. Pred vykonaním postupu uvedeného nižšie sa uistite, že máte na počítači nainštalovaný balík Picture Package (s. 8). Do konektorovej zásuvky USB Kábel USB (je súčas ou) Do konektorovej zásuvky USB b Poznámky Zatiaľ nepripájajte kamkordér k počítaču. Ak pripojíte kamkordér k počítaču použitím kábla USB (dodávané príslušenstvo) pred zapnutím kamkordéra, počítač ho nemusí rozpozna. 1 Zapnite počítač. Zavrite všetky programy spustené v počítači. Systém Windows 2000 a Windows XP Prihláste sa ako člen skupiny Administrators. 2 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu Memory Stick. 3 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom posunutím prepínača POWER vyberte režim PLAY/EDIT.,pokračovanie Pripojenie k počítaču so systémom Windows 13 Pripojenie k počítaču so systémom Windows

14 . Ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér. Označenie vypínača kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra. 4 Nastavte položku [STD-USB] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON. Postup nastavení ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra. 5 Pripojte kábel USB (je súčas ou) do konektorovej zásuvky USB na kamkordéri. Umiestnenie konektorovej zásuvky USB sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Informácie o jej umiestnení nájdete v príručke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom. Ak máte typ kamkordéra so zariadením Handycam Station, pripojte kábel USB do konektorovej zásuvky USB na zariadení Handycam Station a potom nastavte prepínač USB ON/OFF na hodnotu ON. 6 Pripojte druhý koniec kábla USB do konektorovej zásuvky USB na počítači. Na obrazovke LCD kamkordéra sa zobrazí nápis [USB MODE]. Pri prvom pripojení prostredníctvom kábla USB môže počítaču trva určitý čas, kým rozpozná kamkordér. Spustí sa ponuka [Picture Package Menu] a obrázky na pamä ovej karte Memory Stick sa automaticky skopírujú do počítača. Po skopírovaní všetkých obrázkov do počítača sa spustí program [Picture Package Viewer]. Systém Windows XP V predvolenom nastavení sa spustí sprievodca automatickým prehrávaním. Podľa pokynov uvedených nižšie môžete toto nastavenie vypnú. (Pri ďalšom prehrávaní môžete tento postup vynecha.) 1 V ponuke [Picture Package Menu] kliknite na položku [Settings]. 2 Začiarknite políčko [Do not automatically launch Windows AutoPlay.] (Iba ak používate pamä ové zariadenie v systéme Windows XP.) 3 Kliknite na tlačidlo [OK]. Zmena nastavení ponuky Picture Package Menu Ak chcete zmeni položky [Basic], [Copy] a [Delete], kliknite na príkaz [Copy automatically] t [Settings]. Ak sa chcete vráti k predvolenému nastaveniu, kliknite na položku [Restore defaults]. Kopírovanie obrázkov do počítača bez použitia ponuky Picture Package Menu Dvakrát kliknite na ikonu [Removable Disk] alebo [Sony MemoryStick] zobrazenú v priečinku [My Computer]. Potom pomocou myši presuňte obrázok z priečinka na pevný disk počítača. Cieľové priečinky a názvy súborov Obrázky presunuté do počítača použitím ponuky Picture Package Menu Obrázky sa skopírujú do priečinkov [Date] v balíku [Picture Package] vytvorenom v priečinku [My Documents] alebo [My Pictures]. Umiestnenie uložených obrázkov sa líši v závislosti od operačného systému. 14 Pripojenie k počítaču so systémom Windows

15 Obrázky na pamä ovej karte Memory Stick Obrázky sú uložené v priečinku [Removable Disk] alebo [Sony MemoryStick] zobrazenom v okne [My Computer]. Odpojenie kábla USB Systém Windows 2000, Windows Me a Windows XP Ak sa na obrazovke LCD zobrazuje nápis [USB MODE], podľa postupu uvedeného nižšie odpojte kábel USB. 1 Kliknite na ikonu [Unplug or eject hardware] na paneli úloh. Kliknite na túto ikonu. A Priečinok s obrazovými súbormi, ktoré boli nahraté na inom kamkordéri bez funkcie vytvárania priečinkov (len na prehrávanie) B Priečinok s obrazovými súbormi nahratými pomocou kamkordéra Ak sa nevytvorili žiadne nové priečinky, zobrazí sa iba priečinok [101MSDCF]. C Priečinok s údajmi filmov, ktoré boli nahraté na inom kamkordéri bez funkcie vytvárania priečinkov (len na prehrávanie) Priečinok Súbor Význam 101 MSDCF (až po 999 MSDCF) DSC0sss s.jpg MOV0ss ss.mpg Súbor so statickým obrázkom Súbor s filmom A B C ssss predstavuje akékoľvek číslo medzi 0001 a Panel úloh 2 Kliknite na príkaz [Safely remove Sony Camcorder] ([Unplug or eject hardware] v systéme Windows 2000 a Windows Me). Kliknite sem. 3 V systéme Windows 2000 a Windows Me kliknite na tlačidlo [OK]. 4 Odpojte kábel USB od kamkordéra a počítača. Ak sa na obrazovke LCD nezobrazuje nápis [USB MODE], vykonajte iba krok č. 4 uvedený vyššie. Systém Windows 98 a Windows 98SE Vykonajte iba krok č. 4 uvedený vyššie. b Poznámky Ak svieti indikátor prístupu, kábel USB neodpájajte. Pred vypnutím kamkordéra skontrolujte, či ste odpojili kábel USB (dodávané príslušenstvo). Odporúčané pripojenie Na správnu činnos kamkordéra je potrebné pripoji ho podľa nasledujúcich ilustrácií. Pripojenie k počítaču so systémom Windows,pokračovanie Pripojenie k počítaču so systémom Windows 15

16 Pripojte kamkordér k počítaču pomocou kábla USB (je súčas ou). Uistite sa, že k počítaču nie sú pripojené iné zariadenia prostredníctvom rozhrania USB. Ak má počítač ako štandardné vybavenie klávesnicu a myš pripojenú prostredníctvom rozhrania USB, nechajte ich pripojené k rozhraniu USB a kamkordér pripojte pomocou kábla USB (je súčas ou) do voľnej konektorovej zásuvky USB. Použitie kábla i.link (voliteľné príslušenstvo) Do konektora i.link (IEEE1394) Kábel i.link (voliteľné príslušenstvo) Do rozhrania DV b Poznámky Ak je k počítaču pripojených viac zariadení prostredníctvom rozhrania USB, nie je zaručené fungovanie. Ak pripojíte kábel USB do konektorovej zásuvky USB na klávesnici alebo do rozbočovača USB, nie je zaručené fungovanie. Uistite sa, že ste kábel pripojili do konektorovej zásuvky USB na počítači. Fungovanie nie je zaručené vo všetkých odporúčaných prostrediach. Umiestnenie rozhrania DV sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Informácie o jeho umiestnení nájdete v príručke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom. Ak máte typ dodávaný so zariadením Handycam Station, pripojte kábel i.link do rozhrania DV na zariadení Handycam Station. z Tip Na úpravu nahratých obrázkov môžete použi iný softvér na úpravu obrázkov, ktorý dokáže číta videosignály. Podrobné informácie o fungovaní iného softvéru nájdete v súboroch pomocníka alebo v návode na používanie príslušného softvéru. Odpojenie kábla i.link Vypnite napájanie kamkordéra a odpojte kábel i.link od kamkordéra a počítača. 16 Pripojenie k počítaču so systémom Windows

17 Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows Kopírovanie, prezeranie a vytváranie obrázkov Táto kapitola popisuje spôsob práce s aplikáciami, ktoré obsahuje balík Picture Package. Balík obsahuje aplikácie, ktoré sa zobrazujú v ponuke [Picture Package Menu] a aplikáciu, ktorá sa spúš a z ponuky [Start] počítača. Aplikácie, ktoré sa zobrazujú v ponuke Picture Package Menu Ponuka [Picture Package Menu] sa zobrazí po dvojnásobnom kliknutí na ikonu [Picture Package Menu] na pracovnej ploche (desktop). V ponuke [Picture Package Menu] sa zobrazujú nasledujúce aplikácie. Picture Package Viewer (s. 17) Obrázky skopírované z kamkordéra môžete prezera výberom z miniatúr. Statické obrázky a filmy sa ukladajú do priečinkov podľa dátumu. Picture Package Auto Video (s. 18) Použitím obrázkov nahratých na páske môžete jednoducho vytvori originálne videá a prida k nim hudbu a efekty. Picture Package Auto Slide (s. 21) Z vybratých obľúbených obrázkov importovaných z pamä ovej karty Memory Stick môžete jednoducho vytvori originálnu prehliadku záberov a prida k nej hudbu a efekty. Picture Package CD Backup (s. 23) Obrázky skopírované do počítača môžete uloži na disk CD-R. Picture Package VCD Maker (s. 24) Z obrázkov nahratých na páske môžete vytvori disk Video CD. Aplikácia, ktorá sa spúš a z ponuky [Start] počítača MEMORY MIX Image Tool (s. 27) Obrázky je možné pomocou funkcie MEMORY MIX kopírova na pamä ovú kartu Memory Stick. Podrobné informácie o funkcii MEMORY MIX nájdete v samostatnom Kamera Návod na používanie dodávanom s kamkordérom. b Poznámky Pred vykonaním postupu uvedeného nižšie sa uistite, že máte v počítači nainštalovaný balík Picture Package (s. 8). Ak máte počítač so systémom Windows 2000 alebo Windows XP, prihláste sa ako správca systému. z Tip Aplikácie, ktoré sa zobrazujú v ponuke, je možné zmeni na obrazovke [Settings]. Zobrazenie videa a obrázkov na počítači Picture Package Viewer Obrázky skopírované z kamkordéra sa ukladajú do priečinkov podľa dátumu. Obrázky môžete prezera výberom z miniatúr. 1 Zapnite počítač. Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows,pokračovanie Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows 17

18 2 Dvakrát kliknite na ikonu [Picture Package Menu] na pracovnej ploche (desktop). Spustí sa ponuka [Picture Package Menu]. Súbory s filmom 3 Kliknite na položku [Viewing video and pictures on PC]. Spustí sa aplikácia [Picture Package Viewer] a zobrazia sa obrázky v najnovšom priečinku. Použitím tlačidiel vo vrchnej časti obrazovky môžete prehráva filmy, zastavi alebo pozastavi prehrávanie. Funkcie priečinka Pri použití aplikácie [Picture Package Viewer] sa obrázky skopírované z kamkordéra ukladajú do priečinkov podľa dátumu. Priečinky sú zoskupené podľa rokov. Môžete vybra a prezera obrázky z ľubovoľného priečinka alebo pamä ového zariadenia. 4 Dvakrát kliknite na obrázok, ktorý si chcete prezrie. Vybratý obrázok sa zobrazí. Súbory so statickými obrázkami Pridanie komentárov k priečinku Kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný priečinok a vložte komentáre. Taktiež môžete zmeni dátum priečinka. Ak zmeníte dátum priečinka, zmení sa poradie priečinkov. Vytvorenie originálneho videa Picture Package Auto Video Použitím tlačidiel vo vrchnej časti obrazovky môžete vytlači, roztiahnu alebo otoči obrázky. Po kliknutí na tlačidlo (Exif) sa zobrazia údaje o nahrávaní, napríklad rýchlos uzávierky, expozícia, clona atď. Môžete vytvori originálne video, ktoré sa automaticky upraví tak, aby sa zhodovalo s hudbou a efektmi podľa vášho výberu. Maximálna dĺžka takto vytvorených originálnych filmov na počítači je 10 minút. z Tip Na túto funkciu môžete použi kábel i.link. 1 Zapnite počítač. 18 Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows

19 .. 2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posúvaním prepínača POWER vyberte režim PLAY/EDIT. Ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér. Označenie vypínača kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra. 7 Kliknite na položku [Music settings] a vyberte hudbu. 3 Nastavte položku [USB STREAM] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON. Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra. z Tip Táto operácia nie je nevyhnutná, ak je kamkordér pripojený k počítaču pomocou kábla i.link (s. 16). 4 Vyhľadajte miesto na páske, od ktorého chcete spusti kopírovanie. 5 Pripojte kamkordér k počítaču pomocou kábla USB (je súčas ou) alebo kábla i.link (voliteľné príslušenstvo) (s. 11, 16). Automaticky sa spustí ponuka [Picture Package Menu]. 6 Kliknite na položku [Automatic Video Producer]. Spustí sa aplikácia [Picture Package Auto Video]. Hudbu môžete vybra spomedzi hudobných súborov v počítači alebo hudobných diskov CD iných, než je ukážková hudba aplikácie. Vyberte hudbu a kliknite na tlačidlo [OK]. 8 Kliknite na položku [Effect settings] a vyberte efekt. Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows,pokračovanie Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows 19

20 .... Môžete vybra jeden spomedzi 5 efektov. Vyberte efekt a kliknite na tlačidlo [OK]. 10Kliknite na tlačidlo [Start]. 9 Kliknite na tlačidlo [Output settings] a vyberte miesto, na ktoré sa majú obrázky uloži. Film sa automaticky skopíruje z kamkordéra a upraví sa vybratou hudbou a efektmi. Na obrazovke počítača sa zobrazí zostávajúci čas. 11Ak chcete skonči, kliknite na tlačidlo [No]. Ak ako miesto uloženia obrázkov vyberiete disk [Video CD], do jednotky CD vložte nový disk CD-R. Vyberte miesto, na ktoré sa uložia obrázky, a potom kliknite na tlačidlo [OK]. Ak chcete vytvori ďalšiu kópiu s rovnakým obsahom, kliknite na tlačidlo [Yes] a do jednotky CD vložte nový disk CD-R. bpoznámka Nie je možné použi disky CD-RW. b Poznámky Ľubovoľný hudobný obsah od iných spoločností získaný z diskov CD, Internetu alebo iných zdrojov podlieha autorským právam príslušných vlastníkov a okrem rozsahu chráneného príslušnými zákonmi nie je povolené používa žiaden hudobný obsah iných spoločností. Ďalšie 20 Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows

21 .. informácie o používaní hudobného obsahu od iných spoločností nájdete v časti Ochrana autorských práv v téme Najskôr si prečítajte tento návod (s. 3). Ak vyberiete hudobný súbor dlhší než 10 minút, prehrávanie automaticky stíchne. z Tipy Ak je nahratý čas filmu na páske dlhší než vybratý hudobný súbor, film sa automaticky upraví podľa dĺžky hudobného súboru. Ak chcete najskôr previnú pásku na začiatok a potom zača kopírovanie, kliknite na položku [Options] a začiarknite políčko [Rewind the tape to the beginning, then capture]. Ak ste vytvorený film uložili na pevný disk, môžete si ho pozrie pomocou aplikácie [Picture Package Viewer]. Ak ste ako miesto uloženia vybrali disk CD-R, vytvorené video si môžete pozrie z disku Video CD. Ak chcete získa podrobné informácie o prehrávaní diskov Video CD, pozrite stranu 26. Vytvorenie originálnej prehliadky záberov Picture Package Auto Slide K vybratým obrázkom uloženým v počítači je možné prida hudbu a efekty a automaticky vytvori prehliadku záberov. V prehliadke záberov je možné kombinova statické obrázky a filmy. Maximálna dĺžka takto vytvorenej originálnej prehliadky záberov v počítači je 10 minút. 1 Zapnite počítač. 2 Dvakrát kliknite na ikonu [Picture Package Menu] na pracovnej ploche (desktop). Spustí sa ponuka [Picture Package Menu]. 4 Otvorte požadovaný priečinok na ľavej strane obrazovky a vyberte obrázky, ktoré budú tvori podklad pre prehliadku záberov. Vybratý obrázok sa označí značkou. 5 Kliknite na kartu [View selected pictures] a skontrolujte, či sú požadované obrázky vybraté. 6 Kliknite na kartu [Create slide show]. Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows 3 Kliknite na položku [Automatic Slide show Producer]. Spustí sa aplikácia [Picture Package Auto Slide].,pokračovanie Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows 21

22 ... 7 Kliknite na položku [Music settings] a vyberte hudbu. Môžete vybra jeden spomedzi 5 efektov. Vyberte efekt a kliknite na tlačidlo [OK]. Hudbu môžete vybra spomedzi hudobných súborov v počítači alebo hudobných diskov CD iných, než je ukážková hudba aplikácie. Vyberte hudbu a kliknite na tlačidlo [OK]. 9 Kliknite na tlačidlo [Output settings] a vyberte miesto, na ktoré sa majú obrázky uloži. 8 Kliknite na položku [Effect settings] a vyberte efekt. Ak ako miesto uloženia obrázkov vyberiete disk [Video CD], do jednotky CD vložte nový disk CD-R. Vyberte miesto, na ktoré sa uložia obrázky, a potom kliknite na tlačidlo [OK]. bpoznámka Nie je možné použi disky CD-RW. 22 Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows

23 ... 10Kliknite na tlačidlo [Start]. autorských práv v kapitole Najskôr si prečítajte tento návod (s. 3). Ak vyberiete hudobný súbor dlhší než 10 minút, prehrávanie automaticky stíchne. z Tipy Ak ste vytvorenú prehliadku záberov uložili na pevný disk, môžete si ju pozrie ako súbor s filmom pomocou aplikácie [Picture Package Viewer]. Ak ste ako miesto uloženia vybrali disk CD-R, vytvorenú prehliadku záberov si môžete pozrie z disku Video CD. Ak chcete získa podrobné informácie o prehrávaní diskov Video CD, pozrite stranu 26. Spustí sa vytváranie prehliadky záberov. Na obrazovke počítača sa zobrazí zostávajúci čas. 11Ak chcete skonči, kliknite na tlačidlo [No]. Ak chcete vytvori ďalšiu kópiu s rovnakým obsahom, kliknite na tlačidlo [Yes] a do jednotky CD vložte nový disk CD-R. Uloženie obrázkov na disk CD-R Picture Package CD Backup Obrázky skopírované do počítača môžete uloži ako zálohu na disk CD-R. 1 Zapnite počítač. 2 Dvakrát kliknite na ikonu [Picture Package Menu] na pracovnej ploche (desktop). Spustí sa ponuka [Picture Package Menu]. 3 Kliknite na položku [Save the images on CD-R]. Spustí sa aplikácia [Picture Package CD Backup]. 4 Otvorte požadovaný priečinok na ľavej strane obrazovky a vyberte obrázky, ktoré chcete uloži. Vybratý obrázok sa označí značkou. Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows b Poznámky Ľubovoľný hudobný obsah od iných spoločností získaný z diskov CD, Internetu alebo iných zdrojov podlieha autorským právam príslušných vlastníkov a okrem rozsahu chráneného príslušnými zákonmi nie je povolené používa žiaden hudobný obsah iných spoločností. Ďalšie informácie o používaní hudobného obsahu od iných spoločností nájdete v časti Ochrana,pokračovanie Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows 23

24 Kliknite na kartu [View selected pictures] a skontrolujte, či sú požadované obrázky vybraté. Spustí sa ukladanie na disk CD-R. Na obrazovke počítača sa zobrazí zostávajúci čas. 6 Kliknite na kartu [Write to CD-R]. 8 Ak chcete skonči, kliknite na tlačidlo [No]. Priestor pre disk sa automaticky otvorí. Do jednotky CD vložte nový disk CD-R. b Poznámka Nie je možné použi disky CD-RW. 7 Kliknite na tlačidlo [Start]. Ak chcete vytvori ďalšiu kópiu s rovnakým obsahom, kliknite na tlačidlo [Yes] a do jednotky CD vložte nový disk CD-R. Vytvorenie disku Video CD (Priamy prístup k napaľovaniu diskov Video CD) Picture Package VCD Maker Filmy nahraté na páske môžete kopírova na disk Video CD použitím počítača vybaveného jednotkou CD kompatibilnou s diskami CD-R. Nasledujúci postup popisuje spôsob vytvorenia disku Video CD z obrazu nahratého na páske (maximálna dĺžka približne jedna hodina). b Poznámky Niektoré typy nie sú s touto funkciou kompatibilné. Ak máte podporovaný typ, 24 Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows

25 . skontrolujte, či je v registri príručky Kamera Návod na používanie uvedená funkcia Burn VCD. Na túto operáciu môžete použi iba kábel USB. Nie je možné použi kábel i.link. 1 Zapnite počítač. 2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posúvaním prepínača POWER vyberte režim PLAY/EDIT. Vzhľadom na to, že vytvorenie disku Video CD trvá niekoľko hodín, ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér. Označenie vypínača kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra. z Tip Posunutím prepínača POWER vyberte režim CAMERA-TAPE a priamo na počítači môžete zobrazi obrázky nahraté na kamkordéri funkcia prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania USB. 3 Nastavte položku [USB STREAM] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON. Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra. 4 Do kamkordéra vložte nahratú kazetu. 5 Pripojte kamkordér k počítaču pomocou kábla USB (je súčas ou) (s. 11). Automaticky sa spustí ponuka [Picture Package Menu]. b Poznámka Keď pripájate kamkordér k počítaču, uistite sa, že ste konektor zastrčili správnym smerom. Ak zastrčíte konektor násilím, môže sa poškodi a spôsobi poruchu kamkordéra. 6 Ak máte typ s dotykovým panelom, vyberte položku [BURN VCD] v ponuke alebo kamkordéra. Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH EXEC, stlačte tlačidlo BURN DVD/ VCD na kamkordéri a potom vyberte položku [VCD] v ponuke [SELECT DISC]. Spustí sa aplikácia [Picture Package VCD Maker]. Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra. 7 Vložte nový disk CD-R do jednotky CD v počítači. b Poznámka Nie je možné použi disky CD-RW. 8 Ak máte typ s dotykovým panelom, vyberte položku [EXEC] kamkordéra. Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH EXEC, stlačte ovládač kamkordéra. BURN VCD START CREATE VCD? EXEC 0:00:00:00 CANCEL Stav činnosti počítača sa zobrazuje na obrazovke LCD na kamkordéri. CAPTURING: obraz nahratý na páske sa kopíruje do počítača. CONVERTING: obraz sa konvertuje na formát MPEG1. WRITING: obraz sa zapisuje na disk CD-R. b Poznámky Obrazovka sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows,pokračovanie Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows 25

26 . Keď sa na obrazovke LCD kamkordéra zobrazí nápis [Finalizing VCD.], operáciu nie je možné zruši. 9 Vytvorenie disku Video CD dokončite podľa pokynov uvedených nižšie. Ak máte typ s dotykovým panelom Vyberte položku [ END] alebo [NO] na kamkordéri. Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH EXEC Stlačte tlačidlo BURN DVD/VCD na kamkordéri. Priestor pre disk sa automaticky otvorí. 0:00:00:00 BURN VCD COMPLETED Create another copy? YES Disctray opens. NO Ak chcete vytvori ďalší disk Video CD s rovnakým obsahom, postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, vložte nový disk CD-R do jednotky CD a potom zopakujte kroky 8 a 9. b Poznámka Obrazovka sa líši v závislosti od typu kamkordéra. z Tip Kroky 8 a 9 môžete vykona aj z počítača. b Poznámky Importovanie obrazu automaticky skončí, ak je na páske prázdne miesto s dĺžkou minimálne 10 sekúnd. V nastavení [Temporary folder] na obrazovke [Options] vyberte pevný disk, na ktorom je dostatok voľného miesta (aspoň 6 GB). Po vytvorení disku Video CD už nie je možné pridáva ďalšie obrázky na ten istý disk CD-R. Na vytvorenom disku Video CD sa môže po každých približne 10 minútach vyskytnú prestávka trvajúca niekoľko sekúnd. Je to spôsobené tým, že formát AVI, ktorý sa používa na tvorbu diskov Video CD, rozdeľuje obraz každých 10 minút (približne 4 GB), aby ho zapísal na disk CD-R. Obraz, ktorý sa zapisuje na disk CD-R, sa nezobrazuje na obrazovke počítača. z Tip Importovanie obrazu sa automaticky ukončí, keď páska dosiahne koniec. Prehrávanie diskov Video CD Disky Video CD je možné prehráva na nasledujúcich zariadeniach. Ďalšie informácie získate v návode k príslušnému prehrávaču. prehrávač diskov DVD kompatibilný s diskami Video CD počítač s jednotkou DVD a softvérom kompatibilným s diskami Video CD počítač s programom Windows Media Player. (Môže sa sta, že v závislosti od konfigurácie počítača, vrátane faktorov ako je operačný systém alebo hardvér, sa disky Video CD nebudú da prehráva. Funkcie ponuky prehrávača Windows Media Player nefungujú.) Nasledujúci postup popisuje spôsob prehrávania diskov Video CD pomocou prehrávača Windows Media Player. 1 Do jednotky CD počítača vložte disk Video CD a spustite prehrávač Windows Media Player. Systém Windows XP V ponuke [Start] kliknite na položky [All Programs], [Accessories], [Entertainment] a potom kliknite na položku [Windows Media Player]. Iné operačné systémy V ponuke [Start] kliknite na položky [Programs], [Accessories], [Entertainment] a potom kliknite na položku [Windows Media Player]. 2 Dvakrát kliknite na ikonu [My Computer], potom na položku [CD-R] a potom otvorte priečinok [MPEGAV]. Pomocou myši presuňte súbor s filmom [sss*.dat] na obrazovku prehrávača Windows Media Player. * sss označuje skutočný názov súboru. 26 Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows

27 . Kopírovanie obrázkov pomocou funkcie MEMORY MIX na pamä ovú kartu Memory Stick (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick ) Pomocou funkcie MEMORY MIX môžete kopírova obrázky na pamä ovú kartu Memory Stick. Ďalšie informácie o funkcii MEMORY MIX získate v príručke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom. 1 Zapnite počítač. 2 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu Memory Stick. 3 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posúvaním prepínača POWER vyberte režim PLAY/EDIT. Označenie vypínača kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra. 4 Nastavte položku [STD-USB] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON. Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Podrobné informácie získate v príručke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom. 6 Spustite aplikáciu [MEMORY MIX Image Tool]. Systém Windows XP V ponuke [Start] kliknite na položky [All Programs], [Picture Package], [Handycam Tools] a [MEMORY MIX Image Tool]. Iné operačné systémy V ponuke [Start] kliknite na položky [Programs], [Picture Package], [Handycam Tools] a [MEMORY MIX Image Tool]. 7 Kliknite na tlačidlo [Copy]. Po skončení kopírovania sa zobrazí nový priečinok. Obyčajne sa vytvorí nový priečinok s číslom o jeden vyšším než naposledy vytvorený priečinok. b Poznámka Nie je možné kopírova obrázky, ak už sú použité všetky priečinky od 100 do 999. Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows 5 Pripojte kamkordér k počítaču pomocou kábla USB (je súčas ou) (p. 12). Ak sa automaticky spustí ponuka [Picture Package Menu], kliknite na tlačidlo. Spravovanie obrázkov v počítači so systémom Windows 27

28 Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh Pripojenie kamkordéra k počítaču b Poznámka Ak pripojíte kamkordér k počítaču použitím kábla USB (dodávané príslušenstvo) pred zapnutím kamkordéra, počítač ho nemusí rozpozna. 1 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu Memory Stick. 2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posúvaním prepínača POWER vyberte režim PLAY/EDIT. Ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér. Označenie vypínača kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra. 3 Nastavte položku [STD-USB] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON. Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra. 4 Pripojte kábel USB (je súčas ou) do konektorovej zásuvky USB na kamkordéri. Umiestnenie konektorovej zásuvky USB sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Informácie o jej umiestnení nájdete v príručke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom. Ak máte typ kamkordéra so zariadením Handycam Station, pripojte kábel USB do konektorovej zásuvky USB na zariadení Handycam Station a potom nastavte prepínač USB ON/OFF na hodnotu ON. b Poznámka Keď pripájate kamkordér k počítaču, uistite sa, že ste konektor zastrčili správnym smerom. Ak zastrčíte konektor násilím, môže sa poškodi a spôsobi poruchu kamkordéra. 5 Pripojte druhý koniec kábla USB do konektorovej zásuvky USB na počítači. Na obrazovke LCD kamkordéra sa zobrazí nápis [USB MODE] a na pracovnej ploche (desktop) sa zobrazí ikona Memory Stick. Odpojenie kábla USB/ Vypnutie kamkordéra/ Vysunutie karty Memory Stick 1 Zavrite všetky programy spustené na počítači. 2 Pomocou myši presuňte ikonu karty Memory Stick alebo jednotky na pracovnej ploche (desktop) do priečinka [Trash]. 3 Odpojte kábel USB od kamkordéra a počítača. b Poznámky Pred vypnutím kamkordéra skontrolujte, či ste odpojili kábel USB (dodávané príslušenstvo). Ak používate systém Mac OS X, pred odpojením kábla USB a vysunutím karty Memory Stick vypnite počítač. 28 Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh

29 Kopírovanie obrázkov nahratých na karte Memory Stick (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick) Dvakrát kliknite na ikonu Memory Stick. Potom pomocou myši presuňte požadovaný súbor s obrázkom na ikonu pevného disku. Prehrávanie filmov Je potrebné ma v počítači nainštalovaný program QuickTime, verziu 3,0 alebo vyššiu. Obraz alebo zvuk môžu vypadáva, ak prehrávate obraz priamo z pamä ovej karty Memory Stick. Pred prehrávaním skopírujte súbor s obrázkom na pevný disk. b Poznámky Podrobné informácie o pamä ových kartách Memory Stick, ktoré je možné použi s kamkordérom, nájdete v samostatnej príručke Kamera Návod na používanie dodávanej s kamkordérom. Ak chcete skopírova obrázky nahraté na páske, najskôr ich skopírujte na kartu Memory Stick v kamdordéri. Inštalácia softvéru na počítač Ak nainštalujete program ImageMixer VCD2 z dodávaného disku CD-ROM, môžete vytvára disky Video CD použitím obrázkov a filmov nahratých v počítači. Vytvorí sa súbor s obrazom kompatibilný s tvorbou diskov Video CD v programe Roxio s Toast. Disk Video CD je možné vytvori zapísaním súboru s obrazom na disk v programe Toast. b Poznámka Pomocou programu ImageMixer VCD2 nie je možné kopírova do počítača obrázky nahraté na páske. Ak chcete obrázky skopírova, pripojte kamkordér k počítaču pomocou kábla i.link a použite štandardný softvér operačného systému. 1 Spustite počítač. Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky programy spustené na počítači. 2 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD na počítači. 3 Dvakrát kliknite na ikonu disku CD- ROM. 4 Skopírujte súbor [IMXINST.SIT] v priečinku [MAC] do priečinka podľa vlastného výberu. 5 Dvakrát kliknite na súbor [IMXINST.SIT] v priečinku, do ktorého ste ho skopírovali. Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh 6 Dvakrát kliknite na dekomprimovaný súbor [ImageMixerVCD2_Install].,pokračovanie Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh 29

30 7 Keď sa zobrazí obrazovka so súhlasom používate a, zadajte vaše meno a heslo. Spustí sa inštalácia softvéru. Podrobné informácie o programe ImageMixer VCD2 nájdete v pomocníkovi online softvéru. 30 Pripojenie k počítaču so systémom Macintosh

31 Ďalšie funkcie Vytvorenie disku DVD (Priamy prístup k funkcii Click to DVD ) Do rozhrania DV Do konektora i.link (IEEE1394) Kábel i.link (voliteľné príslušenstvo) b Poznámky Niektoré typy nie sú kompatibilné s touto funkciou. Ak máte podporovaný typ, skontrolujte, či je v registri príručky Kamera Návod na používanie uvedená funkcia Burn DVD. Na túto operáciu môžete použi iba kábel i.link. Nie je možné použi kábel USB. Disky DVD môžete vytvára, keď pripojíte kamkordér k počítaču série Sony VAIO*, ktorý podporuje funkciu Click to DVD, prostredníctvom kábla i.link (voliteľné príslušenstvo). Obraz sa automaticky skopíruje a zapíše na disk DVD. nainštalovaným programom Click to DVD Ver.1.2 alebo novším (originálny softvér od spoločnosti Sony). Európa USA dvimag/ Ázia a tichomorská oblas Kórea Taiwan Čína Thajsko Latinská Amerika Prvé použitie priameho prístupu k funkcii Click to DVD Ak je kamkordér pripojený k počítaču, priamy prístup k funkcii Click to DVD umožňuje jednoducho kopírova obrázky nahraté na páske na disk DVD. Pred použitím priameho prístupu k funkcii Click to DVD postupujte podľa krokov uvedených nižšie a spustite program Click to DVD Automatic Mode Launcher. 1 Zapnite počítač. 2 Kliknite na ponuku Start a vyberte položku [All Programs]. 3 Zo zobrazených programov vyberte položku [Click to DVD] a potom kliknite na položku [Click to DVD Automatic Mode Launcher]. Spustí sa program [Click to DVD Automatic Mode Launcher]. Ďalšie funkcie Nasledujúci postup popisuje spôsob vytvorenia disku DVD z obrazu nahratého na páske. Informácie o požiadavkách na systém a prevádzku získate na nasledujúcej adrese URL: * Potrebujete počítač Sony VAIO s jednotkou DVD, ktorú je možné použi na zapisovanie na disky DVD. Potrebujete tiež počítac s z Tipy Po prvom spustení programu [Click to DVD Automatic Mode Launcher] sa bude program spúš a automaticky po zapnutí počítača. Program [Click to DVD Automatic Mode Launcher] je nastavený osobitne pre každého používateľa systému Windows XP. 1 Zapnite počítač.,pokračovanie Ďalšie funkcie 31

32 Skončite všetky aplikácie, ktoré používajú kábel i.link. 2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posunutím prepínača POWER vyberte režim PLAY/EDIT. Vzhľadom na to, že vytvorenie disku DVD trvá niekoľko hodín, ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér. Označenie vypínača kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra. 3 Do kamkordéra vložte nahratú kazetu. 4 Pripojte kamkordér k počítaču pomocou kábla i.link (voliteľné príslušenstvo) (s. 16). b Poznámka Keď pripájate kamkordér k počítaču, uistite sa, že ste konektor zastrčili správnym smerom. Ak zastrčíte konektor násilím, môže sa poškodi a spôsobi poruchu kamkordéra. 5 Ak máte typ s dotykovým panelom, vyberte položku [BURN DVD] v ponuke alebo kamkordéra. Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH EXEC, stlačte tlačidlo BURN DVD/ VCD na kamkordéri a potom vyberte položku [DVD] v ponuke [SELECT DISC]. Spustí sa funkcia Click to DVD a na obrazovke počítača sa zobrazia pokyny. Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra. 6 Vložte zapisovateľný disk DVD do jednotky DVD na počítači. kamkordéri. Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH EXEC, stlačte ovládač na kamkordéri. BURN DVD START CREATE DVD? EXEC 0:00:00:00 CANCEL Stav činnosti počítača sa zobrazuje na obrazovke LCD na kamkordéri. CAPTURING: obraz nahratý na páske sa kopíruje do počítača. CONVERTING: obraz sa konvertuje na formát MPEG2. WRITING: obraz sa zapisuje na disk DVD. b Poznámka Obrazovka sa líši v závislosti od typu kamkordéra. z Tip Ak použijete disk DVD-RW/+RW, na ktorom sú uložené iné údaje, na obrazovke LCD kamkordéra sa zobrazí správa [This is a recorded disc. Delete and overwrite?]. Ak vyberiete možnos [EXEC], existujúce údaje sa vymažú a zapíšu sa nové údaje. 8 Podľa pokynov uvedených nižšie dokončite vytvorenie disku DVD. Ak máte typ s dotykovým panelom Vyberte položku [ END] alebo [NO] na kamkordéri. Ak máte typ s ovládačom SEL/PUSH EXEC Stlačte tlačidlo BURN DVD/VCD na kamkordéri. 7 Ak máte typ s dotykovým panelom, vyberte položku [EXEC] na 32 Ďalšie funkcie

Az Ön kézikönyve SONY DCR-HC18E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999320

Az Ön kézikönyve SONY DCR-HC18E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999320 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY DCR-TRV265E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1092384

Az Ön kézikönyve SONY DCR-TRV265E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1092384 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-91 (3) Digital Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Kezelési

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Návod na používanie A kamera használati útmutatója Návod k použití

Návod na používanie A kamera használati útmutatója Návod k použití 4-109-555-51(1) Digital Video Camera Recorder Návod na používanie A kamera használati útmutatója Návod k použití SK HU CZ DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E Podrobné informácie o pokročilých

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Sprievodca počítačovými aplikáciami A számítógépes alkalmazások használati útmutatója

Sprievodca počítačovými aplikáciami A számítógépes alkalmazások használati útmutatója 3-087-936-92(1) Sprievodca počítačovými aplikáciami A számítógépes alkalmazások használati útmutatója SK HU Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Először ezt olvassa el! A kamera használatát

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-84 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií

Részletesebben

Először ezt olvassa el! 1. fejezet: Teendők az első használatkor. 2 fejezet: Picture Package funkciók

Először ezt olvassa el! 1. fejezet: Teendők az első használatkor. 2 fejezet: Picture Package funkciók Először ezt olvassa el! Erről a First Step Guide (Első lépések útmutató)-ról A szoftver súgója 1. fejezet: Teendők az első használatkor A főbb lépések áttekintése 1. lépés: Szoftvertelepítés 2. lépés:

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-91 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií

Részletesebben

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-91 (1) Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Kezelési útmutató

Részletesebben

Képek másolása Memory Stick kártyáról (csak a Memory Stick meghajtóval rendelkező típusoknál).

Képek másolása Memory Stick kártyáról (csak a Memory Stick meghajtóval rendelkező típusoknál). Először ezt olvassa el! Erről a First Step Guide ( Első lépések útmutató)-ról A szoftver súgója 1. fejezet: Teendők az első használatkor A főbb lépések áttekintése 1. lépés: Szoftvertelepítés 2. lépés:

Részletesebben

Obsah. Hlavná jednotka Diaľkové ovládanie Používanie diaľkového ovládania

Obsah. Hlavná jednotka Diaľkové ovládanie Používanie diaľkového ovládania Obsah Všeobecné informácie Informácia o starostlivosti a bezpečnosti... 140 Bezpečnostné opatrenia pre inštaláciu... 140 Čistenie diskov... 140 Starostlivosť pri narábaní s jednotkou pevného disku (HDD)...

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÉS PC CSATLAKOZTATÁSI SEGÉDLET

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÉS PC CSATLAKOZTATÁSI SEGÉDLET MAGYAR SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÉS PC CSATLAKOZTATÁSI SEGÉDLET LYT1467-014A 2005 Victor Company of Japan, Limited Japánban nyomtatva 0405MKH-ID-VP M5D7 JVC SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS FONTOS A VÁSÁRLÓKNAK: KÉRJÜK,

Részletesebben

Mobilná aplikácia. Používateľská príručka - ios Győr

Mobilná aplikácia. Používateľská príručka - ios Győr Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007-2013 Názov projektu: HUSK JOBs portal Spoločný informačný systém trhu práce Vedúci partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

(Számítógépes útmutató) A digitális fényképezõgéppel készített képek szerkesztése és megjelenítése a számítógépen

(Számítógépes útmutató) A digitális fényképezõgéppel készített képek szerkesztése és megjelenítése a számítógépen (Számítógépes útmutató) A digitális fényképezõgéppel készített képek szerkesztése és megjelenítése a számítógépen Bevezetés Ez a füzet röviden ismerteti, hogy tekintheti meg a PENTAX Optio 750Z fényképezõgéppel

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Flash HVL-F43M 4-463-175-41(1) Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrucţiuni de utilizare. Instrukcja obsługi

Flash HVL-F43M 4-463-175-41(1) Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrucţiuni de utilizare. Instrukcja obsługi 4-463-175-41(1) Flash Návod na obsluhu Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Instrukcja obsługi SK HU RO PL 2013 Sony Corporation Printed in China HVL-F43M Pred používaním tohto výrobku si, prosím,

Részletesebben

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING REMOTES. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55075. Használati utasítás Užívateľská príručka

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING REMOTES. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55075. Használati utasítás Užívateľská príručka UNIVERSAL CENTRAL LOCKING REMOTES Távirányítós központizár vezérlő Riadiaca jednotka centrálneho zamykania Product code / Termékkód / Kód produkta: 55075 CA09 i User Manual Használati utasítás Užívateľská

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése 12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! Ebben a laborgyakorlatban automatizálva fogjuk telepíteni a Windows XP Professional

Részletesebben

12.2.4 Laborgyakorlat: Virtuális memória beállítások testreszabása

12.2.4 Laborgyakorlat: Virtuális memória beállítások testreszabása 12.2.4 Laborgyakorlat: Virtuális memória beállítások testreszabása Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során megtanuljuk, hogyan lehet testreszabni a virtuális

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés

1. fejezet: Bevezetés 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A csomag tartalma Ha átvette a TVGo A03 csomagot, ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok. TVGo A03 CD lemez driverrel Távirányító Gyors útmutató Video- és audióbemeneti

Részletesebben

My Book Felhasználói útmutató

My Book Felhasználói útmutató My Book Felhasználói útmutató Külső asztali My Book felhasználói útmutató WD szerviz és támogatás Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé számunkra, hogy megpróbáljuk

Részletesebben

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka LCD tv fali tartókonzol ástenná konzola pre LCD Termékkód / Kód produktu: L102560 Fontos! Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ez a kézikönyv segíteni fogja Önt a 4 megapixeles digitális kamera használata során. A dokumentumban található információkat alaposan ellenőriztük a hitelesség érdekében, azonban

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

MKi 9000. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

MKi 9000. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv MKi 9000 užívateľský manuál felhasználói kézikönyv Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Inštalácia zariadenia Parrot MKi9000... 5 Audio systém s ISO konektorom... 5 Audio systém s line-in konektormi... 6 Audio systém

Részletesebben

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7040 CS Příručka pro uživatele 3 EL Εγχειρίδιο χρήσης 23 FI Käyttöopas 45 HU Felhasználói kézikönyv 65 PL Instrukcja obsługi 87 PT Manual

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság VGN-TT21XN/B Extrém stílus és hordozhatóság Különösen kifinomult notebook, intenzív noir színben, nagy teljesítményű funkciókkal és biztonsági megoldásokkal. Fejezet: Extrém stílus és hordozhatóság 1 FŐ

Részletesebben

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB

Részletesebben

Használati útmutató Návod na používanie

Használati útmutató Návod na používanie Digital Still Camera Használati útmutató Návod na používanie DSC-T10 HU SK Az összetettebb műveleteket ismertető, haladók számára készült kézikönyv: A Cyber-shot kézikönyve. CD-ROM (mellékelve/ dodáva

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

Használati útmutató Návod na používanie

Használati útmutató Návod na používanie Digitális fényképezőgép Digitálny fotoaparát Használati útmutató Návod na používanie DSC-S930 HU SK Az összetettebb műveletekkel kapcsolatban kérjük, számítógép használatával olvassa el a CD-ROM-on (mellékelt)

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

Kiegészítő kártya digitális bemenetei és kimenetei G1: Koaxiális kimenet G2: Koaxiális bemenet G3: Optikai kimenet G4: Optikai bemenet

Kiegészítő kártya digitális bemenetei és kimenetei G1: Koaxiális kimenet G2: Koaxiális bemenet G3: Optikai kimenet G4: Optikai bemenet Termékismertető Belső, kártyára integrált bemenetek/kimenetek és áthidaló kapcsoló (jumper) A1: Áthidaló kapcsoló: - Központi/Mélynyomó -> Felcseréli a hangot a központi hangszóró és a mélynyomó között

Részletesebben

BA 625, BA 725, BA 825

BA 625, BA 725, BA 825 BA 625, BA 725, BA 825 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56315800(625), 56315801(725) 56315802(725C), 56315803(825) 1/07 revised 10/08 FORM NO.

Részletesebben

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Előfeltételek Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-162-899-61 (1) Multi-Card Reader/Writer Használati útmutató JP Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tegye el, hogy a jövőben bármikor fellapozhassa.

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním Termékkód / Kód produktu: 55076 CA011 i Használati utasítás Uživateľská príručka HU Használati utasítás Doboz tartalma 1db központi

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ASUS AX700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4178420

Az Ön kézikönyve ASUS AX700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4178420 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Internetové rádio Internet rádió

Internetové rádio Internet rádió www.auna-multimedi a.com Internetové rádio Internet rádió 10032013 10032014 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny,

Részletesebben

2 Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.

2 Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Termékismertető A: Tápfeszültség-/linkjelző LED (Link: LED bekapcsolva/villog) B: USB.0 aljzat C: Védősapka Telepítés Kapcsolja be a számítógépet. Bekapcsolás Az alábbi telepítési lépések Windows XP operációs

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

SPV 8012M4 SPV 8013M4

SPV 8012M4 SPV 8013M4 SPV 8012M4 SPV 8013M4 PORTABLE DVD PLAYER PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ HORDOZHATÓ DVD LEJÁTSZÓ PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD ПОРТАТИВНЫЙ DVD ПЛЕЕР INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-162-899-62 (1) Multi-Card Reader/Writer Használati útmutató JP Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tegye el, hogy a jövőben bármikor fellapozhassa.

Részletesebben

1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása

1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása 1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása 1.1. Új virtuális gép és a Windows Server 2012 R2 Datacenter alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Külső asztal. My Book. Felhasználói útmutató. My Book felhasználói útmutató. helyőrző

Külső asztal. My Book. Felhasználói útmutató. My Book felhasználói útmutató. helyőrző My Book Felhasználói útmutató My Book felhasználói útmutató Külső asztal helyőrző WD szerviz és támogatás Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé számunkra,

Részletesebben

Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés

Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 960BG Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az LCD kijelző mutatja a folyamat jellemzőit: írási sebesség, készenlét %-ban, hátralevő adatmennyiség, hátralevő idő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az LCD kijelző mutatja a folyamat jellemzőit: írási sebesség, készenlét %-ban, hátralevő adatmennyiség, hátralevő idő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Másolás Másolás mester DVD-ről vagy a beépített HDD-ről. 1. Copy Helyezze el a mester DVD-t a CD-ROM meghajtóban, az írható üres lemezeket az írókban. Ezután nyomja meg az ENT gombot

Részletesebben

MKi 9200. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

MKi 9200. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv MKi 9200 užívateľský manuál felhasználói kézikönyv Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Inštalácia zariadenia Parrot MKi9200... 5 Audio systém s ISO konektormi... 5 Audio systém s line-in konektormi... 6 Audio systém

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB)

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9.1. Az NLB01 és az NLB02 szerverek létrehozása 9.2. Az NLB01 szerver konfigurálása 9.3. Az NLB02 szerver konfigurálása 9.4. Teszt weboldal létrehozása 9.5. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1 A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 A fényképezõgép elõkészítése használatra A tartószíj felerõsítése

Részletesebben

Köszönjük, hogy a Conceptronic DVB-T USB-adaptert választotta.

Köszönjük, hogy a Conceptronic DVB-T USB-adaptert választotta. MAGYAR Conceptronic CTVDIGU2 Gyorstelepítési útmutató Köszönjük, hogy a Conceptronic DVB-T USB-adaptert választotta. A hardver telepítése céljából csatolt útmutató lépésről lépésre elmagyarázza, miként

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Rövid használati útmutató Phone Assistant (Telefonasszisztens) sorozat Típusszámok: KX-NCS1101/KX-NCS1105 KX-NCS1110/KX-NCS1201/KX-NCS9101 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket. Mielőtt

Részletesebben

Külső asztal. My Book. Essential Felhasználói útmutató. My Book Essential felhasználói útmutató

Külső asztal. My Book. Essential Felhasználói útmutató. My Book Essential felhasználói útmutató My Book Essential Felhasználói útmutató My Book Essential felhasználói útmutató Külső asztal WD szerviz és támogatás Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé

Részletesebben

hp photosmart 720 digitális fényképezôgép kezelési útmutató

hp photosmart 720 digitális fényképezôgép kezelési útmutató hp photosmart 720 digitális fényképezôgép x kezelési útmutató Védjegy és szerzôi jogvédelem információ Minden jog fenntartva 2002., Hewlett-Packard Company Minden jog fenntartva. A dokumentum részleteinek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NIKON COOLSCAN V ED http://hu.yourpdfguides.com/dref/3696260

Az Ön kézikönyve NIKON COOLSCAN V ED http://hu.yourpdfguides.com/dref/3696260 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

Használati útmutató DG110. 2007 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com

Használati útmutató DG110. 2007 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com Használati útmutató DG110 2007 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági Figyelmeztetések...3 Az akkumulátor töltése...3 Bekapcsolás...4 Beállítás...4 Az autóban...6

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU011 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe. A

Részletesebben

Termékinformáció Adapter A: Video C: USB B: SVHS D: Jelzőlámpa az USB-porthoz csatlakoztatva világít

Termékinformáció Adapter A: Video C: USB B: SVHS D: Jelzőlámpa az USB-porthoz csatlakoztatva világít Termékinformáció Adapter A: Video C: USB B: SVHS D: Jelzőlámpa az USB-porthoz csatlakoztatva világít A Video Editor telepítése Kapcsolja be a számítógépet, és csatlakoztassa a Video Editor-t egy szabad

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING MOTORS. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55077. Használati utasítás Užívateľská príručka

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING MOTORS. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55077. Használati utasítás Užívateľská príručka UNIVERSAL CENTRAL LOCKING MOTORS központizár MOTOROK Centrálne zamykanie Product code / Termékkód / Kód produkta: 55077 CL103 i User Manual Használati utasítás Užívateľská príručka EN User Manual Operation:

Részletesebben

TRUST BT120 USB BLUETOOTH ADAPTER. Útmutató az eszköz használatba vételéhez

TRUST BT120 USB BLUETOOTH ADAPTER. Útmutató az eszköz használatba vételéhez Útmutató az eszköz használatba vételéhez Fejezet 1. Régi illesztőprogramok és eszközök eltávolítása (5.1.) 2. Telepítés (Windows 98 SE / ME / 2000 / XP) (5.2.) 3. Csatlakoztatás (5.3.) 4. Telepítés utáni

Részletesebben

Tempo TM Thermostat INSTRUKCIÓK MAGYARUL 2 INŠTRUKCIE V SLOVENČINE 13

Tempo TM Thermostat INSTRUKCIÓK MAGYARUL 2 INŠTRUKCIE V SLOVENČINE 13 HU Tempo TM Thermostat INSTRUKCIÓK MAGYARUL 2 INŠTRUKCIE V SLOVENČINE 13 HU TARTALOM JEGYZÉK BEMUTATÓ 2 Elektromos specifikáció 3 TERMOSZTÁT ÉS SZENZOROK ELHELYEZÉSE 3 Termosztát elhelyezése 3 Padlóérzékelő

Részletesebben

ZADARMO. len od 1.2.2012 do 30.4.2012!!! Optický internet

ZADARMO. len od 1.2.2012 do 30.4.2012!!! Optický internet AKCIA PRE ČIERNU NAD TISOU! Magyar nyelv, másrészt. 3 mesiace ZADARMO len od 1.2.2012 do 30.4.2012!!! Optický internet Rýchlosť až 70 Mbit/s Neobmedzené sťahovanie dát Antik Linka Volania v spoločnej sieti

Részletesebben

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni. A következő figyelmeztetés kizárólag

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.sz. melléklet

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.sz. melléklet FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.sz. melléklet Mobil eszköz és böngészı beállítások 1 Bevezetés A melléklet célja, hogy összesítse azokat a mobil eszköz és böngészı beállításokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SDR-H250EP http://hu.yourpdfguides.com/dref/761847

Az Ön kézikönyve PANASONIC SDR-H250EP http://hu.yourpdfguides.com/dref/761847 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be

SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását,

Részletesebben

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1)

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1) 3-286-594-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie CZ HU SK HDR-SR10E Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v dokumentu Příručka

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CYBER-SHOT DSC-P41 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1096264

Az Ön kézikönyve SONY CYBER-SHOT DSC-P41 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1096264 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY CYBER-SHOT DSC- P41. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

3C / DIY DVR H.264 Multiplex 4CH/8CH Network DVR Mobiltelefon/PDA/Egér támogatás ET-DVR-04100 / ET-DVR-08200

3C / DIY DVR H.264 Multiplex 4CH/8CH Network DVR Mobiltelefon/PDA/Egér támogatás ET-DVR-04100 / ET-DVR-08200 3C / DIY DVR H.264 Multiplex 4CH/8CH Network DVR Mobiltelefon/PDA/Egér támogatás Felhasználói leírás ET-DVR-04100 / ET-DVR-08200 V1.0 Fontos! Az eszköz működtetéséről és a biztonsági előírásokról részletesen

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

Digitálny tachograf SE5000

Digitálny tachograf SE5000 Slovenčina PRÍRUČKA pre vodiča a fi rmu Digitálny tachograf SE5000 Pripravený na jazdu Stoneridge - Setting the standard www.se5000.com Certifikovaná užívateľská príručka Užívateľská príručka je rozšírená

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.sz. melléklet

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.sz. melléklet FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.sz. melléklet Mobil eszköz és böngészı beállítások 1 Bevezetés A melléklet célja, hogy összesítse azokat a mobil eszköz és böngészı beállításokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-NF720 BDV-NF620 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF620 BDV-NF720 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-NF720 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU013 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Kezelési útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP

Kezelési útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP VG-160 Kezelési útmutató Köszönjük, hogy az Olympus digitális fényképezőgépet választotta. Kérjük, mielőtt elkezdené használni új fényképezőgépét, olvassa el fi gyelmesen ezt az

Részletesebben